TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

49’uncu Birleşim

29 Ocak 2015 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, basın ve ifade özgürlüğüne,

Konya Milletvekili Atilla Kart, Türkiye’de rüşvet iddialarının ulaştığı boyutlara,

Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars iline yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 29 Ocak Millî Direniş Günü’ne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Avrupa Parlamentosu ile Batı Balkan ülkeleri milletvekillerinin katılımıyla 5-6 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Enerji Güvenliği, Enerji Verimliliği ve Bağlantıları” başlıklı parlamentolar arası seminer gerçekleştirilmesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6/1/2015 tarihli 88 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 22 milletvekilinin, ceza infaz memurlarının sorunlarının (10/1185),

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 22 milletvekilinin, PKK tarafından kaçırılan vatandaşların durumunun, bu olayların nasıl vuku bulduğunun ve bu tür kaçırma olaylarını engelleme yollarının (10/1186),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 9/11/2011 tarihinde Van’da meydana gelen ikinci depremde Bayram Oteli’nin yıkılmasıyla ilgili hukuki süreç ile idari ve adli sorumluların (10/1187),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin; Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (1/1012, 2/423, 2/2309, 2/2481) (S. Sayısı: 683), görüşmelerine devam edilerek 24’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tekraren,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu evraklarının bloknot şekline getirilerek tekrar kullanıma sunulmasına;

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 3 Şubat 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 21.35’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                             Muhammet Rıza YALÇINKAYA                           Burdur                                                                                             Bartın          

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye      

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Fehmi KÜPÇÜ

                         Diyarbakır                                                                                            Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye