TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

46’ncı Birleşim

22 Ocak 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Uşak ilinin sorunlarına,

Kars Milletvekili Yunus Kılıç, dünyadaki ilk veterinerlik fakültesinin açılış yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, terör ve bölücülüğe,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Aydın Güven Gürkan’ın 9’uncu ölüm yıl dönümüne,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak, Aydın Güven Gürkan’a Allah’tan rahmet dilediklerine ve her türlü terör ve insanlık suçunu lanetlediklerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, insanlığa karşı suç işleyen herkesi kınadıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, Aydın Güven Gürkan’ı saygıyla andıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, cezaevlerinde açlık grevi yapan tutukluların sorunlarının (10/1176),

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 21 milletvekilinin, Türk kamu yönetimi yapısının (10/1177),

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 21 milletvekilinin, büyükşehir belediyesi modelinin kuruluş ve işleyişinin (10/1178),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/806) (S. Sayısı: 565),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/996) (S. Sayısı: 672), görüşmeleri tamamlanarak,

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN'de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/950) (S. Sayısı: 676), görüşmeleri tamamlanarak,

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/968) (S. Sayısı: 648),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425) görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Ocak 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.26’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                       Muhammet Bilal MACİT

                          Erzincan                                                                                           İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye