TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 45’inci Birleşim

                                                                                        21 Ocak 2015 Çarşamba

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Ardahan'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

2012 ve 2013 yıllarında Bingöl, Bitlis ve Batman'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

2012 ve 2013 yıllarında Muş, Hakkâri ve Şırnak'ta iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

2012 ve 2013 yıllarında Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

2012 ve 2013 yıllarında Van, Adıyaman ve Siirt'te iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

2012 ve 2013 yıllarında Kars, Iğdır ve Ağrı'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

2012 ve 2013 yıllarında Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta iptal edilen yatırım teşvik belgelerine,

İlişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/55997), (7/55998), (7/55999), (7/56000), (7/56001), (7/56002), (7/56003)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yıllarında Suriye'ye yapılan enerji içeceği satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/56103) Ek cevap

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56375)

4.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan maden sahalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56376)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Lojistik Müdürlüğünün kapatıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56377)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Lojistik Müdürlüğünün kapatıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56378)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özelleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56379)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56380)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayının elektrik tüketimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56381)

10.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, bakıma ihtiyacı olan ağır derecede engelli yakınlarına bakmakla yükümlü erbaş ve erlerin dağıtımının ailelerine yakın yerlere yapılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/56615)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan lojmanlarının satılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56707)

12.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56708)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MİGEM'de görevli daire başkanlarına yapılan harcırah ödemelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56709)

14.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde görevli üst düzey bir bürokrata ve maden işletme ruhsatı taleplerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56710)

15.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ermenek'te yaşanan maden kazasına ve maden sahasında faaliyetleri devam eden diğer ocaklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56711)

16.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, İzmir'in Torbalı ilçesindeki elektrik kesintisi sorununun çözülmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56712)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56713)

18.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56714)

19.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü personelinin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/56715)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TSK mensuplarının sportif alanda kazandıkları uluslararası başarıların artırılması için yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/56828)

21.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Askeri Mühimmat Bakım ve Depo Komutanlığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/56831)

22.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da HES projeleri için kesilen ağaçlara,

Giresun'da HES projesinde gerekli önlemleri almadığı ve çevreye zarar verdiği için ceza alan enerji şirketlerine,

Hakkında yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilen HES projelerine,

HES projesi yürütülen illerde vatandaşlara yeterli miktarda içme ve kullanma suyu bırakmadığı tespit edilen enerji şirketlerine,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57107), (7/57108), (7/57109), (7/57110)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman Kâhta’daki bir köyde bulunan sulama amaçlı göletteki balıkların ölümüne,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine,

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57117), (7/57798), (7/57799), (7/57800), (7/57801), (7/57802), (7/58112), (7/58113)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ve olayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/57263)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Suriye tarafından düşürülen Türk jetindeki pilotların otopsi raporlarının kamuoyuyla paylaşılmamasına ve pilotların paraşütle atladıktan sonra öldürüldükleri iddialarına,

Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi ile ilgili soruşturmaya,

İlişkin soruları ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/57265), (7/57266)

26.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57269)

27.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, AVM'lerin sayısına ve İstanbul'da devam eden AVM inşaatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/57541)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avusturyalı bir firmanın Türkiye gümrüklerine göndermiş olduğu mallara dair gümrük müdürlüklerine yaptığı beyana ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/57557)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, MERSİS'te güvenlik açığı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/57673)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/57676)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/57677)

32.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/57781)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/58256)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/58359)

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/58371)

21 Ocak 2015 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45’inci Birleşimini açıyorum.

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, çalışmalarımıza başlayamıyoruz.

Bu nedenle, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 22 Ocak 2015 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 14.01