TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                73’üncü Birleşim

                                                                                               8 Nisan 2014 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı hem şahsı hem Başkanlık Divanı adına kınadığına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşması

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı ve CHP grup toplantısı yayınının sansürlenmesi nedeniyle Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i kınadıklarına ilişkin açıklaması

2.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, AK PARTİ Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadıklarına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadıklarına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması

4.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadıklarına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması

5.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Universal Hastaneler Grubuna bağlı hastanelerde çalışanların sorunlarına ilişkin açıklaması

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve İstanbul ile Adalar arasındaki ulaşım ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Mısır’daki idam cezalarına karşı bir duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 30 Mart yerel seçim sonuçlarının tüm partilere hayırlı olmasını dilediğine ve Mısır’daki idam cezalarına ilişkin açıklaması

10.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 30 Mart yerel seçimlerinin Samsun’daki sonuçlarına ilişkin açıklaması

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP iktidarını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde devlet otoritesinin artırılması için gerekli tedbirleri almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının sebebinin Başbakanın grup toplantısında sarf ettiği bazı sözler olduğuna ilişkin açıklaması

13.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve AK PARTİ Burdur Milletvekilinin Burdur halkını ve belediye çalışanlarını kin ve nefrete yönlendirmek istediğine ilişkin açıklaması

14.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve 30 Mart yerel seçimlerinde oyların sayımı ve tasnifinde haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarına ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Türkiye’de yaşanan iş kazalarına ilişkin açıklaması

16.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Halkların Demokratik Partisinin emekte, özgürlükte, demokraside, barışta ısrar ederek halkın mücadelesini örgütleyeceğine ilişkin açıklaması

17.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak faşist diktatörlüğe karşı özgürlük ve demokrasi savaşına devam edeceklerine ilişkin açıklaması

18.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin İç Tüzük’ün 107’nci maddesindeki şartları taşımadığına ve işleme alınmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

19.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin işleme alınmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

20.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın (2/314) esas numaralı Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklaması

21.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Başkanlıkça, görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan TÜRKPA üye ülkeleri Azerbaycan ve Kazakistan Meclisleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları Başkan ve üyelerinden oluşan heyete “Hoş geldiniz.” denilmesi

B) Önergeler

1.- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/150)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/314) esas numaralı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/151)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 25 milletvekilinin, şap hastalığının önlenmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/892)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı köyünde sahte belgelerle yapılan işlemlerle devletin zarara sokulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/893)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/894)

 

D) Meclis Soruşturması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bir soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk Bankasından çektiği paralarla altın alıp İran’a ihracat işlemlerinde kolaylık sağlamak, İstanbul Havalimanı’na inen bir uçakta bulunan altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari soruşturmasını engellemek, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık eden Halk Bankasının komisyon oranının düşürülerek zararına yol açmak suretiyle 28 defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinde düzenlenen resmî belgede sahtecilik ve 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bir soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin bürokratik işlerini takip etmek, bu kişinin babasına İtalya’ya giriş vizesi ve oturma izni alınması konusunda aracı olmak, aynı kişi hakkında ulusal bir gazetede yayımlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili haberin yayımını durdurmak için tavassutta bulunmak ve söz konusu kişinin yürüttüğü otel projesine yardımcı olmak amacıyla bu kişiden 3 defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçuna uyduğu iddiasıyla Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış  hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bazı iş adamlarının özellikle arazi işlerinde kolaylık sağladığı, kültür ve tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yaparak inşaatlar için özel düzenleme yapılması için uğraştığı, imara ilişkin çok sayıda yenilemeyle kendisine yakın iş adamlarına sağladığı rantla doğrudan ve dolaylı olarak çıkar elde ettiği ve birden çok kez rüşvet aldığı, bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak ve imar mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanmak suçlarına uyduğu iddiasıyla Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar  hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/5)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bir şahsın trafikte durdurulmaması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma polisi verilmesi, bu şahsın yakınlarının Türk vatandaşlığına geçirilmesinin sağlanması, aynı şahsın yabancı bir ülkedeki paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için “İçişleri Bakanı” sıfatıyla referans mektubu yazılması, söz konusu şahsı MASAK’ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan emniyet müdürünün tayininin çıkarılması ve söz konusu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi karşılığında her bir iş için ayrı ayrı rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinde düzenlenen sahte belge düzenlemek, 255’inci maddesinde düzenlenen nüfuz suistimali, 285’inci maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal, 283’üncü maddesinde düzenlenen suçluyu kayırma ve 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Muammer Güler hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6)

5.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekilinin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgiler üzerinden atfedilen ithamlara konu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile Türk Ceza Kanunu’nun 255’inci maddesinde düzenlenen nüfuz ticareti suçuna uyduğu iddialarıyla İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/7)

E) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın, Azerbaycan Millî Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samed Seyidov’un vaki davetine icabetle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1450)

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin işleme alınmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında

VIII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 8/4/2014 tarihli birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 15 ve 16’ncı sıralarında bulunan 133 ve 230 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 5’nci sıralarına alınmasına; Genel Kurulun 8/4/2014 tarihli birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

4.- Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayısı: 133)

5.- 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/570) (S. Sayısı: 230)

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla ilgili oyunun rengini belirtmek üzere yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

XI.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 133) Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- (S. Sayısı: 230) 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasındaki insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet olayları ve diğer bazı adli işlemlerle ilgili verilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/23017) Ek cevap

2.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, derneklerin denetlenmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26200) Ek cevap

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurumların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/37139)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 yılı itibarıyla TBMM'nin diğer kamu kurumları, üniversiteler ve diğer ülke parlamentolarıyla işbirliği içinde yürüttüğü projelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/38452)

5.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, çiftçilerin sulamada kullandıkları elektriğin borcunu yıllık olarak ödemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/38672)

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir mahallenin kentsel dönüşüm kapsamına alınması talebine ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/38682)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı bir mahallenin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılmış olmasına rağmen mahalle sakinlerine kira ödemeleri yapılmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/38684)

8.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Fethiye'deki deniz kaplumbağası yuvalama alanlarının korunması noktasında Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/38726)

9.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün, çevrenin korunması adına yürütülen çalışmalara ve uygulanan yaptırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/38729)

10.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriye'den ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlardan vergi kimlik numarası alanların sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/38789)

11.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, orman fidanlıklarında çalışan işçilere ve istihdam türlerine, 

Muğla Gökova Orman Fidanlığında çalışan işçilerin sorunlarına ve çeşitli iddialara, 

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/38824), (7/38825)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kuruyan akarsu ve göllere ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/38826)

13.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman arazisi içerisinde bulunan yayla evlerinin kamulaştırması için çalışmalar yürütüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/38828)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da riskli alan ilan edilen bölgelere ve bu bölgelerle ilgili tasarruflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/38853)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005-2013 yılları arasında vakıflara bağışlanan veya tahsis edilen Hazine arazilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/38858)

16.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Devlet Tiyatrolarına ait bir arazinin satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/38882)

17.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Bakanlar Kurulunca belirlenen vergi ve harç tarifelerine ve tarifeleri belirleme yetkisinin belediyelere devredilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/38883)

18.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, ülkede yaşanan kuraklığa ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/38923)

19.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır'da teşvik belgesi alanların sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/38939)

20.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, dövizli askerlik için başvuranların sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/38953)

21.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 2002 yılından itibaren İstanbul'da restorasyonu yapılan tarihî camilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/38971)

22.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, patates ve kuru fasulye fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/38983)

23.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı bir köyde yapılması planlanan taş ocağının çevreye vereceği zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39034)

24.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje Şirketine tahsis edilen arazide ÇED raporu alınmadan inşaat yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39036)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, konut projelerine spor kompleksleri, spor tesisleri ve spor alanlarının da dahil edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39038)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıktaki kadın personelin toplam personel içerisindeki oranı ile üst düzey kadın yöneticilerin sayısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39041)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2013 yılları arasında yıllara göre kuruma alınan memurlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39050)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıktaki kadın personelin toplam personel içerisindeki oranı ile üst düzey kadın yöneticilerin sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39051)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, madencilerin ruhsat alma ve ruhsatlı yerlerin iznini uzatma konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39052)

30.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tarımsal destekleme ödemelerine,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, veteriner sınır noktalarının altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler ile nokta ve yapılan kontrol sayısına,

2002-2014 yılları arasında tescil edilen tür, ırk ve bitki çeşidi sayısı ile bu konudaki projelere,

2002-2014 yılları arasında kayıt altına alınan hayvan ve ırk sayılarıyla bu konuda yürütülen projelere,

2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen hayvan sağlık tarama programı sayısına ve bu konuda yürütülen projelere,

Örgütlü çiftçilerce kurulan hayvancılık işletmelerinin sayısının arttırılmasına yönelik projelere ve işletme sayısına,

Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin sayısının arttırılmasına yönelik projelere ve bölge sayısına,

Tarım işletmelerinin ortalama büyüklüğünün arttırılmasına yönelik projelere,

Hayvan sağlık tarama programlarına yönelik projeler ile küpelenen büyük ve küçükbaş hayvan sayılarına,

2002-2014 yılları arasında yem işletmelerinde yapılan kontrollere ve bu konuda yürütülen projelere,

2002-2014 yılları arasında gıda işletmelerinde yapılan kontrollere ve bu konuda yürütülen projelere,

Bakanlığın kurumsal kapasitesinin, fiziki-sosyal altyapısının ve imajının güçlendirilmesine yönelik projelere,

Tarımsal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine, tarım ürünlerinin katma değerinin arttırılmasına ve kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik projelere,

Bitki sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ile iç ve dış karantina hizmetlerine yönelik projelere,

Tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere ve illere göre tarım sigortası poliçesi sayısına,

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin geliştirilmesine, işletmelerin altyapısının güçlendirilmesine ve güvenilir gıda konusundaki farkındalığın arttırılmasına yönelik projelere,

Organik üretim yapan müteşebbis sayısına,

Tarımsal kaynakların iyileştirilmesine, üretimde kalitenin ve verimin arttırılmasına ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik projelere,

Yerli teknolojinin teşvikine ve katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesine yönelik projelere,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2013 yılları arasında yıllara göre kuruma alınan memurlarla ilgili çeşitli verilere,

Bakanlıktaki kadın personelin toplam personel içerisindeki oranı ile üst düzey kadın yöneticilerin sayısına,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39077), (7/39078), (7/39079), (7/39080), (7/39081), (7/39082), (7/39083), (7/39084), (7/39085), (7/39086), (7/39087), (7/39088), (7/39089), (7/39090), (7/39091), (7/39092), (7/39093), (7/39094), (7/39095), (7/39096), (7/39097)

31.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bazı vergi ve harçlardaki artışların esnafa etkisine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39098)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sigara denetimleri kapsamında kesilen cezalara,

Sigara denetimleri kapsamında kesilen cezalara,

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39140), (7/39282)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2013 yılları arasında yıllara göre kuruma alınan memurlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/39159)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıktaki kadın personelin toplam personel içerisindeki oranı ile üst düzey kadın yöneticilerin sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/39160)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2013 yılları arasında yıllara göre kuruma alınan memurlarla ilgili çeşitli verilere,

Bakanlıktaki kadın personelin toplam personel içerisindeki oranı ile üst düzey kadın yöneticilerin sayısına,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39161), (7/39162)

36.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Adana'da SGK İl Müdürlüğü hizmet binasının inşaatında meydana gelen iş kazasına ve Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen bir yıkıma ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39195)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin dağıtımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39199)

38.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Çankaya'da yapımı süren bir bina inşaatına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39245)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, elektrik iletim ve dağıtımında yaşanan kayıpların önlenebilmesi için elektrik kablolarının değiştirilmesi ve yer altına alınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39253)

40.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin açma-kapama bedelleri ve kaçak kullanımla ilgili uygulamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39254)

41.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2013 yılları arasında hakkında haciz işlemi başlatılan çiftçi sayısına,

Genetiği oynanmış gıda maddelerine,

2003-2013 yılları arasında ithal edilen kırmızı et miktarına,

2003-2013 yılları arasında ithal edilen küçük ve büyükbaş hayvan sayıları ile ithal edilen hayvanların ülke ve yıl bazında dağılımına,

2003-2013 yılları arasında işlenen tarım arazilerinin büyüklüğü ve bölgesel dağılımı ile ithal edilen tarım ürünlerine,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39255), (7/39256), (7/39257), (7/39258), (7/39259)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Telekom tarafından Devlete ödenmesi gereken Hazine payına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39281)

43.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir askerî arazi üzerinde bir vakıf lehine irtifak hakkı tesis edilmek istendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39288)

44.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2007 yılından itibaren kurumlar vergisinden indirilen bağış ve yardımların miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39289)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Millî Saraylar dahil TBMM bünyesindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/39301)

46.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Seydişehir Eti Alüminyum AŞ.'nin özelleştirilmesi kapsamında devredilen Oymapınar Barajı’na ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39310)

47.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, vergi muafiyeti sağlanan vakıflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39316)

48.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, FİSKOBİRLİK yöneticileri hakkında inceleme veya soruşturma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39321)

49.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39380)

50.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hak sahiplerine verilen tapu tahsis belgelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39382)

51.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39385)

52.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlık ile bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39386)

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 Şubat ayı itibarıyla Bakanlık tarafından stratejik ürünlerin üretim planlarının yapılması gibi çeşitli konularda yürütülmekte olan çalışma ve projelere, 

2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen hayvan sağlık tarama programı sayısına ve bu konuda yürütülen projelere, 

- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlık ile bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımına, 

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği lojman, dinlenme tesisi, kreş, çocuk kulübü, lokal ve misafirhanelere yönelik mal ve hizmet alımlarına, 

2014 Şubat itibarı ile Bakanlık tarafından başta rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması olmak üzere çeşitli konularda yürütülmekte olan çalışma ve projelere, 

2014 Şubat itibarı ile Bakanlık tarafından güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere, 

Bitki sağlığının korunması ile bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele edilmesine yönelik projelere, 

Tarımsal sulamada verimliliğin arttırılması ve uygun sulama tekniklerinin kullanılmasına yönelik projelere, 

Çeşit ve ırk gelişimi, tescili ve bunların nüve materyallerinin üretimiyle ilgili projelere, 

Yüksek vasıflı hayvan ırklarının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere, 

Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesine yönelik projelere, 

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının teşvik edilmesine yönelik projelere, 

Bitkisel üretimin, verimliliğin ve çeşitliliğin arttırılmasına yönelik projelere, 

Hayvan kimlik sisteminin kurulması ve hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanmasına yönelik projelere, 

2002-2014 yılları arasında yem ve katkı maddeleri üretim ve satışı için onay verilen işletmelere, 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca satın alınan araçlara, 

Arazi kullanım planı yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması adına yürütülen projelere, 

Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesine yönelik projelere, 

Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesine yönelik projelere, 

Tarımsal işletmelerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik projelere, 

- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Trakya bölgesindeki tarım arazilerine, 

- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 2002-2013 yılları arasında tarıma ve hayvancılığa verilen destek miktarına, 

- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın bazı köylerinde tarımsal sulama aboneliği olup olmadığına, 

- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun gereğince hazırlanması gereken örnek ana sözleşmenin hazırlanıp hazırlanmadığına, 

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39391), (7/39392), (7/39393), (7/39394), (7/39395), (7/39396), (7/39397), (7/39398), (7/39399), (7/39400), (7/39401), (7/39402), (7/39403), (7/39404), (7/39405), (7/39406), (7/39407), (7/39408), (7/39409), (7/39410), (7/39411), (7/39412), (7/39413), (7/39414)

54.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39416)

55.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39444)

56.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Hazineye ait bazı taşınmazların satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39445)

57.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, belediyelerin 2013 yılı sonu itibarıyla vergi borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39447)

58.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39464)

59.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39465)

60.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, Rekabet Kurulu tarafından TÜPRAŞ'a kesilen cezaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39478)

61.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Muş'ta bulunan TİGEM'e bağlı bir tarım işletmesinin özel sektöre kiralanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39516)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin ve reklamlarının yayımlanmaması yönünde baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39521)

63.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, gerekçe gösterilmeden işine son verilen bir Anadolu Ajansı muhabirine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39523)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında inşa edilen alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39525)

65.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Gönen Çayı’nın kirliliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39528)

66.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, afet riski altındaki alan miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39564)

 

67.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas Gölü’ndeki toplu balık ölümlerine, 

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre ekonomik ve sosyal altyapı faaliyetlerinden faydalanan, eş finansman verilen ve tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletmeler ile bu konulardaki projelere, 

2002-2014 yılları arasında örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletmeleri, üretici örgütlerince temin edilen büyük ve küçükbaş damızlık hayvan sayıları ile bu konulardaki projelere, 

Web Tarım TV için satın alınan mal ve hizmetler ile 2013 yılı içinde Bakanlık tarafından dağıtımı yapılan basılı materyallere, 

2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen alternatif enerji kaynaklı sera projelerine ve ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen ahır/ağıl sayısı ile bu konudaki projelere, 

Gıda ve yem işletmelerinde teknik ve hijyenik şartların sağlanmasına yönelik projelere ve 2002-2014 yılları arasında düzenlenen gıda ve yem güvenliği eğitimleri ile onaylı gıda işletmelerine yönelik verilere, 

2002-2014 yılları arasında yem kontrollerinde görev alan personelin sayısı ve eğitimi ile yem işletmelerinde yapılan kontrollere, 

Sertifikalı fidan/fide ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması adına yürütülen projelere ve 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen sertifikalı fidan/fide üretimine, 

Organik tarımın teşvik edilmesi ve 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirilen organik tarıma yönelik istatistiki verilere, 

Yüksek verimli ve kaliteli yeni bitki çeşitlerinin kaydına ve sertifikalı fidan/fide tesis edilen alanlara, 

Toprak analizine ve verimliliğine, 

Kaba yem ihtiyacına, mera alanlarına ve tarım işletmelerinin kayıt altına alınmasına yönelik projelere, 

Hayvan başına verim ve performans değerleri ile kültür ırkı hayvan oranına, 

Sığır ırklarının ıslahına, suni tohumlamaya ve bu konulardaki çalışma ile projelere, 

2009-2014 yılları arasında Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvurulara, 

Brusella aşılamasına ve veteriner sınır kontrol sayısına, 

Biyolojik/biyoteknik mücadeleye ve sertifikalı tohuma, 

Onay belgeli hayvan nakline, 

Karantinaya tabi hastalıkların ve zararlı etmenlerin teşhisine, 

2002-2014 yılları arasında yapılan tapulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine, modern sulama sistemlerine, arazi kullanım planlamalarına ve detaylı toprak etütlerine, 

2002-2014 yılları arasında hastalıktan ari işletmelere, sağlık taramasından geçirilen çiftlik hayvanlarına ve küpelenen büyük ve küçükbaş hayvanlara, 

Bakanlık tarafından yaptırılan TV programlarına, 

2002-2014 yılları arasında üretici örgütleri aracılığıyla gerçekleştirilen bitkisel üretim alanına, ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmelerine ve üreticilere kazandırılan makine ekipmanlarına, 

2002-2014 yılları arasında rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletmeleri ile faaliyete geçirilen organize tarım ve hayvancılık bölgelerine, 

Su ürünleri işletmelerinde yapılan denetimlere, 

Meralara yönelik çalışma ve projelere, 

Islah edilen arazilere yönelik çalışma ve projelere, 

Jeotermal kaynakların örtü altı üretiminde kullanımına, 

Tıbbi veterinerliğe ve hayvan sağlığına, 

Deney hayvanlarına, 

2012-2014 yılları arasında gerçekleştirilen tapulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine, 

Modern tarım tekniklerine ve 2002-2014 yılları arasında ekonomik ve sosyal altyapı faaliyetlerinden faydalanan işletmelere, 

Bakanlık tarafından düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. etkinliklere, 

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39585), (7/39586), (7/39587), (7/39588), (7/39589), (7/39590), (7/39591), (7/39592), (7/39593), (7/39594), (7/39595), (7/39596), (7/39597), (7/39598), (7/39599), (7/39600), (7/39601), (7/39602), (7/39603), (7/39604), (7/39605), (7/39606), (7/39607), (7/39608), (7/39609), (7/39610), (7/39611), (7/39612), (7/39613), (7/39614), (7/39615), (7/39616), (7/39617)

68.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2014 yılları arasında Kayseri genelinde alınan teşvik belgesi sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/39636)

69.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, vergi dairelerince icra takibi neticesinde el konulan araçlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39639)

70.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, öğrenim kredisi borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin silinmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39640)

71.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, üçüncü köprü inşaatına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39647)

72.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, hayvanlara yönelik işkencenin önlenmesi adına yapılması gereken düzenlemelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39648)

73.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39649)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Azerbaycan uyruklu bir basın mensubunun sınır dışı edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39675)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, CHP Genel Başkanının grup konuşmasını yayınlayan TRT'nin konuşma devam ederken yayınını kesmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39678)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da arkeolojik kalıntılar üzerine mescit inşa edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39693)

77.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bulgaristan'ın sınır kapısını kapatması üzerine yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39694)

78.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kişisel web sayfasında yer alan bir içeriğin kaldırılmasının istenmesine ve İnternet üzerinden yayın yapan haber sitelerinin sansürlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39701)

79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'daki kamu binalarının envanterinin çıkarılması ve mevcut binaların deprem risk analizlerinin yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39712)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın deprem risk analizleri ile deprem senaryolarının hazırlanması ve Ankara'da depreme karşı güvenli yerleşme ile dayanıklı yapılaşmanın sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39713)

81.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara ve kesilen idari para cezalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39719)

82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın deprem tehlike analizlerinin yapılması ve tehlike haritalarının hazırlanmasına yönelik projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39725)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, başta depremler olmak üzere İstanbul'da meydana gelebilecek doğal afetler öncesinde ve sonrasında toplumun doğru bilgilendirilmesi adına yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39726)

84.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait arazilere ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39727)

85.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, konut kiralarında yenilenen kira dönemlerinde uygulanan artışa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/39757)

86.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, sulama birliklerinin çiftçilerden tahsil ettiği su kullanım hizmet bedeline ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39769)

87.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, yağış azlığından kaynaklı kuraklığa ve su kaynaklarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39770)

88.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu bağlamında altın ithalatı ve ihracatı ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/39804)

89.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, TRT sanatçılarının enstrümantal bestelerinin kullanımına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39807)

90.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır ilinde yapılan bir cezaevi inşaatına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39822)

91.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, İhracat Bilgi Platformunun faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/39825)

92.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, bir elektrik hattının geçiş güzergâhına ilişkin ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39826)

 

93.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır ilindeki çiftçilerin borçlarına, 

- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, sıfır faizli hayvancılık kredisi ile yüzde 40 hibeli hayvancılık destek kredisi uygulamasına, 

- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, kırsal alanda tarımsal üretimi desteklemek adına verilen hibe ve fonlara, 

Türkiye'deki tohum üreticiliğine, 

Tarımsal üretimin terkedilerek köyden kente göç edilmesinin ortaya çıkardığı sorunlara, 

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39828), (7/39829), (7/39830), (7/39831), (7/39832)

94.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, TBMM'de görev yapan polis memurlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/39861)

95.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39866)

96.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Elazığ Hamzabey Barajı'ndan şehir merkezine içme suyu taşıyacak isale hattında dökme demir borular kullanılacak olmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/39869)

97.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2007-2014 yılları arasında işten ayrılan ve ilişiği kesilen FİSKOBİRLİK personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39876)

98.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39878)

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39880)

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/39881)

101.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, atık kâğıt toplayan kişilere ve özel şirketlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39941)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/39943)

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/39951)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/39954)

 

 

 

105.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, hayvancılık sektörüne uygulanan destekler ile Van ilindeki uygulamalara, 

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere, 

Van, Hakkâri ve Muş'ta kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere, 

Şırnak, Siirt ve Adıyaman'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere, 

Bingöl, Bitlis ve Batman'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere, 

Kars, Iğdır ve Ağrı'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere, 

- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, çiftçilere destek verilmesine, 

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere, 

- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına, 

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara, 

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/39969), (7/39970), (7/39971), (7/39972), (7/39973), (7/39974), (7/39975), (7/39976), (7/39977), (7/39978), (7/39979)

106.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/39980)

107.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vergi kaybı ve kaçağı konusunda yapılan ihbarlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40031)

108.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40043)

109.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, vergi müfettişliğine giriş mülakatlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40044)

110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40099)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara, 

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına, 

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40100), (7/40248)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, barajların doluluk oranlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40101)

113.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, ülkemizde yaşanan kuraklığın boyutu ile etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40103)

114.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Mogan ve Eymir göllerinde avlanmak isteyenlere verilen amatör balıkçılık belgelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/40154)

115.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamuda kadın istihdamına ve bu sayının artırılmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40161)

116.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşların AR-GE çalışmalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40162)

117.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen atama, nakil ve görevden almalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40163)

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40164)

119.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, 2014 FIFA Dünya Kupası maç yayınlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40165)

120.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/40175)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/40177)

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40210)

123.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, AR-GE'ye ayrılan kaynağa ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40211)

124.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/40216)

125.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40217)

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40235)

127.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlara karşı vatandaşlar tarafından açılan davalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/40245)

128.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, AR-GE'ye ayrılan kaynağa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40247)

129.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, ülkede yaşanan kuraklığa ve İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40249)

130.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Dicle Üniversitesi kampüsündeki mesire alanı çalışmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40250)

131.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlara karşı vatandaşlar tarafından açılan davalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40251)

132.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Sayıştay tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi işlemlerinin denetimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/40265)

133.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Yolsuzluk Algısı Endeksine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40271)

134.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, il ve ilçe müdürlüğü görevini tedviren yürütenlerin bu görevlere asaleten atanmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40272)

135.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı il müdürlerinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40273)

136.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Yolsuzluk Algısı Endeksine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/40279)

137.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da yapılması planlanan tehlikeli atık depolama tesisi için ÇED raporuna gerek olmadığı yönündeki Bakanlık görüşüne ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40298)

138.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında yabancılara satılan arsalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40299)

139.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bulgaristan'ın yol geçiş belgesi vermemesi nedeniyle sınır kapılarında bekletilen TIR'lara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40306)

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organize sanayi bölgeleri sanayicilerinin finansman, yatırım, üretim ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40307)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organize sanayi bölgelerinin kurumsallaşması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40310)

142.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Mersin Hayvan Barınağındaki hayvanların uygunsuz koşullarda barındırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40397)

143.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde açılan maden sahaları nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40398)

144.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Türkiye'de yaşanan orman kayıplarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40400)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında azınlıklara ait cemaat ve vakıflara iade edilen taşınmazlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40417)

146.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, TRT'de yayınlanan bir diziye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40419)

147.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da bulunan vakıf arazilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40424)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerel seçimler için bastırılacak birleşik oy pusulası sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40425)

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakıfla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40426)

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakıfla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40427)

151.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakfın faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40428)

152.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakıfla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40429)

153.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bazı vakıflara yapılan bağışlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40430)

154.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir televizyon programının yayından kaldırılmasıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40431)

155.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı projelerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40432)

156.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40433)

157.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayın politikasının tarafsızlığına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40435)

158.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk lirasının değer kaybına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40470)

159.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, 2003-2014 yılları arasında Manisa'daki orman alanı miktarında meydana gelen değişime ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40532)

160.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40533)

161.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Türkiye'deki ormanlık alanlarda meydana gelen azalmaya ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40535)

162.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, sokak hayvanları konusundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/40536)

163.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Sayıştay raporları ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/40550)

164.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Sayıştay raporları ile ilgili İnternette yayınlanan ses kayıtları çerçevesindeki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/40551)

165.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlara karşı vatandaşlar tarafından açılan davalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40566)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen bir şahsa ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40567)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40568)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık İletişim Merkezi İnternet sayfasında yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40569)

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir tersane ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40570)

170.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yasal ve yasa dışı telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40571)

171.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Hevsel Bahçeleri'nde çok sayıda ağaç kesildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40572)

172.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Okçular Tekkesi ve arazisinin usulsüz olarak devredildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40573)

173.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin yerel seçim mitinglerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40574)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da sorumluluk alanına bağlı birimlere ait olan gayrimenkul, arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40575)

175.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, TRT'nin yurt muhabirlerinin maaşlarını alamadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40576)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında siyasi parti gruplarının TRT Ana Haber Bültenlerinde yer alma sürelerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40577)

177.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 25 Aralık'ta gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan önce yapıldığı iddia edilen bazı satış işlemlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40578)

178.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şirkete ait olduğu iddia edilen enerji projesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40579)

179.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen atama, nakil ve görevden almalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40673)

180.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlara karşı vatandaşlar tarafından açılan davalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40674)

181.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamuda kadın istihdamına ve bu sayının artırılmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/40676)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir bakana verildiği iddia edilen bir hediyenin gümrük işlemlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40746)

183.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, bir gazete ve televizyon kanalının satışında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40815)

184.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili basına yansıyan ses kayıtlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/40819)

185.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir milletvekilinin sosyal medyada yayımladığı bir yazıya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/40869)

8 Nisan 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73’üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlayacağız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, söz vereceğim de önce ben söyleyeyim.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı hem şahsı hem Başkanlık Divanı adına kınadığına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bugün yapılan menfur saldırıyı hem şahsım adına hem Başkanlık Divanı adına kınıyorum ve de kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. (Alkışlar)

Şimdi, gündem dışı...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, saldırıyı yapan kim? Niye Hükûmet bir tepki göstermiyor?

BAŞKAN – Bir saniye Sayın...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kendilerinin yaptıkları bir tezgâhtır. Bunun hesabını çok görecekler.

Tayyip Erdoğan, bugün sabahleyin diyor ki: “Bize hakaret edenlere en sert tepkiyi göstereceğiz.” Bunun üzerine bu saldırı olmuştur.

BAŞKAN – Sayın Genç...

AHMET YENİ (Samsun) – Hadi oradan be! Hadi be!

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Ne alakası var Başkanım?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bize bundan sonra saldırı olduğu zaman bunun sebebi Tayyip Erdoğan ve ailesidir.

BAŞKAN – Sayın Genç...

Şimdi, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim ama bugünkü bu malum konuyla ilgili olarak grup başkan vekillerine yerlerinden üçer dakika söz vereceğim.

Sayın Hamzaçebi, buyurunuz.

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı ve CHP grup toplantısı yayınının sansürlenmesi nedeniyle Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i kınadıklarına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, yerel seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün normal çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, bugün tüm siyasi parti gruplarının grup toplantısı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı saat 13.30’da başlayacakken toplantı salonuna gitmekte olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na toplantı salonunun giriş koridorunda bir kişi tarafından münferit bir saldırıda bulunulmuştur.

Türkiye’de toplumun her zamankinden daha çok huzura, sükûnete ihtiyacı olduğu bir süreçte bu saldırı, tamamen siyaseti gerginleştirmek ve bu gerginlikten birtakım çıkar sağlamayı amaçlayan birtakım kişiler ve gruplar tarafından yapılmıştır diye düşünüyorum. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Cumhuriyet Halk Partisiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır, parti dışından bir kimliği olduğu şu ana kadarki bize ulaşan bilgilerden ulaştığımız sonuçtur.

Her şeyden önce, bu saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu saldırılar Cumhuriyet Halk Partisinin yürütmekte olduğu demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesini sonuçlandırmasına engel olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine önem veren, şiddeti dışlayan, onu kınayan politikasına yılmaz bir şekilde devam edecektir.

Bu vesileyle dikkatimi çeken ve kınamak istediğim bir konuyu da Parlamentonun ve Başkanlık Divanının bilgisine sunmak istiyorum. Meclis televizyonu siyasi parti grup toplantılarını yayınlamak zorundadır. Bugünkü grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması gecikmeli olarak verilmiştir. Grup toplantısını ben yönettim, benim konuşmamı vermemiştir, benden sonra Sayın Genel Başkanın yapmış olduğu konuşmanın da başlangıçtaki bir bölümünü vermemiştir.

Sayın Meclis Başkanı -artık “Sayın” demeyeceğim- Cemil Çiçek bu yetkisini nereden almaktadır? Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını sansürleme yetkisini Cemil Çiçek nereden almaktadır? Onun, bu Meclisi soruşturma önergelerinde ne kadar politize ettiğini gördük ancak bizim sesimizi kısmak gibi bir hakkı eğer Meclis Başkanı kendisinde görüyor ise bu hakkı hiçbir zaman kullanamayacaktır. Cemil Çiçek’i Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak şiddetle kınıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Cemil Çiçek, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip açıklama yapmak zorundadır. Daha önce buradan yapmış olduğumuz, kürsüden yapmış olduğumuz konuşmaları kısmak gibi bir hakkı kendisinde gören, grup toplantısını vermeyen, bizlerin konuşmalarını sınırlandıran Cemil Çiçek, bu Parlamentoya Meclis Başkanı olarak yakışmamaktadır.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Canikli, buyurunuz.

2.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, AK PARTİ Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadıklarına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün grup toplantı salonuna girerken menfur bir saldırı yapılmıştır. Biz AK PARTİ Grubu olarak bu saldırıyı şiddetle, lanetle reddediyoruz, kınıyoruz ve bir an önce fail ya da faillerinin –neyse- ortaya çıkartılması ve yargı önüne getirilmesi noktasında çalışmaların tamamlanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan bir saldırı değil, demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Bu Meclis çatısı altında milletvekillerine, tüm Meclise yapılan bir saldırıdır. Bu yönüyle de ayrıca kınıyoruz, kınadığımızı ifade ediyoruz.

Bu saldırılardan beklenen amaç nedir bilemiyoruz ama hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını buradan altını çizerek ifade ediyoruz. Her zaman bu tür saldırıların, buna benzer şiddet kullanımının nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun karşısında olacağımızı, karşısında duracağımızı ifade ediyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, bütün Cumhuriyet Halk Partisine ve onu sevenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Vural…

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadıklarına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve camiası olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu saldırı gerçekten demokrasiye ve millî iradeye yöneliktir. Parlamento tarihinde ilk defa, maalesef, bir partinin genel başkanına yönelik fiilî bir saldırı gerçekleşmektedir. Türkiye’de kutuplaştırıcı, düşman kılıcı siyasetin geldiği bu safhadan dolayı herkesin de bir ibret alması gerektiği gayet açık ve nettir.

Şüphesiz, bu saldırıyı yapanın hangi senaryo, hangi amaç ve hedeflerle sevk edildiğinin tespit edilmesi son derece önemlidir. Saldırıyı yapmak ama bu saldırıyla gerçekleştirmek istediği amaç nedir bunların ortaya konması gerekiyor. Şüphesiz, adalete hesap vermesinin temin edilmesinin de hukukun üstünlüğüne inanan bir parti olarak gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum.

Ben tekrar, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına olduğu kadar, bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum; tekrar, bu menfur saldırıyı kınıyorum efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Baluken, buyurunuz.

4.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadıklarına ve geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, biz de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti grup toplantısını yapmak üzere kendi grubuna giderken saldırıya uğrayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan bu saldırıyı Barış ve Demokrasi Partisi adına şiddetle kınıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu’na ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz.

Bu yapılan saldırı, Sayın Kılıçdaroğlu’nun şahsında, aslında demokratik siyaset yapma hakkını hedefleyen bir saldırıdır, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılmış olan bir saldırıdır. Özellikle, yerel seçimlerden dolayı gerginleşen siyasi atmosferden medet umanların böyle bir saldırıyı planlama ihtimallerine biz dikkat çekmek istiyoruz. Seçim dönemleri de dâhil olmak üzere, Türkiye’de siyasetin ve toplumun gerilmemesi için, tüm siyasi partilerin ve liderlerin kısa dönemli siyasi çıkarlara karşı durarak sağduyulu bir yaklaşım içerisinde bu tarz saldırılara karşı ortak tavır almaları gerektiğini belirtiyoruz.

Tekrar, hem Cumhuriyet Halk Partisine hem de tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural’a aittir.

Buyurunuz Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, Türk siyasetinin ve devlet hayatının yeri dolmayacak insanı, kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümünü anmak amacıyla gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Alparslan Türkeş, ömrünün tamamını canından aziz bildiği milletine ve devletine adayan, millet âşığı bir liderdi. Onun siyaset felsefesinin temelinde millet vardır, hak vardır, adalet vardır. Türkeş, yönetimin hangi türü olursa olsun adalet ve hakkaniyete dayanmadıkça çökeceğine inanır, “önce hak” diyebilme ruhuna sahip insanların yönetmeye talip olması gerektiğini söyler. O, sanki bugün yaşananları görmüşçesine, demokrasiyi alaşağı eden, rüşvet ve hileyle hukuk düzenini yok sayan zihniyetleri teşhir edercesine yıllar öncesinden bir çağrıda bulunur. O, Türk milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, rüşvet ve hileyle çiğnenen ve çiğnetilen hukuk düzenlerine, ahlaktan mahrum bir hürriyete, tefeciliğe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapıya değil; Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine, yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısacası Hak yolu, Allah yoluna, modern medeniyetin en ön safına geçmek üzere sıçramaya çağırır. Onun bu çağrısının giderek daha çok anlam kazandığını bugün net bir şekilde görüyoruz.

Bugün, maalesef, millî kimlik şuurundan, İslam ahlakından yoksun, hatta bunları ayaklar altına alan, rüşvet ve hileyle çiğnenen, çiğnetilen bir hukuk düzeniyle, adaletin yara aldığı, demokrasiyi yalnızca sözde uygulayan bir zihniyetle, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ancak, Alparslan Türkeş bütün bu olumsuzlukları nasıl aşacağımızın reçetesini de gösterir: Bizim dertlerimizin çaresi, millet olarak müşterek bir ülkü, inanç, irade ve heyecan içinde topyekûn seferber olmak, halk enerjisini harekete geçirmektir.

Evet, rahmetli Türkeş milletin kültür ve devlet felsefesini özümseyerek siyaset yapmıştır. Ona göre Türk milletinin kültür ve devlet felsefesi, millî bütünleşme ve millî demokrasi ülküsüdür. Türk milletinin tarih töresinde bölünme, parçalanma, zümre veya sınıflara ayrılma yoktur; devlet felsefesi, millî bütünleşme, millî demokrasi ülküsüne dayanır. Demokratik devlet, milliyetçi devlet, aynı millete mensup insanların siyasi ve hukuki yönden teşkilatlanıp içeride kendi kendilerini yönetmesini, millî demokrasiyi, kendi iktisadi kaynaklarına sahip çıkmasını, millî iktisadı, dışarıda ise diğer milletlerle eşit hakka sahip olmasını, millî bağımsızlığı öngörür. Türkeş, ötekileştirme, kutuplaştırma, otoriterleştirme eğilimlerinin karşısında demokrasiye sahip çıkmamızı ve birbirimizi sevmemizi salık verir. “İnsan kişiliğinin gelişip şekillenebilmesi hür ve demokratik rejimlerde mümkündür. Hür ve demokratik olmayan rejimler insan şahsiyetine aykırıdır. Bu rejimlerde insana saygı duyulmaz. Bizim felsefemiz Türk insanını sevmek, saymak ve onun yücelmesini istemek üzerinedir. Bu sebeple hür, demokratik düzene muhalif olan bütün rejimlere karşıyız.” der.

Kısaca özetlemek gerekirse Alparslan Türkeş, Türk milletinin yönetim yolunu, kader çizgisini demokratik sistemde görür. O, bugün en çok ihtiyacımız olan hukukun üstünlüğüne büyük önem atfeder. Ona göre, insan hakları, insan haysiyetine hürmet, din ve vicdan hürriyetinin tam ve kâmil manada sağlanması, hukukun üstünlüğü gibi kavramların bütün toplumca kabulünün temin edilmesi Türk siyasetinin başarması gereken en önemli ödevidir.

Türkeş Bey millî devlet felsefesini sadece siyasi boyutuyla değil, aynı zamanda iktisadi boyutuyla da ele almıştır. Onun çizdiği demokratik milliyetçi devlet, milletlerin yalnız siyasi kaderlerini değil, iktisadi kaderlerini çizmek hakkına da dayanır. Millî devlet, bu anlamda millî iktisada dayanan, iktisadını millîleştirmiş olan devlettir. Millî bağımsızlık, millî demokrasi ancak millî gücün, ekonomik millî kuvvetin gelişmesi ve sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Millî devletin en zorunlu şartı, kendi iktisadi kaynak ve güçleriyle kendi varlığını muhafaza ve devam ettirebilmesidir. İşte bu sebeple, millî devlet, kendini yabancı güçlere sömürtmemek için kendi iş kaynaklarıyla kalkınmasını tamamlamak, ekonomisini geliştirmek zorundadır. Bütün bunlar meşru siyaset içinde yapılmalıdır. Bu nedenle Türkeş, meşru zeminde politika yapılmasının gerektiğini dile getirir ve siyasi meşrunun kaynağını da Türk milletine hizmet olarak değerlendirmiştir.

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde onun yanında, ondan feyzalmış, yetişmiş, gayretle çalışan milliyetçi kadrolar onun idealini gerçekleştirmek, durduğu bu meşru zemini ne pahasına olursa olsun korumak, daha ileriye taşımak için dünden daha çok çalışmaya azimlidir.

Bu duygularla Türk dünyasının bilge lideri, cennetmekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i yeniden rahmetle anıyorum.

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Başkanlıkça, görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan TÜRKPA üye ülkeleri Azerbaycan ve Kazakistan Meclisleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları Başkan ve üyelerinden oluşan heyete “Hoş geldiniz.” denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Üye Ülkeleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları 1’inci Toplantısı münasebetiyle ülkemize gelen TÜRKPA üye ülkeleri Azerbaycan ve Kazakistan Meclisleri Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonları Başkan ve üyelerinden müteşekkil heyet Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar, kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Gündem dışı ikinci söz, Malatya’da yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba’ya aittir.

Buyurun Sayın Ağbaba. (CHP sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben tabii gündem dışı olarak söz aldım. Söz almamın  sebebi, geçtiğimiz haftalarda Malatya üreticisinin yaşamış olduğu mağduriyeti dile getirmek. Malatya’da belki son dönemin en büyük donu oldu, çok büyük bir don olayı yaşandı.

Tabii bugün burada bunu konuşmam şu anda doğru mu bilmiyorum, ben önce bugün yaşanan bir olayı kınayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Bugün aslında hem demokrasimize hem de parlamenter sistemimize don vurdu. Sayın Genel Başkanımıza bugün yapılan saldırıyı huzurunuzda şiddetle kınıyorum.

Bilindiği gibi değerli arkadaşlar, don, hava sertleşince olur. Maalesef, yıllardan beri Türkiye'nin iklimi soğuk. Her gün Türkiye'nin iklimi ha bire soğuyor ve her an, her gün buz tutacak gibi, her gün Türkiye’de don tutacak gibi bir hava var.

Değerli arkadaşlar, tabii demokrasi, tek sesli, yüksek sesli, hırçın bir üslupla asla gelişemez. Demokrasi siyasetin daha ılımlı olduğu bir ortamda gelişebilir, daha yumuşak bir hava ister demokrasi, daha güneşli bir hava ister, sıcak bir ortam ister; hoşgörü ister demokrasi, demokrasi birbirimize tahammül etmeyi ister, demokrasi anlayış ister.

Değerli arkadaşlar, bugün grup toplantıları var. Grup toplantılarında konuşulan dillere bakıyoruz, üsluplara bakıyoruz, maalesef özellikle bugün bir kişi yani yürütmenin başı, kurmuş olduğu kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme, kendinden başkasını iten kakan, kendinden olmayan herkesi hırpalayan dille ülkenin siyasi iklimini her gün daha da sertleştiriyor. Daha bugün grup konuşmasında muhalefeti ve kendinden olmayan insanları tanımlayan sıfatları duyduğumda kulaklarıma inanamadım; bir milletvekillinin, bırakın bir siyasetçinin, bir Başbakanın yapmaması gereken konuşmaları yaptılar.

Değerli arkadaşlar, kullanılan sıfatlar en hafif deyimiyle bir nefret söylemidir, en hafif deyimiyle insanları kutuplaştıran bir söylemdir; hele bir partinin genel başkanına “Ağzından salyalar akıyor.” demek hangi siyasetçiye yakışır? Bunu da yüce milletin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan milletvekillerinin takdirine bırakıyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ona yakışmıştır, yakışmıştır ona.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, maalesef kucaklayan değil, meydan okuyan bir üslupla karşı karşıyayız, deyim yerindeyse kendinden olmayan herkesi dışlayan… Ve bu konuşmalar yapılırken kendisini dinleyen insanların yumruklarını sıktığını, ardından da maalesef, bugün gördüğünüz gibi, sıkılan bir yumruğun Kemal Kılıçdaroğlu’na indiğini gördük. Arkadaşlar, bu yapılanı tabii, hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Aslında, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bu ortamda çalışması doğru mu, onu da takdirlerinize bırakıyorum. Parlamento tarihimizde bir siyasi partinin genel başkanına bir yumruk vuruluyor, bir yumruk indiriliyor ve biz hâlâ bununla ilgili konuşamıyoruz.

Bakın arkadaşlar, iki buçuk yıldan beri 24’üncü Dönem milletvekili olarak görev yapıyoruz hep beraber; burada yaşanan, bu kürsüde yaşanan saldırıları, burada yaşanan şiddeti gördüğümüz zaman, aslında bu şiddetin, bugün uygulanan şiddetin geldiğini gördük. Maalesef, Türkiye Büyük Meclisinde çoğunluğun azınlığa dikta kurduğu, çoğunluğun azınlığı yok saydığı, kendi parmak çoğunluğuyla insanların konuşmasına ayar verdiği, zaman zaman sıkça saldırıların olduğu bir dönemle karşı karşıyayız. Tabii, maalesef, ne Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı ne çoğunluğu elinde bulunduran siyasi parti bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı şimdiye kadar. Bu kadar sertleştirici, bu kadar insanları birbirinden nefret eden bir tutumla karşı karşıya kalıyoruz.

Bakın değerli arkadaşlar, öyle bir siyasi partiyle, siyasi anlayışla karşı karşıyız ki kendine oy vermeyen herkesten nefret eden ama öldüresiye nefret eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu, sürdürülebilir bir şey değil. Bu, ne sizin faydanıza ne Türkiye’nin faydasına. Şimdiye kadar yapılan bu şiddete Türkiye Büyük Millet Meclisi “Dur.” demiş olsaydı belki bugün bunu yaşamayacaktık. Hâlâ, seçim geçti, seçimdeki sonuçları bile nefret diliyle değerlendirmeyi, nefret söylemiyle insanları birbirine düşman etmeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.   

Bugün Türkiye’nin gelişmesi, demokrasinin gelişmesi, parlamenter sistemin gelişmesinde en büyük rol siyasi partilere düşer, siyasi partilerdeki en büyük rol de gücü elinde bulunduran iktidar partisine düşer. Uzlaşmayı, hoşgörüyü onlar getirecektir. Muhalefet milletvekilleri de partileriyle katkı yapacaktır ama bugün bunu görmek mümkün değil.

Tekrar, Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Şimdi birer dakika pek kısa söz taleplerini yerine getireceğim.

Sayın Canikli…

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biz de büyük devlet adamı, siyaset adamı rahmetli Alparslan Türkeş'i vefatı yıl dönümünde rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz bir kez daha. Gerçekten bu millete, Türk milletine büyük hizmet etmiş bir devlet adamı rahmetli Alparslan Türkeş. Bugüne kadar bu doğrultuda çok büyük mücadeleler ortaya koymuş ve milletimizin de takdirini kazanmış bir devlet adamı. Bir kez daha bu vesileyle kendisini rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz.

Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, bir de sataşmadan söz almadım ama izninizle, kısa bir, biraz önceki sayın konuşmacının konuşma üslubuyla ilgili… İçerik olarak sükûnete davet eden bir konuşmanın bu şekilde üslubu olmaması gerekir. Eğer gerçekten bir yerden başlamamız gerekiyorsa, en azından şu Meclis çatısı altında teenniyle, gayet sakin, sağduyulu bir şekilde bu çalışmaları yürütmemiz gerekiyorsa öncelikle hepimizin buna uygun, bu amaca uygun ses tonuyla ve içerikle konuşmamız gerekiyor. Yani, hem eleştirip de hem yine çok sert bir üslupla bunların ifade edilmesi inandırıcı değil.

Ayrıca, yani şimdi çıkıp “Senin genel başkanın onu söyledi, o bunu söyledi.” gibi bir tartışmanın içerisine girmek istemiyoruz ama bir adım atılacaksa, gerçekten bir sonuç alacaksak başkasından ziyade, karşımızdakinden ziyade kendimize dönmeliyiz, kendi konuşma üslubumuza dikkat etmeliyiz ve içeriğine dikkat etmeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde ancak gerçekten hem samimiyetimiz ortaya çıkar hem de sonuç alabiliriz.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Evet, Sayın Öğüt…

6.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Universal Hastaneler Grubuna bağlı hastanelerde çalışanların sorunlarına ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Öncelikle bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan ve demokrasiye yapılan saldırıyı kınıyorum, bunu burada belirtmek istiyorum; bir an önce suçluların ve arkasındakilerin bulunmasını istiyorum.

Universal Hastaneler Grubuna bağlı 12 hastanede en az 3 bin civarında hekim, yardımcı sağlık personeli ve diğer personel yedi ila on aydır maaşlarını alamamaktadır. Hastane bekçilerinin maaşları ödenmediği gibi, bir kısmı işten çıkarılmış, bir kısmının tazminatları ve fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 3 bin civarındaki sağlık emekçisinin maaşlarının ödenmemesi hususunda Bakanlık ne türlü girişimlerde bulunmuştur? Hastane yöneticileriyle irtibata geçilmiş ve çalışanların neden mağdur edildiğine ve bu mağduriyetlerinin giderilmesine dair görüşmeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa neticenin kamuoyuyla paylaşılması düşünülmekte midir? İlaveten yürütülen çalışma çerçevesinde sorumlu bulunan kişiler olursa Hükûmet ne tür yaptırım uygulamayı düşünmektedir? Bir an önce cevabını beklemekteyiz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Tanal…

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve İstanbul ile Adalar arasındaki ulaşım ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Başkanımıza yapılan saldırı demokrasiye, halka yapılan saldırıdır. Bu saldırılar ve baskılar bizi mücadelemizden, demokrasi mücadelemizden ve özgürlük mücadelemizden alıkoyamacaktır.

Hazır, Ulaştırma Bakanı buradayken… İstanbul’daki ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Ulaşım bir insan hakkıdır. İstanbul’dan Adalar’a yapılan ulaşım Türkiye’de en pahalı olan ulaşımdır. Bakın, Eyüp ile Üsküdar arasında 1,95 kuruşa seyahat edilirken Adalar’dan Caddebostan’a 5 TL ulaşım ücreti alınmaktadır. Dalan döneminde Adalar arası ulaşım ücretsiz iken şu anda 5 TL alınmaktadır. Bu insan hakkı ihlalinin sona ermesine ne zaman son vereceksiniz? Bu mağduriyet ne zaman giderilecek?

Ayrıca, Maltepe ilçe…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi…

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Mısır’daki idam cezalarına karşı bir duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Milliyetçi Hareket Partisinin uzun süre Genel Başkanlığını yapmış olan Sayın Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle üzüntülerimizi ve duygularımızı Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna iletiyoruz. Sayın Alparslan Türkeş’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu vesileyle bir konuyu daha Parlamentonun bilgisine sunmak istiyorum. Mısır’da olağanüstü olaylar yaşanmaktadır. Mısır’daki mahkemeler 529 kişiye idam cezası vermiştir. İdam cezası insanlık dışı bir cezadır. Siyaseten verilen idam cezaları ise o toplumu bölmekten, kutuplaştırmaktan başka hiçbir sonuç yaratmayacaktır. Ben, Sayın Başkan size, sizin başkanlığınızda tüm siyasi parti gruplarına bir çağrıda bulunuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Mısır’daki idam cezalarına karşı bir duruş sergileyelim, bu cezaların doğru olmadığını belirten bir hassasiyeti, bir duyguyu Mısır Parlamentosuna iletelim. Böyle bir çağrıyı yapıyorum. Demokrasi açısından son derece önemli bir çağrı olacaktır. Herkesin buna destek vermesini talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Vural…

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 30 Mart yerel seçim sonuçlarının tüm partilere hayırlı olmasını dilediğine ve Mısır’daki idam cezalarına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, 30 Mart seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde milletimiz bir irade, bir eğilim ortaya koymuştur. Anketler ve manşetler yerine milletimizin oyu konuşmuştur. Seçim sonuçlarının öncelikle tüm partilere hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim sonuçları, açıkçası genel veriler itibarıyla, Milliyetçi Hareket Partisi oylarının 2,2 milyon arttığını göstermektedir. 2011 yılına göre sayısal olarak oy oranımız yüzde 39 artmıştır. Böylesine bir eğilimle Türkiye'yi yönetmede alternatif olarak Milliyetçi Hareket Partisini gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, 30 Mart seçimlerinde belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar seçilen değerli kardeşlerimizi kutluyor, milletimize ayrım göstermeksizin vereceği hizmetlerde başarılar diliyorum.

Öte yandan, Mısır’daki bu idam cezaları, Mısır’daki demokrasi ve huzuru temin etmeye yönelik gerçekten önemli endişelerin doğmasına sebep verecektir. Bu çerçevede, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Mısır’da kendi içerisinde bu çatışmanın ortadan kaldırılarak kardeşliğini, Mısırlıların, Mısır demokrasisine sahip çıkarak geleceğe umutla bakacağı bir ortam sağlanması konusundaki dilekleri paylaşmak istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Yeni…

10.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin, Alparslan Türkeş’in 17’nci ölüm yıl dönümüne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 30 Mart yerel seçimlerinin Samsun’daki sonuçlarına ilişkin açıklaması

AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkan, rahmetli Alparslan Türkeş’e ben de Allah’tan rahmet diliyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yerel seçimler sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısı yapılıyor, hayırlı olsun.

30 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 30 Mart seçimlerinin galibi AK PARTİ olmuştur, milletimiz olmuştur; Allah’a şükrediyor, yüce milletimize teşekkür ediyoruz. Milletimiz AK PARTİ’ye “Durmak yok, yola devam." dedi. Milletimize tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz.

Samsun’da 17 ilçeden 16’sını ve büyükşehri AK PARTİ’ye veren Samsunlu hemşehrilerime de tekrar tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Sağ olun.

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri…

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP iktidarını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde devlet otoritesinin artırılması için gerekli tedbirleri almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Önceki gün taciz ateşi açan teröristler akşam da Şırnak’ta 3 kişiyi kaçırmıştır. Dün sabah Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Abalı Jandarma Karakolu ile Tapan Tepe Üs Bölgesi arasında 2 kamyon ateşe verilmiştir. Mardin ili Kısmetli köyünde sivil bir petrol arama şirketini basan 5 PKK’lı, orada görevli 5 bekçi ile 25 işçinin cep telefonlarını toplamışlar ve 1 sabit yakıt tankıyla, 1 kamyon ve 3 kamyoneti yakmışlardır. Genelkurmayın ilgili açıklaması şöyledir: “Bölücü terör örgütü mensupları araç yakma eylemini müteakip yaya olarak bölgeden uzaklaşmışlardır.” Pes doğrusu! TSK’nın görevi teröristlerin araç yakmalarını ve yaya olarak oradan kaçmalarını seyretmek ve not etmek midir? AKP, bölgede devlet otoritesini azaltıyor, örgüt otoritesini artırıyor; gelişmeler bu yöndedir. AKP iktidarını, bir kez daha, devlete ve millete kurulan kumpası anlamaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Genç…

12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının sebebinin Başbakanın grup toplantısında sarf ettiği bazı sözler olduğuna ilişkin açıklaması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ana muhalefet partisi Genel Başkanına yapılan bu iğrenç saldırı karşısında Meclisin bir şey olmamış gibi çalışmasına devam etmesini şiddetle kınıyorum. Bu saldırının işareti, Tayyip Erdoğan’ın öğleden evvel grupta yaptığı konuşmada “Bize söz söyleyene en sert şekilde karşılığını veririz.” söylemi üzerine bugün bu gelmiştir.

Ben, bundan sonra, AKP’nin bütün yolsuzluklarını dile getireceğim. Bana karşı bir saldırı olursa bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan olacaktır, bunu herkese ilan etmek istiyorum. AKP’li milletvekilleri burada bize saldırıyorlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde meşru yollarla mücadele yollarını tıkıyorlar ve her türlü meşru mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi  salonundan kaldırıyorlar.

Şunu bilsinler ki Tunceli halkı, kendi evladına yapılan bu saldırının en ağır cezasını verecektir. Çünkü herkesin bize karşı yapacağı saldırının hesabını çok ağır ödeteceğiz ve maalesef, Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri, burada, her zaman için bizi mahkûm etmeye ve saldırmaya çalışıyorlar. Bundan sonra…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Özkan…

13.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve AK PARTİ Burdur Milletvekilinin Burdur halkını ve belediye çalışanlarını kin ve nefrete yönlendirmek istediğine ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan teşekkür ederim.

Önce, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyorum.

Sayın Başkan, ayrıca, Burdur Belediyesini ezici bir çoğunlukla AKP’den Cumhuriyet Halk Partisi almıştır. Ancak, 30 Marttan itibaren seçim tartışmalarını geride bırakıp Burdur halkının sorunları birinci önceliğimiz olmasına rağmen, iktidar vekili tarafından telefon mesajlarıyla ve basın açıklamalarıyla Burdur halkı ve belediye çalışanları kin ve nefrete yönlendirilmek istenmektedir. Bunlara son verilmesini talep ediyor, sayın vekili uyarıyor, Burdur halkına saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Çam…

14.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve 30 Mart yerel seçimlerinde oyların sayımı ve tasnifinde haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarına ilişkin açıklaması

MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Öncelikle, Sayın Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Pazar günü yerel seçimleri gerçekleştirdik. Bu seçimin de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ancak, gerek tek partili dönem gerekse çok partili dönemde Türkiye’de yapılan seçimlerin bir başkasına 30 Martta şahit olduk. Sandık kurullarında görev yapan sandık kurulu başkanlarının oy sayımında, tasnifinde büyük bir haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldığımızın altını çizmem gerekiyor. Özellikle, İzmir’de, Selçuk’ta, Menderes’te, Ödemiş’te ve çevre ilçelerde oyların iptal edilmiş olması ve bunların yapılan itirazlar sonucunda tekrar sayılmaması karşısında Cumhuriyet Halk Partisinin oyları maalesef çöpe gitmiştir. AKP’nin kazandığı ilçelerde, kazanmış olmasına rağmen yaptığı itirazlarda bütün sandıklar sayıldı fakat Cumhuriyet Halk Partisinin itiraz ettiği bütün sandıklarda da oylar maalesef sayılmadı.

Burada şunu gördük: İlk kez bu dönemde, sandık kurullarında görev yapan bürokratların AKP’nin arka bahçesi olan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN- Sayın Eyidoğan…

15.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Türkiye’de yaşanan iş kazalarına ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum.

İstanbul üçüncü köprü inşaatında 3 işçimizi iş kazasında kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Türkiye, iş kazalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada 3’üncüdür. İstatistiklere göre her 176 iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmektedir. Bu yılın ilk 97 gününde 276 işçi yaşamını iş kazalarında yitirdi. Bu kayıpların 84’ü inşaat sektöründedir.

İş kazaları, ilgisizlik, umursamazlık, adam sendeciliğin ve kötü yönetimin cinayetleridir.

Bilimsel araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 48’i sistemli bir çalışmayla, yüzde 50’si kolaylıkla önlenebilecek durumdadır. Taşeron sistemi bu kayıpların artmasına neden olan faktörlerden, nedenlerden biridir.

BAŞKAN – Sayın Tüzel…

16.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Halkların Demokratik Partisinin emekte, özgürlükte, demokraside, barışta ısrar ederek halkın mücadelesini örgütleyeceğine ilişkin açıklaması

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan provokatif saldırıyı kınıyor “Geçmiş olsun.” diyorum.

Şaibeli, hileli, gergin, saldırgan bir ortamda geçen seçim geride kaldı. Yolsuzluklarını, benzerliklerini örtmek isteyenler halkı kutuplaştırarak gerçek iradeleri körelttiler. AKP “20 milyon oyla kazandık.” diyor. Bu durumda, geri kalan 25 milyon halk da millî olmuyor herhâlde! Halk güçleriyle birleşmeyi tercih etmeyenler de seçenek olmayı beceremediler.

Seçimin kazananı kadınlar olmuştur. Eş başkanlıklarıyla, meclis üyelikleriyle kadınlar, siyasette eşit hakkı temsil etmişlerdir.

Hanedanlıkla ülke yönetmeye kararlı görünen Başbakan, besleyip büyüttükleri iş adamlarının diliyle halkı tehdit etmiş, savaştan söz etmiştir.

Halkların Demokratik Partisini oluşturan güçler olarak bizler, emekte, özgürlükte, demokraside, barışta ısrar edecek, halkımızın birlikte mücadelesini örgütleyeceğiz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Karaahmetoğlu…

17.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak faşist diktatörlüğe karşı özgürlük ve demokrasi savaşına devam edeceklerine ilişkin açıklaması

SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Sayın Başkan, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak faşist diktatörlüğe karşı özgürlük ve demokrasi savaşımız devam edecek.

30 Martta yapılan seçimlerden sonra, başta siyasi partiler olmak üzere toplumun tüm kesimleri belli sonuçları çıkarıyorlar, ben de kendime göre bir sonuç çıkardım. Milattan önce 10’uncu yüzyılda Xsentos’un sözleriyle, sonuçlarımı, kendi sonuçlarımı ifade etmek istiyorum: “Kaybetmeyi ahlaksızca kazanca tercih et. Birincisinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Öyle idealler vardır ki uğrunda mağlup olmak zafer sayılır. Bu dünyada bırakabileceğin en büyük miras dürüstlüktür.”

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 2479, 2497, 2532, 2534, 2535, 2576, 2582, 2666, 2731, 2733, 2756, 2786, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2845, 2871, 2873, 2875, 2877, 2895, 2946, 2957, 2958, 2971, 3055, 3057, 3058, 3061, 3062, 3063, 3065, 3067, 3068, 3070, 3071, 3093, 3110, 3116, 3117, 3130, 3131, 3162, 3176, 3217, 3219, 3351, 3408 ve 3486’ncı sıralarda yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler

1.- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/150)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İçişleri Komisyon üyeliğimden istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

08/04/2014

Özcan Ulupınar

Zonguldak

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 25 milletvekilinin, şap hastalığının önlenmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/892)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemiz hayvancılığını ciddi boyutlarda tehdit ederek büyük çapta ekonomik kayıplara yol açan şap hastalığıyla ilgili ulusal düzeyde gerekli bilimsel araştırmaların yapılması, bununla ilgili idari ve fennî tedbirlerin alınması, kurumsal ve yasal düzenlemelerin temini amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1)     Ramazan Kerim Özkan                                   (Burdur)

2)     Aylin Nazlıaka                                               (Ankara)

3)     Bülent Tezcan                                               (Aydın)

4)     Mustafa Sezgin Tanrıkulu                               (İstanbul)

5)     Ali Serindağ                                                  (Gaziantep)

6)     Ali Sarıbaş                                                    (Çanakkale)

7)     Hasan Ören                                                   (Manisa)

8)     Mahmut Tanal                                               (İstanbul)

9)     Ali İhsan Köktürk                                           (Zonguldak)

10)   Mehmet S. Kesimoğlu                                    (Kırklareli)

11)   Mehmet Şeker                                               (Gaziantep)

12)   Namık Havutça                                              (Balıkesir)

13)   Refik Eryılmaz                                               (Hatay)

14)   Durdu Özbolat                                               (Kahramanmaraş)

15)   Mustafa Serdar Soydan                                  (Çanakkale)

16)   İhsan Özkes                                                  (İstanbul)

17)   Kadir Gökmen Öğüt                                        (İstanbul)

18)   Rahmi Aşkın Türeli                                        (İzmir)

19)   Ali Demirçalı                                                 (Adana)

20)   Haydar Akar                                                  (Kocaeli)

21)   Mehmet Hilal Kaplan                                     (Kocaeli)

22)   Hasan Akgöl                                                  (Hatay)

23)   Mehmet Şevki Kulkuloğlu                               (Kayseri)

24)   Mehmet Ali Ediboğlu                                      (Hatay)

25)   Sakine Öz                                                     (Manisa)

26)   Özgür Özel                                                    (Manisa)

Gerekçe:

Şap hastalığı sığır, koyun, keçi, domuz gibi hayvanlarda görülen, ağız, burun, dudak, dil, ayak ve memede karakteristik lezyonlarla kendini belli eden, et ve süt veriminde kayıplara, özellikle genç hayvanlarda ölümlere neden olan, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hayvancılıkta büyük ekonomik zararlara yol açan ve ticari kısıtlamalar nedeniyle hayvancılığın dışa açılmasına engel olan, ülkemizde uzun yıllardan beri yok edilemeyen, ihbarı mecburi bir hayvan hastalığıdır.

Şap hastalığıyla mücadelede aşılama, şap hastalığıyla mücadelenin yalnız bir parçasıdır. Hastalığın kontrol altına alınmasında, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması hastalığın eradikasyonu için mutlaka gereklidir. Şap hastalığıyla mücadelede sürü bağışıklığı çok önemlidir. Hastalığın mücadelesi ve eradikasyonu oldukça zor ve pahalıdır. Aynı zamanda yıllar ile ifade edilen uzun zaman sürecinde tutarlı bir programla gerçekleştirilebilir.

Anadolu’da özellikle süt sığırcılığının yapıldığı çiftliklerde aşılamaların düzenli yapılmasına rağmen antikor seviyesinin yükselmediği, yüksek antikor seviyesinin hızla düştüğü tespit edilmiştir. Bazı çiftliklerde yılda üç aşı yapıldığı hâlde hastalık çıkmış, çok miktarda buzağı ölümlerine sebep olmuştur. Yine, mevcut kullanılan aşıların gerekli bağışıklığı sağlayamadığı yönünde şikâyetler söz konusudur. Aşı bakanlık ve özel şirketlerce üretilmektedir.

Şap hastalığının ülkemizdeki seyri yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte son yıllarda oldukça şiddetlenmiş, neredeyse ülkenin bütün kesimlerinde görülmeye başlanmıştır. Önceleri belirli bölgelerde yıllık 200-300 mihrakla sınırlı kalmasına karşın son yıllarda çok büyük artış göstermiştir. Önceleri hastalık teşhisi Şap Enstitüsünün tespitiyle mihrak olarak gösterilmesine karşın son yıllarda klinik gözlemlerle direkt olarak ihbar edilmektedir.

Resmî rakamlara göre 2010 yılında 1.729 mihrakta görülen hastalık 2011 yılında 2 bin mihrakın üzerine çıkmış, 2012 yılının ilk üç aylık döneminde ise 400 mihraka yaklaşmıştır. Ayrıca bunlar Bakanlıkça bildirilen resmî rakamlar olup gayriresmî vakalar ve bildirilmeyen vakalar da eklendiğinde 2-3 katına ulaşmaktadır.

Hastalığın köy, belde, ilçe ve ilin tümünde görülmesiyle bölge acilen karantina bölgesi ilan edilmekte ve hayvan ve hayvansal ürünlerin bölgeye giriş çıkışları yasaklanmaktadır. Hayvan pazarları derhâl kapatılmaktadır. Bu da bölgede hayvancılık yapan kesimin hem hayvanlarını satışa götürememesi hem de yeni hayvan alamaması ve ürünlerini değerlendirememesi nedeniyle önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Daha önemlisi, hayvancılık kredisi veren bankalar kredileri dondurmakta ancak ödemeleri tahsil etmektedir. Sadece hayvancılık kredileri değil aynı zamanda işletme kredileri de dondurulduğundan hayvancılık işletmesinin döndürülmesi mümkün olmamaktadır. Bu da üreticiyi büyük sıkıntıya sokmaktadır.

Ayrıca hayvancılıkta hastalık nedeniyle ithalat ve ihracatta büyük çapta sıkıntılar oluşmakta yaşanan kısıntılar nedeniyle uluslararası platformda başta prestij kaybı ve sıkıntılar yaşanmaktadır.

Ortaya çıkan milyarlarca lira ekonomik kayba karşılık, Bakanlık çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Hastalık ülkemizde 3 tip ve alt tipte ortaya çıktığından Bakanlık bu konudaki bilimsel çalışmalarında ve idari ve fennî tedbirleri almakta, bir acil eylem planı oluşturmakta başarısızdır. Oysa aynı Bakanlık Batı Trakya bölgesinde ariliğin sağlanmasını üstün başarı saymaktadır. Türkiye sadece Batı Trakya'dan mı ibarettir? Ülkenin diğer tüm bölgeleri âdeta yangın yerine dönmüştür. Amaç AB ülkelerini mi Türkiye'deki şaptan korumak yoksa tüm ülkeyi şaptan ari kılmak mıdır?

Bu nedenle ülkenin bütün kaynakları kullanılarak hastalıktan ariliğin sağlanması, ülke çapında gereken tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.

2.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı köyünde sahte belgelerle yapılan işlemlerle devletin zarara sokulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/893)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı köyünde yaşayan 13 ailenin, zilyetleri kendilerine ait olan arazilerinin büyük bir organizasyonla başkaları adına tapulandığı, bu tapuların mahkeme kararı ile iptal edilmesine rağmen, sahte belgelerle pamuk destekleme primi ve doğrudan gelir desteği olarak yüz binlerce lira devletten para alındığı ve devletin zarara sokulduğu iddia edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Celal Dinçer                                                     (İstanbul)

2) Mehmet Ali Ediboğlu                                         (Hatay)

3) Kadir Gökmen Öğüt                                           (İstanbul)

4) Sedef Küçük                                                     (İstanbul)

5) Mevlüt Dudu                                                     (Hatay)

6) Ramazan Kerim Özkan                                       (Burdur)

7) İhsan Özkes                                                      (İstanbul)

8) Mehmet S. Kesimoğlu                                        (Kırklareli)

9) Mahmut Tanal                                                   (İstanbul)

10) Ali Serindağ                                                    (Gaziantep)

11) Bülent Tezcan                                                 (Aydın)

12) Mustafa Serdar Soydan                                    (Çanakkale)

13) Ali Sarıbaş                                                      (Çanakkale)

14) Refik Eryılmaz                                                (Hatay)

15) Aylin Nazlıaka                                                 (Ankara)

16) Hasan Ören                                                     (Manisa)

17) Erdal Aksünger                                               (İzmir)

18) Ali İhsan Köktürk                                             (Zonguldak)

19) Mehmet Şeker                                                 (Gaziantep)

20) Namık Havutça                                                (Balıkesir)

21) Durdu Özbolat                                                 (Kahramanmaraş)

22) Rahmi Aşkın Türeli                                           (İzmir)

Gerekçe:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı köyünde yaşayan 13 ailenin, zilyetleri kendilerine ait olan arazilerinin büyük bir organizasyonla başkaları adına tapulandığını ve bu olayın mahkemeye intikal ettirilmesinin ardından mahkemenin 4 adet sahte veraset ilamını iptal ettiğini, davacı taraf lehine karar verildiği, buna rağmen sahte evraklarla Köseli köyü muhtarlığınca, 21 kişi için kendi köylerinde oturduklarına dair ilmühaber düzenlediğini ve bu belgelerle tapu işlemleri yapıldıktan sonra tarım İlçe müdürlüğüne başvuru yaparak haksız olarak yüz binlerce TL doğrudan gelir desteği ve pamuk destekleme primi ödendiği ve devletin zarara sokulduğu, ayrıca köylülerin mağdur edildiği ve devletin de dolandırıldığı iddia edilmiştir.

Bu nedenlerle, bu iddiaların kurulacak bir komisyon tarafından araştırılması gerekmektedir.

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/894)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 22/05/2012

1) Alim Işık                                                           (Kütahya)

2) Mustafa Kalaycı                                                (Konya)

3) Mehmet Şandır                                                  (Mersin)

4) Sinan Oğan                                                       (Iğdır)

5) Enver Erdem                                                     (Elâzığ)

6) Celal Adan                                                       (İstanbul)

7) Murat Başesgioğlu                                            (İstanbul)

8) Emin Çınar                                                       (Kastamonu)

9) Bülent Belen                                                     (Tekirdağ)

10) Hasan Hüseyin Türkoğlu                                  (Osmaniye)

11) Atila Kaya                                                       (İstanbul)

12) Ali Halaman                                                    (Adana)

13) Mesut Dedeoğlu                                              (Kahramanmaraş)

14) Muharrem Varlı                                               (Adana)

15) Yusuf Halaçoğlu                                              (Kayseri)

16) Özcan Yeniçeri                                                (Ankara)

17) Adnan Şefik Çirkin                                          (Hatay)

18) Faruk Bal                                                        (Konya)

19) Kemalettin Yılmaz                                           (Afyonkarahisar)

20) Seyfettin Yılmaz                                              (Adana)

21) Ali Öz                                                             (Mersin)

22) Necati Özensoy                                               (Bursa)

23) Oktay Öztürk                                                   (Erzurum)

Gerekçe:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komuta sisteminde yer alan ve önemli bir kesimini oluşturan astsubayların zor şartlarda görev yaptıkları bilinmektedir. Astsubayların içinde bulunduğu ve zaman zaman medyaya da yansıyan sorunları, on yıllık AKP iktidarı döneminde çözülemediği gibi, son zamanlarda bu sorunlara yenileri eklenmiştir.

Ülkeleri ve meslekleri için bir ömrü feda eden, en ücra yurt köşelerinde canı pahasına görev yapan ve bugüne kadar yüzlerce şehit veren astsubaylarımızın çok ciddi ve birikmiş sorunlarının çözümü konusunda Hükûmetin bugüne kadar hiçbir girişimde bulunmaması astsubaylarımızı ve ailelerini üzmektedir.

Hâlen 95 bin civarında muvazzaf ve 120 bin civarında emekli astsubay olmak üzere, aile fertleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiyi yakından ilgilendiren sorunların daha fazla büyütülmeden çözülmesi ve seçimler öncesinde Hükûmet yetkililerince kendilerine verilen sözlerin daha fazla geciktirilmeden yerine getirilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Üniversite mezunu tüm kamu çalışanlarına 1'inci derecenin 4’üncü kademesinden emekli olma hakkı verilirken, bu hakkın üniversite bitirmiş astsubaylardan esirgenmesi Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Astsubayların, görev koşulları ve sorumlulukları kendileriyle kıyaslanamayacak birçok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılmasının önüne geçilerek, yüksekokul mezunu astsubayların 9/2, lisans mezunlarının 8'inci dereceden göreve başlatılmasına yönelik haklı talepleri karşılanmalıdır.

Emekli Sandığı Kanunu’nun ek-70’inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplardaki oranlar belli bir seviyede azalmasına rağmen, 3'üncü ve 2'nci derecedeki personelin oranları orantısız bir şekilde azaldığı için bu dereceden maaş alan personel bir veya üç yıllık eksik hizmet için ömür boyu yüzde 45 oranında eksik maaş almakta ve bir kısmı açlık sınırında mücadeleye mahkûm edilmektedir.

Yaklaşık yüzde 50'si ek iş, yüzde 20'si de işportacılık yaparak yaşam mücadelesi veren astsubaylar, ömürlerini devletimiz ve milletimiz uğruna feda etmelerinin bedelini yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında yer alan gelirleriyle ödemektedirler.

Birçok askerî hastanede, A-B-C poliklinik hizmetleriyle astsubaylar aleyhine ayrımcılık yapılması kendilerini ve ailelerini rahatsız etmektedir. Hastalığın rütbesinin olmadığı gerçeği göz önünde bulundurularak bu haksızlığın önüne geçilmelidir.

TSK mensuplarına lojman tahsisi konusunda adaletli bir yaklaşım sergilenmeli ve sayıları daha fazla olan astsubayların lojmanlarda kalamayanlarının kira yardımıyla desteklenecekleri bir düzenlemeye gidilmelidir.

Askerlikte belirli bir hiyerarşik yapının korunması doğaldır. Ancak, askerî garnizonlarda eşlerin ve çocukların da askerî rütbeye göre ayrılmasının önüne geçilmelidir.

OYAK kurumundaki üyelerin yaklaşık yüzde 60'ı astsubaylardan oluşurken, astsubayların yönetim ve denetim kurullarında temsil haklarının bulunmamasının önüne geçilmeli ve adaletli bir yaklaşım sergilenmelidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, hâlen görevde bulunan veya emekli olmuş astsubaylarımızın sorunlarının araştırılarak, en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Beş adet Meclis soruşturması önergesi vardır.

Önergeler bastırılıp 7 Nisan 2014 Cumartesi günü sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi Meclis soruşturması önergelerini ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım:

D) Meclis Soruşturması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bir soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk Bankasından çektiği paralarla altın alıp İran’a ihracat işlemlerinde kolaylık sağlamak, İstanbul Havalimanı’na inen bir uçakta bulunan altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari soruşturmasını engellemek, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık eden Halk Bankasının komisyon oranının düşürülerek zararına yol açmak suretiyle 28 defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinde düzenlenen resmî belgede sahtecilik ve 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde, konumu, görevi ve mesleği ne olursa olsun suç işleyenlerin cezalandırılması temel bir ilkedir. Bu ilke, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu göstermesi ve yine suçların takipsiz bırakılmamasının doğal bir sonucudur.

Parlamenter demokrasilerde, Parlamentoların yasa yapma yanında diğer bir asli görevi de yürütmeyi, yani Hükümeti denetlemektir. Anayasamızın 98/1. maddesinde "Meclis soruşturmasının bir denetim aracı olduğu" açıkça belirtilmiştir. Bu denetim görevini Meclis, millet adına yapmaktadır.

Yaklaşık 3 aydır ülkemizin gündemini işgal eden, 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan operasyonla 61. Hükümetin dört Bakanı hakkında Cumhuriyet tarihimizde ve hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş boyutta; rüşvet, yolsuzluk, kaçakçılık, sahtecilik, nüfuz suiistimali, suçluyu kayırma gibi çeşitli suçlardan dolayı birçok iddiada bulunulmuş ve bu iddialara ilişkin çok sayıda bilgi ve belge, çeşitli vasıtalarla kamuoyuna açıklanmıştır.

17 Aralık soruşturmasıyla birlikte, siyasi hayatımızda ve kamuoyunun gündemine ayakkabı kutusunda saklanan dolarlar, çikolata kutusuyla gönderilen 500 bin dolarlık bayram harçlığı, evde bulunan para kasaları, 700 bin liralık saat gibi kavramlar girmiştir.

Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan'ın; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli olan Rıza Sarraf’ın sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk Bankası'ndan çektiği paralarla altın alıp İran'a ihracat işlemlerinde kolaylık sağlamak, Gana'dan Dubai'ye transit ihracat gibi gösterilen; ancak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen bir uçakta bulunan 1.5 ton altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari soruşturulmasını engellemek, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık eden Halk Bankası'nın bu işlerden alınan komisyon oranının düşürülmesine böylelikle Halk Bankası'nın zararına yol açmak amacıyla toplamda 28 seferde 52 milyon dolara varan miktarda rüşvet aldığına ilişkin iddiaları, 17 Aralık 2013 tarihinden bugüne kadar kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.

Adı geçen eski Bakan'ın defalarca kez kendisine ve İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler ile AB Eski Bakanı Egemen Bağış'a rüşvet verdiği ileri sürülen kişinin özel uçağıyla Umre ziyareti yaptığına ilişkin iddia yüce dinimiz İslam'ın kutsallarının rüşvet ve yolsuzlukla birlikte anılmasına ve kamuoyunda büyük tepki doğmasına neden olmuştur.

Yürütmeye mensup bir Bakanla ilgili bu iddiaların, yürütmeden bağımsız çalışacak Meclis Soruşturma Komisyonunca incelenmesi, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine kanaat getirilmesi durumunda adı geçen Bakan'ın TBMM tarafından Yüce Divan’a sevk edilmesi yurttaşların Devlete ve kanunlara olan saygısını artıracak, aynı zamanda yürütme organı mensuplarının hukuka uygun davranmalarını sağlayacak ve suç işlemelerini önleyecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden ve bunları bakanlık görevi sırasında işlemesinden dolayı Ekonomi Eski Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik, yine TCK 252. maddede düzenlenen birden çok kez rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili olarak Anayasanın 100 ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

1) Ali Özgündüz                                                        (İstanbul)

2) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

3) Turgay Develi                                                       (Adana)

4) Osman Faruk Loğoğlu                                           (Adana)

5) Ümit Özgümüş                                                      (Adana)

6) Ramis Topal                                                         (Amasya)

7) S. Sencer Ayata                                                    (Ankara)

8) Sinan Aydın Aygün                                               (Ankara)

9) Ayşe Gülsün Bilgehan                                           (Ankara)

10) İzzet Çetin                                                         (Ankara)

11) Mehmet Emrehan Halıcı                                      (Ankara)

12) Arif Bulut                                                           (Antalya)

13) Osman Kaptan                                                    (Antalya)

14) Yıldıray Sapan                                                    (Antalya)

15) Ensar Öğüt                                                         (Ardahan)

16) Osman Aydın                                                      (Aydın)

17) Metin Lütfi Baydar                                              (Aydın)

18) Haluk Ahmet Gümüş                                            (Balıkesir)

19) Muhammet Rıza Yalçınkaya                                 (Bartın)

20) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

21) İlhan Demiröz                                                     (Bursa)

22) Kemal Ekinci                                                      (Bursa)

23) Sena Kaleli                                                        (Bursa)

24) Turhan Tayan                                                     (Bursa)

25) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

26) Mustafa Serdar Soydan                                       (Çanakkale)

27) Adnan Keskin                                                     (Denizli)

28) Kemal Değirmendereli                                        (Edirne)

29) Recep Gürkan                                                     (Edirne)

30) Muharrem Işık                                                    (Erzincan)

31) Mehmet Şeker                                                    (Gaziantep)

32) Selahattin Karaahmetoğlu                                   (Giresun)

33) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

34) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

35) Sabahat Akkiray                                                 (İstanbul)

36) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                        (İstanbul)

37) Aydın Ağan Ayaydın                                            (İstanbul)

38) Ayşe Eser Danışoğlu                                           (İstanbul)

39) Haluk Eyidoğan                                                  (İstanbul)

40) Osman Taney Korutürk                                        (İstanbul)

41) Sedef Küçük                                                       (İstanbul)

42) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

43) Şafak Pavey                                                       (İstanbul)

44) Bihlun Tamaylıgil                                               (İstanbul)

45) Binnaz Toprak                                                    (İstanbul)

46) Erdoğan Toprak                                                  (İstanbul)

47) Faik Tunay                                                         (İstanbul)

48) Musa Çam                                                          (İzmir)

49) Hülya Güven                                                       (İzmir)

50) Mustafa Moroğlu                                                 (İzmir)

51) Mehmet Ali Susam                                              (İzmir)

52) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

53) Sakine Öz                                                          (Manisa)

54) Tolga Çandar                                                     (Muğla)

55) Nurettin Demir                                                    (Muğla)

56) Doğan Şafak                                                      (Niğde)

57) İdris Yıldız                                                         (Ordu)

58) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

59) Mehmet Volkan Canalioğlu                                  (Trabzon)

60) Mehmet Haberal                                                 (Zonguldak)

61) Kadir Gökmen Öğüt                                             (İstanbul)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bir soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin bürokratik işlerini takip etmek, bu kişinin babasına İtalya’ya giriş vizesi ve oturma izni alınması konusunda aracı olmak, aynı kişi hakkında ulusal bir gazetede yayımlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili haberin yayımını durdurmak için tavassutta bulunmak ve söz konusu kişinin yürüttüğü otel projesine yardımcı olmak amacıyla bu kişiden 3 defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçuna uyduğu iddiasıyla Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış  hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde, konumu, görevi ve mesleği ne olursa olsun suç işleyenlerin cezalandırılması temel bir ilkedir. Bu ilke, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu göstermesi ve yine suçların takipsiz bırakılmamasının doğal bir sonucudur.

Parlamenter demokrasilerde, parlamentoların yasa yapma yanında diğer bir asli görevi de yürütmeyi, yani hükûmeti denetlemektir. Anayasamızın 98/1. maddesinde “Meclis soruşturmasının bir denetim aracı olduğu” açıkça belirtilmiştir. Bu denetim görevini Meclis, millet adına yapmaktadır.

Yaklaşık 3 aydır ülkemizin gündemini işgal eden, 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan operasyonla 61. Hükümetin dört Bakanı hakkında Cumhuriyet tarihimizde ve hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş boyutta; rüşvet, yolsuzluk, kaçakçılık, sahtecilik, nüfuz suiistimali, suçluyu kayırma gibi çeşitli suçlardan dolayı birçok iddiada bulunulmuş ve bu iddialara ilişkin çok sayıda bilgi ve belge çeşitli vasıtalarla kamuoyuna açıklanmıştır.

Ülkemizin siyasi hedeflerinin en başında yer alan Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili hem teknik hem siyasi hem de hukuki işlerin eşgüdümünden sorumlu bir Bakan olan Egemen Bağış; isminin yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile birlikte anılması üzerine, kamuoyunun büyük baskısı karşısında Recep Tayyip Erdoğan tarafından korunamayarak, operasyondan ancak 10 gün sonra görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır.

AB Eski Bakanı Egemen Bağış hakkında kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp TBMM Başkanlığı’na gönderilen fezlekede 17 Aralık 2013 tarihli soruşturmanın odak noktasından bulunan ve birçok suçtan şüpheli Rıza Sarraf isimli kişiden 3 seferde toplam 1.5 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edilmektedir.

Söz konusu rüşvetlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli olan Rıza Sarraf’ın bürokratik işlerini takip etmek, babasına İtalyan vizesi ve oturma izni alınması konusunda aracı olmak, yine Sarraf hakkında ulusal bir gazetede yayınlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili bir haberin yayınını durdurmak için tavassutta bulunmak ve Sarraf’ın yürüttüğü otel projesi ile ilgili yardımcı olmak amacıyla alındığı ileri sürülmektedir.

Yürütmeye mensup bir bakanla ilgili bu iddiaların, yürütmeden bağımsız çalışacak Meclis Soruşturma Komisyonunca incelenmesi, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine kanaat getirilmesi durumunda, adı geçen Bakan’ın TBMM tarafından Yüce Divan’a sevk edilmesi yurttaşların Devlete ve kanunlara olan saygısını artıracak, aynı zamanda yürütme organı mensuplarının hukuka uygun davranmalarını sağlayacak ve suç işlemelerini önleyecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden ve bunları görevi sırasında işlemesinden dolayı, AB Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 252. maddesinde düzenlenen birden çok rüşvet almak iddialarıyla ilgili olarak Anayasanın 100 ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

1) Ali Özgündüz                                                        (İstanbul)

2) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

3) Turgay Develi                                                       (Adana)

4) Osman Faruk Loğoğlu                                           (Adana)

5) Ümit Özgümüş                                                      (Adana)

6) Ramis Topal                                                         (Amasya)

7) S. Sencer Ayata                                                    (Ankara)

8) Sinan Aydın Aygün                                               (Ankara)

9) Ayşe Gülsün Bilgehan                                           (Ankara)

10) İzzet Çetin                                                         (Ankara)

11) Mehmet Emrehan Halıcı                                      (Ankara)

12) Arif Bulut                                                           (Antalya)

13) Osman Kaptan                                                    (Antalya)

14) Yıldıray Sapan                                                    (Antalya)

15) Ensar Öğüt                                                         (Ardahan)

16) Osman Aydın                                                      (Aydın)

17) Metin Lütfi Baydar                                              (Aydın)

18) Haluk Ahmet Gümüş                                            (Balıkesir)

19) Muhammet Rıza Yalçınkaya                                 (Bartın)

20) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

21) İlhan Demiröz                                                     (Bursa)

22) Kemal Ekinci                                                      (Bursa)

23) Sena Kaleli                                                        (Bursa)

24) Turhan Tayan                                                     (Bursa)

25) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

26) Mustafa Serdar Soydan                                       (Çanakkale)

27) Adnan Keskin                                                     (Denizli)

28) Kemal Değirmendereli                                        (Edirne)

29) Recep Gürkan                                                     (Edirne)

30) Muharrem Işık                                                    (Erzincan)

31) Mehmet Şeker                                                    (Gaziantep)

32) Selahattin Karaahmetoğlu                                   (Giresun)

33) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

34) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

35) Sabahat Akkiray                                                 (İstanbul)

36) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                        (İstanbul)

37) Aydın Ağan Ayaydın                                            (İstanbul)

38) Ayşe Eser Danışoğlu                                           (İstanbul)

39) Haluk Eyidoğan                                                  (İstanbul)

40) Osman Taney Korutürk                                        (İstanbul)

41) Sedef Küçük                                                       (İstanbul)

42) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

43) Şafak Pavey                                                       (İstanbul)

44) Bihlun Tamaylıgil                                               (İstanbul)

45) Binnaz Toprak                                                    (İstanbul)

46) Erdoğan Toprak                                                  (İstanbul)

47) Faik Tunay                                                         (İstanbul)

48) Musa Çam                                                          (İzmir)

49) Hülya Güven                                                       (İzmir)

50) Mustafa Moroğlu                                                 (İzmir)

51) Mehmet Ali Susam                                              (İzmir)

52) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

53) Sakine Öz                                                          (Manisa)

54) Tolga Çandar                                                     (Muğla)

55) Nurettin Demir                                                    (Muğla)

56) Doğan Şafak                                                      (Niğde)

57) İdris Yıldız                                                         (Ordu)

58) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

59) Mehmet Volkan Canalioğlu                                  (Trabzon)

60) Mehmet Haberal                                                 (Zonguldak)

61) Kadir Gökmen Öğüt                                             (İstanbul)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bazı iş adamlarının özellikle arazi işlerinde kolaylık sağladığı, kültür ve tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yaparak inşaatlar için özel düzenleme yapılması için uğraştığı, imara ilişkin çok sayıda yenilemeyle kendisine yakın iş adamlarına sağladığı rantla doğrudan ve dolaylı olarak çıkar elde ettiği ve birden çok kez rüşvet aldığı, bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak ve imar mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanmak suçlarına uyduğu iddiasıyla Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar  hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/5)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde, konumu, görevi ve mesleği ne olursa olsun suç işleyenlerin cezalandırılması temel bir ilkedir. Bu ilke, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu göstermesi ve yine suçların takipsiz bırakılmamasının doğal bir sonucudur.

Parlamenter demokrasilerde, Parlamentoların yasa yapma yanında diğer bir asli görevi de yürütmeyi, yani Hükümeti denetlemektir. Anayasa’mızın 98/1. maddesinde “Meclis soruşturmasının bir denetim aracı olduğu” açıkça belirtilmiştir. Bu denetim görevini Meclis, millet adına yapmaktadır.

Yaklaşık 3 aydır ülkemizin gündemini işgal eden, 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan operasyonla 61. Hükümetin dört Bakanı hakkında Cumhuriyet tarihimizde ve hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş boyutta; rüşvet, yolsuzluk, kaçakçılık, sahtecilik, nüfuz suiistimali, suçluyu kayırma gibi çeşitli suçlardan dolayı birçok iddiada bulunulmuş ve bu iddialara ilişkin çok sayıda bilgi ve belge, çeşitli vasıtalarla kamuoyuna açıklanmıştır.

17 Aralık soruşturmasıyla birlikte, siyasi hayatımızda ve kamuoyunun gündemine ayakkabı kutusunda saklanan dolarlar, çikolata kutusuyla gönderilen 500 bin dolarlık bayram harçlığı, evde bulunan para kasaları, 700 bin liralık saat gibi kavramlar girmiştir.

Yapılan tüm işlemlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dâhilinde yapıldığını ve milleti rahatlatmak için Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini açıkladıktan sonra Bakanlık’tan istifa ettiğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ismi, özellikle 25 Aralık soruşturmasıyla ilgili iddialarda sıklıkla geçmektedir. Çeşitli işadamlarının özellikle arazi işlerinde kolaylık sağladığı, kültür ve tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yaparak inşaatlar için özel düzenleme yapılması için uğraştığı, imara ilişkin çok sayıda yenileme ile kendisine yakın işadamlarına sağladığı rant ile doğrudan ve dolaylı yoldan çıkar elde ettiği, defalarca kez rüşvet aldığı ileri sürülen Bayraktar'ın oğlu da aynı soruşturma içinde anılmaktadır.

Yürütmeye mensup bir Bakanla ilgili bu iddiaların, yürütmeden bağımsız çalışacak Meclis Soruşturma Komisyonunca incelenmesi, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine kanaat getirilmesi durumunda, adı geçen Bakan’ın TBMM tarafından Yüce Divan’a sevk edilmesi yurttaşların Devlete ve kanunlara olan saygısını artıracak, aynı zamanda yürütme organı mensuplarının hukuka uygun davranmalarını sağlayacak ve suç işlemelerini önleyecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden ve bunları görevi sırasında işlemesinden dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın suç tarihi itibariyle başında bulunan Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ın eylemleri; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 252. maddesinde düzenlenen birden çok kere rüşvet almak ve imar mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanmak suçlarına uygun düştüğünden Anayasanın 100 ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

1) Ali Özgündüz                                                        (İstanbul)

2) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

3) Turgay Develi                                                       (Adana)

4) Osman Faruk Loğoğlu                                           (Adana)

5) Ümit Özgümüş                                                      (Adana)

6) Ramis Topal                                                         (Amasya)

7) S. Sencer Ayata                                                    (Ankara)

8) Sinan Aydın Aygün                                               (Ankara)

9) Ayşe Gülsün Bilgehan                                           (Ankara)

10) İzzet Çetin                                                         (Ankara)

11) Mehmet Emrehan Halıcı                                      (Ankara)

12) Arif Bulut                                                           (Antalya)

13) Osman Kaptan                                                    (Antalya)

14) Yıldıray Sapan                                                    (Antalya)

15) Ensar Öğüt                                                         (Ardahan)

16) Osman Aydın                                                      (Aydın)

17) Metin Lütfi Baydar                                              (Aydın)

18) Haluk Ahmet Gümüş                                            (Balıkesir)

19) Muhammet Rıza Yalçınkaya                                 (Bartın)

20) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

21) İlhan Demiröz                                                     (Bursa)

22) Kemal Ekinci                                                      (Bursa)

23) Sena Kaleli                                                        (Bursa)

24) Turhan Tayan                                                     (Bursa)

25) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

26) Mustafa Serdar Soydan                                       (Çanakkale)

27) Adnan Keskin                                                     (Denizli)

28) Kemal Değirmendereli                                        (Edirne)

29) Recep Gürkan                                                     (Edirne)

30) Muharrem Işık                                                    (Erzincan)

31) Mehmet Şeker                                                    (Gaziantep)

32) Selahattin Karaahmetoğlu                                   (Giresun)

33) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

34) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

35) Sabahat Akkiray                                                 (İstanbul)

36) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                        (İstanbul)

37) Aydın Ağan Ayaydın                                            (İstanbul)

38) Ayşe Eser Danışoğlu                                           (İstanbul)

39) Haluk Eyidoğan                                                  (İstanbul)

40) Osman Taney Korutürk                                        (İstanbul)

41) Sedef Küçük                                                       (İstanbul)

42) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

43) Şafak Pavey                                                       (İstanbul)

44) Bihlun Tamaylıgil                                               (İstanbul)

45) Binnaz Toprak                                                    (İstanbul)

46) Erdoğan Toprak                                                  (İstanbul)

47) Faik Tunay                                                         (İstanbul)

48) Musa Çam                                                          (İzmir)

49) Hülya Güven                                                       (İzmir)

50) Mustafa Moroğlu                                                 (İzmir)

51) Mehmet Ali Susam                                              (İzmir)

52) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

53) Sakine Öz                                                          (Manisa)

54) Tolga Çandar                                                     (Muğla)

55) Nurettin Demir                                                    (Muğla)

56) Doğan Şafak                                                      (Niğde)

57) İdris Yıldız                                                         (Ordu)

58) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

59) Mehmet Volkan Canalioğlu                                  (Trabzon)

60) Mehmet Haberal                                                 (Zonguldak)

61) Kadir Gökmen Öğüt                                             (İstanbul)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 milletvekilinin, bir şahsın trafikte durdurulmaması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma polisi verilmesi, bu şahsın yakınlarının Türk vatandaşlığına geçirilmesinin sağlanması, aynı şahsın yabancı bir ülkedeki paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için “İçişleri Bakanı” sıfatıyla referans mektubu yazılması, söz konusu şahsı MASAK’ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan emniyet müdürünün tayininin çıkarılması ve söz konusu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi karşılığında her bir iş için ayrı ayrı rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinde düzenlenen sahte belge düzenlemek, 255’inci maddesinde düzenlenen nüfuz suistimali, 285’inci maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal, 283’üncü maddesinde düzenlenen suçluyu kayırma ve 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Muammer Güler hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde, konumu, görevi ve mesleği ne olursa olsun suç işleyenlerin cezalandırılması temel bir ilkedir. Bu ilke, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu göstermesi ve yine suçların takipsiz bırakılmamasının doğal bir sonucudur.

Parlamenter demokrasilerde, Parlamentoların yasa yapma yanında diğer bir asli görevi de yürütmeyi, yani hükümeti denetlemektir. Anayasamızın 98/1. maddesinde “Meclis soruşturmasının bir denetim aracı olduğu” açıkça belirtilmiştir. Bu denetim görevini Meclis, millet adına yapmaktadır.

Yaklaşık 3 aydır ülkemizin gündemini işgal eden, 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan operasyonla 61. Hükümetin dört Bakanı hakkında Cumhuriyet tarihimizde ve hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş boyutta; rüşvet, yolsuzluk, kaçakçılık, sahtecilik, nüfuz suiistimali, suçluyu kayırma gibi çeşitli suçlardan dolayı birçok iddiada bulunulmuş ve bu iddialara ilişkin çok sayıda bilgi ve belge, çeşitli vasıtalarla kamuoyuna açıklanmıştır.

17 Aralık soruşturmasıyla birlikte, siyasi hayatımızda ve kamuoyunun gündemine ayakkabı kutusunda saklanan dolarlar, çikolata kutusuyla gönderilen 500 bin dolarlık bayram harçlığı, evde bulunan para kasaları, 700 bin liralık saat gibi kavramlar girmiştir.

17 Aralık operasyonunun başlamasından sonra Hükümet sözcüsünün; “oğlunun evine yapılan baskını televizyonda izlemesi bir baba için ne acı” denilerek, yolsuzluk ve rüşvetin neredeyse mağduriyete dönüştürüleceği durumun da kendisini de kurtaramadığının anlaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı yapan Muammer Güler, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başladıktan yaklaşık 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalarak, iddiaların gerçekliği konusunda kamuoyunda oluşan kanaati güçlendirmiştir.

Hakkında defalarca kez rüşvet vermek, kaçakçılık, sahtecilik gibi suçlardan şüpheli olan Rıza Sarraf’ın trafikte durdurulmaması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma polisi verilmesi, Sarraf’ın yakınlarının Türk vatandaşlığına geçirilmesinin sağlanması, bu kişinin Çin'deki paravan firmalarının bankalarla sıkıntılarının giderilmesi için İçişleri Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması, Rıza Sarraf’ı MASAK'ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan Emniyet Müdürü’nün İstanbul'dan tayininin çıkarılması, Rıza Sarraf’ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi karşılığında her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 10 milyon dolar civarında rüşvet aldığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na gönderilen fezlekeye konu iddialarla ilgili tartışılmalar hâlen devam etmektedir.

Yürütmeye mensup bir Bakanla ilgili bu iddiaların, yürütmeden bağımsız çalışacak Meclis Soruşturma Komisyonunca incelenmesi, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine kanaat getirilmesi durumunda, adı geçen Bakan’ın TBMM tarafından Yüce Divan’a sevk edilmesi yurttaşların Devlete ve kanunlara olan saygısını artıracak, aynı zamanda yürütme organı mensuplarının hukuka uygun davranmalarını sağlayacak ve suç işlemelerini önleyecektir.

Yolsuzluklarla mücadelede kendisine en çok görev düşen İçişleri Bakanlığı’nın suç tarihi itibariyle başında bulunan Mardin Milletvekili Muammer Güler hakkında yukarıda açıklanan nedenlerden ve bunları görevi sırasında işlemesinden dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 204. maddesinde hükme bağlanan sahte belge düzenlemek, TCK'nın 285. maddede düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal, TCK'nın 255. maddelerinde bahsedilen nüfuz suiistimali, TCK'nın 283. maddesinde tarif edilen suçluyu kayırma ve TCK’nın 252. maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili olarak Anayasanın 100 ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

1) Ali Özgündüz                                                        (İstanbul)

2) Ali Demirçalı                                                        (Adana)

3) Turgay Develi                                                       (Adana)

4) Osman Faruk Loğoğlu                                           (Adana)

5) Ümit Özgümüş                                                      (Adana)

6) Ramis Topal                                                         (Amasya)

7) S. Sencer Ayata                                                    (Ankara)

8) Sinan Aydın Aygün                                               (Ankara)

9) Ayşe Gülsün Bilgehan                                           (Ankara)

10) İzzet Çetin                                                         (Ankara)

11) Mehmet Emrehan Halıcı                                      (Ankara)

12) Arif Bulut                                                           (Antalya)

13) Osman Kaptan                                                    (Antalya)

14) Yıldıray Sapan                                                    (Antalya)

15) Ensar Öğüt                                                         (Ardahan)

16) Osman Aydın                                                      (Aydın)

17) Metin Lütfi Baydar                                              (Aydın)

18) Haluk Ahmet Gümüş                                            (Balıkesir)

19) Muhammet Rıza Yalçınkaya                                 (Bartın)

20) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

21) İlhan Demiröz                                                     (Bursa)

22) Kemal Ekinci                                                      (Bursa)

23) Sena Kaleli                                                        (Bursa)

24) Turhan Tayan                                                     (Bursa)

25) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

26) Mustafa Serdar Soydan                                       (Çanakkale)

27) Adnan Keskin                                                     (Denizli)

28) Kemal Değirmendereli                                        (Edirne)

29) Recep Gürkan                                                     (Edirne)

30) Muharrem Işık                                                    (Erzincan)

31) Mehmet Şeker                                                    (Gaziantep)

32) Selahattin Karaahmetoğlu                                   (Giresun)

33) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

34) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

35) Sabahat Akkiray                                                 (İstanbul)

36) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                        (İstanbul)

37) Aydın Ağan Ayaydın                                            (İstanbul)

38) Ayşe Eser Danışoğlu                                           (İstanbul)

39) Haluk Eyidoğan                                                  (İstanbul)

40) Osman Taney Korutürk                                        (İstanbul)

41) Sedef Küçük                                                       (İstanbul)

42) İhsan Özkes                                                       (İstanbul)

43) Şafak Pavey                                                       (İstanbul)

44) Bihlun Tamaylıgil                                               (İstanbul)

45) Binnaz Toprak                                                    (İstanbul)

46) Erdoğan Toprak                                                  (İstanbul)

47) Faik Tunay                                                         (İstanbul)

48) Musa Çam                                                          (İzmir)

49) Hülya Güven                                                       (İzmir)

50) Mustafa Moroğlu                                                 (İzmir)

51) Mehmet Ali Susam                                              (İzmir)

52) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

53) Sakine Öz                                                          (Manisa)

54) Tolga Çandar                                                     (Muğla)

55) Nurettin Demir                                                    (Muğla)

56) Doğan Şafak                                                      (Niğde)

57) İdris Yıldız                                                         (Ordu)

58) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

59) Mehmet Volkan Canalioğlu                                  (Trabzon)

60) Mehmet Haberal                                                 (Zonguldak)

61) Kadir Gökmen Öğüt                                             (İstanbul)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

18.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin İç Tüzük’ün 107’nci maddesindeki şartları taşımadığına ve işleme alınmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, şu ana kadar, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin 4 eski bakan hakkında vermiş olduğu Meclis soruşturma komisyonu kurulması talepli önergeleri okudunuz. Şimdi, sanıyorum, 5’inci olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince verilmiş olan önergeyi okuyacaksınız. Ancak şu konuyu hem sizin hem Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum: Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin vermiş olduğu Meclis soruşturması önergeleri ile şimdi okuyacağınız Meclis soruşturması önergesinin içeriği arasında çok temel bir fark vardır. Bizim önergelerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 107’nci maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Yani, bakanların, 4 eski bakanın işlediği iddia edilen suçların, görevleri sırasında işlenip işlenmediği, hangi kanunun hangi maddesine aykırı olduğu, gerekçesi de ifade edilmek suretiyle ortaya konulmuştur. Gayet açık, net, İç Tüzük açısından herhangi bir tartışma yaratmayacak bir içeriğe sahiptir. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin vermiş olduğu soruşturma önergesi ise yasak savma kabîlinden, 4 bakanı şimdiden aklamaya yönelik bir içeriğe sahiptir ve İç Tüzük’ün 107’nci maddesindeki şartları taşımamaktadır. Örneğin, İç Tüzük’ün 107’nci maddesinde, bakanların görevleriyle ilgili bu suçu işleyip işlemediği yani görevleri sırasında bu suçu işleyip işlemediklerinin mutlaka dilekçede yer alması gerektiği belirtildiği hâlde, bu önergede bu yazılı değildir ve bu görevleri sırasında bu suçların işlendiği iddiası yer almamaktadır.

Yine, bu önerge, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin önergesi, eski bakanların Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna vermiş olduğu dilekçeden hareketle “Bakanlar böyle bir talepte bulunmuştur. O hâlde bu talebi soruşturalım.” gibi bir gerekçeden hareketle, yasak savma kabîlinden Ceza Kanunu’nun iki maddesi belirtildikten sonra, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyetinin ihlali gibi, âdeta bu “tape”leri kamuoyuna servis eden kimler ise bunlardan hesap sorma anlayışına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu önerge İç Tüzük’ün 107’nci maddesindeki şartları taşımamaktadır, hedef saptırma amacına yöneliktir. Bakanları şimdiden aklamıştır. Gerçekte bir soruşturma komisyonu yoktur. Dolayısıyla, bu önergeyi belki bilgiye sunacaksınız ama bu önergenin işlem görmemesi gerekir. Bilgiye bile sunmadan, bu önergedeki eksikliğin Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından tamamlanması gerekir efendim. “Bu bakanlar bu fiilleri görevi sırasında işlemiştir.” cümlesine yer verilmemiştir. İç Tüzük’ün 107’nci maddesi gayet açık.

BAŞKAN – Şimdi, şöyle yapalım: İç Tüzük’ü hepimiz biliyoruz. Benim bilgilerinize sunma mecburiyetim var biliyorsunuz.

Yalnız, şöyle yapalım: Ben grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. On beş dakika da birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.15

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.51

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi, Meclis Başkanlığına, okutulacak Meclis soruşturması önergesinin okutulmaması yönünde başvuru olmuştur.

Usul tartışması açacağım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben aleyhte istiyorum efendim.

BAŞKAN – Yok, gruplara… Öyle anlaştı arkadaşlar, gruplara söz vereceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, grup diye bir şey olur mu? Usul tartışmasında kişisel söz istenir efendim.

BAŞKAN – Peki canım, tamam.

OKTAY VURAL (İzmir) – Biz içeride talep ettik. Evet, aleyhte efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır… Kişisel söz istiyorum.

BAŞKAN – Peki, peki, tamam. Peki, itirazım yok. Sadece, arkadaşlarımızla böyle bir konuşma yapmıştık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani grup…

BAŞKAN – Tamam, “peki” dedim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Zaten gruplar adına anlaştık.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani, grup başkan vekilleri, burada  milletvekili yok mu?

BAŞKAN – Peki…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet… Ben söz istiyorum aleyhte.

BAŞKAN – Tamam.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte… Sayın Başkan, gruplar…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Başkanım..

BAŞKAN – Lehte, aleyte, sayın…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bizim BDP’nin hakkını alan olmasın.

BAŞKAN – Efendim?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yani, arkada anlaştığımız için, tekrar böyle bir  yol nasıl gelişiyor anlamadık. Lehte ya da aleyhte, neyse, biz de söz istiyoruz.

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Genç’i söyledik.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Aleyhte” dedim efendim.

BAŞKAN – Sayın Vural var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Tartışmayı açan benim efendim, benim talebim tabii ki var.

BAŞKAN – O zaman 6 kişi oluyor.

Kura çekelim o zaman.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır efendim. Gruplar adına… (“Talebi artıralım Sayın Başkan.” sesi)

BAŞKAN – Olmaz öyle yani öyle bir hakkım yok.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – “Gruplar adına” dediniz ya. “Her gruba söz vereceğim.” dediniz arkada.

BAŞKAN- Bakın, 4 grup var, 4’ünüze de söz verecektim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Öyle yapacağız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Usul tartışması kişisel sözdür.

BAŞKAN – Sayın Genç, ben onu biliyorum, size de itiraz etmiyorum. Size ben itiraz etmiyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şöyle yapalım: Evvela 4 kişi konuşsun. 72’nci maddeye göre tekrar bir müzakere açalım, o zaman, 8 kişi konuşsun.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, bu Meclis çalışmalarında 4 grup anlaştığı zaman, bu bir gelenektir ve o şekilde yürütüldü çalışmalar.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne geleneği kardeşim! Sen anlamıyorsun. Kafan daha bir şeye işlemiyor. Burada bağımsız milletvekili var. (AK PARTİ sıralarından “Dinle ya!” sesi) Ne dinle ya!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugün bahsettiğimiz konu yani bu usul tartışmasında grupların birer kişi tarafından konuşturulması şeklinde bir uygulama daha önce defalarca tatbik edildi. Başka konularda da 4 grup mutabakata vardığı zaman…  Dolayısıyla, burada bir aykırılık yoktur efendim. Burada herhangi bir aykırılık yoktur.

BAŞKAN – Anladım da itiraz var.

O zaman, ben lehte ve aleyhte toplayacağım. Lehtekileri ve aleyhtekileri ayrı ayrı kura çekeceğim.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte efendim.

BAŞKAN – Sayın Baluken, size lehte; Sayın Nurettin Canikli lehte, tamam o. Aleyhte Sayın Vural var, Sayın Genç var, Sayın Akif Hamzaçebi var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – O zaman, Sayın Hamzaçebi konuşsun efendim. Ben, 60’ıncı maddeye göre yerimden söz istiyorum.

BAŞKAN – Tamam.

Lehte ilk söz, Bingöl Milletvekili Sayın İdris Baluken.

Süreniz beş dakika.

Buyurunuz. (BDP sıralarından alkışlar)

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin işleme alınmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında

 

İDRİS BALUKEN (Bingöl) -  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Otuz beş günlük bir aradan sonra Genel Kurulun çalışmalarına başlamasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şimdi, burada, AK PARTİ Grubunun vermiş olduğu soruşturma önergesiyle ilgili usule uygun olmayan, İç Tüzük’e uygun olmayan bir durum olduğunu açık bir şekilde ifade edelim. Her ne kadar, konuşmak için, biz lehte olduğumuzu söylemiş olsak da aleyhte bir konuşma yapacağız. Çünkü burada, İç Tüzük’te 107’nci maddede Meclis soruşturması için önerge verilmesiyle ilgili hususlar açık bir şekilde belirtilmiş. 107’nci maddede “Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur.” diyor. Yani çok açık bir şekilde hem fiillerden hem bu fiillerin hangi maddelere aykırı olduğundan ve gerekçeleriyle birlikte yazılmasından net bir şekilde 107’nci madde bahsediyor. Ancak AK PARTİ Grubunun vermiş olduğu bu soruşturma önergesine baktığımızda, biz burada 4 Sayın Bakan hakkında ifade edilen hiçbir fiile rastlamıyoruz. Burada, sadece bir yerde Türk Ceza Kanunu’nun 257 ve 255’inci maddesine bir atıf var, “belirtilen tüm iddialar” diye bir şey yazılmış. Şimdi, bu iddialar nedir, hangi fiile karşılık siz bu soruşturma önergesini verdiniz, hangi bakanla ilgili hangi fiili bu önergeye konu yaptınız burada belirtilmemiş. Kamuoyunda pek çok şey tartışılıyor, yani rüşvet midir, yolsuzluk mudur, hırsızlık mıdır, farklı bir şey midir, casusluk mudur, dile getirilen pek çok ifade var. Aynı konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu soruşturma önergelerinde bu fiiller açık bir şekilde yazılmış. Dolayısıyla, aslında Meclis Başkanlığının, bu fiiller yazılmadığı için bu soruşturma önergesini kabul etmesi doğru olmamıştır. AK PARTİ Grubunun da bu soruşturma önergesini geri çekerek bütün bu fiilleri açık bir şekilde yazmaları, hangi maddeyle ilgili olduğunu net bir şekilde belirtmeleri ve bununla ilgili gerekçeleri de buraya açık bir şekilde yazmaları gerekiyor. Dolayısıyla, burada, AK PARTİ Grubunun kendisinin bu soruşturma önergesini geri çekerek, tekniğe uygun, İç Tüzük’e uygun, yeniden kurmay hukukçular tarafından düzenlenmiş bir önergeyle başvurması doğru yol olacaktır.

Şimdi, bizim açımızdan bu İç Tüzük sorunlu bir İç Tüzük’tür, ancak yürürlükte olduğu sürece biz bu İç Tüzük’e tabi olarak Genel Kurul çalışmalarını yürüteceksek, burada belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu ben bütün Genel Kurula hatırlatıyorum.

Burada, özellikle AK PARTİ Grubu adına konuşacak olan sayın hatip de hangi fiilin buraya yazıldığını, bu fiilin maddesinin ve gerekçesinin bu soruşturma önergesinde nasıl ifade edildiğini açık bir şekilde yazmak zorundadır.

Bakın, uzun bir süredir Türkiye'de neredeyse hukuku rafa kaldırdık. Bir seçim dönemi atlattık, 30 Mart seçimini atlattık, cumhuriyet tarihi döneminde belki de bu kadar fazla seçim hilesinden ya da seçim şaibelerinden bahsedildiği bir dönemi bugüne kadar yaşamadık. Hâlâ seçim sonucu belli olmayan yerler var, ortaya çıkan halk iradesi var, sandık sonuçları var, ancak bunlarla ilgili bir partinin yaptığı bütün itirazları kabul eden, bir partinin yaptığı bütün itirazları reddeden bir hukuk sistemi var. Kusura bakmayın ama bunun adı hukuk falan değil. Hukuk Türkiye'de rafa kalkmıştır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tayyip var Tayyip, hukuk yok! Tayyip dışında hukuk yok!

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Burada da eğer biz hukuku rafa kaldırmayacaksak, eğer İç Tüzük’e ve Anayasa’ya uygun Genel Kurul tartışmalarını yürüteceksek, bu önergenin kabul edilmesi, Genel Kurulun bilgisine sunulması doğru olmamıştır; geri çekilmesi ve ithaf edilen bütün fiillerin tek tek, açık bir şekilde yazılarak Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baluken.

Aleyhte İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Özellikle, bugünkü husus, aslında, bakıldığında, 19 Martta Meclis Başkanının yaptığı yanlışın yine bir yanlışla üstünü örtme gayretkeşliğinden öte bir anlam taşımıyor. Bugün burada tartıştığımız konu, sizin Divan Başkanı olarak oturumu yöneten bir kişi olarak yaptığınız bir işlem değil, doğrudan doğruya Meclis Başkanının hukuka aykırı ve İç Tüzük’e aykırı bir önergeyi sunulmak üzere Divana göndermesidir. Burada tek bir sorumlu vardır, Meclis Başkanıdır. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum.

Meclis soruşturmasında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar vardır. Bir: “Görevi sırasında işlenip işlenmediğinden bahsedeceksin.” diyor. İki: “Fiili belirteceksin, hangi fiilin hangi kanuna aykırı olduğunu belirteceksin.” Zorunluluk var burada. Zorunluluk öngörülmüş bir konuda bu fiiller bahsedilmemiş ve bu fiiller bahsedilmediği gibi Meclis Başkanının sunumunda yer alan Erdoğan Bayraktar’la ilgili, nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin ettiği ve görevini kötüye kullandığına ilişkin suçlamalarla ilgili husus, bu iddia alınıyor; diğer bakanlarla ilgili, sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, birden çok rüşvet almak, nüfuz suistimali, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, resmî belgede sahtecilik gibi, sunumda yer alan iddialar yer almıyor burada.

Şimdi, Erdoğan Bayraktar’ın fezlekede suçlandığı hususlarla diğer bakanların suçlandığı hususlar ayrı maddeler. Aynı kefeye nasıl koyarsınız? Bu, bellidir ki yani sapla samanı karıştırmak, bu işi aklamak, geçiştirmek amacıyla taktiksel amaçlı verilmiştir. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken, hangi bakanın hangi fiilî… Efendim, burada, Erdoğan Bayraktar’ın hangi fiiliyle biz oyumuzu kullanacağız? Muammer Bey’in hangi fiiliyle biz oyumuzu kullanacağız? Böyle bir araştırma, böyle bir soruşturma önergesiyle iddianame hazırlanır mı? Vekillerle neyi konuşacağız?

Bu bakımdan, bu önerge, baştan itibaren Meclis Başkanının yaptığı bir yanlışın devamıdır. Meclis Başkanlığı eğer bu soruşturmayla ilgili talebi, savcılığın talebini milletvekillerinin inceleme ve takdirlerine sunsaydı, bugün bu maddelerle ilgili somut maddelerle karşımıza bir Meclis soruşturması gelecek, biz de vicdanımıza göre bu konudaki takdir hakkımızı kullanacaktık ama Meclis Başkanı, bizatihi bizim yetkimizi gasbetmiştir, yok saymıştır. Milletvekili olarak ben neye göre irade kullanacağım?

İstirham ediyorum, bununla ilgili, bu iddiayla ilgili, hangi bakanın hangi eylemiyle ilgili bir değerlendirme var? Soyut iddialarla bir cezalandırma istiyor; bu vicdansızlıktır ya, bu vicdansızlık! Hangi bakanı hangi suçla suçladığınızı söylemiyorsunuz, “atfedilen ithamlarla ilgili…” Üstelik, sahtecilik yok, Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet yok, rüşvet yok, yok oğlu yok! Böyle bir önerge nasıl işleme alınır? Yani, artık, hukuk kokmuş demektir ya. Yani, zorunluluk şartı taşımayan bir önergeyi biz burada okuyorsak, aziz milletim, biz kimin hukukunu yapacağız? Kendi hukukuna sahip çıkmayan bir meclis! Böyle bir şey olabilir mi! Bu Reza Zarrab nasıl parmağında oynatıyor Türkiye Büyük Millet Meclisini?

Biz somut olarak diyoruz ki gerekçesiz önerge kabul edilir mi, edilmez; o zaman, zorunluluk şartı olmayan önerge de kabul edilmez. Mesela, Meclis soruşturması için 55 milletvekili yerine 54 milletvekiliyle göndersek kabul edilecek miydi? Edilmeyecekti. Zorunluluk şartı olmayan bir önergeyi Meclis Başkanının sunması hukuk bilmezliktir ya, hukuku gasbetmektir. Bu bakımdan, hele hele, biraz önce ifade ettiğim gibi… Yani, bu konularla ilgili Erdoğan Bayraktar’ın fezleke sunumunda yer alan iddialarla diğer bakanlar da aynı kefeye  konuyor; yok ya! Bu, aklamak paklamak için kurulmuş bir tezgâh.

Ben bu konuda Meclis Başkanını dava ettim. Benim bu konuda bu fezlekeleri inceleme yetkimi gasbetmiştir, milletvekili olarak benim irademi bir işlemle gasbetmiştir. Bu konuda mahkemeye de başvurdum. Hangi hakla bunu kısıtlıyorsunuz, hangi yetkiyle yapıyorsunuz, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, Yargıtay mı zannediyorsunuz? Siz Meclis Başkanısınız. Meclis Başkanı olarak sadece İç Tüzük’e bakarak vereceksiniz, bu kadar açık ve net. Kendinizi allameicihan saysanız ne olur? O bakımdan, bu konuda yapılan yanlışın, bugün yine aynı, bir başka yanlışla bu konunun üstünün örtülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanlığının kullanılması üzüntü vericidir. Meclis Başkanının hiç olmazsa milletin hakkını, hukukunu koruması lazım; Meclis Başkanının hiç olmazsa İç Tüzük’ünü, kendi hukukunu koruması lazım. Meclis Başkanı bizim hukukumuzu korumuyor, Meclis Başkanı kendi hukukunu korumuyor. Bu eylem, doğrudan doğruya, bu önerge zorunluluk şartlarını taşımadığı için sadece ve sadece bir araştırma mahiyetlidir. Araştırma mahiyetli bu önerge üzerine kurulacak bir soruşturma komisyonunun alacağı karar da Anayasa Mahkemesi tarafından…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (Devamla) - …keenlemyekûn yok sayılacaktır. O bakımdan, Meclis Başkanının bu tutumunun doğru olmadığını ve bu sunum yazısını geri çekmesi gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.

Lehinde, Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli.

Buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hemen konuşmamın başında çok açık bir şekilde ifade etmem gerekiyor: Hiçbir şekilde, hiçbir şeyin, hiçbir iddianın üstünün örtülmesi, kapatılması söz konusu değildir.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Ne alakası var ya!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verin lütfen, anlatacağım, izin verin.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Kapatıyorsunuz, daha hâlâ devam ediyorsunuz “Kapatmıyoruz.” diye ya!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ama bakın, daha konuşmadan, ne diyeceğimizi söylemeden karşı çıkıyorsunuz, yani bir dinleyin.

Şimdi, bakın, İç Tüzük’ün 107’nci maddesinin aradığı 2 tane temel şart vardır, bunların olması gerekir gerçekten: Fiil ve Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili madde olarak karşılığı. Evet, fillin olması gerekir ve Türk Ceza Kanunu’nda ilgili maddenin karşılığı olması gerekir. Şimdi, bu açıdan bakıldığında, AK PARTİ’li milletvekili arkadaşlarımızın verdiği soruşturma önergesinde bu kısımla ilgili bölüm aynen şöyle: “Bakanlara…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani siz sahiplenmiyor musunuz? Paralel mi verdi?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, grup olarak, grup adına soruşturma önergesi verilebilir mi Sayın Vural? Verilemez biliyorsunuz. O nedenle, o hassasiyet nedeniyle… Yani şimdi ben desem ki: “Verdiğimiz önergede…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Paralel mi verdi yoksa? Paralel bir yapı mı var, o mu verdi diye soruyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Çıkıp diyeceksiniz ki bu sefer: “Efendim, grup adına önerge verilemez. Nasıl böyle konuşuyorsun?”

OKTAY VURAL (İzmir) – Sahipleniyor musunuz yani, sahipleniyor musunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Onun için, sadece dikkatli konuşmaya çalışıyorum, yaptığım bu. Yani İç Tüzük’ün özüne uygun konuşmaya çalışıyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Onu da paralel verdi, kabul etmiyoruz.” diyebilirsiniz yani. Sizde çok paralel var da o bakımdan.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Şimdi, bakın, AK PARTİ’li milletvekilleri tarafından verilen önergede “Bakanlara atfedilen -bakın, bakanlara atfedilen- ve Türk Ceza Kanunu’nda yaptırıma bağlanan TCK madde 257, TCK madde 255: İthamların soruşturulması.” Şimdi, bakın, ithamların soruşturulması, hangi maddeler? Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci ve 255’inci maddeleriyle ilgili gündeme gelen, o bakanlarla, eski dört bakanla ilgili gündeme gelen bütün fiiller soruşturma kapsamında, çok açık bir şekilde.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye yazmıyorsunuz bunu orada?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Fiili niye yazmıyorsunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yazıyoruz, bakın…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Nerede yazıyorsunuz ya? Fiil yok orada, fiil.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakalım şimdi, Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine bakalım, 255’inci maddesine bakalım, ikisini de okuyalım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya sen Ceza Kanunu maddesi…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ayrıntılı bir şekilde burada hiçbir şeyin dışarıda kalmadığını birlikte göreceğiz.

Bakın, 255…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, bugüne kadar gündeme gelen fiillerin hemen hemen tamamının burada olduğunu, kapsadığını göreceksiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sahte belge…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – “Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla…” Bakın, fiillere bakın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Fiil değil o efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – “…kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi…” Bundan daha geniş bir tanım var mı?

OKTAY VURAL (İzmir) – Menfaat temin etmiş mi?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Devam ediyorum, bakın: İşte, iki yıldan beş yıla kadar cezalandırılıyor vesaire. “Kişinin kamu görevlisi olması hâlinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması hâlinde dahi suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.”

OKTAY VURAL (İzmir) – Rüşvet nerede, rüşvet?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, devam ediyorum: Bu fiillerin biz teknik olarak Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine dâhil olduğunu düşünüyoruz, olay bu.

FARUK BAL (Konya) – O, cezanın artırıcı maddesi, o, cezayı artıran madde.

OKTAY VURAL (İzmir) – Artırıcı madde, artırıcı madde.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Allah aşkına, sizin gibi, aynen düşünmek zorunda değiliz ki, yapmayın. Bu fiillerin…

OKTAY VURAL (İzmir) – Rüşvet, rüşvet.

FARUK BAL (Konya) – O, cezayı artıran, müteferrik madde.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Önemli olan şu: Menfaat temin edilen fiiller; tamamı kapsamda mı? Kapsamda.

OKTAY VURAL (İzmir) - Bak, bak, sahtecilik…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) –  Nereden biliyoruz bunu? Çünkü Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesi kapsamına giren fiillerin tamamını kapsadığı…

OKTAY VURAL (İzmir) - Bak, Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) –  …çok açık bir şekilde soruşturma önergesinde bahsediliyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Daha ne? Rüşvet, birçok kez rüşvet, her bir eyleminden dolayı.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ve bu soruşturmada da ya da bu iddiaların esas dayanağı da menfaat temin edilmesi, doğru mu? Doğru, böyle. Yani, siz bunu Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde…

OKTAY VURAL (İzmir) – Nurettin Bey, ne kadar rüşvet almış, neden dolayı almış?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, tanımlama noktasında “rüşvet” dersiniz, başkası “nüfuz ticareti” der.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hangi eylemden dolayı almış rüşveti?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Biz, bunların, Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine daha uygun düştüğünü düşünüyoruz; onların da müeyyideleri son derece ağır.

FARUK BAL (Konya) – 257’nci madde suç değil, işlenmiş bir suçun artırma maddesi, müteferrik madde.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Devam edelim, bakın, devam edelim: “Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi işlemden dolayı, ne kadar rüşvet almış?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – “…menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulunulması…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Vatandaşlıktan dolayı ne kadar?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – “…ve fakat bunun kabul edilmemesi hâllerinde…” dahi ceza veriliyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bayram harçlığı ne kadar? Bayram harçlığı eylemi var mı orada?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, o kadar geniş kapsamlı bir durum söz konusu ki…

OKTAY VURAL (İzmir) - Bayram harçlığı eylemi var mı?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Şimdi, her 4 bakanla da ilgili iddiaların en önemli bölümünü menfaat temini oluşturmaktadır…

OKTAY VURAL (İzmir) - Kaçakçılık var mı,  Türk vatandaşlığını satmak var mı, var mı?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ve menfaat teminine ilişkin olarak fiiller oluşturulmaktadır.

Peki, gelelim, hangi fiiller… Türk Ceza Kanunu’nun demek ki ilgili 257’nci maddesinde…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yok, bak, burada yok.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sayın Vural, lütfen, bakın, ben sizi dinledim, anlatıyorum, dinledim ama siz de beni dinleyin. O şekilde olmaz ki!

OKTAY VURAL (İzmir) – Yok ama, Meclis Başkanının masasındaki fiiller yok.

BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Kendi kanaatinizi söylediniz. Biz sizinle aynı düşünmek zorunda değiliz Sayın Vural, aynı şekilde düşünmek zorunda değiliz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Erdoğan Bayraktar’ınki var, bu yok!

FARUK BAL (Konya) – Kanun ayrı, siz kanunu eğip büküyorsunuz!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, biz bu menfaat temin edilme fiillerinin, iddialarını, daha doğrusu…

OKTAY VURAL (İzmir) – Bak, bak, bak…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve bu fiillerin buna uygun olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle zaten arkadaşlarımız bu şekilde…

OKTAY VURAL (İzmir) – E, siz aklamak paklamak için yapıyorsunuz işte!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …soruşturma komisyonunun soruşturması gereken fiillerin, Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesi kapsamındaki fiiller olduğunu söylüyorlar.

OKTAY VURAL (İzmir) – Rüşvet alan da, veren de… Biliyorsun!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ayrıca, bakın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …bir de şunu unutmayalım: Her şeyden önce, bütün bunların hepsi iddiadır ve bu iddiaların soruşturulması… Ayrıca, 255’inci madde kapsamında da yine -zamanımız yetmedi- aynı şekilde, bu kapsama girmeyen yani menfaat temini kapsamına girmeyen ama…

OKTAY VURAL (İzmir) – Özel plaka vermek var mı orada, özel plakayı 1 milyon dolara satmak var mı acaba o eylemlerin içerisinde, var mı?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – 255 kapsamına giren ve görevin kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gereken tüm fiillerin de soruşturulmasını içermektedir, en geniş hâliyle soruşturma kapsamında yer almaktadır.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hukuku katlediyorsunuz ya!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Burada bir kasıt, burada bir gözetme ya da bir kapatma söz konusu değildir.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Eylemsiz suç isnat ediyorsunuz ya!

BAŞKAN – Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkanım, biraz önce hatip bahsetti. Hiçbir bakanın, görevi gereği, görevini yapması nedeniyle rüşvet alıp verme gibi bir olaydan dolayı görevini kötüye kullanması olmaz. Görevi kötüye kullanma suçunda kişi o konuda görevli ve yetkili olacak ve o görev ve yetkisini ya para karşılığı yapacak veya yapmayacak. Yani, burada, hiçbir bakanın rüşvet karşılığı görevini kötüye kullanması olmaz. Açık ve net, rüşvetten yargılanması lazım, o maddelerin yazılması lazım. İddianame konusu suçlar yazılmamış buna. Bu anlamda hem Meclis yanıltılıyor hem kamuoyu yanıltılıyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanal.

Aleyhte İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi.

Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin 4 eski bakanla ilgili olarak vermiş olduğu soruşturma komisyonu kurulması önergeleri okundu. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin önergelerinde bakanlarla ilgili olarak onların işlediği iddia edilen suçlar şunlardır, sırayla sayıyorum: “Resmî belgede sahtecilik, rüşvet almak, Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma, nüfuz suistimali ve suçluyu kayırma.” Biz 4 önerge verdik, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri 1 önergede 4 bakanı toplamak suretiyle 1 önerge verdiler. Orada, biraz önce saydığım toplam 6 adet suçtan sadece 2 tanesi yer almaktadır; onlar da nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma.

Şimdi, sokaktaki vatandaşa sorsak, çıksak şimdi Kızılay’da yürüsek desek ki: “4 bakanla ilgili olarak iddia edilen suçlamalar vardır, nedir bunlar?” 1’inci sırada herhâlde “Rüşvet almak.” diyecektir. Ama, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önergesinde, milletvekillerinin önergesinde bu suçlamaya kesinlikle yer verilmemiş, sahte belge düzenlemeye yer verilmemiş, Kaçakçılık Kanunu’na muhalefete yer verilmemiş ve diğer önemli suçlara yer verilmemiş. Baştan savma, nüfuz suistimali, görevi kötüye kullanmadan oluşan iki suçlamaya yer verilmiş; suçlama bile değil.

Önerge burada, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin verdiği önerge toplam 265 kelime, bunun 144 kelimesi 4 bakanın vermiş olduğu dilekçelerden söz ediyor. 4’ü tek bir dilekçe verdi, matbu bir dilekçe “Ya, bizim onurumuz var, şerefimiz var. Bizi lütfen soruşturun.” Elbette her insanın onuru vardır, şerefi vardır. Böyle bir talepte bulunmaları onların en doğal haklarıdır ama AKP Grubunun verdiği 265 kelimelik önergede 144 kelime bu talepten söz etmektedir, suçlamalardan değil. Sonra bir paragrafta: “Bakanlara atfedilen suçlamalar.” deniliyor. Oysa yukarıda sadece o dilekçeden söz edildiği için, orada bir suçlamaya da yer verilmediği için bakanlara atfedilen bir suçlama yok.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Var, var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Yok, hayır, burada yok, gayet açık.  Burada okuyorum, işte burada “Bakanlara atfedilen bu suçların soruşturulması önemlidir.” diyor. Niçin önemli? “Özel hayatın gizliliği açısından yani Bakanın evinde oğluyla yaptığı telefon görüşmesi –‘Oğlum, ne kadar paran var?’- bu, özel hayatın gizliliği.” diyor. Bu açıdan önemli yani “Bu haberi kim sızdırdı, buna da hesap soralım.”

Başka hangi açıdan önemli? Haberleşme özgürlüğünün ihlali. “Bakan ile oğlu arasındaki, bakanlar ile çocukları arasındaki görüşmeler; bunlar gizli olmalı, bunlar kayda alınmış.” Elbette haberleşme gizlidir ama bir suç işleniyor ise arkadaşlar, haberleşmenin gizliliğinin arkasına kimse sığınamaz. Diyelim ki yasa dışı bir şekilde birisi birisini izledi, kameraya aldı, bir cinayeti tespit etti o esnada. “Bu kayıt yasa dışı.” diye bunun üzerinde durmayacak mıyız? Konu, özel hayat değil; özel hayat elbette mahremdir, hiç kimse buna müdahale edemez, etmemelidir, edenler en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır.

Şimdi, bu önerge, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önergesi, bir soruşturma komisyonu kurulması önergesi değil, bir aklama önergesidir. Aynı zamanda, bir tahkikat komisyonu yani bu “tape”leri kim sızdırdı, kim bunları medyaya servis etti, kim kayda aldı, bunlarla ilgili bir tahkikat komisyonu kurulması önergesidir. Soruşturma komisyonu kurulmasını Cumhuriyet Halk Partisi talep ediyor, siz talep etmiyorsunuz, peşinen aklamış durumdasınız.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Siz öyle algılıyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Meclis Başkanı, bu suça ortak olmaktadır; 19 Mart günü olağanüstü toplantıda bu fezlekeleri burada okutmayarak, ekindeki dosyaları milletvekillerinin bilgisine sunmayarak, Meclis Başkanı bir suçu işlemiştir. İkinci suçu, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin İç Tüzük’e aykırı bir önergesini buraya, Genel Kurula gönderip okutmakla işlemektedir. İç Tüzük gayet açık, İç Tüzük’ün 107’nci maddesi diyor ki: “Soruşturma komisyonu kurulması talep edilen önergede, bu suçların hangi fiillerden dolayı işlendiği ve görevleri sırasında işlendiği, kanundaki maddesi belirtilmek suretiyle yer almalıdır.” Burada, bakanların bu fiilleri görevleri sırasında işlediğine yer verilmemiştir ve yine, hangi kanuna, hangi maddeye aykırı olduğu da burada ifade edilmemiştir. Bunun burada okutulmaması gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Okutulması gereken, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin önergeleridir ama elbette oradaki suçlamalar, sizlerin yani Adalet ve Kalkınma Partili önerge sahiplerinin diyelim -tüm milletvekillerini bu grubu koyamam- hatta önerge sahipleri bile demem yanlış, Başbakanın, Hükûmetin, ilgililerin hoşuna gitmeyecektir, bizim önergelerimiz onların hoşuna gitmeyecektir. Onlar çünkü parmak hesabıyla bu suçlamaları Parlamentoda aklayarak üstlerini örtmeyi düşünmektedirler. Ama ben Parlamentonun sağduyusuna inanıyorum, bu suça ortak olmayacak, bu suçun üzerinin örtülmesine izin vermeyecek sağduyulu milletvekillerimizin sadece muhalefette değil, iktidar partisi grubunda da olduğuna inanıyorum.

Bu duygularla hepinizi selamlıyorum.

Bu önergenin, Adalet ve Kalkınma Partisi önergesinin, soruşturma komisyonu talep eden önergesinin eksikliklerinin, ilgili arkadaşlar tarafından tamamlanmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

Sayın Genç, buyurunuz.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

19.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin işleme alınmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Başkan, aslında bu, soruşturma önergesi niteliğinde değil. Zaten bakanlar diyorlar ki: “Bu bilgiler yasa dışı yollarla elde edilmiştir. Yasa dışı yollarla elde edilen bilgilerle suç unsuru olmaz.” Ceza Kanunu çok açık.

Şimdi, burada herhangi bir suç da belirtilmemiş. Yani, biraz önce Canikli “Ceza Kanunu” diyor. Anlıyorum ama o Ceza Kanunu’ndaki suçların işlendiğine dair en ufak bir vurgu yok. AKP buna böyle bir fırıldak önerge vermekle evvela CHP’nin verdiği soruşturma önergelerini reddedecek, bunu işleme alacak, ondan sonra da bunda da diyecekler ki: “Ya, bunda herhangi bir suç işlendiğine dair bir bilgi yok.” Bunlar aklama önergesidir. Dolayısıyla, böyle göz boyama bir yola gidiyorlar. Bence, Sayın Başkan, okuma yazması olan herkes bilir ki bu, soruşturma önergesi değil, olsa olsa… Bu bakanlar diyorlar ki: “Bizi böyle suçlarla itham ediyor, bunları araştırın.” Araştırma önergesi olabilir ve sizin bunu işleme koymamanız lazım. Meclis Başkanı, tabii, AKP’nin gücüne karşı da koyamıyor, böyle işte onunla ilgili tartışmaları bir tarafa bırakıyor; İç Tüzük’ü, Anayasa’yı bir tarafa bırakıyor...

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – …böylece Meclisi karman çorman hâle çeviriyor.

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekili tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin işleme alınmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 arkadaşı tarafından verilen (9/7) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi Meclis Başkanlığı tarafından 7/4/2014 tarihli ve 106 numaralı “Gelen Kâğıtlar” listesinde yayımlanmış ve aynı gün yani dün dağıtılmıştır.

Meclis Başkanlığınca işleme alınarak dağıtılan ve “Gelen Kâğıtlar” listesinde yayımlanan bir Meclis soruşturması önergesinin Genel Kurulda okutularak bilgiye sunulması, İç Tüzük’ümüzün gereğidir. Birleşimi yöneten Başkan Vekili olarak burada benim bu önergeyi işlemden kaldırma veya bilgiye sunmama yönünde bir işlemde bulunmam mümkün bulunmamaktadır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne olacak Sayın Başkan?

BAŞKAN – Okunacak, bilginize sunulacak.

KAMER GENÇ (Tunceli) –  Yani, hiç böyle bir şey… Bülent Arınç çıkıp buna cevap versin madem.

BAŞKAN – Okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Meclis Soruşturması Önergeleri (Devam)

5.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 milletvekilinin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgiler üzerinden atfedilen ithamlara konu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile Türk Ceza Kanunu’nun 255’inci maddesinde düzenlenen nüfuz ticareti suçuna uyduğu iddialarıyla İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/7)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski Bakanı M. Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığına sundukları dilekçelerle;

"17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgilerin yine yasalara aykırı olarak TBMM Genel Kurulunda ve dolayısıyla bir kısım medya organlarınca kasıtlı biçimde speküle edilerek Anayasa ile güvence altına alınan kişisel onurumuzu rencide etmeye yönelik bir ağır karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu nedenle, gerek aziz milletimize gerekse Yüce Genel Kurula olan hesap verme sorumluluğumuzun bir gereği olarak hakkımızdaki iddiaların TBMM tarafından kurulacak bir soruşturma komisyonu marifetiyle soruşturularak gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 100 ve TBMM İç Tüzüğünün 107 nci maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim." şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Yukarıda adı geçen eski bakanlara atfedilen ve Türk Ceza Kanunu'nda yaptırıma bağlanan (TCK, m.257, TCK, m.255) ithamların soruşturulması; adı geçen kişilerin Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan "özel hayatın gizliliği ve korunması", "haberleşme özgürlüğü ve gizliliği" ve "masumiyet karinesi (lekelenmeme hakkı)" ilkeleri açısından önem arz ettiği gibi, aziz milletimize, yüce Genel Kurula ve yargıya olan hesap verme sorumluluğunun da bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenlerle; İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski Bakanı M. Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında cezai sorumluluğu gerektirdiği iddia edilen fiillerin soruşturularak gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasa’nın 100 ve TBMM İç Tüzüğü’nün 107’nci maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Süreyya Sadi Bilgiç                                       (Isparta)

2) Erol Kaya                                                      (İstanbul) 

3) Nurdan Şanlı                                                 (Ankara) 

4) Cengiz Yavilioğlu                                          (Erzurum) 

5) Mehmet Erdoğan                                           (Gaziantep) 

6) Ömer Faruk Öz                                              (Malatya) 

7) Mehmet Sarı                                                 (Gaziantep) 

8) Pelin Gündeş Bakır                                        (Kayseri) 

9) Cahit Bağcı                                                   (Çorum) 

10) Ahmet Arslan                                              (Kars) 

11) Derya Bakbak                                              (Gaziantep) 

12) İsmet Uçma                                                 (İstanbul) 

13) Ali Küçükaydın                                            (Adana) 

14) Nusret Bayraktar                                         (Rize) 

15) Mustafa Gökhan Gülşen                               (Kastamonu) 

16) Mustafa Demir                                             (Samsun) 

17) Ekrem Çelebi                                              (Ağrı) 

18) Uğur Aydemir                                              (Manisa) 

19) Sadık Badak                                                (Antalya) 

20) Yunus Kılıç                                                  (Kars) 

21) Gönül Bekin Şahkulubey                              (Mardin)

22) Ülker Güzel                                                 (Ankara) 

23) Nevzat Pakdil                                              (Kahramanmaraş) 

24) Sıtkı Güvenç                                                (Kahramanmaraş) 

25) Mehmet Domaç                                            (İstanbul) 

26) Temel Coşkun                                             (Yalova )

27) Fatma Salman                                             (Ağrı) 

28) Seyit Eyyüpoğlu                                          (Şanlıurfa) 

29) Ziver Özdemir                                             (Batman) 

30) Osman Boyraz                                             (İstanbul) 

31) İlhan Yerlikaya                                            (Konya) 

32) Salih Fırat                                                   (Adıyaman) 

33) Abdulkerim Gök                                           (Şanlıurfa)

34) Fevai Arslan                                                (Düzce) 

35) Suat Önal                                                    (Osmaniye) 

36) Muhammet Bilal Macit                                  (İstanbul) 

37) Tülay Selamoğlu                                         (Ankara) 

38) Mehmet Geldi                                              (Giresun) 

39) Ahmet Erdal Feralan                                    (Nevşehir) 

40) Ahmet Baha Öğütken                                   (İstanbul) 

41) Mehmet Metiner                                           (Adıyaman) 

42) Şirin Ünal                                                   (İstanbul) 

43) Cem Zorlu                                                   (Konya) 

44) Muzaffer Yurttaş                                          (Manisa) 

45) Selçuk Özdağ                                              (Manisa) 

46) Adem Tatlı                                                  (Giresun) 

47) Orhan Atalay                                               (Ardahan)

48) Osman Çakır                                               (Düzce) 

49) Ali Aydınlıoğlu                                            (Balıkesir) 

50) Ercan Candan                                             (Zonguldak) 

51) Mehmet Kasım Gülpınar                               (Şanlıurfa) 

52) Vahit Kiler                                                  (Bitlis) 

53) Suat Kılıç                                                    (Samsun) 

54) Sebahattin Karakelle                                   (Erzincan) 

55) Soner Aksoy                                                (Kütahya) 

56) Osman Kahveci                                           (Karabük) 

57) Tülay Kaynarca                                           (İstanbul) 

58) Sevim Savaşer                                            (İstanbul) 

59) Zeki Aygün                                                  (Kocaeli) 

60) Orhan Karasayar                                         (Hatay) 

61) Cemal Yılmaz Demir                                    (Samsun) 

62) Ahmet Salih Dal                                          (Kilis) 

63) Cuma İçten                                                 (Diyarbakır) 

64) Ali Şahin                                                     (Gaziantep) 

65) Sermin Balık                                               (Elazığ) 

66) Kemalettin Aydın                                         (Gümüşhane) 

67) Gülay Dalyan                                              (İstanbul) 

68) Dilek Yüksel                                                (Tokat) 

69) Mehmet Kerim Yıldız                                    (Ağrı) 

70) Ali Ercoşkun                                                (Bolu) 

71) Aydın Bıyıklıoğlu                                         (Trabzon) 

72) Sevde Bayazıt Kaçar                                    (Kahramanmaraş) 

73) Adnan Yılmaz                                              (Erzurum) 

74) İbrahim Yiğit                                               (İstanbul) 

75) Safiye Seymenoğlu                                      (Trabzon) 

76) Abdullah Nejat Koçer                                   (Gaziantep) 

77) Ahmet Tevfik Uzun                                      (Mersin) 

78) Ahmet Haldun Ertürk                                    (İstanbul) 

79) Ali Gültekin Kılınç                                       (Aydın) 

80) Mehmet Akyürek                                          (Şanlıurfa) 

81) Oya Eronat                                                  (Diyarbakır) 

82) Hüseyin Şahin                                             (Bursa) 

83) Halil Özcan                                                 (Şanlıurfa) 

84) Nesrin Ulema                                              (İzmir) 

85) Mehmet Öntürk                                            (Hatay) 

86) Mehmet Ali Okur                                          (Kocaeli) 

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Anayasa’nın 100’üncü maddesinde ifade olunan “Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar.” hükmü uyarınca soruşturma önergelerinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

E) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın, Azerbaycan Millî Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samed Seyidov’un vaki davetine icabetle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1450)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın Azerbaycan Millî Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samed Seyidov'un vaki davetine icabetle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı'na katılımı öngörülmektedir.

Adı geçen komisyon başkanının söz konusu toplantıya katılımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6’nıcı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek

TBMM Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VIII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 8/4/2014 tarihli birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 15 ve 16’ncı sıralarında bulunan 133 ve 230 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 5’nci sıralarına alınmasına; Genel Kurulun 8/4/2014 tarihli birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulunun 8/4/2014 Sah günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

 

                Nurettin Canikli                                                Mehmet Akif Hamzaçebi

       Adalet ve Kalkınma Partisi                                        Cumhuriyet Halk Partisi

            Grubu Başkan Vekili                                                Grubu Başkan Vekili

 

                   Oktay Vural                                                             İdris Baluken

         Milliyetçi Hareket Partisi                                        Barış ve Demokrasi Partisi

            Grubu Başkan Vekili                                                Grubu Başkan Vekili

Öneri:

Genel Kurulun 8/4/2014 tarihli birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi,

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyondan Gelen Diğer İşler kısmının 15 ve 16’ncı sıralarında bulunan 133 ve 230 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 5’inci sıralarına alınması,

Genel Kurulun 8/4/2014 tarihli birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.27

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.41

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Danışma Kurulu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar  yeter sayısı vardır.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler (Devam)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/314) esas numaralı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/151)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/314) esas numaralı Kanun Teklifi’min İç Tüzük 37’ye göre Genel Kurulda görüşülmesini saygılarımla arz ederim.

Ahmet Toptaş

Afyonkarahisar

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ahmet Toptaş.

Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 09/01/2012 tarihinde vermiş olduğum 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’m üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlarım.

Sözlerime başlamadan önce, bugün öğle saatlerinde Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na vaki saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum.

Değerli milletvekilleri, Sayın Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle de kendisini rahmetle andığımı belirtmek isterim.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz uzun yıllardan bu yana terörle mücadelede binlerce şehit vermiş, şehitlerimizin geride bıraktığı binlerce dul ve yetimleri ile yakınlarının birçok konuda mağduriyetleri bugüne kadar süregelmiştir. Yine aynı şekilde, terör eylemleri nedeniyle malul kalmış binlerce insanımızın sorunları da çözümlenmesi gerekirken çözümlenememiş ve bu konular üst üste yığılagelmiştir. Biliyorum ki hepiniz bu sorunların farkındasınız.

Yıllardır ülkemizi kasıp kavuran terörle mücadele atmosferine ek olarak Suriye bataklığına sürüklenmiş olmamızın ya da bu bataklığa müdahil olmamızın yarattığı sorunlarla da uğraşmak zorunda kalmışız. 900 kilometreye yakın Suriye sınırında dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinin konuşlanmasıyla süreç içerisinde ülkemizde yeni terörist saldırılarla karşılaşacağımız konusu bir kuşku olmaktan çıkmış ve terör bu yönüyle de kan dökmeye başlamıştır.

Hâl böyleyken şehitlerimizin yakınları ve malul kalan insanlarımızın sorunlarının çözümünde geç kalmamak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak verdiğimiz bu teklifimizin destekleneceğini umuyorum.

Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları arasındaki öğrenim ve kademe farkına göre ücret belirlenmesini, şehit dul ve yetimleri ile malullerin eğitim desteklerinin sağlanmasını, astsubaylıktan subaylığa geçenlerin haklarının düzenlenmesini, uzman erbaşlar ve astsubayların maaşlarının üçüncü sınıf emniyet müdürü maaşından az olmamasının düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu değişiklikle güvenlik güçlerinin özlük hakları arasındaki adaletsizlik de giderilmiş olacaktır.

Yine bu teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne personel yetiştiren orta dereceli okullar ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenci ve öğrenci adayları ile bu kurumlar hesabına okumakta iken terör olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ya da malul olanlara maaş bağlanması sağlanacaktır.

Bu teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensubu vazife malulü personelin de anne, babalarına hiçbir koşul aranmaksızın maaş bağlanması sağlanacaktır.

Bu teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT mensuplarının vazife malullerinin, bu madde hükümlerine göre, aylıkları yükseltilecek personel kapsamına alınmaları sağlanacaktır. Öğrenci ve öğrenci adayları ve vazife malulleri de dâhil edilerek bütün personelin derece ve kademe ilerlemesinden yararlanması sağlanacaktır.

Astsubaydan subay olan personelin rütbe tavanının kıdemli albaya kadar yükseltilmesi ve astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin aylık maaşlarının üçüncü sınıf emniyet müdürüne ödenen aylıklardan az olmaması sağlanacaktır.

Yine bu teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensubu vazife malulü personelin anne, babasına maaş bağlanacağı gibi, Emniyet mensubu yani polis akademisi ve dört yıllık yüksekokul mezunu rütbeli personel dışında kalan diğer personelin aylık miktarlarının da üçüncü sınıf emniyet müdürü seviyesine yükseltilmesi sağlanacaktır.

Yine bu teklifle şehit dul ve yetimleri ile malullerin kendilerine yükseköğrenim yardımı yapılması, lise mezunu olup üniversite sınavlarına hazırlanan şehit ve malul gazi çocuklarına, iki yıl süreyle, yükseköğrenim öğrencileri için belirlenen tutarın eğitim ve öğretim yardımı olarak verilmesi sağlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında şehitlerimizin, gazilerimizin destanları vardır. Yine, ülkemizin iç tarafına intikal eden terör olayları nedeniyle binlerce insanımız mağdur edilmiş durumdadır, mağdur olmuş durumdadır.

Bu mağduriyetlerin hiç olmazsa bir nebze giderilmesi için bu yasa teklifimize olumlu oy vermenizi diliyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toptaş.

Tokat Milletvekili Sayın Orhan Düzgün, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce, bugün Sayın Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Umut ederim ki Parlamento çatısı altında ilk defa meydana gelen bir Genel Başkana saldırının failleri bir an evvel yakalanır ve bu işin arkasında kimlerin olduğu da bir an evvel açığa çıkarılır.

Yine, konuyla ilgili konuşmama başlamadan önce, Tokat’ta yaşanan don olayı nedeniyle Tarım Bakanlığının Tokat’ı afet bölgesi ilan etmesini istiyoruz çünkü Tokat’ta şu anda meyve adına hiçbir şey kalmadı, çiftçi şimdiden batmış durumda.

Evet, değerli arkadaşlarım, Sayın Toptaş’ın kanun teklifinde, ülkemizde güvenlik görevi yapmakta olan kişilerin sosyal hakları, özlük haklarıyla ilgili birtakım düzenlemeler önerilmiş durumda. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu kişilerin gerçekten çok ciddi sıkıntıları var. Örneğin, eğer siz bir erbaşsanız, üniversite bitirseniz dahi intibak yaptıramıyorsunuz. Yani bu, bir kere, bizim Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Neden başka bir memur üniversite okuduğunda, eğitim düzeyini yükselttiğinde bu maaşına, derecesine, kademesine etki ediyor da erbaşınkine etmiyor? Onlar bu ülkenin insanları, bu ülkenin vatandaşları değiller mi?

Yine, aynı meslek sınıfı astsubaylar göreve başladıklarında 9’a 1 dereceden başlıyorlar. Hâlbuki diğer bütün devlet memurları 9’a 2’den başlıyorlar. Dolayısıyla da bu kişilerin emekli maaşları son derece düşük kalıyor ve bu insanlar tekrar ek işler yapmak zorunda kalıyorlar.

Yine, değerli arkadaşlarım -Millî Savunma Komisyonunda da çokça konuşuldu- bir askerî disiplin yönetmeliği var. Birtakım düzenlemeler yapıldı, iyileştirmeler yapıldı ama bana sorarsanız son derece eksik, son derece yetersiz yapıldı. Şöyle bir örnek vereyim size: Önceden bir hücre hapsi vardı, asker disiplin cezası aldığında bir odada tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle bu, bir odada değil de bulunduğu mekânda tutulmaya başlandı yani duvarlar genişletilmiş oldu, aslında hiçbir düzeltme yok. Kaldı ki bu insanların emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini hepimiz biliyoruz ve bu uygulamaların mobbing açısından son derece uygun bir durum olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda, umut ederim ki bu yasa teklifine vereceğiniz destekle bu çalışan insanların çalışma şartlarını biraz daha düzgün bir hâle getirirsiniz.

Değerli milletvekilleri, yine, bu ülkede bir polis teşkilatı var, yaklaşık 250 bin polis görev yapıyor. Polis bir sendika kurmak istedi, sendikayı kurmak isteyenlerin başına gelmeyen kalmadı; hemen görevden el çektirildiler, bir kısmı tutuklandı. Şimdi, demokrasiden bahsediyoruz, hukuktan bahsediyoruz. İleri demokrasisi olan, gerçekten demokrasisi olgunlaşmış olan  bütün ülkelerde polis sendika kurabiliyor ama Türkiye Cumhuriyeti’ne gelince polise diyorsunuz ki: “Sendika kuramazsın.” Yani beline silah verecek kadar güvendiğiniz bir insana sendika kurma konusunda neden güvenmiyorsunuz, bunu anlayabilmiş değilim; bütün samimiyetimle söylüyorum.

Yine polisler -mutlaka sizlere de söylüyorlardır- bizi her gördükleri yerde, ek katsayılarının 3.600 olmasını istiyorlar ama her nedense, kendilerine Sayın Başbakan tarafından sözü verilen zam bir türlü yapılamıyor.

Aynı şekilde, hani geçmişte çok eleştiriyordunuz -ki bence doğru bir eleştiriydi- “Asker neden postal boyuyor?” diye soruyordunuz ama 4 bin tane polis sadece İstanbul’da makam şoförü olarak kullanılıyor, kendi mesleğini icra etmiyor. Peki, bu makam şoförü yapılan polisler sizce kendi mesleğine uygun mu çalışıyorlar? Umarım polisteki bu tür uygulamaları da düzeltirsiniz.

Aynı şekilde, hem polisler için hem askerler için komisyonlara dilekçeler verdik. Ortalama üç günde bir polis ya da asker Türkiye’de intihar ediyor değerli milletvekilleri ama biz bir türlü bu intiharların sebeplerinin araştırılmasıyla ilgili bir netice alamadık; kanun teklifi verdik, araştırma önergesi verdik, hepsi reddedildi. Millî Savunma Komisyonuna bizzat dilekçeyle müracaat ettim, “Araştıralım bunu, neden intihar ediyor bu insanlar?” dedik, kimse oralı olmadı.

Düşünün, İstanbul gibi bir metropolde sadece 2 tane psikolog polise yardım ediyor, sadece 2 tane. Sonra bu insanları biz belinde silahla sokağa salıyoruz, hem vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atıyoruz hem de polisin can güvenliğini tehlikeye atıyoruz.

Yine, değerli arkadaşlarım, bu ülkede bir koruculuk sistemi var. Bunların ne olduğu belli değil. Memur mu, asker mi, polis mi, hangi hakları var hangi hakları yok, bunların geleceği ne olacak, bununla ilgili en ufak bir düzenleme yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN DÜZGÜN (Devamla) –  Ümit ederim ki bunlarla ilgili düzenleme yapılır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Düzgün. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Canikli, buyurunuz.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

20.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın (2/314) esas numaralı Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklaması

 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesi çerçevesinde doğrudan Genel Kurul gündemine alınması talep edilen teklifte önerilen birçok düzenlemenin daha önce farklı kanunlarda yerine getirildiği ve bu taleplerin karşılandığı hususunu Genel Kurulla paylaşmamız gerekiyor Sayın Başkanım.

İzin verirseniz, birkaç nokta var: Mesela bu teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı öğrencilerinden terör eylemlerine muhatap olarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara aylık bağlanması talebi var. Bu husus zaten 6353 sayılı Kanun’un 68’inci maddesiyle düzenlenmiş ve şu anda, hâlihazırda terör eylemlerine muhatap olarak hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları ile malul olanlara aylık bağlanmaktadır. Birincisi bu. Bu şart yerine getirilmiştir. Yani bu teklifte talep edilen hususlardan, önemli düzenlemelerden bir tanesi, daha önce, 2012 yılında çıkarılan bir kanunla uygulanmaktadır.

Diğer bir düzenleme, talep edilen bir düzenleme, vazife malullerinin anne ve babalarına şartsız malullük, muhtaçlık aylığı bağlanması talebidir. Yine, bu hususta da 6353 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesi ve 91’inci maddelerinde yapılan düzenleme ile bu talep yerine getirilmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkanım, neye göre söz verdiniz kendisine?

BAŞKAN – 60’ıncı maddeye göre verdim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama yani Hükûmet değil kendisi, bir şey değil. Hükûmet çıksın, orada konuşsun.

BAŞKAN – Size hangi maddeden verdiysem Beyefendi’ye de ondan verdim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama 60’ıncı maddeye de girmiyor bu yani, orada…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Ya, dinle, dinle…

KAMER GENÇ (Tunceli) – 37’nci maddede belli yani, bunun nasıl müzakere edileceğine dair.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, uygulama olarak, grup başkan vekilleri talep ettiği zaman, biliyorsunuz, bu şeyler veriliyor.

BAŞKAN – Şimdi, grup başkan vekili demeyin, 60’a göre verdim. Yeni baştan bir sorun çıkmasın. Verdim 60’a göre, evet.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Peki Başkanım, tamam.

Bu talep de daha önce yerine gelmiş ve hâlihazırda, vazife malullerinin tamamının anne ve babalarına aylık bağlanmasına ilişkin şartlar ortadan kaldırılmıştır.

Tabii, bu liste uzuyor. Ben çok uzatmak istemiyorum. Keza, emniyet teşkilatı ve MİT mensuplarından vazife malulü olanların ek ödemeden ve çocuk öğrenim yardımlarından…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, Sayın Ahmet Toptaş’ın da 60’ıncı maddeye göre, bu teklifle ilgili bir söz talebi var.

BAŞKAN – Tamam.

Sayın Toptaş, buyurunuz.

21.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Canikli’nin söylediği konulardaki düzenlemelerin, bu yasa teklifimizle ileri sürdüğümüz düzenlemelerin bir kısmının yapıldığına ben de tanığım ancak bu şunu gösteriyor ki bu Meclis yönetimi artık İç Tüzük’e göre yönetilmiyor. Bu Meclis canının istediği gibi -AKP çoğunluğunun canının istediği gibi- kanun yapıyor, canının istemediği kanunları da yapmıyor. Neden?

Ben bu teklifi 09/01/2012 tarihinde vermişim. Düzenleme yaptıkları kanun teklifiyle birleştirilmemiş. Bizim verdiğimiz kanun teklifi, biraz önce söylediği düzenlemelerden çok daha önce verilmiş bir kanun teklifidir. Bizim kanun teklifimiz hiç dikkate alınmadan, komisyona havale edilmeden Meclis Başkanlığınca, bir başka kanun teklifi olarak bir iki kısmı düzenlenmiştir ancak biz burada sadece bir iki kısımdan bahsetmiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Şehit dul ve yetimleri ile malullerin birçok konuda eksiklikleri vardır. Bunların tümü ele alındığında bizim önerdiklerimizin ortada olduğu görülmektedir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler (Devam)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/314) esas numaralı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/151) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

 

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sıraya alınan Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

4.- Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayısı: 133)(x)

 

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 133 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Soru-cevap yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- (1) 9 Nisan 1965 tarihinde Londra’da kabul edilen “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Sözleşmenin teknik hükümleri içeren ekine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oylama için öngörülen üç dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama içinde öngörülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan Oy Sayısı: 214

Kabul:                        214(x)

     Kâtip Üye                                                                 Kâtip Üye

Bayram Özçelik                                                        İsmail Kaşdemir

    Burdur                                                                     Çanakkale”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

5’inci sıraya alınan, 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

5.- 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/570) (S. Sayısı: 230) (xx)

 

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 230 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Soru-cevap işlemi yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

2004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 13 Şubat 2004 tarihinde kabul edilen “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye çekince ile birlikte katılmamız uygun bulunmuştur.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Genç, şahsınız adına mı?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Son söz istiyorum oyumun rengini belirtmek için.

BAŞKAN – Son söz istiyorsunuz… Duyamadım da…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Aleyhte, oyumun rengini belirtmek için…

BAŞKAN – Tamam, tamam.

Ben madde üzerinde zannettim, onun için soruyorum.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın Genç, buyurunuz.

Sayın milletvekilleri, hatibe söz vermeden evvel, Genel Kuruldaki uğultuyu azıcık hafifletirsek…

Buyurunuz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok vahim bir saldırı olmuştur Genel Başkanımıza. Bu bizi çok yaralamıştır yani sizlerin tahmini üzerinde, hem beni yaralamıştır, grubumu yaralamıştır, milleti yaralamıştır ve özellikle Tunceli halkını yaralamıştır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ama bu saldırı nasıl olmuştur? Tayyip Erdoğan öğleden evvel grupta yaptığı konuşmada “Bundan sonra bize, partimize söz atanlar en sert şekilde cezalandıracaktır.” demiştir ve bunun bir işareti üzerine bu saldırı olmuştur. Saldırı özellikle tertip edilmiştir, getirilmiştir BDP’nin önünde yapılmıştır ve bu saldırı sonunda BDP’liler ile CHP’lilerin birbirine girmesini sağlamak için böyle bir tertip de olduğu görülmüştür.

Şimdi değerli milletvekilleri, biz burada AKP iktidarının yaptığı yolsuzlukları, hukuksuzlukları, talanları dile getirdiğimiz zaman bize saldırıyorlar. Yahu, siz yapmayın da biz de burada söylemeyelim bunları. Böyle bir şey olur mu!

Şimdi, bakan koltuğunda oturması gereken Ahmet Davutoğlu nerede? Arkadaşlar, bakın, Dışişleri Bakanlığında bir toplantı yapılıyor ve MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Müsteşarı ile Genelkurmay İkinci Başkanı konuşuyorlar. Bu konuşma casusluk suçudur aslında, tamam ama kamuoyuna yansıyor. Bu, tamamen Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir tertip. Burada ne konuşuluyor? Efendim “Süleyman Şah Türbesi’nde nöbet tutan askerlerimize saldıralım, onları şehit edelim, ondan sonra oradan bir iki tane bomba atalım ve buradan da Suriye’ye saldıralım.”

Şimdi, arkadaşlar, bu  konuşmanın kamuoyuna yansıması büyük bir casusluk faaliyetidir. Bu konuşmayı yapan Hükûmetin, bunu saklamamışsa evvela bu yönüyle istifa etmesi lazım.

İkincisi: Burada yapılan konuşma çok vahim ve ihanet konuşmasıdır. Yani siz, Suriye’ye savaş açmak için, gideceksiniz oradaki Türk askerlerini şehit edeceksiniz ve ondan sonra da Suriye’ye “Siz şehit ettiniz.” deyip harp çıkaracaksınız. Kimliği ortaya çıkan bu kişilerin bir dakika dahi orada oturmaması lazım.

Bu konuşma niye yapıldı? Tabii şimdi, Tayyip Erdoğan “Paralel yapı, Fethullah Gülen.” diyor ya, Fethullah Gülen’le Tayyip’in arasında bir uyuşmazlık yok. Bunlar tamamen bu seçime mahsus olarak ortaya atılmış, uydurulmuş iddialardır. Ben, bunu her yerde söylüyorum. Ama, bu son casusluk olayı da sırf… Yani, gerçekten, biz de bu devletin milletvekilleri olarak… Yani bu kadar, devletin en gizli organlarında kalması gereken sözleri demek ki bunlar kamuoyuna yansıttıklarına göre -bu suçtur- hakikaten, sanki Hükûmete yani hak vermek gibi bir safhaya geldik. Tabii ki yani suç casusluk suçudur. Ama sırf, son anda böyle bir ifşaatta bulunarak “Bakın, işte, ey vatandaşlar, Dışişlerinde aldığımız konuyu getiriyorlar ifşa ediyorlar…” Bunu ifşa eden bu 4 kişiden biridir veya Tayyip Erdoğan’ın talimatıdır, evvela bunların hepsinin istifa etmesi lazım. Demokratik bir ülkede, şerefli ve haysiyetli iktidarın olduğu bir ülkede insanlar bu derece ağır bir suç işledikleri zaman bir dakika o makamı işgal edemezler, bir dakika o makamlarda bulunamazlar.

Defalarca söyledim, şimdi, Halk Bankasında Genel Müdür yani evinde 4,5 milyon dolar bulunan adam… Dedi ki Tayyip Bey: “Bu, bankanın parası değil.” Bakın, arkadaşlar, biz KİT Komisyonunda inceleme yaptık, burada AKP’li milletvekilleri de vardı. Halk Bankasında bir kişiye 575 milyon dolar, bakın arkadaşlar, bir kişiye 575 milyon dolar kredi veriliyor, ondan sonra bu kredi batıyor. Kredi batınca Genel Müdür güya teminat gösterilen gayrimenkulleri paraya çevirmeye çalışıyor, teminat gösterilen gayrimenkullere bakıyorlar ki hazine arazileri! Ya, şimdi, arkadaşlar, bakın, bir banka birisine 575 milyon dolar kredi veriyor; ondan sonra hangi aptal banka müdürü gidecek de bu kadar büyük bir kredi verecek ve bu kredi karşılığında hazinenin arazisini teminat alacak da bunun farkına varmayacak! Bunların hepsi danışıklı dövüş, hepsi bu yolsuzlukları ve suistimalleri örtbas etmek için ortaya atılan iddialardır. Siz bu iddiaların altından kalkamazsınız.

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunları hep senin karşına çıkaracağız, bu seçimde yaptığın oyunları, işte “Fethullah Gülen, paralel devlet.” iddialarının ne kadar yalan olduğunu ortaya çıkaracağız ve seni bu milletin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – …yanında suçlu ilan edeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

Tasarının tümü…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – İsterseniz oylayayım, öyle mi vereyim, şimdi mi?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Şimdi…

BAŞKAN – Peki, buyurun.

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla ilgili oyunun rengini belirtmek üzere yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Esasında, bu tür konuşmalara belki cevap vermemek gerekir…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye veriyorsun?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …ama bazı vatandaşlarımız bu tür provoke edici, sadece provoke edici, başka hiçbir amacı olmayan konuşmalara inanabilir diye bunları söylüyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bizim Genel Başkanımıza saldırılması bir provoke değil!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Öncelikle şunu hemen belirtmemiz gerekiyor. Bakın, bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili, parti olarak, AK PARTİ Grubu olarak -Sayın Başbakanımız- kanaatlerimizi, düşüncelerimizi en net bir şekilde ortaya koyduk, öyle de olması gerekiyor zaten -samimiyetle yani- ve bu yapılan saldırının son derece çirkin, demokrasiye, bütün millete karşı yapıldığını müteaddit kereler ifade ettik ve bir an önce fail ya da faillerin -kimse- tespiti için de ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiğini de ortaya koyduk, ifade ettik ve yapılacak zaten. Ama, buradan yola çıkarak bu çirkin iddialarda bulunmak, gerçekten… Yani “çirkin” kelimesinin daha ötesine geçmek istemiyorum. Yani hiç olmazsa şu yeni dönemde Meclisin gerilmeden, bu çalışmaları yürütmesini istiyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – İçinden ne geliyorsa söyle, içinde bırakma!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla, bunlar hiç kimseye bir katkı sağlamaz. Yani, bunlar iftira mahiyetinde, gerçek dışı, tamamen yalan. Yani, nasıl böyle bir bağlantı kurabilirsiniz? Allah aşkına, birazcık mantık olsa, birazcık sağduyu olsa böyle bir bağlantı kurulabilir mi? Kurulamaz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne dedi, ne dedi? Tayyip sabahleyin ne dedi grupta?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Yani, dolayısıyla bunların hepsi saçma sapan ifadelerdir, gerçekten içi boş, anlamsız ifadelerdir. Katkı sağlamayan, hiçbir şeye katkı sağlamayacak olan konuşma içerikleridir ve ifadelerdir. Bizim kanaatimizi açık olarak söyledik ve o samimi kanaatimizdir bu konuda.

Şimdi, değerli arkadaşlar, kimin Cumhurbaşkanı olacağına, kimin Başbakan olacağına millet karar verir, millet karar veriyor zaten, veriyor zaten.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ahmet Davutoğlu niye o şeyleri açıkladı? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İnşallah, çok uzağa gitmeye gerek yok, ağustos ayında da göreceksiniz. Onun kararı millete aittir, size ait değildir, kimseye ait değildir. Bu konuda birileri çıkıp da “Millet şöyle yapsın, böyle yapsın.” diyemez. O yetki onlarda yok. Bu yetki münhasıran milletimizdedir, milletimiz de bu yetkiyi nasıl kullanacağını çok iyi biliyor…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) …defalarca açık bir şekilde ifade etmiş, ortaya koymuştur. İnşallah, önümüzdeki ağustos seçimlerinde bir kez daha ortaya koyacaktır.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

5.- 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/570) (S. Sayısı: 230) (Devam)

 

BAŞKAN – Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre veriyorum  ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı:              239

Kabul:                                    238(X)

Ret:                                           1

       Kâtip Üye                                         Kâtip Üye

 Bayram Özçelik                               İsmail Kaşdemir

         Burdur                                          Çanakkale”

Tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 9 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.19

 (x) 133 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx)  230 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(X)  Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.