TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

11’inci Birleşim

6 Kasım 2014 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Konya Milletvekili Faruk Bal, Konya-Akşehir-Isparta kara yolunda meydana gelen ve 18 vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazasına,

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas’ta yaşanan bazı sorunlar ile Kangal Termik Santrali’nde işten çıkarılan işçilerin durumuna,

Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, aile dostu politikalara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak,

Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grubu olarak,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır,

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırısını kınadıklarına;

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, HDP Grubu olarak, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırısını kınadıklarına, YÖK’ün kuruluş yıl dönümüne ve Milliyetçi Hareket Partisine mensup bir milletvekilinin Halkların Demokratik Partisine yönelik bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ahmet Berat Çonkar’ın NATO PA üyeliğinden, Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı’nın ise Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmeleriyle boşalan üyelikler için, AK PARTİ Grubu Başkanlığınca bildirilen Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile CHP Grubu Başkanlığınca bildirilen İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in üyeliklerinin Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun görüldüğüne ilişkin tezkeresi,

İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 24 milletvekilinin, asker kışlalarında meydana gelen intihar olayları ile asker ölümlerinin (10/1085),

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 25 milletvekilinin, 5/9/2012’de Afyonkarahisar’daki askerî mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın nedenlerinin (10/1086),

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 25 milletvekilinin, maden arama ve çıkarma faaliyetleri nedeniyle çıkan yangınların Kaz Dağlarına verdiği zararın ve yangınların arkasındaki sabotaj ihtimalinin (10/1087),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, HDP grup önerisini neden geri çektiklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

MHP Grubunun, 23/10/2014 tarih ve 996 sayıyla Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve arkadaşları tarafından, pamuk çiftçisinin ithalattan kaynaklanan sıkıntıları ve destekleme miktarının düşüklüğü hakkında gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 5/11/2014 tarihinde Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 32 milletvekili tarafından, medya yoluyla gerçekleştirilen ulusal değerlerimize yönelik saldırıları önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1555 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 6 Kasım 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Konya Milletvekili Faruk Bal,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı,

Adana Milletvekili Ali Halaman,

Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Antalya Milletvekili Menderes Türel’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz PA) Türk Delegasyonundaki üyeliğinin sona ermesiyle boşalan üyelik için, AK PARTİ Grubu Başkanlığınca bildirilen Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal’ın üyeliğinin Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun görüldüğüne,

Mali Ulusal Meclisi Başkanı Issaka Sıdıbe’nin beraberinde bir parlamento heyetiyle birlikte ülkemizi ziyaret etmesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 13/10/2014 tarih ve 77 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Avrupa Sosyal Şartı Alt Komisyonu tarafından 10/11/2014’te Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek “Güvenli ve Sağlıklı İstihdam Koşullarının Sağlanması” başlıklı parlamenter seminerine katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

5’inci sırasında yer alan, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/806) (S. Sayısı: 565),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/702) (S. Sayısı: 387),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640), görüşmelerine başlanarak tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra Komisyonun bulunmaması nedeniyle ertelendi.

 

8’inci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve 6 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun; Mersin Milletvekili Ali Öz'ün; Muş Milletvekili Demir Çelik'in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1796, 2/1817, 2/1818, 2/1826) (S. Sayısı: 617), kabul edildi.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nün tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nün tümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında şahsına,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nün tümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 11 Kasım 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.51’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                             Bayram ÖZÇELİK

                            Bartın                                                                                             Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye