TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

40’ıncı Birleşim

8 Ocak 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak üç oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği Haftası’na,

Mardin Milletvekili Erol Dora, kış mevsiminde köy yollarında yaşanan ulaşım sorunlarına,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, yem bitkileri ve kadastro çalışmalarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’nin bazı ilçelerindeki elektrik kesintileriyle ilgili tedbir alınması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve kar yağışı nedeniyle Balıkesir’in bazı ilçelerinde çöken hayvan damları için AFAD’dan yardım gönderileceğine,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadığına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, emeklilere verilen yüzde 2,3’lük zammın Merkez Bankasının belirlediği enflasyon oranının altında kaldığına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı şube müdürlüğü sınavı için verilen yürütmeyi durdurma kararının derhâl uygulanması gerektiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl dönümünde, her türlü haksız saldırıdan mağdur olan tüm gazetecileri saygıyla, sevgiyle selamladığına,

 

Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Bulgaristan’da Müslümanların ibadet yerlerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğuna, Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıyı kınadığına ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, ağır kış şartları nedeniyle Hükûmeti acilen tedbir almaya davet ettiğine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kara yollarının bakım, onarım ve tuzlama işlemleri özelleştirildiğinden Karayolları Genel Müdürlüğündeki iş makinelerinin atıl vaziyette çürümeye terk edildiğine ve yolların uzun süre kapalı kaldığına,

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Zonguldak Kozlu’da 8 madencinin hayatını kaybettiği kazanın 2’nci yıl dönümünde benzeri kazaların yaşanmamasını dilediğine ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ın bazı ilçelerinde yolların kapalı, elektriklerin kesik olduğuna ve ziraat ve su ürünleri mühendislerine kadro açılması için Hükûmeti göreve davet ettiğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir’in bazı ilçelerine yapılacak taş ocaklarının orada yaşayan insanların geleceğini yok edeceğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda duyarlı olmaya davet ettiğine,

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve bundan sonraki süreçte altyapıların devlet eliyle yapılıp doğal gazın vatandaşa dağıtılacağına,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıyı kınadığına, ceza infaz kurumlarında çalışan ikinci müdürlere rütbe tenzili yapılması konusunda Hükûmetin ne düşündüğünü öğrenmek istediğine ve 5 bin sınıf öğretmeninin atama beklediğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadıklarına, gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl dönümüne ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl dönümüne ve Çorum’un köylerinde yaşanan yol ve elektrikle ilgili sorunlara,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu,

Kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e acil şifalar dilediklerine,

Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadıklarına,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, KİT Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelerdeki değişimlerin Türkiye’ye ve bölge ülkelerine etkileri ve sonuçları (8/15),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, denizcilik ve deniz ticaretinin sonuçları (8/16),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, AKP’nin özellikle son yıllardaki dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik yapısına, ticari ilişkilerine, milletin refahına ve millî bütçe dengesine kasteden hamlelerinin rakamsal neticeleri (8/17),

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616), görüşmelerine devam edilerek 20’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 13 Ocak 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 17.47’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            Bayram ÖZÇELİK

                             Bolu                                                                                              Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Dilek YÜKSEL

                         Diyarbakır                                                                                           Tokat

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye