TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

9’uncu Birleşim

4 Kasım 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Grup Başkan Vekili seçilmesinden dolayı Ankara Milletvekili Levent Gök’ü tebrik ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Genel Kurulun 8/9/2014 tarihli 137’nci ve 9/9/2014 tarihli 138’inci Birleşimlerinde (olağanüstü) yapılan kapalı oturumlara ait tutanak özetlerinin okunabilmesi için İç Tüzük’ün 71’inci maddesine göre kapalı oturuma geçildi.

 

Oturuma saat 15.03’te son verildi.

 

İkinci Oturum

(Kapalıdır)

 

Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Oturumlar

 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir maden ocağında yaşanan su baskını sonucu 18 işçinin mahsur kalmasına,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, muharrem ayı, Kerbelâ olayı ve Aşure Günü’ne,

İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, muharrem ayına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, HDP Parti Meclisi üyesine yapılan saldırıyı üzüntüyle karşıladıklarına, 3 Kasım Türk alfabesinin kabulünün ve 1 Kasım saltanatın kaldırılmasının yıl dönümlerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, TEOG puanıyla özel okullara yapılan kayıtlarda yaşanan bazı olaylara,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, HDP Parti Meclisi üyesine yapılan saldırıyı kınadığına, Ermenek’teki maden kazasına, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada ve İstanbul Boğazı’nda bir teknenin batması sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Kerbelâ olayına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, HDP Parti Meclisi üyesine yapılan saldırıyı kınadıklarına ve Organ Bağışı Haftası ile Lösemili Çocuklar Haftası’na,

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Divan olarak, HDP Parti Meclisi üyesine yapılan saldırıyı kınadıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,

Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in, Anayasa Komisyonu,

Üyeliklerinden istifa ettiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 19 milletvekilinin, Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve ikili siyasi ilişkilerin bozulmasının bazı illerimizin yerel ekonomilerine olumsuz etkilerinin (10/1079),

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 22 milletvekilinin, Suriye’de meydana gelen olaylar nedeniyle Hatay başta olmak üzere bölgede bulunan diğer illerde yaşanan sorunların (10/1080),

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 21 milletvekilinin, madde bağımlılığı ve kaçakçılığı sorunlarının (10/1081),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin Gürcistan Parlamento Başkanı David Usupashvili’nin vaki davetine icabet etmek üzere Gürcistan’a resmî bir ziyarette bulunmasına,

Ürdün Temsilciler Meclisi ile Küçük Çaplı ve Hafif Silahlar Parlamenter Forumu tarafından 12/11/2014 tarihinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek “Küçük Çaplı ve Hafif Silahların Yayılması: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İçin Sorumluluk, Tehlike ve Fırsatlar” konulu parlamenter seminere katılım sağlanmasına,

Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 21/11/2014 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek “Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTI (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, interseksüel) Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması” konulu seminere katılım sağlanmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, son zamanlarda yaşanan işçi ölümlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/820),

MHP Grubunun, 31/10/2014 tarih ve 1019 sayıyla MHP Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından PYD terör örgütüne destek olmaları amacıyla Suriye’nin Ayn el-Arap ilçesine gönderilen peşmergelerin 29/10/2014 tarihinde Türkiye üzerinden geçirilmeleriyle ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin Genel Kurulun 4 Kasım 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 4/11/2014 tarihinde Konya Milletvekili Atilla Kart ve arkadaşları tarafından, Ermenek’teki kömür ocağı faciası esas alınarak artık “sistematik iş cinayetlerine” dönüşen bu ve benzeri olayların sebeplerinin, sorumlularının ve alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1544 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 4 Kasım 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 4 Kasım 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4 ve 11 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 616 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Isparta Milletvekili Recep Özel’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, (2/63) esas numaralı Bazı Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesi Hakkında Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonuna, AK PARTİ Grubunca aday gösterilen Ankara Milletvekili Fatih Şahin,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, AK PARTİ Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Bülent Turan,

Seçildiler.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasına alınan, Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın; Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nın; Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/981, 2/187, 2/929, 2/1532, 2/2135, 2/2260, 2/2290, 2/2403) (S. Sayısı: 651), tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, maddelerine geçilmesi sırasında istem üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun 651 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubu eski Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Zühal Topcu, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.45’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                           İsmail KAŞDEMİR

                          Erzincan                                                                                         Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                                     Fehmi KÜPÇÜ

                            Bartın                                                                                               Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye