TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

10’uncu Birleşim

5 Kasım 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Mardin Milletvekili Erol Dora, madenlerdeki işçi ölümlerine,

İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer, Organ Nakli Haftası’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, aşırı yağışlardan dolayı Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan sel ve su baskınının yarattığı zararlara ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölümünün 8’inci, Devlet Tiyatrolarının kuruluşunun 80’inci yıl dönümlerine ve Akün ile Şinasi Sahnelerinin kapatılması konusunda ilgili bakanın bilgi vermesi gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Divan olarak, Bülent Ecevit’e Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 milletvekilinin, koyun yetiştiriciliğiyle ilgili sorunların (10/1082),

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 milletvekilinin, yem bitkileri üretimiyle ilgili sorunların (10/1083),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 milletvekilinin, gençlerin intihar eğilimlerinin sebeplerinin (10/1084),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 17/10/2014 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, 9/10/2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü ve ekibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve iki saat sonrasında Genç ilçesinin girişinde bir aracın taranması olaylarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (867 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 5 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

MHP Grubunun, 31/10/2014 tarih ve 1012 sayıyla Mersin Milletvekili Mehmet Şandır tarafından, son yıllarda ardı ardına meydana gelen ölümlü maden ocağı kazalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 5 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 25/6/2014 tarihinde İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 26 milletvekili tarafından, inşaat sektöründe yaşanan ölümlü iş kazalarına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1409 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 5 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 5 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640),

7’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın; Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nın; Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/981, 2/187, 2/929, 2/1532, 2/2135, 2/2260, 2/2290, 2/2403) (S. Sayısı: 651),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/916) (S. Sayısı: 613),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 651 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un 651 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 6 Kasım 2014 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.39’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK    Muhammet Rıza YALÇINKAYA             İsmail KAŞDEMİR

                           Burdur                                     Bartın                                            Çanakkale

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye