TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

31’inci Birleşim

16 Aralık 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak beş oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Rekabet Kurumu,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Orman Genel Müdürlüğü,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Türkiye Su Enstitüsü,

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak’ı rahmet, minnet ve şükranla andığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Konya Milletvekili Faruk Bal, Beşiktaş’ın Çarşı grubuna mensup bazı kişilerin darbe suçlamasıyla yargılanmasına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Bingöl ve Elâzığ sınırları içinde kalan Pembelik Barajı ve HES’le  ilgili yürütmeyi durdurma kararına,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grubu olarak, Pakistan’ın Peşaver kentinde bir okula gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve Pakistan halkına başsağlığı dilediğine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, tekraren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, tekraren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, tekraren, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde CHP adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 17 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 11.00’de toplanmak üzere 21.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                             Bayram ÖZÇELİK

                            Bartın                                                                                             Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye