TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

39’uncu Birleşim

7 Ocak 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 93’üncü yıl dönümüne,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, kar yağışı nedeniyle Manisa’da yaşanan sorunlara,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, güneydoğuda terörün arttığına ve AKP iktidarını vatandaşına, bölgeye ve ülkeye sahip çıkmaya çağırdığına,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, herkesin yeni yılını kutladığına ve Mudanya Devlet Hastanesinde kar yağışları nedeniyle acil sağlık hizmetlerinin verilemediğine,

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocakları konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanını bir kez daha uyardığına,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Sivil Dayanışma Platformunun, 4 eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonunun karar vereceği gün gazetelerde yer alan ilanına,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türkiye’nin 2014 yılında ihracat rekoru kırdığına ve bunda emeği olan herkese teşekkür ettiğine,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, AKP’li milletvekillerinin 4 eski bakanın Yüce Divana gönderilmemesi yönünde oy kullanmalarının gerekçesine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandığına,

 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ta yaşayan çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin sorunlarına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’ndeki elektrik kesintilerine,

İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan, İstanbul Sultanahmet’te polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere de acil şifalar dilediğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocağı ruhsatı ile Aydın Nazilli sınırına yapılmak istenen RES’le ilgili kamulaştırma kararının engellenmesi gerektiğine,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, İstanbul Sultanahmet’te polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet dilediğine ve Antalya’nın özel bir kanunla korumaya alınması gerektiğine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Ankara’da kar yağışı yüzünden sorunlar yaşandığına ve Ankara Büyükşehir Belediyesini görevini yapmaya davet ettiğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, narenciye üreticilerinin zor durumda olduğuna ve cezaevlerinde işkencelerin arttığına,

İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer, Suriyeli mülteciler için AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yardım toplandığına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne ve İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocakları konusunda iktidarı duyarlı olmaya davet ettiğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cerattepe’deki altın madeniyle ilgili verilen iptal kararının alınmasında çabası olan herkese teşekkür ettiğine ve bu kararı alan Rize İdare Mahkemesinin yargıçlarını kutladığına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Demokrat Partinin kuruluş yıl dönümüne ve İstanbul Sultanahmet’te polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere de acil şifalar dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması (10/1170),

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 20 milletvekilinin, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un uygulamalarındaki aksaklıklar konusunda genel görüşme (8/13),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TOKİ uygulamalarıyla mağdur olan vatandaşlarımızın sorunları ile değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunlar konusunda genel görüşme (8/14),

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616), görüşmelerine başlanarak 13’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi olarak,

Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadıklarına;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 8 Ocak 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.02’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                  Dilek YÜKSEL                               Muharrem IŞIK

                         Diyarbakır                                  Tokat                                             Erzincan

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye