TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                125’inci Birleşim

                                                                                      24 Temmuz 2014 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Türkiye’de ve yurt dışında eğitim gören gençlerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in, Malatya’nın su sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan taşeron personeline ve sendikalı çalışanlara ilişkin açıklaması

3.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Basın Bayramı’na ve UEFA 2’nci ön eleme turunda Bursaspor’a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması

4.- Balıkesir Milletvekili Namuk Havutça'nın, Balıkesir-Bandırma-Çanakkale kara yolu Gönen Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasına ve Balıkesir’in ulaşım sorununa ilişkin açıklaması

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının tamamlanmadan açılacak olmasına ve 22 Temmuz 2004’te meydana gelen Pamukova kazasına ilişkin açıklaması

6.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın, Gümüşhane Kent Konseyi Kadın Meclisinin İsrail’in yaptığı soykırımı kınamasına ilişkin açıklaması

7.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, dünyada her gün öldürülen Müslümanlara ve AK PARTİ Hükûmetinin Müslüman Kardeşler örgütünü ne zaman terör örgütü ilan edeceğine ilişkin açıklaması

8.- Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun, Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet’in 19’uncu ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

9.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, ÖSYM’nin 2014 Eylül TUS kılavuzunda yaptığı değişikliğin meydana getireceği mağduriyete ve Gebze Kent Gıdada devam eden grevin bitirilmesi için Hükûmetin arabuluculuk yapmasına ilişkin açıklaması

10.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, tarımla uğraşan köylülerin sorunlarına ilişkin açıklaması

11.- Ordu Milletvekili İhsan Şener'in, Basın Bayramı’na ve İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulme ilişkin açıklaması

12.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa esnafının KOSGEB kredilerine ve Orman ve Su İşleri Bakanlığının Yeşilkavak’ı programa alıp almayacağına ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne, Basın Bayramı’na ve sorularına cevap vermediği için İçişleri Bakanını protesto ettiğine ilişkin açıklaması

14.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ve hâlen IŞİD terör örgütünün elinde bulunan Musul Başkonsolosluğu görevlilerinin durumuna ilişkin açıklaması

15.- Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk'ün, Bursa’da meydana gelen dolu ve yoğun yağış nedeniyle meyve ve zeytin üreticilerinin gördüğü zarara, Basın Bayramı’na ve Bursaspor’a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ve Basın Bayramı’na ilişkin açıklaması

17.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, 27 Nisanda yapılan engelli KPSS sınavına, kamudaki engelli istihdamının artırılmasına ve 24 Temmuz 1963’te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’in toplu sözleşme ve sendika hakkını tanıdığına ilişkin açıklaması

18.- Gaziantep Milletvekil Ali Serindağ'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında Başbakanın kullandığı üsluba ilişkin açıklaması

19.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ve Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 milletvekilinin, Lisans Yerleştirme Sistemi’nin ve eğitim sistemimizdeki olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1040)

2.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 milletvekilinin, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili yapılan uluslararası anlaşmaların hukuka uygunluğu başta olmak üzere her yönüyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1041)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 milletvekilinin, Lisans Yerleştirme Sistemi’ndeki aksaklıkların tespit edilmesi ve başarılı olacak bir sistemin uygulamaya konulabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1042)

 

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve arkadaşları tarafından, ülkemizde hayvancılık sektörünün sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/262), Genel Kurulun 24 Temmuz 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Grup Başkan Vekili M. Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve arkadaşları tarafından, 1 Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği’nde yer alan ve küçük yatırımcıyı mağdur eden hususların ele alınması, gerek küçük yatırımcıyı korumak gerekse de Borsa İstanbul’un prestijini zedeleyen unsurların tespiti amacıyla 18/07/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 24 Temmuz 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)

 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 66’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve AK PARTİ’li bazı milletvekillerine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 73’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/44354)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/44686)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/44687)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, elektrik özelleştirmelerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45958)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKDF'nin maliyetinin artması nedeniyle kâğıt sektörünün yaşadığı sorunların giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/46433)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2014 yıllarında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/46520)

24 Temmuz 2014 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

 

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 12.05

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.15

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini yenileyeceğim.

Üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Türkiye’de ve yurt dışında eğitim gören gençlerin sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’ya aittir.

Buyurunuz Sayın Nazlıaka. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Türkiye’de ve yurt dışında eğitim gören gençlerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan öğrencilerin sorunlarını konuşmak üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım.

Özellikle AKP milletvekillerine seslenmek istiyorum: Bakın, değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye’nin herhangi bir gençlik politikası yoktur. Gençlerimizin birçok sorunları vardır ama âdeta politikasızlık bir gençlik politikası hâline dönüştürülmüş durumdadır. İşte, toplumda gençleri bu toplumun öznesi değil, nesnesi olarak gören zihniyet onları kendi ideolojik perspektifi doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaktadır, onların zihin haritalarını inşa etmeye çalışmaktadır. Oysaki, biz, gençlerin bu toplumun öznesi olduğunu, ancak ve ancak kendi duygu ve düşüncelerini, ifade edebildikleri özgür alanlar bulabildiği sürece gerçekleştirebilir diyoruz. Gençler kendilerini ancak ve ancak oradan buraya sürüklenenler olmadığı takdirde gerçekleştirebilir. İşte, bu nedenle, gençlerimize hem bilimsel hem kültürel hem de sanatsal anlamda donanım sunmamız gerekirken biz onları sürekli olarak “Sizler bizim geleceğimizsiniz.” diyerek bugünleri vermemekte diretiyoruz.

Değerli milletvekilleri, gençler, yarının taslağı değildir; onlar, bugünün bireyleridir. Ama, tabii, yaş ortalamasının 54 olduğu bir Parlamentoda gençlerin sorunlarını ne kadar samimiyetle ele alıyoruz, ne kadar onları içselleştirerek paylaşıyoruz, bu hepimizin sorgulaması gereken bir konudur.

Bakın, şu anda Türkiye'de gerek ön lisans, lisans, lisans sonrası ve ihtisas eğitimleri gören, öğrenimleri gören 5 milyona yakın öğrenci vardır. Bu öğrencilerin barınmadan tutun harç sorununa, yurt sorununa, özgürlük sorununa varıncaya kadar birçok ayrı problemle baş ettikleri biliyoruz. Yaşamlarının en verimli dönemlerinde gelecek kaygısı yaşadıklarını ve onları bekleyen işsizlik sorunlarıyla cebelleştiklerini biliyoruz. Bu gençlerimizin sorunlarını çözmek için bugüne kadar ne yaptığını iktidara sorgulatmak istiyoruz.

Tabii, bu arada, ben zaman zaman yurt dışındaki örgütlerimizi ziyaret ettiğimde orada yaşamakta olan gençlerimizle de bir araya geliyor, onların da sorunlarını dinliyorum. Geçenlerde Avusturya’daydım ve oradaki gençlerimiz bana yaşadıkları bazı sorunlardan bahsettiler. Ben de onlara, onların Mecliste sesi olacağıma ve bu sorunları taşıyacağıma söz verdim.

Bakın, bu sorunlardan bir tanesi şu: Avusturya’da öğrenim gören yaklaşık 3.800 öğrencimiz var ve bu gençler bir yandan vize sorunuyla baş etmeye çalışıyorlar. “Vize sorunu.” deyince tabii, paranın hareketi son derece serbest, mallar bir ülkeden bir ülkeye serbest dolaşıma açık ama insanlarımız bir ülkeden diğer ülkeye gidemeyen bir durumda maalesef. Aynı zamanda, gençlerimiz, bana oradaki Başkonsolosluğumuzda bir eğitim müşavirimizin dahi olmadığını söylediler. Düşünebiliyor musunuz, o 3.800 gencimizin öğrenim gördüğü bir ülkede eğitim müşavirimiz yok, onlara herhangi bir şekilde yardımcı olacak bir merci yok.

Bir başka sorunları ise yaşamış oldukları harç sorunu. Bakın, Avusturya Hükûmeti harç verecek olan ülkeleri 3’e ayırmış. 1’inci kategoridekiler hiç harç vermiyorlar. 2’nci kategoridekiler –ki bunlar arasında Kosova, Çin gibi ülkeler var- 363 euro dönemlik harç veriyorlar. Bir de 3’üncü kategorideki ülkeler var -ki bunlar 39 ülke- bunlardan 19’unun herhangi bir öğrencisi yok, dolayısıyla sadece ve sadece 13 ülkeden bahsediyoruz. İşte, bu 13 ülke arasında Panama var, Grenada var, Botsvana var, Malezya var. Bu ülkeler, yıllık yaklaşık 1.500 euro harç ödüyorlar. Sizce Türkiye bunlardan, bu 3 kategoriden hangisi arasındadır? “Dünyanın 17’nci büyük ekonomisiyiz.” diye övündüğümüz Türkiye, 3’üncü kategoride yer alıyor değerli milletvekilleri. İşte, dönüp bunu sorgulamanız lazım. Oysaki 2004 yılında 2 ülke arasında yapılmış olan bir sözleşmeye göre böyle bir harç uygulaması kaldırılmış. Gençlerimiz, işte bu uygulamanın yinelenmesini istiyor, bu sözleşmenin, bu anlaşmanın yenilenmesini istiyor. Bunu da buradan sizin dikkatinize sunmuş olayım.

Değerli milletvekilleri, elbette, gençlerle ilgili aktaracağım çok fazla şey var ama bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde gençlik sorunlarına tamamıyla yer verebilmek mümkün değil. Onun için özetle diyorum ki bizler, kısa çubuğu çekenler, uzun çubuğu çekenlerle eşit noktaya gelinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz; bunu böyle biliniz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Nazlıaka.

Gündem dışı ikinci söz, Malatya’nın su sorunları hakkında söz isteyen Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’e aittir.

Buyurunuz Sayın Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in, Malatya’nın su sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özellikle Malatya’mız kuraklık, artı don felaketini yaşayan bir ilimiz olması hasebiyle gerçekten sulama sorunları sık sık karşımıza çıkmakta. Özellikle, yaşanan kuraklıktan dolayı ve artı, kayısıdaki don felaketi  hasebiyle çiftçimizin kökten gelir kaynaklarının kuruması sonucu özellikle yem bitkilerine ve diğer sebzelere yönelen çiftçilerimizin ister istemez Malatya’mızdaki sulama sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını görmekteyiz. Biz, başta Bakanımız olmak üzere ve ilgili bütün genel müdürlüklerimiz, bölge müdürlüklerimizle bu konuyu bir geniş koordinasyon toplantısı çerçevesinde ilimizin milletvekilleriyle beraber masaya yatırmış olduğumuz süre içerisinde, o günden bugüne kadar ciddi mesafeler katetmeye çalıştık ve bugün de bunların semerelerini almaya çalışıyoruz. Ama, maalesef bakıyoruz, sahada bizim şu anda gayret göstermiş olduğumuz bu sorunun halledilmesi için özellikle bu gibi sorunların sürmesi noktasında bir direnç göstermeye çalışan bir anlayışın sahadaki insanlarımızı kışkırtmaya çalıştıklarına şahitlik etmekteyiz.

Biz, Malatya’mızda şu anda sulanan 173 bin hektar arazimizin büyük bir kısmını mevcut kaynaklarımızla sulamaya gayret göstermekteyiz. Ancak, lokal olarak çok cüzi olan bir kısımda değişik birtakım sıkıntıların yaşanmasından dolayı kanalizasyon suyuyla sulanan bölgelerimizde valiliğimizin ve bölge müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde onların da üstesinden gelerek bir son noktaya gelindiğini gördük. Ancak, yine, gerçekten, sanki buradan bir siyasi rant elde etmeye çalışan anlayışın hâlâ sahayı terk etmediğini görmekteyiz. Özellikle Malatya’mızda şu anda kapalı sistemle sulamanın yapılabilmesi için ciddi destekler aldık. “Bin Günde Bin Gölet Projesi” kapsamında 14 göletimizi projelendirdik ve bunların bir kısmı ihaleye girdi ve bunlarla beraber de ben eminin Malatya’da mevcut sulanabilir arazilerimizin miktarını artırmış olacağız ve insanlarımız da bu konuda gerçekten devletten beklediklerini elde etmiş olacaklar.

Şimdi, özellikle son günlerde yaşanan Gazze katliamıyla alakalı, Gazze faciasıyla alakalı... Ben bu konuları pek de konuşmaktan haz almıyorum. Özellikle rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ayında tüm İslam coğrafyasında, maalesef Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Irak’ta, özellikle Gazze’de bütün insanlarımıza reva görülen oradaki katliamlarda, bugüne kadar görmüş olduğumuz oradaki direnişte -meşru bir müdafaa olmasına rağmen- tüm insanlık âleminin, bugüne kadar orada gösterilen bu direncin meşru bir müdafaanın ötesinde, sanki masum Filistin halkının veya oradaki Hamas’ın vermiş olduğu mücadele gayrimeşru bir mücadeleymiş gibi tamamen İsrail’in yanında yer alan Birleşmiş Milletler, AB, Amerika ve kendilerini medeni ülkeler olarak addeden Avrupa’nın bunların yanında yer almasını da maalesef esefle izlemekteyiz. Özellikle, bu süre içerisinde masum çocuklarımızın, gençlerimizin, oradaki annelerimizin katledilmesini dünya insanlığı eli kolu bağlı bir şekilde izlemekte. Havadan, karadan ve denizden abluka altına alınan Gazze, bilindiği gibi, şu anda gerçekten açık hava cezaevine dönüşmekte.

Bunlarla beraber, İsrail istediği zaman burayı yakıyor, yıkıyor; istemiş olduğu her bölgeye maalesef girmekte. Ayrıca, insanlıktan çıkmış, kana susamış olan, kan ve gözyaşından beslenen katil, siyonist İsrail’in insanlıktan nasibini almamış bir milletvekilinin ifadelerini de biz çok iyi bir şekilde izlemekteyiz. Özellikle, bunun bir bayan milletvekili olmasına ve orada bütün insanlığın ölmesine, maalesef firavunvari bir anlayışla bakıyoruz ve bunlara Kur'an-ı Kerim’de Ali İmran Suresi’nin 118’inci ayetinde açık ve net bir şekilde gereken cevap verilmektedir.

Biz bu meyanda, kardeşlerimizin yanındayız. Gazze mutlaka direnecek, kazanacak ve Gazze’yle birlikte masum Kudüs, ümmet ve insanlığın mutlaka mahşerî vicdanda da kazanacağına şahitlik edeceğiz. Filistin bizim için önemli, Filistin Müslümanların ilk kıblegâhı, onun için biz burayı sahiplenmek zorundayız.

Karada, denizde intifada, her yerde, diren Gazze, diren Hamas’ın şanlı direnişçileri ve özgürlük savaşçıları, Filistin’in izzeti ve izzetlileri, zafer senindir ve yakındır. Kahrolmasını gerektirecek şeyler yapmış olduğu için “Kahrolsun İsrail! Zalimler için yaşasın cehennem!” diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şahin.

Gündem dışı üçüncü söz, Bursa zeytin üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’e aittir.

Buyurunuz Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa zeytin ve zeytin üreticilerinin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz aldım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu konuşmamda, Orhangazi, Mudanya, İznik ve Gemlik Ziraat Odası Başkanlarımızın sizlerin ve kamuoyunun bilgilerine göndermiş oldukları metinleri paylaşacağımı ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Sayın Hasan Cevizlidere şöyle sesleniyor:

“2013-2014 üretim sezonunda hava şartlarının da etkisiyle gerek kış aylarının sert geçmemesi gerek yaz başlangıcında oluşan yağmurların etkisiyle zeytin bahçelerinde ürün kayıpları yaşanmıştır. Orhangazi ilçesinde zeytin yetiştiriciliği önde gelmektedir ve bu yıl zeytin bahçelerinde önemli derecede verim kaybı yaşanmıştır. Sofralık zeytinde ortalama 32 bin ton zeytin üretimi beklenirken bu rakamın 7 bin tonlara düşmesi bekleniyor.

Bölgemizde, 2010 yılında çiçek yanığı, 2011 yılında kalite kaybı, 2012 yılında rekoltenin düşük olması, bu yıl da yukarıda beklediğimiz nedenlerden dolayı, zeytinimizin olmamasından dolayı, çiftçilerimizin kullandıkları mazot, gübre ve zirai ilaçlardaki fiyat artışı çiftçilerimizi borçlarını ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bundan dolayı çiftçilerimize devlet tarafından gerekli yardımların yapılmasını istiyoruz.

Saygılarımızla.”

Değerli arkadaşlar, Mudanya Ziraat Odası Başkanımız Sayın Raif Döner de şöyle sesleniyor:

“Mudanya ilçesinin yüzde 90’ı zeytincilikle iştigal etmekte. Zeytin ekili alan 95 bin dekar, zeytin ağacı ise 3 milyon 675 bin adettir. Ağaç başına verim 10 kilogram ile 15 kilogram arasıdır. Yıllık üretimimiz 26.000 ton ile 35.000 ton arasındadır. 28 Mayıs 2014 ve 10 Haziran 2014 tarihleri arasında yağan aşırı yağışlardan dolayı yüzde 30 ile yüzde 70 arası ürün kaybı bulunmaktadır. Bu nedenle Hükûmetimiz borç ertelemesi yapıyor ancak bu tatmin edici değil. Bizim talebimiz, borçlar -erteleme değil- yapılandırılmalı ve üreticiye zeytinlerine bakabilecek miktarda destek yapılmasıdır.

Saygılarımla.”

Değerli arkadaşlar, İznik Ziraat Odası Başkanı Sayın Vahit Mutlu da şöyle sesleniyor: “Zeytinde çiçek döneminde uzun süren yağışlar nedeniyle yüzde 60-80 arası verim kaybı yaşandı. Yağmur zararı TARSİM sigorta kapsamına girmediği için, gelirinin önemli kısmını zeytinden sağlayan İznik çiftçisi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Çiftçimizin borçlarının üç yıl faizsiz ertelenip taksitlendirilmesini ve nakdî yardım yapılmasını istiyoruz.

Saygılarımla.”

Son olarak değerli arkadaşlar, Gemlik Ziraat Odası Başkanımız Sayın Ali Çelik ise şöyle sesleniyor: “2013 Kasım ayından 2014 Nisan ayına kadar bölgemizde yağış yağmaması, sıcakların mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi, her ağacın ihtiyacı olan dinlenme süresi zeytin ağaçlarında olmamıştır. Ziraat odaları olarak biz bu kuraklığın verimi düşüreceğini bekliyorduk; üretici bakım masraflarını karşılayabilir mi diye düşünürken, zeytin çiçeklenmesi sırasında yağan yağmurlar çiçeklerin döllenmesine mani olduğundan bu 4 ilçemizde yüzde 75-85 civarında ürün kaybı meydana gelmiştir. Parasal olarak ifade edersek 225 milyon TL civarında kaybımız olmuştur.

Bir sene borç ertelemesi borcun yığılmasından başka bir şeyi ifade etmediğini… Gelecek sene bu borçların nasıl ödeneceğini bilmiyoruz. Çare, bu borçların beş seneden az olmamak kaydıyla taksitlendirilmesidir.

Üretimin devam etmesi -dünyanın en değerli zeytini- için mutlaka -üreticiye yapılan 2014 yılı bakım masrafları ile 2015 yılı bakım masraflarının karşılanması için- dönüm başı devlet tarafından karşılıksız yardım yapılmasını bekliyoruz. Saygılarımızla.” diyor ziraat oda başkanlarımız, ben de size iletiyorum.

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

Sisteme girmiş sayın milletvekillerine birer dakika söz vereceğim.

Önce Sayın Grup Başkan Vekili sisteme girmiş, ona söz veriyorum.

Buyurunuz Sayın Altay.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün 24 Temmuz. 24 Temmuz 1923, tarihî Lozan Anlaşması’nın yapıldığı tarihtir ve bugün 91’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Lozan, ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle taçlandıran belgenin adıdır. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmadan tescillenmesidir. Lozan, Sevr’i yırtıp atan tam bağımsızlığımızın tapu senedidir. Bu toprakları bize yurt yapan aziz şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanlarına, cephenin tozu toprağı, barut kokusu ile Lozan’a gidip emperyalistlere ve dünyaya milletimizin diplomasi ve siyaseti de en az savaş kadar iyi bildiğini gösteren İsmet İnönü’ye ve kurtuluşumuzun, kuruluşumuzun, aydınlanma devriminin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükran ve minnet duygularımızı arz ediyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Altay.

Sayın Tanal…

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan taşeron personeline ve sendikalı çalışanlara ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, buradan  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sesleniyorum ben. Meclis içerisinde taşeronda çalışan personele baskı yapılmaktadır ve bu baskı nedeniyle kötü işlerde, kötü yerlerde çalıştırıldığı için kayda aldım ve ben bunu kayıtla birlikte Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi hâline getirdiğim için taşeronda çalışan o çocuklardan işten atılması için savunma istemişlerdir. Lütfen, Meclis Başkanlığının bu duruma el koymasını talep ediyorum.

İkinci bir husus: Meclis bünyesinde çalışanlar sendikalı olmuşlar, sendika aidatları kesilmiyor. Neden bu sendika aidatları kesilmiyor? Ve, verdikleri yazılı belgede de sendikalı olup olmadıkları hususunda olumlu veya olumsuz karar vermemişlerdir. Bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar vermelerini bekler, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

Sayın Demiröz...

3.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Basın Bayramı’na ve UEFA 2’nci ön eleme turunda Bursaspor’a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Bugün 24 Temmuz, Gazeteciler ve Basın Bayramı. Tüm baskılara, sansüre ve yıldırmalara karşılık gazetecilik onurunu ayakta tutmaya çalışan tüm basın emekçilerini yürekten selamlıyorum.

Tarihimizin hiçbir döneminde Türk basını ve gazeteciler AKP iktidarı dönemindeki kadar baskı ve sansür görmedi, gazeteler baskıya maruz kalmadı, gazeteciler işten atılmadı, işsizliğe mahkûm edilmedi. Aklıyla, umuduyla, yüreğiyle, mesleğine sahip çıkan tüm basın emekçilerini bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Ayrıca, bugün UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Gürcistan’da oynayacak Bursaspor’umuza da başarılar diliyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

Sayın Havutça...

4.- Balıkesir Milletvekili Namuk Havutça'nın, Balıkesir-Bandırma-Çanakkale kara yolu Gönen Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasına ve Balıkesir’in ulaşım sorununa ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Balıkesir-Bandırma-Çanakkale yolunun 20’nci kilometresinde, Gönen kavşağında bir tır ile otobüs çarpıştı ve 31 yurttaşımız yaralandı. Yaptığı duble yollarla övünen Ulaştırma Bakanlığının görev alanında acaba Balıkesir ili yok mu?

Balıkesir ili Türkiye genel bütçesine yaptığı katkının ancak beşte 1’i kadar yatırım alıyor.

Bakın, Gönen kavşağı üç yıldır devam ediyor ve maalesef orada ölümler sıradan hâle geldi. Yine, Manyas-Gönen kara yolu, yine, Gönen-Bandırma kara yolu bugün patikalarla âdeta köhne bir köy yolu hâlinde. Balıkesir halkı soruyor: “Ulaştırma Bakanlığının görev alanında Balıkesir yok mu acaba?”

Eğer bu şekilde ihmal devam ederse, o yapımlar, gereken kaynaklar ayrılmazsa Balıkesir topraklarında halkımız ölümlerle buluşmaya devam edecek.

Ben buradan Ulaştırma Bakanlığından biraz da Balıkesir’in yollarına bütçe ayırmasını ve halkımıza hizmet etmesini talep ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Havutça.

Sayın Akar…

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının tamamlanmadan açılacak olmasına ve 22 Temmuz 2004’te meydana gelen Pamukova kazasına ilişkin açıklaması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, yarın, devletin tüm imkânlarını kullanarak propaganda çalışmalarını yürüten yürütmenin başı yine one man şov yaparak Ankara-İstanbul hızlı tren hattını tamamlanmadan açacak. Alifuatpaşa-Sapanca arasında 33 kilometre eski yol kullanılacak, Bozüyük-Karaköy arasında 15 kilometre eski yol kullanılacak, henüz gar inşaatları tamamlanmamış, Köseköy-Gebze sinyalizasyonu tamamlanmamış, Gebze-Halkalı inşaatı devam etmekte, Eskişehir-Gebze arası uluslararası sertifikasyonu henüz alınmamış bir hattı şov yaparak, devletin imkânlarını kullanarak açacak.

22 Temmuz 2004’teki 41 vatandaşımızı yine bunların hırsları yüzünden Pamukova’da yitirmiş bulunuyoruz. 10’uncu yılında, inşallah, bir kişinin istikbali uğruna insanlarımız feda edilmez diyorum ve bu yapılan yanlışlıktan geri dönmeye çağırıyorum onları.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akar.

Sayın Aydın…

6.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın, Gümüşhane Kent Konseyi Kadın Meclisinin İsrail’in yaptığı soykırımı kınamasına ilişkin açıklaması

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gümüşhane Kent Konseyi Kadın Meclisi, İsrailli kadın milletvekili Ayelet Shaked’ın “Bütün Filistinli anneler ölmeli.” cümlesiyle soykırım çağrışımı yaptığını düşünüp inanarak oy birliğiyle bunu kınama kararı almıştır. Türkiye’de belki de -bilebildiğim kadarıyla- ilk kadın meclisi kınama kararıdır ve Müslüman kadınlar için soykırım kokan bu sözleri insanlık suçu olarak nitelemişlerdir. Buradan Gümüşhane Kent Konseyi Kadın Meclisindeki ve tüm Gümüşhane’deki anaları, kınalı kuzularını gözlerini kırpmadan dua ile cepheye gönderebildiklerinden ve -bu Gümüşhaneli anneleri, kadınları, ve Kent Konseyi yöneticilerini- İsrail’in bu soykırım çabalarını ve uğraşlarını kınamalarından dolayı yürekten tebrik ediyorum.

Sizlere de saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

Sayın Sarıbaş…

7.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, dünyada her gün öldürülen Müslümanlara ve AK PARTİ Hükûmetinin Müslüman Kardeşler örgütünü ne zaman terör örgütü ilan edeceğine ilişkin açıklaması

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dünyada her gün 1.000’in üzerinde Müslüman ölüyor ve öldürülüyor. 1.000 Müslüman’ın yüzde 90’ını, sözüm ona Müslüman olduğunu söyleyen Müslüman Kardeşler terör örgütü öldürüyor. Bunların içerisinde Türkler ve çoğunlukla da Türkmenler de bulunmaktadır. Müslüman Kardeşlerin katliamı Müslüman katliamı değil midir? AKP Hükûmeti neden bu yaşanan katliamlar içinde yas ilan etmiyor? “Müslüman Kardeşler” adlı terör örgütüne hâlâ yardım etmeyi sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Müslüman Kardeşler örgütüne neden “unsur” diyorsunuz da, ne zaman terör örgütü ilan edeceksiniz?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarıbaş.

Sayın Çavuşoğlu…

8.- Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun, Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet’in 19’uncu ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın milletvekilleri, bugün 24 Temmuz, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet’in şaibeli bir trafik kazası sonucunda ölümünün 19’uncu yıl dönümü. Bu vesileyle, merhum Sadık Ahmet’i bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Merhum Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kazandırdığı mücadele azmi ve dava bilinciyle tarihteki yerini almış, Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun unutulmaz lideri olmuştur.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çavuşoğlu.

Sayın Kaplan…

9.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, ÖSYM’nin 2014 Eylül TUS kılavuzunda yaptığı değişikliğin meydana getireceği mağduriyete ve Gebze Kent Gıdada devam eden grevin bitirilmesi için Hükûmetin arabuluculuk yapmasına ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, ÖSYM 2014 Eylül -tıp doktorları için uyguladığı- TUS kılavuzunda kimseye haber vermeden bir değişikliğe gitti. Buradaki yeni yöntemde sadece mezun olan doktorlara TUS’a girme şartı getirildi. Oysa şimdiye kadar sınav tarihinden önce mezun olabilen tüm intern doktorlar sınava girebiliyorlardı. Başvuru tarihiyle sınav tarihi arasında mezun olan yüzlerce doktor adayımız veya doktorumuz mağdur olacak. Bunun yetkililer tarafından düzeltilmesini istiyorum.

İkinci bir önerim: Gebze Kent Gıdada toplu sözleşmede anlaşma sağlanamayan 800 kişi şu anda grevde. Hükûmet yetkililerinden arabuluculuk yaparak uzlaşmanın sağlanması konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın Susam…

10.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, tarımla uğraşan köylülerin sorunlarına ilişkin açıklaması

MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) – Sayın Başkanım, ülkemizde üreticilik yapan köylülerimiz bugün 40 dereceye varan sıcakta tarlalarında, bahçelerinde üretim yapmaya çalışıyorlar. Bunların birçoğu iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetler nedeniyle ürünlerini de alamaz noktaya geldi. Örneğin İzmir Kemalpaşa’da kiraz üreticisi, zeytin üreticisi, üzüm üreticisi, az önce arkadaşlarımızın söylediği gibi, Marmara Bölgesi’nde zeytin üreticisi, Malatya’da kayısı, Ordu’da fındık üreticisi ciddi sorunlarla karşı karşıya. TARSİM bu köylünün sorununu çözmüyor ve hiçbir derde deva olmuyor. Bu noktada iktidarın verdiği sözler de maalesef yerine gelmiyor. Bu üretim sorunlarıyla uğraşan, satış pazarlama sorunlarıyla uğraşan köylülerimizin, bu güneşin altında uğraştıkları sorunlarına çare bulmak için iktidarın onlara destek olması, el uzatması zorunludur. Bu nedenle, bugün buradan bu bir dakikalık sürede tarımla uğraşan köylülerimizin sorunlarına sahip çıkılmasını rica ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Susam.

Sayın Şener…

11.- Ordu Milletvekili İhsan Şener'in, Basın Bayramı’na ve İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulme ilişkin açıklaması

İHSAN ŞENER (Ordu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Bugün 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı. Ben bütün gazeteci arkadaşlarımın, basın emekçilerinin bu gününü kutluyorum.

Ayrıca, bu mübarek günlerde Gazze’de terör devleti İsrail’in zulmü altındaki bütün kardeşlerime de sabır ve zafer diliyorum. Allah’ın laneti bu zulmü yapanların üzerine olsun diyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şener.

Sayın Öz…

12.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa esnafının KOSGEB kredilerine ve Orman ve Su İşleri Bakanlığının Yeşilkavak’ı programa alıp almayacağına ilişkin açıklaması

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, buradan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanına sormak istiyorum: KOSGEB kapsamında Manisa ilçelerinde sağlanması öngörülen faizsiz kredi desteği programı seçim bölgemdeki hemşehrilerimi sevindirmiş, umutlandırmıştır fakat birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Geçtiğimiz yıllarda TARSİM geri ödemelerine ve ürün desteklemelerine farklı borçları bahane edilerek hesaplarındaki paralarına bloke konan, alacakları mahsup edilen üreticimiz ve esnafımız şimdi KOSGEB kredileri için de benzer kaygıyı taşımaktadır. Bakanlığınız bu kaygıyı giderecek, KOSGEB desteğine hak kazanan esnafımızın alacağı kredinin SGK, elektrik, su gibi farklı borçları nedeniyle mahsup edilmesini engelleyecek bir çözüm modeli geliştirmiş midir? Manisa ilçelerinde ne kadarlık KOSGEB kredisi, kaç hak sahibine dağıtılacaktır? Başvurularda gelinen aşama nedir?

Bir de Orman ve Su İşleri Bakanımız buradayken ona sormak istiyorum: Yeşilkavak’ı programa alacak mısınız?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Sayın Ekşi…

13.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne, Basın Bayramı’na ve sorularına cevap vermediği için İçişleri Bakanını protesto ettiğine ilişkin açıklaması

OSMAN OKTAY EKŞİ (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün 24 Temmuz 2014, Lozan’ın yıl dönümü. Lozan’ı imzalayanlara ve o sırada çabası olanlara teşekkürlerimi sunuyorum; bu bir.

İkincisi, bugün 24 Temmuz 2014, basınla ilgili de önemli bir gün ama burada maalesef, basının sansürden kurtulduğunu değil daha ağır sansürler içinde yaşadığı bir dönemi idrak ettiğimizi dikkatinize sunmak istiyorum.

Üç, Sayın Başkan, İçişleri Bakanlığına sorduğum muhtelif sorular var. Bunlara Sayın Bakan ya yanıt vermiyor ya da küçümseyici, hatta kaba ifadeyle yanıt veriyor. O soruları vakit olmadığı için okumayacağım ama huzurunuzda Sayın Bakanı protesto ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN –  Teşekkür ederiz Sayın Ekşi.

Sayın Yılmaz…

14.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ve hâlen IŞİD terör örgütünün elinde bulunan Musul Başkonsolosluğu görevlilerinin durumuna ilişkin açıklaması

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, bugün 24 Temmuz. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun tüm dünyaya ilan edildiği Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümünün bütün ulusumuza kutlu olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun mimarları olan, kahramanları olan Atatürk, İsmet İnönü ve tüm cumhuriyet devrimcilerini buradan saygıyla anıyorum. Ancak, Lozan’ı hiçe sayarak toprak bütünlüğümüzü ve ülke bağımsızlığımızı yok etmeye çalışanlar ve bugün PKK’yla masaya oturanların da amaçlarına ulaşamayacaklarını buradan ilan etmek istiyorum.

Aynı zamanda önümüzde Ramazan Bayramı var. 11 Haziranda… Musul Başkonsolosluğumuzdaki insanlarımız, konsolosluk görevlilerimiz ve aileleri hâlen daha IŞİD terör örgütünün elinde. Bunlar bayramda evlerine dönebilecekler mi? Hükûmet ne türden girişimlerde bulunuyor bunu da öğrenmek istiyoruz.

Yine, aynı zamanda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Sayın Öztürk…

15.- Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk'ün, Bursa’da meydana gelen dolu ve yoğun yağış nedeniyle meyve ve zeytin üreticilerinin gördüğü zarara, Basın Bayramı’na ve Bursaspor’a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) – Teşekkürler Sayın Başkanım.

Geçenlerde Bursa’mızda meydana gelen dolu ve yoğun yağıştan dolayı meyve ve zeytin üreticilerimiz zarar görmüşlerdir. Biz AK PARTİ Bursa milletvekilleri olarak taraflarla yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırladığımız dosyaları, problemleri hem bakanlığımıza hem Hükûmetimize ilettik. Konunun takipçisiyiz. Nasıl 2011’den önce zeytin üreticilerimize destek verdiysek bundan sonra da aynı desteği milletvekillerimiz olarak sürdüreceğiz.

Ayrıca, bugün Basın Bayramı. Objektif, dürüst, tarafsız ve doğru habercilik anlamında basınımızın Basın Bayramı’nı kutluyorum.

Bursaspor’umuza da bugün yapacağı maçta başarılar diliyorum.

Saygıyla selamlıyorum hepinizi.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öztürk…

Sayın Acar…

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ve Basın Bayramı’na ilişkin açıklaması

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Lozan Antlaşması’nın 91’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıl dönümünde ulusal bağımsızlığımızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bütünlüğünü sağlayan bütün bu insanlara minnet ve şükranlarımızı buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden sunuyoruz.

Türkiye, ulusal bütünlüğüyle büyük ve güçlüdür. Ulus devletin dağıtılmasıyla ortaya çıkan devletçikler asla aynı güçte olamazlar. Bu nedenle, ulusal bütünlüğümüze yönelecek, ülkemizin bölünmesine yönelik her teşebbüsün Türk halkı tarafından yok edileceğini buradan ilan etmek istiyorum.

Basın Bayramı’nı da kutluyorum, tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum ve basında sansürün yeniden hortlamasını da buradan kınıyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Acar.

Sayın Çam…

17.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, 27 Nisanda yapılan engelli KPSS sınavına, kamudaki engelli istihdamının artırılmasına ve 24 Temmuz 1963’te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’in toplu sözleşme ve sendika hakkını tanıdığına ilişkin açıklaması

MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

27 Nisanda Engelli KPSS sınavı gerçekleştirildi. Yaklaşık 125 bin engelli sınava tabi tutuldu. Bunların içerisinden, kamuda 25 bin açık var, fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 3.168 engelliyi alacağını söylüyor. Dolayısıyla, bugün İzmir Caddesi’nde Devlet Personel Başkanlığının önünde engelli kardeşlerimiz bu kontenjanın artırılmasıyla ilgili bir eylem düzenlemektedir. Kendilerine buradan desteklerimizi iletiyoruz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bu konuda kontenjanın artırılmasını talep ediyoruz.

İkincisi, bugün 24 Temmuz- 24 Temmuz 1963’te efsane Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in- toplu sözleşme ve sendika hakkının tanındığı ve o gün yasalaştığı bir gündür. Buradan bir kez daha eski genel başkanımız ve başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit’e Tanrı’dan rahmet diliyor, sevgi ve saygıyla anıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çam.

Sayın Serindağ…

18.- Gaziantep Milletvekil Ali Serindağ'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında Başbakanın kullandığı üsluba ilişkin açıklaması

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, biliyorsunuz, 3 adayın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı kampanyası devam ediyor. Sayın Başbakanın üslubu ne bir Cumhurbaşkanı adayına ne de bir Başbakana yakışmamaktadır. Çatı aday Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’na bazen “Ey Ekmel Efendi”, bazen “Ekmel” diye hitap etmektedir. Şöyle diyor hatta: “Ekmel, biz senin ne olduğunu çok iyi biliriz.” Bir yerde de şöyle diyor: “Seni oraya biz getirdik, çıkmış nankörlük yapıyorsun, gözüne dizine dursun.” Bu üslubun bir Başbakana ve Cumhurbaşkanı adayına yakışmadığını ifade ediyorum.

Teşekkür ederim.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – İnsana yakışmaz ya!

OKTAY VURAL (İzmir) – Bence ona iyi yakışır!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen, Kamer’e bir şey söylesene…

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Serindağ.

Buyurunuz Sayın Vural.

19.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Lozan Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümüne ve Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün 24 Temmuz Lozan Barış Anlaşması’nın 91’inci yıl dönümü. Sevr dayatmalarına ve işgale karşı millî mücadeleyle kazandığımız askerî zaferi masada taçlandırarak Türkiye Cumhuriyeti’ni millî devlet olarak bütün uluslararası camiaya kabul ettirmiştir. Bu vesileyle millî mücadele kahramanlarımızı ve bu mücadeleyi taçlandıranları rahmetle anıyoruz. Ama maalesef bugün sözde çözüm süreci adı altında “Lozan’ı yeniden yazmamız gerekir.” diyenlerin çözümlerinin dayatıldığı, millî devlet, üniter devlet yapısının bozulmak istendiği bir süreci dikkate aldığımızda, maalesef Sevr’i ihya etmek isteyenler, Sevr’i bir barış olarak dayatanların tekrar hortlatıldığını maalesef esefle görüyoruz. Bu süreçten herkesin ders alması gerekiyor.

Diğer taraftan, bugün Batı Trakya Türklerinin mücadele adamı Doktor Sadık Ahmet’i kaybedişimizin 19’uncu yıl dönümü. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz ama yine bugün maalesef Batı Trakya’da Yunanistan’ın haksız uygulamaları devam etmektedir. Dolayısıyla bu tarihî günler münasebetiyle aslında günümüzü değerlendirerek tarihten ders almanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hem Lozan hem de Doktor Sadık Ahmet’in ölüm yıl dönümü bugün yapılan uygulamalar açısından herkes için bir ibret aracı olmalıdır ve düşünmeye sevk etmelidir diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri ayrı ayrı okutacağım. 2’nci sırada okutacağım Meclis araştırması önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için önerge özeti okunacaktır ancak önergenin tam metni Tutanak Dergisi'nde yer alacaktır.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 milletvekilinin, Lisans Yerleştirme Sistemi’nin ve eğitim sistemimizdeki olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1040)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

20 Temmuz 2012 tarihinde kamuoyuna açıklanan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS); 1 milyon 938 bin adaydan, 189 bin 380 adayın, dil testleri dâhil toplamda girdikleri bazı alan test türlerinde, sıfır ve altında puan alarak "sıfır" çekmeleri aileleri ve eğitimle ilgili kurum ve kuruluşları tedirginliğe ve üzüntüye sürüklemiştir.

2011 yılında, 112 bin 18 öğrencinin sıfır çektiği LYS sınavında, bu yıl yüzde 69 artışla 189 bin 380 öğrencinin sıfır çekmesi kaygıları daha da artırmıştır. Özellikle matematik, geometri ve kimya sorularında sıfır çekenlerin sayısında geçmiş yıllara göre en az 2 kat artış olduğu görülmüştür. 2011 LYS'de matematik testinde 31 bin 51 aday net çıkaramazken, 2012'de bu sayı 42 bin 221'e çıkmıştır. Geometride sıfır çekenlerin sayısı, geçen yıl 37 bin 867 iken bu yıl 64 bin 651, kimyada ise geçen yıl 3 bin 764 iken bu yıl 21 bin 800'e yükselmiştir. Diğer testlerde de 2011 yılına göre önemli bir düşüş olduğu görülmektedir.

Bu yılın başarı oranlarının 2011 yılı oranlarının gerisine düşmesinin ardında, eğitim kalitesinin oldukça düşmesinin, eğitimin siyasal politikaların aracı hâline dönüştürülmesinin yanı sıra; şifre, yanlış puan hesaplama skandalları ile zaten güvenirliğini yitiren ÖSYM'nin, sınava az bir zaman kala puan hesaplama yönteminde değişikliğe gitmesinin olduğu iddia edilmektedir.

Öğrencilerin LYS'deki başarı ortalaması, aile ve okul gibi iki temel kurumun etkisinin yanında bölgesel açıdan sosyo-ekonomik farklılıklar ile de yakından ilişkili olduğu gözlenmektedir. Örneğin ülkenin kırsal kesimlerine gidildikçe ya da toplumun üst gelir düzeyinden aşağılara inildikçe karşılaştığımız başarısızlık tabloları, ülkemizde hâlâ fırsat eşitliğinin sağlanamadığının, üstelik herhangi bir önlem alınması yönünde bir çabanın da ortaya konmadığının göstergesidir.

Seçildiğimiz Zonguldak ilinin de başarılı iller sıralamasında yer almadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; LYS'de 189 bin 380 adayın, dil testleri dâhil toplamda girdikleri bazı alan test türlerinde, sıfır ve altında puan alarak "sıfır" çekmeleri, yine iller arsındaki ve okullar arasındaki başarı ve başarısızlık durumları bu sınav sisteminin ve eğitim sisteminin sorgulanmasını ortaya koymaktadır.

Milyonlarca insanımızı ilgilendiren, gençlerimizi başarısızlığa iten bu sınav sisteminin ve eğitim sistemindeki olumsuzlukların araştırılması, başarısızlığın nedenlerinin ortaya konulması ve sınavlara odaklı eğitim sisteminin çocuklarımızın yaşamından çıkarılabilmesi, yeni yolların, sistemlerin araştırılabilmesi için Anayasa’nın 98’inci maddesine, TBMM İçtüzüğü'nün 104’üncü ve 105’inci maddesine göre Meclis araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

1) Ali İhsan Köktürk                                                   (Zonguldak)

2) Umut Oran                                                            (İstanbul)

3) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

4) Ali Serindağ                                                         (Gaziantep)

5) Rahmi Aşkın Türeli                                                (İzmir)

6) Namık Havutça                                                      (Balıkesir)

7) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

8) Haydar Akar                                                          (Kocaeli)

9) Mehmet Hilal Kaplan                                             (Kocaeli)

10) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

11) İhsan Özkes                                                        (İstanbul)

12) Ali Sarıbaş                                                          (Çanakkale)

13) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                   (Kayseri)

14) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

15) Bülent Tezcan                                                     (Aydın)

16) Sakine Öz                                                           (Manisa)

17) Özgür Özel                                                          (Manisa)

18) Veli Ağbaba                                                        (Malatya)

19) Celal Dinçer                                                       (İstanbul)

20) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

2.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 milletvekilinin, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili yapılan uluslararası anlaşmaların hukuka uygunluğu başta olmak üzere her yönüyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1041) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde yaşanan felaketin yankıları hâlâ tüm dünyada sürerken; her türlü hukuksuzluğun, ihlalin yapıldığı ve çevresel risklerin çok ciddi boyutlarda olduğu bilim adamları tarafından dile getirilen Mersin-Akkuyu nükleer santrali hakkında Başbakan Erdoğan imzalı bir genelge ile nükleer santral için çalışmaların hızlandırılması talimatı verildi.

Akkuyu'da kurulması öngörülen nükleer santral için Rus şirketi ile 2008 yılında yapılan anlaşma usulsüzlük nedeniyle mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Ancak AKP iktidarı 2010 yılında Rus devleti ile Akkuyu konusunda bir anlaşma imzaladı ve hem yapılan anlaşma ile ilgili hukuki yollar kapatıldı hem de proje ÇED raporundan muaf tutuldu. Danıştay ÇED muafiyeti kararını iptal etti, ancak hükûmet Danıştay kararını yok sayan bir yönetmelik çıkardı.

Akkuyu'da nükleer santral kuracak şirketin daha önce Bulgaristan ve İran'da kurduğu santrallerde ciddi teknik hatalarının da ortaya çıktığı iddia edilmektedir.

Proje ile ilgili hukuki süreçlerin önü kapatıldığı için tüm bu tehlikeler konusunda herhangi bir girişimde bulunulamıyor. Mevcut yönetmeliklerde de şirketlere para karşılığı özel şirketlerden ÇED raporu alma imkânı tanındığı için Akkuyu için de bir özel şirketten para karşılığı ÇED raporu alınmış durumda.

Anayasa'ya göre milletlerarası anlaşmaları onaylama yetkisi, Bakanlar Kuruluna değil, Cumhurbaşkanı'na aittir (m.l04/b-6). Cumhurbaşkanı usulünce Meclis tarafından onaylanması kanunla uygun bulunmuş ve hakkında Bakanlar Kurulu kararnamesi düzenlenmiş milletlerarası anlaşmayı onaylar ve Resmî Gazete’de yayımlar. Milletlerarası anlaşma bu şekilde yürürlüğe girmiş olur.

"Uygulamada milletlerarası anlaşmalar, Cumhurbaşkanından çıkan bir işlemle değil, bir Bakanlar Kurulu kararnamesi ile onaylandığı" görülmektedir.

Anayasa’mıza göre (m. 104/b-6), milletlerarası anlaşmaların onaylama yetkisi Bakanlar Kuruluna değil, Cumhurbaşkanına aittir. Onaylama işlemi, bir Bakanlar Kurulu kararıyla değil, Cumhurbaşkanının kararıyla yapılmalıdır. Bu Anayasa’da açık bir hükmüdür.

İmar Kanunu kapsamında proje yeri olarak gösterilen Akkuyu ile ilgili proje alanının üst ölçekli planda belirlenmesi gerekmektedir. Mersin Karaman 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na nükleer santral projesinin işlenmesi de imar mevzuatının gereğidir. Proje alanını gösteren plan kararı nükleer santralin yer seçimini gösteren bir hukuki belge niteliği taşır. Plana nükleer santralin yeri işaretlenmeden, bu yerle ilgili strateji belge yöneltileri belirlenmeden bu santralle ilgili Çevre Kanunu uyarınca ÇED süreci de başlatılamayacaktır. Çünkü önce santralin yerini, etkilenme alanını, plan kararlarıyla uyumunu gösteren bir hukuki belge, bu anlamda plan; daha sonra bu santralin olası risklerini ve bu risklerin önlemelerini gösterir bir ÇED raporu üretilmeliydi.

Bir projenin yer tahsisi üst ölçekli planda gösterilmeden, ÇED sürecinin işletilmemesi gerekirken, Bakanlık yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin süreçten etkilenmeyeceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, anlaşmanın 6’ncı maddesinde belirtilen izin, ruhsat, onaylar için bir yıllık zaman zarfında proje şirketi gerekli başvurularını yapamamıştır.

Bu bağlamda, yukarıda sıraladığımız gerekçeler çerçevesinde Türkiye'nin enerji sorunu ancak doğru tespit ve planlama ile çözülecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere anlaşma şartları yerine getirilmemiş, ÇED sürecinin işletilmemesi gerektiği ortaya çıkmış ve türlü ihlaller olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sebeplerle, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili yapılan uluslararası anlaşmaların hukuka uygunluğu başta olmak üzere her yönden incelenmesi, konunun hukuki açıdan ve kamu yararı ve ülke çıkarları gözetilerek yeniden ele alınması hakkında, Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını saygıyla arz ederiz.

1) Emre Köprülü                                                       (Tekirdağ)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

3) Ali Rıza Öztürk                                                     (Mersin)

4) Ali Serindağ                                                         (Gaziantep)

5) Veli Ağbaba                                                         (Malatya)

6) Rahmi Aşkın Türeli                                               (İzmir)

7) Namık Havutça                                                     (Balıkesir)

8) Haydar Akar                                                         (Kocaeli)

9) İhsan Özkes                                                         (İstanbul)

10) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

11) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

12) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

13) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

14) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

15) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

16) Sakine Öz                                                          (Manisa)

17) Özgür Özel                                                         (Manisa)

18) Celal Dinçer                                                       (İstanbul)

19) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

20) Ali Demirçalı                                                      (Adana)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 milletvekilinin, Lisans Yerleştirme Sistemi’ndeki aksaklıkların tespit edilmesi ve başarılı olacak bir sistemin uygulamaya konulabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1042)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ardahan ilimiz üniversite sınavlarında her yıl sonlarda yer almaktadır. Her yıl alınan bu başarısız sonuçlar yıllardan beri süregelen kalitesiz eğitimin bir eseridir.

20 Temmuz 2012'de LYS sınav sonuçları açıklanmış, sınava giren 1 milyon 938 bin adaydan 189 bin 380 aday sıfır puan almıştır. Bu yıl yapılan LYS'deki başarı oranının geçen yıllara göre daha da düşmesi, Millî Eğitimimizdeki kalitenin düştüğünün açık bir göstergesidir.

Doğu ve güneydoğu illeri başta olmak üzere fen ve anadolu liselerine branş ve uzman öğretmenlerin atanmaması, eğitim sisteminin sürekli değişmesi ve yetersiz kadro olmaması, bölgeler arasındaki eğitimin kalitesizliği ve dengesizliğini giderecek bir planın olmaması, Hükûmetin eğitime bütçeden yeterli pay ayırmaması, dershane sistemine önem verilip devlet okullarının ve eğitimin ikinci plana atılarak parası olanın okuma imkânı olması, parası olmayanın dershaneye gidememesi sonucu üniversite kazanamaması eğitimdeki en büyük sorunlardan birkaçıdır.

1992 yılından bu yana Ardahan'da 30'a yakın Millî Eğitim müdürü değişmiştir. Böyle bir ortamda başarılı olmak mümkün değildir. Bu durum doğu ve güneydoğuda böyledir. Türkiye'de 30 bine yakın uzman ve branş öğretmen var. Bunlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından atanmıyor.

Doğu ve güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımız eğitim ve öğretimin çok düşük olması nedeniyle çocuklarını daha iyi imkânlarla okutmak için göç etmektedirler. Göç etmeyerek bölgelerinde kalan vatandaşlarımızın çocukları da yetersiz eğitim olması nedeniyle cahil kalmakta ve kötü yollara düşmektedirler.

Eğitimde başarının sağlanabilmesi için Hükûmetin bütçeden Millî Eğitim Bakanlığına daha büyük pay ayrılması gerekmektedir.

Doğu ve güneydoğunun eğitimde başarılı olabilmesi ve bölgeler arası dengesizliğin giderilebilmesi için bir mastır planı hazırlanması lazımdır.

Her okula kaloriferli lojman yapılması en acil ihtiyaçtır.

Doğu ve güneydoğuda hizmet verecek öğretmenlere farklı ücret ödenmesi gerekmektedir.

Doğu ve güneydoğuya gidecek öğretmenler tecrübeli olmalı ve en az üç yıl mecburi hizmetle görevlendirilmelidir.

Doğu ve güneydoğuda her il ve ilçeye fen ve anadolu lisesi yapılarak tecrübeli öğretmenlerle donatılması gerekmektedir.

Doğu ve güneydoğu illerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerin dershane ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanmalıdır.

Okullarda araç gereç, laboratuvar ve yeterli donanımın sağlanarak ezber ve teste dayalı değil, araştırmaya yönelik eğitime ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve onların ailelerinden oluşan milyonlarca vatandaşımızı  ilgilendiren LYS'deki aksaklıkların tespit edilmesi ve başarılı olacak bir sistemin araştırılması ve uygulamaya koyulabilmesi için Anayasa’mızın 98’inci maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesine göre Meclis araştırması açılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 25/07/2012

 

1) Ensar Öğüt                                                           (Ardahan)

2) Ali Serindağ                                                         (Gaziantep)

3) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

4) Aylin Nazlıaka                                                      (Ankara)

5) Namık Havutça                                                     (Balıkesir)

6) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

7) Haydar Akar                                                         (Kocaeli)

8) Mehmet Hilal Kaplan                                            (Kocaeli)

9) Hasan Akgöl                                                         (Hatay)

10) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

11) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

12) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

13) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

14) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

15) Sakine Öz                                                          (Manisa)

16) Özgür Özel                                                         (Manisa)

17) Veli Ağbaba                                                       (Malatya)

18) Celal Dinçer                                                       (İstanbul)

19) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

20) Malik Ecder Özdemir                                           (Sivas)

21) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

22) Rahmi Aşkın Türeli                                             (İzmir)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu’nun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve arkadaşları tarafından, ülkemizde hayvancılık sektörünün sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/262), Genel Kurulun 24 Temmuz 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                      24/07/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 24/07/2014 Perşembe günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Oktay Vural

İzmir

MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan İzmir Milletvekili Oktay Vural ve arkadaşlarının (10/262) esas numaralı, ülkemizde hayvancılık sektörünün sorunlarının giderek artması nedeniyle, hayvancılıkta sağlıklı, istikrarlı ve uzun vadeli politikaların izlenmesi, canlı hayvan yetiştiricilerin problemlerinin çözüme kavuşturulması, sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ortaya konulması amacıyla verdiğimiz Meclis araştırması önergemizin 24/07/2014 Perşembe günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri üzerinde Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı.

Buyurunuz Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılması ve alınması gerekli tedbirlerin ortaya konulması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz Meclis araştırması önergesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Hayvancılık çok ağır uğraş, bilgi, beceri, sabır ve yılın üç yüz altmış beş günü mücadele gerektiren bir faaliyet alanıdır. Böyle bir faaliyet için çok büyük fedakârlıkta bulunmanız gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki herkes hayvancılık yapamaz.

Hayvancılıkla uğraşanlar uzun yıllar emeklerinin karşılığını alamamıştır. Zaman zaman iyileştirmeler olmuşsa da bunlar kalıcı ve sürdürülebilir olmamıştır. Bu nedenle hayvancılıkta daima inişli çıkışlı bir tablo hâkim olmuş ve olmaktadır. Hayvansal üretimde sonuç alınabilmesi için istikrarlı ve millî politikalara ihtiyaç vardır.

Geçmiş yıllarda kendi üretimi kendine yettiğinden canlı hayvan ve et ihracatı yapan Türkiye uygulanan yanlış politikalar nedeniyle hayvancılıkta ithalatçı konuma gelmiştir. AKP Hükûmeti kurbanlık hayvan bile ithal eden, saman ithal eden bir Hükûmet olarak tarihe geçmiştir. Bugün de bu politikalar sürdürülmektedir.

Esasen 2011 yılında 110.731 ton olan sığır eti ithalatı, 2012 yılında gümrük vergilerinin yükseltilmesi sonucu 25.436 tona, 2013 yılında 6.140 tona düşmüştür. Aynı şekilde 2011 yılında 110 milyon 731 bin baş olan canlı hayvan ithalatı, 2012 yılında 213 bin başa, 2013 yılında da 2 bin başa kadar gerilemiştir. Ancak, ithalat döneminde elde ettikleri kârdan vazgeçmek istemeyen birtakım yandaş aracı kesim bu gelişmeden rahatsız olmuş ve et üretiminin yetersiz olduğu bahanesini ileri sürerek et ve hayvan ithalatını engelleyen gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde çalışma yürütmüşlerdir.

Bu aya kadar ithalatla ilgili sorulara "Yeterince hayvanımız var ithalata gerek yok." açıklaması yapan Tarım Bakanı da, bu ayın başında yaptığı açıklamada "Gerekirse ithalat yaparız." sözüyle ithalata yeşil ışık yakmıştır.

Dünkü Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla da Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketi nedeniyle anılan ülkeye ekonomik destek sağlamak amacıyla Bosna Hersek menşeli 15 bin ton taze veya soğutulmuş ya da dondurulmuş büyükbaş hayvanların etinin ithali için uygulanacak gümrük vergileri sıfıra indirilmiştir. Dolayısıyla, uzun süredir devam eden ithalat söylentileri doğru çıkmıştır. Bugün itibarıyla Türkiye'nin hayvan ithal etmeye ihtiyacı yoktur. Bu şekilde et ithalatının önünün tekrar açılmaması gerekmektedir. Dost ve kardeş ülkemiz Bosna Hersek'e ekonomik destek başka yollarla da verilebilir. Böyle bir bahaneye sığınmak ahlaki de değildir.

Et fiyatı konusunda tüketicilerin hassasiyeti istismar edilmekte, kara propaganda yapılmaktadır. Aslında, kırmızı ette hem üretici hem de tüketici mağdur olurken, aradaki aracı ve satıcılar kârlarına kâr katmaktadır. Üreticiden eti 18-19 liradan almalarına ve arada toptancı ve dağıtımcı kesimlerin olmamasına karşın markette et en az 27-28 liradan, bonfile 38 liradan hatta 60 liradan satılmaktadır. İthalat lobicileri marketteki fiyatı baz alarak “et pahalı” demekte ve baskı kurarak et ithalatına zemin hazırlamaktadır. Bakanlık, hiçbir fiyat denetimi yapmamaktadır. Sütte de aynı tablo yaşanmaktadır. Üretici sütü ucuza satarken, tüketici pahalıya içmekte, yüksek kârı aracılar elde etmektedir. O nedenle Hükûmet hem üretici hem de tüketicinin mağduriyetini gidermek için öncelikle fiyat denetimi görevini yapmalı, çok yüksek kârlar elde eden aracıların üzerine gitmelidir.

Et ithalatı kararı et fiyatlarında en ufak bir düşüşe neden olmayacaktır. Bunun örneğini 2010 yılında yaşadık. Nitekim yüksek miktardaki ithalatın bile en ufak bir yararı olmamıştır. Hükûmetin ithalat kararından sadece üretmeden kazanan kesim rant sağlayacak, üreticiler büyük zarar görecektir. Keza 2010 yılında yapılan ithalattan üreticilerimiz büyük zarar görmüştür. Bu itibarla Hükûmet aklını başına toplasın, ithalat sevdasından vazgeçsin, ithalat lobilerine boyun eğmesin. Hele ki Kurban Bayramı’na yaklaşılan günlerde ithalatın arkası gelmesin. Et ithalatı besiciliğin sonu olur, ülkemizde hayvancılığı bitirir. Canlı hayvan ve et ithalatı, ithal ettiğiniz ülkenin yetiştiricisini kalkındırmaktan, ithalat yaparak kolay kazanç peşinde koşanların kasasını, cebini doldurmaktan başka bir işe yaramaz. Ayrıca eti pahalı yemeye, sütü pahalı içmeye de devam ederiz.

Vatandaştan vergi yoluyla toplanan kaynaklar en iyi şekilde değerlendirilmeli, kırsal alanda yaşam ve üretim mücadelesi veren üreticilerimize, çiftçilerimize harcanmalıdır.

Bugünkü girdi fiyatları ile 1 kilo karkas etin üreticiye maliyeti yaklaşık 18-19 lira civarındadır. Piyasaya da yaklaşık bu fiyatlardan satılabilmektedir. Üretici en az yüzde 10 para kazanmalı ki hayvancılığı sürdürebilsin. Bugün arpa fiyatı, kepek fiyatı, yem fiyatı, saman fiyatı, gübre fiyatı, mazot fiyatı ve veterinerlik hizmetleri ücretleri almış başını gitmiştir. Üreticiler girdi fiyatlarına gelen zamlara yetişememektedir.

Bu yıl tabii afetler nedeniyle hububat üretiminin düşmesine bağlı olarak saman üretimi azalmış olup samanda anormal bir sıkıntı yaşanmaktadır. Bu gidişle saman fiyatı buğdayın fiyatını geçecektir. Tarım Bakanlığı saman krizini ve üreticilerin mağduriyetini önlemek için şimdiden gerekli tedbirleri almalıdır.

Üreticilerin yem, kepek, arpa, saman, gübre, mazot, elektrik gibi girdileri ucuza temin etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle bu girdilerdeki fahiş vergiler kaldırılmalıdır. Yem bitkileri üretimine verilen destekler artırılmalı ve meraların etkin kullanımı teşvik edilmelidir.

Ancak, AKP Hükûmeti üreticilerin sorunlarını dert edinmemektedir. Bugünlerde burada görüşülen torba tasarıda da görüleceği üzere AKP Hükûmeti altın, pırlanta gibi kıymetli madenlerin vergisini kaldırma peşinde, meraları yapılaşmaya açarak rant devşirme peşindedir.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz hayvancılığında yaşanan sorunların aşılmasında, sahip olduğumuz potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi ve hayvancılık desteklerinin, illerin potansiyelleri dikkate alınarak adil ve dengeli bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Oysa destekleme uygulamalarında ciddi sıkıntılar mevcuttur. Hayvancılık ile ilgili hâlihazırdaki destekler Ziraat Bankası tarafından uygulanan sıfır faizli krediler ve hibe programları aracılığıyla sağlanmaktadır. Ancak üreticilerimiz destekleme uygulamalarındaki mevzuat güçlükleri nedeniyle bu desteklerden yeterince istifade edememektedirler.

Ziraat Bankası tarafından verilen kredi desteklemelerinde en önemli sorun, kredi miktarının yüzde 100 fazlasıyla istenen ipotek konusudur. Üstelik üreticilerin ipotek edebilecekleri tek varlıkları olan arazileri, gerçek bir ipotek aracı olarak görülmediğinden rayiç değerlerinin çok altında değerlendirilmektedir. Bu nedenle üreticiden ipotek için başka varlıklar istenmekte, şehirde evi, arsası varsa ya da arabası varsa onlar talep edilmektedir ya da kredibilitesi olan kefil aranmakta, genelde memur kefil bulmak durumunda kalınmaktadır. Oysa kredi uygulamalarında üreticinin koyacağı yüzde 25 öz kaynakla birlikte kurulacak tesis ipotek edilerek kredilendirme yapılabilir. Nasıl ki araba alırken, ev alırken kullanılan kredilerde alınan ev ya da araba teminat olarak gösteriliyorsa, üreticiden de kendisinin belli bir tutarda öz kaynak koyması kaydıyla, kurulacak tesise ipotek konulması suretiyle bu sorun çözümlenebilir. Bu şekilde üreticiler kredi kullanmak için şehirden ev, arsa ve memur kefil aramak durumunda kalmaz.

Sıfır faizli kredi denilmekle birlikte, biliyorsunuz Ziraat Bankasının üreticilere verdiği kredilerin faizinin yüzde 60'ı Tarım Bakanlığınca, yüzde 40'ı hazinece karşılanmaktadır. Dolayısıyla, banka kullandırdığı kredinin faizini almasına karşın, üreticiden bir dünya dosya masrafı almaktadır. Bu masraf 50 bin liralık bir kredide yüzde 10'u aşmaktadır. Üretici, banka tarafından istenen fizibilite raporu ve avan proje için 7-8 bin lira masraf etmektedir. Dolayısıyla, güya sıfır faizli denilen kredi üreticiye çok pahalıya mal olmaktadır.

Ayrıca Hükûmetin gerekli tedbirleri almaması sonucu, geçtiğimiz yıllarda güya sıfır faizli krediyle 6-7 bin liraya dana alan üreticiler, bu hayvanlarını buzağısıyla birlikte 3-4 bin liraya satamamışlar, büyük zarar etmişlerdir. Hükûmet bu mağduriyeti sadece seyretmiştir.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kalaycı.

Kars Milletvekili Yunus Kılıç.

Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle, bugün Basın Bayramı, tarım ve hayvancılık kadar meşakkatli, ondan çok daha tehlikeli bir mesleği yürüten bu emekçilerin görevlerini bundan sonraki hayatlarında daha sağlıklı, savaşsız, katliamsız ortamlarda sürdürmelerini diliyor, hepsine saygılar sunuyorum.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; verilen araştırma önergesinde, epeyce hayvancılıkla alakalı sıkıntılı süreçlerden bahsedildi. Şimdi, bunlara, sırasıyla, izninizle değinmek istiyorum.

Özellikle et ithalatı, kırmızı et ithalatıyla alakalı başlık üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum çünkü bugünlerde, gerek Parlamentoda gerek üreticilerimizde gerekse basınımızda oldukça fazla yer almaya başladığını görüyoruz. Hemen hemen, bu, bizim alışık olduğumuz bir süreç. Aşağı yukarı kurban bayramlarına birkaç ay kala ülkede genellikle böyle bir sıkıntılı, stresli, gerek üreticiyi de zor duruma sokan, Hükûmeti de zor duruma sokma gayesiyle ortaya atılan süreçler yaşanır. Buna Hükûmet de alıştı, AK PARTİ de alıştı. Bundan önceki siyasi dönemlerde de bunları hep yaşadık, gördük.

Arkadaşlar, önce ithalatın bir kelime anlamına bakmak lazım. Nedir ithalat? Dışarıdan bir şey almak demek. Sizde olduğu takdirde böyle bir şeye asla ihtiyaç olmaz. Demek ki öncelikle, siz, size lazım olanları üretebiliyor musunuz? Bunu üretme imkânlarınız, toprağınız, ülkeniz, üretim sektörünüz, sanayiniz müsait mi? Bunları yapabilecek kudretiniz var mı?

Evet, Türkiye'nin, arkadaşlar, ülke insanının ihtiyacına yetecek kadar et üretecek, tarımsal, hayvansal ürünler üretecek potansiyeli vardır. Önemli olan bu potansiyelin neden bugüne kadar ortaya çıkarılmamış olmasının araştırılmasıdır. Evet, bakılması gereken nokta budur.

Sayın hatip ifadelerinde hayvancılıkta, eski yıllara göre, özellikle hayvan varlığımızda ve insanımızın hayvansal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında geriye gidişler olduğunu ifade ettiler. Evet arkadaşlar, doğrudur. Ancak bu, AK PARTİ’den önceki yıllara dayalı bir şeydir. 1980’li yıllardan itibaren baktığınızda veriler aşağı yukarı tutarlıdır. Ancak 2002 yılına geldiğinizde, AK PARTİ hükûmet etmeye başladığı zaman bu ülkede bu verilerin oldukça kötüye gitmiş olduğu bir noktadan aldığını ve yavaş yavaş ondan sonra düzelmelerin başladığını ancak hâlâ bazı noktalarda insanımızın refahının artmasıyla birlikte, gelir seviyesinin artmasıyla birlikte, ülkeye gelen turist sayısının artmasıyla birlikte, insanımızın daha çok hayvansal gıdayı talep etmesiyle birlikte elbette bazı alanlarda hâlâ sıkıntıların yaşandığını ve bazı dönemlerde bunun artarak, yükselerek devam ettiğini, bazı dönemlerde dengelerin oluştuğunu görüyoruz.

MUHARREM VARLI (Adana) – Hocam, on iki yıl oldu, on iki.

YUNUS KILIÇ (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, haklısınız, tarım, hayvancılık, üreticilik en sıkıntılı, meşakkatli alandır. Buradaki insanların sermaye birikimleri yoktur. En ufak dalgalanmalardan, gerek dünyada gerekse ülkede, en öncelikli olarak etkilenen alan burasıdır. Birikimi yoktur, parası yoktur, destekleyemez, kredi almakta zorlanır; elbette, bunların hepsi tamam ancak sevgili arkadaşlar, şunu da kabul etmek zorundayız: Ülkemizin millî gelirinin artmasıyla birlikte köylümüzün de geliri arttı. Her evde aşağı yukarı bir traktör var, insanlarımız daha modern hayvancılık yapmaya yavaş yavaş başladılar, işletme ölçeklerini büyütmeye başladılar, üretimlerini artırdılar. Bakın, süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 17-18 milyon tonu geçti. Et üretimimiz, arkadaşlar, 425 bin tondan 1 milyon tonu geçti. Bunun yanı sıra diğer üretimlerimizde de bu ölçekte artışlar var.

Elbette, ülke insanının ihtiyacını, aynı zamanda bir yürütme organı olan hükûmet, dolayısıyla devlet karşılamak zorunda. Sizin bir yerde, bir alanda ihtiyacınız varsa, onu nereden olursa olsun bulup insanınıza ulaştırmanız lazım. Devlet dediğiniz, hükûmet dediğiniz de böyle bir organ. Eğer bunu ulaştıramamış olursa hükûmet ve devlet gereğini yapmamış olur.

Artık şu kafayla bakmamak lazım: “Efendim, ithalat yapıyor, ithalat bir âcizliktir.” Hayır arkadaşlar, ithalat gerekirse yaparsınız; önemli olan, siz ihracat da yapabiliyor musunuz? Bunu katma değere dönüştürüp buradan bir kâr elde edebiliyor musunuz? Bir alanda üretip başka bir alandaki eksikliğinizi dışarıdan alıp bunu karşılıklı olarak dengeleyebiliyor musunuz? Sonunda buradan kâr edebiliyor musunuz yani ithalatınızdan fazla ihracatınız oluyor mu? Evet, şükürler olsun, AK PARTİ’yle beraber şu anda hayvansal ve tarımsal üretimde, arkadaşlar, yaklaşık 5 milyar dolar ihracat lehine bir artışımız var. Yani 13-14 milyar civarında bir ithalatımız var, 18-19 milyar civarında bir ihracatımız var. Demek ki kümülatif olarak, toplamda baktığınız zaman Türkiye’nin bu alanda cari dengesinin bozulmasına değil, kapanmasına katkı yapan bir sektör tarım ve hayvancılık sektörü. Bu açıdan bakmak lazım.

Bizim et üretimimiz: Arkadaşlar, yaklaşık bundan on yıl önce Türkiye'de kişi başına tüketilen kırmızı et miktarı 6,5 kilo idi ve kanatlı etin miktarına da baktığınız zaman kişi başı 10,5-11-12 kilo civarındaydı. Bu, hızla arttı. Bakın, şu anda kanatlı etinde kişi başı üretimimiz yaklaşık 30 kiloya çıktı arkadaşlar, 12-13 kilodan 30 kiloya. Bakın, müthiş bir artış. Kırmızı ette kişi başı 6,5 kilodan şu anda 13 kiloya çıktı yani 2 katına çıktı, on yılda çıktı.

Hayvan varlığımız: Arkadaşlar, Türkiye'de hiçbir zaman 16 milyon hayvan varlığımız olmadı. 1984’te 12 milyon 400 bin hayvan  varlığımız var, 2002 yılına geldiğiniz zaman 10 milyon, şu anda 14,5 milyon hayvan varlığımız var.

Benim asıl kaygım şu: Ben bir Kars Milletvekiliyim, tamamen tarım ve hayvancılığa dayalı bir memleketin milletvekiliyim. Bu konuşmalar vatandaşımızı, çiftçimizi, hatta tedarikçileri, ülkeye tedarik eden insanları da çeşitli beklentilere sokan bir sürece götürüyor. Nedir bu? İthalat baskısı. Arkadaşlar, bizim bunu mümkün olduğu kadar konuşmamamız lazım. Bu, belli sektörlerin işine gelen bir şeydir. Bizim bundan imtina etmemiz lazım, geri durmamız lazım, bunlara cesaret vermememiz lazım. Üreticiyi AK PARTİ desteklemeye devam etmiştir, etmeye devam edecek.

Peki, o zaman ithalat niye yapıyor? Niye yaptı ithalat? Arkadaşlar, bizim 6,5 kiloya düşmüş bir et tüketimimiz vardı. Medeni ülkelerde insanlar hayvansal tüketimleriyle birlikte teknoloji üretmeyi başarıyorlar. Bizim insanımızın en azından 20 kilo civarında kırmızı et tüketmesi lazım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bu asgari ücretle nasıl tüketecek Sayın Profesör? Yapma gözünü seveyim!

YUNUS KILIÇ (Devamla) – Bu, bir müddet vergilerin düzenlenmesiyle belli bir düzene sokuldu. Sonra bunun tüketiciye zarar vermeye başladığı noktaya geldiği zaman vergi oranları tedricen, yavaş yavaş tüketiciyi ve üreticiyi de sıkıntıya sokmayacak bir şekilde ayarlandı ve ithalatın önü kapatıldı. Türkiye 2002 yılından sonra asla ithalat yapmamıştır arkadaşlar. 2003 yılında kısmen bir ithalat olmuştur ama bunun tamamı 2002 yılında alınan izinlere matuftur ve 2003 yılından sonra Türkiye asla bir ithalat yapmamıştır, desteklemelerle beraber hayvansal üretimin artması başladıktan sonra üreticiye bir sıkıntı getirmesin diye, ülkemizdeki en meşakkatli alanda çalışıp da insanlara üretim yapmaya çalışanlar sıkıntıya girmesin diye ithalat izni o tarihten itibaren kaldırılmıştır.

Sayın Kalaycı dedi ki: “Bakan her yerde diyor ki: ‘Gerekirse yaparım.’” Arkadaşlar, bundan güzel bir söylem olabilir mi? “Gerekirse yaparım.” Bu, tamamen tüketiciyi korumaya yönelik bir reflekstir. “Hayır, asla yapmam.” Daha güzel bir söylem midir? O zaman, siz, bu sektörden nemalanmayı bekleyen adamların önünü açarsınız, tüketiciyi korumazsınız. “Gerekirse yaparım.” Arkadaşlar, bu bir sopadır, devlet dediğiniz, Hükûmet dediğiniz regülasyon organıdır, gerektiği zaman gücünü, kudretini kullanır, ezilmekte olan tarafları korur ve diyor ki: “Gerekirse yaparım.” Daha güzel söylem mi olur? “Gerekmezse yapmam. Üreticimi ezdirmem, üreticimi desteklerim.”

Arkadaşlar, hayvancılık sektörüne 2002 yılında 83 milyon dolar toplam destek vardı, 83 milyon dolar. Şu anda 3 milyar dolar arkadaşlar, tam 40 kat, yüzde 4 bin artırılmış tarıma ve hayvancılığa verilen destek. Tarım sektörüne toplam 7 milyar dolar… Toplam 1,8 milyar dolardı, 7 milyar dolar, 4 kat artmış; arkadaşlar bunları konuşmak lazım.

Türkiye hiçbir kaygıya kapılmasın, Türk üreticisi kaygıya kapılmasın. Tarım Bakanıyla hafta sonu iki gün Kars’taydık, her taraf hayvan. Bütün ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar kurbanda hayvanımız var, ithalata şu anda bir gereklilik yok ama gerekirse, ama bizim tüketicimizin, 70 milyon insanımızın sıkıntıya girmesi durumunda devlet bunun gereğini yapmak zorundadır.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Canlı hayvan ithaline izin verecek misiniz, onu söyle.

YUNUS KILIÇ (Devamla) – Ama şu anda kaygılanacak bir durum yoktur diyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kılıç.

Lehinde, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Öğüt.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Milliyetçi Hareket Partisinin hayvancılıkla ilgili vermiş olduğu önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce, bugün Basın Bayramı, bütün basın mensuplarının, basın emekçilerinin bayramını kutluyorum.

Değerli arkadaşlar, buradaki konuşmacılar ithal etle ilgili konuştular. Ben size bir belge göstereceğim, bu belge Resmî Gazete’de yayımlanmış, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın imzası var. Dün yani 23 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Bosna Hersek’ten 15 bin ton et ithal edilecek. Evet, 15 bin ton et ithal edilecek. Biz Bosna Hersek’ten ithalata karşı değiliz. Tabii ki Bosna da bizim kardeşimiz. Ancak, Bosna Hersek’i bahane edip başka ülkelerden, Bosna Hersek’in üzerinden ithalat yapılacak, bunu da ben bilgilerinize sunuyorum.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 27’si köylü ve çiftçi. Şu anda ithal et getirmekle bu insanları Hükûmet perişan etti. Niye perişan etti? Tam böyle Kurban Bayramı arifesi, köylü üç beş kuruş kazanacak dönemde ithal et getirmesi, köylünün malının düşmesi, hakikaten hem köylüyü hem büyük üreticiyi zarara soktu ve perişan etti. Bana bir sürü telefon geliyor: “Lütfen bu ithalatı durdurun...” Evet, ben de “Lütfen bu ithalatı durduralım.” diyorum.

Değerli arkadaşlar, burada ithal etle ilgili konuşan arkadaşlarımız oldu. Şunu söyleyeyim: Türkiye’de 2003’ten 2014 tarihine kadar ithal tarım ürünlerine, ete ve tarım ürünlerine ödenen para 79 milyar dolar. 79 milyar doların bir kısmını kendi köylümüze, çiftçimize verseydik, samimi söylüyorum, hiçbir zaman ithalata muhtaç kalmazdık. Niye kalmazdık? Çünkü, kendi köylümüz üretecekti, kendi çiftçimiz üretecekti.

Bugün, köylümüz kan ağlıyor, perişan durumda. Kars’ta, Ardahan’da, Ağrı’da, o bölgede ithal et duyulunca çiftçi ve köylümüzün malı satılmaz duruma geldi ve durdu, satışlar durdu, ne olacak belli değil. Kurban Bayramı’nda zaten köprüden Trakya tarafına geçmesi mümkün değil vatandaşın. Hâl böyle olunca, köylü şu anda işin içinden çıkamaz duruma girdi.

Köylü bize oy verdi, diyor ki: “Kardeşim, benim derdime çare.” Köylünün derdine çare, burada köylüyü üretecek şekile dönüştürmemiz lazım değerli arkadaşlar.

Amaç ucuz et yedirmektir vatandaşa, öyle mi kardeşim? Amaç ucuz et yedirmekse, ucuz ve kaliteli et… Bakın, ithal etin ne olduğu belli değil. Diyor ki: “Taze veya dondurulmuş et getirilecek.” Biliyorsunuz, dondurulmuş et getirilirken -hocam da iyi bilir- gümrüklerde bozuk çıktı bir sürü et. Dondurulmuş et sağlam çıkar mı? Orada donduruyor. Bir de dondurduğu zaman et su alıyor, su aldığı zaman kilolu oluyor, kilolu olduğu zaman vatandaş zarar ediyor. Buraya geldiği, açıldığı zaman, diyelim ki 1 kiloda en az 300 gram zarar ediyor vatandaş.

Bunun için, bizim Doğu Anadolu Bölgesi’nde… Şimdi benim bir teklifim var, diyorum ki Hükûmete: Vatandaşa kaliteli ve ucuz et yedirmeye ben talibim. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Doğu Anadolu olarak, gelin -öneriyorum- bölgeler olarak ihale yapın, benim bölgemde ihale yapın. Ben bugün köylülerle de konuştum, bu konuda uzman arkadaşlarla da konuştum, şunu söylediler: “Etin kilosunu 20 TL’ye vermeye hazırız Kars ve Ardahan bölgesi. Evet, etin kilosunu 20 TL’ye vereceğiz.”

Ben Bakana sesleniyorum: Dışarıdan et getireceğine, aynı eti… Kaç kilo istiyorsun kardeşim? 15 bin ton. Demin Yunus Bey de söyledi, bizim o bölgede çok fazla sayıda hayvan var, kendisi de söyledi, hayvanımız çok. Hayvanımız çoksa, o zaman niye dışarıdan getiriyoruz kardeşim? O zaman ne yapalım? Dışarıdan getireceğimize merada otlamış, omega 3 değeri yüksek olan daha kaliteli eti 20 TL’ye ben Türkiye’ye yedirmeyi taahhüt ediyorum burada, Meclis kürsüsünden çünkü oradaki, Kars’taki, Ardahan’daki tüketicilerle konuştum, ismini vermek istemiyorum. Evet, 20 TL’ye biz yedirmeye hazırız Kars-Ardahan bölgesi olarak. Niye kardeşim aynı paraya dışarıdan getiriyorsunuz? Sizin bizim köylümüze düşmanlığınız mı var? Bu anlamda, sizden rica ediyorum kardeşim…

Bir de ette omega 3 değeri çok önemlidir arkadaşlar. Dışarıdan gelen hayvanın ne yediği belli değil, nasıl kesildiği belli değil, bozuk mudur, yaşlı hayvan mıdır, genç hayvan mıdır belli değil çünkü genelde -bunu da söyleyeyim- yaşlı hayvanları kesiyorlar, yaşlı hayvanların eti bozuk çıkıyor arkadaşlar. O anlamda, dışarıdan gelen etin mutlak surette durdurulması lazım.

Değerli arkadaşlar, Kars-Ardahan bölgesinde 17-18 lira karkas, 12-13 liraya canlı veriyoruz ama biz 20 liraya burada hazırız. İşte Hüseyin Filiz de, Çankırı Milletvekili de hayvancılık yapıyor. Aynı paraya verir misin, vermez misin Hüseyin, 20 liraya? Söyle bakayım, AK PARTİ’nin temsilcisisin, 20 liraya verir misin, vermez misin? Verirsin değil mi? Evet, veririm diyor. Niye o zaman dışarıdan getiriyoruz?

Şunu söylüyorum arkadaşlar: Biz çok geride kaldık ithal eti getirerek. Bakın, ben size rakam vereceğim. Demin Profesör Doktor Yunus Kılıç dostum dedi ki: Türkiye’de vatandaşlar kişi başına yılda 13 kilo et tüketiyor, kırmızı et. Amerika’da ne kadar tüketiyorlar biliyor musunuz? 125 kilo, yılda 125 kilo Amerika’da, 108 kilo Hong Kong’da tüketiyorlar…

ÖNDER MATLI (Bursa) – Onu sayma.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Efendim, bir dakika…

Avustralya’da bir kişi yılda 142 kilo kırmızı et tüketiyor, Almanya’da, bizim komşumuz Almanya’da yılda 82 kilo, bizde de yılda 13 kilo.

Şimdi, bakın, bizim aslında omega 3 değeri yüksek olan, mera eti olan, omega 3 değeriyle beslenen insanlarımızın sayısı az.

Şimdi bizim şeyler çıkıyor “Efendim, beyaz et yiyin.” Tamam, beyaz et yiyin ama aslında omega 3 değeri, yüksek besin değeri kırmızı ette var, mera etinde var, Kars hayvanında var arkadaşlar.

Bir de şimdi et ve süt kombinasında -biraz önce Kars’tan bir arkadaşımla konuştum- yağsız hayvan kesiyorlar. Nedir? Hayvanın yağını ben almam, etini alırım.” diyor. E kardeşim, daha önce sen yağıyla beraber alıyordun. O zaman ne oluyor biliyor musun? Kişi, hayvan başı 18-20 kilo zarar ediyor, bir hayvanda. Halbuki, yağıyla beraber alsa, vatandaş 18-20 kilo kazanacak ve o zaman Et ve Süt Kurumu da istediği kadar hayvan bulacak, hayvan bulduğu zaman hayvan kesimi yapacak, dışarıdan da hayvan alımına ihtiyaç kalmayacak değerli arkadaşlar. Bakın, bu da çok önemli bir şey. Ben istirham ediyorum Tarım Bakanından: Et ve Süt Kurumu, vatandaştan hayvan alırken “Yağı sana, eti bana.” demesin, yağıyla beraber alsın kardeşim, bir fiyat versin. Yağıyla beraber alırsa, samimi söylüyorum, o zaman depolarda et dolar. İşte, arkadaşımız da söyledi, meralarımızda dünya kadar hayvan var.

Bu anlamda, değerli arkadaşlar, uzatmayayım, ne yapmamız lazım? Et ve Süt Kurumu kombinalarını çoğaltmamız lazım; Kars’a, Ardahan’a, Ağrı’ya kesinlikle kurdurmamız lazım, bir.

İkincisi: Daha önce 6 bin TL’ye hayvan aldı arkadaşlarımız, şu anda 3 bin liraya indi. Bu arkadaşlarımız 6 bin TL’ye aldı, Tarım Bakanlığı ithalatı serbest bıraktı, hayvan 2,5-3 bin liraya indi. Şu anda vatandaşlarımız, o hayvanı alanlar, çok büyük zararda. Bu vatandaşlarımızın hiç olmazsa kredi borçları ertelensin, faizsiz ertelensin.

Bakın, bir torba yasa çıkarıyoruz, 148 tane madde arkadaşlar; tarımla, köylüyle ilgili hiçbir şey yok. Ya, Allah aşkına bu köylü ne yapıyor? Köylü size her şeyi üretiyor, sofranıza getiriyor ama ne yapıyoruz? Torba yasada köylünün faizini silmiyoruz. Başkasının, esnafın silelim, ben ona karşı değilim, herkesin faizini silelim ama köylünün faizini de silelim ve kolaylık yapalım. “Köylüye kolaylık yapılıyor.” diyorlar. Nedir? “Faiziyle beraber uzattık.” Ya, başkasından faiz almıyorsun, köylüden niye alıyorsun kardeşim? Köylü daha mı zengin değerli arkadaşlar?

Bu anlamda ben istirham ediyorum, bu önergeyi kabul edin, bir araştırma önergesi yapalım ve ithal eti durduralım, köylümüz kazansın diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Mardin Milletvekili Erol Dora…

Buyurunuz Sayın Dora.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu, ülkemizde hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılmasına ilişkin önerge üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Usulen aleyhte söz almış olmama rağmen lehte konuşacağımı ve bu önergeye destek vereceğimizi belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Hayvancılık, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede genel ekonominin önemli sektörlerinden birisi konumundadır. Türkiye’de ise tarım kesiminde bulunan yüzde 30’a yakın nüfusun önemli bir bölümü hayvancılıktan geçimini sağlamasına rağmen, hayvancılık ülke ekonomisine istenilen katkıyı yapamamaktadır. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte en önemli nedenlerinden birisi, ticari anlamda hayvancılık yerine, ağırlıklı olarak, geçimlik hayvancılık yapılmasıdır.

Değerli milletvekilleri, tarımsal üretim değeri içinde yüzde 30’lar düzeyinde olsa da yine de azımsanmayacak düzeyde bir katkı sağlayan hayvancılık, devletten yeterli desteği görememektedir. Ülkemiz, sahip olduğu hayvan popülasyonu açısından dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen, gerek verim gerekse üretim açısından istenilen düzeyde değildir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye hayvancılığının birçok sorunu bulunmasına rağmen en önemli sorunlarını dört ana başlık altında değerlendirmemiz mümkündür: Birincisi, yem ve besleme sorunu. Bu sorun, yıllardır Türkiye hayvancılığını tehdit etmektedir. Bu sorunun temelinde, yem bitkileri tarımına ağırlık verilmeden hayvansal üretim yapılması ve buna bağlı olarak çayır, mera alanlarının azlığı yer almaktadır.

Hayvancılık işletmelerinde az sayıda hayvanla üretim yapılması, genellikle işletme dışından satın alınan yemlerle ve maalesef, samanla yapılan besleme hâlen önemli bir sorundur.

İkinci olarak bakım ve sağlık sorunlarından bahsetmek mümkündür. Türkiye’deki hayvancılıkta, maalesef, hâlen modern olmayan ahırlar ön plandadır. Bu ahırlarda havalandırma ve ahır hijyeninden söz etmek mümkün değildir. Bu ahırlarda her türlü mikrop üremesi, hastalık barınması doğaldır. Bununla birlikte Türkiye’de hâlen şap, tüberküloz, sığır vebası ve paraziter hastalıklardan dolayı ülke ekonomisinde büyük kayıplar görülmektedir.

Bir diğer sorun, eğitim ve teknik eleman yetersizliğidir. Hayvancılıkta başarı için eğitim ve teknik eleman desteği şarttır. Damızlık değeri yüksek hayvanlardan arzu edilen verimin alınabilmesi için yetiştiricinin bakım, besleme ve sağlık korumada eğitilmesi, gereksinim duyduğu teknik desteğin sağlanması gerekir.

Bir diğer sorun da örgütlenme yetersizliğidir. Şöyle ki Türkiye’de hayvancılık alanında damızlık sığır yetiştiricisi birlikleri dışında yetiştiriciler bazında yerleşmiş sistemli bir örgütlenmenin varlığından bahsetmek doğru olmaz. Damızlık sığır yetiştiricisi birliklerinin de üye varlığı açısından Türkiye genelinde söz sahibi olabilmeleri oldukça güçtür.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de hayvancılık politikalarının temel taşı konumundaki politikalar, 1960’lı yıllarda kendini göstermektedir. Bu yıllarda birçok kamu kuruluşu devreye sokularak devletin hayvansal üretimde etkin olması sağlanabilmiştir. Ancak, 1980’li yıllardan sonra uygulanan ekonomi politikaları gereği devlet bu kuruluşları özelleştirmeye başlamış ve hayvancılık piyasasından çekilmiştir. Piyasada bugün 5-6 büyük firma söz sahibidir. Bu firmaların bazıları yabancı ortaklıklar kurarak süt ve et piyasalarında kartel konumuna gelmişlerdir. Günümüzde Türkiye hayvancılığında birçok destekleme, örneğin yem bitkilerine yapılan ödemeler, alet, ekipman destekleri, gebe düve alımlarına destek, buzağı desteklemeleri, suni tohumlama desteği, süt destekleme ödemeleri, süt sağım tesisi kurma gibi destekler varmış gibi görünmesine rağmen, yapılan bu destekler hayvansal üretimde artışları sağlayabilecek düzeyde değildir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye hayvancılığının günübirlik politikalar yerine tutarlı, hükûmetlere göre değişmeyen uzun vadeli politikalarla geliştirilmesi gerekmektedir. Hayvancılıkta gerek tarımsal yapıyı iyileştirmeye dönük gerekse üretim artışını sağlayacak nitelikli politikalar ne yazık ki izlenememiştir. Bir ülkede hayvansal üretimi artırmak, ya hayvan sayısını artırmak ya da hayvan başına alınan tüm verimleri yükseltmeyle olur. Birinci yolun alternatif olmayacağı açıktır çünkü bilimsel açıdan incelendiğinde bu seçeneğin ekonomik olmadığı görülür. Orta vadede ve kesin çözüm alınabilecek yol, ülke hayvancılığını ıslah edici, hayvan başına verimi artırıcı politikalara yönelmektir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de, gelişmiş ülkelere göre hayvan başına düşen et ve süt verimleri ıslah çalışmaları, besleme, bakım ve üreticilerin eğitim yetersizliği sonucu düşüktür. Türkiye’de bitkisel ürünlerde uygulanan desteklemelere benzer bir uygulama, hayvancılık işletmeleri için de geçerlidir. Bu destekleme, kısaca hayvancılık işletmelerinin ayakta durmasını sağlayan bir destekleme olup üretmeye ve işletmeleri büyütmeye yönelik değildir.

Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye'nin hayvansal üretim değerinin toplam tarımsal üretim değeri içerisindeki payı çok düşüktür. Örneğin, Avrupa Birliğinde tarımsal üretimde hayvancılık sektörünün payı ortalama yüzde 50 civarındadır. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 75’e, hatta yüzde 80'e kadar çıkmaktadır. Türkiye'de ise bu oran yüzde 25 civarındadır. Ayrıca, Türkiye'de sadece hayvancılık yapan, ihtisaslaşmış işletmelerin sayısı çok azdır.

Değerli milletvekilleri, bu çerçevede atılması gereken bazı adımlardan söz edebiliriz. Bu  adımlardan  ilki,  kademeli  olarak hayvancılığın aile işletmeciliği tarzında yapılan bir faaliyet olmaktan çıkarılması, kolektif üretimin özendirilmesidir. Arazi toplulaştırmasına benzer bir yaklaşımın hayvan toplulaştırması için de geliştirilmesi gereklidir. Avrupa Birliği yolunda olan ülkemizde et, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerinin, üretimden sofraya gelene kadar her aşamasında belirli sağlık ve kalite standartlarına uyulması gerekir. Bu çerçevede, Tarım Bakanlığı hayvansal üretimin her aşamasını denetim altında tutmalı ve gerekli standartları geliştirmelidir. Hayvancılığı bir köy yaşam tarzının zorunlu neticesi olmaktan çıkararak özel sektörü çiftlik besiciliğine sevk etmek gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, hayvancılığın diğer bir önemli sorunu da kalifiye çoban bulunamamasıdır. Bu konuda Tarım Bakanlığının ilgili birimleriyle iş garantili kalifiye çoban eğitimleri düzenlenmelidir.

Hayvancılık sektöründe eğitim düzeyinin yükseltilmesi, araştırmacı, yayıncı ve üretici arasında bilgi akışının sağlanması, hayvancılık sektöründe ekonomik, sosyal ve bilimsel tedbirlerin alınması, üreticinin eğitim ve iletişim ihtiyacının en kısa yoldan ve sürekli sağlanabilmesi amacıyla işletmelerin teknik hizmet satın almaları kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan araştırmacılar ile yayıncı ve üretici arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar arasında organizasyon ve iş birliği desteklenmelidir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde planlı dönem boyunca çok çeşitli bölgesel gelişme politikaları uygulanmıştır. Bölgesel gelişme projeleri, il ve bölge planı deneyimleri, kalkınmada öncelikli yöreler politikası ve bölgesel teşvikler gibi değişik politika araçlarıyla gözle görülür sonuçlar elde edilemediği görülmektedir. Bunun nedenlerinden birisi, bölgesel az gelişmişliğin nedenleri üzerinde değil, sonuçları üzerinde yoğunlaşılmasıdır.

Değerli milletvekilleri, yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, niteliksiz iş gücü, yerelde kurumsal kapasitenin gelişememesi, köyden kente göç ve iller arasındaki nüfus hareketleri, çarpık kentleşme gibi konular, aslında Türkiye'nin iktisadi yapısındaki temel sorunların sosyal alana yansıması ile oluşmaktadır. Bölgesel gelişme anlayışının iktisadi anlamda yapısal sorunlara yoğunlaşması, daha gerçekçi çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Değerli milletvekilleri, ülke genelinde uygulanmakta olan makro iktisadi politikalar, birbirinden farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olan bölgelerin gelişmesine herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Türkiye ekonomisi homojen bir yapı arz etmediği için bölgeler arası farklılıkları göz ardı eden tek tip ulusal düzeyde kalkınma politikası belirlenmesi uygun değildir. Bunun yerine, her bölgeyi kendi özerk şartları içinde değerlendiren ve buna uygun kalkınma modelleri benimseyen bir anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu önergeyi destekliyor ve kabul oyu vereceğimizi belirtiyor, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Dora.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Karar yeter sayısı… 

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

On beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.48

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 14.08

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

2.- CHP Grubunun, Grup Başkan Vekili M. Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve arkadaşları tarafından, 1 Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği’nde yer alan ve küçük yatırımcıyı mağdur eden hususların ele alınması, gerek küçük yatırımcıyı korumak gerekse de Borsa İstanbul’un prestijini zedeleyen unsurların tespiti amacıyla 18/07/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 24 Temmuz 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                               24/07/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu, 24/07/2014 Perşembe günü (Bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet Akif Hamzaçebi

İstanbul

Grup Başkan Vekili

Öneri:

İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili M. Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve arkadaşları tarafından “1 Temmuz 2014'te yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğinde yer alan ve küçük yatırımcıyı mağdur eden hususların ele alınması, gerek küçük yatırımcıyı korumak gerekse de Borsa İstanbul'un prestijini zedeleyen unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımların tespiti” amacıyla 18/07/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (1451 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 24/07/2014 Perşembe günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Lehinde, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın.

Buyurunuz Sayın Ayaydın. (CHP sıralarından alkışlar)

AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, halka açık şirketler ülke ekonomisi için son derece yararlıdır ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Bunları teşvik etmek de doğrudur. Halka açık şirketlerin küçük yatırımcılar için halka arz edilen belirli bölümleri vardır. Halka arz nasıl yapılıyor, ilk önce ona bir bakmakta yarar vardır.

İstanbul Borsasında işlem gören şirketler halka arz edilip orada yer almaları için en az bir yıllık bir süreçten geçmektedirler. O, halka açılacak olan şirketin, iki ayrı bağımsız denetim kuruluşunca değer tespiti yapılır. Şirkete ait olan bütün mal varlıklarının, gayrimenkullerinin değer tespiti yapılır, bütün mali yapısı incelenir ve bu süreç yaklaşık bir yıl sürer. Daha sonra bu şirket İstanbul Borsasına kote edilir ve orada işlem görmeye başlar.

Şimdi, halka açılmak için bu kadar uzun bir süreçten geçen bir halka arz şirketi, SPK’nın yeni tebliğine göre, bir ay içerisinde değer tespiti yapılarak borsadan geri çekilebiliyor. Burada büyük bir haksızlığa neden olunabiliyor. Ben, AK PARTİ iktidarının da Hükûmetin de Sayın Başbakanın da bundan haberi olduğunu tahmin etmiyorum. Eğer haberleri olsa ülke ekonomisinde bu kadar önemi olan, bu kadar katkı sağlayan bir şirket “Ben borsadan çıkıyorum. Küçük yatırımcının elinde bulunan yüzde 5’lik bölümü istediğim fiyata yani son otuz gün içerisindeki değerinden alıyorum.” deyip çıkamaz. Bunu size birkaç örnekle sunmak istiyorum.

Şimdi, bundan üç buçuk yıl önce Avusturya petrol devi olan OMV, Doğan Holdingin elindeki Petrol Ofisi hisselerini kaç liradan aldı? Yaklaşık 8 liradan aldı. Şimdi aynı şirket, OMV şirketi yani Petrol Ofisi hisseleri “Ben kotadan çıkıyorum, borsadan çıkıyorum.” diyor. SPK’nın yeni tebliğine göre, son otuz günkü fiyat ne ise o fiyat üzerinden küçük yatırımcının elindeki hisseleri satın alıp çıkıyor.

Şimdi, OMV veyahut da başka bir firma elbette “Ben borsadan çıkıyorum.” deme hakkına sahip olmalıdır, bu hakkı kendisine vermek lazımdır ama o şirket borsaya girerken hangi usullerle girmişse o usullerle çıkmasında yarar vardır. Yani, sen buraya girerken 2 bağımsız denetim kuruluşundan değer tespiti yapmışsın, şirketin gayrimenkullerinin değerlerini tespit ettirmişsin, şirketin bütün mali yapılarını inceletmişsin ve bu şekilde borsaya yaklaşık bir yıl sonra girebilmişsin ama “Ben borsadan çıkıyorum.” Diyorsun, hiçbir işlem yok, sadece son otuz günkü değer üzerinden küçük yatırımcının elindeki hisseleri alıp çıkıyorsun. Bu küçük yatırımcıya büyük haksızlıktır, küçük yatırımcıyı ezdiriyorsun. Küçük yatırımcı malını mülkünü, elinde ne varsa satmış, o hisseleri almış, şimdi siz diyorsunuz ki: “Ben son otuz günkü değer üzerinden sizin paranızı veriyorum ve çıkıyorum.” Borsada işlem gören büyük şirketlerin hepsi bu işlemi yapabilir. Yani, küçük yatırımcının elindeki hisseleri çok ucuz bir fiyatla kapıp “Ben borsadan çıkıyorum.” deme hakkını elde ediyor SPK’nın bu yeni tebliğiyle.

Ben SPK Başkanı Vahdettin Bey’le görüştüm. Son derece iyi niyetli bir insan, düzgün bir insan. Elbette bu tebliği çıkarırken kötü niyetle çıkarmamış ama burada bir haksızlık vardır. Diyelim ki son otuz günde bir savaş çıktı. Son otuz günde, işte İsrail Gazze’yi vuruyor, borsaya olan talep düşüyor. Borsaya olan talep düşünce de borsadaki şirketlerin değeri düşüyor. O zaman bu tarihlerde “Ben borsadan çıkıyorum.” diyen şirket ucuz fiyatla küçük yatırımcının elindeki o hisseleri elinden alır.

Eskiden bu nasıl yapılıyordu? Bir kere, ortaklıktan çıkma hakkı ilk kez 2012 yılında 6362 sayılı SPK Yasası’yla düzenlendi. Eskiden nasıl yapılıyordu? Son beş yılın ortalaması veyahut bağımsız denetim kuruluşunca değer tespiti yapılır, hangisi en yüksek değerde ise hâkim ortağın küçük yatırımcının elindeki hisseyi o yüksek fiyattan almak zorunluluğu vardı. Bugün nasıl? Bugün, son otuz günde o şirketin değeri neyse onun üzerinden alma zorunluluğu var. Vatandaş yani küçük yatırımcı “Ben hissemi satmıyorum.” diyemiyor, satmak zorunda yani hâkim ortağa vermek zorunda. Üstelik, onun arzu ettiği son otuz günlük değer tespiti üzerinden satmak zorunda.

Şimdi, bu ne Cumhuriyet Halk Partisinin işi ne iktidarın işi ne Milliyetçi Hareket Partisinin ne diğer partilerin; bu, gerçekten, ülke ekonomisini düşünen herkesin sorunu. Gelin, ele ele verelim, küçük yatırımcıların bu sorununu birlikte çözelim.

Şimdi, bir iki örnek daha veriyorum: DemirDöküm. DemirDökümü yedi yıl önce, 2007 yılında Koç Grubundan Alman devi Vaillant satın aldı. Hissesini kaç liradan satın aldı? 5,4 avroya hisseyi satın aldı. Şimdi, bu Vaillant, 1 Temmuzda müracaatını yaptı, “Ben borsadan çıkacağım.” diyor. Elbette çıkabilirsin, bunu kısıtlamak doğru değildir, çıkabilirsin ama “Ben küçük yatırımcının elindeki hisse senetlerini -5,4 avroya daha evvel satın almıştım- şimdi 5,4 Türk lirasına satın alacağım.” diyor. Bu büyük bir haksızlıktır, küçük yatırımcıyı ezmektir. Hani, Sermaye Piyasası Kanunu’nu çıkardığımız vakit ne demiştik? Onun gerekçesinden size okuyorum, aynen şöyle söylüyor, diyor ki: “Biz küçük yatırımcıyı koruyacak adil bir fiyat üzerinden almalarını sağlayacağız.” Adil fiyat  bu mudur? Yedi yıl önce 5,4 avroya satın aldığın hisseleri, şimdi küçük yatırımcının elinden 5,4 Türk lirasına satın almak;  bu, haksızlıktır, küçük yatırımcıyı âdeta ezmektir. Elindeki bütün varlığını götürüp yatırmış, şimdi o büyük şirketlere, büyük, dünya devi şirketlere Türkiye’deki bu küçük yatırımcıları ezdiriyoruz. Bu doğru değildir.

Gelin, iktidarıyla muhalefetiyle bu konuyu düzeltelim. Sermaye Piyasası Kanunu’na bir madde koyalım ve halka arzda nasıl bir yılda halka açık şirket hâline getirip borsada işlem görebiliyorsa, o zaman çıkacak olan şirketlerin de aynı yöntemle, en az bir yıl sonra çıkabilmelerine imkân sağlayalım ve orada öyle bir değer tespiti yapalım ki küçük yatırımcı mağdur olmasın. Bu nasıl olmalı? Diyelim ki borsada işlem gören bir şirket eğer borsa dışına çıkmak istiyorsa başvuru tarihinden itibaren bir yıl sonra çıkabilsin ve bu bir yıl içerisinde küçük yatırımcı elinde bulundurduğu hisseyi ister bugün satsın ister üç ay sonra satsın ister altı ay sonra satsın veyahut da istiyorsa bir yıl sonra bu hâkim ortağın teklif etmiş olduğu ortalama bir yıllık değer üzerinden alabilsin. Biz bunu yapmadığımız sürece küçük yatırımcıyı ezeceğiz. O zaman, hani Borsa İstanbul’u değerlendirecektik, hani Borsa İstanbul da çok büyük finans merkezi olacaktı ve dünyaya mal olan bir borsa olacaktı? Gelin, el ele verelim, küçük yatırımcının bu mağduriyetini hep birlikte önleyelim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYDIN AĞAN AYAYDIN (Devamla) – Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ayaydın.

Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş.

Buyurunuz Sayın Muş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, halka açık ortaklıklarda hâkim ortağın azınlık ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ve borsa kotundan çıkma hakkında vermiş olduğu grup önerisi aleyhinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, borsa kotundan çıkmaya ilişkin ilk SPK düzenlemesi 30 Temmuz 2010 tarihli kurul kararıdır. Bu kararla, payları borsada işlem gören şirketlerin kendi istekleriyle borsa kotundan çıkmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu işlem öncesinde, sermayesinin ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 95 veya daha fazlasına sahip hâkim ortaklar tarafından pay alım teklifinde bulunulması gerekmekteydi. Belirtilen kurul kararı uyarınca pay alım teklifine esas fiyat aşağıdaki şekilde belirleniyordu.

Birinci şekil, birinci yöntem şöyleydi: 30 Temmuz 2010 tarihli karar yayınlandıktan sonra, pay alım usulüyle yüzde 95 sınırına ulaşılmış ise, esas fiyat yapılan o pay alım fiyatıyla değerleniyordu, yani yüzde 95’ine ulaşmak için hangi fiyattan hisseleri almışsa geri kalan yüzde 5’lik hisse senetlerinin fiyatlandırılması da o fiyat ile yapılabiliyordu.

İkinci alternatif ise: Eğer 30 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla yüzde 95 ve üzeri bir hâkimlik söz konusu ise, o zaman, iki uzman kuruluş tarafından hazırlanacak raporla tespit edilecek hisse fiyatlarıyla; son beş yıl içerisinde kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu pay alım teklifi yapıldıysa bu yapılmış olan tarihten önceki beş yıl, eğer böyle bir durum söz konusu değilse yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren geçmiş beş yıl alınarak, kararda belirtilen formüle göre ağırlıklı bir fiyatlandırma yapılıyordu ve buradan elde edilen fiyatla kurula başvurulup gerekli işlemler yapılıyordu. Bu kararda görüleceği üzere, başlangıç tarihinin çağrının yapıldığı tarihe göre değişkenlik gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Oysa şirketlerin fiyatlandırılmasının, serbest piyasa ekonomisinde, arz ve talebe göre belirlenmiş olan güncel fiyatlara göre yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Şöyle bir şey var değerli milletvekilleri: Genelde, büyüyen piyasalarda ve endeksin yükseldiği durumlarda sürenin uzun tutulması hâkim ortağın lehine, küçük ortakların ise aleyhinedir. Yani süre ne kadar uzun tutulursa hâkim ortak bu işten daha kazançlı çıkabiliyor. Tam tersi durumlarda, daralan piyasalarda ve endeksin düştüğü durumlarda ise azınlık ortaklarının lehine, hâkim ortakların ise aleyhine bir durum söz konusuydu.

Şöyle örneklendirelim: Bugün itibarıyla borsamız 80 bin civarında ve bir yıl öncesi borsa 60 bin civarındaydı. Şimdi, eğer bu bir yıllık süreyi alırsanız, 60 binden 80 bine gelmiş borsa ve ne kadar süreyi uzatırsanız hâkim ortak daha düşük fiyattan hisseleri alma imkânına sahip ama endeksin yükseldiği ve gelişen piyasalarda sürenin, güncel fiyatların kullanılması durumunda küçük ortak çok daha avantajlı bir duruma geçme imkânına sahip olmaktadır.

Bakınız, değerli milletvekilleri, hem azınlık hem de hâkim ortakların her ikisi için optimum noktayı bulmak gerekiyor. Bu noktada belirlenmesi gereken fiyatın, aslında, iki tarafın da avantajına olacak bir fiyat olması gerekiyor. Şirketin en son tarihli, aynı zamanda fiyatın, piyasa tarafından sağlıklı olarak tespit edildiği fiyatın ben sağlıklı fiyat olarak kullanılmasının daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketle, böyle bir alım kararından önceki beş yılın alınması her hâlükârda küçük ortağın lehine olacak diye genel bir kanıya varmanın doğru olduğunu da düşünmüyorum.

Değerli milletvekilleri, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’üncü maddesiyle, borsa kotundan çıkmak “önemli nitelikteki işlem” olarak sayılmıştır ve buna ilişkin esaslar, kurulun (II-23.1) sayılı Tebliğ’iyle belirlenmiştir. Burada yüzde 95’lik eşik esas alınmış ve bu paya sahip olan hâkim ortağın alım teklifi yapma zorunluluğu getirilmiştir ve teklifi yaptığı tarihten önceki otuz gün içinde fiyatların ağırlıklı ortalaması belirlenmek suretiyle hisse senetlerinin fiyatlarının belirlenmesi gibi bir yola gidilmiştir.

Son durum itibarıyla, sayın hatibin -az önce de ifade etti- bazı firmaların borsadan çıkmasıyla alakalı açıklamaları oldu.

Şimdi, değerli milletvekilleri, borsada 26 tane şirket yüzde 5’le temsil ediliyor ve bu şirketlerden 5 tanesi borsadan çıkma ve küçük ortakları çıkartmayla alakalı bir açıklama yaptılar. Bunların 3 tanesi kurula müracaat etti, 2 tanesi açıklamadan sonra hâlâ düşünme aşamasındadırlar ve bunların borsa içerisindeki toplam payı da binde 2’nin altındadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklandığı gibi, kurula yapılan başvurularda SPK -bakın, burası çok önemli- ilgili mevzuat gereği; son bir ay içinde hisse senedi fiyatında yapay bir fiyat oluşumu, baskılama olup olmadığı; mali tablolarda fiyat oluşumunu etkileyecek bir hata, yanlışlık  olup olmadığı; kamuoyuna açıklanmamış, fiyat oluşumuna etki edebilecek bir bilgi olup olmadığı; endekse ve sektör ortalamasına göre hisse fiyatında izah edilemeyen bir durumun olup olmadığı gibi, kısacası azınlık pay sahiplerinin de menfaatlerini koruyacak bir yaklaşımla meseleye yaklaşıp incelemelerde bulunmaktadır. Otuz günlük fiyat ortalaması, mali tablolarda ve borsadaki hisse fiyatında herhangi bir sorun bulunmayan şirketler için geçerlidir. Eğer az önce saydığım unsurların bir veya birkaçında bir noksanlık veya usulsüzlük tespit edilirse kurulun şunu yapmaya hakkı var:

1) Başvuruyu kabul etmeyebilir kurul.

2) Mali tablolarda düzeltme isteyebilir.

3) Borsa fiyatında yapay bir fiyat varsa bu dönemi dikkate almayabilir.

4) Otuz günlük sürenin dışında ilave yöntemlerle ve sürelerle fiyat tespiti isteme gibi azınlık ortakların menfaatlerini koruyacak alternatif yaklaşımları ortaya koyabilir ve bunları uygulayabilir. Bu, Kurulun yetkisinde olan bir şeydir.

Değerli milletvekilleri, ilgili düzenleme, bu ortaklıktan çıkarma ve borsa kotundan çıkmayla alakalı düzenleme hâkim ortak için 2 seçenek sunmaktadır; bunlardan bir tanesi şirketi borsa kotundan çıkarma, bir diğeri azınlık ortakları şirketten çıkartmayla alakalı. Eğer şirket birinci yöntemi seçerse yani borsadan çıkmayı tercih ederse bunu yapabilir; azınlık ortak üç yıl içerisinde belirlenen fiyattan hisselerini hâkim ortağa satabilir veya Türk Ticaret Kanunu’na göre ortaklığını sürdürebilir. Ama, eğer şirket şu yöntemi tercih ederse, ortaklıktan çıkartma yöntemini tercih ederse işte az önce ifade ettiğim yöntemleri kullanarak belirtilen fiyat üzerinden hisse senetlerini satın alır ve burada ortaklık sona erer.

Değerli milletvekilleri, hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, bakın, Sermaye Piyasası Kurulu karar verirken şirketin yani hâkim ortağın borsadan çıkmayla veya küçük ortağı ortaklıktan çıkartmayla alakalı verdiği kararı sorgulayacak, yukarıda belirtilen hususları ayrı ayrı inceleyecek, azınlık ortakların menfaatlerini azami ölçüde korumaya çalışacaktır.

Ben önergeyi de dikkatle okudum, bu 3 tane firmanın borsadan çıkmasıyla alakalı, ekonomide gidişatın iyi olmadığının bir göstergesi, bunun sinyal olarak değerlendirilebileceği gibi bir ifade de vardı.

Değerli milletvekilleri, bakın, ben şunu ifade etmek istiyorum sizlere: Dünya ekonomisi, 2014’le alakalı 2,8 gibi bir büyüme beklentisi içerisinde. Bizim Türkiye olarak beklentimiz yüzde 4 civarındadır. Bu, dünya ortalamasının yaklaşık 1,5 katının yukarısında bir değerdir.

Bir diğer konu ekonominin gidişatıyla alakalı, oluşturulan istihdamdır. Türkiye, 2007’den günümüze kadar, ortalama yüzde 4 bir istihdam oluşturmaktadır yıllar itibarıyla ve gelişmekte olan ülkeler arasında da en çok, en yüksek istihdamı oluşturan ülkelerden bir tanesidir.

Bir diğer konu da şudur: Bu da önemli bir veridir ekonominin genel gidişatıyla alakalı, kurulan firma sayılarının ne kadar olduğu. Bakın, biz, 2007’de yaklaşık 50-55 bin civarında firma kurulan bir ekonomiydik, bu daha sonra 2009 krizinde düştü, sonra 2012’de o bilinçli soğutmayla alakalı bir dönemde biraz düştü, şimdi, tekrar 50 binin üzerine çıkmıştır. Bunlar da ekonominin aslında gidişatıyla alakalı bazı fikirler bizlere verebilir.

Ben bu sebeplerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş olan önergenin aleyhinde olacağımızı ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Muş.

Lehinde, Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan.

Buyurunuz Sayın Ayhan. (MHP sıralarından alkışlar)

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun küçük yatırımcıyı mağdur eden hususların ele alınması, gerek küçük yatırımcıyı korumak gerekse de Borsa İstanbul’un prestijini zedeleyen unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımların tespiti amacıyla verilen önergenin lehinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Önerge, küçük yatırımcıyı mağdur eden hususların ele alınmasıyla ilgili, tabii ki borsayla ilgili. Gerçekten, burada ifade edilen hususlara, gerek önergenin lehinde gerekse aleyhinde söz alan parti grup sözcüsü arkadaşların ifadelerine baktığınız zaman teknik olarak detaylı açıklamaların olduğunu gördük. Ancak, ifade etmek istediğim bir husus şu: Böyle bir hususun gündeme gelmesi bile ülkede istikrarlı bir ekonomik yapının oluşmadığı, sıkıntıların baş gösterdiği, tereddütlerin hasıl olduğu bir durumu ortaya koymaktadır. Her ne kadar bunun lehinde de konuşsak, aleyhinde de konuşsak diğer konuşmacıların da ifadelerinde makroekonomiye ait birtakım göstergelerin, değerlendirmelerin yapıldığını da müşahede ettik. Tabii ki makroekonomik konulardaki değerlendirmeleri yapmadan, doğrudan bu konulara inhisar edilebilir, bu konularda detaylı olarak inceleme yapılabilir ama ben doğru olacağı kanaatinde değilim.

Şimdi, bir kere şunu söyleyelim: Daha önceki ifadelerimizde de bu dönemde, özellikle AKP döneminde, insanların Deniz Feneri ve benzeri konularda yani borsa dışında da nasıl mağdur edildikleri, bu mağduriyete iktidar tarafından da destek verildiğini müşahede ettik. Şimdi, işin bu tarafının tamamlandığını görürsek… Hatta sayın bakanların bazılarının, bu işin içinde olanların istifa etmeleri gerektiği kanaatini taşıdıklarını çok nazik ifadelerle söylemelerine rağmen uzun süre onun gerçekleşmediğini de ne yaptık? Gözlerimizle gördük. Şimdi, durumu bu veçheden aldığımız zaman, demek ki işin sermaye piyasası dışındaki kesimi, borsa dışındaki kesimi fiilen tamamlanmak üzere veya tamamlanmış. Borsaya inhisar eden, oradaki işlemlere, borsadaki şirketlere inhisar eden, orada küçük yatırımcıyla ilişkili kısımda birtakım sıkıntıların ortaya çıkmaya başlamasının da bu olayın gündeme gelmesine sebep olduğunu görüyoruz. Ama burada bir makroekonomik çerçevede, bir de işletmeler bazında olaya bakmak lazım geldiği kanaatindeyim.

Şimdi, torba yasayı değerlendiriyoruz. Torba yasanın çok önemli bir kısmı -bu geleneklere aykırı da olsa- neyle ilgili değerli arkadaşlar? Ekonomik hükümleri ihtiva ediyor. Ekonomik hükümleri ihtiva etmesi, borçların ertelenmesi, vergilerin ertelenmesi, ertelemeye çeşitli zamanlar konulması, bu zamanlamalarda farklı faizlerin uygulanması neyi gösteriyor? Vatandaşın durumunun -her sene bu ertelemelerin olmasına rağmen- iyi olmadığını, ödemeleri gerçekleştiremediğini net bir şekilde gösteriyor. Son zamanlarda, son günlerde özellikle ekonomi gazetelerinde, ekonomi basınında ortaya çıkan bir husus var: İlk 500’e giren şirketlerin, ilk 1.000’e giren şirketlerin durumları ne yapılıyor, tahlil ediliyor. Bakın, bugün, 7-8 ticaret odası, sanayi odası başkanının beyanatlarına baktım, yapılandırmada taksit sayısının 36’dan 60 aya çıkarılmasını istiyorlar. Bu, neyi gösteriyor? Ekonominin yeterince çalışmadığını, burada torba yasalarla onlara yeni imkânlar sağlanmasına rağmen işlerini götüremeyeceklerini ne yapıyorlar, ifade ediyorlar. 2008 krizinden etkilenenlere sicil affı istiyorlar. Demek ki bunlar problemlerini çözemediler, borçlanamıyorlar. “Eximbank, Kalkınma Bankası, Kredi Garanti Fonu etkin olsun.” diyorlar. Bunlardan da yeterince istifade edemedikleri, finansman problemlerini çözemedikleri ortada. “Reel sektör için yeni sermaye piyasaları geliştirilsin. Merkez Bankası reeskont kredileri uygulamaları geri gelsin.” diyorlar. İhracatta belirli limitleri aşıp başarılı olan firmalara biraz daha destek istiyorlar.

Şimdi, bu böyle olmakla beraber, Sayın Babacan, daha önce de Sayın Kurtulmuş’un makroekonomiyle ilgili ifade ettiği bir şeyler var. Bakın, daha yeni, dün “Ne yapmak lazım? Bunun için istikrarlı bir ekonomik ortam gerekli.” diyor Sayın Babacan. Sanayi üretiminin millî gelirdeki payının düştüğünden bahsediyor, bunun çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını açık seçik beyan ediyor -herhâlde 3’üncü dönemi dolduğu için yapmıyor- ekonominin en zor döneme girdiğini, 2009 krizinin sonuçlarının daha da kötüye doğru toplumu ittiğini, onların bertaraf edilemediğini söylüyor. Üretmeden, dışarıdan sağlanan krediyle lüks alışveriş merkezleri ve lüks konutların Türkiye’yi çıkmaza sokacağını söylüyor. Sayın Kurtulmuş da bir anlamıyla daha önce ifade etti, neyi ifade etti? Türkiye’de son on yılda kaynakların rasyonel kullanılmadığını, inşaat ve belli alanlara gittiğini söyledi. Şimdi, bunu gördüğümüz zaman, 2015’ten önce icraat yapamayacaklarını da Sayın Babacan televizyonlarda söylüyor, gayet açık ve net. Şimdi, vaziyete baktığınız zaman, o zaman ülkenin iyiye gitmediğini görüyorsunuz. “Katma değerli ürün üretilemediğinde millî gelir düşük, cari açık yüksek olur.” diyor. Doğru, özel sektör sabit sermaye yatırımlarının iyi gitmediğini söylüyor, bunun gelecek açısından tehlikeli olduğunu söylüyor.

Biraz önce buradan iktidara mensup arkadaşın söylediği bir ifade vardı büyümeyle ilgili. 2008’den beri Türkiye’de kişi başına gelir sizin “3 kere arttı.” dediğiniz millî gelir, maalesef bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında yüzde 7 düştü. Bu gerçekleri halktan niye saklıyorsunuz, niye söylemek istemiyorsunuz? Ben bunu sayın bakanlara da söyledim. Şimdi, bunu söylediğiniz zaman lüks konutta oturmak ve AVM’de alışveriş yapmak için çalışıp kazanmak gerektiğini Sayın Babacan biliyor, AKP Grubu biliyor mu, bilmiyorum. Parayı kolay kazananlar, bunların artmasını ne yapıyorlar, biliyorlar. “Üretmeden, hak etmeden, hele dışarıdan krediyle lüks alışveriş, lüks konut olmaz.” diyor. Zaten AKP geldiğinde gelirinin 100 lirasının 5 lirası borca giden vatandaşın, şu anda gelirinin 100 lirasının 50 lirasının hemen borca gittiğini çok net bir şekilde söylüyoruz.

Şimdi, taksitlendirmeyi ödeyemeyen 3 büyük ilde 130 bin mükellef var. İstikrar desen yok. SPK Başkanı, kanunu değişiyor, yeniden düzenleniyor; burada, bir önergeyle, burada düzenlediği kanunda kendisinin olmayacağını öğreniyor. Sırf onun gitmesini mümkün kılacak bir önerge geliyor, başka şekilde de değiştirilmesi mümkündü. Şimdi, “Yeni SPK Yasası’nda küçük yatırımcılar korunacak, Avrupa mevzuatına uyum sağlanacak, SPK günlük ihtiyaçlara göre yeniden Türk Ticaret Kanunu’na göre bu işleri düzenleyecek.” diyorsunuz. Peki, bunlar oldu mu? Neden küçük yatırımcıyı konuşuyoruz o zaman? Ziraat Bankasından bahsediyoruz, 57’nci Hükûmetin uyguladığı politikaları sürdürdüğü için Ziraat Bankası ayakta. O hükûmetin hazırladığı yasal altyapıyı kullandınız, IMF’le anlaşmaları uzattınız. Şimdi AB’de bankaların kara para peşinde olduğu yazılmaya, çizilmeye başlandı, belli mutabakatlarla anlaşmaya çalışıyorlar.

AKP döneminde 1,2 trilyon dolar ihracat, 1,9 trilyon dolar ithalat, 700 milyar doları aşmış dış ticaret açığı var. 700 milyar doları aşan dış ticaret açığında 355 milyar dolar civarında da cari fiyatlarla cari işlemler açığı var. Peki, bu cari işlemler açığı kadar da ne oldu? Ülkenin dış borçları arttı.

Ülke, tasarruf liginde tarihinde en rezil dönemini yaşıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) – Kimsenin tasarruf edecek mecali kalmamış, hele küçük tasarrufların, mümkün değil.

Dolayısıyla, önergenin lehinde söz aldığımızı ifade ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ayhan.

Aleyhinde, Isparta Milletvekili Recep Özel.

Buyurunuz Sayın Özel. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş olan Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Temmuz tarihinde yayımlamış olduğu bir tebliğden kaynaklanan küçük yatırımcının mağduriyeti sorununun araştırılmasına dair araştırma önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım.

Tabii, küçük yatırımcıyı korumak, hâkim ortakların üstün iradesine mahkûm etmemek esas olmalı, burada hemfikiriz. Küçük yatırımcı hiçbir şekilde büyük yatırımcının altında  yem olmamalı, mağdur edilmemeli. Eğer Sermaye Piyasası Kurulunun yayımlamış olduğu tebliğde bir hata, bir eksik ve bir mağduriyet varsa yine bir tebliğle çözülme imkânı olan  bir durum. Tebliğle veyahut da birtakım idari işlemlerle çözülmesi gereken birtakım işlemlerin burada araştırma önergesi konusu olması da hem işlemi uzatır hem mağduriyetleri hem de sermayenin gerçekten ürkek olduğu, sermayenin, paranın bir yerden bir yere kaçma imkânının her zaman olabildiği bir yerde de bu şeylere tevessül etmeden düzenleyici işlemlerle, idari işlemlerle de bunlar pekâlâ düzenlenebilir. Bu konuda yapılan bir yanlışlık, bir hata varsa da o konu üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanıyla, Hükûmet nezdinde, bakanlarımız nezdinde görüşmeler devam eder. Onlarla ilgili, tebliğ ise tebliğ, yasa ise yasa, mevzuatlar açısından bu sorunlar giderilebilir düşüncesindeyiz ve öyle de yapacağımızı buradan beyan etmek isterim.

Biraz önce söz alan arkadaşımız, bütün mağduriyetlere iktidar tarafından destek verildiği gibi bir cümle sarf etti. AK PARTİ döneminde hiçbir mağduriyete destek verilmedi. Nerede mağduriyetler varsa, nerede bir mağdur kesim varsa bunların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, sorunlar halının altına süpürülerek değil gündeme taşınarak, radikal adımlar atılarak da çözülme noktasına her zaman gidilmiştir.

Şimdi, ticaret odası başkanlarının yapmış oldukları birtakım açıklamaları, birtakım talepleri sanki sorun varmış gibi burada dile getirmenin de pek doğru olmadığı kanaatindeyim.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Kepez Elektrik ne oldu, Çukurova Elektrik ne oldu?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Tabii, iş dünyasının, iş adamının, ticaret ve sanayi odası başkanlarının, işlerini geliştirebilmek, daha iyi koşullarda iş yapabilmek için elbette Hükûmetten yeni bir düzenleme ve yeni taleplerde bulunmak her zaman için haklarıdır ve taleplerde bulunurlar.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bana mı cevap veriyorsun?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bir kişinin bir talepte bulunması mevcut sorunların çok olduğu anlamına da gelmez.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bana mı cevap veriyorsun?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Talepler olacak, Hükûmet yerine getirecek. Tabii ki taleplerin hemen arkasından “Her şey yolunda gitmiyor.” demek de pek doğru değil diye düşünüyorum.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Öz kaynak/borç oranına bir baktın mı? Bu işlerden anlar mısın?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Ay, ne komik!

RECEP ÖZEL (Devamla) – Tabii ki Sayın Babacan’ın, Sayın Bakanımızın dünkü konuşması ile daha önceki konuşmaları... Burada AK PARTİ grubu arasında bir çatlak, öyle bir şey de yok, aramızda herhangi bir şey de yok. Onun söylemek istediği konu “Kardeşim, biriktirmeden harcamayalım. Lüks tüketim harcamalarını yaparken daha dikkatli davranın, daha itinalı olalım, bir açığa meydan vermeyelim.” babındandır.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ben onun seninle problemi olduğunu söylemedim ki! Uyduruyorsun ya!

RECEP ÖZEL (Devamla) – Ben, grup önerisi olarak getirilmiş olan bu araştırma önergesinin idari birtakım düzenlemelerle, gerek tebliğle gerek yasal mevzuatla çözülebileceği, bir araştırma önergesine konu olmayacağı düşüncesiyle...

Ve bir de bir haftadır, sekiz gündür torba yasayı, 639 sıra sayılı Kanun’u burada, sağ olsun, muhalefetin üstün destekleriyle, katkılarıyla görüşüyoruz, güzel de bir çalışma ramazan ayının içerisinde! Gerçekten, bütün arkadaşlarımızın memnun olduğu bir çalışmayı muhalefetin katkılarıyla, destekleriyle sürdürüyoruz!

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Millî gelir dolar bazında düştü, biliyor musun?

BÜLENT TURAN (İstanbul) –  Sorsana Apo’yu bırakıyorlar mı? Apo’yu bırakıyor musunuz!

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Düştü dolar bazında.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sen duydun mu açıklamayı?

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Hele sen hiç konuşma! Sen yalan yanlış konuşuyorsun.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bir an önce, bayramdan önce yetişmezse de bayramdan sonra devam etmek için de gündemimizde olan bu yasayı bir an önce geçirebilmek…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Mutabakat olsa, bırak…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sen laf atıyorsun, bilmeden atıyorsun!

OKTAY VURAL (İzmir) – TÜRGEV’e…

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bakın, biraz sonra, 4/C’lileri ilgilendiren bir değişikliği, bir madde ihdasıyla bütün 4/C’lilere -şu anda 23 bin civarında olanlara- bir bayram hediyesi verme konusunu da bütün grupların ittifakıyla gündeme getirmiş bulunmaktayız.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sen TÜRGEV’ci misin?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – TÜRGEV’ciyim. Sen necisin?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – TÜRGEV’in hesabını ver sen!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Rahatsız mı oldun?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – TÜRGEV’in hesabını ver!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Ne var onda?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bu nedenle araştırma önergesine katılmadığımızı bildiriyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Açıkla, açıkla.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Çık söyle hadi, çık söyle! Yüreğin varsa söyle.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özel.

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sen Kerkük’ten mi sorumlusun?

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Elektronik cihazla oylayalım.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Gururla oradayım, gururla oradayım. 10 tane daha vakfa üyeyim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İşler iyi mi, işler!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Terbiyesizlik yapma! Şerefsiz! Şerefsizsin. Söylüyorum bak, şerefsizsin! Bunu yapıyorsan öylesin yani.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sensin, hem de dik alasısın!

BAŞKAN – Elektronik cihazla yapalım, tartışma çıkmasın.

Bir dakika süre veriyorum.

Şimdi, tabii, gördüğümüz ile gelenler farklı olduğu için…

Başlamıştır bir dakika.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Bunu yaptıysan öylesin. 10 tane daha vakfa üyeyim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayırlı işler, hayırlı işler!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – 10 tane daha vakfa üyeyim öyle, 10 tane daha vakfa üyeyim onun gibi. Kıskanın, çatlayın! Ne olacak?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ya, sana ne oldu!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – O hareket ne öyle!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ayağına mı bastım senin! Ne var? Ne oldu?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sen yanındakine sor, yanındaki söylesin sana onu, kulağına fısıldıyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – “Yanındaki” ne ya! Sen Grup Başkan Vekiline konuşuyorsun, saygısızlık yapma!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Ayıp ya Sayın Başkanım! Hareket yapıyor, görmüyorsunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne o? Ne diyorsun sen, ha?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Siz kulağına fısıldıyorsunuz, o da cevap veriyor. Ayıp diyorum yaptığınız şey.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen milletvekiline nasıl “lan” diyorsun ya! Nasıl “lan” diyorsun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne? Ne diyorsun?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Çok Ayıp ya!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Kime “lan” dedi? Kim diyor “lan” diye?

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne diyorsun?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Siz mi “lan” diyorsunuz?

Kime diyorsa iade ediyorum. Ben duymadım da.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Elitaş, hiç bulaşmadık, bize bulaşıyor…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben uyarıyorum, susturuyorum ama “lan” demeyi gerektirir mi bu iş? “Lan” dedi.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Demedi ya! Nerede? Var mı tutanaklarda?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Kim demişse iade ediyorum.

BAŞKAN – On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.47

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki 108 adet kanun teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (X)

 

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının üçüncü bölümünde yer alan 66’ncı madde üzerindeki önergeler okunmuş ve son okunan en aykırı önerge işleminde kalınmıştı.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşlarının önergesi, itiraz üzerine, 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde düzeltilmiştir. Düzeltilen önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair MHP Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; MHP Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; MHP Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın;  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın;  MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 66’ncı maddesinin değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Erkan Akçay                                  Mesut Dedeoğlu                               Mustafa Kalaycı

        Manisa                                      Kahramanmaraş                                       Konya

       Alim Işık                                                                                              Yusuf Halaçoğlu

        Kütahya                                                                                                     Kayseri

MADDE 66 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 59 - 13/5/2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; Kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu Kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ye aylık bağlanmasında, 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.

15/08/1950 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ölümlü maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerin; eşi veya çocuğu ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, hayatını kaybedenlerin eşi ve çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası, ana veya babasının bu hakkı kullanmaması durumunda ise kardeşi ile 13/5/2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana gelen maden kazası esnasında yeraltında çalışmakta olup da sağ kurtulanlar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III), (IV) sayılı cetvellerdeler alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarına Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin kendi tercihleri doğrultusunda belirleyeceği üç ilden birinde bulunan uygun kadrolara atanması bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında hak sahibi olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde belirlenir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FERAMUZ ÜSTÜN (Gümüşhane) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Manisa Milletvekili Erkan Akçay.

Buyurunuz Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 66’ncı maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu 66’ncı maddede, değerli arkadaşlar, Soma maden faciasında hayatını kaybeden işçilerimizin sosyal sigortalarla ilgili borçları terkin ediliyor ve hak sahiplerine yani hayatını kaybetmeyip hayatı kurtulan işçilerimize de aylık bağlanması ve hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine aylık bağlanması ve primleri eksik olanların da Maliye Bakanlığınca bu primlerinin tamamlanması sağlanıyor, hayatını kaybeden sigortalının anne ve babasına aylık bağlanmasına ilişkin bazı kriterler kaldırılıyor ve yine hayatını kaybeden maden işçimizin eş veya çocuklarından birine de kamuda istihdam imkânı veriliyor.

Bu maddeyi olumlu bulduğumuz için destekliyoruz ancak bu iş konusunda tabii hayatını kaybeden işçilerimizin tamamına yakını, pek çoğu çok genç yaşta oldukları için, hem de ailelerinin geçimiyle yükümlü olmaları nedeniyle çok ciddi bir iş gücü ve gelir kaybı oluşmaktadır. O nedenle bu istihdam hakkının 2 kişiye verilmesini talep ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Soma’daki maden faciası için AFAD’da 46,5 milyon lira vatandaşlarımızın bağış ve yardımları toplandı. Bunun 16,5 milyon lirası da Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı bağıştı. Sayın Başbakan da Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı bağışları, o çek görüntüsünü büyük bir pankarta dönüştürerek basın huzurunda teslim aldı ve 46,5 milyon liranın da hayatını kaybeden işçi başına 154 bin lira olarak dağıtılacağı ifade edildi. Yalnız bunun bir veriliş şekli var, bir de reklam ediliyor; resmen Sayın Başbakan ve bazı AKP’li yönetici ve milletvekilleri tarafından propaganda edilmektedir, âdeta vatandaşların bağışı siyasi propaganda aracı yapılmaktadır. Sayın Başbakan sanki kendi cebinden ödüyor. Doğrusu, Sayın Başbakan hiç AFAD’a kendi, şahsi bağışta bulunmuş mudur, bilmiyorum.

Dün çok enteresan bir durumla karşılaştık değerli arkadaşlar. Soma’dan maden işçilerimiz aradı. Soma’daki maden işçilerimizin cep telefonlarına gelen mesajda, Başbakanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan seçim kampanyasına yardımda bulunulması duyuruluyor, talep ediliyor. Tabii bunu söyleyince hemen AKP’li arkadaşlar da “O, üyelere giden mesajlardır.” diyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bütün Türkiye geneline…

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Evet, Türkiye geneline gitmiş. Haberi olmayan yüz binlerce kişinin AKP üyesi yapıldığını da biliyoruz. Fakat, bu, mazeret…

RECEP ÖZEL (Isparta) - Nereden biliyorsun?

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Evet, ben biliyorum.

Bu, mazeret değil, Somalı işçilere, AKP üyesi olanlara gittiği gerekçesi mazeret değil, tam aksine vahim bir itiraftır. O neyin itirafıdır değerli arkadaşlar? Çünkü diyor ki Somalı işçi: “Ben AKP’ye üye olmasaydım beni madende işe almazlardı ki zaten.” Durum bu kadar vahimdir. Madenlerdeki dayıbaşıların çoğu AKP üyesi, firma yöneticileri AKP üyesi. AKP referansı olmadan, AKP’ye üye olmadan bu madenlere zor girersiniz. Yani Soma Kömürleri AŞ’de -bu kazanın yaşandığı firmayı kastediyorum- firmaya işçi alımları AKP kanalıyla yapıldı. Ben bunu 2010 yılında gündeme getirdim ve zamanın Çalışma Bakanına da soru önergesiyle sordum. Salihli AKP İlçe Başkanının cep telefonuyla yaptığı “Soma’daki maden ocaklarına; Eynez’e, Işıklar’a, Atabacası’na işçi alımının yapılacağı ve başvuruların AKP ilçe teşkilatına şu güne kadar yapılması ” diye duyurular da var. Bunlar ta 2010 yılında gündeme gelen hususlar. İşçilerden sendika kanalıyla Soma Spor’a aidat toplanması, yine bir AKP belediye meclisi üyesi ve bu firmanın idari mali işler müdürünün adının verildiği ve belediye tarafından arsası tahsis edilen düğün salonuna işçilere zorla yaptırılan yatırımlar ve bu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Devamla) – …işçilerin AKP mitinglerine zorla götürülmesi ve daha sayacağımız diğer hususlar AKP ile mevcut firmanın organik ilişkilerini göstermektedir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, sataşma var burada.

BAŞKAN – Efendim…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Ne sataşmasıymış efendim? Sataşma varsa Hükûmete var sataşma.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sataşma var burada.

BAŞKAN – Hangi konuda?

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Birincisi: Burada milletimizin yapmış olduğu yardımları Hükûmetimizin ve AK PARTİ’nin yapmış olduğu yardımlar olarak takdim ettiğimizi söylüyor.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Söz alsın konuşsun efendim. Sataşma diye bir şey yok; Başbakan Yardımcısı burada, Hükûmet temsilcisi burada.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Oysaki gerek TOBB’un yapmış olduğu yardımları veyahut da milletimizin yapmış olduğu yardımları Sayın Başbakanımız AFAD kanalıyla yaptığımızı belirtti ve milletimize takdim etti. Milletimize teşekkür ettiğimizi söyledik. Bunda bir AK PARTİ propagandası yoktur.

Diğer bir husus da: Soma madenlerine giren insanların AK PARTİ’ye üye olduklarını söyledi. Bunu ispat etmesi gerekmektedir. Oradaki insanların nasıl işe girdiklerini herkes bilmektedir. O nedenle bir bühtan vardır, bir iftira vardır bu konuda.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yok efendim, kendisi AKP’nin sözcüsü değil, Hükûmet var, vesaire var.

“Bühtan” demek de sataşmadır, ben de söz isterim.

İşte reklam, reklamın şeyleri burada…

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Şimdi, size yönelik bir sataşma bire bir olmadı.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Bazı milletvekilleri” ifadesini kullandı burada.

BAŞKAN – Ne dedi?

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Bazı milletvekilleri” diyerek özellikle yapılan yardımların millet tarafından değil de Hükûmet tarafından yapıldığını takdim ettiğimizi söyledi efendim.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Niye üzerine alınıyorsun? Sen mi reklam ettin?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Seni niye alakadar ediyor, siz misiniz o?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, ben de tabii, ister istemez…

BAŞKAN – Lütfen, konuşmadan daha “Cevap vereyim.” demeyiniz, konuşsun ondan sonra.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – …daha burada sataşma var.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Milletvekili, süreniz iki dakika. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 66’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve AK PARTİ’li bazı milletvekillerine sataşması nedeniyle konuşması

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bu kürsüde konuşan hatip bizim Soma’daki maden kazalarından sonra milletimize bir çağrıda bulunarak bir yardım kampanyası yapmamızı ve ardından da bu yardım kampanyasının AFAD eliyle yürütülmüş olmasını ve yapılan yardımların 46,5 milyona ulaşmasından sonra da Sayın Başbakanımızın hem AFAD’a teşekkürünü hem TOBB’a teşekkürünü hem de milletimize teşekkürünü bir AK PARTİ propagandası olarak takdim etmiştir. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz, yardım yapan herkese teşekkür ediyoruz, aynı zamanda AFAD’a teşekkür ediyoruz. Bu geçmişteki afetlerde de aynı şekilde MHP-DSP-ANAP iktidarları döneminde de yardım kampanyaları yapılmış ve burada da milletimiz alicenaplığını, fedakârlığını ve yardımseverliğini göstermiştir. O zamanki iktidarlar da asla kendilerinin yaptıklarını takdim etmemişlerdir, milleti söylemişlerdir.

Diğer bir husus ise: Soma madenlerine giren veya orada bulanan 15 bin kişinin çalıştığı bir ortamda kesinlikle AK PARTİ’ye üye olanlar oradaki işlere girmemektedirler, hak edenler girmektedirler.

Diğer bir husus ise: Başbakanımızın yardım kampanyası -aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımızın- aynı zamanda Ekmeleddin İhsanoğlu için de, Sayın Selahattin Demirtaş için de geçerlidir. Her aday da yardım kampanyası başlatmıştır. Bu da Türkiye  Büyük Millet Meclisinin çıkartmış olduğu bir kanunla düzenlenmiştir. Bizim göndermiş olduğumuz,  SMS’lerle göndermiş olduğumuz yardım ricası veya istirhamı, kesinlikle Soma’da çalışan işçilere değildir, partimize üye olanlaradır. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Soma’da çalışanların biliyoruz durumlarını. Böyle bir konuyu istismar etmeyecek kadar da şerefli bir partiyiz, şerefli insanlarız

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özdağ.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, Sayın Başkan…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, bir usule dikkat çekmek istiyorum. Dünden beri, zaman zaman -daha önce de oldu yani müteaddit defalarda- muhalefet partisinin Hükûmete yönelik eleştirilerine, direkt Hükûmete yönelik eleştirilerine iktidar partisi milletvekillerinin cevap vermesi gibi bir alışkanlık oturuyor. Bu doğru değildir. Hükûmet kör, sağır ve dilsiz değildir. Hükûmet orada yerinde oturuyor. Bunlara Hükûmet cevap versin Sayın Başkanım. Bu, usul olarak bence doğru bir usul değil.

Arz ederim.

RECEP ÖZEL (Isparta) – “Manisa Milletvekilleri” dendi.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Manisa Milletvekilleri suçlandı.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hükûmet oturuyor orada.

BAŞKAN – Sayın Akçay, siz…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkanım, benim doğruyu söylemediğimi ifade etti sayın konuşmacı ve kürsüye gelmeden evvel de bühtanda bulunduğumu ifade etti. Bu bir sataşmadır, istirham ediyorum, söz istiyorum.

BAŞKAN – Yeni sataşmalara mahal vermeyiniz.

Buyurunuz Sayın Akçay.

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, doğru olmayan hiçbir şeyi araştırmadan söylememeye büyük gayret ve özen gösterdiğimi ifade etmek istiyorum.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Doğru değil işte.

ERKAN AKÇAY (Devamla) – 2010 yılında gündeme getirdiğimi söylüyorum. Cep telefonu mesajını biz Çalışma Bakanına gönderdik. Bu inkâr edilemedi. Bu, çok açık, ayan beyan, âdeta, Manisa’da, Soma’da, Salihli’de ve diğer yerlerde herkesin bildiği bir sırdır.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Herkesin bildiği sır olur mu?

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Ayrıca “AKP üyelerine gönderildi.” denilen mesajlar maden işçilerimizin hepsine de gitmiştir. Acaba, maden işçilerimizin hepsi AKP üyesi midir? Bu da, eğer AKP üyesiyse -tabii ben bunu araştırmadım- bu da bizim tezimizi teyit etmektedir. Bu kadar yani…

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Araştırsaydınız Erkan Bey, araştırmadan söyleyince işçi kardeşlerimizi töhmet altında bırakıyorsunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Herkesin bildiği sır neymiş ya?

ERKAN AKÇAY (Devamla) – İşçi kardeşlerimizi değil, ben Hükûmeti töhmet altında bırakıyorum, AKP’yi töhmet altında bırakıyorum. İşçi kardeşlerimiz burada en masum insanlardır ve kendileri mitinglerde de zorlanmaktadır, işte böyle yardım yapmaya da davet edilmektedir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı 639) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile ;Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 66. maddesinde düzenlenen Geçici 59. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

"Bu madde kapsamında getirilen haklardan kanunun yürürlük tarihinden on yıl geriye dönük olarak gerçekleşmiş maden iş kazaları sonucunda yaşamını yitiren madencilerin hak sahipleri de yararlanır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Kim konuşacak?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sakine Öz…

BAŞKAN – Manisa Milletvekili Sayın Sakine Öz.

Buyurunuz Sayın Öz. (CHP sıralarından alkışlar)

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Teşekkürler Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı ve tekliflerin 66’ncı maddesinde söz aldım.

Biraz önce bahsedilen siyasi reklamdan ben de söz etmek istiyorum. Manisa milletvekillerinin Manisa’daki yerel gazetelere vermiş olduğu ilandan söz etti biraz önce sayın milletvekilimiz. Burada, bu vermiş oldukları ilanla, bugün buralarda yapmış olduğumuz yasanın, torba yasanın içindeki bizim vermiş olduğumuz birçok önergeyi sanki kendileri yapmış gibi nitelendirerek, burada “Soma’da meydana gelen elim kaza sonrası Hükûmetimiz tarafından yapılacaklar” diye vermiş oldukları bir ilandan söz etmek istiyorum sizlere.

Bu ilan, AKP milletvekillerinin dün verdiği bir gazeteden sizlere gösterilen ilandır. "Hükûmetin yapacakları" diye taahhüt ettikleri listede son derece hatalı beyanlar vardır.

"Soma'daki madenci yakınlarımıza nakdî yardım, konut, maaş, işsizlik fonu, mesai saati, yurt sorunu, KOSGEB kredisi, zeytinlik alanların talan edilerek termik santrale izin verilmesi" gibi son derece yanlış yazılmış, gerçekdışı vaatleri, AKP'nin lütufla, insanımızın başına kakarak işleyen düzeni ortaya serdikleri bir ilandır bu arkadaşlar.

Sormak isterim: Bir siyasetçinin sözüyle, özüyle bir olması gerekirken ne oldu da Manisa'nın AKP milletvekilleri, çoğu maddesi asılsız olan bu reklamı vermeye gerek duydu?

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ve gazete reklamı, Soma'da verdiği 15 sözü savsaklayanların, madenci haklarını madenci lobisine, kâr hesaplarına terk edenlerin belgesi olarak tarihe geçecektir.

Somalı hemşehrilerimin talepleri ve haklı isyanları açıkça ortada. Defalarca söyledik. Önce, Soma ayrı bir yasa olarak görüşülsün dedik, ne yazık ki kabul etmediniz. Sonra, bundan sonra, bu sorunları çözmek için Soma Araştırma Komisyonu tavsiye kararı yazsın dedik; en başta sizler, AKP milletvekilleri reddettiniz. Neden hâlâ Ankara'ya gelen işçilerimize verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz dedik, bizim uğraşımızla, bizim önerilerimizle bazıları yasaya eklendi. 301 madencimizin ölümüne neden olan asıl sorumluların siyasi ve cezai sorumluluğu neden gölgeleniyor diyoruz; geçiştiriliyor, yorumsuz bırakıyorsunuz. Hükûmet, madenlerde ansızın işten çıkışları verilen işçilerimize, Uyar Madencilikteki işçilerimize,  maaşları geç ve eksik yatan madencilerimize, aylar geçmesine rağmen neden somut bir çözüm önerisi üretmiyor diyoruz; ses çıkarmıyorsunuz.

Kanun teklifiyle çözümü göstermemize rağmen, Soma'da kömür paketleme işçisi, nakliyecisi ve esnaf ise "Yarın borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz, evimize ekmeği nasıl götüreceğiz?" düşüncesiyle sizlere soru soruyor, cevap vermiyorsunuz.

Sayın milletvekilleri, Soma halkı, özellikle kadın ve çocuklar bekleyiş içinde, yarın kaygısıyla diken üstünde oturuyor. Ankara'da söylenenler, Soma'ya varana kadar uçup gidiyor. Can yakan öykülerle dolu Soma.

"Ailelerin güvencesi olacak." dediler. Madencilerimizin ölüm ilamından sonra kadınların ve engelli anne babaların sosyal güvencesini kestiler, hastane kapısından geri dönmelerine göz yumdular. Madencimiz Muhammet Girgin'in yeni doğum yapan eşi Derya, sara hastası annesi Neriman Girgin, böbrek hastası babası Muharrem Girgin, "Oğlun öldü, güvencen kalmadı." denerek hastaneden geri çevrildi. Madencimizin babası Muharrem Ergin, "Ben oğlumu ihmale kurban verdim. Bize acı üzerine acı yaşattılar." dedi, devletin çöküşünü özetledi.

"Çocuklar rahat edecek." dediler. 432 yetim yavrunun babasının maaş bordrosunda "sıfır" çocuk yazınca maden lobisine ses çıkarmadılar. “Neden ‘sıfır çocuk’ yazıyor?” diye bir kez olsun sormadılar.

Beşiktaş Belediyemiz verdiği sözü tuttu. Dün, 30 maden şehidimizin ailesine barınacağı evleri verdi. Sizler ise 301 maden şehidimize verdiğiniz sözleri başkalarına yüklüyorsunuz, yardım kuruluşlarına yüklüyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAKİNE ÖZ (Devamla) – Soma’da işçi ile esnafı ailesiyle birlik oldu. Faciaya “fıtrat” diyerek fırsat yaratmaya kalkıştınız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özdağ.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Efendim, bizim gazetelere vermiş olduğumuz ilanları bir reklam aracı olarak takdim etti sayın konuşmacı. Biz bilgilendirme amacıyla verdik. Burada Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Genel Kurula gelen, oradaki madencilerimizle ilgili, ölenler ve geride kalanlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptıklarını biz orada kamuoyunu bilgilendirmek adına takdim ettik.

Bir de, zeytinlikleri talan etmeyle ilgili bir madde yoktur orada kesinlikle. Sadece Soma’da dört ay önce yeni bir organize sanayi ihdas edilmiştir, kamulaştırma çalışması devam etmektedir. En azından bilgilendirmek adına…

BAŞKAN – Tutanaklara geçmiştir efendim.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.30

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.40

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Manisa Milletvekili Sakine Öz ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir; karar yeter sayısı vardır.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 66'ncı maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eşi ve çocuklarından ikisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden ikisi olmak üzere toplam beş kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.”

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN – Mardin Milletvekili Erol Dora, buyurunuz efendim.

EROL DORA (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 66'ncı maddesi üzerinde Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tasarının 66'ncı maddesinde, Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madenci işçilere ilişkin olarak "Sosyal Güvenlik Kurumuna olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca kuruma ödenir." denilmektedir. Ayrıca, 3713 sayılı Kanun kapsamında, Soma'da yaşamını yitiren madenci işçilerin ailelerinden birer kişinin kamuda istihdamı öngörülmektedir.

Değerli milletvekilleri, ihtiyaç olan bu düzenleme, Türkiye gibi ölümlü maden kazaları açısından dünyada ilk sıralarda yer alan bir ülke için oldukça dar bir nitelik taşımaktadır. Bu çerçevede, Soma'da iş cinayetlerine kurban verilen işçilerin ailelerine yönelik devletçe sağlanacak her türlü hak ve ekonomik desteği önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ancak, diğer taraftan, Soma işçi cinayetlerinden önce de Türkiye'nin farklı birçok maden ocağında da ölen işçi sayısı daha az olsa da benzer facialar meydana gelmiştir.

Kanunun komisyon aşamasında, gerek Maden Şehitleri Derneği temsilcilerince savunulan ve gerekse muhalefet partilerince önerilen daha önceki yıllarda meydana gelmiş maden facialarında yaşamını yitirmiş işçilerin ailelerinin de benzer olanaklardan faydalanabilmesi yönünde düzenlemeler yapılması fikri, bizzat AK PARTİ üyelerince reddedilmiştir.

Değerli milletvekilleri,  AK PARTİ  Hükûmetinin, hayatını kaybeden maden işçileriyle ilgili ekonomik destek içeren düzenlemeyi sadece Soma’yla sınırlı tutması, iş cinayetlerine dar, yüzeysel ve pragmatik bakışının göstergesidir. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de maden ocakları her an yeni facialara yol açabilecek, iş güvenliğinden yoksun koşullarda çalışmaya devam etmektedir. Hükûmetin yapması gereken düzenleme, iş cinayeti oldukça geride kalanlara ekonomik destek sunmaktan önce, iş cinayetlerini sıfırlayacak kapsamlı tedbirler almaktır.

Değerli milletvekilleri, Soma madenci işçi kıyımı gerçekleşmemiş olsaydı, şu an Meclise getirilmiş bu yüzeysel tasarıyı bile görüşmüyor olacaktık.

Türkiye maden ocaklarının ve maden işçilerinin temel ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye kömür madenleri acilen uluslararası standartlara kavuşturulmalı ve bu konuda ilgili sözleşmelere konulan çekinceler kaldırılmalıdır. Madenci işçilerin emeklerinin karşılığında aldıkları ücretler insanca yaşayabilecekleri makul seviyelere çıkarılmalıdır. Hükûmet, taşeron işçi uygulamasından vazgeçmelidir. Maden işçilerinin haftalık çalışma saatlerinde gerçekçi ve makul düzenlemelere gidilmelidir. Maden işletmecilerine iş ve işçi güvenliğini sağlamaları konusunda teşvik edici destekler sunulmalı, işçi güvenliğini sağlamayan işletmelere etkin ve caydırıcı müeyyideler uygulanmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ölümlü iş kazalarının büyük çoğunluğunun gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığını bütün istatistiki veriler açıkça göstermektedir. Sermaye ve devlet ilişkileri, özellikle madenler gibi tehlikeli iş alanları söz konusu olduğunda tamamıyla işverenin çıkarlarına dayanan, ancak üreten, emek veren, hayatını riske atan madenci işçilerin hak ve güvencelerini gözetmeyen bir şekilde düzenlenmektedir. Dolayısıyla iş kazalarında öncelikli olarak atılması gereken adım, işçilerin insanca çalışma koşullarına kavuşturulması, işverenlerin ve ilgili kamu mercilerinin sorumluluklarının artırılmasıdır.

Yeni bir işçi cinayeti yaşanmadan, daha kapsamlı, popülist ve siyasi rant kaygılarından uzak, başka kanunları araya sıkıştıran torba yasalardan uzak ve işçinin güvenliğini, ayrıca işçinin çalışma şartlarını ve ekonomik yaşam kalitesini gelişmiş ülke standartlarına yükselten bir kanuna ve uygulamalara ihtiyacımız olduğu inancındayız.

Vermiş olduğumuz önergemize desteğinizi bekliyor, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

66’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 66’ncı madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır.

Görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun Komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddenin değiştirilmesini isteyen ve Komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı İç Tüzük’ün 87’nci maddesinin dördüncü fıkrasının hükmüdür. Bu nedenle önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla yani 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 66 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Yusuf Halaçoğlu                                  Erkan Akçay                                        Alim Işık

        Kayseri                                             Manisa                                             Kütahya

                              Mustafa Kalaycı                             S. Nevzat Korkmaz

                                      Konya                                              Isparta

MADDE 67 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 60 - Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta olup da çalışanların 1.10.2008 tarihinden önceki döneme ait sosyal güvenlik destek primi borçları silinir. Bu çalışanların 1.10.2008 tarihinden önceki çalışma dönemleri için ödedikleri sosyal güvenlik destek primi yasal faiziyle birlikte iade edilir."

BAŞKAN – Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunluğunuzla katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyelerini Komisyon sıralarına davet ediyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yüksek sesle söylesene kardeşim.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) –Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyelerini yüksek sesle Komisyon sıralarımıza davet ediyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Nerede ya Plan ve Bütçe? Kanun görüşülüyor, nerede? Yok mu Hüseyin Bey, sizin üyeler nerede, kanun görüşülüyor?

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Muhalefet bile itibar etmiyor.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Başkanım salt çoğunluğumuz yoktur.

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunluğuyla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – “Salt çoğunluğumuz yoktur.” diyor efendim, “Katılmadık.” demedi ki. Hüseyin Bey “Katılmadık.” demedi efendim, “Salt çoğunluk yoktur.” dedi, önergeye katılıp katılmadığını açıklamadı. Bir daha fikrini beyan edebilir mi?

BAŞKAN – Evet, salt çoğunluğu olmayınca katılamıyor zaten efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Erkan Bey, bir sürü Manisalı var Komisyonda, gelip oturmadılar mı? Neyse, bu da geçsin tutanağa. Uğur Aydemir yok yani ortada, Recai Berber yok.

BAŞKAN – Şimdi, 67’nci maddeye geçiyoruz.

67’nci maddede aynı mahiyette üç önerge vardır. Önergeleri okutacağım, aynı mahiyette oldukları için birlikte işleme alacağım. Talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim ya da gerekçelerini okutacağım.

Şimdi aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 0/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci maddesine fıkra eklemeyi öngören 67'inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         İdris Baluken                     Erol Dora                       Nazmi Gür

              Bingöl                            Mardin                              Van

       Faysal Sarıyıldız              Sebahat Tuncel

              Şırnak                           İstanbul

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

          Erkan Akçay                 Mesut Dedeoğlu              Mustafa Kalaycı

              Manisa                     Kahramanmaraş                     Konya

            Alim Işık                  Adnan Şefik Çirkin            Yusuf Halaçoğlu

             Kütahya                            Hatay                            Kayseri

Aynı mahiyetteki son önergenin imza sahipleri:

          Ali Serindağ                     Özgür Özel                     Haydar Akar

           Gaziantep                         Manisa                           Kocaeli

          Hasan Ören                      Musa Çam                Rahmi Aşkın Türeli

              Manisa                             İzmir                              İzmir

        Bülent Kuşoğlu             Mehmet Ali Susam                Gürkut Acar

              Ankara                             İzmir                             Antalya

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bir çok madde, iç tüzük ve anayasa ihlal edilerek tasarı metnine konulmuştur. Soma'da kaybettiğimiz madenciler hakkında olması öngörülen bu tasarıya sonradan çok sayıda konu dışı maddenin eklenmesi yasama tekniği, iç tüzük ve anayasal olarak sakıncalı olup doğru bir yasama sürecine tabi tutulmalıdır. Değişiklik ile bu sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Sayın Çirkin, Hatay Milletvekili, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz maddeye Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhalefet ediyoruz, katılmıyoruz. Bunu belirttikten sonra da, şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan Suriyeli mülteci meselesiyle ilgili, ilim Hatay’ı da son derece ilgilendirdiğinden birkaç cümle ifade etmek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, 1,5 milyona yakın mülteci şu anda Türkiye sınırları içerisindedir ve bunların birçoğu serseri mayın gibi kimlikleri, kişilikleri ve herhangi bir bilgileri olmadan dolaşmaktadır. Elbette bu son derece sakıncalı bir durumdur ve dünyanın hiçbir bölgesinde, hiçbir ülkesinde, araştırdığımızda, Türkiye'deki gibi bir mülteciler politikasını görememekteyiz.

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bunlara “misafirim” olarak hitap etmiş, bu mültecilerin misafirlerimiz olduğunu ve bizim de “ensar” olduğumuzu ifade etmek suretiyle kapıları açmıştır. Geçen defa burada ifade ettik, misafire kapıyı açınca iş bitmiyor yani o kapıyı açtıktan sonra onun çeşitli ihtiyaçlarını temin eden bir ev sahibi olmak gerekiyor.

Elbette, biz bu Suriyeli mültecilerin içerisinde kadınların, kızların özellikle -iş oradan başlıyor çünkü- fuhşa sürüklendiğini ifade edince, geçen konuşmamda içinizden bazı sayın milletvekilleri şiddetle itiraz etti. Bu bir gerçektir. Elbette, bu Mecliste bulunan hiç kimse, iktidar-muhalefet, hepsi dâhil, hiçbir insan, ister mülteci olsun ister Türkiye Cumhuriyeti ister dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir vatandaş olsun, fuhuşla, böyle bir gerçekle yüz yüze kalmasını istemez, tercih etmez ama bir gerçekten söz ederken de bunları kabul etmek ve kabullenmek zorundayız sayın milletvekilleri.

Tabii, hepiniz meşgulsünüz, ramazan günü bu sözlerimin hiçbirini dinlediğinizi de zannetmiyorum, görüntü de bunu gösteriyor ama yine de, tutanaklara geçecek, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu buradan ifade edeceğiz ve yarın bir gün karşılaşılan sorunlarda bu gerçek yüzünüze çarpacak.

Hâlâ 1,5 milyon mültecinin olduğu bir Türkiye’de, bu mültecilerin dertleriyle ilgilenecek, sadece bunun için kurulmuş bir kurum yok. Yani, çeşitli afetlerle, birçok sorunla uğraşmak, kanun gereği uğraşmak durumunda olan AFAD, yan mesele olarak da mültecilerin sorunlarıyla uğraşarak onların dertlerinin hiçbirine çözüm getiremez.

Sayın milletvekilleri, ağzınızı açtığınız zaman “dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi”, “dünya liderliği”, “ekonomik alandaki gelişmeler”, “Türkiye’nin ekonomide çağ atlaması” diyorsunuz, diyorsunuz, diyorsunuz ama misafir olarak ülkemize aldığımız Suriyeli kardeşlerimiz yollarda dileniyor, fuhşa sürükleniyor, hırsızlık yapıyor ve asayişi bozuyor. Yani, bu sizi meşgul etmiyor ama Anadolu’daki insanı ve özellikle Hatay insanını meşgul ediyor. Ya bunlara adam gibi bakacağız, adam gibi görevimizin gereğini yapacağız ya da bunları ülkemize kabul etmekte bu kadar iştahlı davranmayacaktık, bu kadar basit. Yani, bu işler “Saldım çayıra Mevlam kayıra” mantığıyla olmaz.

Sayın Başbakan ve iktidar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin peşine düşedursun, bu mülteciler aramızda âdeta pimi çekilmiş bir bomba gibi geziyor. Bunların belirsizliğinden ve kimliksizliğinden dolayı, terör örgütlerinin bunların arasına sızması söz konusu ve 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci Reyhanlı vakalarıyla -Allah saklasın- her an karşı karşıya gelebiliriz. O zaman da bu söylediklerimiz yine havada kalır, yine “53 Sünni öldü.” muhabbetiyle, ayrımcı yaklaşımlarla olayı geçiştirmeye kalkarız.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çirkin.

Antalya Milletvekili Sayın Gürkut Acar, buyurunuz.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Adalet ve Kalkınma Partisi hukuksuzluğunun bir örneği daha olan 639 sıra sayılı, çuval-torba karışımı tasarının 67’nci maddesiyle ilgili önergemiz üzerine söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, 301 maden şehidimizi bahane ederek, onları paravana gibi kullanarak siz bu kanunla Türkiye’ye bir sivil sıkıyönetim getiriyorsunuz. Âdeta kaşıkla verip sapıyla milletin gözünü oyuyorsunuz.

Bu tasarıya göre, yargı kararları herkesi bağlayacak ancak kendini yargı kararlarıyla bağlı saymayan memurları yani yandaş memurları, kamu görevlilerini ceza kovuşturmasına tabi tutamayacağız. Hükûmet isterse yargı kararlarını yerine getirecek, istemezse yerine getirmeyecektir. Hükûmet bu torba yasa tasarısıyla âdeta bir örtülü sıkıyönetim ilan etmektedir.

Yasa tasarısı, özellikle, “Yargı kararlarının uygulanmaması ve uygulamayanların ceza kovuşturmasının engellenmesi” hükmüyle, değerli arkadaşlarım, hukuk devletini askıya alıyorsunuz.

Buradan size açık ve kesin olarak bunu bir daha haykırmak istiyorum: Yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkesini yok ediyorsunuz. Anayasa’nın 2’nci maddesinde tanımlanan hukuk devleti ilkesini ortadan kaldırıyorsunuz.

Bu düzenleme, Anayasa’nın 125’inci maddesindeki -o maddeyi bir daha okuyayım, bir daha hep beraber bakalım-  “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmüne ve “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükümlerine açıkça aykırıdır. Hükûmet bu tasarıyı, Anayasa’ya aykırılığı bile bile getirmiştir çünkü Hükûmet yeni sürgünlere yol açacağını bilmektedir ve bu yeni sürgünleri “Anayasa kararları geriye işlemez.” kuralını uygulayarak meşru hâle getirip burada yeni bir sürgün furyası çıkaracaktır. Bu yasa kesinlikle bunun bir bahanesidir.

Değerli arkadaşlarım, artık Adalet ve Kalkınma Partisi hukuk tanımıyor, her gün yurttaşlar aleyhinde yeni yeni birtakım düzenlemeler yapılıyor. Bakınız, seçim bölgem Antalya’da Oymapınar Barajı diye bir baraj var. Barajın değeri 2 milyar dolar. Bu 2 milyar dolarlık barajı, 350 milyon lirayla özelleştirilen Seydişehir Alüminyum Fabrikasına bedava verdiniz. Mehmet Cengiz firması; bu, millete küfreden Mehmet Cengiz’e verdiniz orayı ve Mehmet Cengiz firması bu 2 milyar dolarlık barajı yedi seneden beri işletiyor, parasını satıyor. 1,5 milyar lira, daha doğrusu eski parayla 1,5 katrilyon lira buradan para kazandı. Şimdi, siz bu kanunu getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki: “Bu parayı Mehmet Cengiz firmasından almayalım.”

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan her yerde diyor ki: “İşte, biz milletten yanayız.” Allah aşkına, rica ederim, soruyorum: Milletten yana olmak, milletin 2 milyar dolarlık barajını peşkeş çekmek midir Mehmet Cengiz firmasına? 1,5 katrilyon lirasını ondan almayalım diye bu kanunu mu çıkarmaktır? (CHP sıralarından alkışlar)

Biliyorsunuz, daha önce bununla ilgili bir kanun çıkardınız, biz Anayasa Mahkemesine gittik, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi bile bile, yine aynı şekilde bu kanunu getiriyorsunuz. Bunun neresi milletin lehindedir, neresi milleti korumaktır değerli arkadaşlarım? Şimdi, bakınız, siz milletin parasını almak yerine yandaşın cebinde kalmasını sağlıyorsunuz, “Milletten yana.” diyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, bakın, çok büyük bir yalan imparatorluğu kurdunuz, bunun altında kalacaksınız. Bunların hesabı da bir gün mutlaka sorulacaktır ama hiçbir iktidar sonsuza kadar ayakta kalmayacaktır, bunu bilmenizi istiyorum.

Bu 67’nci maddeyle getirilen de… Sosyal Sigortalar Kurumu 300 bin davanın altında eziliyor, bu 300 bin davayı ortadan kaldırmak için, biraz zaman kazanmak için… Her Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhinde dava açacak şimdi önce SSK’ya başvurup iki ay bekleyecek, cevap verirse ona göre dava açacak, cevap vermezse reddedilmiş sayılıp yeniden açacak. Bunlar usul hukukuna uygun şeyler değildir. Bugün tali olarak davalara katılan SSK kurumu asliden farklı olarak ayrıca temyiz hakkı kazanmaktadır bu davada. Bu halk bu güçlükleri hissedecektir ve bunun hesabını mutlaka soracaktır değerli arkadaşlarım.

Söyleyecek çok şey var ama siz Anayasa Mahkemesi kararlarını, Danıştay kararlarını uygulamamakta inat ve ısrar ediyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir, sizi buradan uyarıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Acar.

Aynı mahiyetteki üç önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. (AK PARTİ sıralarından “Var” sesleri, CHP sıralarından “Yok” sesleri)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, “Karar yeter sayısı yoktur.” dediniz.

BAŞKAN – Burada görünmüyor ama bir dakika süre vereceğim, arkadaşlar itiraz ettiler “Var.” diye.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yalnız, Sayın Başkanım, ama “Karar yeter sayısı yoktur.” dediniz.

BAŞKAN – İtiraz ettiler. İtiraz ettiği için, kâtip üyeler “Vardır.” dediler, oylama yapıyoruz efendim.

Başlamıştır.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır. Önerge reddedilmiştir.

Sayın milletvekilleri, lütfen Divana bu kadar müdahale etmeyiniz çünkü burada görüyoruz ve içeriye dışarıdan koşturarak geliyorsunuz, çok rica ediyorum. Burada olanlar için bakıyoruz karar yeter sayısına. O sırada bulunmuyor fakat koşarak geliyorsunuz bir dakika içinde. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Çok rica ederim, oylamalar sırasında burada bulunursanız hepimiz daha rahat edeceğiz.

67’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 67’nci madde kabul edilmiştir.

68’inci madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “beşi” ibaresinin “üçü” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

           İdris Baluken                               Erol Dora                                      İbrahim Binici

                 Bingöl                                      Mardin                                            Şanlıurfa

          İbrahim Ayhan                             Özdal Üçer

               Şanlıurfa                                       Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 139, 195, 282, 297, 298, 324, 368, 399, 434, 439, 453, 524, 528, 555, 601, 640, 689, 691, 798, 885, 896, 944, 1019, 1063, 1103, 1131, 1156, 1200, 1202, 1203, 1217, 1222, 1227, 1236, 1242, 1245, 1248, 1258, 1260, 1301, 1302, 1345, 1350, 1364, 1372, 1383, 1414, 1422, 1426, 1431, 1437, 1442, 1488, 1496, 1747, 1765, 1775, 1794, 1797, 1799, 1808, 1837, 1869, 1899, 1906, 1924, 1932, 1938, 1954, 1957, 1963, 1983, 1997, 2000, 2032, 2041, 2051, 2056, 2057, 2065, 2069, 2083, 2146, 2156, 2158, 2176, 2178, 2186, 2187, 2190, 2191, 2192, 2198) 68 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

          Erkan Akçay                 Mustafa Kalaycı              Mesut Dedeoğlu

              Manisa                            Konya                     Kahramanmaraş

            Alim Işık                   Yusuf Halaçoğlu              Mehmet Erdoğan

             Kütahya                          Kayseri                            Muğla

MADDE 68- 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Müsteşarlık Müşavirleri: En az on yıl süre ile terörle mücadelede aktif olarak görev almış veya terörle mücadelede en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olanlardan Müsteşarlıkta sayısı beşi geçmemek üzere Müsteşarlık Müşaviri, ayrıca aynı şartlara haiz olmak üzere terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile en çok on Müsteşarlık Müşaviri pozisyon unvanıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Personelin sözleşme usul ve esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 68. maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         Rahmi Aşkın Türeli                      Ali Serindağ                             Özgür Özel

                    İzmir                                   Gaziantep                                 Manisa

              Haydar Akar                            Hasan Ören                             Musa Çam

                  Kocaeli                                    Manisa                                      İzmir

         Mehmet Ali Susam                    Bülent Kuşoğlu                      Ali Haydar Öner

                    İzmir                                      Ankara                                    Isparta

BAŞKAN – Komisyon son okuttuğum önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; “Soma kanunu” diye bilinen ve beklenen teklifi ya da tasarıyı görüşüyoruz. Ama saydım, Soma’yla ilgili madde sayısı 20’den az, Soma’yla ilgili olmayan madde sayısı 120’den fazla. Yani bir diğer değerlendirmeyle, maddelerden yedide 1’inden daha azı Soma’yla ilgili, yedide 6’sından daha fazlası başka konularla ilgili, ilintili. Her ne konuda ihtiyaç duyuluyorsa, her ne konuda haramı helal kılmaya dönüştüren yaklaşım varsa bu kanuna monte edilmiş; özelleştirmelerle ilgili olduğu gibi, hukuk dışı memur atamalarıyla olduğu gibi, meraların imara, ranta açılması girişimleri olduğu gibi.

68’inci maddede de 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ilişkin bir düzenleme yapılıyor. Soma kanunuyla ne ilgisi var? Bu madde ve benzeri maddeler niye Soma kanununa sokuşturulmak isteniyor? Hem böyle yapılıyor hem de “Muhalefet Somalıların hak elde etmesini geciktiriyor.” diye muhalefete iftira ediliyor. Bu, resmen bir ayıptır.

Bu kanunla ilgili olmayan maddenin madde metninden çıkarılmasını istiyoruz. Ancak, gündemde çok daha önemli hususlar var. Bunlardan birisi, elinde Yahudi Cesaret Nişanı olan birinin boynunda Filistin atkısıyla dolaşması. Bir elinde Yahudi Cesaret Ödülü…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ya, Başbakan hakkında konuşmasan olmuyor mu sen?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Niye alınıyorsun, niye gocunuyorsun Sayın Özel, niye gocunuyorsun?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Niye konuşup duruyorsun sen de ya, sana ne Başbakandan?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Çık, cevap ver.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sana ne Başbakandan, sana ne Başbakandan!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Söyle Sayın Başbakanına, iade etsin cesaret ödülünü.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sana ne, sana mı soracak?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekiliyim. Filistinlilerin, Gazzelilerin hakkını koruyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen kimsin, sana mı soracağız ya, sen kimsin ya!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Gaflet ve dalalet içindesin! Sen ve senin gibiler aynı pozisyonda.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Yok canım!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Gel, cevap ver!

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Hadi oradan!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – “Hadi oradan” diyen kim, sen misin? Gel, sen de cevap ver.

Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerine aykırı davranışlar içindesiniz pek çoğunuz; bazı istisnalar var, onları biliyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen kimsin ya!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Filistinlilere, Gazzelilere İsrail bomba yağdırırken siz IŞİD                           gibi, El Kaide gibi, El Nusra gibi örgütleri desteklediniz.

Bir soru daha: IŞİD niye İsrail’le savaşmıyor da kendileri gibi düşünmeyen Müslümanların kanına giriyor, katlediyor, kurşuna diziyor? Bir düşünün, bir insafla düşünün, bir vicdanla düşünün.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – İsrail’e laf söyle, İsrail’e de söyle!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – İnsaf ve vicdan var ise…

Sen, Ramazan Can, sen ancak yoklama için eleman çağırmayı bilirsin.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – İsrail’e de söyle, İsrail’e, hadi sıkıyorsa İsrail’e de söyle!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Millî menfaatlerden, Gazzelilerin, Türkmenlerin acılarından, belli bir mezhepten olmayan Müslümanların acılarından bihabersin. Öyle olmasa böyle davranmazsın.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – İsrail’e de söyle, hadi, İsrail’e de söyle!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Mavi Marmara’yı gaddar İsrail’in üzerine gönderdiniz. Hangi milletvekilleri Mavi Marmara’ya binmişti de sonradan niye indi? Hani Sayın Başbakan harp gemilerini refakat ettirecekti? Gaddar İsrail, katliamcı İsrail yöneticileri “Gelmeyin.” diyor, siz bile bile onları ateşe attınız. Şimdi de efendim, İsrail’e karşı kahramanlıklar sergiliyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Kim bindi, kim indi? İspatlasana. İspatlayabilecek misin? Hadi ispatlasana! İspatlamayan…

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) - 2002’de siz geldiğinizde 1,5 milyar dolar olan İsrail’le ticaret hacmi 3 mislini geçti. Bunu hesap ediyor musunuz? Pişkinlikle, aymazlıkla bunları geçiştiremezsiniz.

Peygamber Efendimiz “Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız.” diyor. Somalıların haklarını vermeyi güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız.

Meclis niye 14 Ağustosa kadar çalıştırılıyor? Muhalefet Ankara’da bloke edilmek için çalıştırılıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde valiler var, kaymakamlar var, müsteşarlar var, güvenlik güçleri var; tanınmaya kendince ihtiyacı yok ama muhalefet bloke ediliyor. Bunun hayrını göremeyeceksiniz.

Hak edenlere saygılar. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öner.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Aynı mahiyette Başkanım.

BAŞKAN – Çok özür dilerim... Yok, hayır, bu aynı mahiyette değil efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – O zaman karar yeter sayısı talep ediyoruz.

BAŞKAN – Oylamaya geçmiştim, önergeyi oyluyoruz.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 139, 195, 282, 297, 298, 324, 368, 399, 434, 439, 453, 524, 528, 555, 601, 640, 689, 691, 798, 885, 896, 944, 1019, 1063, 1103, 1131, 1156, 1200, 1202, 1203, 1217, 1222, 1227, 1236, 1242, 1245, 1248, 1258, 1260, 1301, 1302, 1345, 1350, 1364, 1372, 1383, 1414, 1422, 1426, 1431, 1437, 1442, 1488, 1496, 1498, 1506, 1514, 1516, 1525, 1540, 1595, 1652, 1655, 1657, 1677, 1688, 1716, 1938, 1954, 1957, 1963, 1983, 1997, 2000, 2032, 2041, 2051, 2056, 2057, 2065, 2069, 2083, 2146, 2156, 2158, 2176, 2178, 2186, 2187, 2190, 2191, 2192, 2198) 68 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 68- 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Müsteşarlık Müşavirleri: En az on yıl süre ile terörle mücadelede aktif olarak görev almış veya terörle mücadelede en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olanlardan Müsteşarlıkta sayısı beşi geçmemek üzere Müsteşarlık Müşaviri, ayrıca aynı şartlara haiz olmak üzere terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile en çok on Müsteşarlık Müşaviri pozisyon unvanıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Personelin sözleşme usul ve esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan.

Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 68’inci maddesinde vermiş olduğumuz önerge hakkında Milliyetçi Hareken Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken, önce Gazze’de İsrail’in, Türkmeneli’nde IŞİD terör örgütünün katlettiği Müslümanlara Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bu katliamın sorumlularını lanetliyor, sorumlularına içten içe destek veren iş birlikçilerini de kınıyorum. Ayrıca, Türkmeneli’ndeki IŞİD zulmünden kaçarak Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi sınırında yaklaşık 50 derece sıcaklıkta aç ve susuz günlerdir yardım bekleyen Türkmen kardeşlerimizin durumunu da bu vesileyle dile getirmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu kanun kitapçığının 589 ve 590’ıncı sayfalarına baktığınızda, elimizdeki kanun tasarısının esas kanun tasarısıyla birleştirilen kanun tekliflerinde yer almayan 48 ayrı kanunda değişiklik içerdiği görülmektedir. Bu 48 ayrı kanunla ilgili Meclisteki bütün komisyonlar bertaraf edilerek, ne hikmetse, Plan ve Bütçe Komisyonu her şeyi çözmüştür. Ne hikmetse diğer komisyonlara, diğer komisyonların çok değerli üyelerinin fikirlerine ihtiyaç duyulmamıştır. Dolayısıyla, Meclisteki Plan ve Bütçe Komisyonu haricindeki komisyonların ve o komisyonlarda görev yapan üyelerin kendi komisyonlarının ilgi alanlarıyla ilgili yapılan değişikliklerden haberi dahi olmamıştır.

AKP istisna olması gereken torba tekniğini artık bir usul hâline, alışkanlık hâline getirmiştir. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına gölge düşürmekte, diğer komisyonları etkisizleştirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi en kısa zamanda bu torba kanun garabetinden kurtulmalıdır.

Şimdi, bir kere, bu kanun tasarısını görüşmeye başlamadan hemen önce biz bu Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda sözde çözüm süreciyle ilgili bir kanun görüştük ve o kanunun içerisinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığıyla ilgili düzenlemeler de yer almaktaydı. O kanunun görüşmeleri esnasında bu değişikliği de gayet tabii görüşebilir, o kanun tasarısının görüşmelerinde daha bütüncül bir bakış açısıyla bu kanunu değerlendirebilirdik.

Değerli milletvekilleri, burada anlaşılamayan başka hususlar da var. Öncelikle şunu ifade edelim: Bu değişiklikle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ek kadrolar verilmektedir. Şimdi AKP sıralarındaki sayın milletvekillerine sorsam “Çözüm süreci nasıl gidiyor?” diye, herhâlde “Kötü gidiyor.” diyen çıkmaz. Madem çözüm süreci gayet güzel gidiyor, terör bitiyor, madem analar ağlamıyor ve bundan sonra terör tamamen bitecekse Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kadrosunu niye artırmaktasınız? Böyle bir şeye niye ihtiyaç duymaktasınız?

Değerli milletvekilleri, aslında bu değişiklik AKP’nin ülkeyi hangi konuma getirdiğinin de bir göstergesidir. Dünyanın en zalim terör örgütleri artık yeni sınır komşularımız oldular. Terör örgütünün kontrolü altında olmayan sınırlar da terörist hamilerinin kontrolüne geçmiş vaziyette. AKP, yanı başımızda cirit atan, Türkmen kardeşlerimize kan kusturan IŞİD’e terör örgütü bile diyememektedir. Ülke sınırları kalbura dönmüş, teröristler topraklarımızda cirit atar, elini kolunu sallaya sallaya gezer hâle gelmiştir. Her şeyden önemlisi, bu eli kanlı örgütler ve mensupları muhatap hâle getirilerek daha da cüretkâr eylemlere teşvik edilmiştir.

Tüm bunlara bakılınca işlerin pek de yolunda gitmediği gayet tabii söylenebilir. Ayrıca, bu kadrolara kimler atanacaktır? Daha önceden bu Müsteşarlıkta norm kadroya atanacakların nitelikleri sayıldığı hâlde burada kimlerin, nasıl atanacağıyla ilgili hiçbir kriter belirlenmemiştir.

Tabii, buradan birkaç soru daha sormak istiyorum. Bu kadrolar, sözde çözüm süreci kapsamında görüştüğünüz, kirli oyunlarınıza ortak ettiğiniz bazı kişilere yeni kadrolar vermek için mi açılmaktadır ya da ihanet projesi ürünü bu sözde çözüm sürecinde kendinize bulacağınız yeni suç ortakları için mi açılmaktadır? Bizim ve kamuoyunun bilmediği yeni gündemleriniz, birilerine verdiğiniz sözleriniz mi var? Başbakan, dün şehit ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen yemekte diyor: “Bebek katiliyle biz tokalaşmadık.” Pekâlâ, ben de soruyorum: Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan senin adına gidip Oslo’da o görüşmeleri yapmadı mı? Hakan Fidan senin temsilcin mi, yoksa eldivenin mi? Bunun da cevabını bize verin arkadaşlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.33

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 16.43

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “beşi” ibaresinin “üçü” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

İş bu önerge ile müsteşarın danışman sayısının azaltılması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

68’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.45

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.16

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır.

Biliyorsunuz, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddenin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı İç Tüzük’ün 87’nci maddesinin dördüncü fıkrasının hükmüdür.

Bu nedenle önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon salt çoğunlukla yani 21 kişiyle önergeye katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım, eğer katılmazsa önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 68 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

   Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat                             İsmail Tamer

        Kayseri                                             İstanbul                                             Kayseri

     Recep Özel                                    Ali Aydınlıoğlu                                  Ramazan Can

         Isparta                                            Balıkesir                                           Kırıkkale

Hakan Çavuşoğlu                                  İdris Şahin

          Bursa                                              Çankırı

 

Madde 14 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

BAŞKAN – Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunluğunuzla katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RECAİ BERBER (Manisa) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun salt çoğunluğu vardır ve Komisyon olarak 21 kişi önergeye salt çoğunlukla katılıyoruz.

Teşekkür ederiz.

BAŞKAN – Komisyon salt çoğunlukla katıldığı için yeni bir madde olarak görüşmeye açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Musa Çam.

Buyurunuz Sayın Çam. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yeni bir madde ihdasıyla karşı karşıyayız. Bu madde, özelleştirme sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılan personelin çalışma süreleriyle ilgili yeni bir düzenleme. Şunu söylemek gerekiyor: Türkiye’nin cumhuriyetle beraber kazanmış olduğu birtakım kamu kurum ve kuruluşları var, TEKEL var, SEKA var, Et ve Balık kurumları var, PTT var, TEDAŞ var, buna bağlı onlarca ve binlerce kamu kurum ve kuruluşu var. Bu kamu kurum ve kuruluşları uzun bir süredir uygulanan neoliberal politikalar sonucunda Türkiye’de özelleştirmeye tabi tutulmuştur. Özelleştirme sonucunda da açığa çıkan personel “Peki ne yapalım?” diye ilgili ilgisiz birçok kuruma aktarıldı, iş güvenceleri ortadan kaldırıldı ve ücretleri düşürüldü. Bu çalışan işçi arkadaşlarımız, aynı iş yerinde aynı işi yapmış olmalarına rağmen aldıkları ücret ve bulundukları pozisyon itibarıyla çok zor koşullar altındalar.

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, 550 milletvekili burada görev yapıyor ve her birimizin de birer sekreteri, 2 de danışman kadrosunda çalışan elemanı var. Bunların kimileri 657, kimisi 4/A’lı, kimisi 4/B’li, kimisi 4/C’li, kimisi ise bazı hizmetleri taşeron olarak yapan, burada çalışan personel var. Uzun yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan 4/C’li arkadaşlarımız neden 4/C’li olarak çalışırlar, hiçbir güvenceleri olmadığı hâlde niçin istihdam edilirler, bunu anlayabilmiş değilim. Bizim teklifimiz, bizim önerimiz, 4/C’li çalışan tüm personelin kadroya alınması, gerek 657 gerekse kalıcı, devamlı işçi statüsünde çalıştırılmasıdır. Ama ne yazık ki uzun yıllardır gerek kanun tekliflerimle, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin kanun teklifleriyle gerekse çeşitli zamanlarda vermiş oldukları önergeyle bunları Parlamentoya taşımamıza rağmen ne yazık ki burada her seferinde reddedilmiştir. Bizim çözüm olarak söylediğimiz, 4/C’lilerin çalışma sürelerinin bir yıldan üç yıla çıkartılması, üç yılda bir sözleşmenin imzalanması değil, bunların kamu kurum ve kuruluşlarında daimî kadroya alınmasıdır. Çünkü aynı iş yerinde aynı işi yapan bu arkadaşlarımızın arasında statü farklılıkları doğru değildir, ücretlerinde büyük farklılıklar vardır, sosyal haklarında büyük farklılıklar vardır, sosyal haklarında büyük farklılıklar vardır. Dolayısıyla, 4/C’li çalışan tüm arkadaşlarımızın devletin asli personeli olması, gerek 657’ye aktarılması gerekse de kadrolu işçi olması gerekiyor.

Arkadaşlar, şu ana kadar yaklaşık toplam sayı 23 bin. 23 bin 4/C’li kadroya alınsa ne mahzuru var arkadaşlar? Şurada bürolarda çalışan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sekreterlerin, danışmanların 4/C’lilik statüsü kaldırılarak kadrolu olmasının ne mahzuru var, ne engeli var arkadaşlar? Hiçbir engeli yok arkadaşlar. Burada sizin vereceğiniz oylarla o arkadaşlarımızın tamamını kadrolu yapma şansımız var.

Getirilen önergeyle, bu, geçici çalışan 4/C’li arkadaşlarımızın sözleşme süreleri üç yıla daha önce çıkarılmıştı; şimdi üç yıl da kaldırılıyor, emekli oluncaya kadar çalışma hakkı getiriliyor. Görünüşte, baktığımızda sanki iyi bir şey. İyi bir şey mi? Kötü değil ama tam da iyi bir şey değil, ikisi arasında bir olay. Doğru değil arkadaşlar, bu yapılan doğru bir düzenleme değildir. Bu düzenlemenin geri çekilip 4/C’li arkadaşlarımızın tamamının kadrolu olması ve o işi yapan asıl işçi olması, asıl personel olması gerekiyor. Dolayısıyla, bu yapılan doğru bir iş değildir, eksiktir, yanlıştır. Bunun mutlaka geri çekilmesi ve 4/C’li çalışan tüm 23 bin arkadaşımızın kadroya alınması gerekiyor arkadaşlar.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yeterli görmüyoruz, eksik buluyoruz, hatalı buluyoruz ve 4/C’li çalışan 23 bin emekçi kardeşimizin 657’nin veyahut da bulunmuş olduğu kurumun asli personeli olmasının yerinde ve gerçekçi olduğunu düşünüyoruz çünkü aksi hâlde, aynı işi yapan arkadaşlarımız, personel yine farklı ücretlerle, farklı sosyal haklarla karşı karşıya kalacaklar ve bu belki bir başka baharda, bir başka seçim öncesinde yine yeni baştan düzenlenmek üzere karşımıza gelecektir. Biz bunu doğru bulmuyoruz ve bunun mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki dönemde -bu şekilde sizin parmak çoğunluğunuz yetse, bu şekilde geçirseniz bile- bundan sonraki süreçte 4/C’li çalışan kardeşlerimizin, çalışan arkadaşlarımızın, çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin daimî kadroya alınması için elinden gelen bütün çabayı ve gayreti Cumhuriyet Halk Partisi parlamenterleri olarak bizler burada göstermeye devam edeceğiz.

Dolayısıyla, bu bir fırsattır. Soma’yla ilgili kanun görüşülürken, Soma’da çalışan işçi kardeşlerimize birtakım düzenlemeler getirilirken 4/C’li arkadaşlarımıza bir parmak bal vererek sorunu çözmek doğru bir çözüm değildir. Doğru çözüm, 4/C’de bulunan 23 bin işçi ve emekçi kardeşimizin daimî kadroya alınması ve onların esas işi yapan arkadaşlar muamelesi görmesi ve devletin, diğer çalışanlarına sağlanan imkânların ve olanakların 4/C’li çalışan kardeşlerimize de sağlanmasıdır diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çam.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz.

Buyurunuz Sayın Korkmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Yine Adalet ve Kalkınma Partisinin bir son dakika önergesiyle karşı karşıyayız. Bu son dakika önergelerini gerçekten hem yöntem olarak çok sevimli bulmuyorum, içerik olarak da genellikle hazırlıksız olduğu için, bir evveliyatı olmadığı için eksiklikler, geleceğe çok daha büyük sorunlar çıkarabiliyor. Bu önergenin de içeriğine baktığımız zaman bazı eksiklikler içerdiğini görüyoruz. Sadece Özelleştirme Kanunu kapsamındaki 4/C’lileri içine alıyor, tüm geneli kapsamıyor. Dolayısıyla, biraz önceki arkadaşımız da söyledi, son derece sınırlı sayıda 4/C’liyi kapsayan, onların durumlarında iyileştirme getirmeye çalışan bir önerge. Biz hem bu eksiği dile getirmek hem de şu hususta da dikkatlerinizi çekmek üzere söz aldık.

Biliyorsunuz, emekli aylığı belirleme rejimine baktığınız zaman, son yedi yıl aylıkları önemli oluyor. Şimdi, özelleştirilen kurumlarda da emekli maaşlarının düşmemesi için emeklilik yaşına gelen birçok 4/C’linin zaten emekli olduğunu, dolayısıyla bu haklardan istifade edemeyeceğini de belirtmiş olalım.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 4/C’lilerin, kesinlikle aynı büroda, aynı ofiste çalışan diğer kamu görevlileriyle bir ayrıştırmaya, ayrıma gidilmeden hepsinin daimî kadroya alınmasını öneriyoruz. Bunları seçim beyannamemizde de belirtmiştik. Eğer böyle olmazsa, aynı yerde çalışan, aynı işi yapan iki kamu görevlisi arasında, hepinizin bildiği gibi, hem özlük hakları açısından hem de reel ücretler açısından çok ciddi farklılıklar ortaya çıkabiliyor.

Dolasıyla, sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum: Derde derman olmayan ama çok sınırlı sayıda da olsa bazı 4/C’lilerin durumunda iyileştirme sağlayan, kırtasiyeciliği ortadan kaldıran bu önergeye Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek verdiğimizi ancak 4/C’lilerle ilgili iddiamızdan vazgeçmediğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı, dolayısıyla, özellikle daimî kadrolara alınmasıyla alakalı olarak şayet iktidar partisinden bir önerge getirilir ise de bunu destekleyeceğimizi ifade ediyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz.

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Erol Dora.

Buyurunuz Sayın Dora.

HDP GRUBU ADINA EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Gecikmiş olan bu düzenlemeyi kuşkusuz olumlu olarak nitelendirebiliriz. Bugüne kadar bu durumdaki çok sayıda çalışan, AK PARTİ’nin özelleştirme ve esnek istihdam politikaları sonucu mağdur edilmiştir. Bundan dolayı, bu pozisyonda olan çalışanların aynı zamanda bir tazmin hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu düzenlemenin yanında, çalışanların bu tazminini de eklemek önemlidir ancak AK PARTİ’nin bu yaklaşımını şimdiye kadar göremedik.

Düzenleme olumlu olduğu gibi, çalışma hayatında yaşanan sorunlara palyatif olarak nitelendirebileceğimiz çözümler getirmektedir. AK PARTİ’nin işçiyi mağdur eden özelleştirme ve esnek iş ilişkilerinden de kaçınması gerektiğine inanıyoruz. 4/C’lilerin hepsinin daimî kadroya alınmasını biz de istiyoruz. 4/C’li emekçilerin hepsini kapsamamış olmasına karşın kısmi ve eksik bir düzenlemedir ancak buna rağmen biz bu yeni düzenlemeyi destekliyoruz.

Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş konuşacaktır.

Buyurunuz.

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle bütün siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Türkiye’de belli bir sayıda işçiyi önemli şekilde ilgilendiren bir konuda değerli arkadaşlarımız “Sadece biz burada katıldığımızı ifade edebilmek adına bu kanun maddesi üzerinde konuşacağız, görüşlerimizi ifade edeceğiz.” dediler. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum.

Bir: Bu önerge dün Sayın Bakanımızın siyasi parti gruplarıyla yaptığı görüşme çerçevesinde, onların da uygun bulması doğrultusunda… Zaten bu çerçevede yapacaktık ve bunu da gerçekleştirdik. Şu anda 4/C kapsamında, özelleştirmeden dolayı, Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bulunan havuzda 23 bin civarında işçimiz var. Bunların, daha önceki sürede, bize gelen sürede 10 aylık, 11 aylık sözleşmeleri yapılıyor, ondan sonra 1 aylık ücretsiz izin, arkasından tekrar iş akitleri yenileniyordu. 2008 veya 2009 yılında yaptığımız bir düzenlemeyle bunların sözleşme süreleri 11 ay 27 güne çıkarıldı ve her gün sözleşmeleri yenilenmeye başlandı, ücretsiz izin kısmı ortadan kaldırılmış oldu. Bu önergeyle birlikte, TEKEL’den, başka yerlerden özelleştirmeden dolayı 4/C kapsamına girmiş, Devlet Personel Başkanlığının havuzunda bulunan, bir kısmı da başka yerlere yerleştirilmiş 23 bin civarındaki işçi kardeşimiz bundan sonra artık, iş akdim fesholur mu, olmaz mı kaygısına kapılmadan, İş Kanunu çerçevesinde veya 657 sayılı Kanun çerçevesinde herhangi bir hata yapmadıkları takdirde, emekli olana kadar iş akitlerinin devamıyla ilgili bir durum söz konusu olarak ortaya çıkıyor. Bugün mübarek gün, Ramazan Bayramı’na gidiyoruz, bu da 4/C’li kardeşlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir hediyedir babında ifade etmek istiyorum. Tüm, desteğini veren siyasi parti gruplarına, arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – En iyi hediye kadrodur Sayın Elitaş.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bayram hediyesi kadro vermekle olur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Elitaş.

Söz yok, soru-cevap yok.

Yeni madde ihdasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Böylece yeni madde ihdası yapılmıştır. Maddeler ona göre teselsül ettirilecektir.

Şimdi 69’uncu maddeye geçiyoruz. 69’uncu madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen "aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması" ifadesinin "devlet memurluğundan çıkarma" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

         Bingöl                                              Mardin                                                 Van

     Esat Canan                                     İbrahim Binici

        Hakkâri                                           Şanlıurfa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 69 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

        Manisa                                              Konya                                              Kütahya

Yusuf Halaçoğlu                                                                                        Mesut Dedeoğlu

        Kayseri                                                                                               Kahramanmaraş

MADDE 69 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adaylık süresi içinde uyarma ve kınama cezası dışında bir disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

"Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 2 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 69. maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         Rahmi Aşkın Türeli                    Bülent Kuşoğlu                          Gürkut Acar

                    İzmir                                      Ankara                                    Antalya

              Müslim Sarı                             Ali Sarıbaş                     Ahmet İhsan Kalkavan

                 İstanbul                                Çanakkale                                Samsun

             Turhan Tayan                          Tanju Özcan

                   Bursa                                       Bolu

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RECAİ BERBER (Manisa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN- Sayın Özcan, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Türkiye’de çok ciddi bir yara hâline gelen ve her geçen gün büyüyen, büyüme eğiliminde olan bir yaraya parmak basmak istiyorum.

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, her gün konuşuyoruz. Yaklaşık üç yıl önce Suriye’de olaylar patlak vermişti. Tabii, Hükûmetinizin üstün öngörüsü sayesinde ve katkıları sayesinde Suriye’deki bu olaylar büyüdü, bir iç savaş hâline geldi ve bunun sonucunda da yaklaşık kimine göre 1,5 milyon, kimine göre 2 milyon Suriyeli –ki sayısını bile bilmiyoruz, böyle bir şey olmaz- Türkiye’ye geldi yerleşti.

Şimdi, tabii ki ben, Suriye’den kaçan insanların durumuna bakıyorum, insani yönden değerlendiriyorum. Diyorum ki: Bu insanlar ölümden kaçtılar, bize sığındılar ve bizim bunları kabul etmemiz bence de doğaldı ve gerekliydi. Ancak bundan sonra sıkıntı başladı sayın milletvekilleri. Şimdi, buraya gelen Suriyelilerin durumları belli değil, uluslararası hukukta nasıl tanımlanıyorlar o da belli değil, sığınmacı mı, mülteci mi hiçbir şey belli değil. Geldiler Türkiye’ye ellerini kollarını sallayarak, istedikleri ile gittiler ve yerleştiler. Şu anda siz, devleti yöneten Hükûmet olarak hangi ilde kaç Suriyeli vatandaşın bulunduğunu dahi bilmiyorsunuz. Biz bu konuda defalarca soru önergesi verdik, hiçbirine cevap verilmedi. Biz bugüne kadar bizden saklanıyor zannediyorduk ama şunu fark ettik ki Hükûmet de bilmiyor. Suriye sınırı zaten yol geçen hanına dönmüş durumda, elini kolunu sallayan herkes Türkiye’ye giriyor ve istediği şehre yerleşiyor.

Sayın milletvekilleri, ben, geçen hafta durumun vahametini bir kez daha anladım. Birkaç saatliğine Bolu’ya gittim. Orada yolda kısa bir yürüyüş yaptım ve o gün konuştuğum herkes aynı şeyi söyledi. Artık Suriyeli vatandaşlarımızın yerel halkla ilişkilerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamış. Bu doğaldır sayın milletvekilleri, farklı bir kültürden geliyorlar, farklı gelenekleri, örfleri, âdetleri var ve sonuçta tamamen yabancı oldukları bir coğrafyada, bir şehirde o şehrin yerel halkıyla sıkıntı yaşamaları son derece doğal. Mesela ne sıkıntı yaşıyorlar? Şimdi, bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, bu vatandaşlar, Suriye vatandaşları iş güç sahibi olmadıkları için vakitleri bol, gruplar hâlinde dolaşıyorlar ve genellikle sadece erkeklerden oluşan gruplar oluyor bu ve bundan dolayı toplumda  ister istemez bir ön yargı oluşmaya başlıyor ve sürtüşmeler başlıyor. İşte Maraş’taki olayları gördünüz, Antep’teki olayları gördünüz, Hatay’daki olayları gördünüz. Bakın, ben buradan uyarıyorum. Bu olaylar bütün Anadolu’ya sıçramak üzere ve bu olayların sonunda hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zarar görecek hem de Suriye’den kaçıp bize sığınan Suriye vatandaşları zarar görecek. Bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz Hükûmet olarak. Bakın, Suriyeli vatandaşlar Türkiye’ye gelip yerleştikten sonra Türkiye’de asayiş olayları arttı, hırsızlık olayları maalesef arttı. Bunun yanı sıra fuhuş ciddi anlamda arttı. Dilencilikle ilgili bir şey söylememe gerek yok herhâlde, Kızılay’a giden herkes bundan şeyini görmüştür.

AYDIN ŞENGÜL (İzmir) – Ayıptır ayıp, fuhuş muhuş, böyle şey olabilir mi!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şimdi, bir şey söyleyeceğim, bunları konuşmamız lazım, bu sosyal bir yara hâline gelmeye başladı. Ben o insanların insani durumuyla ilgili tespiti yaptım ama Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarına da sahip çıkacak. (AK PARTİ sıralarından “Ayıptır ya, ayıptır.” sesleri, gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) – Ayıptır ayıp! İkide bir fuhuştan bahsediyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ne var? Niye ayıp ya! “Fuhuş artmış.” diyor, “Ayıp.” diyor! Söylüyor işte. Alın tedbiri.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Yok böyle bir şey! Önüne gelen… Çadır devleti gibi olduk zatıâlinizin hükûmetleri döneminde. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman açalım bütün sınır kapılarını herkes gelsin yerleşsin. Ben önemli bir şeyden bahsediyorum. Yarın Türkiye'de bu olaylar sebebiyle kan dökülecek, hepimiz üzüleceğiz. Bunun tedbirini alın. Canı isteyen istediği yere yerleşmesin. En azından bu insanlar sığınmacıysa belli bölgelerde tutalım. Aksi hâlde durum çok vahamet arz edecek, çok yanlış şeyler yaşanmaya başlayacak. Ben burada bir uyarı görevi yapmak istiyorum. O insanları anlıyorum ama o insanların verdiği rahatsızlıktan dolayı rahatsızlığını dile getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sıkıntılarını sizlerle paylaşıyorum.

Bakın, geç olmadan bu konuda Hükûmet derhâl tedbir almalıdır. Artık şu sınırda da gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Yok böyle bir devlet! (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özcan.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Bakacağım efendim, karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.47

SEKİZİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.56

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum.

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Karar yeter sayısı vardır.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198 69’uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 69- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adaylık süresi içinde uyarma ve kınama cezası dışında bir disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

"Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56’ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 2 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RECAİ BERBER (Manisa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Manisa Milletvekili Erkan Akçay, buyurunuz efendim.

Buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 69’uncu madde üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle ifade etmek isterim ki biraz evvel bu 4/C’lilerle ilgili düzenleme hakkında konuşması sırasında Sayın Elitaş işte, iktidar muhalefet olarak teşekkürlerini belirtti. Şimdi, şunu ifade etmek isterim ki daha evvelki konuşmalarında da, gerçi Sayın Elitaş burada yok ama… Şunun iyi bilinmesi lazım: Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kediye kedi deriz, eğriye eğri, doğruya doğru deriz.

Şimdi bu 69’uncu maddede olumlu düzenleme gördüğümüz için olumludur diyoruz. Bütün konuşmacı arkadaşlarımız da genellikle olumlu görülen düzenlemelerin olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini birlikte değerlendirme yolunu tercih ediyoruz. Ama mesela 100’üncü maddeyi asla olumlu bulmamız mümkün değil, ona karşı en sert muhalefeti yapacağız. 68’inci maddede, bundan evvelki görüşülen maddede de yine çekincelerimizi ve muhalefetimizi belirttik çünkü 68’inci maddede ve bazı diğer maddelerde de iktidar kendi keyfi için kadro tahsisleri yapıyor. İşte, kamu güvenliği, düzeni vesaire diye müşavirlik kadroları ihdas ediyor ve o düzenlemeyle bir teröristi dâhi terörle mücadele adı altında müşavir yapmanız mümkündür. Buna bizim evet dememiz mümkün değildir.

Dolayısıyla, biz teröriste terörist deriz. En son ne dediler? En son “kaçakçı” dediler. Hırsıza da hayırsever demeyiz. Hırsıza hırsız, hayırsevere hayırsever deriz. Bunun mutlaka bilinmesinde fayda görüyoruz.

Değerli arkadaşlar, bu 69’uncu maddede adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifiyle, atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesiliyordu. Tabii, disiplin cezası denilince hangileri bunlar? Uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme ve memuriyetten çıkarma şeklinde 5 ceza var ve adaylık devresi içerisinde ilişikleri kesilenler de üç yıl süreyle devlet memurluğuna atanamıyorlardı. Bu konuda Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı var. O 69’uncu madde bu Anayasa Mahkemesinin iptal kararını düzenliyor ve yine, bu, Anayasa Mahkemesi uyarma, kınama gibi çok hafif kabul edilecek disiplin cezaları nedeniyle adaylık süresi içerisinde bir memurun ilişiğinin kesilip memurluktan çıkarılmasının hukuk ilkeleriyle, elverişlilik ilkesi, zorunluluk ilkesi ve orantılılık ilkesi gibi ilkelerle de bağdaşmadığını ifade ederek, izah ederek bu maddeyi iptal etmiştir. 69’uncu maddede de adaylık süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası alan memurların memuriyetle ilişiklerinin kesilmesinin önüne geçilmektedir.

Şimdi, değerli arkadaşlar, tabii, bu düzenlemeler yapılmakla birlikte, kamuda çalışanların veya toplumda beklentisi olanların talepleri maalesef karşılanmamaktadır. Şimdi, biraz evvel 4/C’lilerle ilgili düzenlemeyi yaptık ama yani faydadan ari olmayan bir düzenlemeydi, 4/C’lilerin beklentisini karşılamayan bir düzenleme. 4/C’lilerin atama beklentisi var. 23 bin civarındaki 4/C’linin ve bir o kadar sayıda olan mevsimlik işçilerin bu taleplerinin de mutlaka karşılanması gerekirdi.

Bu torba tasarıda gördüğümüz bir noksanlık da, YAŞ kararlarıyla ordudan çıkarılan subay, astsubay ve uzman erbaşlar vardı biliyorsunuz. Bunlar çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla görevlerine döndürüldü ancak aynı görevlilerin, aynı unvanı taşıyan kişilerin disiplin cezaları veya disiplin hükümleri nedeniyle ilişiklerinin kesilmesine ilişkin herhangi bir değerlendirme ve düzenleme yapılmadı. Bu da noksanlık olarak durmaktadır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen "aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması" ifadesinin "devlet memurluğundan çıkarma" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RECAİ BERBER (Manisa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Dora, buyurunuz efendim.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 69'uncu maddesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tasarının 69'uncu maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57’nci maddesinde “Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." biçiminde bir değişiklik öngörülmektedir.

Değerli milletvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57'nci maddesi, aday memurlar üzerinde tam bir baskı aracı olarak idare tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “aylıktan kesme” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması”' cezalarını gerektiren fiillere bakıldığı zaman “görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, ticaret yapmak, herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” gibi fiiller sıralanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, aday da olsa bir yurttaşın binbir zorluk ve umutla kazanılmış bir hakkının elinden alınması hukuki ve vicdani değildir. Kaldı ki adaylık dönemi kamu emekçisinin en deneyimsiz olduğu ve hatalara en açık olduğu süreçtir. Bu nedenle asaletini almış memurlara uygulanan prosedür ne ise aday memurlara da aynı prosedür uygulanmalıdır.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstünlüğü kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Kanun koyucu, hukuk devletinde, kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesi de hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

Değerli milletvekilleri, eylem ile yaptırım arasında bulunması gereken adil denge "ölçülülük ilkesi" olarak da adlandırılmakta ve bu ilkenin alt ilkelerini de elverişlilik, zorunluluk ve orantılılık ilkeleri oluşturmaktadır.

Buna göre bireyin kamu hizmetinde kalmasının disiplin cezası gerektiren eylemlerin ağırlığına uygun herhangi bir kademelendirme yapılmayarak, adil ve makul bir denge gözetilmeksizin ölçüsüz bir biçimde memuriyetten çıkarılma yaptırımına tabi tutulmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma ile devlet memurluğundan çıkarma cezaları zaten bulunmaktadır. Bu cezaların hangi hâllerde verileceği de Kanun’da açıkça belirtilmektedir. Ancak AK PARTİ Hükûmeti, aday memurları baskı altına alma ve istemediği aday memurların memuriyete geçişlerini amirleri vasıtasıyla engelleme adına, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçelerini dikkate almadan hareket etmektedir.

Değerli milletvekilleri, tasarının bu maddesinin devlet memurlarında hâlen devam eden kaygıları daha da arttıracağı ve birçok insanın haksız yere işsiz kalacağı ortadadır. Bu düzenlemeyle birçok ailenin ekonomik nedenlerle dağılmasının önünün açılacağı, birçok yeni sosyal, psikolojik ve ekonomik travmanın ortaya çıkacağı açıktır.

Bu konuşmama son verirken -canlı yayın olarak bugün süremiz dolduğundan dolayı- bütün vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar ve ayrımsız olarak barışa, özgürlüklere ve insan sevgisine vesile olmasını temenni ediyor, tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

69’uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 69’uncu madde kabul edilmiştir.

Şimdi, madde 70’e bağlı (a) fıkrasını görüşeceğiz.

Madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 70. maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                                Özgür Özel                                      Tanju Özcan

          İzmir                                               Manisa                                                Bolu

    Ali Serindağ                                     Celal Dinçer                                     Haydar Akar

      Gaziantep                                          İstanbul                                             Kocaeli

MADDE 70- 657 sayılı Kanunun;

a) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (n) bendi eklenmiştir.

"d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %200'üne. Kanun kapsamındaki "Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri" kadroları için %300'üne; "Hukuk Müşaviri", "Muhakemat Müdürü" ve "Hukuk İşleri Müdürü" kadroları için %230'una,"

"n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanunun 70 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Erkan Akçay                                       Faruk Bal                                        Emin Çınar

        Manisa                                              Konya                                           Kastamonu

     Oktay Vural                                           Ali Öz                                     Adnan Şefik Çirkin

          İzmir                                                Mersin                                               Hatay

MADDE 70- 657 sayılı Kanunun;         

a) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

"n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,"

b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının 'Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (i) bendi kaldırılmış ve (i) bendinde yer alan 'Ürün Denetmeleri’ ifadesinden sonra gelmek üzere 'Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmet Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri' ibaresi eklenmiş, "II Tazminatları" kısmının               "B-Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI"

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dâhil olmak üzere) tüm derecelerden aylık alanlar için %155'ine,"

c) 152 nci maddesinin " D EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"D EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI"

A) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel Müdürü için % 335 ine

2.          Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı,

Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 300'üne

Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, POMEM Müdürü, PMEM Müdürü, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 285 ine,

Diğerleri için% 265 ine,

3.   İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 250 sine,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 230 una,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 220 una,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 200 üne,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 185 ine,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 170 ine,

9.          Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 160 ına,

10. Kıdemli Başpolis kadrolarına atananlar için % 155 ine,

11.          Başpolis Memuru kadrolarına atananlar için % 150 sine,

12. Polis Memurlarından;

1 ve 2 nci derecelerden aylık alanlar için % 145 ine, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 140 na, 5 ve 6 nci derecelerden aylık alanlar için % 135 ine, 7 ve 8 inci derecelerden aylık alanlar için % 130 una, 9 uncu dereceden aylık alanlar için % 125 ine,

13. Çarşı ve mahalle bekçileri için % 100 üne,

14. a) Zorunlu hizmet bölgesi illerde fiilen görev yapanlar için ayrıca % 40 ına,

b) Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet birimleri ile Polis Merkezi Amirliklerinde fiilen görev yapanlar için ayrıca % 25 ine,"

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) Sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin "IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Öğretmen ve diğer personel                                 1                     3600

                                                                               2                     3000

                                                                               3                     2200

                                                                               4                     1600

                                                                               5                     1500

                                                                               6                     1200

                                                                               7                     1100

                                                                               8                     900

                                                                               9                     800"

 

d) Ekli ( I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin " VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI"

                 UNVANI                                                         Derece       Ek Gösterge

a) Emniyet Genel Müdürü                                                     1                    7000

b) Emniyet Genel Müdür Yardımcıları,

Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı,                   1                    6000

Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri

c) Daire Başkanları, I. Hukuk Müşaviri,                                 1                    5000

Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri,

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da İkinci,                            1                    4000

Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü ile                      2                    3600

Emniyet Amiri sıfatını kazanmış olanlar                                3                    3000

                                                                                          4                    2200

e) Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı,

Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis Memurlarından;

aa) Yüksek Öğrenimliler                                                      1                    3600

                                                                                          2                    3000

                                                                                          3                    2000

                                                                                          4                    1600

                                                                                          5                    1300

                                                                                          6                    1150

                                                                                          7                      950

                                                                                          8                      850

bb) Diğerleri                                                                       1                    3000

                                                                                          2                    2200

                                                                                          3                    1600

                                                                                          4                    1300

                                                                                          5                    1200

                                                                                          6                    1100

                                                                                          7                      900

                                                                                          8                      800

f) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin

"Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "... İl Özel İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri," ibaresi," 2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı," ibaresi, "Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağlı ve İlgili Kuruluşlar merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri" ibaresi ve "5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

g) "IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nin 7 nci sırasına "Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve şube Müdürü," ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, iki günden beri Türkiye gündemini meşgul eden, bir kısım polis teşkilatı mensuplarının gözaltına alınmasıyla ilgili bizi rahatsız eden, milleti rahatsız eden bazı konulara izninizle değinmek istiyorum.

Bir sahur vakti, emniyet teşkilatında, kaçma ihtimali olmayan ve telefonla çağrıldıklarında gelecek bazı polis teşkilatı mensuplarına operasyon yapılmıştır. Kaçma ihtimali, şüphesi ya da bir zarar verebilme şüphesi söz konusu olduğunda takılacak kelepçeler bu polis teşkilatı mensuplarına da peşinen takılmıştır.

Şimdi, böyle bir sahneyi hatırlıyoruz yani gece yarısı baskınları söz konusu olduğunda, Balyoz operasyonunda da gece yarısı birçok askerimize, madalyalı askerimize bunlar reva görüldü ancak dikkat ettiğimiz ve aklımızda kaldığı kadarıyla da kelepçe falan takılmadı.

Şimdi, o günün şartlarında o operasyonun hamisi olduğu ya da hamisi olduğu noktasında bizleri şüpheye düşüren, “Ben bu davanın savcısıyım.” diyen Sayın Başbakana baktığımızda, yine bu son operasyonla ilgili daha genişleyecek manasında, mealinde bir kısım değerlendirmeler görüyoruz. Yani, bu şu demek oluyor: Sayın Başbakanın bilgisi dâhilinde yapılan bir operasyon.

Sayın milletvekilleri, elbette suçu olan, suç işleme şüphesi olan kişiler hangi kurum mensubu olursa olsun bunlar yapılır ama bunun bir ayarı olur. Yani, dün Balyoz operasyonunda gördüğümüz, yaşadığımız tutuklananların ailelerini, bugün farklı bir şekilde polis eşleri, polis anneleriyle yeniden izliyoruz. Türkiye artık bundan kurtulmalı. Ve merak ediyoruz, acaba 17, 25 Aralıkta yapılan yolsuzluk operasyonları olmasa bunlar gerçekleşir miydi?

Durum öyle bir hâl almıştır ki, önümde bir belge var, bir polis bir vatandaş tarafından şikâyet ediliyor. Vatandaşın şikâyeti -Anadolu’nun herhangi bir ilinde gerçekleşiyor bu olay- o polisin Başbakanımız aleyhinde konuştuğu. Olayla ilgili vatandaşın gösterdiği şahitler “Biz böyle bir şey duymadık.” diyor. Vatandaş olaydan dört ay sonra yani 30 Mart seçim günü olduğunu ifade ediyor, olaydan aylar sonra bu şikâyeti yapıyor, olaydan aylar sonra aklına geliyor. Birdenbire, önündeki evraka göre devletimizin valisi, bir vali muavini, bir il emniyet müdürü, tabii savcılık imzası yani savcıların da anında ilgilendiği bir vaka ve bu polis açığa alınıyor. Muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde kanun gereği bu tekrar görevine iade edilecek. Bu bir cadı avıdır, bu ülke bununla bir yere gitmez.

Kurumlarla, milletle barışmazsak, bunların içinde eğer -hakikaten doğruysa- suç işleyen kişileri, o kurumu bağlayacak şekilde her gün manşetlerden düşürmezsek ve kurumları lekeler, kurumları görev yapamaz hâle getirir, polisleri asılsız ihbarlarla görev yapamaz hâle getirirsek bu memlekette huzur kalmaz. Bu bakımdan Hükûmete şunu ifade etmek istiyorum: Dün bize Balyoz’la, şununla, bununla yaşattıklarınızı, bugün Emniyet kurumuyla ve polislerle yaşatıyorsunuz. Bu yargılamalarla ilgilisiniz, Sayın Başbakanın ifadeleri bunu gösteriyor, buradan yakalanıyor. Bunlar doğru şeyler değil; bunlar ülkenin çivisini söker, yerinden çıkarır, ondan sonra birileri de bundan faydalanır ve bu zafiyetten faydalanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin köküne dinamit koyar. Elbette ki arzumuz bu değildir, temennimiz de bu değildir ama yaptığınız iş buna hizmet etmektedir.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çirkin.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlunun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudunun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 70. maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

MADDE 70- 657 sayılı Kanunun;

a) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (n) bendi eklenmiştir.

"d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 200'üne. Kanun kapsamındaki "Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri" kadroları için % 300'üne; "Hukuk Müşaviri", "Muhakemat Müdürü" ve "Hukuk İşleri Müdürü" kadroları için % 230'una,"

"n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,"

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Değerli Başkanım.

BAŞKAN – Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ…

Buyurunuz Sayın Serindağ. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

657 sayılı Yasa’nın 152’nci maddesi zam ve tazminatları düzenlemektedir. Biz aslında, getirilen tasarıya ilave olarak, bazı diğer kamu görevlilerinin de bu zamlardan daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Aslında biz, tüm kamu görevlilerinin mali durumlarının, maddi durumlarının, özlük haklarının yeniden düzenlenmesini ve tümünün iyileştirilmesini özellikle diliyoruz.

Şimdi bu tasarı, biliyorsunuz, Komisyona 60 maddelik bir tasarı şeklinde geldi ama 150 maddeye çıktı. Bunda şunu demek istiyorum: Vatandaşlarımız zannetmesinler ki muhalefet partileri bunu engelliyor. Öyle değil. Siz, bazı faydalı maddelerin yanına bizim kabul etmemizin mümkün olmadığını bile bile diğer maddeleri de eklediniz ve dolayısıyla bu süreç uzadı.

Ne getirdiniz? Bazı kamu görevlilerinin hak arama özgürlüğünü ortadan kaldıracak maddeler getirdiniz ve buna benzer başka diğer maddeleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdınız.

Sayın milletvekilleri, demin bazı arkadaşlarımız değindiler -Sayın Şefik Çirkin değindi, Sayın Tanju Özcan değindi- Suriye meselesine. Biz sürekli bunu dile getiriyoruz ama gerçekten içimiz yanıyor, o nedenle sürekli dile getiriyoruz, tepki göstermenize gerek yok. Bakınız, bu durum bu seviyeye geldi, mutlaka bir tedbir almanız lazım. Tedbir alınmadığı takdirde, Hükûmet gerekli tedbirleri almadığı takdirde ülkede özellikle sınır yakınındaki illerde büyük huzursuzluklar çıkacak. Biz bu konuda Hükûmeti ikaz ediyoruz, hiç kızmanıza gerek yok, alınmanıza gerek yok, müdahalenize gerek yok.

Bakın, bizim hazırladığımız raporlar değil, Deutsche Welle bir rapor hazırlamış. Ne diyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? “Kamp dışında yaşayan yüz binlerce Suriyeli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi metropollerde işsizlik ve barınacak yer ihtiyacı nedeniyle dilenciliğe başlıyor.” Diğer illerde de var, bunlar eksik yazılmış. “Birçokları otobüs duraklarında, parklarda ve metruk binalarda yaşamaya çalışıyor. İş bulabilecek kadar şansı olanlar ise daha çok düşük ücretle inşaat, tekstil, makine gibi sektörlerde güvencesiz olarak ve yarı yevmiyeyle çalıştırılıyor.”

Bakın, değerli arkadaşlar, MAZLUMDER’in bir raporu, ne diyor? Suriyeli bir zat başından geçenleri veya içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: “Suriye’deyken 2 kızım üniversiteye gidiyordu. Burada yaklaşık iki aydır tekstil atölyesinde on bir-on iki saat ayakta çalışıyorlar. Daha önce Suriye’de hiç çalışmadılar. Şimdi akşam ayakları şişmiş hâlde eve geliyorlar. Biri aylık 500 TL alıyor, diğeri 400 TL alıyor; pazarlık yapma şansımız yok.”

Bu adamlar perişan, siz ülkeye getirdiniz, şimdi de biz bunları kapı dışarı edemeyiz bu hâliyle. Ne yapacağız? O zaman şurada burada perperişan yaşayan Suriyeliler için kamp inşa etmeniz lazım ve bunları o kamplara taşımanız lazım. Hem şehirler huzursuzluktan kurtulur hem de onlara insanca yaşayabilecekleri bir mekân sağlamış oluruz. Siz burada bağırmakla çağırmakla bu sorunu çözemezsiniz, halının altına süpürmekle bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorunla ilgili bir tedbir almak zorundasınız, başka bu işin içinden çıkamazsınız değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz, on altı ay evvel, on yedi ay evvel bir kanun çıkardık. Neydi o kanunun adı? Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Bakın, Suriyelilerin durumunu da bu kanun kapsamında değerlendirmek gerekir. 91’inci maddede bu düzenlenmiş. “Bununla ilgili Bakanlar Kurulu bunların kabulü, ülkede barınmaları, ülkeden daha sonra ayrılmaları, hak ve yükümlülükleri, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri konusunda yönetmelik çıkarır” diyor, siz hâlâ yönetmelik çıkarmadınız. On yedi ay oldu, yönetmelik çıkarmadınız değerli arkadaşlarım. Bunları bu şekilde başı boş bırakarak, perperişan ederek -tabii, vatandaşlarımıza da birtakım sıkıntılar getirerek- bu sorunu çözemeyiz. Bakın, Gaziantep’te ev fiyatları artmış durumda, kimse ev bulamıyor. Efendim, ucuz iş gücü… Onlar çalıştıkları için diğerleri iş bulamıyorlar. Ne yapıyor bu? Birtakım sosyal huzursuzluklara neden oluyor. Ben bunu sizin dikkatinize ve milletimizin dikkatine sunmak istiyorum. Başka bunu halletmek mümkün değil. Mutlaka bir tedbir almanız ve bununla ilgili bir düzenleme yapmanız gerekir.

Teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Serindağ.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

70’e bağlı (a) fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 70’e bağlı (a) fıkrası kabul edilmiştir.

Şimdi madde 70’e bağlı (b) fıkrasını görüşeceğiz.

Madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152’inci maddesinde değişiklik öngören 70 inci maddesinde geçen “100” ibaresinin “250”, “95” ibaresinin “150” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

         Bingöl                                              Mardin                                                 Van

Faysal Sarıyıldız                               Sebahat Tuncel

         Şırnak                                             İstanbul

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 70. maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                               Ali Serindağ                                     Haydar Akar

          İzmir                                             Gaziantep                                           Kocaeli

     Tufan Köse                                      Tanju Özcan

         Çorum                                                Bolu

MADDE 70- 657 sayılı Kanunun;

b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı," ibaresi ve "5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

(3) Eki II SAYILI CETVELİN "I.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri" ibaresi, "4.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Hukuk Müşaviri" ve -Muhakemat Müdürü" ibareleri, "5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA" bölümünde yer alan "Hukuk Müşaviri" , "Başhukuk Müşaviri" ve "Hukuk İşleri Müdürü" ibareleri ile "6.MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri," ibaresi metinden çıkartılmıştır.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşlarının önergesi 500 kelimeyi geçtiği için İç Tüzük’ün 87’nci maddesi gereği önergenin özeti okunacak ama tutanağa önergenin tamamı eklenecektir.

Önergenin özetini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (x)

Görüşülmekte olan Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 139,158, 195, 282, 297, 298, 324, 368, 399, 434, 439, 453, 524, 528, 555, 601, 640, 689, 691, 798, 885, 896, 944, 1019, 1063, 1103, 1131, 1156, 1200, 1202, 1203, 1217, 1222, 1227, 1236, 1242, 1245, 1248, 1258, 1260, 1301, 1302, 1345, 1350, 1364, 1372, 1383, 1414, 1422, 1426, 1431, 1437, 1442, 1488, 1496, 1498, 1506, 1514, 1516, 1525, 1540, 1595, 1652, 1655, 1657, 1677, 1688, 1716, 1747, 1765, 1775, 1794, 1797, 1799, 1808, 1837, 1869, 1899, 1906, 1924, 1932, 1938, 1954, 1957, 1963, 1983, 1997, 2000, 2032, 2041, 2051, 2056, 2057, 2065, 2069, 2083, 2146, 2156, 2158, 2176, 2178, 2186, 2187, 2190, 2191, 2192, 2198) 70 inci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

        Manisa                                              Konya                                              Kütahya

Cemalettin Şimşek                            Yusuf Halaçoğlu

        Samsun                                            Kayseri

“Madde– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge cetvelinin I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kısmının (h) bendine ‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘Eğitim Uzmanları, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uzmanları, Din Hizmetleri Uzmanları, Sivil Savunma Uzmanları ve bu fıkrada sayılmayan diğer uzmanlar’; ‘II-Teknik Hizmetler Sınıfı kısmının (b) bendine ‘ekonomici’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ekonomist, programcı ve çözümleyici, teknik öğretmen’ ibareleri; VIII- Mülki İdare Hizmetleri Sınıfından sonra gelmek üzere IX. Kısım olarak ibare eklenmiş ve I ve II sayılı Ek Gösterge cetvelleri değiştirilmiştir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek.

Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı torba yasanın 70’inci maddesiyle ilgili söz aldım. Ancak, bu maddeyle ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Özel bir mesajım var öncelikle, Samsun’dan, sulama birliklerinden; belki iktidar milletvekillerine de o mesaj gelmiştir. Geçmişe ait borçları var, ödeyemiyorlar ve -bu torba yasa içerisine- bunun yapılandırılmasıyla alakala talepleri var, bunu ileteyim dedim.

Milliyetçi Hareket Partisinin 75’inci maddede bununla ilgili bir önergesi var, eğer kabul edilirse… Sadece Samsun değil, Türkiye çapında da bu borçlar ödenemiyor, onun için 75’inci maddede verdiğimiz önergeye şimdiden destek istiyoruz.

Sayın milletvekilleri, hepinizin hatırlayacağı gibi, 12 Haziran 2007’de bir ihbarla İstanbul Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında 27 adet el bombasının ele geçirilmesiyle bir dava süreci başladı. 12 dalga olarak devam eden operasyonlarda, asker-sivil 66’sı tutuklu 275 sanıklı bu dava süreci çeşitli aşamalarla devam etti. Arkasından Balyoz, Ayışığı, Sarıkız, vesaire darbe planları davaları geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletini devirmek için planlandığı, Hükûmeti yıkmak için planlandığı iddia edilen bu davalar, milletimize artık askerî vesayet döneminin sona erdiği ifade edilerek “Darbecilerden hesap soruluyor.” denildi. Sayın Başbakanın da “Ben de bu davaların savcısıyım.” dediği süreçte hepimiz heyecanlanmıştık. Ancak, giderek Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal kimliğine yönelen bu davalarda ortaya konulan deliller ve mahkeme süreçleri hepimizi bu davalara kuşkuyla yaklaşmaya sevk etti. Sayın Başbakan 17, 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası daha önce söylediğinin tam tersi tavırla bu davaların bir yapay dava olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerine haksızlık edildiğini söyleyerek bir paralel yapıdan bahsetmiş, bu operasyonları bu paralel yapının yaptığını, bir başdanışmanı vasıtasıyla millî orduya kumpas kurulduğundan söz etmeye başlamıştır. Bu, 17, 25 Aralık sonrası operasyonlarda, bu sefer de bu yapının Hükûmete darbe hazırladığını, bunların örgüt ve çete olduklarını ifade ederek, daha önce suçlu olarak ilan ettiği ve “Hükûmete darbe yapacaklarmış.” dediği, genelde Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözlerinden vazgeçerek, bu sefer, hedefine kendi deyimiyle paralel yapıyı Hükûmete darbe yapmaya teşebbüs etmekle suçladı. Bunun arkasından paralel yapının peşine düşen Başbakan, 17, 25 Aralık operasyonlarından sonra her türlü hukuk dışı tavırlarla bu operasyonların önünü keserek paralel yapıyla yatıp, paralel yapıyla kalkmakta bulunduğu makamı, dolayısıyla her türlü kamu gücünü, haksız ve hukuksuz biçimde kullanmaktadır.

Suç yaratmak maksadıyla ilk olarak, Adana’da bir tırda arama yapan polisleri soruşturmaya aldırmış ancak mahkeme, kanunsuz bir şey bulamamış ve serbest bırakmıştır. Bunun üzerine aday Erdoğan, mahkemeyi suçlamıştır. İkinci kurgu operasyon, iki yıl geçtikten sonra Başbakanın çalışma ofisine konulan böcek soruşturmasıyla ilgili 11 polis hakkında soruşturma açılmış, ancak burada da mahkeme herhangi bir suç unsuru bulamamıştır. Bütün bu olanlardan hiddetlenen Başbakan, bu sefer talimatla 22 ilde 76 polis müdürü ve emekli polislere operasyon yaptırmıştır. Bunların arkasının geleceğini söyleyerek âdeta kendisini savcı, hâkim yerine koymaktadır. Aday Erdoğan, daha bugünden suçluları tespit etmiş ve kararını vermiştir. Bu sefer de Hükûmete karşı bu paralel yapının bir darbe hazırlığında olduğunu söyleyerek yine, başta olduğu gibi mağduru oynamaya devam etmiştir. Aday Erdoğan, önce suçlu dediklerine şimdi mağdur demektedir. O zaman “Mahkemeler çalışıyor, bizim mahkemelere müdahale etmemiz söz konusu değil.” derken, şimdi o mahkemeleri çete ilan etmektedir. Aday Erdoğan, bütün bu soruşturmalara müdahale ederek ülkemizde hukuku katletmektedir. Başbakanın bu tutumu ülkemize dışarıda maalesef itibar kaybettirmektedir. Ülkemiz, dış ülkelerde, dışarıda âdeta yalnızlığa itilmiştir.

Değerli milletvekilleri, bir zamanlar Sayın Obama ile Beyaz Saray’da karşılıklı bacak bacak üstüne atarak oturmuş “Ben BOP’un Eş Başkanıyım.” demiştir. “Orta Doğu bizden sorulur.” diyen Eş Başkan Erdoğan, bırakın Orta Doğu’da söz sahibi olmayı, bir yılı aşkın süredir gitmek istediği Gazze’ye ABD’den izin alamadığı için maalesef gidememektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Devamla) – Gazze’de katliam yapmakta İsrail ve aday Erdoğan meydanlarda sadece hariçten gazel okumaktadır, millete algı operasyonu yapmaktadır. ABD ateşkes görüşmelerini Mısır üzerinden sürdürmekte, Obama Sayın Erdoğan’ın telefonlarını bile Başkan Yardımcısı Joe Biden’e havale ederek muhatap olmamaktadır.

Değerli milletvekilleri, bu kafa yapısıyla ülkemize demokrasi gelmesi mümkün değildir, hele ileri demokrasi hiç olmaz. Onun için, bu kötü durumdan bir an önce kurtulmayı, buna da Cumhurbaşkanlığı seçiminin vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şimşek.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 70. maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Tufan Köse (Çorum) ve arkadaşları

MADDE 70- 657 sayılı Kanunun;

b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi ve “5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik İl Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

(3) Eki II SAYILI CETVELİN “I. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri” ibaresi, “4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Hukuk Müşaviri” ve Muhakemat Müdürü” ibareleri, “5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “Hukuk Müşaviri” , “Başhukuk Müşaviri” ve “Hukuk İşleri Müdürü” ibareleri ile “6. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA” bölümünde yer alan “Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri,” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

BAŞKAN – Komisyon Önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN – Çorum Milletvekili Tufan Köse, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güney bölgemizdeki Müslüman coğrafyasındaki olayları izlediğimizde, kanı, gözyaşını gördüğümüzde, bugün 91’inci yılını kutladığımız Lozan Barış Antlaşması’nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ortamdaki anayasası ve tapusudur. Lozan’da son üç dört yılın değil, yüzlerce yılın hesabı görülmüş ve emperyalistlerin defteri dürülmüştür. Lozan’da yarı sömürge duruma düşmüş bir Osmanlı yerine dünyanın en ileri ülkeleri arasında eşit ve saygın bir yer almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadelesi verilmiştir. Lozan’da bağımsızlık ve özgürlük vurgusu kuvvetlice yapılmıştır.

Yine -143 maddelik Lozan Barış Anlaşması’nın maddelerinin birinde- Türkiye ile Birinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin eşit şartlar altında bir araya gelerek Lozan Barış Anlaşması’nı imzalandığı sözleşmenin altına dercedilmiştir. Bu anlamda Lozan çok önemlidir.

Değerli arkadaşlarım, bugün Lozan’ı ve cumhuriyeti küçümseyip yeni Osmanlı hayalini kuranlar şunu bilmelidir ki o Lozan ve devamındaki cumhuriyet sayesinde Rizeli Kaptan Ahmet Reis’in oğlu bugün Başbakandır ve Cumhurbaşkanı adayı olmuştur, Kayserili tornacı Ahmet Hamdi’nin oğlu da hâlen Cumhurbaşkanımızdır.

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye’nin güneyinde Müslümanların yaşadığı coğrafyada, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da yangın var, gözyaşı var, kan var, Gazze’de yaşananlar var. Gazze’de neler yaşanıyor? Gazze’de İsrail’in bombaları var küçük çocukların üzerine düşen, Gazze’de hamile kadınların üzerine düşen İsrail’in bombaları var. Peki buna karşılık hamaset siyasetinin dışında, alengirli lafların dışında iktidarımız ne yaptı Gazze için? Koskocaman bir hiç. Sadece Türkiye’deki milletimizin gururunu okşayıcı, onların gururlarını kamçılayıcı sözlerin dışında hiçbir şey yapmadı. İsrail’le ticaret hacminin en çok yükseldiği dönem, maalesef, bu iktidarın dönemi. Atom Enerjisi Kurumuna ve OECD’ye İsrail’le ilgili olan vetoları kaldıran yine bu iktidar dönemi. Birleşmiş Milletlerin Atom Enerjisi Kurumunda İsrail’in nükleer gücü, nükleer kapasitesi konuşulurken çekimser oyu verip o siyasette de adını sildiren yine bu iktidar dönemi.

Değerli arkadaşlarım, sayın AKP’li milletvekili arkadaşlarım; o delegasyon şunu soramaz mıydı gidip de “…”(X) diyene kadar: “Ya senin 30 binden fazla nükleer silahın olduğu konuşuluyor kardeşim, bunu bir araştıralım.” deyip olumlu oy verseniz daha iyi olmaz mıydı? Orada çekimser oyu kullandıktan sonra devamında “…”(X) demekle bugün Hamas’a, bugün İsrail’e olabildiğince Türk milletinin gururunu okşamak için laf söylemek de boşa çabadır, boşa bir gayrettir, hiçbir geçerliliği de yoktur.

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizin güneyindeki yangının sebebi, iktidarın çarpık, mezhepçi, ayrıştırıcı bakış ve anlayışıdır. Bu yangının sebebi, maalesef, iktidarın küstahlığıdır. Bu yangının iki tane de sorumlusu var. Kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yangının sorumlularından birisi, hayallerini gerçek sanan, ayakları yere basmayan, Orta Doğu’nun hassasiyetlerini, Orta Doğulunun ruhunu bilmeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin de gördüğü en çapsız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’dur. Diğeri ise yanılmazsa doğruyu söyleyemeyen, iktidarda kalmak için her şeyi göze alan, bir diktatör heveslisi, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Niye böyle söylüyorum?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Yeter ya!

TUFAN KÖSE (Devamla) – Niye böyle söylüyorum, dinlerseniz izah edeceğim. 19 Ocakta Adana’da tırlar durduruldu. 19 Ocakta Adana’da durdurulan tırların içerisinde -Genel Başkan Yardımcımız burada açıkladı- roketler var, mühimmat var. MİT eliyle oradaki terör örgütlerine, IŞİD’e... IŞİD’e ne gebeliğimiz varsa? 40 küsur tane büyükelçimiz, Büyükelçilik mensubumuz hâlâ ellerinde. Ne gebeliğimiz var bizim IŞİD’e? Ve bu silahların, terör örgütünün eline gittiği herkesçe bilinen gerçek. Şimdi soruyorum hepinize: Tırların içerisindeki silahlarla öldürülenlerin katilleri kadar, o silahları temin edip katillerin ellerine verenlerin de ellerinde o mazlumların kanı yok mudur? O mazlumların kanı o silahları onların ellerine verenlerin de eline bulaşmıştır ve bunun hesabı hem bu dünyada hem de gerçek dünyada bu işte parmağı olanların hepsinden sorulacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

III.- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebiniz vardır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, aynı anda 20 kişinin ayağa kalkması lazım.

BAŞKAN – Kalktılar efendim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Özel, Sayın Susam, Sayın Dinçer, Sayın Köse, Sayın Kaplan, Sayın Kalkavan, Sayın Çam, Sayın Toptaş, Sayın Yılmaz, Sayın Demiröz, Sayın Haberal, Sayın Akar, Sayın Özgümüş, Sayın Serindağ, Sayın Korutürk, Sayın Ekşi, Sayın Keskin, Sayın Seçer.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152’nci maddesinde değişiklik öngören 70 inci maddesinde geçen “100” ibaresinin “250”, “95” ibaresinin “200” ve “85” ibaresinin “150” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçe…

Gerekçe:

Özel ihtisas gerektiren meslekler içinde en az ücret alan ve ciddi mali sıkıntılar yaşayan meslek gruplarının başında öğretmenler gelmektedir. Yoksulluk sınırının altında yaşayan öğretmenlerin birçoğunun ek iş yaptığı bilinmektedir. Bu önerge ile öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatlarının artırılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

70’e bağlı (b) fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

71’inci maddeye geçiyoruz.

Madde üzerinde dört önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 71 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.              

  Nurettin Canikli                           Mehmet Doğan Kubat                             Ramazan Can

        Giresun                                            İstanbul                                            Kırıkkale

     Recep Özel                              Muhammet Bilal Macit                             Mehmet Altay

         Isparta                                             İstanbul                                               Uşak

Osman Aşkın Bak

        İstanbul

"MADDE 71- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine 'ağız ve diş sağlığı merkezleri' ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri' ibaresi, üçüncü cümlesine 'ayda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde' ibaresi ve ikinci fıkrasına "(e) bendi kapsamında bulunanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere 'ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar' ibaresi eklenmiştir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 139, 195, 282, 297, 298, 324, 368, 399, 434, 439, 453, 524, 528, 555, 601, 640, 689, 691, 798, 885, 896, 944, 1019, 1063, 1103, 1131, 1156, 1200, 1202, 1203, 1217, 1222, 1227, 1236, 1242, 1245, 1248, 1258, 1260, 1301, 1302, 1345…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – “1245” efendim, “1145” diye okundu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Efendim, “2/…” bunlar.

(Kâtip Üye Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“…1245, 1248, 1258, 1260, 1301, 1302, 1345…”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Bir saniye efendim… Eksik okunuyor.

KÂTİP ÜYE MİNE LÖK BEYAZ (Diyarbakır) - Baştan söyledik ya.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Neyi söylediniz efendim? Bizim vermiş olduğumuz önergenin aynen okunması lazım.

BAŞKAN – Şimdi baştan “2’ye” diye okuyunca, arkadaşlar daha önce de öyle okudular.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Olmaz efendim. Yani burada ne yazıyorsa, bizim vermiş olduğumuz önergede ne yazıyorsa ona göre okuması lazım. Yani burada kafasına göre kimse düzenleme yapamaz.

BAŞKAN – Hepsi “2” parantezinin içinde olduğu için öyle okudular, şimdiye kadar da öyle okunmuştu.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Yok efendim yani bunun aynen okunması lazım. İstirham ediyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Usule aykırı.

(Kâtip Üye Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“…2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198 71 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Erkan Akçay                                Cemalettin Şimşek                             Mustafa Kalaycı

        Manisa                                             Samsun                                              Konya

       Alim Işık                                     Yusuf Halaçoğlu                               Mesut Dedeoğlu

        Kütahya                                            Kayseri                                      Kahramanmaraş

                                                                  Ali Öz

                                                                  Mersin

MADDE 71- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

" Ek Madde 33 - Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ve diğer yerlerde hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 

Gösterge

a) Eğitim görevlisi' başasistan, uzman tabip

100

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90

c) Diş tabibi ve eczacılar

80

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

60

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

50

e) Diğer personel

35

 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 60'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 130 saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 71’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ibaresi, üçüncü cümlesine 'ayda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde’" ifadesinin madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

    İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

         Bingöl                                              Mardin                                                 Van

  Mülkiye Birtane                                Sebahat Tuncel

           Kars                                               İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın kanun teklifleri ile; benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 71’inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                                    Müslim Sarı                                  Ali Sarıbaş

          İzmir                                                   İstanbul                                     Çanakkale

  Bülent Kuşoğlu                                        Gürkut Acar                                Turhan Tayan

         Ankara                                                  Antalya                                          Bursa

      Ahmet İhsan Kalkavan                      Mehmet Hilal Kaplan

                 Samsun                                            Kocaeli

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN – Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan.

Buyurunuz Sayın Kaplan. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 71’inci maddesi üzerine verdiğimiz önerge doğrultusunda söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu maddede ilave edilen cümlelerle yapacağınız veya yapmakta olduğunuz değişiklikle, aile sağlık merkezleri ve toplum sağlık merkezlerindeki hekimlere nöbet getiriyorsunuz. Ne oldu bu durum bilmiyorum? Hatırlarsanız bu kürsüde –Sağlık Bakanı burada yoktu- 25 Mayıs 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasında “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine nöbet tutturulmaması esastır.” denmesine rağmen bugün yapılan değişiklikle aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezindeki hekimlere nöbet tutturuyorsunuz.

Size anlatmak istiyorum değerli milletvekilleri, neden aile sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi hekimlerine hastanelerin acil servislerinde ve 112 hizmetlerinde nöbet tutturmak istiyorsunuz. Hani o sağlıkta devrim yaptığınız, hani Türkiye'de sağlıkta bir dönüşüm yaptığınız ve her zaman övündüğünüz o 112’lerin ya da acil servislerin neden bu nöbet içerisine girdiğini biliyor musunuz? 112’lerin altyapısında bir değişiklik yapmadınız, teknik donanımında bir değişiklik yapmadınız. Hemşire ve doktor yetersizliğini zaten biliyorsunuz, bu yetmedi; üstüne üstlük popülist bir siyasi yaklaşımla dediniz ki: “112 acil hizmetlerinin ve acil sağlık hizmetlerinin olduğu yerlerde katkı payı alınmayacak.”

Vatandaş zaten zor geçiniyor, vatandaş geçim sıkıntısında, katkı paylarını ödememek için ne yaptı? Acillere hücum etti, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Bugün herhangi bir hastanenin acil servislerinde binin üzerinde hasta bakılmaktadır. Dün de yaşandı, televizyonlarda da görmüşsünüzdür. Her gün hastanelerin acil servislerinde kavga var, patırtı var, gürültü var. Sağlıkta Şiddet Komisyonunda da beraber olduk. Birçok hekim arkadaşım da biliyor, sağlıkta şiddetin en çok yaşandığı yer neresi? 112 ve acil sağlık hizmetlerinin olduğu hastaneler.

Şimdi soruyorum size: Aslında sizin Türkiye'de sağlıkta dönüşüm yaparken hastanelerin acil servisindeki teknik donanımı iyileştirmeniz lazımdı. Sayın Sağlık Bakanını da buradan da daha önce uyarmıştım, demiştim ki: “Uzun ve kısa vadeli acil tıp uzmanlarının yetiştirilmesi lazım.” Siz eğer bu yöntemle gitmeye kalkarsanız, bu, bir gün hepimizin canını yakar dedik. Nereye geldik? Bakın, nereye geldik? Şimdi, 112’deki ve acil servislerdeki eksikliği kompanse etmek için ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aile sağlık merkezlerinden ve toplum sağlığından hekimleri oraya transfer etmek istiyorsunuz. Aile sağlığı merkezlerinde bizim yaptığımız yıllık sözleşmelerde hastanelerde nöbet tutmak yoktu. Ne oldu? Bir önceki Tam Gün Yasası’nda yine bu yoktu. Şimdi nereye geldi? Şimdi bunu kompanse etmek için aile sağlık merkezlerindeki ve toplum sağlık merkezlerindeki doktorlara nöbet tutturuyorsunuz. Ya el insaf! Orada bininci hasta olmak istemiyorsanız, hekimleri tükenmişlik sendromuyla baş başa bırakmak istemiyorsanız, hekimlere hastanelerinin acil servislerinde şiddet uygulanmasını istemiyorsanız, gelin, bu kanun düzenlemesinden vazgeçin.

Size bir önerim: Hâlâ geç kalmış değiliz. Türkiye’de hastanelerin acil sağlık hizmetlerinde düzenlemenin, acil tıp uzmanları üzerinden yetiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından yeterli kadro tahsis edildiği süreç içerisinde aile toplum sağlığı merkezlerindeki ve aile sağlık merkezlerindeki hekimleri buraya götürmemizin hiçbir anlamı yoktur. Bakın, acil servislerindeki hekimin iş yükü artıyor. Acil servislerdeki nöbet sonrası…

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Şimdi siyaset yapıyorsunuz.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Devamla) – İzin verin… Siz de hekimsiniz.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Siyaset yapıyorsunuz.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Devamla) – Nöbet tutacak, sağlık ocağından kalkacak, gelecek A hastanesinde nöbet tutacak, nöbetten sonra dinlenecek mi, sağlık ocağına mı gidecek, parasını mı alacak?

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Hem dinlenip hem parasını alacak.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Devamla) – Mağdur olan kim? Mağdur olan, sadece vatandaş. Mağdur olan, sadece vatandaş. Onun için bu düzenlemeyi, gelin, hekimleri zor durumda bırakmayın, sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayın.

Siz hekimsiniz, başhekimlik yaptınız, sağlık ocağından geldiniz.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Doğru, doğru.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Devamla) – Hekimleri bu kadar ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya hakkınız yok.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Hiç öyle ötekileştirme yok.

MEHMET HİLAL KAPLAN (Devamla) – Çünkü biz çocuklarımızı, ailemizi, annemizi, babamızı o hekimlere emanet ediyoruz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET HİLAL KAPLAN (Devamla) – Hiçbirimizin onları itibarsızlaştırmaya hakkı yok.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ibaresi, üçüncü cümlesine 'ayda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde'" ifadesinin madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken (Bingöl) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkan.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Bu düzenleme ile Hükûmet aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde tutulacak nöbetlerde ödenecek ücrete 60 saat sınırı getirmektedir. Fakat mevcut yasada yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık emekçilerine nöbetlerinde ödenecek ücretlerde sınır 130 saattir. Bu önerge ile aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde görevli sağlık emekçilerinin de 130 saate kadar tuttukları nöbetlerde ücret alabilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 139, 195, 282, 297, 298, 324, 368, 399, 434, 439, 453, 524, 528, 555…”

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, yine şey yapıyor. Neyin 555’i?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Sayın Bayram…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bayram… Bayram…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkanım, efendim, bu, bizim önergelerimize nezaketsizliktir, muhalefete saygısızlıktır.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bu, lakayıtlıktır. Önerge metninin aynen okunması gerekir ve atlayarak okumuştur Kâtip Üye. Baştan okunmasını talep ve ısrar ediyorum.

BAŞKAN – Sayıları mı atladı efendim?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Evet, bilerek, yanlış… Orada ne yazıyorsa onu okumak zorunda. Baştan okumasını talep ve ısrar ediyorum.

BAŞKAN – Peki, sayıları baştan okuyunuz lütfen.

(Kâtip Üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“(1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 71 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 71 - 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

" Ek Madde 33 - Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ve diğer yerlerde hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 

Gösterge

a) Eğitim görevlisi' başasistan, uzman tabip

100

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90

c) Diş tabibi ve eczacılar

80

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

60

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

50

e) Diğer personel

35

 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 60'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 130 saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Mersin Milletvekili Ali Öz.

Buyurunuz Sayın Öz. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 71’inci maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Torba yasa tasarısı içerisine her şeyi doldurmaya devam ediyoruz. Aile hekimliği statüsü, devriiktidarınız döneminde yeni kurulmuş bir model ama ben bazı şeyleri –belki biraz sizi rahatsız edebilir ama- sizlerle paylaşmak, biraz da artık bir şeylere dur demek adına size söylemek zorunda hissediyorum kendimi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu içerisinde Komisyonda birlikte çalıştığımız, görüşlerine saygı duyduğumuz çok sayıda hekim arkadaşımız var ama çok büyük bir vebalin altına imza attığınızı ifade ediyorum. Nereden gelirse gelsin, ister yürütmeden imzalansın gelsin ister Sağlık Bakanlığının önerisi gelsin, bir kere, bizim hekimler olarak, aynı zamanda Türkiye’de insan sağlığıyla alakalı olan hekimleri savunmak adına, bizlerin görüşü alınmadan ve kendi komisyonumuzda görüşülmeden bir şeylerin buraya, torba yasanın içerisine sokuşturulmasına karşı durmamız lazım. Zaten aile hekimliği denilen bir modeli, daha önce bu ülkede aile hekimliği varken, onlar sınavlara girerken, belli sınavlarda belli başarıyı elde ettikten sonra üç yıllık bir ihtisas süresi sonucunda aile hekimliği statüsü kazanırken, bir oldubittiye getirerek, Türkiye’de sistemi değiştirme adına pratisyen hekimleri aile hekimi yaptınız. Bu büyük bir yanlıştır, bunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Bakın, bahsettiğim şeyi yanlış anlamayınız, aile hekimliği uygulamasının yanlışlığından bahsetmiyorum. Aile hekimi olarak hekimleri tanımlayıp, âdeta, özellikle sağlık alanında eğitimini tamamlattırmadan, pratik ve teorik eğitimini yerine getirmeden, sadece sertifikalandırarak birilerine bir unvan vermek, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan 76 milyon insanın sağlığına yapılacak en büyük darbedir. Buna hepimizin şiddetle karşı olması gerekiyor.

Burada daha önce, bu nöbet sistemiyle alakalı olarak, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimlerle alakalı, onların görev alanlarını yukarıdan aşağıya tanımladık. Özellikle, bu tedavi edici hekimlik değil, koruyucu hekimlik, birinci basamak hekimlik konusunda hangi görevleri üstlenmeleri gerektiğini, bu görev alanlarıyla alakalı hangi faaliyetleri yürütmeleri gerektiğini ifade ettik.

Ne oldu şimdi? Daha önce bunları netleştirmişken birden, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan, sorumluluğu çok fazla olan, zaten nöbet olmasa bile kendilerinin bakmakla yükümlü oldukları insanların her an bire bir sorunuyla ilgilenen bu arkadaşlara zorlayıcı bir nöbet getiriyoruz.

Şimdi, hekimlikte bir yere adapte olmak, sağlıklı sağlık hizmeti sunmak, bu sağlık hizmetinin kaliteli olmasını temin etmek için ortalama bir adaptasyon süresi gerektiğini buradaki hekim arkadaşlarımızın tamamı bilir. Yani şimdi, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde bu arkadaşlarımıza nöbet sorumluluğu getirerek millet olarak bir şey kazanacak mıyız? Kazanmayacağız. Yarın kendi yakınınızın keza aynı şekilde acil bir durumu olduğunda oradaki arkadaşa, hekim arkadaşa müracaat ettiğinizde, oradaki hekimi bulsanız veya bulamasanız birtakım sorunlarla yine karşı karşıya geleceksiniz.

Acil vakaların 112 Acil sistemiyle ne zaman davet edileceği, nasıl değerlendirileceği, ileri bir merkeze nasıl gönderileceği belliyken, toplum sağlığı merkezlerindeki bu arkadaşlara mesai saatleri bitiminden sonra yeniden bir angarya yüklemenin, yük yüklemenin bir anlamı yok. Hekimlerin tek derdi para değil; önemli olan kaliteli, nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak. Getiriyorsunuz, “Yok şu saate kadar geçmezse para alsın, yok izin kullansın…” Bu mesleği bu kadar küçümsemeye, özellikle saygınlığını azaltmaya… Ben, inanın, bunları konuşurken bile zül duyuyorum.

Bizim konuşmamız gereken, Türkiye’de sağlık hizmetinin ve hekimlik kalitesinin artırılması, insanların daha rahat bir ortamda, daha leziz bir şekilde sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği noktasında, baştan itibaren, Komisyondaki çok sayıda gerçekten kendini yetiştirmiş hekim arkadaşlarımız var, onların da görüşüne değer vererek, birilerinin baskısıyla değil, özgür bir şekilde, yeni bir modeli mutlaka hazırlamamızın gerektiğine inanıyorum.

Tabii ki burada, torbanın içerisinde şunu hepinize hatırlatmak isterim: Sayın Başbakan Hemşireler Günü’nde, sağlık çalışanlarıyla ilgili on iki yıldır bir eksiği giderme adına “Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yıpranma payını beş yılda bir olarak vereceğim.” diye söz vermişti. Bunu az önce, benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partili hatip arkadaşımız da ifade etti, sağlıktaki şiddeti, ortamın zorluğunu; paramedik alandaki ve acillerdeki yoğunluktan bahsetti. Ben, bu torbada, bunun yerine, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinin ve fiilî yıpranma paylarının mutlaka verilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Öz.

III.- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Başkanım, yoklama talep ediyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi vardır, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Özel, Sayın Akar, Sayın Susam, Sayın Sarı, Sayın Gümüş, Sayın Dudu, Sayın Köse, Sayın Kaplan, Sayın Demiröz, Sayın Çetin, Sayın Çam, Sayın Kalkavan, Sayın Toptaş, Sayın Yılmaz, Sayın Bayraktutan, Sayın Haberal, Sayın Keskin, Sayın Özgümüş, Sayın Ekşi, Sayın Korutürk.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 71 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

"MADDE 71- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine 'ağız ve diş sağlığı merkezleri' ibaresinden sonra gelmek üzere ‘,aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri' ibaresi, üçüncü cümlesine 'ayda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde' ibaresi ve ikinci fıkrasına "(e) bendi kapsamında bulunanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere 'ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar' ibaresi eklenmiştir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Takdire bırakıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Kabul ediyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Hâlihazırda tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde eğitim alan 800 civarında yabancı uyruklu tabip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tabipler gibi yataklı tedavi kurumlarında nöbet tutmaktadırlar. Önergeyle, yabancı uyruklu tabiplerin de tuttukları nöbet karşılığında nöbet ücreti almalarına imkân verilmektedir.

III.- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yoklama talep ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) – Yakışır, yakışır!

BAŞKAN – Yoklama talebi vardır, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Özel, Sayın Akar, Sayın Dudu, Sayın Gümüş, Sayın Sarı, Sayın Susam, Sayın Çam, Sayın Köse, Sayın Kaplan, Sayın Toptaş, Sayın Yılmaz, Sayın Demiröz, Sayın Bayraktutan, Sayın Haberal, Sayın Serindağ, Sayın Özgümüş, Sayın Keskin, Sayın Kuşoğlu, Sayın Korutürk, Sayın Ekşi.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 71’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

72’nci maddeye geçiyoruz.

Üç önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 72 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

        Manisa                                              Konya                                              Kütahya

Yusuf Halaçoğlu                               Mesut Dedeoğlu                             S. Nevzat Korkmaz

        Kayseri                                      Kahramanmaraş                                      Isparta

MADDE 72- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelin 8 inci sırasına "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı," ibaresi, 9 uncu sırasına "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin İl Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Şube Müdürü" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyette olduğundan önergeleri birlikte işleme alacağım, talepleri hâlinde önerge sahiplerine söz vereceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelinde değişiklik öngören 72’nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         İdris Baluken                         Erol Dora                Nazmi Gür

              Bingöl                                Mardin                      Van

        İbrahim Ayhan                   Faysal Sarıyıldız

            Şanlıurfa                              Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin sahipleri:

     Rahmi Aşkın Türeli                   Ali Serindağ             Özgür Özel

               İzmir                              Gaziantep                  Manisa

          Haydar Akar                        Hasan Ören              Musa Çam

             Kocaeli                               Manisa                     İzmir

     Mehmet Ali Susam                 Bülent Kuşoğlu           Tufan Köse

               İzmir                                 Ankara                    Çorum

BAŞKAN – Komisyon bu aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen birçok madde İç Tüzük ve Anayasa ihlal edilerek tasarı metnine konulmuştur. Soma’da kaybettiğimiz madenciler hakkında olması öngörülen bu tasarıya sonradan çok sayıda konu dışı maddenin eklenmesi yasama tekniği, İç Tüzük ve anayasal olarak sakıncalı olup doğru bir yasama sürecine tabi tutulmalıdır.

Değişiklik ile bu sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Çorum Milletvekili Tufan Köse.

Buyurunuz Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar)

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, az evvel konuşmam yarım kalmıştı, kaldığım yerden devam edeyim istiyorum.

“Gazze’de yüzlerce kişi ölüyor son on günü aşkın süredir devam eden kara harekâtında. Biz ne yapıyoruz? Ancak boş laf üretiyoruz.” dedim.

Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri Filistin ve İsrail arasındaki sorunu çözmek üzere Orta Doğu’ya geliyor ama maalesef, bu denklemde Türkiye yok, bu ziyaretlerde Türkiye yok yani Türkiye etkisiz eleman, boş küme vasfına düşmüş.

Şimdi, hepsinden de önemli bir şey daha var. 1987 yılında El Fetih’in örgütlediği bir intifada vardı. Hatırlar mısınız? Hatırlayanınız var mıdır? Vardır herhâlde. Sivil itaatsizlik. Bu intifadada bir yıl içerisinde ölen Filistinli sayısının tamamı 369 ama son on gün içerisinde yapılan kara harekâtında ölenlerin sayısı dün 800’ü aşmıştı, herhâlde bugün de bini aşmıştır. Burada mevcut iktidarın Orta Doğu politikasında bir eksiklik olduğu hiç aklınıza gelmiyor mu acaba, hiç düşünmüyor musunuz “Nerede eksik bırakıyoruz, biz ne yapıyoruz?” diye?

Şimdi, demiş ki sizin şu andaki Genel Başkan Yardımcınız, Numan Kurtulmuş zannedersem ismi: “İsrail en büyük diplomatik zaferini AKP sayesinde kazandı.” Numan Kurtulmuş demiş bunu, ben dememişim. Yine -az evvel söylediklerimden yarım kalanları söylüyorum- “Ön planda İsrail eleştirilse de arka planda farklı planları var.” demiş. Böyle konuşuluyormuş yani, Numan Kurtulmuş demiş bunu. Şimdi, yaptığınız şu arkadaşlar: Duyguları kamçılayan ama hiçbir işe yaramayan, hiçbir hedefi de olmayan, boş bir politikanın peşindesiniz maalesef.

Şimdi, orayı geçtik, Gazze’yi geçtik. Arkadaşlar, Suriye. Suriye’de kan var, değil mi? Yalnızca 1,5 milyon mültecinin Türkiye’de olduğunu bütün arkadaşlarım söyledi, ben o konuya girmeyeceğim. Irak’ta da kavga var. Hem Irak’ta hem Suriye’de Türkmenler var; 1,5 milyon Türkmen Suriye’de, 2 milyon Türkmen Irak’ta. Bunlar için iktidarımız ne yapıyor? Bunları kaderine terk etmekten başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yaptığınız şu: MİT’in “yardım paketi” adı altında gönderdiği silahların kamuflajı olarak Türkmenleri kullandınız, Türkmenlere yardım gidiyor diye. Yakalandı 19 Aralıktaki operasyonda, oradaki foyanız da çıktı.

Şimdi, “Siemens” denilen bir şirket var. “Siemens” denilen şirket, artık nasıl kurtardıysa bilmiyorum ama IŞİD’in elindeki rehinelerini kurtardı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti -altında ne varsa- aşağı yukarı iki ay oldu, diplomatlarımız “IŞİD” denen kanlı terör örgütünün elinde. Vallahi, bir kez daha soruyorum: Bizim bu IŞİD’e ne gebeliğimiz var da biz IŞİD’in peşine düşemiyoruz? Nedir IŞİD’den sakladığımız, nedir IŞİD’den korktuğumuz bizim?

Değerli arkadaşlarım, şimdi, az evvel bir şey söyledim, Cumhurbaşkanı adayı Başbakan yanılmayınca doğruyu söylemiyor dedim. Son zamanlarda “çete”, “Haşhaşi”…

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Bizimle alakası yok.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Dinlersen, gerçekten, samimiyetle söylüyorum.

“Çete” diyor, “Haşhaşi” diyor, “mürit” diyor, bir sürü bir şeyler söylüyor, bugünlerde Pensilvanya ile muhalefet partilerini iş birliği yapmakla suçluyor. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler) Bak, gülüyorsunuz ama ne demiş? Amerika’ya giderken “Pensilvanya’ya gidecek misiniz?” diye sormuş gazeteciler, “Gök ne verdi de yer kabul etmedi?” diye cevap vermiş Sayın Başbakan. Bülent Arınç Bey gitti mi buradan?

Sonra, bir Türkçe Olimpiyatları yaptınız hatırlarsanız, yapıldı Türkçe Olimpiyatları, orada diyor ki Fethullah Hoca için: “Gel, bitsin bu hasret, bitsin bu hasret, gel; vatanına, yurduna gel.” Ya, niye çağırıyordun sen bunu? Vatana ihanetten suçlamak için mi çağırıyordun? Bu kadar içten, bu kadar duygusal konuşma yapıyor orada.

Şimdi, değerli arkadaşlar -yine zaman çok az, zaman yetmiyor- ben Sayın Bülent Arınç’la ilgili bir şey söyleyeceğim, sözlerimi bitireceğim. Şimdi, Sayın Bülent Arınç Amerika’ya gidiyor Başbakanla beraber, Amerika’ya giderken de Pensilvanya’ya gitmek istiyor. Başbakan “Benim vekâletim üzerine git.” diyor, o da -yarışıyorlar birbirleriyle- diyor ki: “Hayır, ben, kendim asaleten gittim, kendim için gittim.” Ve Fethullah Gülen için çok güzel şeyler söylüyor.

SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Bu önergenin neresinde bu konu ya?

TUFAN KÖSE (Devamla) – Dinle, önergede bir şey yok, önergede bir şey yok.

Çok güzel şeyler söylüyor, diyor ki: “Biz, Fethullah Hoca Efendi’yle Allah için dostluk ediyoruz, Allah için.” Yahu, ne oldu, kim Allah yolundan ayrıldı da bu dostluk bozuldu, hiç merak etmiyor musunuz bunu? Allah yolundan kimin ayrıldığını 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları gösterdi. Bu da mı gözlerinizi açmadı acaba, bu da mı gözlerinizi açmadı?

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

III.- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yoklama talebi vardır, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Özel, Sayın Susam, Sayın Sarı, Sayın Çam, Sayın Kaplan, Sayın Köse, Sayın Yılmaz, Sayın Bayraktutan, Sayın Dinçer, Sayın Baykal, Sayın Sapan, Sayın Baydar, Sayın Haberal, Sayın Kaplan, Sayın Akar, Sayın Özgümüş, Sayın Çetin, Sayın Serindağ.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

 

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198)

72 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 72- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelin 8 inci sırasına "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı," ibaresi, 9 uncu sırasına "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin İl Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Şube Müdürü" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, gerçekten şu andaki Meclis Genel Kurulundaki havadan hakikaten memnun değilim. Yani muhalefet… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ne yapabiliriz!

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Bir müsaade edin arkadaşlar, müsaade buyurun. Bakın, bir cümle kurdum, gerisini getireyim, müsaade edin.

Yani, hem iktidar partisi milletvekillerinin hem muhalefet milletvekillerinin şu içine düşmüş olduğu gerginlik, aslında, maksada hizmet etmiyor ama bakın, bunun bir sebebi var değerli arkadaşlar, bunun bir sebebi var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisinin özellikle gündemini belirlerken, müzakereleri yürütürken muhalefet iradesinin de bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Ancak, bunun çözümü uzlaşma olduğu hâlde, maalesef muhalefetin temsil ettiği irade bir türlü dikkate alınmıyor. Dolayısıyla ülkenin, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte, onların da görüşlerini alarak, meşveret ederek yönetilmesi bir türlü iktidar partisinin içine maalesef sığmıyor. Bu yüzden sık sık torba yasa, temel yasa konusu gündeme getiriliyor.

Değerli arkadaşlar, lütfen kendinize sorun: Bu Genel Kurul ne zamandan beri normal bir yasayı görüşemiyor? Demek ki torba yasa, temel yasa da getirseniz çözüm değil. İşte, İç Tüzük’ün muhalefete vermiş olduğu haklar itibarıyla eğer Genel Kurulda ortak bir irade oluşmaz ise kilitlenebiliyor. Dolayısıyla, bugünkü torba yasa da işte bu doğru olmayan düşüncenin ve buraya getirilen torba yasanın kırıp döktüklerinizi toparlamakla alakalı olduğunu gösteriyor. İşler iyi gitmiyor, ne ekonomik hayatta ne çalışma hayatında işler iyi gitmiyor. Bunu torba yasadaki maddelere baktığımız zaman görüyoruz. Ekonomi kısır bir döngü içine girmiş, reel üretimin yerini sanal ekonomik veriler almış, borcu borçla kapatmak âdeta her tüccarın, her iş adamının makûs talihi olmuş. İş yerini kapatıp gidecek de onlarca, yüzlerce işçisine kıyamıyor yahut elinde avucunda ne varsa satıp savmayı da göze alarak âdeta namerde muhtaç olmamak adına dükkânını açıp kapatıyor.

Küçük esnaf zaten uzun zamandır para kazanmayı unutmuş, ellerinde onlarca kredi kartı, birinden çekiyor, öbürüne yatırıyor. Konudan komşudan aldıkları borçlarla günü kurtarmaya çalışıyor. Ne yapsın zavallı küçük esnaf? Oğlan everecek, kız gelin edecek, dolayısıyla “müflis bir adamın oğlu, kızı” damgasını yemek istemiyor. Daha gencecik yaşlarında fabrikalar, milyar dolarlık işletmeler, gemicikler sahibi olanlara söylüyorum, bu duyguyu siz anlayamazsınız, ne evlatlarınız ne sizler bunu anlayamaz ya da taş atmadan, kolu yorulmadan, büyük servetlere kavuşan yandaş iş adamları bunları anlayamaz.

Piyasa borç batağı hâline dönüşmüş, iş adamları, esnaf, tüccar, üreten kesim gittikçe borç batağı içerisinde debelenir hâle gelmiş. Bu durumdan sadece bankalar ve faiz lobileri kârlı çıkıyor. Bankalar kârlarını astronomik bir hâle getirmişler, kârlarını açıkladıkları zaman gazetelerde, İslam’ı, Müslümanlığı elinden bırakmayan Başbakanın, Hükûmetin biraz mahcubiyet duyması lazım. Bir Müslüman ülkede faiz gelirlerinin bu kadar yüksek olmaması lazım, benim ülkemde bankaların bu kadar kâr edememesi lazım. Bu durumdan, söylediğim gibi, sadece faiz lobileri memnun, sadece bankalar memnun.

Bu yılın ilk yarısında bankalar, değerli arkadaşlar, 1.316 gayrimenkule el koymuşlar ve ellerindeki gayrimenkul sayısı 8 bini aşmış. En çok el konulan gayrimenkuller yüzde 35 artışla bağ, bahçe, zeytin ve fındık bahçeleri, yüzde 32 artışla iş yerleri, yüzde 30 artışla fabrikalar olmuş. Satışa çıkarılan fabrikaların 10 tanesi İzmir, 6 tanesi Karaman, 5’er tanesi Düzce ve Manisa, 4’er tanesi Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da. Özellikle bu illeri saydım ki iktidar partisi milletvekilleri biraz olsun düşünsünler -bu illerin milletvekilleri- ama görüyorum ki sizde ne gam ne keder. Sadece bir gün daha fazla iktidarda kalmak uğruna, bankalar fahiş kâr etmişler, yüzlerce, binlerce işçi işsiz kalmış, umurunuzda değil. İşte, bugün bu görüntünün de tescil edildiği bir torba yasayı konuşuyoruz.

Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.(MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

72’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 72’nci madde kabul edilmiştir.

Bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.11

DOKUZUNCU OTURUM

Açılma Saati: 21.11

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Otuz dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 21.12

ONUNCU OTURUM

Açılma Saati: 21.40

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125’inci Birleşiminin Onuncu Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

73’üncü maddede kalmıştık.

73’üncü maddede üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklemeyi öngören 73'üncü maddesinde geçen "ödenebilir" ibaresinin 'ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

        İdris Baluken                                  Erol Dora                                         Nazmi Gür

              Bingöl                                         Mardin                                                 Van

        Hasip Kaplan                                Esat Canan

              Şırnak                                         Hakkâri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 73. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Rahmi Aşkın Türeli                           Celal Dinçer                                      Müslim Sarı

               İzmir                                          İstanbul                                            İstanbul

         Ali Serindağ                         Mehmet Hilal Kaplan                           Uğur Bayraktutan

           Gaziantep                                      Kocaeli                                               Artvin

MADDE 73- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 17-6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda elli ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 73’ üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Erkan Akçay                             Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

             Manisa                                         Konya                                              Kütahya

      Yusuf Halaçoğlu                           Muharrem Varlı                                Mesut Dedeoğlu

             Kayseri                                         Adana                                       Kahramanmaraş

MADDE 73- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 17- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda yetmiş ve her bir personel için yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının % 30'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez."

BAŞKAN – Komisyon bu önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Adana Milletvekili Muharrem Varlı.

Buyurunuz Sayın Varlı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 73’üncü madde üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bu maddede üç tane önerge var diye biliyordum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – HDP’nin…

BAŞKAN – İlk önce okundu efendim o.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Okunmadı Sayın Başkan.

BAŞKAN - İlk önce okundu.

Devam edin, buyurunuz.

MUHARREM VARLI (Devamla) – Bu yasa tasarısı, torba yasa, Soma maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle ilgili, oradaki maden faciasıyla alakalı getirilen, daha sonra üzerine bir sürü ekleme yapılan, torbadan çuvala, çuvaldan harara dönüşen bir yasa tasarısı. Yani geçen günkü konuşmamda da söylemiştim, her temmuz ayı girdiğinde, AKP klasiği böyle bir torba yasa geliyor; burada geceleri saat ikiye, üçe kadar hele hele bir de ramazanda orucun vermiş olduğu yorgunluk ve sinirlerin gerilmesiyle burada hiç yok yere kalpler kırılıyor, sinirler geriliyor, insanlar birbirleriyle atışıyorlar ama hep bunu yapıyorsunuz yani yapmaya da devam ediyorsunuz.

Burada sermaye sahiplerine, iş dünyasına sağladığınız birçok imkân var, imkân sağlamadığınız bir tek yer var, o da çiftçi. Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan değerli AKP sözcüsü, burada, bugün çok güzel bir tespitte bulundu. Şu anda ülkemizde cari açık vermeyen tek kesim çiftçi yani ihracatı ithalatından fazla olan tek kesim çiftçi. Bugün ülkemize hem döviz girdisi sağlıyor hem de ülkemizde cari açığı önleyen bir kesim. Ama, baktığınız zaman, sanayicinin sigorta borçlarıyla ilgili, vergi borçlarıyla ilgili, para sahiplerinin vergi borçlarıyla ilgili, sigorta borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapıyorsunuz ama çiftçiyle alakalı hiçbir şey yok. Oysa çiftçinin birçok sıkıntısı var; mesela sulama birliklerine yüklü borçları var çiftçilerin, sulama birlikleri borçlarıyla alakalı ödeme güçlüğü yaşıyorlar. Bununla alakalı burada defalarca söyledik, önerge de verdik; hepsini reddettiniz, kabul etmediniz ve yine çiftçiyi görmezden geldiniz. Hâlbuki sulama birliklerinin borçlarıyla alakalı bir yapılandırma yapmış olsaydınız çiftçilerimize büyük bir imkân sağlamış olacaktınız, büyük bir kolaylık sağlamış olacaktınız.

Yine, tarımsal kuraklıkla alakalı bu yıl buğday üretimi çok zayıf oldu, çok az oldu. Öyle zannediyorum ki mısır ve pamukta da bu kuraklıktan dolayı bir sıkıntı yaşanacak. Bununla alakalı Ziraat Bankası borçları, tarım kredi borçları faizsiz ertelensin dedik. Siz faizli ertelediniz, bununla da övündünüz ama öbür tarafta sanayiciye, para sahiplerine, sermaye sahiplerine dağıtırken bol keseden dağıtıyorsunuz. Bu ülkenin üreten, insanlarımızı doyuran, ihracatımıza katkıda bulunan, cari açık vermeyen tek kesimi çiftçiyi göz ardı ediyorsunuz.

Yine, bu yasada değerli konuşmacı arkadaşımız hayvancılıkla alakalı da çok güzel bir tespitte bulundu. Yani bizim topraklarımız, bizim meralarımız, bizim dağımız, taşımız hayvancılığa o kadar müsait ki, hayvan sayımızı artırmaya, et üretimini, süt üretimini artırmaya o kadar müsait ki ama biz bunu kullanamıyoruz. Siz sanki hayvancılığımızı her geçen gün bizi idare edecek, bize yetecek olgunluğa ulaşmışçasına bir de meraları yapılandırmaya açıyorsunuz.

ÖNDER MATLI (Bursa) – Sayıları artıyor.

MUHARREM VARLI (Devamla) – Arkadaşımız “Artıyor.” diyor. Doğru, artıyor. Şimdi, on- on iki yıl önceki sayı ile on iki yıl sonraki sayı elbette ki bir olmaz, bir.

İkincisi: On iki yıl önce doğru düzgün bir sayım yoktu ki bu ülkede. Ziraat Bankası kredi verirken hayvancılıkla ilgili belge istemiyordu, diğer özel bankalar kredi verirken hayvancılıkla ilgili belge istemiyordu, birçok hayvan kayıt altında değildi. Dolayısıyla “Sayı arttı.” dediğiniz şey, kayıt altına alınan hayvan sayısının artmış olmasıdır. Aslında hayvan sayısında belli bir düşüş var. Biz meraları korumamız gerekirken, meraları çoğaltmamız gerekirken, hayvancılığı yaşatabilmek açısından, hayvancılığı arttırabilmek açısından bunu yapmamız gerekirken meraları yapılaşmaya açıyoruz. Dolayısıyla yarın bir gün şehir merkezine yakın, cazibe merkezi olacak yerlerin hepsi meradan çıkartılacak, belediyelerin kontrolüne verilecek, dev dev apartmanlar dikilecek oralara ve insanların hayvanlarını otlatmak için, hayvanlarını beslemek için kullanacakları alan da ellerinden çıkmış olacak. Zaten et ithalatı, karkas et ithalatı, canlı hayvan ithalatı yaptığımız bir dönemde bir de hayvancılığa böyle bir darbe vurursanız bu, tamamen çiftçilerimizin ve köylülerimizin sonu demektir.

Bunu da dikkatinize sunuyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Varlı.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… (AK PARTİ sıralarından “Var, var” sesleri)

Elektronik cihazla yapalım.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 73. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

MADDE 73- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 17- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda elli ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Katılmıyorsunuz.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan…

Buyurunuz Sayın Bayraktutan. (CHP sıralarından alkışlar)

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 73’üncü maddede aynen şöyle bir hüküm var iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerle ilişkin olarak fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin. Buradan rahmetle anıyorum, Ferit Mevlüt Aslanoğlu’yla şubat ayı içerisinde burada Meclis araştırma önergesi vermiştik. O araştırma önergesi de adliye çalışanlarına ilişkin ciddi anlamda düzeltmeler talep edilmesine dair bir araştırma önergesiydi. Bu araştırma önergesi AKP’nin oylarıyla reddedildi ama ben en çok MHP’ye şaşırdım. MHP’yi burada kınıyorum. MHP de o zaman reddetti. Yani bunu kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. MHP Grubunun bu tarzını hiç beğenmediğimi ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, eğer, burada, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde belirtilen bir eşitlik ilkesi varsa, hiçbir sınıfa, kişiye veya gruba imtiyaz tanınmaması gerekir ilkesi uyarınca burada da fazla mesai ücreti vereceksek eğer, mahkemelerde “iş yoğunluğu” diye bir gerekçe göstermeden bütün mahkemelerdekilere bu şekildeki fazla mesai ücretinden dolayı ek ücret vermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Neden dolayı? Çünkü mahkemelerde bu şekilde bir ayrımı yapmak, hele de daha önceden bu şekilde direnilmesini, Adalet Bakanlığının Maliye Bakanlığına topu atmasını, adliye çalışanlarına fazla mesai ücreti vermemesini daha önce de eleştiri konusu yapmıştık ve gelinen noktada ne yazık ki bu taleplerimiz, o tarihte vermiş olduğumuz Meclis araştırma önergesiyle kabul edilemedi.

Değerli arkadaşlarım, yasama, yürütme ve yargı olarak üç ana başlık altında toplanan kuvvetler ayrılığı ilkesinde, ne yazık ki, yargı başlığında üç tane sacayağını, avukatı, savcıyı ve hâkimi görüyoruz. Adliye çalışanları hep bugüne kadar göz ardı edildi, bir yetim evlat muamelesi yapıldı. Bunları kabul etmek mümkün değil.

Aslında, adliyenin mutfak çalışmasında mutfağın esas kahramanları adliye çalışanları. Kimlerdir bunlar? Mübaşirleri nasıl unutabiliriz değerli arkadaşlarım? Hep baştan beri diyoruz: Bunları genel idare hizmetleri sınıfına alalım. Yardımcı hizmetler sınıfından bir türlü bu tarafa doğru almıyoruz. Yazı işleri müdürleri var, mübaşirler var, diğer teknik hizmetlerde çalışanlar var, şoförler var yani adliye, yargı başlı başına bir anlamda ihmal ediliyor. Adliye sarayları yapmakla, muhteşem binalar yapmakla adliye çalışanlarının sorunlarını göz ardı etmek mümkün değil değerli arkadaşlarım. O nedenle bu şekildeki bir tablo içerisinde adliye çalışanlarını göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyoruz.

Başka sorunları yok mu? Tabii, başka sorunları da var. Örneğin promosyona ilişkin sorunları var adliye çalışanlarının. Hâkim ve savcılar ciddi anlamda diğer çalışanlardan memur olarak yüksek para aldıkları için promosyonlardan da ciddi anlamda yararlanıyorlar. Bu nedenle hâkim ve savcılar ve memurlar arasındaki eşitsizliği de gidermemiz gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım, bakın, adliye çalışanları 4483 sayılı Yasa anlamında devlet memurlarına tanınan zırhtan, korumadan ne yazık ki yoksun durumdalar. Özlük hakları bakımından 657 sayılı Yasa’ya tabi olmalarına rağmen yargılama usulleri bakımından hâkim ve savcıların tabi olduğu yargılama usullerine tabiler. Onlarla ilgili bütün şikâyetler… Nasıl hâkim, savcıyı şikâyet ettiğiniz zaman hemen, bir an evvel hiçbir koruma zırhına gerek kalmadan, herhangi bir makamdan soruşturma izni alınmadan haklarında soruşturma açılıyor, memurlar hakkında da ne yazık ki böyle koruma tedbirleri yoktur. O memurlar hakkında da herhangi bir şikâyette bulunduğunuz zaman direkt üzerlerine gidiliyor, her türlü tedbir uygulanıyor değerli arkadaşlarım. Bunları da kabul etmek mümkün değildir, bunların hakkında da gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir. Daha önce de ifade ettiğim gibi o tarihte yapmış olduğumuz Meclis araştırma önergesi reddedilmemiş olsaydı, o tarihte ona “evet” oyu verilmiş olsaydı belki de bugün bu koşullar daha da olumlu olabilirdi diye düşünüyorum.

Şimdi, getirilen yasayla bir anlamda bir iyileştirme var ama bu iyileştirme tek başına yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü mahkemelere ilişkin fazla mesai ücreti konusunda Maliye Bakanlığına topu atıyoruz, Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki bir istişareye topu atıyoruz. Bunun ölçüsü nedir? Hangi ölçüye göre, hangi objektif kritere göre hangi mahkemenin nasıl fazla çalıştığını belirleyeceğiz değerli arkadaşlarım? Eğer bunu aşmak istiyorsak, mahkemeler arasındaki bu eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyorsak bir genel kural koyalım, fazla çalışma ücretine ilişkin diyelim ki: Mahkemeler şu saatte fazla çalışıyor, bunlara fazla mesai verelim. Değerli arkadaşlarım, bütün devlet memurlarını bir araya aldığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman adliyelere de bakın -yirmi beş yılı aşkın süre adliyelerde görev yaptım ben- “saat beş” diye bir tanım yoktur. Burada hukukçu arkadaşlarımız var hem iktidar grubunda hem muhalefet grubunda. “Saat beş” diye bir kavram yoktur değerli arkadaşlarım. Bir adliye çalışanı gece saat ikide, sabaha karşı dörtte otopside olduğu zaman “Mesai saatinde geleceğim.” diye bir savunmayı, bir iddiayı ortaya koyamaz. Sabaha karşı üç buçukta çağırırlar, derler ki: “Otopsiye gel.” Hele ki hafta sonları keşifler yapılacağı zaman “Vay efendim ben mesai saatine uyacağım.” diye bir şey söz konusu olamaz değerli arkadaşlarım.

O nedenle, adliye çalışanları ilk andan itibaren, cumhuriyetin kurulduğu yıllardan bu tarafa doğru, özellikle de son on iki, on üç yılda ciddi anlamda hem özlük hakları bakımından hem diğer haklar bakımından geride kalmış, bir anlamda ihmal edilmiş, istismar edilmiş 50 bin kişilik kocaman bir grubu oluşturuyor değerli arkadaşlarım. 50 bin kişi ne demektir? Aileleriyle beraber belki 100-150 bin kişiye hitap ediyor. Bu getirilen bir anlamda iyileştirme olsa da asla yeterli değildir, kabul etmek mümkün değildir.

Bu çekincelerimizi bir kere daha yüce heyetinizle paylaşıyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Korkmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın konuşmacı doğrudan Milliyetçi Hareket Partisini hedef alarak bir konuşma yapmıştır. Sataşmadan söz istiyorum 69’a göre.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Korkmaz.

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 73’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten bu kürsüde dikkatle dinlediğim ve her konuşmasını dinlemekle kalmayıp not aldığım bir arkadaşımdı ama bugün, burada, biraz önce yaptığı konuşmada doğrudan Milliyetçi Hareket Partisini hedef almasını yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin, yargıya, mahkemeye, hâkime, adalete bakışı belli. Yani bunda en küçük bir pürüz yok, en küçük bir belirsizlik yok. Anayasa ve mevzuatımız -ki evrensel değerler- neyi emrediyorsa Milliyetçi Hareket Partisi hep o tarafta durmuş. Mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı denmiş; efendim, hâkimlik teminatının arkasında durmuşuz; mahkeme kararlarının bağlayıcılığını savunmuşuz; efendim, mahkeme kararlarının eleştirilmemesi gerektiğini savunmuşuz her önüne gelen tarafından ve şunu da söylemişiz değerli milletvekilleri: Mahkemeler, Türk milleti adına karar verir. Dolayısıyla, mahkemeler ne Adalet ve Kalkınma Partisinin ne Cumhuriyet Halk Partisinin ne de Milliyetçi Hareket Partisinin yahut herhangi bir kesimin, zümrenin adına karar vermezler. Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi duruşunu net bir biçimde göstermiştir. Ancak, yargı bu noktaya nasıl gelmiştir? Yani, Adalet ve Kalkınma Partisi fütursuzca yargıya elini atarken hangi gerekçelere dayanmıştır? Demiştir ki: “Yargıyı Cumhuriyet Halk Partisinin arkabahçesi olmaktan çıkaracağım.” E ne yapacaksın? Yargıyı ön bahçe hâline getireceksin. Dolayısıyla, eğer bugün yargıda sıkıntılar yaşanıyor ise Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o hukuk arasına sıkıştırılmış bir kavganın da eseridir. İnşallah konuşmacı arkadaşımız benden sonra söz alır, buna da cevap verir diye düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, hatip konuşmasında, partimizin yargıyla ilgili -AKP ile bizi yargıyla ilgili süreçte bir ve eşit göstererek- bizim yargı üzerinden manipülasyon yaptığımız anlamını taşıyacak ifadeler kullandı. Bunu düzeltmemiz gerekir. Müsaade ederseniz Uğur Bayraktutan grubumuz adına cevap verecek.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bayraktutan. (CHP sıralarından alkışlar)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Nevzat Bey belki yanlış anladı. Ben, konuşmamın başında, geçen sefer yapmış olduğumuz Meclis araştırması önergesine ilişkin bir iddiamızı ortaya koydum. Yargının kimin arkabahçesi, kimin ön bahçesi olduğunu belirtmek için bu tarafa bakmanız gerekiyor, biz yokuz yani. Bu tarafa bakmanız gerekiyor, bu tarafa değil Nevzat Bey. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Kavgayı siz yapın, bizi niye katıyorsun ya!

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bakın, yargıyla alakalı bir garabet daha var; demin konuşmamda onu söylemedim, 4/C diye bir olay var. Şimdi, Artvin Adliyesine gidiyorum, Artvin Adliyesinin çalışanları var, bir de 4/C’liler var, 4/C diye bir garabet var değerli arkadaşlarım. Bakın, Adliyede ciddi anlamda 4/C diye bir problem var yani mali hakları bakımından, özlük hakları bakımından hiçbir güvencesi olmayan, gerçekten sosyal hakları bakımından hiçbir şekilde tarif edilemeyecek bir cenaze duruyor orada. Bu 4/C’lilerin problemlerini, mağduriyetlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bir kere, eğer bu konuda bir düzenleme yapılacaksa -bugün İnternet ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisini izliyorlar- Türkiye’nin birçok yerindeki adliyelerde 4/C’lilerle alakalı, bu garabetle alakalı Meclis bir an önce düzenleme yapmalıdır.

Biraz önce de ifade ettim, bakın, adliyeye baktığımız zaman, yargıya baktığımız zaman, bir bölüm arkadaşlarımız, hele de hukukun dışında olan arkadaşlarımız sanki adliyenin hâkimlerden, savcılardan ve avukatlardan oluştuğunu zannediyorlar değerli arkadaşlarım. Biraz önce de ifade ettim, burada bir kesim var, gerçekten, mutfak çalışmasında olan, adliyenin gerçek kahramanları var değerli arkadaşlarım. Bunlar 50 bin kişilik kocaman bir ordu; bize sorunlarını getiriyorlar, mali haklarında iyileştirme istiyorlar, özlük haklarında iyileştirme istiyorlar.

Bakın, bugün bir adliye çalışanını şikâyet edin, hiçbir koruma tedbiri yoktur, hâkimlerle, savcılarla aynı ortak bir usule tabidirler ama siz bir devlet memurunu şikâyet edin, ona ilişkin bütün soruşturma kurulları önünüze koca bir duvar gibi ortaya çıkar. O nedenle diyoruz ki: Eğer eşitlik ilkesini uygulamak istiyorsak, eğer eşitlik ilkesine inanıyorsak bu konuda da bir eşitlik sağlamalıyız, adliye çalışanlarının hak etmiş olduğu gerekli sosyal haklara, gerekli özlük haklara, gerekli mali haklara kavuşması için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü yasal güvenceyi, her türlü desteği vereceğimizi bir kere daha ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uğur Bayraktutan.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Karar yeter sayısı istiyoruz.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Var efendim… (Gürültüler)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok, yok.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Elektronik yapalım.

BAŞKAN – Elektronikle yapıyoruz sayın milletvekilleri.

Bir dakika süre veriyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkanım, çok özür diliyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yani, Meclisi nasıl yönettiğinize karışmak istemiyorum ama karar yeter sayısı, o anda Genel Kurulda kimler varsa onların tespitiyle alakalıdır.

BAŞKAN – Şimdi kimler varsa göreceğiz efendim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ama efendim, siz bir dakika verince, bakın, kapılar açılacak, şimdi oradan yığınla insan sökün edecek. Yani, bunun Tüzük’le doğrudan bağdaştığını söyleyemem.

BAŞKAN – Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki Sayın Korkmaz, kâtip üyeler “Var.” deyip ben “Yok.” dediğim zaman elektronik yapıyoruz, yapacak bir şey yok.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Tekrar özür diliyorum efendim. Divan kâtiplerine danışmadan eğer tek başına tespit edebiliyorsa eder zaten yani o konuda onların sizi etkileyebileceğini düşünmüyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Rica ederim.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Yani, bunlar şimdi bu toplantıda var mıydı?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Kapıyı kapatmak yerine muhalefet sırasında oturanları sayalım.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Canım benim, sevsinler seni! Sevsinler seni!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa)- İç Tüzük’e bak, İç Tüzük’e bak.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Elektronik sistem yaptırıyorum, oradan karar yeter sayısı isteyince, bastığı anda kapılar otomatik kapanacak.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Gücün yetmez ona, hadi yaptıralım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok, yok, almayın Sayın Başkan, almayın, doldu.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Daha alınmaz artık, bitti, bitti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Zaman doldu, zaman doldu, bitti, otuz saniye oldu.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Var zaten ya.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu tartışmayı sonlandırmam gerekiyor çünkü elektronik olarak 137 kişi var karar yeter sayısı olarak. Karar yeter sayısı 139 kişi biliyorsunuz. Sizler sonra geldiniz. Burada 3 tane pusula var daha önce girilmiş olarak; Sayın Arınç’ın, Sayın Faruk Çelik’in ve Sayın Erol’un.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Faruk Çelik yok efendim.

BAŞKAN - Vekâleten, vekâleten efendim, söyledim.

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN - Böylece 140 olmakta; 1 oy farkıyla karar yeter sayısı vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Önerge kabul edilmemiştir.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım, şimdi, sizin tutumunuz doğru olmakla birlikte, çeşitli defalar şu yaşandı: Siz “yok” diyorsunuz, aynı partiye mensup 2 kâtip üye “var” diyor. Ama, sonra elektroniğe dönüştürüldüğünde, dışarıdan 50 milletvekili gelmek suretiyle anca 140 oluyor. En azından, iktidar partisi, rica edelim, Başkanlık Divanının tespitine biraz saygı göstersin. Yani, sürekli böyle sonuç alamayız. Bir usul tartışmasını gerektirir bu ilerleyen saatlerde.

BAŞKAN – Şimdi, sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklemeyi öngören 73'üncü maddesinde geçen "ödenebilir" ibaresinin 'ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Türkiye, angaryanın yaygın olduğu bir ülke olup, yasal mevzuat da buna cevaz vermektedir. Özel sektör açısından modern kölelik niteliğinde bir çalıştırma söz konusuyken bu tür esnek çalışma ve angarya kamuda da egemen olmaya başlamıştır. Değişiklik ile angaryanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Gerekçesini okuttuğum bu önergeyi…

III.- YOKLAMA

 

(CHP ve MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yoklama istiyorsunuz.

Yoklama talebinizi yerine getireceğim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sayın Başkan, yok.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoksa yoktur.

BAŞKAN – Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Akar, Sayın Sarı, Sayın Serindağ, Sayın Sarıbaş, Sayın Kaplan, Sayın Toptaş, Sayın Kuşoğlu, Sayın Kalkavan, Sayın Çam, Sayın Bayraktutan, Sayın Özgümüş, Sayın Yılmaz, Sayın Keskin, Sayın Varlı, Sayın Akçay, Sayın Dedeoğlu, Sayın Haberal, Sayın Öz.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, kendimi maç izler gibi hissetmeye başladım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani, lütfen, bir tuhaf olmaya başladı.

Şimdi 73’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 73’üncü madde kabul edilmiştir.

Şimdi madde 74’e bağlı (1), (2) fıkralarını görüşeceğiz.

Madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 74 üncü maddesinde geçen "35000" ibaresinin "119102" ve Ekli (3) sayılı listede yer alan "35000" ibaresinin "119102" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

        İdris Baluken                                  Erol Dora                                         Nazmi Gür

              Bingöl                                         Mardin                                                 Van

          Esat Canan                               Mülkiye Birtane

             Hakkâri                                          Kars

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 74. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "35.000" ibaresinin "100.000" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                               Ali Serindağ                                      Engin Altay

          İzmir                                             Gaziantep                                            Sinop

     Hasan Ören                                       Özgür Özel                                      Haydar Akar

        Manisa                                             Manisa                                             Kocaeli

Mehmet Ali Susam                             Bülent Kuşoğlu                                    Musa Çam

          İzmir                                               Ankara                                               İzmir

                                       İzzet Çetin                                 Vahap Seçer

                                          Ankara                                         Mersin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198 74 üncü maddesinin (2) nci fıkrasında yer alan '40.000' ibaresinin '100.000', '1.000' ibaresinin '5.000' olarak, Ekli (3) sayılı listenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

         Erkan Akçay                             Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

             Manisa                                         Konya                                              Kütahya

      Yusuf Halaçoğlu                          Mesut Dedeoğlu

             Kayseri                                 Kahramanmaraş

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

EÖH

Öğretmen

(1-9)

110.000

110.000

 

TOPLAM

 

110.000

110.000

 

(4) Celal Bayar Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (9) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversiteye ait bölüme eklenmiştir.

( 9 ) SAYILI LİSTE

KURUMU: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

UNVAN KODU

SINIF

UNVAN

DERECESİ

KADRO ADEDİ

15503

Ö.Ü.S

Profesör

1

23

15552

Ö.Ü.S

Doçent

1

23

15552

Ö.Ü.S

Doçent

2

22

15651

Ö.Ü.S

Yardımcı Doçent

1

12

15651

Ö.Ü.S

Yardımcı Doçent

2

12

15651

Ö.Ü.S

Yardımcı Doçent

3

25

15651

Ö.Ü.S

Yardımcı Doçent

4

25

15651

Ö.Ü.S

Yardımcı Doçent

5

45

15701

Ö.G.ve O.S

Öğretim Görevlisi

5

4

15701

Ö.G.ve O.S

Öğretim Görevlisi

6

28

15701

Ö.G.ve O.S

Öğretim Görevlisi

7

28

15909

Ö.Y.S.

Öğretim Görevlisi

6

60

15909

Ö.Y.S.

Öğretim Görevlisi

7

60

6175

Ö.Y.S.

Uzman

5

8

6175

Ö.Y.S.

Uzman

6

8

15750

Ö.G.ve O.S

Okutman

5

10

15750

Ö.G.ve O.S

Okutman

6

20

15750

Ö.G.ve O.S

Okutman

7

20

TOPLAM

433

 

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu.

Buyurunuz Sayın Dedeoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 639 sıra sayılı torba yasanın 74’üncü maddesi üzerine vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak söz aldım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, torba yasanın 74’üncü maddesinde Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesinin yeni kadro ihtiyaçları konusunda düzenlemeye gidilmektedir.

Evet, bu bakanlıklara, ilgili kuruluşlara bu kadro düzenlemesine gidilecek ama mevcutta kurulmuş ve hâlâ devam eden birçok kuruluşlarımız var, burada da kadro eksiklikleri var, bunların da… Kendi seçim bölgem olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin tıp fakültesinde ve üniversitenin diğer fakültelerinde birçok kadro eksikliği bulunmakta. Üniversitemizin tıp fakültesinin açılmasına rağmen kadro eksikliğinden dolayı bazı bölümleri çalışamaz durumda, aksak çalışır durumda. Geçtiğimiz on beş gün içerisinde, burada bulunan hocalarımız, asistanlarımız istemeyerekten bir toplantı yaptılar, bir eylem yaptılar bu kadroların tahsis edilmesi noktasında. Temenni ediyorum ki Maliye Bakanlığı, ilgili bakanlık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bu kadroları bin an önce tahsis eder ve Kahramanmaraş’ın sağlık konusundaki bu eksikliği bir an önce giderilir temennisinde bulunuyorum.

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Hükûmet, bütçe dengelerinin ardına sığınmadan ihtiyaç duyulan kadrolara bir an önce atamalarını yapmalıdır. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yıllarca dirsek çürüten gençlerimiz, torpil ve kayrımcılık yapılmadan, tamamen hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına, boş kadrolara derhâl atanmalıdırlar.

Ülkemizde işsizlik her geçen gün biraz daha artmaktadır. Genç işsizlere her yıl yeni işsizler eklenmekte ve katlanarak da devam etmektedir. Hükûmet politikaları, ülkemizde işsizliğe bir türlü çözüm bulamamıştır, bunu üretememiştir. Bu konulardaki AKP Hükûmetinin gayretleri maalesef ki yetersizdir. Hükûmet, bu konuda yeterince gayret göstermemektedir. Hükûmet bu konuda gayretlerini gösterdiğini yeni alımlarla ortaya koymalıdır. Ülkemizde bir tarafta çok büyük bir işsizlik yaşanırken, bir taraftan da kamu kurum ve kuruluşlarında personel açıklığı yaşanmaktadır. Ülkemizde atama bekleyen öğretmen sayısı her geçen gün artarken okullarımızın öğretmen açıkları Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre 126 bine ulaşmıştır. Sendikalar bu öğretmen ihtiyacının daha da yüksek olduğundan bahsetmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; akademisyen açıklarımızın da okullarımızın öğretmen açıklarından bir farkı kalmamıştır. Türkiye genelinde üniversitelerimizin akademisyen açıkları geçen yılın rakamlarına göre 26.616 olarak gerçekleşmiştir. Hükûmet, yeni kadrolar tahsis ederek ülkemizin öğretmen ve akademisyen açıklarını bir an önce kapatmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Hükûmete her türlü desteği bu konuda vermeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Burada, eğitim demişken, Türkiye’de eğitimin sorunlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Ülkemizde en fazla bakan değişikliğinin yapıldığı Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde işler içinden çıkılmaz bir hâle dönüşmüştür. Neredeyse her gelen bakan, Türkiye’de kendince yeni bir sistem denemiş, denenen bu sistemler ülkemizde eksik olan okul ve derslik sayılarını da artırmıştır. Öğrencilerimiz kalabalık sınıflarda ders görmek zorunda kalırken öğretmen ve yöneticiler yapılan rotasyonlar nedeniyle mesleklerini verimli bir hâlde sunamaz duruma düşmüşlerdir. Öğretmenlik mesleği Hükûmetin üst düzey yetkilileri tarafından yapılan birtakım açıklamalar nedeniyle itibar kaybetmiştir ve buna da devam etmektedirler. Öğretmen açıklarına ve eğitim camiasının içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak yerine Hükûmet, kapatmak için dershanelerin kapısına dayanmış ve dershaneleri kapatmaya çalışmaktadır. Önce okullarda görülen eğitim seviyesi yükseltilmeli, ondan sonra dershanelerin kapatılması düşünülmelidir diyoruz. Zaten, okullarda eğitim seviyesinin yükseltilmesiyle dershanelere ihtiyaç kalmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle değişiklik önergemizin kabulünü diler, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Karar yeter sayısı...

BAŞKAN – Karar yeter sayısı istiyorsunuz.

Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 74. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "35.000" ibaresinin "100.000" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Engin Altay (Sinop) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sinop Milletvekili Engin Altay…

Buyurunuz Sayın Altay. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bu bir yara sayın milletvekilleri, Sayın Başkan. Atanamayan, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu Türkiye’nin yaklaşık dokuz on yıldır kanayan bir yarası. Drama dönüşmüş, ailelerin perişan olduğu, çok trajik vakaların yaşandığı bir durumdan ben size bahsediyorum ve bu Genel Kurulda yaklaşık on yıldır her sene, gerek Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken gerekse millî eğitimle ilgili kanunlar görüşülürken çeşitli vesilelerle bu dramı Genel Kurula, Genel Kurulun takdirine, Hükûmetin takdirine sunduk ama gözler kör, kulaklar sağır; bu konuda, bu sorun konusunda iktidarın bir adımını, iyi niyetli çabasını göremedik. Ama aynı iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında seçim öncesinde Gaziantep’te, İzmit’te, Samsun’da, İstanbul’da -bunlar benim hatırladıklarım- Türkiye’ye söz verdi, söz verdi, dedi ki: “AK PARTİ iktidarında atanamayan öğretmen olmayacak.” dedi. Soruyorum Hükûmete, Sayın Başbakan Yardımcısına: Söylediniz mi, böyle bir söz verdiniz mi, vermediniz mi? Verdiniz, verdiniz. Şunu diyebilirsiniz, şunu çok anlarım: “Ya, kardeşim, keyfî de öğretmen alınır mı? İhtiyaç yok, öğretmen…” Bu olmaz. Yani her işletme fakültesi mezununu, her hukuk fakültesi mezununu, her siyasal bilgiler fakültesi mezununu işe mi alıyoruz? Almıyoruz. Eskiden Türkiye’de bir işsiz ziraat mühendisleri ordusu vardı. Onlar umudu kesti, hayatın değişik alanlarında kendilerine iş, istihdam elde ettiler şu veya bu şekilde.

VAHAP SEÇER (Mersin) – Şimdi de devam ediyor, umutsuzlukları devam ediyor.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Şimdi, Türkiye’de sizin iktidarınız döneminde bir kangrene dönen, bir drama dönen ataması yapılmayan öğretmenler sorununu Türkiye’ye yaşatıyorsunuz. Şunu kabul ederim: Türkiye’de an itibarıyla 350 bin öğretmen atama bekliyor. Biz ve diğer muhalefet partilerinin önergelerinde, size “350 bin öğretmeni de işe alın.” demiyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Raporu orada duruyor. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Raporu diyor ki: “130 bin -hadi bu sene o değişmiştir belki, 120 bin- öğretmen ihtiyacı var Millî Eğitim Bakanlığının.” Başbakan çıkıyor, diyor ki: “Biz on iki yılda Türkiye’yi şuradan şuraya aldık, Türkiye ekonomisini buradan bu kadar yaptık.”

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Doğru.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Eğer Başbakanın dediği gibi Türkiye ekonomisini bu kadardan bu kadar yaptıysanız ve sistemde 120 bin öğretmene ihtiyaç var iken siz bu öğretmenleri sisteme niye dâhil etmiyorsunuz?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – 400 bin tane öğretmen aldık.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Hani ekonomik olarak büyüdünüz, devlet çok güçlü, kasanız para dolu, IMF’ye bile borç verecek hâle geldiniz ama Millî Eğitim Bakanlığı “Bana 120 bin öğretmen lazım.” diyor, siz diyorsunuz ki -bahşiş gibi- “Ben bu sene 35 bin tane alacağım.” Bu, tek kelimeyle -çok ileri gitmek istemiyorum ama- siyasi edepsizliktir. Ya “Türkiye’yi bu kadar büyüttük, Hükûmet güçlü, paramız pulumuz var.” demeyin, eğer paranız pulunuz varken bu öğretmenleri sokakta aç gezdiriyorsanız -Allah bilir ama- ne tuttuğunuz oruç kabul olur ne kıldığınız namaz kabul olur. Evet, inanarak söylüyorum.

Sayın milletvekilleri, bu dönemde organını, böbreğini satışa çıkaran öğretmenler dramını yaşadık biz, bu dönemde öğretmen olamadığı için polis olup, gidip şehit olan öğretmenin dramını yaşadık biz. Bundan hiç incinmiyor musunuz?

FATOŞ GÜRKAN (Adana) – Onlar eskiden de vardı.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Vicdanlarınıza sesleniyorum: Bir kısmınızın babası öğretmen, hepimizi öğretmenler buralara gönderdi; öğretmenlere biraz saygı, öğretmenlere biraz vefa, biraz insanlık, bunu istiyoruz. Gelin, bu 100 bini yapalım.

İddianız o ki Hükûmetinizin ekonomik sorunu yok, Türkiye ekonomik sorunlarını aştı. Öyleyse ve siz buna rağmen bu 100 bin insanın aç gezmesine, açıkta kalmasına seyirci kalıyorsanız sizi Cenab-ı Allah’ın affına havale ediyorum ama biliyorum ki o da sizi affetmez.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Arayacağım efendim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Konuşmacı Hükûmetimize atfen bir soru sordu, çok da güzel bir konuşma yaptı.

İki cümleyle cevap versem müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Yerinizden de istiyorsanız tabii ki cevap…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Yani oradan da olabilir buradan da olabilir.

BAŞKAN – Siz nasıl arzu ederseniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sataşmadan dolayı mı alıyorlar?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Sataşmadı, soru sordu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – O zaman soruya cevap vereceksiniz.

BAŞKAN – Evet, tabii, buyurun, yerinizden kısa bir cevap verebilirsiniz, buyurunuz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Efendim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve önergede imzası bulunan arkadaşımız atanamayan öğretmenlerden bahisle…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Atanmayan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – …doğrusu ironik bir konuşma yaptı. Bu bir mesajdır, bu mesajı almaya hazır, İnternet’te veya başka bloklarda toplanan arkadaşlarımız da vardır. Kendilerini öğretmenliğe atama hakkını bulan, bunu bir müktesep hak olarak kabul eden gençlerimiz vardır, yaşları ilerlemiş olanlar da vardır ama Sayın Altay’ın şunu bilmesi lazım: Bizim Hükûmetimiz döneminde 417 bin öğretmenin ataması yapıldı. Mevcut öğretmen sayısı 800 bin ise bizim dönemimizde sadece on iki yılda bunun yüzde 55’inin ataması yapılmıştır.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Emekli olanlar ne kadar?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Emekli olan 100 bin civarında.

Değerli kardeşlerim, hiçbir cumhuriyet hükûmeti zamanında bu kadar büyük ölçüde öğretmen ataması yapılmamıştır; bu bir.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Bu kadar da öğrenci yoktu zaten.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Bu sene şubat ayında 10 bin öğretmen ataması yapıldı; şimdi de 5 bini bütçeden, 35 bini de değerli oylarınızla kabul edilirse 40 bin atama da yapılacak. 2014 yılı içerisinde tam 50 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacaktır. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Arınç.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısının söylediği doğrudur, 417 bin öğretmen atanmıştır iktidarları döneminde, on iki yılda. Ortalamaya vurursanız 30 bine gelir. Ki, Türkiye’de nüfusun ve öğrenci sayısının artması, ilköğretime başlama yaşının 5’e inmesi ve sair bunlar düşünüldüğünde bu normal bir şey. Bunda hiçbir özel üstünlük, özel pay çıkaracak bir durum yoktur. İlaveten Sayın Başbakan şuna cevap versin -önünde rakamlar yok, şimdi onun önünde de yok, benim önümde de yok- bu iktidar döneminde sistemden emeklilik yoluyla ayrılan öğretmen sayısı bunlardan önceki hükûmetlere oranla çok artmıştır. Her iktidar döneminde on yılda ortalama 400 bin öğretmen zaten sisteme giriyor. Şuna cevap verecek Sayın Arınç: 2002’de Türkiye’ye söz verdi mi vermedi mi? Buna ben cevap istiyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Başbakanın verdiği sözler ortada kaldı on iki senedir.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Altay.

Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 74 üncü maddesinde geçen "35000" ibaresinin "119102" ve Ekli (3) sayılı listede yer alan "35000" ibaresinin "119102" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken (Bingöl) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Bu düzenleme ile Millî Eğitim Bakanlığı Kanunu ve ilgili KHK da değişiklik öngörerek, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 35.000 öğretmen kadrosu ihdas etmektedir. Her seçim dönemi olduğu gibi, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, Adalet ve Kalkınma Partisi bu torba tasarıya birçok olumsuz düzenleme koyduğu halde, bazı vergi afları çıkartarak, ya da Soma faciası gibi önemli elem bir olaydan sonra, kamuoyu beklentilerine cevap verme bağlamında ve bu maddedeki gibi öğretmenler için yeni kadrolar ihdas ederek pragmatik bir yaklaşımla kamuoyu algısını yönetmeyi planlamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisinin samimi olmadığını bu madde de çok açık görebiliriz. Zira Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarda olduğu 10 yıllık süreçte, atanamayan öğretmen sayısı oldukça ciddi şekilde artmış ve bugün 350 bin dolayına ulaşmıştır. Her yıl, yüz binlerce öğretmen atama beklerken, on binlercesi ekmeğini kazanmak için ücretli öğretmenliğe mecbur kalırken ve sigortasız, güvencesiz bir biçimde 300-600 TL gibi çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmışken, bu torbada sermayedarların yüklü borçlarını silip, 35 bin kadro ihdas etmek, çok açık bir aymazlıktır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde, sadece 2007'den bu yana, onlarca öğretmen atanamadığı ve işsiz kaldığı için intihar etmiştir. Bu tablo bile, öğretmenlere ölümü reva gören bir anlayışın tezahürüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, bu maddedeki öğretmen kadrosu ihdası; bırakın eğitim sendikalarının açıkladığı öğretmen ihtiyacı sayısını, kendi açıkladığı öğretmen açığına bile ters düşen bir sayıdır. Üstelik bu ihdas edilen kadrolar, kadro bekleyen öğretmenlere lütuf gibi görülmekte ve kamuoyuna bu şekilde yansıtılmaktadır. İş bu önerge ile Bakanlığın norm güncellemeleri sonucu ortaya çıkan öğretmen açığını giderilmesi ve bu yolla ataması yapılmayan öğretmenlerin önemli bir kısmının sorunun çözülmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Madde 74’e bağlı (1), (2) fıkralarını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi, madde 74’e bağlı (3) no.lu fıkrayı görüşeceğiz.

Madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kullanılmak üzere ekli (8) sayılı listede" ibaresi "ve Sakarya Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (8) ve (9) sayılı listelerde şeklinde, "üniversiteye" ibaresi "üniversitelere" şeklinde değiştirilmesini ve buna bağlı olarak aşağıda yer alan (9) sayılı listenin Tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederiz.

           Nurettin Canikli                    Ayhan Sefer Üstün                           İsmail Tamer

                 Giresun                                   Sakarya                                        Kayseri

      Mehmet Doğan Kubat                   Mehmet Altay                                Recep Özel

                 İstanbul                                     Uşak                                           Isparta

                Şirin Ünal                         Osman Aşkın Bak                          Hasan Ali Çelik

                 İstanbul                                   İstanbul                                       Sakarya

           Ali İhsan Yavuz                          Şaban Dişli                                Ramazan Can

                 Sakarya                                  Sakarya                                       Kırıkkale

            Hüseyin Bürge

                 İstanbul

(9) SAYILI LİSTE

KURUMU: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI LİSTE

II SAYILI LİSTE

Profesör

1

20

-

Doçent

1

15

-

Doçent

3

15

-

Yardımcı Doçent

1

15

-

Yardımcı Doçent

3

35

-

Yardımcı Doçent

4

15

-

Yardımcı Doçent

5

15

-

Öğretim Görevlisi

3

10

-

Öğretim Görevlisi

5

10

-

Öğretim Görevlisi

6

10

-

Okutman

6

10

-

Okutman

7

10

-

Araştırma Görevlisi

4

15

-

Araştırma Görevlisi

6

15

-

 

210

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1795, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056 , 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2198, 74 üncü maddesinin (3) nci fıkrasında yer alan Ekli (8 ) sayılı listenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Kemalettin Yılmaz                    Mustafa Kalaycı                         Oktay Vural

            Afyonkarahisar                              Konya                                      İzmir

           Muharrem Varlı                         Bülent Belen

                   Adana                                   Tekirdağ

(8 SAYILI LİSTE)

KURUMU: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Unvanı

Derecesi

I Sayılı

II Sayılı

Profesör

1

40

 

Doçent

1

30

 

Yardımcı Doçent

1

40

 

Öğretim Görevlisi

5

40

 

Araştırma Görevlisi

4

25

 

Araştırma Görevlisi

5

40

 

TOPLAM

 

215

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun 74’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                               Haydar Akar                                    Ahmet Toptaş

          İzmir                                               Kocaeli                                       Afyonkarahisar

     Özgür Özel                                      Müslim Sarı

        Manisa                                             İstanbul

"Afyon Kocatepe Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (8) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversiteye ait bölüme eklenmiş ve ekli (9) sayılı listede yer alan kadrolar hariç olmak üzere 4/7/2012 tarihli ve 6354 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesiyle eklenen kadrolar anılan bölümden çıkarılmıştır."

 

 

9 SAYILI LİSTE

 

 

 

KURUMU:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

TEŞKİLATI MERKEZ

 

 

 

SINIFI

UNVANI

S.KADRO DERECESİ

ADEDİ

TOPLAM

SHS

Diş Tabibi

5

10

10

SHS

Eczacı

5

4

4

SHS

Tıbbi Sekreter

9

10

10

SHS

Röntgen Teknisyeni

9

10

10

SHS

Laboratuvar Teknisyeni

9

10

10

SHS

Odyometrist

9

1

1

THS

Tekniker

7

12

12

THS

Teknisyen

9

2

2

YHS

Hizmetli

10

6

6

YHS

Kaloriferci

10

4

4

 

 

 

Toplam

69

 

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş…

Buyurunuz Sayın Toptaş. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Yasa Tasarısı’nın 74’üncü maddesi üzerine verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım.

Ancak bu değişiklik önergemden önce birkaç cümle, biraz önce reddedilen önergeyle ilgili söz söylemek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, sizler de karşılaşıyorsunuz bizler de karşılaşıyoruz, çarşıya, pazara, yola, nereye gidersek gidelim, karşımıza mutlaka bir atanamamış öğretmen dramı çıkıyor. 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, öğretmen olmak için üniversitelerde okuttuğumuz, başka herhangi bir iş yapma olanağı vermediğimiz, öğretmen olarak da o idealle yetişmiş 350 bin insan sokakta boş geziyor. Bütün sorunlarını çözdüğünü söylediğiniz, dünyanın en kalkınmış ülkelerinden biri hâline geldiğimizi söylediğiniz Türkiye’de bu insanların dramı, intiharlar, evlenememe, işsizlikten bunalıma girme çok yaygın.

Sayın Başbakan Yardımcısı, bize rakamları veriyor, 400 bin öğretmen alınmış. Arkadaşlar, iktidarınız döneminde 1,6 trilyon dolar para kullandınız. Sorduğumuz zaman “Yol yaptık.” Ee, yapmasaydın, öğretmen… Ya, tayin etmeseydin, o zaman okulları kapatsaydık. Lütfen biraz vicdan, insaf ve toplumun gerçekleri üzerine biraz düşünelim, bu insanlara iş olanağı sağlayalım. Okullarımızda sınıflar da öğretmensiz. Millî Eğitimin belgelerine göre 130 bin civarında öğretmene ihtiyaç var. Bunu engelleyecek hiçbir durum yok, madem ekonomimiz çok düzgün, bu öğretmenleri sokakta kendi problemlerinden, ailelerini kendi problemlerinden kurtarmanın yolu bunları atamak ve iş sağlamak.

Değerli arkadaşlar, değişiklik önergemize gelince; 12 Temmuz 2012 tarihinde çıkardığımız 6354 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesine 250 yeni kadro verilmişti. Bugün görüşülmekte olan torba yasa tasarısının 74’üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla yine 250 kadro verilirken, 6354 sayılı Yasa’yla verilen 250 kadro iptal edilmektedir. Yani verdiğimiz önergeyle, Afyon Kocatepe Üniversitesine daha önce verilip bu torba yasayla iptal edilen kadroların iptalinin önlenmesini ve 69 kişilik daha önce ihdas edilmiş kadroların aynı Afyon Kocatepe Üniversitesine tahsisini istemekteyiz.

Değerli arkadaşlar, daha önce üniversiteye verilip bu yasayla iptal edilen kadrolar şöyle: 10 adet diş tabibi, 4 eczacı, 10 tıbbi sekreter, 10 röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni 10, odyometrist 1, tekniker 12, teknisyen 2, hizmetli 6 ve kaloriferci 4. Bunları daha önce vermiştiniz. Bunları iptal ederek bu üniversiteyi bu kadrolardan yoksun bırakmayın, isteğimiz bu. Afyon Kocatepe Üniversitesi ciddi olarak desteğe ihtiyaç duyuyor. Özellikle öğretim kadrosu anlamında çok ciddi desteğe ihtiyacımız var.

Değerli arkadaşlar, Afyon’un komşu illerindeki üniversitelere baktığımızda, Aydın Menderes Üniversitesi 205 profesör, Celal Bayar Üniversitesinde 184, Pamukkale’de 134, Süleyman Demirel Üniversitesinde 248 profesör kadrosu varken, Afyonkarahisar’da 86 profesör kadrosu var.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Kaç öğrencisi var?

AHMET TOPTAŞ (Devamla) – 35 bin öğrencisi var.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – 65 bin öğrencisi var Süleyman Demirel’in, 65 bin.

AHMET TOPTAŞ (Devamla) – Vermeyin o zaman, kapatın, gönderin Süleyman Demirel’e hepsini.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Öğrenci sayısını mukayese et.

AHMET TOPTAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Süleyman Demirel Üniversitesinde 89 tıp profesörü varken, Afyon Kocatepe Üniversitesinde 15 tıp profesörü var.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Aman nazar değmesin.

AHMET TOPTAŞ (Devamla) – 100’ün üzerinde öğretim üyesi, Afyon’da üniversiteyi terk etmiş durumda. Kocatepe Üniversitesi, Türkiye’nin çok önemli, gelişmeye müsait üniversitelerinden birisi, desteklenmeye ihtiyacı var. “Diğer üniversitelerde olmasını istemiyoruz, bunlara çok.” demiyoruz, yeterli değil, oralarda da daha çok olmalı.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Şöyle, güzel konuşmaya başladın.

AHMET TOPTAŞ (Devamla) – Dinleyeceksiniz o zaman.

Ama 35 bin öğrenci barındıran, 35 bin öğrenciyi okutan Afyon Üniversitesinde 86 profesör kadrosu eğer yeterli diyorsanız, bu, sizin takdiriniz diye söylüyorum.

Değerli arkadaşlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi sürekli kan kaybediyor. Bir hukuk fakültesi açıldı; geçen yıl 4 tane öğretim elemanı vardı, bu sene 6’ya çıktı. Yani 6 kişiyle bir hukuk fakültesinin devamı mümkünse, devam ettirin.

Onun dışında başka şeyler de oluyor arkadaşlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi kalmadı. Bir taraftan onkoloji bölümü açılıyor, bir taraftan başka bölümler açılıyor ama profesörler kaçıyor, öğretim üyeleri kaçıyor. Bunun nedenlerini de bir başka konuşmamda anlatacağım çünkü sürem bitti, çok önemliydi.

Hepinize saygılar sunuyor, önergemin desteklenmesini istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Toptaş.

III.- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Akar, Sayın Özel, Sayın Dinçer, Sayın Susam, Sayın Sarı, Sayın Kalkavan, Sayın Kuşoğlu, Sayın Çam, Sayın Serindağ, Sayın Toptaş, Sayın Köse, Sayın Özgümüş, Sayın Kaplan, Sayın Haberal, Sayın Bayraktutan, Sayın Sarıbaş, Sayın Çetin, Sayın Seçer, Sayın Keskin, Sayın Ekşi.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2031…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – “2/2031” yok Bayram Bey, yanlış okuyorsunuz.

Sayın Başkan, yanlış okuyor, böyle bir şey yok.

KÂTİP ÜYE BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – “2/2032” var.

(Kâtip Üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“…2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/219 74 üncü maddesinin (3) üncü fıkrasında yer alan Ekli (8) sayılı listenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.”

Kemalettin Yılmaz                              Muharrem Varlı                                   Oktay Vural

  Afyonkarahisar                                        Adana                                                İzmir

                              Mustafa Kalaycı                                  Bülent Belen

                                      Konya                                             Tekirdağ

(8) SAYILI LİSTE

KURUMU: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

Unvanı

Derecesi

I Sayılı

II Sayılı

Profesör

1

40

 

Doçent

1

30

 

Yardımcı Doçent

1

40

 

Öğretim Görevlisi

5

40

 

Araştırma Görevlisi

4

25

 

Araştırma Görevlisi

5

40

 

TOPLAM

 

215

 

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Kemalettin Yılmaz, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Yılmaz.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, çıkartmaya çalıştığımız torba kanunda yer alan 74’üncü maddenin (3)’üncü fıkrası üzerine vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken bir dipnot paylaşmak istiyorum: 350 bin öğretmenimiz atama beklerken, seçim bölgem olan Afyon’da 8.500 norm kadro olmasına rağmen ilimizde 2.200 civarında öğretmen açığı ve maalesef 1.370 civarında da derslik açığı vardır.

Değerli milletvekilleri, uzun yıllardır kadro konusunda ciddi eksiklikleri olan Afyon Kocatepe Üniversitemiz istenildiği gibi gelişememekte, bu da üniversiteyi öğrenciler tarafından tercih edilebilir bir üniversite olmaktan çıkarmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 yılında kurulan 21 üniversite ve 2 ileri teknoloji enstitüsünden birisidir. Bölgemizde yer alan üniversiteler sahip oldukları öğretim üyeleri sayısı açısından incelendiğinde Afyon Kocatepe Üniversitemizin, bariz olarak, hak ettiği yerde olmadığı net bir şekilde ortadadır. Bu durum, Afyonkarahisar ilinin jeopolitik konumuyla ve ekonomik potansiyeliyle uyumlu bir gelişim içerisinde değildir. Afyonkarahisar’da görev yapan öğretim elemanlarının, başka üniversitelere, maalesef, göç ettiğinin göstergesidir. Kıyaslama yapılan diğer üniversitelerin bulunduğu illerin jeopolitik konumu da Afyonkarahisar’dan daha iyi değildir.

Bu üniversitelerimizin hepsi aynı zamanda kuruldu değerli milletvekilleri ve profesör sayılarına şöyle bir bakalım, benden önceki hatip de işaret etti, burada bu sayıları tekrar etmekte fayda var. Bugün Afyon Kocatepe Üniversitemizde profesör sayısı maalesef 86’dır. Aynı dönemde kurulan Adnan Menderes Üniversitesinin profesör sayısı 205, Celal Bayar Üniversitesindeki profesör sayısı 185, Denizli Pamukkale Üniversitesindeki 143, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesindeki profesör sayısı ise 243’tür.

Bu tablonun, Afyon Kocatepe Üniversitesi adına içler acısı hâlini görüyorsunuz değerli milletvekilleri. Yıllardır ihmal edilen bu kadro eksiklikleri mutlaka giderilmelidir. On iki yıldır iktidarda bulunan AKP, Afyon Kocatepe Üniversitesi için 2012 yılında 1 kadro talebini yasaya ekletmiş, onu da eksik ve yanlış kod ile eklettiği için bu kadrolar maalesef iki yıldır kullanılamamıştır.

Değerli milletvekilleri, ne kadar bina, teçhizat, laboratuvar yaparsak yapalım, binlerce öğrenci kontenjanı açarsak açalım, öğretim üyesi olmadığı sürece hepsi boştur. Geçtiğimiz günlerde basında üniversitelerle ilgili bir sıralama yayınlandı değerli milletvekilleri, gözlerim Afyon Kocatepe Üniversitesini aradı ancak sonlarda bulabildim. TÜBİTAK’ın değerlendirmeye aldığı 50 üniversiteden 46’ncı sırada yer alıyor üniversitemiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP raporlarına göre devlet üniversiteleri arasında 50’nci sırada, tüm üniversiteler içerisindeyse 60’ıncı sıradadır. Dünya sıralarını hiç söylemiyorum, zira kayıtlarda izine bile rastlamak mümkün olmadı.

İlimiz Afyonkarahisar’ın gelişimi, üniversitemizin bilimsel üst sıralara, TÜBİTAK listelerine ve en iyi üniversiteler listesine girmesi için bu kadroların yetersiz olduğu açık. Bu torba kanun ile ihdas edilen kadroların yetersizliği de bir gerçektir değerli milletvekilleri.

Biz, vermiş olduğumuz bu değişiklik önergemizle, ihdas edilen o mezkûr profesör kadrosunun 40’a, ihdas edilen 20 doçent sayısının 30’a, ihdas edilen 22 yardımcı doçent sayısının 40’a, ihdas edilen 20 öğretim görevlisinin sayısının 40’a, ihdas edilen kadro derecesi 4 olan 8 araştırma görevlisinin sayısının 25’e, ihdas edilen kadro derecesi 5 olan 15 araştırma görevlisinin de 40’a çıkarılması için değişiklik önergemizi verdik.

Değerli milletvekilleri, her fırsatta “Söz konusu Afyon’sa gerisi teferruattır.” deyip Afyon’u âdeta müjde göletine çeviren AKP milletvekillerini ve Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesinin gelişmesi için, önünün açılması için destek vermeye, Kocatepe Üniversitesinin kadro sorununu çözmeye çağırıyorum.

Çoğu gerçekleşmeyen müjdelerinizin telafisi için gelin, bu önerilerimizi destekleyin, gerçek ve güzel bir müjde verin. Bayram müjdesi olsun bu, Sayın Bakanım. Unutmayın, Afyon’un kalkınması için yapılacak bu değişikliklere destek vermek en büyük vazifenizdir.

Bu kadroları yıllardır bekleyen öğretim görevlilerinin, öğretim elemanlarının, akademik kadroların veballeri de üzerinizedir. Destek vermediğiniz takdirde, Afyon ile üniversite lafını ağzınıza aldığınızda karşınıza çıkıp bunu hatırlatmak da benim boynumun borcudur.

Şimdi, Afyon’un, üniversitemizin ihtiyacı olan bu kadrolar için samimiyetinizi göstermenizi istiyor, değişiklik önergemize destek vermenizi bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kullanılmak üzere ekli (8) sayılı listede" ibaresi "ve Sakarya Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (8) ve (9) sayılı listelerde şeklinde, "üniversiteye" ibaresi "üniversitelere" şeklinde değiştirilmesini ve buna bağlı olarak aşağıda yer alan (9) sayılı listenin Tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Doğan Kubat (İstanbul) ve arkadaşları

(9) SAYILI LİSTE

KURUMU: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI LİSTE

II SAYILI LİSTE

Profesör

1

20

-

Doçent

1

15

-

Doçent

3

15

-

Yardımcı Doçent

1

15

-

Yardımcı Doçent

3

35

-

Yardımcı Doçent

4

15

-

Yardımcı Doçent

5

15

-

Öğretim Görevlisi

3

10

-

Öğretim Görevlisi

5

10

-

Öğretim Görevlisi

6

10

-

Okutman

6

10

-

Okutman

7

10

-

Araştırma Görevlisi

4

15

-

Araştırma Görevlisi

6

15

-

 

210

 

 

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Gerekçe…

Gerekçe:

Maddeyle başta son dönemlerde kurulan Hukuk, İşletme, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İletişim, Siyasal Bilgiler, Diş Hekimliği Fakülteleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve yabancı Diller Yüksekokulunun akademik kadroları olmak üzere Üniversitenin akademik kadro ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.<