TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  92’nci Birleşim

                                                                             23 Nisan 2015 Perşembe (Olağanüstü)

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulu teşrifleri

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla görüşmeler yapmak üzere, Anayasa’nın 93’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince Genel Kurulun 23 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin tezkeresi (3/1776)

IV.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda 23 Nisan 2015 Perşembe günü yapılacak görüşmelerde siyasi parti grupları başkanlarına onar dakika süreyle, TBMM'de üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcısı veya genel başkanlarına üçer dakika süreyle söz verilmesine ilişkin önerisi

 

 

V.- ÖZEL GÜNDEM

A) 23 Nisan Görüşmeleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri

VI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, 24’üncü Dönemde hayatını kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet dilediğine, yapılan çalışmalar için herkese teşekkür ettiğine ve Regaip Kandili’nin hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin konuşması

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Halkla İlişkiler Binasının bazı eksikliklerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/60074)

2.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60161)

3.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Milas ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60162)

4.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60163)

5.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ham petroldeki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60164)

6.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'da yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60165)

7.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Güney Doğu'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60166)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da bir mahallede ilave aydınlatma talebinde bulunulmasının ardından mahalledeki tek lambanın söküldüğüne dair iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60449)

9.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, doğal kaynakların özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60450)

10.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60451)

11.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, 2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60452)

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60453)

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma maden faciasından sonra meydana gelen maden kazalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60454)

14.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da abonelere geleceğe dönük elektrik faturası kesilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60455)

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye genelindeki baz istasyonu sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60456)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60457)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60458)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan hukuk, muhasebe ve mali hizmetlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60459)

19.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, son üç yıl içinde İstanbul'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60460)

20.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60461)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de bulunan maden ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60462)

22.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özelleştirilen bir elektrik dağıtım şirketinde işten çıkarılan kişilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60463)

23.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da kömür yardımı alan vatandaş sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60464)

24.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60465)

25.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, 2002-2012 yılları arasında Trabzon'da açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/60785)

26.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın bir caddesindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60788)

27.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da elektrik kesintilerine ve yanmayan sokak lambalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60789)

28.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60790)

29.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Hamitabat Doğal Gaz Termik Santrali özelleştirmesine ve santral stoklarında bulunan mazotun akıbetine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60791)

30.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60792)

31.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60793)

32.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60794)

33.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60795)

34.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/60796)

35.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2002-2014 yılları arasında Giresun'da kayıtlı şirketlerin Türkiye sıralamasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/61060)

36.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61063)

37.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Alçık Köyü'nde yapılan petrol arama çalışmalarıyla ilgili yargı kararına uyulmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61064)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61065)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61066)

40.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61067)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61346)

42.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Gürpınar ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61347)

43.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yapımı devam eden HES inşaatı sırasında çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61348)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında madencilik sektöründe gerçekleşen üretim verilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61349)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında madencilik sektörü ithalat ve ihracat verilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61350)

46.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, elektrik arızaları ve kesintilerinden kaynaklanan zararlara ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61351)

47.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61352)

48.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir elektrik firmasında çalışan işçilerin durumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61353)

49.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Bakanlar Kurulunun fındık dikim alanlarının genişletilmesine yönelik bir kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/61680)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/61730)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı. (7/61790), (7/61792)

52.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerinden yüksek gerilim hattı geçen bir mahalleye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61793)

53.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61794)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektrikteki kayıp-kaçak sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61795)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61796)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61797)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61798)

58.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'nun köylerinde elektrik sayaçlarının okunması ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61799)

59.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61800)

60.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya ilinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin etkisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61801)

61.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediyenin su depolarına giden elektriğin kesilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61802)

62.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/61803)

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/61809)

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/61810)

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/61811)

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına,

Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına,

İlişkin Başbakandan soruları ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/61926), (7/61927)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin Kütahya'ya taşınmasına yönelik taleplere,

Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili bazı iddialara,

İlişkin Başbakandan soruları Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/61944), (7/61945)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/61954)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara,

- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Libya, Mısır ve Irak'la ekonomik ilişkilerde yaşanan bazı sorunlara,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı. (7/62013), (7/62014)

70.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülkemizin dış borç rakamlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62015)

71.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62016)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62017)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62018)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62019)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere,

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına,

- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, 2014 yılı Alan Bazlı Destekleme Primi başvuru süresinin uzatılmasına,

Alan Bazlı Destekleme Primi'nin 2015 yılında ödenip ödenmeyeceğine,

- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Eskişehir ili Sarıcayaka ilçesinde kar yağışından zarar gören çiftçilere,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayvansal kökenli gıdalarda veteriner kontrolünün zorunlu kılınması adına yürütülen çalışmalara,

Veteriner hekimlere hayvancılık ve veteriner halk sağlığı alanlarında gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi adına yürütülen çalışmalara,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62027), (7/62028), (7/62029), (7/62030), (7/62031), (7/62032), (7/62033), (7/62034)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62035)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62036)

78.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye sınırında açılan sınır kapılarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62037)

79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62038)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, et kaçakçılığına yönelik bir operasyona ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62039)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavlarında haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62040)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kaçak et operasyonlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62041)

83.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, gelir dağılımındaki eşitsizliklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62121)

84.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün, Hatay'da yaşanan sel felaketlerinden etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62133)

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62159)

86.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62162)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, broşür ve kitap alımları ile reklam ve tanıtım giderlerine,

2014-2015 yılları arasında yapılan ihalelere,

2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/62170), (7/62171), (7/62515)

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele,

İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/62172), (7/62514)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS ile atanan personele,

Broşür ve kitap alımları ile reklam ve tanıtım giderlerine,

2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62260), (7/62262), (7/62264)

90.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat rakamlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62261)

91.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkâri'deki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62265)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta elektrik dağıtımında yaşanan aksaklıklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62266)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62267)

94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS ile atanan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62268)

95.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2002-2014 yılları arasında ruhsat verilen maden ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62269)

96.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, elektrik faturalarında kaldırılan kayıp kaçak bedelinin dağıtım bedeline aktarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62270)

97.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, elektrik dağıtımının özelleştirilmesine ve elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62271)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TP Oilfield Services Company bünyesinde görevli kişilere ve TPAO'daki görevlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62272)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PİGEM Genel Müdürü'nün TPAO Yönetim Kurulu üyesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62273)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO tarafından Batman'da kiralanan araçlar ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62274)

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO tarafından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62275)

102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO tarafından gerçekleştirilen veya sponsor olunan etkinliklere ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62276)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan EMEOGE Kongresi'ne ve TPAO'nun katılımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62277)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO tarafından Libya'ya yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62278)

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, broşür ve kitap alımları ile reklam ve tanıtım giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62279)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62280)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62281)

108.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, her ilçeye bir sosyolog atanmasına,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, belediye veteriner işleri müdürlüklerinin bazı belediyeler tarafından kapatıldığı ve veteriner hekimlerin görevine son verildiği iddiasına,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki tarımsal amaçlı kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ve et fiyatlarına,

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ve süt üreticilerine verilen desteğe,

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta geriye göçün teşvik edilmesine yönelik çalışmalara,

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta hayvancılık alanındaki teşvik uygulamalarına,

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki gıda denetimlerine,

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki proje ve yatırımlara,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS ile atanan personele,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, doğal çiçek soğanlarıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerle bazı şirketlerin ihracat kotalarının haksız şekilde artırıldığı iddiasına,

- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tarım alanlarındaki daralmaya ve azalan zirai üretime,

- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın ilçelerinde yaşanan kar felaketi nedeniyle zarar gören üreticilere,

- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaşanan kar felaketi nedeniyle zarar gören üreticilere,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bal üretimine yönelik desteklere,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, broşür ve kitap alımları ile reklam ve tanıtım giderlerine,

2014-2015 yılları arasında yapılan ihalelere,

2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62291), (7/62292), (7/62293), (7/62294), (7/62295), (7/62296), (7/62297), (7/62298), (7/62299), (7/62300), (7/62301), (7/62302), (7/62303), (7/62304), (7/62305), (7/62306), (7/62307)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki esnafların kredi borçlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62308)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki proje ve yatırımlara,

Bitlis, Bingöl ve Batman'daki proje ve yatırımlara,

İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62309), (7/62643)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, broşür ve kitap alımları ile reklam ve tanıtım giderlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62311)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62312)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62313)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2015 yılları arasında yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/62391)

115.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi'nde yapılan yasak avlanmaya ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/62444)

116.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele,

Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine,

Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına,

Bakanlığın afet yönetim planına,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62602), (7/62603), (7/62604), (7/62605)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemi’sinin satın alımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62606)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Azerbaycan ve Kazakistan'daki petrol üretim sahalarının devredildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62607)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO'nun bir yan kuruluşunun BOTAŞ'a devredilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62608)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO'nun bir yan kuruluşunda çalışan personel sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62609)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO'nun bir yan kuruluşunda benzin istasyonuna sahip milletvekillerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62610)

122.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, üretim yapan ve yapmayan hidroelektrik ve termik santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62611)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2002-2014 yılları arasında Van, Adıyaman ve Siirt'te başvuru yapılan ve verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62612)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta elektrik dağıtımında yaşanan aksaklıklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62613)

125.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62614)

126.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Güney Ege Linyit İşletmesi'ndeki kayıp kömür stokuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62615)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62616)

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62617)

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62618)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62619)

131.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına,

- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Gölü arazisinin su altında kalması nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki tarımsal kredilere,

Elâzığ ve Mardin'de hayvancılık sektöründeki teşvik uygulamalarına,

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda gıda üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalara,

Kars, Iğdır ve Ağrı'da geriye göçün sağlanmasına yönelik verilen teşviklere,

Elâzığ ve Mardin'de bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara,

Van, Adıyaman ve Siirt'te tarımsal amaçlı kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ve et fiyatlarına,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele,

Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine,

Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına,

Bakanlığın afet yönetim planına,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Beykoz Riva Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62628),(7/62629), (7/62630), (7/62631), (7/62632), (7/62633), (7/62634), (7/62635), (7/62636), (7/62637), (7/62638), (7/62639), (7/62640)

132.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki gümrük antrepolarında tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına,

Gümrük antrepolarının sayılarına ve denetimine,

İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62641), (7/62642)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elâzığ ve Mardin'deki esnafların kredi borçlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62644)

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2014'ten beri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan şahıslara ait firmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62645)

135.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı eski bakanların çocuklarının ticari işletmelerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62646)

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62647)

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62648)

138.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62649)

139.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/62650)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/62699)

141.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/62746)

142.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/62747)

143.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güney Kore'den eğitim uçağı alınacağına dair iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/62748)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/62752)

 

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere,

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere,

İlişkin soruları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/62806), (7/62808)

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/62807)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/62809)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara,

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara,

İlişkin soruları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/62810), (7/63464)

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt alımları ve kiralamaları ile söz konusu kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına atanan personele,

Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara,

2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara,

Bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/62857), (7/62858), (7/62860), (7/63185)

150.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, 2003-2015 yılları arasında TRT'nin Anadolu Ajansı'ndan yaptığı yayın ve hizmet alımlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/62859)

151.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara,

2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara,

2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62959), (7/62960), (7/62961)

152.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/62962)

153.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'te konut tüketicilerine yapılan doğal gaz zammına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62963)

154.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62964)

155.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Trakya Bölgesi'nde doğal gaz fiyatlarına yapılan zamma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62965)

156.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Trakya Bölgesi'nde doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62966)

157.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeliyle ilgili yargı kararlarının uygulanmamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62967)

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62968)

159.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62969)

160.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/62970)

161.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, hibrit tohumlara,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım alanlarındaki azalmaya ve ekimi yasaklanan ürünlerin yerine ekilen alternatif tarım ürünlerine,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara,

2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara,

2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara,

- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki çeşitli iddialara,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, besicilikte kullanılan yem bitkilerine ve besicilere verilen teşviklere,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara,

Eskişehir'in Alpu ilçesinden geçen Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümü iddialarına,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere,

2010-2015 yılları arasında yaptırılan tarım sigortası verilerine,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62984), (7/62985), (7/62986), (7/62987), (7/62988), (7/62989), (7/62990), (7/62991), (7/62992), (7/62993), (7/62994) (7/62995), (7/62996), (7/62997), (7/62998)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63000)

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63001)

164.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63002)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara,

İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63003), (7/63006)

166.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63004)

167.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63005)

168.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63007)

169.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63008)

170.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/63080)

171.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/63082)

172.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/63083)

173.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63176)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına,

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele,

Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/63289), (7/63290), (7/63291)

175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63292)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63293)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63294)

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63295)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63296)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63297)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63298)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63299)

183.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, yüksek gerilim hatlarının onarımı için Bakanlık bütçesinden ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63300)

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına,

- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Trakya'daki tarım arazilerinin tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına,

- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Trakya'daki tarım arazilerinin tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine,

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele,

- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında istihdam edilen personelin çalışma koşullarına,

- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde kapama ceviz bahçesi kurulmasına,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarımsal desteklemelerde yapıldığı iddia edilen bir usulsüzlüğe,

- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa Alaşehir'de soğuk ve don nedeniyle bağları zarar gören çiftçilerin durumuna,

- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'da görülen don ve kırağı nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/63306), (7/63307), (7/63308), (7/63309), (7/63310), (7/63311), (7/63312), (7/63313), (7/63314), (7/63315)

185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin PM kartının haksız bir şekilde elinden alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/63463)

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak Uludere'de hastalık taşıdığı iddiasıyla bazı hayvanların itlafı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün mahkemeye yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/63468)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara,

İstihdamın üstündeki vergi yüklerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/63579), (7/63580), (7/63581)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/63582)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/63583), (7/63585)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/63584)

191.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara İnönü Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı'ndaki aydınlatma eksikliğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63586)

192.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Tekirdağ'da lisans verilen termik santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63587)

193.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü'nün aylık ücretine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/63589)

194.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, kiracılarla mal sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun maddelerinde yapılan değişikliklerin etkilerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63594)

195.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, kadına yönelik şiddet mağduru bir vatandaşın Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvuruya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/63655)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir gazetecinin PM kartının haksız bir şekilde elinden alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/63656)

197.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Parlamento Muhabirliği kartı iptal edilen gazetecilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/63657)

198.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63698)

199.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63706)

200.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/63872)

201.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63873)

202.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Kuzey Irak petrolünün İskenderun Körfezi üzerinden satışına dair bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63874)

203.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63875)

204.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ülkemizde kurulacak nükleer santralin risklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63876)

205.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, enerji politikalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63877)

206.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 31.03.2015 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63878)

207.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/63879)

208.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, ipotekli tarım arazilerine,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda en uygun sulama yönteminin belirlenmesine yönelik çalışmalara,

Tarımda suyun etkin kullanılmasına yönelik araç ve tekniklerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara,

Tarımda suyun etkin kullanılmasına yönelik yapılandırma ve eğitim çalışmalarına,

Adalar'da yasağa aykırı balık avlanmasına,

Sakarya'da bir derede meydana gelen kirliliğe,

Su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip üreticilerin sayısına,

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi uygulamasına,

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yöneticilere,

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yönetici atamalarına,

- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da süt ve süt ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara,

Iğdır'da kanatlı hayvan üretimine,

Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/63887), (7/63888), (7/63889), (7/63890), (7/63891), (7/63892), (7/63893), (7/63894), (7/63895), (7/63896), (7/63897), (7/63898), (7/63899)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/63906)

210.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, TBMM e-posta sistemine ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/61673)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62148)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62156)

213.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, çiftçilerin arazi satışı sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62511)

214.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de doğal afetler nedeniyle Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/62835)

215.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında hacze uğramış çiftçi ve üreticilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/63127)

23 Nisan 2015 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Cemil ÇİÇEK

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla görüşmeler yapmak üzere Anayasa’nın 93’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddelerine göre Başkanlığımızın çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulu teşrifleri

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine yüce heyetiniz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı yazısını okutuyorum:

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla görüşmeler yapmak üzere, Anayasa’nın 93’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince Genel Kurulun 23 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin tezkeresi (3/1776)

15/04/2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisini; kuruluşunun 95'inci yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla görüşmeler yapmak üzere Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri uyarınca 23 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum.

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.

                                                                                                                           Cemil Çiçek

                                                                                                               Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                              Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Danışma Kurulunun bugünkü görüşmelerimizle ilgili bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

IV.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda 23 Nisan 2015 Perşembe günü yapılacak görüşmelerde siyasi parti grupları başkanlarına onar dakika süreyle, TBMM'de üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcısı veya genel başkanlarına üçer dakika süreyle söz verilmesine ilişkin önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda 23 Nisan 2015 Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, siyasi parti grupları başkanlarına 10'ar dakika süreyle, TBMM'de üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcısı veya genel başkanlarına 3'er dakika süreyle söz verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca önerilmiştir.

                                                                                                                      Cemil Çiçek

                                                                                                          Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                         Başkanı

 

                                Mustafa Elitaş                                                                   Levent Gök

                       Adalet ve Kalkınma Partisi                                                 Cumhuriyet Halk Partisi

                           Grubu Başkan Vekili                                                       Grubu Başkan Vekili

                                 Oktay Vural                                                                   İdris Baluken

                        Milliyetçi Hareket Partisi                                               Halkların Demokratik Partisi

                           Grubu Başkan Vekili                                                       Grubu Başkan Vekili

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi, olağanüstü toplantı gündeminde yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz.

V.- ÖZEL GÜNDEM

A) 23 Nisan Görüşmeleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 95’inci yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle, Türk milletinin birliğinin temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, istiklal mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu gazi milletvekillerimiz başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. O kutlu insanlar, bizlere şanlı bir geçmiş, onurlu bir tarih bıraktılar. Bizlere, hür ve bağımsız yaşayabileceğimiz bir ülke, her söyleyişimizde coşkumuzu kabartan İstiklal Marşı ve gönderde dalgalanırken hepimizi gururlandıran al bayrağımızı bıraktılar.

1919’da Samsun’dan başlayan bu kutlu yolculuk 9 Eylül 1922’de İzmir’de zaferle sonuçlanmıştır. Dönemin emperyalist güçlerine karşı Türk milletinin kahraman evlatları yeni bir destan yazmıştır. Milletimizin tarih sahnesine dönüş destanını yazan kahramanlar her zaman minnet ve şükranla anılacaktır. Onlar, her türlü zorluğa ve yokluğa göğüs gererek üzerimize çöken karanlığı aydınlatmışlar, İnönü’de, Sakarya’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da yaktıkları ateşle milletimizi yok olmaktan kurtarmışlardır.

23 Nisan 1920 milletimiz için bir milattır, iki yüz yıla yakın süredir Tuna boylarından Sakarya kıyılarına kadar çekilen milletimiz için o gün yeni bir başlangıç olmuştur. Günümüzden yedi yüz on altı sene önce Söğüt’te göndere çekilen bayrağın bir daha yere düşmemesi için önümüze yeni ufuklar açılmıştır. Devletimizi yıkılma, milletimizi dağılma noktasına getiren sebepler üzerinde kafa yorulmuş ve yenilenmenin altyapısı kurulmuştur. Hürriyet ve bağımsızlığımızı bir daha tehlikeye düşürmemek için modern Türkiye'nin temelleri doksan beş yıl önce bugün atılmıştır.

Değerli milletvekilleri, milletlerin gurur duydukları tarihler vardır, bu tarihler sıradan birer gün ya da rakamdan ibaret değildir. Bugünlerin içini dolduran büyük bir tarih ve ondan beslenen bir mana var. 23 Nisan 1920 bizim için öyle bir tarihtir, bu milletin kendi geleceği hakkında söz söylemek için attığı en büyük ve ilk adımın tarihidir. Bu tarihte, bu yüce milletin azmi, mücadelesi, kararlılığı ve küllerinden yeniden doğması vardır.

Yüce Meclisimiz, doksan beş yıldır millî iradenin tecelli ettiği kurumdur. Hem istiklalimizin kazanılmasında hem de bugünkü modern Türkiye'nin inşasında, Meclisimizin ve burada görev yapmış olan değerli milletvekillerimizin emeği ve katkısı büyüktür. Burada tecelli eden milletin iradesi, doksan beş yıl önce yokluk, yoksulluk içindeki bir imparatorluğun yıkıntılarından modern, gelişmiş bir devlet inşa etmiştir. O irade ki, hiçbir işgali, dayatmayı, kısıtlılığı kabul etmemiş, emperyalistlerin kendisine biçtiği gömleği yırtıp atmış ve kendi kaderini tayin etmek için en zor şartlara göğüs germiştir. O nedenledir ki biz bu yüce Meclise “Gazi Meclis” diyoruz. Böyle bir unvan dünyada başka hiçbir parlamentoya nasip olmamıştır.

Milletleri millet yapan ve onların karakterlerini bir hamur gibi yoğuran şeyler, yaşadıkları ve atlattıkları badireler, büyük dertler ve belalardır. Bu millet Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu belaların en büyüğüyle karşı karşıya kalmıştır; yok olma, devletsiz kalma ve tarih sahnesinden çekilip gitme. Tarihinin bu en sıkıntılı safhasında, millet, kendi kaderi hakkındaki sözü kendisi söylemek için ortaya çıkmıştır. İşte çatısı altında bulunduğumuz bu yüce Meclis, böyle tarihî bir anda, bu milletin var olma mücadelesinin ve azminin somutlaşmış hâli olarak vücut bulmuştur.

Bu aziz ülke ve millet, var olma mücadelesini, sadece bir ordusuyla değil, kendisini temsil eden Büyük Millet Meclisi üzerinden her şeyiyle yürütmüştür. Bu yüzden, çatısı altında bulunduğumuz bu yüce kurum, herhangi bir meclis değil, Gazi Meclistir, hem de o nedenle kurucu Meclistir çünkü devleti yeniden kurmuştur. Tarihsel anlamı sıradan bir demokratik kurumdan ya da temsil makamından çok daha fazladır. Bu milletin sadece düşünce ve görüşlerinin temsil edildiği bir kurum değil, doğrudan varlığının vücut bulduğu bir kurumdur. Böyle ayrıcalıklı bir Mecliste görev yapmak hem hepimiz için haklı bir gurur kaynağı hem de ağır bir sorumluluktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla Türk tarihinde bir dönem kapanmış, yeni bir dönem açılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle: “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da millî egemenliktir; yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” O sebepledir ki sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı andan itibaren Türk milletinin yegâne temsilcisidir.

Ülkemizin bağımsızlığını canlarından aziz bilen kurucu büyüklerimiz, yaptıkları çalışmalarla milletimizi tarih sahnesinden çekilmekten kurtarmışlar, onlar, yaptıkları görevle millî tarihimize altın harflerle kaydedilmişlerdir. Evet, milletimiz 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak tarih sahnesine yeniden döndüğünü bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle, bugün bizlerin coşku günüdür, hepimize kutlu olsun.

Değerli milletvekilleri, bir milletin birliği ve dirliği bozulduğunda birliği yeniden tesis etmek, mukavemet güçlerini oluşturmak son derece güçtür. Bu sebepledir ki İstiklal Savaşı’mızın en zor safhası, dağıtılan ordunun yeniden teşkili ve milletin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bir zamanlar Basra Körfezi’nden Adriyatik Denizi’ne hükmeden bu milletin çocukları, başlattıkları mücadeleyle, ezilen ve istilaya uğrayan bütün mazlum milletlere kurtuluşun yolunu göstermişlerdir. O yüce insanlar sayesinde zorbalığa boyun eğilmemiş ve büyük emperyalist oyun bozulmuştur.

Şunu iyi bilmeli ve her zaman hatırda tutmalıyız ki ülkemize, milletimize yönelik oyunlar, saldırılar, kurulan tuzaklar bitmemiştir, bundan sonra da bitmeyecektir. Değişik adlarla, değişik senaryolarla bugün de devam etmektedir.

Son günlerde bazı şahısların ve bazı parlamentoların, Ermeni diasporasının ve arkasındaki güçlerin milletimize karşı yürüttükleri bir iftira ve karalama kampanyasına şahit oluyoruz. Tek yanlı, ön yargılı, tarihî gerçeklikten ve objektiflikten uzak bu söylem ve yok hükmünde kararlarla bir tezgâh kurulmaktadır. Bu yüce çatı altında, Meclis Başkanı olarak belirtmek isterim ki 1915’te Ermeni çetecilerinin eline silahı tutuşturanlar, binlerce, on binlerce masum Osmanlı vatandaşının, kardeşlerimizin kanının akıtılmasını teşvik eden, tahrik eden, her türlü desteği sağlayanlar ile günümüzde ülkemizi kana bulayan, binlerce vatandaşımızın kanını akıtıp yüreğimizi dağlayan teröristlere silahı veren, eğiten, teşvik eden, her türlü desteği veren aynı adreslerdir, aynı çevrelerdir. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Kırk yıldır kanlı terör eylemleriyle maddi ve manevi bize çok acı verdiler. Şimdi de sözde soykırım yalanlarıyla yeni bir saldırı başlattılar; bunu iyi anlamamız lazım. Bu söylemlerde bulunanların ve karar alanların bazıları, bunların elleri tarihte kirlidir ve kanlıdır, kirli ve kanlı ellerini bizim elbiselerimiz üzerinde temizlemeye çalışıyorlar.

Birinci Cihan Savaşı, insanlığın yaşadığı en kanlı savaşlardan birisidir. 20 milyondan fazla, değişik dinlerden, etnik kökenlerden ve milletlerden insanlar hayatlarını kaybetmiştir; ocaklara ateş düşmüş, ülkeler harabeye dönmüştür. Ölenlerin hangi etnik kökenden, olduğunun önemi yok, biz hepsinin acısını paylaşıyoruz; Türk, Kürt, Ermeni veya başka bir toplumdan, başka bir etnik kökenden, bir ayrım yapılamaz. Kaldı ki Ermeniler, bizim tarihimizde, kültürümüzde ve toplum hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.

İnsan olan, esasen, acılar üzerinden siyaset de yapmaz, ayrım da yapmaz. 20 milyon içinden sadece bir etnik kökene mensup olanları yücelterek, diğer milyonları göz ardı ederek ayrımcılık yapılması doğru değildir. Özellikle, ırkçılığın, ayrımcılığın, nefret söylemlerinin ve İslamofobinin tırmandığı bir dönemde, kisvesi ve sıfatı ne olursa olsun, sorumluluk taşıyan kişilere tek yanlı suçlamalar ve iftiralar yakışmaz. Bu söylemler, her geçen gün daha çok ihtiyacını duyduğumuz barışa da hizmet etmez. Hele hele, hukuku hiçe sayan ve kendini hukukun üstünde görerek acılardan husumet çıkarmaya ve bunun üzerinden ülkemize karşı bir siyasi karalamaya kapı açanlar, kendini uluslararası bir ceza mahkemesi ya da tarihçiler kurulu yerine koyarak karar alan parlamentolar sorumsuzca bir iş yapmış olurlar. Bundan böyle herkes bilmelidir ki milletimize, özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, onların çocuklarına bu kararlar ve bu söylemler sebebiyle okullarda, sokaklarda ve iş yerlerinde bir ayrımcılık yapılır ise, nefret söylemleri giderek artacak ise o takdirde bu sorumluluk bu kararı alanlara, bu söylemde bulunanlara aittir.

Biz, 2005’te Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak oy birliğiyle aldığımız bir kararla tüm dünyaya 1915 olaylarının gerçek yönleriyle aydınlatılması için çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı ancak kendine öz güveni olan milletler yapar. Biz tarihimizle yüzleşmeye hazırız, bunu her vesileyle de söyledik. Ancak buna yanaşılmayacağını da biliyoruz. Çünkü, bu işin altından ve arkasından bu kampanyayı sürdüren ve destekleyenlerin çıkacağından hiç şüphem yoktur. Tarihî acılara istismar mantığıyla yaklaşarak hukuki bir kavram olan “soykırım”ı siyasallaştıracaklarına, Akdeniz'in ortasında hayatını kaybeden, bir lokma ekmek için Akdeniz’in sularına gömülen 700’den fazla göçmeni; Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Afrika’da savaştan, çatışmadan ve açlıktan, hastalıktan hayatlarını kaybedenleri hatırlamaları lazım, vicdanlarının rahatsız olması lazım ama hiç ümidimin olmadığını da belirtmek isterim.

Sayın milletvekilleri, Anadolu’yu kendine yurt edinen milletlerin her zaman uyanık durması gerekir. Birliğini bozan, düşmanın oyununa gelen milletler tarih sahnesinden çekilip gitmişlerdir; enerjisini koruyan milletler tarihin öznesi olmaya devam etmişlerdir. Bizim de her zaman uyanık olmamız, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekir, birliğimize ve dirliğimize kastedenlere de fırsat vermememiz icap eder. Unutmayalım ki geçmişimiz geleceğimizin referansıdır ama teminatı değildir. Millet senlik-benlik kavgasına girdiğinde hürriyet ve istiklalin tehlikeye düşmesi kaçınılmazdır. Millî uyum bozulduğunda, dirlik ve düzenimize kastedenlerin amaçlarına ulaşacaklarından da şüphe yoktur.

Anadolu bizim bin yıllık evimiz ve hiç şüphesiz ebedi vatanımızdır. Vatanın birliği, milletin hürriyeti, devletin bağımsızlığı söz konusu olunca kader birliği etmek zorundayız. Bu duyarlılığı doksan beş yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştiren büyüklerimiz gösterdi. Bugün de bizler devletimizin bağımsızlığına, milletimizin özgürlüğüne kastedenler olduğunda aynı duyarlılığı göstereceğiz. Birinci Meclisin sahip olduğu yüce ruha bugüne kadar sahip çıktığımız gibi, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun, Birinci Meclis bize her zaman örnek olacak ve olağanüstü şartlar altında bile hukuku ve adaleti üstün tutacağız. İlk Meclisin kuruluş ilkelerinden sapmayarak demokrasimizi güçlendireceğiz, devletimizi daha güçlü, milletimizi daha mutlu yapacağız. Bilmeliyiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi milletin iradesidir. Bu iradeye de her zaman sahip çıkacağız.

23 Nisan 1920 herhangi bir gün değildir. Taşıdığı mana itibarıyla, bu tarihi, çocuklarımız ve gençlerimiz en doğru şekilde öğrenmelidir. Onlar bu ülkenin geleceğidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, yaşadıkları toprakların değerini anlamaları için, dedelerinin, ninelerinin geçmişte verdikleri mücadeleyi bilmeleri gerekmektedir. Bu kutlu gün vesilesiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Yine, bugün vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğum günü sayılan bugünü, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizin kurucu üyelerine, şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun idraki içerisinde, onları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ, MHP ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, şimdi, bugün alınan karar gereğince, siyasi parti grup başkanlarına onar dakika süreyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına üçer dakika süreyle söz vereceğim.

Söz sırasını okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı ve Grup Başkanı adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili Sayın İdris Baluken, Anadolu Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan, Elektronik Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Emrehan Halıcı.

İlk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Başbakan Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Başbakan. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Sayın Cumhurbaşkanım, Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 92’nci yılında egemenliğimizin en büyük sembolü Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında olmanın onurunu, şerefini hep birlikte yaşıyoruz. Bu kutlu günde Türkiye’nin ve dünyanın bütün çocuklarının Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bu onur günümüze tevafuk eden Regaip Kandili’nizi de tebrik ediyorum.

Çanakkale savaşlarının 100’üncü yıl dönümünde, bütün dünyayı ağırladığımız şu günlerde, eş zamanlı olarak kutladığımız Millî Egemenlik Bayramı’nda destansı tarihimizi yoğun olarak hissediyoruz. Çanakkale destanını yazan komutanlardan biri olan Mustafa Kemal, o büyük mücadeleden sadece beş yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve istiklal mücadelemizin öncüsü olacaktır. Bilvesile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’mızdaki şehit ve gazilerimizi hürmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz; ruhları şad olsun. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Keza, 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren, millet iradesini temsil eden ve egemenlik hakkını milletten yana kullanarak bu ulvi çatı altında görev yapan bütün milletvekillerimizi de şükranla anıyorum.

Bugün dünyanın bütün gözlerinin üzerinde olduğu Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle eş zamanlı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bu Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin de kurucu Meclisidir. Ulus semtindeki mütevazı Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında milletin bütün unsurlarının temsilcileriyle birlikte istiklal mücadelesi yönetilmiş, tarih yeniden yazılmış, esaret altına alınmak ve parçalanmak istenen aziz milletimiz yeniden ve ebediyen istiklaline kavuşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, istiklal mücadelesinin karargâhı ve komuta merkezi ve gazi bir Meclis olarak al bayrağımızdan sonra bağımsızlık ve istikbalimizin en önemli simgesidir. Bu Meclisin yeryüzünde bir başka eşi yoktur. Bu çatı, ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için, vatandaşlarımız için birliğin sembolüdür. Bu çatı altında milletimizin bütün unsurları temsil edilmiştir ve her türlü ayrımcılık reddedilmiştir. Bu çatı altında kimse imtiyaz sahibi olmadığı gibi, hiç kimse ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Bu çatı altındaki her milletvekili, milletin, ülkenin, vatanın emanetini omuzlarında hisseder. Bu çatı altında Türkiye’nin bütün renkleri, desenleri, kokuları, dağları, ırmakları, ovaları bir araya gelmiştir. Burada kimsenin etnik veya mezhebî kimliğine, siciline bakılmaz; zira burada olmak, Türkiye’ye ait olmak demektir. Bu aidiyet dünyanın en şerefli aidiyeti, bu mensubiyet dünyanın en onurlu mensubiyetidir. Bize düşen, birlik ve beraberlik ruhunu yücelterek insanımızın onurunu hak ve adalet temelinde temsil etmektir. Birkaç gün önce ilan ettiğimiz 2023 Sözleşmesi’nde ifade ettiğimiz üzere, yüz yıl önce Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’nın acıları üzerinde onurlu bir istiklal savaşı vererek cumhuriyetimizi kuran neslin torunları olarak bizler, bu onurlu savaş sonunda özgürleştirilen vatanımızın asli sahipleriyiz. Etnik, dinî, mezhebî ve bölgesel zenginliğimiz, kadim ortak geçmişimizin güzel yansımalarıdır ve vatanımızın asli sahipleri ve devletimizin eşit vatandaşları olduğumuz gerçeğinin en güçlü dayanaklarıdır.

Bugün, yani 23 Nisan günü, bizi biz kılan manevi duyguları ve tarihî beraberliğimizden gelen çoğulcu karakterimizi en çok hissettiğimiz günlerden biridir. Dolayısıyla, 23 Nisan, birliğin, istiklalin, dayanışmanın günüdür.

Değerli arkadaşlar, üzülerek ifade etmek isterim ki millî egemenliğimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de birçok kere vesayet altına alınmak istenmiş, haksız tutumlara maruz bırakılmış, bazen de kapatılmak zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı’nı, istiklal mücadelesini temsil eden, yedi düvele karşı mücadele azmini ateşleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, defalarca, egemenlik hakkını milletten almak isteyenlerin darbelerine muhatap olmuştur. Cumhuriyeti cumhurdan, demokrasiyi “demos”tan yani halktan, Meclisi milletten esirgemek isteyen ve millî egemenliği gölgelemek isteyenler olmuş ama neticede hep millî irade tecelli etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi asli görevine tekrar dönmüştür. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Bu vesileyle, şehit Başbakan Adnan Menderes’i ve demokrasi yolunda mücadele vermiş bütün milletvekillerimizi de rahmetle, şükranla anıyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Allah’a şükürler olsun ki son yıllarda inşa ettiğimiz demokratik istikrar düzeni sayesinde Türkiye küresel bir güç olarak dünyanın en itibarlı ülkeleri arasına girerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de dünyanın en saygın yasama organları arasına girmiştir. Doksan beş senedir alnında, kalbinde ve ruhunda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ibaresi yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi daima milletin Meclisi olarak kalacak ve hiçbir vesayet odağının himayesine girmeyecektir. Hâkimiyet bilakayduşart milletindir. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Hiçbir vesayet odağı, hiçbir şer şebekesi Türkiye’yi demokrasiden, özgürlükten, adaletten, merhametten, şefkatten geri döndüremez. Türkiye Cumhuriyeti bütün vatandaşlarıyla kucaklaşma yolunda tarihî adımlar atmıştır, bundan geriye tek adım atmayacaktır. Türkiye, bugün, dünyanın en güçlü ve en saygın ülkeleri arasında, G20 ülkeleri Dönem Başkanlığı yaparken, 78 milyon vatandaşıyla mutlu ve mesut insanların ülkesi olmak için büyük bir çaba içindedir. Demokratik istikrarı özenle koruyarak Türkiye'nin istikbal davasına sahip çıkacağımızdan herkesin emin olmasını dileriz. Demokratik irademiz, vatandaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani milletin, halkın, vatandaşın onuruna bundan böyle kimse gölge düşüremeyecektir. Bütün farklılıklarımızla beraber, biz bir ve beraberiz. Farklı siyasi partiler olarak aynı çatı altında milletimizin onurunu muhafaza ve müdafaa etmek hepimizin en büyük idealidir. Farklılıklarımızı koruyarak, her türlü tek tipleştirmeye karşı çıkarak muhalefetiyle, iktidarıyla insanlarımızın hukukunu temsil ediyoruz. Bu idealimizi takip ederek halkımızın her anlamda güçlenmesine, demokratik hak ve özgürlüklerin her alanda gelişmesine öncülük edeceğiz.

Değerli arkadaşlar, bugün Yemen’den Libya’ya, Suriye’den Afrika’ya büyük acıların yaşandığı ve her gün yüzlerce masum insanın acımasızca öldürüldüğü zulümlere seyirci kalanlar bu coğrafyada yüz yıl önce yaşanan acıları kullanarak yeni nefret suçları işlemektedirler. Dinler arası, mezhepler arası, etnik gruplar arası mücadeleyi körükleyen, kapanan yaraları ısrarla açmak ve kanatmak isteyen kışkırtıcı beyan ve açıklamaların Avrupa Parlamentosu gibi bölgesel ve küresel barışı gözetmesi gereken kurumlardan gelmesi, Avrupa’nın ve insanlığın geleceği adına endişe ve kaygı vericidir. 20’nci yüzyılın başındaki savaşlarda büyük bedeller ödemiş bir millet olarak, 78 milyon vatandaşımızla birlikte, bütün siyasi partilerimizle ve bütün unsurlarımızla beraber ülkemize yöneltilen bühtan ve iftiraları reddediyoruz ve şiddetle telin ediyoruz. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Türkiye’ye karşı bir nefret söylemi geliştirenler tarih ve insanlık önünde mahcup olacaklar, hesap vereceklerdir. Bizler “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” anlayışını yüz yıllarca yaşatmış ve sayısız inancı, kavmi yüz yıllarca bir arada barış içinde, kardeşçe yaşatmış, çoğulculuğun tarihteki en başarılı örneğini sergilemiş bir milletiz. Meclis-i Mebusandan Türkiye Büyük Millet Meclisine, vatandaşlarımızı temsil eden üyelerin kimliklerine, aidiyetlerine bakıldığında görülecek tek şey ayrımcılığın, tek tipçiliğin reddedilmiş olduğu gerçeğidir. Bu çoğulcu yapının dünyada başka hiçbir örneği yoktur.

Sonsuza kadar, herkesin hukukunu savunacağız ve insan onurunu muhafazayı en üstün değer kabul edeceğiz. Bizler, öncelikle kendi vatandaşlarımız olmak üzere, daima insanlığın onurunu savunacak ve adaletin taşıyıcısı olacağız. Başkalarının yanlışları bizi hiçbir zaman adaletsizliğe sevk etmeyecek, millet olarak, ülke olarak demokrasiden, insan hak ve özgürlüklerinden, mazlumların yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz çünkü biz İstiklal Harbi’mizin sadece aziz milletimizin değil, mazlum milletlerin de onur mücadelesi olduğunun bilincindeyiz, bundan sonra da emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı nerede bir ses yükselirse onun yanında olacak, her türlü baskı ve zulme karşı da mazlumlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Sizlerle aynı hissiyata sahip olduğumuzdan emin olarak ve sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın dirliği, birliği ve huzuru için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.

İç politikamızın, dış politikamızın esası, kendimiz için istediğimizi başkası için istemek, daima hak ve adaletten yana olmak, daima insan onurunu en yüce değer olarak savunmaktır.

Bu hissiyatla hepinizin 23 Nisan Bayramı’nı yürekten kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına sevgi ve selamlarımızı iletiyorum.

Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, cumhuriyetimizi ebediyete kadar payidar kılsın.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan.

Şimdi, ikinci söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ait. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, değerli milletvekilleri, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım; gelin, 23 Nisan 1920 öncesine kısaca bir bakalım.

Adana, Afyon, Ardahan, Artvin işgal altında, Aydın düşman kuvvetlerinin kontrolünde, İzmir ve İstanbul bütünüyle işgal edilmiş. Adana, Antep, Urfa ve Maraş millî mücadele kavgasını veriyor. Çukurova’nın pamuk tarlaları, Trakya’nın bereketli toprakları, Batı Anadolu’nun ovaları hep işgal altında. Limanlarımız, var olan sanayi varlığımız, ulaşım ve haberleşme merkezleri, Türkiye'nin en stratejik yerleri düşman kontrolünde. On bir yıl süren kesintisiz savaşlarla harap ve bitap düşmüş bir millet. Nüfus yaklaşık 11 milyon. 2 milyon kişi sıtma, 1 milyondan fazla insan frengi; verem, tifo, çiçek, trahom salgını kol geziyor. Binlerce köyde sığır vebası var. Doğan her 2 bebekten 1’i ne yazık ki hayatını kaybediyor. Meclis-i Mebusan kapatılmış, hükûmet yok, ordu yok, silah yok, cephane yok yani devlet yok. İşte 23 Nisan 1920’de, bu Meclisin açıldığı gün Türkiye'nin manzarası bu. Ondan sonra, aralıksız savaşlar, benzersiz bir mücadele, ateş çemberinden geçen bir millet, eşi benzeri görülmedik, zor koşullarda kazanılan zaferler. Arkasından, aralıksız devrimler, yeni bir cumhuriyet, yeni bir anayasa, çağdaş kanunlar, yepyeni bir ekonomi ve sürekli büyüyen, ilerleyen, gelişen bir Türkiye. Tüm bu zaferler ve atılımlar Mustafa Kemal’in önderliğinde, bu Meclisin kararı, bu Meclisin eseri olarak hayata geçmiştir.

Saygıdeğer milletvekilleri, var olma yok olma mücadelesini bağımsızlıkla taçlandırmış bu yüce Meclisin kişilik ve kimlik sahibi bir Meclis olduğunu unutmamalıyız.

Az önce Sayın Başkan da ifade etti, bu Meclis gazi bir Meclistir çünkü bu Meclis millî Kurtuluş Savaşı’nı vermiştir. Bu Meclis kurucu bir Meclistir çünkü bu Meclis devlet kurmuştur. Bu Meclis özgürlükçüdür, milliyetçidir. Hiç şüphesiz bu Meclis devrimci bir Meclistir. Bu Meclisin şanı büyüktür, şerefi büyüktür. Elbette unvanları vardır fakat öyle bir kavram var ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bütün niteliklerini kendi kurtuluş kimyasında var olan o özelliğine borçluyuz. Olmazsa olmaz o kavramın adı hukuktur. (CHP sıralarından alkışlar) Bu Meclis kendi var oluşunu millete ve hukuka borçludur. Bu bağlamda, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetini çok iyi anlamak zorundayız. Unutulmaması gereken gerçek şudur: Bu Meclis milletin hukukunu içeride ve dışarıda müdafaa etmek üzere kuruldu ve bu Meclis hukukun üstünlüğüne inandığı içindir ki bizi defalarca karanlığın içinden çekip aydınlığa ulaştırmış bir Meclistir. O nedenledir ki bu Meclis milli egemenliğin sembolü olmuştur.

Değerli milletvekilleri, milli egemenliğin önemini Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatır: “Bu kadar acı tecrübeyi geçiren milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün değildir. Milletimiz hiç kimsenin iznine gerek görmeden millî egemenliğini almış ve kullanmıştır. Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.” Evet, bu kadar acı tecrübeyi geçiren bir milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün değildir. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bu ülkede egemen olan millettir ve millet, egemenliğini kurumlar aracılığıyla kullanır. Yasama, yürütme ve yargı biri birinin karşıtı değil, çağdaş bir iş bölümü içinde çalışması gereken kurumlardır. Bu kurumlar demokraside denge ve denetleme ağlarını oluştururlar. Güçler ayrılığı ilkesinin özü, demokrasiyi güçlendirmek ve milletin hakkını ve hukukunu güvence altına almaktır ama maalesef, bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Anayasa’mızın 98’inci maddesi diyor ki: “Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, araştırma önergesi, genel görüşme, gensoru, Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.”

Bakınız değerli milletvekilleri, 24’üncü Dönemde sadece CHP milletvekillerinin verdikleri soru önergelerinden 11.436’sı, bir daha tekrar edeyim, 11.436’sı yürütme organı tarafından cevaplandırılmıyorsa burada ciddi bir sorunumuz var demektir…

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Yazıklar olsun!

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - …hukuku göz ardı ediyoruz demektir, yürütme organının yasama organını tanımaması demektir. Açıkça sormak istiyorum: Böyle bir tablo bu Meclisin saygınlığına gölge düşürmez mi?

Değerli milletvekilleri, bizim yaklaşık yüz elli yıllık bir parlamenter demokrasi tarihimiz var. Parlamenter demokrasi sosyal ve siyasal kültürümüzün bir parçasıdır ancak 12 Eylül darbe yasalarıyla parlamenter sistemimiz derin yaralar almıştır. Darbe yasalarıyla siyasi partiler lider sultasına bırakılmış, seçim barajlarıyla millî iradenin Meclise gerçek anlamda yansıması engellenmiş, bunun sonucu olarak Meclis sağlıklı bir denetim yapamaz hâle gelmiştir. Hele hele kuvvetler ayrılığını ayak bağı gören bir anlayış demokrasimize de, Meclisin saygınlığına da gölge düşürmüştür. O kadar ki Meclisin bütçe hakkı bile kısıtlanmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) Bu manzara kabul edilemez. Türkiye üçüncü sınıf bir demokrasiyi hak eden bir ülke değildir. 12 Eylül darbe hukukunu değiştirip kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistemi yeniden güçlendiren bir süreci başlatmak zorundayız ve bu süreci başlatacak olan yer de Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme tarihi, aynı zamanda bu Meclisin yetkilerini savunma ve genişletme tarihidir. Bu Meclisin yetkilerini gasbetmeye çalışan, Meclisi de kanun yapma fabrikası olarak gören bir anlayış, demokrasimizin gelişmesinin ve derinleşmesinin önündeki en büyük engeldir. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bizim çocuklarımıza karşı bir borcumuz var; daha güçlü, daha özgür, daha zengin bir Türkiye’yi onlara bırakmalıyız. Bu yüzden, bu ülkeyi kuranlar 23 Nisan gününü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan ettiler.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, yaşanacak bir Türkiye umuduyla, Cumhuriyet Halk Partisi adına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Türkiye’yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum değerli milletvekilleri. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu.

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli’ye aittir.

Buyurun Sayın Bahçeli. (MHP sıralarından ayakta alkışlar)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ (Osmaniye) – Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; çatısı altında görev yapmaktan iftihar ettiğimiz Gazi Meclisimizin 95’inci kuruluş yıl dönümünü hayırla anmak, muazzez hatırasını sevinç ve gurur duyarak hatırlamak maksadıyla bugün özel birleşimde bir aradayız. Öncelikle güzide heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Ekranları başında bizi seyreden ve doksan beş yıllık kutlu çınara yüreğiyle sahip çıkan aziz vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum.

Her şeyden önce şunu belirtmem gerekir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık aşkının, meşruiyet arayışının, millî iradeye saygının mümtaz ve muhteşem bir mahsulüdür. İlk Meclisle birlikte Türk tarihinde onurlu ve tertemiz bir sayfa açılmıştır. Hüsran, yenilgi ve geri çekilmeyle geçen bozgun yılları Ulus’taki taş binaya çarpmış, deyim yerindeyse vatan sevdasıyla tutuşan yepyeni bir diriliş ateşi Türk milletini ayağa kaldırmıştır. Hiç kuşkusuz, Büyük Millet Meclisi, zalime karşı ümit sancağı, haine karşı cesaret kaynağı, işgale karşı heyecan sağanağı, esarete karşı iman ve azim yatağı, insan onurunu merkezine alan, demokrasi ve egemenlik vahası, saldırılara ve mütecaviz emellere karşı taarruz karargâhıdır. Meclisimiz, dillere destan kurtuluş mücadelemizin sevk ve idare merkezidir. Bu çerçevede, istiklalimizin mayası burada çalınmış, istikbalimizin vicdani, hukuki ve ahlaki sınırları burada çizilmiştir. Varlığımızın tescil ve beyanı burada yapılmış, hayallerimizin rotası buradan tayin edilmiştir. Büyük Millet Meclisi inanmışlığın eseri, korkusuz yüreklerin mükâfatıdır. Büyük Millet Meclisi aklın, adaletin, uzlaşmanın, anlaşmanın ve kucaklaşmanın demokrasiyle mühürlenmiş manevi sözleşmesidir.

İmparatorluğumuzun yıkıntıları arasından yeni bir devlet doğmuşsa, Mondros’tan Sevr’e kadar yazılan imha belgeleri yırtılıp atılmışsa, Türk milleti aynı ülküler etrafında buluşmayı başarabilmişse bunun şeref payesi elbette Büyük Millet Meclisine aittir. İlk Meclisin kahraman mebuslarının dünya görüşleri, doğdukları yöreler, hatta etnik kökenleri farklı farklı da olsa şunu unutmayınız ki hepsi birden büyük Türk milletinde kaynaşmış, davalarına inanmış, vatan ve bayrak ortak paydasında buluşmuşlardır. Ayrımcılığın soğuk esintisi Meclisin kapısından girememiştir. Bölücülüğün amaçları, teslimiyetçiliğin meşum ve gizli niyetleri Meclise yaklaşamamıştır. İlk Meclisin tüm üyeleri tek yürek hâlinde, karanlık tortuları dağıtmış, vehimleri çürütmüş, umutsuzlukları yenmiş, vatan ve millet etrafında kenetlenmiştir. Türk vatanı, 23 Nisan 1920’nin bir cuma günü umuda kanatlanmış, uyanan ve doğrulan millî vakar “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla tarihsel yürüyüşüne daha bir şevkle devam etmiştir.

Ankara’ya ulaşabilmiş vekillerin katılımıyla Ulus’taki eski taş binada başlayan ilk toplantı milletimizin makûs talihinin kırılacağını müjdelemiştir. En yaşlı üye sıfatıyla Başkanlık kürsüsüne çıkan Sinop Mebusu Şerif Bey’in açılış konuşması milletimizin hissiyatına tercüman olmuş ve tam bağımsız yaşama kararlılığını işin başında herkese tebliğ etmiştir.

İlk Meclis hasarın farkında, ölümcül yaranın bilincindeydi. Yaklaşık on yıldır süren kayıp ve hezimet döneminden sonra Osmanlı Devleti’nin girdiği ağır komadan kurtulamayarak gözlerini yummaya başladığını görüyordu. Nitekim, omuzlardaki sorumluluk büyüktü. Zira, ortada bir vatan ve milletin geleceği söz konusuydu. İç ve dış mihraklar Anadolu’da parlayan bağımsızlık sevdasını ve millî uyanışı kösteklemek, engellemek ve akamete uğratmak için her yola başvuruyorlardı. Ortada sorumluluk sahiplerinden Türk milletini düşünen yoktu, Türkiye’yi dert eden görülmüyordu. Bir yanda baştan başa emperyalistler tarafından işgal edilen yurdumuz, diğer yanda İstanbul Hükûmetinin aleyhte yürüttüğü tezviratlar ve işgalcileri memnun etmek için sürdürdükleri tavizkâr kampanyalar her şeyiyle sabitti.

Hürriyet ve İtilaf Fırkasının bitmek bilmeyen oyunları, Kürt Teali ve Teavün Cemiyetinin azalmayan senaryoları, Teali İslam Cemiyetinin yavaşlamayan menfi propagandaları, Kızıl Hançer Cemiyetinin ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin saçtıkları nifak tohumları, işgalcilerin kiralık Sadrazamı Damat Ferit’in gayrimillî tutumu, Yunan ordusunun başarısı için dua eden nazırlar ile okul kitaplarından “Türk” sözcüğünün çıkarılmasını isteyecek kadar alçalan ve insanlığını kaybeden nazır bozuntularının kirli gürültüsü ve nihayetinde, Türklüğü vatanında söndürmek, milleti can evinden vurmak için asırlarca kin ve nefret yatırımı yapan çevrelerin operasyonları millî ufku perdelemiş, gelecek ümitlerini köreltmiştir. İşte, böylesi kurşun gibi ağır bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basmış ve kurtuluşun ilk kıvılcımını çakmıştır. Ardından, Anadolu’nun bağrında dua, dirayet, dik duruş ve tarihî kudretle yeşeren milletin son çaresi, millî egemenliğin yegâne temsil makamı Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Aziz Meclisimiz tuzakları bozmuş, sömürgeci hedefleri gömmüştür. Egemenlik tamamen ve bizatihi milletin denetim ve kontrolüne geçmiştir. Türk milleti, kaderine, kendisine yön vermek için yüreklice devreye girmiştir. Milleti bölmeyi, topraklarımızı bölüşmeyi, yaşanmış Türk asırlarını dinamitlemeyi hedef, hesap eden kim varsa hayal kırıklığına uğramıştır ve bu hayal kırıklığı ebediyen de devam edecektir.

Değerli arkadaşlarım, önemle altını çiziyorum ki Balkanlardan göçe zorlanan milyonlarca evladıfatihanın ızdırap ve felaketini kalbinde duymayanların, Ermeni katillerin katlettiği on binlerce masum Müslüman Türk’ün sızısını hissetmeyenlerin başkalarının gözüne girmek için çaba sarf etmeleri tam bir eziklik ve iflas psikolojisidir. 1915 olaylarına “soykırım” yaftası vuranlar, bunlara şirinlik yapanlar, Ermeni çetelerini haklı çıkarmak için millî haysiyet kaybı yaşayanlar bu aziz vatana dün bir şey kazandırmadı, bugün de kazandırmayacaktır. Adına ne denilirse densin, ister “tehcir” ister “göç”, Türk milleti döneminin şartlarında gereğini yapmış, en azından son yurdumuzun yüzyılını teminat altına almıştır. Soykırım yalanına bel bağlayanların ne söyleyip neyi, nasıl karara bağlayacakları artık milletimizin umurunda değildir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine bina edildiği parlamenter sistemi kötüleyenler, ilk defa, ilk Meclisi özde hazmedemeyenlerdir. Rejim ve sistem değişikliği teklifi, Türkiye Cumhuriyeti’ne sivil mahiyetli bir darbe olup aynı zamanda ilk Meclisi yok etme, sayma teşebbüsüdür. Türkiye'nin kurulması ve kurtulmasında, ülkemizin yabancı taassuptan çekilip çıkarılmasında tek güç tamamı tamamına büyük Türk milletidir.

Şu günkü ortamda ihtiyacımız olan husus, ilk Meclisin mücadele iradesi, zorluklara dayanma ve üstesinden gelme kabiliyetidir. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, 1920 yılının yoklukları ile isli gaz lambalarının aydınlattığı, teneke sobaların ısıttığı, mekteplerden sıraların getirildiği ilk Meclisin Ulus semtindeki aziz hatıraları işte o anda gerçek değerini ve yerini bulacaktır.

Değerli milletvekilleri, milletimizin egemenlik yetkilerini doğrudan doğruya eline aldığı 23 Nisan tarihi, aynı zamanda sevgili çocuklarımız için de bayram olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle egemenliğin aziz milletimiz tarafından kullanılmaya başlandığı 23 Nisan 1920 tarihinin 95’inci yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclisin tüm mebuslarını, kurucu kahramanlarını ve vatanımızın selameti için canlarını seve seve ortaya koyan muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Konuşmama son verirken ekranları başında bizi izleyen aziz milletimizi ve muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bahçeli.

Şimdi söz sırası, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı ve Grup Başkanı adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili Sayın İdris Baluken’de.

Buyurun Sayın Baluken. (HDP sıralarından alkışlar)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer milletvekilleri, değerli konuklar ve sevgili çocuklar; hepinizi şahsım ve Halkların Demokratik Partisi adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Türkiye halklarının ve bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Değerli milletvekilleri, doksan beş yıl önce, bu topraklarda yaşayan bütün halklar, eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam arzusuyla bir araya geldiler. Anadolu’nun, Mezopotamya’nın, Trakya’nın bütün renkleri ortak bir gelecek, eşit ve özgür bir yaşam için kader birliği yaptı. Erzurum Kongresi’nde, Sivas Kongresi’nde, Amasya Protokollerinde, 23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisinde ve 1921 Anayasası’nda farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayış hâkim oldu. Hiçbir etnisiteye vurgu yapılmadan, binbir çiçekli bir bahçe gibi, Büyük Millet Meclisini oluşturan temsilciler kendi kimlikleriyle bu Mecliste yer aldılar.

1921 ruhunun temsilcisi olan kurucu Meclis, öz yönetime sahip il meclislerine geniş yetkiler vererek tüm yurttaşların farklılıklarıyla beraber, bulundukları yerde yönetime katılma imkânını ortaya çıkardı. 1921 Anayasası’nda çoğulculuk, ademimerkeziyetçilik ve temsilde adalet prensibi esas alındı. Fakat, ne yazık ki bu çoğulcu ve eşitlikçi anlayış yerine, 1924 Anayasası’yla tekçi, merkeziyetçi ve otoriter bir yönetim anlayışı geldi. Çoğulculuğa dayalı, insanı merkeze alan demokratik bir cumhuriyet fırsatı da bu şekilde heba edilmiş oldu. Tek bir etnisiteyi, tek bir ırkı, tek bir inancı ve toplum yerine devleti merkezine alan bu anlayış büyük acıların, büyük travmaların ve toplumsal çatışmaların yaşanmasına sebep oldu. Tüm kimliklerin bir arada ve özgür, ortak yaşama hedefi zedelendiği ölçüde toplumun gelecek tahayyülleri de büyük bir yara aldı.

Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade etmek istiyoruz ki doksan beş yıllık Meclis pratiği, bu ülkenin sorunlarını hafifleten, yarınlara dair umudu besleyen, temel, evrensel hakları garanti altına alan bir tarihsel pratik ne yazık ki ortaya çıkarmamıştır. Sık sık askerî cuntalarla kesintiye uğratılan bu tarih, kendi iradesini etkin kılacak, varoluş gerekçesine sahip çıkacak bir yaklaşım ve tutumu ne yazık ki ortaya çıkarmamıştır. Uzak ve yakın tarihimizde birçok toplumsal ve bireysel trajedinin kaynağı hâline gelen bu darbeler ve toplumsal iradeyi hiçe sayan merkezî devlet aklı maalesef, etkinliğini hâlen devam ettirmektedir. Hâlihazırda yürürlükte olan Anayasa’nın cuntacıların eseri olduğu ve Meclisin, üzerinden otuz üç yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlen sivil bir anayasa yapmamış olması bu tespitlerimizin en önemli kanıtı ve aynı zamanda en büyük utanç kaynağıdır. Temel toplumsal sözleşmemiz hâlen darbeci bir aklın ürünüdür ve bu aklın sonucunda, halkların iradesi hâlen yok sayılmaya devam ediliyor.

Bu ülkede yaşayan farklı kimlik, inanç ve sınıflar şahsında her türlü muhalefet dinamiğini Meclis dışında tutmak üzere oluşturulmuş olan yüzde 10 barajının hâlen yürürlükte olması yine büyük bir utanç kaynağıdır. Bunun yanı sıra, toplumun önemli bir kesiminin eşit yurttaşlık temelinde Mecliste temsil yetkisine kavuşma talebine karşın, barajları millî irade ve istikrar adına savunan siyasi partilerin bugün hâlen aynı tavırda ısrarcı olmaları ise yine büyük bir utanç kaynağı olarak önümüzde durmaktadır. Unutmayınız ki bu ülkede, askerî darbeler de millî irade ve istikrar adına yapılmıştı. Bu ülkede, Kürtleri, Alevileri, işçileri, emekçileri, kadınları yani ezilen bütün kesimleri Meclisin dışında tutmaya çalışan, millî istikrar adına yapılan bu antidemokratik tutumun payidar olmayacağını burada ifade etmek istiyoruz.

Halkın vergileriyle toplanan bütçe kaynaklarının sadece bu ülkenin kurulu düzeninden memnun olan siyasi partiler tarafından kullanılması, bunun dışında kalanlara bu yolla uygulanan ayrımcılıklar da yine bu ülkenin tarihinden bir an önce silinmesi gereken bir leke olarak kalmaya devam etmektedir.

Değerli milletvekilleri, darbe anayasasının tipik sonuçlarını neredeyse eksiksiz yaşayan bir ülke konumundayız. Basın özgürlüğüne dair hiçbir somut adımın atılmadığı, sansürlerin ve yasakların devletin bekası adına devam ettirildiği, farklı inanç ve kültürlerin yok sayıldığı, herkesin kurgusal bir devlet dinine biat ettiği, kadının eşit yurttaşlık haklarının tanınmadığı, işçinin, emekçinin hakkının gasbedildiği ve bütün bu sorun yumaklarının toplanıp geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başında patladığı bir sistem, hâlen, bütün kuram ve mevzuatıyla işlemeye devam ediyor.

Sevgili çocuklar, her gün yeniden mağdur edildiğiniz, sokaklarda yoksulluğa ve şiddete mahkûm edildiğiniz, haklarınızın gasbedildiği, savaşların en büyük faturasını ödediğiniz, cezaevlerine atıldığınız, taciz ve tecavüze uğradığınız bir ülkeden, bir dünyadan sizlere konuşmak bizim için dünyanın en ağır yükü. Sizlere kâinatın bütün güzelliklerini sunmak isterdik, güzel hayaller aşılayacak gelişmelerden söz etmek isterdik; yoksulluğun, şiddetin, savaş ve yıkımların olmadığı bir dünyadan seslenmek isterdik ancak, gelecek günler için daha çok mücadele dışında, maalesef, bugün söyleyebileceğimiz güzel şeyler yok. Bu bağlamda, geleceği karartılmak istenen bir ülkenin çocuklarının bayramını kutlamak bizlerde derin bir burukluk yaratmaktadır. Bugün, aynı zamanda geleceğimiz ve umudumuz olan siz çocuklara armağan edilmişti ancak maalesef ki şu an buradan sizlere seslenirken binlercenizin sokakta sıcak bir yuvadan uzak olduğunu, geçim sıkıntısı nedeniyle ağır koşullarda çalışmak zorunda kaldığını, çocuk yaşlarda evlenmeye zorlandığını, eğitim haklarınızın elinizden alındığını biliyoruz. Eğitime devam etme şansına sahip olanlarınızın ise yoğun bir ideolojik baskı altında, ana dillerinden yoksun, sınav merkezli, ezberci, niteliksiz ve piyasacı bir eğitim anlayışının çarkına bırakılmış olduğunun bilincindeyiz.

Yaşamı hâlâ bir oyun alanı olarak düşünen binlerce yaşıtınız devletin ciddiyetine takılıp cezaevlerinde politik tutsaklar olarak hapsedilmişlerdir. Bu çatı altındaki siyasi sorumluların yaklaşımı nedeniyle şu an çoğunuzun cezaevinde insanlık dışı koşullarda, kötü muamele, taciz, tecavüz ve işkenceye maruz kaldığını yine buradan üzülerek ifade etmek istiyoruz.

Sırf yaşı sizden büyük olanların çıkardıkları iç savaş nedeniyle evini, yurdunu terk etmek zorunda bırakılan siz Suriyeli çocuklar, sokakta, soğukta, aç ve açıkta, kendini mağrur gören insanlığın sefaletine teslim edildiğinizi biliyoruz. Tek tesellimizin umudunu büyüttüğümüz özgür ve eşit yarınlar mücadelesi olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Tek tesellimiz sizlere güzel yarınlar bırakmak için bu ülkede ve dünyada mücadele eden büyüklerinizin olduğunu söyleyebiliyor olmamızdır.

Değerli milletvekilleri, yoksulluğun en büyük mağduru çocuklarımız oldu. Sokakta yaşamaya mahkûm edilen çocuklarımızın sönen göz ferleri gelecek hayallerimizin temellerini derinden sarsıyor. Tarlada yarı aç çalıştırılan her bir çocuğumuzun ellerindeki nasırlar toplum olarak vicdanlarımızın biraz daha taşlaşmasına sebep oluyor. Yetersiz beslenen, şiddete uğrayan her bir çocuğun feryadı bizi insanlığımızdan vuruyor. Bu gerçekliğimizle mücadele etmeden, yoksulluğun ve yoksunluğun geleceği kökünden yok eden çocuklarımız üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmadan yarınlara dair düşler kuracağımızı kimse iddia edemez. Çocuklarımızın çalışmak zorunda kalmadıkları…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ İDRİS BALUKEN (Devamla) - …şiddetin her türlüsüne, ihmal ve istismara uğramadıkları; küçük yaşta evlenmeye zorlanmadıkları; eşitlikçi, parasız, nitelikli, özgürlükçü bilimsel bir eğitim alabildikleri, kendileriyle ilgili karar mekanizmalarında yer aldıkları, çocuk cezaevlerinin olmadığı; tüm çocuklarımızın eşit, özgür, mutlu ve sağlıklı oldukları bir ülke için mücadele kararlılığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Çocuklarımız, bu dönemde savaşın ve yıkımın en büyük acılarını çekti. Uğur Kaymaz’ın vücuduna saplanan yaşından fazla her kurşun Edirne’de yaşayan bütün çocukların yüreğinde kapanmaz bir iz bıraktı. Bu ülkenin her bir parçasında yaşayan çocukların yüreği Ceylan Önkol’un annesinin eteklerinde toplanan parçaları kadar parçalandı. Dünyanın bütün çocukları Berkin Elvan katledildiğinde yedikleri bir dilim ekmeğe şüpheyle bakmaya başladılar. Roboski’de parçalanan çocuk bedenleri tüm dünyada çocukların karşı karşıya bulunduğu can güvenliği sorununu açık bir şekilde ortaya koydu. İki yıl önce Konya’da soğuktan hastalanıp ölen Ayaz bebeğin, cenazesi babasının sırtında torbada taşınan küçük Muharrem’in vebali -üzülerek ifade etmek istiyorum- hepimizdedir.

Bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları olarak çocuklarımızın güzel yarınlar umudunu hep içimizde, yüreğimizde taşıdık. Fabrikadaki direnişimiz çocuklarımız içindi, HES’lere, nükleerlere karşı direnirken hep onların geleceğini düşündük, ana dilde eğitim hakkını savunurken çocuklarımızın kendi kökleri üzerinden özgür yurttaşlık haklarını tarif ettik. Şimdi de onlara, onurlu bir barışı bu ülkenin çocuklarına armağan etmenin mücadelesini yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada, tarih, ortak geleceğimize ilişkin büyük sorumlulukları hepimizin omuzlarına yüklemiş durumda. Hiçbir şey için hâlen geç olmadığını biliyoruz. Bu ülkeyi kuran ortak iradenin geleceğimizi inşa etmekteki rolü tarihî önemdedir.

BAŞKAN – Sayın Baluken, rica edeceğim, kararlaştırdığınız süreden iki-iki buçuk dakika daha fazla süre verdim, lütfen tamamlayınız çünkü kararı siz aldınız, bir adaletsizlik olur o zaman; lütfen.

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bağlıyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bu temelde, öncelikle demokrasi ve insan hakları önündeki tüm engelleri kaldırarak demokratik ve çoğulcu bir anayasa yapma sorumluluğuyla karşı karşıya olduğumuzu, parlamenter sistemin demokratik işleyişle beraber ele alınması gerektiğini, bu Meclisin de hem tüm halkımıza hem de çocuklarımıza özgür ve demokratik bir gelecek kurmakla yükümlü olduğunu belirtiyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Baluken.

Şimdi söz, Anadolu Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan’a ait.

Süreniz üç dakika Sayın Tarhan.

Buyurun efendim.

ANADOLU PARTİSİ GENEL BAŞKANI EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şu an sizlere kürsüden seslenmemi sağlayan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk sığ sulardan ayrılıp zorlu bir yolculuğu göze almıştı, kadınıyla erkeğiyle bu topraklarda ilk kez halkın egemenliğini kurmuştu. Çocuklarıyla olacağız bugün, bütün gün hepimiz o çocuklarla birlikte olacağız. İşledikleri günahları tek bir duayla bağışlatmak isteyenler 23 Nisanda o çocukları koltuklarına oturtup “Artık asarsın da kesersin de.” demişlerdi, hatırlar mısınız? Ben onlara inat, asmayın da kesmeyin de diyeceğim çünkü asmaya, kesmeye, destana meraklı olanlar yüzünden ölen çocuklar, çocuğu ölen kadınlar gördüm; tekmelerle öldürülen, gaz fişeğiyle vurulan çocuk yaştaki oğulları için ağlayan anneler gördüm. Onlarla beraber yeryüzü ağladı, gökyüzü ağladı, duvarlar ağladı; tüm canlılar sanki ağıtlarına eşlik etti. Ben, böyle dehşetli, böyle korkunç anlar inanın görmemiştim. Kıyamadığı oğlunu, gözünün nurunu, canından bir parçayı kaybetmişti onlar, başını göğsüne dayayan diğer oğluna o hâldeyken bile, anne işte, “Üzülme sen, üzülme oğlum.” diyebiliyordu; gördüm bunu. Evet, öldürmekten, asmaktan, kesmekten, yakmaktan çok acılar yaşadı bu ülke. Kafa kesmeye pek meraklı olanlara, dâhilde ve hariçte kanlı oyunlar oynayanlara inat, kindarlığı değil, şiddeti değil, sevgiyi öğrenin diyeceğim onlara. Kindar adamlara, 400 emir eri peşinde koşup öfkeden kıpkırmızı kesilip kutuplaştıranlara inat, onlara yüz vermeyin; doğasını dizginleyemeyenlere, “diktatörlük, diktatörlük” diye yanıp tutuşanlara dikkat edin çocuklar diyeceğim. Onlara inat, bin kez düşmüş ama bin kez ayağa kalkmış özgürlüklerinize sahip çıkın çocuklar diyeceğim. Kızlı erkekli oturmayı yoldan çıkmak olarak görenlere masumiyetinizle ders verin, sarsın onları, kendine getirin diyeceğim. Her şeyi çıkarları için yaptılar, zenginleştiler, üstelik kendilerine fakir süsü vererek ve acımadan oy veren o iyi insanları da bu suça ortak etmek istediler diyeceğim. Hem “terörist terörist” diye bağırıp hem terörle pazarlık yaptılar diyeceğim, bunları sakın ciddiye almayın diyeceğim. Sağlıklı bir eğitim sistemi, bağımsız, ahlaklı bir yargı, cumhuriyet kardeşliğini yeniden inşa etmek için bir şansımız varken hepsini onlar yüzünden kaçırdı bu ülke diyeceğim. Oysa Türkiye, sadece sizin için değil çocuklar, gerçekten sadece sizin için değil, genç …

(Mikrofon otomatik cihazla kapatıldı)

ANADOLU PARTİSİ GENEL BAŞKANI EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - …Orta Doğulular için de örnek olabilirdi, her şey daha güzel olabilirdi ama şimdilik olamadı diyeceğim. Ama, bekleyin, üzülmeyin geçmişi birer tutam minare tozu ve davul gölgesi eşliğinde piyasaya sürüp saraylarda altın varaklı kadehler eşliğinde yeni Osmanlıcılık yapmaya kalkışanların maceraları bitiyor diyeceğim. Öyle Orta Doğu’nun lideriymiş, halifesiymiş; geçmiş ola diyeceğim. İstedikleri kadar geçmişi çarpıtıp belleklerimizi silmeye çalışsınlar, kazanımlarımızı asla ve asla yok edemeyecekler diyeceğim. Heyhat, öyle meskûnlar ki yerlerinde yıkmak istediklerini yıkamayacaklar; geçmiş ola. Tadını almışız ki aydınlanmanın, eşit yurttaşlığın, kadın olarak var olmanın; geçmiş ola diyeceğim. Yeni Osmanlıcılığı tutturamayanlar, şimdi başka kapıya, gidip kendilerine oyalanacak başka akımlar bulsunlar. Dillerinden düşürmedikleri “Muasır medeniyeti neye borçlusun?” diye sorun onlara çocuklar, sorun; artık soru sorma zamanınızdır diyeceğim.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, sizin de süreniz doldu, ek sürenizi de verdim, lütfen Genel Kurulu selamlayın.

ANADOLU PARTİSİ GENEL BAŞKANI EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan, bitiriyorum.

Cevap alamayacaklar ama sorsunlar, korkmasınlar. Anadolu’nun üzerine soğuk bir kış gecesinin ardından doğan güneşi hatırlayın çocuklar diyeceğim.

Gözlerinizden öperim, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Onu size armağan eden o temiz kalbi hiç unutmayın diyeceğim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Tarhan’a teşekkür ediyorum.

Elektronik Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Emrehan Halıcı.

Sayın Halıcı, buyurun efendim.

ELEKTRONİK DEMOKRASİ PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANI MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, sayın milletvekilleri ve değerli konuklar; sözlerime başlarken Elektronik Demokrasi Partisi adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve halkımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da gönülden kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyanın belki de en özel ve en devrimci parlamentosudur. Dünyada devletinden önce parlamentosunu kuran ilk ve tek millet biziz. Başta, kurucusu ve ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Birinci Meclisten bugüne kadar görev yapmış olan tüm vekilleri saygıyla ve minnetle anmak istiyorum.

23 Nisan 1920, sadece Meclisimizin açılış tarihi değildir. Millet ve devlet arasındaki ilişkinin yeniden düzenlendiği ve siyasal egemenliğin yeniden tanımlandığı bir başlangıcın da tarihidir. Demokrasinin özü Birinci Meclisten itibaren karşımızdaki, arkamızdaki duvarda yazılıdır: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Ve demokrasiyi benimseyen ülkelerde, millet, sahip olduğu bu egemenliği seçtiği vekiller aracılığıyla kullanır. Siyaset bilimi buna “temsili demokrasi” adını veriyor.

Yurttaşları her zaman bir araya getirmek, onların düşüncelerini almak, onların kararlarını almak fiilen ve fiziken mümkün olmadığı için vekâlet ve vekillik sistemi kaçınılmazdı ama bugün teknolojik gelişmeler sayesinde bu olanaksızlıklar ortadan kalkmıştır. Dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca insan bilgisayarlar, cep telefonları, İnternet ve benzeri elektronik ortamları kullanarak günün her saatinde düşüncelerini, yazılarını, görüntülerini, seslerini diğer milyonlarla ve hatta milyarlarla paylaşabilme olanağına sahiptir.

Aracısız, vekâletsiz bir demokrasi için yani halkın gerçekten kendi kendini yönetmesi için bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi? Ama ne yazık ki dünyada da, ülkemizde de siyasi kurumlar bu gelişmeleri yeterince kullanmıyor, bunlardan yeterince yararlanmıyorlar. Halkın demokrasiye katkısı dört yılda bir sandığa gitmekten öteye geçemiyor. Biz, Elektronik Demokrasi Partisini bu eksikliği ortadan kaldırmak amacıyla ve doğrudan bir demokrasiyi gerçekleştirmek hedefiyle kurduk. Yurttaşlarımıza “Oy vermekle yetinme.” diye bir çağrı yapıyoruz, “Seç, seçil, yönet ve denetle.” diyoruz, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve siyasi süreçlerin tamamını elektronik ortama taşıyoruz. Partiler bürokrasisine, siyasi aracılara, delegelere takılmadan her yurttaşın siyasete ve dolayısıyla Parlamentoya ağırlık koyabileceği bir Türkiye’ye gelecek 23 Nisanlarda kavuşacağımıza ben yürekten inanıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ELEKTRONİK DEMOKRASİ PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANI MEHMET EMREHAN HALICI (Devamla) - Üç dönem görev yapmaktan onur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi ve benzeri parlamentoların muhakkak biçim değiştireceğine ve yurttaşların vekiller aracılığıyla değil, bizzat kendilerinin elektronik ortamlarda kararlara katıldığı, kararlar aldığı bir yönetim biçimiyle ülke yönetimine katılacaklarına inanıyorum.

Değerli milletvekilleri, 23 Nisanda koltuklarımızı çocuklarımıza devrediyoruz. Böylece, onları, sözde, geleceğe hazırlıyoruz. Keşke, çocuklarımızı kendimize benzetmek yerine biz onlara benzemeye çalışsak, onların meraklı, özgür, yaratıcı dünyalarını örnek alabilsek; siyasi hayatı, çekişmelerle dolu bir mücadele değil, ilgi ve sevgiyle dolu yapılacak bir hizmet yarışı olarak da görebilsek.

Regaip Kandili’nizi kutluyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Halıcı.

Özel gündemle ilgili konuşmalar tamamlanmıştır.

VI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, 24’üncü Dönemde hayatını kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet dilediğine, yapılan çalışmalar için herkese teşekkür ettiğine ve Regaip Kandili’nin hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin konuşması

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 24’üncü Dönem çalışmalarına başladığımızda bizimle beraber olan ve bugün, maalesef, aramızda bulunmayan arkadaşlarımız var. Bu dönem içerisinde Harun Çakır, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Şerafettin Elçi, Murat Bozlak’ı kaybettik. Onları ve onların şahsında 23 Nisan 1920’den bugüne bu çatı altında görev yapmış vefat eden bütün üyelerimizi ve bu arkadaşlarımızı rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum; Allah hepsine rahmet etsin.

Değerli arkadaşlar, bugün icra etmekte olduğumuz birleşim 24’üncü Dönemin son birleşimi; sonuna geldik. Ben de bu 24’üncü Dönemde, kusuruyla küsuruyla Başkanlık yaptım. Meclis Başkanlığım sırasında desteklerini, hoşgörülerini ve eleştirilerini esirgemeyen en başta Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, Başbakanımıza, siyasi partilerimizin çok değerli genel başkanlarına, Bakanlar Kurulu üyelerine, Meclis başkan vekillerimize, Başkanlık Divanı üyelerine, partilerimizin grup başkan vekillerine, komisyon başkanlarına ve üyelerine, teker teker tüm milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve hiç şüphesiz aziz milletimize, ayrıca Meclisimizin çalışmalarına katkı sağlayan tüm idari teşkilat ve çalışanlarına ve Meclis çalışmalarının kamuoyuna aktarılmasında bizimle beraber büyük çaba gösteren basın mensubu arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, hepinize ailelerinizle birlikte, mutlu, huzurlu, başarılı bir hayat diliyorum.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden çıkacak sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bugün idrak etmekte olduğumuz Regaip Kandili’nin hepinize, milletimiz ve İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Alınan karar gereğince, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden 5’inci gün saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Kapanma Saati: 15.21