TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

17’nci Birleşim

20 Kasım 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya’da yaşanan hayvan hakkı ihlallerine,

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel,

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne;

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun ve Ordu illerinin birleştirilerek tek il yapılması düşüncesine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu’da ağaçlar katledilerek orman örtüsüne zarar verildiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Şile ilçesinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne, iş kazalarına, Meclis önünde açıklama yapan sağlık emekçilerine kolluk güçleri tarafından şiddet uygulandığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne;

Antalya Milletvekili Gürkut Acar,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Eskişehir’deki evini şehit Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu’nun eşine ve çocuğuna bağışlayan Ali Dal’ı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ettiğine,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Diş Hekimleri Haftası’na,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Tunceli’ye gitmesi nedeniyle Tunceli Üniversitesinde sınavların ertelenmesinin gençlere haksızlık olduğuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Madımak olaylarıyla ilgili bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 26 milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının (10/1120),

Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 41 milletvekilinin, Manisa Alaşehir’de kurulması planlanan jeotermal elektrik santralinin çevreye ve sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği bağlara verebileceği olası zararların (10/1121),

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 38 milletvekilinin, Türkiye’de göçün sosyal ve siyasal yaşama etkilerinin (10/1122),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de icra ettiği harekât ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Hükûmete Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1624), Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın (3/1624) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 20/11/2013 tarihinde Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından, Türkiye’de çocuk hakları kapsamında alınacak önlemlerin ve yapılacak yasal düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (4364 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 21/3/2013 tarih ve 10705 sayıyla Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve arkadaşları tarafından, teröre finansman sağlayan kaynaklarla ilgili şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün etkin bir şekilde yerine getirilmesi konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 20/11/2014 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi tarafından, çocuk işçiliği sorununun tüm boyutlarıyla araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (158 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 20 Kasım 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı 655),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

6’ncı sırasında yer alan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/337) (S. Sayısı: 73),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/806) (S. Sayısı: 565),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/702) (S. Sayısı: 387),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640), görüşmeleri tamamlanarak,

9’uncu sırasında yer alan, 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/975) (S. Sayısı: 649) yapılan açık oylamasından sonra,

Kabul edildiler.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 21 Kasım 2014 Cuma günü toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 25 Kasım 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 21.57’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                   Fehmi KÜPÇÜ                             Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                   Bolu                                               Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye