TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

15’inci Birleşim

18 Kasım 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’ne,

Çorum Milletvekili  Tufan Köse, Çorum ilinin sorunlarına,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Samsun ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve şahsına,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine ve şahsına,

Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Taksim Kışlası Projesi’nin yeniden gündeme getirilmesinin gerekçesini ve Gezi eylemlerinde hukuk desteği veren 4 avukatın polislerle ilgili şikâyetlerinin ne aşamada olduğunu öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, hayatını kaybeden Profesör Doktor Uluğ Nutku’yu saygıyla andığına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Orman Bölge Müdürlüğünün Artvin’de orman katliamı yapmak istediğine,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, mevsimlik işçilerin kadroya alınmaları konusunda Bakanlığın çaba göstermesi gerektiğine ve Profesör Doktor Rennan Pekünlü’ye verilen hapis cezasına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar’daki olimpik yüzme havuzunun ve Emniyet Genel Müdürlüğü Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin ne zaman halkın hizmetine sunulacağını öğrenmek istediğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, çözüm sürecinin temel belgesi olan Oslo Mutabakatı’nın içeriğini öğrenmek istediklerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural’a, eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine,

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Lüleburgaz’da Ramuze Tekstil ve Şişe Cam’a bağlı fabrikalarda çalışan işçilerin sorunlarına,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Samsun’a yapılan hizmetlere,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, 4 siyasi parti olarak kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin araştırılması konusunda bir araştırma komisyonu kurulması kararı aldıkları için bu konudaki grup önerilerini geri çektiklerine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, değişik illerde yaptığı görüşmeler sonucunda vatandaşların kendisine ilettikleri sorunlara,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, MEMUR-SEN’e bağlı tüm sendikaların Hükûmet tarafından özel olarak korunduğunu düşündüğüne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Grubu olarak, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural’a, eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine ve Ahmet Kaya’nın 14’üncü ölüm yıl dönümüne,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural’a, eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine, Ahmet Kaya’nın 14’üncü ölüm yıl dönümüne ve Dersim olaylarında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını saygıyla andıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 21/11/2014 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek “Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTI Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması” konulu seminere katılması Genel Kurulun 4/11/2014 tarihli 9’'uncu Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün, Adalet Komisyonu üyeliğinden,

İstifa ettiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 27 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu illerinde zoraki göçlere maruz kalmış vatandaşların sorunlarının (10/1114),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, AKP’'nin Suriye politikalarındaki yanlışların Türkiye’yi götürdüğü çıkmazların (10/1115),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, hayvancılık ve tarım sektöründe yaşanan sorunların (10/1116),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Makedonya Meclis Başkanı Trajko Veljanovski ve Arnavutluk Parlamentosu Başkanı Ilir Meta’nın vaki davetlerine icabet etmek üzere  23-25 Kasım 2014 tarihleri arasında Makedonya’ya ve 25-26 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk’a resmî bir ziyarette bulunmasına,

Avrupa Konseyi İtalya Başkanlığınca 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan İstihdam, Araştırma ve Yenilik Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılım sağlanmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tedo Japaridze’nin vaki davetine icabetle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı’na katılmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 76’ncı sırasında bulunan 464 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın gündemin 6’ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 18 Kasım 2014 Salı günkü birleşiminde (bugün) 464 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in Danışma Kurulu önerisi üzerinde yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubu eski Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in Danışma Kurulu önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Halkların Demokratik Partisine ve şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, (2/203) esas numaralı 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Millî Savunma Komisyonunda boş bulunan ve MHP Grubuna düşen 1 üyeliğe İstanbul Milletvekili Engin Alan,

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Konya Milletvekili Gülay Samancı,

Seçildiler.

 

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna siyasi parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, yer ve saate ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1’inci sırasında bulunan       (6/135),

524’üncü      “          “          (6/1736),

1417’nci       “          “          (6/3052),

1740’ıncı      “          “          (6/3565),

1789’uncu    “          “          (6/3635)

1994’üncü    “          “          (6/3906),

1995’inci      “          “          (6/3907),

2021’inci      “          “          (6/3939),

2106’ncı       “          “          (6/4046),

2171’inci      “          “          (6/4124),

2172’nci       “          “          (6/4125),

2192’nci       “          “          (6/4151),

2362’nci       “          “          (6/4344),

2594’üncü    “          “          (6/4604),

2597’nci       “          “          (6/4607),

2645’inci      “          “          (6/4661),

2646’ncı       “          “          (6/4663),

2673’üncü    “          “          (6/4691),

2674’üncü    “          “          (6/4692),

2675’inci      “          “          (6/4693),

2743’üncü    “          “          (6/4774),

2832’nci       “          “          (6/4882),

3119’uncu    “          “          (6/5209),

3308’inci      “          “          (6/5407),

3565’inci      “          “          (6/5665),

3628’inci      “          “          (6/5730),

3724’üncü    “          “          (6/5838),

3749’uncu    “          “          (6/5864),

3775’inci      “          “          (6/5891),

3797’nci       “          “          (6/5914),

3831’inci      “          “          (6/5949),

Esas numaralı sözlü sorulara, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz  cevap verdi.

Soru sahiplerinden Kütahya Milletvekili Alim Işık, Tokat Milletvekili Reşat Doğru, cevaplara ilişkin görüşlerini açıkladılar.

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da bu görüşlerle ilgili açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

 

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 33 Milletvekilinin; Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/2374) (S. Sayısı: 652) görüşmeleri tamamlanarak,

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı: 464) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra,

Kabul edildiler.

 

Alınan karar gereğince, 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.39’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                   Fehmi KÜPÇÜ                             Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                   Bolu                                               Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye