TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

46’ncı Birleşim

14 Ocak 2014 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Millî Şûra Hükûmetinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.-  Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, uluslararası parlamenter faaliyetlerine ve dış ilişkilerimize ilişkin gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Adalet Komisyonunda yaşanan olaylara ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Pozantı Cezaevinde işkence ve tacize maruz kalan çocukların durumuna ilişkin açıklaması

2.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, kuraklık nedeniyle Çukurova’da çiftçilerin mağdur durumda olduğuna ve Hükûmeti acilen tedbir almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da iki kamu binasına asılan posterin indirilmesi için verilen talimatları Bolu Emniyet Müdürlüğünün yerine getirmemesine ilişkin açıklaması

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 21/10/2013 tarih ve 5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’yle Belediye Gelirleri Kanunu’nun değiştirilerek vergi ve harçlarda yapılan artışların sıkıntı yarattığına ilişkin açıklaması

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP iktidarının yolsuzluk ve rüşvet iddiası altında olanları koruduğuna ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını engellemek için Adli Kolluk Yönetmeliği’ni ve HSYK Kanunu’nu değiştirmek istediğine ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Eğitim Bakanlığında bedensel engelli kadrosu olduğu hâlde bugüne kadar bu kadroya öğretmen atanmamasına ilişkin açıklaması

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki hastanelerde yatak sayılarının yetersiz olduğuna ve yanık ünitesi bulunmadığına ilişkin açıklaması

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

9.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin sineğine karşı uçakla yapılan ilaçlamanın yasaklanmasının verimliliği ve kaliteyi azalttığına ve üreticilerin mağdur olduklarına ilişkin açıklaması

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, üst görevde bulunan bazı memurların, özelleştirme veya çeşitli bakanlıklardaki yapılanmalar neticesinde araştırmacı kadrosuna atanmaları nedeniyle mağdur durumda olduklarına ilişkin açıklaması

11.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Hükûmetin HSYK ile ilgili yapmak istediği düzenlemelere ilişkin açıklaması

12.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Hükûmet Sözcüsünü bazı ifadeleri nedeniyle kınadığına ilişkin açıklaması

13.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, AKP Hükûmetinin İnternet’le ilgili yapmak istediği yasal düzenlemenin, Türkiye’yi İnternet özgürlükleri, İnternet kullanıcılarının hakları açısından geri bir noktaya taşıyacağına ilişkin açıklaması

14.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakanın oğlunun ifade vermesi için savcılığa çağrılmasına rağmen bu çağrıya uymamasına ilişkin açıklaması

15.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 9/1/2014 tarihinde geçici köy korucusu Hasan Ercan’ın şehit edilmesine ve Hükûmetin açılım politikasının yanlış olduğuna ilişkin açıklaması

16.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir Dursunbey Odaköy’de yapılması düşünülen birinci ve ikinci derece atık deposuna ilişkin açıklaması

17.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, 14 Ocak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümüne ve Kıbrıs Türklüğünün davasını sürdürmeye kararlı olduklarına ilişkin açıklaması

18.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Adalet Komisyonunda Ömer Faruk Eminağaoğlu’na saldıran AKP milletvekilini şiddetle kınadığına ve Tire-Ödemiş bağlantı yollarının duble yol olup olmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik ve 22 milletvekilinin, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarının KPSS’de ve atamalarda yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/815)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santrallerin olası zararlarının ve yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/816)

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin Yenişakran Cezaevine sevkleri ve cezaevi kabullerinde kendilerine onur kırıcı, etik dışı muamele yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/817)

 

B) Duyuru

1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

 

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Benin Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1362)

 

D) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/1093) esas numaralı 19.4.1990 Tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/140)

 

 

 

 

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, 3/7/2013 tarih ve 15845 sayı ile Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve arkadaşları tarafından, köy korucularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 14 Ocak 2014 Salı günkü  birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, 9/1/2014 tarihinde Manisa Milletvekili Hasan Ören ve arkadaşları tarafından, Meclis TV yayınlarının kesilmesinin halkın Meclisi denetlemesinin nasıl engellediğinin ve TBMM Genel Kurul çalışmalarının canlı yayınlanmasının kamuoyu üzerindeki etkilerinin ve yayınların kesilmesi ile yapılan tasarruf miktarının tespiti ile kesintisiz canlı yayın yapılması için yasal düzenleme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 14 Ocak 2014 Salı günkü  birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 29 yaşından büyük öğrencilerin askerliklerini erteleyemeyeceği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1862) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köye şehitlik yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1893) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

4.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, bedelli askerlik ücretini ödeyemeyenlere süre uzatımı verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1967) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karayolları kenarlarında yapılması düşünülen helikopter pistlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1999) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüsle gönderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2074) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, güvenlik ve savunma harcamalarında yaşanan artışın nedenlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2151) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil mühendislerinin kamuda istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2213) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2221) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

10.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, THY’nin reklam filminde Millî Marşımızın yer almasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2235) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, denizlerimizde ulusal çıkarların korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2354) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

12.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Kore ve Kıbrıs gazilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2358) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında Hakkâri’de gerçekleşen bir çatışmada yaralanan bir askere gazilik unvanı verilmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2430) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TSK envanterindeki Skorsky helikopterlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2483) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

15.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK ile ilişiği kesilen bir uzman onbaşıya ilişkin sözlü soru önergesi (6/2576) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında intihar eden er ve erbaşlar ile intiharların nedenlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2591) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye tarafından Irak’ta inşa edilen bir hastaneye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2630) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere ve kaldıkları bölgelerde yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2652) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakanlık ve bakanlıklarda yeniden yapılanma sonrası unvanı kaldırılan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2682) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mayınlı arazilere ve bunların temizlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2694) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’da verilen mesleki eğitim kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2710) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite mezunu işsiz sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2766) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir çatışmada yaralanan bir askerin gazi sayılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2801) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli personel sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2816) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye tarafından Arnavutluk’ta kurulan bir laboratuvara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2818) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanının açılış törenleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2845) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki sürekli işçi kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2886) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

28.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Akdeniz’de bazı Türk topraklarının Kıbrıs Rum Yönetimince işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2929) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3053) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı afet riski altındaki binaların durumlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3054) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

31.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir üstteğmenin ölümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/3079) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3158) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

33.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bazı suçlardan yargılanan TSK personeline ilişkin sözlü soru önergesi (6/3214) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

34.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3225) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki askerlik şubesinin kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3474) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

36.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kapatılan askerlik şubelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3518) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3545) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

38.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Harp Okulundan atılan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3548) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, askeri okullardan atılan veya kendi isteğiyle ayrılanların ödedikleri tazminatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3565) Cevaplanmadı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, asker intiharlarının önlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3635) Cevaplanmadı

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3906) Cevaplanmadı

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki askeri hastanenin kapatılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3907) Cevaplanmadı

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal satışlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4046) Cevaplanmadı

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4125) Cevaplanmadı

45.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, celp dönemlerinin lisans mezuniyet dönemleriyle uyumlu hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4344) Cevaplanmadı

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılımların arttığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4604) Cevaplanmadı

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4607) Cevaplanmadı

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, il merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4663) Cevaplanmadı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Er Eğitim Birliği açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4691) Cevaplanmadı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4693) Cevaplanmadı

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4774) Cevaplanmadı

52.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Anka uçaklarının Suudi Arabistan’a TSK’dan daha ucuza satıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4882) Cevaplanmadı

 

 

 

 

 

 

 

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 2003 yılından bu yana sanayide ithal kaynak kullanım oranlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/34384)

2.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, gümrük kapılarının modernizasyonunu gerçekleştiren şirketlerin vergi yükümlüsü olup olmadığına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/35231)

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Gelir İdaresi Başkanlığınca vatandaşlara gönderilen bir yazıya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/35277)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Doğu illerinde elektrik borcu olanlara uygulanan faiz affına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35396)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MTA tarafından hizmete ve satışa sunulan yayınlar için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/35405)

6.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da Çatak Çayı üzerine kurulması planlanan HES’e ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/35411)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, akıllı yazar kasa satışını yapan firmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/35446)

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir maden şirketi ile ilgili yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/35464)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Meteorolojinin Sesi radyosunun dinlenme oranlarına,

2002-2013 yılları arasında Meteorolojik Tahmin Giriş Sistemi için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Türkiye’de bulunan gönüllü meteorolojistlerin sayısına,

2002-2013 yılları arasında Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteoroloji Radarları için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Yüksek Performanslı Bilgisayar Sistemleri için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında meteorolojik iletişim alt yapısı için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteorolojik Haberleşme ve Uygulamalar Paketi için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan mobil cihaz uygulamasına,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sayısal Hava Tahmin Modelleri için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri için kiralanan binalara ve satılan lojmanlara,

2002-2013 yılları arasında Meteorolojik Radar Ağları için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri için kiralanan binalara,

2002-2013 yılları arasında Görüntülü Toplantı Sistemi için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteorolojinin Sesi radyosu için satın alınan mal ve hizmetlere,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Meteorolojik Gözlem Sistemleri Ağının Bakım-Onarım ve İşletilmesi ile Havaalanları AWOS Sistemleri için satın alınan mal ve hizmetlere,

Meteorolojik İletişim ve Dağıtım Sistemi için satın alınan mal ve hizmetlere,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Otomatik Meteoroloji İstasyonları ile Meteorolojik ve Hidrolojik Karakterli Afetler İçin Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatı bina ve müştemilatı için yapılan harcamalara,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri için satın alınan bina ve müştemilatlara,

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait sosyal tesisler ile lojmanlara,

Meteorolojik İletişim ve Kayıt Programı için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Otomatik Meteoroloji İstasyonları için satın alınan mal ve hizmetlere,

Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında Meteorolojik Gözlem Sistemleri Ağının bakım onarım ve işletilmesi için satın alınan mal ve hizmetlere,

2002-2013 yılları arasında HF Deniz Radarları Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/35570), (7/35571), (7/35572), (7/35573), (7/35574), (7/35575), (7/35576), (7/35577), (7/35578), (7/35579), (7/35580), (7/35581), (7/35582), (7/35583), (7/35584), (7/35585), (7/35586), (7/35587), (7/35588), (7/35589), (7/35590), (7/35591), (7/35592), (7/35593), (7/35594), (7/35595)

 

10.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün enerji potansiyeline ve enerji alanında Bingöl’de gerçekleştirilen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35630)

 

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2014 yılı bütçesinde Van, Bitlis, Bingöl, Batman, Ağrı, Aksaray, Adıyaman, Siirt, Şırnak,  Nevşehir, Düzce, Çankırı, Bilecik, Bayburt, Mardin, Iğdır, Hakkâri, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Rize, Muş ve Gümüşhane için öngörülen yatırımların tutarına ilişkin Başbakandan soruları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/35634), (7/35635), (7/35636), (7/35637), (7/35638), (7/35639), (7/35640), (7/35641), (7/35642), (7/35643), (7/35657), (7/35658), (7/35659), (7/35661), (7/35662),  (7/35789), (7/35790), (7/35791), (7/35792), (7/35793), (7/35794), (7/35795),  (7/35796), (7/35797)

 

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, vergi, resim ve harç muafiyetlerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/36216)

 

13.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, İçişleri Bakanının yemin törenini izlemek üzere Genel Kurula gelen kadın ve erkeklerin ayrı yerlere oturtulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı  (7/36486)

 

14.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İçişleri Bakanının yemin törenini izlemek üzere Genel Kurula gelen kadın ve erkeklerin ayrı yerlere oturtulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı  (7/36487)

14 Ocak 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati:15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46’ncı Birleşimini açıyorum.

III. Y O K L A M A

 

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Ardahan’da Millî Şûra Hükûmetinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle söz isteyen Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’e aittir.

Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Millî Şûra Hükûmetinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Ardahan’da Millî Şûra Hükûmetinin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, tam doksan beş yıl önce Ardahan’da birinci ve ikinci millî şûra hükûmetleri kuruldu. Ardahan Rus işgali altındaydı, Mustafa Kemal İstanbul’dan Samsun’a yola çıkmıştı. 3 Ocak 1919’da Birinci Millî Şûra Hükûmeti Ardahan’da kuruldu, 9 Ocakta da İkinci Millî Şûra Hükûmeti Ardahan’da kuruldu ve Ardahan devlet oldu. Ardahan’daki Millî Şûra Hükûmetinin çalışması, 19 Mayıs 1919’dan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’daki çalışmalarına katkı sundu. Cumhuriyetin kurulmasında Kars, Ardahan, Iğdır halkıyla beraber Kazım Karabekir Paşa gelip Mustafa Kemal Atatürk’e moral verdiler, cumhuriyetin kurulmasında büyük adım attılar ve bugünkü cumhuriyetin kurulmasına büyük katkı sundular. Ancak, cumhuriyet dönemindeki bazı hükûmetler, maalesef, Gürcistan ve Ermenistan’la sınırı olan, Kafkasya bölgesinde önemli, stratejik anlamda yeri olan Ardahan’a gerekli şekilde hizmet etmediler, yatırım yapmadılar.

Şimdi, son on bir yıldır AKP Hükûmeti döneminde Ardahan şehir planı allahlık bir şekle geldi. AKP’nin belediyesi öyle bir konuma getirdi ki Ardahan’ı, şehir planı olmadığı gibi kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirdi. Ardahan’da en eski mahallelerden birisi Halil Efendi Mahallesi, birisi Yenimahalle. Oradaki çalışmaları arkadaşlarım bana bildirdiler, Belediye Başkan Adayımız Sayın Mete Özdemir bana bildirdi. Ardahan Halil Efendi’de 132 evde kentsel dönüşüm yapmak istiyorlar ancak bunun 5’i ve 6’sı “evet” diyor, gerisi “hayır” diyor. Niçin “hayır” diyor? Çünkü, Ardahan’da kentsel dönüşüm yapmak isteyenler vatandaşlardan hem arsasını alıyorlar hem evini alıyorlar hem ahırını alıyorlar hem de üste para istiyorlar bir tane daire için yani böyle bir zulüm olabilir mi? Ya, parayı niye istiyorsun kardeşim? Bari para istemeden yap. Para vermesi gerekirken vatandaşa para vermedi; Yenimahalle’de de aynı durumda, Kaptanpaşa’da da, Karagöl Mahallesi’nde de, Atatürk Mahallesi’nde de.

Değerli arkadaşlarımız, yazın toz, baharın çamur, kışın kar ve buz. Şu anda Ardahan’da, kar ve buz, eksi 20 derecede olan bölgede maalesef karla mücadele edecek ekipman yok. Doğal gaz Ardahan’dan geçiyor, ham petrol borusu Ardahan’dan geçiyor; Ardahan’a hâlen daha doğal gaz gelmedi.

Şimdi, Hanak’ta yine Belediye Başkan Adayımız Sayın Ayhan Büyükkaya arkadaşımız bildirdi; şu anda Türkiye'ye gelen doğal gazın merkezi, pompa istasyonu Hanak’ta ama Hanak’a doğal gaz verilmiyor. Hanak’ın arka sokakları olduğu gibi çamur, kar, buz; mücadele verilmiyor, bir şehir planı da yok. Bu  konuda, arkadaşlarımız, şu anda bir plan içerisinde çalışma yapmak üzeredirler ve çalışıyorlar.

Göle’de de yine Belediye Başkan Adayımız Sayın Alper Öztürk -çevre mühendisidir kendisi- Göle’nin su sıkıntısı olduğunu, şu anda 1’inci ve 2’nci katlara su çıkmadığını, suyun içilmediğini… Ama, buranın AKP belediyesi tarafından yönetildiğini de hatırlatmış olayım arkadaşlar.

Bu anlamda, bizim bölgemiz kar, kış, ağır şartlarda olan bir bölge. Bu bölgeye Hükûmet ve devletin yatırım yapmadığını görüyoruz. Bu anlamda, özellikle Ardahan Üniversitesinde okuyan öğrencilerimizin şehre gidip gelmesi ve şehirdeki esnaflardan alışveriş yapması için bir ulaşım eksikliği var. Buradan ilan ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ve belediyesinde mutlak suretle bunu çözeceğiz, Ardahan’da okuyan 6 bin öğrencimizi şehir esnafıyla buluşturacağız, hem esnafımız kalkınacak hem esnafımızdan öğrencilerimiz alışveriş yapacak hem de öğrencilerimiz sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayacaklardır.

Bu anlamda, değerli arkadaşlarım, bizim büyük sıkıntılarımız var. Ardahan’da hâlen daha doğru dürüst temizlik yok, yazın -dediğim gibi- toz; biz, insan olarak gidip orada üzülüyoruz. Buraya devletin sıcak yüzünün gitmesi lazım.

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında mutlak bunlar olacak diyorum ve Edirne’den Ardahan’a kadar bu toprakları vatan yapan şehitleri saygıyla anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Gündem dışı ikinci söz, uluslararası parlamenter faaliyetleri ve dış ilişkilerimiz hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’e aittir.

Buyurunuz Sayın İrbeç.

2.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, uluslararası parlamenter faaliyetlerine ve dış ilişkilerimize ilişkin gündem dışı konuşması

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Antalya) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikada alınan kararlar milletimizin geleceğini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu ülke hepimizin, ben de bir parlamenteri olarak uluslararası alanda milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini en üst seviyede temsil etme azmi ve gayreti içindeyim.

150 civarında ülkenin temsil edildiği, IMF-Dünya Bankası Parlamenterler Ağında seçilmiş İcra Kurulu Üyesi sıfatıyla yürüttüğüm faaliyetlerimin yanında, 130’un üzerinde ülkenin temsil edildiği Küresel Hareket Parlamenterleri İcra Kurulu Üyeliğim de devam etmektedir. Küresel Hareket Parlamenterleri olarak, 9-10 Aralık 2013 tarihlerinde, Kolombiya Devlet Başkanı ile Kolombiya Kongre Başkanının daveti üzerine 35’inci Parlamenter Forumu’nu bu ülkede gerçekleştirdik. Kolombiya Kongresi’nde “İstikrarlı ve Sürdürülebilir Barış Süreçlerinin Desteklenmesinde Parlamenterlerin Rolü” konulu bir toplantı yaptık ve 50’nin üzerinde ülkeden gelen parlamenterlerin imzasıyla hükûmetlerin bu yöndeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir de deklarasyon yayınladık. Ayrıca, 2014 ve 2015 yıllarında görev yapacak İcra Kurulu üyeleri seçiminde oyların yüzde 80’ini alarak tekrar seçildim.

Yine, Türkiye’yi yakından ilgilendiren, Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması’nın kabulü sürecinde de Küresel Hareket Parlamenterleri olarak etkin bir çalışma yürüttük. Türkiye’nin de imza koyduğu bu anlaşmanın bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması, kontrolsüz silah ticaretinin önlemesi çabaları açısından önemli bir adım olacaktır.

Kolombiya programından sonra 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Monaco’da yapılan Dünya Politika Konferansı’na ve 17-21 Aralık 2013 tarihlerinde ise Berlin’de Kültürel Diplomasi Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşen yıllık Kültürel Diplomasi Konferansına katılarak buralarda da Türkiye’yi temsil ettim. Bu toplantılarda benim tek gündem maddem, ülkemi en iyi şekilde nasıl temsil edebilirim sorusu ve bunun cevabıdır.

Dış politikamız, içinde bulunduğumuz bölgenin güç dengelerinin korunması bir yana, Türkiye’ye itibar ve güç kaybettirdi, bölgedeki ilişkilerimizi daha büyük tehlikeye itti. Bölgede radikal grupları destekleyen ülke görünümü ön plana çıktı. Türkiye’nin bölgedeki dengeli, güvenilir gücünü kaybetmesi, millî güvenliğimiz de dâhil, pek çok diplomatik krize karşılık bizi kırılgan hâle getirdi. El Kaide’nin kurduğu devlet yapısı şu anda sınır komşumuz oldu. Bölgesel liderlik peşinde koşarken hemen yanı başımızdaki 3 ülkede büyükelçisi olmayan bir ülke konumuna geldik. Bu çelişkili politikalar nedeniyle küresel barış ve istikrara katkı yapamayan bir ülke görüntüsü veriyoruz.

Türkiye’nin dış politikasını yönlendiren Hükûmet, bu ülkenin insanlarının bir fil dişi kulesinde değil, bölgesinde ve dünyada karşılıklı iletişim içinde yaşama arzusunda olduğunu unutamaz. Bu ülkede hukuk normlarının çoğunluk anlayışına göre değil, evrensel değerlere göre düzenlenme mecburiyetinden kimse kaçamaz. Aksi takdirde, otoriter bir yapının oluşacağı kaygıları ortadan kaldırılamaz.

Demokrasinin kurumsallaştığı ülkelerde en küçük yolsuzluk söylentisi bile istifaya neden olurken hırsızlık ve yolsuzluk belgelerinin havada uçuştuğu bir dönemde bunların üzerine hep birlikte gitmek yerine gündem maharetli bir şekilde saptırılmamalıdır. Bu yolsuzluklar ampulü patlatırsa Türkiye’nin ışıksız ve enerjisiz kalacak hâli yoktur. Ampul patlayınca yerine yenisi gelir. Sistem böyle çalıştığı için de kimse çıkıp “Neden bu ampul patladı?” diye sorgulama lüzumunu hissetmez. Devletin devamlılığı hiçbir şeyle kıyas kabul etmez, her şeyin üstündedir.

Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanındaki endişelerin giderilmesi ise daha fazla gazete, radyo veya televizyon sayısıyla değil, kesimlere veya kişilere karşı ayrım yapmayan, tarafsız yayıncılığın teşvik edilmesiyle mümkündür. Bölgesel ve küresel güç dengelerini barış ve istikrar yönünde hareket ettiremiyorsanız Türkiye’de var olan yolsuzluk kaygılarını ve sağır sultanın bile haberdar olduğu belgeleri küresel komploya bağlayarak ülkenin imajını düzeltemezsiniz.

Alo 171 Sigara Bırakma Hattı’na güvenen ve buraya başvuran insanların alacağı ilaç konusunda bile suistimale varan söylentiler medyada yazılıp çiziliyorsa bu durum, basit bir ticari olay şeklinde değerlendirilip geçiştirilemez.

Türkiye'nin günümüz dünya gerçekleriyle uyumlu politikalar geliştirememesi, oldukça yüksek olan uyuşmazlık maliyetlerine yenilerini ekleyecektir.

Ülkemiz, 100 binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin evlerinden olduğu Suriye trajedisini en yakından yaşayan ülkedir. Şu anda kaç milyon Suriyelinin Türkiye’de olduğunu hiç kimse söyleyemiyor. Suriye’de savaş isteyen tek ülke durumuna düştük. Şimdi ise bu ülkeyle ilgili yürütülen barış görüşmelerindeki etkinliğimiz sıfırlanma noktasına yakındır. Bu gidişat düzeltilmeye muhtaçtır ve milletimizin menfaatleri bunu gerektirmektedir.

Dış politikada iktidar-muhalefet ayrımı yapılarak politika geliştirilemez. Burada bütün kesimleri kucaklayabilecek bir…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Devamla) - …dış politika yaklaşımına acilen ihtiyaç vardır.

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İrbeç.

Gündem dışı üçüncü söz, Adalet Komisyonunda yaşanan olaylar hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’ya aittir.

Buyurunuz Sayın Sarı. (CHP sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kim iPad atar?

3.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Adalet Komisyonunda yaşanan olaylara ilişkin gündem dışı konuşması

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İlgili İç Tüzük hükümleri çerçevesinde gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş sistemlerde parlamentoların iki tane temel işlevi vardır. Bunlardan biri yasa yapmak, diğeri ise yürütmeyi denetlemektir, hükûmeti denetlemektir. Ancak, 24’üncü Dönem Parlamentosu içinden geçtiğimiz süreç içinde, hepinizin de malumları olduğu gibi, bu iki işlevini de tam olarak yerine getirememektedir, yerine getirmekten çok uzaktır.

24’üncü Dönem Parlamentosu, örneğin yürütmeyi denetleyememektedir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Sayıştay raporlarıyla ilgili yaşanan süreçler, Hükûmetin vatandaşın vergisinin nereye aktarıldığının yasama organı tarafından tam olarak denetlenemediği bir noktaya getirmiştir. Bu çok açıktır, çok nettir. Geçen sene 2011 yılına ilişkin denetim raporları bu Parlamentoya gelmemiş, 2012’ye ilişkin denetim raporları da Sayıştay raporları da gereği gibi gelmediğinden denetlenememiştir.

Ancak, 24’üncü Dönem Parlamentosu yasama işlevinin de tam olarak yerine getirilemediği bir parlamento olarak tarihe geçmektedir. Parlamentoda, yasa yapma tekniğinin çok uzağında olduğumuz, Parlamento geleneklerinin çok uzağında olduğumuz bir yasa yapma tekniğiyle karşı karşıyayız bugün. Tasarı olarak gelmesi gereken yasaların konunun uzmanlarından kaçırılmak, daha ayrıntılı ve detaylı çalışılmasının önlenmesi için teklif olarak Parlamento gündemine geldiği, komisyon çalışmalarının bunun üzerinden yürütüldüğü bir zemini, bugün, Türkiye’ye AKP hükûmetleri sunmuştur, sunmaktadır. Torba yasalarla yasa yapma konusunda son derece ciddiyetin uzağında olduğumuz bir yapıyı da Türkiye’nin önüne sunmuştur.

Ancak, benim burada asıl konuşmak istediğim ve asıl tartışmak istediğim şey: 24’üncü Dönemde, ilk defa kaba kuvvetin, zorun Parlamentoda bir yasa yapma tekniği olarak Türk hukuk sistemine ve Türk Parlamento geleneğine eklemlendiği bir süreç yaşıyoruz. Biz aslında bunu, 4+4+4 gibi kesintili eğitim sistemine ilişkin yasa getirildiği zaman gördük. AKP milletvekillerinin, eğitim sistemini kendi yaşam biçimlerinin, kendi ideolojik duruşlarının bir yansıması olarak dizayn etme motivasyonuyla komisyonda hem İç Tüzük’e hem de Parlamentonun geleneklerine aykırı bir biçimde, muhalefet partisinin taleplerini yerine getirmez bir biçimde, üzerimize saldırarak bu yasanın nasıl çıkartıldığını bütün kamuoyunda gördük ve izledik. Ancak, bu bir ilk değildi. Geçen cumartesi günü ve pazar günü Adalet Komisyonunda yaşananlar da aslında bu eğilimin ve bu yaklaşımın bir uzantısıydı. Bugün bu Parlamentoda, 24’üncü Dönemin Parlamentosunda artık kaba kuvvet ve zor da bir yasa yapma tekniği olarak tarihe geçmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) AKP'li milletvekilleri, kendi çoğunluklarına güvenerek, kaba kuvvet kullanarak bir yasayı çıkartmaya çalışmaktadırlar. Ancak, 4+4+4’ten farklı olarak farklı bir motivasyonla konuya yaklaşmaktalar. 4+4+4’te kendi yaşam biçimlerine uygun bir eğitim sistemi dizaynıyla bunu yapmaya çalışıyorlardı. Ancak, şimdi, mevcut yasanın yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışan, yargıyı müdahale edemez hâle getiren, yargıyı idareye bağlamaya çalışan bir yasa olduğunu çok iyi biliyorlar; hukuku ayaklar altına almaya çalışan bir yasa olduğunu, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışan bir yasa olduğunu, Parlamentonun geleneğine uygun olmayan bir yasa olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu bildikleri için, iktidar partisine mensup milletvekilleri, bu durumu ve bu pozisyonu savunamadıkları için, fakat başka bir motivasyonla, kaba kuvvet kullanarak bir yasa yapmaya çalışıyorlar. Ne o motivasyon? O motivasyon, AKP’nin aslında gitmekte olduğunun, AKP’nin aslında erimekte olduğunun, AKP’nin aslında iktidardan uzaklaşmakta olduğunun vermiş olduğu baskı ve strestir. AKP’li milletvekilleri, bu baskıyı ve bu stresi üzerlerinde hissederek gitmekte olduklarının telaşesi içerisinde, sözün bittiği yerde kaba kuvveti kullanarak bir yasayı çıkartmaya çalışıyorlar.

Ben, Meclis Başkanını göreve çağırıyorum. Parlamento çatısı altında milletvekillerine zor ve baskı uygulanmaktadır. Ve her şeyden önce, Meclis Başkanının bulunduğu pozisyondan çok daha net tavırlar takınması, çok daha net pozisyonlar alması gerekmektedir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarı.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Efendim, konuşmacı, konuşmasında, saldırgan tutumumuzdan, AK PARTİ milletvekillerinin kaba kuvvet kullandığından bahsetti. Efendim, tüm grubumuza sataşma var, sataşmadan dolayı cevap hakkı istiyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hepsini kastetmedi canım, bir ikisini kastetti.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ahmet Bey, iPad’i sen mi attın da söz istiyorsun?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ben de oradaydım.

BAŞKAN – Sayın Altay, siz ne için el kaldırmıştınız?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, ayın 12’sinde Adalet Komisyonunda yaşanan ve kamuoyunda Parlamentonun itibarına büyük zarar ve halel getiren olaylarla ilgili olarak, aynı gün, Melis Başkanlığına 862 sayıyla bir başvuruda bulunmuş idim. Ve bu çerçevede, ayın 12’sinde Adalet Komisyonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak, Tokat Milletvekilimiz Zeyid Aslan’la ilgili, İç Tüzük’ün 160 ve/veya 161’inci maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde işlem yapılmasını talep etmiştim -bir kavas rica ediyorum- öyle anlaşılıyor ki, Meclis Başkanlığı, dilekçeyi tatil günü verdiğim için evraka geçirmemiş, geçirememiş olabilir. Ben dilekçeyi şimdi size de takdim ediyorum. Bu çerçevede işlem yapılmasını talep ediyoruz. Zira, İç Tüzük açıktır; yaşananlar, komisyonda yaşananlar açıktır. Talebimizin Genel Kurulun onayına sunulmasını istiyorum.

BAŞKAN – Evet, Sayın Altay, bu dilekçe bize Başkanlık tarafından iletilmediği için, bu işlemi bugün için gerçekleştiremeyeceğiz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, ben dilekçeyi şimdi verdim, değişen bir şey olmaz.

BAŞKAN – Şimdi ona da bakacağız efendim. Şimdi, çünkü…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yarın mı işleme alalım diyorsunuz? Öyle mi anlayalım?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – İşleme alınıp alınmayacağı…

BAŞKAN – Alıp almayacağıma şimdi bakacağım efendim. Evet, çünkü…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bakın. Evet, gerekirse bir usul tartışması açmak icap eder böyle bir durumda.

BAŞKAN – Şimdi, bunu işleme almamamız dilekçenin bize intikal etmemesinden kaynaklıdır.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Anladım.

BAŞKAN - Bunu da bilmesini Genel Kurulun…

ENGİN ALTAY (Sinop) - Yok, Divanla ilgili bir olumsuz görüş belirtmedim ben.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz Sayın Altay.

Sayın Aydın, siz, Sayın Sarı’nın…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Evet, konuşmasına istinaden, sataşmadan cevap vermek istiyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – iPad’i o mu attı efendim?

BAŞKAN – Komisyonda  şiddet uygulandığına karşı, uygulanmadığını mı söyleyeceksiniz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) -  AK PARTİ milletvekillerinin şiddet kullandığını, kaba kuvvet kullandığını ifade ettiler. Ben sataşmadan, bütün gruba sataşmadan dolayı, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – E peki, buyurun bakalım, buyurunuz.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Şiddet uygulamadı, tekme attı!

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Başkanım.

Bir defa şunu herkes bilsin: AK PARTİ milletvekili olarak üzerimizde hiçbir baskı yok, hiçbir stres yok. Arkamızda bu milletin duası olduğu müddetçe de doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. (CHP sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Senin iraden var mı?

AHMET AYDIN (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, kamuoyu yakından takip ediyor; dört beş gündür Adalet Komisyonunda yaşananları ve bu yaşanılanların müsebbibini çok iyi biliyor. Bakın, cuma günü başladık. Biraz belki gergin ortamda başladı ama cuma günü bir hadise olmadı. Cumartesi günü, Yargıçlar Sendikası Başkanı olduğunu iddia eden bir hâkim, Çankırı hâkimi, geldi, komisyona oturdu, gene biz ses çıkarmadık.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – O kadar övünüyorsunuz!

AHMET AYDIN (Devamla) - Ancak ilgili arkadaş gelirken de tabii Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin mihmandarlığında, onların organizesinde, komisyona katılmaması gereken, çağrılmamış bir kişi olarak geldi.

Birincisi, İç Tüzük çok açık. Biz Parlamento çalışmalarını İç Tüzük’e göre yapmak zorundayız. İç Tüzük’ün 30’uncu maddesini ve 166’ncı maddesini açın, kimler çağırır, kim çağırır? Çağrılmayanların da kapı dışında kalması gerektiğini İç Tüzük emreder.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – “Zorla çıkartın.” mı diyor?

AHMET AYDIN (Devamla) - Çağrılmadığı hâlde geliyor; bu bir. Geldikten sonra da yerinde durmuyor, ayağa kalkıyor; onunla da kalmıyor, kürsüye doğru yürümeye başlıyor, arbedeye sebebiyet veriyor. İkinci gün, gene aynı zat geliyor, gene CHP’li milletvekillerinin mihmandarlığında aynı zat geliyor, oturmakla da kalmıyor, ayağa kalkıyor, ikide bir Başkana müdahale ediyor, Başkan “Sana söz vermedim.” diyor.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Zeyid Aslan doğrusunu mu yapmış?

AHMET AYDIN (Devamla) - O da yetmiyormuş gibi bir pankart açıyor, -gazete manşeti, tam sayfa- korsan bir tebliğde bulunuyor, korsan bir sendikanın bir başkanı bu.

Bu sendika… İçişleri Bakanlığına sorduk, böyle bir sendika yok.

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Uçan tekme mi atmak lazım?

AHMET AYDIN (Devamla) - Yargıçlar Sendikası diye bir sendika yok ve hâkimler ve savcılar, zaten 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15’inci maddesinin (b) bendine göre de sendika kuramıyorlar, üye de olamıyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) – “Ben sendika başkanıyım.” diyor, geliyor ve bir haltta bulunuyor.

Değerli arkadaşlar, bu olay bile tek başına, militanlaşan bir yargıcın, ideolojisinin esirliğinde kalan bir yargıcın neler yapabildiğinin bir göstergesidir.

İki gün, üç gün komisyonu, Türkiye gündemini meşgul etmiştir. İşte bizim yapmaya çalıştığımız yargının ideolojiden kurtulmasıdır. Yapmaya çalıştığımız da budur. Bu olay da yaptığımızın doğru olduğunu gösterir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hatip konuşmasında, milletvekillerimizi Adalet Komisyonuna mihmandarlık ve organize ederek bir provokatör getirmekle itham etti. Bu, hoş bir itham değil. Biz bunun altında kalamayız. Müsaade ederseniz…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kendisi itiraf etti.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – “Korsan sendika” dedim. “Korsan”ı size demedim sendikaya dedim.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Altay. 

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, iki dakikayı çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorum.

Sayın Aydın, dinlerseniz…

Bir kere, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nü buradaki herkes şüphesiz bilir. Elbette, Sayın Başkanın çağrısız gelen bir tarafa söz hakkı verip vermeme yetkisi vardır, Başkan bu yetkiyi bir gün önce söz hakkı vermek anlamında kullandığını beyan etmiştir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – “Söz vereceğim.” dememiştir, “Söz vereceğim.” dememiştir.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Dedi, dedi. Neyse Nurettin Canikli’ye sor, o ayrı…

Hiç kimsenin gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gerek komisyonunda korsan tebliğ yapmasına, pankart açmasına biz müsaade etmeyiz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Orada yaptı ama siz müsaade ettiniz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben aldım elinden, elinden ben aldım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Size teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ama, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine Mecliste görüşülen bir kanunun birinci derece tarafı olarak gelen bir kimsenin darp edilmesini, ona hakaret edilmesini gerektirmez. Milletçe geleneklerimizle, göreneklerimizle ve törelerimizle iftihar ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisinde, dışarıdan gelmiş bir tarafı darp etmeleri kabul edilemez. Bu sebeple, kamuoyunda Meclisimizin itibarına büyük bir gölge düşmüştür.

Bu Genel Kurula yakışan, bizim verdiğimiz dilekçe çerçevesinde -ama 161’inci maddeden olur, ama 160’ıncı  maddeden olur- ilgili arkadaşımıza, milletvekilimize burada İç Tüzük hükümlerine göre disiplin hükümlerinin emrettiği cezanın verilmesiyle ilgili Sayın Başkan, sizin bir oylama yapmanız gerekir.

Siz, Başkan olarak üç gündür Türkiye Büyük Millet Meclisinin o görüntülerinin bütün televizyonlarda çarşaf çarşaf yayınlanmasından eminim hoşnut değilsiniz, eminim iktidar partisi milletvekillerimiz de hoşnut değil. Bu kabul edilemez, Meclis böyle algılanmamalı. Her ne sebeple olursa olsun -provokatif bir yaklaşım bile olsa- bir milletvekilinin Bruce Lee gibi havadan fırlayıp da bir insana tekme atmasının demokrasilerde, hele hele Parlamentomuzda kabul görmesi mümkün değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bu sebeple, dilekçemiz çerçevesinde bugün bir işlem yapılmasını tekrar bu vesileyle talep ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Altay.

Sisteme girmiş sayın milletvekillerimize birer dakika söz vereceğim.

Sayın Öğüt…

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Pozantı Cezaevinde işkence ve tacize maruz kalan çocukların durumuna ilişkin açıklaması

 

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Geçen hafta, Pozantı’da 2012’de işkence gören çocuklar, “beş yıldızlı otel modunda” diye Sincan’daki çocuk cezaevine alındı. Alınan çocuklar oradan, daha sonra yine işkenceler görerek, Maltepe Cezaevine gönderildi, Şakran Cezaevine gönderildi. Orada da çok kötü durumda olduklarına dair bildiriler var, hem Çağdaş Avukatlar Derneğinin hem İnsan Hakları Derneğinin bu konudaki şikâyetleri var. Bir yandan da Amerika’da bursla çocuk okutan Başbakanımızın çocuğu, Türkiye’de resmî, yasal, savcılığın istemiş olduğu bir ifade vermekten bile imtina ediyor, bir ifade vermeye bile gitmiyor. Çocuklar arasında bu kadar ayrım yapmayı nasıl içinize sindiriyorsunuz? Çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin geleceği. O anlamda, ayrım yapılmaması gerektiğini, ülkede bu adaletsizliğe son verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Yılmaz…

2.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, kuraklık nedeniyle Çukurova’da çiftçilerin mağdur durumda olduğuna ve Hükûmeti acilen tedbir almaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Adana’da, Çukurova’da çiftçi kuraklıkla mücadele ediyor. Bölgedeki kuraklık sadece hububatı değil, narenciye ve kış sebzelerini de tehdit ediyor. Çiftçilerimiz, ciddi bir mağduriyetle karşı karşıyadır. Hükûmeti ve Tarım Bakanlığını acilen tedbir almaya ve bu feryatlara kulak vermeye davet ediyorum. Devletin parasının hırsızlara, rüşvet alanlara değil; üreten, emeğini ortaya koyan, alın teri döken çiftçilerimize verilmesi hususunda Hükûmeti daha ciddiyete davet ediyorum. Yeşil dolarların kasalardan çıktığı, bakan çocuklarının evlerindeki kasalardan dolarların çıktığı bir yerde çiftçilerimizin feryadına mutlaka kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Sayın Özcan…

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da iki kamu binasına asılan posterin indirilmesi için verilen talimatları Bolu Emniyet Müdürlüğünün yerine getirmemesine ilişkin açıklaması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Bolu’da bir haftadır bir hukuk cinayeti işleniyor. Bir hafta kadar önce Bolu’da il özel idareye ve belediyeye ait olmak üzere iki kamu binasına Başbakanın dev iki posteri asıldı. Mülki amir ve savcılık, şikâyet üzerine bu iki pankartın kaldırılması yönünde emniyete talimat verdiler ancak emniyet müdürlüğü hem mülki amirin hem de cumhuriyet savcısının talimatlarını yerine getirmemekte direniyor. Bu durumda, Sayın Başkan, Bolu halkı olarak, kolluk gücünün yerine getirmediği görevi biz mi yerine getirelim? Hükûmet bu konuda derhâl adım atmalı, Bolu Valisini ve cumhuriyet savcılarını zor durumda bırakmamalıdır.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özcan.

Sayın Işık…

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 21/10/2013 tarih ve 5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’yle Belediye Gelirleri Kanunu’nun değiştirilerek vergi ve harçlarda yapılan artışların sıkıntı yarattığına ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bakanlar Kurulunun 21/10/2013 tarih ve 2013/5585 sayılı Kararname’siyle Belediye Gelirleri Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilerek örneğin ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve iş yeri açma izni harçlarında çok ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. 5 katına varan bu artışlar, hem esnaf ve sanatkârlarımızı hem de vatandaşlarımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokacaktır.

Vatandaştan alınan bu vergilerin ve harçların yandaşlara dağıtılmamasını ve Bakanlar Kurulunun bu kararını yeniden gözden geçirerek özellikle büyükşehir kapsamına girmeyen diğer illerdekilerin makul bir düzeye çekilmesi için Hükûmeti buradan uyarıyorum.

Size de teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Işık.

Sayın Yeniçeri…

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP iktidarının yolsuzluk ve rüşvet iddiası altında olanları koruduğuna ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını engellemek için Adli Kolluk Yönetmeliği’ni ve HSYK Kanunu’nu değiştirmek istediğine ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İnsanlık tarihi boyunca rüşvet ve yolsuzluk aşağılık bir olgu olarak görülmüştür. Bu aşağılık olgu olarak görülen süreç, AKP iktidara gelene kadar da sürmüştür. Başbakan Erdoğan bizzat yolsuzluk yapanları övmüş, onları savunmuş, yaptıklarını hayır ve hasenat işi, bunu yapanları da saf olarak nitelendirmiştir. Ayakkabı kutularının içine tıka basa doldurulmuş dolarların, evlere taşınmış kasaların, ofislere götürülen para dolu çantaların hiçbir mazereti ve savunması yapılamaz. AKP iktidarı resmen, yolsuzluk ve rüşvet iddiası altında olanları korumaktadır. AKP, yolsuzluk ve rüşvetçilerle değil, onları yakalayanlarla uğraşmaktadır. AKP, böylece, siyasi rezervlerinden önce ahlaki rezervlerini tüketmiş bulunmaktadır. AKP, yolsuzluk ve rüşvetle suçlananları korumak, bundan sonraki yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını engellemek için, Adli Kolluk Yönetmeliği’ni ve HSYK’yı değiştiriyor. AKP, milletten aldığı iradeyi rüşvet ve yolsuzlukları korumak için kullanmaktadır. Yolsuzluk yapanlar, yolsuzlukla mücadele edemezler. Yüce Türk milletine saygıyla duyurulur.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.

Sayın Korkmaz…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Yok.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz yok.

Sayın Tanal…

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Eğitim Bakanlığında bedensel engelli kadrosu olduğu hâlde bugüne kadar bu kadroya öğretmen atanmamasına ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Millî Eğitim Bakanlığında bedensel engelli kadrosu olduğu hâlde, bugüne kadar -öğretmenlerle ilgili- bedensel engelli kadroya öğretmen alınmamıştır. Ancak, 1.600 engelli kadrolu hizmetli ve memur alınacağını Sayın Millî Eğitim Bakanı söyledi. Bu, sevindiricidir ancak yetersizdir. Bedensel engelli öğretmenlerin bedensel engelli kadroya alınmaması Anayasa’mızın 10’uncu maddesindeki “eşitlik” ilkesine, “pozitif ayrımcılık” ilkesine aykırılık teşkil etmekte, Millî Eğitim Bakanlığının bedensel engelli öğretmen arkadaşlarımızın işe alınmama sebebini kamuoyuna açıklaması gerekmekte, öğretmen alınmıyorsa bunun sebebi nedir ve bu konuyla ilgili bir çalışmaları var mıdır, yok mudur bilgilenmek isteriz.

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

Sayın Dedeoğlu…

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki hastanelerde yatak sayılarının yetersiz olduğuna ve yanık ünitesi bulunmadığına ilişkin açıklaması

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanemizde 400 yatak mevcut. Yeni açılan Tıp Fakültemizde ise 600 yatak olmasına rağmen şu anda 200-250 yatak kapasitesiyle çalışmaktadır. Kahramanmaraş’a bu yatak kapasitesi yetmemektedir. Birçok hastamız yan, komşudaki illerimizin hastanelerine sevk edilmektedir. Bakanlığımızın bu konuda tedbir almasını rica ediyorum.

Ayrıca, her iki hastanemizde de, koskocaman Kahramanmaraş’ta yanık ünitesi yok. Yine, Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıp bir yanık ünitesinin Kahramanmaraş hastanelerine ve Tıp Fakültesine açılmasını özellikle istirham ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.

Sayın Halaman…

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, son on beş yirmi yıl içerisinde kuraklık tarımla uğraşan insanları çok etkiledi. Tarım da genelde iklim şartlarıyla ilgili. Dolayısıyla, bizim kış ürünü olarak kabul ettiğimiz narenciye -özellikle Adana, Kozan, o bölgelerde yoğun- bir de don tehlikesiyle karşılaştı. İlgili bakanlıklar yani -son zamanlarda Türkiye’nin güvenlik gerekçesinden kaynaklanan sıkıntıları da var- Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, dolayısıyla -tırnak içinde- Gümrük Bakanlığı bu ticaretten dolayı, bunlarla birazcık ilgilenirse memnun oluruz. Tarımla uğraşanlar, çiftçilik yapanlar bu bakanlıkların ilgisini bekliyorlar. Bu ilgiden dolayı da biz gündeme getiriyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaman.

Sayın Akova…

9.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin sineğine karşı uçakla yapılan ilaçlamanın yasaklanmasının verimliliği ve kaliteyi azalttığına ve üreticilerin mağdur olduklarına ilişkin açıklaması

AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Balıkesir Körfezi’nde zeytin hasat dönemi devam etmektedir. Zeytin sineğine karşı uçakla yapılan ilaçlamanın 2012 yılından itibaren yasaklanması, bu üretim sezonunda zeytin üretiminde verimliliği ve kaliteyi azaltmıştır. Havadan ilaçlama yapılmadığı için zeytinyağlarının asitlik düzeyi yüksek kalmıştır. Zeytin ve zeytinyağı üreticileri havadan yapılan ilaçlamaya getirilen engelin hem rekolteyi düşürdüğünü hem de kaliteyi azalttığını dile getirmektedirler. Balıkesir’in zeytin ve zeytinyağı üretimi Körfez bölgesinde gerçekleşmesine rağmen, bu yıl 2 kez Erdek’te uçakla ilaçlama yapıldığı bilgisi gelmiştir. Esas ihtiyacın olduğu Körfez bölgesinde uçakla ilaçla yapılmamasının sebebi nedir? Havadan ilaçlama yapılmaması nedeniyle zeytin üretiminde rekolte kaybına uğrayan üreticilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? Körfez bölgesinde havadan ilaçlama yapılmaması nedeniyle zeytinyağlarının asitlik düzeyinin yüksek olmasından dolayı kalite problemi yaşayan üreticilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? Önümüzdeki üretim döneminde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akova.

Sayın Doğru…

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, üst görevde bulunan bazı memurların, özelleştirme veya çeşitli bakanlıklardaki yapılanmalar neticesinde araştırmacı kadrosuna atanmaları nedeniyle mağdur durumda olduklarına ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Özelleşme veya çeşitli bakanlıklarda yapılanmalar neticesinde, üst görevde bulunan memurların bazıları araştırmacı kadrosuna atanmışlardır. Bu insanlar, özlük hakları dâhil, çok mağdur durumdadırlar. Tokat ili Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çalışan Ömer Işıdan gibi bu görevde bulunan araştırmacılar, bu kadroya atanmadan önceki maaş, derece, kademe, ek ödeme, özel hizmet tazminatı ve benzeri müktesep hakları saklı tutularak, emsal durumda görev yapan personel oranında maaş ödenmesini istiyorlar. Önümüzdeki günlerde çıkarılmaya hazırlanan torba yasada konunun yer alması mağdurlar tarafından istenmektedir.

Sosyal adaletin sağlanması için gereğinin Meclisce yapılmasını bekliyor, saygılar sunuyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Sayın İrbeç...

11.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Hükûmetin HSYK ile ilgili yapmak istediği düzenlemelere ilişkin açıklaması

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Antalya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Hükûmet öyle bir gündem maddesi önümüze koydu ki ayakkabı kutusu içindeki paraları ve diğer yolsuzluk soruşturmalarını konuşamaz olduk. Yargı yürütmenin emrine giriyorsa mevcut yolsuzluk soruşturmalarının güncelliği ikinci planda kalabilir çünkü bu yasa çıktıktan sonra ucu Hükûmete değen hiçbir soruşturma yapılamaz. Türkiye’de evrensel hukuk normları ikinci plana atılarak siyaset de yapılamaz. Başbakan “Referandumda iyi niyet gösterdik, HSYK’yı bağımsız yaptık. Fırsat bildiler. Yargı kimilerine göre şimdi fiilen yürütme ve yasamanın üstüne çıktı.” diyerek kendisine uymayan yargıyı kontrol altına alma girişiminde de bulunamaz.

Günlerdir süren gerginlikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teklifi Cumhurbaşkanlığı hukukçularına inceletiyor ve teklifin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüş gelince harekete geçiyor. Ümit ederiz ki hukuka sağduyu hâkim olur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İrbeç.

Sayın Ağbaba…

12.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Hükûmet Sözcüsünü bazı ifadeleri nedeniyle kınadığına ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bir Hükûmet var, bir de onun maalesef bir sözcüsü var. Hırsızlık yapılır “‘CeHaPe’ zihniyeti.” der, para kasası çıkar “‘CeHaPe’ zihniyeti.” der, 700 bin liralık rüşvetle saat alır “‘CeHaPe’ zihniyeti.” der, umreye rüşvetle gider “‘CeHaPe’ zihniyeti.” der, ayakkabı kutusundan 4,5 milyon çıkar “‘CeHaPe’ zihniyeti.” der, para kutusu çıkar “‘CeHaPe’ zihniyeti.” der. Hükûmet sözcüsü şimdi de CHP milletvekillerini hedef gösteriyor, onlara iftira atıyor. Kendine benzer bir milletvekiline benzetiyor bizleri, Mecliste ayda bir kürsüye saldıran, milletvekillerine ana avrat küfreden bir milletvekiline benzetiyor. Ben şimdiye kadar, iki buçuk yıldan beri hiç kimseye saldırmadım, hiç kimsenin anasına avradına küfretmedim. Senin bilmediğin muhalefeti yapmaya çalıştım. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, namussuzlukları ortaya çıkarmak için uğraş verdim. İki buçuk yıldan beri inancına, siyasi görüşüne bakmadan senin ezdiğin, katlettiğin insanların yanında yer almaya çalıştım, bundan sonra da yer alacağım. O meşhur Hükûmet sözcüsünü buradan kınıyorum, iftira attığı için buradan onu da lanetle kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Erdemir…

13.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, AKP Hükûmetinin İnternet’le ilgili yapmak istediği yasal düzenlemenin, Türkiye’yi İnternet özgürlükleri, İnternet kullanıcılarının hakları açısından geri bir noktaya taşıyacağına ilişkin açıklaması

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün, Taraf gazetesinde Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş’le yapılan bir mülakat var. Bu mülakatı bütün yurttaşlarımızın okumasını temenni ediyorum.

Biliyorsunuz, AKP Hükûmeti 5651 sayılı İnternet Yasası’nda bir değişiklik yapmak istiyor. Bu değişiklik İnternet’i karartacak bir düzenleme içeriyor ve Sayın Keleş de bu düzenleme için “cinnet” değil “Çinnet” ifadesini kullanıyor çünkü bu düzenlemeyle “Türkiye'nin İnternet’i Çin’de, İran’da ve Suudi Arabistan’da olduğu gibi, dünyaya kapanacak.” diyor. İşte bu getirilen düzenleme, ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkûm edilmiş 5651 sayılı Yasa’dan daha da geriye bizi götürecek bir düzenleme. Yeni düzenlemenin gerekçesinde ne yazık ki AİHM kararına herhangi bir atıf yok ve de Türkiye, İnternet özgürlükleri, İnternet kullanıcılarının hakları açısından da daha geri bir noktaya taşınacak.

Buna geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, yurttaşlarımızın İnternet’e özgür erişimi için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdemir.

Sayın Sakık? Yok.

Sayın Genç...

14.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakanın oğlunun ifade vermesi için savcılığa çağrılmasına rağmen bu çağrıya uymamasına ilişkin açıklaması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce Sayın Ağbaba’nın dediği konu benimle de ilgili. Ben bu Bülent Arınç’ın yalancılığını ispatladım, ne kadar kişilik erozyonuna uğramış durumda olduğunu kendisine söyledim ve ne kadar biat kültürü içinde yetiştiğini söyledim. Benim şu anda zamanım kendime yetmiyor, onun üzerinde durmayacağım.

Şimdi, Tayyip Erdoğan’ın oğlunun kurduğu vakfa 200 trilyon liralık bir bağışta bulunulduğu, 3 milyon dolarlık bağışta bulunulduğu, devletin hazinelerini alan her kişinin Tayyip Erdoğan’ın vakfına para bağışladığı şeklindeki çok açık iddialara, söylentilere rağmen ve bu konuda savcı kendisini ifade almak için savcılığa çağırmasına rağmen Tayyip Erdoğan oğlunu teslim etmiyor, hukuku ayaklar altına alıyor, devlette eşkıyalığın olduğunu söylüyor, “Devlet bitmiştir.” diyor ve dolayısıyla milletle alay ediyor.

Ey millet, bu Tayyip Erdoğan’ın yakasına yapışın! Bu kadar yolsuzluk yapan bir kişiyi niye saklıyor? Eğer alnı açıksa getirsin mahkemeye, mahkeme bunun ifadesini alsın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Genç.

Sayın Türkoğlu…

15.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 9/1/2014 tarihinde geçici köy korucusu Hasan Ercan’ın şehit edilmesine ve Hükûmetin açılım politikasının yanlış olduğuna ilişkin açıklaması

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Geçtiğimiz perşembe günü, 9 Ocak günü, geçici köy korucularımızdan Hasan Ercan, Şırnak’ta, evinde, ailesinin gözü önünde uğradığı bir silahlı saldırı sonucu şehit edildi. Öncelikle, kederli ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hasan Ercan, şehit edilen koruculardan sonuncusu -Hasan Ercan’dan evvel birçok korucu- Hükûmetin “açılım ve barış süreci” dediği, bizim “ihanet süreci” diye ifade ettiğimiz çerçevede terör örgütüne tanınan inisiyatif çerçevesinde katledilen, şehit edilen korucularımızdan sadece birisi. Hükûmetin açılımdan, barıştan anladığı, terörle mücadele eden askerlerin hapse atılması, milletvekilimiz Engin Alan gibi kahraman subayların içerilerde zindanlara atılması, korucuların da tek tek infaz edilmesi anlamına geliyor. Bu politikanın çok yanlış, hatalı ve haince olduğunu ifade ediyor ve şiddetle kınıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Türkoğlu.

Sayın Gümüş…

16.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir Dursunbey Odaköy’de yapılması düşünülen birinci ve ikinci derece atık deposuna ilişkin açıklaması

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben, konu olarak Balıkesir Dursunbey Odaköy’de atık deposu konusunu ele alacağım. Odaköy’de, kömür madenlerine birinci ve ikinci derecede atık deposu yapılmak istenmektedir. Bu konuda ÇED raporu alındığını öğrendik fakat aynı zamanda, ÇED raporunda bölgenin o bölgeyi değil, başka bir bölgeyi tarif ettiğini ama o bölgenin adının geçtiğini duyduk. Bu, doğru mudur? Esası nasıldır?

Artı, birinci derece atık, radyasyonlu atık demek. Bu radyasyon ışınımlarının yer altı sularına zararına bakıldığı zaman bütün güney Marmara tehlike altındadır. Herkesin reddettiği bu olayı Balıkesir kabul etmeyecektir.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gümüş.

Sayın Vural…

17.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, 14 Ocak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümüne ve Kıbrıs Türklüğünün davasını sürdürmeye kararlı olduklarına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, dün -14 Ocak- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Bey’in ölüm yıl dönümüydü. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk milletinin büyük bir değeri olan, gerçekten iftihar edilecek şahsiyetine, dünya durdukça da millî hafızalardan silinmeyecek abidevi bir devlet ve siyaset adamına Cenab-ı Hakk’tan tekrar rahmet diliyorum.

Millî Kıbrıs davası devam edecektir; aynı inançla Kıbrıs Türklüğünün davasını sürdürmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural.

Sayın Güler…

18.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Adalet Komisyonunda Ömer Faruk Eminağaoğlu’na saldıran AKP milletvekilini şiddetle kınadığına ve Tire-Ödemiş bağlantı yollarının duble yol olup olmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Adalet Komisyonunda uçan tekmeyle Yargıç Sayın Ömer Faruk Eminağaoğlu’na saldıran AKP milletvekilini şiddetle kınıyorum. Bu tür bir çalışmanın yasama çalışması olamayacağını Türk ulusunun dikkatine bir kez daha sunuyorum.

İzmir’de, Tire ve Ödemiş’te “Tire celladı” olarak bilinen Tire-Belevi bağlantısında duble yol yoksunluğunu ilgili Bakana sormak istiyorum. Eski Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım bu sorunu halletmemişti, şimdiki Bakan acaba Tire ve Ödemiş bağlantı yollarını duble yol övüncüne kavuşturacaklar mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güler.

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 15.49

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati:16.26

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Sayın Altay, bir önceki oturumda Divana vermiş olduğunuz komisyonla ilgili dilekçeniz üzerine Sayın Meclis Başkanımız gerekli incelemeleri yapıyor. O incemeler sonucunda bizi bilgilendirecek, biz de ona göre tavrımızı sergileyeceğiz. Bilginize lütfen.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Olur Başkanım.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 638, 659, 715, 743, 803, 864, 915, 918, 926, 1006, 1010, 1065, 1099, 1171, 1184, 1217, 1228, 1247, 1257, 1268, 1302, 1328, 1341, 1342, 1362, 1392, 1423, 1526, 1527, 1541, 1590, 1626, 1632, 1810, 1839, 1857, 1860, 1874, 1928, 2153, 2154, 2279, 2350, 2554, 2806, 2809, 2858, 2886, 2888, 2968 ve 3070’inci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik ve 22 milletvekilinin, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarının KPSS’de ve atamalarda yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/815)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında genel idare hizmetleri kadrolarına atanmalarında karşılaştıkları mağduriyetlerin tespiti ve acil olarak giderilmesi için Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Demir Çelik                                                          (Muş)

2) Pervin Buldan                                                      (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                       (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                            (Muş)

5) Murat Bozlak                                                        (Adana)

6) Halil Aksoy                                                          (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                       (Batman)

8) İdris Baluken                                                        (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu                                       (Bitlis)

10) Emine Ayna                                                        (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                                                  (Diyarbakır)

12) Altan Tan                                                           (Diyarbakır)

13) Adil Zozani                                                         (Hakkâri)

14) Esat Canan                                                        (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder                                            (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                                                  (İstanbul)

17) Mülkiye Birtane                                                  (Kars)

18) Erol Dora                                                           (Mardin)

19) Ertuğrul Kürkcü                                                  (Mersin)

20) Nazmi Gür                                                          (Van)

21) İbrahim Binici                                                     (Şanlıurfa)

22) Özdal Üçer                                                         (Van)

23) Leyla Zana                                                         (Diyarbakır)

Gerekçe:

Ülkemizde sayıları yaklaşık 200 binin üzerinde olan iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında gerçekleştirilen KPSS B grubu atamalarında haksızlığa uğradığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Personel atamalarında genel idare hizmetleri kadrolarında iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına öncelik tanınması gerekirken bu kadrolara 4001 kodlu (herhangi bir lisans mezunu olmak şartı) mezunların da dâhil edilmesi haksız bir durum yaratmaktadır.

Örneğin, matematiği iyi olan bir iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezununun matematik öğretmeni olabilmesi, kişisel yeteneği olan lisans mezunlarının müzik, resim öğretmeni olabilmesi, ilgili konuda tecrübe sahibi olan kişilerin rahatlıkla ebe, hemşire, sağlık memuru olabilmesi nasıl ki mümkün olmuyorsa özünde iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerine ait olan ve "genel idare hizmetleri kadrosu" niteliği taşıyan bir kadroya "Herhangi bir lisans mezunu olmak." şartının konulması, sınavla kazandığı iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümünde dört beş senesini harcayarak, yine sınavla kazandığı puanını ve memur olma hakkını elde eden bir iktisadi ve idari bilimler fakültesi adayına apaçık haksızlık ve adaletsizliktir.

İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olmayan 4001 kodlu lisans mezunlarının idari kadrolara atanması, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında kurumsal anlamda uzmanlaşma çalışmaları yürüten ülkemiz için büyük bir eksikliktir. Üstelik bu durum kurumları da zor durumda bırakmaktadır. Zira, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olmayan bir adayın ilgili idari kadrolara alınması hem zaman hem de verimlilik kaybı yaratmaktadır.

2010-2012 KPSS dönemi atamalarda iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına açılan kadro sayısı toplam 7.223'tür. Sayıları 200 binin üzerinde olan bu mezunlar için açılan kadroların ne kadar yetersiz olduğu ortadadır. Üstelik açılan bu genel idare hizmetleri kadrolarına 4001 kodlu mezunların da dâhil edilmesi, açılan kadrolar için mücadele veren toplam aday sayısını arttırarak haksız rekabete yol açmaktadır. Devletin idari kadrolarına iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının öncelikli olarak yerleştirilmesi gerekmektedir. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının lisans eğitimi boyunca aldığı eğitimler bu yöndedir. İdari bilimler anlamında yetersiz veya bu alanda eğitim vermeyen diğer lisans bölümleri mezunlarının genel idare hizmetleri kadrolarında istihdam edilmesi hem zaman hem de verimlilik kaybına yol açmaktadır.

Bu durum kurumları işlevsiz hâle getirmektedir. İktisadi ve idari bilimler mezunu olmayan diğer lisans mezunları, lisans eğitimleri süresince kapsamlı olarak hukuk, maliye, muhasebe, ekonomi, istatistik gibi dersleri uzmanlaşabilecek seviyede almamaktadırlar. Bu anlamda genel idare hizmetleri kadrolarında 4001 kodlu lisans mezunlarının istihdam edilmesi mantığa aykırı bir durum yaratmaktadır. Böyle bir uygulamayı kabul etmek herkesin öğretmen, tekniker ya da istediği herhangi bir memurlukta çalışmasını kabul etmek gibi bir şeydir.

Bu nedenle iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının genel idare hizmetleri kadrolarında yaşadıkları haksızlıkların tespiti ve acil olarak giderilmesi adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir.

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santrallerin olası zararlarının ve yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/816)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de kurulması düşünülen nükleer santrallerin olası insan sağlığına, ekolojiye, yaşam alanlarına, kültürel mirasa ve Türkiye ekonomisine etkilerinin tespit edilmesi, Türkiye'de daha önce Çernobil'de meydana gelen patlamanın hâlen devam eden etkilerinin araştırılması, çevre örgütlerinin daha ucuz ve temiz bir enerji olarak gösterdiği yenilenebilir enerjinin Türkiye'deki potansiyelinin araştırılması için bir Meclis araştırma komisyonu kurulması amacıyla Anayasa’nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 26/04/2012

1) Sebahat Tuncel                                                    (İstanbul)

2) Pervin Buldan                                                      (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                       (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                            (Muş)

5) Murat Bozlak                                                        (Adana)

6) Halil Aksoy                                                          (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                       (Batman)

8) İdris Baluken                                                        (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu                                       (Bitlis)

10) Emine Ayna                                                        (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                                                  (Diyarbakır)

12) Altan Tan                                                           (Diyarbakır)

13) Adil Zozani                                                         (Hakkâri)

14) Esat Canan                                                        (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder                                            (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                                  (Kars)

17) Erol Dora                                                           (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                  (Mersin)

19) Demir Çelik                                                        (Muş)

20) İbrahim Binici                                                     (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                          (Van)

22) Özdal Üçer                                                         (Van)

23) Leyla Zana                                                         (Diyarbakır)

Gerekçe:

Dünyada giderek iklim felaketi şiddetlenirken geleneksel enerji kaynakları azalmaktadır ve ekonomik krizle birlikte ekolojik kriz de büyümektedir. Böyle bir durumda artan ihtiyaçları karşılayacak temiz, ucuz ve hızlı enerji tüketimine ihtiyaç giderek artmaktadır. Nükleer santraller bu ihtiyacı karşılayabilecek kaynaklar olarak gösterilse de yapılan araştırmalar ve deneyimler bunun tam tersi olduğunu göstermektedir. Nükleer enerji, kısmi erimelerden radyoaktif sızıntılara, atık sorunundan, uranyum madenciliğinin kirli yüzüyle ortada durmaktadır. Artık nükleer santraller yeni teknolojilerle güvenli yapılıyor iddiası aslında Fukuşima 1 santralinin sızıntı yapmasıyla çürütülmüştür. Patlaması ya da sızıntı durumunda geniş bir alanda yaşayan insanların ölmesine neden olabilecek nükleer santraller, patlama sonrası doğaya ve insan sağlığına zarar vermeye devam etmektedir. Nükleer tesislerde her zaman kazalar olmaktadır. Günümüze kadar görülen en kötü nükleer kaza olan Çernobil kazası 120.bin metrekareden fazla bir alanı kirletmiş ve kirlilik Lapland ve İskoçya gibi uzak noktalara kadar ulaşmıştır. Ukrayna'da Pripyat Nehri’nin yanında Çernobil şehrinde yirmi yıl önce yaşanan patlama sonucunda oluşan dolaylı ve doğrudan etkilerle birlikte 1990 ile 2004 yılları arasında yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Patlama sonucu çıkan Sezyum-137'nin yarıdan fazlası, Türkiye'de Marmara ve Karadeniz bölgelerine ve diğer Avrupa ülkelerine taşınmıştır ve Avrupa'da en az 14 ülke kirlenmiştir. 1990 ve 2000 arası Beyaz Rusya'da tüm kanser vakalarında yüzde 40 bir artış saptanmıştır. Diğer yandan, Avrupa Radyasyon Risk Komitesi (ECCR) raporlarına göre, 200 bin kişinin kanserle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir. Kanser dışında, doğan çocukların duyu organlarında bozukluklar, düşük kilolu bebek doğumları, prematüre yaşlanma, üreme sisteminde bozukluklar gibi çok farklı sorunlara da neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaklaşık elli yıllık bir geçmişi olan nükleer santraller, maliyet olarak çok büyük bütçelere ihtiyaç duyulması ve her şeyden önce, Çernobil'de ve en son, Japonya'da yaşanan felaketlerde görüldüğü üzere, başta insan yaşamına ve insan sağlığına yönelik kalıcı etkileri, ekolojiye verdiği uzun süreli zararların ortaya çıkmasıyla vazgeçilen bir enerji türü olmaya başlamıştır. Greenpeace çevre örgütünün raporuna göre, büyük bir iştahla başlanan santral projeleri, öngörülen bütçelerini yaklaşık yüzde 300 kat aşmaktadır. Hükûmetin en çok sığındığı, nükleer enerjinin maliyetine göre çok verimli ve kârlı bir enerji olduğu tezi aslında bilimsel verilere göre çökmektedir. En güncel inşa deneyimi olan Hindistan'da, son 10 reaktörün tamamlanma maliyetleri en az yüzde 300 bütçe fazlası vermiştir.

Diğer yandan, dünyada yapılan nükleer santrallerinin inşaat süreleri, planlanan süreden yaklaşık 4 kata kadar çıkmaktadır. Devletler için en önemli olan maliyet sorunu nedeniyle, şu anda dünyada yapımı aktif olarak süren 22 reaktörün çoğunluğu -17'si- Asya'da inşa edilmektedir. 22 reaktörün 16'sı Çin, Hint ve Rus tasarımlarına göre yapılmaktadır ve büyük olasılıkla hiçbir OECD ülkesine ihraç edilmeyecektir. Diğer yandan, nükleer enerji endüstrisi, şimdiden, ciddi güvenlik sorunları yaşayan yeni kuşak reaktörlerin, henüz test bile edilmeden, reklamını yapmaktadır. Sonuç olarak, tüketiciler yeni bir santral inşasının ekonomik risklerini yüklenmediği durumda, yüksek fiyatlarla düşük güvenilirlik ve ciddi bütçe fazlalıklarını bir araya getiren nükleer enerjinin, rekabetçi enerji arzı sistemlerine geçen ülkelerde hiç şansı kalmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de kurulacak nükleer santrallerin de yüksek maliyetlerinin tüketiciye yansıtılması söz konusu olacaktır.

Çevre örgütleri, dünyada gelişen yenilenebilir enerji teknolojisinin tüm geleneksel enerji kaynaklarına iyi bir alternatif olacağını, daha ucuz, temiz ve tekel enerji devlerine bağımlılığı azaltacağını her defasında dile getirmektedirler. Türkiye'de kurulması düşünülen nükleer santrallerin olası, insan sağlığına, ekolojiye, yaşam alanlarına, kültürel mirasa ve Türkiye ekonomisine etkilerinin tespit edilmesi, Türkiye'de daha önce Çernobil'de meydana gelen patlamanın hâlen devam eden etkilerinin araştırılması, çevre örgütlerinin daha ucuz ve temiz bir enerji olarak gösterdiği yenilenebilir enerjinin Türkiye'deki potansiyelinin araştırılması için bir Meclis araştırma komisyonunun kurulmasını önermekteyiz.

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin Yenişakran Cezaevine sevkleri ve cezaevi kabullerinde kendilerine onur kırıcı, etik dışı muamele yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/817)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran beldesinde açılmış olan Yenişakran Cezaevine tutuklu ve hükümlülerin sevkleri ve cezaevi kabullerinde kendilerine onur kırıcı, etik dışı muamele yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104’üncü ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 26/04/2012

1) Nursel Aydoğan                                 (Diyarbakır)

2) Pervin Buldan                                    (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                     (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                         (Muş)

5) Murat Bozlak                                     (Adana)

6) Halil Aksoy                                        (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                     (Batman)

8) İdris Baluken                                     (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu                    (Bitlis)

10) Emine Ayna                                     (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                         (Diyarbakır)

12) Adil Zozani                                      (Hakkâri)

13) Esat Canan                                      (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder                          (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                                (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                (Kars)

17) Erol Dora                                         (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                (Mersin)

19) Demir Çelik                                     (Muş)

20) İbrahim Binici                                  (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                       (Van)

22) Özdal Üçer                                      (Van)

23) Leyla Zana                                      (Diyarbakır)

Gerekçe:

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran beldesinde bulunan Yenişakran Cezaevine ilişkin ciddi iddialar bulunmaktadır.

Yetkililerin Türkiye'nin en modern cezaevi dedikleri cezaevine 23 Ocak 2012'den beri yeni tutsaklar nakledilmektedir. İlk etapta kadın ve çocukların nakledildiği cezaevinde, cezaevi girişinde özellikle kadınlara yönelik onur kırıcı, etik dışı muamele yapıldığı belirtilmektedir. İdarenin tutsaklar üzerinde hâkimiyet kurmak için hoş geldin karşılaması yaptığı, mahkûm kabulde çıplak arama yapıldığı, çıplak arama sırasında mahpusların elle taciz edildikleri, çıplak arama dışında mahkûmların bacak araları ve göğüs bölgelerinin elle arandığı, cezaevinde olmalarına rağmen mahkemeye gidiş ve görüşe çıkma gibi durumlarda dahi 3-4 kez üst araması yapıldığı, başka cezaevinden gelen mahpusların yanlarında getirdikleri eşyaların büyük kısmının kendilerine verilmediği, özellikle günlük kıyafetleri, ayakkabıları, terlikleri, ilaçları, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin kadınlara iadesinde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir.

Türkiye'nin 2’nci büyük cezaevi olarak açılan Yenişakran Cezaevinde Bergama'dan gelen kadınlar soyularak aranmaya karşı çıktıkları için saçlarından tutularak sürüklendikleri ve darbedildikleri iddia edilmektedir. Bununla birlikte cezaevinin kaba inşaatı ve temizliğinin kadınlara yaptırıldığı belirtilmektedir.

20 Martta Karataş Kadın Kapalı Cezaevinden Yenişakran Cezaevine sevk edilen siyasi hükümlülerden "örgüte yardım ve yataklık yaptığı" iddiasıyla beş yıl hapis cezası almış olan 65 yaşındaki Sultan Özer isimli hükümlünün daha önce 2 kez kalp krizi geçirdiği, şeker ve tansiyon gibi hastalıklarının olduğu doktor raporlarına dayanmasına rağmen Yenişakrana sevk edildiği; Yazgül Yıldızhan isimli hükümlünün ailesinin Adana'da ikamet etmesine, Adana'da guatr tedavisi görmesine ve guatrının kansere dönüşme riskinin olmasına rağmen, tedavisi tamamlanmadan Yenişakrana sevk edildiği; gözlerinden rahatsız, tek başına kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yirmi yıldır cezaevinde bulunan Türkan İpek isimli kadın tutsağın tek kişilik hücreye konulduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Türkan İpek'in günde 3-4 kere baygınlık geçirdiği avukatları tarafından dile getirilmektedir.

Bu konuda 5275 numaralı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un madde 6, madde 21/1, madde 22/1, madde 23/1 ile 2’nci, madde 62/1, madde 71/1, madde 72/1 ile 2’nci fıkraları, tutuklu ve hükümlülerin hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeleri, kuruma alınma ve kayıt işlemlerini, kurumda gözlem ve sınıflandırılmalarını, nakillerini, süreli veya süresiz yayınlardan yararlanmalarını, mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme, muayene ve tedavi istekleri ile beslenme haklarını düzenlemektedir. Ancak ilgili maddeler olmasına rağmen Yenişakran Cezaevi idaresinin buna uymadığı anlaşılmaktadır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

B) Duyuru

1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İnsan Haklarını İnceleme ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine de birer üyelik düşmektedir. Bu komisyonlara aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 20 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Benin Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1362)

                                                                                                      13/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca, Benin Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması hususu Genel Kurulun tasvibine sunulur.

                                                    Cemil Çiçek

                                                    Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                    Başkanı

 

III -Y O K L A M A

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz.

BAŞKAN – Yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Ören, Sayın Akar, Sayın Tayan, Sayın Oran, Sayın Tanal, Sayın Eyidoğan, Sayın Işık, Sayın Gümüş, Sayın Kalkavan, Sayın Gök, Sayın Öz, Sayın Serter, Sayın Koç, Sayın Sapan, Sayın Onur, Sayın Kaleli, Sayın Danışoğlu, Sayın Özgündüz, Sayın Demirçalı.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 16.47

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati:16.56

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

III- YOKLAMA

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Tezkereler (Devam)

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Benin Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1362) (Devam)

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, 3/7/2013 tarih ve 15845 sayı ile Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve arkadaşları tarafından, köy korucularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 14 Ocak 2014 Salı günkü  birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                               14/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 14 Ocak 2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                                    Oktay Vural

                                                                                                                                         İzmir

                                                                                                                          MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

03 Temmuz 2013 Tarih, 2013/15845 sayı ile TBMM Başkanlığına Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve arkadaşlarının “Köy korucularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” verdiği Meclis araştırma önergemizin 14 Ocak 2014 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu.

Buyurunuz Sayın Türkoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri; geçici ve gönüllü köy koruculuğu sistemi ve korucularımızın son dönemde yaşadıkları sorunlara ilişkin vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Koruculuk sistemi ve korucularla ilgili olarak içinde bulunduğumuz 24’üncü Yasama Döneminde birçok kere söz aldık; araştırma önergeleri, sözlü ve yazılı soru önergeleri vesilesiyle korucuların sorunlarını ve çözüm önerilerini gündemde tutmaya gayret ettik.

Bu konuşmalarımızda, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesindeki hükümlerle, ihdas edilen koruculuk sisteminin, özellikle bölücü terörün asayişe, huzur ve güven ortamına yapmış olduğu saldırıları önlemede önemli bir görev üstlendiğini; geçici ve gönüllü köy koruculuğu ücret sistemi, emeklilik sistemi, çalışma şartları, idareye bağlılığı ve görev yerleri, sosyal güvenlik hakları gibi en temel problemleri çözülmemiş bir yapıda olduğunu; geçici ve gönüllü köy korucularının görevleri esnasında şehit, gazi ya da malul olmaları gibi hususlar dâhil, son dönemde kısmen düzeltilmiş olsa da hâlâ tatmin edici seviyelere ulaştırılamadığını ifade ettik.

Bu sorunlar hâlihazırda ortada iken, bu sorunlar çözülmemiş iken, içinde bulunduğumuz ocak ayı itibarıyla bir yılını doldurmuş olan, Hükûmetin başlatmış olduğu ikinci açılım süreciyle; korucuların sorunları, çalışma şartları ya da sosyal güvenlik hakları gibi alanlardan hayat memat meselesine, can güvenliği meselesine dönüşmüştür. Geçtiğimiz perşembe günü güvenlik güçleriyle yıllarca bölücü teröre karşı kahramanca mücadele etmiş korucularımızdan Hasan Caner, evinde, ailesinin gözleri önünde şehit edilmiştir.

Hasan Caner, sosyal güvenliği olmadan, ayda 800-850 liraya, açlık sınırının altında bir ücretle vatan topraklarının bütünlüğünü savunmaya çalışan gönüllü geçici toplam 65 bin civarı bir sayıya karşılık gelen korucularımızdan biriydi. O da, diğer bütün korucularımız gibi, Türk devletine ve Türk milletine gönülden bağlı, bölücü terörün karşısında kaya gibi duranlardandı.

Cenab-ı Allah rahmetini esirgemesin. İnanıyorum ki onun yeri de diğer şehit güvenlik güçlerimizle beraber cennet bahçesidir. Kederli ailesine ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Hasan Caner tıpkı 13 Mart 2013’te Şırnak Cizre’de şehit edilen Mehmet Sait Coşkun gibi, Silopi’de şehit edilen Ramazan Erkan gibi, yine Cizre’de şehit edilen Mehmet Güven, Uludere’de Sait Onat, Ali Nart, Ali Kılıç gibi şehit edildi.

Bu cinayetlerin hepsi 2013 yılı içerisinde işlenmiş, bu korucularımız 2013 yılında, yani ikinci açılım süreci devam ederken şehit olmuşlardır.

Yine geçtiğimiz mayıs ayında PKK’lılar tarafından kaçırılan Abdulvahap İlhan’dan hâlâ haber yoktur. Abdulvahap İlhan’ın ailesi Türkiye Cumhuriyeti devletinden hâlâ beklenti içerisindedirler.

Geçici ve gönüllü köy korucuları, PKK’nın inisiyatifine terk edilmişlerdir. Özellikle terör olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde Sayın Başbakanın “açılım” adını verdiği ancak tarafımızda “ihanet” olarak değerlendirilen süreçle devlet otoritesi zafiyete uğratılmıştır. Devlet güvenlik güçleri kışlalarına ve karakollarına çekilmek suretiyle PKK’ya geniş bir alan hâkimiyeti tesis etme imkânı sağlanmıştır.

On binlerce insanımızın katili, yüzlerce milyar dolar kaynağımızın heba olmasının müsebbibi, huzurumuzun düşmanı, Marksist, Leninist, Maoist PKK’lılar, AKP Hükûmetinin açtığı alanda demokratik özerklik, sözde Kürdistan, bağımsız bir yapı, ayrı bir devlet hayaliyle heyecanlanmışlardır. Bu heyecana, katiller için ağıt yakan hain türkücülerle beraber düet yapan Başbakan ve ailesi, Kürdistan kavramını dile getirerek bir kez daha katkıda bulunmuştur.

Bugün korucularımız, PKK katillerinin elindeki liste dâhilinde tek tek şehit edilmektedirler. Güvenlik güçleri, jandarma ve emniyet, MİT bu listeden haberdardır. Bu listede ismi olanları tek tek aramak suretiyle “Kendinizi koruyun.” demektedirler. Ancak korucular hain pusularla şehit edilmektedirler. Korucuların şehit edileceğini bilen Hükûmet bu korucuları korumak için neyi beklemektedir? Yoksa her şeyin başladığı Oslo müzakerelerinde verilen bir söz mü tutulmaktadır?

Oslo müzakerelerinde şimdiki MİT Müsteşarı “İstemediğiniz vali ve kaymakamları, emniyet müdürlerini değiştiririz.” demişti, “Koruculuk sistemini de kaldırırız.” deyivermişti. Bu mutabakat çerçevesinde yoksa korucular tek tek şehit edilerek mi kaldırılacak? PKK’ya bu sözü mü verdiniz?

Verdiğiniz bu sözlerin karşılığında da Oslo’da PKK’lılar size AKP’yi seçimlerde sıkıntıya sokmamak için eylem yapmama sözü vermişti. PKK’ya bir kısım toprakların kontrolü karşılığında da devlet güvenlik güçlerinin geri çekilmesi, korucuların da imhası sözü mü verildi? Seçimlerde başarınız için PKK’yla böyle kanlı bir pazarlık yaptığınızı artık bütün dünya biliyor. Peki bu korucuların emeği, kanı, canı sizin için bir pazarlık konusu mudur?

Geçen yıl başlattığınız ikinci açılım süreciyle terör örgütünün geri çekileceğini söylediniz. “Geri çekilme” kavramı bile “Bir askeri birliğin toparlanmak gayesiyle pozisyon değiştirmesi.” anlamındadır. Bu kavram bile terör örgütünün silah bırakmadığına, bırakmayacağına işaret etmekteydi.

2006 yılından beri devam ettirdiğiniz terör örgütüyle müzakerelerin geldiği noktada, bütün teröristlerin silah bırakıp adalete teslim olmadıkça bir çözüm üretilemeyeceğini söyledik. Açılım süreçlerinin ihanetten başka bir şey olmadığını vurguladık. Bu süreç devam ederken, kontrol ettiğiniz medyayla örgütün eylemlerini toplumdan gizlemeyi başardınız. Aynı medyayla “Bakın, şehit cenazesi gelmiyor.” diyerek toplumda iyimser bir hava yaratarak bütün milleti aldattınız. “Terör örgütüyle müzakere eden şerefsiz.” diyerek iddia sahiplerini müfteri ilan etmeye kalktınız. Ancak, hakikatler bir bir ortaya çıktığında şerefsizlik payesi terör örgütüyle müzakere edenler tarafında kalmıştır.

Bütün uyarılarımıza kulaklarınızı tıkadınız, hatta kendinizden olan uyarıları da duymadınız, uyarı sahiplerini alaşağı ettiniz. Kütahya Milletvekili İdris Bal bu konuda geniş kapsamlı bir rapor sundu. Raporunda terör örgütünün geri çekilmediğini, bilakis çekilme sürecinin örgüt tarafından iyi değerlendirildiğini ve örgütün daha da güçlendiğini dile getirdi. İdris Bal, bu raporundan sonra iktidar partisinde barınamadı. İdris Naim Şahin terörle mücadelede son dönemde belki de en etkin İçişleri bakanlarından biriydi. PKK’lıların talebi doğrultusunda görevinden alınırken “Çözüm süreci çözülme sürecine dönüştü.” diyerek sürecin hangi noktaya geldiğini ifade etmişti, artık o da iktidar partisinde değil. Bölgedeki vali ve güvenlik mensupları süreç içinde terör örgütünün daha da güçlendiğini ürkerek ve korkarak ifade ettiler. Milletvekiliniz Burhan Kayatürk PKK’nın Van’da makbuz kestiğini, para topladığını, tehdit edildiklerini basına verdiği beyanla itiraf etmekte ve nihayet KCK ve PKK kaynaklarını takip ettiğinizde bu süreçle ilgili şu ifadelerle karşılaşıyorsunuz: PKK’lı teröristlerin tüm şehir ve ilçelerde yerleşimi tamamladıkları ifade edilmekte, KCK sistematiğinin kurulmadığı, PKK’lı teröristlerin yerleşmediği tek bir ilçenin dahi kalmadığı söylenmekte, her akşam PKK’lı teröristlerin gençlerle toplantılar yaptığı kaydedilmekte, bu süreç sayesinde her yere girildiği ve ulaşıldığı iddia edilmekte, bu süreç sayesinde yirmi yıl yetecek askerî ve ekonomik güce ulaştıkları ifade edilmekte ve en acısı “Başbakan bizim için Kürdistan demektir.” diyerek Sayın Başbakana sahip çıkacaklarını vurgulamakta PKK’lı teröristler.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; devlet içinde paralel yapı arayan, polisi ve yargıyı paralel yapı olmakla itham eden, bu yapıyı ortaya çıkarmak iddiasıyla tüm anayasal sistemimizi altüst eden AKP Hükûmeti doğu ve güneydoğuda gözümüzün içine sokulmuş bu paralel yapıyı niçin görmemektedir? Soruşturmalar dolayısıyla, rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle ifadesini almak isteyen polise ve yargıya savaş açan Başbakan, PKK’nın ve bölücülerin bu yapılanmalarına sessiz kalıp razı mı olacaktır? Peki, o razı ise AKP’nin ehli namus olan milletvekilleri, seçmenleri PKK’ya verilen bu tavizler için korucularımızın kanlarının ve canlarının heba edilmesine razı mı olacaklardır? AKP’nin ehli namus olan milletvekilleri, seçmenleri Başbakanın iktidarı için Türk milletinin içinden bir millet, Türk vatanı içinden başka bir vatan çıkarılmasına seyirci mi kalacaklardır? Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, yargı bağımsızlığını yok etme teşebbüsleri, devlet kurumlarının çatışma pozisyonunda olmaları ve benzeri birçok kaos unsurlarına ilave olarak altı çizilmesi gereken husus, paralel devlet yapısı, teröristler tarafından doğu ve güneydoğuda tesis edilmeye çalışılmaktadır. Bu hususun en önemli mağdurlarından biri de köy korucularımızdır. Bugüne kadar devletin hiçbir kurumunu ve politikasını doğru yönetemeyen Sayın Başbakan, uyarılarımızı dikkate almadığı için Yüce Divanda ve siyaset mezarlığında kendini bekleyen yere çok yaklaşmıştır.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diler, Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Türkoğlu.

Aleyhinde, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Kavaklıoğlu.

ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, korucuların yaşadıkları sorunların araştırılması, mevzuat ve uygulamalardan dolayı ortaya çıkan mağduriyetlerin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli üyeler, terör olaylarının yoğunlaşması üzerine, 26 Mart 1985 tarihinde, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yaparak geçici köy koruculuğu sistemi ihdas edilmiştir. Söz konusu kanuna göre şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevresinde ortaya çıkması veya her ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması üzerine, Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayıyla yeteri kadar geçici köy korucusu görevlendirilebilmektedir.

Geçici köy korucularıyla ilgili tüm işlemler, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapan 5673 sayılı Kanun ve bu Kanun’un ek 18’inci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca yayımlanan Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği ve uygulamada birliktelik sağlanması amacıyla İçişleri Bakanı onayıyla hazırlanan Geçici Köy Korucuları Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Geçici köy korucusu olarak görevlendirilmek isteyenlerce yapılan müracaatlar valilik veya kaymakamlıklar tarafından incelenmekte, geçici köy korucusu olarak görevlendirilmesi uygun değerlendirilenler il valisinin onayıyla ikamet ettikleri köy veya yerleşimlerde görevlendirilebilmektedir. Gönüllü köy korucularına, geçici köy korucularından terörle mücadelede şehit veya çalışamayacak derecede malul olanların, eceliyle vefat edenlerin ve hizmet süresini tamamlayarak görevlerinden ayrılanların çocuklarından birine veya çocukları yoksa kardeşlerinden birine geçici köy korucusu alımında öncelik verilebilmektedir.

Geçici köy korucularının görevlerinin başında, köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek, saldırıda bulunanları yakalamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlayacak tedbirler almak gelmektedir. Ayrıca, görev alanında bulunan kamu ve özel kurumlara ait tesislere yönelik her türlü saldırıları önleyecek tedbirleri almakta ve bu gibi tesislerin korunmasında genel ve özel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaktadırlar. Tabii afetlerde verilecek görevleri yapmak ve bağlı oldukları mülki amirce verilecek ve önleyici kolluk kapsamında olan diğer görevleri yapmak da görevleri arasındadır.

Geçici köy korucuları, idari bakımdan mülki idare amirine bağlı olup mülki idare amirinin gözetim ve denetimine tabidir. Görevlerinin ifası bakımından ise, görev yaptıkları köyün bağlı olduğu jandarma karakol komutanının emir ve komutası altındadırlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün itibarıyla 22 ilimizde 47.806 geçici köy korucusu bulunmaktadır. Bir köy korucusu bugün itibarıyla yine 957 TL maaş almaktadır. Bu ücret üzerinden herhangi bir vergi alınmamakta, herhangi bir kesinti yapılmamakta ve bu ücret peşin olarak koruculara ödenmektedir, memur maaşlarına göre korucuların maaşları da artırılmaktadır. 1/1/2012 tarihinden itibaren tüm geçici köy korucuları genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Geçici köy korucularına tanınan haklar konusunda ayrıca hizmet sürelerini doldurarak görevlerinden ayrılanlara aylık bağlanması, sağlık, idari nedenlerle görevine son verilenlere, ölenlere ve istifa edenlere tazminat verilmesi, güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşelerinin karşılanması ve operasyon tazminatı verilmesi, geçici köy korucularının ölümü hâlinde yakınlarına ölüm yardımı verilmesi, emsallerine göre başarılı olanlara ödül verilmesi, şehit veya çalışamayacak derecede malul olan geçici köy korucularının yakınlarına, çalışabilecek derecede malul olan geçici köy korucularının kendilerine iş imkânı sağlanması, korucu başlarına ilave ücret ödenmesi, kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları anne ve babalarının muayene, tetkik ve tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması haklarına sahiptirler.

Geçici köy korucuları, görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri hâlinde 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmaktadırlar.

Geçici köy korucularından vazife malulü olanların kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine aylık bağlanmaktadır. Bağlanacak aylık miktarı Emekli Sandığına göre belirlenmektedir.

Geçici köy korucularına yirmi gün yıllık, on gün mazeret izni verilmektedir.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl çıkarılan kanunla malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteği köy korucuları ve sivil vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmiş, söz konusu bakım desteği bir asgari ücret tutarından iki asgari ücret tutarına yükseltilmiştir.

Terörle mücadele esnasında yaralanan ve tedavileri devam eden personele bir yıl süreyle ödenen özel harekât ve operasyon tazminatının ödemesi süresi de on iki aydan yirmi dört aya kadar çıkarılmıştır.

Terörle mücadele görevi sırasında olmasa bile görevleri sırasında yaralanan, bakıma muhtaç durumda olan vazife, harp malulleri ile köy korucuları da artık ihtiyaç duydukları her türlü iyileştirici, rehabilite edici araç gereçlerin temininde katkı payı ödemeyeceklerdir.

Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki er ve erbaşlarla geçici köy korucularının da artık faizsiz konut kredisi imkânlarından yararlandırılması sağlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çeyrek asrı aşan bir süreden beri terörle mücadele faaliyetlerinde güvenlik kuvvetlerine yardımcı olan geçici köy korucuları bu mücadeleye önemli katkılar sağlamıştır. Yürütülen bu mücadele esnasında birçok korucu şehit olmuş, yaralananlar, malul duruma düşenler ile yakınlarını kaybedenler olmuştur. Hükûmetimiz geçici köy korucularının sorunlarına kayıtsız değildir. Durumlarının iyileştirilmesi için Hükûmetimiz döneminde çalışmalar da bulunulduğu gibi yeni çalışmalar da yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalarla özlük hakları ve maaş durumları, ölüm aylığı gibi konular da daha iyi duruma getirilecektir. Terör örgütü mensuplarının ülkemiz topraklarını tamamıyla terk etmesi, ülkemizde huzur ve güven ortamının tam olarak tesis edilmesi hâlinde koruculuk sistemi elbette gözden geçirilecektir. Fedakâr bir şekilde çalışan bu büyük camia geleceğe ilişkin hiçbir endişe taşımamalıdır. Terörle mücadelede güvenlik kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayan korucuların emeklilik ve diğer özlük hakları güvence altındadır, hiç merak edilmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, korucuların yaşadıkları sorunların araştırılması, mevzuat ve uygulamadan dolayı ortaya çıkan mağduriyetlerin tespiti ve bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması teklifine katılmadığımı belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kavaklıoğlu.

Lehinde Ankara Milletvekili Levent Gök. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Gök.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Son derece sorunlu bir konuyu tartışıyoruz. Son derece ortada bırakılmış bir konuyu ve ortada kalmış köy korucularını konuşuyoruz. Öylesine derin sorunlar var bu konunun içerisinde, çözümlenmesi, pek çok hukuki tartışmayı ve mevzuat değişikliğini de -hep beraber- gündeme getirmemiz gereken bir konu. Bir kere, değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın 128’inci maddesi “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” der.

Bildiğiniz gibi, güvenlik, bir devletin en temel asli görevlerinden bir tanesi. Anayasa’mızın 128’inci maddesinde tarif edilen ve devletin asli görevlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesine amir olan bu hükmüne karşın, devletin güvenlik hizmetlerinin dışında, 1980’li yıllardan itibaren başka bir güvenlik birimi daha yaratılmıştır Anayasa’ya aykırı bir şekilde. O zamanki 442 sayılı Köy Kanunu’nda 1985 yılında yapılan bir değişikle, sınırları ve yetki alanı belirsiz bir geçici köy koruculuğu sistemi kurulmuş, köy korucuları buna dönüştürülmüş ve güvenlik alanında Emniyet ve Jandarma personeli gibi bir statüye sahip olmadıkları hâlde ve benzer eğitimden geçmedikleri hâlde, benzer yetkiler ve silahlarla donatılmış bir başka güvenlik birimi kurulmuştur, tartışmamız gereken budur. Yani, devletin kendi asli güvenlik görevlerini yürütmesi gerekirken, statüsü ve hukuki durumu hâlen şu saate kadar belirlenmemiş olan köy koruyuculuğu sistemini ne yapacağız? Tartışmamız gereken konu bu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hukuki bir görev yapıyorlar, yani “Hukuksuz.” diyemezsiniz.

LEVENT GÖK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Şırnak’ta öldürülen bir köy korucusuyla birlikte, yaklaşık bir yıl içerisinde tam 10 tane köy korucusunun öldürüldüğünü biliyoruz. Köy korucuları, 1985 yılından beri geçici olarak kurulup -ayrıca, bir de gönüllü olarak tahsis edilen köy koruyucuları vardır- devletin yanında, güvenlik alanında kendi hayatlarını riske atmış bir gruptur. Bakın, elimde, 1996 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğünün bir yazısıyla göreve davet edilen bir köy korucusunun yazısı bulunuyor. Bu yazıda aynen şöyle diyor: “Aylık net maaşınız 15 milyon TL.” O  zamanki fiyat itibarıyla…  “Dış görevlerde size harcırah vereceğiz ve ölüm hâlinde aileniz devlet güvencesindedir.” Ve onlara, ayrıca, bir de bir tebellüğ belgesiyle, PKK’yla karşılaştıkları zaman neler yapacakları anlatılıyor. “Siper kazacaksınız, orada çarpışacaksınız yani sonunda ölmeye hazır mısınız?” deniyor. Yani devlet, bir kamu erkinin dışında, yürüttüğü bir terörle mücadele çalışmaları, faaliyetleri sırasında görevlendirdiği kişilere ölüm talimatını veriyor, “Öleceksiniz.” diyor. Şimdi, değerli arkadaşlar, yaşam hakkı en kutsal haklardan bir tanesidir. Hâl böyleyken, bugüne değin hukuki bir statüye kavuşturulmamış köy korucularının durumu ciddi bir problem olarak ortada durmaktadır.

Bir yandan “çözüm süreci” derken, silahların bırakılmasından söz ederken, bir yandan “Bunlara da silahları bıraktıracağız ama…” derken, bir yandan da şu anda can güvenliklerini koruyamayan bir köy korucuları var. Ne yapacağız bunlara? Yani, yaklaşık 70-80 bin kişilik bir köy korucusundan bahsediyoruz; ki, doğuda ve güneydoğuda yaşayan köy korucularımızın aile nüfuslarını gündeme getirdiğinizde, her birinin 8-10 çocuklu bir aileyi oluşturduğunu düşünürsek 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Bunların yasal statüsü yok, güvencesi yok. Az önce konuşan AKP sözcüsü birtakım haklardan bahsetti ama herhâlde köy korucuları bizleri televizyondan izliyorlardır, yani bu haklara sahip olmadıklarını kendileri de biliyorlar.

Ve ben Anadolu Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Sayın Ziya Sözen’in bana ilettiği bir notu sizlerle paylaşayım yani sorunları en iyi bilen bir derneğin başkanından başlayalım işe; diyor ki: “Kanunda sigortasız işçi çalıştırmak suç olduğu hâlde, silahla, hassas, ciddi bir meselede çalışan köy korucuları sigortalı değildir.” Değerli arkadaşlarım, sigortasız çalıştırmak devletin ne zamandan beri bir alanı oldu? Köy korucuları böyle çalışıyor, özellikle gönüllü köy korucuları. “Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır:” diyor ve “Az maaşla çok kalabalık ailelerimizi geçindiriyoruz.” diyor. “Biz çözümden yanayız, şu anda iktidarın sürdürdüğü çözümden yanayız ama toplumsal barış sağlanmadan biz ne olacağız?” diyor. Toplumsal barış sağlanmadan, köy korucuları şu anda geri planda, onların görevleri, sorumluluklarının tartışılmadığı bir ortamda bunları konuşuyoruz.

Burada yapılması gereken şudur değerli arkadaşlarım: Köy koruculuğu sistemi… Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye’deki barış ortamının tesis edilmesinden itibaren, devletin asli görevinin devletin kamu memurları eliyle yürütülmesi gerektiği bilinciyle, şu anda görev yapan geçici köy korucularının da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu şekilde onların da özlük haklarının yasal bir statüye kavuşacağını ümit ediyoruz. Bu şekliyle, köy korucularının her türlü haklarının bir statüye kavuşturulması en uygun çözümdür. Yani işçi midir, nedir, sigortası var mıdır, maaşı ne kadardır ya da güvencesi nedir? Bu kişiler -evet, devletin askerî birimleri belki kendilerini bir güvencede hissedebilirler ama- köyde yalnız yaşıyorlar değerli arkadaşlarım, köyde bunların güvenlik sorunları var. Toplumsal barış sağlanmadan da köy korucularımızı mutlaka yasal, hukuki, yaşamsal bir güvenceye kavuşturmak durumundayız, onları elimizin tersiyle itemeyiz. Onların hepsi bu devlet adına canlarını feda ettiler. Devletin onlara bir borcu var. O borcu ödemek için bence bütün partiler köy korucuları hakkında bir komisyon kurmalı ve bu komisyonda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını tartışmalıyız.

Biz, köy korucularının toplumsal barış sağlandıktan ve onların da silahlara ihtiyacı kalmadığı ve can güvenliklerinin sağlandığı andan itibaren kaldırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu’nun birinci imza sahibi olarak verdiği bir kanun teklifimiz çok önemli ve pratiktir.

Burada, düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette bunlar geliştirilebilir, çözüm yolları değerlendirilebilir, detaylandırılabilir.

Burada, biz köy korucularının bir devlet sistemi içerisinde -toplumsal barış sağlandıktan sonra- güvenceli bir şekilde işe alınmalarını öngörüyoruz. Ve ayrıca, üç yüz altmış gün için, çalıştıkları her üç yüz altmış gün için yüz seksen gün fiilî hizmet tazminatı öneriyoruz. Yine, emeklilik yaşlarını da 55’ten 45’e çeken kanun teklifimizi biz Meclis Başkanlığına sunmuş durumdayız. Bu yeterli olabilir, olmayabilir ama tartışılması gereken önemli bir konudur. Bu konuda biz köy korucularını mağdur etmeden ama devletin de asli görevinin kendi güvenlik kuvvetleriyle yürütülmesi gerektiğinin bilinciyle bir sistemi mutlaka kurmak durumundayız.

Çok ciddi özlük hakları var. Jandarma komutanı “Bugün operasyona gideceksiniz.” dediği zaman gidiyorlar ve ailelerine haber vermeden gidiyorlar kaç gün sonra döndükleri belli değil.

Değerli arkadaşlarım, gittikleri konu tehlikeli bir konu, yaşamsal önemi olan bir konu. Binlerce köy korucusunun öldüğü bir ortamı konuşuyoruz.

Şimdi, devlet bir yandan, kendisinin yarattığı ve kullandığı bir sistemde insanları mağdur etmeden, onların yaşamsal güvencelerini sağlayarak ve haklarını vererek, onların da cumhuriyetin eşit birer yurttaşı oldukları hakkını teslim ederek  ve can güvenliklerini sağlayarak bu sorunu çözmelidir. Biz bu noktadayız, umuyor ve diliyorum ki, bu konuda yapacağımız görüşmelerde çok daha makul sonuçlara hep beraber ulaşabiliriz.

Bu nedenle söz aldım, MHP’nin önerisini desteklediğimizi ifade ediyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gök.

Aleyhinde, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Köksal.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Huzurlarınızda, Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa’nın 98’inci maddesi, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince verdiği Meclis araştırma önergesi üzerinde konuşmak üzere buradayım.

Tabii, Meclis araştırma önergesinin özü, geçici köy korucularının özlük hakları ve diğer haklarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına müteallik bir önerge. Geçici köy korucularını, az önce konuşan Niğde Milletvekili arkadaşım aslında teferruatlı olarak anlattı ama kısaca da ben değinmek istiyorum.

Tabii, geçici köy korucuları, aslında 1985 yılında ortaya çıkan bir zaruretin, özellikle 1984’ten sonra güneydoğudaki terör olaylarının artması neticesinde 1985 yılında 442 sayılı Köy Kanunu’na eklenen 1 maddeyle bölgedeki halka yönelik terör olaylarını ve güvenlik güçlerinin özellikle, yetişemediği kırsal, küçük bölgelerde onlara destek olması ve halkımızın, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlaması amacıyla kurulmuş bir kurum ve 1985 yılında Köy Kanunu’na eklenerek aslında apar topar çıkartılmış. İçinde, az önceki hatiplerin de söylediği gibi, bir sürü eksiklikleri barındıran veya bir noktada bazı müphem soruları sorabileceğimiz bir kanun ama o günkü şartlarda acele çıkartılması gereken ve zaruret hâlinde olması gereken bir kanundu ve Köy Kanunu’na ilave bir kanun olarak bu çıkartıldı ve belli bir süre bu, böyle gitti. Ne zamana kadar? İşin aslına bakarsanız, AK PARTİ hükûmetlerinin iktidara gelmesinden sonra köy korucularının böyle bir sıkıntısı olduğu veya böyle bir müessesinin varlığı belli ölçüde ortaya atıldı. Nitekim, verilen haklara baktığımızda, hemen hemen yüzde 85’inin AK PARTİ hükûmetlerinin iktidara geldiği zamana tekabül ettiğini görüyoruz ve az önce sayıldı ama ben çok kısaca bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Aslında, 2007 yılındaki yapılan bir değişiklikle köy korucularının işte, sayıları donduruldu ve belli bir sayıya getirildi. O sayı üzerinden bazı haklar elde edilmeye başlandı ve hemen peşinden, köy korucularıyla ilgili kanunların yanı sıra tüzük ve yönetmelikler değiştirildi ve böylece köy korucularının özellikle özlük haklarında büyük bir değişiklik meydana geldi.

Şimdi, piyasada aslında zaman zaman tartışılan bir konu var, bunu vatandaşımız da belki çok iyi bilmiyor, herkesin iyi bilmediği veya karıştırdığı bir şey var; köy korucuları, geçici köy korucuları ile gönüllü köy korucuları birbirine karışmakta. Çoğu kez “olmayan haklar” denilen gönüllü köy korucularıyla ilgili. Hâlbuki geçici köy korucularıyla ilgili -ki bunların şu anda sayısı 47 bin küsur, 48 bin civarında görev yapmaktadır- emeklilik hakları; artı, özellikle 1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınması ve şehitlik hâlinde geride kalan ailesine yardım edilmesi; artı, işte, şehitliğinde 2 kişinin, anne baba, kardeşler veya 2 kişinin işe alınması, malullüğü hâlinde 1 kişinin işe alınması gibi, şöyle bir baktığımızda, aslında belki yeterli olmayabilir ama güvenlik güçlerine sağlanan hakların büyük bir kısmı da köy korucularına sağlanmıştır.

Ha, bu yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir, belki eksiktir, onu da söylemek lazım çünkü köy korucuları özellikle kurulduğu zaman içerisinde büyük bir görev ifa etmişlerdir ve bu görevi yaparken de bazı köy korucularımız şehit, bazıları da malul olarak gazi olmuşlardır. Ben bu konuşma sırasında, şehit olan köy korucularımıza da Allah’tan rahmet diliyorum, diğer malullerimize de inşallah uzun ömür diliyorum.

Şimdi, buradaki mesele, köy korucularıyla ilgili, dediğim gibi AK PARTİ Hükûmeti olarak elimizden gelen imkânları büyük ölçüde yapmışız. Bakıyoruz, işte, şehitlere yardım, hatta diğer güvenlik güçlerine tanınan faizsiz toplu konut kredisine varana değin bazı hakları zaten bu köy korucularına vermiş durumdayız.

Ha, bu köy korucuları önümüzde ne olacak? Belki tartışılan noktalardan birisi bu olabilir ama şunu özellikle ifade etmek isterim ki kuruluş sırasında belki eksik olan mevzuat olmasına rağmen, bu 47 bin küsur, 48 bin köy korucusu -çünkü, ayrılıyor, emekli oluyor, sayı tam netleşmedi- devletin garantisi ve güvencesi altındadır; köy korucusu olarak garantisi ve güvencesi altındadır, vatandaş olarak garantisi ve güvencesi altındadır. Yani, bu iki şeyi bir defa tam ortaya koymamız lazım çünkü ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımız esasen devletin garantisi altındadır. Nedir bu garantisi? Her türlü hakkını, canını, malını korumakla devlet mükelleftir. Köy korucusu da vatandaşlarımızdan birisi olduğuna göre zaten bu mükellefiyet aslında vardır.

Ha, öbür taraftan, köy korucuları bir noktada da güvenlik görevi ifa etmişlerdir. Bazı zamanlarda kendilerine büyük görevler de yüklenmiştir. Bu görevleri de yerine getirirken başarılı olanlar da olmuştur, olmayan da olmuştur, o ayrı mesele, geniş bir camia ama bunlarla ilgili de devlet ne yapmıştır? İşte, maaş bağlama, emekliye ayırma, şehit veya malul olduğunda geride kalan ailesine yardım yapabilme; artı, özellikle gönüllü köy korucularının boşta kaldığını düşünürsek -ki sistem içerisinde gönüllü köy korucularından da başarılı olanları geçici köy koruculuğundaki boşluklara- zaman içerisinde, valilerin ve kaymakamların önergeleriyle oraya kaydırılarak gönüllüden geçiciye getirilmiştir. Gönüllüden geçiciye gelen her insan da birtakım güvenlik veya birtakım sosyal güvence altına böylece sokulmaya çalışılmıştır.

Yani, şunu tekrar özetle ifade etmek istiyorum: Biz, AK PARTİ hükûmetleri olarak gönüllü ve geçici köy korucularına elimizden gelen her türlü imkânı sağlamışız ve onların olmayan pek çok hak AK PARTİ hükûmetleri zamanında konulmuştur. Bu miktar azdır çoktur, o tartışılır ama ortaya koyan ve bunu bir güvence altına alan AK PARTİ hükûmetleridir.

Yani, tekrar önergeye geri dönecek olursak, geçici köy korucuları ortaya bırakılmamıştır. Geçici köy korucuları bir taraftan vatandaş olarak, bir taraftan da AK PARTİ hükûmetlerinin güvencesi altındadır.

Bununla ilgili ne yapılmaktadır? Bununla ilgili hemen onu da sonuç olarak söylemek istiyorum. Geçici köy korucularıyla ilgili şu anda İçişleri Bakanlığımızda -özellikle İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgilenir- esasen bir ekip tarafından da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar zaman zaman yapılmış ve o çalışmaların neticesidir ki bu haklar verilmiştir. Önümüzde şu anda gene çalışma var, orada bir ekip çalışıyor. Eğer gelecekle ilgili birtakım gelecek teklifler gene değerlendirilecektir.

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Emeği geçen bütün  köy korucularına, zaman içerisinde bir fonksiyon ifa etmişlerdir, o fonksiyonlar sırasında gösterdikleri yararlılıktan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendilerine şükranlarımızı ifade ediyoruz, şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz, geride kalanlara da uzun ömür diliyoruz ama hemen şunu ifade etmek istiyorum: Geçici köy korucularımız asla endişe etmesinler. Kendileri devletin garantileri altındadır ve devlet, gerekeni en iyi şekilde, onları mağdur etmeyecek şekilde yapacaktır, bununla ilgili çalışmalar da sürüyor, sürmektedir.

Bu sebepten dolayı, zaten çalışma İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmakta olduğundan, yeni bir araştırma önergesiyle yeni bir komisyonun kurulmasına da gerek olmadığını düşünüyor, bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisinin önergesinin karşısında olduğumuzu huzurlarınızda bir kere daha ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Köksal.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Türkoğlu.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkanım, bir şeyin altını çizmek için söz istiyorum efendim.

Bu araştırma önergesinde muradımız, daha çok köy korucularının, şu anda PKK’lı teröristlerin elinde bulunan listeler  dâhilinde tek tek katledilmeleri. Nitekim, konuşmamızda da daha çok bunun altını çizdik. Yani, onların özlük hakları, statüleri, eğer tasfiye edilecekse bu sistem tasfiyesi ayrı bir mevzu ama bu insanlar PKK’lı teröristlerle mücadele ettikleri için tek tek katledilmekteler, tek tek şehit edilmekteler, çocuklarının önünde evlerinde şehit edilmekteler. Dolayısıyla, burada yapılan konuşmalarda daha çok bu hususları, Sayın Valimiz Oğuz Kağan Köksal Beyefendi’nin, Kırıkkale Milletvekilimizin de daha çok bunların hayati tehlikeleri ile ilgili hususları vurgulamasını arzu ederdim. Onu paylaşmak istedim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Türkoğlu.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Karar yeter sayısı istiyorum efendim.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı talebini yerine getireceğim.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 17.40

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati:17.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46’ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ama elektronik cihazla bu işlemi gerçekleştireceğim ve karar yeter sayısı arayacağım.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun önerisi kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

2.- CHP Grubunun, 9/1/2014 tarihinde Manisa Milletvekili Hasan Ören ve arkadaşları tarafından, Meclis TV yayınlarının kesilmesinin halkın Meclisi denetlemesinin nasıl engellediğinin ve TBMM Genel Kurul çalışmalarının canlı yayınlanmasının kamuoyu üzerindeki etkilerinin ve yayınların kesilmesi ile yapılan tasarruf miktarının tespiti ile kesintisiz canlı yayın yapılması için yasal düzenleme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 14 Ocak 2014 Salı günkü  birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Sayı: 863                                                                 14/1/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 14/1/2014 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet Akif Hamzaçebi

İstanbul

Grup Başkan Vekili

Öneri:

Manisa Milletvekili Hasan Ören ve arkadaşları tarafından, 09/01/2014 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Meclis TV yayınlarının kesilmesinin halkın Meclisi denetlemesinin nasıl engellediğinin ve TBMM Genel Kurul çalışmalarının canlı yayınlanmasının kamuoyu üzerindeki etkilerinin ve yayınların kesilmesi ile yapılan tasarruf miktarının tespiti ile kesintisiz canlı yayın yapılması için yasal düzenleme yöntemlerinin belirlenmesi" amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1237 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 14/01/2014 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde, Manisa Milletvekili Hasan Ören.

Buyurunuz Sayın Ören. (CHP sıralarından alkışlar)

HASAN ÖREN (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma önergem, her zaman kürsüye geldiğimde söylediğim gibi, Meclis TV’nin, bu yüce Parlamento görev yaptığı süre içerisinde, milletvekillerinin mesaisi bitmeden kapanmamasıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz, 10 Aralık 1994 tarihinde Meclis TV olarak açıldı. Parlamento çalışmalarının halk tarafından izlenilmesi önemsendi ve bu karar alındı. Hatta, o zaman, 1994 yılında yayının ilk gününde Refah Partisi yani sizlerin “Baba ocağı” dediğiniz siyasi partinin Meclis Başkan Vekili Yasin Hatipoğlu şöyle söylemişti: “Değerli milletvekilleri, kameralar canlı yayın yapıyor, galiba bunun farkında değilsiniz, 60 milyon bizi izliyor.” diyerek uyarıda bulunmuştu. Bunu niye okuyorum? Bunu, Türkiye’deki insanların bu kanalı seyrettiğini, seçtikleri milletvekillerini denetlediklerini, denetim sonucunda burada milletvekilliği görevini yapan arkadaşlarımız tekrar geriye gittiğinde bununla ilgili not verdiklerini biliyoruz. Ama, ne yazık ki, 2011 yılında Meclis TV’nin yayınlarını kısıtladınız, gerekçesinde de harcamalar ve masrafları gösterdiniz. Aslında farklı ve herkesin inanabileceği bir gerekçeyi hepimiz beklerdik, ne yazık ki mesnedi olmayan, altyapısı olmayan bir gerekçe gösterdiniz. Meclis TV’de çalışan insan sayısı 59 kişi. 2011 yılından bu yana kapattığınız, Meclisin çalışmalarının sonuna kadar devam ettiğinde yayını kestiğiniz Meclis TV’nin 59 çalışanı 58’e inmiş ise gerçekten sizler tasarruf yapmış sayılırsınız ve belki de biraz, kapatma nedeniyle ilgili haklı duruma geçersiniz ama ne yazık ki böyle bir şey gerçekleşmemiş. Haber alma özgürlüğü, demokratik hukuk devletinde vatandaşa sağlanan en önemli hizmettir. Bu hizmetten Meclisi yoksun bırakmışsınızdır.

Değerli arkadaşlarım, Meclis TV, etkin ve siyasal iletişim aracıdır. Eğer bu Meclis TV’de bundan sonra da milletvekillerinin çalışmasında gerçekten bir kısıtlamaya gider iseniz bilin ki toplum takip görevini milletvekilinin üzerinde yapamayacaktır. Her zaman söylediğimiz bir şey var: Niye korkuyorsunuz? Niye çekiniyorsunuz? Yaptıklarınız doğruysa, bu halk için çalışıyor iseniz, Meclis TV’nin de Meclisin çalıştığı süre içerisinde yayın yapmasına fırsat vermeniz gerekli. Korktuklarınız başınıza geliyor. Söylediğimiz şu: Eğer sizin korktuklarınız… Bu Parlamentoyu, bu yasamayı bizim söylediğimiz gibi çalıştırsa idiniz yani şu sıranın bu yanındaki muhalefeti de çalışmalarınızın içine koysa idiniz, şu an bu sıkıntıları yaşamayacaktınız. Biz muhalefet olarak görevimizi yapıp size bugün düştüğünüz bu durumda yardımcı olabilirdik, bugün Türkiye’de kutular konuşulmuyor olabilirdi. Kendi içinizde, buranın hiçbir müdahilliği yok, bu yandaki siyasi partilerin -BDP, MHP, CHP- bulunan kutuların içindeki parayla ilgili hiçbir müdahilliği yok. Sadece siz kendi başınıza çalışmayla işte başınıza bu çorabı ördünüz. Şimdi, sıkıntınız var, yukarıya tükürseniz bıyık, aşağıya tükürseniz sakal. Para bulundu mu? Kutu içerisinde para bulundu. E ne diyeceksiniz? Baştan inkâr etme yoluna da gitmediniz. Şimdi, bazı arkadaşlarımız efendim inkâr ediyorlar “Gördün mü kutu içinde parayı?” E görüldü kutu içinde para. Bu Meclisin bu kısmını yani muhalefeti yasamanın içerisine katmış olsaydınız, bu sıkıntıları yaşamayacaktınız. Bu kutularla ilgili, bu insanların, bu toplumun, 76 milyonun kafasında bir algı yerleşmeyecekti. Para sayma makineleri rahatsız ediyor. Edecek, yaptınız, biz yapmadık, bunun içerisinde biz yokuz. Böyle bir şeyle ilgili hiçbir zaman biz bunun bir tarafı olmadık. Bir tek soru var: Hâlâ daha halkın kafasında. 4,5 milyon doların ne olduğuna aklı erdi ve onun cevabını kafasında buldu. Para sayma makinasını bir yere yerleştirdi. Bakan çocuklarının evinde çıkan 1 milyon 200 bin doların da ne olduğunu buldu. Ama bir türlü kafasına yerleştiremediği “Bir evde 6 tane para kasası ne işe yarar?” bunu bir türlü anlayamadı. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 6 kasadan bahsediyoruz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Komplo, komplo! Dış mihraklar koydu!

HASAN ÖREN (Devamla) – 6 kasanın içerisine ne kadar para sığacağıyla ilgili parası olmayan vatandaşın burada bir soru işareti var.

Değerli arkadaşlarım, muhalefeti yasamanın içerisinde ortak alın. Denetlemeden korkmayın; denetlemeden, denetlenmekten korkar iseniz bilin ki bu çamurun içerisinde debelenirsiniz. Sakın bu yanla ilgili bir şey söylemeyin. Başbakan şimdi çıkmış diyor ki: “126 milyar dolarımız gitti.” E, toplam zaten Hazinede 136 milyar dolar vardı, demek ki elimize kalan 10 milyar dolar. Şu çizginin bu yanında, 126 milyar dolarla suçlu gösterebileceğiniz bir kimse var mı? Yine, kendiniz çaldınız, kendiniz oynadınız, kendi içinizde problem çıktı.

MEHMET METİNER ( Adıyaman) – Ayıp, ayıp!

HASAN ÖREN (Devamla) – Şimdi, burası size soruyor, diyor ki: “126 milyar dolar…” Başbakanın söylediği gibi… Sizin kendi içinizdeki kavgadan dolayı vatandaşın emeğini ve alın terinin hesabını sormayı da muhalefete bir görev olarak veriyor.

MEHMET METİNER ( Adıyaman) – Biz çalmayız, çalmayız.

HASAN ÖREN (Devamla) – Bunu her zaman söyleyeceğiz, bunu burada her zaman dile getireceğiz.

Sayın Başbakan çok alışıktır gündemi değiştirmeye. Ne olmuştu? Hani -sizin de elinizde sallayıp da- Kabataş’ta vapurdan inmiş bir hanım kızımız, başındaki başörtüsü ve altı aylık çocuğuyla onlarca, yirmilerce, otuzlarca insanın saldırısına uğramıştı. Başbakanın elinde kamera kayıtları vardı, bunu bize gösterecekti, ne oldu? Abbas yolcu, bitti. Hemen arkasından ne geldi? Haşa, o kutsal mabette içki içenlerin kameralara alındığını, günü ve zamanı geldiğinde bunların gösterileceğini… “Biz bunları bütün halkımıza göstereceğiz.” diyen Sayın Başbakan değil mi? Merakla bekliyoruz. Yalan makinesi, para makinesi. Para makinesi, biliyoruz, para saymaya yarıyor ama bu kadar yalanı, bu kadar yanlış bir bilgiyi Sayın Başbakan verdiğinde sizler hiç düşünmüyor musunuz? Sizler merak etmiyor musunuz? “Camide içki içildi.” denilen o kaseti seyretmek istemiyor musunuz? 76 milyon istiyor. Şimdi ne söylüyor? Diyor ki: “Ben bu 17 Aralıktan önce dolarları alanları biliyorum, onları açıklayacağım.”

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Size bir şey çıkmaz buradan Hasan.

HASAN ÖREN (Devamla) - Sayın Başbakan, elinizi tutan mı var? Kim aldı dolarları? 17 Aralıktan önce 1 Aralık, 5 Aralık, 7 Aralık, 10 Aralık. Bu dolarları kim aldı, niye açıklamıyorsunuz? Neden böyle bir şeyi kendi kafanızda bir hayal ürünü olarak ortaya koyuyorsunuz?

Değerli arkadaşlarım, kara göründü. Daha ne kadar Sayın Başbakanın arabasında ve Sayın Başbakanın yanında Bilal Erdoğan gezebilir, onu bilmem.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Gezer, gezer.

HASAN ÖREN (Devamla) - Ama ya metroda yalnız başına…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ne demek o? Ne demek o ya?

HASAN ÖREN (Devamla) - …gezer iken vatandaşın biri derse ki…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sen çocuğunla gezmiyor musun?

HASAN ÖREN (Devamla) - “Bilal Erdoğan savcının gönderdiği tebligat doğrultusunda ifadesi alınmak için savcılığa çağrılmıştır.” der ise o polis ne yapacak? Yanaşacak, diyecek ki: “İsmin, soy ismin ne?” “Bilal Erdoğan, Başbakanın oğlu.”

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Düne kadar o çeteci yapıdan rahatsızdınız.

HASAN ÖREN (Devamla) - Alıp götürse yerinden olacak, beş dakikada tayini çıkacak.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Cemaat halk partisi oldunuz.

HASAN ÖREN (Devamla) - Alıp götürmese… Başbakanın oğlu, ne yapacak!

Bütün bürokrasiyi sıkıntıya soktunuz. Bütün insanlar şu an sizin yaptıklarınızdan ve dün yaptıklarınızla bugünü karşılaştırarak sıkıntı içerisinde.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Düne kadar paralel yapıdan rahatsızdınız.

HASAN ÖREN (Devamla) - Grubunuzda da sıkıntı var. Bu grubunuzdaki sıkıntı da çok kısa sürede gün ışığına çıkacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Düne kadar paralel yapıdan şikâyetçiydiniz, ne oldu size?

HASAN ÖREN (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – İstikametiniz şaşmış sizin ya!

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ören.

Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Kaynarca.

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi Meclis TV’nin çalışmalarıyla ilgili. Gerçi konuşmacımız onun dışında söylemlerde bulundu ama ben gündemin dışına çıkmayacağım.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hep öyle olur Vekilim, o kürsüde kimse konuyu konuşmaz zaten!

TÜLAY KAYNARCA (Devamla) – Genel Kurul çalışmaları Meclis televizyonunda salı günleri 15.00-19.00; çarşamba, perşembe günleri de 14.00 ve 19.00 saatleri arasında TRT 3’ten naklen yayınlanıyor ama aynı zamanda, Genel Kurul çalıştığı sürece de Türkiye Büyük Millet Meclisi TV İnternet üzerinden naklen yayınını sürdürüyor. Diğer taraftan, bütçe görüşmeleri gibi özel gündemlerin olduğu görüşmelerse yine TRT 3 kanalından naklen verilmeye devam ediyor.

Değerli milletvekilleri, burada Meclis televizyonunun yayınlarıyla ilgili özellikle hukuki altyapıya işaret etmek istiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz protokol 1995 yılında imzalanmış bir protokol. Çünkü, “Meclis TV yayınlarının hukuki dayanağı nedir?” sorusuna bir açıklık getirmemiz lazım. “Mevzuattaki karşılığında ne var?” Yine, bu sorunun cevabını aldığımızda öneriyle ilgili de gerekli cevabı vermiş olacağız. Bu nedenle de bu konu başlığına dikkat çekmek istiyorum.

Tarih 3 Ocak 1995, bir protokolümüz var ve bu protokol hukuki dayanağı teşkil ediyor. Yine, bu protokol, dönemin TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Tayfun Akgüner ile yine dönemin Meclis Başkanı -o dönem- Hüsamettin Cindoruk arasında imzalandı. Yani, protokolün 2’nci maddesine de dikkat çekerek o maddeye işaret etmek istiyorum. “Madde 2– TRT 3’te televizyon programında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı günlerinde haftada üç gün 14.00 ile 19.00 saatleri arasında bir yayın süresini, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin kamuoyuna yansıtılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis etmiştir.” Madde bu. Yani, bu yayınların hukuki dayanağı, mevzuat dayanağı bu. Mevzuata baktığımızda da Meclis TV yayınlarının bu protokole dayanarak icra edildiğini ifade edebiliriz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis TV yayınlarının AK PARTİ’nin kısıtladığından bahsediliyor ifade edilen öneride. Şu an İnternet’te bu yayınlara herkes ulaşabiliyor. Yine, Meclis Genel Sekreterliğinden aldığımız bir bilgi var, o da şu: “Cep telefonunda dahi sınırsız olarak Meclisin çalıştığı saatler itibarıyla bu yayını izleyebilmek mümkün.” Yani, herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, yayınlar da mevzuata uygun bir şekilde televizyonda ve İnternet’te, hatta cep telefonlarında da yer alabiliyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin televizyonunun, Meclis TV’nin amaç ve kapsamına dikkatinizi çekmek istiyorum birkaç cümleyle. TBMM TV’nin amacı, 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu Yönetmeliği gereğince Genel Kurul çalışmalarını naklen, siyasi parti grup toplantılarını ise Yayın Danışma Kurulunun kararına göre yine naklen TRT 3 kanalından veya İnternet’ten yayınlamakla mükellef.

Ayrıca, siyasi partilerin grup toplantılarını, genel başkanların, yine grup başkan vekillerinin, genel sekreterlerin ve başkan yardımcılarının, aynı zamanda da milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın toplantılarını, ihtisas komisyonları, Meclis araştırma ve soruşturma komisyonları ile uluslararası grup ve komisyonların çalışmalarını izlemek, yayına hazırlamak, gerek görülmesi hâlinde de canlı yayın yapılmasını sağlamak da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunun amaçları kapsamında. Dolayısıyla bu çalışmaların mevzuatına işaret ettik, amaç ve kapsamına da dikkat çektikten sonra şunu ifade etmek istiyorum: Neler yapıldı bugüne kadar? Şimdi bu başlıklara dikkat çektiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu 2013’ten bu yana neler yapmış bir iki başlıkla aldığım bilgileri aktarmak isterim.

Yedi yüz doksan saat süren Genel Kurul çalışmaları naklen yayınlanmış.

Yine yüz beş saat siyasi parti grup toplantıları İnternet  üzerinden canlı yayınlanmıştır.

Yine Meclisin çatışı altında gerçekleşen tüm etkinlikler, komisyon çalışmaları ve basın toplantıları da izlenerek doksan iki saatlik haber yapılmış ve ilgili kanallarla paylaşılmıştır.

Milletvekillerimizin talebi çerçevesinde arşiv görüntülerinden toplam 3.272 adet CD ve DVD basın ve dağıtımı da yine bu kapsam içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Ulusal basın mensuplarının 445 adet görüntü talepleri de yine karşılanmıştır.

Yani Meclis yayınları hukuki dayanağına istinaden çalışmalarını yürütüyor. Dolayısıyla yayınların sınırlandırıldığı görüşü de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle de diyoruz ki: Mevcut uygulama muhalefetin söz hakkını kısıtlama veya fikir ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması olarak görülmemelidir. Protokolle karara bağlanmış mevzuatın uygulanması 1995’ten beri olduğu gibi de hâlen uygulama sürmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu bilgiler doğrultusunda da açıktır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun çalışma esasları ve yayın saatleri bellidir. Önergede bahsedildiği gibi halkımızın öğrenme hakkının elinden alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Halkımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bağ hiçbir zaman kopmamıştır. Halkımız Genel Kurul çalışmalarını diledikleri zaman takip edebiliyor. Öyle ki teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu imkânlar daha da artmıştır.

Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde görüş belirttiğimi ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kaynarca.

Lehinde Antalya Milletvekili Mehmet Günal.

Buyurunuz Sayın Günal.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, TBMM TV’nin yayınlarıyla ilgili olarak CHP grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, az önce değerli hatip de, her zamanki, bakanların, Başbakanın verdiği soru önergesi cevaplarını kısaca tekrarladı. Herhâlde TRT Genel Müdürü standart bir şey hazırlamış, her soruya ve her konuşmaya onları veriyor. Dikkatle takip ettim. Çünkü, daha önceki soru önergesi cevaplarında da, yapılan konuşmalarda da aynısını tekrar ediyoruz.

Şimdi, 1995 protokolünden bahsediyor. Sayın Bakan da, Sayın Genel Müdür konuştuğunda da, Başbakan Yardımcısı da aynı şeyi söylüyor. “1995’te protokol yapılmış, biz de ona göre yapıyoruz. Onun için de protokole uydurduk.” Peki, ben soruyorum: 2002 yılından 2011 yılına kadar TBMM TV’nin yayınlarını hangi mevzuata göre yaptınız? Yani bu sınırlama gelinceye kadar TBMM TV’nin yayınlarını hangi mevzuata göre yaptınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıyla TRT Genel Müdürlüğü o zaman o protokole uymadı mı? Bu soruyu sormamız lazım. Peki, ne oldu da birden bunlar değişti? 1995’te protokol, güzel. Biz, burada olan arkadaşlarımız var, 2008 yılında TRT Kanunu çıkarken bunları konuştuk, defalarca burada soru önergesi konuştuk, gensoru konuştuk. Bunların hepsini sizler de biliyorsunuz. Bunun siyasi bir sonucu olduğunu, siyasi bir karar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani, kalkıp da “Kardeşim, biz sizi konuşturmuyoruz.” deyin, çok fazla tartışmaya da gerek yok. “19.00’dan sonra siz de konuşmayın bu iş bitsin.” demek lazım.

Bakın, şimdi, 2011 yılında, seçimin hemen ertesinde bu geliyor. Sayın Başbakan da söylüyor “Arkadaşlarımıza söyledik.” ve bu konuda çalışmaları yaptılar, sesimiz kesildi. Hakikaten de buraya bakıyorsunuz, 21’inci maddede bunları söylüyor: “TBMM faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağı hususu TBMM Başkanlığı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanacak protokolle belirlenir.” Peki, onun üstüne neden hazırlamadınız protokolü yeniden? Eski protokole göre niye devam ettiniz? O protokolün içerisinde bunları niye belirlemediniz? Yok. Neden? Zaten o anda bir sorun yoktu. Ne zaman sorun oldu? Sayın Başbakan baktı, “Niye bunları bu kadar konuşturuyorsunuz? Keselim bunu.” dedi. Çünkü verilen cevaplara bakıyorsunuz, diyor ki Sayın Erdoğan: “Bunlar bu anlaşmayı bilmiş olsalardı -deminki protokolden bahsediyorum- bizim niyetimizi görürlerdi. Biz geldiğimizde esneme olsun dedik, baktık ki tamamen şov manzarası arz ediyor.” Kendi düşüncesi ama neden kapattırdığını söylüyor. “Halkımızın da şikâyetini nazara alarak gerek TRT’ye gerekse TBMM’ye Grup Başkan Vekilliği olarak biz de ilettik.” Duydunuz mu arkadaşlar? “Gerek TBMM’ye gerek TRT’ye Grup Başkan Vekilliği olarak biz de ilettik.” diyen Sayın Başbakan, “Bizim iktidarımızdan önceki protokol uygulamaya konulmuştur.” El insaf! Sizin iktidarınız döneminde kanun çıkardık, sizin iktidarınız döneminde, Mayıs 2008’de TBMM Başkanlığı yönetmelik çıkarılması kararı aldı, yönetmelik çıktı bununla ilgili.

Peki, ne oldu? Bu çok basit bir şekilde, değerli arkadaşlar, siyasi bir karardır. Çok komik gerekçeler oldu. Bakın, burada, Sayın Genel Müdür komisyonumuza geldi, TRT 6’nın kanunu çıkarken sorduk “Neden bunları bize daha fazla imkân tanıyarak yapmıyorsunuz?” diye. Dedi ki: “Bizim karasal frekansımız sınırlı.” E, ne oldu da TRT 6’ya frekans buldunuz, nereden buldunuz? Demek ki siyaseten lazım olunca, belli bir pazarlık yapılınca bunlar bulunabiliyor. Başka gerekçe nedir? Yazıyor Sayın Genel Müdür, gönderiyor sorulan sorulara, “Efendim, spor yayınları da buradan yapılıyor.” diyor. Sanki önceki dönemde spor yayını yoktu, sanki 2011’e kadar TRT 3 spor yayını vermiyordu. Sanki o anlaşmalar yoktu, 2011 Haziranına geldi, seçimden sonra çıktı bunlar sanki.

Bakın, tekraren söylüyorum: Bu kanunlar görüşülürken söyledik, şimdi, “Önemli olanları veriyoruz biz. Kararımız var, bakıyoruz, esneme yapabiliyoruz.” diyor. Burada Meclis kapanırken Onuncu Kalkınma Planı’nı görüştük mü? Görüştük. Size onu Kalkınma Bakanlığının bütçesinde de sormuştum hatırlarsanız: Kalkınma planı önemli mi, değil mi? Yani, el insaf! Beş yıllık kalkınma planını çıkarıyoruz biz. Özellikle de millet duymasın diye pazartesi gününe koydunuz arkadaşlar. Şimdi, bunun habercilikle ne alakası var? Bunun protokolle ne alakası var? Hangi kanunun, hangi yönetmeliğin hangi maddesine göre bunu yapıyorsunuz?

Bakın, şimdi “Utanıyor musunuz ekonomik göstergelerden, sosyal göstergelerden? Planın içeriğinden mi utanıyorsunuz?” dedik. Çünkü, bakın, bütçe programını burada on bir, on iki gün konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Cumartesi, pazar aralıksız konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Peki, bütçe ne? Bütçe, beş yıllık planın, üç yıllık Orta Vadeli Program’ın bir yıllık uygulaması. Demek ki önemliymiş. Peki, bunun beş yılını kapsayan planı nasıl görüştük? Alelacele pazartesi günü araya soktuk. Hamdolsun, vatandaşımızın hiçbirinin ne plandan ne göstergelerden ne önümüzdeki beş yıldaki hedeflerden, sorunlardan haberi olmadı. Onun için, bakın, kimse kimseyi kandırmasın.

Bu vesileyle tekraren söylüyorum: Bu gerekçeler hiçbirimize inandırıcı gelmiyor biliyorsunuz. Sayın Meclis Başkanlığına da söyledim. Uğraşmayın, gelin Meclisin yayınlarını aynen maç yayınları gibi ihaleye çıkarın diyorum. Alan televizyon bulunur. TRT’ye muhtaç değiliz, bu protokole de muhtaç değiliz. Teşkilat Kanunu’nda yaptığımız değişikliğin aynısını bir maddeyle yapalım; Meclis Başkanlığı gelsin ihale açsın. Nasıl ki spor yayınları için ihaleler geliyor, anlaşmalar yapılıyor, verelim onlar yayınlasın, böylece uğraşmayalım kim yayınladı kim yayınlamadı diye. Zaten TRT’ye baktığımız zaman iktidarın borazanı hâline gelmiş yani muhalefet zaten yok sayılıyor. Haber programlarına bakıyoruz, tartışma programlarına bakıyoruz, canlı yayın sürelerine bakıyoruz, haberlerdeki yayın sürelerine bakıyoruz, neresinden tutarsanız tutun, ne kadar dolambaçlı cevap verseniz de burada, gelen soru önergelerine verilen cevaplara, sayın bakanların açıklamalarına baktığımız zaman çok bariz bir şekilde bir yanlı yayın yaptığı görülüyor.

Onun için benim önerim, gelin arkadaşlar… Bakın burada örnekler vermiş. Efendim diyor ki: “Filanca ülkede yayın var, şurada yok.” O ülkelerde özgür basın var. Gittiğiniz zaman, Amerika’da da bir sürü kanal var ama bastığınız zaman senatonun toplantılarını -sürekli olarak- yayınlayan bir tanesini görüyorsunuz. Ama o ülkelerde özgür basın var, burada tek parti basını var. Onda da eğer itiraz ederseniz hemen kapatma cezaları, vergi cezaları, diğer şirketlerine yönelik dolaylı birtakım tehditler, şantajlar devreye giriyor.

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, burada kalkınma planı görüşmelerinin bile eğer biz bu protokole göre görüşülmesini engellersek, partilerin grup toplantılarını yaptığımız değişiklikle yayınlamaktan TRT’yi men edersek, yapılan sözleşmelere, protokole bunu koymaz isek bunda art niyet değil artık aleni olarak muhalefetin sesinin kısıldığını çok net bir şekilde görebiliriz. Neden?

Burada bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. Bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Arınç söyledi yani o adaletsizliği kendisi dahi itiraf etmek zorunda kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisinin aday tanıtım toplantılarının tamamını canlı yayında veriyor. Yani haberini yapın tamam, insaf da yani Sayın Başbakan bir de diyor ki: “Mecliste şov yapılıyor da onun için kapadık.” Peki, bu şovu kim yapıyor? Sayın Arınç espri yapıyor. Bir yere gitmiş toplantıya, bakmış TRT temsilcisi yok. Gülmüş arkadaşlara, dönmüş demiş ki: “Ya, bizim Millî Gazete de hep geç gelirdi, TRT de Millî Gazete’ye benzedi.” Artık gömlek çıkarınca geriye doğru herhâlde çakmak farz oldu. Aynen bu İnternet sayfalarından aldığımız haber. Daha önce ben kendisine söylediğim için burada espri olsun diye söylüyorum. Hani sürekli olarak görevli vakanüvis gibi peşinden gezecek, onun görüntülerini çekecek, basın müşaviri gibi yayınlayacak. Aynı şey, bu yandaş yayın her zaman geçerli arkadaşlar, kusura bakmayın. Hiç olmazsa en azından şurada kanunlarla ilgili, yasamayla ilgili yapılan çalışmaları muhalefetin görüşünü de kamuoyuna yansıtacak şekilde düzenleyelim. Onu yapmıyorsanız, dediğim gibi, gelin Meclis TV yayın hakkını özel bir televizyona ihaleyle devretsin, şeffaf bir şekilde bu yayınları yapsın. O zaman konuştuğumda size demiştim ki: “Artık bu iyice yandaş televizyon hâline geldi, TRT artık AKRT hâline geldi.” Şimdi isim değişikliği yaparak diyorum: “Tayyip Recep televizyonu hâline gelmiş.” Artık kusura bakmasın, ismini takdim tehir yaptık ama başka türlü olmuyor. Tamamıyla bize yer yok zaten, onun için artık oradan sadece Tayyip Bey’in resimlerini, programlarını izleyeceğiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET GÜNAL (Devamla) – İnşallah, bu sözlerimizi dikkate alır, ihaleye Başkanlık çıkar diye düşünüyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Günal.

Aleyhinde Muş Milletvekili Sırrı Sakık. (BDP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Sakık.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şu an televizyonları başında bizi izleyen herkese selamlar, saygılar ama geldiğim bölgenin büyük çoğunluğunda elektrikleri olmadığı için insanlar şu anda bizi izleyemiyorlar. Bu önergeyle ilgili düşüncelerimizi beyan etmeden önce… Birkaç gündür bölgedeyim. Özellikle Erzurum, Ağrı bölgesinde, Muş’tan Van’a kadar bu TEDAŞ’ın özelleştirilmesinden sonra büyük bir mağduriyet var. Zaten doğayla mücadele eden bir halk, devletin ceberut yapısıyla mücadele eden bir halk, yoksul bir halk, bu özelleştirilmeden dolayı da insanların büyük bir çoğunluğunun borçlarından dolayı elektrikleri şu anda kesilmiş ve hepsi de icralık. Yalnız, Erzurum bölgesinde faizlerle birlikte para talep edilmektedir. Faizler de alabildiğine yüksek ama Van bölgesinde sadece borçlarıyla ilgili bir talep var. Ama ne yazık ki o bölgenin insanlarının büyük bir çoğunluğunun 1 tek lira ödeme şansı yoktur. Yani eğer bir sosyal devletten bahsediyorsak sosyal devlet vatandaşlarına daha huzurlu bir hayat sunmak için vardır ama burada bir ceberut devletle karşı karşıyayız ve müteahhitler -faizleriyle borcu- gidip hem elektrikleri kesiyorlar hem de bir taraftan hepsini icralık yapmışlar ve ciddi şekilde büyük bir mağduriyet vardır ve Hükûmet bu konuda derhâl pozitif bir ayrımcılık yapmalıdır. Bu mağdurların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğine inanıyorum.

İkinci bir konu: Yine, sevgili arkadaşlar, üniversitelerde uzun süredir Kürt çocuklarına saldırılar var. Birçok üniversitede saldırı var. Söyledik. Oradaki valilerle görüştük, buradaki İçişleri Bakanıyla, bütün yetkili birimlerle. Faşist odaklar Kürt çocuklarının üzerine saldırıyorlar ve aradığımızda vali de emniyet müdürü de söylüyor: “Evet, faşist çetelerin başında siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri var.” Şimdi ben de buradan size sesleniyorum: Siz orada görevlisiniz. Hangi siyasi partinin temsilcisi arkasına faşist odakları alıp Kürt çocukların üzerine saldırıyorsa, elinizde belge, bilgi, resim varsa kamuoyuyla paylaşmalısınız çünkü onlarca Kürt çocuğu şu anda hastanelerde yaralıdır ve birçoğu hem saldırıya maruz kalıyor hem de okuldan uzaklaştırılıyor. Ve tekrar bu konuda Hükûmeti göreve davet ediyoruz. Ve özellikle son dönemlerde yani sekiz on aylık süre içerisinde, barış görüşmelerinin devam ettiği bir sürede bu Kürt öğrencilerine karşı bir linç kampanyası vardır. Bu, barışı sabote etmektir ve bu barışın önünü nasıl kesebiliriz… Yoksul Kürt çocuklarının üzerinde böyle bir acımasız saldırı vardır ve bu konuda da bütün yetkili birimleri göreve davet ediyorum.

Sevgili arkadaşlar, araştırma önergemiz Meclisin daha şeffaf olmasıyla ilgili. Hayatın her alanında şeffaflıktan bahsediyoruz. Yani, halk eğer bu Meclisi seçiyorsa, milletvekiline oy veriyorsa milletvekilini denetlesin. Saat 19.00’a kadar yayın, 19.00 sonrası yayının olmaması yani bu parlamentoya ne kazandırır. Şimdi, bakın, bu konuda ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partisi, BDP rahatsız ama sadece bu konuda rahatsız olmamalılar. Hani dürüstlükten, şeffaflıktan, adaletten, kim ki bu kürsüye çıkıyor, hırsızlıktan bahsediyor, şimdi ben de size söylüyorum: Seçimlere gidiyoruz. Hazineden 180 trilyon para aldınız, 100 trilyon para aldınız, 50-60 trilyon para aldınız, size haram olsun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yüz kere, yüz kere… Yüz kere haram olsun.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Peki, bizim günahımız ne, bizim seçmenlerimizin günahı ne? Bizim seçmenlerimiz size, bu hazineye vergi vermiyor mu?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – En büyük hırsızlık budur.

SIRRI SAKIK (Devamla) – En büyük hırsızlık budur işte. Bakın, kanunlarla hırsızlık yapılıyor, bunu gülüp geçiştiriyorsunuz.

Şimdi de bir demokratikleşme paketinin içerisine şunu monte etmeye çalışıyorsunuz: “Genel seçimlerde yüzde 3 oy alan hazineden para alır.” Peki, kardeşlerim, biz sizinle birlikte yarın seçimlere katılmıyor muyuz? Belediye başkanlıklarını, il genel meclis üyeliklerini, belediye meclis üyeliklerini seçmeyecek miyiz? Sizin aldığınız 180 trilyon AKP, biz bir tek lira almıyoruz. Bunun adına nasıl hakkaniyet diyebilirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi, sesiniz çıkmıyor, MHP sesiniz çıkmıyor.

HASAN ÖREN (Manisa) – Destekliyoruz.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Aksine, sizden para alsınlar!

SIRRI SAKIK (Devamla) – İşte, buyurun çıkın onları da söyleyin. Bundan daha büyük bir hırsızlık olabilir mi? Yasayı kendinize göre dizayn edeceksiniz, Kürt Mehmet nöbete! Sonra, gelin seçimlerde birlikte yarışalım! Şimdi, eğer bir paket getiriyorsanız genel seçimlere endekslemeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki: “Sevgili kardeşlerim, 2014 yılı 30 Mart seçimlerinde yüzde 3 mü…” Biz, aslında hiçbir rakamın olmaması gerektiğini… Ama “yüzde 3” de diyorsanız 2014 seçimlerinde yüzde 3 oy alan partiler hazineden pay alır. Ama hâlâ, yavuz hırsız misali, dönüp dolaştırıp genel seçimlerde, yine, yüzde 3’e indirgeyip Kürtleri mağdur etmeye çalışıyorsunuz.

Şimdi, bu kadar açık ve net olarak bunlar ortadayken, bunlara bir çare bulmamız gerekirken dönüp dolaşıp kısır döngüler etrafında siyaset yapıyoruz. Asıl değişmesi gereken Siyasi Partiler Yasası’dır, Seçim Kanunu’dur. Eğer Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu değişirse, emin olun burası siyasi parti liderlerinin, aktörlerin bir parlamentosu değil, halkın parlamentosu olur. O zaman saat 19.00’da yayın kesilmez. Yani bir genel başkanın talimatıyla bu yayın kesilmemelidir. Bir Meclis başkanı, bir genel başkanın talimatıyla, eften püften gerekçeler uydurarak yayını kesmemelidir. Halk bu Parlamentoda çalışan milletvekilini denetleyebilmelidir, görebilmelidir. Kim, nasıl, ne yapıyor? Benim adıma vekil olan, benim adıma burada siyaseti dizayn eden siyasetçilerin ne yaptığını halkın bilmesi gerekmez mi? İşte, gelin burada siyaseti dizayn edelim, gelin burada Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’na halkı dâhil edelim. Hepimiz seçimlere gidiyoruz ama hep görüyoruz, bütün genel başkanların kapılarında aday adayları kuyrukta. Ne işleri var burada? Eğer gerçekten halkı katacaksanız bu işe, herkes gidip örgütünün kapısında beklemeliydi, ön seçimler olmalıydı. Demokrasi böyle emrediyor ama bunun adı, sizin bu uyguladığınız yol yöntemin adı “demokrasi” değil, adı “Kenan Evren demokrasisi”dir.

Şimdi, bir taraftan oradan hesap soracağınızı söylüyorsunuz, Siyasi Partiler Yasası’na sığınacaksınız, yüzde 10’luk baraja sığınacaksınız; bir taraftan muhaliflerinizi yok etmek adına hazineden bir tek lira para vermeyeceksiniz, sonra da dönüp dolaşacaksınız, diyeceksiniz ki: “Ya bu ülkede demokrasi var, bu ülkede seçimler var.” Nasıl bir seçim var? Kenan Evren’in de seçimleri vardı. Onlar da kendilerine göre demokrasiyi dizayn ediyordu. Aranızda bir fark var mıdır?

O vesileyle, bu Parlamento derhâl bu Siyasi Partiler Yasası’nı, bu Seçim Kanunu’nu, bu yüzde 10’luk barajı, bu hazinedeki barajı derhâl kaldırmalıdır. Bunu kaldırabilirseniz daha şeffaf bir Türkiye’de yaşayabiliriz. Eğer bugünkü yolsuzluklardan, bugünkü hukuksuzluklardan bahsediyorsak, emin olun, bunun mimarı kapalı bir rejimdir; kapalı bir Siyasi Partiler Yasası’nın ve Seçim Kanunu’nun uygulandığı ceberut anlayıştan kaynaklanıyor. Bunu değiştirebilirseniz şeffaf bir Türkiye’yi yaratabilirsiniz.

Bütçe denetlenemiyor, ordunun harcamaları denetlenemiyor, efendim, yargı ne yapıyor, denetlenemiyor. Dünün yargısı Kemalistlerin yargısıydı. Sonra yargıyı dizayn ettiniz, bilmem farklı bir cemaatin yargısı. Hayır, hepimizin yargısı olacak. Hukukun da, huzurun ülkesini birlikte… Var mısınız? Benim, senin yargın yok. Eğer böyle bir şey yapabilirseniz bu ülkede barışı, demokrasiyi hayata geçirebilirsiniz ve burada kardeşliği… Hepimiz artık başımıza gelebileceklerden korkuyoruz. Kim, ne, ne zaman, nerede, kimlerin talimatıyla gözaltına alınacak, nasıl tutuklanacak… Biz yıllardır bunun mağduruyuz, yıllardır bunları söylüyoruz ama sizin başınıza geldiği zaman feryat ediyorsunuz. Ama bu ülkede yaşıyorsanız, her fâni nasıl ki ölümü tadacaksa bizim yaşadığımız bu haksızlıkları er geç tadacaktır.

Onun için, demokrasi hepimize gerekli; hepimiz, demokrasiyi istiyorsak şeffaf olacağız, adil olacağız, adaletli olacağız. Bu ekranları halka kapatarak değil, bu Parlamentoda ne oluyorsa ne bitiyorsa halkın bilme hakkı vardır, en doğal hakkı da budur. Siz halka karşı haksızlık ediyorsunuz.

Bu araştırma önergesiyle ilgili olumlu oy kullanacağımızı söylüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sakık.

III.- Y O K L A M A

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım, yoklama da yapalım.

BAŞKAN – Yoklama talebiniz var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Ören, Sayın Özdemir, Sayın Akar, Sayın Demiröz, Sayın Develi, Sayın Çelebi, Sayın Oran, Sayın Düzgün, Sayın Işık, Sayın Kaplan, Sayın Tanal, Sayın Gündüz, Sayın Acar, Sayın Genç…

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.35

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.41

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46’ncı Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin oylamasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, elektronik oylamada tam 184 çıkmıştır. Onun için, toplantı yeter sayısı vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, 9/1/2014 tarihinde Manisa Milletvekili Hasan Ören ve arkadaşları tarafından, Meclis TV yayınlarının kesilmesinin halkın Meclisi denetlemesinin nasıl engellediğinin ve TBMM Genel Kurul çalışmalarının canlı yayınlanmasının kamuoyu üzerindeki etkilerinin ve yayınların kesilmesi ile yapılan tasarruf miktarının tespiti ile kesintisiz canlı yayın yapılması için yasal düzenleme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 14 Ocak 2014 Salı günkü  birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisin Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi uyarınca verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/1093) esas numaralı 19.4.1990 Tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/140)

                                                                                      11/02/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/1093) esas numaralı Kanun Teklifim, Başkanlığınızca komisyona havale edildiği tarihten itibaren 45 gün geçtiği halde ilgili komisyonca görüşülüp sonuçlandırılmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 37’nci maddesi uyarınca kanun teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ve talep ederim.

                                                                                       Umut Oran

                                                                                         İstanbul

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak İstanbul Milletvekilli Umut Oran.

Buyurunuz Sayın Oran. (CHP sıralarından alkışlar)

UMUT ORAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle bir şey sormak istiyorum: Aranızda, kamu görevi yapan bir bürokratın veya bir memurun alabileceği hediyenin üst seviyesi nedir, sınırı, bilen var mı acaba? Özellikle AKP’li milletvekili arkadaşlara da bunu soruyorum. Bakın, bu sınır…

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Asgari ücretin 10 katı.

UMUT ORAN (Devamla) – Evet, asgari ücretin tam 10 katı yani neredeyse -8,5 milyar, ciddi bir rakam- bir emekçinin bir yıllık geliri bu rakam. Teklifimiz bu rakamı asgari ücretin üçte 1’ine indirmek yani 282 liraya indirebilmek, 10 katı yerine üçte 1’ine indirmek ve bu değeri aşan hediyelerle ilgili de kurumlara geri iade edilmesi. Bir de mevcut yasada milletvekilleri bu sürecin içinde değil. Biz de diyoruz ki: Milletvekilleri de –netleştiriyoruz- onlar da bu kapsamın içerisine dâhil edilsin diğer kamu hizmeti veren kişiler gibi. Neden bu teklifi yapıyoruz? Kamu hizmeti verenle kamu hizmeti alan arasında menfaat beklentisi olmaması gerekir. Kimse kimseye kaşının üzerinde gözü var diye veya hatırına hediye vermiyor yani kimse kimseye durup dururken hediye vermiyor. Hediye bir makama veriliyor ve bunun da bir makul sınırının olması gerekiyor.

Bakın, mesela, Sayın Başbakana Pakistan’da at, Nijer’de deve, Güney Kore’de limuzin hediye edildi. Bilmiyorum, bunları, Sayın Başbakan bu hediyeleri devletin arşivine geçirdi mi, yoksa kendi özel mal varlığının içerisine mi dâhil etti? Ama şunu söylemek istiyorum: Laik, demokratik, sosyal hukuk devletinde halktan gizli saklı bir hediye alış verişi olmaması gerekiyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bile Obama’ya en fazla 305 dolarlık hediye imkânı verilebiliyor, onun üzerindeki aşan sınır geri iade ediliyor. Dolayısıyla, Türkiye’de de Amerika’yla mukayese ederseniz 12 kat, 13 kat daha yukarı bir hediye sınırı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla, teklifimiz bunu makul bir sınıra getirmek.

Şimdi, tabii ki bunları konuşurken aslında konuştuğumuz hususa baktığınız zaman devede kulak yani biz, temiz siyaset adına dikkate aldığımız zaman, bu, çok küçük bir şey. Özellikle, 17 Aralıktaki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna, iddialara baktığımız zaman temiz siyasetten ne kadar uzak olduğumuzu da anlıyoruz. Dosyada ne ararsınız var, yok yok; kara para aklama var, altın  kaçakçılığı var, rüşvet var, suistimal var, görevi kötüye kullanma var, zimmet var, hırsızlık var, dediğim gibi yok yok. Şimdi, bu dosyada Halkbank Genel Müdürünün evindeki ayakkabı kutusundan çıkan eski parayla 10 trilyon var. Bakan çocuklarının evlerinden çıkan çelik kasalar, yedi çelik kasa dolusu para var. O kadar çok para var ki bir de bunları saymak için evin ortasında para makinesi var. Bu yolsuzluk iddialarının baktığınız zaman boyutu 87 milyar euro, eski parayla 247 katrilyon. Bu bir boyut. Komisyon ne kadar alındı, alınmadı bilmiyoruz göreceğiz ama hacim 247 katrilyon. Bunu MİT -Başbakanlığa bağlı- sekiz ay önce öğrenmiş, rapor hazırlamış ve bunu da Başbakana bildirmiş. Peki, bunu  ne yapmış Başbakan? Bilmiyoruz, herhâlde dikkate almamış. Operasyonlarla ilgili ne yapıldı? Polisler görevden alındı, maliyede, yargıda da deprem yaşandı. Sonuçta ne oldu? Hırsız polis oyunu tersine döndü. Polis hırsızı kovalayacağına hırsızlar polisleri kovalıyor, Türkiye’m bunu da gördü maalesef. Delikli ayakkabıyla yola çıkanlar ayakkabı kutularından çıkan paraları savunur hâle geldiler maalesef. “Hepimizin gideceği iki metre toprak.” diyenler milyarlarca dolarlık arazilere el koyma noktasına geldiler maalesef. “Kefenle yola çıktık.” diyenler takım elbiseyle rüşvet alma durumuyla karşı karşıya geldiler maalesef.

Şimdi, Türkiye’de siyaset kirlendi, güven kayboldu, temizlenmenin vakti. Bir yerden başlayalım. Önümüzde böyle bir teklif var; gelin, bu teklife olumlu oy kullanın. Şimdi, bakın, bir yerden başlayalım dedim yani esasında olaylara baktığınız zaman bu, devede kulak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

UMUT ORAN (Devamla) – Son bir şeyle bitiriyorum: Bakın, Hazreti Muhammed devlet malını çalanın cenazesini bile kaldırmamış. Niye? Çünkü Hazreti Muhammed şöyle buyurmuş: “Konuştuğunda yalan söyleyen, emanete hıyanet eden, iktidarda haram yemekten kaçınmayanın orucu da namazı da sizi aldatmasın.” Şimdi bu hadis çok açık ve net, üstüne ekleyecek bir şey de yok açıkçası.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Doğru…

UMUT ORAN (Devamla) – Bugüne ve sizin vicdanınıza yeteri kadar ışık tutmasını diliyorum.

Biraz evvel yoklama sebebiyle de birçok milletvekilinin burada olduğunu görüyorum. Umuyorum ki bütün milletvekillerinin, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin, temiz siyaset adına, siyasette ahlak adına bu öneriye, bu kanun teklifine olumlu oy vermelerini diliyorum.

İyi akşamlar, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından ‘Bravo’ sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Oran.

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz…

Buyurunuz Sayın Özgündüz. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Evet, az önce, Değerli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Umut Oran konuşmasını bitirirken Peygamber Efendimizin bir hadisinden bahsetti, ben de oradan devam edeyim. Biliyorsunuz, Peygamberimiz diyor ki: “Hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa affetmem, kızım Fatıma bile olsa.” Dolayısıyla hiç kimsenin, şu andaki, sizlerin, Hükûmetin değerli üyeleri ya da çocukları herhâlde Peygamberin ciğerparesi, biricik evladı Fatıma’dan daha değerli değil. Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, gerek beşerî hukuk açısından gerekse ilahi hukuk açısından hakikaten devlet malı, beytülmal çok hassas olarak kabul edilmiş, bir emanet gibi görülmüştür; bunun için de beytülmale el uzatmak aslında o ülkede yaşayan bütün fakir fukaranın, yoksulun, öksüzün gözyaşına ortak olmaktır.

Hırsızlık yapmak değil mesele arkadaşlar; hırsızlık yapmayabilirsiniz ama yapılan bir hırsızlığın üstünün örtülmesini istiyorsanız o da hırsızlığa ortak olmaktır. “Var mıdır, yok mudur hırsızlık 17 Aralık operasyonuyla ilgili çıkan?” derseniz size bir şey söyleyeyim, size bir tüyo vereyim, yol göstereyim: Şu anda, 3 bakan hakkında toplam 504 sayfa fezleke, 27 klasör dosya, bütün deliller, bütün konuşmalar, bütün belgeler Adalet Bakanlığında, bir adım ötenizde. Sizin, iktidarın milletvekili olarak bunu öğrenmek hakkınızdır, gidin bir bakın, bir kapağını açın o dosyanın, görün ve vicdanen rahatsanız, deyin ki: “Arkadaş, biz rahatladık.” Ama rahat değilseniz, o dosyaların buraya gelerek bu bakanlar hakkında Anayasa’nın 100’üncü maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmasını sizin istemeniz gerekiyor, bizden önce sizin istemeniz lazım.

Ya, arkadaşlar, bakın, birçoğunuzu tanıyorum, iktidar partisinden arkadaşlar pırıl pırıl, tertemiz insanlar. Birileri hırsızlık, yolsuzluk yapıyorsa siz niye bunun ceremesini çekesiniz? Sizin buna itiraz etmeniz lazım. Yani birçoğunuzun oturduğu ev, kullandığı araba bile 700 bin lira etmezken, bir bakana 700 bin liralık, Patek Philippe marka, efendim 5101G model, özel olarak getirilen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Marka söyleme.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - …Zürih’ten beğenilen, Sayın Bakana getirilen, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gece saat yarımda teslim edilen, ertesi gün özel kalemi tarafından teşekkür edilen bir şey oluyorsa, sizin, gidip bu adamların yüzüne tükürmeniz lazım. “Ayıptır, utanın, koskoca Türkiye Cumhuriyetinin bakanı olmuşsunuz, yakışıyor mu size hırsızlık, yolsuzluk! sizin demeniz lazım, bizden önce sizin demeniz lazım. Bu mesele, arkadaşlar, “iktidar, muhalefet” meselesi değil, hakikaten değil. Bu bir duruş meselesidir. Yani önemli olan, böyle durumlarda safınızı belirlemektir, duruşunuzu netleştirmektir. Yani “Efendim, ben, vicdanen rahatım.” Vicdanen rahat olamazsınız, benim bu konuşmamdan sonra vicdanen rahat olamazsınız. Vebal altındasınız. Gidip bakacaksınız, inceleyeceksiniz ve bunu isteyeceksiniz.

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, son günlerde “Sağlam irade” afişleri görüyoruz billboardlarda. “Sağlam irade” hırsızlığın, yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmak değildir, bunların önünü açmaktır. O zaman biz, sağlam irade deriz, o zaman saygı duyarız. Meşhur bir söz vardır: “Nerede bir şaşalı yaşam, lüks yaşam, zenginlik görürseniz bilin ki orada bir yoksulun, bir öksüzün gözyaşı vardır.” Dolayısıyla, hepiniz, bu içinden geçtiğimiz süreçte, bu yüce Meclisin her ferdi sorumludur. Kamu malına el uzatmamak vicdani bir görevdir, insani bir görevdir; aynı zamanda, milletvekili sıfatının gerektirdiği bir görevdir diye düşünüyorum.

Bakın, bir söz vardır: “Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.” Bunu demeniz gerekiyor artık. “Kim efendim, kim yapmış?” Kim yapmış, kim yapmamış bırakın arkadaşlar; savcının önünü açın, savcının elini kolunu bağlamayın, araştırılsın. Sadece savcıda da değil iş; bakın, iş başa düştü, iş size düştü. Anayasa’nın 100’üncü maddesini açın okuyun. Dolayısıyla, Meclisin sorumluluğu vardır. Suç işlediği iddia edilen bakanlarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulsun -kıyamet kopmaz ki, geçmişte de kuruldu- bir bakalım var mıdır, yok mudur. O komisyonda da siz olacaksınız çoğunlukta. Yani, siz gelin, görün, delilleri siz değerlendirin, bu bakanlar Yüce Divana gitsin mi, gitmesin mi buna siz karar verin. Ama “Efendim, hayır. Birileri dedi ki ben kefilim.” Olmaz arkadaşlar, olmaz. Dolayısıyla, sizi bu teklif vesilesiyle uyarma görevimi yaptım.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yoklama…

BAŞKAN – Yoklama talebi vardır, yerine getireceğim.

Sayın Özgündüz, Sayın Öner, Sayın Akar, Sayın Demiröz, Sayın Develi, Sayın Acar, Sayın Düzgün, Sayın Susam, Sayın Oran, Sayın Dinçer, Sayın Işık, Sayın Özdemir, Sayın Kaleli, Sayın Çıray, Sayın Demir, Sayın Kaplan, Sayın Aygün, Sayın Erdoğdu, Sayın Toprak.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler (Devam)

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/1093) esas numaralı 19.4.1990 Tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/140) (Devam)

BAŞKAN - İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Şimdi, gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI              (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 29 yaşından büyük öğrencilerin askerliklerini erteleyemeyeceği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1862) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köye şehitlik yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1893) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

4.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, bedelli askerlik ücretini ödeyemeyenlere süre uzatımı verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1967) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karayolları kenarlarında yapılması düşünülen helikopter pistlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1999) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüsle gönderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2074) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, güvenlik ve savunma harcamalarında yaşanan artışın nedenlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2151) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil mühendislerinin kamuda istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2213) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2221) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

10.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, THY’nin reklam filminde Millî Marşımızın yer almasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2235) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, denizlerimizde ulusal çıkarların korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2354) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

12.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Kore ve Kıbrıs gazilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2358) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında Hakkâri’de gerçekleşen bir çatışmada yaralanan bir askere gazilik unvanı verilmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2430) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TSK envanterindeki Skorsky helikopterlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2483) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

15.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK ile ilişiği kesilen bir uzman onbaşıya ilişkin sözlü soru önergesi (6/2576) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında intihar eden er ve erbaşlar ile intiharların nedenlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2591) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye tarafından Irak’ta inşa edilen bir hastaneye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2630) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere ve kaldıkları bölgelerde yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2652) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakanlık ve bakanlıklarda yeniden yapılanma sonrası unvanı kaldırılan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2682) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mayınlı arazilere ve bunların temizlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2694) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’da verilen mesleki eğitim kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2710) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite mezunu işsiz sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2766) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir çatışmada yaralanan bir askerin gazi sayılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2801) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli personel sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2816) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye tarafından Arnavutluk’ta kurulan bir laboratuvara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2818) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanının açılış törenleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2845) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki sürekli işçi kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2886) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

28.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Akdeniz’de bazı Türk topraklarının Kıbrıs Rum Yönetimince işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2929) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3053) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı afet riski altındaki binaların durumlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3054) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

31.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir üstteğmenin ölümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/3079) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3158) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

33.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bazı suçlardan yargılanan TSK personeline ilişkin sözlü soru önergesi (6/3214) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3225) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki askerlik şubesinin kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3474) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

36.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kapatılan askerlik şubelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3518) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3545) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

38.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Harp Okulundan atılan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3548) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı

39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, askeri okullardan atılan veya kendi isteğiyle ayrılanların ödedikleri tazminatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3565) Cevaplanmadı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, asker intiharlarının önlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3635) Cevaplanmadı

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3906) Cevaplanmadı

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki askeri hastanenin kapatılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3907) Cevaplanmadı

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal satışlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4046) Cevaplanmadı

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4125) Cevaplanmadı

45.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, celp dönemlerinin lisans mezuniyet dönemleriyle uyumlu hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4344) Cevaplanmadı

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılımların arttığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4604) Cevaplanmadı

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4607) Cevaplanmadı

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, il merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4663) Cevaplanmadı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Er Eğitim Birliği açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4691) Cevaplanmadı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4693) Cevaplanmadı

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4774) Cevaplanmadı

52.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Anka uçaklarının Suudi Arabistan’a TSK’dan daha ucuza satıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4882) Cevaplanmadı

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırması için Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ı kürsüye davet ediyorum.

Süreniz bir saattir Sayın Bakan.

Buyurunuz Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Milletvekillerimiz tarafından sorulan sözlü soruları cevaplandırmak üzere huzurlarınızda yer almış bulunmaktayım.

Cevap vereceğim ilk soru gündemimizin 1’inci sırasında yer almakta ve (6/122) esas numaralı Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün sorusu. Ardahan merkez ilçeye bağlı Aktaş köyümüzde motopomp enerji tüketim bedelinin ödenmesiyle ilgili birlik bütçesinde ve KÖYDES ödeneklerinde köylerin motopomp enerji tüketim bedellerinin ödenmesiyle ilgili harcama kalemi bulunmadığından kullanılan elektrik bedelinin karşılanmasının mümkün olmadığı, köy içinden geçen su yolları için menfez yapılabileceği Ardahan Valiliğince bildirilmiştir.

İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak’ın (6/1862) esas numaralı sorusuna cevap olarak. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince lise veya  dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri 29 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenmekte ve 11 Eylül 1940 tarihinden itibaren bu şekilde uygulanmaktadır. 1940 tarihinden bu yana kadar bizim kanunumuzda, Askerlik Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bizim kanunumuzda değil, YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılarak onların üniversitedeki okulu bitirme sürelerinin limiti kaldırılmış. Dolayısıyla bir üniversiteye giren kimse pekâlâ 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar da öğrenci olarak kalabilmektedir, YÖK Kanunu’nda buna herhangi bir engel yoktur. Öğrencilerin lise veya dengi okuldan 18 veya 19 yaşlarında mezun oldukları düşünüldüğünde, bu öğrenciler yaklaşık on yıl gibi uzun bir süreyle yükseköğrenimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca bunlardan doktora yapanlar da varsa 35 yaşına kadar askerlikleri ertelenebilmektedir. Ancak “Bu 29 yaşının değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma var mı?” diye soru var. Bununla ilgili de bir çalışma bulunmamaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1893) esas numaralı sorusu: Kars ilinde bakım ve onarımları Millî Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılan merkez Garnizon, Subatan, Sarıkamış, Sarıkamış Allahuekber ve Sarıkamış Batı Kışla şehitlikleri bulunmaktadır. Büyükçatma köyünde şehitlik anıtı inşa edilmesinin mahalli idarelerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Sarıkamış’la ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu konuda başlatmış olduğu bir proje de bulunmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Celal Dinçer’in (6/1967) esas numaralı sorusu: 6252 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen geçici 46’ncı madde kapsamında bedelli askerlik hizmetine başvuru süresi 31 Ocak 2013 tarihli ve 6413 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesiyle eklenen 1111 sayılı Kanun’un geçici 51’inci maddesi gereğince 16 Mart 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca bir süre uzatım çalışmamız da bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1999) esas numaralı sorusuna cevaben; 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan 10. Ulaştırma Şûrası sonucunda kara yolu sektörüne ait proje önerileri arasında otoyollarımızda her 100 kilometrede 1 ve bölünmüş yollarımızda her 200 kilometrede 1 olmak üzere ana arterlerde toplam 400 adet helikopter, ambulans parkları entegre edilerek ilk yardım destekleri sağlanmalıdır proje önerisi de yer almaktadır. Bu doğrultuda, Karayolları Genel Müdürlüğünce proje çalışmaları devam eden yollarda uygun görülen kesimlerde helikopter pisti yapılması konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Kaç adet helikopter pisti yapılacağı konusunda henüz bir rakam belirlenmemiştir. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasını müteakip her ilimizde, bu çerçevede Kahramanmaraş ilimizde de toplam kaç adet heliport yapılacağı da belirlenecektir. Öte yandan, Sağlık Bakanlığının İzmir, Bursa, Çanakkale, Samsun, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Van ve Diyarbakır illerinde birer adet, Ankara ve İstanbul illerinde ikişer adet olmak üzere hizmet veren toplam 17 adet ambulans helikopteri bulunmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal’ın (6/2074) esas numaralı sorusuna: Jandarma Er Erhan Yakut, soru önergesinde belirtilen olay neticesi iki el parmağında ve ayağında kesik olmak üzere hafif şekilde yaralanmıştır. İlk müdahalesi Hakkâri’de gerçekleştirilmiş ve kendisine 20 gün hava değişimi verilerek birliğine geri dönmeden, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği’nin 291’inci maddesi kapsamında Hakkâri Asker Hastanesinden Van Asker Hastanesine helikopterle nakledilmiştir. Yetkili tıbbi personel tarafından, nakil sırasında refakat eden personel olmadan kendi başına seyahat etmesinin uygun görülmesi nedeniyle, o esnada yaralı olan diğer 5 personelle birlikte ambulans uçakla Ankara’ya nakledilmiş ve Ankara otogarında görevli askerî personel tarafından otobüs bilet ücretleri karşılanmak suretiyle memleketine gönderilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevliyken yaralanan personelin tedavileri sonrasında taburcu edilerek memleketlerine sevk edilmesi işlemlerinde özel hassasiyet gösterilmekte olup, mevcut yasal prosedür çerçevesinde hastaların sağlık durumu açısından hangi nakil aracıyla taşınmasının uygun olduğu, yetkili tıbbi personel tarafından değerlendirilmektedir. Söz konusu olayda da Hakkâri’den Van’a kardeşimiz helikopterle taşınmıştır ve personelin sevk işlemleri en uygun araçlarla yerine getirilmektedir.

Giresun Milletvekili Sayın Selahattin Karaahmetoğlu’nun (6/2151) esas numaralı sorusuna: Başlangıç bütçesi 7 milyar 687 milyon 726 bin TL olan 2012 yılının mal ve hizmet alım giderleri, ocak-haziran aylarında toplam 2 milyar 801 milyon 950 bin Türk lirası, temmuz ayında 883 milyon 099 bin Türk lirası, ağustos ayında 631 milyon 883 bin Türk lirası, eylül ayında 746 milyon 826 bin Türk lirası olmak üzere dokuz aylık toplam 5 milyar 063 milyon 758 bin Türk lirası harcama yapılmıştır. 2011 yılının ilk dokuz ayında mal ve hizmet alım giderlerinin toplamı 4 milyar 405 milyon 992 bin Türk lirası olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, 2012 yılı ilk dokuz ayı harcamaları ile 2011 yılı ilk dokuz aya ait harcamalar paralellik göstermektedir. Ayrıca, Suriyeli mültecilere yönelik olarak Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden herhangi bir harcama da yapılmamaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2213) esas numaralı sorusu: Kamu kurum ve kuruluşları, her kamu personeli yerleştirme döneminde adayların öğrenim durumlarına göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinden personel talep etmektedirler. 2012 yılı içerisinde ilan edildiği üzere iki kamu personeli seçme sınavı yerleştirmesinin yapılması planlanmış ve söz konusu yerleştirmelerde öğrenim durumlarına göre ne kadar kadro ve pozisyon ayrıldığı kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirdikleri personel talepleriyle belli olmaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2221) esas numaralı sorusuna cevabımız: Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme işlemlerinde özel olarak yalnızca bir okul veya bir bölüme yönelik alım yapılması söz konusu değildir. Fen edebiyat fakültesi mezunlarına ve diğer lisans mezunlarına ne kadar kadro veya pozisyon ayrılacağı kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirdikleri personel talepleriyle belli olmaktadır.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/2235) esas numaralı sorusuna cevabımız: Türk Hava Yolları ülkemizin millî hava yolu olarak yetmiş dokuz yıldır “resmî bayrak taşıyıcı” sıfatıyla bayrağımızı dünyanın dört bir yanına gururla taşımaktadır. Dünyada faaliyet gösteren tüm hava yollarını geride bırakarak “dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu” unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu başarıyı başarının asıl sahibi milletimizle paylaşmak için, yurt dışındaki organizasyonlarda kazanılan başarı sonrası seslendirildiği gibi, İstiklal Marşı’mızla duyurmak ve aziz milletimizle ortak paydada buluşmak için kısa bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Bu çalışmanın Türk Hava Yollarının bir reklam filmi olmaması için kısa film niteliği taşıyan çalışmanın son sahnesinde Türk Hava Yolları logosuna özellikle yer verilmemiştir. Yayın sonrası tüm Türkiye’den ve yurt dışından binlerce tebrik mesajı Türk Hava Yollarına ulaşmıştır. Gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada yayınlanan bu filmin milletimiz tarafından beğeniyle karşılandığı da gözlemlenmiştir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/2354) esas numaralı sorusuna cevabımız: Ülkemizde denizcilik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla YÖK ile Ulaştırma Bakanlığı bağlısı Denizcilik Müsteşarlığı arasında 28 Kasım 2007 tarihinde -Yükseköğretim Kuruluna bağlı- Denizcilik Eğitimi Veren Kurumların STCV Sözleşmesi Gerekleri Kapsamında Sürekli İzlenmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Protokol imzalanmış olup 26/10/2010 tarihinde imzalanan protokol gözden geçirilerek yeniden imzalanmıştır. Söz konusu protokol uyarınca Yükseköğretim Genel Kurulunun 16 Nisan 2008 tarihli toplantısında İzleme ve Değerlendirme Komitesi oluşturulmuş olup bu Komite çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, Ulaştırma Bakanlığımızın görevleri arasında bulunmamasına rağmen, denizlerimizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla seyir güvenliği, deniz çevresi ve kaynaklarının korunması konularına yönelik gerekli koordinasyon sağlanmakta, Türkiye ve dünyadaki deniz ve iç su taşımacılığı ile Türkiye ve dünya ticaret filosu istatistikleri tutularak gelişme eğilimleri izlenmekte ve analiz edilmektedir. Söz konusu istatistiki veriler ve raporlar kitap ve bülten olarak yayınlanmakta, ayrıca yayınlar sektörle ilgili kuruluşlar ve üniversitelerle de paylaşılmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak’ın (6/2358) esas numaralı sorusuna cevabımız: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevliyken ya da askerlik görevini yaparken hayatını kaybederek veya yaralanarak, gördüğü tedaviler neticesinde vazife malulü olan personel ile hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına sağlanan özlük ve diğer hakların tahakkuku, personelin hayatını kaybettiği veya malul olduğu esnada icra edilen görevin niteliği ve tabi olduğu kanun kapsamında ve bu kanunlarda yetkilendirilen kurumlar tarafından yürütülmektedir. Terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hâle getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasındaki olaylarda hayatını kaybeden, malul olanlar hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk tugayının Kore’ye ayak bastığı ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Mehmetçiklere ve 1974 yılında Birinci ve İkinci Barış Harekâtı’na Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşları hakkında 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uygulanmaktadır.

İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize, muharip gazilere maaşları 6 Mart 2007 tarihine kadar eşit şekilde ödenmiştir. Bu tarihte yapılan düzenlemeyle, sosyal güvencesi olmayanlara ödenmekte olan tutar, asgari ücretin net tutarına yükseltilmiştir. Düzenlemeyle, sosyal güvencesi olmayan gazilerimizin şartlarında iyileştirme sağlanmıştır.

Ardahan Milletvekili, Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2430) esas numaralı sorusuna cevabımız: Hakkâri iline bağlı Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011 tarihinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada 21 personelimiz şehit olmuş, 11 personel yaralanmıştır. Yaralanan personel arasında yer alan Piyade Er Müjdat Çoban, çatışma esnasında yakınında el bombasının patlaması sonucu sol elinden yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik görevini yaparken, görevinin sebep ve tesiriyle yaralanan ve gördüğü tedaviler neticesinde asker hastanesince hakkında “Askerliğe elverişli değildir.” kararlı sağlık kurul raporu düzenlenenler hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında vazife malullüğü hükümleri uygulanmakta ve vazife malulü aylığı bağlanmaktadır. İşlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Piyade Er Müjdat Çoban hakkında, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesince 31 Ağustos 2012 tarihinde “Askerliğe elverişlidir, özür oranı yüzde 16’dır, mevcut yaralanma neticesinde doksan gün iş ve iş gücü kaybı olmuştur.” kararlı, 5748 numaralı, kesin işlemli Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmiştir. Personele, söz konusu rapor çerçevesinde, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında vazife malullüğü hükümlerinin uygulanması ve aylık bağlanması ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında iş imkânı sağlanması yasal olarak mümkün değildir. Piyade Çavuş Müjdat Çoban’a, doksan gün iş ve iş gücünden kalacak şekilde yaralanmasından dolayı, Millî Savunma Bakanlığı Tazminat Komisyonunun kararıyla 14.029,03 TL nakdî tazminat ödenmesine karar verilmiş ve nakdî tazminatın ödemesinin yapıldığı da tespit edilmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin (6/2483) esas numaralı sorusuna cevabımız: Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan Skorsky tipi helikopterlerin on saatlik, on dört günlük; otuz saatlik, kırk iki günlük; yüz saatlik, iki yüz elli saatlik ve beş yüz saatlik periyodik bakımları, üretici firmaların güncel teknik yayınlarına göre yurt içinde ve yurt dışında kurs görmüş tecrübeli teknisyenler ve test pilotları tarafından yapılmaktadır. Helikopterlerin motor, transmisyon, ana kuyruk rotor palleri ve aktarma organları, dişli kutuları gibi döner dinamik sistemleri ve kritik parçaları belli uçuş saatlerinde ömürden dolayı yenileriyle değiştirilmekte, bazı ana malzemeler uçuş saati ve süreye bağlı olarak yenileştirmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca, helikopterler, her yıl, konularında uzman teknik personel tarafından gövde durum değerlendirilmesine tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda, uçuş saatleri, helikopterlerin yıl içerisinde kullanıldığı görevler, maruz kaldıkları fiziki ve çevresel koşullar dikkate alınarak gövde yenileştirmesine alınacaklar belirlenmektedir. Helikopterler tiplerine göre genel olarak on-on yedi yılda bir kez detaylı gövde yenileştirme faaliyetine alınmaktadır. Bunun yanında, ihtiyaçlar doğrultusunda, helikopterlerin uçuş seyrüsefer güvenliklerini ve performanslarını artırmaya yönelik modernizasyonlar planlanarak gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Milletvekili Sayın Umut Oran’ın (6/2576) esas numaralı sorusuna cevabımız: 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 45’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının (c) bendi ile değişik 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının (d) bendi “Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içerisinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkûm olanların veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesinde silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler sayılmıştır. Ayrıca, daha önceki uygulamalarda, kıyafet disiplini kapsamında yayınlanan emirlere aykırı hareket edenlere disiplin amirlerince disiplin cezası verilebilmekte ve botlarının boyasız olmasına bağlı olarak disiplin amiri tarafından azami yedi gün disiplin cezası verilmekteydi. 6413 sayılı Kanun’la aynı eylemin cezası uyarma olarak düzenlenmiş olup, gerek önceki disiplin mevzuatı gerekse yeni yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu gereğince, bir uzman çavuşun sadece bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi mümkün değildir.

Devlet Memurluğuna Alınma Tebliği gereğince, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olup kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurularının kabul edilmesi durumunda devlet memurluğuna geçme hakkı tanınmıştır.

19 Haziran 2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanun ile değişik 3269 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi gereğince, 45 yaşına girmesi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekliler, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil kadrolarında emekli aylığını hak kazandıkları tarihe kadar sivil memur olarak istihdam edilebilmektedir.

On yedi yıllık süre içerisinde -1996’dan 2012’ye kadar- toplam 3.209 uzman erbaşın sözleşmeleri feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin (6/2591) esas numaralı sorusuna cevabımız: Yapılan tahkikatlar sonucunda intiharların büyük çoğunluğunun ruhi bunalım sonucu gerçekleştiği, bunun dışında ailevi problemler, sağlık sorunları, maddi yetersizlik, kıskançlık, duygusal durum gibi, istediğiyle evlenememe gibi çeşitli sebeplerin de intihar davranışı içerisinde birer etken olduğu değerlendirilmektedir ancak bu husus en karmaşık konulardan birisidir, dünyada da bu hususa çözüm bulmuş bir devlet de yoktur.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2630) esas numaralı sorusuna cevabımız: Ülkemiz dost ve kardeş Irak’a her zaman destek vermiştir, vermektedir. Türkiye, 2003 Ekim ayında düzenlenen Madrid Donörler Konferansı’nda 50 milyon ABD dolarlık taahhütte bulunmuştur.

Bu kapsamda, Irak Kızılayı, söz konusu yardım faslından olmak üzere, Bağdat’ın merkezinde bulunan Al Razi Hastanesinin ülkemiz tarafından yeniden inşasını talep etmiş, bu talep Hükûmetimizce uygun bulunmuş ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bu talebin gereğini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2652) esas numaralı sorusuna cevabımız: Suriye’den ülkemize giriş yapanların -hasta ve yaralılar dâhil- 26 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla sayısı 201.073 olup Adana ili Geçici Barınma Merkezinde 10.191, Adıyaman ili Geçici Barınma Merkezinde 9.973, Gaziantep ili Geçici Barınma Merkezinde 35.522, Hatay ili Geçici Barınma Merkezinde 15.423, Kahramanmaraş ili Geçici Barınma Merkezinde 15.160, Kilis ili Geçici Barınma Merkezinde 22.857, Osmaniye ili Geçici Barınma Merkezinde 8.067, Mardin ili Geçici Barınma Merkezinde 2.065, Malatya ili Geçici Barınma Merkezinde 5.766 ve Şanlıurfa ili Geçici Barınma Merkezinde 78.512 kişi bulunmaktadır. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinde 2013 yılı Mart ayı itibarıyla 1.225 olaya karışan Suriye uyruklu hakkında gereken işlemler yapılmıştır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/2682) esas numaralı sorusuna cevabımız: Başbakanlık ve bakanlıkların teşkilat yapılarında kamu hizmetinin daha etkin olarak yürütülmesi için bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler sonucu kaldırılan kadro unvanlarında görev yapan kamu personelinin ihtiyaç duyulan diğer kadro unvanlarına atamaları yapılmış olup atandıkları kadro unvanları çerçevesinde kamu hizmetlerini yürütmektedirler. Teşkilat yapılarında gerçekleştirilen değişiklikler sonucu, hiçbir kamu personeli boşa çıkarılmamıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2694) esas no.lu sorusuna cevabımız: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan toplam 2 milyon 960 bin 776 adet depolanmış mayının imha işlemi, 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından, Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmasından, 2012 yılı sonu itibarıyla, yurt içi bölgeler, Ermenistan, Nahcivan, İran ve Irak sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda 24.377 adet mayın temizlenmiştir. 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun kapsamında Millî Savunma Bakanlığının temizlenen alanların kullanımına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2710) esas no.lu sorusuna cevabımız: TİKA tarafından Makedonya ve Kosova’ya yönelik olarak eğitim programları düzenlenmiştir.

Makedonya için projenin adı: Makedonya Cumhuriyeti Radoviş, Konçe, Valandova, İştip ve Karbintsi Belediyelerinde Yaşayan 18-30 Yaş Arası Grubu Gençlerin Meslek Edindirme Eğitim Kursları Programı. Projenin uygulama yeri ve yılı: Çankırı Belediyesi, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu. Projeyi uygulayan ve koordine eden kuruluş: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Proje uygulama süresi: Bir ay (otuz gün). Eğitim kursları konuları: Tornacılık, elektrik tesisatçılığı, inşaat hizmetleri ve boya badana, kuaförlük. Proje maliyeti: TİKA tarafından, katılımcıların hava yolu ulaşım masrafları; Çankırı Meslek Yüksek Okulu tarafından iaşe ve ibate giderleri karşılanmıştır.

Kosova için -projenin adı- TİKA ile Çankırı Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan Avrasya Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi Protokolü çerçevesinde, TİKA Başkanlığı tarafından her türlü masrafları karşılanmak üzere, Kosova Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı bünyesinde mesleki eğitim merkezlerinde görevli Kosovalı 12 öğretim elemanının, 8-29 Ocak 2007 tarihlerinde Çankırı Meslek Yüksekokulunda CNC, PLC ve endüstriyel elektronik branşlarında mesleki ve teknik eğitim görmeleri sağlanmıştır. Projenin uygulama yeri ve yılı, Çankırı Meslek Yüksekokulu, 8-29 Ocak 2007; projeyi uygulayan ve koordine eden kurum, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı; uygulama süresi, yirmi bir gün; eğitim kurslarının konusu, CNC, PLC ve endüstriyel elektronik. Bosna-Hersek’ten de projeye katılım sağlanmamıştır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun, (6/2766) esas no.’lu sorusuna cevabımız: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen hane halkı iş gücü anketi 2012 Ekim dönemi verilerine göre, ülkemizde yükseköğretim mezunu işsiz sayısı 587 bin kişidir. 2012 yılında, İŞKUR kanalıyla, kamuda 4.605 ön lisans mezunu ve 2.371 lisans mezunu işe yerleştirilmiştir. Devlet Personel Başkanlığınca 2012 yılında merkezî yerleştirmeyle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen ön lisans ve lisans mezunu sayısı 21.295 kişidir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Merkezî Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan kadro ve pozisyonlara ilişkin aranan nitelikler ve yerleştirilecek aday sayısı kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla, lisans memurlarına ne kadar kadro ve pozisyon ayrılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirecekleri personel talepleriyle belli olmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2801) esas no.lu sorusuna cevabımız: Terhisli Piyade Er Müjdat Çoban’ın Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı 2’nci Piyade Tabur Komutanlığında askerlik görevini yaparken, 19 Ekim 2011 tarihinde Hakkâri Çukurca’da teröristlerle çatışmada yaralandığı, gördüğü tedavi neticesinde, hakkında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesince 31 Ağustos 2012 tarihli ve 5748 sayılı “Askerliğe elverişlidir. Özür oranı yüzde 16’dır. Mevcut yaralanma neticesinde doksan gün iş ve iş gücü kaybı olmuştur.” kararlı kesin işlemli sağlık kurulu raporu düzenlendiği, kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. Askerlik hizmeti sırasında “Askerliğe elverişli değildir.” kararlı sağlık raporu düzenlenenlere 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında maluliyet derecesi verilmekte ve vazife malulü aylığı bağlanmaktadır.

Ayrıca, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda yaralanarak malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerine ise iş imkânı sağlanmaktadır. Terhisli Piyade Er Müjdat Çoban’ın yaralandığı olay neticesinde düzenlenen “Askerliğe elverişlidir.” kararlı rapor doğrultusunda, hakkında vazife malulü hükümlerinin uygulanması, malul gazi olarak tanımlanması ve kendisine iş imkânı sağlanması yasal olarak mümkün olamamaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2816) esas no.lu sorusuna cevabımız: Kamu kurum ve kuruluşlarında muhtelif kanun, kanun hükmünde kararname ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince, kamusal istihdamın icaplarına göre farklı süre, şekil ve şartlarda istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 135.281’dir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2818) esas no.lu sorusuna cevabımız: Arnavutluk Çalışma, Sosyal İlişkiler ve Eşit Fırsatlar Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini gösteren İşkodra Kamu Meslek Edindirme Bölge Müdürlüğü, TİKA Başkanlığına başvurarak bünyelerinde, bilgisayar, terzi ve dikiş makinesi onarımı, elektrikli ev eşyaları onarımı, su ve elektrik tesisatı gibi 15 kursun düzenlendiği belirtilmiş ve buna ilaveten ısıtma ve soğutma kombine laboratuvarının kurulması talep edilmiştir. İşkodra Meslek Edindirme Merkezine ısıtma ve soğutma kombine laboratuvarının kurulum çalışmaları 31 Mart 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Bahse konu laboratuvarda kurs gören öğrenciler, alternatif ısıtma, soğutma ve güneş panelleri sistemlerinin kullanımlarını öğrenmelerinin ardından piyasada usta olarak çalışma imkânına kavuşabilmektedirler. Projenin toplam maliyeti KDV dâhil 26.382 avrodur. Proje, TİKA Başkanlığımızın bütçesinden karşılanmıştır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/2845) esas no.lu sorusuna cevabımız: Ülkemizde hizmete verilen veya temeli atılan tesislerin Sayın Başbakanımızın himayelerinde gerçekleştirilen temel atma veya açılış törenlerine, ilgili bakanlarla birlikte sayın milletvekilleri, bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve diğer ilgili davetliler katılmaktadır. Katılımcılardan yol ve konaklama giderlerinin ilgili kanunlar çerçevesinde bütçeden karşılanması gerekenlerin masrafları, ilgili kamu kuruluşunun bütçesinden karşılanmaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2886) esas no.lu sorusuna cevabımız: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sürekli işçi sayısı 2011 yılında 156.541 iken –soruda “Kaçtan kaça düştü?” diyordu- bu sayı 2012 yılında düşmemiş, 165.200 olarak tespit edilmiştir, düşme değil, bir artma söz konusudur.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/2929) esas no.lu sorusuna cevabımız: Soruya konu işgal iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçe sayarak, tek taraflı şekilde, Doğu Akdeniz’e sahildar ülkelerle deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları imzalamıştır. Rum yönetimince yapılan bu anlaşmaların, ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından hiçbir geçerliliği ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 17 Şubat 2013 tarihinde Mısır’la, 17 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’la -ki bu anlaşma Lübnan tarafından henüz onaylanmamıştır- 17 Aralık 2010 tarihinde İsrail’le münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması imzalamıştır.

Birleşmiş Milletlere iletilen ve Birleşmiş Milletler belgesi olarak da yayınlanan görüşlerimizde, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin deniz yetki alanlarını sınırlandırma teşebbüslerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiş ve özellikle 32 derece, 16 dakika, 18 saniye doğu boylamından itibaren Akdeniz’de Kıbrıs Adası’nın batısında bulunan deniz alanlarında Türkiye'nin meşru hak ve yetkilerinin bulunduğu, kayda geçirilmiş, ayrıca 21 Eylül 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanlığımızca 30 Ocak 2007, 21 Aralık 2010, 5 Ağustos 2011, 28 Aralık 2011, 15 Şubat 2012, 18 Mayıs 2012 ve 3 Kasım 2012 tarihlerinde yapılan basın açıklamalarıyla da görüşlerimiz ilgili tüm taraflara ve uluslararası kamuoyuna duyurulmuştur.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarının bulunduğu yukarıda açıklanan alanlarda, üçüncü ülkelerin ülkemizin rızası olmadan herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/3053) esas numaralı sorusuna cevabımız: Astsubayların 1’inci derecenin 4’üncü kademesine yükselebilmesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf subay ve astsubayların yükümlülük süresini günümüz koşullarına uygun hâle getirerek kısaltılmasını amaçlayan 6318 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Haziran 2012 tarihinde 28312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/3054) esas numaralı sorusuna cevabımız: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince, Türkiye genelinde riskli kamu binalarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Millî Savunma Bakanlığına tahsisli bulunan ancak can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz ettiği teknik raporla belirlenen, yıkım kararı alınmış binaların yıkım işlemlerinin yapılması maksadıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ağrı ve Malatya illerinde toplam 10 adet binanın yıkım işlemi yapılmıştır. Ayrıca, Ağrı, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak illerinde toplam 36 adet binanın daha yıkımına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/3079) esas numaralı sorusuna cevabımız: Piyade Üsteğmen Yaşar Karaağaç’ın vefat etmesi olayıyla ilgili olarak 7’nci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığınca 15 Kasım 2013 tarihli 2013/759 Esas ve 2013/251 Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, karara yapılan itiraz, 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı Askerî Mahkemesince reddedilerek karar kesinleşmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, verdiğimiz sorulara cevap vermiyor.

BAŞKAN – Biraz müsaade edin lütfen.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3158) esas numaralı sözlü sorusuna cevabımız…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sorduğumuz sorulara cevap vermeden geçiyor.

BAŞKAN – Bir dakika müsaade ederseniz…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – …17 Ağustos 2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası “Bakanlıkta, sayısı yediyi geçmemek üzere Bakanlık Müşaviri, bir Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bir Özel Kalem Müdürü atanabilir. Bunların kadroları Bakanlık merkez teşkilatında, silahlı kuvvetler kadrolarından ayrı olarak gösterilir.” hükmünü amirdir. Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği kadrosuna 1 kişi, 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçici süreli görevlendirmeyle, 27 Mart 2013 tarihinden itibarense müşterek kararnameyle atanmıştır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosuna 10 Kasım 2011 tarihinde 1 kişi açıktan atanmıştır. İlgilinin muvafakatının verilmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığına naklen ataması yapılmış ve Millî Savunma Bakanlığıyla ilişkisi kesilmiştir. Diğer müşavir kadrolarına İçişleri, Kalkınma ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 4 personel geçici olarak görevlendirilmiştir.

Muğla Milletvekili Sayın…

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim; Sayın Genç’in bir ek açıklama talebi var.

Buyurunuz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, benim şimdi sorum şu: Erzincan’da Günboğazı köyünde, Piyade Üsteğmen Yaşar Karaağaç on gün önce nişanlanıyor, arkasından yatağında ölü bulunuyor. Şimdi, ölü bulunan bu teğmen arkadaşımız annesine diyor ki: “Anne, 2 Batmanlı uzman çavuş yakamı bırakmıyor.” Ben sorumda soruyorum: Bunun çevresinde 2 tane Batmanlı çavuş var mı, yok mu? Cevap veriliyor: “Efendim, soruşturma kapatılmış.” Araştırılmış mı bunlar? Yani, biz onları soruyoruz.

İkincisi: Demin sorduğumuz şeye… Akdeniz’de Türkiye’ye ait olup da Kıbrıs Rum yönetimince işgal edilen alan kaç metrekaredir? Bu alanın bir kısmının İsrail ve Mısır’a kiralandığı doğru mudur? Bu işgale neden engel olmadınız? Verdiğiniz cevabın olayla ilgisi yok. Yani, niye hep böyle çeviriyorsunuz, sağından solundan… Bütün gazeteler yazıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Kamer Bey, siz yoruma giriyorsunuz.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasında yapılmış sözleşme uyarınca yapılan yerlerdekiler, Türkiye’nin egemenlik haklarının söz konusu olduğu alan değildir. Biz çok net şekilde söylüyoruz. Türkiye’nin egemenlik haklarının olduğu yerde, hiç kimse Türkiye’nin haklarını ihlal edemez, bu, söz konusu bile değildir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu, sizin sözünüz ama fiilî durum nasıl?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – İşte, fiilî durum da gidip bakın, böyle bir durum… Türkiye’nin egemenlik haklarının olduğu yerde Türkiye’nin haklarını kimse ihlal edemez.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Bakan, siz cevabı verdiniz, diğer sorulara geçin.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Sayın Kamer Genç, sadece şu konuda bir düzeltme yapmak, ilave yapmak isterim. Piyade Üsteğmen Yaşar Karaağaç’ın vefat etmesi olayıyla ilgili olarak 7’nci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığının (2013/759) esas sayılı soruşturma dosyası üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir, son durum olarak. Dolayısıyla, devam eden bir soruşturma var. Eğer ailenin… Sizin sorunuz da burada: “2 Batmanlı uzman çavuş yakamı bırakmıyor.” demiştir. Dolayısıyla, soruşturması devam eden bir kimse de, pekâlâ, aile veya ilgili kimseler…

NURETTİN DEMİR (Muğla) – “Soruşturma bitti.” dediniz Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – İşte, ben de düzeltmesini yaptım efendim, düzeltmesini yaptım.

Efendim, son hâli… Şimdi, şöyle: Bakanlığımızın itirazı üzerine konu tekrar gündeme alınabilmektedir. Dolayısıyla, eğer böyle bir itirazınız varsa tekrar yine söyleriz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Bakanım, on gün önce nişanlanan üsteğmen niye intihar ediyor?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Efendim, gerekli açıklamayı yaptınız. Diğer sorulara geçelim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Adam, annesine diyor ki: “İki Batmanlı uzman çavuş devamlı benim peşimi bırakmıyor.”

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Orada yok, orada bir dosyası var. Lütfen o dosyaya bir bakılsın. O dosyada bu konulara girilmiş mi, girilmemiş mi, ayrıyeten bir bakılsın. Sonuçta bu, askerî mahkeme.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani bu kadar, bir sene geçmiş, adam öldürülüyor. Niye bu kadar ihmal ediyorsunuz? Bu adamın, yani ölümüne bu kadar hassasiyet göstermemenizin herhâlde bir nedeni var.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Muğla Milletvekili Sayın Nurettin Demir’in (6/3214) esas numaralı sorusuna cevabımız: Nisan ayı itibarıyla 36 muvazzaf askerî personelin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (2010/1003) numaralı soruşturması kapsamında, 288 muvazzaf askerî personelin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının (2010/640) numaralı soruşturması kapsamında yargılandığı tespit edilmiştir.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3225) sayılı sorusuna cevabımız: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 2002-2013 yılları arasında temsil ve tanıtma giderleri kapsamında harcama bilgileri şu şekildedir: 2002 yılında 3 milyon 771 bin 365 TL, 2003 yılında 4 milyon 724 bin 064 TL, 2004 yılında 4 milyon 049 bin 393,47 TL, 2005 yılında 4 milyon 425 bin 211,06 TL, 2006 yılında 4 milyon 139 bin 540,43 TL, 2007 yılında 5 milyon 201 bin 726,70 TL, 2008 yılında 6 milyon 567 bin 164,30 TL, 2009 yılında 7 milyon 787 bin 356,68 TL, 2010 yılında 7 milyon 474 bin 028,38 TL, 2011 yılında 8 milyon 272 bin 427,62 TL, 2012 yılında 7 milyon 339 bin 638,51 TL, 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla 602 bin 083,38 TL’dir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/3474) esas numaralı sorusuna cevabımız: 2001 yılında askerlik şubesi başkanlıklarının daha uygun koşullarda iskâna kavuşturulması, nitelikli personel eksikliğinin giderilerek sevk ve idaredeki etkinliğinin artırılması ve çağın gerektirdiği yeterli teknolojiyle donatılarak vatandaşlara daha iyi seviyede hizmet verilmesi maksadıyla, nüfusu az bazı ilçelerdeki askerlik şubesi başkanlıklarının faaliyetlerine son verilmesine karar verilmiştir. Çamlıdere Askerlik Şubesi Başkanlığının da bu kapsamda değerlendirilerek, iskân yönünden en uygun durumda olan ve halkın ekonomik ve sosyal yönden bağlantı içerisinde bulunduğu yerleşim birimi olan Kızılcahamam Askerlik Şubesi Başkanlığı bünyesine taşınmasına karar verilmiştir. Çamlıdere gibi nüfusu az yerleşim yerlerinde askerlik şubesi açılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Antalya Milletvekili Sayın Gürkut Acar’ın (6/3518) esas numaralı sorusuna cevabımız: 2012 yılı içerisinde işlem hacmi düşük 171 askerlik şubesinin faaliyetleri sona erdirilerek coğrafi olarak yakınlarında bulunan diğer askerlik şubelerinin sorumluluğuna verilmiştir. Bu kapsamda, Antalya’da Akseki, Elmalı ve Serik askerlik şubelerinin faaliyetleri sona ermiştir. Akseki Askerlik Şubesi binası İçişleri Bakanlığına, Elmalı ve Serik Askerlik Şubesi binaları ise Millî Eğitim Bakanlığına devredilmek üzere Maliye Bakanlığına teslim edilmiştir. Kepez Askerlik Şubesi Başkanlığı, Muratpaşa Askerlik Şubesi Başkanlığıyla aynı binada konuşlandırılmıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün…

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim, Sayın Acar sisteme girmiş, bir ek açıklama istiyor.

Buyurunuz efendim.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakan, benim anlamadığım bir şey var: “Bu 171 askerlik şubesi kapatıldı.” deniyor. Mesela “Serik var içinde.” diyorsunuz. Akseki’yi anlayabiliyorum, Elmalı’yı da anlayabiliyorum ama Serik’i anlamıyorum çünkü Serik’te yeteri kadar nüfus var, Antalya’nın en büyük ilçelerinden birisi Serik. Orası niye kapatıldı? Kepez’le Muratpaşa’nın birleştirilmesini gene anlamıyorum çünkü yani bizim Kepez ve Muratpaşa, Antalya’nın en büyük iki tane merkez ilçesi ve 238 bin seçmeni olan, öteki de yine aynı şekilde, 240 bine yakın seçmeni olan iki büyük ilçemiz. Onların birleştirilmesinde ne gibi fayda oldu? Bu yoğunluğu nasıl kaldıracak o bina, onu anlamış değilim.

İki sorum daha var buna bağlı olarak: Acaba bu kapatma yani bu askerlik şubelerini kapatma olayı şununla bağlantılı mı diye, Sayın Bakan, aklımızda bir şüphe var. Acaba askerlik şubelerinin azaltılmasında profesyonel orduya geçiş planı mı işletilmektedir? Yani bizim bu kapatmalarda endişemiz şudur: Profesyonel orduya mı geçiliyor, böyle bir plan mı uygulanıyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bir dakika daha izin verir misiniz efendim, zaten bitiyor sözüm.

BAŞKAN – Buyurun.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bir de efendim şu var: Orduda son yıllarda giderek artan ve daha çok Alevi ve Kürt kökenli ailelerin çocuklarının öldürülmesiyle ilgili özel mektubuma Genelkurmay Başkanı yanıt vermek nezaketini göstermemiştir. Ordu, ülkemizin her yanından gelen askerlerimizin birbirini tanıdığı ve kaynaştığı bir kutsal ocaktır. Ülkeyi bölmek, profesyonel orduya geçmek üzere bir plan mı uygulanmaktadır? Özellikle, bu intihar süsü verilmiş öldürmeler için ne gibi tedbirler aldınız?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Acar.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bu tedbirler dâhilinde, gönül ferahlatıcı bir çözüm düşünüyor musunuz Sayın Bakanım?

Bağlantılı olduğu için soruyorum, teşekkür ediyorum.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Şimdi, öncelikle -Sayın  Gürkut Acar’ın- profesyonel askerliğe geçme gibi bir çalışmamız yoktur. Zaten, silahlı kuvvetlerimizin üçte 1’i profesyonel durumdadır. Subayları sayarsan, astsubayları sayarsan, uzman jandarmayı koyarsan, bunların nüfusu, yaklaşık 100 bin astsubayımız var, 50 bin subayımız var, 50 bin de uzman erbaş dersen 200 bin  yapar 600 bin asker içerisinde. Üçte 1’i zaten profesyonel.

Bunun dışarısında…

OKTAY VURAL (İzmir) – Bir de sözleşmeli erler var galiba, o ne kadar?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Sayısı az ama açtık. 16 bin kadro vardı, şu ana kadar olan sayı 2.500’e yaklaşmakta ama yeniden alma çalışmaları başlayacak. Profesyonel askerliğe geçme gibi bir çalışmamız yok. 

İkincisi: Yani, diğer söz, kesinlikle doğru bir şey değildir. Şüyuu vukuundan beter derler ya yani bu ülkedeki gerek Kürt gerek Türk gerek Laz gerek Sünni gerek Alevi gerek dinsiz, ateist, her ne olursa hiç fark etmez, hepsi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır ve silahlı kuvvetlerde hiçbir şekilde ne kimsenin mezhebine bakılır, ne kimsenin ırkına bakılır. Dolayısıyla da böyle bir durum yok. Ancak, siz de biliyorsunuz ki bu silahlı kuvvetler bu toplumumuzun bir parçası, bir intihar nasıl ki sivil hayatta varsa… Daha önce de söyledim, bakan arkadaşımız intihar etti, sanatçılarımızdan intihar eden var, rektörlerimizden intihar edenler var. Silahlı kuvvetlerdeki Mehmetçiklerimizden gönül arzu eder ki kimse intihar etmesin ve intihar, sadece Türk ordusunun veya Türk halkının problemi değil, dünyadaki her ülkenin problemidir. Daha önce bu konuyla ilgili…

NURETTİN DEMİR (Muğla) – “Neden çok?” diyoruz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Ama, sorunu çözebilmek kolay değil de ondan diyorum. Sizden bir doktor, mesleki kariyeri doktor olan da “Sayın  Bakan bu intihar işini basite alıyor.” dedi. Hayır, intihar işini basite almıyorum. İntihar işi çok kompleks ve çözümü de çok zordur.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Gürkut Bey’in sorusu farklı ama.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – İşte, ya aynen böyle. “İntihar oluyor da neden intihar oluyor? Bir profesyonel askerliğe mi…” Bir profesyonel askerliğe geçişimiz yok. Kürtler veya Alevilere yönelik silahlı kuvvetlerde böyle bir ayrım yok, dolayısıyla ona cevap veriyorum.

Bir diğeri de yine, Kepez ile Muratpaşa askerlik şubeleri birleştirilmedi, aynı binada hizmet veriyor. Daha önce, eğer İstanbul’da veya başka yerlerde şey ederseniz, 5-6 tane askerlik şubelerine aynı binada yer verme hizmeti de vardı.

Bir diğer sorunuz da Serik’le ilgili: “Serik’in nüfusu fazladır ama niye kapatıldı?” diye sordunuz. Bizim arkadaşlar yaparken yıllık işlem kapasitesine baktılar. Yani, diyelim ki askerlik bizde… Biliyorsunuz ön yoklamayı kaldırdık, son yoklamayı kaldırdık. Eskiden, bildiğiniz gibi, yedeklik yoklaması vardı, 40 yaşına yani çağ dışı yaşa gelene kadar herkes mutlaka nerede bulunduğunu, askerlik şubesine giderek kendisini bildirmek zorundaydı yılda bir sefer. Şimdi, artık, adrese dayalı nüfus sistemi, MERNİS sistemi ortaya çıktıktan sonra, hangi vatandaşımızın nerede oturduğunu devlet biliyor, ilave bir açıklamaya gerek yoktur diye ön yoklama kalktı, son yoklama kalktı ve yedeklik yoklaması kalktı. Artık, kişi -kaldı ki onu da “online” hâle getirdik- ömründe tek bir sefer askerlik şubesine gidecek. Dolayısıyla işlem sayısı… Nüfus fazla olmuş olabilir ama askerlik çağında olmamış… Dolayısıyla, yıllık işlem sayısına bakıldı, o işlem sayısı belli sayının altına düşen yerlerde bu kapatıldı. Çok net olarak daha önce de ben söylemiştim: Sivaslıyım, Sivas Milletvekiliyim. Koyulhisar Askerlik Şubemizi kapattık, kapattıktan sonra AK PARTİ İlçe Başkanı “Derdimizi kimseye anlatamadık, askerlik şubemiz kapandı.” diyerek istifa etti ilçe başkanlığından da. Dolayısıyla da hizmetin gerekleri dikkate alınarak bu yapıldı, bunun dışında bir başka gerekçeyle bir işlem yapılmadı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/3545) esas no.lu sorusuna cevabımız: 1’inci derecede olup 3600 ek göstergeye hak kazanmış olanlara ve bunların emeklilerine, binbaşı ve altında olup 1’inci derecede subaylar ile bunların emeklileri ve 1’inci derecede bulunan astsubaylar ile bunların emeklilerine görev tazminatının verilmesini amaçlayan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağı hakkında çalışmalar devam etmektedir. Komutanlık görevine atanan tüm personele, uzman erbaştan generale, amirale kadar rütbe ve sınıfına göre komutanlık tazminatı ödenmektedir.

Subay ve astsubayların izinleriyle ilgili hususlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği’yle belirlenmiştir. Bu kapsamda, statüler arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emekli maaşının hesabında, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı, mevcut mevzuat gereği, ücrette dikkate alınmamaktadır. Sicil affına yönelik yasal düzenleme çalışması da bulunmamaktadır.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/3548) esas numaralı sorusuna cevabımız: Harp okuluna alınacak öğrencilerde bulunması gereken nitelikler 4556 sayılı Harp Okulları Kanunu ile Harp Okulları Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu kapsamda, bahse konu okullara alınan öğrenciler, mevzuatta belirtilen koşulları taşıyan kişilerdir. Aynı şekilde harp okullarından ilişiği kesilecek öğrenciler için de mevzuatta ilişik kesme nedenleri düzenlenmiştir. Bir öğrencinin ilişik kesme işlemi yapılırken mevzuatta belirtilen nedenler aranmakta ve hiçbir öğrencinin mezhebi, ilişik kesme işlemlerinin konusunu oluşturmamaktadır. Öğrencilerin ilişik kesme eylemi, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin kanunlara dayanması ve kanuni sınırlar içerisinde yapılması gerekliliği, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin dinî inançları veya mezhepleri dikkate alınarak ilişik kesme işlemi yapılmamaktadır.

1 Ocak 2010-1 Ocak 2013 tarihleri arasında harp okullarından çeşitli nedenlerle 1.381 öğrenci ayrılmıştır. Öğrencilerin dinî inanç veya mezhepleriyle ilgili herhangi bir kayıt da tutulmamaktadır.

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Ayrılmamıştır atılmıştır yani kendi kendine gitmedi ya bu kadar insan?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – “Ayrılmıştır” diyor da yani...

BAŞKAN – Şimdi, çalışma süremizin bitmesine bir dakika kaldı sayın milletvekilleri.

Sayın Bakan, size teşekkür ediyoruz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Sayın Başkan, Reşat Doğru’nunkini de okuyayım.

BAŞKAN – Saat sekiz oldu, çalışma süremiz saat 20.00’yle sınırlı bugün için.

Çok teşekkür ediyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sorumla ilgili kısa bir cevap vermek istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, o zaman bir dakika uzatın bitinceye kadar. Sayın Bakan da son sorusunu şey yapsın, nezaketsizlik olmasın.

BAŞKAN – Süremiz bittiği için…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu çok önemli. Bu dedikleri paralel devlet burada var.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Uzatma kararı alacak mısınız Sayın Başkanım?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Son zamanlarda paralel yapı harp okullarına gelmiş. Bu, çok vahim bir şey. Sol, Alevi kesimden çok sayıda öğrencinin okulla ilişikleri kesilmiş. Bakan doğru bilgi vermiyor. 1.350 öğrencinin ilişiği kesilmiş.

BAŞKAN – Şimdi…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bunlara niye doğru cevap vermiyorsunuz?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Efendim, bizim verdiğimiz her cevap doğrudur, her cevap doğrudur.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Doğru değil, hayır.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Ben de teşekkür ediyorum, sağ olasınız.

BAŞKAN – Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 15 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 20.01(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.