TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  76’ncı Birleşim

                                                                                              15 Nisan 2014 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, üniversitelerde akademisyen kadroları üzerinde uygulanan baskılara ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in Tarsus ilçesinin köylerinde yaşanan don afetine ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümünü kutladığına ilişkin açıklaması

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Mecliste güvenlikle ilgili alınan tedbirlere ve Meclisin önünün bir gösteri alanı hâline dönüştürülmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

 

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapılan toplantıda alınan 2/4/2014 tarihli karar uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın 6-8 Nisan 2014 tarihlerinde Litvanya Parlamentosu tarafından Vilnius’ta düzenlenen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Konferansı’na katılımına ilişkin tezkeresi (3/1461)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün, 30/3/2014 tarihinde yapılan mahallî idareler seçiminde belediye başkanı seçildiğine ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca belediye başkanlığı görevini tercih ederek göreve başladığı tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin sona ermiş bulunduğunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ilişkin tezkeresi (3/1462)

 

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının temel sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/901)

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 milletvekilinin, HES inşaatlarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/902)

3.- BDP Grup Başkan Vekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yapısı ve yetkilerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/903)

 

C) Duyurular

1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

 

D) Önergeler

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/507) esas numaralı 12 Eylül Öncesi Kapatılan veya Faaliyeti Durdurulan Demokratik Kitle Örgütlerinin Haklarının ve Mal Varlıklarının İadesine Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/152)

 

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılından bu yana Tokat, Amasya ve Çorum’da yapılan yüzme havuzları ile yapılması planlanan yüzme havuzlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3844) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, amatör lige düşen futbol takımlarının sigorta prim borçlarının silinmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3864) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3879) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3932) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında burs imkanı sağlanan ve yurt hizmetlerinden yararlanan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3993) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3997) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4000) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4002) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4004) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4006) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4008) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4126) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4129) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/4159) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da görev yapan Bakanlık personeline ilişkin sözlü soru önergesi (6/4211) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan bir kapalı spor salonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4212) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan bir gençlik merkezine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4213) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4214) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

20.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4253) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/4687) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/4726) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4764) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4792) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4793) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4794) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı  

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4806) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4823) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4894) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4896) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4898) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4900) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4902) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4927) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4928) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4929) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4930) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4931) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4932) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin kültürel faaliyetlere ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4978) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında STK’lar ile birlikte yürütülen projelerin sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4988) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerine üye olan gençlerin sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4989) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin bilim ve sanata ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4990) Cevaplanmadı

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerinden yararlanan dezavantajlı gençlerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4991) Cevaplanmadı

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gençlik Merkezlerinin alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5091) Cevaplanmadı

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5093) Cevaplanmadı

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madde bağımlılığındaki artışın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5094) Cevaplanmadı

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor bilinci oluşturulması için yürütülen faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5095) Cevaplanmadı

49.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, paydaşlarla iletişimin artmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5096) Cevaplanmadı

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki mevzuat farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5097) Cevaplanmadı

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5098) Cevaplanmadı

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Cebeci semtindeki bir parka yürüyüş parkuru yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5102) Cevaplanmadı

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5255) Cevaplanmadı

54.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardaki sağlık ve beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5256) Cevaplanmadı

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5257) Cevaplanmadı

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin sağlık, spor, beslenme gibi konularda bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5258) Cevaplanmadı

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ailevi değerler konusunda gençlerin hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5259) Cevaplanmadı

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5260) Cevaplanmadı

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5261) Cevaplanmadı

60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim dışındaki gençlerin sanata yönlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5268) Cevaplanmadı

61.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Devlet sporcusu unvanını kazanan sporcu sayısına ve devlet sporcularına sağlanan mali haklara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5273) Cevaplanmadı

62.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da verilen iddia bayiliklerine ve bayilik verilme kriterlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5274) Cevaplanmadı

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5282) Cevaplanmadı

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sivil toplum faaliyetlerine kamu desteğini artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5283) Cevaplanmadı

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin aileleri için gençlik merkezlerinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5293) Cevaplanmadı

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5294) Cevaplanmadı

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin serbest zamanlarında sportif faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5300) Cevaplanmadı

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/2011) (S. Sayısı: 563)

4.- Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/865) (S. Sayısı: 521)

5.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, personele lojman tahsisine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/37066)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sivil savunma uzmanlarının lojman tahsisinde yaşadıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı  (7/37067)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip kadrolarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/37138)

4.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Bakanlığa ait veri hazırlama kontrolü işletmeni kadrolarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/37291)

5.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Dışişleri Bakanının bir cami balkonundan vatandaşa konuşma yapmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı  (7/37329)

6.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı öğrencilere yurttan süresiz çıkarma cezası verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/37380)

7.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, spor yaparken veya aktif sporculuk kariyeri sırasında hayatını kaybeden kişilere ve sporcu sağlığının korunması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/37381)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekâleten görev yapan bürokratlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/37542)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığında mobbing uygulandığı iddialarına ve 2003-2013 yılları arasında görevden alınan, görev yeri değiştirilen veya görevinden ayrılan müftülere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/37724)

10.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının dini nikâhını kıyan imamlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı  (7/38021)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, beyin göçünü önlemeye yönelik çalışma ve projelere,

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürümüz ve değerlerimizle bağlarını güçlendirecek politikaların geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/38497), (7/38500) 

12.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/38501)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KOBİ'lerin sayısı ile üretim ve istihdamdaki paylarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı  (7/39276)

14.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Antalya ilinin yatırım ve istihdam oranları açısından Türkiye genelindeki sıralamasına,

Erzurum ilinin yatırım ve istihdam oranları açısından Türkiye genelindeki sıralamasına,

İlişkin soruları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39277), (7/39278)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamu iktisadi teşebbüslerinin stratejik planlarını hayata geçirmelerine yönelik projelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39434)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamu idarelerinin politika oluşturma ve uygulama kapasitesi ile stratejik planlama sürecinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik projelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39436) 

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle işbirliği programlarının kapsamının genişletilmesine yönelik projelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı  (7/39437)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gümüşhane ilinde sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların sayısına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39742)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Niğde ilinde sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların sayısına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı  (7/39743)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara ilinde gerçekleşen kişi başına gayri safi katma değer miktarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39744)

21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in 2002-2014 yılları arasındaki göç istatistiklerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39745)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gümüşhane ilinde gerçekleşen kişi başına gayri safi katma değer miktarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39746)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Artvin ilinde gerçekleşen kişi başına gayri safi katma değer miktarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39747)

24.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Niğde ilinde gerçekleşen kişi başına gayri safi katma değer miktarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39748)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın 2002-2014 yılları arasındaki göç istatistiklerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39749)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin 2002-2014 yılları arasındaki göç istatistiklerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39750)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'nin 2002-2014 yılları arasındaki göç istatistiklerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39751)

28.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, konut kiralarında yenilenen kira dönemlerinde uygulanan artışa ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39752)

29.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2014 yılı ekonomik hedeflerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39841)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın cevabı (7/39934)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39953)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39981)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna,

Kars, Iğdır ve Ağrı'nın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin,

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna,

Van, Bitlis ve Bingöl'ün istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna,

Muş, Hakkâri ve Şırnak'ın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna,

Elazığ, Mardin ve Siirt'in istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna,

Batman, Adıyaman ve Diyarbakır'ın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna,

İlişkin soruları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/39995), (7/39996), (7/39997), (7/39998), (7/39999), (7/40000), (7/40001)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/40002)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/40003)

36.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen işçi alımına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı  (7/40102)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40212)

38.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlara karşı vatandaşlar tarafından açılan davalara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/40230)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından idari yapılanmanın tamamlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40378)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurum içerisinde katılımcılık anlayışının yerleştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40379)

41.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayın harcamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı  (7/40434)

42.- Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Burdur iline Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından sağlanan desteklere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/40516)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait olan gayrimenkul, arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/40675)

44.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen atama, nakil ve görevden almalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/40741)

45.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamuda kadın istihdamına ve bu sayının artırılmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40742)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait olan gayrimenkul, arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40743)

47.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yurt dışına çıkış yapan araçların üzerinde trafikten men şerhi, haciz ve yakalama kararı olup olmadığı yönünden kontrol edilmesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40744)

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında açık artırma yöntemi ile satılan araçlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40745)

49.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40814)

15 Nisan 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muharrem IŞIK (Erzincan)

------0------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama süresini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlayacağız.

Sevgili milletvekilleri, hepimize iyi çalışmalar diliyorum bu hafta.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’e aittir.

Buyurun Sayın Gök. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, sessizliğimizi muhafaza etmenizi rica ediyorum.

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bundan tam 94 yıl önce  yani 11 Nisan 1920’de bir grup kahraman, yiğit, inançlı Şanlıurfalı, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunu gerçekleştirdi ve Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu, aynı zamanda, Anadolu’nun birçok yerine ivme kazandırdı, arkasından Anadolu’nun birçok yerinde düşman işgalinden kurtuluş hareketleri o inançlı gruplar tarafından yapıldı. İşte, o tarihte ve sonrasında ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen herkesi minnetle, saygıyla yâd ediyorum, mekânları cennet olsun diyorum.

Değerli milletvekilleri, Şanlıurfa, o tarihten bugüne birçok ilklere sahne oldu. Şanlıurfa, yetiştirmiş olduğu siyasetçisiyle, Şanlıurfa, yetiştirmiş olduğu sanatçısıyla, Şanlıurfa, aksiyon insanı yetiştirmesiyle, sayabileceğimiz birçok ilklerin gerçekleşmesiyle bir mesaj verdi o tarihte: Şanlıurfa, kardeşliğin, huzurun, sevginin, barışın bir merkezi hâline dönüştü o tarihte. Peki bununla yetinildi mi? Hayır. Şanlıurfa, bölgesine yakın illere âdeta Türkiye’de bir manada örnek bir il olma noktasında adımlar attı ve onun  da en güzel örneği 30 Mart akşamında,  yeniden, hizmetin, kardeşliğin, huzurun adresi ve merkezi noktasında, Sayın Başbakana olan sevgisi ve muhabbetleri doğrultusunda Şanlıurfa yönünü bir kez daha belirlemiştir. Şanlıurfa’da bu ilklerin yanında, özellikle bölgeye baktığımızda, 30 Mart akşamı itibarıyla doğu ve güneydoğuda birinci parti olmamız noktasında yeniden bir ilk gerçekleşmiştir.

Bu ruh, 1920 yılında Şanlıurfa’nın kurtuluşundaki mücadelenin bölgeye yayılmasıyla gerçekleşmiştir. Dönüp baktığımızda, aslında Şanlıurfa’nın tarihî kodlarında sayabileceğimiz çok önemli anekdotlar söz konusudur. Dünyanın ilk üniversitesi Şanlıurfa’dadır. Aynı zamanda, dünyada tarımın ilk yapılmış olduğu illerin başında Şanlıurfa gelmektedir. Kadim şehir dediğimiz yani tarihin bilindiği noktadan bugüne kadar varlığını sürdüren Şanlıurfa… Son yapılan Göbeklitepe kazılarıyla Şanlıurfa’nın  on iki bin yıllık bir tarihe sahip olduğu tarihçiler tarafından tescillenmiştir yani tarihin sıfır noktası, yeniden Şanlıurfa.

Peki, Şanlıurfa ne demek istiyor? Şanlıurfa diyor ki: Türkiye'nin siyasal istikrarı devam etsin, Türkiye'nin kalkınması devam etsin, Türkiye'nin büyümesi devam etsin, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Arap’ı, Çerkez’i kardeşçe bir arada bulunmaya devam etsin.

Bir kez daha o gün kahramanca şehit olan tüm şehitlerimizi ve Şanlıurfa’nın kurtuluşunda o mücadeleyi veren herkesi minnetle, şükranla yâd ediyorum, mekânları cennet olsun diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Gündem dışı ikinci söz, Türkiye’de üniversitelerde akademisyen kadroları üzerine uygulanan baskılar konusunda söz isteyen Muğla Milletvekili Tolga Çandar’a aittir.

Buyurun Sayın Çandar. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, üniversitelerde akademisyen kadroları üzerinde uygulanan baskılara ilişkin gündem dışı konuşması

TOLGA ÇANDAR (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok teşekkür ediyorum.

Konuşmama başlamadan önce, Milas Kemerköy ve Yeniköy ile Yatağan termik santrallerinde termik santrallerin özelleştirilmesine karşı iki yüz on iki gündür mücadele eden enerji ve maden işçilerini saygıyla selamlıyorum. Enerji ve maden işçileri bulundukları yerde, yani Muğla’da seslerini duyuramadıklarına inandıkları için, daha yakından seslenirsek belki duyarlar deyip Ankara’ya geldiler, bütün olumsuz koşullara rağmen yaklaşık altı gündür Ankara’dalar ancak seslerini yine ne Enerji Bakanına ne sayın hükûmet üyelerine duyurabildiler ama umudumuzu kesmiş değiliz, önümüzdeki günlerde duyacaklardır. Ama İçişleri Bakanı duydu, üzerlerine polis gönderiyor, TOMA gönderiyor. Türkiye'nin çalışan kesimlerinin üzerine TOMA’lar ve polis coplarıyla giden hükûmetlerin sonunun dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun ne olduğunu tarih biliyor, lütfen, tarihe bakarlarsa kendi sonlarının ne olacağını şimdiki yöneticiler de görecektir.

Konumuza gelince…

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

BAŞKAN -  Sayın konuşmacı, bir dakika, sürenize ekleyeceğim.

Sayın milletvekilleri, lütfen, sohbetinize kulislerde devam etmenizi öneriyorum, çünkü büyük bir uğultu var. Konuşmacı kürsüde, en azından onu anlayabilelim, dinleyebilelim, bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum.

Sürenize ekleyeceğim, buyurun.

TOLGA ÇANDAR (Devamla) – Peki Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bir ülkede zenginlikten söz edilince, bu sadece ekonomik zenginlik anlamına gelmez. Bu, aynı zamanda, o ülkenin bilimsel ve kültürel birikimleri anlamına da gelir. Bir bilim adamı bir tespitinde şöyle diyor: “Bir ülkenin bilimi, sanatı hakkında bilginiz yok ama o ülkenin toplumsal yapısı hakkında bir fikriniz varsa üç aşağı beş yukarı sanatı hakkında bir şeyler çıkarabilirsiniz.” Tersi de doğrudur; toplumsal yapı hakkında bir şeyler biliyor ama bir ülkenin sanatı, bilimi hakkında herhangi bir şey bilmiyorsanız, o ülkenin toplumsal yapısına bakarak bilimi hakkında… Bu, şu demektir: Bir ülkede bilimsel ve sanatsal gelişmelerle o ülkenin toplumsal, siyasal yapısındaki gelişmeler arasında bire bir koşutluk vardır. Bunun doğru olduğunu bir an için bile kabul etsek, bugünkü Türkiye ortamının -bu anlamda çok önemli- bu tablonun çok hoş olmadığı, güzel olmadığı ortadadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversitelerde kadrolaşma, kutuplaşma devletin tüm kademelerinde olduğu gibi akademisyenler arasında da yaygındır ve unvanlarını torpille alan sözde bilim insanları, gerçek bilim ve sanat insanları üzerinde uyguladıkları baskılarla ülkemizde bilim ve sanat ortamının gittikçe körelmesine neden olmaktadır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği kapsamında alınan bilimsel projelerin yürütücülüğünün genellikle idari personel ve bürokratlar tarafından yapılmasından dolayı bilimsel araştırma konusuyla ilgisi olmayan kişilerin proje kaynaklarını heba ettiğini görmekteyiz. Bu, aynı zamanda, fikir ve sanat eserlerinin özgün değerlerinin korunmasını da güçleştirmektedir. Kısacası, bilimsel projelerin bilim adamları, o projenin sahibi olan insanlar tarafından yapılması gerektiğini göstermektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vizyonu olmayan idareciler, dekan ve bölüm başkanları laboratuvarını kurduğu hâlde, söz gelimi Harvardlı bir öğretim üyesini davet ediyorsunuz Türkiye’ye Türk, “Getir, laboratuvarını da buraya kur.” diyorsunuz ama bir süre sonra, konusuyla ilgisi olmadığı hâlde yaptığı tüm yayınların altında kendi imzasını görmek istiyor dekan. Neden? Hangi hakla? Bu emek sömürüsünün önüne mutlaka geçilmeli, uluslararası anlaşmalarla üniversite öğrencilerinin uluslararası ilişkilerinin yolu açılmalı. Ulufe dağıtır gibi dağıtılan bu üniversite kadrolarının bir an önce -kadrolaşmanın- önüne geçilmeli ki Türkiye bilimsel gelişmelerde diğer ülkelere göre geri kalmasın.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler.

Gündem dışı üçüncü söz, Mersin’in Tarsus ilçesinin köylerinde yaşanan don ve afet olayları münasebetiyle söz isteyen Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’a aittir.

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in Tarsus ilçesinin köylerinde yaşanan don afetine ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz, ne yazık ki her yıl yaşadığımız afet dönemini, tabii afetlerin zararını yaşamaya başladı. Yurdumuzun her bölgesinde, hemen hemen her bölgesinde yaşanan tabii afetlerden bir tanesinde, Mersin’in Tarsus ilçesinin Kulak, Yeşiltepe, Özel Bahşiş, Köselerli, Aliağa, Egemen, Atalar köyleri ve Mezitli ilçesinin Tepeköy, Sarılar ve Kocayer köylerinde 30-31 Mart gecesinde yaşanan rüzgâr ve soğuk havayla çiftçilerimiz mahsulünü kaybetti, büyük bir afet yaşadı, bu hususa dikkatinizi çekmek için söz aldım.

Değerli milletvekilleri, gerçekten yalnız Mersin’de değil, işte, daha önce de burada konuşuldu, Malatya’da kayısı, Karadeniz’de fındık, yine Ege ve Akdeniz Bölgelerinde üzüm ve birçok yerde de sebze ve meyveler bu don felaketinden, soğuk havalardan, rüzgârdan ve dolu afetinden büyük zarar gördü.

Tarsus’ta yaklaşık 20 bin dönüm arazide karpuz tarımı, buğday, mısır, nektarin tarımı ve üzüm tarımı büyük zararlar görmüştür. Her ne kadar tespitler yapıldı, TARSİM üzerinden zararların karşılanması yönüne de gidildiyse de burada, köylümüz, maalesef, TARSİM’in de bir yanlış tavrından dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Değerli milletvekilleri, bu konuyu her dönemde, birçok milletvekili arkadaşımız dile getiriyor. Bu konunun temel sebebi, 2090 sayılı tarımda afet kanununun 1’inci, 2’inci maddelerindeki tanım yanlışlığından kaynaklanıyor. Çiftçinin tabii afetlerden gördüğü zararın karşılanabilmesi için ürünlerinin, üretim araçlarının ve tesislerinin yüzde 40’ını kaybetmesi şartı getiriliyor bu kanunda. Şimdi, hemen hemen her birinizin kendi ilinizde yaşadığınız bu afetlere karşı çaresizliğinizin sebebi bu. 2090 sayılı Kanun’un 2’nci maddesindeki bu tanımı değiştirmediğimiz takdirde, devletin zarar gören bu çiftçilere yardım eli uzatabilmesi mümkün değil. Eğer bir çiftçinin varlığının yüzde 40’ını kaybetmesini şart koşar “Buna dayalı olarak yardım edeceğiz.” derseniz, bunun adı yardım etmemek olur.

Değerli milletvekilleri, bu arada bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Tabii, arzu ederdik ki Tarım Bakanı burada olsaydı, yoğun biçimde yaşanan bu afete karşı da çiftçimizi rahatlatacak üç beş cümle söyleseydi; Tarım Komisyonu Başkanımız ümit ederim ki salondadır, o bir şeyler söyler ama çiftçi ürününü kaybetmiş ve fakruzaruret içerisinde, devletten, Hükûmetten, bizlerden bir şeyler bekliyor ama bizim duyarsızlığımız maalesef had safhada.

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: TARSİM, tarımda sigorta konusu -halka zorla kabul ettirilen- zor, bu kültürün yerleşmesi bayağı emek isteyen bir husus. Ancak, Tarsus’ta yaşanan bu felaketten sonra TARSİM yöneticilerinin gösterdiği tavır, bu sigortacılık hususuna duyulan endişeleri besleyecek mahiyette. Şimdi, TARSİM, Tarsus’ta yaşanan bu rüzgâr, don ve dolu afeti karşısında “Sözleşmede bunlar yazmıyor.” diye herhangi bir ödemeden kaçınmaktadır. Zorla sağladığımız TARSİM’e malını sigortalattırma hususu böylelikle bir şüpheye, endişeye, güvensizliğe dönüşmektedir. Buradan yine uyarıyorum: Tarım Bakanlığı veya Hükûmetin ilgili birimleri TARSİM’in bu uygulamasına da müdahale etmeli. TARSİM’le köylü arasında, Tarım Bakanlığıyla köylü arasında yeniden mahkeme süreçlerinin başlaması hiç de akıllıca bir şey değil. İdare olarak Hükûmetin bu işe müdahil olup TARSİM’in bu uygulamadan geri dönmesi ve malını, ürününü sigorta ettiren çiftçilere zararını karşılayacak yönde bir uygulamayı başlatması gerekmektedir.

Ben öncelikle, Hükûmetin bu konuya duyarlı olmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisini tüm partiler olarak bu 2090 sayılı Kanun’un 2’nci maddesindeki tanımı değiştirmeye davet ediyor, bu hususu bilgilerinize ve takdirlerinize sunuyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Gündeme geçiyoruz.

Grup başkan vekillerinden söz isteyen?

Sayın Halaçoğlu, buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümünü kutladığına ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

11 Nisan 1920 Urfa’nın kurtuluş yıl dönümü. 11 Nisan cuma gününe geldiği için bugün kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz ve bir daha ülkemizi bu şekilde işgale uğrayacak bir konuma getirmemesini yüce Allah’tan diliyorum. Bütün Urfalı vatandaşlarımıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Vural…

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Mecliste güvenlikle ilgili alınan tedbirlere ve Meclisin önünün bir gösteri alanı hâline dönüştürülmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Ben bir hususu tekrar paylaşmak istiyorum. Bu güvenlikle ilgili alınan tedbirler istikametinde birtakım uygulamalar oldu ama bugün grup toplantımıza iştirak edecek olan ziyaretçilerin Dikmen kapısında grup toplantısı başlayıncaya kadar bekletilmiş olması kabul edilebilir gibi değil. Dolayısıyla, bu konuda aracılığınızla bunu ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, gruplara gelen ziyaretçilerin giriş yeri ve çıkış yeri olarak belirlenmiş olmasına rağmen ve bu toplantıda Meclisin önünün bir gösteri alanı hâline dönüştürülmemesi gerektiğine ilişkin talebimiz olmasına rağmen, yine bugün Meclisin girişi yani gösteri alanına dönmüş. Şimdi, dolayısıyla, bu konularda, bizim ziyaretçilerimiz için yol gösterenlerin, bu gruplar için Meclisin önüne getirecek şekilde yol göstererek Meclisin önünde bu tür görüntülerin verilmesi doğru değil çünkü burası hepimizin ortak yeridir. Bunu, özellikle sizin dikkatinize sunarak bir duyarlılıkla hareket edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Benim söyleyeceklerim bunlar.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim, Başkanlığa iletilecek.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, özür diliyorum.

Ben de Şanlıurfalıyım. Eğer izin verirseniz size Urfa’nın kurtuluş yıl dönümüyle ilgili bir şey söylemek isterim.

BAŞKAN – Şimdi, gündem dışında milletvekillerine söz vermiyoruz 59’uncu maddede. 60’ıncı maddeyi uygulamıyoruz Sayın Tanal, anlayış gösterirseniz çok memnun olurum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Peki, bir de, özür dilerim, yine Türk Tarih Kurumunun kuruluş yıl dönümü; o konuda izin isterim. Eğer onu da vermiyorsanız takdirlerinize bırakırım.

BAŞKAN – Şimdi, içeriğe bakarak değil, usulü uygulamak durumundayız ama niyetiniz en azından anlaşıldı. Anlayışınıza sığınıyorum, çok teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun.

BAŞKAN – Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 2055, 2074, 2089, 2137, 2193, 2196, 2199, 2201, 2203, 2205, 2206, 2313, 2316, 2342, 2394, 2395, 2396, 2397, 2435, 2844, 2883, 2920, 2948, 2949, 2950, 2959, 2975, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3127, 3137, 3138, 3139, 3140, 3232, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3243, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3409, 3114, 3415, 3423, 3424, 3434, 3435 ve 3441’inci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

Buyurun.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapılan toplantıda alınan 2/4/2014 tarihli karar uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın 6-8 Nisan 2014 tarihlerinde Litvanya Parlamentosu tarafından Vilnius’ta düzenlenen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Konferansı’na katılımına ilişkin tezkeresi (3/1461)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı’nın 6-8 Nisan 2014 tarihlerinde Litvanya Parlamentosu tarafından Vilnius’ta düzenlenen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Konferansı’na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleri ile yapılan toplantıda alınan 2 Nisan 2014 tarihli karar, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11’inci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                                                         Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge vardır. Önergeleri ayrı ayrı okutacağım. 3’üncü sırada okutacağım Meclis araştırma önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti okunacaktır ancak önergenin tam metni tutanak dergisinde yer alacaktır.

Buyurun.

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının temel sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/901)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının temel sebeplerinin ortaya çıkarılması, bu hastalığa karşı önlemlerin belirlenmesi ve 2002 yılından beri gündemimizde olan bu hastalık kaynaklı yaşamını yitiren veya hastalanan yurttaşlara ve yakınlarına gerekli yardımların yapılması amacı ile Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) İdris Baluken                                                        (Bingöl)

2) Pervin Buldan                                                      (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                       (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                            (Muş)

5) Murat Bozlak                                                        (Adana)

6) Halil Aksoy                                                          (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                       (Batman)

8) Hüsamettin Zenderlioğlu                                       (Bitlis)

9) Emine Ayna                                                          (Diyarbakır)

10) Nursel Aydoğan                                                  (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                                           (Diyarbakır)

12) Adil Zozani                                                         (Hakkâri)

13) Esat Canan                                                        (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder                                            (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                                                  (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                                  (Kars)

17) Erol Dora                                                           (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                  (Mersin)

19) Demir Çelik                                                        (Muş)

20) İbrahim Binici                                                     (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                          (Van)

22) Özdal Üçer                                                         (Van)

23) Leyla Zana                                                         (Diyarbakır)

Gerekçe:

Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı 2002 yılından beri ülke gündemimizde yer tutmaktadır. Bu hastalıktan ötürü onlarca yurttaşımız hayatını yitirmiştir. Buna karşılık hükümet ve kamu görevlileri söz konusu hastalığa ilişkin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmaktadır. 2010 ve 2011 yıllarında bu konuyla ilgili bilgi ve veri paylaşımı geçmiş yıllara göre kesin rakam verilmeden yapılmış, hastalığa yakalanan ve ölenlerin azaldığı şeklinde sözlü açıklamalarla yetinilmiştir. 2012 yılının Mayıs ayının ikinci yarısında, sadece Kastamonu ilimizde yaşamını yitiren sayısı dörttür. KKKA hastalığı bugüne kadar ülkemizde onlarca vatandaşımızı kaybetmemize neden olmuştur.

İlgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından yapılan araştırmalara göre, söz konusu hastalığın halk sağlığında yarattığı mağduriyetler Hükûmet yetkililerinin açıkladığının çok üstünde bulunmaktadır. Halk sağlığı kavramına ve bu kavramın içeriğinin gerektirdiği önlemlere olumsuz yaklaşan AKP iktidarı, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde de halk sağlığından uzak, paran kadar sağlık anlayışı ile hareket etmektedir. 2004 yılından beri sağlık politikalarının birçok alanında toplumsal mağduriyetler günbegün artmasına rağmen AKP iktidarı tüm bu sorunlara kulaklarını tıkamış ve Sağlıkta Dönüşüm Programından geri adım atmamıştır.

Yapılan araştırmaya göre kenelerin çoğalmasının sebebi, ekosistemin bozulmasıdır. Ekosistem dengesi, Türkiye Cumhuriyet tarihinde AKP iktidarı dönemi itibarıyla çok fazla bozulmuştur. Çevresel, iktisadi ve sağlık politikalarının piyasa kâr hırsına mahkûm edildiği bu politikalar, Kırım Kongo ateşi hastalığının artmasına da etki etmiştir. Ekosistemin bozulması yoluyla kene artışlarının sebebi ise, bilinçsiz kimyasal -tarım ilaçları- satımı, alımı ve uygulamaları, bilinçsiz avcılık ve bilinçsiz hayvan katliamı, bilinçsiz tarla ve konut amacıyla orman alanı tahribi, bilinçsiz kent ve kırsal alanlarda çarpık yapılaşmalar ve bilinçsiz köyden şehre göç ile işlenen arazilerin işlenmemesidir.

Tüm bunlardan hareketle, söz konusu hastalığa ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması için gerekli adımların atılması, bu hastalıkla mücadeleye yönelik kamusal bir strateji belirlenmesi, bilinçsiz, kontrolsüz ve olumsuz yaşam tarzı ve yaşam alanları yaşamımızdan çıkarılması için gerekli programın belirlenmesi ve AKP Hükûmetinin politikalarından kaynaklanan tüm bu sorunların kaynağında bulunan hükûmet uygulamalarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 milletvekilinin, HES inşaatlarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/902)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de temel enerji kaynağı olarak görülen hidroelektrik santralleri giderek yaygınlaşmakta, özensiz inşaatlardan kaynaklı çevre felaketleri yaşanmaktadır. İş ve işçi güvenliğinin ciddiye alınmadığı HES inşaatlarında yılbaşından bu yana 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu bağlamda HES inşaatlarıyla ilgili sorunların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü’ nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) Erol Dora                                                             (Mardin)

2) Pervin Buldan                                                      (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                       (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                            (Muş)

5) Murat Bozlak                                                        (Adana)

6) Halil Aksoy                                                          (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                       (Batman)

8) İdris Baluken                                                        (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu                                       (Bitlis)

10) Emine Ayna                                                        (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                                                  (Diyarbakır)

12) Altan Tan                                                           (Diyarbakır)

13) Adil Zozani                                                         (Hakkâri)

14) Esat Canan                                                        (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder                                            (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                                                  (İstanbul)

17) Mülkiye Birtane                                                  (Kars)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                  (Mersin)

19) Demir Çelik                                                        (Muş)

20) İbrahim Binici                                                     (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                          (Van)

22) Özdal Üçer                                                         (Van)

23) Leyla Zana                                                         (Diyarbakır)

Gerekçe:

Ülkemizde hemen her yerde HES inşaatlarıyla karşılaşmak olağan bir hâle gelmiştir. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacağı iddia edilen hidroelektrik santraller için çevreye zarar veriliyor, insanlar yerinden ediliyor. Usulsüz uygulamalarla, iş ve işçi güvenliği şartı aranmaksızın süregelen HES inşaatlarından dolayı sadece bu yılın başından günümüze kadar 26 vatandaşımız hayatını kaybetti. HES facialarının sonuncusu Giresun Dereli'de yaşandı ve bu faciada 4 işçi ölürken, 1 işçi de yaralandı. Ülkemizin enerji ihtiyacını büyük oranda karşılayacağı iddia edilen HES'ler için yapılan bilimsel araştırmalar bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)'nun Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki HES'leri inceleyen raporunda, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasında yüzde 10’luk bile pay sahibi olamayacak kadar küçük küçük bir sürü proje olduğuna dikkat çekilmekte, yöre halkının isteği ya da isteği olmamasının ötesinde enerji arz-talep dengesi açısından da HES'lerin sorgulanması gerektiği ifade edilmektedir. HES'lerde yaşanan durum, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak değil, suyun ticarileşmesi sürecidir. Sözü edilen raporda ayrıca en az bin HES'in daha yapılacağı belirtilmiş, Türkiye'nin orta vadede bir HES çöplüğüne dönüşeceği uyarısı yapılmıştır.

Bütün bunlar yaşanırken yasalar ve yürürlükteki mevzuatlar ciddi biçimde ihlal edilmektedir. Örneğin, Fethiye Kargı Çayı'nın gözü Kızıldere'de hidroelektrik santral (HES) yapmak uğruna el birliğiyle hukuk çiğnenmektedir. Bölgede izinsiz şantiyeler yapılmakta, ağaçlar kesilmekte, yollar yapılmaktadır.

Benzeri sıkıntılar ve hukuk ihlalleri ülkenin her bölgesinde aynı oranda devam etmektedir.

Su hayattır. Su doğadır. Su üzerinde oynanan oyunlar atalarımızdan kalan mirasın hor kullanılması anlamına gelir. Doğayı tahrip etmeyen, ekolojik-alternatif enerji kaynakları (rüzgâr, güneş, jeotermal vb) açısından ülkemiz son derece zengindir. Buna rağmen her yerde mantar gibi türeyen ve hem doğaya hem de bulunduğu yöre halkına ciddi zararlar veren HES'lerin yapımıyla ilgili sorunların araştırılması ve verdiği zararlar konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik Meclis araştırması talep ediyoruz.

3.- BDP Grup Başkan Vekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yapısı ve yetkilerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/903)(x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özel yetkili mahkemelerin birtakım anayasal ilkelere, temel hak ve özgürlüklere aykırı nitelikte oldukları ve varlıklarının adil yargılanma hakkı, eşitlik ilkesi, bağımsız mahkeme hakkı, doğal hâkim ilkesi ile yargı birliğini zedelediği hususlarının bütün boyutlarıyla araştırılarak gerekli çalışmaların yapılması için Anayasanın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                   Hasip Kaplan

                                                                                                                          BDP Grup Başkan Vekili

Özet Gerekçe:

Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun’la getirilmiş yeni bir düzenlemedir. Bahse konu kanun devlet güvenlik mahkemelerini kaldırmış ve bunların yerine özel yetkili ağır ceza mahkemelerini getirmiştir. Ancak doktrinde de genel kabul gördüğü üzere özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin, devlet güvenlik mahkemelerinden adları dışında içerik olarak bir farkı bulunmamaktadır.

Devlet güvenlik mahkemeleri kavramı hukukumuzda ilk olarak 1970'li yıllara tekabül eden yıllarda 1961 Anayasası'nın 136’ncı maddesine 1699 sayılı Kanun’la DGM'lerin kurulacağı yönünde hükümler eklenmesiyle girmiş ve bu çerçevede 11/07/1973 tarihinde yürürlüğe giren 1773 sayılı Kanun’la DGM'ler kurulmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi 06/05/1975 tarihinde vermiş olduğu 35/126 sayılı Kararıyla 1773 sayılı Kanun’un tamamını usule ilişkin sebeplerle iptal etmiştir. Bu iptal üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisince yeni bir kanun teklifi hazırlanmışsa da teklif kanunlaştırılamamış ve DGM'ler tekrar kurulmamıştır.

Ne var ki bu durum 1982 Anayasası'nın hazırlanmasına kadar sürmüş ve anayasa koyucu, 1982 Anayasası'nın 143’üncü maddesine DGM'lerin kurulması yönünde bir hüküm koymuştur. Bu hüküm ışığında, 2845 sayılı DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun çıkarılmış ve böylece DGM'ler hukuk sistemimize tekrar dâhil edilmiştir.

DGM'lerle ilgili bir diğer önemli gelişme 22/06/1999 tarihinde 4390 sayılı Kanun’la askerî hâkimin DGM bünyesinden çıkarılması olmuştur. Ardında da son olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi ve uyum paketleri çerçevesinde 1982 Anayasası'nın DGM'leri düzenleyen 143’üncü maddesi 2004 yılı itibarıyla yürürlükten kaldırılmış, bunu 5190 sayılı Kanun’la DGM'lerin kaldırılması ve bunların yerine özel ağır ceza mahkemelerinin ihdası izlemiştir.

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerin yargılama usulleri adil yargılanma hakkını açıkça zedelemektedir. Adil yargılanma hakkının en önemli parçalarından biri savunma hakkıdır. Bu çerçevede sanığa kendini savunabilmesi için imkân verilmelidir.

Ancak yine 394/d maddesi hükmü hâkime, belli durumlarda, sanığı ve müdafii o günkü duruşma için duruşma salonundan çıkarma ve sonraki duruşmalara bunların yokluğunda devam edilmesine karar verme yetkisini tanımaktadır. Her ne kadar bu yetki, sanık veya müdafinin duruşma düzenini bozma şartına bağlanmış olsa da o günkü duruşma ve/veya sonraki duruşmalar bakımından sanığın savunma hakkını ortadan kaldırmıştır. Duruşmanın düzeni için bu yönde alınan tedbir "ölçülülük ilkesine" tamamen aykırıdır.

Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Şöyle ki: Bu mahkemelerde görev yapan hâkimlerle diğer mahkemelerde görev yapan hâkimler arasında hukuki statü bakımından fark yoktur. Oysa 5190 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesi uyarınca özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görev yapacak hâkimler üç yıl süreyle başka bir yere atanamama gibi birtakım ek güvencelere sahiptir.

Adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri bağımsız mahkeme hakkıdır. Yine ceza yargılamasının temel taşlarından biri doğal hâkim prensibidir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca sanığın suçun işlendiği sırada var olan görevli-yetkili bir mahkemeden başka bir mahkemede yargılanmaması gerekmektedir. Doğal hâkim ilkesi, sanığın suçu işlediği sırada mevcut olan görevli-yetkili mahkemede yargılanmasını gerekli kılmaktadır. Yine bu mahkemelerin genel mahkemelere nazaran farklı suçlardan doğan yargılamaları farklı usullerde yürüten özel nitelikli mahkemeler oluşu dolayısıyla aynı alanda farklı usullerin uygulanması gündeme gelmiştir. Aynı görevi üstlenen mahkemeler arasında yetki farkı yaratılmıştır. Bu durum "yargı birliği" ilkesinin de yok sayıldığını göstermektedir.

Kısaca açıkladığımız üzere, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri genel hukuk kaidelerini zedelemekte olup kaldırılması zaruret arz etmektedir. Yargı organının iktidarların tekelinde teşkilatlara dönüşmesinin önlenmesiyle adalet ve eşitliğin sağlanması adına Meclis araştırması açılmasını talep etmek gerekmiştir.

BAŞKAN – Bilginize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

C) Duyurular

1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kadın, Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine de 1 üyelik düşmektedir. Bu Komisyona aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 21 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Mardin Milletvekili Sayın Ahmet Türk 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahallî idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilerek mazbatasını almıştır. Sayın Milletvekilinin Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17’nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğu yazıyı okutuyorum:

A) Tezkereler (Devam)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün, 30/3/2014 tarihinde yapılan mahallî idareler seçiminde belediye başkanı seçildiğine ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca belediye başkanlığı görevini tercih ederek göreve başladığı tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin sona ermiş bulunduğunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ilişkin tezkeresi (3/1462)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahallî idareler genel seçiminde Mardin ili Belediye Başkanı seçildim. Belediye Başkanı seçilmiş olduğuma dair mazbata örneği ektedir.

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17'nci maddesinde yer alan "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar." hükümleri uyarınca Belediye Başkanlığını tercih ederek 8/4/2014 tarihi itibarıyla Belediye Başkanlığı görevine başlamış olduğumu bilgilerinize arz ederim.

                                                                               Ahmet Türk

                                                                                   Mardin

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu tercih karşısında Mardin Milletvekili Sayın Ahmet Türk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, Belediye Başkanlığını tercih ederek göreve başladığı tarih itibarıyla daha önceki uygulamalara da uygun olarak kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunuyorum ve kendisine yeni görevinde iyi çalışmalar diliyorum.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

D) Önergeler

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/507) esas numaralı 12 Eylül Öncesi Kapatılan veya Faaliyeti Durdurulan Demokratik Kitle Örgütlerinin Haklarının ve Mal Varlıklarının İadesine Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/152)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/507) esas numaralı Kanun Teklifi’min İç Tüzük 37'ye göre Genel Kurulda görüşülmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                               Ahmet Toptaş

                                                                               Afyonkarahisar

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak söz, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ahmet Toptaş’a aittir.

Buyurun Sayın Toptaş. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde kapatılan dernek, meslek kuruluşları ve sendikaların haklarının ve mal varlıklarının iade edilmesini hedefleyen 24/04/2012 ve (2/507) esas numaralı Kanun Teklifi’m üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, Türkiye çok partili demokratik rejime geçtikten bu yana çok sıkıntılı süreçler yaşamıştır. Çok partili demokratik yaşamımızda darbe tehditleri ve darbeler, demokratik kurumlarımızın buluşup kökleşmesini önlemiş, demokratik kuralları içselleştirmemize fırsat vermemiş, bu nedenle demokrasimiz korunaksız kalmış, uzlaşma kültürümüzün de gelişmemiş olması  yüzünden her dönemde darbecilere darbe yapma fırsatı altın tepsi içinde sunulmuştur.

Darbe yapanlar, demokratik kurumları yeniden düzenleyeceklerini, hukuka uygun davranacaklarını, ülkemizde bozulmuş olan iç barışı en kısa sürede tesis edeceklerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bütün düzenlemeleri yaptıktan sonra tekrar iktidarı sivillere devredeceklerini söyleyerek bütün demokratik kurumları felç etmişler, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmışlar, kendi ağızlarından çıkanın kanun olduğunu ilan edip bütün toplumu  bir toplama kampının esirleri hâline getirmişlerdir.

Darbe süreçlerinde ülkenin bağımsızlığını, demokrasinin evrensel değerlere evrilmesini, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilip güvence altına alınmasını isteyen kişi ve sivil toplum örgütleri, düşman ilan edilmiş, kendilerine her türlü baskı, cebir ve şiddet uygulanmıştır.

“Asmayalım da besleyelim mi?” anlayışı her dönemde darbecilerin düsturu olmuş, binlerce insan insanlık dışı uygulamalarla, işkencelerle faili meçhullere maruz kalmış, asılmış ya da cezaevlerinde çürütülmüştür; yüz binlerce genç okulundan, yüz binlerce çalışan işinden olmuş,  binlerce aile dağılmış, yok olmuştur.

İç barışı yeniden tesis etme propagandasıyla darbe yapanlar, faşizmin en vahşi yöntemleriyle tüm ülkeyi cehenneme çevirmişlerdir. Faşist cuntanın beslengileri olan iş ve sermaye çevreleri bu dönemlerde hep gelişip serpilmişler; emekçiler, aydınlar, demokrasi güçleri, devrimciler, demokratlar ve onların örgütleri olan sivil toplum kuruluşları en acımasız uygulamalarla yerle bir edilmişlerdir.

Bu cümleden olarak en son 12 Eylül 1980 darbesiyle siyasi partiler, meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar kapatılmış, mensupları idam sehpalarına gönderilmiş ya da cezaevlerinde en acımasız uygulamalara maruz bırakılmış, bunların üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ve mallarına el konulmuştur.

Darbeden sonra yeniden sivil yönetime dönülmüş, bu süreçte siyasi partilerin ve bazı sivil toplum örgütlerinin malları iade edilmiş fakat seçimle iktidara gelenler darbe dönemlerinde el konulan birçok sivil toplum kuruluşunun mallarının iadesi konusunda bir adım atmamışlardır. Örneğin, benim de mensubu olmaktan onur duyduğum TÖB-DER’in yani eğitim emekçilerinin örgütünün, sağlık çalışanlarının örgütü TÜSDER’in malları bugüne değin iade edilmemiştir. Bu insanların, kendi üyelerinin 5’er lira, 10’ar lira katarak demokratik eğitimi savunmak, eğitim seviyesini yükseltmeyi savunmak gibi kaygılarından başka bir kaygıları olmayan bu örgütlerin düşman ilan edilmesi ve bugüne kadar mallarının iade edilmemiş olmasının çifte standart olduğunu; Yargıtay Genel Kurulu kararına rağmen azınlık mallarının iade edilmiş olması karşısında, 28 Şubatta el konulan Millî Gençlik Vakfının mallarının iade edilmiş olması karşısında bunların mallarının iade edilmemiş olmasını bir çifte standart olarak kabul ediyor ve kınıyorum.

Darbe Komisyonu raporunda bütün parti temsilcilerinin oy birliğiyle kabul ettiği darbe dönemlerinde el konulan malların sivil toplum kuruluşlarına iadesi yolundaki öneri bütün partilerin ortak önerisidir, Darbe Komisyonu raporunda da Meclise sunulmuştur. Bu önerinin dikkate alınarak yüce heyetinizin teklifimize destek vermesini bekliyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre bir milletvekilinin de söz hakkı bulunmakta.

Bu talepte bulunan İstanbul Milletvekili Sayın Süleymen Çelebi’yi kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Çelebi. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Ahmet Toptaş’ın verdiği kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ben de saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Aslında, darbelerle ilgili, 12 Eylül darbesinde yargılanmış, idamla yargılanmış bir arkadaşınız olarak huzurunuzdayım ve özellikle de AKP’nin darbelerle mücadele, darbelerde yok olan hakların iadesi konusunda sürekli ortaya koyduğu tezlerin en çelişkili uygulaması bu yasadaki uygulamasıdır ve çifte standartlı uygulamasıdır.

Biraz önce Ahmet Toptaş arkadaşım burada çok açık ifade etti, Darbeler Komisyonunda ortak, bütün partilerin oy birliğiyle alınan karar gereği, 12 Eylül darbesinde mallarına el konulan vakıf, dernek ve benzeri bütün kurumlara yapılan bu anlamdaki haksızlığın giderilmesi konusunda aldığımız mutabakat kararına rağmen, burada, Mecliste o mutabakat kararından sonra görüşülen birçok dernek ve vakfa mal iadesi yapıldığında TÖB-DER’le ilgili burada bir önerge verdik, dedik ki: “Bakın, bu örgüt Türkiye'nin 600 bin üyeli bir örgütü. 5 lira, 10 lira bir dayanışmayla kendi derneklerini kurdular, kendi öğretmen kimlikleriyle bu mücadeleyi verdiler, bunların haklarını verelim.” Daha önce bu kürsüde Adalet Bakanı bunun ileride çözüleceğini söyledi, “Bugün, hemen yetişmez.” dedi, bu kürsüde, şu andaki Adalet Bakanı, o zaman Başbakan Yardımcısıydı, Bekir Bozdağ. Yine, bu kürsüde oturan, o zamanki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dedi ki: “Bugüne yetişmez ama en geç yılbaşından önce biz bu sorunu çözeceğiz. Evet, bir haksızlık var, biz bu haksızlığı gidereceğiz.” İkisinin de beyanı tutanaklarda var, bize verdikleri iradede var ve bu iradeye rağmen hâlen TÖB-DER’in mal varlığı iade edilmiyor arkadaşlar; bunun tanıkları var. Niye yapılmıyor? Çünkü bu örgüt daha önce muhalif bir örgüttü. Bu örgüt daha önce bu ülkede demokrasi ve özgürlükler mücadelesini veren bir örgüttü. Bu örgüt bir tanımla Millî Gençlik Teşkilatı ve benzeri anlayışta değildi. Onun için, diğerleri tamam ama soldan bir örgütse, demokrat bir örgütse bunun mallarını gasbetmek hakkımızdır, o hakkı kullanmalıyız gibi bir anlayış egemen burada.

İşte, çifte standart, AKP iktidarının uygulamasının en belirgin örneği bu uygulamada çok açık, belirgindir arkadaşlar. Onun için, bu verilen yasa teklifinde şimdi sizin sınava ihtiyacınız var. Yeniden AKP Grubunun oylarının nasıl bir çifte standarda dayandırıldığını biz bu oylamada göreceğiz.

Bakın, daha önce, biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesinin kullandığı, Anayasa Mahkemesinin elinde bulundurduğu bina DİSK’e aitti, el konuldu. Şimdi yeni bir binaya geçtiler. DİSK yazı yazdı, dedi ki: “Bu binayı bize geri verin. Ne kadar da şeklî bir bedel ödediler. O bedeli de ödeyelim, faizleriyle ödeyelim. Bize binamızı geri verin.” İşçilerin mallarına el konuldu, öğretmenlerin mallarına el konuldu, diğerlerinin hepsi iade ediliyor ama sendikaların ama demokratik kitle örgütlerinin, özellikle TÖB-DER’in mal varlığının iadesi konusunda bir tek adım atılmıyor.

Burada bir kez daha o sözlerin buza yazılmadığını AKP Grubundan görmek istiyoruz, bir kez daha çifte standardı AKP Grubunun bırakmasını istiyoruz ve verdikleri sözü yerine getirmesini diliyorum.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum...

MUHARREM İNCE (Yalova) – Karar yeter sayısı...

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.49

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muharrem IŞIK (Erzincan)

------0------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verdiği doğrudan gündeme alınma önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Peki, kâtip üyeler arasında bir anlaşmazlık var, elektronik oylama yapıyoruz. Oylama için iki dakika süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılından bu yana Tokat, Amasya ve Çorum’da yapılan yüzme havuzları ile yapılması planlanan yüzme havuzlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3844) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, amatör lige düşen futbol takımlarının sigorta prim borçlarının silinmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3864) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3879) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3932) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında burs imkanı sağlanan ve yurt hizmetlerinden yararlanan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3993) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3997) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4000) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4002) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4004) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4006) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yükseköğrenim öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4008) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4126) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4129) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/4159) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da görev yapan Bakanlık personeline ilişkin sözlü soru önergesi (6/4211) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan bir kapalı spor salonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4212) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan bir gençlik merkezine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4213) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4214) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

20.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4253) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/4687) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/4726) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4764) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4792) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4793) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4794) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4806) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4823) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4894) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4896) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4898) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4900) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4902) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4927) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4928) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4929) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4930) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4931) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4932) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin kültürel faaliyetlere ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4978) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında STK’lar ile birlikte yürütülen projelerin sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4988) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerine üye olan gençlerin sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4989) ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın cevabı 

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin bilim ve sanata ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4990) Cevaplanmadı

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerinden yararlanan dezavantajlı gençlerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4991) Cevaplanmadı

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gençlik Merkezlerinin alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5091) Cevaplanmadı

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5093) Cevaplanmadı

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madde bağımlılığındaki artışın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5094) Cevaplanmadı

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor bilinci oluşturulması için yürütülen faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5095) Cevaplanmadı

49.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, paydaşlarla iletişimin artmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5096) Cevaplanmadı

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki mevzuat farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5097) Cevaplanmadı

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5098) Cevaplanmadı

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Cebeci semtindeki bir parka yürüyüş parkuru yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5102) Cevaplanmadı

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5255) Cevaplanmadı

54.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardaki sağlık ve beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5256) Cevaplanmadı

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5257) Cevaplanmadı

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin sağlık, spor, beslenme gibi konularda bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5258) Cevaplanmadı

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ailevi değerler konusunda gençlerin hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5259) Cevaplanmadı

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5260) Cevaplanmadı

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5261) Cevaplanmadı

60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim dışındaki gençlerin sanata yönlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5268) Cevaplanmadı

61.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Devlet sporcusu unvanını kazanan sporcu sayısına ve devlet sporcularına sağlanan mali haklara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5273) Cevaplanmadı

62.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da verilen iddia bayiliklerine ve bayilik verilme kriterlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5274) Cevaplanmadı

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5282) Cevaplanmadı

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sivil toplum faaliyetlerine kamu desteğini artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5283) Cevaplanmadı

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin aileleri için gençlik merkezlerinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5293) Cevaplanmadı

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5294) Cevaplanmadı

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin serbest zamanlarında sportif faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5300) Cevaplanmadı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırması için Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ı  kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün İçişleri Bakanımıza yönelttiği (6/124) esas numaralı Ardahan il ve ilçe belediyelerine ait itfaiye aracı alınmasına ilişkin soru önergesini cevaplandırıyorum: İtfaiye aracı alımları belediyelerin kendi bütçesinden yapılmaktadır. Buna göre belediyelere itfaiye aracı dağıtılması hususunda İçişleri Bakanlığınca yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/3844) esas numaralı Tokat, Amasya ve Çorum illerine yapılan yüzme havuzlarına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımızca 2002-2013 yılları arasında Çorum ilinde yaptırılan kapalı yüzme havuzu 2008 yılında hizmete açılmıştır. 2006 yılında Tokat ilimizde, mahallî idareler spor tesisleri projesi kapsamında Niksar Belediyesi kapalı yüzme havuzu projesi belediye tarafından protokol çerçevesinde tamamlanmıştır. Ayrıca, Tokat merkezde bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da bulunmaktadır. 2013 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan ve bugüne kadar 5 milyon 797 bin 487 lira ödenek tahsis edilen Amasya Merkez Kapalı Yüzme Havuzu’nun yapımı ise hâlen devam etmektedir. Projenin şu andaki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesindedir. Hâlihazırda ülke genelinde 54 ilimizde 59 yüzme havuzu inşaatı devam etmektedir.

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Volkan Canalioğlu’nun (6/3864) esas numaralı, amatör lige düşen futbol takımlarının sigorta prim borçlarının silinmesine ilişkin soru önergesi: Profesyonel futbol liglerinde mücadele eden futbol takımlarının lig sonunda amatör lige düşmeleri hâlinde hükmi şahsiyetleri son bulmamakta ve bu takımlar tüzel kişi olarak alt liglerde mücadeleye devam etmektedir. Başarısız olan spor kulüplerinin sigorta prim borçlarının silinmesi mevzuata aykırıdır. Ayrıca, böyle bir düzenleme, başarılı olan spor kulüpleri açısından haksızlık olabileceğinden eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır. Sigorta borcu olan kulüplerin bu borçlarının silinerek ödüllendirilmesi başarısız kulüpleri amatör liglere düşmeye teşvik edebileceğinden sportif açıdan da uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/3879) esas numaralı, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin soru önergesi: Bakanlığımızca 2012 yılı içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulü kapsamında, merkez teşkilatımızca kullanılmak üzere 64 adet araç ile birlikte 58 adet sürücü için 1 milyon 943 bin 739 lira ve Bakanlığımız personelinin servis hizmeti için toplamda 1 milyon 909 bin lira en uygun teklifi ihaleyle kazanan firmalara ödeme yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatınca araç kiralaması yapılmamıştır. Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatlarında ise 2011 ve 2012 yıllarında toplamda 275 araç kiralaması karşılığında 4 milyon 368 bin 762 lira, 2013 yılının ilk altı ayı kapsamında 169 araç kiralaması karşılığında 1 milyon 256 bin 310 lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Taşra teşkilatımızda fayda-masraf analizleri yapılmış olup ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılan araçların yerine kiralama usulüyle araç temin etme yoluna gidilmekte ve söz konusu kiralama işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce 2011 ve 2013 yılları arasında toplamda 182 araç için 1 milyon 658 bin 378 lira ödeme yapılmıştır. Kurumumuzca araç kiralanması iş ve işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği açık ihale usulü ile en avantajlı teklif ve en düşük fiyat esasına göre gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllarda kiralanan taşıtlar ile kuruma ait taşıtlar arasında yapılan fayda-maliyet analizlerinde, satın alma yoluyla temin edilen taşıtlar ilk yıllarda daha faydalı ve masrafsız görünse de taşıtların eskimesiyle birlikte, bakım, onarım ve servis ücretlerinin kuruma ağır maliyetler getirdiği, ayrıca, kurum malı olan taşıtların herhangi bir kazaya karşı kasko sigortalarının ilgili mevzuat uyarınca yapılamaması, buna karşılık, taşıtların kiralama yoluyla temin edilmesi durumunda, yukarıda bahsedilen giderlerin yükleniciye ait olması sebebiyle, kiralama yoluyla araç temin etmenin daha hesaplı olduğu tespit edilmiş ve bu suretle kiralama yöntemi tercih edilmiştir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/3932) esas numaralı, kiralanan taşınmazlara ilişkin soru önergesi: Haziran 2011 yılında kurulan Bakanlık merkez teşkilatımız tarafından bugüne kadar herhangi bir gayrimenkul kiralanmamıştır. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünce, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere 2011-2013 yılları arasında toplamda 48 adet bina kiralanmış ve kiralama bedeli olarak 3 milyon 217 bin 151 Türk lirası ödeme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kiralamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta ve kira bedelleri, kiralanacak taşınmazların bulunduğu mahalledeki emsal rayiçler de dikkate alınarak yapılan piyasa araştırmalarına göre belirlenmektedir. Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kiralama yoluyla ülke genelinde 167 adet öğrenci yurdu ve 1 adet bölge müdürlüğü olmak üzere toplam 168 adet bina temin edilmiştir. 2011-2013 yılları arasında hizmet binası kiralama giderleri için toplamda 73 milyon 935 bin 132 Türk lirası ödeme gerçekleşmiştir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/3993) esas numaralı, burs-kredi imkânı sağlanan ve yurt hizmetlerinden faydalanan öğrencilere ilişkin soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere devam ettikleri yükseköğrenim kurumlarında geçerli öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paraya “öğrenim kredisi”, karşılıksız verilen paraya da “burs” denir. Kurumumuzca 2012-2013 yılında yurt içinde 431.539, yurt dışında ise 1.033 olmak üzere toplam 432.572 yükseköğrenim öğrencisine burs, yurt içinde 861.449, yurt dışında ise 10.088 olmak üzere toplam 871.537 yükseköğrenim öğrencisine de öğrenim kredisi verilmek suretiyle toplamda 1 milyon 304 bin 109 öğrenciye burs-kredi imkânı sağlanmıştır. 2013-2014 öğretim yılında ise yurt içinde 362.337, yurt dışında ise 718 olmak üzere toplam 363.055 yükseköğrenim öğrencisine burs, yurt içinde 871.234, yurt dışında ise 10.581 olmak üzere toplam 881.815 yükseköğrenim öğrencisine öğrenim kredisi verilmek suretiyle toplamda, yine, 1 milyon 244 bin 870 öğrenciye burs-kredi imkânı sağlanmıştır.

2012 yılında 187.999’u kız, 120.001’i de erkek olmak üzere toplam 308 bin öğrencimiz yurt hizmetlerimizden yararlanmıştır. Kurumumuzca 2012 yılında 70 il, ilçede 27.268’i kız, 9.552’si erkek olmak üzere toplam 36.820 yatak kapasiteli 132 adet yurt binası hizmete açılmıştır. Hâlen YURTKUR tarafından işletilen, ikisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, 81 il ve 145 ilçede toplam 376 adet yurt binası bulunmaktadır. Söz konusu yurtların toplam yatak kapasitesi 199.939’u kız ve 119.154’ü erkek öğrenciler için olmak üzere, toplam 319.093 olup önümüzdeki yıl eğitim öğretim dönemi başında toplam yatak kapasitesinin 450 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/3997) esas numaralı taşınır mal satışlarına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarımızdan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce 2002-2013 yılları arasında satışı yapılan taşınır bulunmamaktadır. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki 81 gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerince 2006-2013 yılları arasında gerçekleşen taşınır satışlarından toplam 2 milyon 486 lira gelir elde edilmiştir. Spor Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen taşınır satışları nedeniyle kuruma açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4000) esas numaralı taşınmaz satışlarına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca 2002-2013 döneminde satışı yapılan herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili açılmış bir dava da mevcut değildir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4002), (6/4004), (6/4006), (6/4008) esas numaralı Kütahya’nın bazı ilçelerine yurt yapılmasına ilişkin soru önergeleri: Hâlihazırda Kütahya il merkezinde 3.712 yatak kapasiteli 2, Gediz ilçesinde 168, Simav ilçesinde 508 ve Şaphane ilçesinde de 314 yatak kapasiteli birer yurt bulunmaktadır. Kütahya ili ile ilçelerinde toplamda 4.702 yatak kapasiteli 5 adet yurt bulunmaktadır.

Kütahya ili için Bakanlığımız 2014 yatırım programı kapsamında Kütahya Merkezde bin, Şaphane’de 400, Gediz’de 500 ve Tavşanlı’da 500 olmak üzere genel toplamda 2.400 yatak kapasiteli 4 adet yeni yurt projesi bulunmaktadır. Ayrıca, 72 ilde özel sektörden on beş yıllığına ön protokolle yurt kiralamak için ilana çıkılmıştır. Bu proje kapsamında 100.250 ek yatak kapasitesi temin edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Kütahya ili içinde 2.500 mevcut kapasiteye ek yeni yatak kapasitesi için kiralama ilanı verilmiştir.

Yurt ihtiyacı tespit edilen il ve ilçelerde yatırım programı çerçevesinde çağdaş normlara uygun yurt binaları yapılmaktadır. Şu anda 123.360 yatak kapasiteli 183 yeni yurt inşaatı devam etmekte olup bu yurt projeleri için 3,5 milyar Türk lirası kaynak aktarılmıştır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4126) esas numaralı Bakanlık kadrolarına ilişkin soru önergesi: 2011 yılında kurulan Bakanlığımız merkez teşkilatında istifa, emeklilik, ölüm ve bunun gibi nedenlerle 2012 yılında 10, 2013 yılında da 17 olmak üzere toplam 27 kadro boşalmış, aynı dönemlerde toplam 27 kadrolu personelin ataması gerçekleşmiştir.

2002-2013 döneminde Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlardan Spor Genel Müdürlüğünde 2002 yılında 357, 2003’te 288, 2004’te 337, 2005’te 326, 2006’da 301, 2007’de 348, 2008’de 268, 2009’da 216, 2010’da 198, 2011’de 251, 2012’de 153 ve 2013’te 140 olmak üzere, toplam 3.183 kadro boşalmış olup aynı sayıda personelin ataması gerçekleşmiştir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde 2002 yılında 105, 2003’te 165, 2004’te 130, 2005’te 116, 2006’da 124, 2007’de 155, 2008’de 166, 2009’da 170, 2010’da 172, 2011’de 176, 2012’de 224 ve 2013’te de 120 olmak üzere, toplam 1.823 kadro boşalmış olup aynı dönemlerde toplamda 3.210 kadrolu personelin ataması gerçekleştirilmiştir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ise 2002 yılında 9, 2003’te 18, 2004’te 6, 2005’te 8, 2006’da 6, 2007’de 6, 2008’de 2, 2009’da 6, 2010’da 7, 2011’de 1, 2012’de 4 olmak üzere, 73 kadro boşalmış olup anılan dönemde toplamda 138 personelin ataması yapılmıştır.

21/06/2013 tarihi itibarıyla Bakanlığımız merkez teşkilatında çeşitli unvanlarda 453 kadrolu personel ve 476 adet boş kadro bulunmaktadır. YURTKUR Genel Müdürlüğünde 7.485 kadrolu personel, 320 adet boş kadro bulunmaktadır. Mevcut boş kadroların 194 tanesi için KPSS 2013’e birinci döneminde Devlet Personel Başkanlığından yerleştirme talebinde bulunulmuştur. Spor Genel Müdürlüğünde 6.490, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ise 188 kadrolu personel çalışmaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4129) esas numaralı Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin soru önergesi: 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle 2011 yılında kurulan ve sadece merkez teşkilatından oluşan Bakanlığımızın taşrada herhangi bir birimi olmadığından Bakanlığımızca merkez birimler dışında görev yeri değişikliği yapılmamıştır. 2002-2013 döneminde Bakanlığımız bağlı kurum ve kuruluşlarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 2002 yılında 9, 2003’te 13, 2004’te 16, 2005’te 17, 2006’da 13, 2007’de 8, 2008’de 15, 2009’da 9, 2010’da 14, 2011’de 15, 2012’de 7 ve 2013’te de 15 olmak üzere toplam 151, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde çalışan 2005 yılında 5, 2006’da 2, 2008’de 1, 2009’da 1 ve 2011’de de 1 olmak üzere toplam 10, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan toplam 89 personelin kendi  istekleri dışında görev yerleri değiştirilmiştir. Görev yeri değişikliği nedeniyle YURTKUR Genel Müdürlüğüne 161 dava açılmış olup bu davaların 38 tanesi kurum aleyhine, Spor Genel Müdürlüğünde ise 325 adet dava açılmış olup bu davalardan 194’ü idare lehine, 105 tanesi ise idare aleyhine sonuçlanmıştır, 26 dava dosyası ise derdesttir. Spor Genel Müdürlüğü aleyhine sonuçlanan davalar neticesinde mahkemelerin verdiği kararlar idare tarafından yerine getirilmiştir. Anılan görev yeri değişikliklerinin soru önergesinde bahsedildiği gibi siyasi kadrolaşma amacıyla yapıldığı iddiaları asılsızdır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4159) esas numaralı Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin soru önergesi: 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle 8/6/2011 tarihinde kurulan Bakanlığımız, ana hizmet birimleri, 3 genel müdürlük, 9 yardımcı hizmet birimi ile bağlı kuruluşlarından Spor Genel Müdürlüğünü de bünyesinde barındıran ve yaklaşık 48 bin metrekare kapalı alan ve 19 bin metrekare açık alanıyla 15 kattan oluşan bir binada çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu merkez teşkilatımızdaki faaliyetleri sürdürebilmek için hizmet alımı yoluyla 2012 yılında 400 ve 2013 yılında 372 personelin istihdamı gerçekleşmiştir.

Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 20 bölge müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlükleri bünyesinde hizmet alımı yoluyla 2002’de 4.281, 2003’te 4.281, 2004’te 4.353, 2005’te 5.044, 2006’da 6.391, 2007’de 6.670, 2008’de 7.000, 2009’da 8.922, 2010’da 7.931, 2011’de 9.697, 2012’de 11.555 ve 2013’te 13.469 personel istihdam edilmiştir. Ayrıca, kurumumuzca 2002-2013 yılları arasında hizmet alımı yoluyla temizlik, çamaşırcı, kaloriferci, özel güvenlik gibi 3 adet sözleşmeli personel ve taşeron işçi istihdam edilmiştir.

Ülkemizde 20 bölge müdürlüğü ile bağlı 376 adet yurt müdürlüklerinde 319 bin yatak kapasitesiyle yükseköğrenim gören öğrencilerimizin barınma ihtiyacını temin eden YURTKUR Genel Müdürlüğünün hizmet alanı ve yoğunluğunda sürekli bir büyüme meydana gelmektedir. Bu büyüme ve gelişme  karşısında personel  kadro sayılarında aynı oranda artış sağlanamadığından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli unvanlarındaki personel eliyle yerine getirilmesi gereken işler hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir. Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünce hizmet alımı yoluyla 2003’te 396, 2004’te 607, 2005’te 792, 2006’da 1.146, 2007’de 1.036, 2008’de 1.256, 2009’da 1.662, 2010’da 2.247, 2011’de 3.065, 2012’de 3.726, 2013’te de 6.865 personel istihdam edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sözleşmeli kadrolarda 2012’de 466 spor uzmanı, 17 antrenör, 16 avukat; 2003’te 439 spor uzmanı, 21 antrenör, 16 avukat; 2004’te 430 spor uzmanı, 20 antrenör, 16 avukat; 2005’te 410 spor uzmanı, 18 antrenör, 16 avukat; 2006’da 399 spor uzmanı, 24 antrenör, 16 avukat; 2007’de 388 spor uzmanı, 48 antrenör, 14 avukat; 2008’de 358 spor uzmanı, 174 antrenör, 16 avukat; 2009’da 354 spor uzmanı, 238 antrenör, 22 avukat; 2010’da 343 spor uzmanı, 276 antrenör, 21 avukat; 2011’de 339 spor uzmanı, 470 antrenör, 22 avukat; 2012’de 331 spor uzmanı, 653 antrenör, 22 avukat; 2013’te de 322 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 6 adet de yabancı uyruklu spor uzmanı, 1.146 antrenör ve 22 de avukat istihdam edilmiştir.

Ayrıca, yine Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2002’de 523, 2003’te 498, 2004’te 476, 2005’te 417, 2006’da 405, 2007’de 394, 2008’de 337, 2009’da 358, 2010’da 450, 2011’de 592, 2012’de 578, 2013’te 552 işçi istihdam edilmiş olup 2009, 2010 ve 2011’de 10’ar kişi, 2012 ve 2013’te de 24’er kişi olmak üzere geçici personel çalıştırılmıştır.

2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince 322 spor uzmanı ve 1.146 antrenör memur kadrosuna atanmıştır. Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hizmet alımı vasıtasıyla 2005 yılında 20, 2006’da 20, 2007’de 20, 2008’de 25, 2009’da 25, 2010’da 49, 2011’de 49, 2012’de 49, 2013 yılı içerisinde de 49 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi çalıştırılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarınca personel alımı süreçlerinde siyasi ayrım yapıldığı yönündeki önergede yer alan iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır. 10/6/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesi gereği işe alınacak kişilerin belirlenmesinde kurumların inisiyatifi bulunmamakta olup işe alımlar ilgili kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4211) esas numaralı, Kütahya’da görev yapan Bakanlık personeline ilişkin soru önergesi: 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında kurulan ve sadece merkez teşkilatından oluşan Bakanlığımızın taşrada herhangi bir birimi bulunmamaktadır.

Bakanlığımız bağlı kurumlarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Kütahya merkez ve ilçe yurtlarında toplam 72, Spor Genel Müdürlüğü Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde toplam 51 kadrolu personel görev yapmaktadır.

26/6/2013 tarihi itibarıyla Kütahya ili merkez ve ilçeleri kapsamında YURTKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde  4 yurt müdürü, 5 yurt müdür yardımcısı, 2 psikolog, 37 yurt yönetim memuru, 3 teknisyen yardımcısı, 1 hizmetli, 3 şoför, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 uzman ve 1 şef olmak üzere toplam 72; Spor Genel Müdürlüğü Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde 1 il müdürü, 3 şube müdürü, 2 şef, 7 antrenör, 4 bilgisayar işletmeni, 10 memur, 2 araştırmacı, 5 sportif eğitim uzmanı, 1 teknisyen, 3 teknisyen yardımcısı ve 13 de bekçi, bakıcı olmak üzere toplam 51 personel görev yapmaktadır.

Kütahya genelinde 171 spor kulübü ve 5.571 bayan, 12.047’de erkek olmak üzere toplam 17.618 lisanslı sporcu mevcuttur. Spor Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulan personel sayısı belirlenirken, sporcu sayısı da göz önünde bulundurulmaktadır.

26/06/2013 tarihi itibarıyla YURTKUR Genel Müdürlüğü, Kütahya merkez ve ilçe yurtlarında hizmet alımı yapılan, kadro unvanları hariç, toplam 55 adet personel görev yapmaktadır.

14/05/2013 tarihli Başbakanlık oluruyla YURTUKUR Genel Müdürlüğüne 320 adet boş kadro kullanım izni verilmiş ve KPSS 2013/1 döneminde Devlet Personel Başkanlığından Kütahya ili kapsamında 3 kadro için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/4212), (6/4213) ve (6/4214)  esas numaralı, Kütahya’da yapılması planlanan spor salonu ve gençlik merkezine ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programı’nda Kütahya il merkezinde 10 milyon Türk lirası proje maliyetiyle, 1 milyon Türk lirası ödenekle 2.500 seyirci kapasiteli Spor Salonu Projesi yer almaktadır. Söz konusu projenin arsa tahsisi ve etüt proje işlemleri devam etmekte olup çalışmalar tamamlandıktan sonra ihalesi yapılarak inşaatına başlanacaktır.

2013 Yılı Yatırım Programı’nda Kütahya merkezinde olması planlanan Gençlik Merkezi Projesi 3 milyon Türk lirası proje maliyeti ve 1 milyon Türk lirası ödenekle yer almakta olup projenin ihale çalışmaları tamamlanmış ve ilana çıkılmıştır.

2013 Yılı Yatırım Programı’nda 2,5 milyon Türk lirası proje maliyeti ve 500 bin TL ödenekle Tavşanlı Gençlik Merkezi Projesi’nin de ihalesi tamamlanmıştır.

Bakanlığımız 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında Kütahya’da, merkezde 3 milyon 400 bin Türk lirası proje maliyetiyle başlanılan ve bugün itibarıyla yüzde 50 fiziki gerçekleşme oranı tamamlanan 1 adet gençlik merkezi, 2 milyon Türk lirası proje maliyetiyle yapımı devam etmekte olan 1 adet atletizm pisti, Tavşanlı ilçesinde 2,5 milyon Türk lirası proje maliyetiyle ihalesi yapılan 1 adet gençlik merkezi, 5 milyon Türk lirası proje maliyetiyle çalışmaları devam eden Tavşanlı Spor Salonu olmak üzere toplam 4 adet proje yer almaktadır.

Mardin Milletvekili Sayın Erol Dora’nın (6/4253) esas numaralı, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesine ilişkin soru önergesi: Bilindiği üzere, Hükûmetimizin girişimleriyle seçme yaşı daha önce yapılan bir yasal değişiklikle 18 yaşına indirilmiştir, seçilme yaşının da 18’e indirilmesinin uygun olacağı fikrini yine Hükûmetimiz kamuoyuna deklare etmiştir.

Yeni anayasa çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Bakanlığımız Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilden 15-30 yaş aralığında 200 gencin katılımıyla Genç Anayasa Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay, Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi ortaklığıyla düzenlenmiş ve katılımcıların 100’ü söz konusu Öğrenci Konseyi tarafından belirlenmiştir. Diğer katılımcılar anayasayla ilgili konularda bilgi sahibi, tercihen daha önce Bakanlığımızca icra edilen bölgesel gençlik çalıştaylarına katılmış, gençlik meclisi veya STK temsilcisi, lise veya üniversite öğrencisi, akademisyen gibi toplumun farklı kesimlerinden gençler arasından belirlenmiştir.

Genç Anayasa Çalıştayı iki gün boyunca, dört ayrı salonda, 50’şer kişilik çalışma grupları şeklinde gerçekleşmiştir. Çalıştayda sekiz ana başlık anayasa hukuku alanında uzman öğretim üyeleri moderatörlüğünde tartışılmış ve üzerinde uzlaşılan konular çerçevesinde rapor hazırlanmıştır. Bu ana başlıkların yanında gençlerin yeni anayasadan beklentileri ve nasıl bir anayasa istedikleri tüm gruplarda tartışılmıştır. Çalıştay sonrası üzerinde uzlaşılan noktalar metne dönüştürülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e sunulmuştur.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen lider gençlik kampları çerçevesinde 2013 yılında 100 gencin katılımıyla siyaset bilimi temalı bir kamp düzenlenmiştir. Kampa katılan gençler, alanında uzman akademisyenlerle seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Bununla birlikte Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2012 yılında siyasal yaşama etkin katılımların artırılması ve karar alma süreçlerindeki rollerin güçlendirilmesine yönelik eğitim projesine…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Bakan, hiç Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bir şey yapmamışsınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - …ve Diyarbakır 21 İl Gençlik Platformu Projesi’ne de mali destek sağlanmıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4687) esas numaralı, Ardahan ilinde yurt yapımına ilişkin soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Yatırım Programı’nda Ardahan il merkezinde 634’ü kız, 522’si de erkek öğrenciler için olmak üzere toplamda 1.156 yatak kapasiteli yurt yapımı projesi yer almaktadır. Ayrıca Ardahan için…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Özür dilerim Sayın Bakan, hiç Urfa’nın Hilvan ilçesine yatırım yapmayacak mısınız?

BAŞKAN – Sayın Tanal lütfen…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Çok özür dilerim. Yani Sayın Bakan Ardahan’dan başladı…

BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen devam eder misiniz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şanlıurfa’nın, hiç, Hilvan, Siverek ilçesine de bir yatırım yapmayı düşünür müsünüz Sayın Bakan?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) – Bir soru önergesi de siz yollayın Sayın Tanal, onun da cevabını veririz böylece.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Çok teşekkür ederim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) - Ayrıca Ardahan için on beş yıllığına ön protokolle 500 yatak kapasiteli yurt kiralanması için de ilana çıkılmıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4726) esas numaralı, Ardahan’da yaşayan gençlerin iş sorunlarına ilişkin soru önergesi: Türkiye’yi bir olimpiyat ve spor ülkesine dönüştürme vizyonuyla yürürlüğe konulan tesisleşme programında inşaatı devam eden 888 spor tesisinden 259 tanesinin yapımı tamamlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünce Ardahan’da hâlen devam eden yatırımlarımızda ve 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında illerimize kazandırılması planlanan tesislerimizde antrenörlük, gençlik liderliği, güvenlik, temizlik ve şoförlük gibi alanlarda personel istihdamı yapılacaktır. Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Yatırım Programı’nda 3,5 milyar TL bütçeli ve toplamda 123.360 öğrenci kapasiteli 183 adet yurt projesi yer almaktadır. Ayrıca Ardahan’da 16 milyon 688 bin Türk lirası sözleşme bedelli ve 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 750 kişilik yurt projesi devam etmektedir. Söz konusu spor tesislerinin ve yurtların inşaatı aşamasında oluşan katma değerle ekonomiye ve istihdama katkı sağlanmaktadır. Tesislerin hizmete girmesiyle oluşturacağı iş gücü talebiyle de yapıldığı illerde ve çevresinde insanlarımızın iş sahibi olmalarına katkı sunulacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4764) esas numaralı, Ardahan’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin soru önergesi: Bakanlığımızca 2002-2013 döneminde Ardahan ve ilçelerinde hizmete açılan toplam 13 tesisin isimleri şu şekildedir: Yalnızçam Uğurludağ Kayak Tesisleri, Sulakyurt köyü semt sahası, Sulayyurt köyü Atlı Cirit ve Eğitim Alanı, yarı olimpik yüzme havuzu, Çıldır ilçesi semt sahası, Damal ilçesi semt sahası, Hanak ilçesi semt sahası, Posof ilçesi semt sahası, Çıldır ilçesi Âşıkşenlik beldesi semt sahası, Merkez Halil Efendi Mahallesi sentetik futbol sahası, Ardahan Gençlik Merkezi, Göle Spor Salonu, Göle sentetik futbol sahası. 2014 Yatırım Programı’nda ise Ardahan’ın Göle ilçesinde 2 milyon Türk lirası proje bedelli ve arazi tahsis işlemleri devam etmekte olan bir gençlik merkezi projesi yer almaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4792), (6/4793), (6/4794), (6/4806) esas numaralı, Ardahan iline yönelik iş birliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin soru önergeleri: Yabancı heyetlerin ülkemizi ziyareti ve uluslararası anlaşmaların imzalanacağı yerlerin tespiti taraflarla yapılan görüşmeler sonucu Dışişleri Bakanlığının uygun görüşleri doğrultusunda belirlenmektedir. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır ve Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine son on yılda iş birliği ve ticari anlaşma yapmak üzere herhangi bir yabancı heyet gelmemiştir.

Van ilimizde ise, Tekvando Federasyonu ve Güney Kore Büyükelçiliğinin birlikte yürüttüğü Sportif Aktivite Projesi bulunmaktadır. Bu proje kapsamında Büyükelçilik ve Federasyon yetkilileri, belirli dönemlerde söz konusu projeyi denetleme ve izleme amacıyla Van ilimizi ziyaret etmektedir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4823) esas numaralı, Ardahan’ın ilçelerine spor müdürlükleri kurulması ve sporcu lisans ücretlerine ilişkin soru önergesi: Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü, Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ilçe müdürlüklerine atama işlemleri kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak geçerli mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Federasyon faaliyetlerine katılan sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerinde 16 yaş ve altı sporcular için herhangi bir ücret alınmamaktadır. 16 yaş üstü sporcular için ise bağımsız federasyonları tarafından lisans, tescil, vize ve transfer talimatında belirledikleri ücretler alınmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından verilen (6/4894), (6/4896), (6/4898), (6/4900), (6/4902), (6/4927), (6/4928), (6/4929), (6/4930), (6/4931), (6/4932) esas numaralı, doğu illerimizdeki bedensel engelli sporculara ilişkin soru önergeleri: 2013 yılında Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bütçelerinden Bedensel Engelliler Federasyonuna 3 milyon 150 bin, Görme Engelliler Federasyonuna 2 milyon 150 bin, İşitme Engelliler Federasyonuna 5 milyon 200 bin ve Özel Sporcular Federasyonuna da 2 milyon 400 bin Türk lirası yardım yapılmıştır.

Ayrıca, federasyonlarımızın eğitim ve altyapı çalışmalarına yönelik projelerine de mali destek verilmektedir.

Ankara, Aksaray, Adıyaman, Bursa, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Tokat olmak üzere, ilk etapta 8 adet üretilen ve illerimizde hizmet veren özel donanımlı araçlarla paralimpik sporcuların spor tesislerine ücretsiz ulaşımı sağlanmaktadır. Söz konusu araçların en kısa sürede 81 ilimizde de faaliyete geçirilip engelli vatandaşlarımıza hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

Gençlik hizmetleri ve spor müdürlükleri tarafından, adres bilgileri ve spora yatkınlıkları tespit edilen engelli bireylere spor yapma bilinci konusunda bilgiler verilmektedir.

İl müdürlüklerimizce, engelli bireylerimizin evlerinden alınarak spor tesislerine ulaştırılmaları ve tekrar evlerine bırakılmaları sağlanmaktadır.

Resmî binalar ve yapılar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmektedir. Engelli sporculara yönelik soyunma odaları yapılmasına, engelli seyirciler için uygun seyir alanları oluşturulmasına ve sosyal imkânlardan faydalanmalarına yönelik düzenlemelere özen gösterilmektedir.

Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan açık ve kapalı bütün spor tesisleri, engelli vatandaşlarımızın erişebilirliği dikkate alınarak özel rampalar, asansörler ile lavabo, duş mahalleri planlanarak projelendirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler hâlen yeni yapılmakta olan bütün tesislerde de hayata geçirilmektedir.

Gümüşhane ilimizde toplam 110, Bayburt’ta 39, Ardahan’da 19, Kars’ta 42, Iğdır’da 163, Van’da 168, Ağrı’da 109, Erzurum’da 260, Elâzığ’da 262, Muş’ta 127, Şırnak’ta 4, Adıyaman’da 287, Hakkâri’de 113, Bingöl’de 116,  Batman’da 89, Bitlis’te 63, Siirt’te 68, Diyarbakır’da 399, Şanlıurfa’da 269, Mardin’de 78 ve Osmaniye’de de 427 engelli sporcumuz çeşitli branşlarda aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri tarafından verilen (6/4978) esas numaralı, gençlerin kültürel faaliyetlere katılmalarını artırmaya yönelik projelere ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce 2011-2013 yılları arasında yurt içinde 5 adet gençlik liderliği eğitimi, 3 adet kamp liderliği eğitimi, 2 adet afet rehabilitasyon destek gönüllüleri eğitimi, 1 adet değerler eğitimi kongresi, 1 adet 7’nci Ulusal Sosyoloji Kongresi ve 1 adet eğitim çalıştayı, 1 adet gençlik araştırmaları çalıştayı ve hâlen muhtelif illerde gençlerin katılımıyla sürdürülen güvenli İnternet ve sosyal medya eğitimleri olmak üzere 15 adet kurs, toplantı, seminer ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Atasız Ati Olmaz Projesi kapsamında Sarıkamış belgeseli gösterimi ve Sarıkamış temalı konserler ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2012, 2013 yıllarında Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası, Gençlik Şühedanın İzinde Projesi kapsamında çeşitli yürüyüşler ve anma etkinlikleri, Türk halk müziği ve Türk halk oyunları yarışmaları gibi programlar düzenlenmiştir.

Söz konusu etkinlik ve faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla etkinlik ve faaliyetlerin tamamlanmasını müteakip değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yurt dışında 2 gençlik çalıştayı, 2011, 2012, 2013 yıllarında Güney Kore’yle gençlik değişim programları düzenlenmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında Japonya tarafından gerçekleştirilen Dünya Gençlik Gemisi programına ülkemiz tarafından katılım sağlanmış, Almanya Federal Cumhuriyeti’yle yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2011 yılında 14 gençlik ve 4 uzman değişim programı; 2012 yılında 7 gençlik, 1 uzman değişim programı; 2013 yılında 6 gençlik ve 4 uzman değişim programı olmak üzere toplam 43 faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, aralarında Tunus, Bosna-Hersek, Japonya, Güney Kore, İsveç, Avusturya gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülkeyle ikili ilişkiler geliştirilmiş, gençlik ve uzman heyetleri ağırlanmış ve faaliyetler düzenlenmiştir.

Ayrıca, Avrupa Konseyi eğitmenleri tarafından verilen Türkiye’de gençlik politikası geliştirilmesi ve gençlik katılımı kurslarına 27 gencimizin iştiraki sağlanmıştır.

Bakanlığımız Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 2013 yılı Kasım ayına kadar bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali Altın Pars, Lider Gençlik Kampları, Bir Gün Bir Değer, Seyyah Bizim İller, Seyyah Ulu Çınarın İzinde, Balkan Gençlik Treni, Yurt İçi Gençlik Treni, Türkiye Akdeniz Gençlik Barış Gemisi, 57. Alay Vefa Yürüyüşü ve Genç Gazeteciler Buluşması adlı projeler gerçekleşmiştir. Söz konusu projelerin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için her projenin kendi adıyla oluşturulan web sitesi, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlarıyla gençlik hizmetleri spor il müdürlükleri ve Bakanlığımızın web sayfası kullanılmıştır.

Bununla birlikte, Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali Altın Pars Projesi için iletişim fakültesi bulunan üniversitelere festival afişleri gönderilerek üniversite panolarında tanıtımı yapılmış, İstanbul’da 30 ve Ankara’da da 40 adet billboardda iki hafta süresince tanıtım yapılmıştır. Diğer taraftan, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2013 yılında 27 adet kültür ve sanatla ilgili projeyle 2 adet bilimsel projeye mali destek sağlanmış olup proje uygulamaları devam etmektedir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri tarafından verilen (6/4988) esas numaralı, STK’lar ile birlikte yürütülen projelere ilişkin soru önergesi: Bakanlığımız Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 2012 yılında 79; 2013 yılında ise 157 sivil toplum kuruluşu proje destek programı kapsamında desteklenmiştir. Bu projelerin ve sivil toplum kuruluşlarının isimleri Bakanlığımızın web sayfasında ilan edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla 16, mahallî idarelerle 4, üniversitelerle 19 olmak üzere toplam 39 proje; 2013 yılında ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla 15, mahallî idarelerle 2, üniversitelerle de 8 olmak üzere toplam 25 ortak proje yürütülmüştür. Proje destek programı kapsamında 2012 yılında dezavantajlı gençlere yönelik 39; 2013 yılında da 56 olmak üzere toplamda 95 adet proje desteklenmiştir. Desteklenen projelerin listesi Bakanlığımızın web sayfasında ilan edilmiştir.

Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 81 ilden gençlik alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 14 il merkezinde proje döngüsü yönetimi eğitimi gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, Girişimcilik Eğitimi Projesi de 81 ilimizde bulunan gençlik merkezlerinde uygulanmakta olup bu konuda KOSGEB ile iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca, İyilik Ağacı Projesi 81 il ve gençlik merkezimizde millî eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler il müdürlükleri, yerel yönetimler, gençlik ve spor kulüpleri ve derneklerle iş birliği yapılarak yürütülmüştür. Dezavantajlı gençlerimize yönelik Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, gençlik ve izcilik kampları, Genç Dönüşüm ve Gençlerin İyilik Ağacı projeleri uygulamaya geçirilmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri tarafından verilen (6/4989) esas numaralı, gençlik merkezleri ve üye sayılarına ilişkin soru önergesi: 2013 Kasım ayı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerine üye olan gençlerimizin sayısı 447.838 olmuştur. 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla bu sayı 542.084 olmuştur, bunun bölümü de 275.569’u kız, 266.515’i erkek. 2013 Kasım ayı itibarıyla 173 olan gençlik merkezi sayımız 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla 180 olup 81 ilimizin hepsinde ve pek çok ilçemizde gençlik merkezimiz bulunmaktadır. Ayrıca muhtelif illerde açılacak 19 adet yeni gençlik merkezinin kiralama yoluyla temini için çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımız yatırım programında yer alan 173 adet yeni gençlik merkezi projesinden 97’sinin hâlen inşaatı devam etmekte, 29’u ihale aşamasında bulunmakta ve 47’sinin ise proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Gençlik merkezlerinin tanıtım faaliyetleri yıl boyu aralıksız devam etmektedir. Tanıtım faaliyetlerimiz özel ve resmî okullarda, üniversitelerde ve her alanda broşürler, afişler, anketler, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler, geziler, kamplar, seminerler, toplantılar ve kampanyalarla yürütülmektedir. Ayrıca Bakanlığımızın düzenlediği ve tüm gençlik merkezleri üzerinden yürütülen gençlik proje faaliyetleriyle daha fazla gence ulaşılması için yazılı ve görsel basında da yer alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

BAŞKAN – Sayın Bakan, süreniz dolmak üzere, sisteme giren sayın milletvekilleri var ek bir açıklama yapmak üzere, toparlarsanız seviniriz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) – Peki.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm faaliyet ve projeleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan gençlere tanıtmak, söz konusu proje ve faaliyetlere gençlerin katılımını artırmak amacıyla yurtlarımızda “genç ofis” adıyla gençlik merkezleri irtibat ofislerinin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Genç ofis irtibat bürolarıyla üniversite gençliğinin ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geçirmeleri, düzenlenen proje ve faaliyetlerden haberdar olmaları ve bazı faaliyet ve projelerin yurtlarda düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığımızca düzenlenen Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Lider Gençlik Kampları –ki bunlar tematik kamplardır- eğitim ve seminer faaliyetleri, gençlik liderleri eğitimi, kamp liderliği eğitimi, Genç Gazeteciler, gençlik uzmanlığı değişimi, Güney Kore-Türkiye Değişim Programı, Türk-Alman Paydaş Borsası, yapılandırılmış diyalog uzman değişimi, AGİT 2013 Gençlik Zirvesi, Filistin Hareketlilik Programı, Dünya Gençlik Gemisi, Almanya-Türkiye Değişim Programı, basın yayın dağıtım, Bakanlığımız Bir Yaşında, Gençlik Projeleri Destek Programı, Avrupa Gönüllülük Hizmeti –gençlik, gönüllülük bunlar- Genç Dönüşüm, Gençlik Treni, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Görevlileri, gönüllülük çalışma ziyareti ve Gençlerin İyilik Ağacı projeleri gençlik merkezlerinde uygulamaya geçirilmiş olup bazı projelerimiz hâlen devam etmektedir. Söz konusu projelere, gençlik merkezlerimize üye olmayan gençlerimiz de katılım sağlamıştır.

Bakanlık olarak gençlik merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve gençlere daha cazip gelecek şekilde tefrişatlarının yenilenmesi çalışmaları da devam etmektedir.

Başkanım, burada…

BAŞKAN – Sayın Bakan, cevaplamadığınız çok soru var ama süre sıkıntısı çekiyoruz, isterseniz burada kesebilirsiniz. Sisteme giren sayın milletvekillerine kısa bir açıklama yapmak için söz vereceğim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) – O zaman Başkanım ben burada tamamlayayım.

BAŞKAN – Başka bir zaman cevaplarsınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) – Daha vardı ama...

BAŞKAN – Epeyce var evet.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Devamla) – Peki.

Teşekkür ediyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz.

Soru soran ve sorusu cevaplanan milletvekillerine söz vereceğim kısa bir açıklama için, bir dakikalık bir süre.

Sayın Doğru…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanı bir iki konuda bilgi almak için rahatsız ediyorum: Ülkemizde son yıllarda uyuşturucu, alkol ve sigara başta olmak üzere madde kullanımı çok yoğun bir şekilde, başta büyük şehirler olmak üzere her yerde artış göstermektedir. Madde bağımlılığı ve elektronik bağımlılık olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı mücadelede, birçok bakanlığın yanında Gençlik ve Spor Bakanlığına daha fazla görev düşmektedir. Bu yönlü olarak Bakanlıkça gençlik merkezleri kurulması, gençleri spora teşvik eden çalışmalar yapılması, amatör sporların desteklenmesi, gençlerin ihtiyacı olan öğrenci yurtlarının daha fazla yapılması gerekmektedir. Bakanlık olarak bu yönlü çalışmalarınızın ne durumda olduğunu öğrenmek istiyoruz.

Ayrıca, İnternet bağımlılığı, ortaöğretim gençliği başta olmak üzere bütün gençliği ve bütün toplumu sarmaktadır. Gençlerin bilinçli İnternet kullanımıyla ilgili olarak da Bakanlık olarak çalışmalarınız var mıdır? Bu konuda bilgi istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Işık, size de söz vereceğim ama size biraz uzun süre vereceğim çünkü 10 küsur sorunuz var.

Buyurun, iki dakika.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakana da, geç de olsa sorularımıza verdiği cevaplar için teşekkür ediyorum, daha önceki Sayın Bakana sorduğum soruların cevabıydı.

Sayın Bakan, tabii ki Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt kapasiteleri ve bunların kullanımıyla ilgili Türkiye'de ciddi bir sıkıntı var. Örneğin, kendi ilim Kütahya’da, yaklaşık 46 bin öğrencisi olan bir üniversitenin toplam yatak kapasitesi yüzde 10 civarında. Özellikle kayıtların olduğu dönemlerde çok yoğun bir talebin olduğu sizin tarafınızdan da bilinmekte. Kütahya’da yurt kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarınızı duymuş olmaktan memnuniyet duydum. Ancak, Altıntaş, Emet, Hisarcık, Domaniç gibi ilçelerimizde ciddi yurt talebi vardır. Belki, yurt yapma yerine, buralarda yurt kiralama ya da “özel yurtlara yurt desteği” adı altında bir kaynak aktarmayla bu sorunun çözümü daha kolay olabilir. Özellikle bu adını zikrettiğim ilçelerde bu sorunun çözümüne katkıda bulunursanız memnun olurum.

Ayrıca, Bakanlığınızın hizmet alımı yoluyla oldukça fazla sayıda personel çalıştırdığı görülmekte. Hizmet alımında objektif kriterlerin uygulanmadığı, daha çok siyasi ve yerel baskılar nedeniyle bazı şirketlerin bu hizmet alımına dâhil edilmediği iddiaları hâlen geçerliliğini sürdürmektedir. Bu konuyu da bir inceletirseniz yerinde olur diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Halaman, sizin de bir cevap isteminiz var; yalnız, sizin sorunuzu cevaplandıramadığı için bu isteminizi yerine getiremeyeceğim. Bir başka zaman inşallah.

Sayın Bakan, buyurun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tabii, Sayın Milletvekilimizin madde bağımlılığıyla ilgili dile getirmiş olduğu konu, gerçekten bizim de önem verdiğimiz ve dikkatle incelediğimiz bir konu ama sizin de dile getirdiğiniz gibi, İnternet bağımlılığı noktasında gerçekten farklı çalışmalar şu anda yapılıyor. Bunun, aynı zamanda, yeni bir olgu olduğunu da göz önünde bulundurursak, tabii, geçmişi çok uzun olan bir süreç değil ama Bakanlığımız nezdindeki hem sosyologlarla olan çalışma hem psikologlarla ve psikiyatristlerle olan çalışmalar sonucunda birtakım veriler elde ettik. Bu noktadaki çalışmalarımız da hem yurtlarımızda olsun hem gençlik merkezlerimizde olsun devam ediyor ama aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığımızla ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla da beraber bu konularda birtakım fikirler üzerinde şu anda müzakere hâlindeyiz. Ümit ediyorum ki en kısa zaman içerisinde daha bilgilendirici ve daha olumlu bir İnternet kullanımı noktasında bizim de yardımlarımız olacaktır ve ümit ediyorum ki genç kardeşlerimiz, sadece gençlerimiz değil tabii, genel olarak bütün Türkiye’de bu noktada adım atabileceğiz.

Sayın Işık, doğru dile getiriyorsunuz, gerçekten yoğun bir talep var şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun bünyesinde olan yurtlarımıza. Aynen sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi, bazı ilçelerde ve illerde yurt yapımı noktasındaki çalışma talebe yetişemiyor. Bu noktada biz devreye girerek doğrudan kiralama usulleriyle ve ön protokollü kiralama usulüyle sayıyı hızlı bir şekilde artırmak üzere şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum ki -Kütahya ili, tabii, sizin iliniz olduğu için o ölçekte cevabı veriyorum- Kütahya ilinde ciddi manada sorunu çözmüş olacağız önümüzdeki yılın başlangıcı ama Türkiye genelindeki çalışmalarda da iyi mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Öğrenci kardeşlerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınma noktasındaki sayılarını ciddi manada artıracağımızı düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.06

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.24

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muharrem IŞIK (Erzincan)

------0------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan,  Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/2011) (S. Sayısı: 563)(x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

10/4/2014 tarihli 75’inci Birleşimde, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümünde yer alan 1’inci madde üzerinde Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin verdiği Anayasa’ya aykırılık önergesinin işleminde kalınmıştı.

Şimdi önergeyi hatırlatmak için tekrar okutup oylarınıza sunacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1. Maddesinin Anayasaya aykırı olmasından dolayı teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                           

                 Özcan Yeniçeri                                     Reşat Doğru                                       Bülent Belen

                       Ankara                                                Tokat                                               Tekirdağ

                Mesut Dedeoğlu                                      Faruk Bal                                           Alim Işık

                 Kahramanmaraş                                         Konya                                               Kütahya

          Hasan Hüseyin Türkoğlu                           Mehmet Erdoğan

                     Osmaniye                                             Muğla

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Aynı mahiyetteki diğer iki önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı kanun tasarısının 1'inci maddesinin yasa metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                  Hasip Kaplan                                       Adil Zozani                                        Halil Aksoy

                       Şırnak                                               Hakkâri                                                Ağrı

                     Altan Tan                                      Ertuğrul Kürkcü                                       Erol Dora

                    Diyarbakır                                            Mersin                                               Mardin

                Gülser Yıldırım

                       Mardin

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                    Atilla Kart                                      Ali Haydar Öner                          Mehmet Volkan Canalioğlu

                       Konya                                                Isparta                                              Trabzon

           Ferit Mevlüt Aslanoğlu                               Ali Serindağ                                      Mahmut Tanal

                      İstanbul                                            Gaziantep                                            İstanbul

BAŞKAN – Komisyon önergelere katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal konuşacak önerge üzerinde. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

563 sıra sayılı MİT Yasası’yla ilgili teklif nedir? Türkiye’deki tüm kamuoyunu ilgilendiren bir kanun teklifi. Bu kanun teklifi neler getiriyor? Bu eğer yasalaşırsa, Türkiye bir istihbarat örgütüne dönüşmüş olacak. Bununla ilgili, yine bu yasalaşırsa, MİT’e denetimsiz operasyon yetkisi veriliyor, istediğini gözaltına alabilecek. Yine, bu teklif yasalaşırsa, MİT, tüm kamu kurumlarında yasa dışı bilgi toplayabilecek, MİT elemanlarına kanunda koruma zırhı getiriliyor, terör örgütleriyle pazarlık yapılabilecek karanlık bir ortam yaratacak tabii ki. Bu teklif nedir?

Hatta şu anda Adalet ve Kalkınma Partisinden Tekirdağ Milletvekilimiz var. Tekirdağ Milletvekili geçmişte Şanlıurfa’da valiydi. Şanlıurfa’da, faili meçhul cinayetlerle ilgili, dünya kadar insan o dönem gerçekten öldürüldü ama bu faili meçhul cinayetlerin sorumluları kimlerdir, kim yaptı hâlen belli değil. Yani, bu, o dönemde yapılan karanlık yeraltı çete örgütlerinin şimdi başka versiyonu, yasayla bu oluşmuş olacak.

Nedir bu yasayla getirilen? Efendim, MİT’le ilgili herhangi bir silah taşıma da olsa, eğer bir kamyonun arkasında ceset de taşınmış olsa MİT’le bağlantısı olduğu zaman kesinlikle soruşturma konusu yapılmamış olacak. Bu nedir? Devlet, hukukla sınırlandırılmıyor. Devlet, âdeta tek kişinin iki dudağının arasına sınırlandırılmış, tek kişinin yetkisine bırakılmış bir yasa hükmüne dönüşmüş olacak.

Burada, tabii, yine tanıklıkla ilgili bir sorun var. Tanıklıkla ilgili, suç işlese bile, MİT’in hiçbir personelinin suç işleme nedeniyle tanıklığına başvurulamayacak, ifadesine başvurulamayacak. Burada bir korunma zırhı getirilmiş oluyor. Peki, hukuk devletlerinde bu olabilecek olan bir uygulama mı? Değil.

Mevcut olan bu kanunun tamamı, Anayasa’mızın 2’nci maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırı, Anayasa’mızın 9’uncu maddesindeki hükümlere aykırı, Anayasa’mızın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine -bazılarına imtiyaz getiriliyor- aykırı, Anayasa’mızın 20’nci maddesindeki özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı, Anayasa’mızın 22’nci maddesindeki haberleşme hürriyetine aykırı, Anayasa’mızın 28’inci maddesindeki basın hürriyetine aykırı, Anayasa’mızın 36’ncı maddesindeki hak arama özgürlüğüne aykırı, Anayasa’mızın 138’inci maddesine, yine, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırı.

Peki, bu yasayla ne oluyor? Genellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge toplama yetkisi veriliyor. Bu, hukuk devletinde karşılanabilecek olan bir husus değil. Temel hak ve özgürlüklerin tamamı burada daraltılıyor. Temel hak ve özgürlüklerin daraltıldığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilmez. Totaliter, otoriter rejime doğru bir gidişat var. Bununla asıl getirilmek istenilen, bir istihbarat devleti kurmaktır. İstihbarat devleti kurmak, hukuk devletiyle yan yana durmaz, hukuk devletinin kabul edebileceği bir husus değil. Aynı zamanda, bu, istihbarat devletinden ziyade, siyasal iktidarların istihbarat örgütü olmuş olacak. İstihbarat örgütlerine niçin ihtiyaç duyulur? Genellikle Orta Doğu ülkelerinde istihbarat örgütlerine hakikaten çok fazla ihtiyaç var ama eğer Türkiye… Doğu ülkelerine doğru yani diktatörlüğe doğru gidişin göstergesi önümüzdeki bu MİT Yasası’dır. Bu MİT Yasası şeffaflıktan, hesap verilebilirlikten uzak, diktatörlüğe doğru giden yol, diktatörlüğe doğru dizayn yapan bir yasadır.

Bu, aynı zamanda… Mesela, tutukluların veya sanıkların takası söz konusu. Devletlerle ilgili, tutukluların veya sanıkların takası açık ve net belli değil. Hangi siyasi suçlarla ilgili… Siyasi suçlarla ilgili mi takas olacak, uyuşturucu çetesiyle ilgili mi olacak, mafyayla ilgili mi olacak? Hangi suçla ilgili takas işleminin gerçekleştirileceği belli değil. Bu anlamda, 1’inci maddedeki sınırsız yetki, mevcut olan yasada görev ve yetkilerle ilgili yetki verilmişken burada “her türlü yetki” deniliyor. Ki hukuk devletinde, Anayasa’mızdaki olaylarda, görevin ve sorumluluğun başı ve sonu belli olması gerekirken burada, buradaki görevin ve sorumluluğun ne başı belli ne sonu belli; tamamen Anayasa’ya aykırıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) – Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Karar yeter sayısı istiyoruz efendim.

BAŞKAN – Bir konuşmacımız daha var.

Diğer önerge konusunda Hakkâri Milletvekili Sayın Adil Zozani konuşacak.

Buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de 1’inci maddeyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerine grubumuz adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bize bir sorun, 1’inci maddenin neden metinden çıkarılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Çünkü bir şey unutulmuş orada. Esasında, onu size hatırlatmak için bu sözü aldım, bu konuşmayı aldım, konuşuyorum. MİT, tarihi boyunca, cumhuriyet tarihi boyunca 3 defa ismini değiştirmiş; “MEH”, “MAH”, sonra “MİT” olmuş. 1’inci maddede bir eksiklik bırakılmış. MİT’in isim değişikliğini unutmuşsunuz, size hatırlatmak için çıktım. Artık “MİT” demeyin, bence, naçizane teklif olarak, öneri olarak kabul edin -teklifimizin içerisinde unuttuk onu, önergede ifade etmedik, şimdi ben burada sözlü olarak, nasılsa kayda da geçiyor, siz de dinliyorsunuz- isminin değiştirilmesini talep ediyoruz; “AKİT” yapalım bunu da. Yani, bunu da yaparsanız tamamıyla partinin organı bir istihbarat mekanizmasını kurmuş olursunuz. Onun için, artık “MİT” ifadesi de çok demode bir ifade olmaya başladı, kullanmaya gerek yok. Bence, sizde AKİM var, başka şeyler var, (A)’yla başlayan çok teşkilatınız var, yanı başına “AKİT”i de ekleyin, Millî İstihbarat Teşkilatını da bu şekilde AK PARTİ şeması içerisinde, teşkilat şeması içerisinde tescillemiş olursunuz çünkü MİT’le ilgili bu kanun telifiyle tamamıyla iktidara bağlı bir teşkilata dönüştürülüyor. Yarın öbür gün, kısmet olur siz iktidardan düşersiniz başka bir parti gelir, o zaman o parti de kısa yoldan teklifini verir, kendisine göre, kendi parti şeması içerisinde gösterecek yeni bir isim bulur. Bu ismi eksik bıraktığınız için bu sözü alıyorum.

İkincisi, önemli bir husus -Sayın Bakanın da dinlemesini arzu ediyorum- son dönemlerde “paralel yapılanma” ifadesi çok kullanılıyor ama Türkiye'nin her yerinde bu paralel yapılanmaya ilişkin birtakım operasyonlar yapıyorsunuz ancak öyle zannediyorum ki Hakkâri’deki paralel yapılanmayla ilgili MİT size herhangi bir istihbari bilgi sunmuş değil.

Bakın, canhıraş hepimiz çaba sarf ediyoruz, demokratik barış ve çözüm sürecinin sabote olmaması için gecemizi gündüzümüze katarak, yeri geldiğinde arazide yatmayı da göze alarak bu süreci korumaya çalışıyoruz. Tam on gündür Meskan Dağı’nda bizim partili arkadaşlarımız, içlerinde 70 yaşında annelerin de olduğu partili arkadaşlarımız bu sürece karşı sabotaj girişimlerini engellemek için barış nöbeti tutuyorlar. Ancak bugüne kadar Hükûmete yönelik yaptığımız bütün çağrılar, Hakkâri’deki mülki idare amirleriyle ilgili  olarak yaptığımız bütün görüşmeler sonuçsuz kalmış. Âdeta bu süreci sabote etmeye dönük özel bir gayret var orada. Siz bunu paralel yapının bir gayreti olarak tarif edebilirsiniz ancak bizim bu gayretleri bu şekilde tarif etme gibi bir lüksümüz yok. Oradaki bu süreci sabote etmeye dönük gayretler doğrudan doğruya Hükûmetinizin politikalarıyla bağlantılıdır, tersini yapmadığınız sürece bu pratiğin, bu uygulamanın sorumlusu Hükûmettir. Kafasına böyle esti diye “Şuraya, buraya operasyon çekiyorum.” diyemez asker. Siz de askerî vesayeti sonlandırdığınız iddiasında bir Hükûmet olarak bu konuda artık adım atmak durumundasınız.

Bakın, kamuoyundan gizliyor olabilirsiniz, kamuoyuyla paylaşmıyor olabilirsiniz, Hakkâri sınır boyunda sıcak temaslar gerçekleşiyor. Yarın öbür gün, maazallah, şehirlerimize cenazeler gelmeye başladığı andan itibaren geriye dönüp “Ah! Vah!” demenin bir anlamı yok. Sınır boyundaki, Hakkâri’deki askerî hareketliliği durdurmanız gerekir, buna ilişkin tedbir geliştirmeniz gerekir. Tersi bir durumda, siz, ortaya çıkan durumun sorumlusu durumunda olursunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Eğer bu süreci bitirmek istiyorsanız çıkın, buradan açık, alenen söyleyin “Biz bu sürecin bitmesinden yanayız.” deyin; tersi bir tutumunuz varsa o zaman güvenlik tedbirlerinizi gözden geçirin. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Zozani.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Karar yeter sayısı istemiştik.

BAŞKAN -  Karar yeter sayısı istediniz mi?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İstemiştik, kürsüdeyken istemiştik ya Sayın Başkan, tutanaklarda var.

BAŞKAN -  “İsteyeceğiz.” demiştiniz, evet.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2937 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (h) ve (i) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli                  Mehmet Doğan Kubat       Yılmaz Tunç

     Giresun                                  İstanbul                     Bartın

Hakan Çavuşoğlu                  Osman Aşkın Bak          Ramazan Can

       Bursa                                   İstanbul                    Kırıkkale

Bünyamin Özbek

      Bayburt

“h) Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

i) Dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle, Bakanlar Kurulunca MİT'e verilecek görevler maddesinde yer alan “her türlü” ibaresi çıkarılmakta ve toplanan teknik istihbarat ve insan istihbaratının gerekli kuruluşlara ulaştırılması sağlanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

2’nci maddede üç adet önerge vardır, birisi Anayasa’ya aykırılık önergesidir. Önergeleri okutacağım ve İç Tüzük’ün 84’üncü maddesi gereği Anayasa’ya aykırılık önergesini öncelikle işleme alacağım.

Buyurun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı kanun tasarısının 2’inci maddesinde yer alan “ilgili bakanlıkların müsteşarları” ifadesinin “ilgili bakanlık müsteşarları” ifadesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Hasip Kaplan                                        Erol Dora                                          Adil Zozani

                       Şırnak                                               Mardin                                              Hakkâri

                Ertuğrul Kürkcü                                     Halil Aksoy                                     Gülser Yıldırım

                       Mersin                                                 Ağrı                                                 Mardin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 Sıra Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                   Ali Serindağ                               Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                Tanju Özcan

                     Gaziantep                                            İstanbul                                                Bolu

                   Celal Dinçer

                      İstanbul

BAŞKAN – Şimdi okutacağım önerge Anayasa’ya aykırılık önergesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 563 sıra sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. Maddesinin Anayasaya aykırı olmasından dolayı teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

          Hasan Hüseyin Türkoğlu                            Mesut Dedeoğlu                                     Reşat Doğru

                     Osmaniye                                       Kahramanmaraş                                          Tokat

              Adnan Şefik Çirkin                                Özcan Yeniçeri                                     Bülent Belen

                        Hatay                                                Ankara                                              Tekirdağ

                     Alim Işık                                      Mehmet Erdoğan

                      Kütahya                                               Muğla

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hatay Milletvekili Sayın Şefik Çirkin konuşacaklar.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MİT Kanunu’yla ilgili değişiklik önergemiz üzerinde konuşmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarım.

Şimdi, sayın milletvekilleri, elbette ki bir istihbarat kurumunun, devletin güvenliğini ilgilendiren bir istihbarat kurumunun geniş yetki ve yasalarla kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi memleketin hayrına olur. Yani biz, ilkesel itibarla kendi istihbarat kurumlarımızın güçlendirilmesine karşı değiliz ancak burada çok farklı bir yapılaşma ve ehil ellerde olmayan bir durum görüyoruz. Bir kere Anayasa’ya uygunluğu yok, o yüzden Anayasa Komisyonuna indirilmiyor çünkü yargı yetkisi, eşitlik ilkesi, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti, vesaire vesaire vesaire, bunların tamamında Anayasa’ya aykırılık var, indiremiyorsunuz.

Bir de -anlaşılan bu yasadan da sorumlu, başkanlığını yaptığı kurullara da dikkat ettiğimiz zaman- Sayın Beşir Atalay’ın ilgilendiği ve çıkartmak üzere Mecliste bulunduğu bir yasa.

Şimdi, ben burada bir olayı hatırlatmak istiyorum ki Sayın Beşir Atalay’ı bizatihi ilgilendiriyor. 26/07/2010’da Dörtyol’da 4 polisimizi PKK terör örgütü şehit etti. Arkasından, polis -kendi yanlış uygulamasından- olayın telaşıyla “3 PKK’lıyı yakaladık.” dedi ve halk galeyana geldi. Bir telsiz anonsunda “PKK’lılar karakolu bastı.” ifadesi kullanıldı, bütün Dörtyol halkı karakola hücum etti ve arkasından şehir karıştı. Devletin tüm yetkilileri bize rica etti. Ben il başkanıyım o zaman. Oraya geldim ve halkı sakinleştirdik. Öyle bahsedildiği gibi hiçbir şey olmadı, 4 tane dükkân yandı -keşke onlar da yanmasaydı- kimse kimseye tokat atmadan olaylar bitti.

Şimdi, buradan sonrası ilginç: Sayın Beşir Atalay başladı “Bu olaylar yalın değil, arkasında başka şeyler var.” demeye. Arkasından Sayın Başbakan Erdoğan “Elimizde bir ses kaydı var, olaylar farklı.” dedi. Sabahleyin eldeki ses kaydı çıktı, ocak başkanımız dinlenmiş, montaj. Üç ayrı yerdeki, üç ayrı gündeki yaptığı konuşma kesilmiş, montajlanmış ve sanki Dörtyol olaylarının faili gibi, Kürt kökenli kardeşlerimizin üzerine giden, belki de onların katledilmesine sebep olacak “provokatör” şeklinde takdim edilmiş. Kaset montaj. Sayın Başbakana sorduk, dedik ki: Montaj kaset, hukuki dinleme yok, bu ne geziyor sizin elinizde? Bunu veren Sayın Beşir Atalay, zamanın İçişleri Bakanı! Arkasından bu arkadaşlarımız yargılandı, yargılanıyor şu anda.

Şimdi, bakın, aradan aylar geçti. Bu olayları durdurma noktasında devletin tüm kurumlarının teşekkürüne, iltifatına mazhar olan ben, yedi ay sonra, milletvekili adayı olunca, bu olaylardan yargılandım. Montaj kaseti kimin tertiplediği, kimin dinlediği belli değil ama “paralel yapı” dediğimiz özel yetkili mahkeme bizi dinlemiş. Bu montaj kasetle ilgili bugün Mecliste olan fezlekemiz ne diyor? “Kin, garez, halkı birbirine kışkırtma…” Utanılacak şeyler bunlar, şerefimizle oynanan şeyler. Ama “paralel yapı” diye adlandırdığımız Adana Özel Yetkili Mahkemesi, bu da bizi hukuken dinlemiş, mahkeme kararıyla dinlemiş ve altı ay sonra, hiçbir delil bulunamadığından, kovuşturmaya gerek olmadığına, hiçbir şüphe de bulunamadığından kovuşturmaya gerek olmadığına karar vermiş. Şu anda bu fezleke Mecliste. Hakkımda, Hatay’da Alevi’siyle, Sünni’siyle, Kürt’üyle, Türkmen’iyle, nerede bir sıkıntı çıkıyorsa araya giren Şefik Çirkin, bugün, fezlekeli bir şekilde, Mecliste utanılacak, şerefimi lekeleyecek bir olayla karşı karşıyayım.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sizin için şereftir o.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Sağ olun.

Şimdi, bu yasayla devlet MİT’e teslim edilir ama bu kafayla MİT size teslim edilemez Sayın Beşir Atalay! Belki bu yaptıklarınızdan utanır, gelir, şurada bizden özür dilersiniz. Ona, buna “şerefsiz” diyorsunuz. Bizim şerefimizle oynadınız ve bunun şerefli bir iş olup olmadığını da zatıalinize takdir ediyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Karar yeter sayısı istiyoruz Başkan.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.48

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muharrem IŞIK (Erzincan)

------0------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Hatay Milletvekili Sayın Şefik Çirkin ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylamaya sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

563 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon burada.

Hükûmet burada.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 Sıra Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ali Serindağ (Gaziantep) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Bolu Milletvekili Tanju Özcan konuşacak.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birinci bölümde şahsım adına yaptığım konuşmada kısaca kanun teklifinin geneli üzerinde düşüncelerimi ifade etmeye çalışmıştım.

Sayın milletvekilleri, ben Komisyon üyesi olarak Komisyonda düşüncelerimi bütün açıklığıyla ve geniş olarak izah ettim. Orada bir hususa değinmiştim, burada da değinmekte fayda görüyorum.

“MİT Kanunu” olarak kamuoyunda bilinen bu kanun örtülü bir af getiriyor arkadaşlar. Biz şunu söylemiştik: Yasa dışı terör örgütleriyle ve terör örgütü liderleriyle yapılan görüşmeler hukuka uygun değil demiştik. Çünkü değiştirilmek istenen mevcut MİT Kanunu’nun 4’üncü maddesinde MİT’in görevleri tahdidi olarak sayılmış, tek tek sayılmış. Buna göre, hiçbir zaman terör örgütü üyeleriyle veya terör örgütleriyle doğrudan görüşmesi veya hukuki anlamda görüşme sayılabilecek bir etkinlik içerisinde bulunması yasal değildi. Siz o zaman itiraz ettiniz, dediniz ki: “Hayır efendim, MİT herkesle görüşebilir, terör örgütleriyle de görüşebilir, liderleriyle de görüşebilir.” Ancak, bugün bu düzenlemeyi yasaya koymak suretiyle, o gün MİT tarafından terör örgütüyle yapılan görüşmelerin yasa dışı görüşme olduğunu aslında siz de kabul etmiş oluyorsunuz. Lehe olan hükmün geriye doğru yürüyeceğine ilişkin evrensel hukuk ilkesi gereğince de geçmişte bu hukuksuz görüşmeleri yapmış olan MİT Müsteşarı ve mensuplarının aklanmasına, bir anlamda örtülü af getirilmesine olanak sağlıyorsunuz; bu hususu ben Genel Kurulun dikkatlerine arz etmek istiyorum.

Yine, arkadaşlar, Komisyonda söyledik, buradaki sözcülerimiz de buna sık sık değindiler; bu yasayla birlikte, gerçekten, Türkiye ciddi anlamda kaosa sürükleneceği bir döneme girecek. Soruşturma izni sadece MİT Müsteşarıyla ilgili iken son yaptığınız değişiklikte, bu değişiklikle birlikte her MİT mensubuyla ilgili bir soruşturma izni geliyor, hatta tanıklıkla ilgili izin bile bu yasa ile birlikte gündeme geliyor. Biz bunun memleket açısından, suçun ve suçlunun ortaya çıkması açısından fayda getirmeyeceği kanaatindeyiz.

Yine, arkadaşlar, bu yasayla ilgili tuhaf bir düzenleme var -inşallah, Sayın Bakan onu önergeyle değiştirecektir, düzenleyecektir- burada hukuk tekniğine uygun olmayan bir ifade var, diyor ki: “Suç ihbarını alan cumhuriyet savcısı MİT’le temasa geçer.” Hukukçu arkadaşlarıma sordum, böyle bir şey var mı arkadaşlar? “MİT’le temasa geçer.” ne demek? Suç işlendiği ihbarını alıyorsunuz, “MİT’le temasa geçer.” diyorsunuz. Cumhuriyet savcısı MİT’le nasıl temasa geçecek? Oturup MİT’in o bölgedeki sorumlusunu kahve içmeye mi davet edecek, kendisi bir araca atlayıp MİT’e mi gidecek, nasıl temasa geçecek veya MİT yetkilisini, MİT’te görevli personeli suç ihbarıyla ilgili çağırsa hangi usule göre çağıracak, davet edecek? Bunların hiçbiri düzenlenmemiş. O anlamda acemice hazırlanmış bir teklif olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Panik hâlinde, günü kurtarmak için hazırlanmış, ilerisi düşünülmemiş bir  teklif olarak değerlendiriyoruz.

Yine, defalarca ifade ettik; bu teklifle birlikte, bu teklif yasalaşırsa Türkiye gerçek anlamda bir muhaberat devleti hâline gelecek. Bu noktaya da dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum.

Arkadaşlar, Türkiye dışında kaç tane ülkede bir istihbarat teşkilatının başındaki insan bu kadar popüler, herkes tarafından tanınabiliyor? Ancak, bizim MİT Müsteşarına bakıyorsunuz, MİT Müsteşarı bütün devlet protokollerinde en önemli yerlerde, hemen hemen her gün hakkında haberler var. Türkiye’de belki en az tanınması gereken adam, en çok tanınan insanların başında gelir hâle geliyor. Arkadaşlar, ciddi bir devlette böyle bir şeyin söz konusu olması bize göre mümkün değil.

Yine, bana göre çok fazla düşünülmeden getirilmiş bir düzenleme var Sayın Bakan. MİT’e istihbarat faaliyetlerinin yanı sıra operasyonel yetkiler verilmesi de ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak kanaatindeyiz. MİT’e çok geniş yetkiler verilmiş, bu yetkileri nasıl kullanacağı hakkında ek bir düzenleme de yapılmamış; bunun sonucunda MİT, yarın bir gün dünyanın en önemli suç örgütlerinden biri hâline gelebilecek. Bu noktaya da ben tekrar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

TANJU ÖZCAN (Devamla) - …dikkatinizi çekmek istiyorum, yol yakınken de bu düzenlemeleri yasadan çıkartalım istiyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özcan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı kanun tasarısının 2’nci maddesinde yer alan “ilgili bakanlıkların müsteşarları” ifadesinin “ilgili bakanlık müsteşarları” ifadesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Halil Aksoy (Ağrı) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Bingöl Milletvekili Sayın İdris Baluken konuşacak.

Buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu ifade edeyim ki bu hazırlanan MİT yasa taslağı, daha doğrusu MİT yasa teklifi diyelim, bireysel özgürlüklere karşı katı merkeziyetçi bir ceberut devlet anlayışını AKP eliyle yürürlüğe koyma teklifinin ta kendisidir. Bugüne kadar AKP, ne zaman halka gittiyse, seçmenden oy istediyse, bireysel özgürlükleri genişletme, demokrasiyi kurumsallaştırma ve Türkiye’de vesayet anlayışlarını kaldırma, devlete karşı bireyi güçlendirme söylemiyle halka gitti. Ama maalesef bu hazırlanan teklife baktığımız zaman, tamamen bireyin özgürlüklerini kısıtlayan, katı devletçi anlayışı bir kurum üzerinden birey üzerinde tahakküm kuracak şekilde düzenleyen bir yasa teklifiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bir kere, buraya teklif olarak gelmesi son derece sorunludur. Böylesi önemli bir konuda, bu kadar önemli bir düzenlemede, bütün Bakanlar Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulunun önerisiyle bir tasarı şeklinde gelmesi gereken bu teklif, maalesef ki AKP’nin hâlâ özgürlüklerle ilgili, demokrasiyle ilgili kaçak güreştiğini ortaya koyan bir yaklaşımı ortaya koymuştur.

Bizim tuhafımıza giden şey şu: Bu MİT yasa teklifini çözüm süreci üzerinden ele alan tartışmalar burada yapılıyor. Açık ve net bir şekilde ifade edelim: Bu yasa teklifinin çözüm süreciyle hiçbir alakası yoktur. Uzaktan yakından çözüm sürecini güçlendirecek, kalıcı bir barışı getirecek bir yasal düzenlemeyle buraya getirilen MİT yasa teklifinin hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla, tartışmayı buradan çıkarmanızı öneriyoruz. Her iki muhalefet partisi, bunun, çözüm süreci üzerinden yürütülen bazı görüşmeleri meşrulaştırdığını ifade ediyorlar. AKP de her zamanki gibi çözüm süreciyle ilgili çekinceli, sahiplenmeyen, siyasi irade ortaya koymayan utangaç bir tavırla burada bazı şeyleri konuşuyor. Çözüm süreciyle ilgili bir şeyi tartışacaksanız bunun çerçevesini net olarak ortaya koymuşuz. “Toplumsal müzakere ve barış yasası”nı bu Meclise getireceksiniz. Onun arkasında, iktidar partisi, müzakere sürecinin yürümesini istiyorsa bir siyasi irade ortaya koyacak. Muhalefet partileri de çözüm sürecinin bozulmasını istiyorsa “Biz müzakereyi değil, ölümleri tekrar getirecek bir mücadele dönemini istiyoruz.” diye açık ve net bir şekilde burada konuşacaklar. Bakın, partimizin hazırladığı “müzakere ve barış yasası”nda, müzakere süreçlerinin dünya örneklerinde nasıl yürütüldüğü, Türkiye’de de nasıl yürütülmesi gerektiği açıkça ortaya konuldu. Gerekirse bu süreci yürütmek üzere -bir sürü gereksiz bakanlık var- bir barış bakanlığı kurarsınız, o barış bakanlığı üzerinden bütün bu süreci yürütecek bir koordineyi, bir eş güdümlü çalışmayı ortaya koyarsınız. Böyle, bütün bireysel özgürlükleri kısıtlayan, istihbarat örgütüne olağanüstü yetkiler veren, geçmişi karanlık olan bir kurum üzerinden “Biz çözüm sürecinin yasal zeminini hazırlıyoruz.” düşüncesindeyseniz, kusura bakmayın, bir tek kendi kendinizi kandırmış olursunuz. Nitekim, bugüne kadar çözüm süreciyle ilgili sizden beklenen hiçbir yasal adımı ortaya koymadınız, Terörle Mücadele Kanunu’nu kaldırmadınız, demokratik siyasetin önünü açacak antidemokratik uygulamaların tamamını devreden çıkarmadınız, yeni bir anayasayla ilgili Türkiye'nin militarist, baskıcı bir 12 Eylül darbe Anayasası’ndan kurtulması için bugüne kadar bu Meclise hiçbir şey getirmediniz. Şimdi bu şekilde bir MİT yasa teklifi üzerinden çözüm sürecine yaklaşmak, böyle bir algı yönetimini yapmaya çalışmak, kusura bakmayın, önümüzdeki günlerde çok büyük sorunlar, çok büyük sıkıntılar ortaya koyacaktır.

Biz bütün bu maddelerde açık bir şekilde ifade edeceğiz. Tekrar altını çizerek burada vurguluyorum: Bu getirilen düzenleme, bir kurumun katı merkeziyetçi, ceberut devlet yapısını halka dayatan, topluma dayatan bir düzenlenmesinden başka bir şey değildir. Kendi eksenine insan yaşamını, insan haklarını, özgürlüklerini alan çözüm süreciyle uzaktan yakından da bir alakası yoktur.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 3’üncü madde üzerinde biri Anayasa’ya aykırılık olmak üzere dört adet önerge vardır. Önergeleri okutacağım ve İç Tüzük’ün 84’üncü maddesi gereği Anayasa’ya aykırılık önergesini öncelikle işleme alacağım.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun teklifinin çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Milli İstihbarat Teşkilatı" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu Kanun kapsamındaki" ibaresinin eklenmesini, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "Millî güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hâllerde yerli" ibaresinin "Yerli", (b) bendinde yer alan "Bu Kanun çerçevesinde görevleriyle ilgili olarak; kamu" ibaresinin "Kamu", (c) bendinde yer alan "suçlara" ibaresinin "suçlara (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere)", (j) bendinde yer alan "görüşebilir," ibaresinin "görüşebilir, görüşmeler yaptırabilir," şeklinde değiştirilmesini ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen" ibaresinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Nurettin Canikli                              Mehmet Doğan Kubat                              Bünyamin Özbek

                      Giresun                                             İstanbul                                              Bayburt

                  Ramazan Can                                    Türkan Dağoğlu                                   Hüseyin Bürge

                     Kırıkkale                                             İstanbul                                              İstanbul

                    Şirin Ünal                                     Osman Aşkın Bak                                Hakan Çavuşoğlu

                      İstanbul                                             İstanbul                                               Bursa

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı kanun tasarısının 3'üncü maddesinin b, c, d, e, f, g, h ve i bentlerinin yasa metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                  Hasip Kaplan                                       Adil Zozani                                     Ertuğrul Kürkcü

                       Şırnak                                               Hakkâri                                              Mersin

                     Erol Dora                                           Altan Tan                                          Halil Aksoy

                       Mardin                                            Diyarbakır                                              Ağrı

                Gülser Yıldırım

                       Mardin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 Sıra Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3. maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                   Ali Serindağ                               Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                Celal Dinçer

                     Gaziantep                                            İstanbul                                              İstanbul

                   Levent Gök

                       Ankara

BAŞKAN – Şimdi okutacağım önerge Anayasa’ya aykırılık önergesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3. Maddesinin Anayasaya aykırı olmasından dolayı teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

          Hasan Hüseyin Türkoğlu                            Mesut Dedeoğlu                                   Özcan Yeniçeri

                     Osmaniye                                       Kahramanmaraş                                         Ankara

                   Reşat Doğru                                       Bülent Belen                                         Alim Işık

                        Tokat                                               Tekirdağ                                             Kütahya

                Mehmet Erdoğan                                     Celal Adan                                    S. Nevzat Korkmaz

                       Muğla                                               İstanbul                                               Isparta

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kim konuşacak acaba?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Nevzat Korkmaz…

BAŞKAN – Önerge üzerine Isparta Milletvekili Sayın Nevzat Korkmaz konuşacak.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

AKP iktidarının son dönemlerinde çıkardığı kanunlar dikkat çekicidir, demokratik rejimler açısından ibret vericidir. Emniyet ve adalet gibi devletin siyaset üstü konumda bulunması gereken kurumlarını âdeta AKP Genel Merkezinin emri altına sokacak kanunlar çıkarılmıştır. Sıra, şimdi de MİT’e gelmiştir. MİT AKP’nin arka bahçesi hâline getirilmeye çalışılmaktadır. Hâlbuki bu teşkilat, devlet bütünlüğü ve millet bekası açısından günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar önemli ve özel bir teşkilattır.

Şu anda görüştüğümüz kanun teklifinin genel olarak anlamı şudur değerli milletvekilleri: Ülkemizdeki demokratik, çoğulcu rejim yerine, bir kişinin yönetimi ikame ettirilmeye çalışılmaktadır ve Başbakan, milletin talebi olmayan bir konuyu, MİT Kanunu’nu Meclise dayatmaktadır. Bu talebiyle Sayın Erdoğan, MİT’i tam manasıyla arka bahçesi yapmak, siyasi çıkarlar uğruna bu önemli devlet kurumunu kullanmak istemektedir. Bu teklif, AKP ve Başbakanın kendi paralel devletini ve kendi paralel istihbarat gücünü kurma çabasının açık bir göstergesidir.

17 Aralık hırsızlık, yolsuzluk meselesine, Oslo’dan İmralı’ya, sınırlarımızdaki terör gruplarına yardımdan millî hedeflerimiz aleyhine olan dış politika tercihlerine kadar tüm yasa dışı, ahlak dışı, hatta İslam dışı ilişkilere kılıf bulmak için MİT kanun teklifinin kullanılması manidardır.

Başbakan, bu teklifiyle demokratik tepkileri, masum hak arayışlarını, özel hayatın dokunulmazlığını antidemokratik bir yöntemle Meclis iradesini istismar ederek bastırmak sevdasına tutulmuştur. Bu teklifle, İmralı canisiyle sürdürülen ihanet müzakereleri, yine aynı caninin isteği doğrultusunda meşrulaştırılmaya, suç kapsamından çıkarılmaya çalışılmaktadır; terör örgütleri dâhil, millî güvenliği tehdit eden tüm gayrimeşru yapılarla irtibat kurabilme imkânı tanınmaktadır. Bu yapılırken de MİT mensuplarının görevleriyle ilgili konularda hukuki ve cezai sorumluluktan muaf hâle getirilmesi ise ilginç ve ürkütücüdür.

Bu yasayla Başbakan, hukukla, meşruiyetle âdeta tüm bağlarını kesmiş durumdadır. Sayın Erdoğan, MİT vasıtasıyla herkesi sindirmeye, takip etmeye, dinlemeye, gözetlemeye, haklarında ise bilgi ve belge toplamaya hız vermektedir. Bu durum, binlerce yıllık devlet geleneği olan ülkemiz açısından kaos demektir, ülkemiz açısından dönülmez bir yola girilmesi demektir.

Değerli milletvekilleri, önümüze getirilen MİT kanun teklifi, üzülerek belirtmeliyim ki Hükûmet ile PKK arasında yapılan müzakerelerin koruma altına alınması anlamına gelmektedir. Bu tekliften Başbakan memnundur, bu tekliften PKK memnundur, bu tekliften İmralı canisi memnundur. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile PKK’nın aynı masaya pazarlık için oturmasını meşru kılan, devletin yıllardır yürüttüğü ve uğruna binlerce şehit verdiği terörle mücadeleden vazgeçildiğinin maalesef yasal bir belgesidir. Bu tekliften sonra, Türkiye Cumhuriyeti, dışarıda, ülke dışında artık PKK’nın terörist bir örgüt olduğunu bir daha ileri süremeyecektir. Bunu ileri sürdüğü takdirde muhatabımız olan dış güçlerin, dış devletlerin bu müzakereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bu müzakereleri önümüze getirmesi işten bile olmayacaktır. Çünkü, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef PKK’ya muhatap kılınmıştır.

Bu gerekçelerle, Milliyetçi Hareket Partisinin bu yasayı ihanet yasası olarak adlandırmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu nedenle, bu teklife Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim “Evet.” dememiz mümkün değildir. Ülke bütünlüğüne, millî birliğe ve demokratik kazanımlarımıza ve her şeyden öte, insan hak ve hürriyetlerine aykırı olan bu teklif yasalaşmamalıdır.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 Sıra Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3. maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ali Serindağ (Gaziantep) ve arkadaşları

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök konuşacak önerge üzerinde.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz 563 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesi üzerinde söz aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle, 3’üncü maddeyle MİT’e sınırsız yetkiler verilmektedir. MİT’in her kurumdan, aklınıza gelebilecek her kurumdan belge, bilgi alması âdeta bir kanun emri hâline getirilmekte ve bu yetkilerle MİT sınırsız bir şekilde, denetlenemez bir biçimde bir zırha büründürülmektedir.

Şimdi, hangi MİT’ten bahsediyoruz değerli milletvekilleri? Bakın, bu MİT’in bu verdiğimiz yetkilerle görevini yapacağına inanıyor musunuz? Ben bir başka açıdan konuyu irdelemek istiyorum. Size 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere’de 34 yurttaşımızın öldürüldüğü olayı bir hatırlatmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, Uludere’de 28 Aralık 2011 tarihinde gece 21.39’da başlayıp dört bombayla, en sonuncusu 22.24’te olmak üzere, 34 yurttaşımızın öldürülmesinden sonra, saat 23.00’te Şırnak Valisi Uludere Kaymakamlığının verdiği haber üzerine kriz masası kurdurmuş, birçok haber ajansı gece birden itibaren, Uludere’de 34 yurttaşımızın öldürüldüğünün haberini geçmiş, sivil vatandaşlarımızın, köylülerimizin, Uludere’de yaşayan yurttaşlarımızın ailelerinin 112 Acil Servisi aramalarından dolayı bütün doğu ve güneydoğu önemli bir olayın olduğunu haber almış ve gece bir buçuktan sonra hastanelere ölüler, yaralılar gelmeye başlamış, MİT, bu olaylar olduktan sonra, tam on iki saat sonra, Uludere Komisyonuna verdiği bir yazıda “Biz MİT olarak bu olayı ancak on iki saat sonra öğrendik.” diyebilmiştir. Şaşırdınız değil mi? Yani sağır sultan duymuş, 34 yurttaş ölmüş ve MİT bu olayı ertesi gün tam 9.35’te öğrendiğini yazılı ve resmî olarak İnsan Hakları Komisyonumuza bildirmiştir. Aynı gün Başbakan bir açıklama yapmıştır değerli milletvekilleri: “MİT’in bu olayda bir istihbarat bilgisi yoktur, kimseyle paylaştığı bir istihbarat bilgisi yoktur.” demiş, MİT yine aynı gün açıklama yapmıştır ve nedense, Uludere’de, MİT, Başbakan, bakanlar, Hükûmet, İnsan Haklarının AKP’li üyeleri, mülkiye müfettişi tarafından, raporlarında, korunma altına alınmıştır. Şimdi, düşünebiliyor musunuz, sınırınızın hemen sıfır noktasında 34 yurttaşınız öldürülecek, bütün kamuoyu ayağa kalkacak ve MİT “Benim bu olaydan tam on iki saat sonra haberim oldu, önceden haberim yoktu.” diyebilecek değerli arkadaşlarım. Böyle bir şey olabilir mi değerli MİT yöneticileri?

Kendi güvenliğimizi emanet ettiğimiz MİT’in verdiği bilgiye bakın. Ama elbette o MİT’in söylediği de doğru değildi, Başbakanın söylediği de doğru değildi çünkü operasyonun olduğu gün Millî Güvenlik Kurulu vardı ve MİT, bir gün önce, Millî Güvenlik Kuruluna verdiği istihbarat raporunda PKK’nın aralık ayı içerisinde Türkiye’ye sızacağı bilgisini Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliğine bildirmişti. Peki, bu niçin böyle olmuştu? Çünkü MİT’in korunması gerekiyordu Başbakan açısından, bakanlar açısından. Elbette devletin bir kurumu bir yerde gerçeği saklar ama devlet kayıtları bir gün gelir, gerçeği yüzümüze vurur.

Bakın, önceki gün, 10 Nisanda burada bakanlar adına Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay aynen şu konuşmayı yaptı değerli arkadaşlarım -tutanaklardaki konuşmasını sizlere okuyorum- Sayın Beşir Atalay dedi ki: “Millî İstihbarat Teşkilatının topladığı istihbarat verileri terörle mücadelede gerekli tedbirlerin alınması ve karar alıcılara önemli konularda destek olmak içindir. Örneğin, Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından Silahlı Kuvvetlere verilecek istihbarat çok önemlidir. Bu itibarla, MİT yurt içindeki yapısını daraltmakta ve yurt dışındaki faaliyetlere odaklanmaktadır. Yurt içinde ise ağırlığını sınır ve sahil bölgelerinde terör ve casusluk, bu ikisi üzerinden Silahlı Kuvvetlerin yaptığı bütün operasyonların istihbaratını MİT verir. Şu anda en yakın çalıştığı kurum ve en çok bilgi verdiği yer ise Silahlı Kuvvetlerdir.” diyerek MİT’in Uludere’deki istihbarat faaliyetlerini Sayın Beşir Atalay burada teyit etmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim, Sayın Gök.

LEVENT GÖK (Devamla) – Şimdi buradaki açıklamaları bekliyoruz. Olayın olduğu gün Başbakanın yaptığı açıklama mı doğrudur, MİT’in İnsan Hakları Komisyonuna gönderdiği yazı mı doğrudur, yoksa Beşir Atalay’ın birkaç gün önce huzurunuzda yaptığı açıklamalar mı doğrudur?

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Gök, teşekkür ederiz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

 Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı kanun tasarısının 3'üncü maddesinin b, c, d, e, f, g, h ve i bentlerinin yasa metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Altan Tan (Diyarbakır) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım. (Gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, arkadaşlar, bir şey rica edebilir miyim sizden, çok samimi olarak soruyorum, edebilirim herhâlde: Lütfen, biraz sessiz olalım.

Önerge üzerinde Hakkâri Milletvekili Adil Zozani konuşacak.

Buyurun.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bu maddedeki (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), ve (i) bentlerinin madde metninden çıkarılmasını talep ediyoruz.

Şunun için talep ediyoruz çünkü hiç kimsenin gizlisi saklısı kalmayacak, hiç kimsenin mahremiyeti kalmayacak, hiçbir şirketin güvenliği kalmayacak Türkiye’de. Dilediğinizi zenginleştirip dilediğinizi çökertebilecek kapasiteye ulaşıyorsunuz. Bu, rekabet kurallarına da aykırı bir yasa metnidir; bu, Anayasa’ya da aykırı bir yasa metnidir; bu, yürürlükteki daha birçok kanuna, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir kanundur. İnsanların mahremiyetini mercek altında tutabileceğiniz gibi, insanların ticari faaliyetlerini de dizayn etme şansını bu madde metniyle elde etmiş olursunuz, bu maddeyle. Biz özellikle bu ülkede iş adamlarının tasfiye edilmesi süreçlerini çok iyi biliyoruz. 1986’dan 1994’e kadar Türkiye’de kaç iş adamı tasfiye edildi, bunu yaşayarak biliyoruz. Benzer bir uygulamaya zemin olabilecek bir yasal düzenlemeyi burada yapıyorsunuz. Bakın 1993-94’te Türkiye’de ilk 100 içerisinde sayılan iş adamlarının büyük bir kesimi meşhur Tansu Çiller döneminin tasfiye politikasıyla tasfiye edildiler. O dönem ilk 10 içerisinde sayılan büyük holding sahipleri tek tek tasfiye edildiler ve 1994 yılında o dönemin Nokta dergisinin yaptığı kapakta ilk 10 içerisinde adı geçen iş adamlarından 8 tanesi şu anda ilk 100’ün içinde bile değildir. Nasıl oldu? Çok mu beceriksiz iş adamlarıydılar da beş altı yıl içerisinde bütün sermayeleri tuzla buz oldu? Hayır, müdahale edildiler, çökertildiler. Şimdi bu çökertme faaliyetine, size zemin olabilecek bir düzenleme yapıyorsunuz burada.

Ayrıca, insanların bütün kişisel verileri ne Hükûmeti ne MİT’i ilgilendirmeyen, ilgilendirmeyecek bütün mahremiyeti devlet tekeline geçmiş oluyor. Böyle bir faciayı kabul etmek mümkün müdür?

Basın ve ifade özgürlüğü burada ortadan kalkıyor. Gazeteler artık haber kaynaklarını Hükûmetle paylaşmak durumunda kalacaklar. Bize şunu söyleyemezsiniz: “MİT bu verileri istiyor, Hükûmetin alakası yok.” MİT bu verileri alıp kime verecek, kimin önüne koyacak? Basın Yasası’nda kaynağını açıklamama hakkı vardır. Burada o maddeyi hiçleştiriyorsunuz. Her basın mensubu ya da basın kurumu kendi kaynağını sizinle artık paylaşmak durumunda kalır. Böyle bir ortamda düşünce ve ifade özgürlüğünden söz edemezsiniz. Düşünce ve ifade özgürlüğünü burada tamamıyla ortadan kaldırıyorsunuz.

Şöyle bir yanılsamanın içerisine girerek bu işin karambole gelmesini istemiyoruz: Bu tasarının devam etmekte olan demokratik çözüm ve barış süreciyle asla ve asla alakası yok, ilişiği yoktur. Hükûmetin olası görüşmelerle ilgili olarak kendisini güvence altına almaya çalıştığı bir tasarı olarak bu görülüyor, bunu okuyabiliyoruz. Hele hele İmralı’da Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelerle bunun uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, kendinizi çok zorlamayın böyle bir ilişkilendirme yapamazsınız, bağlantısı yok bunun çünkü. Bu, düpedüz İstihbarat Teşkilatını hükûmet tekeline, iktidar partisinin tekeline alma girişimidir. Bu yönleriyle sakattır. Bu maddeyle ilgili düzenlemeler faciadır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun teklifinin çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Milli İstihbarat Teşkilatı" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu Kanun kapsamındaki" ibaresinin eklenmesini, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "Millî güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hâllerde yerli" ibaresinin "Yerli", (b) bendinde yer alan "Bu Kanun çerçevesinde görevleriyle ilgili olarak; kamu" ibaresinin "Kamu", (c) bendinde yer alan "suçlara" ibaresinin "suçlara (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere)", (j) bendinde yer alan "görüşebilir," ibaresinin "görüşebilir, görüşmeler yaptırabilir," şeklinde değiştirilmesini ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca  belirlenen" ibaresinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle maddede bazı düzeltmeler gerçekleştirilmekte, diğer kanunlarla uyum sağlanmakta, verilen yetkilerin bu kanun kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi için kullanılacağı vurgulanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

4’üncü madde üzerinde aynı mahiyette üç önerge vardır. Önergeleri okutacağım ve birlikte işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 563 Sıra Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 4. Maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                  Ali Serindağ                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu                             Celal Dinçer

                    Gaziantep                                          İstanbul                                            İstanbul

           Haluk Ahmet Gümüş

                     Balıkesir

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

   Hasip Kaplan                                     Adil Zozani                                         Erol Dora

         Şırnak                                              Hakkâri                                             Mardin

     Halil Aksoy                                    Ertuğrul Kürkcü                                     Altan Tan

           Ağrı                                                Mersin                                           Diyarbakır

  Gülser Yıldırım

         Mardin

Aynı mahiyetteki son önergenin imza sahipleri:

        Hasan Hüseyin Türkoğlu                              Faruk Bal                                       Bülent Belen

                    Osmaniye                                            Konya                                             Tekirdağ

                Ali Uzunırmak                                  Özcan Yeniçeri                              Ahmet Duran Bulut

                       Aydın                                               Ankara                                            Balıkesir

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergelere Komisyon katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ERSOY (Sinop) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde kim konuşacak acaba?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ali Uzunırmak.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak konuşacak.

Buyurun.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Hemen konuşmamın başında bir şeyi işaret etmek istiyorum ki 2002 yılından bugüne kadar geçen on iki yıl içerisinde olduğu kadar devletin kurumları hiçbir dönemde bu kadar tartışılmamıştır. Hatta devletin çok özel kurumları hiç bu kadar şahsiyetsizleştirilmemiştir, devletin kurumlarının yöneticileri üzerinde hiç bu kadar spekülasyon yapılmamıştır ve bunlardan sayın iktidar mensupları hiç ama hiç mesuliyet duymamaktadırlar.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti çok köklü bir devlettir, geniş ve tarihten gelen birçok deneyimleri ve tecrübeleri vardır. Biz, Millî İstihbarat Teşkilatının, genelde, mutlaka ki çağdaş, modern, her türlü alanda gelişmesini ve milletler ailesinde yarışta Türk milletinin en iyi şekilde önde olması için her türlü bilgiyi, donanımı mutlaka ki yürütmeye aktarmasını isteriz, ama bugünkü görüştüğümüz yasa, inanın ki bu teşkilat açısından da içler acısıdır.

Değerli milletvekilleri, arkadan dolanarak kanun yapmakla bu işler olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meselelerini doğru tartışmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden siz değerli milletvekilleri meselelerinize sahip çıkmalısınız.

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan 30 Mart akşamı balkondan bir konuşma yapıyor ve balkondan yaptığı konuşmada Suriye’yle savaş hâlinde olduğumuzu anlatıyor. Siz değerli milletvekilleri, ancak savaş ilan etmekle yetkili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, böyle bir şeyden haberiniz var mı? Ve bugün verdiğimiz MİT, verecek olduğunuz –verdiğimiz demeyelim çünkü biz vermiyoruz- MİT yasa teklifiyle ilgili olarak, son görüşmelerde dışarı sızan bilgiler istikametinde Suriye görüşmeleri ve başka görüşmelerde, acaba Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine konu teşkil eden Goeben ve Breslau gibi gemilerin sadece bir tek kişinin, Enver Paşa’nın emriyle boğazdan geçişine izin verilip ve devletin diğer kurumlarının hiç haberi olmadan Birinci Dünya Savaşı’na girmek gibi bir yükümlülüğün altına girdiğimizin idrakinde olabiliyor musunuz?

Bakın, Suriye’nin bombalanmasından, oradaki Süleyman Şah’ın türbesinin bombalanmasından ve böyle bir neticeyle Türkiye'nin Suriye’ye savaş açmasından bahsediliyor. Ve bunların elbette ki netice itibarıyla… Ben gelişmeleri çok hayretle izliyorum.

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakana bir şey sordum, belli bir tarihten beridir MİT’in İstihbarata Karşı Koymasının daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı düzeyinde kaç değişiklik yapıldığını sordum. Bunu neden sormuştum? Bunu şundan dolayı sordum: Bu memlekette Genelkurmay Başkanının odası dinlendi, ortalığa saçıldı; ana muhalefet partisinin genel başkanının özel hayatına girildi, tasfiye edildi ve Milliyetçi Hareket Partisinin 10 Başkanlık Divanı üyesinin özel hayatına girildi. Sayın Başbakanın kendi odası dinlendi. Sayın Başbakan diyor ki: “Cumhurbaşkanının da odası dinleniyor.” Ve Suriye görüşmeleri ortalığa saçılıyor.

Acaba, bu ülkede İstihbarata Karşı Koyma ne iş yapar Sayın Bakan? Eğer siz bunları sormadıysanız -bunlar nereden kaynaklandı, niçin tedbir alınmadı- bu tedbiri almayanlar hâlen görevdeyse burada bir şey vardır, bunu siz yapıyorsunuz Sayın Bakan. Bu bütün psikolojik harekâtı, bu sızmaları, bu dışarıya verilen bilgileri siz kendi kontrolünüzde veriyorsunuz o zaman ve dolayısıyla onları görevden alamıyorsunuz.

Sayın Bakan, kozmik odadan dert yandınız. Sayın Bülent Arınç’ı ben dinlemek isterim bu konuyla ilgili olarak. Acaba, yeni kozmik odalar mı meydana getirilmeye çalışılıyor? “Paralel devlet.” diyorsunuz. Paralel devlet… Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak birincil görevi olan devletin polisini, hâkimini, savcısını hırsızlığı yakaladığı için görevden alanlar mı paralel devlettir, devletin asli görevini yerine getiren ve vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyanlar mı acaba paralel devlettir?

Bunları, bu tanımları yüksek sesle konuşarak, basın yayın organlarını kuşatıp psikolojik harekâtı yöneterek, terimler ve kavramlar üzerinden siyaset yürüterek ve bunu, bizzat, hele bu yasayla da MİT’e yaptırarak bu devleti çok büyük tehlikeye attığınızı sizlerle paylaşmak istiyorum ve saygıdeğer milletvekillerinin dikkatine sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Diğer önerge üzerinde Mardin Milletvekili Sayın Erol  Dora konuşacak.

Buyurun.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 563 sıra sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesi üzerinde  Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

İnsan hakları ve güvenlik arasında bir gerilim olduğuna ilişkin tartışmalar uzunca bir süreden beri yapılmaktadır. Ne var ki güvenlik dendiğinde bireyin değil, devletin güvenliği daha çok öne çıkarılmaktadır. Devletin güvenliği söz konusu olunca da insan haklarıyla güvenlik, özel olarak da ulus devletin millî güvenliği arasında bir gerilim kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim, tarih devletlerin güvenlik gerekçesiyle insan haklarını nasıl kısıtladıklarının ya da insan hakları ihlallerini nasıl meşrulaştırmaya çalıştıklarının örnekleriyle doludur.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana güvenlik kaygıları ön plandadır ve devlet politikalarının tespitinde ve yasama sürecinde güvenlik kaygıları belirleyici olmuştur. İnsan hakları ise Türkiye'ye özgü koşullar gerekçe gösterilerek, çoğu zaman güvenlik adına geriye, ikinci plana itilmiştir. Güvenlikçi bakış açısının belirleyici rolü ülkedeki neredeyse tüm siyasi sorunların başından itibaren birer güvenlik ve asayiş sorununa indirgenmesine yol açmıştır.

Güvenliği esas alan bakış açısı cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren belirleyici bir yere sahiptir ve bu yüzden de o zamandan beri güvenliği esas alan, güvenlik adına hak ve özgürlükleri sınırlayan, istisnai yolları ve yöntemleri âdeta normalleştiren düzenlemeler göze çarpmaktadır. Bunların tamamı çok uzun bir liste oluşturmaktadır. Ancak bu düzenlemelerin önemli sonuçlar doğurmuş ve insan haklarını en çok etkilemiş olanlarından bazılarına değinmeyi gerekli görüyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle Takrir-i Sükûn Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu, Olağanüstü Hâl Kanunu gibi yasalar güvenliği yegâne parametre olarak kabul eden, istisnai, olağanüstü yönetim sistemleri öngörmekteydiler. Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun gibi yasalar ise güvenliği sağlama adına uygulanacak yaptırımları ve yargı kurumlarını düzenlemektedir.

Ne var ki bu düzenlemeler ve kurumlar aracılığıyla hangi dönemlerde ne kadar insanın gözaltına alındığı, tutuklandığı ve mahkûm edildiği tam olarak tespit edilememektedir. Suçların tanımlanmasındaki belirsizlikler yüzünden ne resmî kurumlar sağlıklı veriler açıklamakta ne de sivil toplum örgütleri bir izleme ve raporlama yapabilmektedirler.

Değerli milletvekilleri, tüm politik sorunlarını militarist bakış açısıyla asayiş ve güvenlik sorununa indirgeyen Türkiye, uzun yıllar boyu güvenlik gerekçesiyle olağanüstü rejimlerle yönetilmiştir. Olağanüstü rejimler insan hakları ihlallerinin daha çok yoğunlaşmasına, kolaylaşmasına ve süreklileşmesine yol açmıştır; hatta Türkiye'de olağanüstü rejim, büyük ölçüde olağan rejim hâline dönüştürülmüştür, istisnai ve geçici olmaktan çıkarılıp kural hâline getirilmiş ve süreklileştirilmiştir. Bu politikalarla toplumun ülkenin etrafını kuşatmış dış düşmanlarla ve bir türlü yok edilemeyen iç düşmanlarla mücadele etme zorunluluğuna inanmasına çalışılmış ve büyük ölçüde de  başarılı olunmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu güvenlikçi bakış açısı kaçınılmaz olarak bir taraftan devletin kutsallaştırılarak yüceltilmesine, diğer taraftan da insan haklarının devlet karşısında ikinci plana itilmesine yol açmıştır. Önerimiz odur ki, 4'üncü maddeyle öngörülen devletin yüceltilmesine madalya vermek yerine acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetlerinin insan haklarına uyup uymadığını denetleyebilecek mekanizmalar kurulması gerekmektedir. Böylelikle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna kanun tekliflerinin Türkiye'nin de imzalamış olduğu uluslararası insan hakları belgelerine uyup uymadığını inceleme görevi verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Bu düşüncelerle tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

Diğer önerge üzerinde Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş konuşacak.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kısa ve öz itibarıyla bu teklifi tanımlamak gerekirse, MİT’in hukuk denetiminden kaçırılarak Anayasa’ya ve evrensel hukuk değerlerine aykırı bir istihbarat devleti kurma teklifidir. Bugün dünyanın en gelişmiş devletleriyle en geri kalmış devletlerini kıyaslayınız; gelişmiş ülkelerde açık, şeffaf, denetlenebilir olmayan alanların daraldığını göreceksiniz. Oysa bu alanlar geri kalmış, totaliter ve diktatoryal ülkelerde alabildiğine genişlemektedir. Bu değerlendirme bize kanun teklifinin Türkiye’yi daha geri ülkeler skalasına doğru indireceğini göstermektedir. Biraz daha geri ülkeler skalasına iten bu kanun üzerinde sizi uyarıyorum beyler.

Şimdi, sormak isterim: Bu kanun teklifi denetlenebilir olmayan alanları genişlettiğine göre amaçlanan nedir? MİT’in tüm faaliyetleri hukuk tarafından denetlenebilir olmazsa millî karakteri tabii ki örselenecektir.

Değerli arkadaşlar, bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde istihbarat, bilgi analiz edebilme yeteneğidir. Modern ve gelişmiş istihbaratın ana temeli sosyal, siyasi ve teknik analizlere dayanır. Artık öyle seyrettiğimiz sinemadaki filmler gibi değildir, analiz edebilmektir, bilim vardır istihbaratın içerisinde. Bölgenizi, dünyayı, her yönden ulusal çıkarlarınıza göre analiz edeceksiniz. Bilgi, önlemler ve öngörülerle devleti besleyeceksiniz. Bizde ise operasyonel alanlar öne çıkarılıyor ve kurum daha da siyasallaştırılıyor. Bu ülkeler, totaliter ülkeler sınıfına girer bu alanı operasyonel alan hâline dönüştürürseniz. MİT, hükûmetin taraflı, siyasi operasyon alanına dönüşmektedir bu teklifinizle.

Şimdi, bu kanun teklifiyle MİT mensuplarının soruşturulması ve yargılanması olanaksız hâle getirilerek, hukuk normları ortadan kaldırılarak, MİT, millet adına denetim yapan, milletin vicdanı adına hesap soran mahkemelerden kaçırılmaktadır. İşte bu nedenle millî karakteri, iyice sizin döneminizde sorun hâline getirilmektedir. Milletin vicdanına boyun eğmeyen hiçbir kurum millî bir kurum olamaz arkadaşlar, yargıdan kaçıramazsınız. MİT personelini tanıklık yapamaz hâle getiren bu kanun teklifinde MİT Müsteşarının onayı zorunlu kılınmaktadır yani cumhuriyet savcısı bir konuda MİT mensubunun tanıklığına ihtiyaç duyduğunda müsteşardan izin almak zorundadır, MİT Müsteşarının tanıklığı gerekse Başbakandan izin alınmaktadır. Sonra da buna sizler “hukuk devleti” diyeceksiniz!

Bu tablo totaliter sistemin tablosudur, aslında totaliter sistem için koyduğunuz bir yapı taşıdır. MİT’in yetkilerini âdeta sınırsızlaştırmak demek, ülkenizi totaliter istihbarat devletleri kategorisine sokmanız demektir.

Şimdi sormak lazım: Yokluğunda uykularınızın kaçtığı yabancı sermaye, istihbarat devleti görünümündeki bu devleti nasıl algılayacaktır? Bankaların faaliyetlerini, bilgilerini sorgusuz sualsiz, izinsiz gözleyebilen bir istihbarat teşkilatının varlığında yatırımcılar ülkemizi tercih edecekler midir? Siz yatırımcı olsanız sırlarınızın, mahremiyetin, kurumların ve iş dünyasının özel bilgilerinin MİT tarafından sürekli izlenebildiği bir ülkeye gider misiniz?

Bu kanun teklifiyle kişisel verileri, özel hayatın gizliliğini ve iletişim özgürlüğünü koruyan diğer kanunlardaki hükümler MİT Kanunu karşısında geçersiz olacaktır. Bu durum ne hukuk devleti ilkesine ne Anayasa'ya ne de uluslararası insan hakları birikimine uymaktadır. Bu teklifle yargı denetiminden muaf tutulan bir strateji kurumunun yasa dışı ve gayrimeşru faaliyetlerde bulunmasının önüne geçmek olanaksız hâle getirilmektedir.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.52

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.53

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muharrem IŞIK (Erzincan)

------0------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

563 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada bulunan, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

4.- Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/865) (S. Sayısı: 521)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

5’inci sırada yer alan, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380) 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da komisyonun bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

İyi akşamlar diliyorum.

Kapanma Saati: 18.54(x) (10/903) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

(x) 563 S. Sayılı Basmayazı 9/4/2014 tarihli 74’üncü Birleşim Tutanağı’na eklidir.