TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

51’inci Birleşim

4 Şubat 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Karabük iline yapılan yatırımlara,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, kapatılan belde belediyelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde kamulaştırmadan kaynaklı yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

 

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale-İzmir duble yolunun neden çöktüğünü ve sorumlular hakkında soruşturma açılıp açılmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, DİSK’e bağlı BİRLEŞİK METAL-İŞ Sendikası işçilerinin başlattığı grevin millî güvenlik gerekçesiyle yasaklanmasına,

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay,

Çankırı Milletvekili İdris Şahin,

Çorum Milletvekili Salim Uslu,

İskilipli Atıf Hoca’nın 89’uncu ölüm yıl dönümüne;

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Burdur’un Tefenni ilçesinin Hasanpaşa köyünde yapılan Yünüm-Böğet ve Çoban Bayramı Kültür Şenlikleriyle ilgili sergiye bütün milletvekillerini davet ettiğine ve Burdur’daki orman köyü kooperatiflerinin durumuna,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, İstanbul’da üçüncü havaalanı ve üçüncü köprü çalışmalarının çevreyi ve doğayı olumsuz etkilediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Karaayıt köyünde bulunan maden sahasından sızan zehirli sular konusunda Hükûmetin tedbir alması gerektiğine,

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Erzincan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticisi Hasan Sınırtaş’ın tutuklanması konusunda yetkilileri duyarlı olmaya çağırdığına,

Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kadın sorunlarıyla ilgili yapılan çalışmalara,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Celal Güzelses’in 56’ncı ve İskilipli Atıf Hoca’nın 89’uncu ölüm yıl dönümlerine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Isparta Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Şerafettin Kılınçel’in görevden alınmasına ve tıpta uzmanlık sınavlarının neden yazılı olarak yapılacağını öğrenmek istediğine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Burdur’un Tefenni ilçesinin Hasanpaşa köyünde yapılan Yünüm-Böğet ve Çoban Bayramı Kültür Şenlikleriyle ilgili sergiye bütün milletvekillerini davet ettiğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ın Zile ilçesinin sorunlarına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, BDDK tarafından Bank Asya’nın yönetiminin değiştirilmesine,

Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Muğla’da bulunan 3 termik santralin özelleştirilmesine ve Milas Şenköy’deki Horasanlı Şeyh Bedrettin Türbesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen paranın akıbetini öğrenmek istediğine,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun, İskilipli Atıf Hoca’yı rahmetle andığına ve Yalova’da şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticilere gereken destek ve yardımın yapılacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

BDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, lösemili çocukların ve ailelerinin yaşadığı sorunların (10/1191),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 27 milletvekilinin, Kırklareli’nde sel ve taşkın felaketi yaşanmasında DSİ’nin ihmallerinin (10/1192),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, taksi ve minibüs esnafı ile çalışanlarının sorunlarının (10/1193),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

AK PARTİ Grubunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 664, 623, 660, 632, 404, 405, 253, 254, 283, 378, 472 ve 54 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17’nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bastırılarak dağıtılan (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin, 5 Şubat 2015 Perşembe günkü gündemin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin bu birleşimde yapılmasına, Genel Kurulun bu birleşiminde başka bir iş görüşülmemesine ve gensoru önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; Genel Kurulun 4 Şubat 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde 565 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

17’nci sırasına alınan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 425),

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin; Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1012, 2/423, 2/2309, 2/2481) (S. Sayısı: 683), görüşmeleri tamamlanarak,

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/945) (S. Sayısı: 664), görüşmeleri tamamlanarak,

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 623),

8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/944) (S. Sayısı: 660),

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 632),

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 404),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/727) (S. Sayısı: 405),

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (S. Sayısı: 253),

13’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı: 254),

14’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 283),

15’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı: 378), görüşmeleri tamamlanarak,

16’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 472), görüşmeleri tamamlanarak,

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 27’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın 378 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 5 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.12’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Dilek YÜKSEL   Diyarbakır                                    Tokat

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye