TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

5’inci Birleşim

16 Ekim 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Kocaeli’nde yaşanan sağlık sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, kız çocukları ve savaşa,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Orta Anadolu Bölgesi’ndeki büyük kuraklığın sonuçları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevabı sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretimine,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, son günlerde yaşanan toplumsal olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğine ve halkı âdeta provoke eden bir politika ve yönetim anlayışının terk edilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 16 Ekim 2014 Çarşamba günkü 4’üncü Birleşimde yaptığı açıklamasına,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, son yıllarda Türk sporunda yaşanan başarısızlık ile skandalların toplumumuzu derinden üzdüğüne ve Hükûmetin bu konuda tedbir alması gerektiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’da orman vasfını kaybetmiş bölgelerin durumuna,

 

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,

16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne;

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramı nedeniyle başta Türkiye olmak üzere bütün dünyanın ayağa kalkması gerektiğine ve Çin devletinin saldırılarını kınadığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, memur ve emeklilere enflasyon farkı ödenmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten,

Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat,

Kobani olayları nedeniyle Diyarbakır’da yaşanan olaylara;

Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Bafa Gölü’ndeki kirlilik, Bodrum Su Projesi ve Dörttepe Ovası’ndaki tuzlanmayla ilgili bilgi almak istediğine,

Mersin Milletvekili Ali Öz, Mersin’in Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde meydana gelen doğal afetlere bağlı olarak çiftçilerin yaşadığı mağduriyete, okul müdürü atamalarına ve yurt bulamayan öğrencilerin durumuna,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, birçok ilde yer altı madeni veya kömürü çıkaran işletmelerin kapatılması nedeniyle işçilerin işsiz kaldığına ve bu konunun çözümü için Hükûmeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini göreve davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, İstanbul’da yapılması planlanan kanal projesiyle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanının düşüncelerini öğrenmek istediğine,

Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, Ergene havzasıyla ilgili son gelişmeleri öğrenmek istediğine,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yapılan ve Cumhurbaşkanlığınca kullanılan binaların maliyeti ve kesilen ağaçlarla ilgilli bilgi almak istediğine,

Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Kaz Dağlarında yapılması düşünülen HES projelerine,

Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne ve Türkiye’deki su yönetimine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün Artvin’de yapılacak maden çıkarma çalışmasının ormana ve bitki örtüsüne zarar vereceğine ilişkin yazısının değiştirilmesiyle ilgili soruşturma açılıp açılmayacağını öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 milletvekilinin, 28 Şubat 1997 sürecinin (10/1067),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 milletvekilinin, benzin, doğal gaz ve elektrik başta olmak üzere tüketim ürünlerine yapılan yüksek zamların gerçek sebeplerinin (10/1068),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, Mardin Artuklu Üniversitesinin seçmeli Kürtçe dersi tezsiz yüksek lisans programına kesin kayıt yaptıran 500 adayın kontenjan sayılarının 250’ye düşürülmesi ve formasyonu olmayan adaylara formasyon izni verilmeyecek olmasının (10/1069),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, 3/6/2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, 6/6/2014 tarihinde de tali komisyon olarak Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen (2/2209) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 34’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Adalet Komisyonunun ihtisas alanıyla ilgili olduğundan Adalet Komisyonuna havale edilmesini arz ettiğine ilişkin tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunun talebi Adalet Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istemin İç Tüzük’ün 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yerine getirildiği bildirildi.

 

(10/937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 105’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21/10/2014 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; İç Tüzük’ün 105’inci maddesinin ikinci fıkrasına uyarınca Komisyona bir aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

HDP Grubunun, 24/6/2014 tarihinde Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan tarafından, yüz on altı yıllık geçmişi olan Kürt basınının 20’nci yüzyılın son çeyreğinde halkların doğru haber almasının mahkemeyle, öldürmeyle, toplatmayla engellenmesi ve ülke tarihinin karanlık sayfaları arasında yer alan Kürt basın emekçilerinin katledilmelerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (381 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 16 Ekim 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

MHP Grubunun, 14/1/2013 tarih ve 8397 sayıyla Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları tarafından, elektrik ve doğal gaz zamlarının olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 16 Ekim 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 26 milletvekili tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/454),

Görüşmelerinin 16 Ekim 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubu eski Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

4’üncü sırasında yer alan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2282) (S. Sayısı: 641),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/391) (S. Sayısı: 31),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasında yer alan, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/879) (S. Sayısı: 578), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 21 Ekim 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.00’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Fehmi KÜPÇÜ

                         Diyarbakır                                                                                            Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye