TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

43’üncü Birleşim

15 Ocak 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale ilinin sorunlarına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlara,

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, Kars ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Cizre’de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın polisin açtığı ateşle hayatını kaybetmesine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye’de 2001’de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine yaptırılan evlerin bedelinin faiziyle birlikte tahsil edilmek istenmesine,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa’da yoğun kar yağışının yol açtığı sorunlara,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, yaptığı açıklamalarla Cumhuriyet gazetesini hedef gösterdiğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, orman arazilerine madencilik ruhsatı verilmesiyle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanının duyarlı olması gerektiğine,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, ilkokullarda beden eğitimi derslerine branş öğretmenlerinin girmemesinin doğru bir uygulama olmadığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Nazım Hikmet’in 113’üncü doğum gününe ve Hükûmetin, don felaketi nedeniyle ürünlerini kaybeden çiftçilere yardım etmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Nazım Hikmet’in 113’üncü doğum gününe, Cizre’de öldürülen 12 yaşındaki çocuğun katilinin bir an önce bulunması gerektiğine ve Yaşar Kemal’e acil şifalar dilediğine,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, polisin Cumhuriyet gazetesinin dağıtımını engelleme girişimini ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu konuyla ilgili ifadelerini kınadığına,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, engellilerin ücretsiz ulaşım kartlarına sınırlama getirilmesinin hukuksuzluk olduğuna,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Cizre’de çocukların öldürülmesi olaylarında sorumluluğun Hükûmette olduğuna ve bu nedenle Cizre halkından özür dilemesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

(10/124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, sağlık kurumlarında performansa dayalı ek ödeme sisteminin baskısı sonucu çalışanların artan sorunları ile alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24),

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğğlu ve 19 milletvekilinin, taşeron işçilerin problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1171),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, cezaevlerinde süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde bulunan eylemcilerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1172),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, milletvekillerinden oluşan bir heyetin, 1915 olaylarının 100’üncü yıl dönümüne ilişkin parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde İsveç ve İtalya’ya birer ziyaret gerçekleştirmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 12/1/2015 tarihli 89 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN'de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/950) (S. Sayısı: 676)

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/996) (S. Sayısı: 672), görüşmelerine başlanarak 30’uncu maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir bölgesini başka bir devleti ifade edecek şekilde adlandırmanın milletvekili yeminiyle bağdaşmayacağına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması ile Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, tekraren, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın 672 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 20 Ocak 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.24’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                   Fehmi KÜPÇÜ                             Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                   Bolu                                               Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye