TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

47’nci Birleşim

27 Ocak 2015 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Ali Halaman, narenciye üreticilerinin sorunlarına,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, 24 Ocak Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ın, 31 Ocak Muammer Aksoy’un ölüm yıl dönümlerine,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, dünyada artan İslam düşmanlığına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve Muammer Aksoy’a Allah’tan rahmet dilediğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tüm faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını temenni ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Nazım Hikmet’in 117’nci doğum, Uğur Mumcu’nun 22’nci ölüm yıl dönümlerine ve Avrupa Konseyi Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonuna seçilen Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’a başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül’ün, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, Basın İlan Kurumunun sorunlarının (10/1179),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 milletvekilinin, yetiştirme yurtlarındaki sorunların (10/1180),

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 milletvekilinin, sel felaketlerinde can ve mal kaybının yaşanmaması için yapılması gereken çalışmaların (10/1181),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 653 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 27 Ocak 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 28 Ocak 2015 Çarşamba günkü Birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 653 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, (2/495) esas numaralı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Elektrik, Su, Doğalgaz ve Diğer Yakıt Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (1/983) (S. Sayısı: 653) görüşmeleri tamamlandı, tümünün açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün 653 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 20.57’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                             Bayram ÖZÇELİK

                            Bartın                                                                                             Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye