TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

36’ncı Birleşim

21 Aralık 2014 Pazar

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dört oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddeleri kabul edildi.

 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 20/12/2014 tarihli 35’inci Birleşimde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 10’uncu maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Van Milletvekili Özdal Üçer’in 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Van Milletvekili Özdal Üçer, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 5’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 6’ncı maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Alınan karar gereğince, 22 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 13.00’te toplanmak üzere 20.04’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Dilek YÜKSEL  

                         Diyarbakır                                                                                           Tokat          

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye