1

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

52’nci Birleşim

5 Şubat 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak iki oturum yaptı.

 

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne,

Mardin Milletvekili Erol Dora, cemevlerine yapılan ayrımcılık ile elektrik faturalarını ödemeyen cemevlerine haciz uygulanmasına,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, Trabzon ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Burdur’da köy yollarının bakımı için bütçeden kaynak aktarılması ve Karaçal Barajı altında bulunun köylerin tarla toplulaştırması programına alınması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eğitimde on iki yıldır süregelen kaosa,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, üniversite öğrencilerinden katlamalı harç alınmaması için Hükûmeti düzenleme yapmaya çağırdığına,

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün 4 Şubat 2015 Çarşamba günkü 51’inci Birleşimde yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Erdemli ilçesindeki narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımının devam ettiğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, MPS Tip 4-A hastalığı konusunda Sağlık Bakanlığının daha yoğun çalışma yapmasını talep ettiğine ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın İstanbul’daki kamu hastanelerinde kürtajla ilgili yaptığı araştırmaya,

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Hükûmetin üst düzey bürokratlardan evleri dolaşarak seçim propagandası yapmalarını istemesine,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Türkiye’nin geleceği adına kaygılı olduğuna,

Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Muğla’nın Türkevleri ile Çökertme yörelerinde çıkan yangında köylülerin uğradıkları zararların tazmin edilmesi gerektiğine,

Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu, Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, laiklik ilkesinin Anayasa’ya girişinin 78’inci yıl dönümüne, Cumhuriyet Halk Partililer olarak Atatürk’e ve Meclise yapılan her türlü saldırının karşısında olduklarına,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır,

Mersin’in Erdemli ilçesindeki narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına;

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Meriç, Tunca ve Arda Nehirlerindeki taşkınlar konusunda Hükûmetin önlem alması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 27 milletvekilinin, emniyet teşkilatının sorunlarının (10/1194),

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 27 milletvekilinin, çiftçilerin ve ailelerinin sorunlarının (10/1195),

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 41 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının (10/1196),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 20 milletvekilinin; Soma maden sahasında redevans ve hizmet alım sözleşmeleriyle çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/43) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeleri tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay, Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 10 Şubat 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 17.27’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                  Mine LÖK BEYAZ                         Bayram ÖZÇELİK            Tokat                          Diyarbakır                                 Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye