TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                               124’üncü Birleşim

                                                                                     23 Temmuz 2014 Çarşamba

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin’in Midyat ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesinin Damar köyünde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kadir Gecesi’nde insanlığa, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesine vesile olmasına ve Filistin’e yapılan saldırının sona ermesini dilediğine, bir kısım emniyet personeline yapılan hukuksuz operasyonları kınadığına ilişkin açıklaması

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladığına ve bu gecenin İslam coğrafyasında akan kanın durmasına vesile olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma Belediyesinde itfaiye hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması

4.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, yaşanan işçi kıyımlarına ve Hükûmeti, işçi kıyımlarına son vermek için gerekli tedbirleri almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

5.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Gemlik ilçesinin Gençali Mahallesi’nde yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması

6.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Gökçeada’da kurulacak depolama tesisinin çevreye vereceği zararlara ilişkin açıklaması

7.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Filistinlilere yapılan katliamı ve AKP’nin büyükşehirlerde yaptığı partizanca tutumları kınadığına ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladığına ve engelli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için kamuda açık bulunan 25 bin engelli kadrosuna atama yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

9.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Kadir Gecesi’nin İslam âlemine hayırlar getirmesini, İslam coğrafyasında akan kanın bir an önce durmasını dilediğine ve Adana’daki Suriyelilerin durumuna ilişkin açıklaması

10.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’teki Suriyelilerin durumuna ilişkin açıklaması

11.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Erzurum Kongresi’nin 95’inci yıl dönümüne ve Kadir Gecesi’ni kutladığına ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, bireysel silahlanmanın sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1037)

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 19 milletvekilinin, çıkarılacak olan büyükşehir beledtiyeleriyle ilgili yasayla Manisa’nın da büyükşehir yapılmasının Manisa’ya etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1038)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 19 milletvekilinin, hayvan üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1039)

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, özel güvenlik görevlisi vatandaşların mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 16/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Sakine Öz ve arkadaşları tarafından, Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan TÜRK TELEKOM atlama kulelerinde toprak kayması sonucu meydana gelen hasarın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla 21/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 62’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına ve AK PARTİ Grubuna ve Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

8.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına tekraren sataşması nedeniyle konuşması

9.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine tekraren sataşması nedeniyle konuşması

10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 63’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

11.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, bağlı kurum ve kuruluşlarda psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/45705)

2.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 1 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45754)

3.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapılan petrol ticaretine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45755)

4.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı devam eden Ayvalı Barajı Projesi kapsamında gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45756)

5.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Ayvalı Hidroelektrik Santrali için ÇED raporu alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45757)

6.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Kuzey Irak ile yapılan petrol ticaretine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45758)

7.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, elektrik borcunu ödemeyen belediyelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45759)

8.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir ve çevresine enerji alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45760)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, rüzgâr santrallerinin kuruluş aşamasında çevreye yönelik tahribata ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/45761)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/45881)

11.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Bakanlık personelinin Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesine üyelik aidatının özel şirketler tarafından ödendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45959)

12.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'ta işletilen kömür ocakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45960)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2005 yılında yaşanan bir maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45962)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45963)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirilmesinin ardından çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45964)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Maliye Bakanlığı ile EPDK arasında kamulaştırma işleminin takibini sağlayacak yetkili bir birim kurulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45966)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, doğal gaz piyasasına ait altyapı yatırımlarına uygun teşvik mekanizmaları getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45967)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çimento ürünleri sektörünün teşvik edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45969)

19.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Şırnak'taki maden ocaklarında meydana gelen işçi ölümlerine ve yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45970)

20.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde'ye bağlı bir beldede meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/45971)

21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gemi inşa sanayisinde ürün odaklı teşvik sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46149)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gemi inşa sanayisine uzun vadeli kredi sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/46155)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uluslararası fuarlarda Türkiye'nin tanıtımının yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/46156)

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2013-2014 yıllarında toplam pirinç üretim ve tüketimine,

Çiftçilerin elektrik borçlarına,

- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Aksaray'ın Sultanhanı kasabasında 3083 sayılı Kanun kapsamında yapılan tapulu toprak dağıtımına,

- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, arazi toplulaştırma çalışmalarına,

- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlığa ait resmî taşıtlar ile kullanılan kiralık araçlara,

- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Gazi Koşusunun tekrar Ankara'da yapılmasına,

- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 6537 sayılı Kanunla tarım arazilerinin sınıflandırılması konusunda getirilen düzenlemelere,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/46171), (7/46172), (7/46173), (7/46174), (7/46175), (7/46176), (7/46177)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeni yatırım alanlarının açılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46308)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, atık kâğıtlar için hurda kağıt tanımının kullanılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46309)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kanatlı sektöründe ihracatın önünü açmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/46310)

28.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine yapılan ihracatta karşılaşılan sorunlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46311)

29.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Irak'la olan ticari ilişkilere ve Bakanlık bütçesinde ödenek aktarılan projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46312)

30.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kuru üzüm rekoltesine ve ithalatına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46313)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kimya sanayinin gelişimi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46314)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, AB ile ABD arasında müzakere edilen yeni nesil ticaret ve yatırım anlaşmasının dışında kalınmaması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46315)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki alımların ithalatı teşvik etmesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/46316)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, konfeksiyon ve hazır giyim sanayi sektörü için sağlanan yatırım teşvikleri konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46317)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kumaşlara uygulanan koruma önlemlerinin hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne olumsuz etkisi konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46318)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, konfeksiyon ve hazır giyim sanayi sektörü için sağlanan yatırım teşvikleri konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46319)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, konfeksiyon ve hazır giyim sektöründeki tasarım ve ÜR-GE yatırımlarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46320)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, DİR mevzuatı ve uygulamasının sadeleştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46321)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kimya sektöründe ara girdi ithalatının azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/46323)

40.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da teşvik uygulamalarından yararlanmak isteyen girişimci sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46325)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yaptığı harcamaların bütçe kalemlerindeki ödeneklerle uyumlu olmadığına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46585)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma açılarak mobbing uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46586)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı kamu görevlilerinin emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46587)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinin sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46588)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alımı yoluyla yaptığı harcamaların artmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/46799)

46.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, yerli tohum teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara,

Kaymakköy Projesi'ne,

Çiftçilerin kredi borçlarına ve borçların yeniden yapılandırılması çalışmalarına,

Zirai ilaç kullanımı ile ilgili eğitimlere ve denetimlere,

Çiftçiler tarafından satın alınan traktörlere,

- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yaptığı harcamaların bütçe kalemlerindeki ödeneklerle uyumlu olmadığına,

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alımı yoluyla yaptığı harcamaların artmasına,

- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki çiftçilerin yoğun yağışlardan kaynaklanan zararlarına,

- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Bakanlık bünyesinde kurulan Bilişim Koordinasyon Kuruluna ve satın alınan yazılımlarla ilgili iddialara,

- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle zarar gören tarım ürünlerine,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/46805), (7/46806), (7/46807), (7/46808), (7/46809), (7/46810), (7/46811), (7/46812), (7/46813), (7/46814)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/47524)

23 Temmuz 2014 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Gazze’de yaşanan insanlık dramı hakkında söz isteyen, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’e aittir.

Buyurunuz Sayın İçten. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin gündem dışı konuşması

(Hatip tarafından kürsüye pankart asılması)

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün mübarek Kadir Gecesi. Bu vesileyle tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyor, bugünün Müslümanların dirilişine vesile olmasını diliyor, hepimizin dikkatlerini, kanayan yaramız Filistin’e çekmek istiyorum. Mazlum çocuklar, mazlum insanlar terörist İsrail’in zulmünden dolayı bir bir Allah’a kavuşurken insanlığın vicdanı ölmeye devam ediyor.

Ey Filistin, sen Mescid-i Aksa’sın, sen Miraç’sın, sen Kubbet-üs Sahra’sın; sen Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer’sin. Sen ilk kubbemizsin.

Ey Filistin, sen Resulullah’ı bağrına basan, Allah’la buluşturansın. Sen Haçlı ordularının, Haçlı zihniyetlerin korkulu rüyası olan ve barışı kanla değil, kudretle, davetle, sevgiyle tarihe kazıyan Selahaddin-i Eyyubi’sin. Sen ki Sultan Selâhaddîn-i Kürdî’nin bizlere mirasısın. Sen ki II. Abdülhamit’in adı ile tüm ümmetin toprağısın. Sen ki ümmetin namusu, şerefi ve haysiyetisin.

Ey Filistin, sen utanma, biz utanacağız; sen başını eğme, biz başımızı eğeceğiz. Ümmetin namusu, şerefli bu topraklar, artık siyonist, haydut, terörist İsrail tarafından ayaklar altına alındı. Onur, haysiyet ve insanlık bu siyonistlerin elinde can çekişiyor.

Ey 8 milyonluk terörist İsrail, İsrail için ebabil kuşlarını bekleyen 1,5 milyarlık İslam dünyası ve devletleri; ebabil kuşları geldiğinde taşları sizlere değil, suskun olan Müslümanlara atacaktır. Bazı Arap devletleri petrolleri sayesinde namuslarını ayaklar altına almış ve katliamlara göz yumuyorlar.

Her sabah çocuklarını öpüp dışarı çıkan ve bu duruma sessiz kalan insanlar, utanın!

7 yaşında ellerini zafer işareti yaparak siyonist askerlere cesurca kafa tutan Filistinli çocukları görüp, izleyip sessiz kalanlar, utanın!

Hâlâ siyonistler için ağaçların, taşların dile gelmesini bekleyenler, utanın!

Filistin’de altmış altı yıldır masum çocuklar katledilirken bundan siyasi rant devşirmeye çalışıp yalanlar ve iftiralarla bizi siyonist alçaklarla iş birliği içerisinde gösteren içimizdeki hainler, utanın.

Hâl⠓İsrail terörist” diyemeyen korkaklar ve alçaklar, utanın.

Ey zulme sessiz kalanlar, sözde hoca diye geçinenler; Pensilvanya’da efendilerin kucağında oturanlar, hainler; Müslümanlara gelince horoz olanlar, siyonist, terörist alçaklara gelince, İsrail’e gelince koyun olmayı çok iyi beceriyorlar, değil mi? Ey Pensilvanya, biraz şerefin, haysiyetin, namusun, onurun varsa e bir beddua da terörist İsrail için de yap da biz de görelim, “İsrail terörist devlettir.” de de biz de görelim. Desene! Diyemezsin, yapamazsın, efendilerin söyletmez sana.

Siyonistler ve Haçlılar Selâhaddin-i Eyyûbî’yi, Fatih Sultan Mehmet’i, Kanuni Sultan Süleyman’ı çok çok özlemişler ama hiç merak etmeyin, biz dedelerimizin torunuyuz ve mirasımıza sahip çıkarız, gerekirse bir bir şehit olup yüz binlerce defa dirilir ve yine gelip başınıza dikiliriz. İnancım şudur ki, 1,5 milyar Müslüman aynı anda tükürse bu siyonist alçakları tükürüğümüzle boğarız. İsrail, barışın ve insanlığın düşmanıdır. İsrail büyümesin diye çocukları, doğurmasın diye anneleri ve karşı koymasın diye babaları katlediyor.

Her şey bir yana, ben bir babayım, inanın 3 kızıma bakarken insanlığımdan utanıyorum. Mavi Marmara Gemisi’nde yirmi beş yıllık can dostum Ali Haydar Bengi terörist İsrail tarafından katledildi, şehit edildi. Bu yüzden bile siyonist ve terörist İsrail benim ve ümmetim için can düşmanıdır. Bu nedenle konuşmamı bu güzel şehidin anısına ithaf ediyor ve yüce heyetinizi Filistin şehitleri ile tüm şehitlerimiz için hep birlikte Fatiha’ya davet ediyorum: El Fatiha. (x) (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İçten.

Gündem dışı ikinci söz, Midyat ilçesindeki elektrik kesintileri hakkında söz isteyen Mardin Milletvekili Erol Dora’ya aittir.

Buyurunuz Sayın Dora.

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin’in Midyat ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin gündem dışı konuşması

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mardin’in Midyat ilçesindeki elektrik kesintileri hakkında gündem dışı konuşma gerçekleştirmek için söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Midyat, dünyanın en eski yerleşim bölgesi olan yukarı Mezopotamya’da yer aldığı için tarih boyunca Sümerler, Asurlular, Urartular, Makedonyalılar, Persler ve Romalılar gibi birçok uygarlığın egemenliğine sahne olmuştur. Kürtçe, Süryanice, Türkçe ve Arapça dillerinin konuşulduğu Midyat'ta Müslümanlık, Hristiyanlık ve Ezidilik dinlerine mensup bulunan Süryaniler, Kürtler, Türkler ve Mahalmiler yaşamaktadırlar.

Midyat kendine özgü bu özelliklerinin yanı sıra, el sanatları, taş işletmeciliği, tarihî kilise, manastır, evler, kültürel yapı ve coğrafi manzara, genel bir ifadeyle kültürel ve doğal mirasıyla da önemli bir konuma sahiptir. Böylesine muazzam tarihî ve kültürel bir mirasa sahip bu şehir, özellikle son on yıldır yerli ve yabancı turistler tarafından duyulan ilgiyle birlikte bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Son yıllarda şehrin gelişmesi için bazı alanlarda olumlu çalışmalar yapılmış olsa da bunlar yetersizdir. İlçede yıllardır eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, su, elektrik ve çarpık kentleşme alanlarında geçmişten süregelen sorunlar hâlâ çözümlenebilmiş değildir.

Değerli milletvekilleri, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizde elektrik dağıtımı yapan ve DEDAŞ olarak adlandırılan Dicle Elektrik Dağıtım Şirketinin haksız olarak çiftçilere çıkardığı fahiş elektrik borçları nedeniyle oradaki çiftçilerimizin yaşadıkları mağduriyeti yaklaşık bir buçuk ay önce yine bu kürsüden dile getirmeye çalışmıştık. Son haftalarda Midyat'ta elektrik ve su kesintilerinin sıkça yaşanmaya devam ettiği basına da yansımış ve ayrıca bu sorunlar yurttaşlarımız tarafından da bize yoğun bir şekilde iletilmektedir. Yaz aylarında sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu bölgede, Midyat'ta ve özellikle de Midyat'a bağlı birçok köy ve beldede sık sık meydana gelen ve saatlerce süren elektrik kesintileri vatandaşlarımızı isyan noktasına getirmiştir. Geçtiğimiz hafta Midyat’ta DEDAŞ’ın neden olduğu bu elektrik kesintileri halk tarafından protesto edildi.

Değerli milletvekilleri, hem ilçe merkezi hem de Midyat'a bağlı birçok köy ve beldede ikamet eden vatandaşlarımız elektrik kesintilerinden kaynaklı büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar. Köylerde yaşayan halkımız hem tarımsal alanda hem de gündelik yaşamda elektrik kesintilerinin neden olduğu birçok konuda mağdur edilmektedir. Esnaflar elektrik kesintilerinden kaynaklı iş yapamamakta, ayrıca vatandaşın evinde kullanmak durumunda olduğu beyaz eşya türündeki teknolojik ürünler elektrik kesintilerden dolayı arızalanmakta, dondurucuda saklanan gıdalar bozularak çöpe atılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, tarım arazilerinde genellikle elektrikle çalışan sulama sistemleriyle sulama yapıldığından, çiftçiler elektrik kesintileri nedeniyle mahsullerinin kurumasından şikâyet etmektedirler. Elektrik kesintilerine bağlı olarak yaşanan su kesintileri nedeniyle tarlaların birçoğu zarar görmüş durumdadır. Özellikle yağmurların, rüzgârların şiddetli olduğu mevsimlerde ve kış aylarında da elektrik kesintisi doğal bir hâl almış durumdadır. Kış mevsiminde bölgede yüzlerce köye elektrik verilmediği de bilinmektedir.

Değerli milletvekilleri, elektrik kesintilerinin önemli bir sebebi gerekli altyapının olmaması ve kalifiye eleman yetersizliğidir. Bölge genelinde elektrik hatları otuz kırk yıllıktır, bu hatlar bakım ve onarımla hizmet vermektedir. Üretim kapasitesi düşük trafolar ile yeni yerleşim alanları için ek trafoların kurulmaması elektrik kalitesini düşürmekte ve kesintiler çoğalmaktadır.

Günümüzde elektrik enerjisi insan yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Diğer taraftan, vatandaşların gündelik yaşamlarını devam ettirebilmeleri konusunda her türlü tedbiri almak da devletin öncelikli görevleri arasındadır. Devlet vatandaşın elektrik kesintileri karşısında yaşadığı sorunları bir an önce çözmelidir.

Buradan bir kez daha altını çizerek belirtmeliyim ki, bu konunun takipçisi olacağız. Bu sorun giderilene kadar halkımızın geliştireceği her türlü meşru, hukuki ve demokratik girişimde halkımızın yanında olacağımızı belirtiyor, Enerji Bakanını bu konuda bir kez daha göreve çağırıyorum.

Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Gündem dışı üçüncü söz, Artvin-Damar’da yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’a aittir.

Buyurunuz Sayın Bayraktutan. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesinin Damar köyünde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Artvin-Damar’da -“beldesi” demiyorum artık köy olduğu için- yaşanan sorunlarla ilişkili söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

6360 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikle 2011 yılındaki nüfus sayımına göre, adrese dayalı sisteme göre 2 binin altındaki nüfusa dayanarak ne yazık ki Damar da belde olmasının ötesinde bir köye dönüştürüldü değerli milletvekilleri. Yine Damar’la beraber Kılıçkaya ve Meydancık beldelerimizdeki belediyeler de kapatıldı.

Değerli milletvekilleri, nüfusunun 2 binin altına düşmesi sonucunda, Damar’ı yıllar öncesiyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 5.000- 5.500 nüfuslara sahip olan Damar, ne yazık ki oradaki maden faaliyeti nedeniyle, oradaki çalışmalar nedeniyle, hele de köy statüsüne dönüştükten sonra 1.500’lü rakamların altına indi.

Damar’da birtakım sorunlar var. Geçen hafta içerisinde de Damar köyünü ziyaret ettim.

Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında Damar’ın efsane Belediye Başkanı Haydar Osman Çavuşoğlu’nu saygıyla anıyorum. Yirmi beş yılı aşkın süre Damar’da gerçekten efsane belediye başkanlığı yapan sosyal demokrat belediyeciliğin öncüsü Belediye Başkanımızı rahmetle anıyorum.

Değerli milletvekilleri, Damar ile Murgul arasında 10 kilometrelik yol var -aslında başka bir sorun var, esas temel sorun ama bu arada Damar’a ilişkin sorunları da gündeme getirmek istiyorum- bu yol, ne yazık ki on yılı aşkın süredir yapılmaya çalışılıyor. Ben de geçen hafta içerisinde o yoldan Murgul’a indim. O yolda ciddi anlamda sorunlar var, asfalta ilişkin sorunlar var, yolda çökmeler var, araçların gidip gelmesine ilişkin ciddi anlamda sorunlar var, o sorunlara dikkatinizi çekmek istiyorum.

Daha önceden burada sağlık ocağı olmasına, orada maden çalıştırılıyorken, işçiler varken 2 tane doktor, 1’den fazla hemşire olmasına, sıhhiye uzmanları olmasına rağmen, bugün, Damar’da 1.500’e yaklaşan nüfus olmasına rağmen, ne yazık ki değerli milletvekilleri, doktoru bir kenara koyduk, herhangi bir sağlık memuru da yok. Damar’da ciddi anlamda da bu şekilde bir sıkıntı var. Bunun da halledilmesi gerekiyor.

Bunların dışında, en önemli sorunlardan bir tanesi şu: Değerli arkadaşlarım, Damar’da il özel idaresi, belediye kapatıldıktan sonra hizmetleri devralmış olmasına rağmen, sözler vermiş olmasına rağmen, “Biz buradaki çöpleri alacağız, sulara ilişkin arızaları gidereceğiz.” diye sözler vermiş olmasına rağmen “Hizmet alımından biz buraya işçi alacağız, bütün bu çöp sorunlarını halledeceğiz.” demiş olmasına rağmen, yaklaşık dört aydır, Damar'da yaşayanlar, muhtarlık, yasalara aykırı işlem yaparak, herhangi bir sigorta bağlantısı olmadan, sigortalı olmayan işçiler çalıştırılarak Damar Belediyesinin araçlarıyla çöp alıyorlar. Burada değerli milletvekilim de beni izliyor, onun duyarlı olmasını istiyorum, bu olayı takip etmek istiyoruz. Neden dolayı? Bakın, Damar'ın sokaklarında çöp konteynerlerinde çöpler her tarafa saçılmış vaziyette duruyor, bir yandan mikroplarla uğraşıyor Damarlı, bir yandan pis kokularla uğraşıyor. Geçen hafta içerisinde, aradan bir hafta geçtikten sonra Murgul Belediyesinden gelen araçlar Damar'daki çöpleri aldılar ama bu bir palyatif çözümdür, geçici bir çözümdür. Bunun temelinde halledilmesi için, Artvin İl Özel İdaresinin hizmet alımı kapsamında en aşağı 5 işçiyi sigortalı olarak… Damar Belediyesinin kamyonları orada duruyor –çöp kamyonları- onların başına işçileri başlatarak bu çöp sorununu halledebilir değerli arkadaşlar.

Bakın, biraz önce de ifade ettim, 1.500 kişinin yaşamış olduğu yerlerde –gidin, bu saatlerde görün- çöp konteynerlerinden çöpler yollara sarkıyor, fotoğraflarını da getirdim, hani herhangi bir problem olur mu diye. Bir de bunların haricinde, sulara ilişkin de ciddi sorunlar var, diyorlar ki: “Sularımız akmıyor.” Sulara ilişkin de ne yazık ki ciddi sorunlar var değerli arkadaşlarım.

Şimdi, hem doktor sorunu var hem sağlık sorunu var hem su sorunu var, bunlardan daha beter bir sorun var: Murgul Damar'ı gidin görün. Damar -daha önceden- gerçek anlamda Türkiye'nin bakır madeninin işletildiği en önemli yerlerden bir tanesi. Eti Bakır ne yazı ki oraya da elini uzattı, madenin ortasında kocaman bir çukur var değerli arkadaşlarım. Yani yerlerde çökmeler var, binalarda çökmeler var, arazide çökmeler var; bir yandan da -çevresel etkileri anlatmamız mümkün değil- hemen onun üzerinde bulunan bir göl var, o gölden su aldılar, Damar'ı bir anlamda mahvettiler.

Değerli arkadaşlarım, bu yeri köy statüsüne dönüştürerek hizmetten mahrum etme gibi bir anlayışı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu konuşmamın bir tek amacı var. Diğer sorunları biliyoruz, doktor sorununu biliyoruz, yolla ilgili, ulaşımla ilgili sorunları biliyoruz ama değerli milletvekilleri, Hükûmetin Damar'da Belediyeyi kapatmasını bir kenara koyuyoruz, o ayrı bir değerlendirme ama ciddi anlamda, çöpün alınmamasının hangi haklı gerekçesi olabilir? Düşünebiliyor musunuz, 1.500 kişinin yaşamış olduğu bir yerde ana caddelerde, sokaklarda, her yerde çöpler yollara dökülmüş vaziyette. Buradaki amaç da şu: Damar'a bir anlamda işkence çektirilerek –diyorlar ki- 10 kilometre öbür taraftaki Murgul Belediyesine bağlayarak bu çözümü halletmeye çalışıyorlar. Ama bizim Damarlı görüştüklerimiz, muhtar da bu konuda çok duyarlı davranıyor “Hayır, biz bu şekildeki bir dayatmayı kabul etmiyoruz.” diyorlar değerli arkadaşlarım. O nedenle, İl Özel İdaresinin başındaki yetkililer, Valilik makamı ve Hükûmet bir an önce, ivedilikle en az beş kişiyi daha hizmet alımından alarak Damar’daki bu sorunun halledilmesi için gerekli talimatı vermelidir diyor, Damar’ın sorunlarını bu şekilde yüce heyetinizin takdirlerine sunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.

Gündeme geçmeden önce, sisteme girmiş sayın milletvekillerine kısa bir söz vereceğim. Önce, sisteme girmiş olan Grup Başkan Vekilinden başlıyorum.

Sayın Hamzaçebi, buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kadir Gecesi’nde insanlığa, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesine vesile olmasına ve Filistin’e yapılan saldırının sona ermesini dilediğine, bir kısım emniyet personeline yapılan hukuksuz operasyonları kınadığına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bugün mübarek Kadir Gecesi’ni yaşayacağız. Böylesi kutsal, mübarek bir gecede tüm vatandaşlarımızın, İslam âleminin huzur içinde olmasını diliyorum. Filistin’e yapılan saldırının sona ermesini diliyorum. Filistinli kardeşlerimizi buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böylesi mübarek bir gecenin insanlığa, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesine vesile olmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, dün bir kısım emniyet personeliyle ilgili olarak bir operasyon başlatıldı. Sabaha karşı başlatılan operasyonla bir kısım polis ve emniyet görevlisi gözaltına alındı. Bu, 17 Aralık operasyonunun, 17 Aralık nedeniyle 4 bakanla, Hükûmetle ilgili olarak başlatılan soruşturma operasyonunun misillemesi olarak değerlendirilmektedir. Biz yedi yıl önce Ergenekon’la başlayan, Balyoz’la devam eden ve diğer birçok hukuksuz davayla askerlere, aydınlara, gazetecilere, konuşan herkese yönelik olarak yürütülen o hukuksuz uygulamanın, yargılamanın, soruşturmanın, kovuşturmanın nasıl siyasi olduğunu ifade etmişsek bugün bunun da siyasi olduğunu ifade ediyoruz. Sadece özne değişmiştir; o zaman hedefte askerler ve aydınlar vardı, şimdi hedefte polisler var ama fark etmeyen bir şey var: 2 soruşturmanın, kovuşturmanın arkasında da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Biz, o gün o hukuksuzluğa nasıl karşı çıkıyorsak, bugün de bu hukuksuzluğa aynı şekilde karşı çıkıyoruz, karşı çıkmaya devam edeceğiz, bu hukuksuz operasyonları buradan kınıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Sayın Gök…

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladığına ve bu gecenin İslam coğrafyasında akan kanın durmasına vesile olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ben de başta şahsınız olmak üzere Başkanlık Divanının, milletvekili arkadaşlarımın, Meclis çalışanlarının, ekranları başında bizleri izleyen halkımızın, İslam âleminin mübarek Kadir Gecelerini kutluyorum, tebrik ediyorum ve özellikle de bu gecenin, İslam coğrafyasında akan kanın durmasına vesile olmasını diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Sayın Havutça.

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma Belediyesinde itfaiye hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdikten sonra, seçimlerden sonra bizim endişelerimiz ne yazık ki gerçekleşmeye başladı. AKP’li olan büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediyelerinden kendilerine geçen belediyelerle ilgili ayrımcı ve ayırıcı tutumlarını hayata geçirmeye başladılar. İşte, köyler kaybetti, CHP’ye oy veren ya da muhalif partilere oy verenlere hizmet gitmiyor.

İşte, somut olarak, Bandırma Belediyesinde Büyükşehre geçen itfaiye hizmetlerinde 7 işçi kardeşimiz işinden çıkarılıyor ve AKP’ye yakın olan personel yerine AKP’liler alınıyor; artık itfaiye yolları ıslamıyor, pazar yerini yıkamıyor, su taşıma işleri yapmıyor, belediye tankerlerine su vermiyor. Düşünün, Büyükşehir Belediyesi Bandırma Belediyesinde itfaiye hizmetlerini yürütüyor ama yolları ıslamıyor. Böyle bir tutum, böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir kamu hizmeti anlayışı olabilir mi?

Sayın Bakan, buradan uyarıyorum: Bakın, büyükşehir belediye başkanlarımızı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Havutça.

Sayın Akar…

4.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, yaşanan işçi kıyımlarına ve Hükûmeti, işçi kıyımlarına son vermek için gerekli tedbirleri almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, 12 Eylül 2010’da yapılan referandumla Türkiye'ye ileri demokrasi getireceği iddiasında bulunan AKP Hükûmeti “ileri demokrasi” adı altında bir değil, iki sendikaya üye olabileceklerini ifade etmiş işçilerimiz olmasına rağmen, AKP iktidarı döneminde bırakın sendikada işçi sayısının artmasını, 12 Eylül 1980 darbesinden daha kötü duruma gelmiştir. İşçi yoğun kent olan Kocaeli, her gün bir işçi kıyımıyla karşı karşıya gelmekte, artık neredeyse bu işçi kıyımı olağan hâle gelmiş durumda. Örgütlenme çalışmaları nedeniyle Kocaeli Üniversitesi, Pakmaya, Yıldız Sunta ve diğer kuruluşlarda her gün işçi kıyımları yaşanmaktadır. Buradan Hükûmeti işçi kıyımlarına son vermek için, gerekli tedbirleri alması için göreve davet ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akar.

Sayın Demiröz…

5.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Gemlik ilçesinin Gençali Mahallesi’nde yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, Bursa Gemlik Gençali Mahallesi’nde aşırı yağmur ve dolu nedeniyle zeytinliklerin yüzde 100’ü zarar görmüştür. Ayrıca, bu vatandaşlarımız vermiş olduğu dilekçelerle zeytinliklerin sulanmasını yaptıramadıkları için genelde ufak zeytin yaptıklarını ve sıkıntıya düştüklerini ifade ediyorlar. Sulama havuzuna ihtiyaçları olduğunu ve yıllardır talep etmelerine rağmen yapılmadığını ve acilen içme suyuna da ihtiyaç olduğunu ifade ediyorlar. Ben de sizin aracılığınızla değerli bakanlara buradan duyurmuş oluyorum.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

Sayın Sarıbaş…

6.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Gökçeada’da kurulacak depolama tesisinin çevreye vereceği zararlara ilişkin açıklaması

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gökçeada ilçesi Kuzulimanı’nda mülkiyeti Özel İdareye ait taş ocağı mahkeme kararıyla Türkiye Denizcilik İşletmesine devredildi ancak sintine depolama tesisi kurmak isteyen özel şirket, mülkiyeti Özel İdaredeyken gerekli başvuruları yapıp izinlerini almıştır. O dönemde görev yapan AKP’li Belediye sintine depolama tesisine kâr ortaklığı karşılığında şirketle anlaşmıştır. Tüm adanın doğal yapısını, turizmini, tarımını olumsuz yönde etkileyecek olan ve tüm halkın karşı çıktığı, çevreyi ciddi ölçüde kirletecek depolama tesisinin kurulmasına izin verilecek midir? İzin verilirse Gökçeada’nın ölüm fermanına imza atacağınızın farkında mısınız? Bunun vebalini, günahını ve sorumluluğunu alıyor musunuz? Gelecek kuşakların sizi Gökçeada’nın katledilmesine izin veren Ulaştırma Bakanı olarak hatırlamasını ister misiniz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarıbaş.

Sayın Dinçer…

7.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Filistinlilere yapılan katliamı ve AKP’nin büyükşehirlerde yaptığı partizanca tutumları kınadığına ilişkin açıklaması

CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz evvel AKP’den bir konuşmacı arkadaşımız bizlerin Filistin’deki katliamı kınamadığınızı -yani Cumhuriyet Halk Partisini veya diğer muhalefeti göstererek- belirtti. Biz, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı her ortamda kınıyoruz ve bunu dile getiriyoruz. Buradan bir kez daha, Filistinlilere yapılan katliamı kınıyor ve lanetliyoruz. Ancak, sizler Kuzey Irak’ta oluk oluk kan akıtanlara “unsur” diyor, hâlâ daha onları terörist olarak kabul edip kınayamıyorsunuz, bunu da belirtmek istiyoruz.

Ayrıca, ikinci olarak da AKP’nin büyükşehirlerde yaptığı partizanca tutumları da burada bir kez daha ben de kınıyorum. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere her türlü engellemeyi yapmakta ve hizmetleri…

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dinçer.

Sayın Tanal…

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladığına ve engelli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için kamuda açık bulunan 25 bin engelli kadrosuna atama yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) –Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ankara ilimizin Kızılay mevkisinde bulunan Devlet Personel Başkanlığı önünde altı gündür, engelli kardeşlerimiz, kamudaki 25 bin açık kadro personel alımı yapılmadığı için açlık grevine başlamışlardır. Açlık grevinin bugün altıncı günüdür. Bakanlığın engelli vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermesi için kamudaki 25 bin engelli açık kadrosunun atanmasını talep ediyoruz. Yani, bugün, bu akşam Kadir Gecesi. Bu Kadir Gecesi nedeniyle, engelli vatandaşlarımız açlık grevlerine son vermek için Bakanlığın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyorlar, bir kadro atamasını bekliyorlar. Buna vesile olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal.

Sayın Yılmaz…

9.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Kadir Gecesi’nin İslam âlemine hayırlar getirmesini, İslam coğrafyasında akan kanın bir an önce durmasını dilediğine ve Adana’daki Suriyelilerin durumuna ilişkin açıklaması

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ben de Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini ve bu mübarek ay yüzü hürmetine İslam coğrafyasında akan kanın bir an önce durmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Özellikle bu Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkemize 1,5 milyona yakın Suriyeli vatandaşımız geldi. Bunlardan büyük bir bölümü de Adana’daki çadır kentlerde ikamet etmekte. Şimdi, Hükûmet bunlara kucak açmakla övünüyor, doğru da yapmıştır, sahip çıkmak lazım ama bugün bakıyoruz ki bu gelen vatandaşların 900 bine yakını sokaklarda, köşe başlarında, şimdi gelirken trafikte ve Adana’da baktığımızda birtakım olumsuz işlerde ekiplerin şeyine düşmektedir. Bunlara sahip çıkmanın hangi manaya geldiğini ve bunların bir düzen içerisinde götürülmesinin toplumsal barış açısından, o insanlarımız açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Son olarak, Sayın Serindağ…

10.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’teki Suriyelilerin durumuna ilişkin açıklaması

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Hükûmetin izlediği yanlış Suriye politikası sonucunda sınır kevgire dönmüş, güney sınırımızdan gelen geçen belli olmamış ve bu şekilde Türkiye’ye 1 milyon 500 bin civarında Suriye vatandaşı gelmiştir. 200 bini kayıtlı olmak üzere Gaziantep’te yaklaşık 500 bine yakın Suriyeli yaşamaktadır. Bu, Gaziantep’in istiap haddini aşmıştır. Bu nedenle, hem Gazianteplilerin huzursuzluğunu önlemek hem de gelen Suriyelilere insanca bir yaşam temin etmek bakımından acilen bunları barındırabilecek kapasitede kamplar inşa edilmeli ve şu anda nerede oturdukları bile belli olmayan Suriyeliler oraya -ülkenin huzuru için de- nakledilmelidirler.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Serindağ.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, bireysel silahlanmanın sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1037)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bireysel silahlanmayı engellemek ve ruhsatlı ya da ruhsatsız ateşli ya da diğer silah kullanımı sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların son bulması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Mülkiye Birtane                                                    (Kars)

2) Pervin Buldan                                                      (Iğdır)

3) Sırrı Sakık                                                            (Muş)

4) Halil Aksoy                                                          (Ağrı)

5) Hasip Kaplan                                                       (Şırnak)

6) Emine Ayna                                                          (Diyarbakır)

7) Altan Tan                                                             (Diyarbakır)

8) Esat Canan                                                          (Hakkâri)

9) Sebahat Tuncel                                                    (İstanbul)

10) Erol Dora                                                           (Mardin)

11) İdris Baluken                                                      (Bingöl)

12) Murat Bozlak                                                      (Adana)

13) Ayla Akat Ata                                                      (Batman)

14) Hüsamettin Zenderlioğlu                                     (Bitlis)

15) Nursel Aydoğan                                                  (Diyarbakır)

16) Adil Zozani                                                         (Hakkâri)

17) Sırrı Süreyya Önder                                            (İstanbul)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                  (Mersin)

19) Demir Çelik                                                        (Muş)

20) Nazmi Gür                                                          (Van)

21) İbrahim Binici                                                     (Şanlıurfa)

22) Özdal Üçer                                                         (Van)

Gerekçe:

Umut Vakfı'nın verilerine göre Türkiye'de bireysel silah sayısı 8 milyonu buluyor. Bu silahların yüzde 65'ini ise ateşli silahlar oluşturuyor. Yine, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye'de kayıt altına alınmış ruhsatlı silah sayısının 1 milyon 72 bin 37 adet olduğu ileri sürülüyor. Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye'de 7 milyon ruhsatsız silah bulunduğu ortaya çıkıyor. Aynı şekilde, verilere göre Türkiye'de 40 milyon kişi talep etmesi hâlinde silah sahibi olabilecektir.

Yine bazı gazetelerde çıkan haberlere göre, son on yılda bireysel ateşli silahlarda 10 kat artış yaşanmıştır. Yaklaşık 40 kişiden birinde ruhsatlı silah bulunduğu öne sürülüyor. Ruhsatların yarısı kullanma, yarısı da bulundurma için verilmiş durumdadır. Bu rakamların yarattığı sonuç ise dehşet vericidir. TÜİK verilerine göre Türkiye'de her yıl 700 kişi “meskûn mahalde ateş etme” sonucu vurularak hayatını kaybediyor.

Türkiye'de hemen hemen her kavgada silah kullanılıyor. Kadınlar sokak ortasında çoğu ateşli silah olmak üzere çeşitli silahlarla katlediliyor. Kız çocukları evlerinde av tüfekleriyle vurulmuş hâlde bulunuyor. Eşini ya da kız çocuğunu silahla vuran ancak genelde silah temizleme kazası olarak kayıtlara geçen ruhsatlı ya da ruhsatsız silah bulunduran kişi sayısı son derece fazladır. Evinde silah bulunduran kişiler kimi zaman cinnet geçirip bütün bireylere kurşun yağdırabiliyor. Yine düğünlerde, kutlamalarda, maç galibiyetlerinde ateşli silahla kutlama, rastgele havaya ve etrafa ateş açarak sevinç gösterisi yapma geleneği bir türlü terk edilmediği gibi bu tür davranışlar resmî anlamda da ciddi müdahaleler görmüyor. Silah edinme imkânı kolaylaştıkça bu tür olaylar da giderek yaygınlaşıyor. Sorun son derece yakıcıdır. İnsanlar evlerinde dahi tehdit altındadır.

Başta, çocuklar ve kadınlar olmak üzere vatandaşların çoğu evinin balkonunda, parklarda, sokakta ölümle burun burunadır. Çocuklar annelerinin kucağında bile güvende değildir. Urfa'da annesinin kucağında kafasından aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybeden küçük Ali Mefai'nin, İzmir'de parkta oyun oynarken vurulan 6 yaşındaki Umut Ceylan'nın ölümü gibi yüzlerce ölüm ve yaralanma, silahların Türkiye'de normal bir tüketim eşyası gibi kolay ediniminden kaynaklanıyor. Söz konusu sorun, açıklamalar, cezalar ve geçici önlemlerle çözülmeyecek ve geçiştirilemeyecek kadar hayatidir. Çünkü, artık hiçbir yerde can güvenliğimiz yoktur. Bu konuda ciddi bir denetim yapılmalıdır. Silah edinimi son derece kısıtlı hâle getirilerek, ruhsatlı silah kullanımı şartları zorlaştırılmalı ve bulundurma süresi oldukça kısaltılmalıdır.

Ruhsatlı ya da ruhsatsız tüm silahların toplanması için acilen bir çalışma başlatılmalı, yasa yeniden gözden geçirilmelidir. Silahların hangi amaçla edinilmek istendiği ciddi bir araştırma gerektiriyor. Bireysel silahlanmanın bu kadar kolay hâle getirilmiş olmasının, silah üretimi ve satışını yapanlara kâr sağlamak olduğu aşikârdır. Ortada 8 milyon kadar bireysel ruhsatlı ve ruhsatsız silah dururken kimse can güvenliği olduğunu söyleyemez. Bütün bunlar göz önüne alınarak bir Meclis araştırması açılmasını Genel Kurulun takdirine sunuyoruz.

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 19 milletvekilinin, çıkarılacak olan büyükşehir beledtiyeleriyle ilgili yasayla Manisa’nın da büyükşehir yapılmasının Manisa’ya etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1038)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hükûmet tarafından 13 ilin büyükşehir olacağı ve Manisa'nın da bu iller arasında yer aldığı ifade edilmektedir. Ancak, TBMM Başkanlığına gelen herhangi bir teklif veya tasarı olmadığından bu konu söylentiden öteye geçmemiştir.

Manisa'nın büyükşehir olması söylentisi vatandaşlarımız tarafından olumlu karşılanmakla birlikte, özellikle uzak ilçelerimizdeki vatandaşların kafasında soru işaretlerine neden olmuştur.

Konuşulan konulardan birisi de Manisa'nın "bütünşehir" olacağıdır. Manisa ilinin mülki idare sınırlarını büyükşehir belediyesinin sınırları olacaktır. Bu durumda Manisa'da bulunan 68 belde belediyesi kapatılacak, tüm köy muhtarlıkları kapatılarak mahalleye dönüştürülecektir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre sadece İstanbul (5.712 kilometrekare) ve Kocaeli (3.505 kilometrekare) illeri bütünşehir olarak tanımlanmaktadır. 2 ilin mülki idare sınırlarının uzaklığı 100 kilometreyi geçmemektedir. .

Manisa ilimizin yüz ölçümü 13.228 kilometrekaredir. Manisa il merkezi mülki idare sınırlarının en batısında bulunmaktadır. Bu nedenle ilin doğu sınırına uzaklığı 200 kilometreden fazladır. Yine güney sınırına 150 kilometredir.

Ortada herhangi bir yazılı tasarı olmadığından ve sadece konuşulanlardan bilgi sahibi olunması endişeleri artırmaktadır. Manisa'daki belde belediyelerinin tamamının kapatılacağının söylenmesi belediye başkanlarını tedirgin etmektedir. Bu tedirginlik başkanların hizmetlerine olumsuz yansımaktadır. Bu belediyelerde çalışanların durumu ise hâlâ belli değildir.

Yerelleşme adı altında yetki ve sorumlulukların tek merkezde toplanması büyük bir çelişkidir. Belde belediyelerinin kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığı tüm Manisalı vatandaşlar tarafından ifade edilmektedir.

Manisa'nın büyükşehir yasasının Manisa'nın yararına çıkarılması, kapanacak belde belediyeleri, ilçe belediyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile belediye çalışanlarının bundan zarar görmemesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha iyi hizmet almalarının yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla, Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Hasan Ören                                                          (Manisa)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

3) Umut Oran                                                           (İstanbul)

4) Ali Serindağ                                                         (Gaziantep)

5) Rahmi Aşkın Türeli                                               (İzmir)

6) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

7) Ali Sarıbaş                                                           (Çanakkale)

8) Namık Havutça                                                     (Balıkesir)

9) Haydar Akar                                                         (Kocaeli)

10) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

11) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

12) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

13) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

14) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

15) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

16) Sakine Öz                                                          (Manisa)

17) Özgür Özel                                                         (Manisa)

18) Veli Ağbaba                                                       (Malatya)

19) Celal Dinçer                                                       (İstanbul)

20) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, biraz önce okunan Meclis araştırma önergesi, Manisa’nın büyükşehir belediyesi olması hâlinde yaşanacak sorunlarla ilgili olarak bir Meclis araştırması açılmasını öneriyor. Yani, Manisa “büyükşehir” olmadan önce bu önerge verilmiş ama Meclis Başkanlığımız üstün bir çalışmayla bunu Manisa büyükşehir olduktan, yerel seçim yapıldıktan beş ay sonra Parlamentoya getiriyor. Ben Meclis Başkanlığını bu tutumu nedeniyle kutluyorum. [CHP sıralarından alkışlar(!)]

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 19 milletvekilinin, hayvan üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1039)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hayvancılık tarımsal faaliyetler içinde katma değeri en yüksek olan sektörlerden birisidir ve birçok insanımızın geçim kaynağıdır. Yıllarca ertelenmiş başta yapısal sorunları olmak üzere birikmiş sorunları vardır. Geçmiş yıllardan bu yana izlenen politikalar sonucunda hayvancılık sektörü bitme aşamasına gelmiştir.

Hayvancılık sektörünün her yerde tekrarlanan sorunları, düşük verim, hastalıklar, kayıt dışılık (kaçak hayvancılık), yem, besi ve süt hayvancılığının yetersizliği sayılabilir.

Son on-on beş yılda tarım ve hayvancılık sektöründe belirgin bir duraklama, hatta gerileme olmuş, hayvansal ürünler ithal edilir duruma gelmiştir. Bu süreç içerisinde nüfus artarken hayvan mevcudu aynı oranda azalmış ve ıslah çalışmaları yetersiz kalmıştır. Aynı dönemde hayvan hastalıklarıyla mücadelede ilerleme kaydedilmesi gerekirken çeşitli hastalıklar önemli kayıplara sebep olmuştur. İthalat nedeniyle ülkemizde görülmeyen hastalıklar hayvancılığı tehdit eder olmuştur.

Ülke hayvancılığını geliştirmeyi amaçlayan damızlık canlı hayvan ve piyasa değerlerini düzenleme ve et ihtiyacını gidermeyi amaçlayan kasaplık canlı hayvan ithalatı uzun bir süre devam etmesine rağmen amacına ulaşmamıştır. Dışarıdan gelen hayvanların ülkemizde görülmeyen ve bulunmayan değişik enfeksiyon etkenlerini taşıyor olmaları nedeniyle ve ülke şartlarına adaptasyonda yetersizlikten dolayı önceden tahmin edilemeyen boyutlarda kayıplara neden olarak yetiştiricilerin mağduriyetine ve ülke ekonomisinde zarara neden olmuştur.

On yıllık AKP döneminde hayvancılığa verilen teşviklerin yetersiz olması nedeniyle çiftçilerimiz hayvancılık yapmayı bırakmış, köyden kente göç edip işsizlik ve yoksulluk içinde gecekondularda yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Özellikle son aylarda yaşanan kuraklık ve samanın çok pahalı olması üreticilerimizi büyük sıkıntıya sokmaktadır. Bu nedenle, üreticilerimiz devletin verdiği iki yıl faizsiz beş yıl vadeli krediyle aldığı hayvanlarını yarı fiyatına elden çıkartmakta, kredisini de ödeyemediğinden iflas ederek can çekişmektedir.

Yukarıda sayılan nedenlerle, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, son yıllarda görülen hayvan sayısındaki düşüş ve et fiyatlarındaki yükselişin sebeplerini tespit etmek için Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 26/07/2012

1)  Ensar Öğüt                                                          (Ardahan)

2)  Ali Rıza Öztürk                                                     (Mersin)

3)  Ali Serindağ                                                        (Gaziantep)

4)  Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                     (İstanbul)

5)  Ali Demirçalı                                                       (Adana)

6)  Rahmi Aşkın Türeli                                               (İzmir)

7)  İhsan Özkes                                                         (İstanbul)

8)  Namık Havutça                                                    (Balıkesir)

9)  Haydar Akar                                                        (Kocaeli)

10) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

11) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

12) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

13) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

14) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

15) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

16) Sakine Öz                                                          (Manisa)

17) Özgür Özel                                                         (Manisa)

18) Veli Ağbaba                                                       (Malatya)

19) Celal Dinçer                                                       (İstanbul)

20) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerleri alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, özel güvenlik görevlisi vatandaşların mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 16/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

23/7/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 23/07/2014 Çarşamba günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Oktay Vural

İzmir

MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

16 Mayıs 2013 tarih, 13084 sayıyla TBMM Başkanlığına Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşlarının verdiği, özel güvenlik görevlisi vatandaşlarımızın mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla verdiğimiz Meclis araştırması önergemizin 23/07/2014 Çarşamba günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan.

Buyurunuz Sayın Erdoğan. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime, bu gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini, özellikle de Gazze, Türkmeneli ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm gören bütün İslam âleminin huzura kavuşmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederek başlamak istiyorum.

Gazze’de bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden soykırımı ve bunu gerçekleştiren İsrail’e, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranarak destek verenleri de kınıyorum.

Ayrıca, Türkmeneli’nde devam eden IŞİD katliamında hayatını kaybeden bütün Müslüman soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkmeneli’de yaşananları görmezden gelenleri de kınıyorum.

Bu arada, iki gün önce hayatını kaybeden ve bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı merhum Sadun Köprülü’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum.

Değerli milletvekilleri, insanoğlunun yaratıldığı günden bu yana 3 temel ihtiyacı vardır; bunlar, yeme içme, barınma ve güvenliktir. İnsanların en temel ihtiyaçlarından birisi olan güvenlik, yere, zamana ve koşullara göre sürekli değişmektedir. Günümüzde artan güvenlik ihtiyacı özel güvenlik sektörünün doğmasına vesile olmuş, bu sektör de işsizlere iş umudu, işveren için de dev bir istihdam alanı doğurmuştur. Böylelikle bu büyük sektör bir o kadar da büyük bir rant alanını birlikte getirmiştir. İşverenlerin daha ucuz iş gördürme hevesi ve yasal yetersizlikler özel güvenlik görevlilerimizin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, bu sektördeki çalışanların çoğu taşeron işçi statüsündedir. Bu statüde çalışan vatandaşlarımızın sorunuyla ilgili daha önceden de defalarca eleştirilerimiz, önerilerimiz oldu, yine bu eleştirilerimizi ve önerilerimizi dile getireceğiz.

Değerli milletvekilleri, ulaşabildiğimiz bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre -ki bu sayılar sürekli artma eğilimi göstermekle birlikte- ülkemizde özel güvenlik faaliyeti için izin verilen şirket sayısı 1.330’a ulaşmıştır. Özel güvenlik eğitimi verilen kurum sayısı 725, kendi güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik izni alan işletme sayısı da 51 binin üzerine çıkmıştır. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum, sertifikasını almış olan toplam güvenlik personeli sayısı 757 bini aşmıştır. Özel güvenlik kimliği alan görevli sayısı da 470 bini bulmuştur. Hâlen özel güvenlik personeli olarak çalışan kişi sayısı, emniyetin çalıştırdığı polis sayısına hızla yaklaşmaya başlamış, 180 bine ulaşmıştır.

Yine, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, özel güvenlik görevlisi olmak amacıyla açılan sınavlara giren kişi sayısı, en son ulaşabildiğimiz verilere göre, 1 milyon 115 bini aşmıştır ve bu sınavlarda başarılı olan personel sayısı da 780 bini geçmiştir.

Görüldüğü gibi, bu sektör artık çok büyümüş, sorunları da beraberinde büyümeye devam etmektedir. Bu araştırma önergesinden maksadımız, bu sorunların Parlamentonun bilgisine taşınması ve telafisi imkânsız hâle gelmeden, yeni sosyal patlamalarla karşılaşılmadan, yeni sosyal patlamalar yaşanmadan bir an önce çözülmesinin sağlanmasıdır.

Tam da İş Kanunu’nu görüştüğümüz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “Taşeron sistemi çok yayılıyor, bir an önce bu işe çekidüzen vermek gerekiyor.” dediği anda, güvenlik gibi çok önemli bir sektörün taşeron sistemine havale edilemeyeceğinin bilinmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi, binlerce özel güvenlik çalışanının taşeron şirketlerin insafına terk edilmesinin de önü alınmalıdır. Tabii, bu sektörde çalışan, bu sektörden ekmek parasını çıkaran vatandaşlarımızın mevcut sorunlarının ne kadar büyük olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Özel güvenlik olarak çalıştırılan taşeron işçilerin izin, ücret, kıdem tazminatı ve sendikalaşma gibi talepleri herkesin malumudur. Yani bu sektörün her geçen gün büyümesiyle artan sorunları, gün geçtikte telafisi imkânsız sorunlara kapı araladığı ortadayken bugün yaşanan sıkıntıların çözülmesi için neden beklendiği anlaşılır bir durum değildir.

Ücret konusundaki adaletsizliklerden dolayı da birçok özel güvenlik görevlisi vatandaşımız sıkıntı yaşamaktadır. Örneğin, devlet hastanesinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışandan, o da havalimanlarında çalışandan farklı maaşlar almaktadır. Yani yapılan işin mahiyeti aynıyken her kurumda çalışan personel ayrı ayrı maaşlar almaktadır ama sonuçta, çoğunluğunun maaşı asgari ücrettir ve asgari ücrete çok yakın rakamlardır.

Ayrıca, bu vatandaşlarımız hayatları boyunca aynı ücreti alıyor ki bu ücret de genelde asgari ücret oluyor. Emekliliğini hak etmeden işinden ayrılmak zorunda kaldığı zamansa -tabiri caizse- ortada kalıyorlar.

Birçok işletme de belli bir yaşın üstündeki özel güvenlik personeli çalıştırmak istemiyor. Hatta bazı işletmeler, şartnamelere belli yaşın üzerinde personel çalıştırılamayacağı mealinde hükümler koymaktadırlar ki bu konuda 35 ila 40 yaş gibi üst yaş sınırları göze çarpmaktadır. Pekâlâ, 40 yaşından sonra işini yapmasına izin verilmeyen özel güvenlikçiler yıllarca bu işi yaptıktan sonra hangi işi yapacak? Hâlbuki, onların tecrübelerinden faydalanılabilecek istihdam alanları oluşturulabilir. Hiçbir şekilde iş güvencesi olmayan özel güvenlik personeli vatandaşlarımızın emekli olabilmek için 40 yaşından sonra da 65 yaşına kadar prim ödemesi gerektiği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, şunu da ifade etmek isterim ki güvenlik, sadece fiziki güçle sağlanmaz. Bu konuda, çalışanların mesleki tecrübelerinden de faydalanılmalıdır. Belli yaşın üzerinde işsiz, çaresiz kalmış, silahlı eğitim almış kişilerin, insanların yarın, kötü niyetli kimseler tarafından istismar edilmesi de bu vesileyle engellenmelidir, bunun tedbirleri de şimdiden alınmalıdır.

Özel güvenlik personeli vatandaşlarımızın bir diğer sorunu da “mobbing”dir. Yani bu vatandaşlarımızın çalışma saatleri belli değil, fazla mesai ücreti almıyorlar, hafta sonu izni yok, bayram izni yok, iş güvenceleri yok.

Âdeta işverenin oyuncağı hâline getirilen özel güvenlik görevlilerinin diğer bir sorunu da sezonluk çalıştırmalardır.

Değerli milletvekilleri, belki de en önemli sorunlardan birisi de bu sektörde, bugün adımbaşı binlerce insanı ağırlayabilecek nitelikteki AVM’lerdir. Her gün binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği bu AVM’ler sadece müşteri memnuniyetine odaklandığı için bu durum güvenlik zafiyeti doğurmaktadır. Bugün o AVM’lerde -Allah göstermesin- olumsuz bir durum yaşandığı zaman, sorumlusu o özel güvenlik görevlileri olacaktır. Ama onlar görevlerini tam yaptıkları zaman da işlerinden olmaktadırlar çünkü AVM işletmecileri onları, görevlerini tam yaptıkları zaman müşterileri rahatsız etmekle suçlamaktadırlar.

Biraz önce de bahsettiğim gibi, sayısı milyonu geçen özel güvenlik görevlisi sertifikalı vatandaşımız var. Böyle büyük bir sektörün kendi hâline bırakılması büyük tehlike arz etmektedir.

Sendikal hakları olmayan, sosyal güvencesi olmayan, dolayısıyla işveren ne derse görevi olmasa da onu yapmak zorunda olan, ucuz eleman gözüyle bakılan, standart bir ücreti olmayan özel güvenlik çalışanlarının iyi niyeti daha ne kadar istismar edilecek, daha ne kadar bu sorunları çözümsüz bırakılacak, daha ne kadar görmezden gelinecektir? Artık, günümüzde özel güvenliğin ucuz güvenlik anlayışına dönüşmesinin engellenmesi gerektiği ortadadır. Bu insanların da insanca yaşayacakları gelir ve sosyal güvenceleri de bir an önce sağlanmalıdır.

Değerli milletvekilleri, bu arada güvenlik çalışanlarının sorunları konuşulurken polislerimizi de unutmamak gerekmektedir. Bu vesileyle, Hükûmetin polislere verdiği hiçbir sözünü tutmadığını ifade etmek isterim. Yıllardır polislerin sorununu çözme konusunda her seçim meydanında söz veren Hükûmet, bugüne kadar ne polisin emeklilik sorununu çözmüş ne ek mesai ücreti sorununu çözmüş ne de polislerin çalışma saatlerini bir düzene kavuşturmuştur. Unutulmamalıdır ki polislerimizin ve özel güvenlik personelinin sorunlarının çözümü milletin huzurunu sağlayan insanların da huzura kavuşması anlamına gelmektedir.

Değerli milletvekilleri, önergemizin mahiyeti gayet açıktır. Gelin, hep beraber bu kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları bir an önce başlatalım. Şu mübarek günde özel güvenlik görevlisi vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını beraberce araştırıp çözelim, onların çözüm bekleyen bu sorunlarına hep beraber derman olalım.

Bu duygu ve düşüncelerle önergemize sizlerden destek bekliyor, hepinizin ve yüce Türk milletinin mübarek Kadir Gecesi’ni tekrar tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan.

Aleyhinde, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Kavaklıoğlu.

ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, özel güvenlik görevlilerinin mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlarının giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırması açılması önergesi üzerinde aleyhte söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bugün İslam âleminin en önemli günü olan Kadir Gecesi’dir. Bu geceye, üzülerek ifade ediyorum ki Gazze’de, Kuzey Irak’ta, özetle tüm İslam âleminde üzüntüyle giriyoruz. Dua ve niyazımız odur ki, bu gece, bütün mazlumların, mağdurların, masumların kurtuluşuna vesile olsun. Tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.

Değerli milletvekilleri, özel güvenlik, ülkemizde çok sayıda kişiye istihdam sağlayan ve sürekli gelişmekte olan bir sektördür. Özel güvenliğin yasal çerçevesini, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere 2004 yılında çıkartılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun düzenlemektedir. Silahsız yüz saat, silahlı yüz yirmi saatlik eğitimini tamamlamış ve temel eğitim sınavında başarılı olmuş kişiler aldıkları güvenlik sertifikasıyla çalışan olarak sektöre girmektedirler. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, ülkemizde özel güvenlik faaliyetleri için izin verilen şirket sayısı 1.320, özel güvenlik eğitimi verilen kurum sayısı ise 529, kendi güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik izni alan yer sayısı 66.184, özel güvenlik kimliği alan görevli sayısı 660.897’dir. Mevcut çalışan özel güvenlik görevlisi sayısı 220.522’dir. Yine, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre özel güvenlik görevlisi olmak üzere sınava giren kişi sayısı 1 milyon 524 bin 425’tir. Sınavda başarılı olan kişi sayısı 970.212’dir. 300 adet de faaliyet gösteren alan izleme merkezi mevcuttur. Görüldüğü gibi, özel güvenlik sektörü 220 bin kişiye istihdam sağlayan büyük ve sürekli gelişmekte olan bir sektördür.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel güvenlik görevlilerinin maaşları özel güvenlik şirketleriyle koruma ve güvenlik hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında yapacakları sözleşmelerle serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Değerli milletvekilleri, özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri, izinleri, ücretleri ve diğer özlük hakları 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Özel güvenlik görevlilerinin çalıştığı ortamların iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında güvence altına alınmıştır. 5188 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasıyla ilgili taslağın 19’uncu ve 20’nci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. Hükûmetimiz ülkemizin tüm sorunlarına olduğu gibi özel güvenlik sektörünün ve özel güvenlikçilerin sorunları konusunda da duyarlı bir yaklaşıma sahiptir. Özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bazı sıkıntılarının farkındayız; özlük hakları, sağlık problemleri, eğitimleri, çalışma şartları ve diğer sorunlarını elbette önemsiyoruz. Bu konularda çeşitli çalışmalar yürütülmeye devam edilmektedir. Özel güvenlik eğitimlerinin günümüz şartlarına uygun hâle getirilerek yeniden düzenlenmesini öngören bir proje çalışması devam etmektedir. Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi Projesi’yle temel olarak Türkiye’deki mevcut özel güvenlik eğitim sistemini bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak tüm boyutlarıyla incelemek, uygulama ve teorideki sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunları çözmek için en uygun yolları tespit etmek hedeflenmektedir.

Değerli arkadaşlar, bu proje kapsamında özel güvenlik eğitim sisteminin yapısal durumu, müfredatları, materyalleri, eğitici standartları ve eğitim ortamları detaylı olarak araştırılarak uygulamadaki sorunlar tespit edilecek ve bu sorunlara yasal ve yapısal çözüm önerileri geliştirilecektir. Proje sonunda özel eğitim sistemi ideal ve modern bir yapıya kavuşturulacak ve bunun sonucu olarak ülkedeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten personelin profesyonel güvenlik görevlisi donanımıyla Türkiye'nin demokratik gelişim sürecine katkıda bulunması sağlanacaktır. Hükûmetimizin, özel güvenlik görevlileri ve güvenlik teşkilatının geliştirilmesine ilişkin çalışmaları devam etmektedir.

Son olarak, emniyet hizmetleri sınıfı içerisinde koruma memuru olarak görev yapacak yeni bir yapı oluşturulmasına ilişkin bir çalışma yürütülmektedir. Çalışmanın yasalaşmasıyla ilk etapta 10 bin koruma memurunun alınması öngörülmektedir. Bu kişiler dört aylık teorik, iki aylık da tatbiki eğitimin arkasından şahıs, kurum, hassas bölge, misyon ve benzeri kurumların koruma görevini üstleneceklerdir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma önergesi teklifinde sayılan ve sayılmayan özel güvenlikçilerimizin tüm sorunlarının Hükûmetimizce değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağına inancım tamdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, özel güvenlik görevlisi vatandaşlarımızın mevcut sorunlarının tespit edilmesi ve sorunların giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması için vermiş olduğu Meclis araştırma önergesine ülkemizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun gündemi sebebiyle katılamadığımı belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kavaklıoğlu.

Lehinde, Bolu Milletvekili Tanju Özcan.

Buyurunuz Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce -malum, bu akşam mübarek Kadir Gecesi- tüm Türk ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum, inşallah, günahlarımızın affedildiği bir gece olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, MHP grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum.

Gerçekten önemli bir grup önerisi, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin. Aslında, bu, kamuda veya özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını genel olarak taşeron işçileriyle ilgili verilmiş olan araştırma önergelerinde defalarca dile getirdik. Özellikle kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının taşeronda çalışan diğer kamu işçilerinden ayrılmasının çok da kolay olmadığını görüyoruz ancak arkadaşlar, bu özel güvenlik görevlilerinin, özellikle kamuda çalışanların diğer taşeron işçilerden daha fazla zorlukları ve sıkıntıları var.

Şimdi, Türkiye’de -grup önerisindeki rakamlar güncel değil, 2013 yılında verilmiş bir grup önerisi- bugün itibarıyla yaklaşık 800 bin kişi özel güvenlik belgesi almış. Sayın milletvekilleri, bunları biliyorsunuz, birçoğu sizin kapınızı da aşındırıyor. Bunların önemli bir kısmı da işsiz, iş bulamıyor. Kamuda iş bulanlara bakıyorsunuz, liyakate göre değerlendirilmiyor, kimin dayısı varsa, kimin AKP’li daha önemli bir yakını varsa, öncelik kamuda bu arkadaşlarımıza veriliyor. Dolayısıyla, liyakate önem verilmeden alımlar yapıldığı için de bazı kamu kuruluşlarında özel güvenlik personeliyle ilgili sıkıntılar yaşandığını üzülerek görüyoruz.

Tabii, bir de şu konu çok önemli: Bu özel güvenlik personelinin eğitimleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını da görüyoruz. İsterseniz gidip araştıralım, kamu kurumlarında, üniversitelerde, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Millî Eğitimde, nerede derseniz deyin, bir özel güvenlik görevlisi haklarının ve yetkilerinin neler olduğunu bilmiyor. Bilmiyor, bu ayıp değil. Yani herhangi bir adi asayiş olayına müdahale etse bir türlü, etmese bir türlü. Başına nasıl bir şey geleceğini bile bilmiyor. Yetki sınırını aşıp aşmadığını, nerede yetkisinin başlayıp nerede bittiğini bilemiyor bu arkadaşlarımız. O yüzden bu arkadaşlarımızın eğitiminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Tabii, kamuda çalışanlar aynı zamanda taşeron işçisi. Bütün taşeron işçilerinin karşılaştığı bir sorunla karşılaşıyorlar. Şu anda Türkiye’de 1.300’e yakın firma taşeron güvenlik işçisi çalıştırma hakkına sahip. Ancak bu şirketlerin kaç tanesi faal, bir incelediniz mi? Büyük bir kısmı ihale yasaklısı hâline geliyor. Yani bir sene alıyorsunuz bir üniversitenin güvenlik ihalesini, son ay ya primlerini yatırmıyorsunuz ya maaşını ödemiyorsunuz bu arkadaşlarımızın. Ondan sonra da ne oluyor? İhale yasaklısı hâline geliyorsunuz. Gariban özel güvenlik görevlisi de ya maaşını alamıyor ya sigorta primi eksik yatırılmış olarak ortada kalıyor. Ertesi yıl bu şirket, adına bir ilave yapıyor -ortaklar aşağı yukarı aynı- yeniden aynı kurumun ihalesine giriyor ve yeniden alıyor.

Şimdi, şu torba yasada bu sözleşmelerin üç yıla çıkartılmasını kabul ettik. İnşallah iyi bir gelişme olacak ama bu yeterli değil sayın milletvekilleri. Özel güvenlik görevlilerinin, diğer taşeron işçiler gibi, sorunun kökten çözülebilmesi adına, kadrolu hâle getirilmesi gerekiyor. Bu sorunu ancak böyle çözeriz.

Diğer yandan, şunu söylemiştim: Özel güvenlik görevlilerinin, özellikle kamuda çalışanların, diğer taşeron işçilerden daha fazla sorunu var. Bir; çalışma saatleri. Gerçekten çok ciddi çalışma saatleri var. Bu çalışma saatlerine karşılık, gece ücretleri, zamları verilmiyor, fazla mesaileri verilmiyor bu arkadaşlarımızın; izin kullanma konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar yasal hakları olmasına rağmen. Yine, bu arkadaşlarımız birkaç yıl önce bir sendika kurmaya çalıştılar, başlarına gelmeyen kalmadı sendika kurmaya çalışan, bu konuda öncülük edenlerin. Bunu da unutmadık.

O yüzden, biz samimiyetle şunu söylüyoruz: Kamuda çalışan, özel sektörde çalışan, güvenlik hizmetleri alanında çalışan personelin en başından itibaren, yani o, kursa gidişlerinden çalışma koşullarına kadar konunun yeni baştan incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öyle bir şey var ki diğer taşeron işçilerden farklı olarak kursa gidiyorsunuz, cebinizden para ödüyorsunuz, bunun sonucunda işsiz kalıyorsunuz. Bu konunun araştırılması bizce çok elzem. O anlamda, sizden istirham ediyorum şu mübarek günde, bugüne kadar her şeye “hayır” dediniz, bari buna “evet” deyin arkadaşlar.

Sayın milletvekilleri, tabii, grup önerisi vesilesiyle -birkaç dakikam kaldı- Türkiye gündemiyle ilgili önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Çok enteresan gelişmeler yaşıyoruz. Yine bir operasyon başladı. Sayın Grup Başkan Vekilimiz ifade etti, bu operasyon öyle bir operasyon ki bundan önceki operasyonların çöktüğünü gösteren yeni bir operasyon ama bu çöken operasyonların savcısıyla bu operasyonun savcısı gene aynı; Sayın Başbakan.

Arkadaşlar, hatırlıyor musunuz, Sayın Başbakan çıkıp Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde “Ben bu davaların savcısıyım.” diyordu? Şimdi de aynı Sayın Başbakan, daha önce terör örgütü dediği, “Bana darbe yapıyor.” dediği insanlarla ilgili yürütülen soruşturmaların haksız ve hukuksuz olduğunu söylüyor. Şimdi bu soruşturmayı yürüttürdükleri polisleri ve amirlerini yaka paça, kelepçeli şekilde alıyor.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Kim alıyor?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Başbakan alıyor, Başbakanın talimatıyla oluyor bunlar.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Yapma be!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hadi oradan ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Biz geçmişte şunu söyledik arkadaşlar, defalarca söyledik: “Ergenekon terör örgütü hikâyesi gerçekten yüzyılın en büyük yalanı.” dedik. Balyoz, yok böyle bir darbe planı, yok böyle bir darbe.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Doğru, bundan önce hiç darbe yapılmadı!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Anlatmaya çalıştık ama Sayın Başbakan çıktı, dedi ki: “Hayır, Ergenekon diye bir terör örgütü var, sonuna kadar üzerine gideceğiz. Ben de bunu savcısıyım.”

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sor, sor, “Amerika’ya gidip elini öpmüş mü?” diye sor. Şimdi bağırıyor orada.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Enteresandır arkadaşlar, o dönemde ne kadar insan mağdur oldu. Bakın, unuttunuz galiba ismini, bir rahmetli Kuddusi Okkır vardı. Ne dediler Kuddusi Okkır için? “Ergenekon’un kasası.” dediler. Adamcağız cezaevinde sefalet içinde öldü. Aradan beş yıl geçti ve bugüne kadar “Ergenekon terör örgütünün kasası” denen Kuddusi Okkır’ın öldükten sonra da herhangi bir mal varlığına ulaşılamadı. Farkında mısınız, ailesi hâlâ sefalet içinde?

Devam ediyorum, Balyoz davasında ne yaptınız? Gene savcılığını üstlendiğiniz ve bu soruşturmaları yaptırttığınız, bugün yaka paça gözaltına aldırttığınız polis ve amirlere, o davalarda, terörle mücadele edenlere karşı…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ama şimdi siz kol kola girdiniz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – ...teröristleri tanık olarak dinlettiniz, bunları mahkûm ettirdiniz. Şimdi, bu adamları siz düne kadar kullandınız, bunu söylüyorsunuz, itiraf ediyorsunuz, “Ergenekon ve Balyoz hikâyeydi, büyük bir aldatmacaydı.” diyorsunuz. Şimdi peki ne oldu da bu aldatmacayı birlikte hayata geçirdiğiniz polisleri ve amirleri, kullanım süreleri dolduğu için mi bugün yaka paça gözaltına alıyorsunuz, yoksa bunların yaptığı son soruşturmanın ucu sizlere dokundu diye mi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – 7 Şubatta ortağı değiştirdiler.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, Ergenekon ve Balyoz sürecinde yaşananlar hukuksuzdu, insan hakkı ihlalleri vardı. Bugün yapılan işlem de aynı şekilde hukuksuz. 3 tane yanlış 1 tane doğru etmiyor, 2 tane yanlış da etmiyor. Dolayısıyla, dün onlara yanlışı siz yaptırdınız, arkalarında siz vardınız, bugün de kullandığınız insanları, tetikçi olarak kullandığınız insanları, toplumdan özür dilemek yerine bunları yaka paça alıp günah çıkartmaya çalışıyorsunuz. Şu mübarek günde bunları yeniden değerlendirebilmeniz için söyledim.

Arkadaşlar, savcı deyince enteresan bir şey aklıma geldi -Sayın Aydın’la paylaştım- yahu, bu operasyonların savcısı, çöken operasyonların savcısı Sayın Başbakandı, kendisi söyledi. Şimdi, yandaş basın ne yazıyor? “Polis amirlerinden sonra geçmişte Ergenekon ve Balyoz gibi soruşturmaları yapan savcılara bu operasyon sıçrayacak.” diyor. Yahu, bu operasyonların başsavcısı Sayın Başbakan.

Şimdi, ben bu operasyonu yürüten savcıya sesleniyorum: Operasyonu yürüten savcılara dönük bir soruşturma genişletme ihtiyacınız varsa ki, olması gereken buysa yapın ama lütfen, şurada “Ben bunların savcısıyım.” diye ikrarda bulunan Başbakanı da bu soruşturmaya dâhil etmeyi unutmayın. Yazık günah…

Bakın, bu akşam ellerimizi semaya açacağız, Yüce Allah’tan af dileyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Ama sizlerden şunu da yapmanızı istiyorum: Siz Türkiye’yi yönetiyorsunuz, Hükûmet partisinin mensuplarısınız. En azından bir özeleştiri de yapın bu gecenin hürmetine biz geçmişte kimlerin hakkını yedik, nasıl hakkını yedik, biz onlardan nasıl helallik isteyeceğiz… Lütfen, oturup dua ederken bir özeleştiriyi de bu akşamın yüzü suyu hürmetine yapın, sizden bunu istirham ediyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özcan.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başbakanımızı, Grup Başkanımızı bu soruşturmaların başsavcısı olarak nitelendirdi. Sataşmadan dolayı söz istiyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ama kendisi söyledi. Sataşma yok, Başbakanın kendi söylemi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, Sayın Başbakanın kendisi söylüyor.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Grup konuşmasında kendisi söyledi.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Nerede sataştık Sayın Aydın?

TUFAN KÖSE (Çorum) – Başsavcı değil de “Savcısıyım.” demişti yalnız!

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Rahmet, mağfiret ve sonsuz cehennemden kurtuluş ayı olan ramazan ayını idrak ediyoruz ve hakikaten en müstesna gecelerden ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni kutluyoruz. Tüm İslam âleminin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Özellikle bugünlerin anlamına ve önemine uygun bir şekilde konuşmaların yapılması, kimseye haksız ve mesnetsiz birtakım ithamların yapılmamasını arzu ederdim.

Şimdi, öncelikle şunu ifade edeyim: Biz dün de darbelere karşıydık, bugün de darbelere karşıyız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz de karşıyız, ne olacak şimdi? Şimdi siz yapıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Ergenekon ve savcıda… Eğer birtakım hak ihlalleri varsa ki -var mıdır, yok mudur onu göreceğiz ama- oradaki birtakım darbe planlarının olduğunun da gözden kaçırılmaması lazım, düşünülmemesi lazım. Evet, o gün de darbeye karşı dik durduk, bugün de darbeye karşı dik duruyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kim yaptı, kim?

AHMET AYDIN (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar, “dönemin Başbakanı” diyeceksiniz, Başbakanı, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, istihbarat birimlerimizi dinleyeceksiniz.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Kumpas var mı, yok mu?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz dinlettiniz. Biz mi getirdik göreve?

AHMET AYDIN (Devamla) – İlgili, ilgisiz her kesim dinlenecek, haksız ve hukuksuz bir şekilde dinlenecek, sanal birtakım örgütler üretilecek ve bu, bütün devletin sırlarını, güvenlik birimlerinin sırlarını…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hepsi kayıtlı, “tape”lere geçmiş.

AHMET AYDIN (Devamla) – …istihbarat bilgilerini birtakım taraflarla paylaşacaksınız, casusluk yapacaksınız, sanal örgütlerle birlikte bütün bu konuları bir araya getirip bir kumpas kuracaksınız; millî iradeyle gasbedemediğiniz, millî iradeyle deviremediğiniz Hükûmeti…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Sizin sayenizde yaptılar.

AHMET AYDIN (Devamla) – …“dönemin Başbakanı” diye başka bir şekilde devirmenin yollarını arayacaksınız. Görevi, emri üstlerinizden değil, Pensilvanya’dan, başka bir yerden alacaksanız…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sizinkiler de alıyor görevi, grubun yarısı Pensilvaya’ya gitti.

AHMET AYDIN (Devamla) – …kusura bakmayın, milletin iradesini bu yolla gasbetmeye çalışacaksanız bu da bir darbedir, hukuk içerisinde bunu yapanların da hesabı sorulacaktır, sorulması da lazımdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tur düzenlediniz, tur.

AHMET AYDIN (Devamla) – Evet, dün nasıl ki darbelere karşı durduysak bugün de darbelerin karşısındayız ama CHP zihniyeti…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) – …nasıl ki darbeden yana tavır takındıysa, CHP zihniyeti bugün de darbeden yana tavır takındı diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Şimdi, Sayın Aydın konuşmasının sonunda Cumhuriyet Halk Partisinin…

BAŞKAN – Lütfen, sessiz olursanız… Duyamıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – …bugün de darbeleri savunduğu cümlesini söylemek suretiyle partimize, grubumuza sataşmıştır efendim, söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aydın sataşma nedeniyle söz aldı, söz alma gerekçesi şuydu: Sayın Tanju Özcan konuşmasında Ergenekon, Balyoz davalarının savcısının Başbakan olduğunu söyledi, “Bugünkü polis operasyonunun da savcısı Başbakandır.” dedi ve haksız bir şey söylediğini söyledi Sayın Aydın, Sayın Özcan için. Yani “Başbakanımız bu davaların savcısı değildir.” diyecek diye bir şey bekliyordum ama söylemedi. Demek ki bu davaların savcısı olduğunu kendisi de kabul ediyor. Esasen, onun aksini söylemesi mümkün değildir, Başbakanın kendisi söylemişti o davaların savcısı olduğunu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – “Hukuk devleti” dedi, hukuk devleti içerisinde…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, ama şu U dönüşünü görmekten doğrusu “Mutlu oldum.” demeyeyim ama şaşırmadım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ama siz darbecilerin avukatlığını yapıyorsanız o ayrı bir şey!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şu U dönüşünü yaptı Aydın, dedi ki: “Balyoz’da darbe planı vardı.” Yani diyor ki: “Balyoz’a karışmış olanlar, tutuklanmış, gözaltına alınmış, mahkûm edilmiş olanlar aslında biraz suçludur.”

Başbakan ne demişti 17 Aralıktan sonra? “İçeride çok sayıda günahsız adam var.” demişti.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Günahı olan daha çok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ne için demişti bunu? Günahsız adam olduğuna inandığı için değil, soruşturmanın ucu kendisine geldi dayandı, 4 bakanı gidecek, kendisi gidecek, Yüce Divana gidecek; korkuyla Balyoz’a sarıldı, Ergenekon’a sarıldı. Şimdi onları alt ettiğini zannediyor, alt ettiğini zannettiği için Balyoz’a yeniden “Darbedir.” demekte hiçbir sakınca yok. Bu tam bir iki yüzlülüktür, tam bir iki yüzlü siyasettir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – “Darbe değil.” demedi kimse.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben, şunu Sayın Başbakanın adına Grup Başkan Vekilinin açıklamasını istiyorum: İstihbarat Daire Başkanı Ali Fuat Yılmazer için Başbakan şey demişti, “Sen benimle kaç kere görüştün ki hayatında? Bunun hesabını sana soracağım.” Fuat Yılmazer onun için “Her şeyden Başbakanın haberi vardı.” demişti. Başbakan acaba hesap sordu mu, dava açtı mı, suç duyurusu yaptı mı, merak ediyorum. Bunu açıklarsa Sayın Aydın memnun olacağım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, özel güvenlik görevlisi vatandaşların mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 16/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Aleyhinde Isparta Milletvekili Recep Özel.

Buyurunuz Sayın Özel. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu, özel güvenlik görevlilerinin karşılaşmış olduğu sorunların araştırılmasıyla ilgili araştırma önergesinin aleyhinde söz aldım.

Tabii ki, iyi hizmet eden, bir alanı dolduran ve büyük bir sektör olan özel güvenlik görevlileri hakkında verilen araştırma önergesinin aleyhinde olmak mümkün değil. Evet, özel güvenlik görevlisi çalışanlarımızın sorunları var mıdır? Vardır.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kuralım komisyonu.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bu sorunların bir kısmını, hani şu bir haftadan beri uzun önergelerle birazcık uzattığımız çalışmanın…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz uzatıyorsunuz Recep.

RECEP ÖZEL (Devamla) – …içerisinde çözdüğümüzün de herhâlde bilincindeyiz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nesi çözüldü? Hangi sorun çözüldü?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Mesela, neyini çözüyoruz? Mesela, bunların fazla çalışmalarıyla ilgili, izinleriyle ilgili sorunları var mıydı? İzinleriyle ilgili sorunları bu torba yasada çözüyoruz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nasıl çözüyorsunuz?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Ücretlerin ödenip ödenmediğiyle ilgili sorunları var mıydı? Vardı.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Senin torba yasadan haberin yok.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Evet, onları da artık asıl kamu kurumunda çalışana ya da özel şirkette çalışan güvenlik görevlilerine…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Senin torba yasadan haberin yok.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hangi maddede çözüyorsun?

RECEP ÖZEL (Devamla) – …asıl işveren taşerona bu işçinin ücretinin, özel güvenlik görevlisi işçisinin ücretinin ödenip ödenmediğini araştıracak.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Kaçıncı maddede çözüyorsun?

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Hangi madde Recep?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hangi madde Recep, hangi madde?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Eğer ödenmiyorsa işveren onun istihkakından çözerek onların banka hesabına yatıracak.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hangi maddede, hangi madde?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Maddesini söylerim size.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Hangi maddede çözüyorsunuz onu söylesene.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Hepsini burada çözüyoruz şimdi. Kıdem tazminatıyla ilgili sorunları var mıydı?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Recep, hangi madde?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – İlgili madde.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Evet, vardı. Kıdem tazminatıyla ilgili sorunları da bu torba yasada çözüyoruz.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Hayır, Yargıtayın kararları var.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Adamın sorunu sezonluk çalışmak, nerede çözdünüz?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştığı sürede firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatları dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından da ödenecek.

Bütün burada dile getirilen sorunların hepsini bu torba yasada inşallah şu bayramdan önce çıkartabilirsek onları sizlerin de sayesinde bayram hediyesi olarak veririz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Engellemezseniz çıkarırız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz engellemiyoruz ki siz engelliyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Böylece buraya getirip de özel güvenlik görevlilerinin sorunlarına gerçek çözüm istiyorsanız şu yasayı bayramdan önce çıkartalım, bir an önce onlara hediye edelim diyorum.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu yasada hiçbir şey çözülmüyor ki.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Kadro var mı kadro?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Recep, boşuna konuşuyorsun ya.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Şimdi, en son noktada, Tanju Özcan kardeşim konuşmasının yarısını bu önergeye, yarsına da bir başka konuya ayırdı. Kendi konuşmasında bu kürsüye gelip, bir dikkat ederse, bir incelerse, her konuşmasında mutlaka Başbakana bir sataşıyor burada.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sataşmıyor, doğruları söylüyor.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Mutlaka, her konuşmanızda oradan kendinize bir paye çıkartmaya çalışıyorsunuz. Siz de milletvekilisiniz…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Güzel, bundan sonra Recep’e sataşacağız.

RECEP ÖZEL (Devamla) – …ben de. Ben şimdi sizin Genel Başkanınız hakkında, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında burada olur olmaz şeyleri söylesem şık olur mu? “Ya, ben işte milletvekiliyim” Genel başkanlar kendi aralarında zaten o mücadeleyi yapıyorlar. Bir milletvekilinin gelip burada seviyeyi düşürmesi, kendisinin Başbakanı ya da bir genel başkanı hedef alması doğru mu? Siyaseten doğru mu? Önce Tanju Özcan kardeşim, bütün konuşmalarına bir bak.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Neresi yanlış bunun, neresi yanlış?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Daha dün çıktınız bir önerge hakkında burada yine Başbakana lafı getirdiniz. Bugün yine grup önerisi hakkında çıktınız Başbakana lafı getirdiniz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – BOB Eş Başkanına çattınız!

RECEP ÖZEL (Devamla) – Şimdi, Başbakanımız “Ben bu davanın savcısıyım.” derken… Bunu demeden önce de Sayın Kılıçdaroğlu “Ben bu davanın avukatıyım.” dedi. Siz “Bu davanın avukatıyım.” derseniz Başbakan da çıkar “Bu davanın savcısıyım.” demek zorunda kalır.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Oh, mantığa bak, mantığa!

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hâkimi kim, hâkimi? Recep, hâkim kim, hâkim?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bakın, bizim istediğimiz, arzuladığımız yargı ne biliyor musunuz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz masumların hep avukatıyız. Suçsuzların hep avukatıyız.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bakın, şu son yapılan soruşturmaları da gelip burada eleştiriyorsunuz ya. Bütün hakikatler gün yüzüne çıksın. Hiç kimse bir gün dahi haksız yere özgürlüğünden alıkonulmasın.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – E, var işte.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bir de hukukçusun değil mi sen? Sen bir de hukukçusun değil mi?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Ama herkes hukuk içerisinde, kanun dairesinde görevini yapsın. Hiç kimseye birtakım kumpaslarla, hiç kimseye birtakım uydurma delillerle soruşturma yapılmasın, mahkûm edilmesin.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Aferin! Üç yıl önce biz söylüyorduk bunları.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bak, bizim hedefimiz, amacımız, şeyimiz bu. Ama bunu yerine getirecek olan, bu soruşturmaları yürütecek olan kim?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yahu, niye 17,25 Aralık savcılarına, polis müdürlerine operasyon yapıyorsunuz? Onlara yapsanıza o zaman.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Yargı değil mi? Bu soruşturmanın başında yargı bunları yapıyor değil mi?

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Hangi yargı?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Yargı işini dört dörtlük yapsın. Siyasetin faturasını bize kesin! Bakın...

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Yargının işini dört dörtlük yapmasına fırsat tanıyor musunuz?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Önceki “Ergenekon” dediğinizi, “Balyoz” dediğinizi kim yaptı? Yargı yaptı. Şimdiki soruşturmaları kim yapıyor? Yargı.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – O zaman Sayın Başbakan ne diyordu Recep?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Eğer içerisinde haksız bir durumlar varsa haksızlığı yapan, yanlış soruşturma yapan…

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – “Ben savcısıyım bu davanın.” diyordu.

RECEP ÖZEL (Devamla) – …yanlış kararlar verenlerin hepsinin Allah belasını versin. Kardeşim, yanlış yapan, kim yaptıysa…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yanlış yaptıranların da belasını versin.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Yanlış yaptıran …Hiçbir arkadaşım da siyasi faturayı, kardeşim, kusura bakmayın, bize kesemez, öyle bir şey yok.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yanlış yaptıranların da belasını versin Recep.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet, evet, “yanlış yaptıranları da” diyeceksin, “onları kullananları da” diyeceksin. Bu iki yere gider; hem ortağınıza gider hem size gider.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Şimdi, bütün bunları, doğrunun, hakikatin, gerçeğin herkesin, devlet içerisinde görev yapan herkesin kendi sınırları içerisinde görevini yapması hepimizin, hepinizin arzusu değil mi? Herkes görevini iyi yapsın; yargı da görevini iyi yapsın, emniyet de görevini iyi yapsın.

Şu anda emniyet içerisinde yapılan bu soruşturmanın kanuna dayanmayan birtakım husus filan… Siz, bu ülkenin Başbakanını dinleyeceksiniz, MİT Müsteşarını dinleyeceksiniz ve sizin hakkınızda hiçbir işlem yapılmayacak. Böyle bir özgürlük var mı ya? Böyle bir şey var mı? Elbette ki bu ülkede yapanın yanına hiçbir şey kâr kalmamalı ama hiç kimseye de masumsa hakkında bir işlem yapılmamalı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Recep, sen hangi ülkenin Parlamentosundasın ya? Hiç konuşmaları dinlemiyorsun sen burada.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Biz AK PARTİ olarak bütün gerçeklerin gün yüzüne doğru bir şekilde çıkarılmasını arzu ediyoruz, istiyoruz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kendinize yapılan soruşturmaları saklayarak, değil mi?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Onun için, öyle, bize buradan çıkaracağınız bir paye yok, bize buradan çıkaracağınız bir fatura da yok. Birileri yanlış yapmışsa bu sistem içerisinde yanlışın hesabını ödeyecek. Şu son yapılan soruşturmalarda sistem içerisindeki yapılan yanlışlıkların hesabının sorulmasından ibarettir, buna başka bir anlam yüklemeyin, bunlara başka bir ifade yüklemeyin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz her zaman hesabın sorulması taraftarıyız, her hukuksuzluğun hesabının sorulması taraftarıyız.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Geçmişte birtakım soruşturmalarda yanlışlıklar yapılmışsa o yanlışların üzerine gidilmelidir. Şu andaki yapılan operasyonların ana hedefi de sistem dışına çıkanların sistem içine getirtilmesidir, hesap sorulmasıdır.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Onları buraya siz getirin.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Özel güvenlik görevlisi kardeşlerimizin çalışma koşullarının daha güzel günlerde, daha güzel koşullarda olması hepimizin ortak dileği, arzusu.

Mübarek Kadir Gecemizi de kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu bu, özel güvenlik görevlisi kardeşlerimizin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili önergesinin inşallah daha sonra…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Ne zaman, ne zaman yapacaksın?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – On iki senedir “Sonra, sonra.” diyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Yapılan torba yasadaki birtakım düzenlemelerle iyileştirmelerin olduğunu, daha iyi iyileştirmelerin de yapılması gerektiğini ifade ediyorum.

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Özcan.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, hatip, konuşmasında ismimi de zikrederek benim her konuşmamda Başbakana haksız olarak sataştığımı, bundan paye çıkarmaya çalıştığımı ve seviyeyi düşürdüğümü söylemek suretiyle sataşmada bulunmuştur. 69’a göre söz istiyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Doğru değil mi Tanju?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Tanju, her konuşmana bak…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Özcan.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın milletvekilleri, şimdi, öncelikle şunu belirteyim: Benim Başbakanla şahsi bir husumetim yok, hiç işim olmaz ayrıca.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Olamaz zaten.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Olamaz da zaten. Ne olabilir ki?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar ama şunu da söyleyeyim, hani sizin hatipleriniz sık sık dile getiriyor “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” diye. Ben dilsiz şeytan değilim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Dilli misin?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – O yüzden, Başbakanın bu ülkede on iki yıldır yaptığı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı aklı olan, fikri olan, muhakeme yeteneği olan bir milletvekili olarak ona hak ettiği şeyleri söylemezsem, cevapları vermezsem, kusura bakmayın ama bu devletten aldığım maaşı hak etmiyorum, temsil görevimi layıkıyla yerine getiremiyorum demektir.

Arkadaşlar, bugün ben ne söyledim, ne söyledim de sinirleniyorsunuz? Ergenekon ve Balyoz’la ilgili “Ben bu davanın savcısıyım.” diyen Başbakan değil miydi? Ben mi yanılıyorum? Ben bunları uyduruyor muyum?

Grup toplantısında elini masaya vura vura, kürsüye yumruğunu vura vura bunları söyledi mi söylemedi mi? Siz bunları daha iyi hatırlıyorsunuz veya siz Başbakanı dinlemiyorsunuz, ne dediğinin farkında değilsiniz.

AHMET YENİ (Samsun) – Millet inanmıyor size! Millet inanmıyor size!

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Arkadaşlar, şimdi aynı Başbakan dün bu operasyonları yaptırdığı, savcı olarak talimat verip operasyonları yaptırdığı tetikçilere bugün diyor ki, aynı şekilde savcı olarak talimat verir gibi “Şunları şunları yapacaksınız.” diyor.

Arkadaşlar, bu davanın savcısı gibi davranmasa şunu söyler mi Başbakan grup toplantısından sonra? “Bu operasyonlar herhâlde şuraya doğru da gidecek.” diyor bir yandaş gazeteci. “Evet, tabii oraya doğru gidecek.” diyor. O cevap bile bir Başbakanın Türkiye’de adli teşkilat tarafından yürütülmesi gereken, bağımsız savcı tarafından yürütülmesi gereken soruşturmayla ne kadar içli dışlı olduğunu gösteriyor. Bu gerçekleri, kusura bakmayın ama neye mal olursa olsun söylemeye devam edeceğiz. Yani karşımızdaki Başbakan bizim gibi halk tarafından seçilmiş, biz de halk tarafından seçilmişiz. Kusura bakmayın o bizim kralımız değil, biz onu öyle görmüyoruz. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız Tayyip Erdoğan’ın.” demiyoruz; onu siz diyorsunuz. Bakın, bizim dediğimiz orada yazılı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Allah, Allah!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – O yüzden ben bunları söylemeye devam edeceğim, kusura bakmayın. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özcan.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, özel güvenlik görevlisi vatandaşların mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi ve yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 16/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Arayacağım efendim.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısı arıyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. (AK PARTİ sıralarından “Ya, yuh!” sesi)

Çok rica ediyorum biraz düzgün konuşun.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.24

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.38

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Elektronik cihazla yapalım lütfen.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmemiştir.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Sakine Öz ve arkadaşları tarafından, Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan TÜRK TELEKOM atlama kulelerinde toprak kayması sonucu meydana gelen hasarın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla 21/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

23/07/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu, 23/07/2014 Çarşamba günü (Bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                    Engin Altay

                                                                                                                                         Sinop

                                                                                                                              Grup Başkan Vekili

Öneri:

Manisa Milletvekili Sakine Öz ve arkadaşları tarafından Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan TÜRK TELEKOM Atlama Kulelerinde toprak kayması sonucu meydana gelen hasarın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla 21/07/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1456 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 23/07/2014 Çarşamba günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Lehinde, Manisa Milletvekili Sakine Öz.

Buyurunuz Sayın Öz. (CHP sıralarından alkışlar)

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Teşekkürler Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum’da çöken atlama kulesi pistlerinin yol açtığı kamu zararının farklı yönleriyle araştırılması amacıyla verdiğimiz Meclis araştırma önergesi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu araştırma önergesiyle, Erzurum’da 2011 yılında düzenlenen Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları için inşa edilen ve 15 Temmuzda heyelan sonucunda yıkılan atlama kulesi pistlerinin yol açtığı kamu zararının ayrıntılı biçimde araştırılmasını talep ediyoruz. Meclisin ülkemizde skandal boyutuna varmış kamu ihaleleri, inşaatları ve denetim süreçlerine dair kapsamlı bir inceleme yapmasını öneriyoruz.

Erzurum'da yaklaşık 95 milyon liraya mal olan bu tesis için 2009-2010 döneminde yapılan ihale ve inşaat süreci, farklı uzmanların ve meslek odalarının zamanında ve yerinde uyarılarına, raporlarına karşın, son derece sorunlu biçimde ilerlemiştir.

Heyelan sonrasında uzmanların incelemesinin de gösterdiği gibi, zeminin yapısına uygun olmayan inşaat, inşaat yeri için seçilen alanın dokusuna uymayan malzeme seçimi, yetersiz denetimler, heyelan tehlikesine ve fay hattına rağmen gerektiği gibi alınmayan önlemler, açık bir ihmali ortaya sermektedir.

Biz, sadece bir atlama kulesinden bahsetmiyoruz sayın milletvekilleri. Kamu ihalesi yoluyla zengin olanların, kamu malını bol keseden savurup fahiş fiyatlarla kamu zararına yol açanların, devletin denetim ve önlem alma görevini savsaklayanların karnesini konuşuyoruz burada. Can kaybımızın olmaması üzüntümüzü bir nebze hafifletirken, yitip giden milyonlarca liraya hiç sıkılmadan "Doğal afettir, ne yapalım, oldu." sözleriyle karşılık verenlere bu kadar önemli bir tesisin heba edilmesindeki siyasi sorumluluğun hesabını sormak için biz buradayız.

Devlete sırtını yaslayıp zengin olmak uğruna doğa ve insan yaşamını yok saymış, uyarılara sırtını dönmüş, denetim ve önlemleri sıfırlamış, gözünü rant hırsı bürümüş bir imar anlayışının geldiği nokta da son derece kaygı verici bir düzeye ulaşmıştır.

Sayın milletvekilleri, birçoğumuz pistin çökme görüntülerini izledik, uzmanlardan görüş aldık, raporlarını ayrıntılı değerlendirdik. Basında ilgili firmanın son yıllarda aldığı kamu ihaleleri yoluyla nasıl zenginleştiğini gördük. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin oluşacak kamu zararına karşı yetkilileri önceden uyardığını, bu firmaların ihaleye ek şartnameler yoluyla rekabetten nasıl dışlandığı iddialarını üzüntüyle basından okuduk. İhale sürecindeki kuşkularla birlikte düşünüldüğünde, çok önemli bir ihmal, denetimsizlik, iç içe geçmiş parti-şirket ilişkisinden bahsediyoruz, tıpkı Soma'da olduğu gibi. Kamunun kaynaklarını denetimsiz ellerde belli siyasi adreslere aktarma, önlem almadan iş üretme anlayışı bu defa Erzurum'da kayba yol açmıştır.

Sayın milletvekilleri, atlama kulesindeki kamu zararıyla iç içe geçen inşaat kusurları, rant odaklı siyasi ilişkiler, sorunun bilimsel hesap yapılmadan, asıl denetimler gerçekleşmeden göz göre göre geldiğini ortaya koymaktadır.

Heyelan bölgesinde ve fay hattı üzerinde yer alan atlama kuleleri ormanlık arazi üzerine âdeta kondurulmuştur. Görünen o ki, sökülen ağaçların boşa çıkardığı zeminin kil yapısının suyu nasıl tutacağı dikkate alınmadan, devasa kuleler ve pist zemin üzerine inşa edilmiştir. Zemin etütleri elimize ulaştığında daha net göreceğiz ancak çökme görüntüsü bile tek başına, böylesine bir tesisin en basit mimarlık ve mühendislik hesaplarından, en temel kamu denetimlerinden uzak biçimde yapıldığını göstermiştir.

Halkın vergisiyle yapılan o pistlerin canlı yayında çökmesi, şovlarla açılan tesislerin kaderine terk edilmesi ve gerekli bakım onarımların yapılmaması, pistteki zemin çatlaklarına ise beton sıkılarak yama yapıldığı iddiaları ayrıca incelenmeyi gerektirmektedir.

Tesisin inşaat ihalesine davet sürecinde belli şirketlerin ihale şartnamesine yazılan ek maddeler yoluyla rekabetten dışlandığı iddiaları ortadayken, Bakanlığın ve Federasyonun bu iddiaların üzerine gitmemesi asla kabul edilemez. Bu şirketler tesisin çok daha düşük bedelle biteceğini iddia etmiş ve Kayak Federasyonunu uyarmışsa, Bakanlık bu uyarılar üzerine gerekli incelemeleri neden bu tarihe kadar yapmamıştır?

Sayın milletvekilleri, Soma'ya "fıtrat", Erzurum'daki pistin çökmesine "doğal afet" diyen yetkililerin ortak noktası, kamu ihalesine "fırsat" olarak bakmalarıdır. Devletin üzerine düşen sorumluğu yerine getirmediği noktada facialara ve rant odaklı birikime ortam hazırlanmaktadır.

İnşaat sürecinde pist eğiminin proje ve uygulama aşamalarının sorunlu ilerlediği, pist sabitlenmesi için kullanılan malzemenin projede belirtilen özellikleri taşımadığı, arazinin jeolojik zemin etüdünün gereğince yapılmadığı, firmanın inşaat denetiminin yeterince sağlanmadığı her geçen gün daha fazla geçerlilik kazanmaktadır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının uyarısına karşın, heyelan riski ve fay hattı faktörlerine karşı gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilmektedir. Bakanlığı ve Federasyonu bir yandan şirketler uyarıyor, “Bu ihale çok büyük kamu zararına yol açacak." diyor ama ne yazık ki Bakanlık bunlara bir yanıt vermiyor, dinlemiyor.

Çok üzücü bir durumdayız sayın milletvekilleri. Son on yılda milyarlarca liralık kamu ihalesine konan, bazı milletvekillerini "helal" standartlardaki otelinde misafir ettiği söylenen firma, yaklaşık 95 milyon liralık bu ihalede büyük hatalara imza atıyor. Ama ne yazık ki, gereken kararlı adımlarla bu işin üzerine gidilmiyor.

Ben, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olarak, Erzurum'un sayın milletvekillerinden daha duyarlı ve kararlı bir tepki beklerdim. Erzurum'da yaşanan bu büyük skandal üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'a sorduğum 20 sorunun arkasındayım.

Yapıların mimarlarının nasıl seçildiği ve mimarlarına ne kadar ödeme yapıldığı, proje ve uygulama aşamasını kimlerin kontrol ettiği, tesisin kabulüne kimin uygun görüş verdiği derhâl açığa kavuşmalıdır. En önemli tartışmalardan olan pistin eğim hesabının, zemin iyileştirmesinin araziye uygun biçimde yapılıp yapılmadığı açıklanmalıdır. Çöken pistte inşaattan önce nasıl bir zemin etüdü yapıldığı ayrıntılı biçimde tartışılmalıdır. Fay hattının bu inşaata olası etkisi üzerine yapılan çalışmalar tek tek sorgulanmalı ve pistin inşa kararını verenler Meclis tarafından ayrıca dinlenmelidir. Bölgedeki yapay göletlerin zemini yumuşatarak heyelanı tetikleyeceği yönündeki uyarıların dikkate alınmaması üzerinde önemle durulmalıdır. İhaleyi kazanan firmanın denetimi sürecinde devlette oluşan ihmaller, tüm inşaat süreci dikkate alınarak araştırılmalıdır.

Sayın milletvekilleri, bu sorular ve iddialarla çalışmasını önerdiğimiz Meclis araştırma komisyonunda ülkemizin "rant-ihale-siyaset" çarkından kurtulması için Erzurum'un bir başlangıç sayılmasını öneriyorum. Soma ihmal, kâr hırsı, siyasi çarklar, göstermelik denetimler ve sorumsuz yönetimler yüzünden zarara uğradı, yandı. Erzurum ve ülkemiz daha fazla zarara uğramasın ve ülkemiz tekrar böyle bir faciayla yanmasın.

Konunun hukuki, mali, mimari, jeolojik, jeofizik yönlerden kapsamlı biçimde araştırılması, ülkemizde kamu kaynaklarının hesaplı, etkin ve uzun vadeli kullanımı açısından yaşanan sorunların çözümü adına önemli bir adım olacaktır.

Önergemize olumlu oylarınızı bekliyoruz, özellikle Erzurumlu milletvekillerimizden olumlu oyları bekliyoruz. Meclisin, bir araştırma komisyonu kurarak oluşan kamu zararının üzerine gitmesini, bir daha böylesi büyük ölçekli kamu zararlarına meydan verilmemesi için uzmanların ve meslek odalarının katılımıyla, hukuka uygun ihale ve şartname süreçlerinin, denetimlerinin yapılması amacıyla bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Öz.

Aleyhinde, Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz efendim.

CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlar, bu ayın 15’inde Erzurum’da meydana gelen olayda kayakla atlama tesislerinde meydana gelen kayma nedeniyle gündeme getirilen bu konu hususunda söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama, Filistin’de ve Irak’ta insanlarımızı, kardeşlerimizi katleden her kim ise onları kınayarak ve lanetleyerek başlamak istiyorum.

Yine bu gecenin, Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa, İslam âlemine hayırlı uğurlu olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Erzurum’da 2011 Kış Olimpiyatları nedeniyle çok önemli tesisler yapıldı. Tabii, kış olimpiyatlarının veya olimpiyat tesislerinin her bir il için özel önemi vardır; ekonomik, sosyal, oranın demografik yapısına dahi etki edebilecek derecede önemi bulunmaktadır. Şurada her bir il mensubu arkadaşımız böyle bir organizasyonun iyi analizler yapılmak suretiyle, verimlilik analizleri, etkinlik analizleri yapılmak suretiyle kendi illerinde, bölgelerinde yapılmasını mutlaka isteyeceklerdir. Nedenini hepimiz biliyoruz. Bu tip çalışmaların veya bu tip organizasyonların bölgelere ve ülkelere kazandırmış olduğu imkânları da yine hepimiz biliyoruz.

Fakat ben konuşmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim, şu bir gerçek: Yani olimpiyatlar maliyetli ve olimpiyat sonrasında o olimpiyat tesislerinin sürdürülebilirliği de o kadar zor. Yani dünyada yapılan olimpiyatlar sonrasında, olimpiyat yapan ülkelerin tesislerinin verimli kullanılması, etkin kullanılması hep problem olmuştur. Böyle bir sorunla bütün dünya yüz yüze. Mesela yanı başımızdaki Yunanistan’ın yapmış olduğu olimpiyatlar nedeniyle çok ciddi krizle, hatta 6 milyar dolarlık bir krizle başlayıp 32 milyar dolara kadar yükselen bir finansman kriziyle yüzleştiğini biliyoruz. Bu bir problem, sürdürülebilirliği önemli bir şeydir. Biz de tesislerin etkin bir şekilde kullanımının devamlılığı için çaba gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz.

Erzurum’da önemli tesisler var. Bunlar neler kazandırdı Erzurum’a? Tabii ki CHP’li sayın milletvekilimizin sormuş olduğu soruların tamamına cevap verecek durumda değilim yani onu açıkça söyleyeyim çünkü bununla ilgili araştırmalar var, bununla ilgili çalışmalar var. Mesela hemen olayın akabinde Valilikçe bir ekip oluşturulup bununla ilgili bir çalışma başlatılmış. Valilik bunu başlatmış Sayın Vekilim ama akabinde, yine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Genel Müdürlüğünün de içerisinde olduğu, Tesisler Dairesi Başkanlığı, üniversite öğretim üyelerinin içinde olduğu 7 kişilik bir ekip oluşturulmuş.

Yine, tespit davası açılmış. Hatta ondan önce olayın akabinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AFAD’la birlikte, jeoloji ve harita mühendisleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde toprak hareketlerinin devam edip etmediğinin tespiti için hassas ölçümlerin yapılabilmesi amacıyla kuyuların açılması ve bunların, bu aletlerin buraya yerleştirilerek kaymaların devam edip etmeyeceği yönünde çalışmalar yapılmış. Hâlihazırda bir sondaj yapılmak suretiyle kuyular açılarak cihazlar da oraya yerleştirilmiş bundan sonra kaymaların olup olmayacağının tespiti için.

Yine, burada bir tespit davası açılmış yani söylemiş olduğunuz iddiaların nedenini… Var mı bu iddiaların gerçekliği, gerçekten orada bahsetmiş olduğunuz ihale süreçleriyle başlayıp yapımıyla devam eden, teslimiyle devam eden bir problem var mı yok mu, bunu sizin kadar ben de bilmek istiyorum. Gerçekten samimiyetle istiyorum çünkü varsa burada bir kusuru olan, bunun hesabını vermeli.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – İstemeniz yetmiyor.

CENGİZ YAVİLİOĞLU (Devamla) - Yani burada bir tesis yapıldı, Erzurum halkının bir beklentisi yerine getirilmiş oldu, oraya da ciddi kazanımları var. Bu kazanımların heba olmaması lazım. Bu zemin etüdünün bir kez çıkarılması lazım, bir tespitin yapılması lazım. Bir tespit davası açılmış, bilirkişi aracılığıyla bu tespit davası sonuçlandırılacak.

İkinci olarak, yine burada savcılık tarafından resen adli dava açılmış. Bunun sonucu da önemli ama öncelikli olarak bu tespit davasının sonucu önemli.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Koskocaman olay olmuş orada, bunlar elbette yapılacak, yapılmaması hata.

CENGİZ YAVİLİOĞLU (Devamla) - Fakat bunlar için ciddi bilirkişi heyetleri de oluşturuldu yani hem Bakanlık tarafından hem mahkemeler tarafından bilirkişi heyetleri de oluşturulmuş durumda.

Dolayısıyla, arkadaşlar yani bu sadece burada kalmadı. Yine, aynı şekilde Bakanlık tarafından da başlatılan bir inceleme var. Bakanlık da müfettişleri marifetiyle burada var olan kaymanın neden olduğunu en başından, yapım aşamasından nihai durumuna kadar neler yaşandığını, nasıl geliştiğini araştırıyor, Bakanlık da bunu araştırıyor. Yani böyle bir olayın meydana geldiği bir durumdan itibaren Valilikçe başlatılıp mahkemelerce devam ettirilen tespit davasının, işte savcılıkta resen, Bakanlıkça oluşturulan müfettişler marifetiyle araştırmanın, incelemenin ve bunların hepsinin bir amacı var. Neden oldu, nasıl oldu, bir teknik sorun var mı? Bir.

İkincisi, burada yapım aşamasından itibaren başlayan süreçte bir ihmal var mı? Ancak bunları bu raporlar ortaya çıktıktan sonra öğreneceğiz. Bilirkişi raporları hazırlanıyor. Gerçekten çalışmalar… Ben buraya gelmeden önce, Sayın Bakanımız da şu an Erzurum’da, bununla ilgili bir basın açıklaması da yaptı Sayın Bakan. Sayın Bakan da bununla ilgili çalışmalarını iyi niyetle ve incelikli bir şekilde yapıyor.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Tamam o zaman, siz de inceliyorsanız…

CENGİZ YAVİLİOĞLU (Devamla) - Yani şöyle bir şey yapacağız Sayın Vekilim, şöyle bir şeyin yapılması lazım…

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Bir daha böyle bir olayın olmaması için komisyonda çalışma yapalım.

CENGİZ YAVİLİOĞLU (Devamla) - Hepimiz bunun sonuçlarını bekleyeceğiz. Bu raporlar çıkacak, raporların sonucunda mahkeme süreci devam edecek. Yine burada idareden kaynaklı bir şey varsa hem Bakanlığın müfettişleri marifetiyle başlatmış olduğu araştırma, incelemeler, soruşturmalar hem de mahkemelerin başlatmış oldukları davalar neticesinde neyse suç ortaya çıkacaktır. Yani ihaleyi alan firma, ihale sürecini götüren kamu görevlileri de dâhil olmak üzere. Bunu da beklemek lazım. Yani bu sonuçlanmadan, şimdiden bununla alakalı bir kanaat belirtmek hakkaniyetli olmaz. Bunu bekleyip sonucunu görmek lazım.

Değerli arkadaşlar, tabii, bu gündeme gelince, ortada bir şey, sanki Erzurum’da Hükûmetimiz tarafından yapılmış olan bu tesislerin tamamında bir problem varmış algısı oluşturuldu. Hâlbuki, burası Erzurum’a ciddi bir katkı, katma değer yarattı. Buradan şu an Erzurum halkı faydalanıyor, bundan sonra da faydalanacaktır.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – İhale verilme sürecini anlatın.

CENGİZ YAVİLİOĞLU (Devamla) – Mesela, aslında ilk çalışmaları geçen sene olan, bu sene de devam eden yine bu oluşturulan tesislere, Erzurum bugüne kadar almadığı bir oranda sporcu aldı. Şu an çok ciddi manada antrenman amaçlı sporcular geliyor. Oradaki tesislerin kullanılması için yüksek irtifa kampına giren spor kulübü sayısı 16. Mesela, bugüne kadar böyle bir şey Erzurum’da olmadı. Şu an otellerin doluluk oranları oldukça yüksek bir durumda. Yine, onlarca branşta yüzlerce sporcu var, Rusya’dan çok ünlü patenciler buraya gelmiş durumda. Şu an, yine burada bu tesisler vasıtasıyla, 2011’de yaptırılan tesisler vasıtasıyla orada yeni bir organizasyon başlatıldı.

Değerli arkadaşlar, yani buradaki çalışmalarla ilgili nihai olarak söyleyeceğim şey şu: Raporlar çıksın -şu an raporlar hazırlanıyor- raporlar çıktıktan sonra hepimiz bakalım buna, sonuçlarını birlikte değerlendirelim. Ama, bu şuna da dönüşmemeli: Erzurum’daki bu yatırımların Erzurum’a oluşturmuş olduğu katma değeri de göz ardı etmemeli, ettirmemeli. Bu devam ediyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz, siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Çok açık, şeffaf bir şekilde yürütülüyor, hiçbir endişeniz olmasın. Yani, eğer ihalelerde bir sorun varsa o da ortaya çıkacaktır, çıkarılacaktır, hiç merakınız olmasın.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Polisin anasını bellediniz siz ya!

OKTAY VURAL (İzmir) – 17, 25 Aralığın başına gelenler… 17, 25 Aralıkta operasyon yapan polisler gördü bunu ya!

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Yavilioğlu.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ya, hâkimin, savcının anasını belliyorsunuz, polisin anasını belliyorsunuz! Korkudan hiç kimse bir şey soramıyor ki ya!

BAŞKAN – Lehinde, Tekirdağ Milletvekili Sayın Bülent Belen.

Buyurunuz efendim. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin, Erzurum ili Palandöken ilçesindeki TÜRK TELEKOM atlama kulelerinde 15 Temmuz 2014 tarihinde toprak kayması sonucu meydana gelen hasarın ve bunun neticesinde oluşan kamu zararının tespitiyle ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım.

Sözlerime başlamadan önce, bu gece idrak edeceğimiz ve bin aydan hayırlı olduğuna inandığımız mübarek Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemine huzur, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesini, İslam adına cinayetler ve katliamlar yapan terör örgütü mensuplarını Kahhar ismi şerifiyle kahretmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Ayrıca, bundan on dokuz yıl önce, 24 Temmuz 1995 tarihinde trafik kazası süsü verilerek şehit edilen Batı Trakya Türklüğünün yılmaz savunucusu, lideri, cefakâr ve vefakâr insan Doktor Sadık Ahmet’i rahmet, minnetle anıyor, aziz hatırası üzerinde saygıyla eğiliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısa bir süre önce böbürlenerek İstanbul’daki Boğaz Köprüsü’ne benzetilip reklamı yapılan Erzurum’daki Üniversite Kış Oyunları için 2011 yılında tamamlanan kayak pisti, 15 Temmuz 2014’te âdeta maket ya da sanal bir yapı gibi yıkıldı. Elbette, ben ve mensubu bulunduğum Milliyetçi Hareket Partisi bu müessif olaydan mutlu değiliz; ayrıca, bundan bir puan alma çabası içinde de hiç olmayacağız. Buna rağmen, projesinden ihalesine, uyarlamasından su göletine kadar skandallarla dolu, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan 600 milyon Türk lirasının acemice nasıl heba edildiğini de size aktarmayı borç biliriz.

Değerli milletvekilleri, Erzurum Üniversitesi Kış Oyunları pisti yapım işini, Türk dilinde “altı kaval üstü şişhane” başlığıyla özetleyebiliriz. Buradaki atlama, kule ve pist projesi Slovenya Hükûmetinin üniversite yarışlarının yapılacağı ülke seçimi için yaptırdığı bir projedir. Proje, Slovenya’daki bir dağın zemin kotlarına göre ölçülendirilmiş, Slovenya yarışmaları Türkiye’ye kaptırınca bizzat iktidar tarafından proje de kapılmış ve oradan alınıp Erzurum’daki mevcut yerine uygulanmıştır. Yani, proje Erzurum’daki mevcut arazi için yapılmamıştır.

Sonuç olarak, buradaki trajikomik ve hassas nokta projenin sanal olmasıdır. Atlama kulesinin yapıldığı ve piste uzanan arazi yığma topraktır. Mevcut projenin haricen Erzurum’a uyarlanması için arazide yapılmak zorunda kalınan hafriyat ve dolgularla birlikte ağaç dokusuyla da oynanmıştır. Yine, Slovenya’daki arazi şartlarına göre ölçülendirilen projenin bu alana sığdırılması için araziyle çok oynandığı ve inşaata başlandıktan sonra atlanılan pistin uzunluğunun yetersiz olduğunun fark edilmesi ve bilahare pisti kara yolunun üzerine doğru çıkarma gayretleri dahi uluslararası standardı yakalamaya yetmeyen gayriciddi bir çalışmadır. Alandaki ağaç dokusunun yok edilmesi ciddi bir handikaptır. Ana kulelerin dikildiği alanda zemin etütleri olmasına rağmen, atlama kulvarına yapılan hafriyat, dolgu ve pist yüzey betonu mahzurludur.

27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihinde Üniversite Kış Oyunları için yapılan kayak atlama tesisleri, organizasyon hariç 600 milyon Türk lirasına tamamlanmış, 7 Ocak 2011’de Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır. Yapılan imalatlar içinde,

1) 3 bin, 2 bin, 1.000 ve 500 seyirci kapasiteli olmak üzere 4 adet buz pateni, buz hokeyi salonu ve curling salonu,

2) Konaklı, Palandöken, Kandilli Kayak Merkezi,

3) Atlama kule ve pistleri,

4) Cemal Gürsel Stadyumu çatı düzenlemesi,

5) Oyunlar köyü,

6) Mekanik aksam, teleferik ve telesiyej,

7) Göletler,

8) Proje ve arazi etüt işleri,

mevcuttur.

İhalede bir firma 70 milyon lira teklif verirken, 57 milyon lira teklif veren ikinci firma çağrılarak iki firmanın anlaştırılmasıyla ihale 70 milyon Türk lirasına Sarıdağlar firmasına bırakılmıştır. Adı geçen firma -basındaki haberlere göre- mevcut Hükûmet döneminde yıldızı parlayan ve özellikle Trabzon menşeli işler kendisine verilen yandaş ve candaş firmalardan bir tanesidir.

Bu olaylar ve acemilik manzumesini yan yana getirdiğimizde, AKP döneminde her işte görülen popülizm, acemilik, adam kayırma, işin ehli olmamak, para kaybı yanında sportif prestij kaybı burada da görülmektedir.

Teknik olarak yıkım izlendiğinde dolgu alanında hiçbir zemin iyileştirmesi, beton blokaj, fore kazık ve çelik ya da demir blokaja rastlanılmadığı açıktır. Bu da projenin ilgili yere ait olmadığının açık delillerindendir. Aksi takdirde, zemin iyileştirmesi yapabilmek için projenin tüm statiklerinin yeniden düzenlemesi gerekirdi.

Bu cümleden hareketle, yapıldığı hâlde su tutmayan su toplama havuzu, gölet dâhil yıkımdan, iktidar, Bakan, genel müdürler Atalay, Yunus Akgül, Tesisler Daire Başkanı Serdar Atalay, Hasan Hüseyin Şen müteselsilen sorumludur.

Tabii, bu felaketin çekim, kamera görüntülerini izlediğimiz zaman, bir kâğıt kulenin yıkılması gibi yıkıldığından, teknik manada çok bilgi sahibi olmaya da gerek yok, görüntülerden yapının hatalı olduğu, eksik malzemeyle yapıldığı aşikâr.

Bu konuda Meclis araştırması komisyonu kurularak detaylı bir inceleme yapılması ve 77 milyon insanımızın parasıyla yapılan ve heba olan buradaki kamu zararının, 77 milyon insanımızın zararının giderilmesi noktasında Meclis araştırması komisyonu kurulması lehinde oy kullanacağımızı Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak belirtiyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Belen.

Aleyhinde, Bingöl Milletvekili İdris Baluken.

Buyurunuz Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin Erzurum ilimizin Palandöken ilçesinde bulunan kayak tesisisin usulsüz bir şekilde yapımı ve yıkılmasıyla ilgili süreçlerin araştırılması için verdiği önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu önergeye baktığımız zaman, önergenin uzun bir süredir kamuoyu vicdanını rahatsız eden pek çok konuda yol açabilecek bir niteliği olduğunu, özellikle 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra kamuoyunda yolsuzlukları örtme şeklinde Hükûmetiniz üzerinde oluşan zannı ortadan kaldırma fırsatını da önünüze getirdiğini ifade etmek istiyoruz. Aslında 17 Aralık operasyonundan hemen sonra biz buraya 2 önergeyle gelmiştik ve Meclisin 2 araştırma komisyonu kurması gerektiğini söylemiştik. Bu araştırma komisyonlarından birincisini yolsuzlukla mücadele etmesi gereken bir komisyon, ikincisini de paralel devletle mücadele etmesi gereken bir komisyon olarak ifade etmiştik ama maalesef, o dönem sayısal çoğunluğunuzla, sizin burada ortaya koymuş olduğunuz tavırla ne yolsuzlukla mücadele ne de paralel devletle mücadele komisyonlarını direkt Meclisin inisiyatif alacağı şekilde kurma şansını yakalayamadık ve öyle olduğu için de o günden bugüne kadar hem yolsuzlukla mücadele konusunda hem de paralel devletle mücadele konusunda ortaya koymuş olduğunuz hiçbir adımın ne toplum nezdinde ne de Meclis nezdinde inandırıcılığı olmadığını ifade etmek istiyorum.

İşte, son günlerde de paralel devlete karşı bir operasyonel süreç başladı ancak kamuoyunda hâlâ bu operasyonel sürecin Cumhurbaşkanlığı seçiminde size algı yönetimi yapacak bir mecrada mı başlatıldığı, böyle bir avantaj sağlamak için mi düğmeye basıldığı, yoksa gerçekten bütün yapılarıyla devlet içerisinde örgütlenmiş paralel yapıların tasfiyesi ve bunun yerine yeni bir demokratik devletin inşası şeklinde mi olduğunu hiç kimse şu anda net olarak kestiremiyor.

Şimdi, 17 Aralıktan sonra böyle bir fırsatı kaçırdınız. Süreç içerisinde de buraya getirilen ve kurulması planlanan soruşturma komisyonuyla ilgili de “Cumhurbaşkanlığı seçimi aradan çıksın da ondan sonrasına bakarız.” gibi yaklaşımınızı yine bütün halkımız yakından takip etti, bizler de biliyoruz. Bu konularla ilgili bütün bu zannı üzerinizden kaldırmak için bence bu verilen önerge bir başlangıç olabilir çünkü bu önergenin detayına baktığınız zaman Hükûmetiniz döneminde bir taşeron firmanın nasıl kamu ihaleleri yoluyla trilyonluk vurgunlar yapabildiğinin fotoğrafını net olarak görebilirsiniz. Bahsedilen firma, 1980’le 1990 arasında sadece küçük taşeron işleri yapan bir firma. 1990’la 2000 yılları arasında yine çok fazla isminden bahsedilmeyen ve daha çok yine alt işveren işleri üzerinden kamu ihalelerine giren bir firma ama ne hikmetse Hükûmetiniz döneminde, 2000 yılından sonra, kamu ihalelerinden en büyük pay olan 40 ihalenin bir şekilde kendisine aktarıldığı ve AKP tarafından “Yürü ya kulum.” talimatı verildiği bir firma olarak hemen gözümüze çarpıyor.

Buradan firmanın aldığı ihaleleri, büyük işleri saymaya kalksak süremiz yetmeyecek ama çok ilginçtir; Bingöl’den Konya’ya, Trabzon’dan Ankara’ya, Karabük’ten Samsun’a, yurt dışındaki ihalelerden Eskişehir’e kadar neredeyse hem ülke içerisinde hem de ülke dışında aslan payı sayılabilecek bütün ihaleleri alan bir anlayışla karşı karşıyayız. Basında yer alan haberlerde -eminim ki takip etmişsinizdir- özellikle firma sahiplerinin AKP’li yetkililerle ve bazı bakanlarla olan yakın ilişkilerinden sıkça bahsediliyor.

Yine, bu firmayla ilgili 15. Asliye Ceza Mahkemesinde usulsüz fatura kesmekten dolayı bir davanın bulunduğunu biliyoruz. Bütün bunların kendisi bile bu bahsetmiş olduğumuz süreçle ilgili bir soruşturma komisyonunun, bir araştırma komisyonunun kurulması ve Meclis Genel Kuruluna bu şekilde bir bilgilendirme yapılması gerektiğini ortaya koymakta.

Tabii, Palandöken’deki bu kayak tesisinin yıkımı aslında Hükûmetinizle ilgili bazı boyalı gerçekleri dökmesi açısından da bizce son derece önemlidir. Bu kayak tesisinin yıkılmasıyla beraber ihale ve inşaat sürecindeki yolsuzluklardan başlayalım da denetimlerdeki kayırmacılığa ve iş yapılırken ortaya konan usulsüzlüklere kadar pek çok faktörü açığa çıkarmanın koşullarına sahip olabiliriz. Yüksek meblağda ihaleleri şirketlere veriyorsunuz, bu konuda tamamen diğer şirketleri dışarıda bırakacak şekilde, ekarte edecek şekilde ihale süreçlerini işletiyorsunuz. Kendinize yakınlık payı üzerinden bazı şirketleri on yıl içerisinde devasa bir yere getiriyorsunuz. Bütün bunlar yetmiyor, bu size yakın olan şirketler bu işlerin yapım aşamasında da çeşitli yolsuzluklar yaparak, maalesef böyle tabloları önümüze getiriyorlar. Dolayısıyla, burada, bir bütün olarak soruşturulması gereken bir süreçle karşı karşıyayız.

Biz, aslında bu konuda daha fazla çaba içerisinde olması gereken tarafın muhalefet partisi değil iktidar partisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Şeffaflıkla ilgili, hesap verilebilirlikle ilgili bütün Hükûmet programlarınızda ve seçim bildirgenizde halkımıza vaat etmiş olduğunuz politik söylemler ortada. Eğer bu kadar bu politik söylemler üzerinden şeffaflığı, hesap verilebilirliği halka bir taahhüt olarak siz ortaya koymuşsanız buraya çıkıp, bu ihale süreçlerinin şeffaflığı üzerinde verilmiş olan bir önergeye de “ret” oyu kullanmamanız gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz.

Eminim ki her milletvekili kendi seçim bölgesiyle ilgili çıkıp bu şekilde kayrılmış olan ve trilyonluk servet sahibi edilmiş olan pek çok firmayı örnek olarak gösterebilir. Örneğin, kendi seçim bölgemden, Bingöl’den söyleyeyim: Bingöl’de bütün kamu ihaleleri, arkadaşlar, neredeyse 4 ya da 5 firma arasında paylaştırılıyor yani böylesi bir anlayış bile Hükûmetinizin bütün bu süreçlere müdahil olduğunu ve bu süreçlerde Hükûmetinize yakınlık üzerinden bir kriter işlettiğini ifade ediyor, ortaya koyuyor.

Bakın, Bingöl’de yapılmış ve yapımı devam eden 26 HES barajı, arkadaşlar, Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat şirketine verilmiş. Şimdi, bunun olağan olduğunu söyleyebilecek olan bir tek milletvekili arkadaş çıkabilir mi? AK PARTİ Grubundan çıkıp da “Biz bunu çok adilane koşullarda yaptık da 26 HES ihalesinin neredeyse tamamı Cengiz İnşaata ve Özaltına gitti.” diyebilir mi, böyle bir şey mümkün mü? Örnekleri vermek, çoğaltmak mümkün; baktığımızda, her sektörde, her alanda bu tarz tablolar önümüze çıkıyor. Bir belde yolunun ihale ücreti ile bir şehir yolunun ihale ücreti arasında 3 katı bir fark var. Yani Bingöl’ün Servi beldesine yapılan yolun kilometre fiyatı 1,5 milyonken, aynı bölgede, Bingöl-Diyarbakır yolunda bu fiyat üçte 1 oranında olabiliyor. Ee, burada açıktır ki, siz bu ihaleleri şirketlere vermekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda şirkete göre fiyat tarifesi ve “azami kârı nasıl elde edebilirim”in çalışmasını da çok açık bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bütün bunların açığa çıkması açısından özellikle bu Palandöken’deki hadisenin son derece önemli olduğunu biz düşünüyoruz.

Bingöl’de sayısız firma var. Bu, Sarıdağlar Şirketinin sahibi de Bingöllü olduğu için özellikle ondan bahsediyorum. Sayısız şirket var ve pek çoğu neredeyse iflasın eşiğinde ama sizin bakanınıza, milletvekillerinize yakın olan 3 firma trilyonları götürüyor. Bu bile başlı başına bir incelemeyi gerektiriyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Dolayısıyla, burada, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu önerge son derece isabetli olmuştur. Bence hep beraber onay verelim, araştıralım, buraya da getirip sonuçları paylaşalım diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken.

III - YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz efendim.

BAŞKAN - Yoklama talebi vardır, yerine getireceğim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Öğüt, Sayın Öz, Sayın Özdemir, Sayın Susam, Sayın Tayan, Sayın Tanal, Sayın Özcan, Sayın Akar, Sayın Kalkavan, Sayın Bayraktutan, Sayın Seçer, Sayın Köse, Sayın Küçük, Sayın Çetin, Sayın Ekşi, Sayın Ekinci, Sayın Yılmaz, Sayın Serter, Sayın Özgümüş.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 14.26

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 14.31

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMALAR

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisinin oylanmasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, elektronik cihazla yoklamayı yineleyeceğim.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Sakine Öz ve arkadaşları tarafından, Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan TÜRK TELEKOM atlama kulelerinde toprak kayması sonucu meydana gelen hasarın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla 21/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Sayın Vural, size söz vereceğim, talebiniz olmuştu.

Buyurunuz efendim.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

11.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Erzurum Kongresi’nin 95’inci yıl dönümüne ve Kadir Gecesi’ni kutladığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün 23 Temmuz. 23 Temmuz 1999; bugün aslında Erzurum Kongresi’nin 95’inci yıl dönümü. Türkiye'nin kuruluş temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi “Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Millî irade esastır; millî devlet esastır.” düsturuyla bütün dünyaya Türk milletinin bir çağrısıdır. Türkiye'nin bu kuruluş temelini kimse değiştiremeyecektir, dönüştüremeyecektir. Bu bakımdan, bu süreç içerisinde Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar bugünün Türkiyesi’nin de temelleridir ve geleceğe ışık tutacak rehberimizdir. Bu Kongre’de alınan bu kararları yerine getirenleri, bu kararları alanları rahmetle ve minnetle anıyorum. Erzurum Kongresi kararları ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Bu Kongre kararlarını eski Türkiye'nin kararı olarak değiştirmek isteyenlere buradan ilan ediyorum ki: “Türk milleti bölünmez bir bütündür. Manda ve himaye kabul edilemez. Azınlıklara siyasi imtiyazlar verilemez ve sosyal dengemizi bozacak adımlar atılamaz.”

Bu Kongre’nin, bugün de Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bir ışık olduğunu düşünüyorum.

Bu vesileyle de, Sayın Başkan, bütün milletimizin, sizin ve Divanın, bütün milletvekillerinin Kadir Gecesi’ni kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah milletimize, devletimize, İslam âlemine zeval vermesin.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Vural.

Şimdi, alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki 108 adet kanun teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri(1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)(X)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının üçüncü bölümünde yer alan 58’inci madde kabul edilmişti.

59’uncu maddeden başlıyoruz. Madde üzerinde dört önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 59 maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli Ahmet Aydın                         Osman Aşkın Bak

  Giresun                                                              Adıyaman                                           İstanbul

Ramazan Can Recep Özel

   Kırıkkale                                                              Isparta

"MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile Kuruma ait olup Kurum Yönetim Kurulunca ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen taşınmazlardan, Maliye Bakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep edilenler, Kurum Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayıyla bedeli karşılığında Maliye Bakanlığına devredilir.

Devir bedeli; bu madde uyarınca satın alınan taşınmazlar için satın alma bedeli, satın alma tarihinden 6 ay geçtikten sonra devir halinde satın alınan bedele geçen sürede yeniden değerleme oranı kadar artış yapılmak suretiyle belirlenir. Kuruma ait diğer taşınmazların devrinde ise devir bedeli birinci fıkrada belirtilen Komisyon tarafından belirlenir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprakın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 59. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                               Vahap Seçer                                   Bülent Kuşoğlu

                        İzmir                                                Mersin                                              Ankara

                  Hasan Ören                                       İzzet Çetin                                  Mehmet Ali Susam

                      Manisa                                              Ankara                                               İzmir

MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlardan, alınış tarihi itibarıyla iki yıl içinde satışı yapılamayanlar, satın alınan bedele geçen sürede rayiç bedel üzerinden artış yapılmak suretiyle kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde Hazineye ait diğer taşınmazlar gibi değerlendirilmek üzere Hazineye devredilebilir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 59 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                       Ali Öz                                          Erkan Akçay                                  Mesut Dedeoğlu

                      Mersin                                              Manisa                                      Kahramanmaraş

               Mustafa Kalaycı                                     Alim Işık                                     Yusuf Halaçoğlu

                       Konya                                             Kütahya                                             Kayseri

             Cemalettin Şimşek

                     Samsun

MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlardan, alınış tarihi itibarıyla iki yıl içinde satışı yapılamayanlar, satın alınan bedele geçen sürede yeniden değerleme oranı kadar artış yapılmak ve taşınmaza yapılan her türlü masraf eklenmek suretiyle kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde Hazineye ait diğer taşınmazlar gibi değerlendirilmek üzere Hazineye devredilebilir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinde değişiklik yapmayı öngören 59’uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

                       Bingöl                                              Mardin                                                 Van

                  Esat Canan                                   Sebahat Tuncel

                      Hakkâri                                            İstanbul

BAŞKAN – Komisyon bu son okuttuğum önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Soma’da hayatını kaybeden işçiler için çıkarılacağı açıklanan ancak belirtilen mevzuat dışında yasal düzenlemeler öngören maddelerin bu tasarı metninde olması, siyasal ilkelerle uyuşmamaktadır. Değişiklik ile bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı talebi var.

Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.49

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 59’uncu maddesi üzerinde Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Yok gibi görünüyor.(AK PARTİ sıralarından “var, var” sesleri)

Elektronik cihazla oylama yapacağım.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

AHMET YENİ (Samsun) – Ne oldu Sayın Başkan? Biraz gerçekleri görseniz…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, çok rica ederim…

AHMET YENİ (Samsun) – Tarafsız olun, tarafsız.

BAŞKAN – Yani, burada bunu tespit etmekle görevliyiz. Şu anda bulunanlar değil, dışarıdan gelen arkadaşlarımız oluyor. Lütfen, bu tür işlere bu kadar fazla müdahil olmayınız. İşimizi yapıyoruz.

Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932,2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 59 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ali Öz (Mersin) ve arkadaşları

MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlardan, alınış tarihi itibarıyla iki yıl içinde satışı yapılamayanlar, satın alınan bedele geçen sürede yeniden değerleme oranı kadar artış yapılmak ve taşınmaza yapılan her türlü masraf eklenmek suretiyle kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde Hazineye ait diğer taşınmazlar gibi değerlendirilmek üzere Hazineye devredilebilir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Mersin Milletvekili Sayın Ali Öz, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmak üzere vermiş olduğumuz 59’uncu maddedeki değişiklik önergesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle bizleri izleyen yüce Türk milletini, siz değerli milletvekili arkadaşlarımın ve tüm İslam âleminin bugün idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’ni kutluyorum.

Tabii ki bu tasarıyı konuşurken birbiriyle alakası olmayan çok fazla miktarda maddenin bu torbanın içerisine doldurulduğunu her kürsüye geldiğimizde ifade ettik. Burada asıl başlarken 13 Mayısta ülkemizde yaşanan bir büyük kaza, büyük felaket, büyük bir katliam sonucunda kaybettiğimiz 301 insanın üzerinden Soma’daki maden faciasıyla alakalı olarak birtakım düzenlemeler yapacağız derken torbanın içerisine her şeyi o kadar doldurduk ki Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerini artırmak, taşınmazlarının yeniden değerlendirilmesini temin etmek, başka diğer çok sayıdaki maddelerle alakalı düzenlemeleri yapmaya giriştik.

Bu arada şunu ifade etmek lazım: Aslında bu madde normalde karşı çıkacağımız bir madde değil. Yani gerçekten Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınmış bir taşınmazın, eğer kendisi kullanmıyorsa, iki yılı geçtikten sonra belli bir değer biçilerek yeniden kamunun hizmetine sunulması veya başka alanlarda kullanılmak üzere hazineye devredilmesinin yanlış olduğunu eleştirmek mümkün değil. Bu yerinde bir düzenleme ancak bu tasarıyla beraber Parlamentonun asıl görevi olan hukuk kurmak noktasında maalesef eksiğimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bir düzenleme yapıyoruz, düzenlemeleri ya kişiye ya kuruma özel yapıyoruz. Yaşamış olduğumuz büyük bir felaketten sonra, sadece belli bir yerde yaşanan dramatik facianın üzerine orayla alakalı olan düzenlemeler yapmaya kalkıyoruz burada. Oysa ülkemizde gelecekte de benzer kazaların olmayacağı, benzer faciaların gündeme gelmemesi mümkün değil ki zaten almış olduğumuz önlemlerle, Türkiye gerçeğinde, iş kazalarının da hiçbir şekilde önüne geçemediğimizi biliyoruz. Burada getiriyoruz sadece burada hayatını kaybedenlerin aileleri, burada diğer geriye kalanlarının sosyal haklarının iyileştirilmesi, onlara güvence verilmesi gibi düzenlemeler yapıyoruz. Şunu hepimiz biliyoruz ki bu ülkede sadece Soma’da değil, daha önce başka illerde, başka maden ocaklarında veya başka doğal afetlerde çok fazla sayıda insanımızı kaybetmek zorunda kaldık. Dolayısıyla, yapacağınız düzenlemeler evrensel normlarda ve herkesi içerisine alan bir sistematik içerisinde olmadığı için aziz, mübarek ramazan günü “Torba yasa yapacağız.” diye Meclisin gündemini lüzumsuz yere işgal ettiğinize inanıyorum, buna hakkınızın olmadığını da ifade etmek istiyorum. Bir bütünlük içerisinde, hangi olay karşısında neler yapılacaksa bunlar madde madde kanunla belirlenir; olaylar yaşandığı zaman kişi, kurum, tüzel yapı, özel kimlik ne varsa onların hepsi belirlenir, ona göre bir düzenleme yapılır. Ama biz ne yapıyoruz? “Göç gide gide düzelir.” misali, başımıza ne zaman felaket gelirse, felaket geldiği andan itibaren onunla alakalı yeni düzenlemeler yapmak durumunda kalıyoruz.

Tabii ki burada sadece iş kazalarında hayatını kaybeden insanlar yok. Asıl, çok fazla gündeme almadığımız, iş kazasından sonra gerek aynı yerde çalışma zorunluluğu içerisinde kalan iş kazasına uğrayanların beraber çalıştığı insanlarla beraber bir de iş kazaları sonucunda ülkemizde gerçekten rehabilitasyon ihtiyacı olan, bu travmalardan sonra tekrar gündelik hayatını bile idame ettiremeyen, mesleğine dönemeyen çok sayıda insan var. Bunların çekmiş olduğu çok büyük sıkıntılar var. Bunların, meslek hastalıkları dışında, travmaya bağlı, rehabilitasyonu gereken, özellikle beyin, omurilik veya ekstremize kazalarından sonra çalışma güçlerini kaybeden insanların yaşamış olduğu çok büyük sıkıntılar var. Ama ne hikmetse, defaten söylememize rağmen ülkemizde bu noktada gerekli önlemlerin alınmadığını, bunlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmadığını görüyoruz.

Bakın, biz her gün yaşıyoruz. Bir trafik kazası oluyor veya başka bir iş kazası oluyor, bir yerden düşüyor vatandaş, diyor ki: “Ben Ankara’da şu yere gelmem lazım.” Sizlerin de mutlaka başına geliyor. Ararsınız ki oradan randevu alasınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZ (Devamla) – Bir an önce hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi gereken insanlara yıllara sâri süreler tanındığını, onlara randevular verildiğini biliyoruz.

Bu konuda da herkesin duyarlı olması gerektiğine inanıyor, yüce heyetinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 59. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Ali Susam (İzmir) ve arkadaşları

MADDE 59- 5510 sayılı Kanun’un geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlardan, alınış tarihi itibarıyla iki yıl içinde satışı yapılamayanlar, satın alınan bedele geçen sürede rayiç bedel üzerinden artış yapılmak suretiyle kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde Hazineye ait diğer taşınmazlar gibi değerlendirilmek üzere Hazineye devredilebilir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet, geçen hafta salı gününden itibaren torba kanunu görüşüyoruz. Torba kanun, hepinizin bildiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelirken bir Soma faciasından sonra ortaya çıkmış ve Soma’daki facianın acılarını gidermek üzere hazırlanmış bir kanun olarak aslında Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmiş, daha sonra da 148 maddeye çıkarak rekor düzeye ulaşmış, günlerce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür.

Şimdi, zaman zaman AKP’li yöneticiler, zaman zaman AKP genel başkan yardımcıları çıkıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisinin ya da muhalefetin bu torba kanunu engellediğini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi torba kanunu engellemiyor. Hatta Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olmamalarına rağmen, genel görüşme yapılırken Plan ve Bütçe Komisyonunda, benim Manisalı arkadaşlarım, Manisa Milletvekillerimiz Hasan Ören, Özgür Özel ve Sakine Öz’ün ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimizin bu konuda çırpındıklarını gördüm. Şöyle çırpınıyorlardı: “Soma’yı bu torba kanundan ayıralım, diğerlerini farklı zamanda görüşelim ya da Soma dışında, yine, acil ihtiyaç olan, hani vergilerin affı veya taşeron işçilerle ilgili kısmı da bu kanunda getirelim, bütün siyasi partilerin mutabakatıyla bayrama kadar çıkartalım.” diyorlardı ama AKP’li üyelerin oylarıyla reddediliyordu.

Şimdi buna hakkınız yok; sokağa çıkıp da riyakarlık yapmaya, iki yüzlü davranmaya hakkınız yok. Yine burada aynı şeyi söyledik, defalarca tekrarladık, “Evet, getirin Soma’yla ilgili kanunları, hep beraber çıkaralım bir günde, iki günde, Soma’da bekleyen acılı ailelerin, yine Türkiye’deki binlerce maden işçisinin beklediği kararları, kanunları burada çıkaralım.” dedik ama oralı olmadınız. Şimdi burada engellemekle suçluyorsunuz.

Üşenmedim, çıkardım; geçen hafta salıdan bu hafta salıya kadar, başlangıca kadar tam on beş saat karar yeter sayısı bulunamadığı için Meclis çalışmalarına ara vermiş. Son üç günü saymıyorum, 51 kere karar yeter sayısı istenmiş, bunun 29’unda karar yeter sayısı bulunamamış ve tam on beş saat ara vermek durumunda kalmış. Biz buradayız ve tüm kanunun tüm maddelerini de konuşuyoruz, gerekirse dinliyoruz.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Kaç kişisiniz?

HAYDAR AKAR (Devamla) – Bu vatandaş sizi de bu Meclis koltuklarında oturun, bu kanunu dinleyin ve bu kanunun çıkmasına katkı sunun diye seçiyor, gidip bahçede keyif yapın diye seçmiyor arkadaşlar. Onun için bir kez daha buradan söylüyorum, sakın ha bu konuda bizi suçlamaya kalkmayın.

Şimdi, sevgili arkadaşlar, bir iki yüzlülüğünüzü daha ortaya koymak istiyorum. Bakın, Soma faciasından hemen sonra ben bir kanun teklifi verdim. Neye dayanarak verdim? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının samimiyetine -inşallah buradadır, biraz evvel buradaydı- güvenerek bir kanun teklifi verdim, taşeronların bana tepki göstereceğini bile bile kanun teklifi verdim, dedim ki: “Alt işveren çalıştırılmasın madenlerde.” Bu kanun teklifini 37’nci maddeden buraya getirdim. Siz de diğer muhalefet partileriyle birlikte buna o gün, o acılı günlerimizde, gelecek tepkilerden korktuğunuz için, niyetinizin bu olmadığını bildiğim hâlde, ne yaptınız? Bunu kabul ettiniz. Kabul ettiniz, sıra sayısını aldık ama sıra sayısından sonra gündemin sonlarına doğru atmanıza rağmen yine burada bulunmadığınız bir ortamda, muhalefetin çoğunlukta bulunduğu bir ortamda bunu gündemin ön sıralarına aldırdık. O kadar ileri gittiniz ki bunu görüşmemek için, çünkü bir taşeron müjdesi veriyordunuz, çünkü insanlara sahte müjdeler veriyordunuz, “Taşeronluğu kaldıracağız, durumunu iyileştireceğiz.” diyordunuz, bu kanunu görüşmemek için o hafta perşembe günü karar yeter sayısını siz istediniz ve Meclisi ilk defa tatil ettiniz. Siz karar yeter sayısı isteyerek Meclisi tatil ettiniz, bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke olarak geçti.

Hâlen, benim, gündeme aldığınız, kabul etmiş olduğunuz kanun teklifim yine bu 148 madde içerisinde yok. Yine ben tüm taşeronluğun kaldırılmasının taraftarıyım ama madenlerdeki taşeronluğun kaldırılmasını yine bu kürsüden savunuyorum. Yine, bu torba kanununa bu kanun teklifini koymadınız. Yine, bu torba kanununda taşeronluğun kaldırılmasıyla ilgili tek bir madde yok, hatta taşeronluğu kurumsallaştırdınız, hatta taşeronluğu kurumsallaştırıyorsunuz, daha da garanti altına alıp taşeronlara müjde vermeye çalışıyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece Türkiye’deki iş kazalarını, Türkiye’deki ölümleri önleme şansınız bulunmuyor. Onun için de bir an evvel özellikle kamudaki taşeronluğu kaldırmalı, onların hak ettiği ücretleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı yasalarını çıkartarak hak ettiklerini vermeliyiz diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akar.

Önergeyi…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı istiyorsunuz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Var, var…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı yoktur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bir yandakilere sorun bakalım.

BAŞKAN – Yok efendim, dönüp bir bakın hiç kimse yok.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Var efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Efendim, bir yandakilere sorun. Hayır, olur mu?

SUAT KILIÇ (Samsun) – Divan “var” diyor, Divan.

BAŞKAN – On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.26

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.35

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 59’uncu maddesi üzerinde Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Tartışmaya mahal vermemek için elektronik olarak yapılmasını öneriyorum.

Bir dakika süre vereceğim.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir önerge.

Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Önergemizle ilgili 2’nci paragrafta “Maliye Bakanlığına devredilir.” ibaresini “Hazineye devredilir.” şeklinde düzeltiyoruz, gerekçenin de ona göre tashih edilip tutanaklara geçmesini talep ediyorum.

BAŞKAN – Tamam, o zaman, önergeyi “Maliye Bakanlığına” değil, “Hazineye devredilir” diye okutuyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Gerekçedeki “Maliye”yi de aynı, “Hazine” şeklinde…

BAŞKAN – Gerekçesini de aynı şekilde düzeltiyoruz. “Hazineye” diye okuyacaksınız.

OKTAY VURAL (İzmir) – Neyi efendim? Okutmakla olmaz, bu önergeyi incelememiz lazım.

BAŞKAN – Şimdi düzeltti efendim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bize iletilmesi lazım Başkanım, incelememiz lazım.

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 59 maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

"MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile Kuruma ait olup Kurum Yönetim Kurulunca ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen taşınmazlardan, Maliye Bakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep edilenler, Kurum Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayıyla bedeli karşılığında Hazineye devredilir. Devir bedeli; bu madde uyarınca satın alınan taşınmazlar için satın alma bedeli, satın alma tarihinden 6 ay geçtikten sonra devir halinde satın alınan bedele geçen sürede yeniden değerleme oranı kadar artış yapılmak suretiyle belirlenir. Kuruma ait diğer taşınmazların devrinde ise devir bedeli birinci fıkrada belirtilen Komisyon tarafından belirlenir."

BAŞKAN – Komisyon, bu düzeltilmiş önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, yani şimdi, özellikle bu düzeltmenin ne olduğunu…

BAŞKAN – Sayın Vural, önerge sahibi, yerinden düzeltme talebi olduğunu söyleyip önergeyi düzeltti. Önerge, Komisyon ve Hükûmetin bilgisine ve onayına sunuluyor katılıp katılmadığı şeklinde.

OKTAY VURAL (İzmir) – Okudunuz siz bu önergeyi.

BAŞKAN – Talep ettiler…

OKTAY VURAL (İzmir) – Önergeyi okumadınız mı?

BAŞKAN – Okuduk efendim, okunan bu önergeyi düzeltmek istediler.

OKTAY VURAL (İzmir) – Okutulan önergeyi nasıl düzelteceksiniz efendim?

BAŞKAN – Talep ettiği için.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Önerge sahibi düzeltiyor, Başkanlık düzeltmiyor ki.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bizim bilgimiz dâhilinde olması lazım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kardeşim, sen ona “hayır” dersin, oy vermezsin.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu tartışmayı bir yola sokalım.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.40

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi, daha önce düzelterek okuttuğum, “Maliye Bakanlığına devredilir” sözünün “Hazineye devredilir” olarak okutmuş olduğum önergeyi Komisyona soruyorum: Katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Düzeltilmiş hâline katılıyoruz Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçesini okutuyorum:

Gerekçede de olan metinleri talep üzerine düzeltmiş bulunuyoruz; “Maliye Bakanlığı”nı “Hazine” olarak okutuyorum.

Gerekçe:

Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve prime ilişkin alacaklarına karşılık satın aldığı taşınmazlar ile kurum Yönetim Kurulunca ihtiyaç fazlası olduğuna karar verilen diğer taşınmazların Maliye Bakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere talep edilmesi hâlinde kurum Yönetim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun uygun görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile Hazineye devredilebilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu önergeyle birlikte 59’uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

60’ıncı madde üzerinde üç önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngörün 60’ıncı maddesinde geçen “altı ay” ibaresinin “on iki ay” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

                       Bingöl                                              Mardin                                                 Van

                 İbrahim Binici                                Faysal Sarıyıldız

                    Şanlıurfa                                            Şırnak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tescil başlangıç" ibaresinin "gelir testine başvuru" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mesut Dedeoğlu                               Mustafa Kalaycı

                      Manisa                                      Kahramanmaraş                                       Konya

                     Alim Işık                                     Yusuf Halaçoğlu

                     Kütahya                                            Kayseri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 60. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                Hasan Ören                                 Mehmet Ali Susam

                        İzmir                                               Manisa                                               İzmir

                   Ali Sarıbaş                                     İlhan Demiröz                                  Bülent Kuşoğlu

                   Çanakkale                                            Bursa                                               Ankara

                 Vahap Seçer                                      Tufan Köse

                      Mersin                                              Çorum

MADDE 60- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 53- 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

Tescil başlangıç tarihinden bu maddenin yayımlandığı ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan genel sağlık sigortası prim alacaklarının aslı ve her türlü gecikme cezası ve zammı, bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren terkin edilir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re'sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen üç aylık süreyi bir yıl daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) –Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – İstanbul Milletvekili Müslim Sarı.

Buyurunuz Sayın Sarı. (CHP sıralarından alkışlar)

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; torba yasanın 60’ıncı maddesine ilişkin söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yasa görüşmeleri başladığı andan itibaren birtakım usul hatalarına ilişkin bazı değerlendirmeleri buraya gelen arkadaşlarım yaptılar, ben o ayrıntılara girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum: Parlamentonun yasa yapma tekniğine ilişkin ortaya çıkan yanlışlıkların her geçen gün Parlamentonun saygınlığını düşürdüğünü hep beraber görüyoruz. Bunun en güzel örneklerini az önce Plan Bütçe Komisyonunda yaşadık.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesine göre, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine yani yasama organına sunum yapması gereken ve sorulara cevap vermesi gereken bir Merkez Bankası, Komisyonun huzurunda sorularımıza cevap vermeyi reddetti, “Ben bu sorulara cevap vermeyeceğim. Ben bu sorulara yazılı cevap vermeyi tercih ediyorum.” dedi. Bu, Komisyona ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yasama organına saygısızlıktır. Yukarıda bununla ilgili bir tartışma yaşandı ve bu tartışmanın sonucunda Merkez Bankası lütfedip sorularımıza cevap vermeye karar verdi.

Bu, aslında Parlamentonun saygınlığının bürokrasi karşısında ne kadar geriletildiğinin basit bir göstergesidir, örneğidir ve yasa yapma yöntemlerimizin ve tekniklerimizin de bununla çok yakından ilişkisi vardır diye düşünüyorum. Bu hepimizin sorunudur.

60’ıncı madde çok önemli bir madde çünkü 60’ıncı maddeyle aslında vatandaş bilmediği bir borcunu öğrenmiş oldu. Evet, torbadan vatandaşa borç çıktı. Yaklaşık 7 milyon 515 bin 607 vatandaşın genel sağlık sigortası çerçevesinde yaptırılması gereken gelir testlerinin resen yapılması dolayısıyla yaklaşık 9,1 milyar lira borçlu olduğu ortaya çıktı, yani eski parayla 9,1 katrilyon.

Sayın Başbakan genel sağlık sigortasını överken cebinden bir kimlik belgesi çıkardı ve aynen şu şekilde, dedi ki: “Ey vatandaş, herhangi bir biçimde sağlık güvenceniz yoksa, çalışmıyorsanız, elinizdeki kimlik belgesiyle gideceksiniz, istediğiniz hastanede tedavi olacaksınız ve bunun primlerini de devlet karşılayacak, bunun primlerini de kamu karşılayacak.” Vatandaş da buna inandı ve güvendi ve genel sağlık sigortası sistemine geçti Türkiye.

Genel sağlık sigortası sistemi kapsamında vatandaşların gelir testi yapması gerekiyordu. Ama gelir testi yapan vatandaşlar toplam vatandaşların ancak yüzde 5’i seviyesinde kaldı. Dün Sayın Bakan diyor ki: “Gelir testi seviyesinin düşük olmasında muhalefetin de payı var. Muhalefet de gitsin, bunu da vatandaşlara anlatsın.” Kusura bakmayın ama siz iktidarsınız, siz iktidar olarak bunu anlatmak zorundasınız. Vatandaş gelir testini yaptırmayınca ne oldu? SGK ve ilgili birimler resen gelir testi yaptılar ve dediler ki: “Ey Ahmet Efendi, ey Ayşe teyze; sen gelir testi yaptırmaya gelmedin ama biz senin gelirini biliyoruz. Belli ölçütlere göre, mesela, asgari ücretin 1 katı ile 2 katı arasında gelirin var ve senin ayda 128 lira ödeme yapman gerekiyor, prim ödemen gerekiyor.” Ayşe teyzenin bundan haberi yok, Ahmet amcanın bundan haberi yok çünkü herhangi bir biçimde sağlık hizmeti de almamış.

Şimdi, Ayşe teyze hastaneye gidiyor, diyor ki: “Başım ağrıdı. Başım ağrıdığı için röntgen çektirmek istiyorum.” Bankodaki kıza kimliğini veriyor, diyor ki: “Sayın Başbakan bana dedi ki: ‘Kimliğini getir, bedava tedavi ol.’ Ben de getirdim kimliğimi, başım ağrıyor.” Bankodaki kız bilgisayara girdi TC numarasıyla, dedi ki: “Ayşe teyze, senin 3 bin lira borcun var yani 3 milyar lira.“ “Nereden çıktı borç?” dedi. “E sen genel sağlık sigortasına tabiymişsin, senin gelirin düşükmüş, gelir testi yaptırmamışsın, gelir testi yaptırmadığın için biz de sana resen gelir testi yaptırdık. Senin gelirin asgari ücretin 1 katı ile 2 katı arasında çıktı, ayda 128 liradan geriye dönük olarak iki yıl boyunca 3 bin lira borcun var. Bu 3 bin lira borcunu öde, ben senin baş ağrın için, röntgenin için gerekli işlemleri yapacağım.” diyor.

Şimdi, biz diyoruz ki: Bu kişi daha önce sağlık hizmeti almamış, herhangi bir biçimde sistemin içine girdiğinden de haberi yok, hiç olmazsa gelir testi yaptırdığı tarihten itibaren geriye dönük bunu işletmeyin. O tarihten günümüze kadar onu sigortalı kapsamı içine alın ve genel sağlık sigortası kapsamı içinde primlerini ödesin. Ama Sayın Hükûmet ve Sayın Bakan “Hayır, geriye yürütemeyiz.” diyor. Daha doğrusu “Geriye yürütürüz, o tarihten itibaren başlatamayız. Vatandaş bu borcunu ödeyecek.” diyor.

Dolayısıyla buradan vatandaşlarıma sesleniyorum: 7 milyon 515 bin vatandaş 9,1 milyar bir borçla karşı karşıyadır. Bununla ilgili düzenleme sonrasında yakında evlere tebligatlar gelecek, yakında vatandaşlar bu borçlarını ödeyecek. Hükûmeti bundan geri adım atmaya çağırıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Cumhuriyet Halk Partisinin önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Var efendim, elektronik yapalım. Sayın Başkan, elektronik yapalım.

BAŞKAN – Elektronik cihazla yapacağım.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok işte, 50 kişi var, bunu da göremiyorsanız ne diyeyim? İnisiyatif alın Başkanım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, olmadığı gayet açık ve net.

BAŞKAN – Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge reddolunmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tescil başlangıç" ibaresinin "gelir testine başvuru" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı.

Buyurunuz Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tasarının 60’ıncı ve 84’üncü maddelerinde genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine girmeyenlere altı ay süre verilmesi ve gelir testi yaptırmalarının sağlanması, gelir testi sonucu tespit edilecek gelir seviyesine göre tescil başlangıç tarihinden itibaren belirlenecek genel sağlık sigortası primlerinin yapılandırılması öngörülmektedir. Tabii, burada geriye dönük borç çıkarma hakkaniyetle bağdaşmamakta, bu nedenle tescil başlangıç tarihi yerine vatandaş hangi tarihte başvurduysa o tarih esas alınmalı. Yararlanmadığı genel sağlık sigortası için kendisine borç çıkarılması doğru değildir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012 yılı Sosyal Yardım İstatistikleri Bülteni’ne göre, genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında yapılan gelir testi sonucu, 4 Ocak 2013 tarihi itibarıyla ülkemizde kişi başına net geliri asgari ücretin üçte 1’inin altında olan hane sayısı 2 milyon 517 bin 918, kişi sayısı 10 milyon 401 bin 419’dur. Asgari ücretin altında kişi başına net geliri bulunan hane sayısı ise 3 milyon 606 bin 542, kişi sayısı 14 milyon 363 bin 635’tir. Yine aynı bültene göre “yoksulluk envanteri” olarak ifade edilen Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi’nde 6,3 milyon hane ve bu hanelerde yaşayan 23 milyon kişi yer almaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu verileri altı ayda bir yayınlarken yoksul sayısındaki artış gözünü korkutmuş olacak ki şimdi İnternet sitesinden bile kaldırmıştır, bu istatistikleri bir buçuk yıldır yayınlamamaktadır.

Türkiye, AKP döneminde gelir ve yaşam koşulları açısından gün geçtikçe kötüye giden bir ülke görüntüsü vermektedir. On iki yıllık AKP hükûmetleri döneminde, vatandaşı yoksulluktan kurtaracak ve hakça gelir paylaşımı sağlayacak bir sosyal düzen tesis edilmemiştir. AKP, yoksullukla mücadeleye kurumsal bir kimlik kazandırmak yerine bu konuyu istismar alanı hâline getirmiş ve yoksulluğun giderek derinleşmesine seyirci kalmıştır.

Yine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 10.578 hanede yaptırdığı ve Şubat 2013’te açıkladığı 2011 yılına ilişkin Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması, ülkemizdeki ailelerin gelir durumunun ve gelir dağılımının içler acısı hâlini ortaya koymuştur. Araştırmadan çıkan veriler, Türkiye’deki hanelerin yüzde 61,2’sinin ayda 1.200 lira ve altında gelirle hayatta kalmaya çalıştığını gözler önüne sermektedir. Hanelerin yüzde 78,5’u ise 1.900 lira ve altında gelirle geçinmeye çalışmaktadır. Kısacası Türkiye'de gerçek hane geliri ve gelir dağılımı konusunda, iktidar kendi yaptırdığı araştırmayla kendi yalanını ortaya çıkarmıştır.

AKP Hükûmeti, gelir artırıcı ve gelir adaletini sağlamaya yönelik politikalar geliştirmek yerine, gerçek veriler üzerinden yaptığı çalışma ve araştırmalardan çıkan vahim tabloyu örtbas etmekle uğraşmaktadır.

Bu gelir testleri ve araştırmanın ortaya çıkardığı çarpıcı sonuç, AKP Hükûmetinin “Kişi başına düşen geliri 10.500 dolara çıkardık.” söyleminin milletimizin geniş kesimleri için hiçbir şey ifade etmediğidir. Vatandaşlarımız geçimlerini ancak borçla sürdürebilmektedir. Zaten AKP Hükûmetinin ekonomi politikası vatandaşlarımızı borçlandırmak üzerine kurgulanmıştır.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’na göre hanehalkı borçları AKP döneminde tam 55,5 kat artmıştır. Hanehalkı yani vatandaş 2002 yılında her 100 liralık gelirinin sadece 5 lirasını borç ödemeye ayırırken, bu rakam 2013 yılı itibarıyla 55 milyar lirayı aşmıştır.

AKP döneminde vatandaşlarımızın gelirinin yarısından fazlası borç ödemeye aktarılmaktadır. Vatandaşlarımızın faiz ödemelerinin gelirlerine oranındaki artış da dikkat çekicidir, bu oran 2002-2012 döneminde yüzde 1,7’den yüzde 5,4’e yükselmiştir. Hanehalkı faiz ödemeleri 2002 yılında 2,5 milyar lirayken, 2013 yılında 36,5 milyar liraya ulaşmıştır yani 15 kat artmıştır. Bu veriler, vatandaşın borç ve faiz batağına nasıl sürüklendiğini ve AKP’nin faiz aşkını ve faiz lobisiyle olan muhabbetini ortaya koymaktadır.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kalaycı.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 60’ıncı maddesinde geçen “altı ay” ibaresinin “oniki ay” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken (Bingöl) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 60’ıncı maddede verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu 60’ıncı maddeyle beraber burada yapılan düzenleme, gelir testine girmeyenlere altı ay bir süre verilmesi, bu şekilde gelir testi yaptırılmasının sağlanması, gelir testi sonucu tespit edilecek gelir seviyesine göre belirlenecek genel sağlık sigortası primlerinin faizsiz yapılandırılması yani gelir testi sonucu asgari ücretin üçte 1’inden az çıkanların prim borçlarının silinmesi şeklinde tanımlanmış, bu şekilde düzenlenmiş.

Şimdi, burada aslında yapılan şey şu: Bu gelir testi uygulamasını getirdiğiniz zaman, biz bu uygulamanın yanlış olduğunu, ciddi mağduriyetler doğuracağını ve ciddi sorunlarla tekrar önümüze geleceğini ifade etmiştik. Siz, bu belirttiğimiz görüşlere hiçbir şekilde itibar etmemiştiniz ve bildiğinizi yapmıştınız. Şimdi o sorunlar yeni komplikasyonlar doğurdu. Bu sefer, bu komplikasyonlarla ilgili bir düzenlemeyi sanki olumlu bir adımmış gibi Genel Kurula getiriyorsunuz. Bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade etmemiz gerekiyor.

Biliyorsunuz, bu gelir testi uygulaması, küresel krizin Türkiye’nin kapısını çaldığı bir sırada sizin tarafınızdan vatandaşın yararlandığı yeşil kart uygulamasıyla ilgili bir düzenleme şeklinde gündemleşmişti. Yani, o dönem mevcut tehdidi, küresel krizin yarattığı tehdidi yoksulların canı ve sağlığını kalkan yaparak geçiştirmek üzere siz bu uygulamayı Türkiye gündemine getirmiştiniz. Bunun doğru olmadığını o zaman da ifade etmiştik, şimdi de ifade ediyoruz. 9,5 milyona yakın yeşil kartlı vatandaşımızı mağdur edecek bir düzenlemeyi esas almıştınız. Orada da asgari ücretin üçte 1’ini yani yaklaşık 279 TL’yi baz alarak bu uygulamayı hayata geçirmiştiniz. O dönemde yine bu kürsüden ben şu öneride bulunmuştum: Türkiye’de bütün sendikaların, meslek örgütlerinin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına baktığımız zaman, açlık için 1.231, yoksulluk sınırı için 1.607 TL gibi bir rakam çıkıyor önümüze demiştik. Hiç olmazsa, bu gelir testinden faydalanma kriterlerini belirlerken makul olanı, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı üzerinden bir formülasyonu esas alalım demiştik ama maalesef o dönem bu önerimiz de dikkate alınmamıştı ve siz yoksulları sağlık sisteminin dışına atacak, “paran kadar sağlık” anlayışına uygun, hiçbir şekilde destek veremeyeceğimiz bir uygulamayı buraya getirmiştiniz.

Şimdi, işte, bu gelir testi uygulamasından vatandaş memnun mu değil mi, bunu ölçmeyle ilgili bir çalışma yapmanız gerekiyorken, siz bu çalışmayı yaşama geçirmemenin düzenlemesini buraya tekrar getiriyorsunuz. Dolayısıyla, dediğim gibi, Meclis Genel Kurulunu komplikasyonla uğraşacak şekilde meşgul ediyorsunuz çünkü mevcut tabloda 7,5 milyona yakın vatandaşa 9,1 milyar TL gibi bir borç çıkaracaksınız. Böyle devasa bir sorun alanı yarattınız ve bu sorun alanıyla ilgili de şimdi kara kara düşünüyorsunuz.

Aslında, sağlıktaki genel sorunların temel sebebinin bütün politikalarda olduğu gibi, bir merkezîleştirme anlayışını burada da hayata geçirme çabanızdan kaynaklandığını ifade etmek istiyoruz. Biz Türkiye’nin bütün yerelleşmeyle ilgili sorunlarının, yerinden yönetim ilkesi esasında çözülebileceğini düşünüyoruz. Sağlık hizmetlerinin de yerel yönetimler tarafından verilmesi gerektiğini, Ankara’dan yapılan planlamalarla köklü sağlık sorunlarına çözüm bulmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Farklı düşündüğünüz zaman, işte, Ankara’dan bir kanun çıkıp bin kilometre ötede Bingöl’e ulaşıncaya kadar zaten halk tarafından bilinmiyor, anlaşılmıyor. Çoğu zaman o yasaları okuyunca biz bile anlayamıyoruz. Hadi diyelim ki anlaşıldı, yaşama geçirilmesinde dünya kadar bürokratik prosedür, bürokratik engel çıkıyor ve bu şekilde de sorun yumağı olarak önünüze geliyor. Dolayısıyla, burada köklü olarak hem gelir testiyle ilgili hem de sağlık politikalarındaki bu merkezî uygulamaların mutlaka yerelleşmeyle yer değiştirmesi gereğiyle ilgili görüşlerimizi ifade ediyoruz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

60’ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 60’ıncı madde kabul edilmiştir.

61’inci madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 61'inci maddesinde geçen "31/12/2013" ibaresinin "31/12/2012" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                      İbrahim Ayhan

                       Bingöl                                              Mardin                                            Şanlıurfa

              Faysal Sarıyıldız                                  Esat Canan

                       Şırnak                                              Hakkâri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 61 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 54 üncü maddenin birinci fıkrasında bulunan "22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması" ibaresinin çıkartılarak yerine "31/12/2013 tarihinden önce iptal edilen döneme ait ödemeleri bulunması" ibaresinin eklenmesi; ikinci fıkrasında bulunan "tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması" ibaresinin çıkartılarak yerine "31/12/2013 tarihine kadar iptal edilmiş döneme ait prim ödemeleri bulunması" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                           Mehmet Ali Susam                              Bülent Kuşoğlu

                        İzmir                                                 İzmir                                                Ankara

           Mehmet Hilal Kaplan                                İzzet Çetin                                      Vahap Seçer

                      Kocaeli                                             Ankara                                              Mersin

                  Ali Serindağ

                    Gaziantep

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 61 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Yusuf Halaçoğlu (Kayseri) ve arkadaşları

MADDE 61-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı.

Buyurunuz Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Esnaf ve ziraat odalarında üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine geçmişteki sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilen esnaf ve çiftçilerin söz konusu sürelere ilişkin prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarını 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödemiş olması şartıyla sigortalılıkları başlangıçtan itibaren geçerli olacaktır.

Sosyal sigorta uygulamalarında sigortalılar arasında birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Anayasa’nın eşitlik ilkesi uyarınca ve sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanması amacıyla tüm sigortalı kadınlar ve erkeklere eşit haklar verilmelidir. Bu kapsamda, sigortalı kadın, esnaf ve sanatkârlar ile sigortalı kadın çiftçiler, yıllardır mahrum bırakıldıkları doğum borçlanması yapabilme imkânına nihayet bu tasarıyla kavuşturulmaktadır.

Aynı gerekçeyle, işçilerde olduğu gibi esnaf ve sanatkârlarımız ile çiftçilerimizin de hastalık ve ayakta tedavi süresinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri konusunda da düzenleme yapılmalıdır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Değişiklik metni okunmadı.

BAŞKAN – Sayın Kalaycı, bir dakikanızı alayım.

Lütfen, sizi yerinize alabilir miyim.

Önergenin bir bölümü atlanmış, okunmamış. Özür dileriz.

Tekrar, size baştan söz vereceğim.

Atlamışız, kusura bakmayınız.

Okutuyorum:

“MADDE 61-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 54- Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.

4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 2926 sayılı Kanunun 2 nci, 5 nci ve 9 uncu maddelerine göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır. Ancak, tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve ikinci fıkralar uyarınca hizmet iptali yapılmaz.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer bentlerine göre sigortalı sayılanların 31/12/2008 tarihinden önce vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde talepte bulunması halinde, 1/1/1982-31/12/2008 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet süreleri için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32'si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar bu Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

BAŞKAN – Yineliyorum işlemi.

Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.

Yoğunluktan bazen böyle atlamalar oluyor, kusura bakmayınız efendim.

Buyurunuz Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bir buçuk dakikası bitmişti, üç buçuk dakika kaldı.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kaldığı yerden devam etsin.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Topu topu beş dakika Sayın Başkan.

Tasarının bu maddesine göre, esnaf ve ticaret odaları kayıtlarındaki üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilen esnaf ve çiftçilerin söz konusu sürelere ilişkin prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarını 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödemiş olması şartıyla sigortalılıkları başlangıçtan itibaren geçerli olacaktır.

Sosyal sigorta uygulamalarında sigortalılar arasında birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Anayasa’nın eşitlik ilkesi uyarınca, sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanması amacıyla tüm sigortalı kadınlar ve erkeklere eşit haklar verilmelidir. Bu kapsamda, sigortalı kadın, esnaf ve sanatkârlar ile sigortalı kadın çiftçiler, yıllardır mahrum bırakıldıkları doğum borçlanması yapabilme imkânına nihayet bu tasarıyla kavuşturulmaktadır.

Aynı gerekçeyle, işçilerde olduğu gibi, esnaf ve sanatkârlarımız ile çiftçilerimizin de hastalık ve ayakta tedavi süresinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri konusunda da düzenleme yapılmalıdır.

Değerli milletvekilleri, vergi mükellefiyeti ve oda kaydı bulunmasına rağmen, birçok esnaf ve sanatkârımız ile çiftçilerimiz, zamanında sigortalılık kayıt ve tescili yapılmadığından geçmişteki bazı çalışma sürelerini hizmetine saydıramamakta ve bu nedenle emekli olamamaktadır. BAĞ-KUR sigortalılarının bu durumda bulunan dönemlerinin borçlanılması ve bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda geçmişte düzenlemeler yapılmasına rağmen, verilen süre içinde, ekonomik imkânsızlıklar, yaşanan ekonomik krizler ve diğer bazı nedenlerle bu düzenlemelerden yararlanamayan pek çok esnaf ve sanatkâr ile çiftçimiz bulunmaktadır. Esasen, mevzuata göre, zorunlu sigortalılık sayılan çalışma sürelerinin zamanında kayıt ve tescilinin yapılmamış olmasından Sosyal Güvenlik Kurumunun yasalarla kendisine verilen görevleri yapmadığı da ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, geçmişte vergi mükellefiyeti ve oda kaydı bulunan çalışma sürelerinin, kanunen zorunlu sigortalılık olduğu hususu da dikkate alınarak, daha önce kuruma kayıt ve tescil edilmiş olma şartı aranmadan sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi ve bu sürelerin borçlanılmasına imkân verilmesi gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârımız ve çiftçilerimiz böyle bir düzenlemenin yapılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklemektedir.

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlar, ülkemizde en düşük emekli aylığı bağlanan kesimlerden biridir. AKP, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadetmesine karşın bunu yerine getirmemiştir. “İntibak düzenlemesi” olarak takdim edilen kanunla sadece 2000 öncesi SSK emeklileri için kısmi iyileştirme yapılmıştır, 2000 ve sonrası emekli olanların aylıklarındaki eşitsizlikler görmezden gelinmiştir, BAĞ-KUR emeklilerinin, emekli esnaf ve sanatkârların mağduriyeti hiç dikkate alınmamıştır. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

Ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf ve sanatkârımızın çözülmesi gereken sorunlarından birisi de emekli olup çalışanların emekli aylığından yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi kesilmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliyken çalışması nedeniyle, esnaf ve sanatkârımıza geçmiş yıllara ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları çıkarmıştır. Birçok esnafa üstesinden gelemeyeceği boyutta yüksek borçlar gelmiştir. Bu tasarıyla, anılan borçlara yapılandırma imkânı verilse de emekli çalışan esnafın emekli aylığından yüzde 15 sosyal güvenlik primi kesilmesi uygulaması devam etmektedir. Emekli çalışanlardan bu primin kesilmesinde sunulan gerekçe, iş gücüne katılması beklenen gençlerin önünün açılmasıdır. Oysa esnaf ve sanatkârlar birer işçi değil, işverendir. Bir başka ifadeyle, emekli olduğu hâlde çalışan esnaf ve sanatkâr, genç iş gücünün önünü tıkayan değil, tersine onlara iş imkânı sunan konumdadır.

Bu nedenle, emekli esnaf ve sanatkârdan sosyal güvenlik destek primi alınması, gençlere iş imkânı sağlayan bir kesimin ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılması anlamına gelmektedir. Esnafın mevcut sorunların üstesinden gelmekte zorlandığı bir dönemde bu uygulama sıkıntılarını büyütmektedir.

Bu nedenle, esnaf ve sanatkârların emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmemeli, geçmiş yıllara ilişkin çıkarılan borçlar silinmelidir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kalaycı.

III.- YOKLAMALAR

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebiniz var.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Sarıbaş, Sayın Öğüt, Sayın Özdemir, Sayın Kuşoğlu, Sayın Acar, Sayın Susam, Sayın Değirmendereli, Sayın Demiröz, Sayın Güler, Sayın Serter, Sayın Haberal, Sayın Ekşi, Sayın Sapan, Sayın Ağbaba, Sayın Dinçer, Sayın Çetin, Sayın Tayan.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun çerçeve 61 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 54 üncü maddenin birinci fıkrasında bulunan "22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması" ibaresinin çıkartılarak yerine "31/12/2013 tarihinden önce iptal edilen döneme ait ödemeleri bulunması" ibaresinin eklenmesi; ikinci fıkrasında bulunan "tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması" ibaresinin çıkartılarak yerine "31/12/2013 tarihine kadar iptal edilmiş döneme ait prim ödemeleri bulunması" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) –Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Komisyonun ve Bakanın “Katılmıyoruz.” dedikleri önergeyi anlamadıklarının altını çizmek istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hissetmemişler mi!

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Yok, uyuyor, akşam geç yattı da onun için.

MEHMET ALİ SUSAM (Devamla) – Önergeyi açıklayayım: BAĞ-KUR’lulara bir af getirmeye çalışıyoruz. Kendi inisiyatifi dışında, geçmişte, oda kayıtları veya vergi dairesi kayıtlarında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi nedeniyle mükellefiyetleri kaldırılan BAĞ-KUR’lulara bir af getirmeye çalışıyoruz. Ama, diyoruz ki: 31/12/2013 tarihi itibarıyla geçmiş bütün borçlarını ödeyenler bundan yararlanabilir.” Bakıyoruz, kaç kişi çıkabilir böyle? Çok sınırlı sayıda insan. Rakamlara baktım, 1 milyon 400 bin BAĞ-KUR’lunun borcu var; asıl borç miktarı 17 miyar lira, 7 milyar faizleri var, 24 milyar lira borcu var. Burada, gittim Sayın Bakana “Bunu değiştirelim.” dedim. Bürokratlarına yönlendirdi, bürokratlarının ifadesi şu: “Geriye dönük bu tür işleme eğer müsaade edersek odalar giderler eski dönemde kayıt yaparlar, bu sahtekârlık olur, bu nedenle bunu yapamayız.” Gittim, inceledim, BAĞ-KUR’da yıllarını vermiş arkadaşlarla konuştum Sosyal Güvenlik Kurumunda, dediler ki: “Gerçekten önemli bir konu, bunu şu şekilde değiştirirsek –yani, hani verdiğim önerge şeklinde değiştirirsek- doğru olur ve hiçbir hata yaşanmaz, geriye dönük bir hata yaşanmaz.” Nedir o? Mükellef, geçmişte BAĞ-KUR’a yatırdığı aidat tarihleri geçerli olmak şartıyla emekliliğe hak kazansın yani vatandaş o tarihte para yatırmışsa kaydı olup olmadığına bakılmaksızın onu emekli yapalım diye önerge getirdim. O kadar net, açık ve BAĞ-KUR’lunun yararına bir önerge ama bürokrasiye teslim olmuş siyaset, bugün bu önergeyi reddediyor. Bürokrasi, gerçekten, zaten BAĞ-KUR’lu konusunda çok ön yargılı.

Bakınız, az önce arkadaşlarım da söylediler, BAĞ-KUR’lular bu kurumda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar. Bakan dedi ki: “Biz onu kaldırdık.” Nasıl kaldırdınız? BAĞ-KUR’lu 9 bin günde emekli oluyor, diğerleri 7.200 günde oluyor. BAĞ-KUR’lu çalıştığı zaman sosyal güvenlik destek primi ödüyor. BAĞ-KUR’lunun aldığı ücret -asgari ve azami olarak- 9 bin gün prim ödemesine rağmen diğerlerinden daha az. Daha düne kadar, çalışan BAĞ-KUR’lu kadın doğum borçlanması yapamıyordu, şimdi yapılma noktasına geliyor. BAĞ-KUR’lu gerçekten aynı şekilde emeklilikte askerlik borçlanması yapamıyordu o dönemle ilgili olarak. Saydığımız birçok nedenle BAĞ-KUR’lu bu kurumda ikinci sınıf vatandaş görülüyor. Bunu düzeltmek için gittiğimizde, bu bürokratlar, BAĞ-KUR’luların, Ahilik teşkilatından gelen bu kesimin yöneticilerinin, eğer geriye dönük böyle bir şey olursa yanlış işler yapabileceğini söylüyorlar. Bunu reddediyorum. Ahilik bin yıllık teşkilattır ve Ahilikte tarif şudur: Mesleği, sanatı, ticareti yaparken iyi ahlak ve dürüstlükle yapmak temel kuraldır. Ahilik teşkilatına bu gözle bakan bir bürokratik anlayış bu teşkilatta BAĞ-KUR’luya hizmet edemez, hiçbir katkı koyamaz. Sizin açtığınız sosyal güvenlik kurumlarını o BAĞ-KUR’lular yapmışlardır. Gidin İzmir Menemen’e, gidin İzmir Ödemiş’e, Tire’ye, Bergama’ya, bütün parasını… BAĞ-KUR’lular yaptılar, esnaf teşkilatı yaptı; siz makas kestiniz, ondan sonra da hava attınız “Hizmeti ayağa götürdük.” diye. Onun için, BAĞ-KUR’luya hizmet edebilmek için siyasetin aktif olarak tavır almasını istiyorum. BAĞ-KUR’luya sahip çıkmanızı istiyorum, esnafa sahip çıkmanızı istiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Susam.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 61'inci maddesinde geçen "31/12/2013" ibaresinin "31/12/2012" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Katılmıyorsunuz.

Hükûmet?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Katılmıyoruz Başkanım.

EROL DORA (Mardin) – Gerekçe okunsun.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Değişiklik ile bu uygulamadan daha fazla esnaf ve çiftçimizin faydalanması amaçlanmıştır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı istiyorsunuz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Elektronik cihazla oylama yapacağım.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge reddolunmuştur.

61’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 61’inci madde kabul edilmiştir.

On beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.56

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.15

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

62’nci maddeye gelmiştik.

62’nci madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 62. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                               Vahap Seçer                                   Bülent Kuşoğlu

                        İzmir                                                Mersin                                              Ankara

                   Musa Çam                                       Hasan Ören                                       İzzet Çetin

                        İzmir                                               Manisa                                              Ankara

          Kemal Değirmendereli

                      Edirne

Madde 62 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 55 - 506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı yüz yirmi Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyette olduğundan birlikte işleme alacağım, talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Şimdi aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 62'inci maddesinde geçen "yüz Türk Lirasını" ibaresinin "ikiyüz Türk Lirasını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                      İbrahim Ayhan

                       Bingöl                                              Mardin                                            Şanlıurfa

                   Nazmi Gür                                   Faysal Sarıyıldız

                         Van                                                 Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

                      Manisa                                              Konya                                              Kütahya

               Yusuf Halaçoğlu                               Mesut Dedeoğlu

                      Kayseri                                      Kahramanmaraş

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Dora, buyurunuz. (HDP sıralarından alkışlar)

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 62’nci maddesi üzerinde Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Demokrasinin ayrılmaz parçası kabul edilen seçimlerin, ülkelere demokratik bir yaşam sağlaması beklenirken seçim öncesi uygulamaya konulan çeşitli ekonomik ve politik kararlar ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Değerli milletvekilleri, yine, AK PARTİ’nin tipik bir seçim ekonomisi mantığıyla Meclise getirdiği yasal düzenlemelerle karşı karşıyayız. Kısaca, seçim dönemlerinde siyasi iktidarın tekrar seçilebilmek amacıyla uyguladığı ekonomi politikalarına seçim ekonomisi diyebiliriz. Biliyoruz ki seçim dönemlerinde uygulanan bu seçim ekonomisi de ağırlıklı olarak kamu alacaklarına dair aflarla yürütülmeye çalışılıyor, sonuç itibarıyla da ülke ekonomisi üzerinde seçim sonrasında ekstra yükler oluşturuyor.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ iktidarı, inisiyatiflerini kendi siyasi çıkarlarına yönelik olarak, muhalefete karşı belirgin bir siyasi haksız rekabet unsuru olarak kullanma ve değerlendirme eğilimini sürekli göstermiştir. Her seçim dönemi, beraberinde, Hükûmetin popülist politikalarını da getirmiştir. AK PARTİ iktidarı, halka hoş görünmek adına birtakım düzenlemelere gitmektedir; popülist olmak adına, memura zam, öğrenciye af, çiftçiye destekleme, yatırımcıya sübvansiyon, kamu alacaklarının faizlerini silme, öğretmen ataması gibi çeşitli uygulamaları seçim dönemlerine sıkıştırmakta, kamuoyuna da sanki muhalefet halkın yararına olan düzenlemelere karşıymış gibi bir tablo çizmeye çalışmaktadır.

Değerli milletvekilleri, seçim dönemlerinde iktidar partisi yeniden seçilebilmeyi garanti altına alabilmek için para arzı, kamu harcamaları gibi para ve maliye politikası araçlarını kullanmaktadır. Bütün seçimlerde üstünlük sağlama güdüsüyle hareket eden iktidar partisi, mevcut program ve hedefleri doğrultusunda politikalar kullanmak yerine, seçim kazanma amacı doğrultusunda politikalar izleme yolunu tercih etmektedir. Bunun sonucunda, iktidar partisi, genel sosyal fayda ilkesine ağırlık vermektense oy eksenli çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Değerli milletvekilleri, bu anlayış, makroekonomik politikaların, iktidar partisinin elinde gerektiğinde kötü sonuçlara sebep olabilecek bir silah hâline dönüşmesine sebebiyet vermektedir. Hükûmet, seçim dönemleri boyunca sık sık bir tüketim savurganlığı içerisinde vaatlerde bulunurken vergileri kısmakta ve kamu harcamalarını hemen sonuç alınan gösterişli projelere doğru çarpık bir biçimde aktarmaktadır.

Tasarının bu maddesinde “Ödenmemiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri, idari para cezaları, eğitime katkı payları, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçları ve benzeri kamu alacaklarının ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı faiz alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.” denilmektedir. Bu maddede belirtilen kamu alacaklarının ödenmemesinden dolayı vatandaşların çektiği mağduriyetlerin giderilmesi elbette önemlidir. Vatandaşların, çalışanların, işverenlerin ve öğrencilerin gerek ekonomik ve gerekse sosyopsikolojik açıdan yaşadıkları travmaların giderilmesi konusunda da bu borçların hafifletilmesi önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Değerli milletvekilleri, buradan Sayın Maliye Bakanına sorulması gereken şu soruları dile getirmek istiyorum: Hükûmete geldiğinizden beri birçok defa benzer af uygulamaları gerçekleştirmiş olmanıza karşın, neden hâlâ vatandaşlarımız vergi borçlarını ödeyememektedirler? Neden hâlâ işverenlerimiz SGK prim borçlarını ödeyememektedirler? 1 milyona yakın üniversite mezunu vatandaşımız üniversite okurken almak zorunda kaldıkları öğrenim kredileri ve borç kredilerini neden ödeyememektedirler?

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal devlet ilkesi, devletin kamu alacaklarından seçim dönemlerinde vazgeçmesi anlamına gelmez. Sosyal devlet, vergi oranlarını ve SGK primlerini makul seviyelere çekmek ve vatandaşını borcunu ödeyebilir bir ekonomik standarda kavuşturmakla mesuldür. Böylece güvencesiz işçi çalıştırma sorunu da minimize edilebilir. Yine sosyal devlet, üniversite okuyan öğrencilerine iş imkânı yaratmakla görevlidir. Sosyal devlet işsiz bıraktığı üniversite mezunu vatandaşlarına haciz, icra gibi uygulamalar geliştirme hakkına da sahip değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Aynı mahiyette iki önerge olduğu için oylamayı daha sonra yapacağım efendim.

Sayın Uzunırmak, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Görüşülmekte olan, aslında 40 maddeyle, 50 maddeyle gelip tasarı olmaktan çıkmış âdeta teklif durumuna gelmiş bir torba yasanın 62’nci maddesindeki önerge üzerinde konuşuyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, hemen konuşmamın başında bir şey söylemek istiyorum ki ben Sayın Başbakanı ve Hükûmeti çok takdir ediyorum ama takdir ettiğim bu alan, çok hoş bir alan değil tabii ki. Sayın Başbakan çok korkuyor, korkarak yönetiyor ve korkutarak yönetiyor. Bu, demokrasilerde olmaması gereken bir şey ama demokratik bir rejimde Sayın Başbakan bunu beceriyor ve ben takdir ediyorum, hem korkup hem de korkutarak yönetmek bayağı bir kabiliyet ister.

Sayın milletvekilleri, bu ülkede operasyonlar yaşanıyor. Dün Ergenekon, Sayın Başbakana karşı darbe yapmak istiyordu ve bugünkü tutuklanan polisler, hâkimler, savcılar, sürülen o çocuklar Sayın Başbakanı korumuşlardı Ergenekon’a karşı ama bugün, Sayın Başbakana karşı o gün darbe yapmak isteyenleri tutuklayanlar bugün Başbakana darbe yapmak gerekçesiyle sürülüyor, eza görüyor, cefa görüyor, zulüm görüyor. Sayın Başbakan bunun ikisini bir arada nasıl yaşayabiliyor ve yaşatabiliyor, bu halkı nasıl kandırabiliyor, ben merak ediyorum.

Sayın Başbakan Fatih ruhundan bahsediyor, Fatih ruhuyla hareket ettiğinden bahsediyor. Değerli milletvekilleri, Fatih, hepimizin bildiği bir Fatih Kanunnamesi çıkarttı. Hanedanlığın bölünmemesi, devletin bölünmemesi için evlat katline cevaz veren bir fermanla Fatih Kanunnamesi’ni çıkarttı yani devletin varlığı, devamlılığı için evlat katline cevaz veren, evladı devlete feda eden bir kanunname çıkarttı, devlet uğruna evlattan vazgeçiyordu. Bugün geldiğimiz şartlarda 17, 25 Aralık operasyonları, bir yalan dolan, talan, hırsızlık imparatorluğunun çöküşüne başlangıç ifade edebilecek olan bir operasyon öyle bir algıyla yönetiliyor ki Sayın Başbakan evlat uğruna devleti feda ediyor. Böyle bir çelişkiyi Başbakan nasıl becerebiliyor, ben doğrusu Sayın Başbakanı çok takdir ediyorum. Sayın Başbakan 24 Kasım 2013’te diyor ki: “Cemaat ne istedi de ben yapmadım?” Ama 17, 25 Aralıktan sonra cemaat paralel devlet oluyor, cemaat darbeci oluyor ve bugün bu algıyla zulüm, baskı, terör, korkutma her an devletin ciddi ve dürüst bürokratlarını ve yöneticilerini bile tehdit edecek duruma geliyor.

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan burada dün gene bir konuşma yaptı, “Dün Apo’nun idamını gerçekleştiremeyenler bizi suçlamasınlar terör örgütü meseleleriyle ilgili.” diyerek.

Sayın milletvekilleri, idamın kalkmasıyla ilgili 2002 yılındaki oylamada 44 AKP milletvekili “evet” oyu kullandı. 44 AKP milletvekili “evet” oyu kullanırken idamın kalkmasıyla ilgili Sayın Tayyip Erdoğan partinin Genel Başkanı değil miydi? Acaba, partisine mi hâkim değildi? Bugün hâlen daha Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Meclis Başkanımızı müstesna tutarsak aktif 7 milletvekili de o gün idamın kalkması için “evet” diyen milletvekilleri. Peki, bunlar Apo’nun idam dosyası Meclise gelseydi “evet” mi diyeceklerdi, “İdam edilsin.” mi diyeceklerdi? Dürüst olmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisinin 127 milletvekili de idamın kalkmasına “hayır” demiştir ama gücü yetmemiştir.

Değerli milletvekilleri, bu isimler ortada. Bu isimleri daha fazla -belki- şahsiyat yapmak açısından konuşmak istemiyorum. Eğer Sayın Başbakan o gün AKP’nin Genel Başkanı olarak 3 Ağustos 2002’de verdiği şu demeci halka açık açık konuşamıyorsa: “Erdoğan, AB uyum paketinde yer alan ve bugün Mecliste kabul edilen, idam cezasının kaldırılmasıyla ilgili ise ‘Ölüm cezasının kaldırılmasından yana olduğumuzu söylemiştik ancak anayasal güvence altına alınması şartıyla demiştik.’” Böyle bir Başbakan, böyle bir yalan imparatorluğunda... Yalanın ortaya çıktığı gün hercümerç olacağını bildiği için Sayın Başbakan korkuyor ve korkarak Türkiye’yi yönetiyor. Bu, demokrasiye yakışmıyor; bu, milletvekili iradesine yakışmıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

63’üncü maddede konuşmaya devam edeceğim ve orada sizlerle daha düzgün şeylerde dertleşeceğiz. (MHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Devam, devam, devam.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım...

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Duydunuz, “Sayın Başbakan korkuyor ve korkutarak devleti idare ediyor.” dedi.

FARUK BAL( Konya) – Tebrik ediyor canım sizi!

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ya, takdir ediyorum. Yani sataşma yok burada, “Takdir ediyorum.” dedim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

4.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 62’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, sizin takdir etmenize gerek yok, millet takdir ediyor herhâlde.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ben milletim ya! Nasıl laf bu Ahmet ya? Ben milletim ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Girilen her seçimde de millet kimin ne yaptığını, kimin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yapma ya, senin milletin ayrı mı?

AHMET AYDIN (Devamla) – Burada ahkâm keserek bu işler olmaz.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – “Yahu, hırsızlık yapıyor ama çalışıyor!”

AHMET AYDIN (Devamla) – Allah aşkına, siz hâlâ orada mısınız?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Halk öyle diyor yani.

AHMET AYDIN (Devamla) – Hâlâ orada mısınız?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Oradayız tabii ki, orada olmaya devam edeceğiz.

AHMET AYDIN (Devamla) – İdam kararı çıktığında, verildiğinde yasalarımızda idam cezası var mıydı? Vardı. Ama siz bunun ertelemesini sağladınız mı, sağlamadınız mı?

FARUK BAL( Konya) – Kim kaldırdı idam cezasını?

AHMET AYDIN (Devamla) – Altında Sayın Bahçeli’nin imzası var mı, yok mu, bu bir. Milleti kandırmayın.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Yani, Ahmet Bey, sen “İdam edilsin.” diyor musun, demiyor musun, onu söyle bakalım bize.

AHMET AYDIN (Devamla) – Sayın Başbakanımız kimseden korkmadığı gibi korkutarak da siyaset yapmaz. Tüm korkuları ortadan kaldırdı. Bugün herkes her fikri özgürce konuşuyorsa Sayın Başbakanın o demokratik anlayışı sayesinde konuşuyor. Bugün herkes her önüne geldiği gibi, hatta saçmalama hakkını dahi kullanıyorsa Sayın Başbakanın, AK PARTİ’nin demokrasiye verdiği önemin bir göstergesidir bu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, biz ilk gün ne dediysek bugün aynısını diyoruz. İlk gün “Darbeye karşıyız.” dedik ve her daim darbecilerin karşısında durduk, bugün de aynı şekilde darbecilerin karşısında duruyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Nerede ya? 28 Şubat ürünüsün ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Kim yapmaya çalışıyorsa, kaynağı kim olursa, nereden geliyorsa korkusuzca savunduk.

OKTAY VURAL (İzmir) – 28 Şubatta Erbakan’ı arkadan hançerlediniz ya.

AHMET AYDIN (Devamla) – Biz, partimiz kapatılmaya çalışılmasına rağmen, biz, darbe planlarına rağmen…

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sen de laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma. Sen de laiklik karşıtı eylemlerin odağısın.

AHMET AYDIN (Devamla) – …biz, e-bildirilere rağmen dik durduk, dik durduk. Her zaman, her daim dik durduk, kimden gelirse gelsin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bugün eğer yine birtakım kumpaslar üretiliyorsa, bugün Sayın Başbakan, ülkenin Başbakanı dinlenebiliyorsa, sanal örgütler kurularak lideri hâline getirilmeye çalışılıyorsa…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kumpasçı Başbakan!

AHMET AYDIN (Devamla) – …bugün millî irade çeşitli kumpaslarla eğer örtülmeye çalışılıyorsa, devredilmeye çalışılıyorsa, devrilmeye çalışılıyorsa…

OKTAY VURAL (İzmir) – Vay, vay…

AHMET AYDIN (Devamla) – …Sayın Başbakan, değil elini, gövdesini…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) – …başını taşın altına koymuş…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yapma ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – …ve sonuna kadar da bu kararlıkta devam eder. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Saçmalama hakkı” diye sataşmada bulundu.

BAŞKAN – Tam duyamadım. Evet…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Çok saptırarak bazı ithamlarda bulundu, düzeltmek istiyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Şahsı kastetmedim efendim ben.

OKTAY VURAL (İzmir) – Aslında, İç Tüzük gereğince cezalandırılması gerekir ama…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

5.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Değerli milletvekilleri…

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Bir de şu genel başkan meziyetlerini anlat hadi.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bundan önce de darbe diyorlardı, buna da “Kumpas kurulmuş.” diyorlar.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – …siyaset tabii ki bilime dayalı yapılan bir şeydir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok da güzel konuştun yani ha, çok güzel, çok bilimsel konuştun.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Eğer bir toplumda darbe veya ihtilal dediğimiz hadiseler…

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Aynı şey değil ha, bunu bil yani.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – …karşılık bulmuyorsa, sosyal şartlar oluşmadıysa toplumda darbe olmaz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Darbe meşru mudur? Bir dakika, darbe meşru mudur? Darbeyi meşrulaştırmayın, lütfen darbeyi meşrulaştırmayın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Milleti korkutuyor ya.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Sayın Başbakan on iki yıldır iktidarda. Hâlen daha eğer darbeden korkuyorsa Sayın Başbakan, bu toplumda, eğer Sayın Başbakan toplumsal olarak bir birikimden, bir gerilimden korkuyorsa, Sayın Başbakan zaten yönetim metotlarında bunu gösteriyor. “Alo Fatih”lerden tutun, bugünkü… İşte, tutuklanan emniyet müdürüyle ilgili diyor ki: “Belasını bulacaktı, buldu.” Engin Alan Paşa’yla ilgili diyordu ki… Ya böyle bir başbakan, hukuka bu kadar müdahale eden, “Bunu tutun. Bunu atın. Bu da belasını bulacak…”

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Öyle bir şey yok ya.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – “Onu gazeteden at.” “Öteki konuşmasın.” “Senin oyun bana lazım değil.” “Al ananı git.” “Bu memleket yatıp kalkıp size mi çalışacak?”

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Niye iktidar olamıyorsunuz?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Bütün bunlar… Tabii ki, televizyonlar elinde, Sayın Başbakan her gün bir saat televizyonlarda, herkesin evinde. Tabii ki…

Değerli milletvekilleri, bakın, aklıselim insanlara sesleniyorum ben,

ilim sahibi, bilgi sahibi, devlet, kurum, kural nedir, bunları anlayan, anlayabilecek olan insanlara… Yoksa at gözlüğünü takmış, teslimiyet içerisinde…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Kendini tarif ediyorsun, kendini.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - …devletin makamını bile ehil insanlara vermek yerine, ihsan gibi görüp dün makama getirdiğinin kafasına kakan bir Başbakan ülkede demokrat olamaz, ülkede demokrat olamaz.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Yanlış yapmayacaksın, ihanet etmeyeceksin.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Siz geldiniz, ülkeyi mahvettiniz, bırakıp kaçtınız. Millet de oy vermedi size.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Getirdiği bir büyükelçiye, bir görevliye “Bizim sayemizde geldi.” diyecek… Liyakati yoksa niye getiriyorsun Sayın Başbakan? Senin babanın çiftliği mi burası?

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – İhanet etmeyeceksin, ihanet.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Devlet yönetirken o mantık içerisinde mi devlet yönetiyorsun…

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Bu gidişle 2015’te BDP’nin yerinde bile olamayacaksınız.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - …yoksa insanları liyakatine, ehliyetine göre mi seçiyorsun?

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu operasyon yaptığı müdürleri de o getirmişti.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Bu gidişle 2015’te BDP’nin yerinde olamayacaksınız.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Tabii ki bunlar çok tartışılacak konular ama bunu tartışabilmek için fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmak, bilim sahibi olmak lazım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Aydın konuşmasında “İdamın kaldırılmasıyla ilgili Sayın Bahçeli’nin imzası var.” diyerek bir sataşmada bulunmuştur. (AK PARTİ sıralarından “Yalan mı?” sesleri, gürültüler)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Öyle demedim Sayın Başkan, doğru konuşsunlar. Bir kere doğru konuşsunlar ya! Öyle bir şey demedim ben.

BAŞKAN - E “İmzaları var.” dediniz ama.

OKTAY VURAL (İzmir) – “İdamın kaldırılmasında imzaları var.” diye partimizi ilzam ederek…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Evet… “İdamın kaldırılması” demedim, idam kararının ertelenmesiyle ilgili imzası var.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hayır efendim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – “İdamın kaldırılması” demedim, doğru anlayın.

BAŞKAN – “İmzalarınız var.” dediniz, evet.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hayır, öyle demedim ama.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onunla ilgili düzeltme…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bal.

OKTAY VURAL (İzmir) – İdamı kaldırdınız, şimdi de kurtarmaya çalışıyorsunuz. Siz Apo’yu kurtarma partisi misiniz ya? AKP, Apo’yu kurtarma partisi mi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hayır, doğru söyle, doğru konuş!

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Sahte imza atmışlar Devlet Bahçeli’nin yerine Sayın Başkan!

6.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz her zaman dosdoğru gidiyoruz hak bildiğimiz yolda ama siz yalan yanlış bilgileri tekrar ede ede…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Millet hepsini görüyor, o masallara inanmıyor kimse.

FARUK BAL (Devamla) – …Alman Hitler politikasının uyguladığı gibi, Goebbels’in uyguladığı gibi milletin hafızasına yalan bilgileri nakşediyorsunuz.

İdam cezası -3 Ağustos 2002 tarihinde- Sayın Recep Tayyip Erdoğan şurada otururken, şimdi içinizde bulunan AKP milletvekillerinin de oyuyla kaldırılmıştır..

MURAT GÖKTÜRK (Nevşehir) – Protokolden bahset, protokolden.

FARUK BAL (Devamla) – O zaman Mecliste bulunan AKP, Millî Selamet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi “evet” derken idam cezasının kaldırılmasına bir tek Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Protokole bak, protokole bak.

MURAT GÖKTÜRK (Nevşehir) – Hayır, protokolden bahset. Ona cevap vermeye çalış.

FARUK BAL (Devamla) – Dinleyin, dinleyin, dinleyin de öğrenin, doğruyu öğrenin. Milliyetçi Hareket Partisi, evet, adi suçlar için idam cezasının 2000 yılında kaldırılması için Anayasa değişikliği yapmıştır. İstisnası, terör ve yakın savaş tehdidi hâli dışındakiler kaldırılmıştır koalisyon Hükûmeti tarafından. Terör ve yakın savaş hâli dışındakileri kaldırmıştır.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – O zaman niye asmadınız?

FARUK BAL (Devamla) – Siz beraber yürüdüğünüz yolda, PKK yoldaşınızla, onun mahkûm olan İmralı’dakine yardımcı olabilmek için idam cezasının bakiyesini 2002’de, 2004’te tüm mevzuattan kaldırdınız.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Niye asmadınız o zaman?

FARUK BAL (Devamla) – Lütfen doğruyu, doğruyu dosdoğru söyleyin, lütfen dosdoğru olun. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bal.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hem Sayın Uzunırmak hem de yine aynı şekilde Sayın…

BAŞKAN – Duyamıyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hem Sayın Uzunırmak hem Sayın Bal yine grubumuza ve Grup Başkanımıza sataşarak…

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne dedi?

BAŞKAN – Ne söyledi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bize, bir defa, söylediğinden farklı bir şekilde söz alarak çıktı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne dedi efendim?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ben idamın kaldırılmasıyla ilgili bir şey söylemedim, protokolden bahsettim. Söylediğimi çarpıtarak konuştu efendim.

Söz istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Protokol, yok ki öyle bir şey.

BAŞKAN – Buyurunuz, düzeltiniz Sayın Aydın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kendini mi düzeltecek efendim?

BAŞKAN – Bakalım.

Buyurunuz Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına ve AK PARTİ Grubuna ve Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok teşekkür ediyoruz.

Evet, kimi düzelteceğim Allah bilir, kamuoyu da çok iyi bilir. O kadar çok eğri yeriniz var ki neresi ne şekilde, ne zaman düzelecek, onu bilemiyorum.

Bir defa, Sayın Uzunırmak şu ifadeyi kullandı: “Sosyal şartlar olursa darbe gerçekleşir.” gibi. Bilmiyorum bilerek mi bunu kullandınız. Bilerek mi kullandınız?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bilim bunu söylüyor.

AHMET AYDIN (Devamla) – Eğer bilerek kullandıysanız daha vahim bir durumdur, çok daha acı bir durumdur, darbe yanlısı bir konuşmadır.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bunu söylemek darbe savunuculuğu değildir Ahmetçiğim, önce bir onu öğreneceksin.

AHMET AYDIN (Devamla) – Hiçbir zaman, hiçbir surette darbe yanlısı bir konuşma yapılamaz. Sosyal şartlar ne olursa olsun aslolan milletin iradesidir, aslolan sandıktır, aslolan seçimdir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bunu söylemek darbe savunuculuğu değil.

AHMET AYDIN (Devamla) – Seçimle ve sandıkla amacına ulaşamayanlar başka sosyal şartlar gerçekleştirebilir, darbe yapmak isteyenler başka kılıflar üretebilir, Gezi’yi getirebilir, 17 Aralığı, 25 Aralığı getirebilir, darbe yapmak isteyenler 61 öncesi sıkıntıları yaşatabilir, 80 öncesi sıkıntıları yaşatabilir. O zaman darbeler meşru mu olur? Hayır, asla ve kata. Değerli arkadaşlar, doğru kullanacağız; birincisi bu.

İkincisi, idamla ilgili ben bir protokolden bahsettim. Dilerseniz getirir burada gösteririm de.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Göster… Göster…

AHMET AYDIN (Devamla) – Altında Bahçeli’nin, altında Ecevit’in, altında Mesut Yılmaz’ın imzasının olduğu bir protokol.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – E, iyi olmuş yani kötü mü bu? Hayret bir şey ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – İdam cezası olduğu zaman, olduğu vakit, daha kaldırılmadan o cezanın ertelenmesini istediniz mi istemediniz mi bunu soruyorum. “İyi” ya da “kötü” demiyorum, olayı çarpıtmayın.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ertelenmesi değil. Ertelenmesi değil.

AHMET AYDIN (Devamla) – Olayı çarpıtmayın, ben bunu sadece ifade etmeye çalıştım.

Yine, değerli arkadaşlar, eğer AK PARTİ’nin dış politikası olmasaydı, AK PARTİ hükûmetlerinin başarısı olmasaydı…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ne başarısı ya?

AHMET AYDIN (Devamla) – …ilk defa dünyada İslam Konferansı Örgütünün Genel Sekreteri bir Türk olur muydu? Olmazdı.

OKTAY VURAL (İzmir) – İnşallah, şimdi de Cumhurbaşkanı olacak!

AHMET AYDIN (Devamla) – İlk defa, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Başkanı bir Türk olur muydu? Olmaz. Bizim milletvekilimiz oldu bak ama. Ne sayede oldu, kimin sayesinde oldu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (İzmir) – Millet sayesinde olacak Cumhurbaşkanı.

AHMET AYDIN (Devamla) – AK PARTİ’nin dış politikası, AK PARTİ hükûmetleri sayesinde oldu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Çok yanlış anlaşılacak bir konuşma içeriğinde bulundu Sayın Grup Başkan Vekili. Darbeyi sosyal şartların hazırlaması benim darbeyi meşru gördüğüm anlamına gelmez, darbe savunuculuğu da değildir. Bilim bunu söylüyor. Eğer toplum katmanlarındaki gerginlik, toplum katmanlarındaki huzursuzluk o noktaya geldiyse bu toplumsal bir talep hâline gelir. Bu, benim darbeyi meşru gördüğüm anlamına gelmez. İzah etmek istiyorum, mutlaka…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ama teşvik ediyorsun, teşvik ediyorsun.

OKTAY VURAL (İzmir) – Önemli…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Önemli bir konu.

BAŞKAN – Doğru.

Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – “Doğru” derken, ihsası rey anlamında mı doğru, yoksa gelin anlamında mı?

BAŞKAN – Söz hakkına “doğru” dedim.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Tamam o zaman.

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

8.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına tekraren sataşması nedeniyle konuşması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Değerli milletvekilleri, eğer toplumda, belli toplum katmanlarının taleplerinde böyle bir şey söz konusu değilse, bir haklılık ortaya çıkmıyorsa bu gerçekleşmez.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Gezi olayları haklı mıydı o zaman?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Bakın, laf atmanın… Dinlersen anlarsın. Yani, biz darbenin zulmünü görmüş adamız. Sen daha kısa pantolonla geziyordun o zamanlarda. Biz istikbal bedelini, istiklal bedelini ödedik o işlerin sen merak etme.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bir milletvekiline böyle denir mi Sayın Başkan?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, darbenin bilimsel anlamda bir toplumda talep hâline gelmesini bilimsel olarak söylemek darbeciliği savunmak veya darbeciyi meşru görmek anlamına gelmez.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Hangi darbe bilimsel? Bilimsel darbe mi olur?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Darbeden en çok ızdırap çeken milletvekillerinden birisiyim ben. Dolayısıyla…

Biraz okuyun.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayende öğreneceğiz.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Okursun, öğrenirsin, öğrendiğin zaman da doğruyu bulursun; böyle at gözlüğüyle bakma meselelere.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sürekli darbe konuşuyorsunuz.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Türkiye’de bu algı yönetimiyle zaten siz hiç ama hiç gerçek olmayan sanal bir dünyayı Türk milletine yaşatıyorsunuz. Onun için korkuyorsunuz, gerçek ortaya çıktığı gün yerle yeksan olacaksınız.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Gerçek ne zaman ortaya çıkacak?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Bakın, Sayın Grup Başkan Vekili o kadar tecrübesizce konuşuyor ki “protokol” diyor, protokol değil. Türkiye Büyük Millet Meclisinde beklemesi yerine idam kararının bir yerde, Başbakanlıkta beklemesiyle ilgili bir karar alınmıştır, Sayın Grup Başkan Vekilinin söylediği odur.

RECEP ÖZEL (Isparta) – O, ne anlama geliyor?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bak, bak protokol burada.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Peki, ben mertçe bir şey soruyorum, Türk halkına da soruyorum: Eğer AKP, 2002 yılında idam kararının kalkmasına “evet” dediyse Apo’nun buraya idam kararı gelseydi, “evet” mi diyecekti Apo’nun idamına?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hükûmette siz yok muydunuz o zaman ya?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – İdam kararının kalkmasına “evet” diyen bir parti, “İdam kararının kalkmasına biz 2003 yılında ‘evet’ dedik.” diyen bir genel başkan Apo’nun idamına “evet” mi diyecekti?

HARUN KARACA (İstanbul) – MHP’ye bak sen.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Dürüst olun, dürüst. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Biz “İdam kalkmasın.” dedik, Apo’nun idamına da “evet” diyoruz, “evet” demeye devam edeceğiz. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar)

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Bal, siz ne diyorsunuz? Cevap verildi yeterince diye düşünüyorum.

FARUK BAL (Konya) – Beni de kastederek “Her tarafınız eğri, nerenizi düzelteceğim.” şeklinde… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir dakika… Duyabilsem…

Buyurunuz.

FARUK BAL (Konya) – Sayın Aydın cevap vermek üzere kürsüye çıktığında beni ve o tarihteki hükûmeti de ilzam edecek şekilde “Her tarafınız eğri, nerenizi düzelteceğim.” ifadesini kullandı, sataşma üzerine söz istiyorum.

BAŞKAN – Son olarak size söz veriyorum ve bu konuyu tekrar… Sataşmalara mahal vermeyiniz lütfen, çok rica ediyorum, yeni sataşmalara mahal vermeyiniz.

9.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine tekraren sataşması nedeniyle konuşması

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, hak bildiğimiz yolda dosdoğru gideriz ve bildiklerimizi de doğruca söyleriz. Müflis tüccarlar gibi günü geldiğinde eski defterleri karıştırmak gibi bir alışkanlığımız da yoktur.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sataşma var CHP’ye!

FARUK BAL (Devamla) – Onu dosdoğru ifade ettikten sonra müflis tüccara da geleceğim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisi 1993 yılında kabul edilmiştir. O zaman MHP yok. Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğünü kabul etmiş olan bir devlette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisi kabul edilmiş ise ona hükûmet uymak zorundadır.

Dolayısıyla PKK’nın yöneticisi olarak idam cezası almış olan Abdullah Öcalan’ın idam cezasının durdurulması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği tedbir kararı uygulanmıştır.

MURAT GÖKTÜRK (Nevşehir) – O zaman asmadınız ama!

FARUK BAL (Devamla) – Siz olsaydınız uygulamayacak mıydınız? Uygulamak niyetinde olmayan…

İHSAN ŞENER (Ordu) - Karar çıkmadı…

FARUK BAL (Devamla) – Dinle, dinle, dinle… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Uygulamak niyetinde…

YUNUS KILIÇ (Kars) – Keyiflerine göre konuşuyorlar!

FARUK BAL (Devamla) – Erteleme kararı…

İHSAN ŞENER (Ordu)- Öyle bir karar yok.

FARUK BAL (Devamla) – Kes sesini!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ne bağırıyorsun?

FARUK BAL (Devamla) – Sayın Başkan, benim konuşmama izin verin de süremi düzeltin.

BAŞKAN – Bir dakika… Duyamıyoruz efendim…

Siz devam ediniz konuşmanıza.

FARUK BAL (Devamla) – Süremi düzeltin efendim, süremi…

BAŞKAN – Lütfen, sakin dinlerseniz anlaşılacak.

FARUK BAL (Devamla) – Sayın Başkan, benim süremi bitiriyor. Zaten iki dakika.

BAŞKAN – Buyurunuz, devam ediniz.

FARUK BAL (Devamla) – İki dakikada ne konuşacağım bunlara?

BAŞKAN – Siz devam ediniz.

FARUK BAL (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bu bir mahkemenin tedbir kararıdır. Bu tedbir kararına uyulmak mecburiyeti vardır hukuk devletinde. Ama müflis tüccarlara geldiğimiz zaman “Ben olsaydım asardım.” diyen Başbakan, şimdi İmralı’ya sizin içinizden, sizin emriniz altındaki memurları hangi hakla, hangi yüzle gönderiyor?

Dağda bazı teröristlerle öpüşenlerle ilgili olmak üzere söylemiş olduğunuz sözleri siz unuttunuz ama Türk milleti unutmadı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bal.

FARUK BAL (Devamla) – Sizin yürüdüğünüz yol…

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Yoldaşınız oldu hepsi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepsi yoldaşınız!

FARUK BAL (Devamla) – Teröre mahkûmiyet, teröre teslimiyetle olur. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki iki önergeyi oylarınıza sunuyorum…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

139 kişi var mıdır? Şu anda görünmüyor ama kulisten geliyorlar.

Elektronik olarak yapalım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, kapıları kapatın, doğru mu değil mi öğrenelim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Milletvekiline kapı kapanır mı?

BAŞKAN – Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır.

OKTAY VURAL (İzmir) – 40 kişi geldi efendim. Kaç kişiydi efendim?

BAŞKAN - Önerge reddedilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaç kişiyle?

BAŞKAN – Bilemeyiz efendim onu o sırada.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 62. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

MADDE 62- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 55- 506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı yüz yirmi Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

BAŞBAKAN YARDIMCISI EMRULLAH İŞLER (Ankara) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde, Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli.

Buyurunuz Sayın Değirmendereli. (CHP sıralarından alkışlar)

KEMAL DEĞİRMENDERELİ (Edirne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısıyla, kilitlenen piyasaların, özellikle de küçük ve orta ölçekli şirketlerin, mükelleflerin bir nebze olsun nefes alabileceği düzenlemeler getirilmekte ama esas itibarıyla bu yasa tasarısının, gerçekçi olarak değerlendirecek olursak, bir ekonomik kolaylık sağlamaktan öteye, bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin, mükelleflerin önlerini açmaktan öteye Sayın Başbakanın Çankaya yolculuğunda önünü açmaya yönelik bir yasa tasarısı olduğunu da görmemiz gerekiyor.

Şimdi burada bir konunun altını dikkatle çizmek istiyorum: Yani buraya çıkan veya değişik ortamlardaki iktidar partisi yöneticileri her zaman ekonominin çok çok iyi gittiğini, uçtuğunu ifade ediyorlar ama 2011 yılında 6111 sayılı Yasa’yla borçları yeniden yapılandırmış olmakla birlikte aradan geçen üç sene sonra yeniden böyle bir ihtiyaç içerisine girmiş durumdayız. Yani piyasalar gerçekten kan ağlıyor, buna yönelik olarak bu önlemlerin alınması doğru bir şey ama doğru olmayan, ekonominin tıkırında gitmediği.

Burada yine Sayın Maliye Bakanının rakamlarından bir örnek vermek istiyorum, bir konuyu paylaşmak istiyorum: 6111’e göre yapılan yapılandırmalarda bugüne kadar gerçekleşen, yani 100 birimlik bir yapılandırma, 100 liralık bir yapılandırma oldu ise bugüne kadar 52 lirası gelmiş arkadaşlar, 52-53 lirası gelmiş. Yani neredeyse yarıya yakını üç yıllık bu yolculukta yani ekonominin çok çok iyi olduğu ifade edilen bu üç yıllık süre içerisinde bu insanlar tökezlemişler ve yeniden böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmış.

Şimdi değerli milletvekilleri, bu düzenlemelerin yapılması olumlu ancak burada önemli bir eksikliğin altını çizmek istiyorum. O da çiftçi borçlarının değerlendirilmemesi, yapılandırılmaması, bu konuda çiftçilere -zaten gerçekten AKP iktidarı döneminde- en mağdur olan kesimlere gerekli nefesi alacağı katkıların ortaya konulmaması.

Şimdi burada dünya piyasalarıyla çiftçimizi yarıştırma anlayışında oluşan piyasa fiyatları çiftçilerin geçimini oldukça zorlaştırıyor. Bir de bunun üzerine yaşanan –geçen Edirne’de de yaşadığımız gibi- doğal felaketler, seldi, doluydu, kuraklıktı eklenince çiftçilerimiz çok daha zor durumda kalmış.

Geçen pazartesi günü Edirne’de yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak araştırma komisyonu kurulması önerimiz olmuştu. Benim konuşmamdan sonra buradaki sel felaketinin hasarlarına ve alınan önlemlere ilişkin 2 değerli AKP’li milletvekili, Sayın Tülay Kaynarca ve Sayın Ramazan Can da bölgedeki durumun vahametini kavradıklarını dile getirip komisyon kurulması yerine çiftçi borçlarının ertelenmesiyle ilgili torba kanunun içerisinde bir düzenlemenin uygun olacağını ifade ettiler. Bir de pazartesi günkü Bakanlar Kurulunda bu konunun ele alınacağını ifade ettiler. Ben de doğrusu bundan büyük memnuniyet duydum. Ancak Bakanlar Kurulu gündemini izlediğim kadarıyla Edirne Milletvekili Sayın Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun böyle bir konuyu gündeme maalesef getirmediğini tespit etmiş durumdayız. Eğer yanılıyor isek ben bu konuda bir önlem alındıysa mutlu addederim kendimi.

Değerli milletvekilleri, yani bu Edirne’de ve ülkenin dört bir yanında doğal felaketlerden etkilenen çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, yapılandırılmasını bu tasarı içerisinde ele almamız çiftçilerimize büyük ve önemli bir katkı sağlayacaktır.

Teşekkür eder, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Değirmendereli.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

62’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 62’nci madde kabul edilmiştir.

63’üncü madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198)

63 üncü maddesinin aşağıdaki şeklide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mesut Dedeoğlu                               Mustafa Kalaycı

                      Manisa                                      Kahramanmaraş                                       Konya

                     Alim Işık                                     Yusuf Halaçoğlu

                     Kütahya                                            Kayseri

MADDE 63- 5530 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 56- Geçici 44 üncü veya geçici 51 inci madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerinden yararlandırılır.

Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrası uyarınca borçlandırılarak borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerin ödemiş oldukları tutarların iadesini istemeleri halinde, geçici 44 üncü madde kapsamında hesaplanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilmesini takip eden altı ay içerisinde Kuruma defaten ödenmesi, bu süre içinde ödenmezse gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde daha önce yatırmış oldukları tutarların kamu idaresince yatırılan kısmı kendilerine faizsiz olarak iade edilir.

Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrası, geçici 44 üncü maddesi, geçici 51 inci maddesi ve bu madde kapsamında borçlandırılmak suretiyle hizmet olarak alınan süreler ile söz konusu maddeler kapsamında belirtilen sürelerde diğer sigortalılık statülerine tabi olarak uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen sürelerin tamamı en son çalışmış oldukları unvana göre memuriyette geçmiş kabul edilerek kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilir.

OKTAY VURAL (İzmir) – “5530 sayılı Kanun” diye okundu ama “5510” olması lazım.

FARUK BAL (Konya) – Sehven... Kayda geçsin.

BAŞKAN – Herhâlde düzgündür efendim.

(Kâtip Üye Mine Lök Beyaz tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 63'üncü maddesine son fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu uygulama 28/02/1989 ile 28/02/1996 tarihlerini de kapsar."

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

                       Bingöl                                              Mardin                                                 Van

                İbrahim Ayhan                                   Murat Bozlak

                    Şanlıurfa                                            Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 63. maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                               Vahap Seçer                                   Bülent Kuşoğlu

                        İzmir                                                Mersin                                              Ankara

                  Sedef Küçük                                      İzzet Çetin                                  Mehmet Ali Susam

                     İstanbul                                             Ankara                                               İzmir

BAŞKAN – Komisyon son okuttuğum önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt.

Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar)

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 639 sıra sayılı torba yasa üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, torba yasadan önce, bugün bir karar alındığını gördüm, Tarım Bakanı bugün bir karar almış, ithal et getiriyor Bosna-Hersek’ten, 15 bin ton. Yani bu mübarek ramazan ayında, tam Kurban Bayramı’na girerken, çiftçilerin, köylülerin tam yüzü gülecek zamanda, hayvanını satıp üç beş kuruş parayı götürüp çoluk çocuğunun nafakasını alması sırasında ithal et getirmesi hakikaten köylünün ve çiftçinin, üreticinin belini kırıyor. Bununla ilgili geniş konuşmamı yarın Milliyetçi Hareket Partisinin vereceği önerge üzerinde yapacağım ama şimdi torba yasaya geçiyorum.

Değerli arkadaşlar, torba yasada 28 Şubatla ilgili bir düzenleme var. Bu 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili 3 defa düzenleme yapmışlar, Sayın Bakanla da biraz önce görüştüm. Şimdi, burada, Sayın Bakanım, 31 Mayıs 2008 tarihinde 5510 sayılı Yasa’yla Sosyal Sigortalar Kurumunda, görüşülen geçici maddenin 44’üncü maddesinde 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezalarının sonucunda mağdur olanların hakları verilmiş.

İkincisinde, yine üç ay içerisinde müracaat edenlerin hakları verilmiş. Yine, 4/7/2012 tarihindeki torba yasada, 6353 sayılı torba kanunun 47’nci maddesinde aynı haklar, yine üç ay içerisinde 28 Şubatçılar müracaat ettikleri takdirde yine haklarından yararlanıyor. Sağ olsun İzzet Çetin Bey bu konuda uzman olduğu için dün akşam oturduk konuştuk, hakikaten bu doğru, tespit ettik. Bir de şimdi bu yasada yani 639 sıra sayılı yasada üçüncü defa geliyor ama dahası var. Yani burada -kusura bakmayın- iktidar partisi bir gol atmış. MHP, Halkların Demokratik Partisi ve bizi sollamışlar, gol atmışlar hepimize. Niye gol atmışlar?

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne golü ya?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ne golü?

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu kanun görüşülürken bu madde kabul edilmemiş. Doğru mu İzzet Bey? Plan ve Bütçede bu görüşülürken “Hayır, 2 defa hak tanıdık.” demişler. Şimdi, Allah aşkına, yani 28 Şubatçılardan başka… Efendim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Faul yapmışlar diyorum.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet, faul yapıyorlar. Bize de burada oyun etmişler, korsan olarak getirmişler arkadaşlar. Ben bunu ortaya çıkardım. Korsan olarak getirmişler, üçüncü defa. Yani tamam, doğru; bir mağduriyeti giderelim, 28 Şubat mağduru varsa ama bunu 2 defa torba yasayla geçirmişiz hem 2005’te hem 2012’de. Şimdi bir de 2014’te geliyor. Peki, 12 Eylül mağdurlarına da getirelim. Beş yıl sorgusuz sualsiz yatan Mehmet Haberal Hocam dâhil, Ergenekon ve Balyoz davasından yatanların hakları ne olacak? Seçilmiş olan KCK’liler var, diğer mağdurlar var. Arkadaşlar, bu mağduriyet edebiyatını yapıyorsak o zaman tüm mağdurlara getirelim. Tüm mağdurlara getirmediğimiz zaman, sadece 28 Şubatçılara getirdiğimiz zaman bu kanun topal çıkar.

Sayın Bakan, istirham ediyorum, bu önergemizi kabul edin ve bu bütçede kabul edilmeyen maddeyi lütfen buradan çıkarın. Eğer yapılacaksa, 12 Eylül mağdurları başta olmak üzere, Balyozcular, Ergenekoncular dâhil diğer mağdurlara da getirin, hep beraber bunu geçirelim ve bütün Türkiye rahatlasın diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 63'üncü maddesine son fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu uygulama 28/02/1989 ile 28/02/1996 tarihlerini de kapsar."

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Dora.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 63’üncü maddesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

AK PARTİ iktidarının on iki yıllık iktidarı süresince en fazla söz verilen ama buna paralel olarak en fazla mağdur edilen kesimlerinin başında emekliler gelmektedir. Bu madde vesilesiyle emeklilerin sorunlarını dillendirmemiz gerekmektedir.

AK PARTİ iktidarının seçim öncesi kozu olarak ümitlendirdiği ve torba yasaya bağladığı bir emeklilik hikâyesiyle daha karşı karşıyayız. Her seçim öncesi çıkarılan yasalarla ne yazık ki emeklilerin haklarına köklü çözümler üretilememekte, bu sorunların çözümü için bir sonraki seçim adres gösterilmektedir. Oysaki, AK PARTİ iktidarında, on yılını tamamladığı dönemden doğru baktığımızda, emeklilerin en büyük sorunu olan maaşın aşınması sorunu gün gibi ortadadır. Temmuz 2012 tarihinde SSK emeklisinin maaşı 885 TL iken, Ocak 2013 tarihinde 37 TL’lik gibi geçim için herhangi bir somut ilerleme yaratamayacak bir zamla 922 TL’ye çıkarılmıştır. Aynı dönemde artan günlük tüketim malzeme fiyatlarına baktığımızda, SSK emeklilerinin durumu açıkça ortaya çıkmaktadır.

Aynı şekilde, BAĞ-KUR emeklileri ömürlerini emek harcamakla geçirmiş ve emeklilik döneminde rahat edebilmek için hep daha fazla çalışmıştır. AK PARTİ Hükûmeti aynı dönemde BAĞ-KUR emeklilerine verdiği maaşı zamla beraber 717 TL’ye çıkarmıştır, verilen zam ise sadece 20 TL olmuştur. Yine aynı dönemde memur emeklisine verilen zam sadece 33 TL idi.

AK PARTİ iktidarı 10 seçim geçirmesine ve her seçim öncesi emeklilere söz vermesine karşın maaş aşınmasına herhangi bir çözüm bulamayarak emeklilere yönelik yaklaşımını açığa çıkarmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına yönelik AK PARTİ iktidarının çözümsüzlük üzerinden politikalar üretmesi de en net emeklilik anlayışını göstermektedir. Emeklilikte yaşa takılanlar açlık grevi eylemine kadar seslerini Hükûmete duyurmak istedi ancak AKP iktidarının toplumun bu kesimine karşı, deyim yerindeyse, kulakları sağır konumuna geçti.

Bunun yanı sıra, bugün emeklilerin geçinememe durumu açıkça ortadadır, emeklilerin talepleri ve yapılması gerekenler ise net bir şekilde ortadadır. İlk olarak, emeklilerin sağlık hizmetlerinden yararlanırken ödedikleri katkı paylarının alınmaması gerekmektedir. Böylece hem emeklilerin giderlerinde azalma meydana gelecek hem de sağlık politikalarında sosyal devlet ilkesinin gereği sağlanmış olacaktır.

Emekli olan yurttaşlarımızın birçoğu bugün geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu sıkıntının giderilmesi için emekli yurttaşlarımız yeniden iş gücünün içerisine girmek zorundadır. Emeklilerin geçimini sağlayamayan sosyal haksızlık sistemi, çalışan emeklilerden kesintiler yapmaktadır. Geçimini sağlayamadığımız emeklilerin maaşlarından kesilen sosyal destek primi uygulamasının kaldırılması gerekmektedir.

Birçok emekli yurttaşımızın çocuklarının üniversitelerde okuduğundan hepimizin bilgisi vardır. Emekli çocuklarına üniversitede okudukları sürece karşılıksız burs verilmesi gerekmektedir.

Sonuç itibarıyla, firmalara ihale, devlet yardımı gibi uygulamaları gündemine alan Hükûmetin emeklileri de gündemine alması gerektiğine inanıyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 63 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 63- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 56- Geçici 44 üncü veya geçici 51 inci madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerinden yararlandırılır. 63 üncü maddesinin aşağıdaki şeklide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrası uyarınca borçlandırılarak borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerin ödemiş oldukları tutarların iadesini istemeleri halinde, geçici 44 üncü madde kapsamında hesaplanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilmesini takip eden altı ay içerisinde Kuruma defaten ödenmesi, bu süre içinde ödenmezse gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde daha önce yatırmış oldukları tutarların kamu idaresince yatırılan kısmı kendilerine faizsiz olarak iade edilir.

Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrası, geçici 44 üncü maddesi, geçici 51 inci maddesi ve bu madde kapsamında borçlandırılmak suretiyle hizmet olarak alınan süreler ile söz konusu maddeler kapsamında belirtilen sürelerde diğer sigortalılık statülerine tabi olarak uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen sürelerin tamamı en son çalışmış oldukları unvana göre memuriyette geçmiş kabul edilerek kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Uzunırmak, bir dakikanızı rica edebilir miyim, Sayın Hamzaçebi sisteme girmiş ve bir açıklama talebinde bulunuyor.

Buyurunuz efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 63’üncü maddeyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt konuştu ve konuşma sonrasında önergemiz oya sunuldu. sunulan önerge reddedildi.

Maddeye ilişkin olarak görüşümüzü bir kez daha açıklamak istiyorum. 63’üncü madde, “28 Şubat mağduru” olarak isimlendirdiğimiz, 28 Şubat sonrası dönemde aldıkları disiplin cezaları nedeniyle memuriyeti sona ermiş olanlara 2005 yılında çıkan bir kanunla geriye dönme imkânı tanınmış olması nedeniyle, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkânı getirmiştir. Biz bu düzenlemeyi kural olarak olumlu buluyoruz ancak olumlu bulmadığımız, katılmadığımız konu şudur: Mağdur deyince sadece 28 Şubat mağduru yoktur, darbe deyince sadece 28 Şubat mağduru yoktur; 12 Eylül mağduru vardır, 12 Mart mağduru vardır. 28 Şubatı darbe olarak görüp 12 Mart ve 12 Eylülü darbe olarak görmeyip onların mağdurlarını darbe mağduru olarak görmeyen anlayışı burada kınıyorum. AKP’nin bu maddedeki yanlışı budur. Bunu ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Sayın Uzunırmak, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

“Bugünkü yönetimi başarılı mı, başarısız mı, nasıl tanımlarsınız?” derlerse bana, ben derim ki: Mahir bir Hükûmet. Hangi alanda mahir? Küçük sevaplarla büyük günahları kapatmakta çok mahir. Bu her alanda böyle. Her gün o kadar beyin yıkama uygulanıyor ki basın yayın yoluyla.

Rahmetli Necip Fazıl diyor ki:

“Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa.”

Şimdi, ben Hükûmetin getirdiği bu tasarıyla içeriğini bekleyen vatandaşlarımıza baktığımda, gariban vatandaşların sayısı o kadar çok ama faydalanacakları miktar o kadar az ki -borçlarıyla dâhil- ama iktidarın yandaşlarına o kadar çok büyük menfaatler sağlanıyor ve iktidarın getirdiği birtakım idari yapılanmalarla iktidarı o kadar güçlendiriyor ki faşizme giden yol açılıyor. Yani, baktığınız zaman ülkenin bir yandan ekonomisi düzgün gidiyor; gerçi sıralamalarda düştük ama algı yönetiminde Türkiye şaha kalktı.

Değerli milletvekilleri, eğer bu kadar düzgün giden bir ekonomi var idiyse, kaç defa vergide, sigortada yapılandırma, vatandaşın borçlarında yapılandırmalar yapıldı? Bu da bir adaletsizlik, bu da bir eşitsizlik. Vergisini dürüstçe ödeyen, düzgün, zamanında ödeyen vatandaş enayi mi, aptal mı? Bir devlet vatandaşına nasıl böyle bir muamele yapabilir ve bunu tekrarlayabilir defalarca? Ve vatandaş bu konuda acaba neden bu Hükûmete diklenmez?

İşte, demin söylediğim gibi, öyle politikalar, öyle beyin yıkamalar uygulanıyor ki, kandırarak inandırmak başarıyla yürütülüyor. Vatandaş kandırılıyor.

AHMET YENİ (Samsun) – Milleti aptal mı zannediyorsun?

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Sen de kandırılıyorsun, kandırılmasan böyle davranmazsın.

AHMET YENİ (Samsun) – Millete inanacaksın, millete.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Şimdi “Başbakana dokunmak.” ibadettir diyen, bu partide milletvekili.

AHMET YENİ (Samsun) – Millet inanmıyor size.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – “Allah’ın her türlü vasfını üstünde taşıyor Başbakan.” diyen, bu partide milletvekili.

AHMET YENİ (Samsun) – Millet sizden çok daha akıllı.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – “Hazreti Peygamber Mekke’nin fethinde hata yaptı.” diyen, bu partinin bakanı. “Rahmetimiz gazabımızdan büyüktür.” diyen, ayeti kendine mal eden, bu ülkenin Başbakanı. “Bakara makara, atıyoruz, dalgayı geçiyoruz.” diyen, bu Hükûmetin bakanlığını yaptı.

AHMET YENİ (Samsun) – Geç, geç.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bugün halkta bir kanaat var, inin vatandaşın içine görün: “Yahu, çalıyorlar ama iş de yapıyorlar.” diyorlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hiç de öyle bir şey demiyorlar.

AHMET YENİ (Samsun) – O sizin ihtirasınız.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Şimdi, inin vatandaşa bakın “Çalıyorlar ama iş de görüyorlar.” diyorlar.

Değerli milletvekilleri, bu Müslümanlığın neresinde var? Böyle bir devlet yönetimi, böyle bir devlet yönetimi nerede var?

Sayın Başbakan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasındaki konuşmasına “Mülk Allah’ındır.” ayetiyle başladı. Değerli milletvekilleri, elbette ki, eğer, mülk Allah’ın ise…

RECEP ÖZEL (Isparta) – “Eğer, mülk Allah’ın ise” ne? Zaten Allah’ın.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Ki, o ayetle başlanılan, o inançla başlanılan bir konuşmada… Sayın Başbakanın bugüne kadarki çelişkilerini yazsanız inanın ki roman olur ve her gün okumaktan hiç bıkmazsanız.

AHMET YENİ (Samsun) – Millet anlıyor millet.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Bakın, eğer “Mülk Allah’ındır.” ayetiyle konuşmaya başlanıyorsa, getirdiğin devlet yöneticilerini ihsan olarak görmezsin, adaleti tecelli ettiren birisi olarak görürsün, dolayısıyla kimsenin başına kakmazsın, sanki bir ihsanmış gibi… Devleti demek ki ihsanla yönetiyor Sayın Başbakan, devleti yönetirken liyakat esasına göre bu kadroları tanzim etmiyor, yönetmiyor, kendisine teslim olan veya teslim olmayan… Dolayısıyla, buradan bir demokrasi çıkmaz, buradan sağlam bir inanç da çıkmaz ama sadece ve sadece ne çıkar? İstismar eden, dini, inancı, her şeyi kandırmada, âdeta... Çok tartışma meydana getirecek bir sözü söylüyorum: Bugün o hâle gelmiştir ki Türkiye, bir zaman gelecek, bu istismarlardan dolayı samimi Müslümanlar -bu istismarlar ortaya çıktığında- “Biz o Müslümanlardan değiliz.” diye kendini tanımlayacaktır. Âdeta o noktaya gelmiştir ki Marks’ın dediği…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - …”Din afyondur.” noktasına getirmişsiniz İslamiyet’i, o noktada kullanıyorsunuz.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın milletvekili konuşmasının ne tarafını düzgün ifade edecek bilmiyorum ama “Çalıyorlar ama bunlar da “çalışıyorlar.” diye bir şey söyledi, AK PARTİ milletvekillerini, iktidarını çalıyorlar şeklinde itham etti.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ben halktaki kanaati söyledim.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 63’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Mübarek gün, bu saatlerde insanın aklının, beyninin biraz kabız olduğu bir döneme rastlayabiliriz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü şu saatlerde böyle şeyleri, meseleleri gündeme getirmek, söyleyebilmek hakikaten zor ama yani “Halk şöyle ifade ediyor, böyle söylüyor.” diye, burada “Hepiniz hırsızsınız, çalıyorsunuz.” diye bir ithamda bulunmak özellikle bu mübarek günde ve ayetlerle başlayarak, “Eğer mülk Allah’ınsa…” diye başlayıp sonradan düzelterek… Dil sürçmesi de olabilir bu süreçte, onun için burada dikkatli konuşmak gerekir.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yo, benim dilim falan sürçmedi. Elitaş, dilim hiç sürçmedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Dilin sürçtü, okursan bakarsın.

Bak, 57’nci Hükûmet döneminde Apo yakalandı.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ya, boşver sen 57’nci Hükûmeti, ne yapacaksın?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sen söyledin.

Ecevit’e getirdiler, teslim ettiler, verdiler.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – 57’nci Hükûmette yakalanmadı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 56’ncı Hükûmette yakalandı, 57’nci Hükûmete gelirken dediler ki: “Karaoğlan bunu yakaladı, MHP’liler de erkektir, bunu asar.” dediler ama ürkek çıktınız, mesele bu.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yok ya! Allah Allah!

OKTAY VURAL (İzmir) - İstersen erkek çıktığını göstersin sana!

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Şimdi Faruk Çelik’e soracağım ben.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Faruk Bey de bilir onu.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sen acemi olduğun için, o zamanı yaşamadığın için bilmezsin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Fazilet Partisi döneminde, siz bilirsiniz bunun şeyinden. “Bunlar erkektir, bunu yakalarlar.” dedi. Sen kalktın dedin ki: “Bunu böyle böyle yapıyorsun.” O Hükûmetin, 57’nci Hükûmetin 2 bakanı var. O bakan arkadaşlar 57’nci Hükümetle ilgili bir mesele olduğunda sürekli olarak buraya gelirler, “57’nci Hükûmet şöyle söylemiştir, biz bunu savunuyoruz.” derler. Bakın, siz…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sen yoktun, “gelirler” falanı boşver, ne yapacaksın o zaman? Ben buradaydım o zaman.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sen de buradaydın.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Buradaydım ben.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Rahmetli Mehmet Gül kalksa, Adalet Komisyonun duvarlarının dili olsa, idamın kaldırılmasıyla ilgili yedi saatlik konuşmayı, Sayın Bahçeli Mehmet Gül’ü ikna etme konusunda harcadığı zamanı anlatsa.

FARUK BAL (Konya) – O koltuğun da dili olsa, Başbakan Erdoğan…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yalanla olmaz bu iş.

FARUK BAL (Konya) – …idamın kaldırılması için oy veren…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Doğruyu söyle!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz o zaman iktidarda kalmak için niye durdunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Oylar burada, kullanılan oylar burada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Koltuk çok mu rahat geldi? Niye iktidardan istifa etmediniz, niye koalisyonu terk etmediniz?

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bir milletvekiline hiç yakışmayacak nitelikte, beyin kabızlığıyla falan sataşmada bulundu sayın milletvekili, ben düzeltmek istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bir de ishal olmuş herhâlde. Biraz ishal olmuş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bazılarının ağzı ishal, beyinleri kabız olmuş.

OKTAY VURAL (İzmir) – Beyni ishal, akmış beyni!

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

11.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Şimdi, cam köşkte oturan başkasının penceresini taşlamayacak.

Sayın Bakan, idamın kalkmasıyla ilgili “evet” oyu verdin mi vermedin mi? Oylar burada, oylar burada!

OKTAY VURAL (İzmir) – Ya, hırsızlıktan, yolsuzluktan hesap versinler, boşver.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – AKP, 44 milletvekiliyle idamın kalkmasına “evet” dedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen Hükûmetsin, Hükûmet.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Bir şeye açıklık getirelim Sayın Elitaş. Ben 21’inci Dönemde de milletvekiliydim ve buradaydım, ben buradayım.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Nasıl sıkılmadan konuşuyorsun, ben anlamadım!

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – İdamın kalkmasıyla ilgili, AKP Grubunun hepsi “evet” oyu verdi; Başbakanın demeci burada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hükûmet miydin, değil miydin? Hükûmet oraya oturmazsa o kanun konuşulmaz.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Hükûmetin üçte 1 ortağıydık. Bir dakika… Hükûmetin üçte 1 ortağıydık. Meselenin, idamın kalkmasıyla ilgili kanunun Mecliste görüşülmesi için atılan imza, idamın kalkmasına “evet” oyu vermek anlamına gelmez, “evet” oyu anlamına gelmez.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Uzunırmak, Hükûmet oraya oturmazsa kanun görüşülmez.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Yasa tasarısının Meclise sevkine “evet” oyu vermek, tasarının Meclise sevkini imzalamış olmak, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde verdiği “hayır” oyunu görmezlikten gelmek kıvırmaktır, yalanı âdeta su yapıp içmektir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Oraya oturmazsa o kanun görüşülmez.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Onun için, oylar burada; kullananlar, kullanmayanlar, ne oy kullanmış burada, idamın kalkmasıyla ilgili.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Peki, milletin oyu nerede? Sandık dışında.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Beyin kabızlığına gelince, biz Allah’a çok şükür her şeyiyle, imanıyla, inancıyla, davranışıyla, geleceğe bakışıyla Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini özümsemiş, davranışlarından hiç endişesi olmayan birisiyiz ama siz o hastalıkları geçiriyorsunuz ki başkalarının da o hastalıkları geçirdiğini zannediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla, böyle bir tespitte bulunmak, elbette ki başından geçmiş bir şey olmasını gerektirir. Başınızdan geçirmiş olduğunuz için o travmaları yaşamayın, bizim iktidarımızda yaşamayacaksınız, hiç merak etmeyin.

Teşekkür ediyorum.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Sizin iktidar olma şansınız yok. Millet dibe vurdu sizi!

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Yok, görünmüyor.(AK PARTİ sıralarından “var, var” sesleri)

Elektronik yapıyoruz oylamayı.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Karar yeter sayısı vardır, önerge reddolunmuştur.

63’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 63’üncü madde kabul edilmiştir.

64’üncü madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesini öngören 64'üncü maddesindeki "altı ay" ibaresinin "bir yıl" ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                       Erol Dora                                         Nazmi Gür

                       Bingöl                                              Mardin                                                 Van

                                İbrahim Ayhan                            Sebahat Tuncel

                                      Şanlıurfa                                          İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 64 üncü maddesinin aşağıdaki şeklide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalayca                                     Alim Işık

                      Manisa                                              Konya                                              Kütahya

               Yusuf Halaçoğlu                               Mesut Dedeoğlu                                           

                      Kayseri                                      Kahramanmaraş

 

MADDE 64 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 57 - 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında bu Kanun gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde verilmesi halinde kanuni süresinde verilmiş sayılır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 64. maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                 Vahap Seçer                                      İzzet Çetin                                       Sedef Küçük

                      Mersin                                             Ankara                                             İstanbul

             Mehmet Ali Susam                        Kemal Değirmendereli                        Rahmi Aşkın Türeli

                        İzmir                                                Edirne                                                İzmir

                Bülent Kuşoğlu

                      Ankara

BAŞKAN – Komisyon son okuttuğum önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli.

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

KEMAL DEĞİRMENDERELİ (Edirne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 62’nci madde üzerinde yaptığım konuşma, bu yasa tasarısında önemli bir eksikliğin çiftçi borçlarının yapılandırılmaması, bunlara özel bir uygulamanın, bir kolaylığın getirilmemesi idi.

Şimdi, bu önergemizde “64’üncü madde çıkarılsın.” diyoruz. İşte, 617 milyon TL bütçenin bundan dolayı zarar etmesi söz konusuydu. Yani, böyle bir zararı göze alıyor yetkililer. Ancak, yine söz ediyorum, bu çiftçilerin olağanüstü sıkıntılarını ele almamış olmamız önemli bir eksiklik. Zira, çiftçilerin ürün fiyatları baskı altında. Tarımda bölüşüm ilişkileri sermayenin lehine değişiyor. Küçük ve orta köylü grubu eriyor. Ağa marabalığından şirket marabalığına bir dönüşüm yaşanıyor. Tarımsal destekleme ve kurumlar yok ediliyor. Tarımsal ürünlerde ithalat yılbeyıl artıyor.

Biraz önceki konuşmamda da ifade ettim, gerek Edirne’de olsun gerek ülkenin başka bölgelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi kapılarını açmayıp buğday alımına geçmeyerek büyük bir mağduriyete sebep oldu. Edirne’de yaşadığımız sel de insanların arazilerinde, bahçelerinde depoladıkları buğdayların yemlik hâle gelmesine sebep oldu. Bakın, bir rakam vermek istiyorum: Ofis açılmadı ancak sadece Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 200 bin ton üretim var, buğday üretimi var. Tüccarın alabildiği sadece 21 bin ton, 180 bin ton çiftçinin elinde, deposunda, bahçesinde bekliyor. Ancak birkaç gün önce açtı Ofis kapılarını. Ama, güzel bir söz var: “Dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış.” Yani, insanlar borçlarını, harman vadeli borçlarını ödeyemediler, ağır bir sıkıntıya düştüler.

Değerli arkadaşlar, bir de geçmiş ay içerisinde çıkardığımız bu Arazi Koruma Kanunu 130 dönümün altındaki arazilerin satılmasını yasaklamıştı. Üstüne üstlük harman vadeli borcu olan köylüler “Hiç olmazsa elimdeki tarlayı çıkartayım.” diye tapuya gittiğinde böyle bir sürprizle karşılaştılar. Bu konuda da bir kolaylığın getirilmesi son derece önemli.

Bir diğer çok önemli konu: Yine, 6111 sayılı Kanun’la yapılandırılmış olan sulama kooperatiflerinin borçları burada ele alınmıyor. Plan ve Bütçede bunu gündeme getirmiş olmamıza rağmen bu önerimiz kabul görmedi. Ama, yine sadece Edirne ölçeğinden örnek veriyorum: 34 bin lira borcu olan bir kooperatifin faiziyle beraber bugün borcu 350 bin lira olmuş. 4 milyon lira borcu olan bir kooperatifler birliğinin bugün borcu 30 milyon TL’ye gelmiş. Yani, çiftçi bunları ödeme şansına hiç sahip değil bu saat itibarıyla.

Bu nedenle, gerçekten, yeni bir madde ihdasıyla bu konudaki sıkıntının da aşılması önemli olacaktır. Zira, günbegün artan tarım ürünleri ithalatımızın önüne geçmek için çiftçiyi destekleyip, onun üretim yapmasına, sürdürülebilir tarım yapmasına destek olmamız çok önemli. Bu, aynı zamanda bizim tarım ürünleri açısından dışa bağımlılığımızı da azaltmak bakımından çok önemlidir.

Bu nedenle, bu konuda yapılacak düzenlemeye sayın iktidar partisi milletvekillerinin de destek vermesini diler, yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Değirmendereli.

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı...

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati. 18.53

SEKİZİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 19.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 64’üncü maddesi üzerinde Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 64 üncü maddesinin aşağıdaki şeklide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 64 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 57 - 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında bu Kanun gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde verilmesi halinde kanuni süresinde verilmiş sayılır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Belen, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 64’üncü maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir haftayı geçen süredir yoğun bir şekilde “torba” denilen, aslında çorbaya dönmüş yasa üzerinde çalışıyoruz. Bu torbanın içinde bulunan hususlardan milletimize karşı yandaşların, candaşların, havuzcuların işine yarayacaklara karşı duruyoruz, milletin menfaatine olan her işi de canıyürekten destekliyoruz. Vatandaşımızın devletine olan borçlarına yönelik gelen aflar tabii ki de desteklediğimiz uygulamalardır ancak vatandaşa getirilen bu tür kolaylıkların yanında devletine olan ödevini zamanında yerine getiren vatandaşları da teşvik etmek gerekmektedir. Peki, bu nasıl olmalıdır? Malumunuz olduğu üzere, sosyal güvenlik primlerini zamanında yatıran vatandaşlarımıza takip eden ayın sigorta primi tahakkukunda yüzde 5 indirim yapılmaktadır. Bu uygulama işverenler tarafından beğeniyle karşılanmakta ve birçok işveren bu uygulamadan yararlanmaktadır ancak bu uygulama vergi sistemimizde bulunmamaktadır. Vergi sistemimizde de bu tür bir uygulamayı getirmek vatandaşımız nezdinde olumlu bir gelişmeyi beraberinde getirecek ve vergi mükelleflerini memnun edecektir. Böylece, hem vergisini zamanında ödeyen vatandaşı ödüllendirmiş olacağız hem de devlet alacaklarının bir kısmını da zamanında tahsil etmiş olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on iki yıllık AKP hükûmetleri bu süre boyunca kamuda tutarlı ve sağlıklı bir personel politikası izleyememiştir. İktidarın personel ve ücret politikası sınıfta kalmış ve yüz binlerce vatandaşımızı mağdur etmiştir.

Kamu çalışanları arasında on iki yıldır hakları en fazla gasbedilen “4/C’li” olarak adlandırılan çalışanlarımızdır. 4/C’li personel, aynı işi ve aynı görevi yaptıkları kadrolu personelin ekonomik ve sosyal haklarından mahrumdurlar. Mecliste bile, bizimle mesai harcayan, bizlere yardımcı olan birçok arkadaşımız da “4/C’li”, “kadrolu” diye ayrılmakta, ekonomik ve sosyal haklardan mahrum bırakılmaktadır. Aynı işi yaptıkları hâlde aldıkları ücret ve diğer sosyal haklar arasında uçurum vardır.

İktidar, taşeron işçilerimizi çeşitli vaatlerle, ha bugün, ha yarın çıkacak şekilde devamlı oyalamış ve beklenti içine sokmuştur. Ancak, görüşmekte olduğumuz torba yasada taşeron çalışma sistemiyle ilgili getirilen düzenlemeler hem eksiktir hem de beklentiyi karşılayacak düzeyde değildir. Kamuda taşeron olarak çalışanlara yetersiz haklar tanınırken, özel sektörde taşeron çalışanlar bu tasarıda görmezden gelinmiştir.

Diğer yandan, bundan önceki konuşmalarımda da değindiğim gibi, prim gün sayılarını ve yıllarını tamamlamış fakat emekli olamayan, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlarımızın derdine çare olacak hiçbir düzenleme de bu torbanın içine girememiştir.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi de işsizliktir. On iki yıllık iktidar Türkiye’de işsizliğin giderilmesi hususunda yapısal hiçbir reforma imza atamamıştır. Sanayi sektörünün ihtiyacı olan ara eleman konusunda AKP herhangi bir tedbir alamamıştır. Geldiğimiz noktada, Türkiye’deki işsiz vatandaşlarımızın yüzde 20’sini üniversite mezunu işsizler oluşturmaktadır. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulan gençlerimizin önemli bir kısmı da ya mezun olduğu bölümle ilgisi olmayan iş kollarında çalışmakta ya da daha alt düzeydeki işlere yerleşmektedirler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz gençlerimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, siyasi tercihlerini tekrar gözden geçirmelerini diliyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında bu sorunların hepsine tedbir alınacak, vatandaşlarımızın mevcut gelir ve refah düzeyini yükseltecek adımlar atılacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP konuşmacısı Sayın Değirmendereli’nin bahsettiği gibi, Tarım Bakanımız maalesef bu sene, bilhassa Trakya Bölgesi’nde ofisleri geç açarak çiftçimize büyük mağduriyet yaşatmıştır. Bu konuda da Hükûmetimizin gereğini yapacağını, çiftçimize ek destekler vereceğini umuyorum.

Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Belen.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesini öngören 64'üncü maddesindeki "altı ay" ibaresinin "bir yıl" ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erol Dora (Mardin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Bu düzenleme ile verilmesi gereken bildirge ve belgelerin kanuni süresi altı aydan bir yıla çıkarılmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

64’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 64’üncü madde kabul edilmiştir.

65’inci madde üzerinde üç önerge vardır. Bu okutacağım üç önergenin üçü de aynı mahiyette olduğu için birlikte işleme alacağım ama önerge sahiplerine istemleri hâlinde ayrı ayrı söz vereceğim.

Okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 65’inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

   İdris Baluken                             Erol Dora                          Faysal Sarıyıldız

        Bingöl                                    Mardin                                    Şırnak

 

  İbrahim Ayhan                          Esat Canan

     Şanlıurfa                                 Hakkâri

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

 

Rahmi Aşkın Türeli                     Ali Serindağ                            Özgür Özel

         İzmir                                  Gaziantep                                 Manisa

 

   Haydar Akar                            Hasan Ören                          Bülent Kuşoğlu

       Kocaeli                                   Manisa                                   Ankara

 

Mehmet Ali Susam                       Musa Çam                             Vahap Seçer

         İzmir                                      İzmir                                     Mersin

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

 

   Erkan Akçay                         Mustafa Kalaycı                           Alim Işık

       Manisa                                    Konya                                   Kütahya

 

Yusuf Halaçoğlu                      Mesut Dedeoğlu

       Kayseri                            Kahramanmaraş

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Dora, buyurunuz efendim.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 65’inci maddesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Torba yasa tasarısının görüşmelerine başladığımız günden beri Genel Kurulda AK PARTİ iktidarının en fazla eleştirildiği konuların başında emek politikaları gelmektedir.

Değerli milletvekilleri, emek politikalarında iş gücünü değil, sermayeyi; hakkı değil, kârı esas alan AK PARTİ iktidarının bu konuda şapkayı önüne koyup biraz düşünmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda, AK PARTİ iktidarının güvencesizleştirme politikalarından en fazla etkilenen kesimlerden biri de sağlık emekçileridir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4/C statülü çalışanların sorunları çözülmek bir yana, her geçen gün bu çalışanlar yeni sorunlarla karşı karşıya bırakılmaktadırlar.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ'nin ortaya koyduğu iş gücü politikaları kapsamında güvencesizlik, esnek çalışma esas duruma gelmiş, Anayasa'nın “sosyal devlet” ilkesi deyim yerindeyse tuzla buz olmuştur. Güvencesiz, sosyal hak olmadan ve esnek çalışma biçimlerinin en fazla mağdur ettiği çalışanların başında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 4/C’lilerdir. bünyesinde çalışan 4/C gelmektedir. Bu çalışanların kadroya geçirilmesi, sosyal haklarının tanınmasıyla ilgili sosyal devletin gereklilikleri gerçekleştirilmek durumundadır. Halkın canını teslim ettiği emekçilerin, kendi güvencelerinin olmaması kabul edilemezdir.

Bu gerçeğe rağmen AK PARTİ iktidarı, sağlık alanında özelleştirmeyi esasa alıp taşeronlaştırmayı yaygınlaştırma peşindedir. Nitekim 1993 yılında sağlık alanında 224 bin çalışan bulunurken bunlardan 218 bini kadrolu, 6 bini ise taşeron işçilerden oluşuyordu. AK PARTİ'nin iktidara geldiği 2002 yılında sağlık alanında çalışan sayısı 256 bin olurken bunlardan 245 bini kadrolu, 11 bini ise taşeron işçidir. 2012 yılında ise 507 bin sağlık çalışanının 381 bini kadrolu iken taşeron işçi sayısı ise devasa bir artışla 126 bine ulaşmıştır. Bu rakamlar başlı başına AK PARTİ iktidarının sağlığı metalaştırdığını göstermez mi? İktidarın, hem sağlık çalışanları nezdinde hem de hasta yurttaşlar nezdinde insan yaşamına yönelik değer biçmediğini göstermektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık alanında 4/C'liler, Karayollarında 4/C'liler, özelleştirme mağduru 4/C'liler derken, iş gücünün tümü neredeyse 4/C ya da taşeron işçisi olmakla yüz yüzedir. AK PARTİ iktidarının bu akıl tutulmasından vazgeçmesi gerektiğini ivedilikle belirtmek istiyoruz.

AK PARTİ iktidarı, iş gücüne yönelik bu politika ve uygulamalardan derhâl vazgeçmeli ve iş güvencesi, sosyal güvence, sosyal hak anlayışını esas almalıdır diyor, önergemize desteğinizi bekliyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu maddede önergemizle TÜİK’le ilgili yapılan bir yanlışlık bu maddede düzeltiliyor ama hakikaten bu kanunun içerisinde yaptığımız düzeltmelerin çoğu Hükûmetin yapmış olduğu birtakım eksiklikleri veya yapılan hukuksuz işlemlerin hukuka uydurulması şeklinde gelişiyor.

Şimdi, TÜİK’in en önemli başarısı diye söyledim, arkadaşlar tekrar bilgi göndermişler. Dün de baktım, TÜİK Başkanımız da yayımlama yapmış “İşsizlikle ilgili iddialar doğru değildir.” diye. Sayın Bakanımız burada, Sayın Başbakan da defalarca söyledi “İşsizlikte yapısal sorunumuz var çözemiyorum.” diye. “Vallahi, TÜİK bu konuda çok başarılı.” dedim ben de, aynısını tekrar ediyorum. Sürekli olarak yöntem değiştirerek hesaplamalarda, ödemeler dengesinde, turizm gelirlerinde, şimdi işsizlik hesaplarında… Kılıfı da hazır “Vallahi, Avrupa Birliği şöyle dedi, böyle hesaplıyoruz. Avrupa İstatistik Ofisi böyle dedi, böyle hesaplıyoruz. IMF ödemeler dengesini değiştirdi, biz de…” Güzel de peki, önceki seriniz nerede, sonraki seriniz nerede, bununla ilgili yaptığınız düzeltmelerin dipnotu nerede?

Yani, hakikaten ben bu ekonomide kimin ne dediğini anlamıyorum. Bugün sabah 2 bakanın açıklamalarını izledim, yukarıda da Merkez Bankası Başkanımız sunum yapıyordu, ona da katılamadım başka bir toplantı nedeniyle ama bakanların söylediğini dinledim. Ben hayret ediyorum, şimdi bir taraftan Sayın Zeybekci bir şey söylüyor, farklı bir rakam veriyor, öbür taraftan Sayın Babacan’ı izliyorum bizim söylediklerimizi teyit ediyor aslında. Yani, hepiniz böyle şaşırmış gibi bakıyorsunuz ama iki pasajını okuyayım -ki kendim bizatihi televizyonda açıklama yaparken de izledim Sayın Bakanı- diyor ki: “Gayrimenkulde her proje yeni bir tekel. Sanayici birikimini sanayiye mi yatırsın yoksa rezidans, AVM mi yapsın? Oraya kayış var, bu, tehlikeli. Üreteceğiz, hak edeceğiz, ondan sonra lüks AVM’lerde alışveriş yapacağız, daha lüks konutlarda oturacağız.” Bakın, bir daha okuyorum burayı, dikkat edin, Sayın Babacan söylüyor: “Üretmeden, dışarıdan sağlanan krediyle lüks alışveriş, lüks konut Türkiye’yi çıkmaza sokabilir.” Günaydın! Biz bunu söylediğimiz zaman kızıyorsunuz. Ben birinizden bununla ilgili Sayın Babacan’a bir tepki duymadım. Kendim bizatihi öğle kulaklarımla dinledim bu sözlerini, aynısını söylüyoruz. Önceki gün kredi kartlarıyla ilgili şeyi söyledim, “Vatandaşın kredi kartı borcu, kredi borcu artıyor, 55 misli artmış.” dedim, hiçbirinizden bir tepki gelmedi.

Bakın, devamında ne diyor? Yani bir taraftan yapılacak çalışmalar, yapısal önlemleri soruyorlar, Sayın Babacan diyor ki: “Şu anda seçim de geliyor, işte, önümüzdeki seçimden sonra üç yıllık orta vadeli programa dönüştüreceğiz, orada çalışacağız.” Reformlarla ilgili de ne diyor? “Beş yıllık kalkınma planında 25 dönüşüm alanı var, bunlarla ilgili çalışıyoruz, bir eylem planı yapacağız. Bunları da sonrasında, seçimden sonra uygulayacağız.” diyor. Ya, arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kaçıncı senesi bu? Yani hâlen daha “Yapısal reformlara çalışıyoruz.” diye geçiyor. Lütfen, gereksiz şeylerle uğraşmaktan vazgeçmemiz lazım.

Devamında en önemli konuya değiniyor, demin söylemiş olduğumuz, sanayide hakikaten, ciddi sorun var, Sayın Bakan da bu tespiti yapmış, “Fason üretimimiz yüksek…”

Sayın Başkan, arkadaşlar yoklama için herhâlde ama bir uğultu var. Sayın Babacan’ın sözlerini size okuyorum, kendiminkileri değil, dikkat edin.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyiniz.

Buyurunuz Sayın Günal.

MEHMET GÜNAL (Devamla) – Söylediğim benim değil değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın açıklamalarına arkadaşların bir diyeceği varsa… Zaman zaman arkadan laf atan arkadaşlarımız oluyor da.

Sayın Babacan diyor ki: “Fason üretimimiz yüksek, kendi üretimimizin artması gerekiyor. Son yıllarda sanayi üretiminin millî gelirdeki payı düşmeye başladı. Bu, tehlikeli bir trenddir. Özel sektörün sermaye harcaması azalıyor, bu, bizi kaygılandırıyor.” Biz de aynısını söylüyoruz. Gelin, üreten, yatırım yapan, ihracata öncelik veren, istihdam dostu, yüksek teknolojili, yüksek katma değerli bir ekonomik sistem inşa edelim diyoruz. Sayın Bakan da aynısını söylüyor ama öbür taraftan Sayın Zeybekci “Yüzde 5’5’a düşüreceğiz cari açığı.” diyor, Sayın Babacan “Yüzde 6 civarında olacak.” diyor. Enflasyon yüzde 8-9 iken yüzde 7,5’u hedeflerken birisi “Yüzde 7’nin altında olacak.” diyor. Benim aklım ermiyor, kusura bakmayın. Onun için, TÜİK’in bu istatistiklerine de aklım ermiyor.

Sayın Başkandan bütün bunların geriye yönelik olarak açıklanması ve eski seneler ile yeni seneleri mukayeseli olarak da aynı zamanda web sitesinde sunmasını bekliyoruz.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Günal.

Mersin Milletvekili Sayın Vahap Seçer, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

VAHAP SEÇER (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu düzenlemede vergiye ilişkin de, vergi borçlarına ilişkin de düzenlemeler var, yeniden yapılandırma söz konusu ve 67 milyar civarında bir vergi borcu tekrar yapılandırılacak bu düzenleme sonucunda. Tabii, Türkiye için vergi önemli. Türkiye’nin öyle bir ciddi yer altı zenginlikleri, yer üstü zenginlikleri yok. Bu yıl 2014 tahmini bütçesi yaklaşık 436 milyar TL ve biz “350 milyar lira vergi geliri toplayacağız, bunu kamu giderlerine harcayacağız.” diye bir bütçe öngördük, yaptık. Geçtiğimiz yıl da yaklaşık olarak 408 milyar liralık -2013 için konuşuyorum- bütçenin 326 milyar lirası vergi gelirlerinden yapıldı. Dolayısıyla vergi bizim için çok önemli ve her yıl da bütçe açığımız oluşuyor yani gelirlerimiz giderlerimizin daima altında. Önceki yıl 30 milyar TL civarındaydı, geçen yıl 18 milyar TL’lere düştü ama her yıl gerçekleşiyor. Görece olacak…

Şimdi bunları niçin anlatıyorum? Geçtiğimiz günlerde de kürsüde, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Sayın Başbakanın aslında görevinden ayrılması gerektiğini söylemiştim. Belki yasalara bu görevden ayrılmamayı bağlayabilirsiniz, YSK’nın böyle bir kararı var ama siyasi etik olarak, gelenekler olarak, teamüller olarak hakikaten adil bir seçim için, eşit şartlarda rekabet için bunun gerekli olduğunu söylemiştim. Bu konuyu tekrar gündeme getirme gereği duydum. Zaten basında da sık sık yer alıyor. Yine, Başbakanlığa ait uçakla, Skorsky helikopterle seçim meydanlarına, miting meydanlarına gidiyor.

RTÜK toplantısını yaptı -TRT’ye de geleceğim ama- RTÜK Başkanının şöyle bir açıklaması var, orada “Sayın Başbakanın, Başbakanlık faaliyeti olarak mı yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası olarak mı bu etkinlikleri yaptığının ayrımına varamıyoruz, bunu ayıramıyoruz. Dolayısıyla, TRT’deki bu yayınlar ondan kaynaklı.” diye bir gerekçe, komik bir gerekçe ortaya koyuyor. TRT’nin tarafsız olduğu, özerk olduğu Anayasa 133’de, amir hükümde var. TRT bir kamu tüzel kişiliği, tarafsız olması lazım, tarafsız yayın yapması lazım.

Şimdi, kamunun araçlarını gereçlerini kullanıyorsunuz, kamunun imkânlarını kullanıyorsunuz, masraflarını hazineden yapıyorsunuz. Az önce söylediğim gibi, o topladığımız vergilerden, aslında kamu harcamaları için harcanması gereken, topluma sosyal fayda sağlaması için topladığımız o vergilerden harcamaları yaptığınız gibi, 15 televizyon kanalına, 18 radyo istasyonuna sahip -aslında çok devasa bir medya oluşumunu, yapısını- TRT’yi de burada kullanıyorsunuz. Bir tarafta havuz medyası var elinizde -bir yandaş medya var televizyonlarıyla, radyolarıyla, dergileriyle, gazeteleriyle size muamma sayılabilecek bir şekilde destek veren, sizinle beraber hareket eden bir medyanın desteğini yanınıza aldığınız gibi- diğer tarafta bu kamu tüzel kişiliğine sahip TRT’nin de desteğini yanınıza alıyorsunuz ve yerel seçimlerde de TRT bu aynı yanlışı yaptı, aynı ayıbı yaptı, aynı tarafgirliği yaptı, Anayasa’yı ihlal etti, TRT Kanunu’nu ihlal etti, RTÜK Kanunu’nu ihlal etti. O zaman da 3 kez RTÜK tarafından TRT uyarıldı, “Yanlış yapıyorsun.” dedi, “Taraflı yayın yapıyorsun.” dedi. Dün yine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Heyeti RTÜK’ü ziyaret etti, bu tartışmalar tekrarlandı. Ve tekrar RTÜK, TRT TÜRK’e Cumhurbaşkanı adayı Başbakanın konuşmasını 7 kez yayınladığı için… Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığını gün TRT TÜRK tam dört buçuk saat kesintisiz yayın yaptı ve tekrar bir uyarı cezası aldı.

Buradan bu vesileyle kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Seçer.

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Aynı mahiyetteki üç önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Elektronik cihazla yapacağım.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Önerge reddedilmiştir, karar yeter sayısı vardır.

65’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 65’inci madde kabul edilmiştir.

66’ncı maddeye geçiyoruz.

66’ncı madde üzerinde üç önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 66'ncı maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eşi ve çocuklarından ikisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden ikisi olmak üzere toplam beş kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.

                  İdris Baluken                                       Erol Dora                              Hüsamettin Zenderlioğlu

                       Bingöl                                              Mardin                                                Bitlis

 

                 İbrahim Ayhan                                 Mülkiye Birtane

                     Şanlıurfa                                              Kars

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 66. maddesinde düzenlenen Geçici 59. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                  Ali Serindağ                                      Özgür Özel                                       Hasan Ören

                    Gaziantep                                          Manisa                                             Manisa

                  Haydar Akar                                Rahmi Aşkın Türeli                                 Musa Çam

                      Kocaeli                                               İzmir                                                 İzmir

                Bülent Kuşoğlu                              Mehmet Ali Susam                                  Sakine Öz

                      Ankara                                               İzmir                                               Manisa

"Bu madde kapsamında getirilen haklardan kanunun yürürlük tarihinden on yıl geriye dönük olarak gerçekleşmiş maden iş kazaları sonucunda yaşamını yitiren madencilerin hak sahipleri de yararlanır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Konya Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın kanun teklifleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 66 ncı maddesinin değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mesut Dedeoğlu                               Mustafa Kalaycı

                      Manisa                                      Kahramanmaraş                                       Konya

                     Alim Işık                                     Yusuf Halaçoğlu

                     Kütahya                                            Kayseri

MADDE 66- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 59- 13/5/2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; Kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu Kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.

15/08/1950 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ölümlü maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerin; eşi veya çocuğu ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, hayatını kaybedenlerin eşi ve çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası, ana veya babasının bu hakkı kullanmaması durumunda ise kardeşi ile 13/5/2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana gelen maden kazası esnasında yeraltında çalışmakta olup da sağ kurtulanlar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin kendi tercihleri doğrultusunda belirleyeceği üç ilden birinde bulunan uygun kadrolara atanması bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında hak sahibi olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir."

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bu önerge bizdeki önergeyse, bu daha kısaltılmadıysa bu önergeyi işleme alamazsınız.

BAŞKAN – Kısalttık efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Efendim, kısaltılan önerge bizde yok.

BAŞKAN – Kısalttık, dağıtılacaktı fotokopisi.

OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman, efendim, kısaltılmış önergeyi istediklerine göre lütfen kısaltılmış önergeyi dağıtalım, ara verelim, ellerine geçsin efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, bir ara verelim Sayın Başkanım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, 500 kelimeyi… Ara verelim, ara verelim. Zaten bu önerge görüşülmez Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kısaltılmış önergeyi istiyorlar, doğru, haklılar efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, gerçekten haklılar, ara verelim efendim, önerge bize de gelmedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Müsaade ederseniz…

Sayın Başkan, 500 kelimeyi geçen önergeleri işleme alamazsınız. Eğer bu önerge 500 kelimeyi geçtiyse işlemden çıkarmanız gerekiyor. Şu çizikler varsa bu önerge 500 kelimeden fazla.

BAŞKAN – Kısalttılar efendim, bundan sonra da dikkat ederler.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama efendim…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ondan sonrakileri kısaltırlar getirirler. Şu anda bu önerge 500 kelimeyi geçiyorsa işleme alamazsınız.

BAŞKAN - Kısaltıldı efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayalım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Saysın, saysın; kâtip üye saysın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, kısaltılmış önergeyi dağıtın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, 500 kelimeyi geçiyor.

BAŞKAN - O zaman ara verelim, sayınız efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ara verelim, sayalım.

BAŞKAN - Buyurunuz sayın grup başkan vekilleri, gelin.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 19.43

DOKUZUNCU OTURUM

Açılma Saati: 19.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

İtiraz sonucu incelenecektir, bunu da belirteyim. Önergelerle ilgili sayı incelenecektir tekrar.

Çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 24 Temmuz 2014 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 12.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.59(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

(X)  639 S. Sayılı Basmayazı 15/7/2014 tarihli 116’ncı Birleşim Tutanağı’na eklidir.