TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

28’inci Birleşim

13 Aralık 2014 Cumartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.02’de açılarak dört oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

Adalet Bakanlığı,

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu,

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,

Devlet Personel Başkanlığı,

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Türk Akreditasyon Kurumu,

 

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a ağabeyinin, Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara’ya annesinin vefatları nedeniyle başsağlığı dilediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Grubu adına,

AK PARTİ Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a ağabeyinin, Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara’ya annesinin, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’e annesinin vefatları nedeniyle başsağlığı dilediğine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, yakınlarını kaybeden milletvekillerine başsağlığı dilediğine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde soru-cevap bölümünde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı İstanbul Milletvekili Umut Oran’ı kutladığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, yakınlarını kaybeden bütün milletvekillerine başsağlığı dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Başbakanlığın, Cenevre’de yapılan 103. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen 29 sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi’ne ek 11/6/2014 tarihli ve 29 sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi Protokolü ile söz konusu Protokol’ün hükümlerini tamamlayıcı nitelikteki 203 sayılı Zorla Çalıştırmanın Etkin Biçimde Ortadan Kaldırılması İçin Tamamlayıcı Tedbirler Tavsiye Kararı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulmasına ilişkin tezkeresi okundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasası gereğince, tezkere eki üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

 

Alınan karar gereğince, 14 Aralık 2014 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere 20.54’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Muhammet Bilal MACİT                                                                    Mine LÖK BEYAZ

                           İstanbul                                                                                         Diyarbakır

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye