DÖNEM: 24                            CİLT: 61                    YASAMA YILI: 4

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

12’nci Birleşim

5 Kasım 2013 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMA

 IV. - OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, muharrem ayının tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine ve muharrem ayının başlamış olması vesilesiyle, söz talebi olursa ilk 10 kişiye söz verebileceğine ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’i rahmetle andığına ilişkin konuşması

3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, milletvekillerinin kürsüde konuşma yaparken değişik nesneleri kürsüye getirmemelerini rica ettiğine ilişkin konuşması

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit’in, muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, millî ve ahlaki değerlere ilişkin gündem dışı konuşması

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, muharrem ayına ve eski Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölümünün 7’nci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığına ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, muharrem ayını kutladığına ve Kerbela Olayı’na ilişkin açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, muharrem ayını kutladığına ve karanlıktan çıkmak için herkesi sorumluluğa davet ettiğine ilişkin açıklaması

4.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu olarak, muharrem ayını kutladığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm inançlara, tüm halklara ve tüm dillere özgürlük getirecek, Orta Doğu için barışa vesile olacak kararların alınmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması

5.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Kurşunlu köyünde yapılan maden çalışmasının tehlike arz ettiğine ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, eski Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölümünün 7’nci yılında saygı ve rahmetle andığına ve yurt dışında yaşayan engelli vatandaşların sınır kapılarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin açıklaması

7.- Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey’in, muharrem ayına, geçen hafta yüce Meclisin kendine yaraşır tavır ortaya koyduğuna ve grupları adına söz alanlara kendi ve arkadaşları adına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

8.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na ilişkin açıklaması

9.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na ilişkin açıklaması

10.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, muharrem ayına ve Kerbela Olayı’na ilişkin açıklaması

11.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığına ilişkin açıklaması

12.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

13.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Soungalo Outtara başkanlığındaki heyetin ülkemizi ziyaret etmesine ilişkin tezkeresi (3/1325)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu’nun, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Sergey Naryshkin’in vaki davetine icabet etmek ve Rusya Federasyonu Anayasası ve Federal Meclisinin 20’nci yıl dönümü münasebetiyle 14/11/2013 tarihinde düzenlenecek II. Uluslararası Parlamenter Forumu’na katılmak üzere Moskova’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1126)

 

B) Önergeler

1.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/122)

2.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/123)

3.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/124)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, (2/1086) esas numaralı Ceza İnfaz Kurumu İsminin; Toplumdaki Algıyı Değiştirmek ve Mahkumların Toplum Yararına Eğitilip Rehabilite Edilmesi İçin Adının Adli Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/125)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 22 milletvekilinin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/750)

2.- BDP Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, DEP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklandığı dönemde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/751)

3.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 milletvekilinin, Erzurum Aşkale’deki Karasu-2 HES göletinde yaşanan kazanın ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarında yaşanan ihmallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/752)

 

D) Duyurular

1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan fındık üreticisi ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/280) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 5 Kasım 2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

IX.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Adalet; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

 

X.- MECLİS ARAŞTIRMASI

A) Ön Görüşmeler

1.- İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 104 milletvekilinin Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/753)

2.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 22 milletvekilinin, başta vücut geliştirme sporu olmak üzere sporda yaşanan doping olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/762)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin dopingin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/755)

4.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin, Milli takımlarımızdaki doping kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/756)

5- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, sporda doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/757)

6.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 23 milletvekilinin, spordaki doping vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/758)

7.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve 22 milletvekilinin, Türk sporcularının doping kullanmasının nedenlerinin ve doping maddelerine erişim imkanlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/759)

8.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 milletvekilinin, Türk sporunda yaşanan doping olayları ile sporcuları doping kullanmaya iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/760)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 milletvekilinin, vücut geliştirme sporunda kullanılan doping maddelerinin kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/761)

10.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 25 milletvekilinin sporda yaşanan doping olaylarının engellenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/754)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin, doping kullanımının Türk sporuna verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/763)

12.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, sporda yaşanan doping sorununun ve sporcuları doping kullanmaya iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/764)

13.- İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve 24 milletvekilinin, doping sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/765)

14.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)

15.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2)

 

XI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın yaptığı açıklama sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında MHP Grubuna  sataşması nedeniyle konuşması

5.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/26195)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Kuspa Tepesi ile çevresine mıcır tesisleri kurulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27890)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tekstil sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27891)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, şeker sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27892)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kimya sanayi ve tarımsal ilaç üretiminin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27893)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, petrokimya rafinerilerinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27894)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, lastik sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine,

Pil ve akümülatörlerden kaynaklanan çevre kirliliğine ve geri dönüştürülme çalışmalarına,

Demir-çelik sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine,

Selüloz ve kağıt sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine

İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27914), (7/27915), (7/27916), (7/27917)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocakları ile ilgili davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/28199)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Türkgözü Sınır Kapısı’nın daha verimli olabilmesi açısından Ilgar Dağı’na tünel yapılmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28318)

10.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Lice’deki olaylarda askerler tarafından zehirli mermi kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28481)

11.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tutuklanarak cezaevine konulan bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/28688)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çevrenin korunması amacıyla bölgesel örgütlerle birlikte yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28787)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava kirliliğinin ve ekosistemlere baskılarının azaltılması ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28801)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevresel atıkların ve sera salınım gazlarının azaltılması ile çevresel yaptırım gücünün artırılmasına yönelik projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28802)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde özel bir hastanenin usulsüz işlemler yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/29233)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin kayıp kaçak elektrikle ilgili EPDK’ya yaptığı bir başvuruya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/30025)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesi sonucu işçilerin durumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/30028)

18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da HES projesinden etkilenmesi beklenen Ahmetler Kanyonuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/30031)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, elektrik dağıtım işini alan özel firmaların denetimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/30034)

20.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2009 yılında yapılan IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu Toplantısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/30780)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine,

Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine,

Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine,

Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine,

Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine,

Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/31345), (7/31346), (7/31347), (7/31348), (7/31349), (7/31350)

22.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Ankara şebeke suyuna ve su kaynaklarının temiz ve güvenilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/31351)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Başbakanlık örtülü ödeneğinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/31676)

24.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/31897)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/31898)

26.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımı ödemelerinde yaşanan gecikmelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/31900)

 

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır,

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kıyafet konusundaki yeni uygulamayla ilgili birer açıklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin gündem dışı konuşmasına ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kıyafet konusundaki yeni uygulamayla ilgili açıklamalarına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç cevap verdi.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın gündem dışı konuşmaya ve yapılan açıklamalara cevabı sırasında şahsına,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 31 Ekim 2013 Perşembe günkü birleşiminde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında yer alan Danışma Kurulu önerisi işleminin tamamlanmasından sonra başka bir konunun görüşülmemesine ilişkin önerisi kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 5 Kasım 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 15.57’de birleşime son verildi.

 

                                                        Meral AKŞENER

                                                          Başkan Vekili

 

            Dilek YÜKSEL                                                                     Bayram ÖZÇELİK

                   Tokat                                                                                      Burdur

                Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                                No: 17

1 Kasım 2013 Cuma

Rapor

1.- Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 11 Milletvekilinin; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/1784) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 01.11.2013) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TİKA bünyesindeki daire başkanlıklarının hizmet binaları ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24556)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TİKA bünyesindeki program koordinasyon ofislerinin personeli ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24628)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TİKA bünyesindeki program koordinasyon ofislerinin hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24657)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında TİKA tarafından Somali’de gerçekleştirilen proje ve çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24676)

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Sabahattin Ali’nin ölümü ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24717)

6.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, seçmen sayılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24729)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24756)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Karaköprü Bölgesindeki dere yatağına yapılan konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25331)

9.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul Beşiktaş sahilinin yaya ve araç trafiğine kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25337)

10.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Çukurova Havaalanı için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25824)

11.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki kamu kurumu kamplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27338)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Suudi bir işadamının MİT Müsteşarı ile görüştüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27339)

13.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Taksim Gezi Parkı gösterileri nedeniyle sanatçı ve STK ile yapılan görüşmelere ait tutanakların ne zaman açıklanacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27340)

14.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, üniversite öğrencilerinin çeşitli düzeylerdeki karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27341)

15.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, polisin müdahale gücünü artırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27342)

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TOMA’lara konan sıvıların Başbakanlık’a ait binada muhafaza edildiği ve sevkiyatının yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27343)

17.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ethem Sarısülük’ün ölüm nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27344)

18.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bitlis-Güroymak karayolunda meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27345)

19.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olayları nedeniyle soruşturmaya uğrayan öğrenci ve kamu görevlisi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27346)

20.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Gezi Parkı protestoları kapsamında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27347)

21.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı eylemleri sırasında ölen ve yaralanan vatandaşlarımızın yaralanma, ölüm nedenleri ile kimliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27348)

22.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapordaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27349)

23.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çekilme sürecinde hareket emri verilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27350)

24.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, insan kaçakçılığına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27351)

25.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olaylarının çözüm sürecine etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27353)

26.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 20 Haziran 2013 tarihinde bir askeri helikoptere ateş açılması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27354)

27.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27356)

28.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, PKK ile görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27357)

29.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bugüne kadar ülkemiz topraklarını terk eden terörist sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27358)

30.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı protestocularına çivili sopalarla saldıran kişilerin “sivil polis” olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27359)

31.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Gezi Parkı protestocularının şiddetine uğradığı iddia edilen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27360)

32.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Diyarbakır’da yapılan bir toplantının sonuç bildirgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27361)

33.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çözüm sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27362)

34.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Abdullah Öcalan’a danışman atanacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27363)

35.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27365)

36.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TOMA’lara konulan sıvıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27366)

37.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Teşvikiye Camisinin içerisine gaz bombası atıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27367)

38.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye genelinde “Duran Adam” eylemine katılarak gözaltına alınan kişi sayısına ve gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27368)

39.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olaylarında polislerin bir kadına müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27370)

40.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ankara’da miting düzenlenen yerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27371)

41.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, darbe girişimi için hazırlık olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27372)

42.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ekonomik performansın vatandaşların hayatına yeteri kadar yansımadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27373)

43.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, biber gazı stoku ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27374)

44.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Abdullah Öcalan’ın Gezi Parkı protestoları ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27375)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Diyarbakır’da düzenlenen bir toplantıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27376)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör örgütü ile görüşmeler kapsamında TBMM’nin tatilde olağanüstü toplanacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27377)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27378)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27380)

49.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bazı iç ve dış güçlerin hükümeti devirmek için faaliyette bulunduğuna yönelik açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27382)

50.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, doğal gaz satışında getirilen sınırlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27383)

51.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Muğla’nın Milas ilçesinde yedi işçinin öldüğü bir tesisle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27386)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, afet riski altındaki alanlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27387)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Komisyonuna ve terör örgütü ile yürütülen görüşmeler kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27388)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27390)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van-Erivan arası uçak seferleri başlatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27393)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine kanun ile tanınan ikinci iş hakkını kullanamayan ailelerin bu hakkı birinci derece yakınlarına devredebilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27394)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlik uygulaması kapsamında toplanan paraların kullanımı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27396)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit veya malul ailelerindeki çalışanların kurum içi yer değiştirme taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27397)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir fabrikada çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27398)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde sarf edildiği iddia edilen bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27399)

61.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinin fiziki ve insan kaynağı kapasitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27401)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27419)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27420)

64.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27421)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27422)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27423)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27424)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27425)

69.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Gezi Parkı olayları ile ilgili bir davaya taraf olunacağını açıklamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27454)

70.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sağlığa ödedikleri katılım payına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27455)

71.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27456)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27457)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27458)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27459)

75.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şiddete maruz kalan bir kadına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27460)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27461)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27463)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27465)

79.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27466)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27467)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27468)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27469)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27470)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27471)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/27472)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27473)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27474)

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27475)

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27476)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27477)

91.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27478)

92.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yakıt tasarruf cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27479)

93.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27480)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27481)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27482)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27483)

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27484)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yakıt tasarruf cihazlarına ve bir yazılı soru önergesine verilen cevabın hatalı olduğu iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27485)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27487)

100.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27488)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27490)

102.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Elazığ, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt’te yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27491)

103.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sivil savunma uzmanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27492)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27495)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27498)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil savunma uzmanlarının özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27500)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27503)

108.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit veya malul ailelerindeki çalışanların kurum içi yer değiştirme taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27504)

109.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör eylemleri nedeniyle gazi olan vatandaşların özlük hakları ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27506)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir fabrikada çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27507)

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir şirketin el değiştirmesi sonucu işçilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27508)

112.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayollarında çalışan taşeron işçilerin bağlı olduğu sendika tarafından açılan bir davada verilen kararın uygulanmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27509)

113.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, köye dönüştürülen belde belediyelerinin SGK’ya prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27510)

114.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Mersin’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27513)

115.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Uşak’taki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27514)

116.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Gaziantep’teki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27515)

117.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca yerleşkesinde yapılması planlanan bir projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27516)

118.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Mogan Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27518)

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27521)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27522)

121.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27523)

122.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İsrail’le yapılan Mavi Marmara tazminat görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27529)

123.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27536)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27589)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27590)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27591)

127.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27592)

128.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27593)

129.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27594)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27595)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27596)

132.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Gezi Parkı protestolarında polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27600)

133.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, kaybolan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27601)

134.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı köylerden faturasız olarak toplanan elektrik bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27602)

135.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Gezi Parkı olaylarında polis tarafından biber gazı ve diğer kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27605)

136.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenlenen mitingler için kamu kaynaklarının seferber edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27606)

137.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Gezi Parkı olaylarında TOMA’ların sularına karıştırılan maddelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27607)

138.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Türkiye genelinde ve Balıkesir özelinde taşınmazlarının satışı amacıyla izin başvurusu yapan tüzel kişiliği kaldırılmış belediye ve köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27608)

139.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gebze Belediye Başkanı hakkında açılan soruşturmanın safahatine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27609)

140.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Nusaybin ve İdil’de PKK’ya yakın bir kuruluşun kimlik kontrolü yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27610)

141.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sokak aydınlatmalarının asayiş ve güvenliğe etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27611)

142.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki içme suyu şebekeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27612)

143.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’teki kanalizasyon ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27613)

144.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki kanalizasyon ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27614)

145.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki kara yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27615)

146.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ankara’da Başbakanı karşılamaya gitmeyen dolmuşçulara ceza kesildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27616)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir köprü inşa işi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27617)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir alt geçit ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27618)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan personel ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27619)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27620)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da kişi başına düşen yeşil alan miktarına ve rekreasyon alanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27621)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yürütülen sosyal ve kültürel projelere ve şefkat evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27622)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ele geçirilen kaçak patlayıcı maddelere ve gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27623)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında H sınıfı ehliyet alan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27624)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, atık pillere ve geri dönüştürme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27625)

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bolu Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27626)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Burdur Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27627)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Burdur Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27628)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bitlis Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27629)

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bitlis Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27630)

161.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bolu Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27632)

162.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki bir köye bağlı mahallenin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27633)

163.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27634)

164.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27635)

165.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27636)

166.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 7-19 Haziran tarihleri arasındaki bazı terörist eylemlerin kamuoyundan gizlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27637)

167.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27638)

168.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şiddete maruz kalan bir kadına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27640)

169.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27641)

170.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir ıslah çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27643)

171.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme suyunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27646)

172.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir pazara ve semt pazarlarındaki esnafın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27647)

173.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27649)

174.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı Emniyet görevlilerine psikolojik tacizde bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27650)

175.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Cilvegözü Sınır Kapısında meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27651)

176.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27652)

177.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Belediyesinin gelir, gider ve yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27654)

178.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/27662)

179.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/27663)

180.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’te yer alan müzelere ve kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27667)

181.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de yer alan müzelere ve kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27668)

182.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’teki kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27669)

183.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27670)

184.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27671)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27672)

186.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27673)

187.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27674)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27675)

189.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27676)

190.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27677)

191.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kiralanan binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/27678)

192.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/27685)

193.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir şube müdürünün bazı açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27693)

194.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27694)

195.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, illerin ortaöğretim ve yükseköğretim sınavlarındaki başarı sıralamasına ve başarılı okul ve öğretmenlere yönelik ödüllendirme politikasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27695)

196.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de kurulması planlanan üniversiteye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27696)

197.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de görev yapan öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27697)

198.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’te görev yapan öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27698)

199.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul Üniversitesinin, diploma yemininden bir bölümü çıkarmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27699)

200.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27700)

201.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul dönüşümlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27701)

202.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27702)

203.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il içi ve il dışı atama kılavuzuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27703)

204.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki şube müdürü kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27704)

205.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim politikalarına ve eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27705)

206.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SBS’nin yerine uygulanacak yeni sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27706)

207.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27707)

208.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27708)

209.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27709)

210.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, geometrinin ayrı bir branş alanı olarak belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27710)

211.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27711)

212.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27712)

213.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27713)

214.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27714)

215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27715)

216.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite kampüslerinde ve yurtlarda yemeklere şap katıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27716)

217.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27717)

218.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27718)

219.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27719)

220.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında öğretim üyeleri tarafından üniversite yöneticileri hakkında yapılan şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27720)

221.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde doçent unvanına sahip olduğu halde kadroya atanamayan öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27721)

222.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında başka üniversite veya kurum/kuruluşlara geçiş yapan öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27722)

223.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel eğitim kurumlarının ve bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/27723)

224.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, darbe girişimi için hazırlık olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/27724)

225.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 7-19 Haziran tarihleri arasındaki bazı terörist eylemlerinin kamuoyundan gizlendiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/27726)

226.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/27729)

227.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlik başvurularına ve toplanan paraların kullanılması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/27732)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27755)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Elazığ, Şırnak, Hakkâri ve Siirt’te yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27756)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27757)

231.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük ile ilçeleri arasındaki yolların asfaltlanma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27758)

232.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir ile ilçeleri arasındaki yolların asfaltlanma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27759)

233.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir Ayvalık Alibey adası girişinde bulunan boğazda deniz altında bulunan yığınların gemilerin iç denize girişini engellemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27760)

234.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27761)

235.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27762)

236.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27763)

237.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27764)

238.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, 15 Nisan’da Ankara’da düzenlenen miting için Sincan-Kayaş tren hattının kullanıma açıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27765)

239.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27766)

240.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27767)

241.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, zorunlu trafik sigortası bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27768)

242.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van-Erivan arası uçak seferleri başlatılacağı iddialarına ve yurt dışı uçuşlarda dağıtılan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27769)

243.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kızılay-Çayyolu metro hattı bina ve inşaat çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27770)

244.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27771)

245.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında faaliyetleri yasaklanan bir şirketin Türkiye’de faaliyete başladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27772)

246.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27773)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27774)

248.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27775)

249.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27776)

250.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesini Gediz-Simav kara yoluna bağlayan kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27777)

251.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ilçesini Gediz-Simav kara yoluna bağlayan kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27778)

252.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Dağardı-Harmancık-Bursa kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27779)

253.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT hizmetlerinde bazı çalışmaların aksatılarak kurumun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27780)

254.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin bağlı bulunduğu sendika tarafından kazanılan bir davaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/27781)

                                                                                                                                                No: 18

4 Kasım 2013 Pazartesi

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1810) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki ağır hasta tutuklu ve hükümlüler ile aynı cezaevindeki kanser hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24784)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24786)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24788)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24789)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24790)

6.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24791)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ceza infaz kurumlarındaki 2. müdürlerin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24793)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Yozgat İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24928)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Van İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24929)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Uşak İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24930)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Tunceli İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24931)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Trabzon İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24932)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Tokat İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24933)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Tekirdağ İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24934)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Şanlıurfa İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24935)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Sivas İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24936)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Sinop İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24937)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Aksaray İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25423)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Ardahan İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25424)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Bartın İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25425)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Batman İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25427)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Bayburt İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25428)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Düzce İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25429)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Iğdır İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25430)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Karabük İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25431)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Karaman İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25432)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kilis İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25433)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kırıkkale İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25434)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Osmaniye İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25436)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Şırnak İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25437)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Yalova İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25438)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Zonguldak İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25439)

33.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Doğu Anadolu Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25898)

34.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Marmara Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25899)

35.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Ege Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25900)

36.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Karadeniz Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25901)

37.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Akdeniz Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25902)

38.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25903)

39.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Orta Anadolu Bölgesindeki nüfus hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/25904)

40.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, gazilerin kamuda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25984)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden ücretsiz yararlandığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26430)

42.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’daki bir arazide yapılan imar planı değişikliği ile alışveriş merkezlerini bünyesinde barındıran bir şirkete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26672)

43.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Haliç Metro Geçiş Köprüsü inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26703)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26870)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26872)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26873)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26874)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26877)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26878)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26880)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26882)

52.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, PKK terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmesi sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/27402)

53.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Amerikalı bir şirketten alınan gaz bombaları, plastik mermiler ve bunları ateşleyen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27584)

54.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Tunceli’de PKK tarafından kaçırılan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27786)

55.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ILO’nun bir konferansta aldığı karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27788)

56.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, AB ile müzakerelerde 22. faslın açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27790)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde KCK tarafından yasa dışı vergi toplandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27793)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ve sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27794)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde asayişin sağlanamadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27795)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27796)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ile yürütülen müzakere sürecinde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderlerinin oynayacağı role ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27797)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Cilvegözü Sınır Kapısında meydana gelen patlamaya ve Türkiye-Suriye sınırında yaşayan vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27798)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevlerinde bulunan TSK mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27799)

64.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Kürt sorunu bağlamında son dönemde yaşanan bazı gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27800)

65.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, tabelalarından “TC” ibaresi kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27801)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27802)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27803)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çorum’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27804)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Denizli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27805)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27806)

71.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da olası bir depreme karşı yapılan hazırlıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27809)

72.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Reyhanlı saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27810)

73.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara Kızılay’daki Gezi Parkı olaylarında aracını kalabalığın üzerine süren kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27811)

74.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriye’deki iç savaşta ölen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27812)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Edirne’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27814)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27815)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27816)

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27817)

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27818)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27819)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Dayanışması tarafından iletilen taleplerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27820)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı gösterilerinden sonra görev yerleri değişen polis, mimar ve mühendislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27821)

83.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Afyonkarahisar Dinar İmam Hatip Lisesi Müdürünün görevden alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27823)

84.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27825)

85.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriyeli muhaliflere Türkiye’de tanksavar ve ağır silah eğitimi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27826)

86.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Gezi Parkı olayları sırasında eylemci bir grubun İstanbul Beşiktaş’taki bir camiye sığınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27827)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından ERA-NET kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27841)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27842)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27843)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformu Kurma Girişimi Projeleri  (İŞBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27844)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27845)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27846)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27847)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27848)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27849)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27850)

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27851)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27852)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27853)

100.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27854)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27855)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27856)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27857)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27858)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27859)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27860)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27861)

108.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) İkili Proje Destekleri kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27862)

109.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27863)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27864)

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27865)

112.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27866)

113.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27867)

114.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Konuk veya Akademik İzinli (Abbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27868)

115.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27869)

116.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27870)

117.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27871)

118.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformu Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27872)

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27873)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27874)

121.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27875)

122.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformu Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27876)

123.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Hızlı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27877)

124.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27878)

125.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27879)

126.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27880)

127.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27881)

128.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27882)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27883)

130.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki şef kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27884)

131.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27885)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yer altı sularında saptanan insan kaynaklı kirletici maddeler ile ilgili verilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27913)

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yurt dışında yaşayan Türklere yönelik saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27923)

134.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD’ye gidecek vatandaşlardan alınan turist vizesi ücretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27924)

135.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 31 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı olayları nedeniyle gözaltına alınan kadınlara yapılan üst aramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27951)

136.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen gösteri ve yürüyüşlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27952)

137.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Gezi Parkı olayları sırasında basın mensuplarına polis tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27953)

138.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27954)

139.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda el konulan kitaplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27955)

140.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’da vatandaş devlet iş birliği yöntemi ile hizmet götürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27956)

141.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımının artmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27957)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çorum Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27958)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Denizli Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27959)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Denizli Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27960)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27961)

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27962)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çorum Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27963)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival ve törenler ile ilgili harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27964)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival ve törenler ile ilgili harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27965)

150.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde asayişin sağlanamadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27966)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tanık koruma programı kapsamında kimliği değiştirilen kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27967)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu kuryeliği ve ticareti suçlaması nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27968)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yaşanan yamaç paraşütü kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27969)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bursa Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27970)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bursa Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27971)

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çanakkale Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27972)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çanakkale Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27973)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çankırı Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27974)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çankırı Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27975)

160.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27976)

161.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütünün asayiş birimleri oluşturduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27977)

162.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü tarafından oluşturulduğu iddia edilen güvenlik birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27978)

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uşak ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27979)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunceli ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27980)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27981)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tokat ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27982)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27983)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27984)

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27985)

170.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27986)

171.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27987)

172.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’da yaşanan bir motosiklet kazası ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27988)

173.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27990)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27991)

175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27992)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27993)

177.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012-2013 yıllarında yaşanan polis intiharlarına ve nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27994)

178.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, Gezi Parkı olaylarında polisin orantısız güç kullandığı iddialarıyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27995)

179.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Ankara Dikmen’de Gezi Parkı eylemlerinin yapıldığı bölgedeki sokak lambalarının kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27996)

180.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TOMA alım ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27997)

181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27998)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzurum Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27999)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzincan Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28000)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzincan Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28001)

185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Elazığ Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28002)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Elazığ Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28003)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Edirne Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28004)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Edirne Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28005)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzurum Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28006)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Eskişehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28007)

191.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Eskişehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28008)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hint keneviri yetiştiriciliği vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28009)

193.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, karakol ve kalekollarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28010)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında SODES kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28013)

195.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’ya bağlı bir köyde yapılması planlanan şehitlik ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28014)

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yangınlardan zarar gören tarihi eserlere ve korunmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28015)

197.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale Boğazına Hektor heykeli yapılması fikrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28016)

198.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28020)

199.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya Merkez’deki liselerin Döşemealtı ilçesindeki bir araziye taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28023)

200.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında yaş hadleri dolmadığı halde emekli olan öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28024)

201.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında istifa eden öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28025)

202.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, profesör kadrolarına atanmak için gerekli şartları sağladığı halde atanmayan doçent unvanlı öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28026)

203.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde doçent unvanına sahip olduğu halde kadroya atanamayan öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28027)

204.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doktorasını tamamladığı halde yardımcı doçent kadrosuna atanamayan öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28028)

205.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’a yönelik eğitim alanındaki proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28029)

206.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Merkez İmam Hatip Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28030)

207.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Merkez Öğrenci Pansiyonu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28031)

208.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Spor Salonu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28032)

209.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28033)

210.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28034)

211.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Kampüs Altyapısı (DOKAP) Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28035)

212.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesindeki akademik personel açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28036)

213.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Hizmet Binası Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28037)

214.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli öğrenci ve öğretmenler ile okullardaki fiziksel eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28038)

215.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’daki sağlık meslek liselerinin yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28039)

216.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28040)

217.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında OBP’nin dikkate alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28041)

218.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, ortaokuldan liseye geçişte uygulanması düşünülen sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28042)

219.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde asayişin sağlanamadığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28043)

220.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kara mayınlarına ve temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28044)

221.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Suriye sınırındaki mayınlı arazilere ve temizlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28045)

222.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, karakol ve kalekol yapımıyla ilgili çeşitli hususlar ile bu minvalde Lice’de yaşanan olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28047)

223.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, kargo dağıtım hizmetlerinin firmalar eliyle yürütülmesi çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28070)

224.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik ilinde yürütülen bölünmüş yol ve yüksek hızlı tren çalışmalarının etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28071)

225.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’taki bir yol projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28072)

226.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28073)

227.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Köse Bayburt (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28074)

228.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Yomra-Özdil-Yağmurdere (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28075)

229.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Çaykara (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28076)

230.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Araklı-Dağbaşı-Uğrak (DAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28077)

231.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (Gümüşhane-Bayburt) Ayr.-Aydıntepe (DAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28078)

232.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Pulur Grubu Köprüleri Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28079)

233.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirözü-Otlukbeli (DAP) (DOKAP) yol iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28080)

234.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (Demirözü-Köse) Ayrımı-(Kelkit Erzincan) Ayrımı (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28081)

235.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava yolu yolcu taşımacılığında rötar süreleri ve iptal edilen seferlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28082)

236.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır Havaalanının fiziki altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28083)

237.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ve MİT arasında yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28084)

238.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Avrupa Birliği fonlarından yardım ve destek alan ulusal ve yerel basın kuruluşlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28086)

239.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde polisin toplumsal olaylara müdahalesi ile ilgili kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28089)

240.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Atatürk posterinin AKM’den indirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28090)

241.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Twitter hesabı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28091)

242.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çözüm sürecine yönelik bazı adımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28092)

243.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olayları ile ilgili muhalefet partilerine bilgilendirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28094)

244.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ve sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28095)

245.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile MİT arasında yürütülen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28096)

246.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile MİT arasında yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere katılan MİT heyetine ve terör örgütünün finans kaynakları ile alakalı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28097)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda yürütülen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28098)

248.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrikli bisiklet kullananlara ehliyet bulunmaması nedeniyle ceza kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28101)

249.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Reyhanlı saldırılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28102)

250.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kürt sorunu bağlamında kullandığı bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28103)

251.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir CIA ajanının ortaya attığı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28104)

252.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)'nın Türk vatandaşlarının telefon konuşmalarını ve internet iletişimlerini izlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28105)

253.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, kaçırılan bir genç kıza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28108)

254.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, terör örgütünün dağ kadrosuna yeni elemanlar katıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28109)

255.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, sendikal faaliyetten dolayı haklarında soruşturma açılan akademisyenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28110)

256.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Türk vatandaşı yapılan Suriyeli sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28111)

257.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, güvenlik ve istihbarat birimleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28114)

258.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Reyhanlı saldırılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28115)

259.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep’te yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28116)

260.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28117)

261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28118)

262.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28119)

263.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28120)

264.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sürücü belgeleri ile ilgili düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28121)

265.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, terörün finans kaynağı olarak ifade edilen uyuşturucu meselesinde bazı siyasilerin de rol aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28122)

266.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1993 yılında Başbağlar’da meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28123)

267.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki asfalt plentinin devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28124)

268.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28125)

269.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28126)

270.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28127)

271.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İçel’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28128)

272.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Isparta’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28129)

273.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28130)

274.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28131)

275.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki Gezi Parkı eylemlerine polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28132)

276.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de sel afetinden etkilenen ilçelerdeki zararların giderilmesi için tahsis edilen ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28133)

277.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28134)

278.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki muhalefet partisine mensup belediye başkanlarının dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28135)

279.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28136)

280.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara nüfusu ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28137)

281.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Başbakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28139)

282.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28141)

283.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 1997 yılında gerçekleşen bir çatışmada yaralanan bir vatandaşa gazilik unvanı verilmemesine ve operasyonlarda yaralanan erlere verilen raporlarla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28143)

284.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümü ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28146)

285.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28166)

286.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28167)

287.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28168)

288.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28169)

289.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28170)

290.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28171)

291.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28172)

292.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28173)

293.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, aile içi şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28216)

294.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28217)

295.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28218)

296.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28219)

297.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28220)

298.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28221)

299.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, kamusal alanların belediyeler tarafından engelli erişimine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28222)

300.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan sözleşmeli işçilere kadro verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28223)

301.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28224)

302.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28225)

303.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28227)

304.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28228)

305.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28229)

306.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28230)

307.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28231)

308.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28232)

309.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28233)

310.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28234)

311.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28235)

312.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28236)

313.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28237)

314.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28238)

315.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28239)

316.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28240)

317.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28241)

318.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28243)

319.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28245)

320.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28247)

321.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Samsun’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28248)

322.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28253)

323.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28254)

324.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, katı atıklar ve geri dönüşüm ile ilgili kamu spotuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28258)

325.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Caber Kalesi’ndeki Süleyman Şah’ın mezarının korunması ile ilgili hususlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28263)

326.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28264)

327.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28265)

328.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28266)

329.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28267)

330.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28269)

331.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28270)

332.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında polis müdahalesine ve göstericilerdeki fiziksel etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28325)

333.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gezi Parkı gösterileri esnasında bir kişinin şiddete uğramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28326)

334.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28327)

335.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, korucularla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28328)

336.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Ankara Dikmen Caddesindeki protestolarda polisin orantısız güç kullandığı ve cinsel tacizde bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28329)

337.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kadın koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28330)

338.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, İzmir Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve İzmir’de meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28331)

339.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, İstanbul Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve İstanbul’da meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28332)

340.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve Ankara’da meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28333)

341.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Adana Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve Adana’da meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28334)

342.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28335)

343.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28336)

344.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Batman ve Van’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28337)

345.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari, Şırnak ve Bitlis’teki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28338)

346.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Bingöl ve Diyarbakır’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28339)

347.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa ve Kilis’teki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28340)

348.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28341)

349.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, insan ticareti ile geri kabul andlaşmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28342)

350.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28343)

351.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28344)

352.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Şırnak ve Hakkari’de kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28345)

353.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Bitlis ve Bingöl’de kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28346)

354.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Elazığ ve Adıyaman’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28347)

355.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Van ve Batman’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28348)

356.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Gümüşhane ve Bayburt’ta kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28349)

357.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Erzurum ve Ağrı’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28350)

358.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Kars ve Iğdır’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28351)

359.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Ardahan’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28352)

360.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28353)

361.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, farklı kategorilerdeki belediye sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28354)

362.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, valilerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28355)

363.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanlarının yurt dışı seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28356)

364.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28357)

365.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28359)

366.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28360)

367.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Sancaktepe Belediyesi tarafından yeni bir hizmet binası yaptırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28361)

368.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28362)

369.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Yusufeli ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28363)

370.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Gezi Parkı olayları sırasında diğer illerden Ankara, İzmir ve İstanbul’a gönderilen polisler ile teçhizat ve polisin olaylara müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28364)

371.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, toplumsal olaylara müdahalede kullanılan gaz fişeklerinin üzerindeki uyarıların değişmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28365)

372.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Lice’de yaşanan olaylara ve bu olaylara yönelik bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28366)

373.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınanlara psikolojik şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28367)

374.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ardahan ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28368)

375.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yalova ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28369)

376.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28370)

377.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28371)

378.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bartın ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28372)

379.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Lice’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28373)

380.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’da Gezi Parkı protestolarında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28374)

381.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28375)

382.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28376)

383.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28377)

384.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28378)

385.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki bazı mahallelerde yürütülen üstyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28379)

386.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, KASDER adlı derneğin İstanbul Bakırköy’deki binasının belediye tarafından boşaltılmak istenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28380)

387.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir Belediyesindeki kadrolaşma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28381)

388.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28382)

389.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28383)

390.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28384)

391.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28385)

392.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28386)

393.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28387)

394.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28388)

395.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28389)

396.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28390)

397.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28391)

398.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28392)

399.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28393)

400.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28394)

401.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gezi Parkı olayları süresince polis müdahalesinin yapıldığı yerlerde esnafın ve semt sakinlerinin evlerinde oluşan hasara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28395)

402.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Kaynarca ve Kocaali ilçelerindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28396)

403.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28397)

404.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara Dikmen’de gözaltına alınan bir kadının polis tarafından işkence ve tacize maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28398)

405.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Lice’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28399)

406.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’da vatandaş devlet iş birliği ile hizmet götürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28400)

407.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının sosyal medya kullanımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28401)

408.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28402)

409.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, İstanbul Pendik Belediye Meclisinde alınan bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28403)

410.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesi ile olaylarda yaşamını yitiren veya yaralanan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28404)

411.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Emniyet Teşkilatı için sopa, içi dolu baston, muşta ve sapan ithal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28405)

412.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani’nin, 90’lı yıllarda askerliğini Hakkari’de yapmış bir kişinin verdiği ifadede yer alan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28406)

413.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28407)

414.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28408)

415.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28414)

416.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Selanik’teki Atatürk Evi’ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28417)

417.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık teşkilatı ve çalışmaları hakkındaki çeşitli konulara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28418)

418.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28419)

419.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28420)

420.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28421)

421.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28422)

422.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28423)

423.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Kastamonu’nun Cide ilçesindeki bir kültür ve sanat evinin yanında başlayan inşaata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28424)

424.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28425)

425.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28426)

426.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28427)

427.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28429)

428.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28430)

429.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28433)

430.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28434)

431.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28435)

432.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28437)

433.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 4+4+4 eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28439)

434.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Türkiye’de İsmail Hakkı Tonguç adını taşıyan okulun bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28440)

435.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ÖSYM’nin il başarı sıralamasını açıklamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28441)

436.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28442)

437.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28443)

438.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, rektörlerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28444)

439.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okul sütü projesi kapsamında henüz dağıtımı yapılmamış sütlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28445)

440.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, öğretmenevlerinin kapatılacağı veya özelleştirileceği iddiaları ile öğretmenevlerinde çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28446)

441.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28448)

442.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28449)

443.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Küçük Menderes Havzasındaki ilçelerde yaşayan öğrencilerin LYS’ye İzmir’deki okullarda girmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28451)

444.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Üniversitesinin mezuniyet yemininde değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28452)

445.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, LYS sonuçları ile ilgili bazı verilerin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28453)

446.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, mesleki eğitim merkezlerindeki atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28454)

447.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28455)

448.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Batman ve Bitlis’te branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28456)

449.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Bitlis’te hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28457)

450.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Batman ve Bingöl’de hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan teseslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28458)

451.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt’ta hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28459)

452.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28460)

453.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28461)

454.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28462)

455.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28463)

456.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Şırnak ve Hakkari’de branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28464)

457.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Van ve Adıyaman’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28465)

458.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28466)

459.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28467)

460.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28468)

461.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28469)

462.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavındaki bazı sorular ve cevaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28470)

463.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28471)

464.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28472)

465.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, örgün eğitim kurumlarındaki okul müdür ve müdür yardımcılarının sayısı ile sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28473)

466.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28474)

467.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28483)

468.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, görevdeki ve emekli astsubay başçavuşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28484)

469.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van'ın Gevaş ilçesinde kapatılan bir karakol ile 2013 Temmuz ayının ilk haftası açılan ve kapatılan karakollara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28485)

470.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un, Eskişehir'e yönelik ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28553)

471.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28554)

472.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Havaalanının adına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28555)

473.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, personel alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28556)

474.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28557)

475.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28558)

476.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28559)

477.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'nın tarihi ve kültürel dokusuna zarar verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28560)

478.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, erişime engellenen bir internet sitesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28561)

479.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, THY'nin bir iştiraki tarafından 2013 yılının ilk beş ayında Ankara-Diyarbakır arasında yapılan uçuşlardaki doluluk oranı ve aynı dönemdeki bilet fiyatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28563)

480.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28564)

481.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28565)

482.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Suriyelilerin kaldığı bir evde meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28569)

483.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, şube müdürleri ve şeflerin ek göstergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28570)

484.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2013 LYS’ye giren bazı öğrencilerin cevap kâğıtlarının kaybolmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28572)

485.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İsrailli turistlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28575)

486.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk güçlerinin envanterinde olup kayıp durumda olan silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28577)

487.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Patriot Hava Savunma Füze Sistemleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28580)

488.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlığına geçirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28583)

489.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28584)

490.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, medyaya yansıyan bir ses kaydındaki kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28585)

491.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28586)

492.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kocaeli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28587)

493.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28588)

494.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırklareli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28589)

495.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kayseri’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28590)

496.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28591)

497.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, BOTAŞ’ın zararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28594)

498.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2013 yılı ilk altı ayı itibarıyla Zonguldak özelinde esnaf ve sanatkârlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28596)

499.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28598)

500.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim’deki olayları iletmek üzere canlı yayın yapan bir özel televizyon kanalının yayın ekipmanlarının polis tarafından işlemez hale getirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28601)

501.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, TCDD arazisinin marinaya dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28603)

502.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28604)

503.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da kurulması planlanan termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28605)

504.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Niğde’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28608)

505.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muğla’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28609)

506.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rusya’da hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28610)

507.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28611)

508.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28612)

509.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28613)

510.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Konya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28614)

511.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28615)

512.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28616)

513.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28617)

514.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28618)

515.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’de 2011 ve 2012 yıllarındaki ölüm oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28619)

516.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Üçüncü Boğaz Köprüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28620)

517.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sokakta yaşayan çocuklar hakkında açıkladığı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28621)

518.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışında silahlı direnişlere ve terör eylemlerine katılan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28622)

519.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Esenboğa Hava Limanından yurt dışına giden vatandaşların kolluk güçlerince sorgulandıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28623)

520.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yetiştirme yurtlarından kaçan kız çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28624)

521.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, EPDK tarafından verilen lisanslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28626)

522.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’daki Hazineye ait arazilerin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28627)

523.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Suriye’de yaşanan iç savaşa Türkiye’nin müdahil olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28630)

524.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki bir fabrikaya yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28631)

525.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bazı semtlerindeki otobüs seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28632)

526.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, LPG ve sıkıştırılmış gaz kullanılan araçlara yönelik sızdırmazlık denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28633)

527.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, MİT’in Balıkesir Ayvalık’taki sosyal tesisinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28636)

528.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki nüfus artışına, inşa edilen konutlara ve eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28638)

529.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, baz istasyonlarına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28639)

530.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şiddet olaylarının önlenmesi ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28640)

531.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ayaş Tüneli inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28641)

532.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2006 yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaptırılan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28643)

533.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında stres, depresyon, ruh ve sinir hastalıkları yaşayan vatandaşlara ve aile içi şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28644)

534.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ülkemizdeki kayıp çocuk sayısına ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28645)

535.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın içme suyunun kirlilik oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28646)

536.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da içme suyu fiyatlarına ve analizlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28647)

537.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, çeşitli nedenlerle öğrenimini yarıda bırakan veya üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28648)

538.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Evren ilçesinde yapılan projelere ve belediyenin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28649)

539.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ankara Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki sayısal tabelalarda reklam yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28650)

540.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28670)

541.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28671)

542.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28672)

543.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28673)

544.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28674)

545.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28675)

546.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında açılan kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28699)

547.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28700)

548.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28701)

549.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te uyuşturucu madde kullanımı ile mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28702)

550.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin’de cinsel istismara uğrayan bir öğrenciye Bakanlık tarafından gerekli desteklerin verilmediği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28703)

551.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da eşinden şiddet gördüğü iddia edilen bir kadının koruma altına alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28704)

552.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kadınların işgücüne katılım oranını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28705)

553.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28706)

554.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çocuk işçiliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28707)

555.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28708)

556.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28709)

557.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AB ile müzakerelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28710)

558.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28711)

559.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28712)

560.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28713)

561.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28714)

562.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28715)

563.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28716)

564.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Ardahan’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28717)

565.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28718)

566.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Akademik e-Ders Çağrısı Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28719)

567.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Akademik e-Kitap Çağrısı Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28720)

568.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28721)

569.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28722)

570.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28723)

571.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28724)

572.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28725)

573.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28726)

574.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sanayi alanında çevre dostu yatırımlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28727)

575.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sanayi Strateji Belgesindeki hedeflere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28728)

576.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Nişasta Bazlı Şeker Kotasının yükseltileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28729)

577.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28730)

578.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28731)

579.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28732)

580.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre dostu üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28733)

581.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki KOBİ’lere ve bunların desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28734)

582.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, SGK’nın alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28753)

583.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Muş ve Siirt’te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28754)

584.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28759)

585.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28762)

586.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayanlarla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28163)

587.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, taşeron işçi istihdamı ile ilgili istatistiki bilgilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28764)

588.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28766)

589.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28768)

590.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Isparta’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28769)

591.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Kahramanmaraş’taki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28771)

592.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Sakarya’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28772)

593.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Manisa’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28773)

594.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Aksaray’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28774)

595.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, sosyal güvenlik destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28775)

596.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28779)

597.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kanal İstanbul Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28792)

598.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da yapılması planlanan KOBİ sanayi sitesinin yeriyle ilgili Bakanlığın kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28793)

599.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ndeki bir maden işletmesinin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28795)

600.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre politikalarının oluşturulma sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28798)

601.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre politikalarının oluşturulma sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28799)

602.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre politikalarının katılımcı bir anlayışla oluşturulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28800)

603.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mavi Marmara olayıyla ilgili İsrail’le yürütülen tazminat görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28803)

604.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Mısır’da yaşanan olaylar nedeniyle Mısır’a nakliye yapan firmaların mağduriyetine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28804) 

605.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28805)

606.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28806)

607.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Suriye’de bulunan Süleyman Şah Türbesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28807)

608.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Irak’ta Türkmenlere yapılan saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28808)

609.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye’den kaçak yollarla Yemen’e silah gönderildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28809)

610.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28810)

611.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28811)

612.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28812)

613.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28813)

614.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, uluslararası taşımacılık alanında çalışan nakliyecilerin ve şoförlerin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28814)

615.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bingöl’de zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28884)

616.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Pendik Belediye Meclisinde alınan bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28885)

617.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, 31 Mayıs 2013 günü polisin attığı plastik mermi nedeniyle yaralandığı iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28886)

618.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İstanbul’da göstericilere eli palalı şekilde müdahalede bulunan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28887)

619.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni tip sürücü belgelerinde bulunacak elektronik çiplere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28888)

620.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, jandarma karakollarının birleştirilmesi, kapatılması veya kaydırılmasına yönelik uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28889)

621.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestolarına yönelik müdahalelerde aday polis ve PMYO öğrencilerinin kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28890)

622.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestoları kapsamında gözaltına alınan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28891)

623.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medyada Emniyet-Sen’e destek veren mesajlar atan polisler hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28892)

624.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un ilçe belediyelerinin su ve kanalizasyon borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28893)

625.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mavi kapak kampanyası ile gerçekleştirilen dönüşümün engellilere yeteri kadar tekerli sandalye olarak dönmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28894)

626.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir yolun bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28895)

627.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köyde bulunan şifalı su çermiğinin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28896)

628.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Kars’taki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28897)

629.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Ardahan’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28898)

630.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şırnak’ta iki köy korucusunun PKK tarafından katledildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28899)

631.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kaçırılan veya hayatını kaybeden koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28900)

632.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28902)

633.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hakkâri Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28903)

634.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28904)

635.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28905)

636.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Giresun Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28906)

637.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Giresun Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28907)

638.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28908)

639.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28909)

640.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28910)

641.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hakkâri Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28911)

642.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan trafik muayenelerine ve kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28912)

643.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık depolama alanlarında meydana gelen sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28913)

644.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık depolama alanlarında meydana gelen çevre kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28914)

645.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hatay Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28915)

646.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hatay Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28916)

647.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Isparta Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28917)

648.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Isparta Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28918)

649.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28919)

650.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28920)

651.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28921)

652.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28922)

653.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırklareli Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28923)

654.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırklareli Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28924)

655.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28925)

656.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Gemlik Belediyesi hizmet binasının yıkım raporuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28926)

657.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28927)

658.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kastamonu Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28928)

659.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kastamonu Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28929)

660.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kars Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28930)

661.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kars Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28931)

662.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28932)

663.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından gerçekleştirilen katı atık yönetimi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28933)

664.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28934)

665.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28935)

666.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı protestoları sırasında bir vatandaşın hayatını kaybettiği olaylarla ilgili MOBESE görüntülerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28936)

667.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir’in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin vatandaşları darp etmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28937)

668.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı protestoları kapsamında hayatını kaybeden bir kişinin ailesinin polis tarafından tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28938)

669.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından çocukların kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28939)

670.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, ODTܒde görev yapan bir akademik personelin ve öğrencisinin polis tarafından takip edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28940)

671.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Twitter’dan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28941)

672.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat’ta kapatılan karakollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28942)

673.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Mardin’de özel bir yurtta kalan bir öğrencinin cinsel tacize uğramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28943)

674.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28944)

675.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da eşinden şiddet gördüğü iddia edilen bir kadının koruma altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28945)

676.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestosunda darp edilmesi sonucu bir vatandaşın yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28946)

677.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Pendik ilçesinde bir bölgenin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28947)

678.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Mevlana Meydanı’nda yapılan çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28948)

679.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28949)

680.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28950)

681.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28951)

682.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28952)

683.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Muş’ta mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28953)

684.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Bingöl’de mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28954)

685.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Gümüşhane’de mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28955)

686.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28956)

687.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28957)

688.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28959)

689.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hırsızlık vakalarına ve 18 yaş altındaki kişilerle ilgili suç istatistiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28960)

690.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kütahya Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28961)

691.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Manisa Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28962)

692.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kütahya Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28963)

693.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28964)

694.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Manisa Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28965)

695.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28966)

696.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Malatya Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28967)

697.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28968)

698.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28969)

699.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Malatya Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28970)

700.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28971)

701.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28972)

702.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı bir köydeki mera arazisi hakkında alınan karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28973)

703.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestolarında bir vatandaşın yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28974)

704.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestolarında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28975)

705.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriyeli mültecilerin yerleştirildikleri yerlere ve yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28976)

706.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriyeli mültecilerin vatandaşlık başvurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28977)

707.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hakkında adli takibat yapılan güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28978)

708.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı olayları sonrasında kaybolan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28979)

709.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İETT Genel Müdürlüğünün bir denetim amirliğine tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28980)

710.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin iftariyelik ve pide alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28981)

711.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’daki özel bir hastaneye operasyon düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28982)

712.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’daki bir parkta uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28983)

713.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Akseki ilçesindeki bir HES projesiyle ilgili imar planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28984)

714.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Kemer ilçesinde su borcu nedeniyle su saatleri sökülen otellere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28985)

715.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28986)

716.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Havra ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28987)

717.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, nüfus müdürlüklerinde çalışmakta iken yerel seçimler sonucunda belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi olan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28988)

718.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Gezi Parkı eylemleri sırasında meydana gelen ölümlere ait kamera kayıtlarının bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28989)

719.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da doğal gaz ve kömür kullanılan konut ve işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28990)

720.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark olarak kullandırılan cadde ile sokaklara ve bir mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28991)

721.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile çeşitli veri ve hususlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28995)

722.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayanlarla ilgili bazı verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28996)

723. -İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Uluslararası Film Festivaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29002)

724.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29003)

725.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29004)

726.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı inşaat projelerinin tarihi eserleri tahrip edecek şekilde yürütülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29005)

727.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29006)

728.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29007)

729.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29008)

730.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29009)

731.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Kütüphane Başkanlığına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29010)

732.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından özel tiyatrolara yapılan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29011)

733.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29017)

734.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleştirilen kurum ve kuruluşlardaki memurların emekliliklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29026)

735.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29027)

736.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak hakkında inceleme başlatılan öğretmen ve öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29029)

737.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ÖSYM’ye taşeron şirket aracılığıyla sınav yaptırma imkânı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29030)

738.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29031)

739.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29032)

740.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rehber öğretmenlere ve rehber öğretmen ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29033)

741.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29034)

742.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kosovalı öğrencilerin ülkemizde eğitim görmesine olanak veren bir projenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29035)

743.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de okul dönüşümleri kapsamında halen öğretmen ve öğrenci aktarımlarının yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29036)

744.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, AÖF İngilizce derslerinde dördüncü seviye kitabı yerine üçüncü seviye kitabı verildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29038)

745.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir öğretmenin Alevilikle ilgili aşağılayıcı açıklamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29039)

746.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Mardin’de özel bir yurtta kalan bir öğrencinin cinsel tacize uğramasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29040)

747.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Anadolu liselerine öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29041)

748.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29042)

749.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29043)

750.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, merkezi sınavlarla ilgili hata ve usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29044)

751.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, seviye belirleme sınavında yer alan yabancı dil testlerinin değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29045)

752.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, seviye belirleme sınavında yer alan yabancı dil testlerinin yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29046)

753.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bingöl’de zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29047)

754.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İncirlik Hava Üs Komutanlığının statüsüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29048)

755.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, harp okullarından ilişikleri kesilen askeri lise kaynaklı öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29049)

756.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinde eğitim gören öğrenciler hakkındaki iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29051)

757.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hava ve Deniz Harp Okullarında öğrenim gören askeri lise çıkışlı öğrencilerin maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29052)

758.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında eğitim gören ve okullarından ayrılmak zorunda kalan askeri lise çıkışlı öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29053)

759.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında askeri lise kaynaklı öğrencilerin maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29054)

760.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kara Harp Okulunda eğitim gören askeri lise kaynaklı öğrencilere uygulanan sınavlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29055)

761.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında eğitim gören askeri lise ve sivil lise kaynaklı öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29056) 

762.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında uygulanan sınavlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29057)

763.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kara Harp Okulunda akademisyen yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen subaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29058)

764.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ülke genelinde kapatılan, birleştirilen ve kaldırılan komutanlıklara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29059)

765.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Van, Siirt ve Ardahan’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29060)

766.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Van, Siirt ve Adıyaman’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29061)

767.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Şırnak, Hakkâri ve Muş’taki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29062)

768.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29063)

769.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Kars, Iğdır ve Ağrı’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29064)

770.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Bingöl, Bitlis ve Batman’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29065)

771.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29072)

772.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’teki araç muayene istasyonu sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29120)

773.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Posof kara yolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29121)

774.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29122)

775.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29123)

776.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde Türk Telekom’a ait bir binanın satışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29124)

777.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29125)

778.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ulaşım araçlarının çevreye olumsuz etkilerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29126)

779.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, D100 Devlet Karayolunun İstanbul il sınırları dahilindeki kısmı için kamulaştırılan alana ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29127)

780.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, havalimanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29128)

781.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Ayaş- Beypazarı Devlet Yolu üzerindeki bir kavşağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29129)

782.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bismil-Batman kara yolu yapım çalışmalarında dere malzemesi kullanıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29130)

783.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29131)

784.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29132)

785.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29133)

786.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üçüncü boğaz köprüsü inşaatının imar projesine uygun yürütülmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29134)

787.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yatırım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29135)

788.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Türk Hava Yollarının Antalya’ya gerçekleştirdiği direkt uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29136)

789.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 3. Boğaz Köprüsü Projesi ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29137)

790.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tarihi Yedikule Bostanlarının parka dönüştürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29138)

791.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, elektrik faturalarının son ödeme tarihinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29139)

792.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, 2002 ile 2013 yılları arasında İstanbul’daki ormanlık ve yeşil alanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29140)

793.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Beldesindeki MİT kampının satılıp satılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29141)

794.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak olan doküman kameralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29142)

795.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin limanlarından Suriye’ye gitmek üzere çıkış yapanlarla ilgili istatistiki bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29143)

796.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Beldesinde yapımına başlanan limana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29144)

797.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 3. Boğaz Köprüsü güzergahında yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29145)

798.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinde yapılmakta olan devlet hastanesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29146)

799.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da gerçekleştirileceği belirtilen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29147)

800.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Silvan Barajı İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29148)

801.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da 2002-2012 yılları arasında yapılan bazı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29149)

802.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kral Kızı-Dicle I. ve II. Merhale Projeleri kapsamında gerçekleştirilen ihale ve inşaatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29150)

803.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesinin kamunun kullanımına kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29151)

804.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sakarya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29152)

805.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29153)

806.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29154)

807.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ordu’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29155)

808.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tokat’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29156)

809.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Samsun’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29157)

810.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29158)

811.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29159)

812.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29160)

813.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sivas’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29161)

814.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ödemeler dengesi net hata noksan kaleminde belirtilen para çıkışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29162)

815.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sinop’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29163)

816.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancı banka temsilcilikleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29164)

817.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da İstinye Koyuna otel yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29165)

818.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt-Batman-Diyarbakır otoyoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29166)

819.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunceli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29167)

820.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, uzaya gönderilen uydu sayısına ve Göktürk 2 uydusu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29168)

821.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki bir köyde PKK şehitliği açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29169)

822.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gezi Parkı eylemlerine emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu yaşananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29170)

823.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında 2003 yılında imzalanan Üçlü Protokol’ün bir maddesinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29171)

824.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence fiillerinde zaman aşımı süresinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29172)

825.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizmasının kurulması ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29173)

826.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muamele nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29174)

827.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muamele suçlarıyla ilgili soruşturma ve yargılamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29175)

828.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AİHM kararları doğrultusunda yapılan yeniden yargılamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29176)

829.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muamele davalarının görülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29177)

830.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muamele suçlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29178)

831.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar kapsamında açılan soruşturma ve davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29179)

832.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk görevlilerinin güç kullanma yetkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29180)

833.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk kuvvetlerinin müdahaleleri sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29181)

834.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adalet ve Kalkınma Partisinin Sincan mitingine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29183)

835.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray’da 2012 yılında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29184)

836.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uşak’ta 2012 yılında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29185)

837.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’da 2012 yılında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29186)

838.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat’ta 2012 yılında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29187)

839.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak’ta 2012 yılında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29188)

840.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir firmada çalışan işçilerin yaşadığı ekonomik sorunların çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29189)

841.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımındaki taşıtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29190)

842.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’de yaşanan çatışmalarda üç Türk vatandaşının öldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29192)

843.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışındaki tutuklu ve hükümlü vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29193)

844.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıfbank’ın idari ve kanuni takipteki kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29194)

845.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Halkbank’ın idari ve kanuni takipteki kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29195)

846.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ziraat Bankası’nın idari ve kanuni takipteki kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29196)

847.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıfbank’ın idari ve kanuni takipteki kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29197)

848.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOKİ tarafından yapılan bağışlara ve TOKİ’ye tahsis edilen hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29198)

849.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tehlikeli atıkların toplanması ve imhası ile ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29199)

850.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un ormanlık alanlarında taş ocakları ve beton santralleri kurmak için bazı firmaların ruhsat başvurusunda bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29200)

851.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hafriyat ve tehlikeli atıkların depolandığı bir alanla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29201)

852.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışına sahte bal ihraç edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29202)

853.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29203)

854.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kanser tedavisi gören vatandaşlara ve kanser ilaçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29204)

855.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kan ve kan ürünleri ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29205)

856.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sağlık Bakanlığının inşaatları devam eden hastaneler ile ilgili gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29207)

857.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu bankaları ve iştirakleri tarafından spor kulüplerine yapılan yardımlar ve sponsorluk ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29209)

858.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Anadolu Adalet Sarayının ihale ve inşaat sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29210)

859.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, iletişim fakültesi mezunlarının kamuda istihdam olanaklarına Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29211)

860.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, bilinmeyen numaralar servisleri üzerinden öğrenilebilen kişisel bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29212)

861.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anamur’un tarihi ve turistik yerlerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29213)

862.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Suriye’ye gönderilen insani yardımlara ve yardımların dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29214)

863.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29215)

864.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale’de yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29216)

865.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman’da yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29217)

866.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29218)

867.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29219)

868.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük’te yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29220)

869.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır’da yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29221)

870.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bartın’da yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29222)

871.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ardahan’da yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29223)

872.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yalova’da yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29224)

873.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’de kaçırıldıktan sonra öldürüldükleri iddia edilen metropolitlerin katil zanlılarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29225)

874.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, son bir yıl içerisinde iflas başvurusunda bulunan şirketlerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29226)

875.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Türkiye’de aktif terör örgütleri ile El Kaide ve El Nusra örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle yakalanan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29227)

876.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, AFAD’ın Manisa’da meydana gelen dolu afeti ile ilgili tespitlerine ve çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29228)

877.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı alkol ve madde bağımlılığı merkezinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29229)

878.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarlarının Üniversitenin Gölbaşı yerleşkesine taşınması kararına Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29230)

879.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TRT’nin Ramazan programlarının geçmiş uygulamaların aksine İstanbul merkezli olarak yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29231)

880.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, hükümetin çözüm süreci ve bölgedeki gelişmeler bağlamında uygulamakta olduğu politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29232)

881.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce’de yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29234)

882.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye’de yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29235)

883.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis’te yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29236)

884.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, EPDK’nın Rüzgar Enerjisi Santral Proje başvurularını beklettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29237)

885.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, organ satışı ve organ nakli operasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29238)

886.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün açtığı bir ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29239)

887.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, FATİH Projesi kapsamında çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29240)

888.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Ağrı’nın Tutak ilçesinde yapımı süren iki adet HES Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29241)

889.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ulusal ve yerel radyo kanallarının sayısı ile radyolara verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/29247)

890.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ulusal ve yerel televizyon kanallarının sayısı ile televizyonlara verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/29248)

891.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AVM’lerle ilgili kriterlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/29251)

892.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, darphane tarafından piyasaya sürülen altına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/29252)

893.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yayınlanan bir kitaba ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/29253)

894.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen heyelana ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/29254)

895.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, polisin iki kadın gazetecinin yaşadığı dairede gerçekleştirdiği aramaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29264)

896.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, kolluk kuvvetlerinin arama ve gözaltına alma işlemleri sırasında kadınlara yönelik uygulamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29265)

897.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, aile içi şiddet kaynaklı ölümlere ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29266)

898.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Bakanlığın cinsel istismar mağduru kadın ve çocuklara yönelik desteklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29267)

899.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29268)

900.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bakanlığın iletişim fakültesi mezunlarının kamuda istihdamına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29269)

901.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, transeksüellere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29270)

902.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK’nın sağlık hizmeti satın aldığı özel hastanelere tek kullanımlık tıbbi malzemelerin yeniden kullanılması durumunda uyguladığı cezayı kaldırmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29271)

903.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, özel sağlık kurumlarına tek kullanımlık tıbbi malzemelerin yeniden kullanılması halinde uygulanan cezanın kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29272)

904.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Orman İşletme Müdürlüklerinde çalışan geçici mevsimlik işçilere kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29273)

905.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Muğla’nın Milas ilçesinde yedi işçinin yaşamını yitirdiği bir işyeri ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29274)

906.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgili ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29275)

907.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Dilderesi’nde meydana gelen kirliliğe ve alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29276)

908.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı bir köyde kurulan taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29277)

909.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa Paşa Çiftliğine ait arazinin bir bölümünün İller Bankasına satılmasına ve söz konusu arazinin kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29278)

910.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyün su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29279)

911.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Kirmastı Deresi’ndeki kirlenmenin nedenlerine ve çevredeki tarım alanlarına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29280)

912.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesindeki bir dere yatağında bulunan atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29281)

913.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Hazar Gölü kıyısındaki çöplerin toplanması hususunda bir çalışmasının olup olmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29282)

914.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TOKİ tarafından gazetelere verilen reklam, ilan ve tanıtımların bedellerine ve hangi gazetelere verildiklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29283)

915.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TOKİ tarafından süreli yayınlara verilen reklam, ilan ve tanıtımların bedellerine ve hangi yayınlara verildiklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29284)

916.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TOKİ tarafından yerel gazetelere verilen reklam, ilan ve tanıtımların bedellerine ve hangi yerel gazetelere verildiklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29285)

917.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TOKİ tarafından yerel radyolara verilen reklam, ilan ve tanıtımların bedellerine ve hangi radyolara verildiklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29286)

918.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TOKİ tarafından ulusal radyolara verilen reklam, ilan ve tanıtımların bedellerine ve hangi radyolara verildiklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29287)

919.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mısır’da meydana gelen askeri darbe nedeniyle mağdur olan Türk iş adamlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29288)

920.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, diplomatik temsilciliklerdeki eğitim müşavirliklerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29289)

921.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, El Nusra örgütü liderinin Türkiye’de tedavi edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29290)

922.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Mısır’ın Port Said Limanı’nda bekletilen Türk vatandaşı ile tırlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29291)

923.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’nin gözlemci statüsü ile üye olduğu uluslararası örgütlere ve Pasifik İttifakı’na üye ülkelerle ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29292)

924.- Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde aşırı yağış ve doludan zarar gören üzüm üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29318)

925.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, patlayıcı madde kullanılarak yapılan avcılık faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29319)

926.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa incelenmek üzere teslim edilen balıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29320)

927.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Bakanlığın cinsel taciz ve tecavüz mağdurlarına yönelik girişimlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29321)

928.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zehir ve kimyasal madde kullanılarak avlandığı tespit edilenlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29322)

929.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ve destekleme priminden yararlanan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29323)

930.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından çiftçilere sağlanan hayvancılık kredilerinin geri ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29324)

931.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Bakanlık tarafından kesimhanelerde görevlendirilen veteriner hekimlerin ücretlerinin ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29325)

932.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık tarafından kesimhanelerde görevlendirilen veteriner hekimlerin ücretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29326)

933.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gıda denetimlerine ve denetimler sonucunda kesilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29327)

934.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yapılan gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29328)

935.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29329)

936.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, kesimhanelerde görevlendirilen veteriner hekimlerin ücretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29330)

937.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın tarımsal üretiminin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29331)

938.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarımsal üretiminin arttırılması için verilen desteklerin miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29332)

939.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın tarımsal üretiminin arttırılması için verilen kredilerin sayısına ve geri dönme oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29333)

940.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun Limanında işlem yapılan bir gemi ile ilgili iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/29335)

941.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Adıyaman’ın otobüs terminali ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29338)

942.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kesici ve delici aletlerin amacı dışında kullanımının cezalandırılmasına yönelik 6136 sayılı Kanunda değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29339)

943.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Gezi Parkı eylemlerinde görev yapan emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29340)

944.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da 1 Haziran-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında gürültü gerekçesiyle uygulanan idari para cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29341)

945.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29342)

946.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’da bir apartmanda polisin gerçekleştirdiği aramaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29343)

947.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki nezarethanelerin koşullarına ve nezarethanelerdeki uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29344)

948.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul ve öğrenci güvenliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29345)

949.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde bazı mahalli idarelere sözleşmeli personel alımı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29346)

950.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29347)

951.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Söke’nin Kemalpaşa mahallesindeki mesire alanında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29348)

952.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyelere ait hayvanat bahçelerinin sayısı ile hayvanat bahçelerince 2002-2013 yılları arasında satışı yapılan hayvanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29349)

953.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında belediye hayvanat bahçelerine yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29350)

954.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesince hayvanat bahçesine yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29351)

955.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesince hayvanat bahçesine yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29352)

956.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Niğde Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29353)

957.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ordu Belediyesinin  belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29354)

958.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ordu Büyükşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29355)

959.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Rize Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29356)

960.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Rize Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29357)

961.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29358)

962.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29359)

963.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29360)

964.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olan firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29361)

965.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29362)

966.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Niğde Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29363)

967.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında meydana gelen havalı tüfek kaynaklı kazalara ve sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29364)

968.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Beykoz Çavuşpaşa’daki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29365)

969.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olan firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29366)

970.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olan firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29367)

971.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olan firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29368)

972.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olan firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29369)

973.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, belediyelerin el ilanı ve reklam broşürlerinin dağıtılması ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmediklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29370)

974.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı köylerin yol sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29371)

975.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki tarihi köprüye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29372)

976.- Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, seçmen kütüklerinde mükerrer seçmen kaydı bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29373)

977.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylara müdahalede biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29374)

978.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı protestoları nedeniyle bir öğrencinin tutuklanmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29375)

979.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Şırnak’ta bir bebeğin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29376)

980.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, toplumsal olaylarda kurallara aykırı müdahale gerçekleştiren kolluk görevlilerine yönelik soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29377)

981.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, askerlik yapanlara karşı işlenen suçlar ile askerde yaşanan ölümlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29378)

982.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Beyoğlu’da bir işyerinin mühürlenmesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29379)

983.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Suriye’deki iç savaşta hayatını kaybeden Türk vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29380)

984.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim’de görev yapan polislerin TRT binasını kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29381)

985.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, gözaltına alınan kişilerin maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29382)

986.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, üniversitelerde özel güvenlik yerine polisin görev yapacağına dair yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29383)

987.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, mayından zarar gören vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29384)

988.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29385)

989.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir olan illerdeki il özel idarelerinin gelir ve harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29386)

990.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yeni kurulan büyükşehir belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29387)

991.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29388)

992.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, valilikler tarafından satın alınan ve kiralanan araçlar için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29389)

993.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir olan illerdeki il özel idareleri tarafından kiralanan ve satılan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29390)

994.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, valiliklere ait binaların bakım ve onarımı için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29391)

995.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Bahçesaray ilçesi Sündüs mevkiinde 1993 yılında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29392)

996.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’ta polis aracının çarpması sonucu yaralanan bir çocuğun tedavisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29393)

997.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da çöken bir kaldırımın onarılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29394)

998.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli sığınmacılara TC kimlik kartı verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29395)

999.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun Limanında işlem yapılan bir gemi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29396)

1000.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Suriye sınırında yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29397)

1001.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşamını yitiren kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29398)

1002.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Gezi Parkı protestolarında CHP broşürlerinin gözaltına alınanlar aleyhinde suç delili olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29399)

1003.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29400)

1004.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılından itibaren ihalesiz olarak bir vakıftan kitap alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29401)

1005.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütünün asayiş birimi olduğu iddia edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29402)

1006.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı bir mahallede meydana gelen heyelana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29403)

1007.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütünün asayiş birimi olduğu iddia edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29404)

1008.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, adam kaçırma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29405)

1009.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, basın mensuplarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29406)

1010.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kahramanmaraş Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29407)

1011.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Muş Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29408)

1012.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Nevşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29409)

1013.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Muğla Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29410)

1014.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Muğla Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29411)

1015.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kahramanmaraş Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29412)

1016.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Nevşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29413)

1017.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Muş Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29414)

1018.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mardin Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29415)

1019.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mardin Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29416)

1020.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29417)

1021.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Mamak’ta bir apartmana Alevileri hedef alan yazılar yazılması olayının faillerine ve basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29418)

1022.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te Özgür Suriye Ordusunun dayanışma derneği adı altında faaliyet gösterdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29419)

1023.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Beyoğlu-Taksim bölgesindeki kaldırım yenileme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29420)

1024.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy Belediyesinin bir piknik alanındaki düzenlemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29421) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1025.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Mamak Belediyesinin yıllara göre bütçesine ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29422)

1026.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir sokağın asfalt sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29423)

1027.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Anıtkabir ile Birinci ve İkinci Meclis Binalarına Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasındaki “Ankara’nın Sembolleri” bölümünde yer verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29424)

1028.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da yapılmakta olan yeni stadyumun inşaatında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29425)

1029.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29426)

1030.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Muş’ta kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29427)

1031.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29428)

1032.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis, Batman ve Bingöl’de kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29429)

1033.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29430)

1034.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29431)

1035.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29432)

1036.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt ve Adıyaman’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29433)

1037.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29434)

1038.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkari’deki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29435)

1039.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29436) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.07.2013)

1040.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29437)

1041.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29438)

1042.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29439)

1043.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gözaltı prosedürlerine uymadıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29440)

1044.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gözaltı prosedürlerine uymadıkları gerekçesiyle hakkında şikayet olan güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29441)

1045.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi ile Şentepe semti arasında teleferik yapımı işi kapsamında sökülen ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29442)

1046.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sinop Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29443)

1047.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sivas Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29444)

1048.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sivas Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29445)

1049.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tekirdağ Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29446)

1050.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tekirdağ Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29447)

1051.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tokat Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29448)

1052.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tokat Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29449)

1053.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Trabzon Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29450)

1054.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Trabzon Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29451)

1055.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Siirt Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29452)

1056.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Siirt Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29453)

1057.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sinop Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29454)

1058.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Adıyaman’ın Bakanlığın yatırım bütçesindeki payına ve otogar ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29455)

1059.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Milli Kütüphane Başkanlığının yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29456)

1060.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, balıkçılığın ve olta balıkçılığının turizme olan katkısının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29457)

1061.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Oxford Üniversitesinin yayınladığı Türkçe’nin köken bilgisi sözlüğünün tercüme edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29458)

1062.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Bakanlık Teftiş Kurulu Raporunda tahrifat yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29459)

1063.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’ta yıkımına karar verilen tarihi bir eve ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29460)

1064.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Sansaryan Hanı’nın kiralanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29461)

1065.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ayvansaray’ın tarihi Türk Mahallesi’nde yapılan kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29462)

1066.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Likya Müzesi inşa ve restorasyon projesi kapsamında yüklenici firmaya yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29463)

1067.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, turist gruplarına turları esnasında alan kılavuzluğu hizmeti alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29464)

1068.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29465)

1069.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29466)

1070.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29467)

1071.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Siirt ve Elazığ’da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29468)

1072.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Bingöl’de yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29469)

1073.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Muş’ta yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29470)

1074.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29471)

1075.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Düzce Konuralp’teki Roma dönemine ait antik kentte bulunan tiyatronun korunması ve turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29472)

1076.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Galataport ihalesi ve ihale şartnamesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29473)

1077.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkari ve Şırnak’ta TOKİ’ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29474)

1078.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’da TOKİ’ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29475)

1079.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta TOKİ’ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29476)

1080.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da TOKİ’ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29477)

1081.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da TOKİ’ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29478)

1082.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da TOKİ’ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29479)

1083.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, THY’nin 2003-2013 yılları arasındaki personel istatistiklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29480)

1084.-Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, kamu kurumlarının mülkiyetindeki sosyal tesislerin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29482)

1085.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TMSF tarafından el konulan Çukurova Grubu şirketlerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29483)

1086.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, akaryakıt tüketimi üzerinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29485)

1087.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulusal ve yerel gazetelere yapılan reklam, ilan ve tanıtım ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29486)

1088.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulusal ve yerel televizyonlara yapılan reklam, ilan ve tanıtım ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29487)

1089.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından ÖTV’siz hava ve deniz yakıtları ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29488)

1090.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkça alınan “Adobe Web Premium CS3” yazılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29489)

1091.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, emekli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29490)

1092.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 2012-2013 eğitim-öğretim yılı kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29491)

1093.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın okul ve öğrenci güvenliği konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29492)

1094.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29493)

1095.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın doküman kameraların kullanımıyla ilgili yaptığı ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29494)

1096.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılacak olan doküman kameralara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29495)

1097.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılacak olan doküman kameraların kullanımı ile ilgili eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29496)

1098.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yapılan ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29497)

1099.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın doküman kameralarla ilgili yaptığı ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29498)

1100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın satın aldığı ve okullara dağıttığı doküman kameralara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29499)

1101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doküman kamera alımı ile ilgili ihale şartnamesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29500)

1102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doküman kameraların bazı okullara dağıtılıp kullanılmaya başlanmasının eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çeliştiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29501)

1103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doküman kamera alımının ertelenme gerekçeleri ile alımların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29502)

1104.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SBS sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29503)

1105.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29504)

1106.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29505)

1107.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29506)

1108.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin, Van ve Elazığ’da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29507)

1109.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29508)

1110.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’te yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29509)

1111.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari, Şırnak ve Muş’ta yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29510)

1112.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın, Susuz ilçesinde kurulacak üniversite bölümlerinin bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29511)

1113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yatılı ilköğretim bölge okullarının kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29512)

1114.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, İstanbul’da üstün yetenekli/zekalı öğrencilere eğitim veren bir ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29513)

1115.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, yatılı ilköğretim bölge okullarında meydana gelen cinsel istismar ve şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29514)

1116.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gezi Parkı protestolarına katıldığı için hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29515)

1117.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sınıf tekrarına kalan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29516)

1118.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bingöl’deki bir köyün okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29517)

1119.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, genel liselerin kontenjan yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29518)

1120.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Bakanlıkta istihdam edilen engelli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29519)

1121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın Google üzerinden gerçekleştirdiği ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29520)

1122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından yapılan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29521)

1123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından yapılan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29522)

1124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından yapılan bir ankete öğretmenlerin katılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29523)

1125.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, medya okur yazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29524)

1126.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Sosyal Bilimler Lisesinin taşınacağı yönündeki haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29525)

1127.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29526)

1128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın bir banka ile imzaladığı öğretmen eğitimi protokolünün iptal edileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29527)

1129.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere eğitim veren bir okulun kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29528)

1130.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bingöl’de bir beldeye lise açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29529)

1131.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin bütünleme sınavının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29530)

1132.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2012-2013 öğretim yılında görevlendirilen bilim teknolojileri rehber öğretmenleri ile ilgili istatistiki verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29531)

1133.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, bilim teknolojileri rehber öğretmenliği görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29532)

1134.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29533)

1135.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, ortaöğretim kurumlarından açık liselere geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29534)

1136.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, bilim teknolojileri öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29535)

1137.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, eğitim özrü gerekçesi ile tayin isteyen öğretmenlere ve Bakanlığın uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29536)

1138.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Fırat Üniversitesinin internet sayfasında yapılan düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29537)

1139.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, teknik öğretmenlere tanınan mühendis olma hakkı ve bu amaçla yapılan sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29538)

1140.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Ağrı İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüklerine yapılan görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29539) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1141.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, 2013-2014 öğretim yılından itibaren genel liselere yeni öğrenci alınmaması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29540) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1142.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, bilim ve sanat merkezlerinin yönetici ve öğretmen norm kadrolarının yeniden belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29541) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1143.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Yeniceoba Lisesinin kapatılacağı ya da taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29542)

1144.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, üstün yetenekli çocukların eğitimi projesinin sonlandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29543)

1145.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, LYS’deki hatalı soruların iptal edilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29544)

1146.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, SBS tercih işlemleri süresinin uzatılmasına rağmen daha önce tercihini yapan öğrencilere yeniden tercih hakkı tanınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29545)

1147.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki ortaokulların son sınıf öğrencilerinin yıl sonu başarı puanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29546)

1148.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, okullarda uygulanan öğrenci değerlendirme sisteminin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29547)

1149.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’da ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29548)

1150.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 60-66 aylık çocukların okula başlatılması uygulamasının sonuçlarına ve alınması planlanan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29549)

1151.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, dershanelere kayıt yaptırma ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29550)

1152.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 SBS’de uygulanan testlerin ortalama ve standart sapmalarının açıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29551)

1153.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Seviye Belirleme Sınavı yerine uygulanacak sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29552)

1154.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’daki liselerin 2013 yılı kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29553)

1155.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, bir rektör hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29554)

1156.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 yılı LYS sonuçlarında yabancı dil testlerinin doğru dağılımının açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29555)

1157.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 LYS’de cevap kağıtları kaybolan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29556)

1158.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 yılı LYS sonuçlarında adayların okul türü ve alanlara göre dağılımının açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29557)

1159.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 yılı LYS sonuçlarında adayların öğrenim durumlarına göre dağılımın açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29558)

1160.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 yılı LYS sonuçlarında adayların dağılım durumu ve şemasının açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29559)

1161.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 yılı LYS sonuçlarında ham puan dağılımının açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29560)

1162.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, 2013 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda tespit edilen kopyaya teşebbüs olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29561)

1163.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, SBS sonuçlarına göre özel okul öğrencilerinin daha başarılı olma nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29562)

1164.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’da 60-66 aylık çocuklar için hazırlanan derslik sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29563)

1165.-Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, SBS yerleştirmeleri sonucu oluşan kontenjan boşluklarının doldurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29564)

1166.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Rusya’nın F-16 savaş uçaklarının şifrelerini çözdüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29565)

1167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, askerlik yapanlara karşı işlenen suçlar ile askerlik hizmeti süresince yaşanan ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29566)

1168.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, askerlik görevi esnasında intihar eden bir askere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29567)

1169.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye sınırında görevli Türk askerlerine yapılan saldırılara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29568)

1170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Salahattin Gökkartal Kışlasında çıkan yangının nedenine ve yangın sonucu oluşan zarara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29569)

1171.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Zilan Deresi üzerinde yapılması planlanan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29570)

1172.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, balıkçılığın ve olta balıkçılığının turizme katkısının artırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29572)

1173.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, amatör ve olta balıkçıları ile ilgili istatistiki verilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29577)

1174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın envanterindeki araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29578)

1175.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşamını yitiren kişilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29580)

1176.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’de sakız ağacı yetiştiriciliğinin ve sakız üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29582) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1177.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ömerli Barajı havzası yakınlarında maden arama çalışması yapıldığı ve çevreye zarar verildiği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29583)

1178.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, turist gruplarına turları esnasında alan kılavuzluğu hizmeti alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29584)

1179.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hazar Gölü’nün korunması için yapılmakta olan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29585)

1180.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29586)

1181.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29587)

1182.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29588)

1183.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Muş’ta yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29589)

1184.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’te yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29590)

1185.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Siirt ve Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29591)

1186.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Elazığ’da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29592)

1187.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT Genel Müdürlüğünde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29619)

1188.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğünde hizmet alımı yapılan firmalar aracılığıyla çalıştırılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29620)

1189.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’un diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29621)

1190.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29622)

1191.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29623)

1192.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29624)

1193.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Muş’un diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29625)

1194.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Siirt’in diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29626)

1195.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Van ve Adıyaman’ın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29627)

1196.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 3. Boğaz Köprüsü güzergahında yapılan değişikliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29628)

1197.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Sincan-Kayaş Banliyö Tren Hattı ile ilgili planların uygulanmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29629)

1198.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda meydana gelen yangınlar sonucunda kaybedilen bilgi ve belgelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29630)

1199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binalarında çıkan yangınlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29631)

1200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin Ankara’daki merkez binasında çıkan yangına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakananından yazılı soru önergesi (7/29632)

1201.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hınıs ile Varto ilçeleri arasındaki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29633)

1202.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Facebook ile yapılan veri paylaşımına ve ortak çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29634)

1203.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29635)

1204.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Ödemiş-İzmir duble yol çalışmalarına ve mevcut yolda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29636)

1205.-Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İstanbul’a yapılması planlanan üçüncü havalimanının mevcut durumuna ve ismine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29637) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1206.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, LPG ve CNG’li araçlardan periyodik muayene öncesinde gaz sızdırmazlık raporu alınması zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29638) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1207.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, köprü ve otoyollardaki HGS ve OGS gişelerinden geçişlerde yaşanan karışıklıklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29639) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2013)

1208.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2013 yılları arasında çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili verilere ve yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29640)

1209.-İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Abdullah Öcalan’ın okuduğu gazeteler ve izlediği televizyon kanallarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29642)

1210.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, üniversite kampüslerinde görevlendirilmesi planlanan kolluk kuvvetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29643)

1211.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29644)

1212.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk kuvvetlerinin toplumsal gösterilere müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29646)

1213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yassıada ve Sivriada’daki imar uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29647)

1214.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29650)

1215.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yazarkasa ve POS cihazlarının birleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29651)

1216.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29652)

1217.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, elektrik ve doğalgaz satış fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29653)

1218.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bulgaristan’ın Filibe şehrindeki İmaret Camii ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/29656)

1219.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki altın madenleri ile madenleri işleten firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29672)

1220.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’daki altın madenleri ile madenleri işleten firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29673)

1221.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, insan kaçakçılığı mağdurlarının korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29674)

1222.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri’de inşa edilen karakollar ile inşa edilecek bir karakolun ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29675)

1223.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Sırdaş Polis Projesi” kapsamında sokaklarda ihbar noktaları oluşturulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29676)

1224.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde açılan bir mezarlıkla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29678)

1225.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, 118’li rehber servisleri üzerinden kişisel bilgilerin öğrenilebilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29679)

1226.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, açılım süreci ile ilgili yabancı bir gazetede yer alan habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29680)

1227.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Romanların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29681)

1228.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin öğretim üyesi alımı ilanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29682)

1229.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ay çekirdeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29683)

1230.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Kiğı ilçesi ve köylerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29684)

1231.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Gölcük Tabiat Parkının imara açılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29685)

1232.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, nüfus kayıtlarında soy bilgisinin tutulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29686)

1233.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, nüfus kayıtlarında soy bilgisinin tutulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29687)

1234.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Romanlara kalıcı konut yapımı ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29688)

1235.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 3. Havalimanının yapılacağı bölgede gerçekleşen arazi satış işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29689)

1236.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında yabancı isimle tescil edilen işletme ve konut projelerinin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29690)

1237.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29691)

1238.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, öğretmenevlerinde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29692)

1239.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Seyrantepe’de hafriyat döküm alanı olarak kullanılan bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29693)

1240.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’deki azınlıklara yönelik “soy kodu” uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29694)

1241.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hayvancılığa yönelik sıfır faizli kredi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29695)

1242.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıkların reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29696)

1243.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir şahısla ilgili davaların akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29697)

1244.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yazar kasa ve mobil pos cihazı değişimi konusunda yetkili kılınan firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29698)

1245.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında rezerv yapı alanı olarak ilan edilen bölgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29699)

1246.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Avrupa Türk Demokratlar Birliği tarafından Düsseldorf’ta düzenlenen bir mitinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29700)

1247.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Adana Metrosu inşaatının Ulaştırma Bakanlığına devredileceğine dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29701)

1248.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Sırdaş Polis İhbar Noktası Projesi” kapsamında sokaklarda ihbar noktaları oluşturulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29702)

1249.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Türkiye’deki azınlıklara yönelik “soy kodu” uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29703)

1250.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan pilotlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29704)

1251.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir parkı yapılmak üzere devralınacağı açıklanan araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29705)

1252.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Siirt’te HES inşaatı yapan bir firmanın bölge insanını fişlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29706)

1253.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, gizli soy kodu uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29707)

1254.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir dernekle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29708)

1255.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, soy durumlarına ilişkin belgelerin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29709)

1256.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, gizli soy kodu uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29710)

1257.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, SGK’nın vatandaşların kişisel verilerini özel bir firmaya sattığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29712)

1258.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, il özel idarelerine yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29713)

1259.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29714)

1260.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde sivil polislerden müteşekkil bir tim kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29715)

1261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, SPK ve BDDK tarafından yapılan incelemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29716)

1262.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Çatalca’da prefabrik konutlarda kalan Romanlara kalıcı konut yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29717)

1263.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Seyrantepe’de hafriyat dökülen bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29718)

1264.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, şehir parkı yapılmak üzere İstanbul Merter’de bir arazinin Büyükşehir Belediyesince devralındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29719)

1265.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, savunma sanayiinde 2002-2013 yılları arasında yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29720)

1266.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasındaki cinsel taciz olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29721)

1267.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Dicle Nehrinde yaşanan kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29722)

1268.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29723)

1269.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29724)

1270.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, izleme ve değerlendirme kurullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29726)

1271.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesinde yaşanan elektrik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29727)

1272.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Gezi Parkı olayları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29728)

1273.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi Projesinin akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29729)

1274.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanına görevden çekilmesi için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29730)

1275.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kürt sorununun çözümü için uygulanan politikaların sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29731)

1276.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK’nın Suriye kolu olan bir örgütle yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29732)

1277.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının İran Depremi İnsani Yardım Operasyonu kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29733)

1278.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Gazze İnsani Yardım Operasyonu kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29734)

1279.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Erzincan Mineralli Su İşletmesi Projesi kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29735)

1280.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Suriye İnsani Yardım Operasyonu kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29736)

1281.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk Kızılayı tarafından belediye şirketlerinden alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29737)

1282.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Avrupa Bölgesel Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Afet Müdahale İlke ve Revizyonu İstişare Toplantısı kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29738)

1283.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Samsun Seli İnsani Yardım Operasyonu kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29739)

1284.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Madalya Töreni kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29740)

1285.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk Kızılayına bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29741)

1286.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk Kızılayı  ve bağlı kurum ve kuruluşlarca bilgi işlem alanında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29742)

1287.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Van Depremi İnsani Yardım Operasyonu kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29743)

1288.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk Kızılayı  tarafından alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29744)

1289.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2006-2013 yılları arasında Türk Kızılayı  tarafından vekaletle kesilen kurbanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29745)

1290.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2006-2013 yılları arasında Türk Kızılayının kurban kesme işi için belediye şirketlerinden aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29746)

1291.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk Kızılayı ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29747)

1292.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayının Myanmar İnsani Yardım Operasyonu kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29748)

1293.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AKUT’a yapılan devlet yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29749)

1294.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uludere Operasyonunda görev yapan pilotların istifaya zorlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29750)

1295.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasında Ankara’da yaşanan trafik kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29752)

1296.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asbest maddesine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29753)

1297.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’daki deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29754)

1298.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002 yılından itibaren savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında yapılan gizli satın almalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29755)

1299.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, THY’nin dış hat uçuşlarda yabancı ülke vatandaşlarına daha uygun fiyatlı bilet ve daha fazla mil puan sağladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29756)

1300.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2000-2013 yılları arasında İstanbul’da satılan Hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29757)

1301.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alınan oyuncuların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29758)

1302.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarım reformu projelerinin sonuçlandırılamamasının çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29759)

1303.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Söğütözü’ndeki bir yurdun yerine AVM yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29760)

1304.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Marmaray inşaatında bir tüp ünitesinde sapma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29761)

1305.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Mamak’ta doğal gaz bağlantısında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29762)

1306.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29763)

1307.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Suriye sorunu için ülkemizden yardım talep eden ülkelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29764)

1308.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından çıkarılan bir kitaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29765)

1309.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen patlamalara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29766)

1310.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin imara açıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29767)

1311.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Suriye sınırı başta olmak üzere sınır boylarında yapılan kaçakçılıkla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29768)

1312.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29769)

1313.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayı Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29770)

1314.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kalite kontrol çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29771)

1315.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Türkiye’nin Suriye politikasında iş birliği yaptığı iddia edilen ülkelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29772)

1316.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki bir doktorun açıklamalarına ve uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29773)

1317.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’daki esnaf ve sanatkarların yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29774)

1318.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yapılan bir Bakanlar Kurulu toplantısı ile Mısır’da yaşanan gelişmelerle ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29776)

1319.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Mısır’daki gelişmelerle ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29779)

1320.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir bölgenin “riskli alan” kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29784)

1321.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri tamamlanan eserlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29785)

1322.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29786)

1323.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtelif işler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29787)

1324.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Suriye’nin Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29788)

1325.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmet binaları için yapılan harcamalar ile kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29789)

1326.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir müessesesi için gerçekleştirilen güvenlik hizmeti alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29790)

1327.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen destek hizmeti alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29791)

1328.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29792)

1329.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün personel ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29793)

1330.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışında gerçekleştirilen projeler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29794)

1331.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29795)

1332.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Zonguldak ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29796)

1333.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti alımları kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29797)

1334.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Vakıf Haftası” kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29798)

1335.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iç denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29799)

1336.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Yalova ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29800)

1337.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hukuki hizmet alımları kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29801)

1338.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Balkanlarda Vakıf Eserleri İnteraktif CD Albümü” için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29802)

1339.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Van ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29803)

1340.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan vakıf denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29804)

1341.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Uşak ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29805)

1342.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bazı kitapların elektronik ortama aktarılması kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29806)

1343.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Şanlıurfa ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29807)

1344.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yabancıların ağırlanması ve eğitilmesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29808)

1345.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Sivas ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29809)

1346.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29810)

1347.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında “vakıf kültür varlıklarının restorasyon veya onarım karşılığı uzun süreli kiralanması modeli” kapsamında kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29811)

1348.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kosova’da yürütülen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29812)

1349.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Sinop ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29813)

1350.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında vakıf kültür varlıklarının ve yeni yapıların onarımı için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29814)

1351.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Siirt ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29815)

1352.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından arşivin sayısal ortama aktarılması ile yazılım ve bilgisayar donanımı alımları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29816)

1353.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Rize ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29817)

1354.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan internet ve yayın harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29818)

1355.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, çay üreticisinin korunmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29819)

1356.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında “uzun süreli kiralama modeli” kapsamında kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29820)

1357.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Ordu ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29821)

1358.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara bildirilen hırsızlık olaylarına ve çalınan eserlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29822)

1359.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Niğde ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29823)

1360.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Teberrukat eserlerinin sayısına ve korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29824)

1361.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Niğde ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29825)

1362.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bosna’da yürütülen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29826)

1363.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bulgaristan’da yürütülen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29827)

1364.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Nevşehir’de sulu tarımın desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29828)

1365.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2012 yılında gerçekleştirdiği hayrat taşınmazların onarımı ve restorasyonu çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29829)

1366.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2012 yılında gerçekleştirdiği yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının onarımı ve restorasyonu çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29830)

1367.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2012 yılında gerçekleştirdiği eski eserlerin onarımı ve restorasyonu çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29831)

1368.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Mardin ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29832)

1369.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2012 yılında gerçekleştirdiği yetmiş adet eserin onarım işine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29833)

1370.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Malatya ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29834)

1371.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında yurt dışındaki üç eserin restorasyonu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29835)

1372.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Kırşehir ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29836)

1373.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29837)

1374.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Kırşehir ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29838)

1375.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen yeni yapıların inşa ve onarım işlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29839)

1376.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen yüz elli adet vakıf kültür varlığının restorasyonu çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29840)

1377.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Kırıkkale ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29841)

1378.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Kilis ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29842)

1379.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma alanı kamulaştırılan eserlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29843)

1380.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Kars ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29844)

1381.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’de yürütülen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29845)

1382.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında “kat karşılığı inşaat modeli” kapsamında değerlendirilen taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29846)

1383.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Karaman ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29847)

1384.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen yedi adet projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29848)

1385.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Karabük ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29849)

1386.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Gümüşhane ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29850)

1387.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Giresun ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29851)

1388.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Aksaray ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29852)

1389.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Giresun ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29853)

1390.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Erzincan ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29854)

1391.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Edirne ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29855)

1392.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Edirne ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29856)

1393.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Adıyaman ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29857)

1394.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Edirne iline yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29858)

1395.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Düzce ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29859)

1396.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Düzce ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29860)

1397.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Diyarbakır ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29861)

1398.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bolu ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29862)

1399.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Diyarbakır ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29863)

1400.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bingöl ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29864)

1401.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Çorum ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29865)

1402.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bayburt ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29866)

1403.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bartın ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29867)

1404.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Çanakkale ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29868)

1405.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Artvin ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29869)

1406.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Burdur ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29870)

1407.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Artvin ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29871)

1408.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bolu ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29872)

1409.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Ardahan ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29873)

1410.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Amasya ilinin bazı sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29874)

1411.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Topçu Kışlası Projesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29875)

1412.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bazı eğitim kurumlarının ve spor tesislerinin adlarının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29876)

1413.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, polisin biber gazı kullanımıyla ilgili standartlar ile standartlara aykırı kullanımların cezalandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29877)

1414.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine kurulması planlanan MOBESE sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29878)

1415.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Hacettepe Üniversitesinin Polatlı’daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun kapatılacağı ya da taşınacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29879)

1416.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapımına başlanan müzenin bitirilememesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29880)

1417.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İngiltere’nin Cambridge şehrinde yapılması planlanan camiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29881)

1418.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahaleleri ve patlayıcı maddeler sonucu ölen çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29882)

1419.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının hisse yapısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/29883)

1420.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesinde ihale bedelinin ödenmesi için sağlanan finansmanla ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/29892)

1421.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, SGK’ya ait otellerin özelleştirilme ihalesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/29893)

1422.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/29894)

1423.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bankalar tarafından çiftçilere verilen kredi kartlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/29895)

1424.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yükseköğrenim için yurt dışından gelen öğrencilere yönelik faaliyetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/29896)

1425.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yükseköğrenim için yurt dışından gelen öğrencilere verilen burslara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/29897)

1426.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, kurbanlık hayvanlardaki şap hastalığı riski ve denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/29898)

1427.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, sosyal yardım istatistiklerinin Bakanlığın internet sayfası üzerinden yayınının durdurulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29921)

1428.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık bünyesinde kurulan Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kuruluna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29922)

1429.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29923)

1430.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, muhtaç, yaşlı ve özürlü aylığı ödemeleri için bankaların hesap işletim ücreti kesip kesmediğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29924)

1431.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29925)

1432.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/29926)

1433.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, TBMM’de çalışırken görevden uzaklaştırılan bir kişinin Bakanlıkta görev yapıp yapmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/29927)

1434.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın temsil, ağırlama, tören ve tanıtım harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/29928)

1435.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29929)

1436.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Şırnak ve Muş’ta organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29930)

1437.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29931)

1438.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Siirt’te organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29932)

1439.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt ve Gümüşhane’de organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29933)

1440.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29934)

1441.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TSE’nin faaliyetlerine ve test ölçüm ile bilirkişilik hizmetleri vermesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29935)

1442.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, güvensiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu belirlenen tüketim ürünlerine karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29937)

1443.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29938)

1444.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29939)

1445.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29940)

1446.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29941)

1447.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29942)

1448.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/29943)

1449.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TBMM eski üyelerinin dul ve yetimlerine tanınan mali haklara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29945)

1450.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş, Hakkâri ve Mardin’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29946)

1451.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29947)

1452.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29948)

1453.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29949)

1454.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Van ve Siirt’teki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29950)

1455.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29951)

1456.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29952)

1457.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, hükümetin sigorta primi işveren payı teşvik uygulamasına ve küçük esnafın sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29953)

1458.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29954)

1459.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’daki işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29955)

1460.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, iş kazalarına ve önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29956)

1461.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, emekli olduğu halde çalışan kişilerden destek primi kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29957)

1462.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29958)

1463.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, BEDAŞ’ta 500 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29959)

1464.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SGK’nın vatandaşların sağlık verilerini özel bir şirkete sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29960)

1465.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kaçak olarak çalışan Suriyelilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29961)

1466.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Batman Bölge Hastanesinde çalışan işçilerin haksız olarak işten atıldıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29962)

1467.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29963)

1468.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29964)

1469.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, usulsüz olarak SGK’dan para almak için katarakt ameliyatı yaptığı iddia edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29965)

1470.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29966)

1471.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29967)

1472.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29968)

1473.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29969)

1474.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29970)

1475.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29971)

1476.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yardımcı hizmetler sınıfındaki memurların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29972)

1477.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu Merkeze bağlı bir köydeki derenin kirletildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29973)

1478.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir EXPO 2020 için ilan edilen fuar alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29974)

1479.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili hazırlanan ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29975)

1480.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, TOKİ’nin Bursa’da gerçekleştirdiği bir projeyle ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29976)

1481.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Ankara’da yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29977)

1482.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi için araç kiralanması işlemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29978)

1483.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin bir projesi ile Yedikule Bostanlarının yok edileceği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29979)

1484.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2013 yılında İstanbul’da el değiştiren arsalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29980)

1485.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyette bulunan bir fabrikanın çevreye ve insan sağlığına zararlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29981)

1486.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Tahtalı Barajı koruma havzasındaki bir binaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29982)

1487.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29983)

1488.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Söğütözü’ndeki bir öğrenci yurdunun yıkılıp yerine AVM yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29984)

1489.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, kentsel dönüşüm programı çerçevesinde çekilen bir tanıtım reklamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29985)

1490.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1999 Marmara depremi ve toplanan deprem vergilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29986)

1491.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İzmir’in Urla ilçesinde bulunan bir koyun özel mülk edinildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29987)

1492.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki belediyelere atık su arıtma tesisi kurulması için yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29988)

1493.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, dava yoluyla iptali istenen HES projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29989)

1494.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ tarafından yapılan yatırımlara nasıl karar verildiğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29990)

1495.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut projelerinde kullanılan arazilerin mülkiyet durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29991)

1496.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29992)

1497.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Antalya Stadyumu inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/29993)

1498.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Somali’de Türk Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29994)

1499.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Somali’de Büyükelçilik düzeyinde faaliyette bulunulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29995)

1500.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Gezi Parkı protestolarına katılan yabancılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29996)

1501.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir Rus haber kanalının çeşitli iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29997)

1502.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriyeli muhaliflere katılmak üzere yabancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırından Suriye’ye geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29998)

1503.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yükseköğrenim için yurt dışından gelen öğrencilere sağlanan burslara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29999)

1504.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışı temsilciliklerine vatandaşlık başvurusu yapan Suriyeli sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30000)

1505.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30001)

1506.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mısır’ın bir ambulans uçağımızın hava sahasını kullanmasına izin vermediği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30002)

1507.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mısır’la imzalanan antlaşmaların askıya alındığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30003)

1508.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yeni Zelanda ile vizelerin kaldırılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30004)

1509.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Türkiye üzerinden Suriyeli muhaliflere silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30005)

1510.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30091)

1511.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30092)

1512.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30093)

1513.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30094)

1514.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30095)

1515.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt, Adıyaman ve Van’daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30096)

1516.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Adıyaman’daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30097)

1517.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki üzüm üreticilerinin alacak ve borçları ile çek mağduru çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30098)

1518.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektörünün sorunlarının çözümüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30099)

1519.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, et ithalatının yeniden başlayacağı iddiaları ile et fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30100)

1520.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Bakanlık tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının neden olduğu sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30101)

1521.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30102)

1522.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’te organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30103)

1523.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt, Adıyaman, Van ve Mardin’de organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30104)

1524.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Muş’ta organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30105)

1525.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30106)

1526.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30107)

1527.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta organik tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30108)

1528.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’in tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30109)

1529.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30110)

1530.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt, Adıyaman ve Van’ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30111)

1531.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Şırnak ve Muş’un tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30112)

1532.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30113)

1533.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30114)

1534.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’un tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30115)

1535.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, GDO’lu pirinçle ilgili bazı ifadelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30116)

1536.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 6495 sayılı Kanunla tarımsal desteklere yönelik getirilen bir düzenlemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30117)

1537.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, pamuk üretimine ve pamuk üreticisinin sorunlarının çözümüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30118)

1538.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin bir projesi ile Yedikule Bostanlarının yok edileceği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30119)

1539.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rusya’dan geri gönderilen üzümlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30120)

1540.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, organik tarımın geliştirilmesi için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30121)

1541.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’de seracılığın geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30122)

1542.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30123)

1543.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, kurbanlık hayvanların kaçak girişleri ve hastalıkları konusunda alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30124)

1544.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir kooperatif tarafından dağıtılan ineklerin hasta olmaları nedeniyle vatandaşların zarara uğradığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30125)

1545.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da dolu yağışından zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30126)

1546.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlardan zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30127)

1547.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, ayçiçeği üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30128)

1548.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30129)

1549.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30130)

1550.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30131)

1551.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30132)

1552.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30133)

1553.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Adıyaman ilinin tarımsal sulama sorunlarının giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30134)

1554.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30135)

1555.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki çiftçilerin elektrik borçları ile elektriği kesilen çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30136)

1556.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, son bir yılda operasyon yapılan gemilere ve bunlardan ele geçirilen silahlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30137)

1557.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30139)

1558.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30140)

1559.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30141)

1560.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30142)

1561.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30143)

1562.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30144)

1563.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’nın şebeke suyundaki kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30145)

1564.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’nin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30146)

1565.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30147)

1566.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30148)

1567.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’ın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30149)

1568.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Siirt ve Van’ın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30150)

1569.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’un altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30151)

1570.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30152)

1571.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30153)

1572.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Ardahan’daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30154)

1573.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30155)

1574.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Kars, Iğdır ve Ağrı’daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30156)

1575.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Şırnak, Hakkâri ve Muş’taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30157)

1576.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Bingöl, Bitlis ve Batman’daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30158)

1577.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30159)

1578.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Siirt ve Adıyaman’daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30160)

1579.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30161)

1580.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, 1 Ağustos 2013 tarihinde Ankara Kızılay’da genel bir trafik denetlemesinin yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30162)

1581.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, 16 Haziran’da Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul’da düzenlediği mitingde belediye araçlarının kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30163)

1582.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Gezi Parkı protestoları sırasında çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle haklarında ihbarda bulunulan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30164)

1583.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Ergenekon Davası karar duruşmasına gitmek isteyen vatandaşlara izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30165)

1584.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi için araç kiralanması işlemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30166)

1585.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinde bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30167)

1586.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30168)

1587.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yürütülen doğal gaz çalışmalarına ve tüp gaz tüketimi üzerinden ÖTV alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30169)

1588.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul Maltepe’deki bir mahallede Kürt kökenli ve sosyalist vatandaşlara saldırılar düzenlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30170)

1589.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Gezi Parkı protestolarında görev yapan emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30171)

1590.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, güzellik salonlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30172)

1591.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da Etiler-Çamlıca arasına teleferik yapılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30173)

1592.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’in Silifke ilçesindeki bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30174)

1593.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 5393 sayılı Kanuna dayandırılarak Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlanan bir beldeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30175)

1594.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30176)

1595.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Tahtalı Barajı koruma havzasındaki bir binaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30177)

1596.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki bir mahallenin pazar ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30178)

1597.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Derince ilçesindeki iki köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30179)

1598.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ruhsatsız mezbaha işlettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30180)

1599.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde son dönemde artan asayiş sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30181)

1600.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da Gezi Protestoları sırasında öldürülen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30182)

1601.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bayburt Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30183)

1602.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Kırıkkale Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30184)

1603.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Batman Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30185)

1604.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Aksaray Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30186)

1605.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bayburt Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30187)

1606.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Kırıkkale Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30188)

1607.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bartın Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30189)

1608.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ardahan Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30190)

1609.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Iğdır Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30191)

1610.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Karaman Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30192)

1611.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2013 yılı Temmuz ayında askerlik yaparken hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30193)

1612.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirketin temsil ve ağırlama giderine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30194)

1613.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirketin temsil ve ağırlama giderine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30195)

1614.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirketin temsil ve ağırlama giderine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30196)

1615.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirketin temsil ve ağırlama giderine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30197)

1616.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirketin temsil ve ağırlama giderine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30198)

1617.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Diyarbakır’da görev yapan bir emniyet personelinin muhalefet partilerine yönelik hakaret içeren bir videoyu paylaştığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30199)

1618.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sahillerde yaşanan boğulma vakalarına ve cankurtaranların yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30200)

1619.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında siyasilerin ve üst düzey bürokratların evlerine yönelik hırsızlık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30201)

1620.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da engellilerin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30202)

1621.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, ruhsatsız silahlarla işlenen kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30203)

1622.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30204)

1623.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Alışveriş Festivali kapsamında yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30205)

1624.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, vatandaşlık başvurusu yapan Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30206)

1625.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Yozgat Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30207)

1626.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30208)

1627.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Van Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30209)

1628.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadın vali, vali yardımcısı ve kaymakam sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30210)

1629.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, itfaiye uçak ve helikopterlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30211)

1630.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan hava araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30212)

1631.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da belediyelerce yapılan restorasyon işlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30213)

1632.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında havalimanlarında yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30214)

1633.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ambulansların karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30215)

1634.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında balkondan veya yüksek yerden düşerek yaralanan ve ölen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30216)

1635.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında şehirlerarası otobüslerde yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30217)

1636.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında şehir içi otobüslerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30218)

1637.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Uşak Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30219)

1638.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında otobüs terminallerinde yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30220)

1639.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Van Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30221)

1640.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’daki şehir içi otobüslerin karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30222)

1641.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tren istasyonları ve trenlerde yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30223)

1642.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Uşak Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30224)

1643.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında vapur iskeleleri ve deniz otobüsü terminallerinde yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30225)

1644.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Şanlıurfa Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30226)

1645.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Şanlıurfa Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30227)

1646.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında deniz araçlarında yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30228)

1647.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan orman yangınına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30229)

1648.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Tunceli Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30230)

1649.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yat turizminde yaşanan vize sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30231)

1650.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Tunceli Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30232)

1651.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Zonguldak Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30233)

1652.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Aksaray Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30234)

1653.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Batman Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30235)

1654.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Karaman Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30236)

1655.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bartın Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30237)

1656.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, imha edilen bombalara ve bomba imha uzmanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30238)

1657.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Yalova Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30239)

1658.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Şırnak Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30240)

1659.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Yalova Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30241)

1660.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Karabük Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30242)

1661.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Iğdır Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30243)

1662.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki park sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30244)

1663.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Şırnak Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30245)

1664.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Karabük Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30246)

1665.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ardahan Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30247)

1666.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Zonguldak Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30248)

1667.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Yozgat Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30249)

1668.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ruhsat verilmeyen bir arsa ile aynı özellikleri taşıyan bir arsaya ruhsat verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30250)

1669.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin bankalardan kredi aldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30251)

1670.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında metrolarda yaşanan kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30252)

1671.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında şehir içi minibüslerde yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30253)

1672.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybedenler ile kaçak elektrik kullanımıyla ilgili hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30254)

1673.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30255)

1674.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, askerlik görevi esnasında intihar ettiği iddia edilen bir askere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30256)

1675.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, askerlik görevi esnasında ölen bir askere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30257)

1676.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Ankara’da gerçekleştirilen bir eyleme katılanlara saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30258)

1677.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki mezarlığın bakımsızlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30259)

1678.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Karabük ilinin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30260)

1679.- Kars Milletvekili Mülikye Birtane’nin, Kars’ta olası bir depreme yönelik alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30261)

1680.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklandığı iddia edilen bir sağlık personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30262)

1681.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30263)

1682.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30264)

1683.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30265)

1684.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30266)

1685.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30267)

1686.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30268)

1687.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Gezi Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen bir grubun engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30269)

1688.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Van’da kolluk güçlerinin halk üzerinde çeşitli baskılar uyguladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30270)

1689.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ceylanpınar’da Suriye’den gelen kurşunlarla yaralanan veya ölen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30271)

1690.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Suriye’den ülkemize gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30272)

1691.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki bazı belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30273)

1692.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Irak’tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30274)

1693.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30275)

1694.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı bir köyde yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30276)

1695.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 2009 yılı itibariyle gözaltında meydana geldiği iddia edilen taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30277)

1696.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İzmir’de bir basın yayın personelinin polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30278)

1697.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30279)

1698.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki halk ekmek büfesi işletmecilerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30280)

1699.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30281)

1700.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, trafikte uyuşturucu denetimi ile ilgili bazı hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30282)

1701.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kaymakamların görev ve çalışma koşullarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30283)

1702.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’daki Gezi Parkı eylemlerine katılan bazı kişilerin ifadelerine başvurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30284)

1703.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars kent merkezinde yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30285)

1704.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki Afgan mültecilerin düşük ücret karşılığında belediye işlerinde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30286)

1705.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal gaz alımına getirilen sınırlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30287)

1706.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30288)

1707.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Antalya’da üç kişiye polis tarafından şiddet uygulanması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30289)

1708.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesinde savaş malzemeleri üretildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30290)

1709.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, toplumsal olaylara müdahale sırasında meydana gelen yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30291)

1710.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Küçükçekmece Belediyesi tarafından işten çıkarılan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30292)

1711.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30293)

1712.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30294)

1713.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30295)

1714.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Şırnak ve Muş’a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30296)

1715.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Siirt’e yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30297)

1716.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30298)

1717.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30299)

1718.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30300)

1719.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30301)

1720.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30302)

1721.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/30303)

1722.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’un tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30304)

1723.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30305)

1724.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30306)

1725.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Muş ve Şırnak’ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30307)

1726.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt, Van ve Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30308)

1727.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30309)

1728.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30310)

1729.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin bir projesi ile Yedikule Bostanlarının yok edileceği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30311)

1730.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da bir kütüphane müdürlüğünün bina ve personel sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30312)

1731.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, film ve dizilerde oynayacak sanatçıların seçimi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30313)

1732.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Karacaahmet Mezarlığındaki bazı tarihi mezarlıkların kaldırıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30314)

1733.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gelen turist sayısına ve turizmin geliştirilmesi için yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30315)

1734.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, süper ve mega yatların marinalarda karşılaştıkları sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30316)

1735.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, marina sayısına ve yat turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30317)

1736.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, turizm gelirleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30318)

1737.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, sanatçıların dinlenme ve izlenme oranlarının manipüle edildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30319)

1738.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30320)

1739.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30321)

1740.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30322)

1741.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30323)

1742.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30324)

1743.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30325)

1744.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yat turizmi kapsamında gelen turistlerin vize sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30326)

1745.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yat turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ve sağlanan desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30327)

1746.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yat turizmi ile ilgili istatistiki verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30328)

1747.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından üst gelir grubundaki turistlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30329)

1748.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yat turizmine açık kıyılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30330)

1749.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’ye gelen turist sayısı ile turist başına elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/30331)

1750.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2/B statüsündeki arazilerin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30333)

1751.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, defterdar atamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30334)

1752.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30335)

1753.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına aylardır atama yapılmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30336)

1754.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesinde ihale bedelinin ödenmesi için sağlanan finansmanla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30338)

1755.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesi sonucu işçilerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30339)

1756.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, THY’nin grev kırıcılığı yapmasına ve yargı kararlarına uymamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30341)

1757.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30344)

1758.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, yapılan bir özelleştirmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30345)

1759.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30346)

1760.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30347)

1761.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30348)

1762.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30349)

1763.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30350)

1764.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30351)

1765.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, elektronik defter kullanma zorunluluğundan kaynaklanabilecek sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30352)

1766.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kayıt dışılıkla mücadele konusundaki bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30354)

1767.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, memur maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/30355)

1768.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30356)

1769.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Muş’taki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30357)

1770.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30358)

1771.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30359)

1772.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30360)

1773.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Siirt ve Van’daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30361)

1774.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30362)

1775.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullarda dağıtılan sütlerin gıda güvenliğine uygunluğu ile muhafaza koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30363)

1776.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Mehmetçik Dershanesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30364)

1777.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30365)

1778.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, yeni sınav sistemi ve dershanelerin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30366)

1779.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Bakanlığın genel liselerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30367)

1780.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel eğitim kurumlarına yapılan yardımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30368)

1781.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, seçmeli çevre derslerinde kent tarımı konusunun da işlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30369)

1782.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30370)

1783.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin akademisyen alım ilanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30371)

1784.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’taki derslik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30372)

1785.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki bir mahallede lise bulunmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30373)

1786.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Eren Üniversitesi kampüsü içindeki lojmanlara araç girişinin yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30374)

1787.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’da bir lisede yürütülen soruşturmalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30375)

1788.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yükseköğrenim için yurt dışından gelen öğrencilere sağlanan desteklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30376)

1789.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30377)

1790.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, okula gidemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30378)

1791.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30379)

1792.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, ilkokula başlama yaşına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30380)

1793.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Trabzon Merkez’deki bir lisenin taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30381)

1794.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, rotasyon yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30382)

1795.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bilişim ve bilgisayar öğretmeni açığı, sayısı ve alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30383)

1796.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yat turizmi için elaman yetiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30384)

1797.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30385)

1798.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30386)

1799.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30387)

1800.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30388)

1801.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30389)

1802.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30390)

1803.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30391)

1804.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30392)

1805.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/30393)