TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

35’inci Birleşim

20 Aralık 2014 Cumartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dört oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 14’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, EĞİTİM-İŞ’in Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılanlara polisin uyguladığı şiddeti kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a, ağabeyinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç’in 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 9’uncu maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Alınan karar gereğince, 21 Aralık 2014 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere 20.23’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                     Dilek YÜKSEL                            Bayram ÖZÇELİK

                          Erzincan                                    Tokat                                              Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye