TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

7’nci Birleşim

22 Ekim 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, Trabzon’un fethinin 553’üncü yıl dönümüne,

Van Milletvekili Kemal Aktaş, Suriye ve Irak’tan gelen göçmenlere yapılan insani yardımlara,

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Ankara’da doğal gaz abonelerinin yaşadığı problemlere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Başkanlık Divanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili seçilen Ankara Milletvekili Levent Gök’ü kutladıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Adana Milletvekili Ali Halaman, hastanelerde ve eczanelerde bulunmayan kanser ilaçlarıyla ilgili mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapılması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin yıl dönümüne ve Hükûmetin, uyguladığı ayrımcı politikalardan acilen vazgeçmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin yıl dönümüne ve İstanbul’daki kayıp kaçak su oranlarının yüksekliğine,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Torun Center inşaatında yaşanan kaza sonrasında inşaat sahipleri hakkında takipsizlik kararı verilmesine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’taki pancar üreticilerinin sorunlarına,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili kanun teklif ve tasarılarının Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda da görüşülmesi gerektiğine ve bu konuda TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i göreve davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, atanamayan memur öğretmenlerin durumuna,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin yıl dönümüne ve Torun Center inşaatında yaşanan kaza sonrasında inşaat sahipleri hakkında takipsizlik kararı verilmesine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, okullardaki branş öğretmeni açıklarına,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, okul müdürü atamalarında yaşanan sorunlara,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 milletvekilinin, olimpiyat oyunlarında ortaya çıkan başarısızlıkların nedenlerinin (10/1073),

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 milletvekilinin, Bitlis ilinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin (10/1074),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerinde yaşanan sorunların (10/1075),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer güç santralinin bölgeye ve insan sağlığına zararlarının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/821) görüşmelerinin 22 Ekim 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

MHP Grubunun, 30/4/2014 tarih ve 5058 sayıyla Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşları tarafından, kadına yönelik şiddetin artmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22 Ekim 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi okundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, HDP grup önerisinin oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklamada mükerrer oy kullanıldığı tespit edildiğinden toplantı yeter sayısının bulunmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 23 Ekim 2014 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 15.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                        İsmail KAŞDEMİR

                           Burdur                                                                                          Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye