TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

126’ncı Birleşim

25 Temmuz 2014 Cuma

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana’nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın, Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nın kuruluşunun 91’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, grev ertelemelerine ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına, Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ve Gazze’deki soykırımın bir an evvel bitmesi için dua ettiğine ilişkin açıklaması

2.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çayırhan Termik Santralinde grev yapan işçilerin haklarının verilmesi için Hükûmeti göreve çağırdığına ilişkin açıklaması

4.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, İstanbul casusluk davası nedeniyle cezaevinde olan askerlerin özgürlüklerine kavuşması için gerekenlerin yapılmasını dilediğine ilişkin açıklaması

5.-Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

6.- Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

7.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

8.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

9.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

10.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

11.- Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve İslam âlemine yapılan zulümler karşısında sessiz kalan Birleşmiş Milletleri kınadığına ilişkin açıklaması

12.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, 21/7/2014 tarihinde Şanlıurfa’nun Halfeti ilçesinde motosikletli gezginler grubundan 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili Hükûmetin açıklama yapması gerektiğine ilişkin açıklaması

14.- Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

15.- Ordu Milletvekili İhsan Şener'in, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

16.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına, Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalan Birleşmiş Milletleri protesto ettiğine ilişkin açıklaması

17.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

18.- Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

19.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, Meclis çalışanlarının ve milletvekillerinin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

20.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

21.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, sözlere karşı şiddetle mukabelenin doğru olmadığına ve Ramazan Bayramı’nın Parlamentoya barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması

22.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Milliyetçi Hareket Partisinin Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlatılan projelerin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasının doğru olmadığına ilişkin açıklaması

23.- Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına, Gazze’deki saldırıları nedeniyle İsrail’i bir kez daha kınadığına ve Soma faciasını ajite ederek AK PARTİ Grubunun üzerine gelinmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

24.- Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 76’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

25.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, milletvekillerinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

 

 

 

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1043)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, Türk vergi sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1044)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 milletvekilinin, Şanlıurfa’nın sulama ve elektrik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1045)

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

 

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)

5.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/892) (S. Sayısı: 605)

VIII.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, İslam âleminin, milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin konuşması

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane Merkez İl Müftüsü tarafından vaazlarda siyasi içerikli konuşmalar yapıldığı iddiasına ve 2002-2014 yılları arasında siyasi içerikli vaazlar nedeniyle yapılan şikâyetlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/43989)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir örgütün malvarlığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/45796)

3.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, bir Bakan danışmanı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46157)

4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun bir firma ile yaptığı sözleşmeye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46158)

5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Çaldıran ilçesinde ve bağlı köylerde dağıtım şirketi tarafından uygulanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46159)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Doğal Gaz Borsasının oluşturulması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46160)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BOTAŞ'ın doğal gaz fiyatlaması uygulamasının düzenlenmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46161)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Enerji Fonunun kaldırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46162)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, açık deniz platformu filosu oluşturulması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46163)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çimento hammadde ruhsat güvenliğinin sağlanması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46164)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BOTAŞ'ın iletim, depolama ve ticaret faaliyetlerinin ayrı kuruluşlar tarafından yapılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46166)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, binalarda enerji verimliliği yüksek camların kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46167)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sulama abonelerinin elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46168)

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin borçlarını ödemeyen abonelerin elektriğini kestiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46169)

15.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'da taş ocakları ile ilgili verilen izinlere ve ocakların denetimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46327)

16.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46329)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, enerjinin etkin kullanımı ve enerji yoğunluğunun düşürülmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46330)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kimya sektöründe ara girdi ithalatının azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46331)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, demir cevheri ve kömür ithalatında yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik projelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/46358)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümrük Müşavirliği sınavına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/46371)

21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümrük Müşavirliği yeterlilik sınavı ile ilgili bir iddiaya ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/46372)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gümrük Müşavirliği sınavına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/46373)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2014 yıllarında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/46509)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinin sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/46514)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlilerinin istifaya zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/46515)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlilerinin emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/46516)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma açılarak mobbing uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/46517)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2014 yıllarında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46589)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan bir tasarının zeytinciliğe etkileri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46590)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlilerinin emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46591)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlilerinin istifaya zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46592)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinin sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46593)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma açılarak mobbing uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46594)

34.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Zonguldak'ta TTK'ya ait bir maden ocağında Soma için bir günlük iş bırakan işçilerin yevmiyelerinden kesinti yapılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46595)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinin sayısına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/46644)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alımı yoluyla yaptığı harcamaların artmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/46763)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yaptığı harcamaların bütçe kalemlerindeki ödeneklerle uyumlu olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46800)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alımı yoluyla yaptığı harcamaların artmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46801)

39.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Rize'deki HES projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/46802)

40.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilinde sınır ticareti konusunda yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/47000)

25 Temmuz 2014 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126’ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Adana’nın sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Muharrem Varlı’ya aittir.

Buyurun Sayın Varlı. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana’nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana’nın problemleri hakkında gündem dışı söz istedim. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bugün bayramdan önceki çalışma süresinin son günü. Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetle Ramazan Bayramı’na ulaşmanızı ve Ramazan Bayramı’nın da İslam âlemine barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle hepinizin Ramazan Bayramı’nı ve bizi televizyonları başında izleyen değerli milletimizin de bayramını tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, Adana, eskiden Türk filmlerine konu olmuş, herkesin iş aradığı, iş bulduğu bir şehirken ne yazık ki şu anda işsizlikte hep birinci sıralarda gidiyor. Adana’da aksine bir göç var. Adana’da işi, hâli vakti düzgün olanlar İstanbul’a, İzmir’e, Bursa’ya yerleşiyor ama daha alt seviyeden insanlar da sürekli Adana’ya geliyor, dolayısıyla, Adana’da had safhada bir işsizlik oluştu. Fabrika sahiplerinin birçoğu da fabrikalarını kapatarak İstanbul’a, Kocaeli’ye gittiler. Dolayısıyla, Adana’da yatırımların önünü açacak, Adana’da yeni fabrikaların önünü açacak bir çözüm bulması lazım Hükûmetin. Çünkü, Adana çok önemli bir şehrimiz, çok önemli bir ilimiz. Adana’da yaşayan insanların da önemsendiğini Hükûmetin hissettirmesi lazım.

Enerji ihtisas bölgesiyle alakalı, Hükûmet hep “Adana Ceyhan Türkiye’nin Rotterdam’ı olacak.” diye reklam yaptı. Efendim, “Bu bölgede çok enerji yatırımı yapılacak, işte, Türkiye’nin Rotterdam’ı olacak; 10 bin kişi, 20 bin kişi iş bulacak.” gibi bir reklam yaptılar ama şu ana kadar ne yazık ki enerji ihtisas bölgesinde daha bir çivi bile çakılmadı. Dolayısıyla, buraya yapılacak yatırımların Hükûmet tarafından teşvik edilmesi lazım, bir an önce yatırımcıların o bölgeye yönlendirilmesi lazım. Dolayısıyla, oradaki yatırımların da bir an önce başlayıp insanlarımızın iş ve aş bulmasını temin etmemiz lazım. Bunlar Adana’nın önemli sorunları.

Yine, Yumurtalık yolunun 1999 yılında ihalesi yapılıp parası ayrılmış olmasına rağmen hâlâ Yumurtalık-Ceyhan arasındaki yol bir türlü bitirilemedi. Müteahhit “Para yok.” diye işi bırakıyor gidiyor, bir gün başka müteahhit geliyor. Adana-Ceyhan-Yumurtalık arası özellikle de haziran ayı ile ekim ayı arasında yani üç ay zarfında çok yoğun işleyen bir yol. Bu yolun bir an önce bitirilmesi lazım. Hükûmetin buna da bir an önce çözüm bulması lazım.

Yine, ayçiçeği ve buğday hasadı bitti. Hem tarımsal kuraklık hem don olayından dolayı ayçiçeği ve buğday üreticileri aşırı derecede mağdur oldular. Bunların da mağduriyetinin giderilmesi için ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odalarının fikirleri alınarak bir an önce bir araştırma yapılmalı ve bu insanlarımızın mağduriyeti önlenmeli çünkü ayçiçeği baharda aldığı yağmurlarla büyüyen, gelişen ve verim yapan bir bitki. Tabii ki Cenab-ı Allah’tan gelen bir şey, elbette ki bunda sizin Hükûmetinizin bir kabahati yok ama Hükûmetin de bu mağduriyeti önlemek noktasında bir çaba sarf etmesi lazım. İşte diyeceksiniz ki: “Ziraat Bankasındaki borçları erteledik.” Ama faizli ertelediniz, faizsiz ertelemeniz lazım. Yine, tarım krediyle alakalı borçların yapılandırılması ve faizsiz yapılandırılması lazım. Bu konuda da çiftçilerimizin mağduriyetini gidermenizi bekliyoruz.

Yine, önümüzdeki ay sonunda mısır hasadı başlayacak. Geçen sene burada gırtlağımı patlattım, “Mısır hasadı başlıyor, dışarıdan mısır ithalatını kesin.” dedim, kesmediniz, sürekli mısır ithalatını gerçekleştirdiniz. Tam mısır hasadı döneminde 2 milyon ton mısır Türkiye’ye girdi, mısır üreticisinin mısır elinde kaldı, bir önceki yılın fiyatının altında mısır satmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla zarar ettiler. Bu yıl buğday rekoltesi çok düşük. Dolayısıyla yem fabrikalarının mısır ihtiyacı artacak, glikoz fabrikalarının mısır ihtiyacı artacak. Onun için de dışarıdan ithalatı mutlaka ve mutlaka engellemek lazım. Şu anda büyük firmalar Romanya’da 40 bin dönüm, 50 bin dönüm tarla isteyen çiftliklerle pazarlık hâlindeler. Hükûmeti buradan uyarıyorum buna bir an önce çözüm bulsunlar, dışarıdan mısırın gelmesini engellesinler ki çiftçimiz para kazanabilsin.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz Amele Birliğinin 91’inci yıl dönümü hakkında söz isteyen Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’a aittir.

Buyurun Sayın Ulupınar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın, Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nın kuruluşunun 91’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının 91’inci kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Gazze’de akıtılan kanın son bulmasını temenni ediyor bu saldırıyı nefretle kınıyorum. İnşallah bu katliam şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine son bulur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; henüz cumhuriyetin kuruluş aşamasında ülkenin birçok yerinde savaşlar devam ederken cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Zonguldak Havzası’na özel bir önem vermiştir. Bu dönemde havzada yabancı işletmeler kömür üretimi yapmaktadır. Ocak işletmecileri işletmecilikle ilgili geniş yetkilere sahip olmuşlar ve bu yetkilerini olabildiğince işçileri sömürerek kullanmışlardır. Ocaklara yakın köylerden temin edilen işçiler hiçbir sosyal hakkı olmadan çok düşük ücretlerle hatta günlük bir ekmek parasına çalıştırılmaktaydı. Sadece insan gücüne dayalı olarak yapılan işletmecilik sonucu birçok işçi iş kazaları sonucu yaralanmış, sakat kalmış veya ölmüştür. Herhangi bir iş kazasında yaralanan veya sakat kalan işçiler hiçbir hak talep edemeden köylerine döner, ocaklarda ölenler ise etrafında yakını yoksa ortada kalırdı. Taşkömürü havzasındaki huzursuzluk büyüktü ve bu sıkıntılı dönem yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni de rahatsız ediyordu. Kuvayımilliyeciler Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını izleyen hükûmetleşme devresinin ilk aylarında stratejik önemini dikkate alarak Zonguldak Kömür Havzası’nı derleyip toparlamak için harekete geçmişlerdi. Bu devrede kömürün satışı tamamen serbest bırakılmış. ocaklarda çalışan işçilerin askerlikleri ertelenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti memleketi düşmanlardan kurtarmak için bir yandan savaşlar yaparken memleketin çeşitli kesimlerinde mahallî ve ekonomik tedbirlerin alınmasını da gerekli görmüştür. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Amele Kanunu çıkarılması konusu Meclise getirilmiş, kabul edilerek o zamanın Umuru İktisat Vekili Sayın Celal Bayar görevlendirilmiştir. Havza tetkiki alınmış, alınması gereken önlemler belirlenmiş, çalışma hayatının ve imtiyazlı kömür şirketlerinin hukuki durumu nazara alınarak Meclis müzakereleri sonucunda kısa adıyla Havzai Fahmiye Amele Kanunu çıkarılmıştır.

Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı 10 Eylül 1921 tarih 151 sayılı Havzai Fahmiye Amele Kanunu’nun 4’üncü maddesine dayanarak 21 Temmuz 1923’te kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur. Ülkemizin sosyal güvenlik anlamında ilk kuruluşu olmasının ötesinde, kuruluşundaki insani ve toplumsal ölçütleriyle cumhuriyetimizin anıt kurumları arasında yer alır. Doksan bir yıldır maden kömürü ve enerji işlerine hizmet eden Amele Birliği uzun süre Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olarak hizmet etmiştir. Zaman içerisinde bu görevlerini kamunun uzman kuruluşlarına devretmiştir. Şu anda da yardımlaşma sandığı olarak bütün teknolojik gelişmelere rağmen hâlâ en zor şartlarda çalışan maden ve enerji işçilerimize hizmet etmeye ve yanında olmaya devam etmektedir.

Amele birliği kurulması sonucunda maden işçilerimiz Zonguldak başta olmak üzere Bartın, Karabük ve Kastamonu ilinin bir bölümünü de kapsayan sendikal, sağlık, sosyal güvenlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında çok önemli kazanımlar elde etmiştir.

TTK’da çalışan işçiler ile TEİAŞ Çatalağzı Termik Santralinde çalışan işçiler sandığın zorunlu üyesidir. Yaklaşık üye sayısı 10 bindir. 151 sayılı Havzai Famiye Amele Kanunu’nda belirtilen 15 maddelik kanun, o döneme göre işçilere ve çalışma yaşamına yenilikler getirmiştir. Bu kanunla kazazede ve hasta maden amelesinin, bilhassa amele eşlerinin, çocuklarının bakımı, burs, geçici iş göremezlik yardımı, kredi yardımı, cenaze ve iş kazası yardımı imkânı getirilmiştir. Amele Birliği aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz karşılıksız ve sosyal yardımlarla üyelerine ve dolayısıyla işverene maddi ve moral anlamında çok önemli destek sağlamaktadır. Amele Birliği son bir yılda 1.341 öğrenciye yaklaşık öğrenim yardımı 2 milyon TL, diğer sosyal yardımlar 34 milyon TL ile bankalardaki nakit hareketleri tutarı 86 milyon TL olmak üzere 122 milyon TL Zonguldak ekonomisinde hareket görmektedir. Bu da Amele Birliğinin Zonguldak için önemini açıkça göstermektedir. Günümüzde bakıldığında son derece doğal bir hakmış gibi görünen, o günkü koşullarda emekçinin yaşamında devrim niteliğinde değişim sağlayan bu güzide kuruluşumuzun 91’inci yılını kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, grev ertelemeleri hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili İzzet Çetin’e aittir.

Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, grev ertelemelerine ilişkin gündem dışı konuşması

İZZET ÇETİN (Ankara) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Başkanın da söylediği gibi grev ertelemeleri üzerine söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Türkiye, bundan tam elli bir yıl önce yani 24 Temmuz 1963 yılında, 274 sayılı Yasa ve 275 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev Lokavt Yasası’yla birlikte grev hakkıyla tanıştı. Ama öyle bir tesadüf ki, elli bir yıl sonra yine bir 24 Temmuzda, gerçekten -biraz sonra izah edeceğim- şaşırtıcı bir biçimde AKP bir grevi erteledi sessiz sedasız, hiç kimsenin haberi yok. Dün, Çayırhan, Elbistan ve Tavşanlı Tunçbilek maden ocaklarında çalışan işçilerin grevini Hükûmet erteledi. Bu erteleme gerçekten ilginç.

Değerli arkadaşlar, grev ertelenmeden önce Hükûmet bildiğiniz gibi bundan tam bir ay önce, 18 Haziran tarihinde greve çıkan Şişecam işçilerinin grevini genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte gördüğü için altmış gün süreyle ertelemişti. Aradan bir ay geçtikten sonra bu grevi de erteledi. Ertelemeden önce, yandaşı olan iş adamlarından Turgay Ciner’in yasaya aykırı bir biçimde açmış olduğu bir davayı bizim ne yazık ki hukuk çöktüğü için mahkeme kabul ediyor ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’ndaki hükme aykırı bir biçimde sendikanın almış olduğu grev kararını ihtiyati tedbir yoluyla durduruyor. Sendika dün öğle saatlerine doğru aynı mahkemeye, Ankara 4. İş Mahkemesine müracaat ediyor, itiraz ediyor “Bu Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’ndaki grev yasağı kapsamında değiliz, iki yıl evvel 6356 sayılı Yasa çıktığı zaman bizim grev hakkımız doğdu.” diye itiraz ediyor, mahkeme bu sefer de verdiği kararı kaldırıyor ve sendika dün öğle saatlerinde greve başladı, saat 16.00’da. Hükûmet de -zannettik ki- alelacele saat 17.00’ye doğru Bakanlar Kurulunu topladı ve grev uygulamasını erteleme kararı aldı. Meğer, Hükûmet Turgay Ciner’le iş birliği içerisinde bu kararı götürmüş, burada belgesini size göstereceğim.

Değerli arkadaşlar, Hükûmet diyor ki: “Çayırhan Termik Santrali ile Elbistan Kömür havzası Çöllolar kömür İşletmesi iş yerinde grev kararı yine Şişecam’da olduğu gibi genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden, altmış gün süreyle ertelenmiştir.” 21 Temmuz 2014 tarihinde grevi erteleme kararını almış Bakanlar Kurulu. Turgay Ciner’e “Mahkemeye ver, mahkeme yürütmeyi durdurma verirse biz şey yapmayız grevi, hiç olmazsa bunu yürürlüğe sokmayız.”diyor. Grevi gerçekten ihtiyati tedbir yoluyla durdurduktan sonra da aynı mahkeme itiraz hakkı bulup kaldırmak mecburiyetinde kalınca Bakanlar Kurulu otomatik olarak, belki de peşin olarak imzalarla aldığı kararını yürürlüğe koyuyor.

Değerli arkadaşlar, gerçekten, Türkiye altmış bir yıl önce bir grev hakkıyla tanıştı, AKP döneminde grev haklarını kaybeden işçilerle dolu. Burada 2.903 işçi toplam üç iş yerinde greve çıkmıştı.

Değerli arkadaşlar, gerçekten grev, işçinin, emekçinin zorunlu olmadıkça emeğini, haklarını korumak ve geliştirmek için kullanmak zorunda kaldığında kullandığı önemli bir silahı. Bu silahı emekçinin elinden Hükûmet, işveren, iş birliği içerisinde alırsa işçi korumasız kalır, işçi haklarını geliştirmenin yollarını bulamaz. Nitekim burası da bir maden iş yeri… 13 Mayısta 301 madenci feci şekilde, AKP’nin yandaşı iş adamlarının gerekli işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini almaması nedeniyle yaşamını yitirdikten sonra bir başka madende yine işverenlerden yana Hükûmetin tavrını protesto ediyorum, kınıyorum. Buradan, greve çıkan tüm işçi arkadaşların haklarını ellerinden alan mahkemeyi de protesto ediyorum, kınıyorum ve işçilere başarılar diliyorum.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle hepinizin bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Dağoğlu buyurun, bu hem bayram için hem de Sayın Yeniçeri için.

Buyurun Sayın Dağoğlu.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına, Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ve Gazze’deki soykırımın bir an evvel bitmesi için dua ettiğine ilişkin açıklaması

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bütün Müslüman âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

Ayrıca, bugün biz ikinci bir bayramı daha kutluyoruz, 77 yıllık bir hayal bugün gerçek oluyor. Ankara-İstanbul arası hızlı tren bugün hayırlısıyla seferlerine başladı. Bütün vatandaşlarıma, bütün topluma, bütün insanlık âlemine, hayırlara vesile olur diye düşünüyorum herkes için ve güle güle kullanalım diyorum.

Bu vesileyle, aynı zamanda Gazze’deki vatandaşlarımın da bayramını kutluyorum ve oradaki soykırımın bir an evvel geçmesi için dua ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Yeni…

2.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkan, yüce milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Ayrıca, ömrünü milletimize ve insanlığa hizmet etmeye adayan AK PARTİ Genel Başkanı, Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a kürsüye çıkan her muhalefet milletvekili hakaret etmeye devam ediyor; buna daha nasıl dayanacağız bilmiyorum.

BAŞKAN – Sayın Yeni, bayram mesajı için söz verdim efendim bu bir dakikalık süreyi.

AHMET YENİ (Samsun) – Ayrıca, yüksek hızlı tren bugün Başkent ile İstanbul’u birbirine bağlıyor; hayırlı, uğurlu olsun.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Yeniçeri buyurun.

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çayırhan Termik Santralinde grev yapan işçilerin haklarının verilmesi için Hükûmeti göreve çağırdığına ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santralinde çalışan 1.270 işçi iki gündür grev yapmaktadır. İşveren ile işçi sendikası arasında, cüzi bir fark yüzünden anlaşmazlık sürmektedir. Bu iş yerinde yoksulluk sınırında, boğaz tokluğuna işçiler çalıştırılmaktadır. Mübarek ramazan ayında, işverenin uzlaşmaz tutumu işçileri greve sürüklemiştir. İşverenin olumsuz tutumunun nedeni ise Bakanlar Kuruludur. Bakanlar Kurulu genel sağlık ve millî güvenlik gerekçesiyle grevi iki ay ertelediğinden dolayı işveren uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor. İşçilerin mevcut şartlarda çalışma imkânı ortadan kalkmış, sefil ve yoksul bir konuma düşürülmüştür. Bıçak kemiğe dayandığından işçiler greve gitmiştir. Emek ve ekmek insanlığın en kutsal değeridir. İşçilerin ekmeğinin ve emeğinin karşılığını talep etmesinden daha doğal bir hakkı olamaz. Bir an önce işçilerin masum haklarının verilmesi ve işçilerin iş başı yapmamalarının sağlanması için Sayın Bakanı ve Hükûmeti göreve çağırıyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Yılmaz…

4.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, İstanbul casusluk davası nedeniyle cezaevinde olan askerlerin özgürlüklerine kavuşması için gerekenlerin yapılmasını dilediğine ilişkin açıklaması

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, önümüz bayram ama ben size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraftakiler Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk kumpasın oluşturulduğu İstanbul Casusluk Davası’ndan hâlen daha cezaevinden yatan albaylar: Albay Necmi Yıldırım, Albay Koray Eryaşa, Yarbay Tamer Çetin, Astsubay Adnan Yılmaz. Bütün kumpas davalarının mağdurları çıkmasına rağmen onlar hâlen daha cezaevinde ve görev uyuşmazlığı nedeniyle dosyaları Yargıtay 5. Ceza Dairesinde, bir aydır karar verilmiyor. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi eylül ayında davalarına bakabileceklerini söylüyor ama albaylar hâlen daha cezaevinde. Onun için bir an önce kamuoyunun bu konuda duyarlılığını gösterip kumpas mağduru olan albayların, askerlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması için gerekenlerin yapılmasını diliyorum.

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bostancı…

5.-Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Efendim, herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramların insanoğluna çok önemli bir hediyesi var, o da şu: İnsanlar yeryüzünde her zaman çatışmışlar, dövüşmüşler, kavga etmişler, savaşmışlar, çeşitli düzeylerde birbirleriyle rekabet içinde olmuşlar. Ama bayramlar, birçok kültürde olan bayramlar insanlara hatırlatıyor ki “Evet, bütün bunları yapıyorsunuz ama nihai olarak sizin bir ortaklığınız var; içine gömülü olduğunuz bu dünyada sizi kardeş kılacak, ortak insani değerlerde toparlayacak nitelikler var.” Bunu bir hediye olarak görüyorum. Bayramlarda hatırlanan bu niteliğin başka zamanlarda da hep hatırlanarak her ne rekabet yapılacak, çatışma olacak, insanoğlunun bu eski hikâyesi devam ettirilecekse böyle bir bağlamda sürdürülmesi dileğiyle, bayramlar hatırlanarak sürdürülmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Şahin…

6.- Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Sayın Başkanım, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

Ayrıca Gazze’de bombalar altında, zulüm altında katliamlara maruz kalarak ramazanı yokluk ve sıkıntılar altında geçiren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin, Suriyeli, Iraklı, Myanmarlı, Somalili, Sudanlı kardeşlerimizin zulüm ve esaretten kurtulmaları dileğiyle Ramazan Bayramlarını hassaten kutluyorum. Filistin’de başlayan 3’üncü intifadaya buradan selam yolluyorum.

Ayrıca bugün Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni’nin sefere başlaması dolayısıyla bu konuda emeği geçen başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün katkı verenleri yürekten kutluyor, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tamer…

7.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Başkanım.

Ramazan ayını geride bıraktık. Tüm halkımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramlarını kutluyorum.

Ayrıca başta Filistin’de olmak üzere, Gazze’de dökülen kanların bir an önce durması, Ramazan Bayramı’na huzurlu ve mutlu bir şekilde girmeleri en büyük arzumuz ve temennimiz.

Yine, Suriye’de, Irak’ta, özellikle Türkmenlere yapılan zulümlerin bir an önce dinmesini, Ramazan Bayramı’na girmelerini temin ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan…

8.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Sayın Başkanım, aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ayrıca her Ramazan ayında İslam coğrafyasını, özellikle eski Osmanlı topraklarını kana boğan tüm şer güçleri kınıyorum ve bütün arkadaşlarıma da hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Sarı…

9.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

MEHMET SARI (Gaziantep) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Tüm İslam âleminin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı canı yürekten kutluyorum. Filistin’de İsrail’in başlatmış olduğu soykırımın bir an önce bitmesini temenni ederken Gazze’deki Müslüman kardeşlerimizin de mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum.

Ayrıca, bugün, AK PARTİ Genel Başkanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan yüksek hızlı trenin açılışının da tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm arkadaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sarı.

Sayın Sarıbaş…

10.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gazze’de, Irak’ta, Afganistan’da, tüm Müslümanların; ayrıca, içeride tutuklu bulunan polislerin, gazeteci, yazar ve tüm tutukluların ve tüm dünyadaki İslam âleminin Şeker Bayramı’nı kutluyor, nice tutuksuz, özgür bir bayram dileğiyle…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Altay…

11.- Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve İslam âlemine yapılan zulümler karşısında sessiz kalan Birleşmiş Milletleri kınadığına ilişkin açıklaması

MEHMET ALTAY (Uşak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Özellikle bu mübarek aylarda başta Gazze olmak üzere Suriye, Irak ve Doğu Türkistan ve tüm İslam âlemindeki acı ve zulüm altındaki din kardeşlerimizin acılarının son bulmasını temenni ediyorum.

Özellikle İslam âlemi üzerindeki bu zulüm sırasında sessiz kalan, hiçbir tepki ortaya koymayan Birleşmiş Milletleri özellikle kınıyor, bu konuda da tüm İslam âleminin artık dünyanın beşten büyük olduğunu anlaması için bir şeyler yapması gerektiğine inandığımı ifade ediyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Dora…

12.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

EROL DORA (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Ben de bütün vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın barışa ve sevgiye vesile olmasını temenni ediyor, bütün vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Eyidoğan…

13.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, 21/7/2014 tarihinde Şanlıurfa’nun Halfeti ilçesinde motosikletli gezginler grubundan 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili Hükûmetin açıklama yapması gerektiğine ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

Amaçları sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde motosikletli geziler düzenleyerek yurdumuzu tanımak olan kısa adı “TR Enduro” olan motosikletli gezginler grubuna bağlı iki arkadaş, Engin Öksüz ve Abdullah Türk, 21 Temmuz 2014 tarihinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Çeken Mahallesi civarında motosikletleriyle birlikte seyahat ettikleri sırada aileleriyle irtibat kesilmiş ve haber alınamamıştır. Şahıslar en son 21 Temmuz 2014 gün, saat 14.30’da aileleriyle görüşmüş ancak daha sonra irtibat kesilmiştir. Jandarma kolluk kuvvetlerinin aramaları sonucunda 23 Temmuz 2014 tarihinde bu şahıslar, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Çeken Mahallesi civarında metruk bir binada vahşice öldürülmüş olarak bulunmuşlardır.

Ülkemizin güzide bir köşesine seyahat özgürlüğü hakkını kullanmak adına bile gidilemediği günlere gelmiş bulunuyoruz. Hükûmetin gelinen bu noktada, ülkenin ve vatandaşların can güvenliğini, mal güvenliğini ülkemizin belirli bölgelerinde tamamen yitirdiğine şahit oluyoruz.

Bu cinayetle ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları ve açıklamaları Hükûmetten hemen ve derhâl bekliyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Arslan…

14.- Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

AHMET ARSLAN (Kars) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Özellikle 29 Ekim 2013’te cumhuriyetimizin 90’ıncı kuruluş yıl dönümünde Marmaray Projesi, bugün de yüksek hızlı trenin Ankara-İstanbul’a erişmesiyle gençlerimize şu mesajı verdik: Ey gençler, hayal görünüz, hayalleri gerçekleştiren bir lideriniz ve bir ülkeniz var. Ne mutlu ki hayallerimizi gerçekleştiriyoruz.

Bu cümleden hareketle, Gazze’de de ve dünyanın her yerinde akan kanın durması temennisiyle, Ramazan Bayramı’nın İslam âlemine hayırlar getirmesi temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Şener…

15.- Ordu Milletvekili İhsan Şener'in, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

İHSAN ŞENER (Ordu) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Ben de milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum ve kan dökülen bütün bölgelerde, bütün yerlerde inşallah bir an önce bu kanın durmasını temenni ediyorum.

Bugün büyük bir hayali gerçekleştiren Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Ankara-İstanbul hızlı tren yolunun milletimize, memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Türkmenoğlu…

16.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına, Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalan Birleşmiş Milletleri protesto ettiğine ilişkin açıklaması

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Ben de, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah, tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirir.

Yine, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu, sadece Ankara-İstanbul değil, Konya-İstanbul arasında da devam edecek seferlerin başlangıcı olacak. Emeği geçen, başta Başbakanımız olmak üzere, tüm bakanlarımıza, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun.

Bu arada, Filistin’de yaşanan zulümlerin bir an önce durmasını niyaz ediyorum. Birleşmiş Milletleri de, dünyada yaşanan bu insanlık dramına ve soykırıma karşı sessiz kaldığı için protesto ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Akgün…

17.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

MEVLÜT AKGÜN (Karaman) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Ben de, aziz milletimizin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ayrıca, Mecliste bulunan değerli milletvekili arkadaşlarımızın da bu vesileyle bayramını tebrik ediyorum. Bayramın, barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ediyorum.

Bugün hizmete girecek olan Ankara-İstanbul yüksek hızlı treninin milletimize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen, başta Sayın Başkanımız olmak üzere, herkesi kutluyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Köksal…

18.- Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, ben de bütün arkadaşlarım gibi, önce Meclisteki arkadaşlarımızın bayramını yürekten kutluyorum, daha sonra da yüce milletimizin ve bütün İslam âleminin bayramını kutluyorum. Bu vesileyle, bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarının da bayramlarını kutlarken gazilerimize uzun ömürler diliyor ve seçim bölgem Kırıkkale’deki hemşehrilerimin de bayramını yürekten kutluyor, hepinize tekrar saygılarımı arz ediyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın Gök…

19.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, Meclis çalışanlarının ve milletvekillerinin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ben de, başta sizlerin ve tüm Meclis çalışanlarının, milletvekili arkadaşlarımın bayramlarını tebrik ediyorum.

Ayrıca, şunu belirtmek istiyorum, iki gündür kamuoyunda sıkça duyduğumuz için önemine binaen ifade etmek isterim: Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde istenmeyen bir hadise ve… Orada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ama bilsinler ki: Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin, sevginin bir ili; aynı zamanda da Halfeti hakeza öyle. Çünkü kamuoyundaki kirli bilgi farklı algılamalara yol açabilir. Ona binaen açıklamak istedim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Korkmaz…

20.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, öncelikle Türk ve İslam âleminin, özellikle Karabağ’da, Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da ve Gazze’de zulüm gören Türk ve Müslüman kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Çekilen sıkıntıların bir an önce sonlanması ve bu coğrafyanın da diğer coğrafyalar gibi bir an önce huzura, sükûna, barışa ulaşmasını Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum.

Bir hususu da belirtmek istiyorum: Herkesi kapsayacak ve herkesin kucaklaşacağı bayramlarımızda, âdeta kendi ikbal ve istikballeri için birtakım mesajların Genel Kurula taşınmasını da uygun görmediğimi ifade etmek istiyorum. Yapılan eserler milletin eserleridir; yapılan her şeyle, hayırlı her şeyle hepimiz iftihar ederiz. Önceki emekleri de inkâr etmeden ben de İstanbul’a uzanan hızlı tren yolunun milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum ve ayırt etmeksizin tüm milletvekili arkadaşlarımın da bayramlarını tebrik ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özel…

21.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, sözlere karşı şiddetle mukabelenin doğru olmadığına ve Ramazan Bayramı’nın Parlamentoya barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.

Dün, iktidar partisinin döneminde yapılan her türlü hukuksuz yargılamanın, her türlü üretilmiş delille haksız suçlamaların taşeronunun ortaya çıktığının söylendiği bir durumda asıl işverenin iktidar partisi olduğunu söylediğimde, iktidar partisinin bir sayın milletvekili kontrolünü kaybederek grubumuza doğru bir saldırıda bulunmuştu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başkanım, bayram mesajı için söz vermediniz mi? Sayın Yeni’yi uyarmıştınız Sayın Başkanım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bundan sonra bu tip fikirlere karşı saldırının veya karşı çıkışın sadece sözlü olması gerektiğini düşünüyorum ve …

BAŞKAN – Sayın Özel, bu sözü bayram için verdim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Evet evet, devam ediyorum.

BAŞKAN – Ama lütfen, bayramın maksadına uygun olsun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sözlere karşı şiddetle mukabelenin doğru olmadığını düşünüyorum.

Bundan sonra böyle şeyler yaşanmamasını ümit ediyor, ramazan boyunca yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen bayramın ülkemize ve Parlamentomuza da huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Vural, son söz…

22.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ve Milliyetçi Hareket Partisinin Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlatılan projelerin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasının doğru olmadığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Mübarek ramazanı bitiriyoruz, Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız, inşallah bayram sevincimiz daim olur. Ben de bütün milletvekillerinin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini, bütün milletimize hayırlı huzurlu bir bayram diliyorum. Cenab-ı Hak bizi, bu güzel günlerimizi beraber, birlikte paylaşmaktan alıkoymasın.

Bugün Ankara-İstanbul Hızlı Demir Yolu Projesi aslında önemli bir safhada. Evet, 111 kilometre konvansiyonel hat da maalesef tamamlanmamış. Marmaray’ın ihalesini yapmış, kredisini bulmuş bir Hükûmet olarak da, Ankara-İstanbul Demir Yolu Projesi’nin de açıkçası dış kredili ihaleye çıkılmasını yatırım programına alan ve bilahare 20 Nisan 2000 tarihinde de ihalesini yapan bir Hükûmet olarak da, daha sonra bu projeyi bugünlere kadar getirenlere de teşekkür ediyorum.

Bu bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisinin Ulaştırma Bakanlığı döneminde imza attığı bu projelerin bugün hayata geçmiş olması o günün zor şartlarında ne kadar önemli işler yaptığımızı da ortaya koyuyor ama Marmaray bitmedi, bu proje Marmaray’a entegre bir projedir, bu bakımdan bu projenin tamamlanması gerekmektedir. Bu projenin aday Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir propaganda aracı olarak kullanılması aslında doğru değildir. O bakımdan, umarım bugün yapacağı seyahatte kendisinden önceki dönemde bu projeye katkı sağlayanlara da bir teşekkür etmeyi ihmal etmez. Ben bugünlere kadar getirenlere de ayrıca teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum.

Hayırlı uğurlu olsun efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çelebi…

23.- Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına, Gazze’deki saldırıları nedeniyle İsrail’i bir kez daha kınadığına ve Soma faciasını ajite ederek AK PARTİ Grubunun üzerine gelinmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli Başkanım, şimdi, bir milletvekili arkadaşımız dün akşamla ilgili bir konuşma yaptı. Ben burada kimsenin grubuna…

BAŞKAN – Sayın Çelebi, uyardım sayın milletvekilini, lütfen, bayramla ilgili verdim efendim sözü.

Buyurun.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, şunu arz edeyim: Ben, tabii, öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Gazze’deki kardeşlerimize bu mezalimden dolayı burada ben özellikle İsrail’i bir daha kınıyorum, Cenab-ı Allah o tohumu kurutsun, ben özellikle onu söyleyeyim ama şu var: Burada milletvekilleri olarak kimsenin, hiçbir insanın, özellikle Sayın Başbakanımızın, özellikle AK PARTİ Grubunun, hele hele Soma faciasını ajite edip de bizim üzerimize gelmemesi lazım. Biz yukarıda otuz sekiz gün boyunca…

BAŞKAN – Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – İstirham ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi, lütfen.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Peki, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1043)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde, ailelerinin ikamet ettiği illerden farklı illerdeki üniversiteleri kazanarak öğrenimlerini sürdürecek olan öğrencilerimiz kalacak yer konusunda ciddi sorunlar ile karşılaşmaktadır. Yurt kapasitelerinin ihtiyacı karşılamaması, yurtların çağın gerekliliklerine uygun hâle getirilememesi sonucu aileler yüksek maddi külfetlerin altına girerek zor şartlarda geçimlerini sürdürmektedir. Ayrıca öğrenciler her geçen gün zorlaşan hayat şartlarında ailelerinden uzakta, zorlaşan hayat şartları ile mücadele vererek öğrenimlerini sürdürmek yerine hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Ülkemizde milyonlarca üniversite öğrenimi sürdüren öğrenci olmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait devlet yurtları öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Uzun, stresli sınav dönemlerinden çıkan öğrenciler, başarılarının karşılığını almaya sevinmek yerine yeni bir stresin içine girmekte ve kalacak yer konusunda ciddi sorunlarla boğuşmaktadır. Hayata yeni yeni atılan ve ülke geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin âdeta sağlıkları ile oynanmakta ve görevi bu stresleri ortadan kaldırmak olan AKP iktidarı ise her yeni bir yılda bu soruna kayıtsız kalmaktadır.

KYK yurtlarına giremeyen öğrenci aileleri, maddi külfeti yüksek olan özel yurtlara veya dernek, vakıf vb. yurtlara yönelerek ciddi riskler almaktadır. Üniversite öğrencilerinin ailelerinin çoğunluğunu emekli aileler oluşturmaktadır. AKP iktidarının emekli yurttaşı âdeta 2. Sınıf vatandaş olarak görmesi sonucunda, ağırlaşan hayat şartlarıyla mücadele eden ailelere yeni bir darbe de çocukları üzerinden vurularak özel yurtlara yönlendirilmekte ve aileler ile birlikte çocuklar büyük maddi krizler yaşamaktadır. Birçok ailenin düzeni bozulmakta, uzun yıllar sonucu elde ettikleri birikimlerini elden çıkarmak zorunda kalmakta ve bu düzen ile birlikte toplumun en temel taşı olan ailelerde travmalar yaşanmaktadır. Binlerce, hatta milyonlara varan öğrenciler ailelerine yük olmamak adına öğrenimlerini ikinci plana atarak iş hayatına yönelmekte ve âdeta AKP tarafından sermaye karşısında hayatlarını sürdürmek için ezdirilmektedir. Bu hayat şartlarında ezilen birçok öğrenci öğrenimlerine ara vermekte veya vazgeçmektedir. Görevi en iyi koşullar sunmak ve öğrencilerin mutlu, huzurlu bir öğrenim hayatı sürdürmesini sağlamak olan siyasi iktidar ise bu sömürüyü sadece izlemektedir.

Dernek, vakıf vb. yurtlara yönelen öğrenciler ise âdeta sıkıyönetim uygulamalarıyla tanışmaktadır. Kaldıkları yurtlarda dernek, vakıf vb. kuruluşların propagandalarına maruz kalmakta, düşünceleri baskı yoluyla değiştirilmekte, kendi hayatlarını yaşamak yerine yönlendirilen ve başkalarının düşüncelerini taşıyarak yaşama zorunluluğuyla hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır.

Devlet yurtlarına girmeyi hak kazanan öğrencilerin çoğunluğu ise içerisinde insan unsuru içermeyen zor şartlarda hayat şartlarını sürdürmektedir. Birçok yurtta sıcak su bulunmamakta veya belirli saatlerde verilmekte, çağımızın olmazsa olmazı olan İnternet bağlantıları bir yana, bilgisayar dahi bulunmamakta, yurt odalarında kapasitelerinin üstünde öğrenci barındırılarak âdeta cezaevi koşulları yaşatılmakta ve bu sorunla birlikte birçok hijyen temelli sağlık sorunlarıyla boğuşulmaktadır.

Ülke geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler cezaevi koşullarında tutsaklık duygularıyla büyütülmekte ve sağlıksız koşullarla baş başa bırakılarak sağlıklarıyla oynanmaktadır.

Dolayısıyla, öğrencilerimizin yurt sorununu çözmek, yurtların mevcut sorunlarını tespit ederek bu sorunları ortadan kaldırmak, ülke geleceğimizi emanet edeceğimiz geleceğin ülke yöneticilerine sağlıklı, huzurlu ve rahat koşullarda öğrenim hayatlarını sürdürmeleri için Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 9/7/2012

1)   Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                (İstanbul)

2)   Ali Serindağ                                                   (Gaziantep)

3)   Rahmi Aşkın Türeli                                          (İzmir)

4)   Namık Havutça                         (Balıkesir)

5)   Haydar Akar                                                   (Kocaeli)

6) Hasan Akgöl                                                    (Hatay)

7) Sakine Öz                                                       (Manisa)

8) Umut Oran                                                       (İstanbul)

9) Ali Demirçalı                                                   (Adana)

10) Mehmet Hilal Kaplan                                      (Kocaeli)

11) İhsan Özkes                                                   (İstanbul)

12) Ali Sarıbaş                                                    (Çanakkale)

13) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                               (Kayseri)

14) Mehmet Ali Ediboğlu                                      (Hatay)

15) Bülent Tezcan                                                (Aydın)

16) Özgür Özel                                                    (Manisa)

17) Veli Ağbaba                                                   (Malatya)

18) Celal Dinçer                                                  (İstanbul)

19) Ahmet İhsan Kalkavan                                    (Samsun)

20) Aylin Nazlıaka                                               (Ankara)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, Türk vergi sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1044)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde uygulanan vergi sisteminin oluşturduğu adaletsizlik her yıl daha da üstüne koyarak hızla büyümeye devam ediyor. İzlenen başarısız politikalarla yoksulu daha yoksul ve zengini ise daha zengin yapan anlayış, başarısızlıklarının bedelini ise her geçen büyüyen bu adaletsizlikle yoksul vatandaşlardan çıkarmayı sürdürüyor. Her geçen gün yoksulluğu teşhir edilerek ezilen veya ezdirilen yoksul yurttaşlarımıza, özellikle vergi sistemin oluşturduğu adaletsizlik sonucu yaşam mücadelelerinde bir darbe daha vurulmaktadır.

2002 Genel Seçimlerinde yoksullukla mücadele edeceği sözünü veren AKP, iktidarı süresince yoksulluğu bitirme sözünü âdeta yutarak yoksul yurttaşı daha da yoksul bir konuma itmeye çalışmaktadır. Devletin tüm yükünü yoksula bindirerek yoksul yurttaşa yaşama alanı sağlamayan AKP iktidarı, her geçen uyguladığı adaletsiz politikalarda bir adım daha ileri giderek yoksul yurttaşlarımızı yaşam mücadelesi karşısında ezdirmektedir. Ülkemizde en zengin 100 kişinin gelir vergisi oranı yüzde 5'lerde kalırken, asgari ücretli yüzde 15 ödemek zorunda kalmaktadır. 2002 yılında Türkiye'de en fakir yüzde 5'Iik kesimin vergi yükü, en zengin yüzde 5'lik kesimin vergi yükünden 2 kat fazla iken, bu adaletsizlik son on yılda 3 kata çıkmıştır. En zengin 100 kişinin toplam serveti 92 milyar 351 milyon lirayı bulurken, vergi rekortmeni 100 kişinin ödediği yıllık vergi 530,5 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 100 vergi rekortmeni yıllık 2 milyar 40 milyon lira kazanç elde ederken, aynı kazancı yaklaşık 3 milyon 215 bin asgari ücretli ancak elde edebilmektedir. Yani farklı bir anlatımla; 32 bin 150 asgari ücretlinin yılda kazandığı geliri bir zengin tek başına elde edebilmektedir. Bu rakamlar, Türkiye'deki vergi sisteminin çarpıklığını, zulmünü ve adaletsizliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye'de vergilerin üçte 2’si KDV, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) gibi tüketim üzerindeki vergilerden, yani yoksul yurttaşlarımızın en çok tükettiklerinden toplanmaktadır. Tüketim vergileri her gelirdeki kişiler için aynı oranda olduğundan, gelirinin çok daha büyük bir kısmını harcayan yoksul yurttaşlarımız, tüketim vergileri yoluyla gelirinin daha büyük bir kısmını vergi olarak ödemekte ve bu şekilde yoksul yurttaşlarımız hayat koşullarına ezdirilerek sömürülmektedir. Oluşan bu adaletsizlik düzeninin tek bir nedeni vardır; zengin daha zengin edilmek istenmekte, siyasi iktidar geliri yüksek olan kişiler yerine emekçiler üzerinden emek sömürüsü yaparak tüm yükü emekçiye bindirmektedir. Başka bir ifadeyle, zengin yurttaştan gelir vergisi almak konusunda yöneticiler âciz kalmaktadır.

Sürekli çıkarılan vergi aflarıyla da dürüst vatandaşlarımıza dürüst olmalarının bedeli ödetilmektedir. Adaletli toplumlarda dürüst vatandaşlar ödüllendirilirken, ülkemizde AKP iktidarı ile birlikte her alanı esir alan adaletsizlik sonucu dürüst vatandaş cezalandırılmakta, devlet kendi eliyle vergi kaçakçılığını özendirmektedir. Uygulanan bu yanlışı meşrulaştırma politikası sonucu ülkemiz kaybetmekte, oluşan kayıp da hak aramanın neredeyse imkânsız hâle geldiği ülkemizde sindirilen toplumlara ödetilmektedir.

Çalışanlara zam verilmesinde sürekli olarak küresel krizi örnek gösteren fakat devletin kaynaklarını har vurup harman savurarak tüketen AKP iktidarı, çalışanlara verdikleri adeta sadaka zamlarını artan vergilerle geri almaktadır. Örneğin, memurlara verilen yüzde 4+4 zam oranı sonrası; yıllık geliri 10 bin liranın üzerine çıkan yüz binlerce memurun gelir vergisi oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarak verilen zammın daha da üstünde bir bedel memurlardan temin edilmektedir. Artan enflasyon oranlarına dur diyemeyen, başarısız ve kendini bilmez ekonomi politikalarıyla üretmeyen bir ülke yaratan mevcut iktidar, yukarıda paylaşılan bu oranlarla birlikte çalışanları sömürerek her geçen gün artan yaşam mücadelesi karşısında korumasız ve güçsüz bırakmaktadır.

Yukarıda paylaşılan olumsuz tablolarla mücadele vermek yerine yeni mağduriyetler yaratan AKP iktidarı, neredeyse ülkemizde yurttaşlarımızın aldığı her nefesi de vergiyle ücretlendirmek istemektedir. Yapılan uluslararası araştırmalarda ülkemizde alınan vergiler ve vergilendirme oranları dünya birinciliğine oynamaktadır. Ayrıca, alınan bu vergilerin çoğunun ne için toplandığı ve ne amaçla kullanıldığı da âdeta bir sır gibi saklanmaktadır.

Şeffaf devlet ilkelerinin hayata geçirilerek toplanan vergilerin hangi amaçla toplandığının belirlenmesi, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan vergilendirme uygulamalarına son vermek ve bu adaletsizliği ortadan kaldıracak çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

1) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

2) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

3) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                          (İstanbul)

4) Haydar Akar                                                         (Kocaeli)

5) Özgür Özel                                                           (Manisa)

6) Rahmi Aşkın Türeli                                               (İzmir)

7) Ali Sarıbaş                                                           (Çanakkale)

8) Mehmet Hilal Kaplan                                            (Kocaeli)

9) Hasan Akgöl                                                         (Hatay)

10) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

11) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

12) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

13) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

14) Sakine Öz                                                          (Manisa)

15) Veli Ağbaba                                                       (Malatya)

16) Celal Dinçer                                                       (İstanbul)

17) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

18) Aylin Nazlıaka                                                    (Ankara)

19) İlhan Demiröz                                                     (Bursa)

20) Umut Oran                                                          (İstanbul)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 milletvekilinin, Şanlıurfa’nın sulama ve elektrik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1045)

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Şanlıurfa'nın sulama ve elektrik sorunlarının araştırılması, bu konuda yürütülecek çözüm odaklı çalışmaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.23/7/2012

1 )       Mahmut Tanal                         (İstanbul)

2 )       Rahmi Aşkın Türeli                                        (İzmir)

3 )       Ali Demirçalı                                                 (Adana)

4 )       Haydar Akar                                                  (Kocaeli)

5 )       Ali Sarıbaş                                                    (Çanakkale)

6 )       Aylin Nazlıaka                        (Ankara)

7 )       Sakine Öz                                                     (Manisa)

8 )       Mustafa Sezgin Tanrıkulu                              (İstanbul)

9 )       Veli Ağbaba                                                  (Malatya)

10 )     Namık Havutça                       (Balıkesir)

11 )     Mehmet Hilal Kaplan                                     (Kocaeli)

12 )     Hasan Akgöl                                                 (Hatay)

13 )     Celal Dinçer                                                 (İstanbul)

14 )     İhsan Özkes                                                  (İstanbul)

15 )     Mehmet Şevki Kulkuloğlu                               (Kayseri)

16 )     Mehmet Ali Ediboğlu                                     (Hatay)

17 )     Bülent Tezcan                        (Aydın)

18 )     Özgür Özel                                                    (Manisa)

19 )     Ahmet İhsan Kalkavan                                   (Samsun)

20 )     Doğan Şafak                                                 (Niğde)

21 )     İlhan Demiröz                         (Bursa)

Gerekçe

Başta Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yatırımlarını tarıma ve hayvancılığa yapmaktadırlar. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da çiftçilerimiz son dönemlerde ödenmeyen hububat prim desteklerinden, kesilen doğrudan gelir destek ödemeleri ve dondurulan krediler nedeniyle büyük zararlar görmektedirler. 2011 yılı Kasım ve Aralık ayında ödenmesi beklenen hububat prim desteğinden halen yararlanamamış olup, zor durumda olan çiftçilerimiz bugün gübre alacak, bir sonraki dönemde ekecek tohumu dahi alacak para bulamamaktadırlar.

Bu sıkıntılarla baş etmeye çalışan çiftçilerimiz bir de sulama için ödedikleri fahiş elektrik faturaları nedeniyle git gide darboğaza sürüklenmekte ve çıkış yolu bulamaz hâle gelmektedirler.

GAP'ın tamamlanmaması nedeniyle halkın önemli bir kesimi arazilerini sondaj yöntemiyle kuyulardan su çekerek sulamakta, büyük bir kördüğüme dönüşen bu çelişki sulama zamanlarında sağlıklı ve kesintisiz enerji alamayan çiftçiler sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle de üretim kaybı yaşadıklarından her sene isyan etme noktasına gelmektedirler. Aynı zamanda yaşanan bu elektrik kesintileriyle evlerde kullanılan buzdolabı, televizyon, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar da yanmakta, vatandaş evinin içinde de zarara uğramaktadır. Oradaki vatandaşlarımız kışın ısınmak için elektrik sobaları, yazın ise klima kullanmakta sorun yaşamaktadırlar. Vatandaşların klimaları ve elektrik sobaları sürekli bozulmaktadır.

Şanlıurfa ili elektrikle sulamanın yoğun olarak yapıldığı alanlardan olduğu için çok ciddi dezavantajlar yaşamaktadır. Elektrik enerjisiyle sondaj yöntemiyle kuyulardan su çekerek sulama yapmak, maalesef, bölge çiftçisinin kaderi hâline gelmiştir. Sulama zamanlarında binlerce pompanın aynı anda devreye girip çıkmasıyla oluşan teknik problemler, ortaya çıkan talebi karşılamakta zorlanan kaynak ve şebeke sıkıntıları çiftçimizin kâbusu hâline gelmiştir.

Yaşanan elektrik kesintileri özellikle Şanlıurfa halkı başta olmak üzere vatandaşları çok zor duruma sokmaktadır. Diğer şehirlerde bu kadar yaşanmayan elektrik kesintileri Şanlıurfa'nın bu ülkenin üvey evladı olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirmektedir.

GAP'ta baraj suyunun suladığı alanlarda dekar başına yıllık 16 Türk lirası sulama parası alınmaktadır. Bu tesisler tamamen devlet tarafından yapılmış olup dekar başına inşaat maliyeti altmış yıla bölünse bile yıl başına 70 Türk lirasından az değildir. Baraj suyu ulaşmadığı için bu imkândan faydalanamayan ve kendi tesisini kuran, elektrikle sulama yapan çiftçilerimiz ise bugünkü elektrik fiyatlarıyla dekar başına yıllık 225 Türk lirası (200 metreden su çekilerek) ödemektedirler. Fiyatlardaki bu fahiş fark çiftçiler arasında eşitsizlik getirmekte ve haksız rekabete sebep olmaktadır.

Hâlbuki bir kamu hizmetinde asıl olan devletin o hizmeti vatandaşa en az bedelle ve iktisadi kâr amacı gütmeden vermesidir. Burada sulama imkânlarından faydalanamayan vatandaşların yaşamış olduğu eşitsizlik devletin yeterli hizmeti sunamamış olmasıdır.

On yıldır iktidarda olmasına rağmen bu konuda bir türlü ilerleme sağlayamayan AKP Hükûmeti tarafından 2008 yılında açıklanan GAP Eylem Planı’nda 2012'ye kadar sulama kanallarının çok büyük oranda tamamlanacağı belirtilmiştir. Tarafımdan bu konuyla ilgili olarak verilen dilekçelere cevap olarak sürekli yatırım çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir. Bu çalışmalar neden hâlâ bitmemiştir?

Elektriklerin sürekli kesilmesi veya yüksek elektrik faturalarını ödeyememeleri nedeniyle vatandaşın ürünleri kurumaktadır. Devlet bundan sorumludur. Vatandaşın ürününün kurumaması için, mağdur olmaması için devlet tarafından sulama götürülmeyen yerlerde yıllık dekar başına 16 TL alındığı şekliyle kendi imkânlarıyla sondaj vurarak sulama yapan vatandaş da sanki devlet elektrik götürüyor gibi kabul edilerek dekar başına yıllık 16 TL'nin üzerindeki kısmı devlet tarafından karşılanması Anayasa’nın eşitlik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

Bu sebeplerle devletin su götüremediği çiftçiler kendi imkânlarıyla suladıkları tarım arazilerinde dekar başına 16 TL elektrik parası alınması 16 TL'nin üstü elektrik parası devlet tarafından süspansiyon edilerek kamu hizmeti sunan çiftçinin haksız rekabet önleneceğinden, sosyal hukuk devleti ve eşitlik ilkesine uyularak gereken işlemin yapılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye dilekçe verdim. Çünkü 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun’un “Enerji Bakanlığının görevleri” kenar başlıklı 2'nci maddesinin (d) fıkrasına göre bu, Enerji Bakanının görev ve sorumlulukları arasında olan bir durumdur ve Sayın Bakan bir an önce gereğini yapmak zorundadır.

Bu nedenlerle, Şanlıurfa'nın sulama ve elektrik sorunlarının tam olarak tespit edilmesi ve sorunların çözüme kavuşması için Anayasa’nın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki Bir Kanun Teklifi ve ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki 108 adet kanun teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri 1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (X)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının dördüncü bölümünde yer alan 75’inci madde kabul edilmişti.

Şimdi, yeni madde ihdasına dair önerge var, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudunun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 75. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

“MADDE 76- 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisini taksit süreleri içinde ödeyenlerden ödenen verginin yüzde beşi oranında vergiyi zamanında ödeme indirimi yapılır."

Rahmi Aşkın Türeli                    Engin Altay              Bülent Kuşoğlu

İzmir                                             Sinop                  Ankara

Musa Çam                                 Müslim Sarı              Vahap Seçer

İzmir                                           İstanbul                Mersin

                                               Celal Dinçer

                                                   İstanbul

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum.

76’ncı madde üzerinde üç adet aynı mahiyette önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın 76’ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken                              Erol Dora               Pervin Buldan

Bingöl                                          Mardin                 Iğdır

Nazmi Gür                              Sebahat Tuncel

Van                                             İstanbul

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Erkan Akçay                         S. Nevzat Korkmaz         Kemalettin Yılmaz

Manisa                                         Isparta                 Afyonkarahisar

Özcan Yeniçeri                       Mustafa Kalaycı           Mesut Dedeoğlu

Ankara                                          Konya                  Kahramanmaraş

Diğer önergenin imza sahipleri:

Rahmi Aşkın Türeli                    Haydar Akar             Hasan Ören

İzmir                                            Kocaeli                 Manisa

Musa Çam                                Vahap Seçer             Mehmet Ali Susam

İzmir                                            Mersin                 İzmir

                                              Bülent Kuşoğlu

                                                    Ankara

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Erol Dora, Mardin Milletvekili.

Buyurun Sayın Dora.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 76’ncı maddesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tasarının 76’ncı maddesiyle kurumlar vergisi mükellefleri, kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu olunan tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek düzeltebileceklerdir.

Değerli milletvekilleri, bu düzenlemeyle şirketler kayıt dışı varlıklarını yüzde 3 vergi karşılığında kayıt altına almaktadır. Bu maddeyle âdeta kara para aklamanın da meşrulaştırılması söz konusudur. Benzer nitelikte, geçen yıllarda AK PARTİ Hükûmetince Meclise getirilerek çıkarılan ve AK PARTİ Hükûmetinin “Bir daha af yok.” sözüne rağmen sermayenin, patronların kayıt dışı kasalarını aklamaya dönük bir düzenlemeyle yine karşı karşıyayız.

Değerli milletvekilleri, bu düzenlemeyle patronların şirket kasasından yaptıkları harcamalar, kayıt içine girmeyen mallar ve kasada meydana gelen açıklar yüzde 3'lük vergiyle kapatılacak ve sisteme alınacaktır. Bu da son yıllarda şirketlerce elde edilen kayıt dışı gelirlerin kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Maliye Bakanlığının, şirketlerin iş ve işlemlerinde yürütmesi gereken etkin denetim rolünü oynamamasının sonucu kaynağı belli olmayan bu kayıt dışı paralar aklanmış olacaktır.

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın bakanlık bütçelerini denetleyememesi, sağlıklı raporlar yazamaması gibi, Maliye Bakanlığı da kimi şirketler ve şahıslar karşısında işlevsiz kalmaktadır. Bu şirketler kayıt dışı birikimleri nasıl, hangi yollarla yapabilmektedirler? Bu şirketler bu kayıt dışı birikimlerini yaparlarken Maliye Bakanlığının denetim birimleri ne iş yapmaktadırlar? Sayın Maliye Bakanının bu kürsüden Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmesi gereklidir.

Değerli milletvekilleri, küçük vergi borçlarını bile ödemekte güçlük çeken küçük esnafın ve devletin öğrencilik süresince borçlandırdığı ancak herhangi bir iş sağlamadığı için öğrenim kredilerini bile ödeyemeyen üniversite mezunu milyonlarca yurttaşımızın karşısında, Maliye Bakanlığı son derece ivedi icra ve haciz kararları almakta, milyonlarca vatandaşımızı mağdur edebilmektedir. Ancak, yolsuzluğa, çevre talanına, rüşvete, kara paraya bulaşmış, sınırsız kâr hırsıyla işçilerin emeğinin karşılığını ödemeyen, işçileri ölümlere sürükleyebilen, birçok yuvanın dağılmasına sebep olan, kaynağı belli olmayan fahiş paraları biriktirebilen şirketler karşısında aynı Maliye Bakanlığı neredeyse hiçbir işlem yapmamakta, hatta bu maddede olduğu gibi bu şirketleri ödüllendirebilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ve benzer kayıt dışı, kaynağı belirsiz paraların aklanması konusunda sürekli aflar çıkarmak, bu şirket ve şahısları kayıt dışılığa yönlendirme konusunda teşvik edecektir. Ayrıca bu düzenleme, kayıt dışılığı, kaynağı meşru olmayan ekonomik kazancı meşrulaştıracaktır.

Değerli milletvekilleri, Soma'da meydana gelen madenci işçi kıyımı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve madenlerde çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla komisyona gelen tasarının, bu şekilde çok sayıda farklı maddeyle doldurulması siyasi etik açısından da uygunsuzdur. Emekçinin haklarının teslim edilmesi adına görüşülmesi beklenen bir tasarının, tam tersine sermayenin çıkarlarını savunan bir noktaya getirilmesinin toplumsal adaletle bir bağı olmadığı gibi tarafımızca da kabul edilmesi mümkün değildir.

Belirttiğim nedenlerden ötürü 76'ncı maddenin tasarı metninden çıkarılması talebimizi bir kez daha yeniliyor, Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz sahibi, Erkan Akçay, Manisa Milletvekili.

Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 76’ncı maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu 76’ncı maddede kurumlar vergisi mükellefleri kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla alacaklı bulunduğu tutarlar ile veya borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecekler ve bu kayıt dışı varlıklarını da yüzde 3 vergi karşılığında kayıt altına almış olacaklar.

Öncelikle, ifade etmek isterim ki bu düzenlemeden Maliye Bakanlığının haberinin olmadığı yani Maliye Bakanlığının dışında başka platformda ve başka milletvekilleri tarafından hazırlandığı bizzat Maliye Bakanı tarafından ifade edilmiştir ve Maliye Bakanı tarafından da bir af niteliğinde olduğu bizzat söylenmiştir ki öyledir ve şunu biliyoruz: Bu 2011 yılındaki 6111 sayılı Kanun’da da bu düzenleme vardı ve 36 bin civarında kurumlar vergisi mükellefi bu düzenlemeden yararlanmış. Şimdi, sadece bu düzenleme geliyor. 75’inci maddede borç yapılandırması ve bu kayıt düzeltmesi geliyor. 6111’de olduğu hâlde, şimdi burada olmayan neler var? Mükelleflerin de beklentileri var. Mesela stok beyanı yok burada, matrah artırımı yok, katma değer vergisi beyanıyla ilgili düzenleme yok. Bunlar mükelleflerin bir beklentileriydi, acaba neden yok? Bu iyi niyetli bir düzenleme olsa idi bunların da getirilmesi gerekirdi. Getirilmemesi de bizim bakımımızdan dikkat çekici olmuştur.

Ayrıca, tabii, kamuoyunda merakı mucip oluyor. Acaba bu ayakkabı kutularında saklanan paralar bunda var mıdır? Evlerde sıfırlanan paralar, yatak odalarındaki kasalarda istiflenen paralar var mıdır? Evet, vardır. Nasıl vardır? E bu paralar gökten zembille inmedi. Birçok şirket sahibinin hesapları bozuldu.

Şimdi, bu düzenleme AKP’nin seçim çalışmalarına para aktaran, havuza para bulmak için değişik formüller arayan iş adamlarına da rahat bir nefes aldıracaktır.

Bilindiği gibi, Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “ATV-Sabah Grubu” olarak bilinen havuz medyası için iş adamlarından gayrihukuki bir şekilde yaklaşık 650 milyon dolar toplandığı ifade edilmişti ki bu şirketlerden bazıları 100’er milyon dolar vermişti. Havuza 100’er milyon dolar veren bu şirketlerin kasa mevcutlarıyla bilançoları arasında da ciddi farklar oluşmuştur. Bu düzenlemeyle havuz medyası için para aktaran şirketler ile kara para aklayan ve kayıt dışı faaliyette bulunan Acem uşağı Reza Zarraf gibi yandaşlara da kolaylık getirilmektedir. Tabii, bu maddeden yararlanacak mükelleflerin hepsini böyle olumsuz kategoriye almak da yanlış olur, bunu özellikle bir istisnası olarak değerlendirmek gerekiyor.

Tabii, bu düzenlemelerde çiftçilerin tarımsal sulama, elektrik borçları yok, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar yok, esnafın Halk Bankasına olan borçları yok, köylerin içme suyu, elektrik borçları yok ve daha başka sayabileceğimiz fakat süremizin el vermediği pek çok noksanlıkları da içermektedir.

Bu düşüncelerle, önergemizin de kabulünü diler, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde üçüncü söz Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Kuşoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu görüştüğümüz madde, biliyorsunuz, tam bir af maddesi. Dün Vedat Bey de konuşması sırasında, bölüm üzerinde bunu söyledi, bunun yanlışlıklarına işaret etti bir iktidar milletvekilinin işaret edebildiği kadar.

Sayın Bakanım, siz Hükûmet adına bu maddeye taraftar mısınız? Bu madde -bilmiyorum, biliyor musunuz nasıl bir madde olduğunu ama- Sayın Maliye Bakanının deyimiyle “bir af maddesi”, kendisi de buna karşı. Bu, gerçek bir af getiriyor. Yani, normalde yüzde 15 vergilenmesi gereken bir konuyu yüzde 3 vergiliyor ama buna ilave olarak, yüzde 15’in yerine yüzde 3 vergiliyor ama bunun tespit edilmesi hâlinde alınması gereken gecikme zammı, ceza vesaire bunlardan da vazgeçiliyor. Yani, çok önemli bir konu. “Vergi affı getirmiyoruz.” diyoruz ama vergi affı getiriyoruz göz göre göre ve adil olmayan bir şekilde getiriyoruz.

Şimdi, kayıtlarda yer aldığı hâlde kasada olmayan, ortaklar cari hesabında görülen bazı alacaklar için getiriyoruz. Peki -Vedat Demiröz Bey dün söyledi- kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede olmayan demirbaşlar için niye getirmiyoruz, neden envanter için getirmiyoruz aynı şeyi? Yani, bunun özel bir sebebi mi var? İki işletmeyiz yan yana, aynı yerde çalışıyoruz; düşünün, sadece fiktif kasa hesabı için bunu yapıyoruz ama diğerinde onunla beraber çalışanda demirbaşlarla ilgili aynı sorun var, aynı sebepten bu sorun var ama onun için getirmiyoruz. O zaman ne için getiriyoruz? Yani, bunu bir hukuk, vergi, ekonomik sebep gerekçesiyle getirmiyoruz, Allah rızası için de getirmiyoruz, bu mübarek günde ne için getiriyoruz? Birilerinin parti menfaati için getiriyoruz, bunu basından da biliyorsunuz, 4 tane müteahhidinin çıkarları için getiriyoruz o zaman. Buna cevap veremiyorsak doğrudan doğruya böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalırız ve maalesef bu gerçektir. Onun için, lütfen, değerli arkadaşlarım, aranızda dürüst, düzgün insanlar olduğunu biliyorum, bunun oylamasına katılmasınlar. Gerçekten çok haksız, çok yanlış, çok hukuksuz bir uygulama bu; gerçekten öyle.

Şimdi, Maliyeyle ilgili sıkıntılarımız var. Maliye Bakanı Komisyonda açıkladı “67 milyar lira piyasadan alacağımız var.”diyor, 67 milyar lira. Biliyorsunuz, haziran ayında da vergi gelirleri düştü. Ne düştü gelirlerden? Kurumlar vergisi düştü önemli ölçüde, katma değer vergisi düştü. İthalde alınan katma değer vergisi ve dâhilde alınan katma değer vergisi düştü. Biz neye af getiriyoruz? Kayıtlarda yer aldığı hâlde fiktif olan kasa mevcutları için, ortaklar cari hesabında olan kasa mevcutları için. Şimdi, bunun hakla, hukukla ne ilgisi var? Nasıl bir açıklama yapabiliriz bütün bunlar için? Ne Sayın Bakan açıklayabilir ne ilgili Maliye Bakanı açıklayabilir ki Sayın Maliye Bakanı sahiplenmedi dahi, sizin de aynı şekilde sahiplenmemeniz gerekir değerli milletvekilleri. Eğer “Ben hakka, hukuka uygun iş yapıyorum.” diyorsanız, demişseniz, bunun için yemin etmişseniz, bu ahlaka sahipseniz, bununla ilgili şüpheniz olmasın, buna oy vermemeniz gerekir. Böyle bir madde olamaz, böyle bir düzenleme olamaz.

2011 yılında da biz bir af düzenlemesi yaptık Meclis olarak ama kapsamlıydı, her alanda getirildi, toplumun da ihtiyacı vardı. Şimdi, biz sadece 2 kalemle ilgili olarak böyle bir af getiriyoruz, böyle bir düzenleme getiriyoruz hâlbuki en az 11 kalemle ilgili olarak getirmemiz gerekir bunun hakkaniyetli olabilmesi için, diğer alanlarda da düzenleme yapılması gerekir. Böyle bir düzenleme çok sıkıntı yaratacak bir düzenlemedir. Toplum vicdanı açısından büyük sıkıntı yaratacaktır, devlet egemenliği açısından büyük sıkıntı yaratacaktır, Maliyenin devlet düzeni açısından sıkıntı yaratacaktır. Ne açıdan bakarsam bakayım sıkıntılı ve biraz önce söylediğim gibi ilgili Maliye Bakanı da bu affa karşı.

Değerli arkadaşlar, onun için bu maddeyi onaylamamanızı, maddenin çıkarılmasını veya daha sonra bu tekriri müzakereyle vergi affı konularının tekrar gündeme alınıp daha da kapsamlı bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde getirilmesini öneriyorum. Hepinize bu vesileyle saygılar sunuyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım.

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyorum.

BAŞKAN – Yoklama talebi var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, ama bir sataşma var. Vedat Bey’in, bu maddeyi oylamadan önce…

BAŞKAN – Vereceğim efendim sataşma nedeniyle, dinleyeceğim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Efendim, maddeyi oylamadan önce arkadaş bir açıklamasını yapsın.

BAŞKAN – Sayın Elitaş, ayağa kalktılar, “Yoklama yapacağız.” dedik efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ama Sayın Başkan, maddeyle ilgili bir itirazı var çünkü oylamaya geçeceksiniz.

BAŞKAN – Sataşmadan dolayı söz isterse tutanakları getirteceğim Sayın Elitaş ama maddeyle ilgili açıklama yapma gibi bir hakkı yok efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, ismine hitaben dedi ki: “Vedat Demiröz… Ben itiraz ediyorum, aftır diyor.”

BAŞKAN – Vereceğim diyorum.

Yoklama talebini yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Canalioğlu, Sayın Kuşoğlu, Sayın Sarıbaş, Sayın Çetin, Sayın Seçer, Sayın Özgümüş, Sayın Eyidoğan, Sayın Yılmaz, Sayın Serter, Sayın Demiröz, Sayın Günaydın, Sayın Haberal, Sayın Korutürk, Sayın Ekşi, Sayın Bayraktutan, Sayın Yılmaz, Sayın Akçay, Sayın Yeniçeri.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.19

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.35

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III.-YOKLAMA

BAŞKAN – 76’ncı madde üzerinde aynı mahiyetteki üç önergenin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi yoklama işlemini tekrar yapacağım.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4 - İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Buyurun Sayın Demiröz.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Sayın Başkanım, 69’a göre ismimi zikrederek kasanın affıyla ilgili bağlantı kurduğum söylendi. Düzeltme yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Demiröz, lütfen oturun, yerinizden söz vereceğim.

Buyurun Sayın Demiröz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

24.- Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 76’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; dün geceki konuşmamda kasayla ilgili düzeltme, bu 76’ncı maddeye zamanım yetmediği için girememiştim. Gerçi Sayın Akar “Kasa affı ne oldu?” diye sormuştu, ben zamanım olmadığı için ona girememiştim.

Bu bir af değil. Bu, işletmelerde -bilhassa, küçük işletmeler değil, sadece şirketlerde- kurumlar vergisi mükelleflerinde herhangi bir şekilde kasada oluşan bir fazlalığın ki bu genelde ortakların çektiği olabilir, yapılan bir belgesiz gider olabilir, bu fazlalıkların -muhasebeciler bilir- borç tarafındaki 131 ve 231 hesaplarının toplamından, pasifteki 331 ve 431’in toplamının mahsubundan kalan kısmın veya kasadaki fazlalığın beyanıyla ilgili. Bu beyan edilen rakam üzerinden yüzde 3 ödenecek ve kanunen kabul edilmeyen gider yazılacak. Ancak, yüzde 3’lük kısım kanunen kabul edilmeyen gider yazılıyor ama fazlalık kısmı da pasifte, eksi nitelikte bir hesap olarak kalacak ve bu rakam eğer işletmeden çekildiğinde veya geçmiş yıl kârlarından mahsup edildiği takdirde yüzde 15 stopaja tabi tutulacak. Yani bu, ileride Maliye Bakanlığının çıkaracağı tebliğle herkes tarafından, izlendiğinde görülecek. Bu bir af değil, sadece bilanço düzeltmesidir.

Bunu arz etmek istedim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Demiröz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4 - İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – 77’nci madde üzerinde üç ayrı önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici madde eklemeyi öngören 77’inci maddesinde geçen “söz konusu” ibaresinin “belirtilen” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                      Pervin Buldan

                       Bingöl                                              Mardin                                                Iğdır

                   Nazmi Gür                                    Sebahat Tuncel

                         Van                                               İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 77 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                             S. Nevzat Korkmaz

                      Manisa                                              Konya                                               Isparta

             Kemalettin Yılmaz                              Özcan Yeniçeri                                Mesut Dedeoğlu

                Afyonkarahisar                                       Ankara                                      Kahramanmaraş

MADDE 77- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 66- 2015 mali yılı sonuna kadar, Yükseköğretim kurumları bütçelerinin "01-Genel Kamu Hizmetleri" fonksiyonunda öz gelir karşılığı ödenekleştirilen tutarlardan ilgili ekonomik kodlara aktarma yapılmak suretiyle, tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye birimlerinin bütçesine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel borçlarının ödenmesi amacıyla aktarma yapılabilir. Söz konusu tutar, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ödenecek hazine payı ile bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ayrılacak payların ve yapılacak ek ödemenin hesabında dikkate alınmaz.

Bu Kanunun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca öğretim yardımcılığı kadrolarında görev yapan araştırma görevlileri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 33'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan araştırma görevlisi kadrolarına atanmış sayılır. Bu madde kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananların geçmiş hizmet süreleri araştırma görevlisi kadrosunda geçirilmiş sayılır. Bu maddenin uygulanması ile ilgili sınırlamalar getirmeye, usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 77. Maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                Haydar Akar                                      Hasan Ören

                        İzmir                                               Kocaeli                                             Manisa

                Bülent Kuşoğlu                              Mehmet Ali Susam                                Vahap Seçer

                      Ankara                                               İzmir                                                Mersin

                   Musa Çam

                        İzmir

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Vahap Seçer, Mersin Milletvekili.

Buyurun Sayın Seçer. (CHP sıralarından alkışlar)

VAHAP SEÇER (Mersin) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, öncelikle önergemizin konusu, amacı, bu maddenin yani 77’nci maddenin, Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle ek bir madde, geçici bir madde ilave edilmiş, bunun kanun metninden çıkartılmasını istiyoruz. Niçin istiyoruz onu açıklamaya çalışayım. Şimdi, üniversiteler kendilerine ait taşınmazları satabiliyorlar ama bunları münhasıran kendi yatırımlarında kullanabiliyorlar. Burada, 2015 mali yılı sonuna kadar üniversiteler taşınmazlarını satsınlar ama birikmiş, günü gelmiş tıbbi malzeme alımlarından kaynaklanan, ilaç alımlarından kaynaklanan borçlarını bu elde ettikleri gelirleriyle kapatsınlar isteniyor yapılan bu yeni düzenlemede.

Değerli arkadaşlarım, elbette sorun çözmek için yasa yapılıyor ama bu sorun çözen bir düzenleme değil, bu geçici olarak, adrese teslim-üniversite de belli, bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayan üniversitenin Hacettepe Üniversitesi olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla buna yönelik bir düzenleme- bir kuruma münhasır yapılan bir düzenleme olduğu için de karşı çıkıyoruz. Oysaki gerçekten üniversitelerimizin döner sermayelerinde buna yönelik sorunlar varsa oturulur, bunlar yapılacak farklı düzenlemelerle çözülebilir. Bu sorunları da biliyoruz, üniversitelerden de görüş aldık Komisyon çalışmaları sırasında, diyorlar ki: “Biz diğer özel hastaneler gibi fark alamıyoruz, 10 liralık bir iş yapıyoruz 7 lira fatura edebiliyoruz. Dolayısıyla, bu açıklar birikiyor birikiyor, bu noktalara geliyor ve borçlarımızı ödeyemez noktalara geliyoruz. Ayrıca geç ödemelerimizden kaynaklanan ya da opsiyonlu alımlarımızdan kaynaklanan fiyat farkları ödüyoruz, piyasa koşullarına göre çok daha fazla, pahalı bu tip tıbbi cihazları ya da diğer alımlarımızı gerçekleştiriyoruz.” Dolayısıyla, bu, bütün üniversitelerdeki sorunları bir anda çözecek bir düzenleme değil. Onun için, kanun metninden bu maddenin çıkartılmasını istiyoruz.

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz temmuz ayı başında Ankara Üniversitesinde 60 öğretim görevlisi hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bunun gerekçesi de “Eğitim ve öğretimin engellenmesine yönelik suç işlediniz. Bu konuda gelin, bizlere ifade verin.” yaklaşımı. Biliyorsunuz, Türkiye özellikle türban, başörtüsü, nasıl değerlendirirseniz, nasıl adlandırırsanız adlandırın, bu konulardan çok çekti, çok tartışmalar oldu, üniversitelerde oldu, Parlamentoda oldu, “Kamu kurumlarında başörtüsü olsun mu, olmasın mı?” bu tartışmalar hep yaşandı.

Şimdi, bu nereden çıktı? 2014 Temmuzunda son zamanlarda gündemden düşmüş bir konu niçin tekrar gündeme taşınmaya çalışılıyor? İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne YÖK 27 Temmuz 2010 tarihli bir yazı gönderiyor, diyor ki: “Ey öğretim üyeleri, eğer öğrenciler başörtüsüyle, türbanla derslere gelirse bunları engellemeyin, derslere alın ama bunlar hakkında da tutanak tutun ve dekanlığa bildirin.” Tabii, Ankara Üniversitesi de bu yazıya uyuyor ve üniversite yönetim kurulu da bir karar alıyor 12 Nisan 2011’de, diyor ki: “Üniversitemiz yerleşkelerinde kılık ve kıyafete ilişkin kurallara aykırı davranışları nedeniyle öğrenciler hakkında tutulan tutanaklardan soruşturma açılması uygun görülenlerin gereği yapılmak üzere rektörlüğe gönderilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.” Aradan üç yıl geçiyor yani 2014’ün Temmuzunda Ankara Üniversitesi yönetimi diyor ki, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Cahit Güran ve Profesör Doktor İlyas Doğan imzalı tebligat gönderiyorlar: “Gelin, bu konuda bize ifade verin.”

Şimdi, burada ben iyi niyet arayamıyorum. Niçin? Diyorum ki: Hükûmet bir taraftan emniyet teşkilatında paralel yapıya yönelik birtakım operasyonlar yapıyor da üniversitelerde de buna benzer, bunu yansıtan bir operasyon mu başlattınız? Yani bu rövanşist anlayış nedir? Bu, akademi içerisinde, üniversiteler içerisinde akademik savaş mı, yoksa YÖK yada üniversitenin kuralları Hükûmetin talimatlarıyla mı hareket ediyor? Bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımak istedim.

Önergemize destek vereceğinizi umut ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 77 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Özcan Yeniçeri (Ankara) ve arkadaşları

MADDE 77- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 66- 2015 mali yılı sonuna kadar, Yükseköğretim kurumları bütçelerinin “01-Genel Kamu Hizmetleri” fonksiyonunda öz gelir karşılığı ödenekleştirilen tutarlardan ilgili ekonomik kodlara aktarma yapılmak suretiyle, tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye birimlerinin bütçesine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel borçlarının ödenmesi amacıyla aktarma yapılabilir. Söz konusu tutar, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ödenecek hazine payı ile bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ayrılacak payların ve yapılacak ek ödemenin hesabında dikkate alınmaz.

Bu Kanunun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca öğretim yardımcılığı kadrolarında görev yapan araştırma görevlileri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 33'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan araştırma görevlisi kadrolarına atanmış sayılır. Bu madde kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananların geçmiş hizmet süreleri araştırma görevlisi kadrosunda geçirilmiş sayılır. Bu maddenin uygulanması ile ilgili sınırlamalar getirmeye, usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Özcan Yeniçeri, Ankara Milletvekili.

Buyurun Sayın Yeniçeri. (MHP sıralarından alkışlar)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir defa, bu madde, her şeyden önce, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunu ilgilendiren bir madde. Bu maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu bağlamında ele alınması ve torbaya doldurulması başlı başına bir vahamet.

Şimdi onu bir tarafa koyalım, acaba üniversitelerin onlarca sorunu varken 77’nci maddenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını ve üniversitelerdeki hangi soruna çözüm getireceğini düşünmek durumundayız. Bu maddenin torba yasaya konulmasının nedeni Sayıştay Başkanlığının Hacettepe Üniversitesiyle ilgili denetim raporlarında ortaya konmuştur. Raporda sadece Hacettepe Üniversitesi değil, aslında bütün üniversitelerde yaşanan sorunların da altı çizilmiş olmaktadır.

Bu rapora göre, Hacettepe Üniversitesinin 2013 yılında geçici mizan ve ödenek üstü kontrolü raporunda 36 milyon liralık ödenek üstü harcama yaptığı tespiti vardır. Yine üniversitenin 2012 yılı hesaplarına ilişkin Sayıştay denetim raporunda da merkezî bütçeden eğitim öğretim harcaması için gönderilen 60 milyon liralık payın usulsüz olarak döner sermaye bütçesine aktarıldığı tespiti yapılmıştır. Raporda, kuruma bağlı akademik ve idari birimlerce yapılan çeşitli alımların Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmadığı, doğrudan alım yöntemiyle farklı fiyatlardan alım yapılarak kaynakların israf edildiği söylenmektedir.

Sayıştay raporunda, yüksek bedellerle gereğinden fazla sayıda satın alınan tıbbi cihazların kullanılmayarak çürümeye terk edildiği ifade edilmektedir. Kaynakların etkin, ekonomik, verimli ve etik bir biçimde kullanılmadığı tespiti vardır. Merkezî bütçeden eğitim öğretime harcanması için gönderilen milyonlarca liranın usulsüz olarak döner sermaye bütçelerine aktarıldığı tespitleri vardır. İşte bu nedenle 77’nci madde torba yasaya konulmuş, 77’nci maddeyle, yükseköğretim kurumlarının, öz gelir karşılığı ödenekleştirilen tutarlardan ilgili ekonomik kodlarına aktarma yapılmak suretiyle borçlarının ödenebileceği öngörülmüştür. Burada sağlanan gelirlerle ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alma imkânı getirilmiştir.

Tasarının asıl hizmet ettiği amaç ise başta Hacettepe üniversitesi olmak üzere üniversite arazilerinin ranta açılmasıdır. Üniversiteler bu yollarla geçici olarak borçlarını ödeyebilecekleri bir kaynak elde etmiş olsalar bile Hükûmetin ve YÖK’ün kamu üniversitelerine yönelik olarak uyguladığı kaynak kısıtlamaları neticesinde yeniden borç kıskacına düşeceklerinden bu durum bir işe yaramayacak, sadece mevcut arazilerin elden çıkmasıyla kalınacaktır.

Bu madde ile bir kalemden diğerine aktarma yapılmak suretiyle borç-alacak ilişkisi dengelenmeye çalışılmaktadır. Bu durum soruna köklü bir çözüm getirmiyor, zevahiri kurtarmaya yarıyor. Kurumlar kendilerine tahsis edilen kaynakları etkin, verimli, yasal ve rasyonel kullanmadıkları sürece masraf ve borçtan kurtulmaları mümkün değildir. Kaynak aktarmak suretiyle geçici olarak borçtan kurtulmak, vaziyeti geçici bir süre idare etmektir.

Üniversitelerdeki borçlanma sorunu yapısal ve kurumsaldır. Yapısal ve kurumsal sorunlar geçici ve yüzeysel önlemlerle çözümlenemez. Kendi kendini finanse etmeye programlanmamış, kaynaklarını etkin ya da verimli kullanmaya yönlendirilmemiş hiçbir kurumu uzun vadede kurtarabilecek bir çözüm yoktur. Sorun çıktıkça çözüm geliştiren, parça parça sorun halletmek iktidar partisinin geleneği hâline gelmiştir. Üniversitelerin, daha doğrusu eğitim öğretimin köklü sorunlarına el atmaktan kaçınan bir zihniyetle üniversiteler karşı karşıyadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi üniversitelerin devasa sorunlarına çözüm bulmak yerine üniversiteleri AKP’lileştirerek çözmeye çalışmaktadır. Üniversitelere itirazı değil itaati, liyakati değil sadakati esas alan bir politika egemen olmuştur. Özgür, özgün ve hür vicdanların sesi olması gereken üniversitelerde edilgen ve elcil yapılar ön plana çıkarılmıştır.

AKP döneminde birçok öğretim üyesi yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Düşünme yeteneği yüksek olan bir meslekteki bir kişinin düşündüğü gibi yaşayamaması bir tarafa, artık günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hâle gelmiştir. Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu bilimsel faaliyetleri yeterince takip edememektedir. Sağlıksız çalışma ortamları, antidemokratik yönetimler altında öğretim üyeleri görevlerini yerine getirme gayreti içerisindedirler. Üniversite sorununa insandan başlamak, öğretim üyelerinden ve personelden başlamak yerine, yapılan usulsüzlükleri kapatacak tedbirlerden başlamak abesle iştigaldir.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici madde eklemeyi öngören 77’nci maddesinde geçen “söz konusu” ibaresinin “belirtilen” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ                    ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Değişiklik ile madde metninin daha anlaşılır kılınması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

78’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 78'inci maddesindeki "dokuz eşit taksitte" ibaresinin "yirmi dört eşit taksitle" ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                      Nazmi Gür                                         Erol Dora

                       Bingöl                                                 Van                                                Mardin

                Pervin Buldan                                 Sebahat Tuncel

                        Iğdır                                               İstanbul

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 78 inci maddesinin birinci fıkrasına "Bu fıkraya göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı tutarından fazla olması halinde, daha düşük olan uygulanır." İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                Haydar Akar                                   Namık Havutça

                        İzmir                                               Kocaeli                                            Balıkesir

                   Özgür Özel                               Maliki Ecder Özdemir                         Mehmet Ali Susam

                      Manisa                                               Sivas                                                 İzmir

                Ümit Özgümüş

                       Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 78 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                Kemalettin Yılmaz                              Nevzat Korkmaz

                      Manisa                                       Afyonkarahisar                                       Isparta

               Mesut Dedeoğlu                                Özcan Yeniçeri                                Mustafa Kalaycı

              Kahramanmaraş                                      Ankara                                              Konya

                                                                          Bülent Belen

                                                                             Tekirdağ

Madde 78 – 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde on iki eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan %20 oranında indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Bülent Belen, Tekirdağ Milletvekili.

Buyurun Sayın Belen. (MHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 78’inci maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, değişen dünyada başlıca konular, kamu yararının korunması, toplumda şeffaflığın sağlanması, sermaye birikiminin oluşması, gelir ve kaynak dağılımının adil olması hem ülke olarak hem de birey olarak yaratılan katma değerden hak edilen payın alınmasıdır. Bu konuların çözümünde hem hesaplaşma düzeninin kurulmasında hem de gerekli iletişimin sağlanmasında muhasebe mesleği önemli bir işleve sahiptir. Türk Ticaret Kanunu düzenlemesiyle birlikte muhasebe mesleğinin denetim boyutuna doğan talep nedeniyle Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kurulmuştur. Kamu Gözetimi Kurulu kurulduğundan itibaren TÜRMOB’un yirmi beş yıllık bilgi ve deneyimlerinden istifade edilmesi, iş birliği içinde tecrübelerin paylaşılması arzulanmış ancak bu konuda gerekli olan iş birliği bugüne kadar gerçekleşmemiştir.

Kamu Gözetimi Kurulunun var oluş sebebi olan gözetim görevinden ziyade diğer ülkelerde meslek odalarına bırakılmamış olan işlevleri de üstlendiğini görmekteyiz. Dünyadaki uygulamalarına bakarsak, asli görevleri olan bağımsız denetim faaliyetinin gözetim fonksiyonuna yöneldikleri, muhasebe meslek kuruluşlarından destek ve yardım alarak iş birliği içinde faaliyetlerini yürüttükleri, muhasebe ve denetim standartlarının belirlenmesine müdahil olmadıkları, bağımsız denetimi muhasebe mesleğinden ayrı değil, muhasebe mesleğinin en önemli bir boyutu olarak gördükleri bilinmektedir.

Asıl işi gözetim olan Kamu Gözetimi Kurulunun mevcut yapısı dünya uygulamalarına aykırıdır. Türkiye’de bağımsız denetim, TÜRMOB üyesi olan serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin işidir. Denetimin olmadığı her yerde suistimaller, yolsuzluk ve karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suistimalin, karanlık işlerin panzehri denetimdir.

Maliye Bakanlığı, TÜRMOB üzerindeki gözetim yetkisini vesayete dönüştürmemeli ve TÜRMOB Genel Kurulunun kabul ettiği yönetmelikleri ivedilikle yayınlamalıdır. Sürekli Mesleki Gelişim Yönetmeliği beş yıldır Maliye Bakanlığının yayınlamasını beklemektedir. Eğitim ve öğretim hizmetleriyle sınırlı olmak üzere TÜRMOB ve bağlı odalar ve bunların iktisadi işletmeleri için kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnası getirilmelidir. Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı artmıştır. Bu, muhasebe meslek mensuplarını büyük yük altına sokmaktadır. 4’üncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmalı ve e-beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmeli. 1 ve 2 no.lu KDV beyannameleri ile muhtasar beyannameler birleştirilmelidir. Mali tatil süresince verilmesi gereken beyannameler ve bildirimler takip eden ayın içinde verilecek beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmelidir. Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde gelirlerinin giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Mali tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalı, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi uygulamasına geçilmeli, meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmeli, serbest meslek faaliyetlerinde katma değer oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmeli, KDV’yi doğuran olay tahsilata bağlanmalı, meslek mensuplarının ücretlerini tahsil edebilmesi için TÜRMOB ile iş birliği yapılarak gerekli düzenlemeler yapılmalı, serbest meslek yıpranma indirimi yani beyin amortismanı getirilmeli, stajyerler için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalı, bilgisayarlar ve yazılım giderleri iki yıl içinde amorti edilmeli, serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.

Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda haksız uygulamalar yapılmaktadır. Bunun önüne geçilmelidir. Maliye denetim elemanlarının mükellef nezdinde yürüttükleri incelemelerde mutlaka meslek mensuplarının bulunması sağlanmalı, takdir komisyonları resen takdir yapmadan önce mutlaka mükelleften yazılı olarak defter ve belgelerini istemeli, ondan sonra rapor düzenlenmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pazartesi günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nızı kutlar, saygılar sunarım. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı kanun tasarısının çerçeve 78 inci maddesinin birinci fıkrasına “Bu fıkraya göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı tutarlarından fazla olması halinde, daha düşük olan uygulanır.” İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Ümit Özgümüş (Adana) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ümit Özgümüş, Adana Milletvekili.

Buyurun Sayın Özgümüş.

ÜMİT ÖZGÜMÜŞ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Her ne kadar gizlenmeye, saklanmaya, değişik isimlerle sunulmaya çalışılsa bile yine bir Maliye Bakanlığı, Maliye idaresi klasiğiyle karşı karşıyayız ve yine bir af yasasıyla karşı karşıyayız. Torba yasanın içerisine başka değişik maddeler sıkıştırılmış olsa bile sonuç olarak bu torba yasa bir af yasası AKP hükûmetlerinin hükûmet programlarında ilk kurulduğu zaman acil eylem planında Türkiye'de vergi reformu yapılacağı vardı, vergi reformu yapılacağı sözü vardı ancak on iki yıl geçti, bırakın vergi reformu yapmayı, vergi reformunun adı bile anılmıyor ve sık sık bu şekilde vergi afları çıkarılıyor ve zaman zaman da itiraz ediliyor: “Hayır, bu vergi affı değil, bu yeniden yapılandırma.” Bir başkası çıkıyor “Bu ödeme kolaylığı.” Bir başkası çıkıyor “Tahsilatı hızlandırma kanunu.” Bir başkası çıkıyor “Vergi barışı.” diye. Ama sonuç olarak devlet alacağının belli bir kısmından vazgeçtiği için bu da diğerleri gibi bir af. Cumhuriyet Dönemi’nde 47 af çıktı, AKP iktidarı döneminde 6 kez af çıktı yani ortalama iki yılda bir af çıkıyor. Ve bu süre içerisinde vergisini zamanında ödeyen ve mahcup olmamak için bankadan kredi kullanıp vergisini ödeyen esnaf, sanatkâr, KOBİ’ler de her bir af çıktığı zaman kendilerini enayi yerine konulmuş hissediyor. Ve zaman zaman deniyor ki: “Kurumlar vergisinde ve gelir vergisinde yüzde 5’lik, yüzde 10’luk indirimler yapıldı.” Değerli arkadaşlar, önemli olan bu değil, önemli olan şu: Vergi tabanının genişletilip verginin tabana yayılarak özellikle istihdam üzerindeki yüklerin yani stopaj, verginin ve sosyal güvenlik kurumu primlerinin düşürülmesi çünkü maliyeti doğrudan etkileyen unsurlar bunlar. Yoksa para kazandıktan sonra gelir vergisi yüzde 30 olmuş, 25 olmuş, 20 olmuş çok önemli değil, önemli olan özellikle imalatçının, üreticinin, ihracatçının maliyetlerini düşürecek vergi reformunun yapılması. Ve dün burada konuşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AKP’li milletvekili arkadaşımız eksik olduğunu, örneğin matrah artırımının da gelmesi gerektiğini söyledi.

Değerli arkadaşlar, “matrah” artırımı denen şey devletin vatandaşına ahlaksız teklifidir. Matrah artırımında devlet diyor ki: “Ey mükellef! Ey vatandaş! Sen, geçen sene, evvelki sene, evvelki sene ne kadar vergi kaçırdıysan kaçırdın. Sen oradan bana yüzde 5, yüzde 10, o günkü kurallara göre şu kadar matrah artır, bana biraz o kaçırdığından avanta ver, ben de o yıllara ait senin defterlerini bir daha incelemeyeceğim.” Böyle bir vergi anlayışı olabilir mi? Eğer kanun koyuyorsanız o kanunu uygulayıp vergileri toplamak zorundasınız.

Şimdi, burada iki grup insan var vergi aflarının karşısında: Bir tanesi zaman zaman ekonomik sıkıntılardan dolayı gerçekten parasını tahsil edemeyen, vergisini ödeyemeyen esnaf, sanatkâr, KOBİ veya tarım kesimindeki insanlar. Ekonomik sıkıntı dönemlerinde bir ödeme kolaylığının sağlanması, onlara bir kolaylık gösterilmesi doğaldır. Ama bunun yanında “Her iki yılda bir af çıktığı için de vergisini ödemeyen ve çıkacak olan affı bekleyen uyanıklar.” diye başka bir grup var. Bu tür yasalar çıkarken mutlaka bunların ayrılması gerekirdi. Örneğin daha önce her ne ad altında olursa olsun 1, 3, 5, 7 kez vergi aflarından yararlanan mükelleflerin ilk kez bundan yararlanacak mükelleflerden ayrılması gerekirdi. En azından onların kapsam dışı bırakılması gerekirdi. En azından onların indirimlerinin düşük tutulması gerekirdi ki zamanında vergisini ödeyen vatandaşlar kendilerinin enayi yerine konduğunu düşünmekten kurtulmuş olsunlar.

Değerli arkadaşlar, bugüne kadar bir tane ciddi vergi reformu yapıldı, o da o zamanki Maliye Bakanı Zekeriya Temizel döneminde. Ciddi çalışılmış, otokontrol sistemi olan, tabana yayılmış. Ama o zaman başta İstanbul olmak üzere “Vergiyi istemezük.” lobileri tarafından uygulamaya konması engellenmiştir. Bundan sonraki süreçte bu tür yapay önlemlerle, aflarla adil bir vergi düzeni kurulamaz. Bu tür geçici önlemler yerine gerçekten vergi tabanını genişletecek, vergiyi tabana yayacak ve dolayısıyla vergi oranlarını düşürecek bir reforma ihtiyaç vardır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 78'inci maddesindeki "dokuz eşit taksitte" ibaresinin "yirmi dört eşit taksitle" ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                    Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSOYNU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının yapılandırılmasını öngören ilgili düzenleme olumlu olmakla birlikte, yapılandırılan borcun dokuz taksitle ödenmesi borçlu açısından çok kısa bir süredir. Bu gerekçe ile bu önerge de yapılandırılan borcun geri ödemesindeki taksit sayısının arttırılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

79’uncu madde üzerinde…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bizim önergemizi çekiyoruz.

BAŞKAN - 79’uncu madde üzerinde aynı mahiyette üç adet önerge vardır, okutuyorum:

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

 Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 79. Maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                           

               Nurettin Canikli                              Osman Aşkın Bak                                  Recep Özel

                     Giresun                                            İstanbul                                             Isparta

                Ramazan Can                                    Hilmi Bilgin                                  Hakan Çavuşoğlu

                     Kırıkkale                                              Sivas                                                Bursa

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                      Pervin Buldan

                       Bingöl                                              Mardin                                                Iğdır

                   Nazmi Gür                                    Sebahat Tuncel

                         Van                                               İstanbul

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

             Rahmi Aşkın Türeli                                Haydar Akar                                   Namık Havutça

                        İzmir                                               Kocaeli                                            Balıkesir

             Mehmet Ali Susam                         Malik Ecder Özdemir                                Özgür Özel

                        İzmir                                                 Sivas                                               Manisa

                  Tanju Özcan                             Ahmet İhsan Kalkavan

                        Bolu                                               Samsun

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergelere Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSOYNU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Ödenmesi öngörülen katkı payı tutarının açıkça belirlenmemiş olması nedeniyle, yapılması öngörülen değişikliğin tasarıdan çıkarılması gerekir.

BAŞKAN – Diğer gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen birçok madde, İç Tüzük ve Anayasa ihlal edilerek tasarı metnine konulmuştur. Soma'da kaybettiğimiz madenciler hakkında olması öngörülen bu tasarıya sonradan çok sayıda konu dışı maddenin eklenmesi yasama tekniği, İç Tüzük ve anayasal olarak sakıncalı olup doğru bir yasama sürecine tabi tutulmalıdır. Değişiklik ile bu sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen İhsan Kalkavan, Samsun Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET İHSAN KALKAVAN (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, özür diliyorum arkadaşlarımdan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 79’uncu maddesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yalnız değinmek istediğim önemli bir konu da, güncel olması sebebiyle Samsun’un altyapısındaki bazı sorunlardan da bahsetmek istiyorum.

Geçtiğimiz hafta yağan yağmurların ardından hepinizin de bildiği gibi birçok can ve mal kaybının yaşandığı 2012, 2013’teki Samsun sel felaketlerinin bir benzerini daha yaşamak üzereydik. Özenmeden yapılan yeni menfez, köprü ve kutuların bağlantılarının yetersiz olması sebebiyle sele teslim olan Samsun’un bir kez daha aynı felaketle karşılaşması işten bile değil. Bunun sebebi ise denetimsiz altyapı çalışmalarıdır. İki sene önce Salıpazarı ilçemizde üç senelik köprünün yıkılması fakat 1960’larda yapılan aynı dere üzerindeki köprünün hâlâ sağlam durumda olması günümüzdeki çalışmaların yetersizliğini ve amatörce yapıldığını gözler önüne sermektedir. Oysaki işin ilgilileriyle çalışılarak profesyonelce ve kaliteli iş yapılsaydı bu durumlar olmazdı. Altyapı üzerinde ciddiyetsiz ve yetersiz yapılan her çalışma ardından bir felaketi getiriyor ve onun da sonrasında yine aynı işi ikinci kez yapmayı gerektiriyor. Bu da hem devlete madden yük olmakta hem de her seferinde insan hayatıyla oynanmaktadır. Sorunun muhatabı olan Karayolları ve Devlet Su İşleri Bakanlık bazında uyarılmalı ve altyapılar sürekli denetlenmelidir.

Belediyecilik anlayışının değişmesi gereken Samsun’da diğer bir önemli sorun da Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahil yolu projesidir. Yaklaşık 30 kilometrelik sahil boyunca doğada bir yıkım gerçekleşmektedir. Burada çok değerli Samsunlu milletvekillerim var, bunlar da bu durumu yakından görmektedir, Sayın Bakanımız da dâhil. Doğal güzelliklerin tahribatı bir tarafa tüm Samsunlular olarak deniz ve çevre kirliliği sorunlarıyla da karşı karşıyayız. Sahil yolunu oturtabilmek için tahrip edilen şerit boyunca dolgu yapılmakta ve güzelim Atakum sahilleri molozlarla ve büyük kaya bloklarıyla doldurulmaktadır. Siz eğer bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmadan, denizin ve doğanın sebep olabileceği tahribatları düşünmeden bu işe kalkışırsanız yine birçok can kaybı verilebilir ve Samsun’umuz bir felakete sürüklenebilir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şunu herkes iyi bilmelidir ki bildiğinize inanıyorum: Deniz kendinden alınan her şeyi bir yıl da olsa, on yılda olsa yüz yılda olsa tekrar geriye alır. Dilerim Samsun’da bu işlerin sonucunda can kaybı olmasın.

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; üzerinde konuşmak için söz aldığım 79’uncu maddeye gelecek olursak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 58’inci maddesi kısa adı “DEİK” Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu hakkındadır. 58’inci maddenin son bendinde Ekonomi Bakanlığı bir değişiklik yapmak istiyor. Kurulun Bütçesi hâlihazırda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı katkı payı, kurucu kuruluşların katkıları, iş konseyleri ve sponsor gelirlerinden oluşuyor. Şimdi, Ekonomi Bakanlığı, kısa adı “TİM” olan Türkiye İhracatçılar Meclisini de TOBB gibi ayrıca katkı payı verecek kuruluş olarak yasaya eklemektedir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun hiçbir ekonomik sıkıntısı yokken neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç oluyor, bunu anlamış değiliz. Hâlihazırda zaten Türkiye İhracatçılar Meclisi yani TİM, DEİK’in kurucu kuruluşu olduğu için katkı payı vermektedir. İsterse ilave bağışta da bulunabilir. Mevcut yasalarımız da buna imkân vermektedir. DEİK’in hiçbir ekonomik sıkıntısı yokken, TİM ilave bir yükün altına neden sokulmak isteniyor, bunu da anlamış değiliz. Bu talep Türkiye İhracatçılar Meclisi yani TİM’in yönetiminden geldiyse bu durum daha vahimdir. Bu değişiklik hakkında biraz evvel dile getirdiğim sorunlar açıklanmaya değer sorulardır, ayrıca TİM üyelerini de memnun edecek sorulardır kanaatindeyim.

Ben bu duygu ve düşünce içinde yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, hepinize önümüzdeki bayramın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Böylece kabul edilen önergeler doğrultusunda 79’uncu madde Komisyon metninden çıkmıştır.

Bir karışıklığa mahal vermemek için tasarının mevcut maddeleri üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. Kanunun yazımı sırasında madde numaraları teselsül ettirilecektir.

80’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 80 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                             S. Nevzat Korkmaz

                      Manisa                                              Konya                                               Isparta

             Kemalettin Yılmaz                             Mesut Dedeoğlu                                Özcan Yeniçeri

                Afyonkarahisar                               Kahramanmaraş                                      Ankara

MADDE 80- 5174 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 18 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde on iki eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan %20 oranında indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 80 inci maddesi ile 5174 sayılı kanuna eklenen Geçici 18 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                Haydar Akar                                   Namık Havutça

                        İzmir                                               Kocaeli                                            Balıkesir

             Mehmet Ali Susam                         Malik Ecder Özdemir                                Özgür Özel

                        İzmir                                                 Sivas                                               Manisa

                  Tanju Özcan

                        Bolu

"Bu fıkraya göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı tutarından fazla olması halinde, düşük tutarlar üzerinden ödenir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 80 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"İşi bırakma veya re'sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu madde hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir."

                   Recep Özel                                    Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat

                      Isparta                                             Kayseri                                             İstanbul

              Mehmet Erdoğan                              Halil Mazıcıoğlu                                  Şamil Tayyar

                    Gaziantep                                         Gaziantep                                         Gaziantep

                 Derya Bakbak

                    Gaziantep

 

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılıyoruz Başkanım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Vergi mükellefiyeti sona ermesine rağmen oda/borsa kayıtlarını çeşitli sebepler nedeniyle sildirmeyen veya sildiremeyen birçok üye bulunmaktadır. Bu düzenleme ile oda/borsa üyelerinin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar olan borçları yapılandırılırken, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden aidat borçları tamamen silinmektedir. Zira üye zaten vergi mükellefiyetini sona erdirerek ticareti terk etmiştir ve oda/borsa hizmetlerinden yararlanmamaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 80 inci maddesi ile 5174 sayılı kanuna eklenen Geçici 18 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                                            Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

"Bu fıkraya göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı tutarından fazla olması halinde, düşük tutarlar üzerinden ödenir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi mi okutuyorum?

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Gerekçe Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

TOBB üyelerinin, üye oldukları oda ve borsalara olan aidat borçları ile oda ve borsaların, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemesi durumunda, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre gecikme zammı uygulanmaktadır. Bu Kanun uyarınca 25 Ocak 2014 tarihli ve 28893 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Tebliğe göre, 2014 yılı kanuni faiz oranı % 9'dur. Bazı yıllarda, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, aylık Kanuni faiz oranından yüksek olması nedeniyle, TOBB üyelerinin lehine olan düşük oranın uygulanması için bu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 80 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                   Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 80- 5174 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 18 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde on iki eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %20 oranında indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili.

Buyurun Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Görüştüğümüz maddeyle üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı sanayici ve iş adamları, ticaret ve meslek erbabı, esnaf ve sanatkârlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır; vergilerini ve primlerini, borçlarını zamanında ödeyemez duruma düşmüşler, yükümlülüklerini yerine getirememekten dolayı yüksek gecikme faizi ve gecikme zammına maruz kalmışlardır.

Ekonomide çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Millî sanayicimiz, üreticimiz zor durumdadır. Girişimcilerimiz, sanayicimiz yeni yatırımlar bir yana mevcut yatırımlarını sürdüremez hâle gelmiştir, rekabet gücü tükenme noktasına gelmiştir. Birçok sanayici, iş adamı ve esnaf borç batağına girmiştir. Piyasada tahsilat yapılamamakta, icralar artmakta, iflaslar baş göstermektedir.

Değerli milletvekilleri, son on iki yıldır üretmeden kalkınma modeli yürütmeye çalışan iktidarın ülke olarak bizleri getirdiği nokta, yine, tarihin en büyük affı olarak takdim edilen tasarının Genel Kurulda görüşülmesi olmuştur. Bu söylediğimiz üretmeden kalkınma modelini iktidarın, AKP'nin bir genel başkan yardımcısı da dile getirmektedir. Sayın genel başkan yardımcısının "Yeni Türkiye'nin Geleceği, Ekonomi-Politik Vizyon" sunumunda, tıpkı 2023 hedeflerinde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisinin yıllardır dile getirdiği tespit ve dinamikler yer almaktadır.

Son on iki yılın ekonomik muhasebesi, bu sunumda şöyle dile getirilmektedir: "On iki yılda yüksek faiz vererek ülkeye küresel sermayeyi çektik. Gelen kaynakları gökdelenlere, evlere ve tüketici kredilerine yatırdık. Emek, enerji ve altyapı eksikliklerimizi gideremedik." Ardından sunum yaptığı tablolara baktığımızda, imalat sanayi sektörünün 2002'de gayrisafi yurt içi hasıladaki yüzde 20'lik payı 2012'de yüzde 18'e, tarım ve ormancılığın 2002'de yüzde 11 olan payı 2012'de yüzde 9'a, elektrik, gaz, ve suyun 2002'de yüzde 3 olan payı 2012'de yüzde 2'ye düşmüştür, beş sektör ise yerinde saymıştır. Sektörlerin krediler içindeki payları ise: İmalat sanayi 2002'de yüzde 33'ten 2012'de yüzde 19'a, tarım ve ormancılık yüzde 8'den yüzde 4'e düşmüştür. Toplam krediler de aynı dönemde: Konut kredileri sıfırdan 11'e, tüketici kredileri ise sıfırdan 12'ye, bireysel kredi kartları sıfırdan yüzde 10'a yükselmiştir. Birinci elden son on iki yılın muhasebesi böyle.

Vatandaşımız, başarısız ekonomi politikaları sonucunda borca batmış, bırakın tasarrufu, 2002 yılında yüzde 33 olan borcunun gelire oranı 2013'te yüzde 57'lere yükselmiştir. Büyümenin kaynağını da bu yüksek borçlanma rasyosu yaratmıştır. Bu yüzden Sayın Başbakanın faiz oranlarını düşürme isteği, borçlanmanın yeniden cazip olması isteğinden kaynaklanmakta ve durma noktasına gelen inşaat sektörünü canlandırma arzusundan kaynaklanmaktadır. Ancak bu şekilde borçlanmayla Türkiye ekonomisinde işler yolunda görüntüsü verebilmektedir.

Değerli milletvekilleri, ekonomide on iki yılın sonunda gelinen nokta, ailelerin geçinemedikleri için aşırı borçlanması, üretmeden tüketen bir Türkiye'dir. Bakanların yurt dışından hediye gelen saatlerinin vergisinin, cari açığın yüzde 15'ini kapatanların gelirlerinin dahi affedildiği bu geniş kapsamlı af düzenlemelerinin gerçek nedeni ekonomi tarihimizde yerini alarak, genç akademisyenlerin tez çalışmalarına konu olacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Ekonomi yönetiminin başarısızlığından dolayı ülkemizin ihtiyacı olan sıcak paranın gelmemesi ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için siyasi bir yatırım olarak gördüğümüz torba tasarı içindeki bu aflar, iktidar eliyle bir kez daha dürüst vatandaşımızı rencide etmekte, devlete vatandaşlık görevini yerine getirmeyenleri taçlandırmaktadır.

Ceza, vergi, prim afları yerine milletimizin borçlanma gereksinimlerini azaltacak ekonomi politikalarının hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha dile getirerek Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

81’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa geçici madde eklemeyi öngören 81’nci maddesinde geçen “%10” ibaresinin “%20” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

İdris Baluken                              Erol Dora               Pervin Buldan

  Bingöl                                        Mardin                       Iğdır

 

Nazmi Gür                              Sebahat Tuncel

  Van                                           İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 81 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Erkan Akçay                           Mustafa Kalaycı           S.Nevzat Korkmaz

  Manisa                                        Konya                       Isparta

 

Kemalettin Yılmaz                      Emin Çınar              Mesut Dedeoğlu

  Afyonkarahisar                        Kastamonu              Kahramanmaraş

                                                        

                                              Özcan Yeniçeri

                                                    Ankara

MADDE 81- 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde oniki eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan % 30 oranında indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 81 inci maddesi ile 5362 sayılı kanuna eklenen Geçici 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                Haydar Akar                                   Namık Havutça

                        İzmir                                               Kocaeli                                            Balıkesir

             Mehmet Ali Susam                         Malik Ecder Özdemir                                Özgür Özel

                        İzmir                                                 Sivas                                               Manisa

“Bu fıkraya göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı tutarından fazla olması halinde, daha düşük olan uygulanır.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Engin Altay, Sinop Milletvekili.

Buyurun.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, bu organ kanun yapan bir organ. Kanun yapan organın önceliği, olmazsa olmazı, hiç şüphe yok, yaptığı her işi adil ve adaletli yapmasıdır. Ancak, bazen en burnumuzun dibindeki adalete muhtaç insanları görmeyiz de dünyanın öbür ucundaki insanlara adalet dağıtmaya çalışırız.

 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum bir yılı aşkın bir süre önce bir düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde kavas kadrosu ihdas edildi. Ben şimdi size sorsam, desem ki bu Genel Kurulda kaç tane kavas çalışıyor ve isimleri nedir, herhâlde hiçbirimiz tam da bilmeyiz ama onları simaen, cismen, belki ismen çok iyi tanırız. Yirmi sekiz yıldır bize, bu Genel Kurula hizmet eden, kavaslık görevini ifa eden arkadaşımız da var, sekiz yıldır, altı yıldır hizmet eden de var -çoğunluğu altı yıldır bize hizmet ediyor- bir arkadaşımız da iki yıldır bize hizmet ediyor.

Şimdi, soruyorum vicdanlarınıza bu mübarek ayda: Kavas kadrosu ihdas ediyorsunuz, yirmi sekiz yıldır burada, bu işi yapan adam varken dışarıdan birilerine kavas kadrosu vermek caiz midir?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Değildir.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Değildir.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Hakkaniyetli midir?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Değildir.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Değildir.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Adil midir?

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Değildir.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Değildir.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bütün grupların da bu arkadaşlarımızı çok sevdiğinin -ve hizmetlerinden de herkes, hepimiz memnunuz- bu sorunu çözmek istediğinin de bilincindeyim yani iktidar partisinde bir sorun var diye söylemiyorum. İktidar partisinin sayın grup başkan vekilleri de diğer muhalefet partilerinin grup başkan vekilleri de bu adaletsiz manzaranın giderilmesini istiyor ama istemek yetmiyor. 6 tane kadro orada duruyor, şimdi, 2 tane de sınavla eleman almışlar kavas kadrosuna, onlar başka iş yapıyor ya da hiçbir iş yapmıyor. Bu kanunu yaparken, bu düzenlemeyi yaparken şunu yazmak zor muydu, “İki yıldır -ki en az çalışan iki yıl- bu işi yapanlar bir defaya mahsus otomatik bu kadroya geçer.” denemez miydi? Bu Parlamento, bu Meclisin bürokrasisine güç yetiremiyorsa bu Parlamento bu milletin sorunlarını çözmeye muktedir olamaz.

Önümüz bayram, buradan iktidar partisi adına bir yetkilinin de diğer muhalefet partilerinin de bu sorunu çözeceklerine dair bir taahhüdü, bir güvenceyi bu arkadaşlarımıza bayram hediyesi olarak vermesi lazım.

Sayın milletvekilleri, bu konuda adil ve hakkaniyetli bir anlayış içine iktidar partisinin gireceğinden hiç şüphe duymuyorum.

 

Evet, gergin, sıkıntılı, anlamsız bir torba didişmesini, sanıyorum beş hafta Plan Bütçe Komisyonunda, iki haftayı da burada tamamladık -hafta sonları da çalışarak- ve sanıyorum bir, bir iki güne daha ihtiyaç olacak şekilde gidiyoruz, anlamsız bir şekilde hem milletvekillerinin hem Meclisin hem milletin mesaisini de, kesesini de gereksiz yere işgal ettiğimizi düşünmekle birlikte.

Bayram nedeniyle biraz sonra ara vereceğiz. Önce peşinen, Cenab-ı Allah bütün tutulan oruçları, yapılan ibadetleri, duaları, hayırları kabul etsin; Allah herkesin kalbine göre versin. (AK PARTİ sıralarından “Âmin” sesleri) Oruç tutmayan, tutamayanların da temiz kalplerinin niyetine göre muamele etsin. (AK PARTİ sıralarından “Âmin” sesleri)

Evet, ancak bununla beraber, her bayram olduğu gibi İslam âlemi yine kan ağlayarak ramazan geçirdi, bayrama giriyor. Gazze başta olmak üzere Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Çin’de, velhasıl dünyanın her neresinde kim zulüm görüyorsa, onlara Allah’tan yardım diliyorum, kim zulmediyorsa da onlara Allah’tan bela diliyorum. (AK PARTİ sıralarından “Âmin” sesleri, alkışlar)

Bu duygularla tüm sayın milletvekillerinin, tüm milletimizin, tüm Parlamento çalışanlarının mübarek bayramını tebrik ediyorum. Milletçe en kötü günümüz bayram tadında, bayram güzelliğinde olsun diliyorum. Her şey bu millet için, Türkiye için diyorum.

Önümüzde bir seçim var. Huzur için, huzur içinde sandıklara milletçe gideceğiz. Sevgi için, saygı için, birlik için, dirlik için güzel bir seçim yapacağız diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 81 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                            Emin Çınar (Kastamonu) ve arkadaşları

 

MADDE 81- 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde oniki eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan % 30 oranında indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Emin Çınar, Kastamonu Milletvekili.

Buyurun Sayın Çınar. (MHP sıralarından alkışlar)

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 81’inci maddesinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Ülkemizde 1milyon 546bin 132 esnafımız ve 1milyon 665bin 668 iş yeri faaliyet göstermektedir. Hepimizin de bildiği gibi, esnaflarımız ekonomimizin en temel taşlarındandır. “KOBİ” olarak adlandırdığımız esnaflarımız sadece para kazanılan dükkânlardan ibaret değil, yüzlerce yıllık geleneği olan, babadan oğula geçen derin bir ticari kültürdür. Bugün ülkemizde bakkallıktan minibüsçülüğe, lokantacılıktan kahveciliğe, emlakçılıktan kırtasiyeciliğe, 488 ayrı meslek alanında esnaf ve sanatkâr işletmesi faaliyet göstermektedir. Esnaflarımız aynı zamanda mahalle kültürümüzün de önemli ögelerindendir. Komşuluk ilişkilerinin gelişmesi, devam etmesi için çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Ülkemizde ticari hayatın yüzde 99’unu esnaflarımız oluşturmaktadır. İstihdamın yüzde 77’si, elde edilen katma değerin yüzde 36’sı esnaflarımız tarafından sağlanmaktadır. Esnaflarımıza yeterince destek sağlanmaması, yeterli finansmanların bulunmaması, sosyal güvenlik sorunları, yüksek vergi oranları ve prim borçları, illerin büyük şehirlere verdiği iç göçlerin artması, alışveriş kültürünün değişmesi gibi nedenlerle de esnaflarımıza büyük bir darbe indirilmiştir. Son zamanlarda esnaflarımız özellikle büyük şehirlerde açılan alışveriş merkezleri ve büyük marketlerin baskısı altında kalmış, ticari açıdan ciddi manada sekteye uğramıştır. Birçok esnaf, açılan büyük alışveriş merkezlerinin ve gıdadan kırtasiyeye, giysiden kozmetiğe kadar neredeyse her çeşit ürünü satan devasa marketlerin gölgesinde kalarak rekabet edemez hâle gelmiş, ya kepenk kapatmış ya da birçok zorluklarla mücadele ederek yaşam mücadelesi vermektedir. Son on yılda bu ve benzeri nedenlerle 1,5 milyona yakın esnafımız iş yerlerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu sorun giderek artmaktadır ve bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

Değerli milletvekilleri, iki aya yakındır görüştüğümüz torba kanun maalesef esnaflarımızın sorunlarına ciddi çözümler getirmemiştir. Esnaflarımız Hükûmetten sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılmasını beklemektedir. Ne yazık ki AKP, esnaflarımızı görmezlikten gelmekte, hatta ekonomik hayattan silinmelerini beklemektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2008 yılında verdiğimiz Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkârlarımızın Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’miz gündeme alınsaydı bugün birçok küçük esnafımızın sorunları çözülmüş olacaktı ama verdiğimiz kanun teklifi AKP tarafından gündeme dahi alınmamış ve esnaflarımızın sıkıntıları artarak da devam etmiştir.

Sayın Başbakan, 2010 yılında büyük bir alışveriş merkezinin açılışında “Artık sokak aralarındaki bakkal devri kapandı.” diyerek esnafımızı kaderine terk etmiştir. Alışveriş merkezlerinden, büyük marketlerden zarar gören esnafların sorunlarını sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kendilerinin çözmesi gerektiğini ifade etmiş ve artık Hükûmet olarak esnafa bir destek sağlamayacaklarının sinyallerini açık olarak vermiştir. Bu, AKP ve Sayın Başbakanın kapitalizme olan aşkının büyük bir göstergesidir. Sayın Başbakan tercihini, geçimlerini alın teriyle kazanan, kıt kanaat geçinen büyük bir gelenekten gelen esnaflarımızdan yana değil, büyük sermayeye sahip patronlardan yana kullanmıştır. Beyanları, sözleri ve yaptıkları bu durumun bir ispatıdır. Esnaflarımızı sadece ticari emtia olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Hâlbuki esnaflarımız sadece ticari bir işletmeden ibaret değildir. Esnaflarımız oluşturdukları etki itibarıyla her kesime hitap eden, bireyler arasında ilişki ağını sağlayan toplumsallaşmanın ve sosyalleşmenin aile kurumlarından sonra gelen en büyük ögesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vermiş olduğumuz değişiklik önergemize desteklerinizi bekliyor, pazartesi günü idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramı’nın da Türk İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ederek yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa geçici madde eklemeyi öngören 81’nci maddesinde geçen “%10” ibaresinin “%20” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                         Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) -katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükümet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Değişiklikle zamanında ödeme yapan üyelere sağlanacak avantajın artırılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

82’nci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın 82’nci maddesinde geçen “%1” ibaresinin “%0,1” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken                              Erol Dora               Pervin Buldan

Bingöl                                          Mardin                 Iğdır

Nazmi Gür                              Sebahat Tuncel

Van                                             İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 82’nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Erkan Akçay                         S. Nevzat Korkmaz         Özcan Yeniçeri

Manisa                                         Isparta                 Ankara

Kemalettin Yılmaz                  Mesut Dedeoğlu           Mustafa Kalaycı

Afyonkarahisar                       Kahramanmaraş          Konya

MADDE 82- 1(1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dahil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken % 5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık % 1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken % 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.

(2) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların ret ve iadesi yapılmaz.

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 82. Maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                              Ali Serindağ                                 Fatma Nur Serter

          İzmir                                             Gaziantep                                           İstanbul

   Vahap Seçer                                  Haluk Eyidoğan

        Mersin                                             İstanbul

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkilidir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Serindağ, Gaziantep Milletvekili.

Buyurun Sayın Serindağ. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bayramdan önceki son toplantımız, hepinizin ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum ve herkese sağlık, esenlik diliyorum.

Bir temennimi daha dile getirmek istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bundan sonra, hiç olmazsa bayramdan sonra yapacağı yasama faaliyetinde kaba kuvvete prim vermemesini, birbirimize karşı daha nezaketle davranmamız gerektiğini bilgilerinize sunuyorum. Kaba kuvvete başvuran kim olursa olsun, hangi gruba mensup olursa olsun öncelikle o grup mensuplarının, o sayın milletvekili hakkında en azından dışlama gibi bir davranışa girmelerinin uygun olduğunu düşünüyorum. Sayın Grup Başkanvekilimiz Engin Altay’ın biraz evvel dile getirdiği temennilere de aynen katılıyorum.

Dün bazı konuşmalar cereyan etti. Gerçekten eğitime önem vermemiz lazım. Sayın Başbakan Yardımcısı 400 binden daha fazla öğretmenin kendi dönemlerinde atandığını ve bunun övünç vesilesi olduğunu ifade etti. Elbette öğretmenleri atamak iyi bir şeydir ancak burada soru şudur az öğretmen atandı, çok öğretmen atandı meselesi değildir: Öğretmen ihtiyacı var ise bunun giderilmesi lazım. 1933 yılında Büyük Atatürk Gaziantep’i ziyaret ettiğinde Antep’te 60 araç vardı, sadece 60 araç. Şimdi biz o kıyaslamayı mı yapacağız? İhtiyaçlarımız neyse onu karşılayacağız ve faaliyetlerimize öyle devam edeceğiz. Eğitim başka bir şeyle kıyaslanmaz. Eğitime pahalı diyenler, bir düşünürün dediği gibi cehaletin maliyetini de iyi hesaplamalılar.

Değerli arkadaşlar, madde neyi öngörüyor? Araçların fennî muayenelerinin yapılmamasından dolayı düzenlenecek ceza ve benzeri şeylerin yeniden yapılandırılmasını düzenliyor. Şimdi, güzel, güzel de trafiğe kayıtlı araçların fennî muayenesi yapılıyor, yapılmayınca da elbette ne tür bir cezai işlem yapılması gerekiyorsa o cezai işleme tabi tutuluyor. Tutuluyor da şimdi Gaziantep’te 5-6 bin civarında Suriye plakalı araç var. Bunların fenni muayenelerini nasıl yapacağız, fenni muayeneleri yapılmadığı takdirde bunlara ne tür bir ceza uygulayacağız, o belirsiz. Gaziantepli bu nedenle perişan.

Dün bir nebze değindim ama eksik kaldı zamanımızın yetersizliği nedeniyle. Bakın değerli arkadaşlar, kızamık başını aldı gidiyor. Çocuk felci konusunda Türkiye’de herhangi bir sorun yoktu, yeniden hortlamış durumda. Hastanelerin durumu perişan. Zaten yoğun bakım servisleri yetersiz, bu hadiseden sonra daha çok arttı. Tabii, Gaziantepli sıkıntı çekiyor da Suriyeli çekmiyor mu? Suriyeli de çekiyor. Dün örnek verdim, örneğe devam edelim.

Bakınız, İnsan Hakları Derneğinin hazırladığı bir rapor var, diyor ki: “Yetişkin bir Suriyeli 100 lira haftalık ile ağır işlerde sosyal güvencesi olmadan çalıştırılmaktadır. Bu insanlar sosyal güvencesiz olarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Kimi işverenler tarafından ucuz iş gücü kaynağı olarak kullanılmaktadırlar.” Ve benzeri şekilde devam ediyor.

Gene, bir başka bölümde de şöyle diyor, bilenler bilir: “Şehrin Suburcu, Yeşilsu, Kırkayak gibi merkezî yerlerinde dahi 3-5 yaşlarında, ayakkabıları olmayan, vücudu kir bağlamış, yüzleri yanık çocuklar çarçabuk kanıksanmış bir gerçek olarak günlük hayatımızdadır.” Bakın, bayrama doğru gidiyoruz, bayrama gidiyoruz değerli arkadaşlar. “Savaş öncesi yoğunluklu olarak kâğıt, metal, plastik gibi geri dönüşebilir maddelerin toplanması için şehrin gelir düzeyi düşük emekçi kesimi tarafından karıştırılan çöp konteynerleri, şimdi yaygın olarak Suriyeliler tarafından yoğun geçim hatta besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Savaş öncesi bir çöp konteynerini gün içerisinde yalnızca 1 veya 2 kişi karıştırırken şu anda çöp konteynerini günde en az 10 farklı kişi karıştırmaktadır.” Durum budur değerli arkadaşlar, durum budur.

Birbirimizi aldatmaya gerek yoktur, gerçekleri halının altına süpürmeye gerek yoktur. Öncelikle yapılması gereken, şu anda kamplarda barındırılmayan Suriyelileri barındırabilecek kapasitede kamp inşa etmek, onların insanca yaşamalarına, hiç olmazsa asgari ihtiyaçlarını karşılamalarına yetecek şekilde de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kampları donatmak ve oraya nakletmektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Bu, ülkemizin selameti açısından da gereklidir.

Tekrar hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 82’nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                     S. Nevzat Korkmaz (Isparta) ve arkadaşları

MADDE 82- 1(1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dahil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken % 5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık % 1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken % 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.

(2) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların red ve iadesi yapılmaz.

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen? Sayın Kalaycı…

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum…

Gerekçe:

ikinci fıkrada yer alan ' bu madde hükümlerine dayanılarak" ibaresi madde metninden çıkarılarak madde metni sadeleştirilmiştir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın 82’nci maddesinde geçen “%1” ibaresinin “%0,1” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Değişiklik ile araç muayenelerini zamanında yaptıramamış olanlar için 31/12/2014 tarihine kadar bu muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayenede gecikilen her ay için, aylık % 0,1 oranı kullanılarak hesaplanan tutarı ödemeleri imkânı vermek amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Sayın Elitaş, buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

25.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, milletvekillerinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Mübarek ramazan ayının son günlerine geldik, bugün ramazan ayının son cumasını idrak ettik, inşallah pazar günü de son orucumuzu tutup pazartesi günü bayrama ulaşacağımızı ümit ediyoruz, diliyoruz.

Rabb’im, bütün insanları, Müslümanları ramazanda bir ay süreyle nefis terbiyesi yapan din kardeşlerimizi, inşallah, pazartesi günü bayramla şereflendirecektir. Bu bayram vesilesiyle idrak ettiğimiz Kadir Gecesi’nin, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların yüzü suyu hürmetine Gazze’de olsun, dünyanın çeşitli yerlerinde olsun Müslümanlara yapılan zulmün -bu dualar neticesinde -inşallah ortadan kaldırılacağını ümit ediyorum.

Tüm milletvekili arkadaşlarımızın, İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ailesiyle, eşiyle, dostuyla neşe içerisinde, huzur içerisinde nice nice ramazan bayramlarına yetişmesi dileğiyle herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VIII.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, İslam âleminin, milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladığına ilişkin konuşması

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, mübarek ramazan ayını tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarımıza kısa bir ara vereceğiz. Ben şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutlar, hepinizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ederim.

Bu vesileyle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyette birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve ramazan ayında özverili bir şekilde birlikte yoğun mesai harcadığımız tüm milletvekillerine, parti gruplarımızın başkan vekillerine, birleşimi yöneten başkan vekillerine, kâtip üyelere, idare amirlerine ve Hükûmet üyelerine katkıları ve katılımları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, çalışmalarımıza yasama, idari ve teknik hizmetleriyle destek veren idari teşkilatımızın Genel Sekreteri ve yöneticilerine, Divanda yakın destek sağlayan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı idareci ve yasama uzmanlarına, sözlerimizi kayda geçiren stenograflara, Genel Kuruldaki teknik sistemi çalıştıran işletme birimi teknik personeline, sürekli hareket hâlinde taleplerimize yetişen kavaslara, birebir çalıştığımız danışman ve sekreterlerimize, tüm partilerin grup çalışanlarına, görüşmelerimizi yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyon çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, güvenlik hizmetlerini özveriyle yerine getiren koruma personeline, hazırladıkları ve sundukları iftar ve sahurdaki güzel yemekleriyle lokanta çalışanlarımıza, çay ve kahveleriyle yorgunluğumuzu alan çay ocakçıları ve garsonlara, ulaşımımızı sağlayan şoförlere, temizlik hizmetlerini veren personele, kadın ve erkek kuaförlerine ve çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan tüm Parlamento muhabirlerine, velhasıl Meclisimizin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Herkese yeniden sağlıklı ve huzur dolu iyi bayramlar diliyorum.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 17.11

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.12

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Gündemin 5’inci sırasında yer alan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

5.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/892) (S. Sayısı: 605)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.13(X)  639 S. Sayılı Basmayazı 15/7/2014 tarihli 116’ncı Birleşim Tutanağı’na eklidir.