TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

34’üncü Birleşim

19 Aralık 2014 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

Millî Savunma Bakanlığı,

Savunma Sanayi Müsteşarlığı,

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Spor Genel Müdürlüğü,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,

Maliye Bakanlığı,

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Kamu İhale Kurumu,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 1’inci maddesinin görüşmeleri tamamlanmadan 2’nci maddesinin okutulmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 6’ncı maddesine kadar kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Maraş olaylarının 36’ncı yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta yapılacak anma toplantılarının Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklanmasını ve 17, 25 Aralık operasyonlarının yıl dönümünde CHP il başkanlıklarına asılan pankartların polis tarafından kaldırılmasını kınadığına,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grubu olarak, Ezidilerin Cejna Ezi Bayramı’nı kutladıklarına; Kahramanmaraş Valiliğinin, Maraş olaylarının 36’ncı yıl dönümünde yapılacak anma toplantılarının yasaklanmasıyla ilgili tutumundan vazgeçmesini ve 19/12/2000 tarihindeki Hayata Dönüş Operasyonu’nun sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını talep ettiklerine,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Maraş olaylarının 36’ncı yıl dönümüne ve bu konudaki anma toplantılarıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinin açıklamasına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Maraş olaylarının 36’ncı yıl dönümüne ve Kahramanmaraş Valiliğinin yapılacak anma toplantılarının yasaklanmasıyla ilgili kararını kınadığına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Maraş olaylarının 36’ncı yıl dönümünde Kahramanmaraş Valiliğinin yapılacak anma toplantılarını yasaklayarak Kahramanmaraş halkına hakaret ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Maraş olaylarının 36’ncı yıl dönümünde Kahramanmaraş Valiliğinin yapılacak anma toplantılarının yasaklanmasıyla ilgili kararına,

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Umut Oran, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Sümer Oral, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 5’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 5 ve 6’ncı maddeleri ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesinin -Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla- görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere 22.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ               Muhammet Bilal MACİT                     Bayram ÖZÇELİK

                             Bolu                                     İstanbul                                             Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye