TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

4’üncü Birleşim

15 Ekim 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 18 Ekim Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü’ne,

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Türkiye’de inşaat ve konut sektöründeki gelişmelere,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, tıbbi malzeme yokluğu nedeniyle duran ameliyatlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gazze’nin yeniden imarı için 12 Ekim 2014 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen uluslararası konferansa Türkiye’nin neden katılmadığını öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler öngören yeni kanun teklifine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Sağlık Bakanlığının, diş hekimlerinin ihtiyaçlarına göre yeni ve katılımcı bir yönetmelik taslağı hazırlaması gerektiğine ve Emlak Konut projelerinde çalışan taşeron işçilerin durumuna,

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Cumhurbaşkanının Marmara Üniversitesi akademik açılış törenine katılması nedeniyle yapılan uygulamalara ve Cumhurbaşkanının harem selamlık miting yapmasının Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmadığına,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 18 Ekim Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü’ne ve Azerbaycan’ın Karabağ ve etrafındaki 8 şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin sonlandırılması konusunda sivil toplum kuruluşlarının çalışma yapması gerektiğine,

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, altı ay önce yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın sonuçlarına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP’nin antidemokratik ve ayrıştırıcı uygulamaları nedeniyle ülkenin ateş topuna dönmüş olduğuna,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, AKP’nin çözüm sürecinin, Türkiye’yi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir ülke hâline getirdiğine,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde bulunan 32 dönümlük polis okulu arazisinin durumuna,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türkiye’de ekonomik büyüklüklerin gerçekleşmesinde Bursa’nın önemli katkıları olduğuna,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, hızlı trenin Gebze’de durmamasının nedenini öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, AKP Hükûmetinin, kendisi gibi düşünmeyen, kendisine biat etmeyen kamu çalışanlarını ve işçileri ekmeğinden ettiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’ne,

Adana Milletvekili Ali Halaman, İncirlik Askerî Üssü’nde yapılması düşünülen askerî eğitime karşı olduğuna,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, on iki yıldır uygulanan yanlış tarım politikalarına ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki atamaların ne zaman yapılacağını öğrenmek istediğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, trafik kazalarının maddi ve manevi kayıplara neden olduğuna,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Mavi Marmara olayı nedeniyle yaşanan krizde zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilişkilerimizin düzelmesi için öne sürdüğü şartları İsrail’in yerine getirip getirmediğini ve İsrail’le ilişkilerimizin hangi düzeyde olduğunu öğrenmek istediğine,

İstanbul Milleltvekili Mahmut Tanal, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi’nin sorunlarına,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle 32 köyde uygulanan karantinanın kaldırılması için ne yapıldığını öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Van Milletvekili Nazmi Gür ve 22 milletvekilinin, GBT uygulamasının adli amaçlar dışında kullanılması nedeniyle ortaya çıkan hak ihlallerinin (10/1064),

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 milletvekilinin, ülkemizde doğal kaynakların tüketiminde tasarruf ve geri dönüşüm konularında yapılması gerekenlerin (10/1065),

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 milletvekilinin, Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesinde 3/10/2012 tarihinde Suriye’den açılan top ateşi sonucunda 5 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın (10/1066),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan (10/1054) esas numaralı, kaçak olarak ülkemize gelen ve ülkemiz üzerinden yurt dışına çıkış yapmak isteyen göçmenlerin sorunları ve ölüm nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 15 Ekim 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı; oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 16.09’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                           Mine LÖK BEYAZ

                             Bolu                                                                                            Diyarbakır

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye