TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

50’nci Birleşim

3 Şubat 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir ilinin ekonomik sorunlarına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, yolsuzluk ve siyasi yozlaşmaya,

Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Niğde ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2014 yılında tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere destekleme primi ödenmemesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine rağmen hâlen bu primlerin ödenmediğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, PKK’nın özellikle Cizre’de yaptıklarına karşı Hükûmetin ne yaptığını öğrenmek istediğine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale’de şiddetli lodos nedeniyle yaşanan sorunlara ve şiddetli lodos nedeniyle vefat eden Abdullah Aydemir’e Allah’tan rahmet dilediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

İzmir Milletvekili Musa Çam,

DİSK’e bağlı BİRLEŞİK METAL-İŞ Sendikası işçilerinin başlattığı grevin millî güvenlik gerekçesiyle yasaklanmasına;

Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep’e yapılan yatırımlara,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul’un bazı ilçelerinde yaşanan sorunlara,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’da şiddetli lodos nedeniyle yaşanan sorunlara ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi’nde kum ocağı açılmak istenmesine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Turgut İlkokulunun kapatılmak istenmesine ve Sağlık Bakanlığının 22/5/2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinde teknisyen kadrosunun tanımlanmadığına,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, İzmir’in Buca ilçesinin Gediz semtindeki Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulunun imam-hatip ortaokuluna çevrilmesiyle yaşanan sıkıntılara,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin sorunlarına,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat ilinde görev yapan sağlık personelinin sorunlarına,

Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’da kara yollarının durumuna,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Hükûmetten, Kütahya-Balıkesir kara yolunun tamamlanmasını rica ettiklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, açlık grevi yapan siyasi Kürt tutsakların taleplerinin (10/1188),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, açlık grevlerinin sonlandırılması ve bu kapsamda Kürt sorununda gerçek bir müzakere sürecinin sağlanması için Mecliste yapılması gerekenlerin (10/1189),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışmak zorunda bırakılan çocukların sorunlarının (10/1190),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 20 milletvekilinin, Soma maden sahasında redevans ve hizmet alım sözleşmeleriyle çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/43), 500 kelimeden fazla olduğu için özeti Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü içeren Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı David Carter’ın ve Singapur Parlamento Başkanı Halimah Yacob’un vaki davetlerine icabet etmek üzere 8-11 Şubat 2015 tarihleri arasında Yeni Zelanda’ya ve 11-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Singapur’a resmî bir ziyarette bulunmasına,

Birleşmiş Milletler 69’uncu Genel Kurulu çerçevesinde 9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde “2015 Sonrası Kalkınma Gündeminin Uygulama Araçları” konulu toplantıya katılım sağlanmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin, Kanada Avam Kamarası Başkanı Andrew Scheer’in vaki davetine icabet etmek üzere 22-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Kanada’ya resmî bir ziyarette bulunmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, gereği, kapsamı, zamanı ve süresi Hükûmetçe belirlenecek şekilde Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı’yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013 ve 16/1/2014 tarihli 956, 984, 1008, 1031 ve 1054 sayılı Kararlarıyla birer yıl uzatılan izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 10/2/2015 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1690), Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 3 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, (2/1668) esas numaralı 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin; Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (1/1012, 2/423, 2/2309, 2/2481) (S. Sayısı: 683), görüşmelerine devam edilerek çerçeve 24’üncü maddeye bağlı geçici 24’üncü maddeyle ilgili önergenin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 4 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.24’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                           Mine LÖK BEYAZ           Tokat                            Diyarbakır                                      

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye