TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

20’nci Birleşim

27 Kasım 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dışı olaylara,

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ermenek’teki maden faciası ve ailelerin durumuna,

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, zeytin hasat dönemine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, Türkiye’deki yoksulluğun temel sebeplerinin (10/1152),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, Türkiye genelinde deniz kirliliğinin nedenlerinin (10/1153),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerindeki açlık grevlerinin yol açtığı sağlık problemlerinin (10/1154),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 17/11/2014 tarihinde, Mardin Milletvekili Erol Dora ve arkadaşları tarafından, Türkiye’de eğitim sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan ders kitaplarının içeriğinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1032 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 25/11/2014 tarih ve 2311 sayıyla Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve arkadaşları tarafından, başkentin göbeğinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği’nin birinci derecede tarihî doğal sit alanı iken üçüncü derece sit alanına dönüştürülmesindeki yasal olmayan uygulamaların ve çözüm yollarının derinlemesine araştırılması, eksiklerinin giderilmesi, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması ve 25/11/2014 tarih ve 2315 sayıyla Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve arkadaşları tarafından, 1950’de yasal statüye kavuşan, 1922’de doğal ve tarihî sit alanı kapsamına alınan Atatürk Orman Çiftliği’ne inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası’nın yapım kararının yürürlüğe girmesi, bu bina için bazı yasalarda özel değişiklikler yapılması, imar projesi izinlerinin alınması, maliyetinin belirlenmesi ve ihale ediliş yönteminin yasalara ve Anayasa’ya uygun olup olmadığının, yapılan fahiş harcamalarla kamu parasının ne kadar israf edildiğinin araştırılması ve kamu zararının giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin,

CHP Grubunun, 20/11/2014 tarihinde İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve arkadaşları tarafından, 2014-2015 eğitim öğretim yılı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavı ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme işlemlerinin, kaçak açılmış olan medrese tarzı sözde okulların, imam-hatip okullarının ve 250 bin öğrenciye verilen özel okul desteğinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1589 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 27 Kasım 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

HDP Grubuna ait olup açık bulunan;

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü,

Çevre Komisyonu üyeliğine İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğine Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü,

Adalet Komisyonu üyeliğine Mardin Milletvekili Erol Dora,

Seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasına alınan, 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/976) (S. Sayısı: 650),

5’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı 655) görüşmelerine devam edilerek 38’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’e eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır,

Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’e eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 36’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 8’inci sırasında bulunan 650 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın gündemin 4’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 2 Aralık 2014 Salı günkü birleşiminde 650 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; Genel Kurulun, daha önce haftalık çalışma günlerinin dışında toplanması kararlaştırılan 28, 29 ve 30 Kasım 2014 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 2 Aralık 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 23.21’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                       Muhammet Bilal MACİT

                          Erzincan                                                                                          İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye