TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

18’inci Birleşim

25 Kasım 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Divan olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarına ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadına şiddetin son bulmasını dilediklerine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İzmir Milletvekili Nesrin Ulema,

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut,

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni,

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun,

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne;

Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu,

Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu,

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca,

İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer,

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne;

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarına ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kayınvalidesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne, kadına karşı şiddeti kınadığına ve ALS hastalarına takılan diyafram ve kalbe uyarı pillerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kayınvalidesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Trakya’daki ulaşım sorununa ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne,

Manisa Milletvekili Sakine Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlarla ilgili bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kayınvalidesinin ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’a eşinin vefatları nedeniyle başsağlığı dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Makedonya Meclis Başkanı Trajko Veljanoski ve Arnavutluk Parlamentosu Başkanı Ilir Meta'nın vaki davetlerine icabet etmek üzere 23-25 Kasım 2014 tarihleri arasında Makedonya’ya ve 25-26 Kasım 2014 tarihleri arasında Arnavutluk’a resmî birer ziyarette bulunması Genel Kurulun 18/11/2014 tarihli 15’inci Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere,

Avrupa Konseyi İtalya Başkanlığınca 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen İstihdam, Araştırma ve Yenilik Komisyonları Başkanları Toplantısı’na Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılması Genel Kurulun 18/11/2014 tarihli 15’inci Birleşiminde kabul edilen 1 üye için siyasi parti grubunca bildirilen isme,

 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran'ın, Avrupa Parlamentosu Türkiye İlerleme Raporu'na ilişkin Avrupa Parlamentosu üyeleriyle temaslarda bulunmak üzere 24-27 Kasım 2014 tarihlerinde Strazburg'u ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 21/11/2014 tarihli 83 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Adalet Komisyonu,

Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Çevre Komisyonu,

Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu,

Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu,

Üyeliklerinden istifa ettiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 25 milletvekilinin, madencilik faaliyetlerinin tarihî ve kültürel yapılara, çevreye, tarımsal üretim  ile ekonomik faaliyetlere etkilerinin (10/1123),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 milletvekilinin, Kars ilinde arıcılık sektörünün sorunlarının (10/1124),

Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 milletvekilinin, Muş’un Varto ilçesinde yapılması planlanan hidroelektrik santrallerin bölgeye olumsuz etkilerinin (10/1125),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 57 milletvekilinin, 2013 yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) okundu; Anayasa’nın 100’üncü maddesine göre Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

 

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Umman Sultanlığı Şûra Meclisi Başkanı Khalid bin Hilal Al Maawalı ve Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh’in vaki davetlerine icabet etmek üzere 6-8 Aralık 2014 tarihleri arasında Umman’a ve 8-9 Aralık 2014 tarihleri arasında Ürdün’e resmî birer ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 milletvekilinin, Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 milletvekilinin, Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 milletvekilinin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 24 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 milletvekilinin, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 27 milletvekilinin, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 milletvekilinin, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 29 milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 20 milletvekilinin, HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve 23 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 27 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 27 milletvekilinin, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve 32 milletvekilinin, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, kadın sığınma evleri ile şiddete maruz kalan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 25 Kasım 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde okunmasına ve bu önergelerin (10/124), (10/226), (10/320), (10/321), (10/336), (10/601), (10/637), (10/958), (10/1055) esas no.lu Meclis Araştırması Önergeleriyle birleştirilerek görüşmelerinin aynı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, (2/1800) esas numaralı Millî Eğitim Temel Kanunununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu seçildi.

 

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 milletvekilinin (10/1140),

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 20 milletvekilinin (10/1144),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 27 milletvekilinin (10/1146),

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve 32 milletvekilinin (10/1148),

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, kadın sığınma evleri ile şiddete maruz kalan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; birleştirilerek görüşülecek olan bütün önergelerin tam metinlerinin tutanak dergisinde yer alacağı açıklandı.

 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin (10/124),

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve 38 milletvekilinin (10/226),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın (10/320),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın (10/321),

Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 23 milletvekilinin (10/336),

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 22 milletvekilinin (10/601),

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 24 milletvekilinin (10/637),

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 41 milletvekilinin (10/958),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin (10/1055),

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 milletvekilinin (10/1126),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın (10/1127),

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin (10/1128),

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin (10/1129),

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 27 milletvekilinin (10/1130),

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin (10/1131),

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin (10/1132),

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 milletvekilinin (10/1133),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin (10/1134),

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 24 milletvekilinin (10/1135),

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 milletvekilinin (10/1136),

Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 milletvekilinin (10/1137),  

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 milletvekilinin (10/1138),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 milletvekilinin (10/1139),

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 milletvekilinin (10/1140),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 29 milletvekilinin (10/1141),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 milletvekilinin (10/1142),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın (10/1143),

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 20 milletvekilinin (10/1144),

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve 23 milletvekilinin(10/1145),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 27 milletvekilinin (10/1146),

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 27 milletvekilinin (10/1147),

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve 32 milletvekilinin (10/1148),

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, kadın sığınma evleri ile şiddete maruz kalan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler birleştirilerek yapılan ön görüşmeden sonra kabul edildi.

Kurulacak komisyonun, 17 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın birleştirilerek görüşülen Meclis araştırması önergeleri üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

5’inci sırasında yer alan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/337) (S. Sayısı: 73),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı 655) görüşmelerine başlanarak birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Genel Kurulda görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 26 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.03’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK              Muhammet Bilal MACİT                        Fehmi KÜPÇÜ

                          Erzincan                                  İstanbul                                               Bolu

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye