TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

14’üncü Birleşim

13 Kasım 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 13 Kasım Dünya Kalite Günü’ne,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

 

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevabı sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Türkiye’nin insani yardım konusundaki başarısına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra PolNet bilgi sisteminin çöktüğüne ve yirmi dört saat boyunca sınırlardan kimlerin girip çıktığının bilinmediğine,

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıl dönümüne ve AK PARTİ iktidarlarında Tekirdağ’a yapılan yatırımlara,

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Haluk Dursun’un kişisel Facebook hesabındaki, Bakanlıkta çalışan kadın personele yönelik bazı ifadelerine,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, son günlerde kara yollarında meydana gelen trafik kazalarına ve Ankara-Antalya kara yolunun durumuna,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Ermenek’te meydana gelen maden kazasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik haklarında HDP Grubu adına verdikleri gensoru önergelerini, kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle geri çektiklerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı açılan davaların Anayasa Mahkemesinde acilen ele alınması gerektiğine ve iktidarın, otoriter yapısından ve baskıcı rejiminden vazgeçmesini istirham ettiğine,

Manisa Milletvekili Selçuz Özdağ, Rum yazar Dido Sotiriyu’nun “Benden Selam Söyle Anadolu’ya” kitabında Atatürk’e ve Türklere hakaret edildiğini ve bu kitabın CHP’li belediyeler tarafından kültür armağanı olarak dağıtılmasını yadırgadığına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, iktidarın, yasa dışı ve canice yöntemlerle otorite tesis etmeye çalışan KCK’nın işlediği suçlara karşı gereğini yapmayarak suça ortak olduğuna,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Sağlık Bakanlığının, eğitim ve araştırma hastanelerinde görev alacak başasistanların atamalarıyla ilgili sınavı neden ertelediğini öğrenmek istediğine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale’deki kara yollarının durumuna,

Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, Kastamonu Havalimanı’ndaki uçuş seferlerinin sayısının neden düşürüldüğünü öğrenmek istediğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, TÜRK BÜRO-SEN’in Maliye Bakanlığı önünde yaptığı eyleme,

Mersin Milletvekili Ali Öz, Millî Eğitim Bakanlığının il millî eğitim müdürlerine bir tebligat göndererek velilerden İnsani Yardım Vakfı’na para bağışlamalarını talep ettiği şeklindeki iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul Pendik’te bulunan Sapanbağları Semt Polikliniğinin kapatılmasının gerekçesini öğrenmek istediğine ve çalışması yapılan Diş Hekimleri Yönetmeliği konusunda Türk Diş Hekimleri Birliğinden görüş alınması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan gümrük kapılarının kapalı olması nedeniyle bölgede ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıl dönümüne,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Hükûmetin, yer altı maden işletmeciliğindeki sorunlarla ilgili bazı düzenlemeler yapması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların (10/1111),

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 21 milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının (10/1112),

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 20 milletvekilinin, Suriye krizinin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin (10/1113),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik haklarındaki (11/38) ve (11/39) esas numaralı Gensoru Önergelerini geri aldıklarına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ  Grubuna düşen 1 üyeliğe Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615) görüşmeleri tamamlandı, tümünün oylamasından önce verilen aradan sonra Komisyonun bulunmaması nedeniyle ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Sinop Milletvekili Engin Altay,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması ile Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Sinop Milletvekili Engin Altay’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Zühal Topcu, İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 18 Kasım 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 22.29’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                  Mine LÖK BEYAZ                         Bayram ÖZÇELİK

                             Tokat                                  Diyarbakır                                           Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye