TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

13’üncü Birleşim

12 Kasım 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, İskenderun Demir Çelik Fabrikası hissesine sahip olan emekli işçilerin sorunlarına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, amatör spor kulüpleri üzerinden yapılan yolsuzluklara,

Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, baraj alanı içinde kalan Sakarya’nın Kocaali ilçesinin Ortaköy beldesinde yaşanan sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, PKK ve KCK’nın devlete paralel yapılar oluşturduğuna ve Hükûmetin üniter yapıyı ortadan kaldıracak bu hain girişime neden müdahale etmediğini öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, ülkenin genel durumuna ve iktidarın neyle meşgul olduğunu öğrenmek istediğine,

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep’te yapılan Türkiye İnovasyon Haftası Toplantısı’na ve Gaziantep’in inovasyon vadisi olma yolunda ilerlediğine,

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının personel alımı ilanının yeniden düzenlemesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Palu-Genç-Muş demir yolunun yer değiştirmesiyle ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığına,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında oy birliğiyle reddettiği imar planında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değişiklik yapılmasının gerekçesini öğrenmek istediğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar’ın yaşanılabilir kentler arasında 58’inci, eğitimde ise 52’nci sırada olduğuna ve Hükûmetin Afyonkarahisar’ın öğretmen ve derslik açığını kapatmayı düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ilinin sorunlarına,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 13/9/2014’te Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre yapılan işlemlere,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde bulunan Küçükkuyu İlköğretim Okulunun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yedi aydır kapalı olduğunun doğru olup olmadığını ve bu okulla ilgili hangi işlemlerin yapıldığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, bazı sanatçı ve iş adamlarının yabancı bir gençlik örgütüyle iş birliği yaparak Gezi protestolarını hazırladığına yönelik bir fezleke hazırlayanları kınadığına,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Tokat’ta bir doğa katliamı yaşandığına,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Yatağan’da bazı kişilerin sahte belgelerle iş yerlerinde teftişler yaptığına ve Şanlıurfa’da toplum yararına program kapsamında işe alımlarla ilgili sorunlara,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Alparslan Türkeş’le ilgili bazı ifadelerine,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili takipsizlik kararının Maliye Bakanlığı İstanbul Muhakemat Müdürüne tebliğiyle ilgili olarak Adalet Bakanından bilgi almak istediğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, son günlerde Cizre ve Silopi’de PKK terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından yapılan özerklik ilanlarına karşılık Hükûmetin bir açıklama yapması gerektiğine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana ilinin sorunlarına,

Manisa Milletvekili Sakine Öz, Manisa’nın Salihli ilçesinin bazı mahallelerinde taşımalı eğitim ihalesinin sonuçlanmadığına ve Millî Eğitim Bakanlığınca ailelere bir yardım yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Hatay’ın Suriye sınırında güvenliğin nasıl sağlandığının (10/1108),

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 29 milletvekilinin, ülkemizin enerji politikasının (10/1109),

İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 28 milletvekilinin, 23/10/2012 tarihinde yaşanan depremden sonra Van’da yaşanan sorunların (10/1110),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 29/1/2013 tarihinde Mardin Milletvekili Erol Dora ve arkadaşları tarafından, Türkiye’de madencilik sektöründe çalışan işçilerin iş ve yaşam koşullarının, çalışma alanlarında karşı karşıya kaldıkları sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2462 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 24/10/2014 tarihinde Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 23 milletvekili tarafından, balıkçılık faaliyetinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1537 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 12 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan (11/38) ve (11/39) esas numaralı Gensoru Önergelerinin 14 Kasım 2014 Cuma günkü gündemin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasına; 18 Kasım 2014 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı, oylaması sırasında istem üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 13 Kasım 2014 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 17.33’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Dilek YÜKSEL

                         Diyarbakır                                                                                           Tokat

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye