TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

12’nci Birleşim

11 Kasım 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Uzun Mehmet’in taş kömürünü buluşunun 185’inci yıl dönümüne ve taş kömürünün Zonguldak ekonomisindeki katkısına,

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, ülkemizde ve çevremizde son günlerde yaşanan olaylara,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Hakkâri Yüksekova’da yaşanan olaylara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır,

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76’ncı yıl dönümüne;

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Soma’nın Yırca köyünde yapılacak santral için 6 bin zeytin ağacını yok eden kapitalist yağmayı ve buna göz yuman siyaseti lanetlediğine,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Osman Yüksel Serdengeçti’nin ölümünün 31’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinin sorunlarına,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, İstanbul Validebağ Korusu’nda yeşil alana sahip çıkan halka karşı devletin tutumuna,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul Validebağ Korusu’nda yeşil alana sahip çıkan halka karşı devletin tutumuna ve hayatını kaybeden Nasuh Mitap’ı saygıyla andığına,

Ankara Milletvekili Ülker Güzel, ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak, uluslararası alanda ülkelerin gizli hedefleri ve oynadıkları oyunları çözmek için çalışmak gerektiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin Limanı’nda ortaya çıkarılan kırmızı et ve gıda kaçakçılığına,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’dan güneydoğuya giden nakliyecilerin güvenlik sorunlarına,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Kolin İnşaat firmasının henüz açıklanmamış olan Danıştay kararını elde etmesinin bir yargı ayıbı olduğuna ve 6 bin zeytin ağacını katletmesine,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, 18 Ekimdeki yoğun sağanak yağış sonucu toprak kayması nedeniyle Vakfıkebir-Tonya yolunun kapalı olduğuna,

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep’in 2014 yılı Ekim ayında ihracat rekoru kırması nedeniyle Gaziantepli sanayici ve iş adamlarını kutladığına ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırısını kınadığına,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76’ncı yıl dönümüne ve büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin gelirlerinin azaldığına,

İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi, İç Tüzük’ün 51’inci maddesindeki amir hükümlerin, Meclis Başkanlık Divanının önem vermemesi nedeniyle uygulanmadığına dikkat çekmek istediğine,

Mersin Milletvekili Ali Öz, restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan Süleymaniye Camii’nin avlusunda kulübe gibi bir yer yapıldığı haberlerinin doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76’ncı yıl dönümüne ve Tokat ilindeki çiftçilerin sorunlarına,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki sel felaketine ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, CHP’li eski belediye yönetiminin yaptırdığı yurt binasını hangi koşullarda TÜRGEV’e verdiğini öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Ürdün Temsilciler Meclisi ile Küçük Çaplı ve Hafif Silahlar Parlamenter Forumu tarafından 12/11/2014 tarihinde Ürdün’ün başkenti Amman’da “Küçük Çaplı ve Hafif Silahların Yayılması: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İçin Sorumluluk, Tehlike ve Fırsatlar” konulu parlamenter seminere katılması Genel Kurulun 4/11/2014 tarihli 9’uncu Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere ilgili siyasi parti grubunun bildirmiş olduğu isme,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 31’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in vaki davetine icabetle 14-15 Kasım 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyarette bulunmasına,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu ile Sayıştayın 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu’nun Başkanlık Divanında 13/10/2014 tarihinde yapılan inceleme sonuçlarına,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sayıştayın 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu’nun inceleme sonuçlarıyla ilgili tezkeresine ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının (10/1088),

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınmayla ilgili sorunlarının (10/1089),

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 28 milletvekilinin, suç istatistiklerinin (10/1090),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğini göz ardı ederek kazaların önüne geçmediği ve maden işletmelerinde emek-sermaye dengesini sermaye lehine dönüştürerek genel piyasa dengesini bozduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız (11/38),

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde iş kazalarını önleyici politikalar geliştirmediği ve tedbirleri almadığı, iş yeri denetimlerinin etkin olarak yapılmasını sağlamadığı, siyasi ve maddi nüfuz sahibi çevrelerce yönlendirildiği ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik (11/39),

Haklarında birer gensoru açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününün daha sonra belirleneceği açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycan Millî Meclisi Sosyal Politika Komisyonunun ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2014 tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek olan TÜRKPA Üye Ülkeleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları İkinci Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 652 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; gündemde bulunan (10/34), (10/55), (10/679), (10/801) ve (10/904) esas no.lu Meclis Araştırması Önergeleri ile Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 milletvekilinin, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 19 milletvekilinin, Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin, Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin, Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 milletvekilinin, Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 28 milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 21 milletvekilinin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ve 22 milletvekilinin, HDP Grubu Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 22 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları ile bu konudaki tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 29 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanlardan, çalışacakları yere gitmek için bindikleri aracın kaza yapması sonucu 17’sinin hayatını kaybetmesinin, 28’inin de yaralanmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukların yaşadığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 11 Kasım 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde okunmasına; bu önergelerin birleştirilerek görüşmelerinin bu birleşimde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, (2/185) esas numaralı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe, CHP Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından ad çekme suretiyle İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Tokat Milletvekili Orhan Düzgün,

Seçildiler.

 

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin (10/1091),

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 19 milletvekilinin (10/1103),

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 milletvekilinin (10/1104),

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 22 milletvekilinin (10/1107),

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; birleştirilerek görüşülecek olan bütün önergelerin tam metinlerinin tutanak dergisinde yer alacağı açıklandı.

 

 

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin (10/34),

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin (10/55),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 22 milletvekilinin (10/679),

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 22 milletvekilinin (10/801),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın (10/904),

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin (10/1091),

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin (10/1092),

Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 milletvekilinin (10/1093),

Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 milletvekilinin (10/1094),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin (10/1095),

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin (10/1096),

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin (10/1097),

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 28 milletvekilinin (10/1098),

Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 21 milletvekilinin (10/1099),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin (10/1100),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin (10/1101),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 29 milletvekilinin (10/1102),

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 19 milletvekilinin (10/1103),

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 milletvekilinin (10/1104),

Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ve 22 milletvekilinin (10/1105),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in (10/1106),

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 22 milletvekilinin (10/1107),

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek yapılan ön görüşmeden sonra kabul edildi.

Kurulacak komisyonun, 17 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırması önergeleri üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın birleştirilerek görüşülen Meclis araştırması önergeleri üzerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615), görüşmelerine devam edilerek tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, maddelerine geçilmesinin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunamadı.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

Karar yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 12 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.48’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                   Bayram ÖZÇELİK                         Mine LÖK BEYAZ

                             Tokat                                     Burdur                                           Diyarbakır

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye