TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

41’inci Birleşim

13 Ocak 2015 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana ilinin sorunlarına,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ne,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Bilecik ilinde meydana gelen doğal afetin neden olduğu mağduriyetlere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne;

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Pendik-Haydarpaşa hızlı tren projesinin durması nedeniyle yaşanan sıkıntılara ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki fişleme iddialarına,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa’da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere ve UEDAŞ ile Uluğ Enerji Dağıtım AŞ’de çalışan 16 personelin iş akitlerinin feshine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne, tarımsal destekleme alacağı olan çiftçilerle ilgili kararnamenin yol açtığı hukuksuzluğa ve Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin Çalışanlar Mahallesi’ne elektrik bağlanmadığına,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Paris’teki bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıya ve Hükûmeti bir an önce kapsamlı bir nefret suçları yasası çıkarmaya, Avrupa Temel Haklar Ajansına üyelik başvurusu yapmaya ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulunu hayata geçirmeye davet ettiğine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu Bakanlığındaki usulsüz işe alımlar konusunda açıklama yapmaya davet ettiğine ve Adana’da Suriyeli mültecilerin fazlalığı nedeniyle yaşanan sorunlara,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’nın bazı ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan sorunlara,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Uşak’ta engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara ve kara yollarının bakımsızlığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne ve Mardin ile Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Grubu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 3’üncü ve Fazıl Küçük’ün 31’inci ölüm yıl dönümlerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, büyük şehirlerde artan şiddet ve asayiş olaylarının sebep ve sonuçları (8/18),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan taşınmaz satışları (8/19),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 4+4+4 eğitim sisteminin ortaya çıkardığı sorunlar (8/20),

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 21 milletvekilinin; Soma maden sahasında redevans ve hizmet alım sözleşmeleriyle çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/42) 500 kelimeden fazla olduğu için özeti Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Claude Bartolone’nin vaki davetine icabet etmek üzere Fransa’ya resmî bir ziyarette bulunmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki bir heyetin 25-27 Ocak 2015 tarihleri arasında Prag’da düzenlenecek olan uluslararası konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmalarına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 675, 672, 676, 565, 387 ve 335 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 14 Ocak 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 675 ve 672 sıra sayılı Kanun Tasarılarının İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/1601) esas numaralı Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafından İthalatının ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Van Milletvekili Kemal Aktaş,

(10/124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147 ve 1148) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine AK PARTİ, CHP, MHP ve HDP Gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri,

(10/34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 ve 1107) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine AK PARTİ, CHP, MHP ve HDP Gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri,

Seçildiler.

Başkanlıkça, (10/124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147 ve 1148) ve (10/34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 ve 1107) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

6’ncı sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (1/996) (S. Sayısı: 672),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Çavuşoğlu ile 56 Milletvekilinin; Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu ve 4 Milletvekilinin; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/974, 2/7, 2/175, 2/1561, 2/2271, 2/2527, 2/2528) (S. Sayısı: 675), görüşmelerine başlanarak 6’ncı maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 14 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 20.27’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            İsmail KAŞDEMİR

                             Bolu                                                                                            Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye