TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

30’uncu Birleşim

15 Aralık 2014 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak beş oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

İçişleri Bakanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Jandarma Genel Komutanlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Ekonomi Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı,

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kobani’deki direnişte yaşamını yitiren Sibel Bulut için taziye çadırı kurmak isteyenlere polisin yaptığı müdahale konusunda İçişleri Bakanından bilgi almak istediğine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerinin soru-cevap bölümünde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Alınan karar gereğince, 16 Aralık 2014 Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere 21.18’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                              Muharrem IŞIK

                             Tokat                                                                                             Erzincan

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                                Fehmi KÜPÇÜ

                            Bartın                                                                                               Bolu

                         Katip Üye                                                                                       Katip Üye