TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

53’üncü Birleşim

10 Şubat 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Müzeyyen Senar’ın vefatı nedeniyle ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Iğdır ilindeki hava kirliliğine,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kırşehir eski Milletvekili Osman Bölükbaşı’nın 13’üncü ölüm yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak, 13’üncü ölüm yıl dönümünde Kırşehir eski Milletvekili Osman Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Grubu olarak,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Müzeyyen Senar’a ve 13’üncü ölüm yıl dönümünde Kırşehir eski Milletvekili Osman Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediklerine;

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, yükseköğrenim kurumlarındaki akademisyenlerin yandaşlığa, kayırmacılığa değil liyakate ve bilime öncelik verilmesini talep ettiklerine,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Müzeyyen Senar’a Allah’tan rahmet dilediğine ve herkesi Ankara’da açılan Dinamo Mesken sergisine davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Haydarpaşa Numune ile Siyami Ersek Hastanelerinin İSPARK’a ait inşaat nedeniyle tehlike altında olduğuna ve Üsküdar Belediyesinin, emekli olmuş ve hâlen çalışan işçilerine fazla mesai ödemelerini SGK’ya bildirmediği iddialarının araştırılması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Erdek Körfezi’nde zeytin ağacı katliamına izin verilmemesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin işsizlik sorununa,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ın bazı ilçe ve köylerindeki kara yollarının durumuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Sağlık Bakanlığının, aile hekimlerinden hastaların iletişim bilgilerini isteyerek suç işlediğine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Kırşehir eski Milletvekili Osman Bölükbaşı’nın 13’üncü ölüm yıl dönümüne ve Çukurovalı pamuk çiftçilerinin sorunlarına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, güneydoğuda PKK ve KCK’nın halkı baskı altında tuttuğuna ve yetkilileri, devlete ve millete sahip çıkmaya çağırdığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde yapılan algı operasyonlarıyla emniyet mensuplarının pasifize edildiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu olarak, Soma AŞ bünyesinde çalışırken iş akitleri feshedilen ve şehit olan madencilerin kıdem tazminatlarının ödenmesiyle ilgili kanunun çıkarılması için AK PARTİ Grubuna çağrıda bulunduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

BDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İmralı Kapalı Cezaevinin statüsü, mevcut koşullarının yarattığı hukuka aykırılıklar ile yaşanan sorunların (10/1197),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, cezaevlerinde açlık grevi yapan tutukluların taleplerinin, sağlık durumlarının ve ailelerinin sosyal ve psikolojik sorunlarının (10/1198),

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen belde belediyelerinin mevcut durumlarının ve yaşanacak sorunların (10/1199),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 25 milletvekilinin, millî eğitimle ilgili sorunlara çözüm bulamadığı ve sorunların daha kötüye gitmesine sebep olduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/44) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan siyasi parti grubu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan (11/44) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin 12 Şubat 2015 Perşembe günkü gündemin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasına; 685 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Polonya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Wlodzimierz Cimoszewicz’in vaki davetine icabetle Romanya-Türkiye-Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı’na katılımına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, (2/362) esas numaralı 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin (2/362) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

5’inci sırasına alınan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

26’ncı sırasına alınan, Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/333) (S. Sayısı: 104),

29’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Alanda İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/855) (S. Sayısı: 602),

33’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/392) (S. Sayısı: 162),

35’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/341) (S. Sayısı: 281),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/806) (S. Sayısı: 565), görüşmeleri tamamlanarak,

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/984) (S. Sayısı: 663), görüşmeleri tamamlanarak,

8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı: 466), görüşmeleri tamamlanarak,

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/913) (S. Sayısı: 626), görüşmeleri tamamlanarak,

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreşteki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbuldaki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsünün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 638),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/702) (S. Sayısı: 387),

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sayısı: 418),

13’üncü sırasına alınan, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (S. Sayısı: 455),

14’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (S. Sayısı: 19),

15’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/474) (S. Sayısı: 62),

16’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (S. Sayısı: 109),

17’nci sırasına alınan, 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 140),

18’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 227),

19’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı: 160),

20’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (S. Sayısı: 268),

21’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 340),

22’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 358),

23’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/674) (S. Sayısı: 411),

24’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 543),

25’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (S. Sayısı: 545),

27’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Türkmenistandan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/878) (S. Sayısı: 569),

28’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 573),

30’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasına Değişiklik Getirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/904) (S. Sayısı: 625),

31’inci sırasına alınan, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 383),

32’nci sırasına alınan, D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/954) (S. Sayısı: 646),

34’üncü sırasına alınan, Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 272),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın 663 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 663 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 11 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                           Fehmi KÜPÇÜ               Çanakkale                                                                             Bolu                                                    

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye