TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

3’üncü Birleşim

14 Ekim 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Ankara’nın başkent oluşunun 91’inci yıl dönümüne;

Konya Milletvekili Faruk Bal, yargı bağımsızlığına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak, Ankara’nın başkent oluşunun 91’inci yıl dönümünü kutladıklarına;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Grubu olarak, Ankara’nın başkent oluşunun 91’inci yıl dönümünü kutladıklarına ve Kocaeli’nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet, aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’daki bölge idare mahkemelerinin yerine istinaf mahkemeleri kurulacaksa yine Adana’da kurulması gerektiğine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, besi danası ile süt desteklemelerinin düşürülmesinin nedenini öğrenmek istediğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Orman Genel Müdürlüğünün talimatıyla Artvin’de orman katliamı yapılmak istendiğine,

 

 

 

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının hayırlı uğurlu olmasını dilediğine, askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askere ve Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinden dönüşte geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 3 polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere acil şifalar dilediğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara’nın başkent oluşunun 91’inci yıl dönümüne ve İztuzu Plajı’nın korunması için etkin önlemler alınıp alınmayacağını öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Beşinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, Ankara’nın başkent oluşunun 91’inci yıl dönümüne, helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler ile trafik kazasında hayatını kaybeden polislere Allah’tan rahmet dilediğine ve yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylara,

Mersin Milletvekili Ali Öz, Adalet ve Kalkınma Partisinin on iki yıldır sağlıkta gelinen son noktayı doğru değerlendirmesi ve TEOG’la ilgili sorunların acilen çözülmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, meraların inşaata açılmasıyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının düşüncelerini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hâkim ve savcıların maaşlarıyla ilgili iyileştirmenin adliye çalışanları için de yapılmasının neden düşünülmediğini ve Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi’nde oturan insanların ulaşım hakkıyla ilgili bir çalışmanın olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerine,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Avrupa Birliği 2014 İlerleme Raporu’nda yer alan uyarıların Hükûmetçe dikkate alınmasını umduğuna ve Hükûmetin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki yanlışlarını dile getirmeye, doğru adımları desteklemeye devam edeceklerine,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, ilkokullarda ve meslek liselerinde beden eğitimi dersinin kaldırılmasına ve Barzani’nin yaptığı bazı açıklamalara,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı yaşandığına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin bir kısmının dolgun maaş alan bankamatikçiler olduğuna ve Adana’nın sorunlarına,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli’nde helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediğine ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerine,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Haydarpaşa Port Projesi’ne ve Kadıköy’deki Meteoroloji alanının satılmasına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, ülkemizde milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan zeytinin yıllardan beri ihmal edildiğine ve Manyas ile Gönen’de etkili olan yağışların sebep olduğu zararlara,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Türkiye’de bir iç isyan çıktığına ve Hükûmetin istifa etmesi gerektiğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında yapılan okul müdürü atamalarına,

Siirt Milletvekili Osman Ören, Kobani’deki IŞİD saldırıları bahane edilerek ülkenin birçok yerinde başlatılan olaylara,

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, HDP’li yöneticilerin yapmış oldukları sorumsuzca açıklamalar sonrası başlayan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara ve şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin durumuna;

Van Milletvekili Özdal Üçer, savunmasız sivil insanlara yönelik infaz hareketlerine ve bu durumda barış sürecinden bahsetmenin ikiyüzlülük olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 31/12/2012 tarihli (2/1117) esas numaralı, Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi’ni geri aldığına ilişkin önergesi okundu,  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 20 milletvekilinin, Hatay’daki mülteci kamplarında yaşayanların sebep olduğu sorunların (10/1061),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 milletvekilinin, Artvin’in Ardanuç ilçesinde yapılan çalışmaların (10/1062),

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve 57 milletvekilinin, irticai faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle daha önce ordudan atılan bazı askerler tarafından kurulan “SADAT” adlı şirketle ilgili iddiaların (10/1063),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Chung Ui-hwa'nın vaki davetine icabet etmek üzere Güney Kore’ye resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Genel Kurul kürsüsünden siyasi parti logosu bulanan pankart gösterilemeyeceğine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Genel Kurul kürsüsünden konuşmayı destekleyici mahiyette pankartların gösterilmesinde bir mahzur olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/285) esas numaralı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, AK PARTİ Grubunca aday gösterilen Ankara Milletvekili Emrullah İşler,

Dışişleri Komisyonuna, AK PARTİ Grubunca aday gösterilen Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun,

Seçildiler.

 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1’inci sırasında bulunan       (6/132),

2367’nci       “          “          (6/4348),

2385’inci      “          “          (6/4367),

2473’üncü    “          “          (6/4461),

2477’nci       “          “          (6/4465),

2482’nci       “          “          (6/4470),

2562’nci       “          “          (6/4557),

2564’üncü    “          “          (6/4559),

2566’ncı       “          “          (6/4562),

2596’ncı       “          “          (6/4596),

2718’inci      “          “          (6/4735),

2757’nci       “          “          (6/4777),

2766’ncı       “          “          (6/4786),

2780’inci      “          “          (6/4809),

2781’inci      “          “          (6/4810),

2802’nci       “          “          (6/4836),

2888’inci      “          “          (6/4933),

2889’uncu    “          “          (6/4934),

2951’inci      “          “          (6/5003),

2977’nci       “          “          (6/5030),

2978’inci      “          “          (6/5031),

2979’uncu    “          “          (6/5032),

3008’inci      “          “          (6/5069),

3137’nci       “          “          (6/5203),

3149’uncu    “          “          (6/5215),

3243’üncü    “          “          (6/5312),

3272’nci       “          “          (6/5344),

3567’nci       “          “          (6/5639),

3625’inci      “          “          (6/5697),

3628’inci      “          “          (6/5700),

3704’üncü    “          “          (6/5776),

3705’inci      “          “          (6/5777),

3706’ncı       “          “          (6/5778),

3715’inci      “          “          (6/5787),

3720’nci       “          “          (6/5792),

3721’inci      “          “          (6/5793),

3722’nci       “          “          (6/5794),

3723’üncü    “          “          (6/5795),

3724’üncü    “          “          (6/5796),

3725’inci      “          “          (6/5797),

3726’ncı       “          “          (6/5798),

3764’üncü    “          “          (6/5836),

3790’ıncı      “          “          (6/5862),

3817’nci       “          “          (6/5889),

3840’ıncı      “          “          (6/5912),

3875’inci      “          “          (6/5947),

Esas numaralı sözlü sorulara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız cevap verdi.

Soru sahiplerinden Kütahya Milletvekili Alim Işık, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, cevaplara ilişkin görüşlerini açıkladılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bu görüşlerle ilgili açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

4’üncü sırasında yer alan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın, Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2282) (S. Sayısı: 641),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240),

8’inci sırasına alınan, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 578),

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/391) (S. Sayısı: 31),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı: 391),

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İle Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayısı: 458),

Görüşmeleri tamamlanarak;

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S.Sayısı: 462)

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı: 483),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı: 456),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 458 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 458 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 20.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                           Mine LÖK BEYAZ

                             Bolu                                                                                            Diyarbakır

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye