TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

33’üncü Birleşim

18 Aralık 2014 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

Sağlık Bakanlığı,

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

Türk Standartları Enstitüsü,

Türk Patent Enstitüsü,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,

Türkiye Bilimler Akademisi,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 17-25 Aralık tarihleri arasını yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olarak değerlendirdiklerine, tüm engellemelere rağmen mücadelelerini sürdüreceklerine ve Bingöl Üniversitesi yönetiminin, öğrenim özgürlüğünü engelleyen girişimler karşısında emniyet güçlerinin görevlerini yapmasını temin etmesi gerektiğine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır’da Kadir Çakmak adlı 16 yaşındaki bir çocuğun polis kurşunuyla öldürülmesi konusunda Hükûmetin bilgi vermesi gerektiğine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki mühendis ve tekniker kadrolarının azaltılmasını ve bu kadrolara atama yapılmamasını kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına ve Hükûmete,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Alınan karar gereğince, 19 Aralık 2014 Cuma günü saat 11.00’de toplanmak üzere 21.11’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                           Fehmi KÜPÇÜ

                         Çanakkale                                                                                            Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                            Bayram ÖZÇELİK

                          Erzincan                                                                                           Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye