TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

26’ncı Birleşim

11 Aralık 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak beş oturum yaptı.

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (S. Sayısı: 656 ve 656’ya 1’inci Ek) ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579) (S. Sayısı: 657), görüşmelerine devam edilerek;

Cumhurbaşkanlığı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

Kamu Denetçiliği Kurumu

Sayıştay Başkanlığı,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

Yargıtay,

Danıştay,

Başbakanlık,

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Türkiye İnsan Hakları Kurumu,

2015 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yerinden sarf ettiği bazı sözler sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, usul görüşmesi açılması talebinin reddedilmesine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,

Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bazı gazete yazarlarına operasyon yapılacağı yönünde sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili bilgi almak istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın 656 ve 656’ya 1’inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, darbe sonucu Cumhurbaşkanı olmuş kişiler hariç olmak üzere, başta Mustafa Kemal Atatürk ve diğer bütün cumhurbaşkanlarına saygı ve sevgilerini sunduklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Trabzonspor’a Legia Varşova’yla olan maçında başarılar dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Alınan karar gereğince, 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 11.00’de toplanmak üzere 22.26’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                   Bayram ÖZÇELİK                     Muhammet Bilal MACİT

                          Erzincan                                   Burdur                                             İstanbul

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye