TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

8’inci Birleşim

23 Ekim 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana ve ilçelerindeki güncel olaylara,

İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray, muharrem ayı ve Alevi vatandaşlarımızın sorunlarına,

Kilis Milletvekili Fuat Karakuş, Kilis’e yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, öğrenci affıyla ilgili yasa tasarısının bir an önce çıkarılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun durumuna,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki oylamalarda mükerrer oy kullanılmaması gerektiğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, kamu düzeninin sağlanması için devlet otoritesi dışında başka bir otoritenin olmaması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Ali Öz, 18-21 Ekim tarihlerinde Mersin’in Gülnar ilçesinde çiftçilerin rüzgâr nedeniyle oluşan zararının giderilmesi için Hükûmetin duyarlılığını beklediğine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çan-Çanakkale ve Çan-Biga kara yollarının ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine,

Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, besilik canlı hayvan ithali ve 2014 yılındaki arpa ve buğday rekoltesiyle ilgili bilgi almak istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 550 milletvekilinden yalnız 58’nin Genel Kurul çalışmalarına katılmasının büyük bir israf olduğuna ve İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun durumuna,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın termik santrallerle ilgili sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, meme kanserinin giderek yaygınlaşmasının nedenlerinin (10/1076),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, gizli tanıklık sisteminin yol açtığı sorunların (10/1077),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, ülkemizin önümüzdeki dönemde ihtiyacı olacak insan gücü ve mesleklerin (10/1078),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlığınca 5-7 Kasım 2014 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı’na katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 17/10/2014 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, 9/10/2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü ve ekibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve iki saat sonrasında Genç ilçesinin girişinde bir aracın taranması olaylarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (867 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 23 Ekim 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve arkadaşlarının, şeker pancarı ve şeker üretimiyle ilgili sorunların araştırılarak yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/364),

CHP Grubunun, 2/10/2014 tarihinde Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 50 milletvekili tarafından, Artvin’in Murgul ilçesinde yapılması planlanan siyanür havuzuyla ilgili sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1511 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 23 Ekim 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin 23 Ekim 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın 240 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 4 Kasım 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                   Fehmi KÜPÇÜ                             Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                   Bolu                                               Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye