TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

1’inci Birleşim

1 Ekim 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının ülkemiz, milletimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Açış konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denildi.

 

İstiklal Marşı okundu.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşmasını yaptı.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 1/10/2014 tarihli 1’inci Birleşiminde Cumhurbaşkanının açış konuşmasını yapmasının ardından başkaca bir işin görüşülmemesine, 8 ve 9 Ekim 2014 Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ekim 2014 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 16.04’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Cemil ÇİÇEK

Başkan

 

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                        Muhammet Bilal MACİT

                            Bartın                                                                                             İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye