TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

51’inci Birleşim

23 Ocak 2014 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İÇİNDEKİLER

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, ziraat mühendislerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı birer konuşması

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Uğur Mumcu’yu Anma Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in, Ali Emîrî Efendi’nin ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 22/1/2014 tarihli 50’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin konuşması

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 22/1/2014 tarihli 50’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, AK PARTİ Grubu olarak Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

4.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, MHP Grubu olarak Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

6.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

VI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Asya Parlamenter Asamblesi, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi, Parlamentolar Arası Birlik ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunda boşalan üyeliklere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi (3/1365)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımıyla ilgili projenin hazırlanış ve ihale süreci ile öğrencilerin dağıtılan sütten zehirlenmelerinde sorumlu olanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/830)

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 milletvekilinin, Mardin’de yaşanan elektrik kesintilerinin ve bu kesintiler nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/831)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/832)

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/104) görüşmelerinin Genel Kurulun 23 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

5.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

8.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

X.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- İstanbul Milletvekili Oktay Saral’a, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a saldırıda bulunması nedeniyle kınama cezası verilmesi

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/1929) (S. Sayısı: 523)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/682) (S. Sayısı: 385)

 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yurtlardan çıkartılan öğrenciler ile öğretmen ve öğrencilere yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33752)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da düzenlenen bir golf turnuvasına ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/33778)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa ilinde bulunan Bakanlığa bağlı üniversite öğrenci yurtlarının sayısı ile yurtlar hakkında Bakanlığa iletilen talep ve şikâyetlere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/33908)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, evli öğrencilerin yurtlardan faydalanmalarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33911)

5.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yurtlardan süresiz çıkarma cezası alan öğrencilere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33912)

6.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Bakanlık tarafından hazırlanan Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı taslağında kulüp başkanlarının seçilmesiyle ilgili üç dönem sınırlaması bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33913)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan güvenlik görevlilerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/33914)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki Buz Pateni Sarayında meydana gelen arızaya ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/33915)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa atanan müşavirlere ve bir müşavir ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33916)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Spor Toto-Loto ve bahis oyunlarından elde edilen gelirlere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33917)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yabancı uyruklu antrenör ve sporcuların oturma izinleri ile ilgili bildirilen görüşlerin sayısına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/33918)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çıkarılan sporla ilgili eğitim amaçlı yayınların sayısına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33919)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sporcu sağlığı konusunda alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33920)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında en fazla saha ve tesis yapılan beş ile ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/33921)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt olarak kullanılmak üzere kiralanacak binalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı  (7/34350)

16.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ÇAYKUR tarafından üretilen bir ürüne ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı  (7/35444)

17.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Arhavi’ye ne zaman gideceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/35853)

18.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TPAO ve TPAO’nun iştirakleri tarafından kurulan şirketlere ve şirketlerin faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35855)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekâleten görev yapan bürokratlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35856)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, susam fiyatlarındaki artışa

- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sera tarımında yaşanan çeşitli sorunlara

- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, TKDK’nın verdiği desteklere

- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Toprak Mahsulleri Ofisinin Şanlıurfa’daki bir arazisinin satışına ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/36042), (7/36043), (7/36044), (7/36045)

21.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2013 yılları arasında gerçekleşen altın ithalatı ve ihracatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36108)

22.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2013 yılları arasında gerçekleşen pırlanta ithalatı ve ihracatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/36109)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik faaliyetlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36287)

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, son beş yılda “dahilde işleme izin belgesi” verilen şirketlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/36435)

25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Erbil’de faaliyet gösteren Türk firmalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı  (7/36436)

23 Ocak 2014 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Gündem dışı ilk söz, ziraat mühendislerinin sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak’a aittir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, ben 58’inci maddeye göre, İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre, tutanakta yer almış bir beyanımı düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Gündem dışıları konuşturalım, ondan sonra Sayın Genç soracağım nedir isteğiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki, tamam.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Torlak.

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, ziraat mühendislerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı birer konuşması

D. ALİ TORLAK (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ziraat mühendislerinin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde gıda üretimine, istihdama ve tarıma dayalı sanayiye sağladığı ham madde nedeniyle Türk tarımının yeri, tüm olumsuzluklara rağmen, hâlâ önemini korumaktadır.

En temel ihtiyaçlarımızdan biri olan sağlıklı beslenme, yeterli miktarda üretilmiş sağlıklı gıda ile mümkündür. Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı gıda üretimine yönelik bilinçlenme giderek artmaktadır. Dünyada sağlıklı gıda üretimine ve teminine yönelik talebin giderek yükselmesi ziraat mühendisliği mesleğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Tarladan markete kadar bir dizi bilimsel uygulamanın yer aldığı tarımsal üretimin daha sağlıklı ve nitelikli olarak gerçekleştirilmesinde ziraat mühendislerinin çok büyük katkıları ve alın teri bulunmaktadır. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde uygulanan yanlış tarım ve istihdam politikaları, ne yazık ki ziraat fakültelerinden mezun olan gençlerimizin büyük bir çoğunluğunu işsiz bırakmıştır.

Ziraat fakültelerini 1980’li yıllara kadar üniversiteye giriş sınavlarında ilk 10’a giren öğrenciler tercih ederlerdi. Son yıllarda ise siyasi sebeplerle gereğinden fazla ziraat fakültelerinin açılması, bu fakültelerde tüm bölümlerin bulunması, uygulama alanı, laboratuvar, personel yetersizliği gibi etkenler eğitim kalitesini olumsuz etkilemiş ve yeni sorunlara neden olmuştur.

Ziraat mühendislerinin kamudaki istihdamının çok fazla olduğu ileri sürülerek personel alımında Tarım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yaşanan belirsizlikler, Sayın Bakan Mehdi Eker’in birbiriyle tezatlık oluşturan farklı açıklamaları ziraat mühendislerini büyük umutsuzluğa itmiştir.

ÖSYM verilerine göre Bakanlığa 2013 yılında 1.265 adet personel atanmıştır. Ancak Sayın Bakanın bir açıklamasında 4.087, diğer bir açıklamasında 4.200, başka bir açıklamasında 4.700 ve 5 bin olarak 4 kata varan oranlarda rakam yuvarlama alışkanlığı, maalesef diğer tarım politikalarındaki tutarsızlığa benzer hâle gelmiştir. Üstelik 1.265 yeni atamanın bir çoğu zaten Bakanlıkta çalışan personelden oluşmaktadır. Dolayısıyla Sayın Bakanın bu çelişkili söylemleri geçtiğimiz yıllarda “Dışarıya et ihraç ediyoruz.” derken Angus etini ithal ettiğimiz günleri hatırlatır olmuştur. Bu nedenlerle et, karkas, sap ve saman ithal edilen ülkemizde, Sayın Bakanın mesleki kayırma gölgesinde kalan zooteknistlerin durumu yeniden gözden geçirilmelidir. Yem bitkileri ve hayvan yetiştirme alanlarında zooteknistler mutlaka değerlendirilmelidir.

Değerli milletvekilleri, tarımda, üretimde ziraat mühendisliğinin yeri tartışmasızdır ancak ziraat mühendisleri sahip oldukları bilgiyle bu yeri hak ettikleri kadar dolduramamaktadırlar. 13 farklı bölümden mezun olan ziraat mühendisleri, kamu istihdamının yanında tarımsal ilaç bayiliği, danışmanlık, organik tarım ve yüksek verimli tarım projeleri ve uygulamaları yapabilsin, tarımsal reçete yazabilsin diye eğitim almaktadırlar. Bu hakları kullanmak üzere yetişen ziraat mühendisleri devamlı engellerle karşılaşmaktadır. Bunun en başında ise başka fakültelerde okuyanlara, hukuka ve etik kurallara aykırı olarak tanınan mesleki yetkinlik sınavlarıyla ziraat mühendislerinin yetkilerinin kullandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu eğitim etiğine ve hukuka aykırı yetkinlik belgelendirilmesi sınavları Bakanlıkça yeniden değerlendirilmelidir. Bakanlıkta yaşanan ve Sayın Bakanın göz yumduğu akıl almaz mesleki ayrıştırmalar nedeniyle aynı işi yapmalarına rağmen 657’li, sözleşmeli, TAR-GEL’li gibi farklı özlük haklarına bir an evvel son verilmelidir.

Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak Meclis araştırma önergesi verdik. Bizlerin, bu arkadaşlarımızın, bu insanlarımızın özellikle söz verilen 6 bin kadroya atanması noktasında Hükûmetin yeniden değerlendirme yapması, gözden geçirmesi ve bu insanlara iş, istihdam alanı açması bizler için çok önemlidir. Bunu sizlerle paylaşıyor, hepinize hayırlı günler diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündem dışı ikinci söz, Uğur Mumcu’yu anma günü münasebetiyle söz isteyen Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’a aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Uğur Mumcu’yu Anma Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi ve tutuklu bulunan Sayın Engin Alan’ı saygıyla selamlıyorum. Demokrasi adına beklentim, Sayın Engin Alan’ın da bir an önce bu çatı altında bizlerle beraber olmasıdır.

Ocak ayı, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimizden dolayı bizim için karanlık ve acılarla dolu bir aydır. Sevgili Uğur Mumcu’yu, Onat Kutlar’ı, Metin Göktepe’yi, Muammer Aksoy’u, Aydın Güven Gürkan’ı ve İsmail Cem gibi birçok aydınımızı ne yazık ki  ocak ayında yitirdik. Tarih boyunca karanlık işlerden ve ilişkilerden beslenenler hep aydınlardan ve aydınlatanlardan korkmuşlardır. Bu korkudur ki 24 Ocak 1993’te bir pazar sabahı Sevgili Uğur’umuzu bizden aldı. Yirmi bir yıl oldu, aydınlatamadık bu faili meçhul cinayeti, bu karanlık güçleri ne yazık ki çözemedik. Bundan dolayıdır ki Sevgili Uğur Mumcu’nun anısının karşısında boynumuz eğik, yüreğimiz buruktur ancak değerlerini korumak, düşüncesini yaşatmak adına başımız dik olmalı, asla dönmemeliyiz aydınlattığı bu yoldan.

Değerli milletvekilleri, Sevgili Uğur Mumcu’nun otuz kırk yıl önce söyledikleri bugün bir bir yaşanmaktadır. Sanki bugünleri görerek sorunları kaleme almıştır, sizlerle paylaşmak istiyorum: Bazı ülkelerde, bazı kimseler devleti soymak için politikacı kılığına girerler. Parlamentoda boy gösterirler, ticari işlerini siyasal ilişkiler üzerinden yürütürler. Bunlardır çeteler. Üstelik, çetelerin en aşağılığı bunlardır. Bunlar, devlet adamı maskesi takıp halkı soyanlardır. Bir toplumu ancak böyle çökertebilirsiniz. Devletin yerini kaba kuvvet alır ve susarsanız, yasamanın yerini Allah alır ve korkarsanız yolsuzluklar ve rüşvetler birbirini izler. Gün gelir, bu çeteler devleti teslim alır. Mart 1975’te söylemiştir.

Bir tanesini daha paylaşmak istiyorum: “Bir toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yara aldı mı demokrasinin temelleri de sarsılmış demektir. Adalet, bağımsız mahkemelerin eliyle dağıtılırsa adalet duygusu güçlenir. Çağdaş demokrasilerde adaleti dağıtacak, suçluyu, suçsuzu ayırt edecek tek yetkili organ mahkemelerdir. Toplumlar, zaman zaman öfke seline kapılırlar. Soruşturmanın yerini işkence, mahkemelerin yerini güdümlü kurullar, yargıcın yerini silah alır. Siyasal iktidardan kaynaklanan öfke seli sağduyuyu yok ederek, vicdanları ipotek altına almaya çalışır. Adalet duygusu kaybolur, yerini güdümlü hukuk, peşin yargı ve siyasal kine bırakır. Böyle dönemden geçiyoruz.” Ne zaman söylemiş Sevgili Uğur Mumcu? 1976 Ocağında. Tıpkı bugünleri tarif eder gibi söylememiş mi?

Değerli milletvekilleri, Sevgili Mumcu’yu beş dakikada sizlere anlatmak mümkün değil, onu anlatmaya saatler yetmez. Ancak, Sevgili Mumcu’nun devrimci yoldaşlar için 1975’te kaleme aldığı “Sesleniş”le cümlelerime son vermek istiyorum:

“Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. Yaşamımızın en güzel yıllarını, birer taze çiçek gibi verdik topluma.

Vurulduk, öldürüldük ey halkım unutma bizi!

Giresun’daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege’deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğudaki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul’daki, Ankara’daki işçiler sizin için öldük. Adana’da nasırlaşmış elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük.

Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım, unutma bizi!

Vicdanlar sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu.

Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi!”

Değerli milletvekilleri, Sevgili Uğur Mumcu’yu Cumhuriyet Halk Partisi olarak unutmadık, unutturmayacağız. Anısının önünde bir kez daha özlemle, saygıyla eğiliyor; Sayın Güldal Mumcu’ya, çocukları Özgür ve Özge’ye sabırlar diliyorum.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Ali Emîrî Efendi’nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’e aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in, Ali Emîrî Efendi’nin ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı kitabında diyor ki: "Muhtaç isen füyûzuna eslâf pendinin. Diz çök önünde şimdi Emîrî Efendi'nin.” Evet, bütün kitap meraklılarını, ilim sevdalılarını Ali Emîrî Efendi’nin önünde diz çökmeye, sanatı ve kişiliğine saygı duymaya davet ediyor. Bu davet hâlâ günümüzde de geçerli çünkü Ali Emîrî Efendi, Osmanlı’nın son döneminden günümüze dünya çapında yetiştirdiğimiz en büyük edebiyatçılardandır.

Peki, kimdir Ali Emîrî Efendi? Kendisi bir Hak âşığı; henüz 6 yaşındayken hafız olmuş bir Diyarbakır çocuğudur. Öte yandan, çok iyi bir şair ve akademisyen ve bibliyoman yani bir kitap bilgini; sanat ve edebiyat dünyasındaki adıyla ise "Kitapların Efendisi"dir. Bugün ölümünün 90’ıncı yılını idrak ettiğimiz Ali Emîrî Efendi, 1857 yılında Diyarbakır'da doğmuş ve Seyyid Mehmet Şerif Efendi'nin oğludur.

Daha çocuk yaşlarda kitaba olan ilgisi babasının dikkatini çekmişti. Bu durumu gören babası, oğlunun ticaret yapamayacağına kanaat getirmiş ve oğlunun okuması için ona imkân tanımıştır. Ve Ali Emîrî'nin bir kâtip olarak, bir akademisyen, bir şair ve bir koleksiyoncu olarak hayatını sürdürüp Divanû Lügat-it-Türk'ü bize kazandıracak uzun yolculuğu da başlamış oldu.

Evet, Ali Emîrî Efendi, peygamberler ve sahabeler şehri olan, kültürün, sanatın kadim coğrafyası Diyarbakır'ın yetiştirdiği nice büyüklerimizden bir büyüktür. Ve bir Kürt âlimi olarak, hem Türklerin hem de dünyanın kültür tarihini değiştiren Divanû Lügat-it-Türk'ü bizlere kazandırmış hem de bugünkü halk kütüphanelerinin temelini atmıştır.

Anlayacağınız, Ali Emîrî Efendi, hayatını gerçek anlamda kültüre, sanata, kitaplara ve milletine vakfetmiştir. Hiç evlenmedi. Kimseden bir beklentisi olmamış, padişahların karşısına çıkmış ve doğru bildiğini söylemekten asla da çekinmemiştir. Ezberinde 200 bin beyit olduğu bilinir yani ayaklı bir kütüphane ve eşi bulunmaz bir âlimdi.

Fransız işgal kuvvetlerinin komutanı eserlerini akıl almaz bir servet önererek almayı ve Paris'e götürmeyi teklif ettiğinde Ali Emîrî Efendi'nin cevabı kısa ve net olmuştur: "Efendi, efendi! Bu kitapları milletimin bana verdiği maaşlarla aldım, onlar benim değil, milletimindir. Bu teklifi ben duymadım, siz de tekrarlamayın. Aksi takdirde, bastonumu kafanızda kırarım.”

Kendisi, ömür boyu topladığı çok kıymetli eserlerini, kitaplarını milletimize bağışladı. Eski büyüklerimizin buyurdukları gibi "Kimin himmeti millet ise o tek başına bir millettir.” İşte, birçok sanatçı, yazar ve edebiyatçı yetiştiren Diyarbakır’ımızın yetiştirdiği Ali Emîrî Efendi de tek başına bir milletti, çünkü bütün himmetini milleti için harcamıştır. Kendisinin çok önemli iki isteği vardı: Birisi, ömür boyunca topladığı 15 bin ciltlik kitap hazinesini canından çok sevdiği milletine bağışlamak, diğeri de çok sevdiği ve hayran olduğu Fatih Sultan Mehmet'in yanına defnedilmekti. Nitekim, bu iki arzusuna da kavuşmuş oldu.

Kütüphanenin ismi için kendi adı teklif edildiğinde müthiş bir tevazu göstererek bu teklifi kabul etmedi; kütüphanenin ismi "Millet Kütüphanesi" oldu. Bugün ülkemizin her ilindeki halk kütüphanelerinin kurucusu ve önderi, hiç şüphesiz, Ali Emîrî Efendi’dir. İşte, bu sebeple, Ali Emîrî Efendi, Ali Emîrî Efendi’dir.

Geçmişin kültür mirasını, özellikle de kırılgan parçalarını zamana meydan okuyarak günümüze taşıyan kahramanlardır kültürü kültür yapan. Ölümünün 90’ıncı yılında sevgi, rahmet ve saygıyla andığımız Ali Emîrî Efendi de bu kahramanlardan sadece biridir. Ülkemiz, sayısız edebiyat devine, kültür sanat âşığına vatan olmuştur. Ali Emîrî Efendi bu âşıklardan sadece biridir. Büyük bir Kürt âlimi olan Ali Emîrî Efendi, dünyadaki ilk Türkçe sözlüğü bize de hediye etmiştir. Ali Emîrî'nin milliyetçiliği kültür milliyetçiliğidir; asla kavmiyetçilik yapmamış, insanları kültür, sanat ve İslam paydasında toplamıştır.

İşte, bizler, Ali Emîrî Efendiler gibi ışık tutan büyüklerimizin izindeyiz. Onlar kitapları insanlarla buluşturdular, biz AK PARTİ olarak bu kültür görevini teknolojiyle birleştirip bugün elektronik kitaplarla dolu kütüphaneleri çocuklarımızla buluşturup onları dünyaya entegre ediyoruz.

Bir Diyarbakır âşığı ve Allah’ın inayetiyle milletvekili olarak kanaatim odur ki içinde bulunduğumuz çözüm sürecinin belki de en ihmal edilen ayağı bence kültür, sanat ayağıdır. Bunu bir kere daha…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CUMA İÇTEN (Devamla) - …burada hatırlatıyor ve on üç yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı rahmetle anarak sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal, İç Tüzük’ün 58’inci maddesi gereğince, Yedinci Oturuma ilişkin tutanakta yer alan sözlerinizin düzeltilmesi için söz istemişsiniz. Hangi sözlerinizin düzeltilmesi için?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkan, akşam siz Yedinci Oturumu açmadan önce, beş dakikalık bir ara verdiniz. Tabii, siz Yedinci Oturumu açarken, geldiğinizde Hükûmet sıralarında kimse yoktu, Komisyon sıralarında kimse yoktu ve o arada, olmadıkları için, siz de zorunluluktan dolayı Meclisi kapatmak zorunda kaldınız. Bu arada, kapatırken, ben bu uygulamanın hukuku aldatma olduğu, Parlamentoyu aldatma olduğu… Yani, gerçekten Meclis kapanacaksa usul dâhilinde karar alınır ve o karar doğrultusunda kapatılır. Bu sözlerimi düzeltmek için eğer izin verirseniz…

BAŞKAN – Buyurun, iki  dakika söz veriyorum Sayın Tanal.

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 22/1/2014 tarihli 50’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin konuşması(x)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, dün gece, tabii ki… Şu anda gündemdeki konu ne? Gündemdeki konu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun değişikliğine yönelik ancak bu, dün akşam âdeta… Hayatımızın her yaşamında, her alanında dürüstlük kuralları esastır. Nedir bu? Eğer gerçekten Meclis çalışmayacaksa “Efendim, Meclisin çalışma saati dolmuştur.” denilir, Meclis kapatılır ancak bu şekilde yapılmıyor olay. Ne yapılıyor? Efendim, beş dakika ara veriliyor, Meclis başkan vekilleri, Divan arka tarafa çekiliyor ve gelindiği zaman Hükûmet yerine oturmuyor, Komisyon yerine oturmuyor, iktidar milletvekilleri evlerine gidiyor ve zorunluluktan dolayı Meclis kapanıyor. Bu, hakikaten Parlamento hukukuna yakışmayan bir eylem; bu, adalete yakışmayan bir eylem. Eğer tatil yapılacaksa karar alınır, efendim, filan saate kadar çalışılır, ondan sonra kapatılır. Onun için, halkı aldatmanın bir manası yok.

Gündemdeki konu ne? Eğer gerçekten Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili düzenleme yapıyorsanız buyurun, Sayın Hükûmet yetkililerine, İçişleri Bakanlığına sesleniyorum ben: Kız Kulesi’nde 6 milyon 900 bin USD ile satın alınan villada oturan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeniz kim? Bu üye, daha önce Sayın Başbakanın yargılandığı davalarda bilirkişilik yaptı mı?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, gündemle ne ilgisi var?

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bu üye, Sayın Başbakanın yargılandığı davalarda verdiği bilirkişi raporunu hangi yönde verdi ve netice itibarıyla bunun araştırılması gerekmez mi?

Gündemde yolsuzluk var, rüşvet var, işsizlik var, yoksulluk var, pahalılık var; bunları bırakmışız bakanların ve çocuklarının kurtarılmasına yönelik yasayı gündeme getiriyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bu, halkın gündemini değiştirmektir, halkın sorunlarını değiştirmektir.

Ben, teşekkür ediyorum Sayın Başkan söz verdiğiniz için, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Baluken, ben görmemişim, fark etmemişim, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Grup Başkan Vekilinin söz talebi var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de 58’inci maddeye göre söz istemiştim.

BAŞKAN – Bir saniye… Sayın Baluken’i dinleyelim.

Buyurun Sayın Baluken.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, dün gece İstanbul’dan yola çıkan ve Muş’a seyahat eden bir yolcu otobüsünün Kayseri dolaylarında şarampole yuvarlanması sonucunda yolcu otobüsünde bulunan 50 yolcudan 21’i maalesef hayatını kaybetmiştir, 30 yurttaşımız ise yaralanmıştır.

Bizler, öncelikle, yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralı bulunan bütün yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu acı olay dolayısıyla da tüm halkımızın ve tüm ülkemizin başı sağ olsun diyoruz.

Muş Milletvekilimiz Sayın Sırrı Sakık da şu anda olay yerine intikal etti. Yaralıların pek çoğunun durumunun da ağır olduğu bilgisi geliyor bize. Umarız ki bu can kayıpları artmaz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Trafik kazalarıyla ilgili de bu Meclisin mutlaka bir çalışma yapması gerektiğini, bir inisiyatif alması gerektiğini buradan belirtmek istiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Baluken.

VI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

BAŞKAN – Biz de ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum; ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Ve yine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak trafik kazalarını önleme, trafik kurallarına uyma konusunda çok daha ciddi, titiz politikaların uygulanmasını öneriyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Ünal, buyurun.

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, AK PARTİ Grubu olarak Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Evet, dün gece gerçekleşen Kayseri yolundaki trafik kazasında 19 vatandaşımız Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. AK PARTİ Grubu olarak biz de yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu konuya daha büyük bir hassasiyetle -özellikle ulaşımla ilgili- eğilme konusunda bir irade ortaya koymak gerektiği konusunda kararlıyız.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaçoğlu, buyurun.

4.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, MHP Grubu olarak Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve trafik kazalarını önleme konusunda daha ciddi ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak dün meydana gelen elim kaza dolayısıyla hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Böyle olayların olmaması için gerekli trafik kurallarının, yolların daha trafiğe elverişli hâle getirilmesinin üzerinde durulmasını diliyoruz. Allah bir daha böyle kazalar yaşatmasın ülkemize. Allah, tekrar, rahmet eylesin hayatını kaybedenlere.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Genç, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, dünkü konuşmamda Sayın İyimaya ve Sayın  Bekir Bozdağ’a “Dinsiz olmuşsunuz.” diye bir cümle geçmiş, ona bir açıklık getirmek istiyorum, 58’inci maddeye göre söz istiyorum efendim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Açıklamasın Sayın  Başkanım, daha neyi açıklayacak ya?

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum.

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR (Devam)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 22/1/2014 tarihli 50’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin konuşması (x)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben dün konuşma yaparken Ahmet İyimaya ile Bekir Bozdağ’ın önce imam-hatip mezunu olduklarını, sonradan da hukuk fakültesini bitirdiklerini… Aslında, imam-hatip okullarını, yüce İslam dininin dürüstlük, doğrulukla ilgili ilkelerinin insanlara aşılandığı bir okul olarak biliyorum. Dolayısıyla hem imam-hatip okulunda okuyup da İslam dininin o yüce değerlerini en iyi şekilde aldıktan sonra, ondan sonra hukuk fakültesini bitiren kişilerin de -daha mantıklı- hukuk felsefesini, hukukun genel ilkelerini bilmeleri ve en azından hem eylem ve işlemlerinde hem yorumlamalarında dürüstçe yorumda bulunmaları gerektiğini belirttim. Ama, orada, demişim ki siz bu durumda olmanız lazımken “Dinsiz olmuşsunuz.” diye bir cümle geçmiş ağzımdan. Ben bunu böyle ifade ettiğimi hatırlamıyorum. Zaten, ben kimsenin dini…(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Zaten, sen ne konuştuğunun farkında değilsin!

KAMER GENÇ (Devamla) –  Ya, bir dakika arkadaşım, bir dakika.

BAŞKAN – Sayın  milletvekilleri, lütfen, Sayın  Genç açıklama yapıyor. Dinleyin lütfen, sabredin.

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben insanların inançlarına saygılı bir insanım. Ses kaydını dinleyeceğim yani eğer böyle bir kelime ağzımdan çıkmışsa arkadaşlardan özür diliyorum.

AHMET YENİ (Samsun) – Her zaman çıkıyor.

BAŞKAN – Lütfen, özür diliyor, daha ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri!

KAMER GENÇ (Devamla) – Ama “Tam tersini yapıyorsunuz.” gibi bir cümle çıkması lazım.

Arkadaşlar, ben Ahmet İyimaya’yla beraber çalışmış bir insanım yani ben Ahmet İyimaya’nın yerinde olsam -yani, paraya pula ihtiyacı yok- bir kırmızı plaka için de bu kadar kendimi yanlış yorumlama… Burada getirilen Hâkimler ve Savcılar Kanunu tamamen yargı bağımsızlığını elden alıp siyasi iktidarın eline veriyor. Yani, bir çocuğu da getirseniz, deseniz ki: “Ya, bu Hâkimler ve Savcılar Kurulu teklifi yargı bağımsızlığını, hâkim teminatını ortadan kaldırıyor mu?” Çocuk bile bunu bildiği hâlde… Siyasi menfaatleri gereği makamları işgal etmek için insanlar bu kadar kendini değiştirmez, dolayısıyla menfaati için bu kadar kendi özünden fedakârlık etmez.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben, bunu söyledim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) – Başka dava açarlarsa açsınlar. Zaten sizin arkadaşlarınız gidip…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dava da mahkemede.

KAMER GENÇ (Devamla) – İşte, Fatma Şahin 35 milyar liralık icra göndermiş bana, Tayyip Erdoğan 8 milyar icra göndermiş.

BAŞKAN – Sayın Genç… Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Daha, işte bu Meclis Başkan Vekili bana dava açmış…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Biraz ağzına sahip ol, ağzına!

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, yine davalar geldi.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Çenene sahip olursan rahat edersin.

KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla, yani ben davadan kaçmam da…

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Ben, istediğimi söylerim…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Çenene sahip olursan ödeme yapmazsın.

BAŞKAN – Sayın Şener…

KAMER GENÇ (Devamla) – Benim gerçek düşüncem bu.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Beş dakika ara verin Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Devamla) – Onun için ama tabii, Sayın Başkan Vekili bizi burada konuşturmamak için her tedbiri alıyor.

Teşekkür ederim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – 50’şer bin lira ödersin, 100 bin!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Asya Parlamenter Asamblesi, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi, Parlamentolar Arası Birlik ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunda boşalan üyeliklere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi (3/1365)

22/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesine göre; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Asya Parlamenter Asamblesi, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Parlamentolar Arası Birlik ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunda boşalan üyeliklere, aynı Kanun’un 12'nci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanında yapılan incelemeyi müteakiben uygun bulunan üyelerin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                  Cemil Çiçek

                                                                      Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                     Başkanı

                    Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) (Asil)

Egemen Bağış                             (İstanbul)                    AK PARTİ

Ömer Selvi                                   (Niğde)                      AK PARTİ

                  Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) (Yedek)

Suat Önal                                  (Osmaniye)                   AK PARTİ

                               Asya Parlamenter Asamblesi (APA)

Haydar Akar                                (Kocaeli)                        CHP

      Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA)

Ali Şahin                                   (Gaziantep)                   AK PARTİ

                   İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB)

Halil Özcan                                (Şanlıurfa)                   AK PARTİ

            Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA)

İhsan Şener                                  (Ordu)                      AK PARTİ

                                 Parlamentolar Arası Birlik (PAP)

Alpaslan Kavaklıoğlu                    (Niğde)                      AK PARTİ

     Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (Türkiye-AB-KPK)

İlhan Yerlikaya                             (Konya)                     AK PARTİ

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımıyla ilgili projenin hazırlanış ve ihale süreci ile öğrencilerin dağıtılan sütten zehirlenmelerinde sorumlu olanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/830)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ortaklaşa gündeme aldığı ve uyguladığı, kamuoyunda “İlköğretim Öğrencilerine Süt Dağıtımı Projesi” olarak bilinen uygulamanın ilk gününde bini aşkın öğrencinin zehirlenmesi sürecinin ihale aşamasından dağıtım aşamasına kadar tüm evrelerinin incelenmesi amacıyla Anayasa'nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) İdris Baluken                                                        (Bingöl)

2) Pervin Buldan                                                      (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                       (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                            (Muş)

5) Murat Bozlak                                                        (Adana)

6) Halil Aksoy                                                          (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                       (Batman)

8) Hüsamettin Zenderlioğlu                                       (Bitlis)

9) Emine Ayna                                                          (Diyarbakır)

10) Nursel Aydoğan                                                  (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                                           (Diyarbakır)

12) Adil Zozani                                                         (Hakkâri)

13) Esat Canan                                                        (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder                                            (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                                                  (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                                  (Kars)

17) Erol Dora                                                           (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                  (Mersin)

19) Demir Çelik                                                        (Muş)

20) İbrahim Binici                                                     (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                          (Van)

22) Özdal Üçer                                                         (Van)

23) Leyla Zana                                                         (Diyarbakır)

Gerekçe:

İktidara geldiği günden beri AKP iktidarının belirli aralıklarla ortaya koyduğu popülist söylemlerin tümü, toplumsal hayat pratiğinde kendine yer bulmadan hayal kırıklıklarına sebep oldu. Bu hayal kırıklıkları tüm alanlarda kendini göstermekle beraber faturayı sürekli Türkiye toplumu ödemek zorunda kaldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geliştirdiği ve kamuoyuna takdim ettiği Süt Dağıtım Projesi’nin, toplamda 32.574 okulda 5 gün süreyle dağıtılacak UHT sütün, 7 milyon 200 bin öğrenciye 200 mililitrelik kutular hâlinde dağıtılacağı duyurulmuştu.

Mayıs ayının ilk çeyreği itibariyle dağıtılmaya başlanan kutu sütlerin ilk içeni Millî Eğitim ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu. Fakat dağıtımın olduğu ilk gün, Diyarbakır başta olmak üzere Edirne, Konya, Sivas, Bingöl, Adana, İzmir, Antalya, Mardin, Bitlis, Samsun, Kırıkkale, Sakarya gibi Türkiye'nin birçok ilinde ilköğretimde okuyan öğrenciler zehirlendi. Gün sonu itibari ile bini aşkın öğrenci dağıtılan sütü içtiği için hastanelerde tedavi altına alındı.

Söz konusu bu olay, başta halk sağlığına ilişkin ciddi sorunların tartışılması zorunluluğunu da ortaya koymuştur. Bu tartışma süreci gerekliliğini gösteren en iyi örnek de çocukların zehirlenmesi sonrası kamu ve Hükümet temsilcilerinin yaptığı açıklamalardır. Diyarbakır Valisi, olaydan hemen sonra sütü dağıttıran Hükümetin üyesiymiş, dağıtan şirketin de ortağıymış gibi zehirlenmenin sütten olmadığını, psikolojik olduğunu ifade etmiş, ayrıca Sivas Valisi de "Zehirlenme değil, herhâlde süt biraz bozuk" açıklaması yapmıştır. Diğer taraftan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç da "Üzücü bir olay ama büyütülecek bir durum değil. İlk kez içildiğinden aşırı doz nedeniyle rahatsızlanmış olabilirler." açıklaması yaparak zehirlenmiş olan zihinlerin trajedisini ortaya koymuştur.

Süt dağıtımı başlamadan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı açıklamada, piyasa arz fazlası sütün dağıtılacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla, bozuk sütün dağıtılmış olma ihtimali de bu açıklama göz önüne alınınca artmış bulunmaktadır. Basına da düşen haberlere göre, çocukların zehirlenmesine sebep olan Adana'daki sütlerin bazılarında son kullanım tarihi olarak “2005 yılı” geçmektedir. Böylesi büyük bir projenin ilk gününde yaşanan bu zehirlenme vakaları, Hükûmetin halk sağlığına ilişkin sorunlara ne kadar ciddiyetsiz yaklaştığını göstermektedir.

Sonuç itibarıyla, dağıtılan süt projesinin hazırlanış süreci, ihale süreci, dağıtılan sütün sağlık açısından incelenmesi ve bu vahim olaydan sorumlu olanların açığa çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması kurulması gerekmektedir.

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 milletvekilinin, Mardin’de yaşanan elektrik kesintilerinin ve bu kesintiler nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/831)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Mezopotamya bölgesinin en kadim illerinden biri olan Mardin'de, trafolarda meydana gelen elektrik dalgalanmalarından dolayı çok sayıda ölüm vakalarının yanında, maddi kayıplar da yaşanmaktadır. Elektrik dalgalanmalarından dolayı can ve maddi kayıplarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Erol Dora                                                                     (Mardin)

2) Pervin Buldan                                                              (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                               (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                                   (Muş)

5) Murat Bozlak                                                                (Adana)

6) Halil Aksoy                                                                  (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                               (Batman)

8) İdris Baluken                                                               (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu                                               (Bitlis)

10) Emine Ayna                                                                (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                                                          (Diyarbakır)

12) Altan Tan                                                                   (Diyarbakır)

13) Adil Zozani                                                                (Hakkâri)

14) Esat Canan                                                                (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder                                                    (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                                                          (İstanbul)

17) Mülkiye Birtane                                                          (Kars)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                          (Mersin)

19) Demir Çelik                                                                (Muş)

20) İbrahim Binici                                                            (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                                  (Van)

22) Özdal Üçer                                                                 (Van)

23) Leyla Zana                                                                 (Diyarbakır)

Gerekçe:

Mardin'de trafoların eskiliğinden kaynaklı olarak yaşanan elektrik dalgalanmalarından dolayı her geçen gün daha fazla ölüm vakaları yaşanmakta ve maddi kayıplar meydana gelmektedir. Gün içerisinde defalara elektrik gidip gelmekte, bu yüzden vatandaşlarımız büyük sıkıntı içine girmektedirler. Bu bağlamda, gerek merkezde gerekse de hemen tüm ilçelerde güçlendirilmiş elektrik trafolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ilçelere elektrik sağlayan trafolar yirmi yıl öncesinin şartlarına göre kurulmuş trafolardır. Sorun Mardin'in bütün ilçeleri için geçerlidir, ancak bazı ilçeler bazında elektrik sorunlarını kısa özetleyecek olursak;

Nusaybin'de elektrik dalgalanmalarından dolayı şimdiye kadar ilçenin çeşitli yerlerinde iki yüzün üzerinde yangın çıkmış, bu yangınlarda ölümler ve ciddi yaralanmalar yaşanmış, maddi hasarlar meydana gelmiştir. Elektrik kesintilerinden dolayı sokak ve caddelerde aydınlatma sorunu yaşanmakta, kadın ve çocuklar evlerinin dışına çıkamamaktadır. Ayrıca, taciz ve hırsızlık olayları her geçen gün artmaktadır.

Savur ilçesinde elektriklerin sürekli gidip gelmesi ve voltajın düşüp birden yükselmesi sonucu halktan birçok kişinin beyaz eşya ve elektronik aletlerinin arızalanarak yandığı ve birkaç evde de yangın çıktığı görülmüştür. Ayrıca, ilçenin ihtiyacı olan içme suyu pompa kuyularından sağlandığından elektriklerin kesilmesi hem pompalarda arızalara neden olmakta hem de ilçenin su ihtiyacının karşılanamamasına sebep olmaktadır.

Midyat, Mardin'in en çok turist çeken ilçesi olduğu hâlde aynı sıkıntı çok daha ciddi boyutlarda yaşanmaktadır. Elektrikten kaynaklanan arızalardan dolayı ilçe esnafı ve belediye çalışamaz duruma gelmiştir. Midyat'a yatırım için gelen iş adamları elektrikte yaşanan sorunları öğrendikten sonra yatırımdan vazgeçip başka yerlere yönelmektedirler.

Kızıltepe'nin nüfusu hızla artmasına rağmen trafolardan kaynaklı olarak elektrik sorunu yaşanmaya devam etmektedir. Kızıltepe'de elektrik dalgalanmalarından dolayı yaşanan sorun, milyon dolarlarla ifade edilen maddi hasara yol açmış, organize sanayi içinde yer alan firmalar alınan siparişleri üretemediğinden siparişlerin iptal edilmesine neden olmuştur. Kızıltepe Devlet Hastanesinde iki ay boyunca ameliyat gerçekleştirilememiştir.

Bu sorunlardan hareketle Mardin'deki elektrik sorunlarından kaynaklanan can ve mal kayıplarının araştırılması, elektrik dalgalanmalarının önüne geçilmesi için trafolarla ilgili iyileştirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araştırması talep ediyoruz.

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/832)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 3/5/2012

1) Erkan Akçay                                                         (Manisa)

2) Oktay Vural                                                          (İzmir)

3) Seyfettin Yılmaz                                                   (Adana)

4) Mehmet Şandır                                                     (Mersin)

5) Ali Uzunırmak                                                      (Aydın)

6) Ali Öz                                                                  (Mersin)

7) Emin Çınar                                                           (Kastamonu)

8) Hasan Hüseyin Türkoğlu                                       (Osmaniye)

9) Celal Adan                                                           (İstanbul)

10) Sümer Oral                                                         (Manisa)

11) Alim Işık                                                            (Kütahya)

12) Murat Başesgioğlu                                              (İstanbul)

13) Sinan Oğan                                                        (Iğdır)

14) Ali Halaman                                                       (Adana)

15) Mustafa Kalaycı                                                  (Konya)

16) Muharrem Varlı                                                   (Adana)

17) Yusuf Halaçoğlu                                                 (Kayseri)

18) D. Ali Torlak                                                       (İstanbul)

19) Mesut Dedeoğlu                                                  (Kahramanmaraş)

20) Mehmet Günal                                                    (Antalya)

Gerekçe:

Dünyada her sene trafik kazalarından 50 milyon insan yaralanmakta, 1,2 milyon kişi ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre 2004 yılında 9'uncu sırada olan trafik kazalarına bağlı ölümlerin sayısı 2030 yılında 2,4 milyona ulaşacak ve trafik kazalarına bağlı ölümlerin sayısı 5'inci sıraya yükselecektir. Her sene ülkelerin gayrisafi millî hasılasının yüzde 4’ü trafik kazaları nedeniyle kaybedilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı, olay mahallinde veya kaldırıldığı sağlık kuruluşunda otuz gün içerisinde gerçekleşen ölüm olgularını kapsamaktadır. Ancak bu tanımlama, ülkelere göre, olay anını izleyen yedi gün ile bir yıla kadar değişmektedir. Bu nedenle, ülkeler arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılamamaktadır.

Trafik kazalarında, sürücüler, yayalar, yol durumu ve araç tasarımı olmak üzere 4 temel faktör rol oynamaktadır. Yolları güvenli yapmak, yol güvenliği için multidisipliner bir yaklaşım geliştirmek, taşıtlar için güvenli standartlar koymak, güvenli bir yaşam için kanunlar koymak hükûmetlerin sorumluluğundadır.

Türkiye, trafik kazalarının genel görünümü açısından Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasına yakındır ancak kazalarda yaralanma ve ölümcüllük oranı AB ülkelerinden daha yüksektir. Ayrıca ülkemizde polis kayıtları, olay yerindeki ölümleri dikkate almaktadır. Olay dışındaki ölümler kayıtlarda görünmediği için trafik kazası ölümlerinde göreceli bir azalma gözlenmektedir. Daha kesin bir yorumlama yapabilmek için hastane ölümlerinin de mutlaka kayıtlanması ve olay yeri verileri ile birleştirilmesi gerekir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2011 verilerine göre kaza sayısı kayıtlarda yaz aylarında fazla olmakla beraber, özellikle kış aylarında hafif hasarlı kazalarda tarafların anlaştığı durumlar istatistiklere yansımamaktadır.

Halk sağlığı disiplinine göre bir sorunun önem veya önceliğe sahip olup olmadığı üç büyüklük ile değerlendirilir. Bunlar, toplumdaki yaygınlığı, ölüm ve sakatlık yapma boyutu ve neden olduğu ekonomik kaybın boyutudur. Trafik kazaları içinde önem ve öncelik irdelenirken bu 3 alandaki boyutlarını değerlendirilmesi gerekir.

Türkiye'de trafik kazaları verilerine bakıldığında 1970-2011 yılları arasında kayıtlara giren kaza sayısı 13 milyon 153 bin 77'dir. Bu kazalarda 3 milyon 693 bin 880 kişi yaralanmış 215.309 kişi ise hayatını kaybetmiştir.

2002 yılında 439.958 trafik kazasında 116.045 kişi yaralanmış, 4.169 kişi hayatını kaybetmiştir. 2011 yılında 1 milyon 248 bin 9 trafik kazasında 237.021 kişi yaralanmış, 3.821 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kazalardan polis ve jandarmanın ilgilendiği 311.732 kazada 1 milyar 190 milyon liralık maddi hasar oluşmuştur.

2012 yılının ilk üç ayında 311.572 trafik kazasında 46.616 kişi yaralanmış, 551 kişi hayatını kaybetmiştir. Polis ve jandarmanın ilgilendiği 74.429 kazada 300 milyonluk liralık maddi hasar tespit edilmiştir.

Türkiye'de 1965 yılında 36 dakikada 1 trafik kazası olurken 2005 yılında 51 saniyede, 2011 yılında 25 saniyede 1 trafik kazası yaşanmıştır.

2003 yılında enfeksiyon nedeniyle hastanelerde yatan 214.047 kişiden 2.766'sı hayatını kaybederken aynı yıl trafik kazalarında 117.551 kişi yaralanmış ve 3.959 kişi hayatını kaybetmiştir. 2006 yılında bildirimi zorunlu 17 hastalıktan 63.528 bildirim yapılmışken aynı yıl 728.755 trafik kazasında 169.080 kişi yaralanmıştır. Bu veriler Türkiye'de trafik kazalarının önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir.

Trafik kazalarında ekonomik kayıplar, maddi yıkım, yaralananların tedavisi için yapılan tıbbi harcamalar ve kazaya karışanların iş gücü kaybı ile sakatlananların iş gücü kayıpları toplamından oluşmaktadır. Kayıtlar düzenli ve yeterli olmadığı için bu kayıpların tamamı elde edilememekte yalnızca maddi zarar tahmin edilebilmektedir.

Türkiye'deki trafik kazalarının daha ayrıntılı bir analizinin yapılabilmesi için polis ve jandarma bölgesi kayıtları ve yayınlarının aynı standarda getirilmesi ve birleştirilmesi gerekmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/104) görüşmelerinin Genel Kurulun 23 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

23/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 23/01/2014 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun oylarına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

İdris Baluken

                                                                                 Bingöl

Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan (10/104) seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerilerin görüşülmesinin Genel Kurulun 23/01/2014 Perşembe günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım.

Araştırma önergemiz, adil bir temsil… Eğer “Milletin iradesine saygı gösteriyorum.” diyorsa siyasi partiler, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse eğer, seçim şartlarının adil, eşit olması ve milletin adayını da özgürce seçmesi, oyunu da özgürce kullanması, barajlara takılmadan demokratik bir sistemin işlemesi demokrasinin özüdür. Eğer demokrasinin özü olan bu konuda siz bunlara uymuyorsanız onun adı demokrasi değil, ona otokrasi mi dersiniz, totokrasi mi dersiniz, diktatörlük mü dersiniz, Uganda rejimi mi dersiniz… Biliyorsunuz, Uganda’da başkanın istediği partiler seçime girebiliyor, herkes giremiyor; öyle bir durum var.

Şimdi, Türkiye’de seçim sathı mailine girmiş durumdayız, yerel seçimler var. Arkasından, ağustosta Cumhurbaşkanlığı seçimi var, hemen arkasından, 2015’te de genel seçimler var, milletvekili seçimleri. Peki, biz hangi seçim sistemiyle otuz dört senedir bunu yürütüyoruz? Kenan Evren ve 4 arkadaşı geldi -5 general- bir darbe yaptı, sonra apoletleriyle gelip bu kürsülere oturdular. Bütün partileri kapatıp liderlerini de Zincirbozan’a gönderdiler. Bu apoletleriyle burada otururken de bir Seçmen Kütükleri Yasası çıkardılar, Siyasi Partiler Yasası çıkardılar, sonra yüzde 10 barajını çıkardılar. “Yüzde 10 barajı olmazsa kimse milletvekili çıkaramaz.” dediler, milletin iradesine baraj koydular. Sonra, yüzde 7 hazine yardımı barajını koydular 3 parti sadece bundan nemalansın diye.

Şimdi, bu sistem ne doğurdu? Arkadaşlar, parti örgütlerinde parti içi hukuku yok saydırdı. Ön seçim, temayül yoklaması hikâye; bunların hepsi her partinin kendi sistemine göre yaptığı bir sisteme dönüştürüldü. Parti içi hukuk yok edildi. Parti içi hukukun yok edilmesinin ardından siyasi anlamda lider sultaları gelişti ülkemizde; partiler bir yana, liderler bir yana. Lider ne derse o kanun oldu, lider ne derse o aday oldu, lider ne derse o başkan oldu, lider ne derse o milletvekili oldu, lider ne derse o bakan oldu.

Şimdi, arkadaşlar, bu sistemi, siz, 77 milyon nüfusa erişmiş Türkiye’de, Türkiye'nin demokrasisini konuşurken, 1961 Anayasası’ndan bu yana siyasi parti faaliyetleri Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi iken özel yetkili mahkemeler ve gizli dinlemelerle bütün siyasi parti faaliyetlerini terör suçu veya farklı anlamlarda değerlendirdiğiniz zaman o özel yetkili mahkemeler, birilerine “bölücü” dedi, birilerine “mürteci” dedi, birilerine “Devletin müesses nizamını yıkıyorsun.” dedi; kimine “Ergenekoncu” dedi, kimine “KCK’li” dedi. Kimine de, o özel yetkili mahkemeler, geldi, bumerang gibi dönüp 17 Aralıkta “Sizler de yolsuzluk yapıyorsunuz.” deyip o sistemin çarklarını çalıştırmaya başladılar. Bunun denetimi var mı? Yok arkadaşlar. Siz otuz dört yıl sonra bu Meclisin kapatıldığı, partilerin kapatıldığı, bütün milletvekillerinin kaldırıldığı o dönemde bu Mecliste 5 milletvekilinin avukatlığını yapmıştım ben. Sayın Anadol, o zaman Grup Başkan Vekiliydi burada, söylemiştim; Nurettin Yılmaz, Mardin bağımsız milletvekili. Biz bunları İstanbul Selimiye’de başsavcının odasına getirdiğimiz zaman tutuklamaları çıkmış olan milletvekillerini ricayla, minnetle iki günde teslim edebildim arkadaşlar.

Şimdi, bu sistemden geldik yerel seçimlere. Dün yurt dışındaydım, yurt dışında 7-8 büyükelçiyle konuşmuştum, hiçbirisinin yurt dışı seçmen kütüğünden –bihaber- haberi yok. Orada adrese dayalı kayıt sistemi yok arkadaşlar, orada çifte vatandaşlık var. Hangi bünyede sandık kuracaksın? Hangi yere seçim kurulu kuracaksın? Elçiliğe mi kuracaksın, konsolosluğa mı kuracaksın belli değil. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri şimdiden tehdit altındadır.

Arkadaşlar, 3 milyon yüzer gezer oy var, 3 milyon oy geziyor. Şimdi, sizi Şırnak’a götüreceğim, sadece kendi ilimden birkaç örnek vereceğim. Bakın, bizim ilimizde “Fındık” diye bir belde var arkadaşlar, Güçlükonak’a bağlı. Şimdi, bakın, bu beldede -belde, küçük yer yani seçmen sayısı 1.500- burada 170 astsubayı, subayı ve uzatmalı çavuşu, başka taburlarda, köylerde görev yapıp lojmanları olmasına rağmen, getirip buraya kaydetmişler. Size şöyle belgeleriyle… Bunlar resmî başvuralar, avukatların. Ama en vahimi şu seçmen listeleridir arkadaşlar. Ya, Allah aşkına, burada birisi, demokrasi adına, milletin iradesi adına, çıkıp, şöyle, 25 astsubayın bir konutta, örneğin 6’ncı Sokak’ta veya Yıldız Sokak’ta bir evde ikamet ettiğinin yasal, ahlaki, insani, normal cevabını verebilir mi bana? Yok. Peki, bunu burada yapmıyorsunuz. Bakın, listelerin hepsi tek tek elimize ulaştı. Avukatlar itiraz ediyor, kaydedilmediği için ilçe seçim bir şey yapamıyor.

Geliyoruz Hilal beldesine. 176 görevliyi… Orada tabur komutanı lojmanı var. Orası muhtarlık. Muhtarlıkta da oy kullanabilir ama illa ki Hilal beldesinde oy kullanacak. Niye? “Belediye Başkanını da seçsinler.” diye. Onunla ilgili de Hilal beldemizde… Bakın arkadaşlar, şunlar da aynen gördükleriniz. Ya, bu devletin subayına, astsubayına yakışır mı bu? Arkadaşlar, söyler misiniz, kaymakamlar, valiler, ilçe seçim hâkimleri ne işe yarıyorlar? Onlara, bir beldede bir korucuyu, illa AK PARTİ iktidarından birini tekrar başkan seçtirmek için, orada gidip bu AK PARTİ’ye güç vermek için bu kadar gayrimeşru, hukuk dışı, suç işleyen, evrakta sahtekârlık, adreste sahtekârlık, bunu yapan bir konuma düşmek, bu zül yakışır mı arkadaşlar?

Bakın, Şenoba beldesinde askerî üs bölgelerinin hepsi köylere bağlı. 276 subayı, astsubayı, uzatmalı çavuşu getirip Şenoba beldesine kaydetmişler. Bunlar da onların belgeleri arkadaşlar. Şimdi, Allah aşkına, söyler misiniz, yakışıyor mu? Bu seçime bu kadar göz göre göre hile katmak yakışıyor mu bu ülkeye? Bakın şunlara, bakın. Bunlar sahte, bunlar kamu görevlisi, bunlar rütbeli. Bunlar, bu Hükûmetin zamanında “Bunlar devlete de darbe yapıyorlar, Hükûmete darbe yapıyorlar.” diye 460 generalini, subayını içeri attığı bu camia gelmiş, ne sendromu yaşıyor? Sırf BDP kazanmasın diye 1.000-1.500 seçmenli beldelerimize kayıt yapıp seçime hile karıştırıyor. Bu, milletin özgür iradesine haksızlıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir ve bunu şikâyet ediyoruz. Peşini bırakmayacağız. Eğer özgür iradeyse, özgür seçimse sandığa güvenen sandığa gelsin diyorum, saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sandık mücadelemiz olacak hep beraber, sizin de bizim de.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – O sahtekârlığı yapmasalar çok güzel olacak, sandık güzel olacak.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Yapan yanlış yapıyor.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Meclis Grubu tarafından, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların araştırılması ve yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın ve İç Tüzük’ün ilgili maddelerince verilen Meclis araştırma önergesinin gündeme alınmasına dair grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulup ve kuruluşundan yaklaşık bir sene sonra, 3 Kasım 2002 tarihinde yüzde 34 oy oranıyla iktidara gelen partimiz, o günden bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde, gerek genel seçimlerde gerek mahalli idareler seçimlerinde gerekse halk oylamalarında milletimizin artan bir şekilde desteğini alarak bugün millete hizmet etme yolunda milletten aldığı vekâletle görevini devam ettirmektedir.

AK PARTİ sözcüleri olarak bizler, her kürsüye çıktığımızda ve her konuşmamızda çözüm olarak sandığı göstermiş bulunuyoruz. Biraz önce, benden önce hitap eden Sayın Hasip Bey’in de 30 Martı göstermesi, çözüm olarak siyaseti göstermesi, milleti göstermesini de bu noktada önemsiyoruz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hilesiz 30 Mart…

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis önergesinin gerekçesine baktığımız zaman, “Partilerde genel başkanlar değişemiyor, kadroları da lider sultası da devam ediyor. Yaşlılar çok, gençler az; erkekler çok, kadınlar az. Parti içi demokrasi ve hukuk işlemiyor. Adaylar ön seçim yerine merkezî yoklama ve tayin sistemiyle belirleniyor.” Yine devam ediyor: “Bunun sonucu olarak ‘merkez’, statükocu, resmî söylemci, tabucu, tembel oluyor. Projeler ortaya çıkmıyor. Değişim, dönüşümün önü kesiliyor. Parti tüzükleri rakip aday çıkmasını engelliyor, demokratik bir yarış olmuyor.” Devam ediyorum, gerekçeden okuyorum: “Seçimlerde yüzde 10 barajı konularak halkın kendi adaylarını özgürce seçmesi engelleniyor. Az oyla çok milletvekili çıkarma devam ediyor. Hazine yardımına yüzde 7 barajı konularak Mecliste grubu olan partilerin dahi yardım alması engelleniyor. Parti kapatma, adaylık, yasaklama mevzuatın ayrılmaz parçası hâline getiriliyor. Türkiye’de kırk yılda liderler aynı, partiler değişmiyorsa bunun nedeni seçim sistemi, yasaları ve antidemokratik mevzuattır.” Okuduğum kısmı Barış ve Demokrasi Partisinin verdiği önergenin gerekçesinden aldım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 30 Eylül 2013 tarihinde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimize “demokratikleşme paketi” adı altında bir kısım yasal düzenlemeler açıkladı. Bu paketi incelediğimizde, özünde ne vardı? Öncelikle, seçim barajı sisteminin kaldırılması veya düşürülmesi noktasında partilere üç öneride bulunduk. Bu önerimiz hem CHP’ye hem MHP’ye hem BDP’ye idi. Ne önerdik? Bir: Mevcut sistem devam edebilir. İki: Barajı yüzde 5’e düşürebiliriz ve beşli daraltılmış bölge sistemine geçebiliriz. Üç: Sıfır baraj ve dar bölge sistemine geçebiliriz. Bunu Sayın Başbakanımızın kamuoyuyla, sivil toplum örgütüyle ve partilerle paylaştığı tarih ne zaman? 30 Eylül 2013. Bu düzenlemeleri de içinde bulunduran Hükûmet tasarısının Meclise sevk tarihi 5/12/2013. Yaklaşık iki buçuk ay boyunca partilerden, muhalefet partilerinden, baraja itiraz eden, seçim sistemine itiraz eden ve buraya her çıktıklarında konuşan partilerden bugüne kadar Sayın Başbakanımızın önerisi hakkında biz herhangi bir öneri duymadık, milletimiz de duymadı.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki üyelerinize sorun. Partilerin teklifi orada.

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Yine, bahsetmiş olduğumuz demokratikleşme paketini incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Partilerin teşkilatlanmasını kolaylaştırmak için beldelerde teşkilatlanma zorunluluğu var mevcut düzenlemede, bunu ortadan kaldırıyoruz.

Yine, muhalefetin şikâyet ettiği Hazine yardımı noktasındaki yüzde 7 oy kotasını yüzde 3’e çekiyoruz.

Siyasi partilerde, BDP’de uygulanan bir sistem olan eş genel başkanlık sistemini -en fazla 2 eş genel başkan olmak kaydıyla- getiriyoruz.

Yine, siyasi partilerin hem ön seçimlerde hem de seçimlerde farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkânının önünü açıyoruz.

Mevcut düzenlemeleri de içinde bulunduran Hükûmet tasarısı Anayasa Komisyonuna sevk edilmiş, Anayasa Komisyonunda görüşülmüş ve şu anda da alt komisyonda görüşmeleri devam edecektir, inşallah en kısa zamanda Meclisin gündemine gelecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefet partileri… Geçmişte birçok partisi kapanan ve grup önerisini de veren BDP’nin daha çok kullandığı parti kapatmayla ilgili, biliyorsunuz, bu Meclis 2010 referandumu öncesinde, 12 Eylül 2010’da bir anayasa paketini hazırladı ve milletin iradesine sundu. Bu pakette, burada 330 oy alamayarak düşen bir madde vardı. Neydi bu madde? Siyasi partilerin kapatılmasını sistemin dışına çıkarıyordu, zorlaştırıyordu. Maalesef, her kürsüye çıktığında, her mikrofonu eline aldığında konuşan muhalefet partileri, o gün bu konuda samimi olmadıklarını ortaya koymuşlar, Meclise gelmemişler ve bu maddeye destek vermemişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak da milletin beklentisine, milletin talebine uygun olarak siyaset yapmadıkları için de her seçimde millet mevcut muhalefet partilerini taca atmıştır ve önümüzdeki 30 Martta da, şu anki son siyasi gelişmelere de farklı bakış açıları dolayısıyla yine 30 Martta da millet tarafından siyasi partiler taca atılacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, gerekçeye baktığımız zaman gerekçede ne diyor? “Liderler değişmiyor, kadrolar değişmiyor” diyor.

FARUK BAL (Konya) – Kutularla beraber, kutularla.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Dolmalık biber var zaten o kutularda.

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – AK PARTİ Tüzüğü, 2001 tarihinde kurduğumuz ve yazdığımız tüzüğümüzde -hepiniz biliyorsunuz- üç dönem kuralı var.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen Genel Kurula bak, Genel Kurula. Hırsızlara bak, bize bakma.

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Şu anda Tüzüğümüzde olan üç dönem kuralı, teşkilatlarımızda, il teşkilatlarımızda, belde teşkilatlarımızda ve belediye başkanlarımızda uygulanmaktadır. İnşallah, önümüzdeki dönemde de kurulacaktır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hırsızlara bak sen!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Hangi hırsızlar? Hangi hırsızlar? İfadelerine dikkat et.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Doğru konuşsana sen. Sen doğru konuşsana. Yazıklar olsun sana!

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Siz sadece konuşursunuz, siz sadece konuşursunuz. Millet sizi çok iyi biliyor ve size de her seçimde cevabını veriyor; onun için size cevap dahi vermiyoruz biz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Gene verecek, gene…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Millet biliyor, kutuları da biliyor kasaları da biliyor.

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adaletten, özgürlükten bahsedenler -biraz önce de bahsettiğim gibi- Anayasa değişikliğinde Meclise gelmeyerek, mevcut yasa değişikliğine onay vermeyerek nasıl statükodan yana ve nasıl tabucu olduklarını ortaya koymuşlardır. Siz çıkacaksınız parti kapatmadan şikâyet edeceksiniz ve gelen bir değişikliğe de hiçbir haklı gerekçeniz yokken destek vermeyeceksiniz; sonra da çıkacaksınız milletten destek isteyeceksiniz. Bu aziz millet sizin bu tavrınızı çok iyi biliyor, bunun cevabını da tekrar 30 Martta inşallah gösterecektir.

HAKAN  ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Sana dava açacağız. Sen bize “hırsız” dedin.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen, ustana git sor, ustana. Ustan var ya ustan, ona git sor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, bu grubu işaret ederek sürekli hakaret ediyor, sürekli hakaret ediyor.

HAKAN  ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Lütfü Türkkan “hırsızlar” diye hitap edemez, buradan özür dilemesi gerekiyor.

BAŞKAN –  Evet, lütfen…

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, araştırma önergesinin gerekçesine baktığımız zaman kadınlara siyasetin yolunu açmaktan, gençlere siyasetin yolunu açmaktan bahsediyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ustana git sor, ustana.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Bir kere daha söyle, bir kere; bir kere daha söyle.

BAŞKAN –  Sayın  Türkkan lütfen… Sayın Türkkan…

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Evet, bugün, bu Türkiye, bu Meclis geçmişte yaşamaması gereken, bu milletin arzu etmediği sahneleri yaşamıştır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen var ya, tın tın tın…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, ikaz edin, sürekli küfrediyor. Sürekli hakaret ediyor.

BAŞKAN –  Söylüyorum…

Sayın Türkkan…

HİLMİ BİLGİN (Devamla) – Geçmişte Merve Kavakçı Hanımefendi milletin oyuyla seçilip bu Meclise geldiği zaman siyasi geçmişinizle siyasi temsilci olan ve siyaset yaptığınız parti, burada “Bu Hanıma haddini bildirin.” diyerek bu kürsüyü işgal etmiş ve Merve Hanım’ı haksız olarak dışarı atmıştır. İşte bugün, burada, bu Meclisin içinde başörtülü kardeşlerimiz, milletin oyuyla seçilen milletin temsilcileri siyaset yapmaktadır ve rejime de, sisteme de hiçbir şey olmamaktadır. İşte millet, sizin samimiyetinizi her durumda test ediyor ve test etmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yine, 2007 seçimleri  sonrası Milliyetçi Hareket Partisinin de vermiş olduğu destekle üniversitelerde başörtüsünün önünü açacak yasal düzenleme bu Meclisten geçmiştir. Yine, sizlerin aracılığıyla Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve o sorun, bugün yine AK PARTİ iktidarı tarafından çözülmüştür.

Şimdi, yine bakıyoruz, başörtülü kızlarımız, bacılarımız devlet dairelerinde de, Mecliste de, üniversitelerde de rahatça eğitimlerini almakta, görevlerini yapmakta, yine sistemde bir sıkıntı yok…

HASAN ÖREN (Manisa) – Bıkmadınız mı bundan, bunun üzerinden rant sağlamaktan? Kalmadı sermayeniz…

HİLMİ BİLGİN (Devamla) - …yine sistem çatırdamamıştır.

Bugün, Türkiye’de kendisini muhalefet addeden partiler cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar bu milleti korkutmak istemişler, korkutmaya çalışmışlardır. İşte, AK PARTİ 2001’den bugüne kadar bu milletin geçmişte korkutulduğu her türlü korkuyla yüzleşmiş, her türlü vesayeti ortadan kaldırmış ve aynı şekilde devam etmektedir. (CHP sıralarından gürültüler)

Son söz olarak şunu söylüyorum: Siz, 17 Aralıkta başlayan süreci de yanlış okumaktasınız, yanlış değerlendirmektesiniz ve onun için de şundan emin olun ki 30 Martta bu millet size bu süreci nasıl yönettiğinizin cevabını verecektir.

Ben bu duygu ve düşüncelerle yapılan her türlü demokratik girişimi desteklediğimizi ve demokratikleşmenin devam edeceğini beyan ediyor, grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu, mevcut gündemle çalışmamızın gerektiğine inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın İnce, isterseniz böyle sıradan başlayın.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bizim araştırma önergemiz başka, bizim söylediklerimiz başka, sayın konuşmacının söyledikleri bambaşka bir tablodan çıkıyor. O kadar çok polemike yönelik yanlış beyanda… Düzeltme gereği duyuyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan, iki dakika söz veriyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hazine yardımlarını da hatırlat Hasip Bey.

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakan, hazine yardımı alıyorsunuz ya 300 trilyon lira vatandaşın vergisinden, bizim aldığımız 3 milyon… Vatandaşın verdiği vergiyi yiyorsunuz ya seçim parası olarak, haram olsun size! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bin kere…

HASİP KAPLAN (Devamla) - Haram olsun, yiyen herkese haram olsun! “Helal olsun.” diyen bir babayiğit varsa çıksın gelsin, kürsüde desin.

Sayın Ünal çok iyi bilir. 25 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduk, biz bu pakette ve dışarıda inanın her zaman çok net “Baraj kalksın.” dedik, “istikrar” diyorsanız en fazla 3 olsun, CHP “5 olsun.” dedi; siz buna yanaşmadınız. Siz Kenan Evren’in bir önerisini getirdiniz. “Niye kabul etmiyorsunuz?” diyorsunuz, etmiyoruz arkadaşlar.

Bakın, “Hazine yardımını da kaldırın.” dedik, siz yine hileye başvurdunuz. Yerel seçimde yüzde 3 şartını koydunuz bu pakete, bu pakette de gelmedi, paketin içinde de yok. Burada da yanlış yaptınız.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Var var, pakette var.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Kadın temsili konusuna gelince… Bakın arkadaşlar, kadın temsili konusunda ne siz, ne sizin şecereniz ne Türkiye Cumhuriyeti’nde gelen giden partiler ne Avrupa’da gelenler ne Amerika’da ne Çin’de gelen, dünyadaki hiçbir ülke kadın temsili konusunda Barış ve Demokrasi Partisine ders veremez. (BDP sıralarından alkışlar) Biz dünya rekoru kırmışız, dünya. Varsa dünya rekorumuzu kıracak bir ülke gösterin kadın temsili konusunda da gelin bize söyleyin.

Başörtüsünü siz tek başınıza ilelebet kaldıramazdınız. Şükredin, üç tane parti, muhalefet partisi burada sağduyuyla, diyalogla bu sorunu aşmıştır, çok da güzel olmuştur.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Teşekkür ettik.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Siz daha dün referandumda oy istediklerinizi bugün getirmişsiniz Mecliste kaldırıyorsunuz keyfinize göre. Demokratikleşme böyledir!

Onun için, ben, dediklerinin neresini düzelteyim? Söylediğin başka, tamburun başka söyler. Ya, bunu bu kadar da kargaşaya boğmayın, biraz dürüst olun. Dürüstlüğe davet ediyorum sizi.

Saygılarımla. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bal, buyurun, siz niye söz istediniz? Sözleri belirtelim ki tutanaklara geçelim, onun için.

FARUK BAL (Konya) - Biraz önce konuşan hatip gerek parti kapatma konusunda gerekse Sayın Başbakanın önermiş olduğunu iddia ettiği üç konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisinin de sessiz kaldığı ve bunun millet tarafından görüldüğünü… Bir de “samimiyet” dedi, ne samimiyeti göreceğiz şimdi…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – O zaman üç öneriden hangisini önerdiklerini biz de bilelim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

2.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

FARUK BAL (Konya) – Tabii, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; “Ağzı olan konuşuyor.” diye bir laf var. Temenni ederiz ki kulağı olanlar da duymasını bilsin.

Biraz önce konuşan hatip dedi ki: “Parti kapatma konusunda Meclise gelmediniz.” Gelmeyiz çünkü siz bir ihanet tasarısı getirdiniz parti kapatmada çünkü siz bölücülüğü, bölgeciliği, bu milletin milletinden parça, toprağından toprak isteyenlere hiç kapatılmamak şartıyla parti kapatmayı yasaklayan bir Anayasa değişikliği getirdiniz. Sağ olsun AKP’nin içerisindeki vatansever insanlar da gelmedi, bir tek biz değil, biz geldik “hayır” dedik, gelmeyenler ayrı ama AKP’nin içinden vatan seven insanlar da çıktı ve o ihanet maddesini Anayasa değişikliğinden çıkardı.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Sizde vatanseverlik ölçüsü mü var?

FARUK BAL (Devamla) - Evet, ben, gelmeyenleri ifade ediyorum.

Sayın Başkan, Başbakanın üç tane önerisi olduğunu söyledi. Allah aşkına, şu bir öneri mi: Bugünkü durum aynen devam etsin, yüzde 10. Bu öneri mi? Böyle bir öneri olabilir mi?

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Diğerleri ne?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Diğerlerine gelelim.

FARUK BAL (Devamla) – Demek ki ağzı olanın konuşmaması, biraz dinlemesini bilmesi lazım.

İki: Demokratikleşmeye bakın. “Seçim bölgelerini 5 milletvekiline indireceğiz, yüzde 10 barajını da 5’e düşüreceğiz.” Bunun Türkçe anlamı, “Seçim barajını yüzde 20’ye çıkarıyorum.” demektir. Matematik bilmiyor musunuz? Aklınız, izanınınız, ölçünüz, hesabınız kitabınız yok mu?

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Niye, siz iktidara gelmek istemiyor musunuz?

FARUK BAL (Devamla) – Üçüncüsü: “Seçim barajını sıfırlayalım, dar bölge getirilsin.” Dar bölgenin anlamı da seçim barajını en az yüzde 50’ye çıkarmak demektir. Siz bunları bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız, bunları bir matematik öğretmeninden öğrenmek gerekmektedir.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Peki, sizin önerininiz ne? Yani, biz önerileri getirdik, siz ne öneri getiriyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Ünal, lütfen…

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Sizin öneriniz ne?

BAŞKAN – Sayın Bilgin, lütfen…

FARUK BAL (Devamla) – Sıfır saniye kaldı, keşke zamanım olsa da, Sayın Başkan izin verse de bizim önerimizi size anlatabilsek.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Zamanında niye anlatmıyorsun?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FARUK BAL (Devamla) – İşte, sözün başında dediğim şu: Ağzı olanın konuşması yerine biraz da muhalefetin, özellikle MHP’nin konuştuklarına kulak verip o kulağa değer verebilmek.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum Sayın Bal.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan…

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Aydın, Sayın İnce bekliyor.

Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşma gerekçesiyle, aynı şekilde, Sayın Başbakanın barajla ilgili üç önerisine katılmadığımızı… Hem yanlış bilgilendirdi hem sataştı.

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

İki dakika süre veriyorum.

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ne tarafa dönersen dön ensen arkada kalır. Bu teklif o. Şimdi, diyor ki: “Yüzde 5’e düşürecek, yüzde…” Bakın, değerli arkadaşlarım, sizin İzmir’i almak için nasıl yeni ilçeler yarattığınızı, Hatay’da nasıl sokak aralarında gezip “Ya, bu mahalleyi şuraya, bu mahalleyi şuraya…” deyip yeni ilçeler yarattığınızı herkes biliyor. Burada BDP’nin gerekçesinden örnekler veriyorsun Sayın Vekilim ama hiç kendine bakmıyorsun. Bak, mesela ben şu anda bakıyorum, Tanju Özcan, Hasan Ören ön seçimle gelmiş milletvekilleri. Pek fazla arkadaşımız var böyle. Senin partinde bir tane var mı?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Var var.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Böyle bir geleneğin var mı?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hepimiz ön seçimle…

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ya temayül yoklaması diyorlar, sandığı koyuyorlar, torbayı alıyorlar, Ankara’da açıyorlar. Böyle bir şey yok.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Mansur Yavaş nasıl geldi?

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bakın, yine, bir başkası…

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Mansur Yavaş nasıl geldi, onu açıkla?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri… Lütfen… Sayın Bilgin…

MUHARREM İNCE (Devamla) – 2001 Tüzüğü demokratik bir tüzüktü. Ama siz, bugün 2001 Tüzüğüne bir bakın.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Muharrem Bey, Mansur Yavaş nasıl geldi?

MUHARREM İNCE (Devamla) – Şimdi, diyor ki bir başkası “Barajı biz mi koyduk.”

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Mansur Yavaş nasıl geldi? Ön seçimle mi geldi?

MUHARREM İNCE (Devamla) – SEKA’yı sen mi kurdun? TEKEL’i sen mi kurdun? PETKİM’i sen mi kurdun? Limanları sen mi kurdun? TÜPRAŞ’ı sen mi kurdun? TELEKOM’u sen mi kurdun da sattın? “Barajı kim koydu, biz mi koyduk.” diyor. Bunları sen mi kurdun da sattın.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Mansur Yavaş hangi seçimle geldi?

MUHARREM İNCE (Devamla)  - Bak bir şey söyleyeceğim: Sizin burada yargı felç olmuş, hukuk devleti çökmüş bunlarla ilgili derdiniz yok. Emir kulu olmuşsunuz, emir kulu.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Mansur Yavaş nasıl geldi, söyler misin?

MUHARREM İNCE (Devamla)  - İçinize sinmediğini bu HSYK’nın olmayacağını, hukuk devletini  çökerteceğini bal gibi de biliyorsunuz, bal gibi. “Ne yapalım, emir kuluyuz.” diyorsunuz. Bak, lider sultasından bahsediyorsun.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Mansur Yavaş nasıl geldi, söyler misin?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Sana bir önerim: Gel, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da, gel Sayın Erdoğan’ın da dokunulmazlığını beraber kaldıralım, yüreğin var mı? Var mı yüreğin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Mansur Yavaş nasıl geldi, onu söyler misin?

MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN (Kastamonu ) - Ne alaka?

MUHARREM İNCE (Devamla) – Var mı yüreğin? Yüreğin var mı senin?

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Mansur Yavaş nasıl geldi?

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sana ne, sana ne!

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - O zaman sana ne!

MUHARREM İNCE (Devamla) – Benim partimden sana ne!

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Sen deminden beri benim partime söylüyorsun.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ben senin gibi o partiden o partiye fırlayan adam değilim ki.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Geç o ayakları!

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından “Allah Allah” sesleri) Bak bir şey söyleyeyim mi sana: Sana ne! Nasıl gelirse gelir.

BAŞKAN – Evet, Sayın İnce teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ha şunu söyleyeyim: Bak, beni böyle tahrik edeceğinizi düşünüyorsanız vız gelir tırıs gider.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bana beş numara da ufak gelirsin sen.

BAŞKAN – Evet Sayın İnce teşekkür ediyorum.

(CHP ve AK PARTİ sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

AHMET AYDIN (Adıyaman)  – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Hayır, ifade edeceksiniz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman)  – Tüm grubumuzu suçlayarak “emir kulu” olduğumuzu ifade etti. Sataşmadan söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun, sataşma nedeniyle iki dakika da size söz veriyoruz Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Lütfen, siz, yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.

4.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman)  – Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

Evet, biz, bu kürsüde şunu gördük: Ağzı olan konuşuyor, çok doğru bir söz, söylediği tek doğru bu olabilir.

Değerli arkadaşlar, biz, bu milletin emrindeyiz, hiç kimsenin emrinde değiliz ve milletin bize çizdiği istikametin dışında da iş yapmayız; birincisi bu.

İkincisi: Vatanseverlik bu ülkeye, bu vatana, bu millete yaptığınız hizmetle ölçülür. Kimin ne yaptığını da bu millet çok iyi biliyor. Öyle palavradan konuşmak olmaz.

Bir başka husus, şunu gördük: Demek ki sorun sistem değilmiş, sorun baraj değilmiş; siz üç alternatife de “yok” diyorsanız, dar bölgeye “yok” diyorsanız, daraltılmış bölge yüzde 5’e “yok” diyorsanız, mevcut sisteme “yok” diyorsanız sorun bu baraj sisteminde değil, sorun sizin siyasetinizde.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Demokrasiye evet diyoruz, sizin dayatmalarınıza “hayır” tabii.

AHMET AYDIN (Devamla) – Siz böyle siyaset yaptığınız müddetçe bu millet sizi iktidara getirmeyecektir hangi sistem olursa olsun. Sizin bu muhalefet anlayışınız devam ettiği müddetçe de hiçbir sistemde başarılı olamazsınız. Bunu söylemek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yine, değerli arkadaşlar, bakın, bu demokratikleşme paketinde biz şunu getirdik: Hazineden yardımı yüzde 7’den yüzde 3’e biz düşürüyoruz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Niye yerel seçimlere koymuyorsunuz?

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hani yok ki, ortada bir şey yok!

AHMET AYDIN (Devamla) – Buna teşekkür etmeniz lazım. Teşekkür etmek de bir erdemdir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Niye şimdi koymuyorsunuz?

AHMET AYDIN (Devamla) – Bu millet adına, millî irade adına biz bunu yapıyoruz. Onun için arkadaşlar, eğri oturalım, doğru konuşalım, bu millet adına bir şey yapılıyorsa herkes sahip çıksın.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – BDP almasın diye her şeyi yapacaksınız. Ayıp ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Milletin geleceği açısından getirdiğimiz bu demokratikleşme paketlerine herkesin sahip çıkması lazım. Onun dışında böyle boş laflarla peynir gemisi yürümüyor.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ortada bir şey yok. Kaç aydır ortada bir şey yok. Ağzı olan konuşuyor işte siz de konuşuyorsunuz, bu kadar basit.

AHMET AYDIN (Devamla) – Onun için ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/104) görüşmelerinin Genel Kurulun 23 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Tanju Özcan, Bolu Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; BDP grup önerisinin lehinde söz aldım, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tabii, arkadaşlar, benim seçilip geliş yöntemim size çok yabancı yöntem. Az önce Sayın İnce anlattı, ben çıktım, bütün üyelerin önünde sandığa gittim, aday oldum ve seçilerek geldim.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Tebrik ettik daha önce zaten.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Recep de yağcılık yaparak geldi.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Beni Tayyip Bey’in sizi seçtiği gibi seçen de olmadı. O anlamda bu konuda konuşmaya hakkı en fazla olan milletvekillerinden biri olarak görüyorum.

Arkadaşlar, bakın, bugün Türkiye’de yaşadığımız sıkıntıların altındaki en önemli sebeplerden ikisi Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu.

Arkadaşlar, bakın, Seçim Kanunu’ndan bahsedelim. “Yüzde 10 barajı yüzünden temsilde adalet  sağlanamıyor.” dedik. Bu ihtimal her zaman var. 2002 yılında bu milletin yüzde 47’si Parlamentoda temsil edilemedi. Siz yüzde 34 oy aldınız. Neredeyse aldığınız oyun 2 katı temsil oranına sahip oldunuz; Anayasa’yı tek başına değiştirecek kadar, tek başına değiştirmeye yetecek kadar sayıyla geldiniz. Arkadaşlar, milletten almadığınız bu yetkiyi sanki ananızın ak sütü gibi, helalmiş gibi de sonuna kadar kullanmaya kalktınız.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sisteme göre helal değil mi?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Benim içime sinmedi. Yüzde 34 oy alacaksın, yüzde 68 temsil oranın olacak. Bu, kabul edilemez. İşte Türkiye’deki sorunların temelinde birinci bu var.

İkincisi, Siyasi Partiler Kanunu. Arkadaşlar, mevcut Siyasi Partiler Kanunu’ndaki bu antidemokratik hükümler ne doğurdu biliyor musunuz Türkiye’de? Şeffaf olmayan devlet doğurdu. Hesap vermeyen Hükûmet doğurdu. Bağımsız yargısı kalmayan Türkiye  doğurdu. Özgür basına millet hasret kaldı. Milletin değil, tamamı liderin vekillerinden oluşan iktidar partisi doğdu burada. Tamamı arkadaşlar, tamamınız Başbakan tarafından tek tek seçildiniz. Bunun nesi demokratik? Soran mı var seçmene?

Arkadaşlar, mevcut Siyasi Partiler Kanunu -şu gerçeği görelim- güçlü liderler ve zayıf siyasi partiler sonucunu doğurdu, bunu hepimiz yaşıyoruz ve yine bu sistem liderinin gölgesinden bile korkan sizin gibi milletvekili grubunu doğurdu.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Hadi oradan!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu Siyasi Partiler Kanunu sadece bunları da doğurmadı; yandaş basın doğurdu, yalaka iş adamları doğurdu, sapsarı da sendikalar doğurdu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Herkesi töhmet altında bırakıyorsun.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sizin gibi saygısızlar…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bizim hukuk fakültelerinde bize derlerdi ki demokrasilerin vazgeçilmez unsuru siyasi partiler. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurunun siyasi partiler olmadığını ben Türkiye’de yaşayan bir vatandaş olarak görüyorum. Vazgeçilmez unsur Türkiye’de liderler olmuş bu Siyasi Partiler Kanunu’yla. Bu gerçeği görün arkadaşlar. İşte, ama kötü olan şu: İşte, siz o vahim gerçeğin ürünü olarak buradasınız.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Tanju Bey…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Yine mevcut sistem yani bu Siyasi Partiler Kanunu yalakalıkta bir çığır açtı arkadaşlar. Bakın, bu yasa sayesinde “Biatse biat, itaatse, itaat.” diyen milletvekillerimiz oldu mu bu Parlamentoda?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sonuna kadar.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – “Sonuna kadar.” değil mi, helal olsun.

Bak seni görünce aklıma ne geldi. Geçen hafta Bolu’da antropologlar bir araştırma yapmış. “Metinerus” diye bir türden bahsettiler bana.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Saygısızlık yapma…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – “Bu türün özelliği nedir?” dedim, “Bu tür, türünün en yalakasıydı.” dediler ve arkasından dediler ki: “Bu türün nesli tükendi.”

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Ben hayatım boyunca yalakalık yapmadım.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Ben o bilim adamlarına söylüyorum: O türün nesli tükendiyse bugün karşılaştığımız gerçek neyin nesi?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Siz sadakat nedir bilmezsiniz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – “Allah’ın bütün vasıflarını üzerine toplamış bir liderimiz var.” diyen milletvekili de bu Siyasi Partiler Kanunu’nun ürünüdür arkadaşlar.

Devam ediyorum, yine yeni bulunan bir sazan türüne Başbakanın ismini verecek yalaka bilim adamları da bu Siyasi Partiler Kanunu’nun ürünüdür.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yalan, yalan, yalan.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Böyle bir şey olabilir mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle bir şey yok ki.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde –haberlere bakın- yeni bulunan 3 tür sazanın bir tanesinin adı “Recepus.” Nasıl oluyor bu? Artık, var ya yalakalıkta bilim adamları bile sınır tanımıyor. İşte, bunlar da Siyasi Partiler Kanunu’nun ürünü.

Arkadaşlar, bu sistem ve bu Siyasi Partiler Kanunu bakan çocuklarının danışmanlık şirketi sahibi olmasını sağladı Türkiye’de. Kaç bakan çocuğunun danışmanlık şirketi var bu ülkede? Bakan çocuklarına o iş adamları, kelli felli iş adamları, meziyetlerinden dolayı mı gidip danışıyorlar yoksa babalarının siyasi gücünden dolayı mı gidip danışıyorlar? Ben bunun cevabını bekliyorum sizden. Biliyorsunuz aslında.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Bilmiyoruz, söylesene kim?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu yasa, bu Siyasi Partiler Kanunu var ya içi dolar dolu ayakkabı kutularını doğurdu.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Kim? Söyle…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Para sayma makinelerini doğurdu. Savcıların ve polislerin bu ülkede Hükûmete yakın iş adamlarıyla, Hükûmete yakın insanların çocuklarıyla ilgili soruşturmaları yapamaması sonucunu doğurdu.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – O danışman olanları söyler misin?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bu Siyasi Partiler Kanunu nur topu gibi dünyanın en zengin Başbakanını doğurdu.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sen kim olduğunu söyle. Kim? Söylemiyorsan iftira ediyorsun ya.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, size bir şey soracağım.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ya, kimse söyle.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu kol kimin kolu arkadaşlar, bu kol kimin kolu? Bu kol kimin kolu?

Arkadaşlar, bu kolu tanırsınız siz; bu kol, dünyanın en zengin Başbakanının kolu.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Ya yapma ya! Ayıp ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Yani sizin Genel Başkanınızın kolu.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Bu ne ya?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Kol önemli değil arkadaşlar, kol burada teferruat.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, böyle ithamlar olabilir mi ya?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Kol herkeste var. Ben, koldaki saate dikkat çekmek istiyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İspatlamayan müfteridir dünyanın en zengin Başbakanı olduğunu.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Ben koldaki saate dikkat çekmek istiyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – İspatlamayan müfteridir.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bu saat kimin? Sayın Başbakanın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – İftiracıdır ispatlamayan dünyanın en zengin Başbakanı olduğunu.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu saatin değeri, anlayanlar diyor ki 700 bin dolar.

Başbakanımız kaç yıldır milletvekili arkadaşlar?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yalancı ne olsun Tanju? Tanju, yalancı ne olsun?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Başbakanımız yaklaşık on bir yıldan bu yana milletvekili.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Tanju, yalancı ne olsun?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, on bir yıl boyunca milletvekili maaşlarının hepsini ayakkabı kutusuna doldurun hiç harcamadan yine de 700 bin dolarlık bir saat almaya yetmiyor; ben bunun hesabını yaptım.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Sadece konuşuyorsunuz ya, badece konuşuyorsunuz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Çok ayıptır!

HİLMİ BİLGİN (Sivas) –  Cevabı da sen veriyorsun.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, ben burada saatin değerinden ziyade şunu sorguluyorum, şunu sorguluyorum: Bu saat helal parayla alınmış bir saat midir, haram parayla alınmış bir saat midir?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hâlâ iftira atıyorsunuz. Ayıp ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bizim Başbakanımız, yırtık ayakkabıyla okuyan Başbakanımız şu anda dünyanın en zengin Başbakanı olabiliyor?

MEHMET ÖNTÜRK (Hatay) – Nereden biliyorsun?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bunu çıkıp aklı eren biri anlatabildi mi topluma, millete? Arkadaşlar, bakın bu çok yanlış.

Bir de arkadaşlar, şu yaşanan soruşturmalarla ilgili ben bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum burada: Havaalanı, İstanbul’daki Atatürk Havaalanı zannediyorum Bakırköy ilçesi sınırlarında. Doğru mu Ahmet Bey?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Nasıl?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Havaalanı diyorum Bakırköy ilçe sınırlarında.

Şimdi, ben geçen meşhur bir soruşturmanın bir şüphelisini, Bilal E’yi Sayın Başbakanın arabasına binerken gördüm hem de hakkında gözaltı kararı varken.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Var mı göster ya, var mı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Gözaltı yok, gözaltı yok; o da yalan.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Gözaltı yok.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’e buradan sesleniyorum…

HİLMİ BİLGİN (Sivas)– Bir de hukukçusun ya! Hukukçusun bir de!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Aranan bir şüphelinin, gözaltı kararı olan bir şüphelinin, kim olursa olsun, Başbakanın aracında ne işi vardı? Bunun adı şüpheliye yardım ve yataklık mıdır?

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Bunun adı iftira, bunun adı yalan!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bunu yoksa sadece “baba şefkati” deyip geçiştirelim mi?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İspatlayamazsan ne olacak?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Varsa elinde delil göster.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Böyle bir şey olabilir mi?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Niye yalan söylüyorsun ya? Ayıp değil mi!

TANJU ÖZCAN (Devamla) –  Böyle bir şey olabilir mi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İspatlayamayana ne denir?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Böyle bir şey olabilir mi? Bırak bunu iddia eden savcı ispatlasın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sen iddia ediyorsun, sen ispatla.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bırak adamın yakasını ispatlasın artık, bırak yakasını ispatlasın.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Ya, siz o savcıların yakasını bırakmıyordunuz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Herhangi birinize dokunan savcı yanıyor Türkiye'de. Herhangi birinizle ilgili bir iddiayı ortaya atan veya o iddianın gereğini yerine getiren, kendisine verilen gözaltı kararını yerine getiren polis müdürü, polis memuru bile aynı gün görevden alınıyor. Arkadaşlar, tüm bunlar Türkiye'de yaşanırken ben sizlerin yüzünüzün kızardığını bile görmüyorum. “Sen hukukçu değil misin?” diyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ya, sen o kadar yalan konuşuyorsun, yüzün kızarmıyor.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, aranızda kaç tane hukukçu var?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – O kadar yalan konuşuyorsun yüzün kızarsın bari.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şu HSYK yasası görüşülüyor kaç gündür.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Yüzün kızarsın bari, bu kadar yalanı bir arada konuşuyorsun.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Hiçbirinizin Adalet Bakanının yalanları karşısında istifinizde bile bir değişiklik olmuyor. Ondan sonra geliyorsun bana, ben bu iddiaları bu kürsüye getirdim diye laf söyleme hakkını kendinde buluyorsun. Böyle bir şey olmaz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – O kadar yalan konuşmamak lazım.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Ben suç duyurusunda bulundum Meclisin kürsüsünden, gereğinin yapılmasını Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından da bekliyorum, yetkili ve görevli savcıdır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Peki, dediğin gibi değilse ne olacak? Dediğin gibi değilse sen ne yapacaksın?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bir de şu Aziz Yıldırım’la ilgili bir iki şeyi söylememiz lazım. Arkadaşlar, Aziz Yıldırım Başbakanımızın oğlu gibi kaçmadı.

MEHMET METİNER (Adıyaman) -  Nereden kaçtı ya?

TANJU ÖZCAN (Devamla) –  Aslanlar gibi geldi, hapse gireceğini bile bile, Sabiha Gökçen Havaalanı’na indi ve Türkiye’de yüz binlerce insan Aziz Yıldırım’ı karşıladı. Bilmiyorum, bu olay bile yüzünüzü kızartmadı mı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ya, senin hiç yüzün kızarmıyor.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu olay bile… Yani dedi ki: “Buyurdular geldim, adaletsiz bir şekilde yargılandım, haksız bir şekilde ceza aldım ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bana ceza vermişse ben bu devletin hâkiminin verdiği cezadan kaçmam, gerekli mücadeleyi de yaparım.” Onurlu bir davranış gösterdi. Ben bu milletin kürsüsünden Sayın Aziz Yıldırım’ı bu davranışından dolayı kutluyorum ve örnek olmasını, en azından bu aşamadan sonra, başta Başbakanımızın oğluna örnek olmasını temenni ediyorum. Adaletten kimse kaçmasın, adalet bugün yanlış işlese bile yarın doğruyu gösterir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başkan, sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Aydın istedi grup başkan vekili olarak.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, öncelikle Sayın Metiner’e yönelik bir sataşma oldu, ondan sonra grup adına ben açıklama yapacağım.

BAŞKAN – Hayır, sizin şahsınıza mı Sayın Metiner?

MEHMET METİNER (Adıyaman) -  Evet.

BAŞKAN - Ne söyledi?

MEHMET METİNER (Adıyaman) -  “Metiner diye bir türün, yalakalıkta bilmem ne…”

TANJU ÖZCAN (Bolu) – “Metiner” demedim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bir sürü ağır hakaretler, suçlamalar…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Metiner.

İki dakika söz veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eskilerin bir sözü vardır, derler ki: “Üslubu beyan, aynıyla insan.” Önce adam olmak gerek adam adam, milletvekili olmak değil.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Evet, aynen öyle.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Önce küfredip sonra yalakalık yapmak gibi mi?

MEHMET METİNER (Devamla) – Diğer bir husus: Mehmet Metiner’i tanıyan herkes bilir ki bugüne kadar sizin ilahlarınızın karşısında bile susmamış, boyun eğmemiş, en zalim güçlere karşı bile yalakalık etmemiş bir insandır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Vay, seni biatçi vay!

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Biatçi, biatçi!

MEHMET METİNER (Devamla) – Ama biz Başbakanımızın, liderimizin arkasında sadakatle duruyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Durun, durun!

MEHMET METİNER (Devamla) – Siz buna “biat” diyorsanız “biat”, “itaat” diyorsanız “itaat.” Ölümüne arkasındayız, ölümüne. Bu sizi rahatsız edebilir, bizi rahatsız etmiyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bravo(!)

MEHMET METİNER (Devamla) – Bir diğer şey söylüyorum: Demokratsanız kimi nasıl seveceğimize, ne kadar seveceğimize siz karışamazsınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tepe tepe kullan, tepe tepe kulan. İstediğin kadar sevebilirsin.

MEHMET METİNER (Devamla) – Haddinizi bileceksiniz, haddinizi! Sizde “sadakat” diye bir kavram olmayabilir ama bizde “sadakat” diye bir kavram vardır. Siz buna “biat” diyorsanız bu bizi rahatsız etmez.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bir zamanlar başkalarına biat ediyordunuz.

MEHMET METİNER (Devamla) – Diğer bütün saygısızlıklarını da kendisine misliyle iade ediyorum. Aynı saygısız, aynı ölçüsüz, adamlığa yakışmayan kelimeleri de sarf etmek istemiyorum.

Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye, sırasıyla…

Sayın Aydın, buyurun.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın konuşmacı, konuşmasında Sayın Başbakanımızı, Grup Başkanımızı “dünyanın en zengin adamı…” oğluyla ilgili birtakım mesnetsiz iddialarda bulundu.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın.

İki dakika söz veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

6.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlar, bakın, üslubunuz çok önemli. İfadelerinizin içeriği sert olabilir ama lütfen, ne olursunuz adam gibi konuşmayı bilin. Yani şu kürsüde -şu tutanakları çıkarın bakın- bir kişi bu kadar yalanı üst üste, peş peşe nasıl böyle sıralayabilir, hayret ettim. Bu kadar yalan hakikaten Tanju Bey’e yakışmadı, yakışmadı.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Allah, Allah!

AHMET AYDIN (Devamla) – “Yüzünüz kızarmıyor.” dedin ama sen bu kadar yalanı konuşurken yüzün hiç kızarmadı mı senin ya? Hiç mi vicdanına sormadın ya?

HASAN ÖREN (Manisa) – Şimdi, adam gibi konuş.

AHMET AYDIN (Devamla) – Ben sana soruyorum. “Dünyanın en zengin başbakanı?” diyorsun.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yalan, yalan!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yalan ne?

AHMET AYDIN (Devamla) – “Başbakanın oğluyla ilgili gözaltı kararı var.” diyorsun. Eğer Halep oradaysa arşın burada. Bunu ispat etmeyen nedir? Müfteridir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hayır, hayır.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bunu ispata davet ediyorum. Bu kadar yalan ifade kullandın, bu kadar ithamda bulundun, bu kadar hakaret ettin, bunların hepsini ispat etmek zorundasın. Eğer varsa, ispat ediyorsan amenna, tamam, saygı duyarız sana ama ispat edemiyorsan da senin çıkıp bu gruptan, bu milletten, bu Başbakandan özür dilemen lazım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru söylüyorsun Ahmet; savcıyı tehdit et, her gün al görevden, sür başka bir yere, ondan sonra gözaltında problem var(!)

AHMET AYDIN (Devamla) – Kusura bakmayın, özür dilemeniz lazım. Her müddei iddiasını ispata mecburdur. En temel hukuk prensibidir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tebrik ediyorum sizi(!) Hukukçusun…

AHMET AYDIN (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, artık bunları da geçiyorum. Bunların hepsini aştınız, yargısız infaz yapıyorsunuz. Sizin parti sözcülerinizle, sizin partililerinizle ilgili, belediyelerinizle ilgili, Genel Başkanınızla…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bilal çağırıldı mı, çağırılmadı mı; onu söyle.

AHMET AYDIN (Devamla) – …bilahare birçok kişiyle ilgili beyanları biz buradan dile getirmekten imtina ediyoruz ya.

HASAN ÖREN (Manisa) – Yok ki. Neyi anlatacaksın?

AHMET AYDIN (Devamla) – Biz yapmıyoruz, mecbur olmadıkça yapmıyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet, çağırıldı mı, çağırılmadı mı? Hakkında fezleke var mı, yok mu?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Çağırılmadı.

AHMET AYDIN (Devamla) – Ama bizi buna mecbur ederseniz dosyalarınız tek tek gelir, kusura bakmayın. Hem sizinkiler mahkûmiyet dosyaları, bak…

HASAN ÖREN (Manisa) – Tehdit etme!

AHMET AYDIN (Devamla) – Kusura bakmayın, bizi buna mecbur etmeyin.

HASAN ÖREN (Manisa) – Tehdit edemezsin! Tehdit etme!

AHMET AYDIN (Devamla) – Lütfen doğruları konuşalım, ahlaklı konuşalım, edepli konuşalım diyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASAN ÖREN (Manisa) – İktidar olarak tehdit edemezsin.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özcan.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Şimdi hem Sayın Metiner hem de Sayın Aydın şahsımı hedef alan ağır hakaretlerde bulundular.

Ben iki dakika değil, en azından üç dakika süre istiyorum efendim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Tanju, ispat edeceksin.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar)

İki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.

7.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Şimdi, sayın milletvekilleri, öncelikle adam olmayla başlayayım.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Olmazsan olma!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Ben adamım. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Ben adam gibi adamım. Bu konuda da bir tereddüdüm yok. Adam gibi adam olarak bu Parlamentoya ön seçimle gelmiş milletvekillerinden bir tanesiyim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Delegeleri kendin yazdın değil mi, delegeleri?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – O noktada benim adamlığımı tartışacak adam bu Parlamentoda, hele hele şu sol tarafta hiç yok. Ben göremiyorum.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Hadi oradan!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Askerlik yaptın mı? Adam olanlar yapar askerlik.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sol taraf orada, bu taraf sağ taraf. Sol sizinkiler.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – İkincisi: Ne demek bu “Dosyalarınızı tek tek getiririm?” Sen mert bir adamsan, sözünün arkasındaysan buradan tehdit savurma. Hangimizin hangi konuda dosyası varsa çıkıp getirin. Getirmezsen bunu namertsin. Getirmezseniz bunu, namertsiniz. Böyle şey olur mu ya!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sarıgül’ün hesabını verin!

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Bakın, benim dosyam var. Ne dosyam var biliyor musunuz?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sarıgül’ün kutularından ne çıktı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bunların hepsini yalan söyledin!

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Gerede’deki deri işçilerine sahip çıkmaktan dolayı hakkımda düzenlenmiş fezleke var.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sarıgül’ün hesabını verin!

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Dokunulmazlığımın kaldırılması için iki sefer Meclis Başkanlığına dilekçe verdim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Cevap verir misin? Sarıgül’ün hesabını verin!

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Getirin benim dosyamı. Yargılanmak istiyorum. Ben Başbakanın oğlu gibi “kaçan adam” olarak tarihe geçmek istemiyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Gene yalan söylüyorsun.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Yargılasın beni bağımsız yargı! Yargılasın beni bağımsız yargı!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sarıgül’ün kutularından ne çıktı? Niye cevap vermiyorsunuz?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, peki, benim iddialarım afaki diyelim. Böyle bir şey yok diyorsunuz. Bunu ispat et diyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Siz ve yolsuzluk!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Peki, siz bunların gerçek dışı olduğuna nasıl bu kadar eminsiniz? Nasıl bu kadar kayıtsız şartsız biat edebiliyorsunuz?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İddia eden ispat eder ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Yarın bir gün savcı bunları ispatlarsa, sizin o zaman yüzünüz kızaracak mı? Özür bile dileyecek misiniz bu milletten?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İspat yükü kime ait, ispat yükü?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sizin yalanınız karşısında yüzümüz kızarıyor, evet.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sayın Tunç, şunu bilirsin hukukçu olarak…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İspat yükü kime ait?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Kuvvetli delil olmadığı takdirde bu tür soruşturmalarda tutuklama kararı istisnai olarak verilir, istisnai olarak verilir.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İspat yükü kime ait?

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Tutuklananlar suçludur demiyorum peşinen ama tutuklananlarla ilgili kuvvetli deliller var. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Tutuklama kararının gerekçesinde de bu var. O yüzden burada bilip bilmeden konuşmayın.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – O zaman grubuna bakacaksın, o zaman!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şu savcıların dürüst bir şekilde şu soruşturmaları tamamlamasını bari bekleyin, buna sabredin. (CHP sıralarından alkışlar)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Eğer onu söylüyorsan grubuna bakacaksın!

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Hep beraber bekleyelim arkadaş! Yargı görsün ya! Derdiniz ne ya?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sarıgül’den niye bahsetmediniz? Sarıgül’ün kutuları gözünüze çarpmıyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Ahmet Aydın “Tepemizi attırmayın, elimizdeki bilgilerle, dosyalarla başınızı belaya sokarız.” gibi, tehdit etti grubumuzu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Öyle demedim… Öyle demedim…

HASAN ÖREN (Manisa) – Aynen öyle söyledin.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Açıkça tehdit etti. Bunu siz de duydunuz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ören cevap verecek efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ören. (CHP sıralarından alkışlar)

Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, ben meramımı açıklayayım. O şekilde söylemedim.

BAŞKAN – Sonra söylersiniz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bakın, sizlerle ilgili birtakım iddialar var, bak biz bunları dillendirmekten imtina ediyoruz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ee dillendir...

8.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

HASAN ÖREN (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grup Başkan Vekili Ahmet Bey ne zaman buraya otursa, bu Genel Kurulun havası tamamen değişiyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Niye?

HASAN ÖREN (Devamla) – Biliyoruz, Koç’u tehdit ediyorsunuz, sanayileri tehdit ediyorsunuz, vergi dairesini gönderiyorsunuz, SSK’yı gönderiyorsunuz ama bunun da bir üslubu var. Şimdi de dönüp siyasetçiyi tehdit ediyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Tehdit eden sizsiniz.

HASAN ÖREN (Devamla) – Yani siz iktidarda iken, bu güç sizde iken bu tehditleri yapıyorsunuz. Yarın bu güç sizin elinizde kalacak mı? Niye bizim içimize kin ve nefreti sokmaya çalışıyorsunuz? Bu güç değişecek. Bu güç sizin elinizde kalıcı değil. Çocuklarınız yaptıysa yargılanacak. Başbakanın çocuğu olsa dahi yargılanacak. Ama bu kürsüye gelip de sanayiciyi tehdit edemezsin.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sanayiciyi kim tehdit ediyor?

HASAN ÖREN (Devamla) – Bu kürsünün bir hâkimiyeti vardır, bu kürsünün bir namusu vardır. Bu kürsüde kimseye sopa gösteremezsin.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bu kürsü, iftira kürsüsü değildir Hasan.

HASAN ÖREN (Devamla) – Şunu bir sefer kafanıza koyun: Bu güç sizde kalıcı değil. Bu güç değiştiği zaman bu dosyaların hiçbirini kapatamazsınız. Bu dosyalar kapanmadığı süre içerisinde de açılacaktır.

Ama şundan kaçının: Muhalefete kin ve nefreti yüklemeyin. Bu muhalefet bir gün gelecek iktidar olacak. Eğer bu muhalefete sizin yıllarca içinizde beslediğiniz kin ve nefreti yüklerseniz, o zaman bu bataklıktan çıkamazsınız.

Tanrım, bana, sizin içinizdeki kin ve nefreti iktidar olduğumuzda vermesin. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Biz kin ve nefret tutmuyoruz. Size acıyoruz. Zavallı…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle bir nefretimiz yok.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/104) görüşmelerinin Genel Kurulun 23 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Bülent Turan, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Şurada şu yolsuzluğa sahip çıkıyorsunuz.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Biz de milletin içinden geçtik. Hayatımız milletin içinde geçti.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisi aleyhine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

Sayın Başkan, müdahale ediyor musun CHP sıralarına?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Baylar, bir susun! Sayın Tanal…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

Buyurun Sayın Turan.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Baştan başlatırsanız süremi sevinirim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Turan…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yıllarca konuştun be, yıllarca…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Saygılı ol, saygılı. Kürsüde konuşmacı var, saygılı ol. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, Genel Kurulda ne zaman sıfır huzur sağlanmış, niye konuşmuyor?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Süreyi tekrar başa al Sayın Başkan.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yargıya darbe yaptınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri… Sayın Akar…

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Arkadaş, burası kahvehane mi ya?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, konuşmacı niye konuşmuyor? Hatip niye konuşmuyor?

BAŞKAN – Sayın Turan, lütfen, siz konuşmanıza devam edin.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Konuşacak bir şeyin yoksa otur yerine ya!

BAŞKAN – Sayın Turan, buyurun.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Baştan başlatın istiyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Ne yapalım yani grup başkan vekili konuşuyor!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Hayır, baştan başlatın, daha sözüme başlamadım. Sözüme başlayayım ondan sonra…

BAŞKAN – Buyurun lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ara verirsin Sayın Başkan.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Turan… Sayın Turan, bir saniye…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Orada oturuyorsunuz…

BAŞKAN – Evet.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Burada iki dakikadır uğultu, gürültü, itiş kakış var.

BAŞKAN – Evet.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hiç siz İç Tüzük’ün 68’inci maddesini okumadınız mı?

BAŞKAN – Ne yapmam gerekiyor? 3-4 defa tokmakla ses…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Neyi ne yapayım Sayın Başkan?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ara verirsin.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hayret bir şey ya!

BAŞKAN – Siz kendi hâlinize bakın önce bir lütfen.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne varmış benim hâlimde?

BAŞKAN – Burada 3-4 defa…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne varmış benim hâlimde?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun?

BAŞKAN – Şu tarz tarz mı yani? Ben size soruyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Tarz tabii!

BAŞKAN – Vurun, bir daha vurun isterseniz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hatip orada, burada gürültü var, oradan seyrediyorsun!

BAŞKAN – Gürültüyü yapan kim? Sizin arkanızdaki sayın milletvekilleri ve grup başkan vekili.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ara verirsin.

BAŞKAN – 3-4 defa… Lütfen…

Sayın Turan, buyurun…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Allah’a şirk koşan AKP milletvekilleri var.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Allah’a şirk koşan milletvekilleri var, bunu kabul edemeyiz biz!

BÜLENT TURAN (Devamla) – …görüşülmekte olan BDP grup önerisi aleyhine grubumuz adına söz aldım.

ENGİN ALTAY (Sinop) – AKP’ye zaman kazandırmak için uğraşıyorsun, başka bir derdin yok!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İnançlarımızla oynuyorlar, inançlarımızla alay ediyorlar.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, aslında BDP’nin vermiş olduğu önerge akademik çalışmayı gerektiren…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İnançlarımızı siyasete alet ediyorlar. İnançlarımızla halkı kandırıyorlar.

BÜLENT TURAN (Devamla) – …prensipli bakmayı gerektiren, önemli bir mesele. Dünyadaki seçim sistemlerini, Türkiye’de cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar zaman zaman farklılıklarla uygulanan seçim sistemlerini bir daha revize etmeyi öneren, bir daha incelemeyi öneren, akademik tarafı da olan bir önerge.

Ben öncelikle, konuşmaya başlamadan önce, yapmış olduğum “Dünya örnekleri, Türkiye’de ve dünyada seçim sistemleri nasıl olur?”la ilgili çalışmamızı buradan paylaşmak isterdim, bunu anlatmak isterdim fakat anlaşılmayan bir şekilde sürekli bir gerginlik, sürekli bir kavga ortamı, sürekli bir bağıran insanlar topluluğu gibi olmak; inanın bu kürsünün de güzelliğine, akademik tarafına halel getirdiği kanaatindeyim. Bırakın da, izin verin de…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Akademik bir kürsü değil ya.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Hâlâ bağırıyorsunuz.

Bırakın, izin verin de Türkiye’de seçim sistemleri nasıl olması lazım, demokratik ortamlarda, sistemlerde milletimizin temsili en iyi hangi sistemle burada olabilir; onu tartışalım. Ama bakıyorum ki az önce CHP’li arkadaşımızın konuşmuş olduğu metin hiç konuyla alakalı değil. Metin ne olursa olsun, önerge ne olursa olsun, gündem ne olursa olsun bir ufak daire içerisinde bağır Allah bağır, bağır Allah bağır. Aslında, arkadaşlar, o yüzden konuşmamı bir tarafa bırakıyorum ama sadece bugün verdiğiniz fotoğraf bile, bugünkü konuşmalarınız bile aslında CHP’nin neden doksan yıldan beri iktidar olamadığının en güzel cevabı. Ya, bırakın bir konuşalım, bırakın bir anlayalım. Hangi seçim sistemi bu ülke için faydalıdır, hangisi odur, bunları görelim ama arkadaşlar, başında avukat yazan arkadaşımız çıktı az önce, “2002’de seçim sistemindeki yanlışlardan dolayı AK PARTİ hak ettiğinden çok fazla vekil aldı.” dedi.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Yalan mı söyledim?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Arkadaşlar, soruyorum: AK PARTİ’nin dışında o zaman Genel Kurulda hangi parti vardı?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Cumhuriyet Halk Partisi.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Cumhuriyet Halk Partisi. O az vekil mi aldı o zaman? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Oturup bunları konuşalım dediğimizde cevap: “Bilal Erdoğan niye teslim olmadı?” Arkadaşlar, insaf edin. Konumuz ne, söylediğiniz şey ne? Bakın, burada ben üslubunu bozmak istemeyen bir kardeşinizim ama söyleyeceğim çünkü bizim hukukumuzda, kadim medeniyetimizde esastır, beraatizimmet asıldır yani insanların masum olması esastır, karine budur arkadaşlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Şimdiye kadar neredeydin Bülent ya?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Şimdi söylüyorum, bakın, üslup benim üslubum değil ama hak ettiğinizi söyleyeceğim: “Bilal Erdoğan’ın gözaltı kararı var.” ve “Neden gitmedi?” deyip de ispat etmeyen şerefsizdir, o kadar net söylüyorum arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Daha öteye gidiyorum: “Bilal Erdoğan’ın –gözaltını geçtim- arama kararı var, tebligat yapıldı.” deyip de ispat etmeyen yine şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi ya?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Tebligat yapılamadı tabii ki, tabii yapılamadı, o doğru!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Arkadaşlar, bakın, ben avukatım. Gözaltı kararı muhatabına iletilir, ifadeye davet muhatabına iletilir. Polise ver, basına ver, “Bir evrak varmış, ben aradım, konuştum, öğrendim.”

MUHARREM İNCE (Yalova) – Tebligatı yanlış adrese göndereceksin, sonra da konuşacaksın!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Atarak olmaz, konuşacaksınız arkadaş.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Nasıl öğrendin?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bilal Erdoğan’a giden bir tebligat var ve siz bunu ispat etmiyorsanız şerefsizsiniz, o kadar net söylüyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Bülent Bey, tebligat Emniyet Mahallesi’ne mi yapıldı, yoksa Çamlıca Mahallesi’ne mi yapıldı?

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sen nereden biliyorsun?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, anlamadıysanız bir daha söylüyorum: Bilmediğiniz bir konuda “Tebligat var.” ve “Gitmedi.” diyorsanız, ispat edemiyorsanız bir daha söylüyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sen olmadığını ispatla!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, az önce üslubu her zaman problemli bir grup başkan vekili çıktı, bizim grubumuza dönerek dedi ki: “Hanginiz ön seçimle geldi?” (CHP sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Olmadı… Olur mu böyle bir şey!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Ben de soruyorum: Ankara’ya Mansur Yavaş hangi ön seçimle aday oldu? Söylüyorum: İstanbul’a Mustafa Sarıgül hangi ön seçimle aday oldu arkadaşlar?

Bak Muharrem İnce, bir hafta sonra Meclis üyeliği adaylıkları bitiyor, kaçırma bence. Çok uğraştın orada, burada, olmadı.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Terbiyeli ol be, terbiyeli ol!

BÜLENT TURAN (Devamla) – O yüzden söylüyorum. Böyle üslup olmaz, şu üslubunuzu iade ediyorum, bu bir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen kimsin! Terbiyeli ol!

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

BÜLENT TURAN (Devamla) – İkincisi, az önceki grup başkan vekili dün bir basın toplantısı yaptı.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Terbiyeli ol!

BÜLENT TURAN (Devamla) – O basın toplantısıyla ilgili ifadeleri burada okumaktan utanırım ben, utanırım ben, bir daha söylüyorum.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Hırsızlık yapmaya utanmıyorsunuz ama! Sizin yüzünüz kızarmıyor mu?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Google’a girin, Muharrem İnce’nin dün basın toplantısı metnini, yüzünüz kızarmazsa okuyun…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Aynen altına imza atarım, hiçbir itirazım yok.

BÜLENT TURAN (Devamla) – …ama bir daha söylüyorum: O üslup işte, CHP’nin neden iktidar olamadığının cevabı.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ne var onda? Bağışta bulundum ne var, gözünüz doysun diye bağıştı bulundum, ne var onda! Doymuyorsunuz!

BÜLENT TURAN (Devamla) – O üslup işte, CHP’nin sadece bağırıp, iş yapamadığının üslubu. On sene daha bağırsan hiçbir şey olmaz senden, on sene daha bağırsan hiçbir şey olmaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bu üslup, üslup değil. Bak, yanında bir tane daha grup başkan vekili var, hiç bağırıyor mu? Bu üslup mu?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

MUHARREM İNCE (Yalova) – Seni var ya, seni Tanju’ya havale ediyorum. Sen benim ayarımda değilsin oğlum! Biz ayrı liglerde yarışıyoruz.

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, BDP’nin grup önerisine girmeden önce şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım:

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BÜLENT TURAN (Devamla) – İsterdim ki akademik konuşma yapayım ama Muharrem İnce’nin Grup Başkan Vekili olarak…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen TÜRGEV’in yöneticisi misin?

BÜLENT TURAN (Devamla) – …Mecliste nöbetçi olduğu hiçbir toplantıda bu mümkün değil.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen o vakfın yöneticisi misin?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Ancak bağırarak olur.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Diyor ki dünkü toplantısında, onunla ilgili cevabı bizden sonra bir kıymetli vekilimize gündem verildiği için kapatıyorum, o gerekli cevap verecek.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, geliyorum BDP’nin grup önerisine.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bakınız, Türkiye’de ve dünyada seçim sistemlerinin çok farklı değerlendirmeleri olmuş.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Terbiyesiz!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bu sistemlere göre, hepimizin bildiği bir şey var ki, bu bildiğimiz şey…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hırsız var!

BAŞKAN – Sayın Tanal…

BÜLENT TURAN (Devamla) – …Türkiye’de,  demokrasinin esası, siyasi partilerdir, siyasi partilerin milletle buluşabilmesidir. Bizler, BDP’nin de daha çok oy almış olduğu bölgeden oluşmuş olan kadim problemden dolayı, olağanüstü hâl sorununu kaldırarak partilerin milletle buluşmasını sağladık. Bizim için en büyük gururlardan bir tanesi bu. Siyasi partilere o hazine yardımı yapıldı mı yapılmadı mı?

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Oslo’da anlaşmasını da söyle, Oslo’da nelere yaptınız?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Daha ötesi, çok köklü işleri yaptık. Olağanüstü hâlin başlı başına kaldırılması, siyasi partilerin vekilleriyle, milletle buluşmasının en güzel yollarından bir tanesidir.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Oslo anlaşmasını getirin bir görelim.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Onun dışında, siyaset kurumu üzerindeki vesayetleri bir bir kaldırmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar risk aldık, problem aldık, kapatma davalarıyla karşılaştık.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yargıya darbe yaptınız.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Onun dışında, ülkemizde çok partili siyasi hayata erken geçmek bir gurur olmakla beraber, ülkemizin bir siyasi partiler mezarlığı olduğunu da bildiğimizden dolayı, Anayasa Mahkemesiyle ilgili kapatma kararını üçte 2’ye çıkardık, zorlaştırdık. Neden?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen yönetici misin o vakıfta, üye misin, nesin? Vakfı anlat, vakfı.

BÜLENT TURAN (Devamla) – “Kapatmak çözüm değil.” dedik; “Millet istiyorsa millet kapatır.” dedik.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Hırsızlara siz özel yargıç tayin ediyorsunuz.

BÜLENT TURAN (Devamla) – O yüzden, Anayasa değişikliğini hep beraber yaptık ama benim gönlüm isterdi ki, o Anayasa değişikliğini yaparken keşke BDP de, keşke CHP de, keşke diğer arkadaşlar da gelip milletin yanında oy kullansaydı, destek olsaydı; “Parti kapatma problemdir.” diyebilseydi ama maalesef bu şimdiye kadar olmadı.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bu halk bunları kabul etmeyecek göreceksiniz. Siz bunu örtbas edemeyeceksiniz.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Onun dışında, hepinizin bildiği, Sayın Başbakanın ifade ettiği yeni düzenlenen demokratikleşme paketi de -şu an Anayasa Komisyonunun alt komisyonundadır biliyorsunuz- buraya geldiğinde, inşallah, desteğinizle beraber buradan geçecek; hem hazine yardımları revize edilecek hem seçim sistemi, diğer partilerimiz de bu konuda “evet” derse revize edilecek.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bu halkın vicdanı sizi mahkûm edecek.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Türkiye'nin, temsilin daha fazla olduğu, demokratik yansımanın Meclise daha fazla olduğu bir Meclis zeminini hep beraber kuracağız ama oturduğu yerden bağırarak, aynı gündemi tekrar tekrar konuşarak bunlar çözülmez.

Bakınız, gündemimizde HSYK var, bir problem var.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Gündemimizde rüşvet var, hırsızlık var, yolsuzluk var; onlara gelin, onlara.

BÜLENT TURAN (Devamla) – HSYK’yla ilgili problemden dolayı, şimdiye kadar, ben, bir tane CHP’li arkadaşımızın çıkıp da “Arkadaş, problem var ama çözümü bu.” dediğini duymadım.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Muhalefetin söylediği hangi işi yaptınız?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Düne kadar HSYK’ya olmadık hakareti yapan insanların, gelip bugün neler dediğini gördük. Bir tane öneriniz var mı, bir tane dünya örneği gönderdiniz mi? Gelişmiş ülkelerde bu nasıl uygulanıyormuş hiç bakabildiniz mi?

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Yalan söylüyorsun sen, bu millete doğruyu söylemiyorsun.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, üç tane seçim önerimiz var, birini beraber değerlendirin, bunu da konuşalım diyorum.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Hiçbir uzlaşma yapmadınız.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Demokratikleşme uzun bir süreç, kısa bir şey değil. Bunlar uzundur, kolay değildir. Size rağmen bunu başaracağız, size rağmen bunu yapmaya çalışacağız. Bize “Bir rüzgâr var, gelip geçer.” dediniz on sene önce ama o rüzgâr buraya geldi ve geçmedi, geçmeyecek de. Siz yaptıklarınızı değiştirmeden, siz anlayışınızı değiştirmeden, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemekten vazgeçmediğiniz müddetçe değişmeyeceğiz. Biz milletimize yanlış yapmadığımızdan dolayı milletimiz bizimle beraber.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bu halkı uyuttunuz, uyuttunuz; medyayı baskıyla susturdunuz.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bizi sermaye kurmadı, bizi...

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Siz halkı kandırdınız…

BÜLENT TURAN (Devamla) – …sizin sahipleriniz kurmadı, bizi sizin devletçileriniz kurmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bütün gazeteciler, medya sahipleri içeride, neden bahsediyorsun sen?

BÜLENT TURAN (Devamla) – O yüzden, biz milletimize yanlış yapmadığımız müddetçe de milletle beraber yürüyüşümüz devam edecek.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Siz kaçacak yer arayacaksınız?

BÜLENT TURAN (Devamla) – İsteyelim ki BDP’nin de, diğerlerinin de bu yeni çalışmayla ilgili emeği olsun, desteği olsun. Yarın öbür gün buraya bir daha çıkıp “Biz bu adımı attık, seçim sistemini değiştirdik, yardımları değiştirdik ama siz de yardım etmediniz.” demeyelim, bunu beraber yapalım. Olumlu olan hiç mi bir şey yok arkadaşlar? Bir tane mi “evet” diyemezsiniz, bir tane mi güzel bir şey söyleyemezsiniz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sizin de yaptığınız olumlu hiçbir şey yok, bir tek olumlu şey yok.

BÜLENT TURAN (Devamla) – O yüzden, bir daha, bir daha söylüyorum, gündemimiz belli, gündemimizde Türkiye’de yargı vesayetinin kırılması için atılan bir adım var. Bu adımın önemli olduğunu biliyoruz. Bu adımın Meclis gündeminden uzak kalmasını da amaçlayan bazı önergelerin Meclis gündeminin yoğunluğundan dolayı bugün görüşülmesinin uygun olmadığını düşünüyor, BDP grup önerisine grubumuz adına “hayır” oyu vereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başbakanın oğluyla ilgili savcılıktan, emniyetten bir çağrı kâğıdı olmadığını, tebligat olmadığını, bunu böyle söyleyenlerin şerefsiz olduğunu söyledi. İzin verirseniz bu konuda cevap vereyim.

OKTAY SARAL (İstanbul) – “Şeref sizsiniz.” dedi, “Şeref sizsiniz.”

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Terbiyesizlik yapma! Söyledi işte.

OKTAY SARAL (İstanbul) – Konuşma lan!

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Konuşma sen! Ne diyorsun sen?

OKTAY SARAL (İstanbul) – Hayvan herif seni!

(İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a yumruk atması ve AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin karşılıklı yumruklaşması)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.46

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.44

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati:16.45

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.05

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Önce Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerisini oyladıktan sonra sayın grup başkan vekillerine söz vereceğim.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Sayın Baluken, söz istiyor musunuz?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet.

BAŞKAN – Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, hiçbirimizin tasvip etmediği tatsız bir olay Genel Kurulda yaşandı. Bunlarla ilgili Barış ve Demokrasi Partisinin görüşlerini birkaç cümleyle yansıtmaya çalışacağım.

Her şeyden önce, tüm milletvekillerinin Genel Kurulda kullanmış oldukları dil ve üslupları, konuşmacı kürsüdeyken konuşması sırasında yerinden laf atmaları, şiddete varacak düzeyde fiziki darpları hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Halkımızın, ülkemizin, Meclisten beklentilerine denk düşecek bir siyaset düzeyini burada yakalamamız gerektiğine inanıyoruz. Dışarıdaki siyasi gerilimin boyutu ne olursa olsun Genel Kurul çalışmasında halkımızın çözüm bekleyen sorunlarına denk düşecek bir çalışma içerisinde olmamız, düzeyi, seviyeyi, dili, üslubu ona göre ayarlamamız gerektiğini ifade ediyoruz; tüm milletvekillerinin ve tüm siyasi parti gruplarının bu sorumlulukla yaklaşması gerektiğini ifade ediyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaçoğlu…

6.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biraz önce yaşanan olay gerçekten çok üzücü, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, ülkenin en büyük kurumuna hiç yakışmayan bir olay olarak, maalesef, cereyan etti. Özellikle fiziki müdahaleler bu şekilde Meclisin seviyesini, maalesef, düşürüyor. Daha seviyeli bir Meclis olması gerekir, Türk milletine yaraşır çünkü milleti temsil ediyor bu Meclis. Özellikle kişisel suçlamalardan kaçınılmasında çok büyük bir fayda var. Üslubumuzu Meclise daha yaraşır bir biçime sokmamız çok önemli. Dolayısıyla, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması dileğimle bütün Meclisi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, salı gününden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda son derece önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz. HSYK kanun teklifi, Anayasa’ya aykırılıkları olan, yargının bağımsızlığını yok eden, yargıyı yürütmenin emrine sokan bir tasarı olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, salı gününden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi olarak İç Tüzük’ün bize vermiş olduğu hakları kullanmak suretiyle tasarının, teklifin yasalaşmasını geciktirme ya da o teklifteki düzenlemeleri Anayasa’ya uygun hâle getirmenin çabası içerisindeyiz. İktidar partisi ve Hükûmet de kendi anlayışı çerçevesinde bu teklifi savunmaktadır.

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin en yüce yeridir. Burada bütün milletvekilleri şüphesiz birer siyasi partinin mensubudur ama onun ötesinde bütün milletvekilleri milletin temsilcisidir. Burada herkesin milletin Parlamentodan beklentisine göre hareket etmesi, davranması gerekir. Her türlü söz olabilir, her türlü engellemeler yapılabilir ama bir fiziki müdahale…

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Hakaret yok… (CHP sıralarından “Sus!” sesleri)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – …bir milletvekilinin bir başka milletvekiline, bir partinin genel başkan yardımcısına fiziki saldırıda bulunması bu Parlamentonun kabul edeceği bir şey olmamalı. Bu tip davranışları Parlamentodan uzak tutmalıyız, bunu önleyecek davranışların içerisinde olmalıyız.

Yine, Parlamentoda bütün yasaların,  tekliflerin, tasarıların görüşülmesi sırasında herkes tabii ki karşı tarafı rencide etmeyen bir üslubun içerisinde olmalıdır. Bunu yaparsak, bunu başarırsak burada gerçekten milletin beklentilerine uygun bir görüşme ortamını yaratmış oluruz.

Dileğim, bundan sonra fiziki saldırı gibi, bu Parlamentoda olmaması gereken saldırıların ve diğer, karşı tarafı rencide eden üslupların olmamasıdır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Ünal.

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, Genel Kurul çalışmalarında kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine ve fiziki şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediklerine ilişkin açıklaması

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; salı gününden beri görüşmekte olduğumuz Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Anayasa 159’dan kaynaklanan idari yapısındaki değişikliklerle ilgili kanun teklifi Komisyonda görüşüldü. Bildiğiniz gibi, yaklaşık yirmi önergeyle, muhalefetin de bu konudaki ifadeleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapıldı. Dün de Genel Kurulda yine gerekli düzenlemeler yapıldı. Nihayetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama görevini yerine getirirken tabii ki ihtisas komisyonlarında ve Genel Kurulda birlikte hareket edecektir.

Burada, buradan yola çıkarak hiçbir şekilde karşılıklı olarak bir kesimi suçlamak ya da o kesime karşı, o kesimin haysiyetine, onuruna, şahsiyatına dönük ifadeler tabii ki kabul edilemez ve biz hiçbir şekilde fiziksel şiddeti tabii ki onaylayamayız ve asla makul karşılanamaz.

Burada, özellikle şiddeti ve şiddeti doğuran ortamı da iki ayrı şekilde ele almamız gerekiyor. Şimdi, dün biz grup başkan vekili arkadaşlarımızla da bu konuyu görüştük çünkü sistematik olarak bu kanun görüşülmeye başladığı günden beri bazı milletvekillerinin kullandığı ifadeler, AK PARTİ Grubuna dönük, tutanaklarda var olan “Hırsız var.” gibi ifadeler ve aralıksız olarak sürekli bir milletvekilinin “Hırsız var.”, “Hırsızlara bakın.” gibi ifadeleri tabii ki milletvekillerinin onurlarını, haysiyetlerini, masumiyetlerini ciddi anlamda yaralamaktadır. Ve burada, İç Tüzük 157’ye göre, doğal olarak “Şahsiyatla uğraşmak”tan mütevellit uyarı cezası da verilmesi gerekiyor. Nihayetinde, bizler, burada temsil yetkisiyle buraya gelmiş bulunan insanlarız. Tabii ki, bizim herhangi bir şekilde fiziksel şiddeti onaylamamız ve kabul etmemiz makul olmadığı gibi, bu şiddet ortamını doğuracak dili, ifadeyi ve yaklaşımları da asla kabul etmememiz ve onaylamamamız gerekiyor. Umarım bundan sonraki süreçte milletvekilleri birbirlerine karşı daha saygılı olurlar ve hiçbir şekilde şahsiyatla ve insanların masumiyetlerine dönük ifadeler kullanılmaz.

Bu arada, yaralanan milletvekili arkadaşımıza, CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Yaralayana bir şey demeyecek misiniz?

X.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- İstanbul Milletvekili Oktay Saral’a, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a saldırıda bulunması nedeniyle kınama cezası verilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın Cumhuriyet Halk Partisine mensup Sayın Bülent Tezcan’a karşı yapmış olduğu davranışı İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin (4)’üncü fıkrasında yer alan “Saldırıda bulunmak” kapsamında olup kınama cezası gerekmektedir. Bu nedenle, İstanbul Milletvekili Oktay Saral hakkında İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi uyarınca kınama cezasını teklif ediyorum.

Sayın Saral buradaysa kendisine savunma için söz hakkı vereceğim. Sayın Saral isterse savunmasını bir arkadaşına da yaptırma hakkına sahiptir.

OKTAY SARAL (İstanbul) – Gerek yok Başkanım.

BAŞKAN – Evet, savunma talebi yok.

İstanbul Milletvekili Oktay Saral’a kınama cezası verilmesini Genel Kurula teklif ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Evet, kabul edilmiştir.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3'üncü sırada yer alan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/1929) (S. Sayısı: 523)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/682) (S. Sayısı: 385)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da komisyonun bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 24 Ocak 2014 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.16(x)  Bu açıklamaya ilişkin ifade 22/01/2014 tarihli 50’nci Birleşim Tutanağı’nın 438’inci sayfasında yer almıştır.

(x) Bu açıklamaya ilişkin ifade 22/01/2014 tarihli 50’nci Birleşim Tutanağı’nın 310’uncu  sayfasında yer almıştır.