TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

12’nci Birleşim

5 Kasım 2013 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, muharrem ayının tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine ve muharrem ayının başlamış olması vesilesiyle, söz talebi olursa ilk 10 kişiye söz verebileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,

İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit,

Muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na;

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, millî ve ahlaki değerlere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay, muharrem ayına ve eski Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölümünün 7’nci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, muharrem ayını kutladığına ve Kerbela Olayı’na,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu olarak, muharrem ayını kutladığına ve karanlıktan çıkmak için herkesi sorumluluğa davet ettiğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, BDP Grubu olarak, muharrem ayını kutladığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm inançlara, tüm halklara ve tüm dillere özgürlük getirecek, Orta Doğu için barışa vesile olacak kararların alınmasını temenni ettiğine,

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Kurşunlu köyünde yapılan maden çalışmasının tehlike arz ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölümünün 7’nci yılında saygı ve rahmetle andığına ve yurt dışında yaşayan engelli vatandaşların sınır kapılarında karşılaştıkları sorunlara,

Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, muharrem ayına, geçen hafta yüce Meclisin kendine yaraşır tavır ortaya koyduğuna ve grupları adına söz alanlara kendi ve arkadaşları adına teşekkür ettiğine,

Muş Milletvekili Demir Çelik,

Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner,

Muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Soungalo Outtara başkanlığındaki heyetin ülkemizi ziyaret etmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, İnsan Haklarını İnceleme,

Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Adalet,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT),

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 22 milletvekilinin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarının (10/750),

BDP Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, DEP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklandığı dönemde yaşanan olayların (10/751),

Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 milletvekilinin, Erzurum Aşkale’deki Karasu-2 HES göletinde yaşanan kazanın ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarında yaşanan ihmallerin (10/752),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu’nun, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Sergey Naryshkin’in vaki davetine icabet etmek ve Rusya Federasyonu Anayasası ve Federal Meclisinin 20’nci yıl dönümü münasebetiyle 14/11/2013 tarihinde düzenlenecek II. Uluslararası Parlamenter Forumu’na katılmak üzere Moskova’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’i rahmetle andığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan fındık üreticisi ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/280), Genel Kurulun 5 Kasım 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, (2/1086) esas numaralı Ceza İnfaz Kurumu İsminin; Toplumdaki Algıyı Değiştirmek ve Mahkumların Toplum Yararına Eğitilip Rehabilite Edilmesi İçin Adının Adli Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, milletvekillerinin kürsüde konuşma yaparken değişik nesneleri kürsüye getirmemelerini rica ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

 

 

 

Adalet,

İnsan Haklarını İnceleme,

Komisyonlarında boş bulunan üyelikler için CHP Grubunca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen;

İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 104 milletvekilinin (10/753),

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 25 milletvekilinin (10/754),

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin (10/755),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin (10/756),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin (10/757),

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 23 milletvekilinin (10/758),

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 22 milletvekilinin (10/759),

İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 milletvekilinin (10/760),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin (10/761),

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 22 milletvekilinin (10/762),

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin (10/763),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in (10/764),

İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve 24 milletvekilinin (10/765),

Son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın yaptığı açıklama sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında MHP Grubuna,

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kurulacak komisyonun, 17 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/1),

2’nci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/2)

Görüşmeleri, Hükûmet temsilcisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 6 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.16’da son verildi.

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                        Muhammet Bilal MACİT

                            Bartın                                                                                             İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye