TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

19’uncu Birleşim

26 Kasım 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak on üç oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Hülya Güven, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve eğitime yapılan yatırımlara,

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Türkiye tarihinde yaşanan acı olaylar ile geçmişle yüzleşme ve özür konusuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun, İçişleri Komisyonu ile Millî Savunma Komisyonu üyeliklerinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin, nefret suçlarının bireyler ve toplum üzerindeki etkilerinin (10/1149),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, otistik çocukları olan ailelerin yaşadığı sorunların (10/1150),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların toplumsal yaşama tam, eşit ve etkin katılımları ile hizmetlerden diğer bireylerle eşit biçimde faydalanmalarını sağlayacak tüm fiziki düzenlemelerin (10/1151),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 22/7/2014 tarihinde, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, polis şiddetinin ve orantısız güç kullanımının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (551 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 25/10/2014 tarih ve 2310 sayıyla Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve arkadaşları tarafından, öğretmenler hakkındaki mevcut sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 29/5/2013 tarihinde İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekili tarafından, Uludere olayının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (936 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 26 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Zühal Topcu, Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın’ın MHP grup önerisi üzerinde ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

5’inci sırasında yer alan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/337) (S. Sayısı: 73),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı 655) görüşmelerine devam edilerek 21’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerindeki konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Konya Milletvekili Atilla Kart, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 13’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerindeki konuşması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 18’inci maddesiyle ilgili önerge üzerindeki konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, grup başkanlarının grup toplantılarında yaptığı konuşmalarının Genel Kurulda polemik konusu yapılmaması gerektiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tekraren, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Kasım 2014 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.16’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK              Muhammet Bilal MACİT                     Bayram ÖZÇELİK

                          Erzincan                                  İstanbul                                             Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye