TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

29’uncu Birleşim

14 Aralık 2014 Pazar

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dört oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

Dışişleri Bakanlığı,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı,

Türkiye İstatistik Kurumu,

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Karayolları Genel Müdürlüğü,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı medya çalışanlarına yönelik yapılan operasyona;

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grubu olarak, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a ağabeyinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grubu olarak, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a ağabeyinin, Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara’ya annesinin ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’e annesinin vefatları nedeniyle başsağlığı dilediklerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çayyolu metrosunun yetersiz olduğuna ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından bu sorunun giderilmesini beklediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere 20.23’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                      Muharrem IŞIK                Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                             Bolu                                    Erzincan                                             Bartın

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye