TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

45’inci Birleşim

21 Ocak 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 22 Ocak 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 14.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                   

                            Bartın                                         

                         Kâtip Üye