TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

37’nci Birleşim

22 Aralık 2014 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bütçe görüşmelerindeki özverili çalışmaları için herkese teşekkür ettiğine ve 2015 yılının milletimiz ve tüm insanlık için sağlıklı, başarılı, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Hükûmete,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Alınan karar gereğince, 6 Ocak 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.41’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Cemil ÇİÇEK

Başkan

 

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                           İsmail KAŞDEMİR          

                          Erzincan                                                                                         Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye